BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER"

Transkript

1 BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde üretimin kalitesini istenen seviyede tutmak için çalışanların çok iyi eğitilmiş, tecrübeli olması ve zamanlama fonksiyonlarının da tam olması gerekir. Mekanizasyondan otomasyona geçiş için ilk uygulamalarda kam kontrollü makineler kullanıldı. Bu kontrol sistemi sadece bir makine için geçerli idi. Diğer bir üretim sürecine aynı sistemi uygulamak olanaklı değildi lü yılların başında üretim süreçlerinde elektrikli anahtarlama sistemleri yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Mekanik sisteme yön veren otomasyon sistemlerinde elektrikli kontrol devreleri ile donatıldı. Bu devrelerde kullanılan temel elektrik elemanı şuan bile yaygın olarak kullanılan röledir. Rölenin bir kontrol sisteminde üstlendiği başlıca görevler şunlardır: Düşük güç seviyelerinden yüksek güç seviyelerine geçmek. Kontak çoğaltmak. Bobin ve kontak tarafındaki gerilimi birbirinden izole etmek. Bellek elemanı olarak işlev görmek. Bu özellikleri sayesinde röleler otomasyon sistemlerinde gerekli lojik bağlantıların yapılabilmesini sağlamaktadır. Röleli uygulamalarda kamlı sistemlerde görülen mekanik aşınma sorunları görünmemekle birlikte kontaklar ark nedeni ile aşınmakta veya işlevleri bozulmaktadır. Röleli kontrol sistemlerinde de kontrol devresi sadece bir kontrol işini yapabilecek şekilde gerçekleştirilir. Kontrol sisteminde yapılacak değişiklik için kablo bağlantılarının yeniden yapılması gerekir. Endüstriyel üretim süreçlerinde otomasyon uygulamalarına ihtiyaç arttıkça araştırma geliştirme çalışmaları bu ihtiyaçlara cevap verecek ürünleri geliştirmeye yönelmiştir. Yarı iletken devre elemanlarının geliştirilmesi ile yarı iletken devre elemanlarından meydana gelen röleler kullanılmaya başlandı. Bu rölelerin hareketli parçalarının olmaması nedeni ile aşınma ve ark gibi sorunlardan da kurtulmuş olundu. Yarı iletken devre elemanları teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak meydana gelen bilgisayar konusundaki gelişmeler endüstriyel otomasyon uygulamalarına büyük yenilikler getirmiştir. Bilgisayar teknolojisindeki yeniliklere endüstriyel üretim süreçlerinde kullanılması için geliştirilen PLC ler ekleninceye kadar elektrikli kontrol devreleri röleli lojik bağlantılar yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Özellikle büyük sistemlerde röle sayısının çok olması nedeni ile büyük kontrol panolarına ihtiyaç duyulmakta, montaj ve bakım çalışmalarına fazla zaman ayrılmakta idi. 1

2 Endüstriyel üretim süreçlerinde bilgisayarların etkin olarak kullanımı PLC lerle başlamıştır. PLC lerin kullanılmaya başlanmasından sonra çok karmaşık kontrol süreçleri endüstriyel bilgisayar da denebilecek bu elemanlarla gerçekleştirilmeye başlanılmıştır. Klasik kontrol panosu içinde bulunan elektromekanik elemanların (röleler, zaman röleleri, sayıcılar) hemen hepsi PLC içinde bulunmaktadır. PLC ; programlanabilir lojik kontrol organlarının kısaltması olarak literatüre yerleşmiştir. Bazı literatürlerde PLC yerine PC (Programmable Controller) kullanılmaktadır. Siemens literatüründe de PC olarak kullanılmaktadır. Bu isimlendirme bazen kişisel bilgisayar (Personal Computer) kısaltması ile karışıklık yaratmaktadır. Günümüzde PLC ler endüstriyel uygulamaların pek çok alanında kullanım yeri bulmuştur. Ancak otomasyon süreçlerinde genellikle pnömatik kontrolün işlemci grubu olarak kullanılmaktadır. Bir kontrol sürecinde makinenin içinde bulunduğu durum algılayıcılar tarafından algılanmakta ve bu bilgiler PLC giriş modülüne alınmaktadır. PLC de işlenen bilgiler çıkış modülü yardımı ile iş elemanlarını tetikleyecek kumanda elemanlarını enerjilemektedir. Bu elemanlar pnömatik kontrolde selenoid valf bobinleri olmaktadır. PLC lerin kontrol sistemlerinde kullanılması sistem tasarımı, işletime alınması ve bakım çalışmalarında büyük kolaylık getirmektedir. 1.2 Giriş Son yıllarda, endüstriyel üretim tesislerinin kontrol devrelerinde programlanabilir mikroişlemci tabanlı cihazların yoğun olarak kullanılmakta olduğu ve yurdumuzda da bu yöndeki eğilimin arttığı gözlemlenmektedir. Bu cihazlar Programlanabilir Kontrolör (PCs), Programlanabilir Lojik Kontrolör veya Programlanabilir Otomasyon Cihazları olarak anılmaktadır. Bu cihazların yurdumuza ilk olarak PLC adı altında girmeleri nedeniyle, bu konuda çalışan teknik elemanlar genellikle PLC adını kullanmayı tercih etmektedir. Fakat bu cihazların lojik bağlantılara dayanan kumanda işleminden başka, içerdiği bazı matematik fonksiyonlar ve PID gibi kontrol modülleri ile geri beslemeli kontrol sistemlerinde de kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle, bu cihazlara Programlanabilir Kontrolör PCs denilmesini savunanlar çoğunluktadır. Programlanabilir Kontrolör PCs kısaltılmış söylenişin kişisel bilgisayarlara verilen kısaltma ismi PC ile karıştırılmaması için s takısı eklenmiştir. Birçok PLC üreticisi firmanın bu ismi kullanma eğilimi gittikçe artmaktadır. Sadece lojik fonksiyonları içeren makinelere PLC denilmesinin daha uygun olduğu söylenebilir. 2

3 BÖLÜM 2 PLC ÇEŞĐTLERĐ 2.1 PLC Çeşitleri Motor kontrol devrelerinde veya diğer yüklerin kumandasında değişik özelliklere sahip kumanda elemanları ve kumanda sistemleri kullanılmaktadır. Genel olarak kumanda sistemlerini iki grupta ele alabiliriz. Bunlar; Klasik kumanda sistemleri ve Elektronik kumanda sistemleridir. Klasik kumanda sistemleri çoğunlukla mekanik açılıp kapanan kontaklarla yani ; buton, kontaktör, zaman rölesi vb. gibi elemanlarla gerçekleştirilir Elektronik kumanda sistemleri ise iletim ve kesime geçen diyot,transistor,entegre ( IC ) gibi yarı iletken elemanlarla gerçekleştirilir. Bir kumanda devresi gerçekleştirilirken hangi tip sistemin tercih edileceği değişik ölçütlere bakarak (ekonomiklik, çalışma süresi, güç harcaması, boyutları, ısıya dayanırlığı vb.) kararlaştırılır. Fakat bu iki sistemin de ortak bir özelliği vardır. Tesisi yapılan kumanda devresi belirli bir çalışma şeklini gerçekleştirir. Yani bu haliyle sabit bir tesis özelliği gösterir. Başka bir çalışma şeklini gerçekleştirecek kumanda devresinin tesis edilmesi için ya yeni kumanda elemanları ile ya da eskileri ile devre bağlantılarının yeniden yapılması gerekir. Doğal olarak devre bağlantılarının yeniden yapılması demek, elemanların birbirlerine iletkenlerle lehimlenerek veya vidalarla tutturularak bağlanmasıdır. Sonuçta yeni bir sistem uygulanacağında bağlantıların ve elemanların değiştirilmeden yeni sisteme adapte olunmasını sağlayacak bir sistem arayışı ortaya çıkmıştır. Bu yeni kumanda sistemi, yeni kumanda devreleri için devre bağlantılarının lehimleme veya vida bağlantısı olmaksızın yapılmasına imkan sağlayan " Programlanabilir Kumanda " sistemi olarak adlandırılmıştır. Programlanabilir Kumanda Cihazı,PLC ( Programmable Logic Controller) veya PLC olarak kısaca gösterilir.günümüzde PLC'lerin oldukça geniş kullanım alanı oluşmuştur. Bunlardan bazıları enerji dağıtım sistemleri,fabrika otomasyonu,asansör tesisatları, konvayörler vb. Bu PLC ler kullanım alanlarının farklılığından dolayı tek çeşit değildir, farklı firmalar tarafından ve farklı çeşitlerde üretilmişlerdir. Örneğin ; MITSUBISHI, HITACHI, TELEMECANIQUE, OMRON, TEXAS INST, ALLEN-BRADLEY ve SIEMENS. Bunların da kendi aralarında piyasada farklı çeşitleri bulunmaktadır; mesela SIEMENS firması önceleri SIMATIC S5 i üretmiştir daha sonra bir üst modeli olan SIMATIC S7 yi çıkartmıştır. 3

4 BÖLÜM 3 PLC LERĐN ĐŞLEVLERĐ ve YAPISI 3.1 PLC lerin Đşlevleri PLC lerin Temel Đşlevleri Kontrol sistemlerinde belli lojik bağlantıların yapılması gerekir. Belirli girişlerin sağlanması yada sağlanmaması durumunda sisteme ait durumun değiştirilmesi için bazı çıkışların üretilmesi gerekir. Bu da PLC ler tarafından sağlanır. PLC lerin bu işlevini yerine getirebilmesi için aşağıdaki işlevleri yerine getirebilmesi gerekir. Temel ve kombinasyonal lojik ifadeler (AND, OR, AND-NOT, OR-NOT) Zamanlama işlevi Sayıcı işlevi Bunlardan başka değişik matematiksel işlevleri ; oransal (proportional), türev (derivative) ve integral (entegral) (PID) işlevlerini gerçekleme kapasitesine sahip programlanabilir kontrol cihazları da vardır Endüstriyel Otomasyon Devrelerinde PLC nin Tercih Edilmesinin Nedenleri Kontrol devresinin işlevi yazılımla sağlandığından, kontrol devresini tasarlamak, röleli bir devrenin tasarımından daha kolaydır. Bütün kontrol işlevleri yazılımla gerçeklendiğinden, farklı uygulama ve çalışma programlarını sağlamak çok kolaydır. Röleli kontrol devrelerine göre çok az yer kaplarlar. Güvenilirliği yüksek, bakımı kolaydır. Devrelerde arıza aramayı kolaylaştırır. Bilgisayarla ve diğer kontrolörle haberleşme olanağı vardır. Bu özelliği bilgisayarlı otomasyon işlevine olanak sağlar. Arıza yapma ihtimali azdır. Bir PLC için arızalar arası ortalama yaklaşık olarak 8000 saattir. Kötü çevre koşullarında, özellikle tozlu ortamlarda, röleli kumanda devrelerine göre daha güvenilirdir. Kontrol algoritmasının tasarımı kolaydır. Bu konuda çalışan personele zaman ve emek tasarrufu sağlar PLC ile Bilgisayarlı Kontrol Sistemlerinin Karşılaştırılması PLC lerin çalışma ilkeleri bilgisayarların çalışma ilkelerine çok benzer. Ancak bu sistemleri birbirinden ayıran birinci etken, PLC ler endüstriyel üretim sistemlerinin çalışma bölgelerinde bulunan yüksek derecede elektriksel gürültü, elektromanyetik bozucular ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı olarak imal edilmeleridir. Bilgisayarlar ve mikroişlemciler bu çevresel etkenler daha az dayanıklılık gösterir. Đkinci önemli ayrım konusu ise ; PLC lerin programlama, kullanım ve arıza arama yönlerinden daha uygun olanaklar sunmasıdır. 4

5 Diğer bir ayrım, PLC leri bir programı baştan sona doğru akan bir şekilde koşturur. Bilgisayarlarda ise programlar değişik sıralarda çok esnek bir şekilde çalıştırılır. Bu dezavantaj son yıllarda geliştirilen PLC lerde giderilmiştir. Bugünkü gelişmiş PLC lerde de çok esnek olarak çalışmak olanaklıdır. 3.2 Genel Olarak PLC Yapısı Programlanabilir Lojik Kontrolörler PLC otomasyon devrelerinde yardımcı röleler, zaman röleleri, sayıcılar gibi kumanda elemanlarının yerine kullanılan mikroişlemci temelli cihazlardır. Bu cihazlarda zamanlama, sayma, sıralama ve her türlü kombinasyonal ve ardışık lojik işlemler yazılımla gerçeklenir. Bun nedenle karmaşık otomasyon problemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde çözmek olanaklıdır. PLC ler üç ana kısımdan meydana gelir. Merkezi işlem bölümü Giriş çıkış bölümü Program giriş elemanı Merkezi Đşlem Birimi ve Bellek Giriş değerini işaret giriş belleğinden okur. Program belleğine yüklenmiş olan programı yürütür. Sonuç değerlerini çıkış sinyal belleğine yazar. Merkezi işlem biriminin çalışması ise şu şekilde olur: Merkezi işlem birimi ve bellek elemanı PLC ye lojik bağlantıları yapma olanağı verir. Çalışmaları aşağıda verilen işlemlerin sürekli yinelenmesi şeklinde gerçekleşir. 1. Giriş tarafından gelen bilgileri değerlendirerek kontrol edilen sürecin durumunu sürekli gözetleme 2. Giriş bilgilerini değerlendirerek bellekte yazılı programı çalıştırma. 3. Çıkış işaretinin gerekli olup olmadığına karar verilmesi 4. Çıkış gerekiyorsa çıkış biriminin ilgili çıkışına işaret gönder 5. Birinci adıma dönüş ve aynı işlemlerin yeniden gerçeklenmesi CPU, bellek elemanları ile birlikte PLC ye mantık yürütme yetkisi veren bölümdür. Lojik bağlantıların yapıldığı bölüm CPU dur. CPU nun çalışacağı işletim sistemi ile belirlenir. Bu işletim sistemi üretici firmalara göre değişiklikler gösterir. Aynı mikroişlemciyi kullanan iki firmaya ait PLC ler bile işletim sisteminin farklılığından ötürü değişik sonuçlar verebilir. Performansları farklı olabilir. Đşletim sistemi kullanıcıya açık değildir. Aşağıdaki şekilde bu etkileşim gösterilmiştir. 5

6 CPU ĐŞLETĐM SĐSTEMĐ - I/O işleme - Diyagnostik - Kontrol prog. yürütülmesi Kontrol Programı Şekil 3.1 PLC çalışması prensip şeması PLC lerde Tarama Uygulama programının yürütülmesi sırasında CPU bütün girişleri okur, kontrol mantığının gerektirdiği işlemleri yaparak çıkış uçlarına enerji verir veya verilmiş olan enerjiyi keser. Bu okuma, programı yürütme ve çıkışların durumlarını buna göre yenileme işlemine tarama denir. Bu tarama için gerekli süre milisaniye arasında değişir. PLC üretici firmalar bu süreyi genellikle uygulama programının kullandığı bellek miktarına bağlı olarak verir. Örneğin 7ms/1k program şeklinde. Tarama, girişleri okuma, denetim mantığını gerçekleştirme ve çıkışları yenilemeden oluşan sürekli bir sıralı süreçtir. Tarama hızı PLC seçiminde önemli bir parametredir. Örneğin kontrol edilen süreçte 6 milisaniye içinde iki defa durum değiştiren işaretler var ise programda bunların izlenmesi 12 milisaniyelik tarama hızı olan bir PLC ile yapılamaz. Çünkü tarama sırasında bu işaret durum değiştirip, yine eski durumuna örneğin 1 iken 0 veya 0 iken 1 durumuna geçebilir. Böyle bir durumda daha hızlı tarama yapan bir PLC veya özel I/O modülüne sahip devre kullanılır Bellekte Yer Alan Bilgiler Belleklerde aşağıda belirtilen dört ayrı grup bilgi yer alır. Yönetim programı veya işletim sistemi: Đşletim sistemi herhangi bir mikroişlemciyi PLC haline getiren programdır. Çevre birimleri ile iletişim sağlar, kontrol programını yürütür. Kontrol uygulama programı: Belirli bir kontrol görevi için yapılmış programdır. Ladder diyagram veya diğer programlama dillerinden birinde yazılmış olabilir. 6

7 Veri tabloları: Bu alanda kontrol işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılacak denklem sabitleri, zaman ve sayma işlemleri için ön değerler ve uygulamalı programının kullanılacağı diğer sabitler gibi veriler saklanır. Burada ayrıca son olarak okunan sistem girişleri ve son olarak dışarı verilen sistem çıkışları da bulunur. Yazboz (sctratch) alanı: Burada program tarafından kullanılacak geçici değerler bulunur. Ana bellek (veri tablolarının olduğu yer) yerine bu bellek a0lanının kullanımı, bu verilere çok kısa sürede ulaşılmasını sağlar. Yukarıda açıklanan değişik bilgi türleri, özellikleri nedeni ile değişik bellek türlerini gerektirirler. Örneğin işletim sistemi devamlı olarak kalmalı, güç kesilmelerinden etkilenmemelidir. Fakat bu tür bir bellek uygulama programı için uygun olmayabilir, çünkü kullanıcı bu programı kolaylıkla değiştirebilme olanağına sahip olmak ister. Bellek türleri uçucu (volatile) ve kalıcı (nonvolatile) olmak üzere iki genel sınıfa ayrılabilir. Đsimlerinden de anlaşılacağı üzere uçucu bellekteki bilgiler, bellek besleme enerjisi kesilirse kaybolur. Bu bilgilerin kaybolmaması için sürekli olarak enerji sağlanacak bir yedek (backup) pil kullanılmalıdır. Kalıcı bellerde ise bilgi kalıcıdır. Besleme gerilimi kesildiğinde bilgi kaybolmaz. 3.3 Bilgi Saklama Ortamları Bellek Tipleri Uçucu Bellekler - RAM - STATĐK - DĐNAMĐK Kalıcı Bellekler - RAM - ÇEKĐRDEK - EEPROM - NOVRAM - ROM - ROM - PROM - EPROM -EAPROM Rasgele Erişimli Bellek (Random Access Memory RAM) Bu tür bellekler genellikle bipolar (iki kutuplu) veya MOS (Metal Oxide Semiconductor) üretim tekniği ile imal edilir ve hem okunabilme hem de yazılabilme özelliklerinden ötürü yaz oku bellek olarak da isimlendirilir. 7

8 PLC lerde uygulama programları genellikle RAM belleklerde saklanır. RAM bellek programın kolaylıkla yazılabilmesine, değiştirilebilmesine ve veri girişine olanak sağlar. Diğer bellek türlerine göre bağıl olarak daha hızlı olmaları olumlu bir özelliktir. Programın RAM içinde kalıcı olması pille sağlanır. Bazı kritik uygulamalarda pil destekli (battery backup) RAM bir EPROM LA birlikte kullanılır. Böylece kalıcı ve uçucu belleklerin bütün avantajlarından yararlanılmış olur Salt Oku Bellek (Read Only Memory ROM) Bu tür bir bellek gözü yalnız okunabilir içine yazılamaz. Đşletim sistemleri gibi sürekli olarak aynı kalan, değiştirilmesi veya içerisine bilgi yazılması hiç gerekmeyecek yazılımlar için ideal bellek türüdür. Ayrıca sinüs, kosinüs, logaritma gibi fonksiyon tabloları, çarpma, bölme tabloları bu tür bellek içinde saklanır. RAM lar gibi bipolar ve MOS teknolojisi kullanılarak üretilirler. Üretim sırasında kullanıcının istemiş olduğu bilgi belleğe yakılarak yazılır. Bu yapıları ile elektriksel gürültülerden ve besleme geriliminin kesilmesinden etkilenmezler. PLC lerde işletim sistemlerinin depolanması için genellikle bunlar kullanılır fakat uygulama programlarının kullanılması için çok seyrek kullanılır Programlanabilir Salt Oku Bellek (Programmable Read Only Memory PROM) ROM belleğinin bir türü olup kullanıcı tarafından, onun isteğine uygun bir şekilde, özel gereçlerle yalnız bir defa için programlanabilir. ROM bellekten daha pahalı fakat RAM bellekten daha ucuz olup PLC lerde nadiren, o da genellikle bir RAM için sürekli depolama desteği olarak kullanılır Silinebilen Programlanabilir Salt Oku Bellek (Erasable PROM EPROM) Özel bir PROM türü olup kullanıcı tarafından silinebilir ve yeniden programlanabilir. Bu amaçla yonganın muhafazası üzerine bir pencere açılmıştır. Mor ötesi ışık kullanarak 20 dakika kadar süre içinde bütün bellek içeriği silinebilir. Yeniden programlama için özel bir gereç (EPROM programlayıcı) gerekir. EPROM uygulama programlarının kalıcı olması gerektiğinde, fakat program değişikliklerinin veya çevrim içi bilgi yazılmasının beklenmediği durumlarda kullanılabilecek en uygun bellek türüdür. Özellikle program geliştirilmesi sırasında ve daha sonra, eğer üretim hacmi ROM üretimi için gerekli maskeleme bedelini karşılayamayacak düzeyde ise kullanılır. 3.4 Giriş / Çıkış Birimi PLC ile kontrol edilen sistem arasındaki iletişimi sağlar. Đşaret belleği ve ara devreden meydana gelir. Giriş ve çıkışlar genellikle I/O (Input/Output) olarak isimlendirilir. I/O un temel işlevleri şunlardır: - Girişlerin herhangi birine işaret gelip gelmediğini sürekli kontrol etmek, gelmişse bunu değerlendirmek. - Merkezi işlem biriminden gelen işaretleri çıkış lojik seviyesine geliştirmek. 8

9 3.4.1 Giriş Birimi Kontrol edilen sisteme ilişkin basınç, seviye, sıcaklık algılayıcıları, butonlar ve sınır anahtarı gibi iki değerli işaretler (var yok, 1 veya 0) giriş birimi üzerinden alınır. Genellikle giriş gerilim seviyesi biçimindedir. Gerilim seviyesi değerleri 24 V, 48 V, V, V doğru veya alternatif akım olabilir. Şekil 3.2.a V AC gerilimle uyarılan bir giriş birimi Şekil 3.2.b - 24 V DC gerilimle uyarılım bir giriş birimi PLC giriş birimine gelen bir işaretin lojik 1 seviyesinde olabilmesi için bir alt sınır ; lojik 0 kabul edilmesi için de bir üst sınır vardır. Giriş bilgisinin doğru olarak alınabilmesi için işaret gerilim seviyesinin bu değerleri sağlaması gerekir. Örneğin şekil 3.2.a da verilen giriş devresinden verilen işaretin 1 kabul edilmesi için gerilim seviyesinin maksimum (OFF Voltage) 40 V olması gerekir V arasındaki değerlerin kullanılmaması gerekir. Bu devede giriş akımı 10mA ; işaretin algılanması için geçen zaman (gecikme zamanı) 35 ms (ON DELAY), 55ms (OFF DELAY) dir. PLC üreticileri bu değerleri katalogda belirtir Çıkış Birimi Kontrol edilen sistemdeki, kontaktör, röle, selenoid gibi kumanda elemanlarını harekete geçirmeye uygun donanımda olan birimdir. Bunlar ; röle çıkışlı, triyaklı veya tranzistörlü olabilir. Özellikle çalışma sırasında çok sayıda, yüksek hızlı açma kapama gerektiren durumlarda ; doğru akımda tranzistörlü, alternatif akımda triyaklı olan çıkışlar tercih edilir. 9

10 PLC üzerinde çıkışlardan büyük akımlar çekilmez. Çıkışa ilişkin kapasiteleri PLC lere ilişkin kataloglarda verilir. Çıkış birimi için kontak çıkışlı (röleli) bir devre şekil 3.3.a da, tranzistör çıkışlı bir devre de şekil 3.3.b de verilmiştir. Şekil 3.3.a - Kontak çıkışlı devre Şekil 3.3.b - Tranzistör çıkışlı devre Küçük boyutlu işler için kullanılan PLC lerde giriş ve çıkış birimi, merkezi işlem birimi, yüksek hızlı sayıcı vs. tek modül içindedir. Daha geniş kapsamlı uygulamalarda kullanılan gelişmiş büyük boyutlu PLC lerde bu birimler ayrı modüller halindedir. 3.5 PLC lerin Programlanması PLC ler ya bir programlama cihazı ile veya uygun bir yazılım yardımıyla bilgisayarla programlanabilir. Programlama cihazı ile programlamada her değişik marka PLC için özel programlayıcıya ihtiyaç duyulması açısından sorun olabilir. Bilgisayarda uygun yazılımla programlamada da belli bir yazılıma gereksinim duyulur. Bilgisayar programlama yönteminde ayrıca PLC ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı yapmaya yarayan bir bağlantı kablosuna da gerek vardır. 10

11 3.5.1 Programlama Birimi PLC leri programlamak amacı ile kullanılan ortamdır. Tasarlanan kontrol devresinin yazılmasını, PLC ye aktarılmasını ve istenirse çalışma sırasında G/Ç durumlarının gözlenmesini sağlar. Ayrıca giriş çıkışlara istenilen durumlar verilerek programın çalışması izlenebilir. PLC leri programlamak içim kişisel bilgisayarlar da kullanılabilir. Bu amaçla bilgisayara yüklenen derleyici programdan yararlanılır. 3.6 Diğer PLC Elemanları Yukarda kısaca değinilen PLC lere ilişkin birimlerden başka, programı yedeklemek ve başka bir PLC ye aktarmak için EEPROM modülü, giriş çıkış sayısını arttırmak için genişleme birimi güç kaynağı, enerji kesilmeleri sırasında PLC yi besleyen yedek güç kaynağı (pil) gibi elemanlar bulunur. 11

12 BÖLÜM 4 PLC LERĐN PROGRAMLAMA MODLARI 4.1 PLC lerin Programlama Modları Kullanıcı tarafından yazılan ve bellekte saklanan program, verilen bir süreç durumu için doğru denetim işaretlerinin üretilmesini sağlar.bu programın yazılış biçimi (programlama dili) çeşitli türlerden biri olabilir.ilk olarak kullanılan dil ; röleli kontrol sistemlerinde kullanılan merdiven diyagramlarına (Ladder diagram) benzer bir biçimde idi. Bu programlama yöntemi hala en yaygın olarak kullanılan programlama yöntemidir. Bir değer programlama yöntemi, Boolean dilinde programlamadır. Son zamanlarda BASIC gibi üst seviye dilleri ile de PLC leri programlamak mümkün olmaktadır. Programlama aracı, programlayıcı ile PLC arasındaki bağlantıyı sağlar. En basit şekil, PLC lerin yanındaki bir tuş takımı veya PLC ye bağlı bir kablo ile bağlanan, elde tutulan, bir dizi işlev tuşundan meydana gelmiş bir aparattır. Daha gelişmiş şekillerinde ekran ve klavye bulunur. Bu olanaklarla programın daha iyi bir şekilde görülmesi ve otomatik program dokümantasyonu sağlanır. PLC ler için geliştirilmiş olan programlama dilleri, kontaktörlü ve röleli kontrol devreleriyle uğraşanların kolayca anlayıp uygulayabileceği şekilde tasarlanmıştır. Đşlemlerde BOOLE cebri ilişkileri geçerli olup aşağıdaki programlama yöntemlerinden söz edilebilir. - Deyim listesi (Statement List) - Kontak planı (Ladder Diagram) - Lojik şema (Flow Chart) - Matris programlama - BASIC - C++ programlama dili Bu programlama yöntemlerinden deyim listesi ile programla, genellikle el ile programlama elemanlarında kullanılır. Kişisel bilgisayarlarda her üç yöntemi de kullanmak olanaklıdır. Aşağıda bazı programlama yöntemlerine ait örnekler verilmiştir. Bu örneklerde birbirine seri kontak bağlı kumanda devresi programlanmıştır. Deyim listesi ile programlama ; A I 0.0 Eğer 0.0 girişinde işaret var ise A I 0.1 VE 0.1 girişinde işaret var ise = Q çıkışına işaret gönder BE Blok sonu 000 LD 00 Eğer giriş 0.0 da işaret var ise 001 AND 01 VE giriş 0.1 de işaret var ise OUT numaralı çıkışa işaret gönder. END Son 12

13 Kontak gösterimi tekniği (Ladder Diagram) ile programlama ; Şekil Ladder programlama yöntemi Lojik diyagram tekniği ile programla ; Şekil Lojik şema programlama şekli Yukarıda verilen program bölümlerinden görüleceği üzere PLC ler için yazılan programlamalarda şekil ve yazım farklılıkları görülmektedir. Bu nedenle herhangi bir PLC ye ilişkin bir deyim listesi programının yazılabilesi için elde bulunan PLC ye ait komut kümesinin ve işlevlerinin bilinmesi gerekir. Uygulamada her PLC ye ilişkin komut kümesi, işlevleri ve program örnekleri el kitaplarında verilir. 13

14 Kontak planı ile programlama tekniği ile yazılan programlar biçim olarak birbirine benzemekte, sadece giriş çıkış sembollerinin (kodlarının) ve PLC için adreslerin (sayıcı, zamanlayıcı gibi) kodları değişmektedir. Lojik diyagram programlama tekniği ile programlamada biçim olarak benzerlik vardır. Programlamada genellikle aynı tip semboller kullanılmaktadır. En çok kullanılan ortak semboller aşağıdaki şekillerde verilmiştir: Şekil 4.3.a - VE (AND) kapısı Şekil 4.3.b - VEYA (OR) kapısı Şekil 4.3.c - VEYA (EXOR) kapısı Şekil 4.3.d - DEĞĐL (NOT) kapısı Şekil 4.3.e - VE DEĞĐL (NAND) kapısı Şekil 4.3.f - SR FLIP FLOP Programlama teknikleri yazılış biçimine göre iki gruba ayrılabilir. Bunlar ; - Genellikle küçük boyutlu PLC lerde kullanılan adım-adım programlama (lineer programlama) - Büyük boyutlu PLC lerde kullanılabilen yapısal programlama biçimindedir. Lineer programlamada deyimler sırasıyla yürütülür ve bir çevrim boyunca bütün deyimler işleve girer. Yapısal programlamada ise programlar bloklar halinde oluşturulur ve bir organizasyon bloğu yazılarak bir çevrimde hangi blokların yürütüleceği belirlenir. Yapısal programlamada bir çevrim boyunca program belliğindeki programın bütün deyimlerinin işlenmesi zorunluluğu yoktur. Organizasyon bloğunda belirtilen prosedüre göre bazı bloklar işleme girmeyebilir. Đşleme girmeyen bloklara ilişkin sonuçlar işaret belleğinde tutulur. Hangi programlama tekniği kullanılırsa kullanılsın PLC ler için yazılan bir programın yürütülme süreci aynıdır. Bir PLC de yazılan programın PLC program belleğine yüklenip çalıştırılması (koşturulması) ile gerçekleşen işlemler şu şekildedir. 14

15 1. Adım: Giriş ve çıkış durumları okunur. 2. Adım: Yazılan programa göre adım adım sırasıyla BOOLE cebri ilişkilerine göre işlemler yapılır. Bu işlemler yapılırken bir önceki adımda hesaplanan değerler bir sonraki adımda kullanılır fakat giriş belleğinde işlem anında değişen durumlar değerlendirilmez. Ancak çok hızlı değişen giriş işaretlerini kullanmak ve değerlendirmek için bazı PLC lerde hızlı sayıcı girişleri kullanılır. Bu girişlere gelen işaretler program işletimi sırasında bir tampon bellekte yada ayrı bir sayıcıda depolanarak veri okuma noktasına gelindiğinde değerlendirilir. 3. Adım: Bütün işler tamamlandıktan sonra hesaplanan değerler çıkış tamponuna (belleğine) yazılır ve tekrar birinci adıma dönülür. PLC lerdeki programın yürütülmesi sonsuz çevirimde çalışan bir program parçası gibi düşünülebilir. PLC lerde bir çevrimin tamamlanması için geçen süreye tarama zamanı denir. Tarama zamanı PLC de kullanılan mikro denetleyici frekansına, program içeriği ve uzunluğuna bağlıdır. Tarama zamanı kullanılan PLC türüne göre 3ms 200ms arasında değişir. Örneğin 500 kelime (komut) kapasiteli ; 10 giriş ve 6 çıkışlı bir PLC de G/Ç tarama zamanı 2.6 ms, program işleme zamanı 12.4 ms dir. PLC ler için geliştirilmiş olan programlama dilleri, kontaklı (röleli) kontrol devreleri tasarımcıların kolayca anlayıp uygulayabileceği şekildedir. Kontaklı kumanda devresinde herhangi bir programlama tekniği ile PLC ye geçmek oldukça kolaydır. Bununla beraber kontaklı kontrol devresine göre tasarlanmış olan PLC programı farklı sonuçlar verebilir. Bunun nedeni kontaklı kumanda devreleri ile PLC arasındaki yapısal farklılıklardır. Bu farklar şu şekilde açıklanabilir. Bir kontaklı kumanda devresi BOOLE cebir aksiyomlarını tam olarak sağlamaz. Örneğin aşağıdaki şekilde verilen kontaklı devrede her zaman VEYA aksiyonu sağlanmaz. Bu devrede a + ā =1 eşitliğinin geçerli olmadığı bir zaman aralığı vardır. PLC lerde BOOLE aksiyomlarına göre işlem yapılır ve bütün aksiyomlar geçerlidir. Şekil VEYA devresi Kontaklı kumanda devrelerinde her röle veya kontaktör paralel olarak çalışır. Yani aynı anda röle ve kontaktör bobinleri enerjilenir ve kontakları konum değiştirir. PLC lerde lojik 15

16 işlemler sırasıyla yapılır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için şekil 4.5.a daki kontaklı kumanda devresi göz önüne alınırsa durum şöyle olur. Şekil 4.5.a - Kumanda devresi Şekil 4.5.b - Ladder diyagram Şekil 4.5.a da verilen kontrol devresinde S1 butonuna basıldığında K1 ve K2 röle bobinleri aynı anda enerjilenir. Hangi röle önce devreye girerse o röle devrede kalır diğeri devreye giremez. Bu durum rölelerin zaman sabitleri ve bağlantı iletkenlerinin direnç ve endüktansına bağlıdır. Şekil 4.5.b de verilen kontak diyagramı aynı devrenin bir PLC için yazılmış bir program parçasıdır. Bu devrede S0 butonu 1 nolu PLC girişine, S1 butonu 2 nolu PLC girişine bağlanmıştır. K1 rölesi 11 nolu PLC çıkışına ve K2 rölesi 12 nolu PLC çıkışına bağlanmıştır. Eğer bu program PLC ye yüklenir ve S1 butonuna basılırsa, her zaman devreye girmediği görülecektir. Bunun nedeni PLC de programın adım adım ileme girmesidir. Çünkü birinci satırdaki 11 nolu çıkış değeri lojik 1 olacağından ve bu değer 2. astıra ilişkin lojik değer hesaplanırken kullanılacağı için 2. satırın sonucu lojik 0 olacaktır. Ele alınan bu örnekte kısaca anlatmak istediğimiz şudur : Kontaklı kontrol devresinden yararlanılarak yazılan bir PLC programı amaca uygun çalışmayabilir. Bu nedenle yazılan her programın test edilmesi gerekir. Genellikle PLC programlayıcılarda veya kişisel bilgisayarlarda kullanılan derleyici programlarında bu olanaklar sağlanmıştır. Kontrol projesini ele alma yöntemi ; Bu güne kadar bir otomasyon sisteminin tasarımı için izlenen yol şu şekilde idi : - Kontrol edilecek sistemin kullanıcı ve tasarımcı tarafından iyice tanımlanması - Kontrol devresinin çizimi - Kontrol panosunun ve makine üzerinde bulunan elemanların birbirine bağlanması PLC li kontrol sistemlerinde kontrol sistemi şu şekilde gerçekleşir. - Kontrol edilecek sistemin kullanıcı ve tasarımcı tarafından iyice tanımlanması - PLC ye giriş ve çıkışların bağlanması 16

17 - Programlama aleti veya bilgisayar aracılığı ile kontrol sisteminin davranışlarının PLC ye öğretiminin yapılması (kontrol yazılımının hazırlanması) Aşağıda bir kontrol sisteminin röleli veya PLC li olarak çözümü verilmiştir. Şekil 4.6.a - Röleli sistem Şekil 4.6.b - PLC li sistem Deyim listesi ile programlamada, PLC, çalışırken bu programı satır satır sürekli tarar. Program sürekli olarak değerlendirilir. Hangi satırın işleneceği bilgisi adres sayıcı denilen bir bölüm tarafından belirlenir. Aşağıda bu duruma ilişkin şematik gösterim verilmiştir NOP 0 U E 0.0 U E 0.1 = A Şekil 4.6.c - Programın işlemesi U E

18 Adresin bir arttırılması komut merkezi işlemciden gelir. Bu komutla adres sayıcı sıradaki deyimi deyim registerine gönderir. Merkezi işlemci bu deyimi deyim registerinden alır ve gerekli işleme tabi tutar. 4.2 PLC'nin Kontrol Sistemindeki Yeri PLC, kontrol sistemi içinde işlemci eleman görevini üstlenir. PLC algılama elemanlarından gelen bilgileri işler ve çıkışlarına ikili veya analog işaret verir. ALGILAYICILAR PLC KUMANDA ve ĐŞ ELEMANLARI Tablo PLC nin kontrol devresindeki yeri PLC'ler genellikle ikili işaretleri işler. Ancak analog işaretleri işleyen PLC'lerde vardır. Analog işlem için, analog giriş çıkış olanağı tanıyan PLC ye gerek vardır. 4.3 PLC çalışması Bir PLC fonksiyon olarak başlıca iki bölümden meydana gelir. Bunlardan birisi donanım, diğeri yazılımdır.bu iki öğe birbirini tamamlayıcı nitelikte çalışır. Birbirinden ayrı olarak düşünülemez Donanım PLC'nin içinde bulunan elektronik ve yarı iletken elemanlardan veya kartlardan meydana gelir. PLC ye gelen bilgiler bu elemanlar sayesinde alınır,işlenir ve çıkışa yönlendirilir Donanım elemanları Giriş devresi Kontrol edilen makime üzerinden gelen, makinenin içinde bulunduğu durumu PLC ye ileten elemanların bağlandı bölümdür. Ana işlevi dış dünyadan gelen kontak kapanması, analog gerilim ve akım değerleri gibi işaretleri almak ve CPU nun (merkezi işlem birimi) kullana bileceği bir şekle getirmektir. Girişler ikili işaret ve analog işaret özellikli olabilir. Ancak PLC kullanımı sırasında girişlerin gerilim seviyesine dikkat edilmelidir.diğer yandan PLC ye bağlanacak algılayıcıların tipide bağlantı şekline etkir. Bu nedenle PLC girişlerine bağlanacak algılayıcıların özelliklerine ve bağlantı karakteristiklerine dikkat edilmelidir. 18

19 Giriş işaretleri şu elemanlardan gelebilir ; - Sınır anahtarları - El kumandalı düğmeler - Basınç anahtarları - Seviye anahtarları - Transdüserler - Seçici anahtarlar Çıkış devresi PLC de işlenen bilgilerin çıkış yeridir. Buradan çıkan işaretler kontrol edilen makinenin durumunu değiştirmeye yönelik olarak çalışır. Kontrol görevinin yerine getirilmesini sağlar. PLC çıkışları röle çıkış, tranzistör çıkış, veya triyak çıkış olabilir.hangi çıkışın tercih edilmesi gerektiği yapılacak kontrol işine bağlıdır. - Röle çıkışı, genellikle çok hızlı olmayan sistemler için kullanılır. - Tranzistör çıkışı çok hızlı sistemler için kullanılır. - Triyak çıkışı ise yüksek güç. Aşağıda bir PLC nin çalışma blok şeması gösterilmiştir. Şekil PLC blok şeması 19

20 Otomasyon sistemlerinde genellikle aşağıda belirtilen elemanlar PLC çıkışlarından tetiklenir ; - Selenoid valfsler (elektrik kumandalı yönlendirme valfleri) - Röleler ve kontaktörler - Lambalar - Göstergeler (LED, display) - Motor sürücüleri (Driver) CPU = Merkezi Đşlem Birimi (Central Processing Unit) CPU giriş birimleri yardımı ile veri (data) alır. Bunları belleğindeki programa göre işler ve kontrol edilmek istenen cihaza çıkış ara birimi üzerinden veri yollar. Bu işlem sürekli olarak yinelenir. Buna tarama (scanning) işlemi denir. CPU nun yaptığı işlemlerden bazıları aşağıda gösterilmiştir. - Lojik işlemler - Sayma işlemleri - Zamanlama işlemleri - Karşılaştırma işlemleri - Matematiksel işlemler - Regülatör kontrolü - Veri (Data) tablosu - Kilitleme (Latching) - Özel tanı işlemleri (Diagnostic Functions) - Sıralayıcı işlevleri Sistem ve kullanıcı Bellekleri - Sistem Belleği (System Memory) PLC nin sistem programının saklandığı bölümdür. Program PLC yi üreten firma tarafından yüklenir, sabittir, değiştirilemez. - Kullanıcı Belleği (Upplication Memory) Kullanıcı programına ayrılan bölümdür. Değiştirilebilir. PLC kullanıcı belleğinde okunup yazılan bellekler (RUN) yada yalnız okunabilen bellekler (EPROM) kullanılır. RAM tipi belleklerde bilgi enerji var olduğu sürece bellekte kalır. Bu nedenle bu tür bellekler pil ile (Back Up Battery) beslenir. EPROM'lar ise enerji kesildiğinde bilgiyi saklayabilir. Đşaret Taşıma Sistemi (Bus System) PLC içerisinde, işaretlerin elektriksel olarak taşındığı yollardır. I/O modülleri ile merkezi işlemci arasında bilgilerin taşındığı yollardır. Bu yollar aşağıda gösterilmiştir. Adres Yolu (Adres Bus) Veri Yolu (Data Bus) : Bellek bölgeleri için seçilen adres bilgilerini taşır. : Giriş / Çıkış modüllerinden bellek bölgelerine karşılıklı olarak bilgi aktaran yoldur. Kontrol Yolu (Control Bus) : Transfer kontrolü ve CPU nun senkronizasyonu için zamanlama işaretleri taşır. 20

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1.GĐRĐŞ... 2 2.PLC LERĐN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE TANIMLAR... 2 3.PLC NĐN ÜSTÜNLÜKLERĐ VE SAKINCALARI... 4 4.PLC LERIN YAPISI... 6 4.

1.GĐRĐŞ... 2 2.PLC LERĐN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE TANIMLAR... 2 3.PLC NĐN ÜSTÜNLÜKLERĐ VE SAKINCALARI... 4 4.PLC LERIN YAPISI... 6 4. 1.GĐRĐŞ... 2 2.PLC LERĐN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE TANIMLAR... 2 3.PLC NĐN ÜSTÜNLÜKLERĐ VE SAKINCALARI... 4 4.PLC LERIN YAPISI... 6 4.1 Plc nin Bağlantı Düzeni... 7 4.2 Plc nin Đç Yapısı Ve Çalışması... 8 4.3

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC 1.1 CPU türleri Siemens in PLC ailesinde küçük projeler için S7-200 serisi, orta büyüklükte projeler için S7 300 serisi, büyük ölçekli projeler için ise S7 400 serisi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI

PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI EĞİTMEN AD SOYAD : FAHRETTİN ERDİNÇ TECRÜBE : 1996 DAN BERİ OKUL : 1995 DEÜ ELK-ELKTR MÜH. LÜTFEN DİKKAT! SINIFTAKİ BAŞARIMIZIN MAKSİMUM DÜZEYDE OLMASI İÇİN: DEVAMSIZLIK

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ I. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler

Detaylı

FA Terminoji Terimler Sözlüğü. Türkçe. FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir.

FA Terminoji Terimler Sözlüğü. Türkçe. FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir. Türkçe FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir. Uyarılar Cümle yapısına veya durumuna bağlı olarak, cümlenin veya kelimenin farklı tercüme edilmiş olma olasılığı

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

12 A B C D E F SIMATIC S7-200. Programlanabilir Otomasyon Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Önsöz, İçindekiler. Ürün Tanıtımı. Başlarken

12 A B C D E F SIMATIC S7-200. Programlanabilir Otomasyon Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Önsöz, İçindekiler. Ürün Tanıtımı. Başlarken Önsöz, İçindekiler SIMATIC S7-200 Programlanabilir Otomasyon Cihazı Kullanma Kılavuzu Ürün Tanıtımı 1 Başlarken 2 S7 200 Montajı ve Kablajı 3 PLC Kavramları 4 Programlama Kavramları, Gösterim Şekilleri

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com BİLGİSAYAR DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com BÖLÜM 1 1.1 Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisi 1.1.1 Bilgisayarın Tanımı ve Kısa Tarihçesi 1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Giriş

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? 2. Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ 1 BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ Günümüzde teknolojinin ilerlemesini inceleyecek olursak; bu ilerlemede hem araç hem de amaç olan özel bir elemanı keşfetmemiz uzun sürmez. Nedir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) 481BB015 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ANAKART(MAINBOARD) Tüm donanım birimlerinin dolaylı ya da dolaysız bağlandığı elektronik karttır. Elektriği geçirmeyen fiberglas malzemeden yapılmışlardır. Üzerinde chipleri ve konektörleri birbirine bağlayan

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1.

İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1. İÇİNDEKİLER TANIM... 3 Bilgisayar Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 4 1. BİLGİSAYAR KASASININ İÇİNDEKİLER... 5 1.1. Ana kart (Maın board)... 5 1.1.1. Yuvalar (Slot)... 6 1.1.2. Yonga Seti

Detaylı

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ Logisim ile Bilgisayar Mimarisi İçindekiler Bilgisayar Tasarımı ve Merkezi İşlem Birimi - Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit -CPU) - 2'li Sistem

Detaylı

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYAR NEDĐR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin 1 sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde

Detaylı