DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU"

Transkript

1 DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Yüksek Düzey Toplantısı çerçevesinde yapılan ''Dünya Aile Örgütü Toplantısı''na katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Kavaf, Türkiye'nin, bir toplumsal kurum olarak aile konusunda, küresel politikalar geliştirilmesini hedefleyen Dünya Aile Örgütü'nün çalışmalarını sonuna kadar desteklediğini söyledi. Dünya Aile Örgütünün kurulduğu günden itibaren başarılı ve etkin projeler geliştirdiğini belirten Kavaf, örgütün, ailenin yaşam, eğitim ve sağlık standartlarının yükseltilmesi yönünde yararlı çalışmalar yürütmekte olduğunu kaydetti. Bakan Kavaf, ''Aile, insanlık tarihinde toplumların temelini oluşturan vazgeçilmez bir yapı taşıdır. Aile, bu niteliğiyle toplumlarda neslin devamının, kültürel kimliğin, insani ve demokratik değerlerin koruyucusu ve taşıyıcısıdır'' dedi. Tarih boyunca insanlığın, ailenin üstlendiği bu temel işlevleri yerine getirebilecek başka bir kurum oluşturamadığını ifade eden Kavaf, bu yönde gösterilen çabaların ve alternatif kurum arayışlarının hep başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. -AİLENİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR- Yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerin, ailenin sosyal güvenlik, dayanışmayardımlaşma, sorun çözme yeteneği, manevi doyumun karşılanması gibi temel mekanizmalarını adeta işleyemez duruma getirdiğini söyleyen Kavaf, bu süreçte yaşanan uyuşturucu kullanımı, boşanmalar, nikahsız birliktelikler ve suçlardaki artış gibi olguların, ailenin sorun odağıymış gibi algılanmasına yol açtığını ifade etti. Toplumlarda ortaya çıkan ciddi sorunların çözümü konusunda ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin gerekli olduğunu vurgulan Bakan Kavaf, ''Çünkü, ailenin sorun çözücü birçok işlevi vardır ve bu özelliğiyle alternatifi olmayan tek kurumdur'' diye konuştu. Günümüz dünyasında sosyal güvenlikte ailenin bir bütün olarak korunması ve geliştirilmesi anlayışının yaygınlaştığını anlatan Kavaf, Türkiye'de ise sosyal yardım ve sosyal hizmet sistemlerinin kurulduğunu, bunların, ailenin sosyal refahını sağlamayı amaçladığını anlattı. Bakan Kavaf, Türkiye'nin bu çerçevede, ailenin sosyal istikrar, toplumsal gelişim ve ulusal güç konularında kilit rol oynamakta olduğu gerçeğinden hareket ederek, ailenin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bireysel imkanların genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerektiği konusunda Dünya Aile Örgütü ile aynı fikirde olduğunu söyledi. -TÜRKİYE, AİLE ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK- Türkiye'nin bu amaçla 2004 yılından bu yana düzenli olarak her yıl farklı ülkelerde yapılan Dünya Aile Zirvesi toplantılarını da dikkatle takip ettiğini ifade eden Kavaf şöyle konuştu: ''Türkiye olarak bu yıl altıncısı düzenlenecek Dünya Aile Zirvesi 5'e, 4-7 Aralık 2009 tarihleri arasında İstanbul'da ev sahipliği yapacak olmaktan büyük onur duymaktayız. Güncel küresel ve ulusal eğilimler ve

2 engellerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi üzerindeki etkisi temasından hareketle bu yılki zirvenin başlığı 'Dengedeki Aileler: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi' olarak belirlenmiştir. BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Yüksek Düzey Bölümü 2010 yılı çalışma konusu ile paraleldir.istanbul'da oluşturulacak uluslararası platformda ülkeler, devletler, politikacılar, yargı sistemleri ve sivil toplum bu konuya nasıl yaklaştığını tartışacaktır.'' -CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ- Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadının güçlendirilmesinin tüm kültürlerde "aile" ile ilişkili olarak altının çizilmesinin önemli olduğu görüşünde olduğunu belirten Bakan Kavaf, insanın ilk sosyalleştiği kurum olan ailede toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci yaratılmasının kuşkusuz toplumun diğer tüm kurumlarına yansıyacağını kaydetti. Bakan Kavaf sözlerini şöyle sürdürdü: ''Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmak ve kadını güçlendirmek, tüm dünyada yoksulluğu azaltmak ve aile refahını yükseltmek için çok güçlü araçlardır. Bu nedenle toplumsal, siyasal ve ekonomik kurumlar içinde kökleşmiş olarak yer alan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik uluslararası ve ulusal en yüksek düzeyde siyasal yükümlülükler ve özellikle yerel düzeyde tedbirler gereklidir. Kadınların eğitim, sağlık, çalışma ve iş yaşamı, sosyal güvenlik, siyasal hayat ve bireysel güvenlik gibi alanlarda savunmasızlıklarının en aza indirgenmesi ve toplumda kapasitelerini ve potansiyellerini kullanabilir hale gelmelerine ilişkin politikalar üretilmeli, tedbirler alınmalı ve uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Düzenlenecek olan Dünya Aile Zirvesi 5, yapılacak olan tartışmalara uluslararası boyutta önemli bir platform oluşturacaktır.'' -EĞİTİMDE CİNSİYETLERE EŞİT HAK- Eğitime erişimde cinsiyetlere eşit hakların tanınmasının önemine değinen Kavaf, kadınların yüksek eğitim düzeyinin, para kazanma potansiyelini artıracağını, ev içerisinde var olan kaynaklar üzerinde işlem yapma yeteneğini geliştireceğini, karar verme özerkliğini sağlayarak, kamusal yaşama katılıma ilişkin karar verme hakları gibi alanlarda güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağını söyledi. Kavaf, sadece ilköğretim değil sonrasının da güçlendirilmesinin bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Kadın ve kızların kendi kapasitelerini geliştirme yetenekleri noktasında, kendi geleceklerini kontrol etmelerinde önemli rol oynamakta olan cinsel ve üreme sağlığı bilincinin oluşturulmasının da oldukça önemli bir konu olduğunu kaydeden Kavaf, anne sağlığının iyileştirilmesine ve özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklara olan savunmasızlığın azaltılmasına ilişkin olarak, cinsel ve üreme sağlığı eğitimi almış olan kadınların bu sorunlarla olumlu bir şekilde başa çıkmasının da daha kolay olacağını belirtti. Kadınların ve kızların fırsatlara erişimi noktasında aile odaklı sosyal ve ekonomik politikaların güçlendirilmesinin de gerekli olduğunu kaydeden Kavaf, ''Kadınların ve kızların zaman yüklerinin azaltılması amacıyla ulaşım, su, temizlik işleri ve enerji altyapısına yatırım yapılması, oturulabilir konutlara yatırım yapılması, mülkiyet ve miras haklarının

3 sağlanması gibi tedbirler aile odaklı politikalar bağlamında gerçekleştirilmelidir'' dedi. Kadınların kamusal altyapıya ilişkin projelerin tasarlanmasında ve uygulanmasında artan katılımının, erişime ve uygunluğa ilişkin sorunların aşılmasında faydalı olacağının vurgulanması gerektiğini belirten Kavaf, ''Diğer taraftan, kadınlara mülkiyet ve miras haklarının sağlanması,kadının ekonomik ve sosyal olarak desteklenmesine, temel adaletsizliğin düzeltilmesine önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Arsa, konut gibi varlıklara sahiplik ve kontrol, ekonomik güvenliği; geliri içeren önemli ekonomik kazançlara ve büyümeye yönelik ekonomik risklerin alınmasına yönelik teşviki sağlamaktadır. Ev ve arazi üzerinde tasarruf etme hakkı, ev kadınının refahını geliştirmektedir. Böylece arazi haklarında cinsiyet eşitliğinin sağlanması üretimin etkinliğini artırabilir'' diyekonuştu. Bakan Kavaf şunları ifade etti: ''Yeterli işe erişim ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme yoluyla yoksulluğu azaltmak ve ailelerin yaşam standardını iyileştirmek, önceliklerimiz arasında olmalıdır. Bu noktada çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması önemlidir. Ücretli ya da ücretsiz kadın emeği, yoksul hane halklarının ve ailelerin güvenliği ve yaşamını sürdürmesi için vazgeçilmezdir, hane halklarının ve ailelerin yoksulluktan kurtulmasında önemli bir yoldur. Bunun yanında ücretli istihdam kadının güçlendirilmesi için vazgeçilmezdir.'' -ÇALIŞMA HAYATI- İşe girişlerde, işteki koşullarda ve emek piyasasından çıkışlarda varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yok etmek gerektiğini söyleyen Kavaf, ücretli bir işe erişimin ailenin yaşamını sürdürmesi için önemli olduğunu, ancak yoksulluğun azaltılması ve kadının güçlendirilmesi için yeterli olmadığını kaydetti. Mali kaynaklar gibi ekonomik varlıklara, sosyal korumaya ve sosyal güvenliğe erişimde eşit fırsatlar yaratarak aile yapılarının güçlendirilmesi gereği üzerinde duran Kavaf, kadınların mali kaynaklara, sosyal korumaya ve sosyal güvenliğe erişimine dair ayrımcılıktan uzak politikalar uygulanmasını istedi. İstihdamda eşit erişim ve eşit muamele, çocuk büyütenlerin işyerindeki hakları ve istihdamının, sosyal korumanın ve sosyal diyaloğun sağlanması için gerekli olduğunu kaydeden Kavaf, "Çocuk sahibi kadının iş ve aile yaşamının uzlaştırılması şarttır" diye konuştu. Kadınların bir insan hakkı olarak tüm düzeylerde politikaya ve yönetimlerin kalitesinin arttırılması için karar alma pozisyonlarına her düzeyde katılması gerektiğini vurgulayan Kavaf, siyasette fırsat eşitliğinin bir insan hakkı olduğunu bildirdi. Kadınların ilgilerinin erkeklerden farklı olabildiğini hatırlatan Bakan Kavaf, karar alma mekanizması yapılarına doğrudan katılan kadınların, erkekler tarafından vurgulananlardan farklı öncelikler için baskı yapabildiklerini belirtti. Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarına katılımının yönetimin kalitesini de iyileştirdiğini kaydeden Kavaf, şunları söyledi: "Bulgular göstermektedir ki, kadınlara ve genç kızlara yönelik şiddet,

4 kalkınma için bir engel teşkil etmektedir. Ulusal idareler, kadın örgütleri ve Birleşmiş Milletler günümüzde kadına yönelik şiddeti temel bir insan hakları ihlali olarak kabul etmektedir. Silahlı çatışmalarda kadına yönelik cinsel tecavüz gibi vahşet içeren fiiller bir 'savaş silahı' ve toplumsal cinsiyete dayalı suç olarak kabul edilmekte, evde yaşanan sosyal şiddet, ev dışındaki ekonomik suçlarla yerel ve ulusal düzeyde siyasi ve kurumsal şiddetle bağlantılı olarak ele alınmaktadır.'' -EĞİTİM HAKKI- Modern toplumun en önemli gereklerinden biri olan eğitimin, üretken ve kaliteli bir yaşamın ön koşulu olduğunu vurgulayan Bakan Kavaf, eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu, eşitlik, kalkınma ve toplumsal barışın sağlanıp sürdürülebilmesi için de gerekli koşul olduğunu belirtti. Eğitim alanında tüm dünyada yaşanan hızlı gelişmelere rağmen, dünyanın pek çok bölgesinde kadınların eğitimi konusunun hala önemli bir sorun olduğunu kaydeden Kavaf, kadının eğitilmesinin, kendi gelişimine ve refahına da katkı yapacağını söyledi. Bakan Kavaf, ''Ayrıca başta aile planlaması, sağlık, üretkenlik, çevre, altyapı imkanlarından yararlanma, çocuk yetiştirme, beslenme, aile refahının artırılması, tüketici davranışları, istihdama katılımının artmasını sağlayacak, ülkenin ekonomik potansiyelini çoğaltacak, küreselleşme ve dünya ile bütünleşme sürecine aktif katılımını kolaylaştıracaktır. Kadının statüsünün yükselmesi, insan kaynaklarının ülke ihtiyaçları doğrultusunda daha etkin kullanımını da sağlayacaktır'' dedi. Bakan Kavaf, bu kapsamda Türkiye'de 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni Kanunu'nun, kadın-erkek eşitliğini gözeten, cinsiyet ayrımcılığına son veren, kadınları aile ve toplum içerisinde erkekler ile eşit kılan, kadın emeğini değerlendiren bir düzenleme olarak önem arz ettiğini bildirdi. -TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLER- Konuşmasında Türkiye'de aile kurumuna ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi de veren Bakan Kavaf, hükümetin, ekonomik gelişme sağlanırken, ailenin öneminin göz ardı edilmemesine, aileyi destekleyici ekonomik, sosyal ve kültürel tedbirlerin birlikte uygulanmasının gereğine inandığını söyledi. Kavaf, aileyi destekleme politikalarının yaygın olarak kullanıldığı ülkelerin deneyimlerinden de yararlanıp, Türkiye'de aile yapısını daha da güçlendirici sosyal politikalar geliştirildiğini belirtti. Bakan Kavaf, Türkiye'de bu alandaki politikalar hakkında ise şunları söyledi: ''Aileleri ekonomik ve sosyal risklere karşı koruyan, onları destekleme, güçlendirme politikaları içinde en etkin politika sayılan sosyal güvenlik politikaları, hükümetimiz döneminde resmi devlet politikası haline gelmiştir. Anayasasında kendisini sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlayan devletimiz, çeşitli kanunlarında, kalkınma planlarında, hükümet programlarında ve diğer mevzuatlarında ailenin korunacağı ve destekleneceği vurgusunu yapmaktadır.

5 Ülkemizde aileye ilişkin hizmetler, Anayasa, Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, 4787 Sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu çerçevesinde şekillenmektedir. Ülkemizin aile politikasının temelini bu kanunlar oluşturmaktadır. Bu kanunlar dışında, İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Nüfus Planlaması Hakkında Kanun gibi farklı kanunlarda da kadınlara yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Kanunların yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma Planları ve Programları'nda ailenin korunması ve aileye yönelik hizmetlerin geliştirilmesi konusu yer almaktadır." Aileye yönelik ve çocuk yararına eğitimin güçlendirilmesi konusunda Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün yasal ve idari anlamda yeniden yapılandırıldığını anlatan Kavaf, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini onaylayan Türkiye'de kadın politikaları geliştirmek amacıyla ulusal mekanizma olarak 1990 yılında kurulan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün, sorunların parlamentoya taşınmasında ve kadınlar lehine kararlar alınmasında çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Kavaf, Türkiye'nin, aile odaklı sosyal politikalar oluştururken, mevcut aile yapısının kendine özgü değerlerinin korunmasına ve bu yapıyı ayakta tutan dinamiklerin güçlendirilmesine son derece önem verdiğini bildirdi. -İSTANBUL TOPLANTISI- Türkiye'de hükümetin hızlı ekonomik ve sosyo-kültürel değişim sürecinde aile yapısının korunması gerektiğine inandığını belirten Bakan Kavaf, ''Nitekim, Anayasamız da bu duruma işaret ederek, aileyi toplumun temel kurumu olarak tanımlamış ve Devletin aile kurumu karşısındaki sorumluluklarını hüküm altına almıştır. Anayasamızla birlikte aileye ilişkin sorumluluklarımızın çerçevesi, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel yasalarla çizilmiştir. Bunların yanı sıra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Aile Mahkemeleri Kanunu ile de Türkiye'nin aile politikaları şekillendirilmektedir'' dedi. Aileye yönelik politikaların tespiti, alınması gereken tedbirler ve zorunlu uygulamaların, ''Dünya Aile Zirvesi 5''de ''Dengedeki Aileler: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi'' başlığı altında 4-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da tartışılacağını hatırlatan Bakan Kavaf, zirvede küresel düzeyde tartışmalar yapılacağını. uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde politika ve uygulamalara ışık tutulacağını söyledi. BAKAN KAVAF, BM GENEL SEKRETERİ YARDIMCISI SHA ZUKANG İLE GÖRÜŞTÜ "Dünya Aile Örgütü Toplantısı"na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, BM Genel Sekreteri Yardımcısı Sha Zukang ile görüştü. Kavaf ile aynı zamanda BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Başkanı olan Sha Zukang arasındaki görüşmede, 4-7 Aralık 2009 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek ''Dünya Aile Zirvesi''nin hazırlıkları ele alındı. Görüşmeye, Dünya Aile Örgütü Başkanı Deisi Kusztra da katıldı. Zukang görüşmede, zirvenin İstanbul'da yapılmasının önemine değindi ve bu toplantının dünyaya çok önemli mesajlar vereceğini ifade etti. Kavaf da Türk hükümetinin, zirveye katılması için BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a yönelik yaptığı daveti Sha Zukang'a iletti.

6 Bakan Kavaf, İstanbul'daki zirvede, küresel düzeyde düzenlenecek tartışmaların, uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde politika ve uygulamalara ışık tutacağını söyledi. Dünya Aile Örgütü Başkanı Deisi Kusztra da dünyanın dört bir yanından zirveye katılımın yüksek olacağını ifade etti.

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO:

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

r lle e g n e PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i

r lle e g n e PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i engeller PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i Dışlanmadan Eşitliğe Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme ve Seçmeli Protokol üne

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

İÇİNDEKİLER. I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme İÇİNDEKİLER Önsöz 01 Editörün Notu 03 I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası 04 2.Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Detaylı

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Bu metin Sözleşme'nin İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama

Detaylı

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 1 Bu belge Mayıs 2006'da Innsbruck'da düzenlenen CEMR genel kurulunda sunulmuştur. Kadın erkek eşitliği 5.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Temmuz 2012 Bu

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR Türkiye de Çalışma Hayatında TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR AB EŞLEŞTİRME PROJESİ AB Eşleştirme Projesi TR 08 IB SO 01 AB Eşleştirme Siyasi Proje Liderleri: Namık ATA ÇSGB Markus LOEBBERT

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı