Dijital Yerliler, Dijial Göçmenler-II. Gerçekten Farklı mı Düşünüyorlar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dijital Yerliler, Dijial Göçmenler-II. Gerçekten Farklı mı Düşünüyorlar?"

Transkript

1 Dijital Yerliler, Dijial Göçmenler-II Gerçekten Farklı mı Düşünüyorlar? Marc Prensky On the Horizon (NCB University Press, Cilt 9 Sayı 6, Kasım 2001) Farklı deneyimler, farklı beyin yapılarının ortaya çıkmasına yol açar. -Dr. Bruce D. Berry, Baylor Tıp Üniversitesi Bu metin, Yaratcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü Bilgi Okuryazarlığı Projesi kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ne verilen İnovasyon Fonu desteğiyle Türkçeye çevrilmiştir. Günümüzde çocuklarımız, ailelerinden oldukça farklı bir şekilde sosyalleşiyor. Sayılar epey uç noktada: saatin üzerinde video oyunu oynanıyor, 'den fazla , anlık ileti gönderiliyor ve alınıyor, saatten fazla cep telefonunda konuşuluyor; saatten fazla televizyon (yüksek oranda MTV), 'in üzerinde reklam izleniyor- ve bütün bunların hepsi, çocuklar tarafından üniversiteden mezun olana kadarki süreçte yapılıyor. Belki de, toplamda en fazla, saat kitap okunuyor. Onlar günümüzün 'Dijital Yerliler' olarak adlandırılan öğrencileri. 'Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler-1' de; Dijital Yerli öğrencilerimiz ile Dijital Göçmen öğretmenleri arasındaki farklılıkların, nasıl günümüzün eğitim problemlerinin temelini oluşturduğunu tartışmıştım. Dijital Yerlilerin beyinlerinin, büyüme süreçlerinde aldıkları dijital girdiler nedeniyle neredeyse, fiziksel olarak farklı olduğunu belirtmiştim. Ayrıca, dijital oyunlar aracılığıyla öğrenmenin, ana dilleri 'dijitallik' olan Dijital Yerlilere ulaşmak için oldukça iyi bir yol olduğunu öne sürmüştüm. Burada, nörobiyoloji, sosyal psikoloji ve öğrenme amaçlı oyunlar kullanan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalardan yola çıkarak, düşüncelerimin neden bu şekilde olduğunun kanıtlarını sunuyorum. Nöroplastisite Günümüzün eğitimci ve öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu insan beyninin dışardan gelen

2 uyarıcılar nedeniyle özellikle 3 yaştan sonra fiziksel bir değişime uğramadığı bilgisiyle yetiştiler. Fakat, görünen o ki, bu bilgi aslında yanlış bir bakış açısını oluşturuyor. Nörobiyoloji alanında yapılan son araştırmalara göre, farklı türlerdeki uyaranların aslında beynin yapısını değiştirdiği, insanların ne şekilde düşündüğünü etkilediği ve bu değişimlerin de insan hayatı boyunca devam ettiği artık akıllarda soru işareti bırakmayan bir gerçek halini aldı. Baby Boomers * kuşağı büyürken, belli bir ölçüye kadar, beynin tek bir parça halinde şekillendirilebilir olduğu anlaşılmamıştı, ya da buna inanılmamıştı. Beyin, sürekli olarak yeniden düzenlenebilir. ( İngilizce'deki kullanımıyla oldukça popüler olan 'rewired', 'yeniden donatılmış' terimi kısmen yanıltıcıdır fakat verilmek istenen genel fikir itibariyle doğrudur. Beyin değişim gösterir ve ulaştığı girdiler doğrultusunda kendisini farklı bir şekilde düzenler, donatır.) Sabit sayıda beyin hücremiz olduğu ve bu hücrelerin zaman içinde birbiri ardına öldüğü, eski bir düşüncedir. Bu düşünce yerini, beyin hücrelerimizin sürekli olarak yenilendiğini gösteren araştırmalara bırakmıştır. Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerimiz boyunca, beynin sürekli olarak kendini yeniden düzenlemesi olayı teknik terimlerde nöroplastisite olarak bilinir. Nörolojik araştırma alanının ilk öncülerinden biri, fakirleştirilmiş çevredeki farelerle karşılaştırıldığında, iki haftalık kısa bir süreden sonra, zenginleştirilmiş çevredeki farelerin beyinlerinde değişiklikler olduğunu göstermiştir. Bu farelerin beyinlerinin duyu bölgeleri daha kalın, diğer katmanları da daha ağırdı. Değişiklikler, beynin şekil alabilirlik özelliğini ömür boyu sürdürdüğü sonucuna varılmasını sağlamıştır. Benzer sonuçlara varılmasını sağlayan diğer deneyler şu şekildedir: Dağ gelinciklerinin beyinleri, görme sinirlerinden ulaşılan girdilerin duyma sinirleri ile karşılıklı yer değiştirmiş, fiziksel olarak 'yeniden donatılmış'tır. Beyinleri yeni girdileri alabilmek için değişmiştir. (4) Görüntüleme ile ilgili deneyler, kör insanların Braille alfabesini öğrendiğinde beyinlerinin görsel alanlarının çalıştırıldığını göstermiştir. Benzer bir şekilde, sağır insanlar işaretleri okumak için işitsel kortekslerini kullanmaktadır. (5) Haftalarca pratik yaptıkları karmaşık bir sıralamada, parmaklarını hafifçe bir yere vuran * yılları arasında doğan kuşağa verilen isim.

3 kişilerin beyin taramaları, pratik yapılmamış bir sıralamanın uygulandığındaki taramalarla kıyaslandığında, sıralamayı pratik edenlerin beyninde daha geniş bir motor korteksi bölgesinin harekete geçtiği görülmüştür. (6) Japon denekler 'ra' yı 'la'dan ayırt etme devrelerini 'yeniden programlamayı' başarmışlardır. Bu, Japonların doğduktan kısa bir süre sonra unuttukları bir yetenektir, çünkü kendi dilleri bu yeteneğin kullanılmasını gerektirmemektedir. (7) Araştırmacılar, hayatın sonraki aşamalarında öğrenilen bir dilin, beyinde, çocukken öğrenilen dil ya da dillerden daha farklı bir yerde konumlandırıldığını keşfetmiştir. (8) 10 yaş üzeri öğrencilerle yapılan, yoğun okuma öğretimi ile ilgili deneylerde, deneklerin beyinlerinin anahtar bölgelerinde kalıcı kimyasal değişiklikler olduğu görülmüştür. (9) Müzisyenler ve müzik aleti çalmayı bilmeyen kişilerin beyinlerinde manyetik rezonans görüntüleme aracılığıyla bir karşılaştırma yapılmıştır. Yoğun müzik eğitimi ve pratikten kaynaklanan adaptasyonlara bağlı olarak müzisyenlerin beyinciklerinin hacim olarak yüzde 5 daha büyük olduğu sonucuna varılmıştır. (10) Beynin şekil alabilirliğiyle ilgili araştırmaları anlamanın ve uygulamanın oldukça başındayız. 'Scientific Learning' şirketinin de olduğu gibi, pek çok araştırma 'sinirbilim temelli eğitim' amacı gütmektedir. (11) Uyarlanabilirlik Sosyal psikoloji, bir kişinin düşünce modellerinin deneyimlerine bağlı olarak değişebileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Oldukça kısa bir süre önce, batılı filozoflar ve psikologlar insanoğlunun bütün düşüncelerinin altında aynı temel işleyiş sürecinin bulunduğunu sorgusuz sualsiz kabul ettiler. Kültürel farklılıkların insanların ne hakkında düşüneceğini belirleyebilecek olmasına karşın; akıl yürütme ve neden-sonuç ilişkisi doğrultusnda gerçekleşen olay ve durumları anlama arzusunu da içine alan düşünme stratejileri ve süreçlerinin herkes için aynı olduğu varsayıldı. Fakat, bu da yanlış bir varsayım gibi gözüküyor. Sosyal psikologların yaptığı araştırma (12), farklı kültürlerde yetişen kişilerin sadece farklı düşünmediğini aynı zamanda farklı bir şekilde düşündüğünü gösteriyor. İnsanların içinde büyüdüğü çevre ve kültür, düşünme süreçlerini etkiliyor ve hatta belirleyici bir rol üstleniyor.

4 'Önceden herkesin bazı kategorileri aynı şekilde kullandığını; mantığın, günlük yaşam anlamlandırılırken herkes için aynı rolü oynadığını, hafızanın, algının ve daha pek çok şeyin herkeste aynı olduğunu düşünürdük. Fakat şimdi, bilişsel süreçlerin psikoloji anaakımlarının varsaydığından çok daha fazla bir şekilde uyarlanabilir olduğunu tartışıyoruz.' diye belirtiyor sosyal psikologlardan biri. (13) Artık, farklı gelişimsel deneyimlere maruz kalan beyinlerin daha farklı geliştiğini ve etraflarını çevreleyen kültürden farklı girdilere maruz kalan kişilerin de daha farklı düşündüğünü biliyoruz. Henüz Dijital Yerlilerinin beyinlerini fiziksel bir farklılık olup olmadığına dair (müzisyenlerde olduğu gözüktüğü gibi) direkt olarak gözlemlememiş olmamıza karşın; durumun, bir farklılık olduğuna dair dolaylı kanıtı oldukça güçlü. Fakat, beyin ve düşünce modelleri birdenbire değişmiyor. Beynin şekil alabilirliğine dair araştımanın kilit bulgusu, beynin gelişigüzel, kolayca ya da amaçsızca değişmediğini gösteriyor. 'Beynin yeniden düzenlenmesi yalnızca canlı, duyusal girdi ve göreve dikkatini verdiğinde gerçekleşiyor (14) ve oldukça sıkı bir çalışma gerektiriyor (15). ' Biyogeribildirimin ortaya bir sonuç çıkarabilmesi için 50'den fazla seansın gerçekleşmesi gerekiyor (16). Scientific Learning şirketinin Fas ForWard isimli programı, istenilen değişikliklerin ortaya çıkması için öğrencilerin 5-10 hafta araso bir süre boyunca her gün 100 dakikalarını, haftada ise 5 günlerini programa ayırmalarını gerektiriyor. Çünkü, beynin 'yeniden donatılması' dikkatin yoğun olarak odaklanmasını gerekiyor. (17) Günde birkaç saat, haftada 5 gün, dikkatin yoğun olarak odaklanması... Bunlar size bir şeyi hatırlatmıyor mu? Tabi ki, video oyunları! 1974 yılında Pong çıktığından beri çocukların yaptığı şey tam olarak bu. Beyinlerini oyunlardaki hıza, interaktifliğe ve diğer faktörlere uyarlıyor ya da programlıyorlar. Fakat, Baby Boomers kuşağının beyni televizyona uyum sağlamak ve okur-yazar insanın beyni yazılı dil ve ve okuma eyleminin icadıyla başedebilmek için yeniden programlanmıştı (beynin yüksek ölçüde doğrusal şeylerle uğraşabilmesi için yeniden eğitilmesi gereken yerde) (18). 'Okumak, birdenbire gerçekleşmez ve korkunç bir mücadeledir'(19). Okuma, sözlü dil gibi beynimizin içinde imal edilen şeylerden daha farklı olarak, kendi nörolojisine sahiptir (20). Okumak aşırı önemli bir olay haline geldiğinden, yüzyıllardır okulların temel amaçlarından biri, konuşma odaklı beynimizi okuma eylemini gerçekleştirebilmesi için yeniden eğitmektir. Bu eğitim de yine, günde birkaç saat, haftada 5 gün ve dikkatin yoğun olarak odaklanmasını gerektirmekte.

5 Tabi ki de beynimizi okuyabilmek adına nasıl yeniden eğitebileceğimizi kavradığımızda (az ya da çok), beynimiz daha sonra televizyon tarafından yeniden eğitilecektir. Ve şimdi işler bir kez daha değişti, çocuklarımız kendi beyinlerini daha da yeni yollarla yeniden eğitiyor. Beyinlerini eğitirken kullandıkları yolların çoğu bizlerin esli düşünme şekillerimize tamamen zıt bir konumda. Bilgisayarla beraber büyüyen çocuklar 'hepimizden farklı düşünüyorlar. Beyinlerinde hipermetinler geliştiriyorlar. Her yöne sıçrıyorlar. Bu durum tıpkı çocukların bilişsel yapıları dizgisel değil de paralelmiş gibi gözüküyor' (21). Eğitim sistemlerinde baskın olan doğrusal düşünme süreçleri, artık bilgisayarda, oyun ve internette gezinerek gelişmiş beyinlerin öğrenmesini yavaşlatıyor (22). Gençlerin yetişkinlerle kıyaslandığında bilgisayar başındayken beyinlerinin farklı kısımlarını kullandığını tahmin edenler oldu (23). Artık bu durumun çok daha öteye gittiğini, beyinlerinin hemen hemen kesinlikle fiziksel olarak farklı olduğunu biliyoruz. Örneğin, tekrar edilen deneyimler sonucu, beynin belirli bölgeleri daha geniş, ve gelişmiş; diğer bölgeleri ise tam tersi. Örneğin, tekrarlanan bilgisayar oyunları ve diğer dijital medyaya maruz kalarak artırılan düşünme yetenekleri, görsel imgeleri üç boyutlu alan (temsili kabiliyet) olarak okumayı, çok boyutlu görseluzamsal yetenekleri, zihin haritalarını, 'zihinsel kağıt katlamayı' (somut olarak yapmadan, origamiye benzer katlamaların sonuçlarını zihinde canlandırma), tümevarımsal keşfi (gözlemler yapma, hipotez oluşturma, dinamik bir temsilin mevcut davranışını görüntüleme) ve beklendik ve beklenmedik uyaranlara daha hızlı tepki vermeyi içeriyor (24). Bu şahsi bilişsel yetenekler yeni olamasa da, özel birleşimleri ve yoğunlukları aslında yeni. Artık, atalarına göre, farklı bilişsel yeteneklerin karışımına sahip bir nesil bulunuyor, 'Dijital Yerliler'. Peki Ya Dikkat Süresi Ne Durumda? Öğretmenlerin, Dijital Yerlilerin dikkat süreleri ve evreleri hakkında yakındığını çok sık duyuyoruz. 'Dikkati çok çabuk dağılan' anlamını taşıyan deyimler artık birer klişe halini aldı. Peki bu durum gerçekten doğru mu? 'Eski öğrenme yolları için tabi ki de kısa dikkat sürelerine sahipler.' diye belirtiyor bir profesör (25). Dikkat süreleri oyunlar için kısa değil örneğin, ya da dikkatlerini çeken herhangi bir şey için de.

6 Deneyimlerinin sonusu olarak, Dijital Yerliler interaktifliğe, her bir davranışa anında tepki verebimeye büyük özlem duyuyorlar. Dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında, geleneksel eğitim, bu özlemin oldukça az bir miktarını karşılıyor (yapılan bir çalışma öğrencilerin her 10 saatte bir soru sormaya başladığını gösteriyor) (26). Demek oluyor ki bu öğretmenlerin şikayetçi oldukları durum öğrenciler dikkatlerini toplayamamalarından değil, dikkatlerini toplamayı tercih etmemelerinden kaynaklanıyor. Susam Sokağı için yapılan bir araştırma, çocukların televizyonu aslında devamlı bir süreç dahilinde değil anlık ilgi patlamaları eşliğinde izlediğini ortaya çıkarıyor. Yalnızca anafikri almak ve izlediklerinin anlamlı olup olmadığını anlamak 'için dikkat istasyonlarını' açıyorlar. Önemli bir deneyde, bir grup çocuğun yarısına oyuncak dolu bir odada bir program izletilmiştir. Beklenildiği üzere, oyuncakları olan gubun dikkati dağılmış ve programın yalnızca %47'sini izlerken, oyuncakları olmayan grupta bu oran %87'yi bulmuştur. Fakat çocuklara, programı ne kadar anladıkları ve neler hatırladıkları sorulduğunda, skor her iki grupta neredeyse aynı çıkmıştır. 'Bu araştırmayla beraber, oyuncaklı gruptaki 5 yaşındaki çocukların oldukça stratejik davrandığı, dikkatlerini oyuncak ve kendileri için en yararlı olacak kısımlarını görebilmek için programı izleme arasında bölüştürdüleri sonucuna varmış bulunuyoruz. Stratejileri o kadar etkiliydi ki, çocuklar yoğunlaştırılmış dikkatten daha fazla faydalanamazlardı.' (27) Neyi Kaybettik? Hala, öğretmenlerimizin öğrencilerin artan okuma ve düşünme problemleri olduğunu söylediklerini duyuyoruz. Buna ne dersiniz? Dijital Yerlilerin beyinlerinde yeniden programlama süreci esnasında bir şey mi kayboldu ortadan? Etkilendiği gözüken anahtar bölge görünen o ki yansıtma. Pek çok teorisyene göre, yansıtma; deneyimlerimiz sonucu zihinsel modeller yarattığımızda genelleme yapmamızı sağlayan şeydir ve pek çok yönüyle yansıtma, tecrübeler sayesinde gerçekleşen öğrenme sürecidir. Her şeyin çok hızlı geliştiği dünyamızda, yansıtma için artık çok daha az vakit ve imkan var ve bu gelişme pek çok kişiyi endişelendiriyor. Dijital Yerlilere bir şeyler öğretmenin en ilginç zorluklarından ve 'fırsatlarından' biri, yansıtmayı ve eleştirel düşünceyi öğrenme süreci içine dahil edebilmek için yeni yollar bulmak. Fakat bunun Dijital Yerlilerin anlayacağı dilde yapılması gerekiyor. Bu konuda bir şeyler yapabiliriz ve yapmalıyız da. Dijital Yerliler; yüksek hıza, çok görevlilik durumuna, rasgele erişime, aktifliğe, bağlantıda

7 kalmaya, eğlenceye, hayale, video oyunlarının çok çabuk neticelenen dünyasına, MTV'ye internete alışkın olan ve günümüzün eğitim sisteminin genelinin sıkıcı geldiği bir nesil. Fakat daha kötüsü, Öğrenme süreçleri için derin çıkarımlara sahip olan, yeni teknolijilerin gelişirdiği pek çok yetenek (örneğin; paralel işlem, görsel farkındalık ve rasgele erişim) eğitmenler tarafından neredeyse tamamıyla görmezden geliniyor. Dijital Yerlilerin bilişsel farklılıkları, bu öğrencilere çok daha uygun olacak yeni eğitim yaklaşımlarına aşırı derecede ihtiyaç duyuyor. Gariptir ki, Dijital Yerlilerin değişen öğrenme ihtiyaç ve şartlarını karşılayabilen nadir modellerden birisi çok sevdikleri video ve bilgisayar oyunlarının ta kendisi. Bunun sebebi, 'Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme'nin ortaya çıkmaya ve gelişmeye başlamasıdır. Peki İşe Yarıyor mu? Pek çok kişi tabi ki, günümüzün eğitsel oyunlarını eleştiriyor ve eleştirecek oldukça fazla şey var. Fakat, eğer bu oyunlardan bazıları öğretme işlevini yerine getirmiyorsa, işlevlerini yerine getirememe sebepleri oyun olmaları değil, oyunun dayandırıldığı kavramın hatalı olması ve belirli oyunların kötü tasarlanmasıdır. Çocuklara yönelik eğitsel oyunların iyi tasarlanmış olanları, öğretme işlevlerini yerine getirdiği ve pek çoğunun bunu çocuklar oyunlarla bu meşgul olurken başardığına dair güçlü kanıtlar mevcut. Bazı eğitimcilerin bu oyunlardan 'şeker kaplama' diyerek oldukça olumsuz bir imada bulunsa ya da genellikle alaycı bir tavırda olsa da, oyunların Dijital Yerlilerin öğrenme süreçlerine katkısı çok büyük. Neticede oyunlar bu öğrencilerin oldukça tanıdık oldukları ve sevdikleri bir araç. Öğle yemeği ve dersler arası verilen molaları çıkardığınızda, sabah 9 ve öğlen 3 arası ders yapan ilköğretim okullarında yaklaşık 3 saat eğitim veriliyor (28). Örneğin, diyelim ki eğitsel oyunlar %50 oranında işlevini yerine getiriyor olsaydı, haftasonu boyunca çocukların oyunu 6 saatten fazla bir süre oynamasını sağlayabilseydiniz, haftaya etkili, bir eğitim günü daha eklemiş olabilirdiniz. 6 saat Dijital Yerlilerin, haftasonu boyunca TV ve video oyunları başında geçireceği süreden çok daha az. İşin sırrı, eğitsel oyunların amaçlarını başarabilmeleri için yeterince ikna edici olmalarını sağlamakta yatıyor. Bu oyunların yalnızca plastik ya da camdan yapılmış bir 'lolipop' değil, gerçek içeriği yaratıcılıkla kendisine katmış gerçek oyunlar olması gerekir. Sayılar da bu durumu destekliyor. PlayStation oyunlarını müfredatları güçlendirmek için üreten The

8 Lightspan Partnersip, 400'ün üzerindeki bölgede, farklı okullarda çalışmalar ve meta-analiz yaptı. Çaışmalar sonucu elde ettikleri sonuçlara göre; kelime haznesinde ve dil sanatlarında, kontrol grupları üzerinde yüzde artış olurken, matematiksel problem çözme, matematiksel işlem ve algoritma skorlarında yüzde 51 ve 30 artış oldu.(29) Çocukların sağlık sorunlarına çözüm getirmesine yardımcı olmak için oyunlar hazırlayan Click Health, Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen klinik deneyler yaptı. Diyabet hastalığında, oyunlarını oynayan çocukların (pinball oynayan kontrol grubuyla kıyaslandığında) öz-etkinlik ve ebeveynleriyle diyabet hakkında kişisel bakım üzerine iletişim kurma konularında ölçülebilir kazanımları olduğu keşfedildi. Daha da önemlisi, tedavi grubunda, diyabet ilişkili, acil doktor ziyaretlerinde yüzde 77 düşüş yaşandı.(30) Scientific Learning kuruluşununun, okuma problemleri olan çocukları yeniden eğitmek için hazırladığı oyun temelli program Fast ForWard, 60 bağımsız profesyoneli kullanarak Amerika ve Kanada'da 35 farklı bölgede deneyler yaptı. Standart testler kullanarak, 35 bölgenin her biri, programın etkinliğine dair kesin geçerlilik olduğunu çocukların yüzde 90'ının test edilen bir ya da daha fazla alanda önemli kazanımlar edindiğini bildirdi.(31) Tekrar ve tekrar aynı basit öykü çıkıyor karşımıza. Pratik, yani öğrenme üzerine haracanan zaman, işe yarıyor. Çocuklar pratik yapmayı sevmez. Oyunlar çocukların dikkatini kendi üzerinde topluyor ve istenilen amacı gerçekleştiriyor. Tabi ki pratik edilenlerin doğru olması gerekiyor, bu yüzden de dizayn oldukça önem kazanıyor. Her yıl çeyrek milyon, 18 yaşındaki genci eğiten Amerikan ordusu, Dijital Yerlilere ulaşmanın bir yolu olan eğitsel oyunların büyük bir taraftarı. Gönüllülerinin beklentisinin bu olduğunu biliyorlar: 'Eğer bazı şeyleri bu şekilde yapmazsa, bizim ortamımızda bulunmak istemeyeceklerdir.' (32) Dahası, Amerikan ordusu, eğitsel oyunların işlevsel olarak sahada işe yaradığını gözlemlemiştir. Gökyüzündeki uçakların içinde, görev simulatörlerimizde bunu defalarca gördük.' Pratik zekalı Savunma Bakanlığı eğitmenleri, 'Eğitsel teknolojinin işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz, bu konuda biraz daha çalışma yürütmemiz gerekiyor.' diyen eğitimcileri duyduklarında oldukça şaşırıyorlar ve 'Teknolojinin işe yaradığını BİLİYORUZ, ' şeklinde sert bir şekilde bu iddayı yanıtlıyorlar. 'Biz sadece bu teknolojiyi kullanarak gelişme sağlamak istiyoruz.' (33)

9 Böylece, günümüzün nörobiyologları ve sosyal psikologları beynin yeni girdilerle değişebileceği ve değiştiği konusunda hemfikir. Ayrıca, en kritik öğrenme misyonlarını üstlenen eğitimciler -engelli ve ordu mensuplarını eğitenler-, şimdiden özel tasarım bilgisayar ve video oyunlarını Dijital Yerlileri eğitmenin etkili bir yöntemi olarak kullanıyor. Fakat günümüzün çoğunluğu oluşturan gelenekselci eğitim kuruluşlarının, öncü yenilikleri takip etme konusunda pek aceleci gözükmüyor. Fakat bu eğitimciler de bir şeylerin ters gittiğinin farkında, Dijital Yerli öğrencilerine, geçmişteki öğrencilerine eğitim sürecinde ulaştıkları gibi ulaşamıyorlar. Diğer bir yandan, gözlerini ve kulaklarını bu gerçeğe kapamayı tercih edip, Dijital Yerli/Dijital Göçmen meselesi hiç yokmuş gibi davranabilir ve emekli olup Dijital Yerliler onların yerine geçene kadar geleneksel yöntemlerini kullanmaya devam edebilirler. Ya da, yeni bir Dijital dünyaya göçmen oldukları gerçeğini kabul ederek kendi yaratıcılıklarına, Dijital Yerli öğrencilerine, aynı duyguları paylaşan idarecilerine, hala değerli olan bilgi ve bilgeliklerini dünyanın yeni dilinde kullanabilmelerini sağlayacak diğer kaynaklara yardım ve tavsiyeleri için güvenmeyi seçebilirler. Sonuç olarak seçecekleri rota -ve Dijital Yerli öğrencilerinin eğitimi- büyük ölçüde bize bağlı. Marc Prensky uluslararası alanda takdir edilen bir konuşmacı, yazar, danışman, eğitim ve öğrenmenin kritik alanlarında faaliyet gösteren bir tasarımcıdır. Digital Game-Based Learning (McGraw Hill, 2001.) kitabının yazarı, oyun tabanlı bir öğrenme şirketi Games2train'in kurucusu ve CEO'su, Digital Multiplier'ın kurucusu ve sitesinin yaratıcısıdır. Prensky, Harvard Üniversitesi'nden MBA, Yale Üniversitesi'nden de öğretmenlik alanınfa Master derecelerine sahip. Prensky'nin yazı ve makalelerine adresinden ulaşabilirsiniz. adresinden Marc Prensky ile irtibata geçebilirsiniz. Notlar 1-Bu sayıların temel olarak 'büyüklüğe göre diziliş'lerinin tahmini olarak kullanımıı amaçlanmıştır, bariz bir şekilde bireyden bireye geniş farklılıklar göstermektedir. Sayılar aşağıdaki yollarla elde edilmiştir: (Not: Bu konuda başkalarının da sahip olduğu her türlü ek bilgiyle yakından ilgileniyorum.) Video Oyunları: Ortalama oynanma süresi 1.5 saat saat/gün (Kaynak:Source: Interactive Videogames, Mediascope, June 1996.) 5 yıl sonra bu sayının daha yüksek olması muhtemel, böylece 1.8 x 365 x 15 yıl =

10 9,855 saat. ve Anlık İletiler: Günde ortalama 40 x 365 x 15 yıl = Bu durum henüz ergenliğe girmemiş gençler için bile gerçekçilikten uzak değil, sadece bir anlık ileti bağlantısında günlük 100'ün üzerinde karşılıklı değişim olabilir, ve çoğu kişi bağlantılarını sayıca çoğaltıyor. Televizyon: Television in the Home, 1998: Third Annual Survey of Parent and Children, Annenburg Policy Center, June 22, 1998, günlük TV izleme süresinin 2.55 saat olduğunu belirtiyor. M. Chen he Smart Parents Guide to Kid s TV, (1994) eserinde bu sürenin 4 günde 4 saat olduğunu söylüyor. Ortalamayı ele alarak: 3.3 saat/gün x 365 gün x 18 yıl = Reklamlar: TV'nin bir saatinde kabaca 1830 saniye boyunca reklam oynuyor. 18 reklam/saat x 3.3 saat/gün x 365 gün x 20 yıl (bebekler reklamlara bayılırlar) = 433,620. Okuma: Çok titiz ve doymak bilmez bir okuyucu olan Eric Leuliette, okuduğu her kitabı online olarak listelemekte (( ve üniversite yıllarında yaklaşık kitap okuduğunu belirtiyor. Şu şekilde ele alacak olursak 1300 kitap x her kitapta 200 sayfa x her sayfada 400 kelime toplamda 10,400,000,000 kelime çıkar karşımıza. 400 kelimenin okunması da, dakika ya da saate denk geliyor. Bu da bir kitabın 3 saatten biraz daha fazla bir sürede okunduğunu gösterir. Diğer kişiler daha hızlı bir okuma hızına sahip olabilir, buna rağmen çoğu kişi Leuliette'den çok daha az sayıda kitap okumuştur. 2. Paul Perry in American Way, May 15, Renate Numella Caine and Geoffrey Caine, Making Connections: Teaching and the Human Brain, Addison-Wesley, 1991, p Dr. Mriganka Sur, Nature, April 20, Sandra Blakeslee, New York Times, April 24, Leslie Ungerlieder, National Institutes of Health. 7. James McLelland, University of Pittsburgh. 8. Cited in Inferential Focus Briefing, September 30, Virginia Berninger, University of Washington, American Journal of Neuroradiology, May Dr. Mark Jude Tramano of Harvard. Reported in USA Today December 10, Newsweek, January 1, Nöropsikoloji alanında öncü Alexandr Romanovich Luria ( ), The Human Brain and Psychological Processes (1963) eserinin yazarı ve yakın zamanlarda Michigan Üniversitesi'nden Dr. Richard Nisbett'i buna dahil ediyorlar. 13. Quoted in Erica Goode, How Culture Molds Habits of Thought, New York Times, August 8, John T. Bruer, The Myth of the First Three Years, The Free Press, 1999, p. 155.

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi

Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi 1900 lerden sonra öğretim teknolojileri alanının tarihsel kronolojisini ise Reiser in çalısmasını takip ederek, akım, öğretim tasarımı, katkıda bulunanlar

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35)

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Web adresi Bu Senin Beynin! Ders 2 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Diğer şeyler Bağlantıya geçme Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Nasıl iyi yapılır Kitap inceleme (%20) Deneye

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-17 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta Ġnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Birinci Bölüm: Fiziksel Faktörler ve Algı Geçen Hafta GEÇEN HAFTA İnsan, Fiziksel Faktörler ve İnsan Performansı

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 [E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 Neden Ayser Bilgisayar? Bundan 10 yıl önce insanlar bir ürün almak için mağaza mağaza dolaşırlar ve farklı fiyatları

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

INTEL TABANLI ÇÖZÜMLERLE BİLİMSEL EĞİTİME GÜÇ KATMA FIRSATI

INTEL TABANLI ÇÖZÜMLERLE BİLİMSEL EĞİTİME GÜÇ KATMA FIRSATI INTEL TABANLI ÇÖZÜMLERLE BİLİMSEL EĞİTİME GÜÇ KATMA FIRSATI Amatör Geliştiriciler 2 AMATÖR GELİŞTİRİCİ AKIMI NEDİR? Amatör geliştirici akımı; giderek artan sayıda sanatçı, bilim adamı, zanaatkar, amatör,

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama BANU GÖKÇÜL 24-25 Kasım 2012 Cumartesi / Pazar Eğitim Programının Amacı Yüz Okuma Yoluyla Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

PROGRAMLAMA EĞĠTĠMĠ. Scratch ile Programlama, Elektronik Uygulamalar ve Robotik Eğitimi

PROGRAMLAMA EĞĠTĠMĠ. Scratch ile Programlama, Elektronik Uygulamalar ve Robotik Eğitimi PROGRAMLAMA EĞĠTĠMĠ Scratch ile Programlama, Elektronik Uygulamalar ve Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ile birlikte bu teknolojiler eğitim ortamlarında daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

L Oréal in Dijital Dönüşümü

L Oréal in Dijital Dönüşümü L Oréal in Dijital Dönüşümü Yazan: Marie Gulin-Merle Yayınlanma tarihi: Nisan 2017 Konular Reklamcılık, Perakende, Mobil, Önemli Anlar Dijital dünyada, özellikle de mobil platformda tüketicilere gitgide

Detaylı

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI-

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- -SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- Pazarlamadünyasi.com un Vodaco Agency işbirliği ile 04 Ağustos 30 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sosyal Medya araştırması sonuçlandı. İnternet kullanıcıları sosyal

Detaylı

Prof. Dr. Acar Baltas, Psikolog / @acarbaltas

Prof. Dr. Acar Baltas, Psikolog / @acarbaltas ÖĞRENMENİN NÖRO BİLİMSEL TEMELLERİ VE GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ YERİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 4 Kasım 2014 NE KONUŞACAĞIZ? Beyni tanıyalım Öğrenme nerede ve nasıl gerçekleşir? Ha\za ve unutma İşlevsel

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor?

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor? Not: Bu doküman, TÜBİTAK tarafından desteklenen ATBÖ (Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme) Projesi kapsamında hazırlanan öğretmenlerin 3 yıl boyunca yaşadıkları sınıf tecrübelerini paylaştıkları ATBÖ Öğretmen

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health.

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Cochrane Library http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Güvenilir kaynak Bilinçli kararlar Daha iyi sağlık Cochrane daha iyi sağlık kararları ve daha iyi teşhisler

Detaylı

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik 1 1 Internet ve akıllı telefon kullanımında özellikle gelişen ülkelrdeki büyük artış Değişen dijital ortam Internet erişimi pek çok fırsatı getiriyor ama bazı riskler de

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

AYMER EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ

AYMER EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ AYMER EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ ATATÜRK MAH KUBİLAY CAD ERSOY APT NO:3/2 SÖKE 0 256 512 27 27-0539 644 36 44 BİZ KİMİZ? AYMEr EĞİTİM &DANIŞMANLIK MERKEZİ İÇERİĞİNDE NELER VAR? *PSİKOUYUM *GETUP *TEKNOKUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ Psikodrama... 4 Yaratıcı Drama... 4 Eğitici Drama... 4 Drama Oyunu... 5 Drama... 5 EĞİTİCİ DRAMANIN TANIMI... 6 ÇOCUKLARLA

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA

BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA ÇOCUKLAR İÇİN BİLİŞİM ZİRVESİ BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi; içerisinde BTHaber, M2S ve Btburada şirketlerini de bulunduran, Bilişim sektöründe gündem oluşturmak ve katma değer

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

Profesör Seni Kimse Okumuyor. Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ

Profesör Seni Kimse Okumuyor. Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ Profesör Seni Kimse Okumuyor Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ Hakemli bir akademik dergide yayımlanan bir makale, sadece 10 kişi tarafından okunuyor Neden makale yazarız? Doçentlik için; Bilim adamlarının etkili

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 İÇİNDEKİLER Ön söz xiv Teşekkürler xvii 1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 Kısa Tarih 1 Çağrısımsal (İlişkisel) Dönem 1 Bilişsel Dönem 5 Eğitimde Bilişsel Konular 5 Bir Örnek 9 Özet 11 Önerilen Kaynaklar 12

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BILISSEL GELISIMİ TANIMI ÖNEMİ

BILISSEL GELISIMİ TANIMI ÖNEMİ BİLİŞSEL GELİŞİM BILISSEL GELISIMİ TANIMI ÖNEMİ Yenı dogan cocugun yasadıgı dunyayı ogrenmesı ve anlamaya calısması bas etmesı gereken en buyuk problemdır.bu durum yetıskınler ıcın kolay gozukebılır ama

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

BEBEK HAKLARI BİLDİRGESİ

BEBEK HAKLARI BİLDİRGESİ BEBEK HAKLARI BİLDİRGESİ 1. Birey olma Her bebek doğduğu, belki de doğmadığı andan itibaren zaten bireydir. Bebekler, yetişkinlerin kendi isteklerini karşılamak için bir araç olmamalıdır. Yetişkin, kendi

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI

ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI Anlamlı ve kalıcı öğrenme ancak bireyin(kişinin) kendi isteği, çabası ve bilinçli bir şekilde bilgileri işlemesi ile

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye 39 ülkede dijitalin geliģimi için çalıģır HAYAT DEĞĠġĠYOR, ARTIK HĠÇ BĠR ġey ESKĠSĠ GĠBĠ DEĞĠL. Son yılların popüler iģ adamları MARK ZUCKERBERG 29 MIKE

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I Eleştirel Düşünme Nedir?... 1 Bazı Eleştirel Düşünme Tanımları... 1 Eleştirel Düşünmenin Bazı Göze Çarpan Özellikleri... 3 Eleştirel Düşünme Yansıtıcıdır... 3 Eleştirel Düşünme Standartları

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı

Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi

Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi Türkiye de İnternet Kullanımı Potansiyel Müşterileriniz Artık Size İnternet Üzerinden Ulaşıyor Amacınız işletmenizin daha fazla ulaşılır olmasını

Detaylı

Beynin Temelleri BEYNİN TEMELLERİ 1: BEYNİN İÇİNDE NE VAR?

Beynin Temelleri BEYNİN TEMELLERİ 1: BEYNİN İÇİNDE NE VAR? Beynin Temelleri Kitabın geri kalanının bir anlam ifade etmesi için beyinle ve beynin nasıl işlediğiyle ilgili bazı temel bilgilere ihtiyacınız var. Böylece, ileriki sayfalarda nöron gibi bir sözcük kullandığımda

Detaylı

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:4 Bilişsel Psikoloji 1 ÜNİTE:5 Çocuklukta Sosyal Gelişim ÜNİTE:6 Sosyal

Detaylı

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. Renkler Emine İMANOĞLU

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. Renkler Emine İMANOĞLU Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu Renkler Emine İMANOĞLU 140805057 emine.imanoglu@gmail.com 1. Özet Projenin amacı otizmli çocuklarımıza renkleri öğretmektir. Hedef kitlemiz ise yaşamın erken dönemlerinde(36

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 12 Haftanın Bazı Başlıkları Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi Akran Eğitimi Çalışmaları Başladı! İngilizce Münazaralarımız Devam Ediyor Atık Piller Teslim Edildi Salyangozlar Sosyal

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

ÖNEMLİ ANLARI KAZANMAK: Her zaman doğru zamanda doğru mesajla doğru insana ulaşmak.

ÖNEMLİ ANLARI KAZANMAK: Her zaman doğru zamanda doğru mesajla doğru insana ulaşmak. ÖNEMLİ ANLARI KAZANMAK: Her zaman doğru zamanda doğru mesajla doğru insana ulaşmak. Bugün bildiğimiz anlamıyla online olma dönemi sona erdi. Artık online olmuyoruz, online yaşıyoruz ; her zaman açığız,

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir

Detaylı

Ebeveynlerin Çocuklarının Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Karşı Tutumunun İncelenmesi

Ebeveynlerin Çocuklarının Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Karşı Tutumunun İncelenmesi Ebeveynlerin Çocuklarının Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Karşı Tutumunun İncelenmesi ARŞ. GÖR. AYÇA FİDAN ARŞ. GÖR. HABİBE KAZEZ YRD. DOÇ. DR. TÜRKAN KARAKUŞ 2 nd ITTES, 2014, Afyon Giriş Araştırma Konusu

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara Yeşilalım Projesi Eğiticilerin Eğitimi 12-14 Şubat 2013 Ankara 1 Öğrenme Hedefleri Yetişkin öğrenenlerin özelliklerini öğrenmek; Yetişkinlere uygun çeşitli eğitim yöntemleri ile yaklaşımlarını uygulamak;

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı