Yrd. Doç. Dr. Latif Onur UĞUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Latif Onur UĞUR"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Latif Onur UĞUR

2 İnşaat sözleşmesi, müteahhidin, iş sahibinin ödemeyi borçlandığı bir bedel karşılığında taşınmaz bir yapı eseri meydana getirip, bunu teslim etmeyi borçlandığı sözleşmedir. İnşaat sözleşmesi, niteliği itibariyle bir istisna sözleşmesidir. Bu sözleşme ile müteahhit, bir inşa eseri (yapı eseri, inşaat, yapı) meydana getirmeyi borçlanırken, iş sahibi de bir bedel ödemeyi borçlanmaktadır.

3 Sözleşmenin amacı; hakları, görevleri, zorunlulukları ve sorumlulukları taraflar arasında oluşturmak ve risk dağılımını sağlamaktır. Bir zorunluluğu ya da görevi kabul etmek, bu görev ya da zorunluluğu birinin yetersizliği, kabiliyetsizliği, dikkatsizliği ya da hatası, ya da dışarıdaki bir kaynak ya da olaydan etkilenilerek yerine getirememe olasılığını da beraberinde getirir. Fakat her sözleşmeli anlaşmada olduğu gibi kontrat, temel kuralları belirler, kontratın uygulanması tarafların iyi niyetine ve birbirleriyle olan ilişkilerine bağlıdır. İnşaat kontratı, kontratı yapanın bu işi üstlenmek için uygun gördüğü fiyat ile; kontrol edilebilir ve kontrol edilemez riskleri kabul etmesi arasında bir dengelemedir. Yapılacak işin ücreti, kısmen de olsa bu işi yapacak kişinin bu işte gördüğü riski yansıtır ve kontrata dayalı anlaşmalar, kimin ne kadar riski taşıyacağı dikkate alınarak yapılmalıdır.

4 Gerek proje özellikleri; gerekse iş yerindeki mevcut jeolojik, topoğrafik, hidrolojik, hidrolik ve meteorolojik şartlar birer risk unsuru haline gelmektedir. Bunların da dışında, ülkenin genel şartları, yasal düzenlemeler, ithalat/ihracat ve gümrük uygulamaları, diğer ülkelerle ilişkileri, ekonomik durumu da risk hanesinde yer alacak konulardır. Tüm bu kriterlerin etkidiği sözleşme metni ve içeriği karşısında, işveren kuruluşun durumu ise başlı başına belirsizlik ve risk içeren bir konudur. İnşaat yapmak da yaptırmak da, başlı başına risklerin kol gezdiği ve makul şekilde dağıtılmasının önem arz ettiği bir macera mahiyetindedir. Maceranın sonunda zafer ve kahramanlık (zamanında, gereken kalite ve maliyette tamamlama, para kazanma, istihdam sağlama, nam kazanma, saygınlık sağlama vb.) olabileceği gibi hezimetler de (geç kalma, maliyetlerin öngörüleni aşması, kalite ve standart düşüklüğü, yetersizlik, zarar etme, mallarını ve ticari itibarını kaybetme hatta batma) gerçekleşebilir.

5

6 1. Anlaşma (Sözleşme Metni): Müteahhidin ve iş sahibinin isimlerini, yapının tamamlanması için verilen zamanı, kullanılacak olan ödeme şeklini ve yapılacak olan yapıyı tasvir eder. Diğer dokümanlar ana sözleşmeye atıfta bulunularak hazırlanabilir. Bu dokümanlar arasında yapının yapılacağı yere ait olan zemin raporu veya dizayncıya ait olan diğer teknik dokümanlar olabilir. 2. Genel Sözleşme Şartları: Bu doküman, inşaatlarda genel olarak kullanılan genel yönetim prosedürleri topluluğu nu kapsar. Bu şartlar, işveren ve müteahhit arasındaki ilişkiyi kontrol yada işverenin temsilcisinin sorumluluklarını ve sözleşme maddelerini kapsar.

7 Bazı işverenler de kamu ya da profesyonel organizasyonlar, örneğin; CMMA (Contract Management Assosiation) AGC (The Associated General Contractors of America) ICE (Institution of Civil Engineers) AIA (American Institute of Architects) JTC (Joint Contracts Tribunal of Architects) FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) Türkiye de; Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmeler (Ek 6. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin ve Ek 7. Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) tarafından yayımlanmış olan anlaşma şartlarını uygularlar.

8 Bu genel şartlar: İşverenin hakları ve sorumlulukları Yapım yöneticisinin ve dizayncının otoriteleri Müteahhidin hakları ve sorumlulukları Teminatlar ve sigortalar Sözleşme üzerindeki iş kapsamı hakkındaki değişiklikler Anlaşma ücreti ve ödemesi konusundaki değişiklikler Sözleşme zamanındaki değişiklikler Denetim Yapım hataları ve düzeltilmesi Kişisel hakların korunması Taşeronlar ve bunların iş almalarına dair hükümler Yapılan işin garantisi Anlaşmazlıkların çözümü ve Sözleşmenin erken sonlandırılmasıdır.

9

10 Yapılacak sözleşme analizlerinde ve sözleşme yönetimi faaliyetlerinde ilgili konuların hangi alan içinde değerlendirilmesi gerektiğinin belirlenmesi ve ilgili tedbir ve uygulamaların bu esasa uygun olarak yapılması gerekmektedir.

11 İnşaat için her şey hazır... Proje, malzeme, ekipman... Ancak inşaata başladığı andan itibaren sizi bekleyen pek çok risk olduğunu da biliyorsunuz. Peki oluşacak risklere karşı yeterince güvenceniz var mı? Bu konudaki ihmalin doğuracağı ciddi sonuçları dikkate alıyor musunuz? Bu alanda inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar ani ve beklenmedik tüm risklere çok yönlü bir güvenceler aranmalıdır. Müteahhit, projeyle ilgili bir takım riskleri karşılamak için sigorta yaptırır. Sigorta poliçesi, önceden yatırılan bir ücret veya pirim karşılığında, önceden belirtilen olabilecek kayıp veya ödenecek borçlara karşı anlaşılan bir sözleşmedir. Ana maddeler genellikle sözleşme dokümanlarında belirtilir ancak kesintiler, masraflar veya diğer risklerden bir kısmını müteahhit üstlenirse primlerde azaltma yoluna gidilebilir.

12 Müteahhit risk sigortası Müteahhidi yapım sırasındaki yıkılma veya tahribat olaylarından korur. Bu poliçe bazen tüm olasılıkları bazen de yangın, rüzgâr ya da patlama gibi olayları içerir. Tüm Riskler sigortası deprem hariç hepsini kapsar. Ayrıca şantiyede depolanan malzemeleri de içerir. Bu sigorta hatalı işçiliği veya arızalı malzemeden kaynaklanan tahribat veya zararları içine almaz. Genel sorumluluk sigortası Müteahhidi, bir üçüncü şahsın fiziksel yaralanmalarından dolayı hak iddia etmesinden korur. Mal zararı sigortası Müteahhidin malına gelecek zararlardan dolayı oluşacak maddi kayıptan müteahhidi korur. Ekipman sigortası Müteahhidi, çeşitli kazalar veya hırsızlık olaylarından dolayı oluşabilecek maddi kayıplara karşı korur. Sadece sahibi bulunulan, kiralanan veya vade ile alınan malı korur. Motorlu Taşıt sigortası Müteahhidi, sahip olduğu otomobillerin veya araçların otoyollarda veya caddelerde yaptığı kazalardan dolayı mağdur olan insanların hak talep etmelerinden korur. Şemsiye sorumluluk sigortası Bu sigortanın kapsamı çok geniştir. Örneğin genel sorumluluk sigortası iki milyon YTL kapsama sahipken bu tür bir sigortanın kapsamı elli milyon YTL yi bulabilir. İşçilerin tazminat sigortası Müteahhidi, şantiye sahasında işçilerin ölümüyle veya yaralanmasıyla sonuçlanabilecek bir kazaya karşı korur.

13

14 A Seçim Kriterleri (mavi) Matrisin mavi alanı, bir sözleşme formu seçerken hesaba katılacak altı anahtar kriteri kapsamaktadır. B Risk Alanları (yeşil) Matrisin yeşil alanı, bir sözleşme formu seçerken hesaba katılacak üç anahtar risk alanını kapsamaktadır. C Yüksek/Düşük Karakteristiklerin okunmasında, her anahtar kriter için çubuk ölçeği. Her kriterin yüksek yada düşük kapasite değerini uyumlu olarak gösterir. Çubuklar, özel bir sözleşmenin hangi sınırlar içinde seçilebileceğinin sınırını gösterir. D Yüklenici/İşveren Her anahtar risk alanında çubukların yerleşimini değerlendirmek için ölçek. Her riskin nerede yer aldığını gösterir. Çubuklar, özel bir sözleşme için risklerin hangi bölgelere ayrıldığını gösterir. E Maliyet kesinliği Bu, yüksek fiyat kesinliğinin sebeplendirilmesindeki uyumlaştırmayı sağlamada kullanılır. F Varyasyonlar için kapasite Bu, yönetim varyasyonları için bir ılımlı yüksek kapasite sağlar. G Müşteri gereklilikleri Bu, projenin yönetiminde, yüksek düzeydeki müşteri gereksinimlerinin yumuşatılabilirliğini göstermektedir. H Hız Dizayndan tamamlamaya kadar gerçekleştirmenin ılımlaştırma hızıdır. I Çözümlerin açıklığı Düşük açıklık = sözleşmesel çözümlerin göreceli zor olması J Karmaşıklık Karmaşıklığın geniş bir alanını kapsayarak, projelere uygulanabilecek kabiliyet/yapabilirlik alanını belirler. K Dizayn ile yönetim ayrımı Sözleşmenin proje tasarımcıları ve yöneticilerin aynı kimseler olması yada iletişime çok kapalı olmaları. Dizayn ve yönetim arasında düşük ayrım bulunması. L Varsayımlar Yüklenici sözleşme altındaki varsayımlar konusunda ana riski taşır. M Kalite bozuklukları/hataları Yüklenici sözleşme altındaki inşaat kalitesi hataları/başarısızlıkları konusunda ana riski taşır. N Gecikmeler Yüklenici sözleşme altındaki gecikmeler konusunda ana riski taşır.

15

16 Teklif bedelinde artışa sebep olan hususlar %92 durumu %77 %72 %67 %61 İş içeriklerinde muğlaklık/kesin olmama Tazmin etme Olayları geciktirme Sözleşme dökümanlarının yetersizliği Likitleştirilmiş zararlar Bu çalışmada aynı zamanda, belirtilen bölgede uygulanan sözleşmelerin %74 ünün işverenlerce hazırlandığı/hazırlatıldığı ve ancak kalan %25 inin teklifçilerle/yüklenicilerle görüşmelere ve tartışmalara açık olduğu belirlenmiştir.

17 R. Zaghloul ve F. Hartman ın Construction Contracts: The Cost Of Mistrust adlı araştırmalarında, yüklenici firmaların maliyetlerinin, bu değerlendirmelerin ardından, işin toplam bedelinin %8 i ile %20 si arasında değişikliğe uğradığı (arttığı) belirlenmiştir. Bu artıştaki kriterlerin en önemlileri; işveren ile firma arasındaki iş ve ticaret ilişkileri, işin özelliğine bağlı şartlar, sözleşme tipi ve sözleşmenin iyi hazırlanmış olması olarak şekillenmektedir.

18 Sözleşme Riskleri ASCE İşgücü, malzeme ve ekipman temini Yüklenici Yüklenici İşgücü uyuşmazlıkları Yüklenici Yüklenici İşgücü ve ekipman verimlilikleri Yüklenici Yüklenici Alt yükleniciler ile ilgili koordinasyon Kazalar/güvenlik önlemleri Yüklenici Yüklenici Kaliteli üretim/kalite güvence Yüklenici Yüklenici İş programlarının doğruluğu Malzeme kusurları Yüklenici Yüklenici Değişken saha koşulları İşveren İşveren Olumsuz hava koşulları Enflasyon İki taraf Yüklenici Ödemelerde yaşanan gecikmeler İşveren Yüklenici Grev Onay ve gerekli izinler İşveren İşveren İş miktarındaki değişiklikler İşveren Yüklenici Tasarım değişiklikleri/kusurlu tasarım İşveren İşveren Doğal afetler İşveren Belirsiz Savaş/ayaklanma halleri Metraj artışları Saha ulaşımı İşveren İşveren Üçüncü kişilerden kaynaklanan gecikmeler İki taraf Belirsiz Uyuşmazlıkların çözümündeki gecikmeler İşveren İki taraf Araştırmalar, testler Ekolojik zararlar İşveren Vergiler İşveren Yasal değişiklikler İşveren İşveren Bürokratik gecikmeler Tahmin edilemeyen maliyetler

19 Tablodan da görüleceği üzere 1979 da her iki tarafın da sorumlu bulunduğu enflasyon riskleri 1995 te yükleniciye transfer edilmiş; ödemelerde yaşanan gecikmelerin ve iş miktarındaki değişmelerin riskleri işverenden yükleniciye aktarılmıştır. Doğal afetler konusundaki işveren riski azalırken uyuşmazlıkların çözümündeki gecikmelerden kaynaklanan riskler eskiden işverenin üzerindeyken 1995 te her iki tarafa paylaştırılmıştır. Buradan, son trendlere göre sorumluluk ve risklerin yalnız ülkemizde değil yurt dışında da yükleniciye aktarıldığı görülmektedir.

20 F. İncir in, İnşaat Sektöründe Risk Yönetimi ve Kaliteye Etkisi adlı çalışmasında, inşaat firmalarımızın sistematik risk yönetimi anlayışına sahip olmadıkları, risk analizi tekniklerini bilmedikleri, risk kavramını sadece uygulamada karşılaşılabilecek bir problem olarak algıladıkları ve bu probleme karşı ek süre ve maliyet değerleri ekleyerek teklif dosyası hazırladıkları belirlenmiştir. Veriler, inşaat sektöründe karşılaşılan risklerin süre, maliyet, verimlilik ve kalite üzerinde önemli etkisi olduğunu göstermiştir.

21 L.O. Uğur, M. Erdal ve U.N. Baykan, Yapım İşleri Genel Şartnamesi nde İşveren İle Yüklenicinin Sorumluluk Paylaşımının Proje Maliyetlerine Etkisi adlı, 2006 tarihli çalışmalarında; YİGŞ üzerinde sorumlulukların işveren ve yüklenici arasında nasıl paylaştırıldığının şematik olarak görülebilmesi için bir sorumluluk paylaşım listesi oluşturmuşlar, 18 yüklenici firmaya uygulanan bir anket çalışması ve bu çalışma üzerinde yapılan analizler sonucunda yüklenicinin karşıladığı risklerin işverenden daha fazla olduğunu belirlemişlerdir.

22 Araştırmacılar bu çalışmalarında; kamu yapım projelerinde, ihale risk analizlerinden yapım işleri sözleşme yönetimine kadar tüm çalışmalara esas teşkil eden Bayındırlık Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi nin, çok iyi bilinmesi ve analiz edilmesi gerektiğini ve her türlü sorumluluk ve risklerin faaliyetlere göre teker teker tespit ve irdelenmesinin yapılmasının da, sağlıklı bir yapım projesi gerçekleştirilip tamamlanması için hayati önem arz etmekte olduğunu ifade etmişlerdir, Çalışmalarında, Bayındırlık Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi nde sorumluluk ve risklerin; işveren ile yüklenici arasında nasıl dağıldığını araştırmışlar; teklif ve ihale bedellerini, dolayısı ile yapının maliyetini direkt olarak etkileyen bu sorumluluk ve risklerin hangi konularda kimlerin üzerinde yoğunlaştığını incelemişlerdir.

23 Müteahhit firmalarca yapılan puanlandırma sonucunda 542,32 puanlık toplam sorumluluk değerlerinin dağılımı yüklenici ve işveren için sırası ile 361,45 ve 180,88 değerlerini almış bu değerler de bütünün sırası ile % 66,7 ve % 33,3 lük bölümlerine karşılık gelmiştir. Bu verilerin grafiksel ifadesi Şekil 1. de verilmiştir. Buradan yapılan tespit, YİGŞ nde yükleniciye aktarılan sorumluluk ve risklerin, mevcutların büyük kısmı olduğu, işverenin ise daha düşük düzeyde riske maruz kaldığıdır.

24 Madde no İçerik Ort. Puan 6a İşyerinin yükleniciye teslimi b Arazi ve zemin etütlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdiği işler ile doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden ihale edilen işlerde uygulama projesinin hazırlanması veya hazırlatılması a 48a 9b 12i 13a İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmesi 7.61 Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi halinde işin feshi 7.50 İşyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları ile doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı (all risk) sigorta yaptırmak 7.33 Nihai projelerin (as-built drawings) hazırlanıp orjinalleri idareye teslimi 7.22 Sözleşme konusu işlerin uygulama projelerine uygun olarak yapılması b Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapması 7.11

25 FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi nde Sorumluluk ve Risk Dağılımının Proje Maliyetine Etkisi adlı çalışmalarında L.O. Uğur, U.N. Baykan ve M. Erdal; risklerin değerlendirilme yönteminin nihai maliyeti doğrudan etkilemekte olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmalarında FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi ndeki sorumluluk ve risklerin işveren, mühendis ve yüklenici arasındaki dağılımı araştırılmıştır. Teklif ve ihale bedellerini, dolayısıyla yapının maliyetini doğrudan etkileyen bu sorumluluk ve risklerin, hangi konularda ve işveren, mühendis ile yüklenicinin hangisinin üzerinde yoğunlaştığı, bu yoğunlaşmanın hangi hususlar olduğu farklı yüklenici firmalara uygulanan bir anket yardımıyla incelenmiştir.

26

27 Madde no İçerik Ort. Puan 11.1.a Hidrolojik ve zemine ait bilgilerin temini ve yükleniciye verilmesi İşyeri zilyetliğinin yükleniciye verilmesi İş yerindeki tüm çalışma ve yapım yöntemlerinin uygunluğu, stabilitesi ve emniyet c İşyerini görme ve her türlü bilgiye sahip olma a Savaş, çarpışma, istila, dış düşman hareketleri b 20.4.c 20.4.h 6.4 İsyan, ihtilal, ayaklanma, askeri yada gaspçı iktidar, iç savaş 7.19 Nükleer yakıtların kaynak olduğu iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktivite zehirlenmesi 7.00 Doğal güçlerin anormal bir şekilde harekete geçmesi 6.94 Çizim ve talimatların yükleniciye verilmesinde gecikme olması 6.75

28 Son iki çalışmanın birlikte değerlendirilmesi ile; Türkiye de kamu taahhüt işlerinde çalışan bir inşaat firmasının yüklendiği sorumluluk ve risklerin (bütünün %66,7 si), FIDIC esaslı yurtdışı yapım projelerine göre (bütünün %46,4 ü) önemli miktarda yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Buna ek olarak Yapım İşleri Genel Şartnamesi ne göre işverenin (yani devletin) üzerine aldığı sorumluluk ve riskler (bütünün %33,3 ü), FIDIC esaslı projelerde işverenin üzerine düşenden (bütünün %39,5 i) daha az olmaktadır. Bu veriler esas alındığında taahhütçü firmalarımızın, faaliyetlerinde Türkiye dışındaki ülkelere yönelmeye başlamalarının, bu tespitle ilişkili bulunma olasılığının pek de düşük olmadığı akla gelmektedir.

29 Yapım İşleri Genel Şartnamesi Sorumluluk Dağılımı Madde Başlığı Sorumluluk Yüklenici İşveren Açıklama 6. İş yerinin yükleniciye teslimi 7. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler İşyerinin yükleniciye teslimi Kazık ve röperleri işin sonuna kadar korumak ve toprak işlerine ait eksen kazıklarını da, bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak El konacak taşınmaz malların kamulaştırılmasına veya geçici işgaline ait harita, plan, cetveller ve diğer bütün işlemler Yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik İş başına getirilmiş olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma Yükleniciye ait tesisler için kullanacağı yerlerin seçimi

30 FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi kapsamındaki sorumluluklar, paylaşım oranları, puanlandırma ve sorumluluk ağırlığı hesaplamalarının ve süresel etki bazında yüklenici, mühendis ve işveren için toplam sorumluluk değerleri Sorumluluk Paylaşım Oranları Puanlama Sorumluluk Ağırlığı Madde no Sorumluluk/Ye tki Açıklama Yüklenici Mühendis İşveren Proje tamamlanma süresine etki Yüklenici Mühendis İşveren İşlerin bir kısmının taşerona verilmesi Yüklenici tarafından sunulup onaylatılan çizimlerin ve teknik şartnamenin kontrolluğa verilmesi Gerekli çizim ve talimatların yükleniciye verilmesi Çizim ve talimatların yükleniciye verilmesinde gecikme olması Bu sebeple yüklenicinin gecikmeye uğraması halinde süre uzatımı verilmesi ve sözleşme bedeline ekleme yapılması kontrollükçe düzenlenir

31 Risk Grupları ve Önem Dereceleri Çok düşük Düşük Orta Fazla Çok fazla Tasarım riskleri Çevresel riskler Finansal ve ekonomik riskler Politik riskler Yasal riskler İnşaat riskleri Hava koşulları İşletme ile ilgili riskler Doğal afetler

32 Sözleşme Sorumluluklarında Risklerin Dağılımı İşgücü, malzeme ve ekipman temini İşgücü uyuşmazlıkları İşgücü ve ekipman verimlilikleri Alt yükleniciler ile ilgili koordinasyon Kazalar/güvenlik önlemleri Kaliteli üretim/kalite güvence İş programlarının doğruluğu Malzeme kusurları Değişken saha koşulları Olumsuz hava koşulları Enflasyon Ödemelerde yaşanan gecikmeler Grev Onay ve gerekli izinler İş miktarındaki değişiklikler Tasarım değişiklikleri/kusurlu tasarım (İşverenin yaptırdığı projeler) Tasarım değişiklikleri/kusurlu tasarım (Yüklenicinin yaptığı projeler) Doğal afetler Savaş/ayaklanma halleri Metraj artışları Saha ulaşımı Üçüncü kişilerden kaynaklanan gecikmeler Uyuşmazlıkların çözümündeki gecikmeler Araştırmalar, testler Ekolojik zararlar Vergiler Yasal değişiklikler Bürokratik gecikmeler Tahmin edilemeyen maliyetler Finansal hatalar Yüklenici İşveren Her iki taraf Belirsiz Taşeron

33

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE AŞIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Filiz KILIÇ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE AŞIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Filiz KILIÇ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE AŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Filiz KILIÇ Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı: Proje Yönetimi Tez

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/973 Karar No : 2007/1054 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

REASÜRÖR. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER

REASÜRÖR. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER Tarih: Nisan 2008 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi Cahit NOMER İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT ŞİRKETLERİNDE RİSKİN ALGILANMASI VE RİSK AZALTICI TEDBİRLER

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT ŞİRKETLERİNDE RİSKİN ALGILANMASI VE RİSK AZALTICI TEDBİRLER T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT ŞİRKETLERİNDE RİSKİN ALGILANMASI VE RİSK AZALTICI TEDBİRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Bahar ŞENER Anabilim Dalı: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Programı:

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ Türkiye Müteahhitler Birliği İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR TMB - 2006 Bu kitap, 30 Kasım 2006 tarihinde Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR tarafından TMB Toplantı

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri için Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi

Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri için Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri için Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi Y. Doç. Dr. Elçin Taş, Y. Mimar Derya Kutlu İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Caddesi 34437 Taksim-İstanbul

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

EDİTÖR. Sevgili okurlar; Dergimizin bu sayısında tüm müteahhitlerimizin karşılaştığı temel sorunları dosya konumuz olarak işledik.

EDİTÖR. Sevgili okurlar; Dergimizin bu sayısında tüm müteahhitlerimizin karşılaştığı temel sorunları dosya konumuz olarak işledik. EDİTÖR Sevgili okurlar; Dergimizin bu sayısında tüm müteahhitlerimizin karşılaştığı temel sorunları dosya konumuz olarak işledik. 2014 yılının ilk sayısına sorunlarımıza çözüm arayışları ile başlamak istedik.

Detaylı

TMS-11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDININ MEVCUT VERGİ MEVZUATI VE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TMS-11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDININ MEVCUT VERGİ MEVZUATI VE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TMS-11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDININ MEVCUT VERGİ MEVZUATI VE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Oktay YILDIRIM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...ii ÖZET...iv ABSTRACT...iv

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı