Dijital Yerliler, Dijial Göçmenler-II. Gerçekten Farklı mı Düşünüyorlar?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dijital Yerliler, Dijial Göçmenler-II. Gerçekten Farklı mı Düşünüyorlar?"

Transkript

1 Dijital Yerliler, Dijial Göçmenler-II Gerçekten Farklı mı Düşünüyorlar? Marc Prensky On the Horizon (NCB University Press, Cilt 9 Sayı 6, Kasım 2001) Farklı deneyimler, farklı beyin yapılarının ortaya çıkmasına yol açar. -Dr. Bruce D. Berry, Baylor Tıp Üniversitesi Bu metin, Yaratcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü Bilgi Okuryazarlığı Projesi kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ne verilen İnovasyon Fonu desteğiyle Türkçeye çevrilmiştir. Günümüzde çocuklarımız, ailelerinden oldukça farklı bir şekilde sosyalleşiyor. Sayılar epey uç noktada: saatin üzerinde video oyunu oynanıyor, 'den fazla , anlık ileti gönderiliyor ve alınıyor, saatten fazla cep telefonunda konuşuluyor; saatten fazla televizyon (yüksek oranda MTV), 'in üzerinde reklam izleniyor- ve bütün bunların hepsi, çocuklar tarafından üniversiteden mezun olana kadarki süreçte yapılıyor. Belki de, toplamda en fazla, saat kitap okunuyor. Onlar günümüzün 'Dijital Yerliler' olarak adlandırılan öğrencileri. 'Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler-1' de; Dijital Yerli öğrencilerimiz ile Dijital Göçmen öğretmenleri arasındaki farklılıkların, nasıl günümüzün eğitim problemlerinin temelini oluşturduğunu tartışmıştım. Dijital Yerlilerin beyinlerinin, büyüme süreçlerinde aldıkları dijital girdiler nedeniyle neredeyse, fiziksel olarak farklı olduğunu belirtmiştim. Ayrıca, dijital oyunlar aracılığıyla öğrenmenin, ana dilleri 'dijitallik' olan Dijital Yerlilere ulaşmak için oldukça iyi bir yol olduğunu öne sürmüştüm. Burada, nörobiyoloji, sosyal psikoloji ve öğrenme amaçlı oyunlar kullanan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalardan yola çıkarak, düşüncelerimin neden bu şekilde olduğunun kanıtlarını sunuyorum. Nöroplastisite Günümüzün eğitimci ve öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu insan beyninin dışardan gelen

2 uyarıcılar nedeniyle özellikle 3 yaştan sonra fiziksel bir değişime uğramadığı bilgisiyle yetiştiler. Fakat, görünen o ki, bu bilgi aslında yanlış bir bakış açısını oluşturuyor. Nörobiyoloji alanında yapılan son araştırmalara göre, farklı türlerdeki uyaranların aslında beynin yapısını değiştirdiği, insanların ne şekilde düşündüğünü etkilediği ve bu değişimlerin de insan hayatı boyunca devam ettiği artık akıllarda soru işareti bırakmayan bir gerçek halini aldı. Baby Boomers * kuşağı büyürken, belli bir ölçüye kadar, beynin tek bir parça halinde şekillendirilebilir olduğu anlaşılmamıştı, ya da buna inanılmamıştı. Beyin, sürekli olarak yeniden düzenlenebilir. ( İngilizce'deki kullanımıyla oldukça popüler olan 'rewired', 'yeniden donatılmış' terimi kısmen yanıltıcıdır fakat verilmek istenen genel fikir itibariyle doğrudur. Beyin değişim gösterir ve ulaştığı girdiler doğrultusunda kendisini farklı bir şekilde düzenler, donatır.) Sabit sayıda beyin hücremiz olduğu ve bu hücrelerin zaman içinde birbiri ardına öldüğü, eski bir düşüncedir. Bu düşünce yerini, beyin hücrelerimizin sürekli olarak yenilendiğini gösteren araştırmalara bırakmıştır. Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerimiz boyunca, beynin sürekli olarak kendini yeniden düzenlemesi olayı teknik terimlerde nöroplastisite olarak bilinir. Nörolojik araştırma alanının ilk öncülerinden biri, fakirleştirilmiş çevredeki farelerle karşılaştırıldığında, iki haftalık kısa bir süreden sonra, zenginleştirilmiş çevredeki farelerin beyinlerinde değişiklikler olduğunu göstermiştir. Bu farelerin beyinlerinin duyu bölgeleri daha kalın, diğer katmanları da daha ağırdı. Değişiklikler, beynin şekil alabilirlik özelliğini ömür boyu sürdürdüğü sonucuna varılmasını sağlamıştır. Benzer sonuçlara varılmasını sağlayan diğer deneyler şu şekildedir: Dağ gelinciklerinin beyinleri, görme sinirlerinden ulaşılan girdilerin duyma sinirleri ile karşılıklı yer değiştirmiş, fiziksel olarak 'yeniden donatılmış'tır. Beyinleri yeni girdileri alabilmek için değişmiştir. (4) Görüntüleme ile ilgili deneyler, kör insanların Braille alfabesini öğrendiğinde beyinlerinin görsel alanlarının çalıştırıldığını göstermiştir. Benzer bir şekilde, sağır insanlar işaretleri okumak için işitsel kortekslerini kullanmaktadır. (5) Haftalarca pratik yaptıkları karmaşık bir sıralamada, parmaklarını hafifçe bir yere vuran * yılları arasında doğan kuşağa verilen isim.

3 kişilerin beyin taramaları, pratik yapılmamış bir sıralamanın uygulandığındaki taramalarla kıyaslandığında, sıralamayı pratik edenlerin beyninde daha geniş bir motor korteksi bölgesinin harekete geçtiği görülmüştür. (6) Japon denekler 'ra' yı 'la'dan ayırt etme devrelerini 'yeniden programlamayı' başarmışlardır. Bu, Japonların doğduktan kısa bir süre sonra unuttukları bir yetenektir, çünkü kendi dilleri bu yeteneğin kullanılmasını gerektirmemektedir. (7) Araştırmacılar, hayatın sonraki aşamalarında öğrenilen bir dilin, beyinde, çocukken öğrenilen dil ya da dillerden daha farklı bir yerde konumlandırıldığını keşfetmiştir. (8) 10 yaş üzeri öğrencilerle yapılan, yoğun okuma öğretimi ile ilgili deneylerde, deneklerin beyinlerinin anahtar bölgelerinde kalıcı kimyasal değişiklikler olduğu görülmüştür. (9) Müzisyenler ve müzik aleti çalmayı bilmeyen kişilerin beyinlerinde manyetik rezonans görüntüleme aracılığıyla bir karşılaştırma yapılmıştır. Yoğun müzik eğitimi ve pratikten kaynaklanan adaptasyonlara bağlı olarak müzisyenlerin beyinciklerinin hacim olarak yüzde 5 daha büyük olduğu sonucuna varılmıştır. (10) Beynin şekil alabilirliğiyle ilgili araştırmaları anlamanın ve uygulamanın oldukça başındayız. 'Scientific Learning' şirketinin de olduğu gibi, pek çok araştırma 'sinirbilim temelli eğitim' amacı gütmektedir. (11) Uyarlanabilirlik Sosyal psikoloji, bir kişinin düşünce modellerinin deneyimlerine bağlı olarak değişebileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Oldukça kısa bir süre önce, batılı filozoflar ve psikologlar insanoğlunun bütün düşüncelerinin altında aynı temel işleyiş sürecinin bulunduğunu sorgusuz sualsiz kabul ettiler. Kültürel farklılıkların insanların ne hakkında düşüneceğini belirleyebilecek olmasına karşın; akıl yürütme ve neden-sonuç ilişkisi doğrultusnda gerçekleşen olay ve durumları anlama arzusunu da içine alan düşünme stratejileri ve süreçlerinin herkes için aynı olduğu varsayıldı. Fakat, bu da yanlış bir varsayım gibi gözüküyor. Sosyal psikologların yaptığı araştırma (12), farklı kültürlerde yetişen kişilerin sadece farklı düşünmediğini aynı zamanda farklı bir şekilde düşündüğünü gösteriyor. İnsanların içinde büyüdüğü çevre ve kültür, düşünme süreçlerini etkiliyor ve hatta belirleyici bir rol üstleniyor.

4 'Önceden herkesin bazı kategorileri aynı şekilde kullandığını; mantığın, günlük yaşam anlamlandırılırken herkes için aynı rolü oynadığını, hafızanın, algının ve daha pek çok şeyin herkeste aynı olduğunu düşünürdük. Fakat şimdi, bilişsel süreçlerin psikoloji anaakımlarının varsaydığından çok daha fazla bir şekilde uyarlanabilir olduğunu tartışıyoruz.' diye belirtiyor sosyal psikologlardan biri. (13) Artık, farklı gelişimsel deneyimlere maruz kalan beyinlerin daha farklı geliştiğini ve etraflarını çevreleyen kültürden farklı girdilere maruz kalan kişilerin de daha farklı düşündüğünü biliyoruz. Henüz Dijital Yerlilerinin beyinlerini fiziksel bir farklılık olup olmadığına dair (müzisyenlerde olduğu gözüktüğü gibi) direkt olarak gözlemlememiş olmamıza karşın; durumun, bir farklılık olduğuna dair dolaylı kanıtı oldukça güçlü. Fakat, beyin ve düşünce modelleri birdenbire değişmiyor. Beynin şekil alabilirliğine dair araştımanın kilit bulgusu, beynin gelişigüzel, kolayca ya da amaçsızca değişmediğini gösteriyor. 'Beynin yeniden düzenlenmesi yalnızca canlı, duyusal girdi ve göreve dikkatini verdiğinde gerçekleşiyor (14) ve oldukça sıkı bir çalışma gerektiriyor (15). ' Biyogeribildirimin ortaya bir sonuç çıkarabilmesi için 50'den fazla seansın gerçekleşmesi gerekiyor (16). Scientific Learning şirketinin Fas ForWard isimli programı, istenilen değişikliklerin ortaya çıkması için öğrencilerin 5-10 hafta araso bir süre boyunca her gün 100 dakikalarını, haftada ise 5 günlerini programa ayırmalarını gerektiriyor. Çünkü, beynin 'yeniden donatılması' dikkatin yoğun olarak odaklanmasını gerekiyor. (17) Günde birkaç saat, haftada 5 gün, dikkatin yoğun olarak odaklanması... Bunlar size bir şeyi hatırlatmıyor mu? Tabi ki, video oyunları! 1974 yılında Pong çıktığından beri çocukların yaptığı şey tam olarak bu. Beyinlerini oyunlardaki hıza, interaktifliğe ve diğer faktörlere uyarlıyor ya da programlıyorlar. Fakat, Baby Boomers kuşağının beyni televizyona uyum sağlamak ve okur-yazar insanın beyni yazılı dil ve ve okuma eyleminin icadıyla başedebilmek için yeniden programlanmıştı (beynin yüksek ölçüde doğrusal şeylerle uğraşabilmesi için yeniden eğitilmesi gereken yerde) (18). 'Okumak, birdenbire gerçekleşmez ve korkunç bir mücadeledir'(19). Okuma, sözlü dil gibi beynimizin içinde imal edilen şeylerden daha farklı olarak, kendi nörolojisine sahiptir (20). Okumak aşırı önemli bir olay haline geldiğinden, yüzyıllardır okulların temel amaçlarından biri, konuşma odaklı beynimizi okuma eylemini gerçekleştirebilmesi için yeniden eğitmektir. Bu eğitim de yine, günde birkaç saat, haftada 5 gün ve dikkatin yoğun olarak odaklanmasını gerektirmekte.

5 Tabi ki de beynimizi okuyabilmek adına nasıl yeniden eğitebileceğimizi kavradığımızda (az ya da çok), beynimiz daha sonra televizyon tarafından yeniden eğitilecektir. Ve şimdi işler bir kez daha değişti, çocuklarımız kendi beyinlerini daha da yeni yollarla yeniden eğitiyor. Beyinlerini eğitirken kullandıkları yolların çoğu bizlerin esli düşünme şekillerimize tamamen zıt bir konumda. Bilgisayarla beraber büyüyen çocuklar 'hepimizden farklı düşünüyorlar. Beyinlerinde hipermetinler geliştiriyorlar. Her yöne sıçrıyorlar. Bu durum tıpkı çocukların bilişsel yapıları dizgisel değil de paralelmiş gibi gözüküyor' (21). Eğitim sistemlerinde baskın olan doğrusal düşünme süreçleri, artık bilgisayarda, oyun ve internette gezinerek gelişmiş beyinlerin öğrenmesini yavaşlatıyor (22). Gençlerin yetişkinlerle kıyaslandığında bilgisayar başındayken beyinlerinin farklı kısımlarını kullandığını tahmin edenler oldu (23). Artık bu durumun çok daha öteye gittiğini, beyinlerinin hemen hemen kesinlikle fiziksel olarak farklı olduğunu biliyoruz. Örneğin, tekrar edilen deneyimler sonucu, beynin belirli bölgeleri daha geniş, ve gelişmiş; diğer bölgeleri ise tam tersi. Örneğin, tekrarlanan bilgisayar oyunları ve diğer dijital medyaya maruz kalarak artırılan düşünme yetenekleri, görsel imgeleri üç boyutlu alan (temsili kabiliyet) olarak okumayı, çok boyutlu görseluzamsal yetenekleri, zihin haritalarını, 'zihinsel kağıt katlamayı' (somut olarak yapmadan, origamiye benzer katlamaların sonuçlarını zihinde canlandırma), tümevarımsal keşfi (gözlemler yapma, hipotez oluşturma, dinamik bir temsilin mevcut davranışını görüntüleme) ve beklendik ve beklenmedik uyaranlara daha hızlı tepki vermeyi içeriyor (24). Bu şahsi bilişsel yetenekler yeni olamasa da, özel birleşimleri ve yoğunlukları aslında yeni. Artık, atalarına göre, farklı bilişsel yeteneklerin karışımına sahip bir nesil bulunuyor, 'Dijital Yerliler'. Peki Ya Dikkat Süresi Ne Durumda? Öğretmenlerin, Dijital Yerlilerin dikkat süreleri ve evreleri hakkında yakındığını çok sık duyuyoruz. 'Dikkati çok çabuk dağılan' anlamını taşıyan deyimler artık birer klişe halini aldı. Peki bu durum gerçekten doğru mu? 'Eski öğrenme yolları için tabi ki de kısa dikkat sürelerine sahipler.' diye belirtiyor bir profesör (25). Dikkat süreleri oyunlar için kısa değil örneğin, ya da dikkatlerini çeken herhangi bir şey için de.

6 Deneyimlerinin sonusu olarak, Dijital Yerliler interaktifliğe, her bir davranışa anında tepki verebimeye büyük özlem duyuyorlar. Dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında, geleneksel eğitim, bu özlemin oldukça az bir miktarını karşılıyor (yapılan bir çalışma öğrencilerin her 10 saatte bir soru sormaya başladığını gösteriyor) (26). Demek oluyor ki bu öğretmenlerin şikayetçi oldukları durum öğrenciler dikkatlerini toplayamamalarından değil, dikkatlerini toplamayı tercih etmemelerinden kaynaklanıyor. Susam Sokağı için yapılan bir araştırma, çocukların televizyonu aslında devamlı bir süreç dahilinde değil anlık ilgi patlamaları eşliğinde izlediğini ortaya çıkarıyor. Yalnızca anafikri almak ve izlediklerinin anlamlı olup olmadığını anlamak 'için dikkat istasyonlarını' açıyorlar. Önemli bir deneyde, bir grup çocuğun yarısına oyuncak dolu bir odada bir program izletilmiştir. Beklenildiği üzere, oyuncakları olan gubun dikkati dağılmış ve programın yalnızca %47'sini izlerken, oyuncakları olmayan grupta bu oran %87'yi bulmuştur. Fakat çocuklara, programı ne kadar anladıkları ve neler hatırladıkları sorulduğunda, skor her iki grupta neredeyse aynı çıkmıştır. 'Bu araştırmayla beraber, oyuncaklı gruptaki 5 yaşındaki çocukların oldukça stratejik davrandığı, dikkatlerini oyuncak ve kendileri için en yararlı olacak kısımlarını görebilmek için programı izleme arasında bölüştürdüleri sonucuna varmış bulunuyoruz. Stratejileri o kadar etkiliydi ki, çocuklar yoğunlaştırılmış dikkatten daha fazla faydalanamazlardı.' (27) Neyi Kaybettik? Hala, öğretmenlerimizin öğrencilerin artan okuma ve düşünme problemleri olduğunu söylediklerini duyuyoruz. Buna ne dersiniz? Dijital Yerlilerin beyinlerinde yeniden programlama süreci esnasında bir şey mi kayboldu ortadan? Etkilendiği gözüken anahtar bölge görünen o ki yansıtma. Pek çok teorisyene göre, yansıtma; deneyimlerimiz sonucu zihinsel modeller yarattığımızda genelleme yapmamızı sağlayan şeydir ve pek çok yönüyle yansıtma, tecrübeler sayesinde gerçekleşen öğrenme sürecidir. Her şeyin çok hızlı geliştiği dünyamızda, yansıtma için artık çok daha az vakit ve imkan var ve bu gelişme pek çok kişiyi endişelendiriyor. Dijital Yerlilere bir şeyler öğretmenin en ilginç zorluklarından ve 'fırsatlarından' biri, yansıtmayı ve eleştirel düşünceyi öğrenme süreci içine dahil edebilmek için yeni yollar bulmak. Fakat bunun Dijital Yerlilerin anlayacağı dilde yapılması gerekiyor. Bu konuda bir şeyler yapabiliriz ve yapmalıyız da. Dijital Yerliler; yüksek hıza, çok görevlilik durumuna, rasgele erişime, aktifliğe, bağlantıda

7 kalmaya, eğlenceye, hayale, video oyunlarının çok çabuk neticelenen dünyasına, MTV'ye internete alışkın olan ve günümüzün eğitim sisteminin genelinin sıkıcı geldiği bir nesil. Fakat daha kötüsü, Öğrenme süreçleri için derin çıkarımlara sahip olan, yeni teknolijilerin gelişirdiği pek çok yetenek (örneğin; paralel işlem, görsel farkındalık ve rasgele erişim) eğitmenler tarafından neredeyse tamamıyla görmezden geliniyor. Dijital Yerlilerin bilişsel farklılıkları, bu öğrencilere çok daha uygun olacak yeni eğitim yaklaşımlarına aşırı derecede ihtiyaç duyuyor. Gariptir ki, Dijital Yerlilerin değişen öğrenme ihtiyaç ve şartlarını karşılayabilen nadir modellerden birisi çok sevdikleri video ve bilgisayar oyunlarının ta kendisi. Bunun sebebi, 'Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme'nin ortaya çıkmaya ve gelişmeye başlamasıdır. Peki İşe Yarıyor mu? Pek çok kişi tabi ki, günümüzün eğitsel oyunlarını eleştiriyor ve eleştirecek oldukça fazla şey var. Fakat, eğer bu oyunlardan bazıları öğretme işlevini yerine getirmiyorsa, işlevlerini yerine getirememe sebepleri oyun olmaları değil, oyunun dayandırıldığı kavramın hatalı olması ve belirli oyunların kötü tasarlanmasıdır. Çocuklara yönelik eğitsel oyunların iyi tasarlanmış olanları, öğretme işlevlerini yerine getirdiği ve pek çoğunun bunu çocuklar oyunlarla bu meşgul olurken başardığına dair güçlü kanıtlar mevcut. Bazı eğitimcilerin bu oyunlardan 'şeker kaplama' diyerek oldukça olumsuz bir imada bulunsa ya da genellikle alaycı bir tavırda olsa da, oyunların Dijital Yerlilerin öğrenme süreçlerine katkısı çok büyük. Neticede oyunlar bu öğrencilerin oldukça tanıdık oldukları ve sevdikleri bir araç. Öğle yemeği ve dersler arası verilen molaları çıkardığınızda, sabah 9 ve öğlen 3 arası ders yapan ilköğretim okullarında yaklaşık 3 saat eğitim veriliyor (28). Örneğin, diyelim ki eğitsel oyunlar %50 oranında işlevini yerine getiriyor olsaydı, haftasonu boyunca çocukların oyunu 6 saatten fazla bir süre oynamasını sağlayabilseydiniz, haftaya etkili, bir eğitim günü daha eklemiş olabilirdiniz. 6 saat Dijital Yerlilerin, haftasonu boyunca TV ve video oyunları başında geçireceği süreden çok daha az. İşin sırrı, eğitsel oyunların amaçlarını başarabilmeleri için yeterince ikna edici olmalarını sağlamakta yatıyor. Bu oyunların yalnızca plastik ya da camdan yapılmış bir 'lolipop' değil, gerçek içeriği yaratıcılıkla kendisine katmış gerçek oyunlar olması gerekir. Sayılar da bu durumu destekliyor. PlayStation oyunlarını müfredatları güçlendirmek için üreten The

8 Lightspan Partnersip, 400'ün üzerindeki bölgede, farklı okullarda çalışmalar ve meta-analiz yaptı. Çaışmalar sonucu elde ettikleri sonuçlara göre; kelime haznesinde ve dil sanatlarında, kontrol grupları üzerinde yüzde artış olurken, matematiksel problem çözme, matematiksel işlem ve algoritma skorlarında yüzde 51 ve 30 artış oldu.(29) Çocukların sağlık sorunlarına çözüm getirmesine yardımcı olmak için oyunlar hazırlayan Click Health, Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen klinik deneyler yaptı. Diyabet hastalığında, oyunlarını oynayan çocukların (pinball oynayan kontrol grubuyla kıyaslandığında) öz-etkinlik ve ebeveynleriyle diyabet hakkında kişisel bakım üzerine iletişim kurma konularında ölçülebilir kazanımları olduğu keşfedildi. Daha da önemlisi, tedavi grubunda, diyabet ilişkili, acil doktor ziyaretlerinde yüzde 77 düşüş yaşandı.(30) Scientific Learning kuruluşununun, okuma problemleri olan çocukları yeniden eğitmek için hazırladığı oyun temelli program Fast ForWard, 60 bağımsız profesyoneli kullanarak Amerika ve Kanada'da 35 farklı bölgede deneyler yaptı. Standart testler kullanarak, 35 bölgenin her biri, programın etkinliğine dair kesin geçerlilik olduğunu çocukların yüzde 90'ının test edilen bir ya da daha fazla alanda önemli kazanımlar edindiğini bildirdi.(31) Tekrar ve tekrar aynı basit öykü çıkıyor karşımıza. Pratik, yani öğrenme üzerine haracanan zaman, işe yarıyor. Çocuklar pratik yapmayı sevmez. Oyunlar çocukların dikkatini kendi üzerinde topluyor ve istenilen amacı gerçekleştiriyor. Tabi ki pratik edilenlerin doğru olması gerekiyor, bu yüzden de dizayn oldukça önem kazanıyor. Her yıl çeyrek milyon, 18 yaşındaki genci eğiten Amerikan ordusu, Dijital Yerlilere ulaşmanın bir yolu olan eğitsel oyunların büyük bir taraftarı. Gönüllülerinin beklentisinin bu olduğunu biliyorlar: 'Eğer bazı şeyleri bu şekilde yapmazsa, bizim ortamımızda bulunmak istemeyeceklerdir.' (32) Dahası, Amerikan ordusu, eğitsel oyunların işlevsel olarak sahada işe yaradığını gözlemlemiştir. Gökyüzündeki uçakların içinde, görev simulatörlerimizde bunu defalarca gördük.' Pratik zekalı Savunma Bakanlığı eğitmenleri, 'Eğitsel teknolojinin işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz, bu konuda biraz daha çalışma yürütmemiz gerekiyor.' diyen eğitimcileri duyduklarında oldukça şaşırıyorlar ve 'Teknolojinin işe yaradığını BİLİYORUZ, ' şeklinde sert bir şekilde bu iddayı yanıtlıyorlar. 'Biz sadece bu teknolojiyi kullanarak gelişme sağlamak istiyoruz.' (33)

9 Böylece, günümüzün nörobiyologları ve sosyal psikologları beynin yeni girdilerle değişebileceği ve değiştiği konusunda hemfikir. Ayrıca, en kritik öğrenme misyonlarını üstlenen eğitimciler -engelli ve ordu mensuplarını eğitenler-, şimdiden özel tasarım bilgisayar ve video oyunlarını Dijital Yerlileri eğitmenin etkili bir yöntemi olarak kullanıyor. Fakat günümüzün çoğunluğu oluşturan gelenekselci eğitim kuruluşlarının, öncü yenilikleri takip etme konusunda pek aceleci gözükmüyor. Fakat bu eğitimciler de bir şeylerin ters gittiğinin farkında, Dijital Yerli öğrencilerine, geçmişteki öğrencilerine eğitim sürecinde ulaştıkları gibi ulaşamıyorlar. Diğer bir yandan, gözlerini ve kulaklarını bu gerçeğe kapamayı tercih edip, Dijital Yerli/Dijital Göçmen meselesi hiç yokmuş gibi davranabilir ve emekli olup Dijital Yerliler onların yerine geçene kadar geleneksel yöntemlerini kullanmaya devam edebilirler. Ya da, yeni bir Dijital dünyaya göçmen oldukları gerçeğini kabul ederek kendi yaratıcılıklarına, Dijital Yerli öğrencilerine, aynı duyguları paylaşan idarecilerine, hala değerli olan bilgi ve bilgeliklerini dünyanın yeni dilinde kullanabilmelerini sağlayacak diğer kaynaklara yardım ve tavsiyeleri için güvenmeyi seçebilirler. Sonuç olarak seçecekleri rota -ve Dijital Yerli öğrencilerinin eğitimi- büyük ölçüde bize bağlı. Marc Prensky uluslararası alanda takdir edilen bir konuşmacı, yazar, danışman, eğitim ve öğrenmenin kritik alanlarında faaliyet gösteren bir tasarımcıdır. Digital Game-Based Learning (McGraw Hill, 2001.) kitabının yazarı, oyun tabanlı bir öğrenme şirketi Games2train'in kurucusu ve CEO'su, Digital Multiplier'ın kurucusu ve sitesinin yaratıcısıdır. Prensky, Harvard Üniversitesi'nden MBA, Yale Üniversitesi'nden de öğretmenlik alanınfa Master derecelerine sahip. Prensky'nin yazı ve makalelerine adresinden ulaşabilirsiniz. adresinden Marc Prensky ile irtibata geçebilirsiniz. Notlar 1-Bu sayıların temel olarak 'büyüklüğe göre diziliş'lerinin tahmini olarak kullanımıı amaçlanmıştır, bariz bir şekilde bireyden bireye geniş farklılıklar göstermektedir. Sayılar aşağıdaki yollarla elde edilmiştir: (Not: Bu konuda başkalarının da sahip olduğu her türlü ek bilgiyle yakından ilgileniyorum.) Video Oyunları: Ortalama oynanma süresi 1.5 saat saat/gün (Kaynak:Source: Interactive Videogames, Mediascope, June 1996.) 5 yıl sonra bu sayının daha yüksek olması muhtemel, böylece 1.8 x 365 x 15 yıl =

10 9,855 saat. ve Anlık İletiler: Günde ortalama 40 x 365 x 15 yıl = Bu durum henüz ergenliğe girmemiş gençler için bile gerçekçilikten uzak değil, sadece bir anlık ileti bağlantısında günlük 100'ün üzerinde karşılıklı değişim olabilir, ve çoğu kişi bağlantılarını sayıca çoğaltıyor. Televizyon: Television in the Home, 1998: Third Annual Survey of Parent and Children, Annenburg Policy Center, June 22, 1998, günlük TV izleme süresinin 2.55 saat olduğunu belirtiyor. M. Chen he Smart Parents Guide to Kid s TV, (1994) eserinde bu sürenin 4 günde 4 saat olduğunu söylüyor. Ortalamayı ele alarak: 3.3 saat/gün x 365 gün x 18 yıl = Reklamlar: TV'nin bir saatinde kabaca 1830 saniye boyunca reklam oynuyor. 18 reklam/saat x 3.3 saat/gün x 365 gün x 20 yıl (bebekler reklamlara bayılırlar) = 433,620. Okuma: Çok titiz ve doymak bilmez bir okuyucu olan Eric Leuliette, okuduğu her kitabı online olarak listelemekte ((www.csr.utexas.edu/personal/leuliette/fw_table_home.html) ve üniversite yıllarında yaklaşık kitap okuduğunu belirtiyor. Şu şekilde ele alacak olursak 1300 kitap x her kitapta 200 sayfa x her sayfada 400 kelime toplamda 10,400,000,000 kelime çıkar karşımıza. 400 kelimenin okunması da, dakika ya da saate denk geliyor. Bu da bir kitabın 3 saatten biraz daha fazla bir sürede okunduğunu gösterir. Diğer kişiler daha hızlı bir okuma hızına sahip olabilir, buna rağmen çoğu kişi Leuliette'den çok daha az sayıda kitap okumuştur. 2. Paul Perry in American Way, May 15, Renate Numella Caine and Geoffrey Caine, Making Connections: Teaching and the Human Brain, Addison-Wesley, 1991, p Dr. Mriganka Sur, Nature, April 20, Sandra Blakeslee, New York Times, April 24, Leslie Ungerlieder, National Institutes of Health. 7. James McLelland, University of Pittsburgh. 8. Cited in Inferential Focus Briefing, September 30, Virginia Berninger, University of Washington, American Journal of Neuroradiology, May Dr. Mark Jude Tramano of Harvard. Reported in USA Today December 10, Newsweek, January 1, Nöropsikoloji alanında öncü Alexandr Romanovich Luria ( ), The Human Brain and Psychological Processes (1963) eserinin yazarı ve yakın zamanlarda Michigan Üniversitesi'nden Dr. Richard Nisbett'i buna dahil ediyorlar. 13. Quoted in Erica Goode, How Culture Molds Habits of Thought, New York Times, August 8, John T. Bruer, The Myth of the First Three Years, The Free Press, 1999, p. 155.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM HAZIRLAYANLAR: Dr. David J. Staley Direktör, Ohio Eyalet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Eğitimde Mükemmellik için Harvey

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Filantropi Seminerleri. "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var"

Filantropi Seminerleri. Başrolde Ödüllü Kadınlar Var Filantropi Seminerleri "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var" Seminer Deşifresi 11 Aralık 2014 Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu İstanbul Konuşmacılar: Sheryl WuDunn, Pulitzer Ödüllü Gazeteci, Half The

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

SALTO-GENÇLİK DAHİL ETME KAYNAK MERKEZİ (THE SALTO-YOUTH INCLUSION RESOURCE CENTER) WWW.SALTO-YOUTH.NET/INCLUSION/

SALTO-GENÇLİK DAHİL ETME KAYNAK MERKEZİ (THE SALTO-YOUTH INCLUSION RESOURCE CENTER) WWW.SALTO-YOUTH.NET/INCLUSION/ ENGEL YOK SINIR YOK Bu kitapçık Avrupa Komisyonu veya SALTO Dahil Etme Kaynak Merkezi (SALTO Inclusion Resource Center) ya da işbirliği yapmakta olduğu diğer kuruluşların resmi görüşlerini yansıtıyor olarak

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000 Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? ISSN: 1309-0054 Sayfa 3 Sayfa 9 Sayfa 11 The Şubat - Mart 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?

Detaylı

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı

Yaşayarak öğrenme, herkes için, her zaman, her yerde!

Yaşayarak öğrenme, herkes için, her zaman, her yerde! Yaşayarak öğrenme, herkes için, her zaman, her yerde! İnformal Öğrenme İçin Kaynak Kitabı Ortaklarımız: Paritätisches Bildungswerk NRW // Mobilé e.v. // SPEK Finlandiya Ulusal Kurtarma Derneği // OK Etüt

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU Yrd. Doç.Dr. Öznur YURT Öğr. Gör. Taylan DEMĠRKAYA ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Üniversitemiz kısa sürede uluslararası bir üniversite

Detaylı

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin alınmak suretiyle Đngilizce ye tercüme edilmiştir. Atıfta bulunmadan eserin

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Aynılaşma ve farklılaşma:

Aynılaşma ve farklılaşma: Kendisini Farklılaştıran Üniversite Öğrencisi Dünyayı da Farklılaştırır Prof. Dr. Erhan Erkut MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Türkiye de ortalama bir lise

Detaylı

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı.

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. Konuşmacı isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. İndeks Konuşmacı Ajansı Kataloğu pdf dokümanının çözünürlüğü,

Detaylı

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ ÖZET Sedat ÖZEL Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Kocaeli Video dosyalarının

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI Uzm. Ahmet KILINÇ Ahi Evran Üniversitesi ahmet_tr@yahoo.com ÖZET Bu makalenin amacı, yenilikçi öğrenme stratejilerinden birisi olan kavram haritalarının

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

EFT Duygusal Özgürlük Teknikleri TM İyileştirme için evrensel bir yardım Yeni İyileştirme Gökdelenine Giriş El Kitabı Beşinci Basım Bütün olumsuz duyguların nedeni vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Approaches of Middle School Students to Internet as an Information Access Tool: A Descriptive Study Halise

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin Not: Saklı Kütüphanedeki e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Sevdiğiniz yazarların zarar görmesini istemiyorsanız lütfen kitapların

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı