Dijital Yerliler, Dijial Göçmenler-II. Gerçekten Farklı mı Düşünüyorlar?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dijital Yerliler, Dijial Göçmenler-II. Gerçekten Farklı mı Düşünüyorlar?"

Transkript

1 Dijital Yerliler, Dijial Göçmenler-II Gerçekten Farklı mı Düşünüyorlar? Marc Prensky On the Horizon (NCB University Press, Cilt 9 Sayı 6, Kasım 2001) Farklı deneyimler, farklı beyin yapılarının ortaya çıkmasına yol açar. -Dr. Bruce D. Berry, Baylor Tıp Üniversitesi Bu metin, Yaratcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü Bilgi Okuryazarlığı Projesi kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ne verilen İnovasyon Fonu desteğiyle Türkçeye çevrilmiştir. Günümüzde çocuklarımız, ailelerinden oldukça farklı bir şekilde sosyalleşiyor. Sayılar epey uç noktada: saatin üzerinde video oyunu oynanıyor, 'den fazla , anlık ileti gönderiliyor ve alınıyor, saatten fazla cep telefonunda konuşuluyor; saatten fazla televizyon (yüksek oranda MTV), 'in üzerinde reklam izleniyor- ve bütün bunların hepsi, çocuklar tarafından üniversiteden mezun olana kadarki süreçte yapılıyor. Belki de, toplamda en fazla, saat kitap okunuyor. Onlar günümüzün 'Dijital Yerliler' olarak adlandırılan öğrencileri. 'Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler-1' de; Dijital Yerli öğrencilerimiz ile Dijital Göçmen öğretmenleri arasındaki farklılıkların, nasıl günümüzün eğitim problemlerinin temelini oluşturduğunu tartışmıştım. Dijital Yerlilerin beyinlerinin, büyüme süreçlerinde aldıkları dijital girdiler nedeniyle neredeyse, fiziksel olarak farklı olduğunu belirtmiştim. Ayrıca, dijital oyunlar aracılığıyla öğrenmenin, ana dilleri 'dijitallik' olan Dijital Yerlilere ulaşmak için oldukça iyi bir yol olduğunu öne sürmüştüm. Burada, nörobiyoloji, sosyal psikoloji ve öğrenme amaçlı oyunlar kullanan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalardan yola çıkarak, düşüncelerimin neden bu şekilde olduğunun kanıtlarını sunuyorum. Nöroplastisite Günümüzün eğitimci ve öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu insan beyninin dışardan gelen

2 uyarıcılar nedeniyle özellikle 3 yaştan sonra fiziksel bir değişime uğramadığı bilgisiyle yetiştiler. Fakat, görünen o ki, bu bilgi aslında yanlış bir bakış açısını oluşturuyor. Nörobiyoloji alanında yapılan son araştırmalara göre, farklı türlerdeki uyaranların aslında beynin yapısını değiştirdiği, insanların ne şekilde düşündüğünü etkilediği ve bu değişimlerin de insan hayatı boyunca devam ettiği artık akıllarda soru işareti bırakmayan bir gerçek halini aldı. Baby Boomers * kuşağı büyürken, belli bir ölçüye kadar, beynin tek bir parça halinde şekillendirilebilir olduğu anlaşılmamıştı, ya da buna inanılmamıştı. Beyin, sürekli olarak yeniden düzenlenebilir. ( İngilizce'deki kullanımıyla oldukça popüler olan 'rewired', 'yeniden donatılmış' terimi kısmen yanıltıcıdır fakat verilmek istenen genel fikir itibariyle doğrudur. Beyin değişim gösterir ve ulaştığı girdiler doğrultusunda kendisini farklı bir şekilde düzenler, donatır.) Sabit sayıda beyin hücremiz olduğu ve bu hücrelerin zaman içinde birbiri ardına öldüğü, eski bir düşüncedir. Bu düşünce yerini, beyin hücrelerimizin sürekli olarak yenilendiğini gösteren araştırmalara bırakmıştır. Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerimiz boyunca, beynin sürekli olarak kendini yeniden düzenlemesi olayı teknik terimlerde nöroplastisite olarak bilinir. Nörolojik araştırma alanının ilk öncülerinden biri, fakirleştirilmiş çevredeki farelerle karşılaştırıldığında, iki haftalık kısa bir süreden sonra, zenginleştirilmiş çevredeki farelerin beyinlerinde değişiklikler olduğunu göstermiştir. Bu farelerin beyinlerinin duyu bölgeleri daha kalın, diğer katmanları da daha ağırdı. Değişiklikler, beynin şekil alabilirlik özelliğini ömür boyu sürdürdüğü sonucuna varılmasını sağlamıştır. Benzer sonuçlara varılmasını sağlayan diğer deneyler şu şekildedir: Dağ gelinciklerinin beyinleri, görme sinirlerinden ulaşılan girdilerin duyma sinirleri ile karşılıklı yer değiştirmiş, fiziksel olarak 'yeniden donatılmış'tır. Beyinleri yeni girdileri alabilmek için değişmiştir. (4) Görüntüleme ile ilgili deneyler, kör insanların Braille alfabesini öğrendiğinde beyinlerinin görsel alanlarının çalıştırıldığını göstermiştir. Benzer bir şekilde, sağır insanlar işaretleri okumak için işitsel kortekslerini kullanmaktadır. (5) Haftalarca pratik yaptıkları karmaşık bir sıralamada, parmaklarını hafifçe bir yere vuran * yılları arasında doğan kuşağa verilen isim.

3 kişilerin beyin taramaları, pratik yapılmamış bir sıralamanın uygulandığındaki taramalarla kıyaslandığında, sıralamayı pratik edenlerin beyninde daha geniş bir motor korteksi bölgesinin harekete geçtiği görülmüştür. (6) Japon denekler 'ra' yı 'la'dan ayırt etme devrelerini 'yeniden programlamayı' başarmışlardır. Bu, Japonların doğduktan kısa bir süre sonra unuttukları bir yetenektir, çünkü kendi dilleri bu yeteneğin kullanılmasını gerektirmemektedir. (7) Araştırmacılar, hayatın sonraki aşamalarında öğrenilen bir dilin, beyinde, çocukken öğrenilen dil ya da dillerden daha farklı bir yerde konumlandırıldığını keşfetmiştir. (8) 10 yaş üzeri öğrencilerle yapılan, yoğun okuma öğretimi ile ilgili deneylerde, deneklerin beyinlerinin anahtar bölgelerinde kalıcı kimyasal değişiklikler olduğu görülmüştür. (9) Müzisyenler ve müzik aleti çalmayı bilmeyen kişilerin beyinlerinde manyetik rezonans görüntüleme aracılığıyla bir karşılaştırma yapılmıştır. Yoğun müzik eğitimi ve pratikten kaynaklanan adaptasyonlara bağlı olarak müzisyenlerin beyinciklerinin hacim olarak yüzde 5 daha büyük olduğu sonucuna varılmıştır. (10) Beynin şekil alabilirliğiyle ilgili araştırmaları anlamanın ve uygulamanın oldukça başındayız. 'Scientific Learning' şirketinin de olduğu gibi, pek çok araştırma 'sinirbilim temelli eğitim' amacı gütmektedir. (11) Uyarlanabilirlik Sosyal psikoloji, bir kişinin düşünce modellerinin deneyimlerine bağlı olarak değişebileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Oldukça kısa bir süre önce, batılı filozoflar ve psikologlar insanoğlunun bütün düşüncelerinin altında aynı temel işleyiş sürecinin bulunduğunu sorgusuz sualsiz kabul ettiler. Kültürel farklılıkların insanların ne hakkında düşüneceğini belirleyebilecek olmasına karşın; akıl yürütme ve neden-sonuç ilişkisi doğrultusnda gerçekleşen olay ve durumları anlama arzusunu da içine alan düşünme stratejileri ve süreçlerinin herkes için aynı olduğu varsayıldı. Fakat, bu da yanlış bir varsayım gibi gözüküyor. Sosyal psikologların yaptığı araştırma (12), farklı kültürlerde yetişen kişilerin sadece farklı düşünmediğini aynı zamanda farklı bir şekilde düşündüğünü gösteriyor. İnsanların içinde büyüdüğü çevre ve kültür, düşünme süreçlerini etkiliyor ve hatta belirleyici bir rol üstleniyor.

4 'Önceden herkesin bazı kategorileri aynı şekilde kullandığını; mantığın, günlük yaşam anlamlandırılırken herkes için aynı rolü oynadığını, hafızanın, algının ve daha pek çok şeyin herkeste aynı olduğunu düşünürdük. Fakat şimdi, bilişsel süreçlerin psikoloji anaakımlarının varsaydığından çok daha fazla bir şekilde uyarlanabilir olduğunu tartışıyoruz.' diye belirtiyor sosyal psikologlardan biri. (13) Artık, farklı gelişimsel deneyimlere maruz kalan beyinlerin daha farklı geliştiğini ve etraflarını çevreleyen kültürden farklı girdilere maruz kalan kişilerin de daha farklı düşündüğünü biliyoruz. Henüz Dijital Yerlilerinin beyinlerini fiziksel bir farklılık olup olmadığına dair (müzisyenlerde olduğu gözüktüğü gibi) direkt olarak gözlemlememiş olmamıza karşın; durumun, bir farklılık olduğuna dair dolaylı kanıtı oldukça güçlü. Fakat, beyin ve düşünce modelleri birdenbire değişmiyor. Beynin şekil alabilirliğine dair araştımanın kilit bulgusu, beynin gelişigüzel, kolayca ya da amaçsızca değişmediğini gösteriyor. 'Beynin yeniden düzenlenmesi yalnızca canlı, duyusal girdi ve göreve dikkatini verdiğinde gerçekleşiyor (14) ve oldukça sıkı bir çalışma gerektiriyor (15). ' Biyogeribildirimin ortaya bir sonuç çıkarabilmesi için 50'den fazla seansın gerçekleşmesi gerekiyor (16). Scientific Learning şirketinin Fas ForWard isimli programı, istenilen değişikliklerin ortaya çıkması için öğrencilerin 5-10 hafta araso bir süre boyunca her gün 100 dakikalarını, haftada ise 5 günlerini programa ayırmalarını gerektiriyor. Çünkü, beynin 'yeniden donatılması' dikkatin yoğun olarak odaklanmasını gerekiyor. (17) Günde birkaç saat, haftada 5 gün, dikkatin yoğun olarak odaklanması... Bunlar size bir şeyi hatırlatmıyor mu? Tabi ki, video oyunları! 1974 yılında Pong çıktığından beri çocukların yaptığı şey tam olarak bu. Beyinlerini oyunlardaki hıza, interaktifliğe ve diğer faktörlere uyarlıyor ya da programlıyorlar. Fakat, Baby Boomers kuşağının beyni televizyona uyum sağlamak ve okur-yazar insanın beyni yazılı dil ve ve okuma eyleminin icadıyla başedebilmek için yeniden programlanmıştı (beynin yüksek ölçüde doğrusal şeylerle uğraşabilmesi için yeniden eğitilmesi gereken yerde) (18). 'Okumak, birdenbire gerçekleşmez ve korkunç bir mücadeledir'(19). Okuma, sözlü dil gibi beynimizin içinde imal edilen şeylerden daha farklı olarak, kendi nörolojisine sahiptir (20). Okumak aşırı önemli bir olay haline geldiğinden, yüzyıllardır okulların temel amaçlarından biri, konuşma odaklı beynimizi okuma eylemini gerçekleştirebilmesi için yeniden eğitmektir. Bu eğitim de yine, günde birkaç saat, haftada 5 gün ve dikkatin yoğun olarak odaklanmasını gerektirmekte.

5 Tabi ki de beynimizi okuyabilmek adına nasıl yeniden eğitebileceğimizi kavradığımızda (az ya da çok), beynimiz daha sonra televizyon tarafından yeniden eğitilecektir. Ve şimdi işler bir kez daha değişti, çocuklarımız kendi beyinlerini daha da yeni yollarla yeniden eğitiyor. Beyinlerini eğitirken kullandıkları yolların çoğu bizlerin esli düşünme şekillerimize tamamen zıt bir konumda. Bilgisayarla beraber büyüyen çocuklar 'hepimizden farklı düşünüyorlar. Beyinlerinde hipermetinler geliştiriyorlar. Her yöne sıçrıyorlar. Bu durum tıpkı çocukların bilişsel yapıları dizgisel değil de paralelmiş gibi gözüküyor' (21). Eğitim sistemlerinde baskın olan doğrusal düşünme süreçleri, artık bilgisayarda, oyun ve internette gezinerek gelişmiş beyinlerin öğrenmesini yavaşlatıyor (22). Gençlerin yetişkinlerle kıyaslandığında bilgisayar başındayken beyinlerinin farklı kısımlarını kullandığını tahmin edenler oldu (23). Artık bu durumun çok daha öteye gittiğini, beyinlerinin hemen hemen kesinlikle fiziksel olarak farklı olduğunu biliyoruz. Örneğin, tekrar edilen deneyimler sonucu, beynin belirli bölgeleri daha geniş, ve gelişmiş; diğer bölgeleri ise tam tersi. Örneğin, tekrarlanan bilgisayar oyunları ve diğer dijital medyaya maruz kalarak artırılan düşünme yetenekleri, görsel imgeleri üç boyutlu alan (temsili kabiliyet) olarak okumayı, çok boyutlu görseluzamsal yetenekleri, zihin haritalarını, 'zihinsel kağıt katlamayı' (somut olarak yapmadan, origamiye benzer katlamaların sonuçlarını zihinde canlandırma), tümevarımsal keşfi (gözlemler yapma, hipotez oluşturma, dinamik bir temsilin mevcut davranışını görüntüleme) ve beklendik ve beklenmedik uyaranlara daha hızlı tepki vermeyi içeriyor (24). Bu şahsi bilişsel yetenekler yeni olamasa da, özel birleşimleri ve yoğunlukları aslında yeni. Artık, atalarına göre, farklı bilişsel yeteneklerin karışımına sahip bir nesil bulunuyor, 'Dijital Yerliler'. Peki Ya Dikkat Süresi Ne Durumda? Öğretmenlerin, Dijital Yerlilerin dikkat süreleri ve evreleri hakkında yakındığını çok sık duyuyoruz. 'Dikkati çok çabuk dağılan' anlamını taşıyan deyimler artık birer klişe halini aldı. Peki bu durum gerçekten doğru mu? 'Eski öğrenme yolları için tabi ki de kısa dikkat sürelerine sahipler.' diye belirtiyor bir profesör (25). Dikkat süreleri oyunlar için kısa değil örneğin, ya da dikkatlerini çeken herhangi bir şey için de.

6 Deneyimlerinin sonusu olarak, Dijital Yerliler interaktifliğe, her bir davranışa anında tepki verebimeye büyük özlem duyuyorlar. Dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında, geleneksel eğitim, bu özlemin oldukça az bir miktarını karşılıyor (yapılan bir çalışma öğrencilerin her 10 saatte bir soru sormaya başladığını gösteriyor) (26). Demek oluyor ki bu öğretmenlerin şikayetçi oldukları durum öğrenciler dikkatlerini toplayamamalarından değil, dikkatlerini toplamayı tercih etmemelerinden kaynaklanıyor. Susam Sokağı için yapılan bir araştırma, çocukların televizyonu aslında devamlı bir süreç dahilinde değil anlık ilgi patlamaları eşliğinde izlediğini ortaya çıkarıyor. Yalnızca anafikri almak ve izlediklerinin anlamlı olup olmadığını anlamak 'için dikkat istasyonlarını' açıyorlar. Önemli bir deneyde, bir grup çocuğun yarısına oyuncak dolu bir odada bir program izletilmiştir. Beklenildiği üzere, oyuncakları olan gubun dikkati dağılmış ve programın yalnızca %47'sini izlerken, oyuncakları olmayan grupta bu oran %87'yi bulmuştur. Fakat çocuklara, programı ne kadar anladıkları ve neler hatırladıkları sorulduğunda, skor her iki grupta neredeyse aynı çıkmıştır. 'Bu araştırmayla beraber, oyuncaklı gruptaki 5 yaşındaki çocukların oldukça stratejik davrandığı, dikkatlerini oyuncak ve kendileri için en yararlı olacak kısımlarını görebilmek için programı izleme arasında bölüştürdüleri sonucuna varmış bulunuyoruz. Stratejileri o kadar etkiliydi ki, çocuklar yoğunlaştırılmış dikkatten daha fazla faydalanamazlardı.' (27) Neyi Kaybettik? Hala, öğretmenlerimizin öğrencilerin artan okuma ve düşünme problemleri olduğunu söylediklerini duyuyoruz. Buna ne dersiniz? Dijital Yerlilerin beyinlerinde yeniden programlama süreci esnasında bir şey mi kayboldu ortadan? Etkilendiği gözüken anahtar bölge görünen o ki yansıtma. Pek çok teorisyene göre, yansıtma; deneyimlerimiz sonucu zihinsel modeller yarattığımızda genelleme yapmamızı sağlayan şeydir ve pek çok yönüyle yansıtma, tecrübeler sayesinde gerçekleşen öğrenme sürecidir. Her şeyin çok hızlı geliştiği dünyamızda, yansıtma için artık çok daha az vakit ve imkan var ve bu gelişme pek çok kişiyi endişelendiriyor. Dijital Yerlilere bir şeyler öğretmenin en ilginç zorluklarından ve 'fırsatlarından' biri, yansıtmayı ve eleştirel düşünceyi öğrenme süreci içine dahil edebilmek için yeni yollar bulmak. Fakat bunun Dijital Yerlilerin anlayacağı dilde yapılması gerekiyor. Bu konuda bir şeyler yapabiliriz ve yapmalıyız da. Dijital Yerliler; yüksek hıza, çok görevlilik durumuna, rasgele erişime, aktifliğe, bağlantıda

7 kalmaya, eğlenceye, hayale, video oyunlarının çok çabuk neticelenen dünyasına, MTV'ye internete alışkın olan ve günümüzün eğitim sisteminin genelinin sıkıcı geldiği bir nesil. Fakat daha kötüsü, Öğrenme süreçleri için derin çıkarımlara sahip olan, yeni teknolijilerin gelişirdiği pek çok yetenek (örneğin; paralel işlem, görsel farkındalık ve rasgele erişim) eğitmenler tarafından neredeyse tamamıyla görmezden geliniyor. Dijital Yerlilerin bilişsel farklılıkları, bu öğrencilere çok daha uygun olacak yeni eğitim yaklaşımlarına aşırı derecede ihtiyaç duyuyor. Gariptir ki, Dijital Yerlilerin değişen öğrenme ihtiyaç ve şartlarını karşılayabilen nadir modellerden birisi çok sevdikleri video ve bilgisayar oyunlarının ta kendisi. Bunun sebebi, 'Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme'nin ortaya çıkmaya ve gelişmeye başlamasıdır. Peki İşe Yarıyor mu? Pek çok kişi tabi ki, günümüzün eğitsel oyunlarını eleştiriyor ve eleştirecek oldukça fazla şey var. Fakat, eğer bu oyunlardan bazıları öğretme işlevini yerine getirmiyorsa, işlevlerini yerine getirememe sebepleri oyun olmaları değil, oyunun dayandırıldığı kavramın hatalı olması ve belirli oyunların kötü tasarlanmasıdır. Çocuklara yönelik eğitsel oyunların iyi tasarlanmış olanları, öğretme işlevlerini yerine getirdiği ve pek çoğunun bunu çocuklar oyunlarla bu meşgul olurken başardığına dair güçlü kanıtlar mevcut. Bazı eğitimcilerin bu oyunlardan 'şeker kaplama' diyerek oldukça olumsuz bir imada bulunsa ya da genellikle alaycı bir tavırda olsa da, oyunların Dijital Yerlilerin öğrenme süreçlerine katkısı çok büyük. Neticede oyunlar bu öğrencilerin oldukça tanıdık oldukları ve sevdikleri bir araç. Öğle yemeği ve dersler arası verilen molaları çıkardığınızda, sabah 9 ve öğlen 3 arası ders yapan ilköğretim okullarında yaklaşık 3 saat eğitim veriliyor (28). Örneğin, diyelim ki eğitsel oyunlar %50 oranında işlevini yerine getiriyor olsaydı, haftasonu boyunca çocukların oyunu 6 saatten fazla bir süre oynamasını sağlayabilseydiniz, haftaya etkili, bir eğitim günü daha eklemiş olabilirdiniz. 6 saat Dijital Yerlilerin, haftasonu boyunca TV ve video oyunları başında geçireceği süreden çok daha az. İşin sırrı, eğitsel oyunların amaçlarını başarabilmeleri için yeterince ikna edici olmalarını sağlamakta yatıyor. Bu oyunların yalnızca plastik ya da camdan yapılmış bir 'lolipop' değil, gerçek içeriği yaratıcılıkla kendisine katmış gerçek oyunlar olması gerekir. Sayılar da bu durumu destekliyor. PlayStation oyunlarını müfredatları güçlendirmek için üreten The

8 Lightspan Partnersip, 400'ün üzerindeki bölgede, farklı okullarda çalışmalar ve meta-analiz yaptı. Çaışmalar sonucu elde ettikleri sonuçlara göre; kelime haznesinde ve dil sanatlarında, kontrol grupları üzerinde yüzde artış olurken, matematiksel problem çözme, matematiksel işlem ve algoritma skorlarında yüzde 51 ve 30 artış oldu.(29) Çocukların sağlık sorunlarına çözüm getirmesine yardımcı olmak için oyunlar hazırlayan Click Health, Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen klinik deneyler yaptı. Diyabet hastalığında, oyunlarını oynayan çocukların (pinball oynayan kontrol grubuyla kıyaslandığında) öz-etkinlik ve ebeveynleriyle diyabet hakkında kişisel bakım üzerine iletişim kurma konularında ölçülebilir kazanımları olduğu keşfedildi. Daha da önemlisi, tedavi grubunda, diyabet ilişkili, acil doktor ziyaretlerinde yüzde 77 düşüş yaşandı.(30) Scientific Learning kuruluşununun, okuma problemleri olan çocukları yeniden eğitmek için hazırladığı oyun temelli program Fast ForWard, 60 bağımsız profesyoneli kullanarak Amerika ve Kanada'da 35 farklı bölgede deneyler yaptı. Standart testler kullanarak, 35 bölgenin her biri, programın etkinliğine dair kesin geçerlilik olduğunu çocukların yüzde 90'ının test edilen bir ya da daha fazla alanda önemli kazanımlar edindiğini bildirdi.(31) Tekrar ve tekrar aynı basit öykü çıkıyor karşımıza. Pratik, yani öğrenme üzerine haracanan zaman, işe yarıyor. Çocuklar pratik yapmayı sevmez. Oyunlar çocukların dikkatini kendi üzerinde topluyor ve istenilen amacı gerçekleştiriyor. Tabi ki pratik edilenlerin doğru olması gerekiyor, bu yüzden de dizayn oldukça önem kazanıyor. Her yıl çeyrek milyon, 18 yaşındaki genci eğiten Amerikan ordusu, Dijital Yerlilere ulaşmanın bir yolu olan eğitsel oyunların büyük bir taraftarı. Gönüllülerinin beklentisinin bu olduğunu biliyorlar: 'Eğer bazı şeyleri bu şekilde yapmazsa, bizim ortamımızda bulunmak istemeyeceklerdir.' (32) Dahası, Amerikan ordusu, eğitsel oyunların işlevsel olarak sahada işe yaradığını gözlemlemiştir. Gökyüzündeki uçakların içinde, görev simulatörlerimizde bunu defalarca gördük.' Pratik zekalı Savunma Bakanlığı eğitmenleri, 'Eğitsel teknolojinin işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz, bu konuda biraz daha çalışma yürütmemiz gerekiyor.' diyen eğitimcileri duyduklarında oldukça şaşırıyorlar ve 'Teknolojinin işe yaradığını BİLİYORUZ, ' şeklinde sert bir şekilde bu iddayı yanıtlıyorlar. 'Biz sadece bu teknolojiyi kullanarak gelişme sağlamak istiyoruz.' (33)

9 Böylece, günümüzün nörobiyologları ve sosyal psikologları beynin yeni girdilerle değişebileceği ve değiştiği konusunda hemfikir. Ayrıca, en kritik öğrenme misyonlarını üstlenen eğitimciler -engelli ve ordu mensuplarını eğitenler-, şimdiden özel tasarım bilgisayar ve video oyunlarını Dijital Yerlileri eğitmenin etkili bir yöntemi olarak kullanıyor. Fakat günümüzün çoğunluğu oluşturan gelenekselci eğitim kuruluşlarının, öncü yenilikleri takip etme konusunda pek aceleci gözükmüyor. Fakat bu eğitimciler de bir şeylerin ters gittiğinin farkında, Dijital Yerli öğrencilerine, geçmişteki öğrencilerine eğitim sürecinde ulaştıkları gibi ulaşamıyorlar. Diğer bir yandan, gözlerini ve kulaklarını bu gerçeğe kapamayı tercih edip, Dijital Yerli/Dijital Göçmen meselesi hiç yokmuş gibi davranabilir ve emekli olup Dijital Yerliler onların yerine geçene kadar geleneksel yöntemlerini kullanmaya devam edebilirler. Ya da, yeni bir Dijital dünyaya göçmen oldukları gerçeğini kabul ederek kendi yaratıcılıklarına, Dijital Yerli öğrencilerine, aynı duyguları paylaşan idarecilerine, hala değerli olan bilgi ve bilgeliklerini dünyanın yeni dilinde kullanabilmelerini sağlayacak diğer kaynaklara yardım ve tavsiyeleri için güvenmeyi seçebilirler. Sonuç olarak seçecekleri rota -ve Dijital Yerli öğrencilerinin eğitimi- büyük ölçüde bize bağlı. Marc Prensky uluslararası alanda takdir edilen bir konuşmacı, yazar, danışman, eğitim ve öğrenmenin kritik alanlarında faaliyet gösteren bir tasarımcıdır. Digital Game-Based Learning (McGraw Hill, 2001.) kitabının yazarı, oyun tabanlı bir öğrenme şirketi Games2train'in kurucusu ve CEO'su, Digital Multiplier'ın kurucusu ve sitesinin yaratıcısıdır. Prensky, Harvard Üniversitesi'nden MBA, Yale Üniversitesi'nden de öğretmenlik alanınfa Master derecelerine sahip. Prensky'nin yazı ve makalelerine adresinden ulaşabilirsiniz. adresinden Marc Prensky ile irtibata geçebilirsiniz. Notlar 1-Bu sayıların temel olarak 'büyüklüğe göre diziliş'lerinin tahmini olarak kullanımıı amaçlanmıştır, bariz bir şekilde bireyden bireye geniş farklılıklar göstermektedir. Sayılar aşağıdaki yollarla elde edilmiştir: (Not: Bu konuda başkalarının da sahip olduğu her türlü ek bilgiyle yakından ilgileniyorum.) Video Oyunları: Ortalama oynanma süresi 1.5 saat saat/gün (Kaynak:Source: Interactive Videogames, Mediascope, June 1996.) 5 yıl sonra bu sayının daha yüksek olması muhtemel, böylece 1.8 x 365 x 15 yıl =

10 9,855 saat. ve Anlık İletiler: Günde ortalama 40 x 365 x 15 yıl = Bu durum henüz ergenliğe girmemiş gençler için bile gerçekçilikten uzak değil, sadece bir anlık ileti bağlantısında günlük 100'ün üzerinde karşılıklı değişim olabilir, ve çoğu kişi bağlantılarını sayıca çoğaltıyor. Televizyon: Television in the Home, 1998: Third Annual Survey of Parent and Children, Annenburg Policy Center, June 22, 1998, günlük TV izleme süresinin 2.55 saat olduğunu belirtiyor. M. Chen he Smart Parents Guide to Kid s TV, (1994) eserinde bu sürenin 4 günde 4 saat olduğunu söylüyor. Ortalamayı ele alarak: 3.3 saat/gün x 365 gün x 18 yıl = Reklamlar: TV'nin bir saatinde kabaca 1830 saniye boyunca reklam oynuyor. 18 reklam/saat x 3.3 saat/gün x 365 gün x 20 yıl (bebekler reklamlara bayılırlar) = 433,620. Okuma: Çok titiz ve doymak bilmez bir okuyucu olan Eric Leuliette, okuduğu her kitabı online olarak listelemekte ((www.csr.utexas.edu/personal/leuliette/fw_table_home.html) ve üniversite yıllarında yaklaşık kitap okuduğunu belirtiyor. Şu şekilde ele alacak olursak 1300 kitap x her kitapta 200 sayfa x her sayfada 400 kelime toplamda 10,400,000,000 kelime çıkar karşımıza. 400 kelimenin okunması da, dakika ya da saate denk geliyor. Bu da bir kitabın 3 saatten biraz daha fazla bir sürede okunduğunu gösterir. Diğer kişiler daha hızlı bir okuma hızına sahip olabilir, buna rağmen çoğu kişi Leuliette'den çok daha az sayıda kitap okumuştur. 2. Paul Perry in American Way, May 15, Renate Numella Caine and Geoffrey Caine, Making Connections: Teaching and the Human Brain, Addison-Wesley, 1991, p Dr. Mriganka Sur, Nature, April 20, Sandra Blakeslee, New York Times, April 24, Leslie Ungerlieder, National Institutes of Health. 7. James McLelland, University of Pittsburgh. 8. Cited in Inferential Focus Briefing, September 30, Virginia Berninger, University of Washington, American Journal of Neuroradiology, May Dr. Mark Jude Tramano of Harvard. Reported in USA Today December 10, Newsweek, January 1, Nöropsikoloji alanında öncü Alexandr Romanovich Luria ( ), The Human Brain and Psychological Processes (1963) eserinin yazarı ve yakın zamanlarda Michigan Üniversitesi'nden Dr. Richard Nisbett'i buna dahil ediyorlar. 13. Quoted in Erica Goode, How Culture Molds Habits of Thought, New York Times, August 8, John T. Bruer, The Myth of the First Three Years, The Free Press, 1999, p. 155.

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Prof. Dr. Acar Baltas, Psikolog / @acarbaltas

Prof. Dr. Acar Baltas, Psikolog / @acarbaltas ÖĞRENMENİN NÖRO BİLİMSEL TEMELLERİ VE GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ YERİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 4 Kasım 2014 NE KONUŞACAĞIZ? Beyni tanıyalım Öğrenme nerede ve nasıl gerçekleşir? Ha\za ve unutma İşlevsel

Detaylı

Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi

Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi 1900 lerden sonra öğretim teknolojileri alanının tarihsel kronolojisini ise Reiser in çalısmasını takip ederek, akım, öğretim tasarımı, katkıda bulunanlar

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta Ġnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Birinci Bölüm: Fiziksel Faktörler ve Algı Geçen Hafta GEÇEN HAFTA İnsan, Fiziksel Faktörler ve İnsan Performansı

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35)

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Web adresi Bu Senin Beynin! Ders 2 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Diğer şeyler Bağlantıya geçme Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Nasıl iyi yapılır Kitap inceleme (%20) Deneye

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00 Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, keyifli ve hijyenik bir ortamda doyasıya spor dolu bir yaz programı Çocuklarımızın çeşitli spor branşları ile gelişimlerine katkı sağlamakta,farklı program konseptiyle

Detaylı

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama BANU GÖKÇÜL 24-25 Kasım 2012 Cumartesi / Pazar Eğitim Programının Amacı Yüz Okuma Yoluyla Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı

Profesör Seni Kimse Okumuyor. Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ

Profesör Seni Kimse Okumuyor. Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ Profesör Seni Kimse Okumuyor Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ Hakemli bir akademik dergide yayımlanan bir makale, sadece 10 kişi tarafından okunuyor Neden makale yazarız? Doçentlik için; Bilim adamlarının etkili

Detaylı

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 [E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 Neden Ayser Bilgisayar? Bundan 10 yıl önce insanlar bir ürün almak için mağaza mağaza dolaşırlar ve farklı fiyatları

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI-

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- -SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- Pazarlamadünyasi.com un Vodaco Agency işbirliği ile 04 Ağustos 30 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sosyal Medya araştırması sonuçlandı. İnternet kullanıcıları sosyal

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik 1 1 Internet ve akıllı telefon kullanımında özellikle gelişen ülkelrdeki büyük artış Değişen dijital ortam Internet erişimi pek çok fırsatı getiriyor ama bazı riskler de

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır. Psikoloji,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 3 2 MEB 101 01/02 Tıbbi

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ÖNEMLİ ANLARI KAZANMAK: Her zaman doğru zamanda doğru mesajla doğru insana ulaşmak.

ÖNEMLİ ANLARI KAZANMAK: Her zaman doğru zamanda doğru mesajla doğru insana ulaşmak. ÖNEMLİ ANLARI KAZANMAK: Her zaman doğru zamanda doğru mesajla doğru insana ulaşmak. Bugün bildiğimiz anlamıyla online olma dönemi sona erdi. Artık online olmuyoruz, online yaşıyoruz ; her zaman açığız,

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 2 2 ÇGL 103 01/02 Aile

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Konum bazlı servisler ve uygulamaların hayatımıza kattıkları

Konum bazlı servisler ve uygulamaların hayatımıza kattıkları Konum bazlı servisler ve uygulamaların hayatımıza kattıkları 20 Eylül Perşembe 12 Diğer Dökümanlar http://mfyz.com/konum-bazli-servisler-ve-uygulamalarin-hayatimiza-kattiklari Geçen sayıda, günlük hayatımıza

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara Yeşilalım Projesi Eğiticilerin Eğitimi 12-14 Şubat 2013 Ankara 1 Öğrenme Hedefleri Yetişkin öğrenenlerin özelliklerini öğrenmek; Yetişkinlere uygun çeşitli eğitim yöntemleri ile yaklaşımlarını uygulamak;

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir

Detaylı

Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013

Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013 Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE) Varşova, 22 Ekim 2013 CCE Hakkında bir sivil toplum kuruluşudur; 1994 yılında kurulmuştur; demokratik devletlerde gerekli olduğu düşünülen vatandaşlık bilgi ve becerilerini

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

NLP TANIMI Sinir Dili Programlama

NLP TANIMI Sinir Dili Programlama NLP NİN DOĞUŞU NLP 1972 de California Üniversitesi nde dilbilimci ve öğretim üyesi olan John Grinder ile aynı üniversitenin psikoloji bölümünde okuyan Richard Bandler tarafından kurulmuştur. NLP TANIMI

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012

İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012 Eğitim için Erişilebilir ICT ve Çoklu Modalite İki İtalyan Modeli İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012 Prof. Licia Sbattella Rektörün Engellilik Temsilcisi Politecnico di Milano - İtalya G3ict Yürütme Kurulu

Detaylı

BEBEK HAKLARI BİLDİRGESİ

BEBEK HAKLARI BİLDİRGESİ BEBEK HAKLARI BİLDİRGESİ 1. Birey olma Her bebek doğduğu, belki de doğmadığı andan itibaren zaten bireydir. Bebekler, yetişkinlerin kendi isteklerini karşılamak için bir araç olmamalıdır. Yetişkin, kendi

Detaylı

2014 Ericsson ConsumerLab

2014 Ericsson ConsumerLab 2014 Ericsson ConsumerLab TÜRKİYE MOBİL GENİŞBANT KULLANICI ARAŞTIRMASI Ericsson ConsumerLab 2014 Türkiye Mobil Genişbant Çalışması 19.09.2014 Page 1 ARAŞTIRMA METOD VE KAPSAMI Örneklem 3G mobil interneti

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Aynur Ersoy Abant İzzet Baysal Üniversitesi ersoy_a@ibu.edu.tr 1 Bilgi Elde Etmenin Temel Yolu Okuma Okuma,

Detaylı

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ 2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ Teknolojinin ilerlemesiyle beraber değişen dünyada her sektörün değişmesiyle beraber sağlık sektörü de değişmektedir. Fakat sağlık sektörü diğer sektörlere göre biraz daha yavaş

Detaylı

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health.

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Cochrane Library http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Güvenilir kaynak Bilinçli kararlar Daha iyi sağlık Cochrane daha iyi sağlık kararları ve daha iyi teşhisler

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM. Kasım 2010

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM. Kasım 2010 ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM Kasım 2010 Genel Giriş Örnek Video Sunum Akışı Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri Çoklu Zeka Alanları Üstün Zekalılara ve Yeteneklilere Sunulan Eğitim

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181 ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL AİT 181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Bu derste temel kavramlar, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk İnkılâplarının

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

Hakkımızda GHA 2007 / 2

Hakkımızda GHA 2007 / 2 Tanıtım Hakkımızda Kurucumuz, yaşam ile ilgili araştırma, deneyim, gözlem ve eğitim ile hayatın bilinçle uygulanması gereken bir süreç olduğunu belirledi ve bu bilincin insanlığa verilmesini hedefledi.

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı