KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN EVRİMİ AKTÜEL KONULAR. Bülent Atamer Kimya Yük. Müh. 4.UKMOP/İZMİR Ocak 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN EVRİMİ AKTÜEL KONULAR. Bülent Atamer Kimya Yük. Müh. 4.UKMOP/İZMİR Ocak 2015"

Transkript

1 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN EVRİMİ AKTÜEL KONULAR Bülent Atamer Kimya Yük. Müh. 4.UKMOP/İZMİR Ocak 2015

2 MÜHENDİSİN DOĞUŞU 19.yüzyıl sonları Fordist üretim Kütlesel/ölçekli üretim Bant üretimi Göreli yüksek ücret ve yüksek alım gücü Tek işyeri ve sendikal örgütlenme Taylorist yönetim/örgütlenme İşin niteliksiz parçalara bölünmesi Emeğin ürüne yabancılaşması Maddi emek ile zihinsel emek ayrışması Mühendislik eğitiminin formalleşmesi Mühendisin Rolü: parçaların birleşmesinden oluşan sürecin tasarımı ve işletilmesi

3 REFAH TOPLUMU VE TAM İSTİHDAM 29 krizi ve Keynezci politikalar Devlet ekonomiye müdahalesi Milli sınırlarda ulusal kalkınma Milli sanayileşme ve kalkınma Gümrükle koruma Sınırlı dolaşım Planlama ile kalkınma ve sanayileşme Taylorist örgütlenme ve Fordist üretim

4 POST-ENDÜSTRİYEL/POST-FORDİST SÜREÇ Ülkeler coğrafyasından metropoller coğrafyasına Şirketler hegemonyasında mal, para ve bilgi dolaşımının sınırsızlaştırılmasına «Fabrika»nın tek bir montaj hattına dönüşmüş dunyaya yayılması ve her an yer değiştirecek esnekliğe, ölçeksizliğe kavuşması

5 ÜRETİM YERİ Kütle üretiminden esnek üretime Büyük miktarlarda toplu üretmekten farklı ve değişken ürünlerin ilk kez ve sınırlı miktarda üretimine Ömrü kısalmış ürünler ve dolayısıyla tasarımın önemi Zamanında ve hatasız üretilen ürün FORD yerine TOYOTA

6 MADDİ BÜYÜMEDEN MALİ BÜYÜMEYE Mal ticaretinden para ticareti ve spekülasyona Yapay varlıklar, fonlar vb İşletmelerde para yönetimi: yönetimin işlevinin çelik değil para üretmek olması Girişimcilik: devlet dairelerinde, üniversitelerde, vakıflarda, müzelerde, vb Piyasaların(bono, para, kredi, döviz, senet, altın, karbon, atık) hacmının şişmesi ve yekpare bir pazara dönüşmesi

7 Ücretli işlerin bünye dışına taşınması: taşaronluk, fason iş, götürü iş Merkezlerde esnekleşme ile çevrede informelleşme ve proleterleşme süreçlerinin eklemlenmesi İşsizlik, ücret-dışı çalışma, arızi-iş Şirket birleşmeleri ve personel azaltmaları zihin işçiliğinin proleterleşmesi ve yabancılaşması kendi içinde üst-orta-alt olarak ayrışması

8 MÜHENDİSİN EVRİMİ Üretim sürecinin tasarımı ve yönetimi rolünün giderek teknoloji bilgisinin sahibi olma rolüne yönelişi

9 İŞ Ev-iş yeri ayrımının ortadan kalkması Özel yaşam-iş yaşamı sınırlarının kaybolması Mesai saati kavramının kaybolması Çok yüksek gelirli üst yöneticiler, orta gelirli beyaz yakalılar, yoksul-işsiz beyaz yakalılar tablosu Rekabetçi işsizlik ortamında iş bulmak için sürekli eğitim, daha yüksek nitelik Profesyonel performansa dayalı istihdam imkanı ve ücret için yaşam boyu eğitim zorunluluğu

10 YENİ İHTİYAÇLARA YÖNELİK TARTIŞMALAR 1988 tarihli Amundsen Raporu[4] mühendisin post-liberal dönemdeki rolünü sorgular. Kimya mühendisliğinin temel bilime daha yakınlaşmalı yeni teknolojileri (özellikle biyoteknoloji, biyomedikal cihazlar, elektronik malzeme, polimer ve seramikler) hedeflemeli mevcut teknolojilerde önderliğini sürdürmeli çevre koruma ve iyileştirmeye yönelmeli ileri hesaplama araçlarını uygulayabilmeli yüzey, arayüz ve mikroyapılara yönelmeli

11 AMUNDSEN ÖNGÖRÜLERİ Kimya mühendisliğinin proseslere olan vurgudan çok ürün ve ürün geliştirmeye yöneleceğini öngörür. ABD de proses mühendisliği çalışmalarından, birkaç merkez dışında çoğu bölüm uzaklaşır ve ürün mühendisliğine yönelinir temel bilim ve mühendislik konularında çok disiplinli çalışmalara yatkın, yeni araştırma alanlarında çalışabilecek bireyler yetiştirmeye yönelik olarak daha fazla lisans üstü imkanlar yaratılır.

12 AVRUPA DA DEĞERLENDİRMELER 1988 de Bologna Magna Charta Universitatum raporu ile başlayan 1998 Sorbon toplantısı ve ardından 1999 Bologna da üye ülke bakanları deklarasyonları yayınlanır Halen 47 ülke sürece bağlıdır Sosyal ve insani büyüme ve Avrupa yurttaşlığı fikrini zenginleştirecek ve birleştirici bir Bilgi Avrupasının varlığını güçlendirecek yol olarak görülür

13 BOLOGNA SÜRECİ Yurttaşların - mobilitesini teşvik edebilmek, - işsziliği azaltmak ve - Kıtanın gelişmesi için Avrupa Yüksek Öğrenim alanının yaratılması öngörülür. Üniversitelerin uyumunun ve kıyaslanabilirliği Avrupa yüksek eğitim sisteminin uluslararası rekabet düzeyinin yükseltilmesi

14 KISA VADELİ HEDEFLER En fazla 10 yıl içinde ulaşılması öngörülen hedefler: dereceler sisteminin ortaklaştırılması Avrupa yurttaşlarının iş bulma ve uluslararası rekabet şartlarına kavuşması İki temel öğrenim döngüsü:lisans ve lisans üstü En az üç yıl süreli birinci kademe ikinci kademenin master ve/veya doktora olması iş piyaslarının ihtiyacına uygun niteliğin sağlanması öğrenci dolaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması, teşviki, dolaşım engellerinin kaldırılması

15 TAAHÜTLER VE TAVSİYELER Kültürel, dilsel, ulusal değerlere saygı, üniversite özerkliği ve çeşitliliğe saygı Universitelerin katkısının sağlanması İki yıl içinde tekrar toplanarak gelişmelerin değerlendirilmesi Resmi raporlamalar, izleme raporları ve sivil raporlamalar AB TR Yüksek öğretime katılan öğrenci %14 %12 Yüksek öğretim için ayrılan kamusal kaynak(%gdp)

16 EFCE Avrupa ülkelerindeki kimya mühendisliği örgütlerinin 1950 lerde oluşturduğu federatif üst örgüt EFCE(European Federation of Chemical Engineering) Türkiye den KMO da örgüte üye yönetim kurulunda da bir temsilcimiz Faaliyetleri arasında iki yılda bir, her seferinde bir üye örgütün düzenlemesini üstlendiği Kongre(ECCE), çalışma grupları ve seksiyonlar

17 MESLEKİ TATMİN 2011 de EFCE tarafından yapılan saha çalışmasında meslekten duyulan menuniyet ortalamada %83 en yüksek olduğu Danimarka da da %96 [8]. Bu oran ülkemizde %66 [5]

18 İNGİLTERE DE KİMYA MÜHENDSİLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI kimyasallar (%23-21), elektronik (%18-30), yakıtlar (%16-11), gıda (%11-4), malzeme(%3-3), biyoteknoloji(%9-16), kağıt(%2)[8].

19 YUNANİSTAN 3 kimya mühendisliği okulu, yaklaşık kimya müh var; Yunanistan Teknik Odasına üyelik oranı % yılında mezun mühendis 263, yük müh 47, PhD 41 İşsizlik yaklaşık %10,2; tüm mühendislerde %4,5 %45 özel sektörde ücretli; %17,5% işletmelerde çalışıyor %43.9 kendi uzmanlık alanında ; %27 diğer uzmanlıklar ilgili konularda; %16 tasarım alanında çalışıyor %30 un bir işyerinde çalışma süresi ortalama 5-10 yıl çalışıyor Günlük ortalama çalışma süresi 11 saat %48.1 in yıllık geliri 25k altında

20 ÜNİVERSİTELER VE MEZUN SAYILARI Halen ülkemizde 35 kadar kimya mühendisliği bölümü var, Birleşik Krallık(BK) da bu sayı 30, Yunanistan da 3 Sözkonusu bölümlerin bir yılda verdiği mezun sayısı Türkiye de 2500 dolayında. BK da mezun sayısı 2013 yılında 1700 lisans, 1500 yüksek lisans ve 370 doktora Aynı sayılar 2005 yılında sırasıyla 800, 480 ve 220 imiş. Yani son 8 senede 2 kat artmış

21 İŞSİZLİK BK da istatistik ilk 6 aydaki işsizlik olarak veriliyor: bu oran %9 dolayında tüm teknik içerikli meslekler ortalaması da aynı oranı gösteriyor, yani kimya mühendisliğinde fazladan bir işsizliğe işaret etmiyor.[9]

22 ABD MÜHENDİS SAYILARI

23 ABD GELİR KARŞILAŞTIRMASI

24 ÜLKEMİZDE MMP PROFİLİ 1955 MMP sayısı: 6.8bin %62 üç büyük kent %98 erkek %71 en az bir «dil biliyor» 1976 MMP sayısı: 50bin %62 üç büyük kent %92 erkek 2009 MMP sayısı 450bin %46 üç büyük kent %79 erkek %80 en az bir «dil biliyor» and %35 «yeterli düzeyde» biliyor %55 TMMOB üyeliği(%17-%100 arasında) %13 lisans üstü derece yapmış

25 2009 MESLEK VE İŞ TATMİNİ %66 istediği alanda eğitim almış %52 mesleğiyle ilgili düş kırıklığı yaşamış İş bulma olanakları düşük Para kazanma olanakları düşük Meslek uygulamaları tatmin edici değil İş tatmini düşük Ücret az Statü ve kariyer düşüklüğü Sevilen işin yapılmaması

26 2009 MESLEK VE İŞ TATMİNİ İş tatmininde sıralama MMP içindeki oran Tasarım-proje %25.6 Arge % 9.4 Planlama %13.9 İmalat %16.2 Medyan aylık gelir 1000 $

27 2009 MESLEK VE TOPLUM Destek oranı >%50 olan ifadeler Meslek kullanımı sırasında bilgileri yenileme ihtiyacı artıyor Giderek toplumsal sorumluluğumuz artıyor Sorunlarımız halkımızın sorunlarının parçası Toplumsal ve siyasal sorunlardan uzak kalamayız Mesleğimizin önemi giderek artıyor Mesleki konularda karar verirken temel ölçüt teknikbilimsel doğrulardan ibaret değildir

28 %82.5 çalışıyor 2009 ÇALIŞMA ŞEKLİ %44.6 devlet %69.7(1976) %78.6(1955) %54.7 özel % 3.6 işsiz ve iş aramakta toplam %16.2 %12.6 işsiz ve iş aramıyor 1976 da %1.3 Meslek dışı alanda çalışma % da %6.7

29 2009 ÇALIŞMA STATÜSÜ Çalışan MMP ların %81 ücretli %84(1998) %18.3 ortak veya kendisine ait işyeri %16(1998) İşyerlerinin: % kişi % kişi %21 >500 kişi MMP lerin %50 yönetici

30 2009 ÖRGÜTLENME TMMOB üyelik oranı %55.2 Yeni mezunlarda üyeleşme oranı 1/3 KMO üyelik oranı %39.3 İşyerlerinde sendikal örgütlülük %42.5 İşyerindeki sendikaya üyelik %17

31 KİMİ SONUÇLAR VE TARTIŞMA İHTİYACI eğitimin Bologna süreci öngörüleriyle uyumu sorunlu sayıca fazla mezun veriliyor meslekdaşların çalıştırıldığı alanlara ilişkin bilgi az akademi, sanayi, idare, sendikal ve mesleki örgütlerin katılımıyla çözüm aramak gerekiyor gelişmiş ülkelerde yüksek istihdam, mesleki tatmin ve güven ve yüksek ücret tablosu yaşanırken ülkemizde tersi durum var meslektaşlarımızın uluslararası ilişkileri kısıtlı yurtdışı kongrelere katılım seviyesi düşük EFCE çalışma gruplarına katılan bilim insanı sayısı çok az sivil izleme ve raporlama yapılmıyor

32 KAYNAKLAR [1] Ali Artun, Fordizm ve Mühendisin Dönüşümü, TMMOB, Ankara, 1999 [2] Andre Gorz; İktisadi Aklın Eleştirisi; 1988; ter: Işık Ergüden; Ayrıntı; 1995 [3] Ahmet Haşim Köse, Ahmet Öncü; Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik; TMMOB, 2000 [4] [5] Türkiye de Mühendis-Mimar-ŞP Profil Araştırması, TMMOB, 2009 [6] Tanıl Bora vd.; Boşuna mı Okuduk?; İletişim; 2011 [7] [8] Prof. Richard Darton, Oral presentation in EFCE Board Meeting, Perspectives on European Chemical Engineering, Berlin, 2011 [9] Özel iletişimle sağlanan bilgiler, Claudia Flavell-While, Director of publications, Institution of Chemical Engineers (IChemE)

EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ. Temmuz 2015

EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ. Temmuz 2015 EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ Temmuz 2015 Elektrik/Elektronik Mühendisliği Eğitimi Veren Okullar: KKTC ve dış ülkeler hariç olmak üzere, 85 devlet ve 58 vakıf olmak üzere toplam 143 üniversitede, Elektrik,

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419)

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2006, TÜS AD Tüm

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme:

Detaylı

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR&GE)

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR&GE) 26. TÜRKİYE-AB İSTİŞARE KOMİTESİ TOPLANTISI ISTANBUL, 27-28 NİSAN 2009 ÇALIŞMA DÖKÜMANI (Türk tarafı) ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR&GE) Hazırlayan: Prof.Dr. Muammer Kaya TİSK Türkiye İşveren Sendikaları

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi Özet Otomotiv sanayii gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul

ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu (YÖB) Mart 2011 EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Zübeyde Kılıç

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

OTOMOTĐV ve YAN SANAYĐĐNDE YAŞANAN GELĐŞMELER

OTOMOTĐV ve YAN SANAYĐĐNDE YAŞANAN GELĐŞMELER OTOMOTĐV ve YAN SANAYĐĐNDE YAŞANAN GELĐŞMELER Giriş Dünyada ilk otomobil üretimine 18. yüzyılda başlanmış, daha sonra 1900'lü yıllarda ABD' de, 1940'lı yıllarda ise Avrupa' da sırasıyla seri üretimlere

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı