UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI"

Transkript

1 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI Dr. Ali Ünlü * Uğur Evcin ** Özet Kuryeler vasıtasıyla uyuşturucu kaçakçılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de artmaktadır. Kaçakçılar ülkelerin sınırlarını geçebilecek farklı profillerde ki kişileri kurye yapmaktadırlar. Bu nedenle kuryelerin birçok ortak noktaları vardır. Ancak bu benzerlikler kadar taşıdıkları madde çeşidine göre de farklılıklar görülmektedir. Bu benzerlikler ve farklılıkların tespiti amacıyla 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarında ve 2010 yılının ilk 6 ayında İstanbul da yakalanan 266 kuryenin demografik bilgileri üzerinde kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Kuryeler ile taşıdıkları maddeler arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Kokain kuryelerinin profili diğer ülkelerdeki yakalamalarla benzerlikler göstermektedir. Ancak eroin, afyon ve metamfetamin taşıyan kuryeler daha farklı bir profile sahiptir. Elden edilen kurye profilinin önleme amacıyla nasıl kullanılabileceği ile ilgili öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu, Kurye, Eroin, Kokain, Afyon, Metamfetamin, Önleme Politikası * İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ** Psikolojik Danışman, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3

2 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Giriş Uyuşturucu maddelerin ülke sınırlarından geçirilmesinde en geleneksel yöntem karayolu veya denizyolu taşımacılığıdır. Tek seferde büyük miktarlardaki maddeler bu yöntemlerle taşınabilmektedir. Ancak günümüzde kuryeler vasıtasıyla madde kaçakçılığı da hızla artmaktadır. Bu yöntemle az miktardaki maddeler daha uzun mesafelere daha kısa zamanda taşınabilmektedir. Kuryeler bu anlamda uyuşturucu madde pazarını globalleştiren aktörler haline gelmiştir (Ellis, 2009). Mesela 1998 yıllında Güney Amerika da üretilen kokainin neredeyse tamamı Kuzey Amerika da tüketilmekteydi. Ancak 2008 de üretilen kokainin sadece %40 ı Kuzey Amerika da diğer kısmı ise Avrupa (%25) ve Güney Amerika da (%10 - %20) tüketilmektedir ( UNODC, 2010). Üretimin ve tüketiminin olduğu ülkelerin vatandaşları uluslararası alanda daha fazla kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle kaçakçılar farklı ülkelerden kuryeleri bu pazara sokarak kaçakçılığa yeni bir boyut kazandırdılar (Reuter, 2009). Bazı ülkelerin vatandaşları bu karlı ve cazip para kazanma yönteminden daha çok etkilenmekte ve daha çok suça karışmaktadırlar. Mesela üretim ve tüketim bölgelerinden uzakta olan Batı Afrikalı kaçakçılar uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığında artık bir kartel oluşturmaktadırlar (Wyler ve Cook 2010). Avrupa ülkelerinde yılları arasında 1357 Batı Afrika kökenli kurye yakalanmıştır (UNODC, 2008). Batı Afrika kökenli kaçakçıların sadece kokain kaçakçılığında değil eroin sevkiyatında da etkin bir rolleri vardır (Reuter, 2009). Güney Doğu Asya dan (Afganistan ve Pakistan) temin ettikleri eroini Avrupa ve Kuzey Amerika ya sevk ettikleri görülmektedir (Wyler ve Cook 2010). Birleşmiş Milletler raporuna göre yıllarında Pakistan da 100 gram ın üstünde eroinle birlikte 600 Nijeryalı kaçakçı yakalanmıştır (UNODC, 2008). Yine tüketim noktalarında varlıkları çok belirgindir; ABD de 1994 yılında eroin taşıyan kuryelerin %30 nun Batı Afrika kökenli olduğu tespit edilmiştir (Wyler ve Cook 2010). Bir başka ifadeyle Batı Afrikalı ve özellikle de Nijeryalı kaçakçılar dünyada arz ve talebin senkronizasyonunu sağlayabilecek bir konuma 4

3 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI gelmişlerdir. Bir diğer rolleri ise Güney Amerikalı kaçakçılarla başka ülkelerdeki alıcıları/satıcıları veya nakliyecileri ( kurye temini gibi) buluşturmalarıdır. Bir çeşit network alt yapısını sağlamaktadırlar (Wyler ve Cook 2010). Kurye yakalamalarındaki artışın bir sebebi de havalimanlarında artan güvenlik tedbirleridir. ABD de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarından sonra uluslararası havalimanlarında arttırılan güvenlik tedbirleri sayesinde daha fazla kurye yakalanmaktadır. Havalimanlarında artık daha modern güvenlik sistemleri kullanılmakta ve daha eğitimli personel görev yapmaktadır (Claffey, 2002). Bunun etkisi çok kısa bir sürede görülmüştür; mesela Ekim Nisan 2002 yılları arasında (6 ay) New York Kennedy Uluslararası Havalimanında 193 kurye yakalanmıştır. Oysa bir önceki yılda toplam yakalanan kurye sayısı sadece 202 kişiydi (Claffey, 2002). Türkiye kaçakçılar için hem hedef hem de transit bir ülke konumundadır. Türkiye ye uyuşturucu/uyarıcı maddeleri ithal etmeye çalışırken dikkat edilen hususlar ve seçilen kurye profili bu maddeleri ihraç ederken veya transit kaçakçılıkta farklıdır. Bu farklılık ise illegal ticareti yapılmak istenen maddeye göre değişmektedir. Türkiye ye kokain maddesi, Afrika ve Avrupa ülkeleri üzerinden, çoğunlukla kuryeler vasıtasıyla ve havayolu kullanılmak suretiyle taşınmaktadır. Her yıl olduğu gibi, 2009 yılında da kokain maddesi kaçakçılığı yapan kuryeler en fazla havalimanlarında yakalanmıştır. Havalimanlarında yakalanan kokain maddesi miktarı, Türkiye de yakalanan kokain maddesi miktarının % 69 unu oluşturmaktadır (KOM, 2010). Türkiye de her yıl ortalama 200 kg. afyon maddesi yakalanmaktadır yılında yakalanan afyon maddesinin % 34,4 ü kargolarda, % 16,3 ü ise kuryelerde ele geçirilmiştir. Kargo ve kuryelerde yakalanan afyon maddesinin hedefini özellikle ABD, Kanada, Avustralya ve AB ülkeleri oluşturmaktadır. Türkiye üzerinden yapılan bu kaçakçılık faaliyetleri genellikle İran uyruklu organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmektedir (KOM, 2010). Eroin kaçakçılığında ise en çok yakalama karayolu ile yapılan nakliyede görülmektedir. Metamfetamin maddesiyle ilgili 2008 yılında herhangi bir kurye yakalaması yokken 2009 ve 2010 yıllarında 5

4 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER bir artış gözlemlenmektedir. Bu şahısların ise neredeyse tamamı İran uyruklu şahıslardır (KOM, 2010). Türkiye üzerinde yapılan kaçakçılıkta madde güzergâhları incelendiğinde kokain ithal edilen, eroin ise ihraç edilen maddelerdir. Metamfetamin maddesinin de İran dan ülkemize getirildiği ve İstanbul dan, havayoluyla kuryeler aracılığıyla talebin olduğu Uzak ve Güneydoğu Asya ülkelerine götürülmek istendiği görülmüştür (KOM, 2010). Türkiye de kurye yakalamaları her yıl artmaktadır ancak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı kokain yakalamalarını diğer ülkelerle karşılaştırdığında arzu edilen seviyelerde yakalamanın yapılamadığı belirtmektedir (KOM, 2010). Bu çalışmanın amacı da alandaki uygulayıcılara kuryeler ve yöntemleri hakkında daha detaylı bilgiler vermek ve yakalamaları arttıracak tedbirler alınmasına katkı sağlamaktır. Çünkü kurye profilleri güvenlik birimlerinin daha etkin önleyici tedbir almasına sağlamaktadır (Schutter ve Ringelheimnn, 2008). Bu araştırma şu soruya cevap aramaktadır; Neler bir insanı uyuşturucu kuryesi yapar ve madde türlerine göre yakalanan kuryeler farklılık gösterir mi? Bir başka ifadeyle uyuşturucu satıcıları madde türlerine göre farklı profildeki kuryeleri kullanırlar mı? 1. Kurye Profili ve Taşıma Yöntemleri Kurye kullanarak yapılan kaçakçılıkta birçok yöntem kullanılmaktadırlar. Kuryeler beraberinde taşıdıkları valizlerinde, üzerlerinde, doğal vücut boşluklarında veya yutmak suretiyle maddeleri taşımaktadırlar (Klein, 2009). Tek seferde taşıyabildikleri madde miktarı 1 ile 5 kilo arasında değişebilmektedir. Kaçakçılar çok sayıda kurye ile küçük miktarlar halinde büyük hacimlerdeki uyuşturucu maddeleri başka ülkelere sevk edebilmektedirler. Çok aktörün ve dinamizmin olduğu bu yöntem kaçakçılar için daha az risklidir. Eğer kurye yakalanırsa; hem kaybettikleri madde miktarı çok az hem de kendilerinin tespit edilmesi çok zordur (Wyler ve Cook, 2010). Mesela kaynak ülkeden hedef ülkeye gelen uçaklarda bazen tek seferde 5-6 tane kurye yakalandığı bile görülmektedir (Klein, 2009). Gruplar halinde gelen kuryelerin arasına yem (decoy) olarak 6

5 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI güvenlik güçlerinin dikkatini çekecek kuryeler konulduğu ve bunlar yakalattırılarak diğerlerinin güvenli şekilde geçişinin sağlanabildiği görülmektedir (Wyler ve Cook, 2010). Vücutta madde taşıyıcılar (body packers) genellikle yutucular (sallowers), vücut içerisinde madde taşıyıcılar (internal carriers), kuryeler (couriers) veya katırlar (mules) olarak da adlandırılmaktadırlar (Shadnia, Faiaz-Noori, Pajoumand, Khoshkar, Vosough-Ghanbari ve Abdollahi, 2007). Bu şahıslar illegal uyuşturucu maddelerini kapsül, kondom, balon veya küçük paketler içersinde vücudun anatomik boşluklarına saklayarak kaçırmaktadırlar. Ağız, rektum, kulak, cinsel organlar ve sindirim sistemi taşımada en sık kullanılan organlardır (Shadnia ve diğ., 2007). Bir kurye ortalama olarak 1 kiloya yakın uyuşturucu maddeyi her biri 8-10 gram gelen 50 ile 100 pakete bölerek taşıyabilmektedir. Yakalama raporlarında tek seferde 200 paket taşıyan kuryelere de rastlanılmaktadır (Gherardi Baud, Leporc, Marc, Dupeyron ve Diamant-Berger, 1988; Bulstrode, Banks ve Shrotria, 2002). Bu paketlerden herhangi birinin patlaması kişiyi çok hızlı bir şekilde ölüme götürmeye yeterlidir; ancak bu risk birçoğu tarafından göz ardı edilmektedir. Yutmak yöntemiyle yapılan kaçakçılık sadece günümüze ait bir olgu değildir. Bu yöntemle madde taşıyanlara ilk defa 1970 de rastlanılmıştır (Pidoto Agliata, Bertolini, Mainini, Rossi ve Giani, 2002) yılında yakalanan bir kuryenin 13 gün sonra kapsüller içersinde esrar (hashish) taşıdığı görülmüş ve yine bu yöntemle taşıma sonucu meydana gelen ilk kurye ölümü 1977 yılında gerçekleşmiştir (Shadnia ve diğ.,. 2007). Kuryeler ulaşım masrafı hariç taşıdıkları kilo başına aldıkları ücret ise maddelere ve bölgelere göre farklıdır. Kokain için kilo başına en fazla 2000 Euro alabilirlerken eroin kuryeleri 5000 Amerikan dolarına yakın para alabilmektedirler. Ancak Orta Asya dan Rusya ya madde taşıyan kuryeler kilo başına 200 Amerikan doları kazanabilmektedirler (Ellis, 2009; Klein, 2009; Reuter, 2009). Bu şahısların demografik özellikleri incelendiğinde ülke dışına seyahat etmiş, özellikle uyuşturucu ithal eden bir ülkeye gidip gelmiş, seyahat etmesine yetecek gelir kaynağını gösteremeyen kişiler 7

6 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER olduğu bilinmektedir. Önceki yıllarda yakalanan kuryelerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturmaktaydı (Gill ve Graham, 2002). Ancak günümüzde güvenlik birimlerinin tespitlerini engellemek amacıyla yaşlarında tek başına seyahat eden çocukların veya hamile bayanların bu iş için kullanıldığını görmek mümkündür (Traub, Hoffman ve Nelson, 2003). Kuryeler nakit para ve yabancı ülkelere giriş vaadi/garantisi verilerek ikna edilmektedirler. Bunun yanında kaçakçılar kuryenin takip ve kontrolünü sağlamak için aile bireylerini veya değerli eşyalarını muhafaza altında tuttukları da bilinmektedir (Gill ve Graham, 2002). Kuryelerin yaş ortalamaları değerlendirildiğinde erkekler ve kadınlar için farklılıklar görülmektedir. Erkeklerin kadınlara nazaran daha genç olmaları beklenilmektedir. Özellikle 20 yaşlarda erkeklerin artık aileden çıktıkları ve kendi ayakları üzerinde durmaları gereken bir süreçtir. Bu sürece imkânsızlıklarla giren erkek şahısların hayatlarını değiştirmek ve çıkan bir fırsatı değerlendirmek için daha istekli oldukları görülmektedir (Ellis, 2009). Öte yandan kadınların birçoğunun çocuğu olması (%72) ve tek başlarına yaşamaları (%63) nedeniyle erkeklere göre yaş ortalamalarının daha yüksek olması beklenilmektedir (Green, Mills ve Read, 1994; Lawrance ve Williams, 2006). Genel olarak yakalanan şahısların büyük kısmı erkektir; ancak önceki yıllara göre kadınların yakalama oranlarında artış olduğu görülmektedir. Mesela ABD ve Kanada da 90 lı yıllardaki yakalamalarla günümüzdeki yakalamalar karşılaştırıldığında kadınların oranında bir artış gözlemlenmiştir (Hulling, 1995; Lawrance ve Williams, 2006). İngiltere de de benzer bir değişim görülmüştür. İngiltere cezaevlerinde 1993 yılında 283 olan toplam kadın kurye sayısı 2006 yılında 880 e çıkmıştır (Klein, 2009). Kadın kuryelerin geçmişleri incelendiğinde büyük bir kısmının suçu kariyer olarak yapmadıkları, arkada bıraktıkları aileleri ve çocukları için ciddi endişeler yaşadıkları ve birçoğunun çok az miktarlarda madde taşıdıkları tespit edilmiştir (Hulling, 1995). Uyuşturucuya karşı başlatılan savaş (War on drugs) şiddetlendikçe daha fazla kadının bu suça sürüklendiği gerekçesiyle mevcut yasalar 8

7 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI ve uygulamalar eleştirilmektedir (Reynolds, 2008). Çünkü fakir ülkelerde ailesinin refahı için kadınlar kendilerini daha kolay tehlikeye atabilmekte ve ailesi için fedakârlık yaptığına inanmaktadırlar (Lawrance ve Williams, 2006). Mesela Kanada da yılları arasında yakalanan kuryelerin tüm maddeler için dağılımı incelendiğinde kadınların oranı yaklaşık %25 iken sadece kokain maddesi için incelendiğinde kadın kuryelerin oranı farklı yıllarda %31 ile %47 arasında değişmektedir. Güney Amerika ülkelerindeki ekonomik olumsuzluklar neticesi daha fazla kadının kurye olarak kendilerine daha iyi bir hayat fırsatı aradıkları görülmektedir (Lawrance ve Williams, 2006) larda İngiltere de yapılan bir çalışmada uyuşturucu kuryesi olarak yakalanan kadınların %74 ü yabancı uyruklu oldukları, ortalama yaşın 33 olduğu, %63 ünün tek başına (bekâr, dul veya eşinden ayrı) yaşadıkları, %72 sinin çocuğunun olduğu, yarıdan fazlasının işsiz ve %14 nün seyyar satıcı olduğu tespit edilmişti (Green ve diğ., 1994). Bu kadın kuryelerin neredeyse tamamı ilk teşebbüslerinde yakalandıkları ve hiçbirinin başka bir suç kaydının da olmadığı görülmüştür. Büyük çoğunluğu kanunlara bağlı yaşarken kendilerine sunulan fırsatı değerlendirmek için kurye oldukları görülmektedir (Green ve diğ., 1994). Yine benzer çalışmalarda birçoğunun ödemesi gereken yüklü borçları, aile bireylerinden birinin olması gereken ameliyatı veya birinden çaldığı paraya geri ödemek için kurye olduğu görülmüştür (Tarzi ve Hedge, 1990). Hiçbirinin madde kullanmadığı ve yine büyük bir kısmının taşıdıkları maddenin muhtevasından ve parçaları oldukları organizasyonun bütününden yeterince haberdar olmadıkları tespit edilmiştir (Green ve diğ., 1994; Harris, 2010). Yaptıkları işin suç olduğunu bildikleri; ama yakalandıkları zaman yıl cezaevinde kalacaklarından bihaber oldukları görülmektedir (Klein, 2009). 2. Yöntem Bu çalışmanın evreni narkotik maddeleri ülke içine ya da dışına taşırken hava limanları ve otobüs terminallerinde 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarında ve 2010 yılının ilk 6 ayında yakalanan ve İstanbul 9

8 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından haklarında uyuşturucu madde ithal/ihraç etmekten soruşturma dosyası hazırlanan kişilerdir. Türkiye nin en büyük şehri olan İstanbul, aynı zamanda birçok suç ve suçlunun da çekim merkezidir. Ülkemizde uyuşturucu madde kullanımının ve uyuşturucu suçlarından yakalamanın en yüksek olduğu ilimiz İstanbul dur ( TUBİM, 2010; KOM, 2010). Türkiye den uluslararası aktarmalı veya doğrudan uçuşların en yoğun yapıldığı il yine İstanbul dur. Bu araştırmadaki veriler içerik analizi yöntemiyle soruşturma dosyalarının incelenmesiyle elde edilmiştir. Araştırmada amacımız uluslararası narkotik madde taşıyan kuryelerin profilini çıkarmak olduğu için sadece uyuşturucu madde ithal ve ihraç eden, etmeye çalışan veya bu suçlarla ilgili yardımcı kişilerin dosyaları incelenmiştir. Haklarında işlem yapılan kişiler için hazırlanan yapılandırılmış formlardan kişilerin gelir, eğitim, sabıka kaydı, mesleği, madde kullanım durumu gibi birçok bilgileri temin edilmiştir. Ayrıca narkotik maddeler, taşıma yöntemleri, üzerinde yakalanan sim kart ve telefon sayıları gibi değişkenler de dosya içeriklerinden derlenerek değerlendirmeye alınmıştır. Herhangi bir kodlamaya ihtiyaç duyulmadan bu bilgiler sistematik olarak toplanmıştır. Bu araştırmada kavramsal içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde önce bir kavram seçilir ve metin içersinde bu kavramın varlığı ve sıklığı tespit edilir. Kavramsal içerik analizin amacı seçilen terimlerin metin veya metinler içersinde varlığını belirlemektir. Bu terimler metin içersinde açık (explicit) veya örtülü (implicit) olarak belirtilmiş olabilir (Demirci ve Koseli 2009; Palmquist, 2010). Açıkça belirlenen kavramları metin içersinde taramak en kolay bilgi toplama yöntemidir, sadece rakamlar ve kavramlar seçilerek kodlanır ve kaydedilir. Bu araştırmada metinlerde sadece bazı bilgilerin varlığı önemlidir ve bunların sıklığı/varlığı veri olarak analize hazır hale getirilmiştir. 2006, 2007, 2008, 2009 yılları ve 2010 yılının ilk 6 ayındaki olay dosyalarının tamamı incelenmiş ve toplam 266 kuryenin bilgilerine ulaşılmıştır. Bu şahısların karakteristik özelliklerini tespit etmek amacıyla tanımlayıcı (descriptive) analizler ve sonrasında 10

9 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI sosyoekonomik ve çevresel şartların etkilerini ölçmek maksadıyla da iki değişkenli (bivariate) analizler yapılmıştır. 3. Bulgular Araştırma kapsamına giren yakalanmış 266 şahsın cinsiyete göre dağılımına bakıldığında % 69,4 ü (184 kişi) erkek, % 30,6 sı (81 kişi) da kadındır. Yakalanan şahısların cinsiyet dağılımları yıllara göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak aralarında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Başka bir ifadeyle ne kadınların ne de erkeklerin oranında yıllara göre bir artış ya da azalış yoktur. Yaş aralıkları incelendiğinde yakalanan kuryelerin yaş ortalaması 34,84 tür. Erkeklerin yaş ortalaması 35,15 iken kadınların yaş ortalaması 34,13 tür. Şahısların %38,7 sinin (103 kişi) yaş arasında olduğu, genel çoğunluğun ise % 74,8 (199 kişi) ile yaş şeklinde dağıldığı gözlenmiştir. Şahısların % 47,5 i (124 kişi) evli, % 41,8 i (109 kişi) bekâr ve % 10,7 si (28 kişi) de boşanmış ve duldur. Şahısların % 39,8 inin (103 kişi) lise, %23,7 sinin (61 kişi) ilköğretim düzeyinde eğitim aldığı, %14,3 ünün (38 kişi) okula gitmediği; fakat okuryazar olduğu ve % 4,6 sının (12 kişi) okuryazar olmadığı gözlenmiştir. Kuryelerin sadece %17,7 si (46 kişi) üniversite mezunudur. Yakalanan şahısların yakalandıkları yıllardaki asgari ücrete göre yapılan düzenlemede gelir durumlarına bakıldığında % 46 sının (108 kişi) asgari ücretten düşük, % 28,1 inin (66 kişi) orta (asgari ücret kadar), %1,9 unun (28 kişi) iyi (asgari ücretin 2 katına kadar) ve %13,6 sının (32 kişi) yüksek gelir (asgari ücretin 2 katından daha fazla gelire sahip olanlar) durumuna sahip oldukları gözlenmiştir. Kuryeler yakalandığında %50 sinin üzerindeki para miktarı 750 TL den düşüktür ve yine kuryelerin %80 ninin üzerindeki para miktarı 1600 TL den azdır. Parasız yakalanan kurye olduğu gibi en fazla para ile yakalanan kurye üzerinden çıkan miktar 5000 TL dir. Kuryelerin üzerinde tespit edilen paranın ortalaması 1375 TL iken mod 750 TL dir. Bir başka ifadeyle kaçakçılar kuryelere ortalama 500$ ila 1000$ Amerikan doları peşin ödeme yapmaktadırlar ve muhtemelen 11

10 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER paralarının geri kalan kısmını teslimattan sonra alacaklardır. Ancak taşıdıkları madde türüne göre para miktarı farklılaşmaktadır. Kokain kuryelerinin %60 ından fazlasının üzerindeki para miktarı 750 TL den fazla iken eroin kuryelerinin yaklaşık %62 sinin üzerindeki para miktarı 750 TL den düşüktür. Afyon sakızı taşıyan kuryelerin %81,9 u üzerinde çıkan para miktarı 583 TL den düşüktür. Metamfetamin taşıyan kuryelerin ise %52 si 750 TL den düşük miktardaki para ile yakalanmışlardır. Kişilerin meslekleri Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (International Standard Classification of Occupations/ ISCO-88) standartlarına göre tasnif edilerek 9 gruba ayrılmıştır. Yakalanan şahısların meslek gruplarının dağılımına bakıldığında en çok rastlanılan iş kollarında %28,6 sını (71 kişi) nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanların, %23,4 ünü (58 kişi) sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanların, %12,9 unu (151 kişi) hizmet ve satış elemanı olarak çalışanların ve %10,5 ini (26 kişi) ise kanun yapıcılar, üst düzey yönetici ve müdürlerin oluşturduğu görülmüştür. Yakalanan şahısların madde alışkanlıklarına bakıldığında %51,1 inin (136 kişi) herhangi bir madde alışkanlığının olmadığı sadece %3,8 inin (10 kişi) madde alışkanlığı olduğunu ifade ettiği; ancak şahısların %45,1 inin (120 kişi) ise bu soruya herhangi bir cevap vermediği gözlenmiştir. Yakalanan şahısların telefon ve sim kart sayılarına bakıldığında ise % 62,8 inde (147 kişi) bir, %27,4 ünde (64 kişi) iki, %9,8 inde ise (23 kişi) üç ve daha fazla telefon yakalanırken; %32,1 inde (76 kişi) bir, %32,5 inde (77 kişi) iki, %15,2 sinde (36 kişi) üç, %7,2 sinde (17 kişi) dört ve %13,1 inde (31 kişi) de beş sim kart yakalandığı gözlenmiştir. Maddelerin genel değerlendirilmesinde yakalanan şahısların %58,1 i (154 kişi) kokain ile yakalanırken; %26 sı (69 kişi) eroin, %11,3 ü (30 kişi) metamfetamin ve %4,5 i (12 kişi) de afyon sakızı ile yakalanmışlardır. Yakalanan şahısların %59,9 u (154 kişi) valiz-çanta içerisine saklama yöntemiyle, %33,9 u (87 kişi) yutma yöntemiyle ve %6,2 si 12

11 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI (16 kişi) de şahsın üstünde saklama yöntemiyle maddeleri taşıdıkları gözlenmiştir. Kuryelerin yolculuk esnasında yapmış olduğu aktarma sayısındaki dağılım yıllara göre farklılık göstermektedir. Kuryeler hedef ülkeye giderken artık daha fazla aktarma yapmaktadırlar yılına kadar ulaşım aktarmasız olarak daha çok tercih edilirken; 2009 ve 2010 ilk 6 ayda ise aktarma sayısında artış gözlenmiştir da yakalananların % 57,1 i (4 kişi), 2007 de %50 si (14 kişi), 2008 de %55,9 u (38 kişi), 2009 da %34,8 i (23 kişi) ve 2010 da (ilk 6 ay için) yakalananların %16,4 ü (12 kişi) aktarmasız olarak seyahat ettiği görülmüştür (Tablo-1). Bu artış illegal ticari yapılan maddelerdeki çeşitliliğinin artışıyla ve güvenlik güçlerinin etkin mücadelesiyle ilişkilidir. Tablo 1. Yıllar ile Aktarma Ki-Kare (X 2 ) Puanları Yıllar 2 ve daha Aktarmasız 1 Aktarma fazla aktarma X 2 df P % N % N % N ,1 4 42, ,9 12 7, , ,7 27 4, , , , (ilk 6 ay) 16, , , , Özellikle Türkiye de kokain ve metamfetamin yakalamalarındaki artış bu değişime etki etmektedir. Mesela metamfetamin 2009 yılına kadar rastlanılmayan bir madde iken sonrasında hızla yakalamaları arttı. Metamfetamin maddesi için hedef ülkeler Uzak Doğu Asya ülkeleridir ve buralara direk uçuşlar olmadığı gibi güvenlik güçlerini şaşırtmak için farklı rotalarında tercih edildiği güvenlik birimleri tarafından bildirilmektedir. Mesela İstanbul dan Japonya ya bu maddeyi götürmek isteyen bir kurye önce Mısıra, sonra Malezya ya gidebilmektedir. 13

12 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Tablo 2. Cinsiyet, Çocuğa Sahip Olma ve Medeni Durum ile Madde Türleri Ki-Kare (X 2 ) Puanları Madde Türleri KokainEroin Afyon Metamfetamin Sakızı X 2 Df P % N % N % N % N Cinsiyet Erkek 69, , ,7 8 93, , Kadın 30, , ,3 4 6,7 2 Çocuğa Sahip Olma Var 63, , , ,7 8 20, Yok 36, ,8 33 8,3 1 73,3 22 Medeni Durum Evli 50, , ,7 8 48, , Bekâr 41, , ,8 13 Boşanmış/Dul 7, , ,3 4 6,9 2 Yakalanan şahısların taşıdıkları madde türleri cinsiyete göre karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Tüm madde türleri için yakalananlar arasında erkeklerin kadınlara göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Kokain taşımaktan yakalanan kuryelerin %69,5 ini (107 kişi); eroin için %58,8 ini (40 kişi); afyon sakızı için %66,7 sini (8 kişi) ve metamfetamin için ise %93,3 ünü (28 kişi) erkeklerin oluşturduğu gözlenmiştir (Tablo 2). Afyon sakızı ve metamfetamin yakalamalarında İranlı şahıslar büyük oranı temsil etmektedir ve oradaki kaçakçılar kurye seçiminde tercihlerini erkeklerden yana kullandıkları çok net görülmektedir. Ancak eroin taşıyan kuryelerde cinsiyet farklılığı azalmaktadır. Yakalanan şahısların taşıdıkları madde türleri çocuk sahibi olma durumlarına göre karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Kokain, afyon sakızı ve eroin taşımaktan yakalanan kuryelerin yarıdan fazlası, çocuğu olan kişilerden oluşurken; 14

13 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI metamfetamin taşımaktan yakalanan kuryelerin ise çoğunluğunun çocuğu olmayan kişilerden oluşmaktadır. Kokainden yakalananların %63,6 sı (98 kişi), eroinden yakalananların %52,2 si (36 kişi) ve afyon sakızından yakalananların %91,7 si (11 kişi) çocuk sahibiyken; bu oran metamfetaminden yakalananlarda ise sadece %26,7 dir (8 kişi) (Tablo 2). Yakalanan şahısların taşıdıkları madde türleri medeni durumlarına göre karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Kokain, afyon sakızı ve metamfetamin için evli oranı fazlayken; eroin için ise bekâr oranının fazla olduğu gözlenmiştir. Kokainden yakalananların %50,3 ü (76 kişi), eroinden yakalananların %36,8 i (25 kişi), afyon sakızından yakalananların %66,7 si (8 kişi) ve metamfetaminden yakalananların %48,3 ü (14 kişi) evlidir (Tablo 2). Bulgularda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri çocuğa sahip olma oranı ile evlilik durumu arasındaki farklılıktır. Mesela kokain kuryelerinin %63 nün çocuğu varken evli olanların oranı %50 civarındadır. Arada yaklaşık %13 puanlık bir var bulunmaktadır. Bu oran eroin kuryelerinde %16, afyon sakızı kuryelerinde ise %25 dir. Bir başka ifade ile bu fark eşinden boşanmış ya da fiilen ayrı yaşayan ve çocukları olan grubu temsil etmektedir. Her ne kadar mevcut veriler üzerinden çocukların kimlerle yaşadığını tespit etmek mümkün olmasa da literatürde ön görülen ekonomik şartların insanları suça sürükleyebileceği görülmektedir. Bu ilişki metamfetamin kuryelerinde ise farklıdır, evli olanların oranı çocuklu olanlardan fazladır yani evlilik müessesesi devam eden insanların daha çok suça karıştığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle parçalanmış aileler kokain, eroin ve afyon sakızı sevkiyatında daha riskli gruplarken metamfetamin sevkiyatında evliliği devam eden aileler daha çok risk altında gözükmektedir. Kokain ve Eroin Kuryeleri Yakalanan şahısların taşıdıkları kokain, eroin, afyon sakızı ve metamfetamin maddeleri yukarıda belirtilen cinsiyet ve medeni durum 15

14 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER dışında birçok farklı değişkenle (aktarma sayıları, suç rolü, taşıma yöntemleri, mevsimler v.b.) de karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlerde değişkenler arasında istatistiksel olarak (p<.05) anlamlı bir ilişki saptanmış; fakat metamfetamin ve afyon sakızı maddelerindeki vaka sayısı az olduğundan Ki-Kare (X 2 ) testinde istenen hücresel dağılımın yetersiz olduğu saptanmıştır. Bu nedenle iki madde, değerlendirmeden çıkarılarak sadece kokain ve eroin kuryeleri analizlerde dikkate alınmıştır. Yakalanan şahısların taşıdıkları madde türleri hedef ülkeler ile kaynak ülkeler arasındaki ulaşım esnasında aktarma sayılarına göre karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Kokain taşıyanların %53,2 sinin (75 kişi) bir aktarmayla, %29,8 inin (42 kişi) aktarmasız ve %17 sinin (24 kişi) iki ve daha fazla aktarmayla hedef ülkeye ulaştıkları gözlenmiştir. Eroin taşıyanların ise % 68,3 ünün (41 kişi) aktarmasız, % 26,7 sinin bir aktarmayla ve %5 inin (3 kişi) iki ve daha fazla aktarmayla hedef ülkeye ulaştığı gözlenmiştir. Kokain taşıyanların %70,2 si (99 kişi) hedef ülkeye ulaşımda en az bir kez aktarma kullanırken; eroin taşıyanlarda ise bu oran %31,7 ye (19 kişi) gerilemektedir (Tablo 3). Kokain Güney Amerika dan Türkiye ye geldiği için beklenilen bir sonuçtur. Ancak eroin maddesi Türkiye üzerinden doğrudan hedef ülkeye gitmesi beklenirken yakalamaların %30 unda kuryelerin aktarma yaparak hedef ülkeye gittiği görülmektedir. Eroin kuryelerinin bir ve daha fazla, kokain kuryelerinin ise 2 ve daha fazla aktarma yaparak hedef ülkeye gitmesi sadece ulaşım imkânlarıyla açıklanamaz. Daha fazla aktarma yaparak havalimanlarındaki güvenlik görevlilerini atlatmaya yönelik taktiksel bir yöntem olarak değerlendirilebilir. 16

15 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI Tablo 3. Aktarma Sayıları ve Taşıma Yöntemleri ile Madde Türleri Ki-Kare (X 2 ) Puanları Aktarma Sayıları Madde Türleri KokainEroin % N % N Aktarmasız 29, , aktarma 53, , ve daha fazla aktarma Taşıma Yöntemleri Yutma 54,4 81 7,5 5 Şahsın Üstünde 2,7 4 1,9 8 Valiz-çanta ,6 54 X 2 Df P 26, , Yakalanan şahısların taşıdıkları madde türleri taşıma yöntemlerine (yutma, şahsın üstünde ve valiz/çantada taşıma) göre karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Kokain taşıyanların % 54,4 ü (81 kişi) taşıma yöntemi olarak yutmayı kullanırken; % 43 ü (64 kişi) valiz/çantada ve % 2,7 si (4 kişi) de üstünde taşımayı kullanmaktadır. Eroin taşıyanların ise % 80,6 sı (54 kişi) taşıma yöntemi olarak valiz/çantayı kullanırken; % 11,9 u (8 kişi) üstünde taşımayı ve % 7,5 i (5 kişi) de yutmayı kullanmaktadır (Tablo 3). Yutma suretiyle madde taşımak kuryeler için riskli bir yöntemdir çünkü yuttukları paketlerden birinin patlaması halinde bile ölme riskleri çok yüksektir. Bu yöntemi kullanarak eroin veya kokain taşımak aynı riskte olmasına rağmen kuryeler arasında ciddi bir farklılık vardır. Bu farklılık kuryelerin yaşam biçimlerine ve çalıştıkları kaçakçıların tercihlerine göre değişebilmektedir. Yakalanan şahısların taşıdıkları madde türleri yıllara göre karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Kokain taşıyanların yakalanma oranlarının yıllara göre arttığı gözlenirken; eroin taşıyanlarda ise 2008 den itibaren bir düşme gözlenmiştir. Kokain taşıyanların yıllara göre yakalanma oranlarına bakıldığında 2006 da %3,2 (5 kişi), 2007 de %14,9 (23 kişi), 2008 de 17

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Derleyenler Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Ömer Demir Yrd.Doç.Dr. Murat Sever ANKARA Haziran 2011 Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu (UTSAS 2010) Seçilmiş Bildirileri

Detaylı

Uyuşturucu Çalıştayı GÜNEYDOĞUM DERNEĞİ

Uyuşturucu Çalıştayı GÜNEYDOĞUM DERNEĞİ Uyuşturucu Çalıştayı GÜNEYDOĞUM DERNEĞİ Bu çalışma için, başta 25 Ocak 2013 tarihindeki ilk çalıştaya ev sahipliği yapan ve her türlü desteğini veren ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ olmak üzere; Ankara

Detaylı

Ayşe Seda KOYUNCU 102612020. Galma JAHIC, MA

Ayşe Seda KOYUNCU 102612020. Galma JAHIC, MA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE POLİTİKALARI Ayşe Seda KOYUNCU 102612020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Galma JAHIC, MA 2006 1

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU TR 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU Yasal bildirim Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi nin (EMCDDA)

Detaylı

TÜRKİYE DE YABANCILARIN KAÇAK ÇALIŞMASI ve BU ÇALIŞMAYA

TÜRKİYE DE YABANCILARIN KAÇAK ÇALIŞMASI ve BU ÇALIŞMAYA TÜRKİYE DE YABANCILARIN KAÇAK ÇALIŞMASI ve BU ÇALIŞMAYA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Kuvvet Lordoğlu Göçlerin tarihinin insanlık tarihi ile eş zamanlı olduğuna ilişkin bilimsel verilere sahibiz. Ancak son yüzyıl

Detaylı

2011 Raporu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

2011 Raporu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Konur Sk. No:4, 664 Kızılay/ANKARA Tel: 312 412 72 5 Faks: 312 417 6 21 http://www.kom.gov.tr KOM Yayınları Yayın No: 78 Baskı : Mart 212 Ankara Yayın Türü

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ Prof. Dr. Ahmet İÇDUYGU Damla B. Aksel Eylül 2012 ANKARA Bu araştırma Uluslararası Göç Örgütü Türkiye tarafından yayımlanmıştır İçindekiler 1. Giriş - Başlıca Sorular ve Çalışmanın

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları

1. GENEL BİLGİLER 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER 1 TABLO LİSTESİ 2 ŞEKİL LİSTESİ 3 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 4 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları 4 1.1.2.

Detaylı

SOSYAL ÖĞRENME TEORİLERİ IŞIĞINDA YASADIŞI GÖÇ VE ETKİLERİ ILLEGAL MIGRATION AND ITS EFFECTS IN THE LIGHT OF LEARNING THEORIES

SOSYAL ÖĞRENME TEORİLERİ IŞIĞINDA YASADIŞI GÖÇ VE ETKİLERİ ILLEGAL MIGRATION AND ITS EFFECTS IN THE LIGHT OF LEARNING THEORIES SOSYAL ÖĞRENME TEORİLERİ IŞIĞINDA YASADIŞI GÖÇ VE ETKİLERİ SOSYAL ÖĞRENME TEORİLERİ IŞIĞINDA YASADIŞI GÖÇ VE ETKİLERİ Komiser, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Doktora Öğrencisi, hanifisever@yahoo.com

Detaylı

CİNSEL SÖMÜRÜ AMAÇLI İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN YÖNTEMİ VE MAĞDURLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ)

CİNSEL SÖMÜRÜ AMAÇLI İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN YÖNTEMİ VE MAĞDURLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ) [189] CİNSEL SÖMÜRÜ AMAÇLI İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN YÖNTEMİ VE MAĞDURLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ) Özet Öğr. Gör. Veysel DİNLER * Sınıraşan bir suç türü olan insan ticareti yasadışı olmakla birlikte, dünyada ve

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİ MAĞDURU TESPİT SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİ MAĞDURU TESPİT SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİ MAĞDURU TESPİT SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Murat Sever Doç.Dr. Oğuzhan Ömer Demir Dr. Yavuz Kahya Ekim 2012 IOM Uluslararası Göç Örgütü İçindekiler Giriş...5 Bölüm

Detaylı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele. 2012 Raporu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele. 2012 Raporu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2012 Raporu ANKARA - NİSAN 2013 Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Konur Sk. No:40, 06640 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 462 72 50 Faks: 0312 417 06 21 http://www.kom.gov.tr

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan GÜL *, hasangul@comu.edu.tr Mustafa BOZ, m.b.istanbul@gmail.com İnternet, küreselleşen dünyada

Detaylı

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 1-26 Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 DOI NO: 10.5578/JSS.7928 Ömer Aytaç 2 M. Çağlar Kurtdaş 3 Özet Sağlık- hastalık

Detaylı

İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Özet Seçil Erdoğan* Sığınma aramak amacıyla ülkeden ayrılan Türk vatandaşları, hedef ülke olarak

Detaylı

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Nilgün SARIKAYA Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme

Detaylı

BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Burhanettin ZENGİN 1 Burak ERYILMAZ 2

BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Burhanettin ZENGİN 1 Burak ERYILMAZ 2 BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Burhanettin ZENGİN 1 Burak ERYILMAZ 2 ÖZ Dünyada toplam engelli sayısı 600 milyonun üzerindedir. Ülkemizde ise 8,5 milyondan fazla engelli

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİNİN FARKLI FORMLARINA OLAN TALEBİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİNİN FARKLI FORMLARINA OLAN TALEBİN İNCELENMESİ TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİNİN FARKLI FORMLARINA OLAN TALEBİN İNCELENMESİ Ekibi: Prof. Dr. Ayşe AYATA Prof. Dr. Feride ACAR Doç. Dr. Helga Rittersberger-TILIÇ Dr. Fatma Umut BEŞPINAR Dr. Kezban ÇELİK Kasım

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 193-211 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 193-211 AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı