İKİ MALZEMELİ AĞIRLIK DOZAJLAMA SİSTEMİ OTOMASYONU İÇİN SCADA YAZILIMININ TASARLANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİ MALZEMELİ AĞIRLIK DOZAJLAMA SİSTEMİ OTOMASYONU İÇİN SCADA YAZILIMININ TASARLANMASI"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye İKİ MALZEMELİ AĞIRLIK DOZAJLAMA SİSTEMİ OTOMASYONU İÇİN SCADA YAZILIMININ TASARLANMASI DESIGNING OF A SCADA SOFTWARE FOR A TWO INGREDIENTS WEIGHT DOSING AUTOMATION SYSTEM Adem BÜYÜKGÜÇLÜ a, Ceyhun ÖZKÖK b ve Hasan ERDAL c, * a Marmara Ün. Tek. Eğit. Fak. Elektronik-Bilg. Eğit. Böl., İstanbul, Türkiye, b Marmara Ün. Tek. Eğit. Fak. Elektronik-Bilg. Eğit. Böl., İstanbul, Türkiye, c, * Marmara Ün. Tek. Eğit. Fak. Elektronik-Bilg. Eğit. Böl., İstanbul, Türkiye, Özet Bu çalışmada, iki malzemeli yem üretimine ait otomasyon sistemi için bir SCADA yazılım ara yüzünün Borland Delphi nesne eğilimli programlama yazılımı ile tasarımı ve kontrolü adım adım anlatılmıştır. Öngörülen üretim sistemi, iki adet malzeme silosu, bir adet ağırlık ölçüm ünitesi ve bir adet karıştırma ünitesinden oluşmaktadır. Bilgisayar ile sistem arasındaki veri alış-verişi, seri haberleşme portu üzerinden PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) ile sağlanmaktadır. Tasarlanan SCADA ara yüzünde görsel ve nesnel olarak; silolar, kantar, karıştırıcı, karışıma alınacak malzemelerin ağırlık değerleri ve fiyat gibi üretim detay bilgileri, otomatik ve manuel kontrol butonları ve sipariş kayıtları gibi veritabanı yapısı yer almaktadır. Üretim esnasında, kapak konumları, kantar değeri ve PLC giriş-çıkış durumları gerçek zamanlı olarak gösterilmektedir. Anahtar kelimeler: Scada, Dozajlama, PLC, Yem karıştırma. Abstract At this study, designing and controlling of a SCADA software interface for an animal feed dosing automation system having two ingredients are described by using Borland Delphi object oriented programming software, step by step. The anticipated production system is composed of two units of ingredient silos, a weighing and a mixing unit. Data transferring between the computer and the system was carried out by a PLC (Programmable Logic Controller) via serial communication port. On the designed SCADA interface; there are visually and as object silos, weight machine, mixer, production details like weight values of each ingredient and price, automatic and manual controlling buttons, and database structure like order records. At production stage, valve states, weight value of the weighing unit and the PLC s I/O states are shown at real-time. yılında doğalgaz dağıtım şirketi olan Arkla Energy Resources tarafından ortaya atılmıştır[1]. Günümüzde de çimento, su, doğalgaz, enerji, haberleşme, iklimlendirme, güvenlik, ulaşım, trafik, bankacılık, yem üretimi v.b. bir çok sistemde yaygın olarak kullanılmaktadır[2-5]. SCADA sistemi sayesinde, enerji, zaman ve malzemeden tasarruf sağlanmakta, bir tesise veya işletmeye ait tüm donanımların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, anlık olay ve alarmları saklayarak geçmişte meydana gelen olayların günün tarih ve saatinde gözlemlenebilmesine olanak sağlayan geniş kapsamlı bir sistemdir[5-7]. Bu amaçlarla genel kullanımlara yönelik geliştirilmiş paket SCADA yazılımları mevcuttur[4,8-10]. Özellikle çok karmaşık olmayan az elemanlı sistemler için hazır SCADA yazılımları bazen maliyetli olabilmektedir. Bu çalışmada, kullanıcıların kendi sistemleri için çok karmaşık olmayan bir SCADA yazılımını kendilerinin tasarlamak istemeleri durumunda nasıl bir yol izleyecekleri anlatılmaktadır. Çalışmada SCADA yazılımı için Borland Delphi 7 Enterprise nesne yönelimli programlama yazılımı kullanılmıştır. Kontrol edilen sistem olarak, iki malzemeli yem üretimi sistemi seçilmiş ve bu sistemin küçük bir prototipi hazırlanmıştır. 2. Tasarlanan Otomasyon Sisteminin Genel Yapısı Tasarlanan sistemin genel yapısı ve bileşenleri Şekil 1 de görüldüğü gibidir. Sistem SCADA yazılımının koştuğu bir PC, veri alış verişini ve eyleyici elemanların kumandasını sağlayan bir PLC ve iki silolu yem üretim sisteminden oluşmaktadır. Keywords: SCADA, Dosing, PLC, Mixing of animal feed. 1. Giriş Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme (Supervisory Control and Data Acquisition) olarak tanımlanan ve kısaca SCADA olarak isimlendirilen yazılımı oluşturma fikri, ilk olarak 1971 Şekil 1. Tasarlanan sistemin genel yapısı IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 2.1. SCADA Yazılımı Tasarlanan SCADA yazılımının ana ekran görüntüsü Şekil 2 de görüldüğü gibidir. Esas olarak, donanım izleme paneli, üretim planı, PLC cihaz durumu bilgisi, otomatikmanüel seçim komütatörü ve diğer veritabanı bölümlerine ulaşma imkânı sağlayan butonlardan oluşmaktadır. Manüel konumda, sistemdeki yem karıştırma motoru ve kapakların çalıştırılması, bu elemanların üzerindeki butonlarla mümkün olmaktadır. Otomatik konumda ise, müşteriden gelen siparişe göre üretim otomatik olarak gerçekleşmektedir. Şekil 2. SCADA yazılımı ana ekranı Donanım İzleme Paneli Bu kısımda sistem donanımı temsili şekillerle gösterilmektedir. Malzeme siloları üzerinde, otomatik üretim esnasında kaçıncı üretim dizisinin işlemde olduğu, ilgili üretim dizisine ait alınacak malzeme miktarları ve işlem sonunda gerçekte alınmış olan malzeme miktarları led göstergeler üzerinde gösterilmektedir. Kantar değeri, üzerinde bulunan led (dijital) gösterge ile ve karıştırıcı motorunun durumu da karıştırma ünitesi üzerindeki animasyon ile gerçek zamanlı olarak gösterilmektedir Üretim Planı Kontrol Paneli Bu kısımda, müşteriden gelen sipariş kaydı için üretim komutunun verilmesi üzerine, ilgili yem karışım tarifesine (reçete) göre malzeme miktarları, üretimin kaç dizide gerçekleştirileceği ve fiyatlandırma bilgileri hesaplanıp gösterilmektedir. Bu bölümde ayrıca müşteri ismi, siparişin numarası, tarihi ve saati, reçetenin kodu ile ilgili bilgiler de görülebilmektedir. Kullanıcı burada son gözden geçirmeyi yaparak otomatik üretim kontrol butonları yardımıyla fiilen üretimi başlatabilmektedir PLC Cihaz Durumu Bilgisi Bu bölümde PLC ile ilgili bağlantı durumu, birim bilgi alışverişinin gerçekleşme süresi anlamına gelen tarama zamanı, PC tarafından mesaj gönderildikten sonra PLC tarafının mesajı algılaması, gerekli direktifleri yerine getirmesi ve karşılığında mesajı üretmesi için tanınan süreyi gösteren PC bekleme süresi bilgileri yer almaktadır. Ayrıca, PLC ön panelinde bulunan giriş çıkış durumlarının gösterildiği ledler, fotoğraf görüntüsü üzerinde gerçek zamanlı olarak gösterilmektedir. Ancak PLC bağlantı durumu dışındakiler, üretim işlemleri için gerekli bilgiler olmayıp daha ileri seviyede teknik bilgilerdir. Daha çok, herhangi bir arıza veya bakım esnasında ihtiyaç duyulacağı düşünülerek, görünümü isteğe bağlı olarak tasarlanmıştır Otomatik Manüel Seçim Komütatörü Otomatik, Kapalı ve Manüel olmak üzere üç konum arasında geçiş için tasarlanmıştır. Komütatör açılışta varsayılan olarak Kapalı konumdadır. Otomatik üretim, komütatör Otomatik konumuna alınarak gerçekleştirilebilir. Manüel konumdayken ise otomatik kontrol devre dışı kalıp manüel kontrol butonları etkin hale gelir. Donanım İzleme Paneli ve PLC Cihaz Bilgisi bölümlerindeki gerçek zamanlı değerler, Otomatik ve Manüel konumda aktif haldedirler ve gösterilirler, Kapalı konumda ise iletişim durdurulduğundan bu kısımlar pasif hale geçerler ve gösterilmezler.

3 Otomatik üretimde, karışımın hazırlanma süreci tamamen SCADA yazılımı tarafından kontrol edilmektedir. Bir müşterinin sipariş kaydı girilmek istendiğinde, SCADA ekranındaki butonlar yoluyla ulaşılan siparişler penceresinde yeni kayıt açılmalı ve sipariş için müşteri, reçete ve miktar bilgileri girilmelidir. Seçili reçetedeki birim fiyat bilgilerine göre toplam fiyat ve KDV kayıt esnasında hesaplanmakta, üretimi henüz gerçekleştirilmemiş anlamında açık işaretiyle üretime hazır halde kaydedilmektedir. Ardından kullanıcı, durumu açık olarak gözüken yani henüz üretilmemiş bir siparişin üretimini gerçekleştirmek istediğinde siparişi seçer ve Üret butonuna basar. Üret butonuna basılmasıyla, kaydın reçete bilgilerine göre ve Ayarlar penceresindeki kantar kapasitesi değerine göre hangi malzemeden ne kadar alınacağı ve üretimin kaç dizide gerçekleşeceği hesaplanarak ayrıntılı bilgiler SCADA ekranındaki üretim planı kontrol paneline aktarılır. Son kontrolden geçtikten sonra kullanıcı otomatik kontrol butonları yardımıyla üretimi gerçekleştirebilir. Manüel üretimde ise kapak ve karıştırıcı motorunun yönetimi tamamen kullanıcının kontrolüne bırakılmıştır. Komütatörü manüel konumuna getirdikten sonra manüel kontrol butonlarını kullanarak istenilen miktarda malzeme alınabilir ve istenilen süre kadar karıştırılabilir Veritabanı SCADA yazılımı içerisinde müşteri ve sipariş bilgilerinin, hazır reçete profil verilerinin saklanması, üretilen sipariş bilgilerinin arşivlenmesi otomatik üretim davranışı ve cihaz bağlantı ayar verilerinin saklanması amacıyla bir veritabanı yapısı bulunmaktadır Programlanabilir Mantıksal Kontrolör (PLC) SCADA yazılımı ile donanım yapısı arasında bir arabirim görevindedir. SCADA yazılımı tarafından, ilgili kaydedici bölgelerine yazılan parametrelere göre, kantardaki değer doğrultusunda, ilgili eyleyicileri anahtarlayan röleleri enerjilendirerek üretim aşamasının donanım üzerinde gerçekleşmesini sağlamak üzere programlanmıştır. Kantardan gelen ağırlık değeri, SCADA yazılımı tarafından belirlenen miktara eşitleninceye kadar ilgili malzemenin bulunduğu silo kapaklarını enerjilendirerek açık tutar. Malzeme alım işlemi bittikten sonra, yine SCADA tarafınca belirlenen süre kadar enerji vererek kantar kapağını açıp, malzemenin karıştırıcıya boşalmasını sağlar. Bu işlemden sonra, karıştırıcı motorunu enerjilendirerek belirlenen süre kadar karışımın hazırlanmasını sağlar. Karışım süresi sonunda ise karıştırıcı kapağını enerjilendirerek karışımın ilgili taşıma aracına boşalmasını sağlar. Bundan sonra ise, hafıza bölgesinde SCADA tarafından düzenli kontrol edilen ilgili bit değerini değiştirerek işlemin bittiğini haber verir Donanım Yapısı Donanım Sistemi, Şekil 3 de maketi görülen 5 er litre kapasiteli İki adet malzeme silosu, bir adet yük hücresi üzerine sabit kap ile oluşturulmuş kantar sisteminden ve bir karıştırıcıdan oluşmaktadır. Kapak ve karışım pervanesinin sürülmeleri DC elektrik motorlarıyla gerçekleştirilmektedir. Şekil 3. Tasarlanan yem üretim sistemi maketi 3. SCADA Yazılımının Tasarımı Birinci bölümde de belirtildiği gibi SCADA yazılımı Borland Delphi 7 Enterprise nesne yönelimli programlama yazılımı ile gerçekleştirildi. Tasarımın ilk aşamasında, ana ekran görüntüsünde hangi elemanların ve durum bilgilerinin yer alması gerektiği belirlendi. Böylece, SCADA ana ekranı üzerinde, kontrol ve izleme bölümü, otomatik üretim ile ilgili yönetimin sağlandığı üretim planı kontrol paneli, sistem bağlantı durumunu gösteren ve bazı ileri seviye göstergelerin bulunduğu PLC cihaz durumu ve alt bölümlere ulaşım sağlayan butonların olmasına karar verildi. SCADA yazılımını oluşturan bölümlerin tasarımına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur Kontrol ve İzleme Bölümünün Tasarımı Bu bölümde otomasyon sistem donanımı şekillerle temsilen gösterildi. Sayısal led gösterge gibi nesneler gerçek görünümlere yakın olmalarından dolayı temsili şekiller üzerinde değer gösterme amaçlı kullanıldı. Kapaklar ve karıştırıcı motorunun yanına manüel kumanda butonları yerleştirildi. IOComp Software firması tarafından Delphi programı için geliştirilen IOComp Instrumentation bileşen paketinden TiSevenSegmentInteger bileşeni ile malzeme depoları üzerinde üretim esnasında hedef ve alınan miktar göstergeleri ve kantar değerini gerçek zamanlı gösteren kantar göstergesi tasarlandı. Karıştırıcı motoru, Delphi programı içerisinde yüklü bulunan TAnimate nesnesine bir pervane animasyon film parçacığı yüklenerek temsil edildi. Donanım sistem bileşenlerinin SCADA ekranı üzerinde temsili amacıyla iki adet silo, kantar ve karıştırıcı görüntüleri Macromedia Flash programı kullanılarak çizildi. Böylece aşağıda Şekil 4 de görülen kontrol ve izleme bölümü oluşturuldu.

4 Şekil 4. Kontrol ve izleme bölümü Görsel Öğelerin Tasarımı Kapak konumları Delphi programı içerisinde yüklü bulunan TShape ve TImage bileşenleriyle açık ve kapalı şekilleri oluşturularak temsil edildi Manüel Kontrol Butonlarının Tasarımı Kapaklar ve karıştırıcı motoru yanına konumlandırılan, push buton yapısında tasarlanmış butonlara manüel kontrol işlevi kazandırıldı. Böylece kullanıcının kapakları herhangi bir düzene bağlı kalmaksızın açabilmesi ve karıştırıcıyı çalıştırabilmesi mümkün hale getirilmektedir. Bu durum Şekil 5 de görülmektedir. Şekil 6. Üretim Planı Kontrol Paneli 3.3. PLC Cihaz Durum Bilgisi PLC ile bağlantı kurulması ve kurulu bağlantının iptal edilmesi amacıyla bir buton nesnesi oluşturuldu. Modbus Unit içerisinde bulunan PortuAc ve PortuKapat fonksiyonları kullanılarak buton seri port yönetimiyle ilişkilendirildi. Tarama zamanı süresi, OnlineOku (bkz. Bölüm 3.7) prosedürünün başlangıcı ve bitişi arasındaki süre ölçülerek hesaplandı ve bir yazı kutusunda gösterildi. Başka bir deyişle Tarama Zamanı, PC ile PLC arasında tekrarlanan iletişim işleminin birim gerçekleşme süresidir. Cevap bekleme zaman aşımı süresi, PC tarafından gönderilen mesaj paketine karşılık cevap mesajını göndermesi için PLC ye tanınan süredir. PLC belleğinde yüklü program boyutuna bağlı olarak cevap süresi farklılık gösterebilmektedir. Bir bakım esnasında değerin değiştirilme ihtiyacı düşünülerek tasarlanmıştır. PLC üzerindeki giriş-çıkış durumlarını gösteren ledler, IOComp bileşen paketi içerisinde bulunan led gösterge bileşenleri ile PLC fotoğrafında ilgili led lerin üzerinde gösterilmiştir Otomatik Manüel Seçim Komütatörü Tasarımı Şekil 5. Manüel konumda kontrol butonları 3.2. Üretim Planı Kontrol Panelinin Tasarımı Bu bölümde üretime gönderilmiş sipariş ile ilgili ayrıntılı bilgilerin kayıtlı olduğu veritabanı, Şekil 6 da görüldüğü gibi yazı kutucuklarıyla ilişkilendirilerek gösterilmiştir. Yalnızca gözden geçirme amaçlı olduğundan değişikliğe kapalı tutulmuştur. Üretim kontrol butonlarının çalışması Otomatik-Manuel komütatörünün Otomatik konumunda olmasına bağlanmıştır. Üretimi Başlat butonu üretim bilgilerini göndererek üretimi başlat komutu verir. Otomatik ve Manuel Kontrol konumları arasında geçişi sağlamak için IOComp bileşen paketi içerisinde bulunan ve gerçek komütatör görünümüne sahip olan TiSwitchPanel nesnesi kullanıldı. Komütatöre, konum değişimi esnasında otomatik ya da manüel kontrol nesnelerinin etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması ve iletişim kısmında anlatılacak olan Online Oku prosedürünün etkinleştirilmesi işlevleri yüklenmiştir Veritabanı Yapısı ve Raporlama Tasarlanan SCADA yazılımının, iki malzemeli karışım siparişleri hazırlayan bir işyerinde kullanılacağı varsayıldı. Müşteri ve sipariş bilgilerinin tutulması, hazır üretim reçete bilgileri sağlanması ve üretim işlemlerinin arşivlenmesi amacıyla Microsoft Paradox yapısında veritabanı omurgası tasarlandı ve SCADA yazılımına eklendi. Müşteri ve siparişler ekranında işlevsel bir arama motoru yapısı oluşturuldu. Müşteriler ekranında müşteri kayıtları arasında hızlı gezinti, standart kayıt işlevleri bulunmaktadır. Adres

5 ve telefon bilgilerinin yanında, müşteriye ait siparişler de siparişler veritabanından filtrelenerek gösterilmektedir. Siparişler ekranında yeni sipariş kaydı girilebilmektedir. Kayıt esnasında kayıtlı müşteriler ve reçeteler liste halinde gösterilerek kullanıcının seçebilmesi kolaylığı getirilmiştir. Girilen siparişlerin üretime gönderilmesi bu ekrandan Üret butonu yardımıyla sağlanmıştır. Üret butonuna basıldığında seçili siparişle ilgili, kaç dizide üretileceği ve her bir malzemeden ne kadar alınacağı gibi bilgiler miktar ve reçete bilgilerine göre bu esnada hesaplanmakta ve SCADA ana ekranı üzerindeki üretim planı kontrol paneline aktarılmaktadır. Siparişlerle ilgili veritabanı penceresi Şekil 7 de görüldüğü gibidir. Reçeteler ekranında reçeteyle ilgili malzeme yüzde oranları ve birim fiyat bilgileri tutulmaktadır. Kullanıcı yeni reçete tanımlayabilmekte ve mevcut reçeteler üzerinde değişiklik yapabilmektedir. Üretim geçmişi ekranında, gerçekleştirilmiş üretimler arşivlenmektedir. Müşteriler ekranında; seçili müşteriye ait siparişler, Siparişler ekranında; Üretim Bekleyen Siparişler ve Ayarlar penceresinde ise ayarlar için rapor çıktıları tasarlanmıştır. Ayrıca üretim işlemi bittikten sonra üretimle ilgili karışım, fiyat ve süre bilgileri için de Üretim Raporu adında çıktılar tasarlanmıştır Modbus Haberleşme Protokolü Bu protokol kontrolörler tarafından, haberleştikleri iletişim hattının donanım yapısına bakmaksızın, algılanan ve işlenen bir mesaj yapısı tanımlar. Bir kontrolörün diğer bir cihaza erişme isteğini, diğer cihazlardan gelen isteklere de nasıl cevap vereceğini ve oluşan hataların nasıl fark edileceğini ve bildirileceğini tanımlar. Mesajların içeriği ve yerleşimi için genel bir biçim tesis eder. Modbus Protokolü, mesaj gönderiminde kullanılan bir iç standart sağlar. Bir Modbus ağında iletişim esnasında, her bir cihazın kendi cihaz adresini nasıl bileceğini, kendisine gönderilmiş bir mesajı nasıl algılayabileceğini, müteakiben nasıl bir eylem gerçekleştirmesi gerektiğini ve mesaj içerisine gömülü herhangi bir bilgi olduğunda onu nasıl çözümleyebileceğini belirler. Karşılığında bir cevap gerektiğinde, kontrolör Modbus protokolünü kullanarak bir cevap mesajı oluşturacaktır. Modbus protokolünde örnek bir mesaj yapısı Şekil 8 de görülmektedir. PC 3A BF+CR+LF 3A010105CD6BB20E1BD6+CR+LF PLC Şekil 8. Modbus protokolünde örnek mesaj yapısı Şekil 8 deki Modbus komutunun çözümlenmesi ise Tablo 1 de verilmiştir. Şekil 7. Siparişler ekranında veritabanı yapısı 3.6. Haberleşme Sistemde iletişim soru cevap yöntemiyle Mod-Bus haberleşme protokolüne göre gerçekleşmektedir. Hat üzerindeki cihazlardan birisi Master olarak kabul edilir ve iletişimin kontrolcüsü rolündedir. Soruları sorar ve gelen cevaplara göre işlemlerin akışına karar vererek gerekli işlem komutlarını tekrar ilgili cihazlara gönderir. Sistemde RS-232 ve RS-485 yapısında iki adet seri iletişim hattı bulunmaktadır. PC ve PLC aygıtlarının bağlı olduğu RS- 232 hattı üzerinde Master PC kabul edilmiştir. SCADA yazılımı PLC ye gerekli üretim parametrelerini gönderir ve üretimin akışıyla ilgili bilgileri alır. PLC ile Ağırlık Göstergesi arasında kurulu RS-485 hattında ise PLC Master rolündedir. Gösterge cihazından sürekli olarak kantardaki ağırlık değerini öğrenmekte ve üretimin akışını yönlendirmektedir. Tablo 1. Şekil 8 deki Modbus komutunun çözümlemesi Soru komutu Açıklama Hex. Biç. komut Başlangıç karakteri 3A (:) Cihaz adresi 01 Komut kodu 01 Başlangıç adresi 0614 Röle adedi 0025 Hata kontrolü için hesaplanan BF değer Satır sonu karakterleri CR + LF Cevap Komutu Açıklama Hex. Biçiminde komut Başlangıç karakteri 3A (:) Cihaz adresi 01 Komut kodu 01 Veri içeren byte sayısı 05 Her biti bir röle durumu CD 6B B2 0E 1B gösteren 5 adet byte değer Hata kontrolü için hesaplanan D6 değer Satır sonu karakterleri CR + LF ModBus Unit Fonksiyonunun Oluşturulması SCADA yazılımı ile PLC arasında iletişimi sağlayabilmek için programlama yazılımı içerisinde, Modbus protokolüne göre mesajların oluşturulması ve gelen mesajların çözümlenmesi için bir arabirime ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyacı gidermek üzere Delphi programlama yazılımına dahil edilebilecek Pascal dilinde, Modbus protokolüne göre iletişim komutlarını oluşturan ve çözümleyen, prosedür ve fonksiyonlardan oluşan bir Unit yapısı geliştirildi. Modbus Unit fonksiyonları kullanımına bir örnek aşağıda Şekil 9 da görülmektedir.

6 Şekil 9. Modbus Unit fonksiyonları kullanımına bir örnek Görüntü Yenileme Algoritması PLC ile bağlantının kurulu olduğu süre boyunca, ağırlık değeri ve kapak durumları gibi bilgiler SCADA ara yüzü üzerinde gerçek zamanlı güncellenmek durumundadır. Bu amaçla, program koşarken arka planda çalışan ve kullanıcı işlerini aksatmadan, PLC den ilgili bilgileri öğrenen ve ilgili göstergelere veya kapak durumlarına değişiklikleri yansıtan Online Oku prosedürü tasarlanmıştır Dizi Sayısı Belirleme Algoritması Üretilecek malzeme miktarının kantar kapasitesini aşması durumunda, üretim kantar kapasitesini aşmayacak miktarlarda dizilere bölünerek birkaç defada gerçekleştirilir. Bu tekrar sayısının ve üretim dizisinin malzeme miktarını belirlemek için Dizi Sayısı Belirleme Algoritması geliştirilmiştir. Dizi sayısı, ayarlar penceresinden kantar kapasitesi hanesindeki değere bağlı olarak (1) bağıntısına göre hesaplanmaktadır. Dzs=YukarıY (ÜretimMiktarı / KantarKps) (1) Burada; Dzs :üretimin bölüneceği dizi sayısını, YukarıY : yukarı yuvarlama fonksiyonunu, ÜretimMiktarı : üretilmek istenen toplam miktarı ve KantarKps : kantar kapasitesi değerini temsil etmektedir Kayıp Azaltma Algoritması Kantara malzeme alımı esnasında, depodan dökülen malzemenin akışkanlığına ve kapak donanımının tepki gecikmesine bağlı olarak, kantara hedeflenen miktardan fazla dökülebilmektedir. Dolayısıyla 3kg lık bir siparişin 3,02kg olarak üretilmesi 20 gramlık bir kayıp anlamına gelmektedir. Donanım yapısındaki iyileştirmelerle bu kayıp miktarı asgari düzeye indirilerek kabul edilebilir seviyeye düşürülür; ancak üretim işleminin birkaç üretim dizisinde gerçekleşmesi durumunda, kayıp miktarı sınırları aşabilmektedir. Çalışmamızda bu durumu önlemek için Kayıp Azaltma Algoritması kullanılmıştır. Kayıp Azaltma Algoritması na göre her üretim dizisi için malzeme alım hedef miktarları, bir önceki dizinin kayıp miktarları düşülerek hesaplanır. Başka bir deyişle, her üretimdeki kayıp miktarı bir sonraki üretimde telafi edilmiş olur. En son üretimdeki kayıp da kabul edilebilir sınırda kalmış olur. girilerek programın; örneğin otomatik tamamlama, otomatik fiyat hesaplama gibi özellikleri sayesinde kolay ve kulanışlı yapısı görülmüştür. Aynı zamanda kantar kapasitesinin altında ve üstünde çeşitli sipariş kayıtları üretime verilerek Dizi Sayısı Belirleme ve Kayıp Azaltma algoritmaları sayesinde programın herhangi bir kapasiteye bağlı kalmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın, kendi SCADA sını tasarlamak isteyen kullanıcılar ve bu konuda çalışmak işteyen ilgili lisans ve lisansüstü öğrencileri için faydalı olacağı inancındayız. Sonraki adım olarak, sistem kayıpları üzerinde çalışılabilir. Malzemelerin nem oranına bağlı değişken ve kapak gecikme sürelerine bağlı, düşük miktarlarda olsa da, sabit kayıplar mevcuttur. Bu durumlarla ilgili algoritmalar geliştirilebilir. İlgili çalışmada Delta marka DVP-14SS model 8 giriş ve 6 röle çıkışlı PLC kullanılmıştır. Kullanımının kolay olması, programlama yazılımının üretici firma tarafından ücretsiz sağlanması, PLC cihazı ve PC bağlantı kablo maliyetlerinin diğer bazı markalara göre çok düşük olması, kodlama yapısının oldukça basit ancak kapsamlı ve güvenilir olması, daha fazla giriş/çıkışa ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla genişletilebilir olması, röleli çıkışları sayesinde control ettiği enerjiden yalıtılmış olması DVP-14SS model PLC cihazını seçmemizdeki etkenlerdendir. Kaynaklar [1] Öcalan, G.,Koruma Rölesi Fonksiyonlarının PLC ve SCADA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Ün. Fen Bil. Enst., Elazığ, [2] Salim, S.,Bir Anaerobik Atıksu Arıtma Prosesinin PLC ve SCADA Kullanarak Otomasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Tek. Ün. Fen Bil. Enst., İstanbul, [3] Çilek, A., PLC (Pogramlanabilir Lojik Kontrol Cihazı ve SCADA (Yönetsel Denetim ve Veri Toplama) İle Endüstriyel Otomasyon Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Ün. Fen Bil. Enst., Ankara, [4] [5] Bailey, D., and Wright, E., Practical SCADA for Industry, ISBN: , Elsevier Ltd.,.2003 [6] Aydogmus, Z., Implementation of a fuzzy-based level control using SCADA. Expert Systems with Applications (2008), doi: /j.eswa [7] Mohamed, A., and Ibrahim, A., PC-based SCADA simulator for distribution system analysis, 4th International Conference on Innovations in Information Technology, IIT, Innovations'07, 2008, p [8] [9] [10] 4. Sonuç Tasarlanan SCADA yazılımı, oluşturulan prototip yem üretim sisteminin kontrolünde kullanılmıştır. Değişik sipariş durumları için yazılımın performansı test edilmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir. Çeşitli sipariş ve müşteri kayıtları

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA NEDIR? Proses (İşlem), Endüstriyel ve Bina Otomasyonunda kullanılan Programlanabilir Kontrolörler

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU 1. Manuel Mod Şekil I Manuel Mod geçmek için Manuel Moda Geç butonuna dokununuz. Karşımıza gelen ekranda ki fonksiyonları değiştirmek için

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

OTOMASYON PROJELERİ VE UYGULAMALARI

OTOMASYON PROJELERİ VE UYGULAMALARI OTOMASYON PROJELERİ VE UYGULAMALARI Otomasyon Nedir? Otomasyon u kısaca, bir işin insan ile makine arasında paylaşılması şeklinde tanımlayabiliriz. Bir otomasyon sisteminde toplam işin paylaşım yüzdesi

Detaylı

niosis Elevator Box Üretim Tesisi: MİTHATPAŞA CD. ERKENT SİTESİ NO:128 KÜTAHYA Telefon : +90(274) 2168333 Gsm: +90(532) 5432634

niosis Elevator Box Üretim Tesisi: MİTHATPAŞA CD. ERKENT SİTESİ NO:128 KÜTAHYA Telefon : +90(274) 2168333 Gsm: +90(532) 5432634 niosis Elevator Box Hakkımızda 15 yıllık otomasyon teknolojileri tecrübesine sahip Niosis Pano Sistemleri, en basit uygulamalardan en karmaşık uygulamalara kadar, tüm otomasyon proje sistemlerini başarıyla

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, Elazığ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı için

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

Veri toplama ve kontrolör sistemleri elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm askeri,tıp,araştırma ve endüstriyel üretim sistemlerinin

Veri toplama ve kontrolör sistemleri elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm askeri,tıp,araştırma ve endüstriyel üretim sistemlerinin Veri toplama ve kontrolör sistemleri elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm askeri,tıp,araştırma ve endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan biçimde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU M. Fatih TALU*, Resul DAŞ* (*) Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi

Detaylı

1.3.4. Veri Toplama Üniteleri

1.3.4. Veri Toplama Üniteleri 1.3.4. Veri Toplama Üniteleri Kontrol üniteleri SCADA sistemlerinin diğer önemli birimini oluşturur. Kontrol üniteleri kontrol odası seviyesinden çeşitli yardımcı işletmelerin kontrol ünitelerinden işletme

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ. Hazırlayan Yrd.Doç.Dr.Birol Arifoğlu

OTOMASYON SİSTEMLERİ. Hazırlayan Yrd.Doç.Dr.Birol Arifoğlu OTOMASYON SİSTEMLERİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr.Birol Arifoğlu Temel Kavramlar ve Tanımlar Açık Çevrim Kontrol Sistemleri Kapalı Çevrim (Geri Beslemeli) Kontrol Sistemleri İleri Beslemeli Kontrol Sistemleri

Detaylı

Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi SCADA YAZILIMI. Supervisory Control and Data Acquisition. ViewPLUS. Açık, Esnek, Ölçeklenebilir.

Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi SCADA YAZILIMI. Supervisory Control and Data Acquisition. ViewPLUS. Açık, Esnek, Ölçeklenebilir. SCADA YAZILIMI Supervisory Control and Data Acquisition Açık, Esnek, Ölçeklenebilir www.mikrodev.com SCADA Sunucusu Operatör İstemcisi Windows, Linux ve MacOS platformlarında çalışabilir. Windows, Linux,

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir.

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir. Mikrotek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2827 sokak No:28/3 1.Sanayi Sitesi 35110 İ Z M İR TÜRKİYE Tel:90-232-458 92 73 Fax:90-232-433 74 78 E-mail:info@mikrotek.com Internet:www.mikrotek.com GİRİŞ Mikrotek

Detaylı

SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ

SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ SCADA (Supervisory Control And Data Your Acquisition Slide ) Title RAPORLAMA SİSTEMİ Kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) sayesinde, bir

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı : Cari hesap, Kasa, Banka, Vergi, Hizmet, Stok, Döviz, Çek&Senet Master Tanımlarında kullanılan kod listesi ekran yapıları temel olarak aynı olmasına rağmen aşağıda kırmızı belirteçle gösterildiği gibi

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR**

Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** *Elektrik Eğitimi, Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli **Enerji

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ 1 DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : Start Stop Kullanılarak

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir.

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir. GİRDİ TASARIMI GİRDİ TASARIMI Geliştirilenyazılımın güvenilir ve geçerli bir yazılım olabilmesi iyi bir girdi tasarımı ile olanaklıdır. Diğer taraftan geliştirilen yazılımlar için kullanışlılık sahip olunması

Detaylı

ZTerminal KULLANMA KILAVUZU. yazılımı. USB Terminal

ZTerminal KULLANMA KILAVUZU. yazılımı. USB Terminal ZTerminal USB Terminal yazılımı KULLANMA KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. Şti. info@ztelemetry.com Tel: +90 312 417 1243 www.ztelemetry.com 01 AÇIKLAMA ZTerminal Yazılımı ile

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu.

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu. GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI Kullanım Kılavuzu www.gapcotton.org İçindekiler İÇİNDEKİLER GAP COTTON... 1 GAPCOTTON LAB PORTALI... 1 Kullanım Kılavuzu... 1 İçindekiler... 2 A. Sunuş... 4 1. Kayıt İşlemi...

Detaylı

DRC. cooling. Hoşgeldiniz

DRC. cooling. Hoşgeldiniz DRC cooling Hoşgeldiniz DRC ELEKTRONİK DRC Elektronik, Soğutma, Isıtma, ve Nemlendirmeli soğutma sistemleri için kontrol çözümlerinde pazar liderliğine aday bir firmadır. Ürünlerimizi, enerji tasarrufu

Detaylı

KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ

KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ Projeyi Yapan : Selim Göksu Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Tülay Yıldırım GĐRĐŞ Günümüzde, kullanılan bir takım araçların (evdeki robotlardan fabrikalardaki forkliftlere, sokaktaki

Detaylı

ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜ İŞLEME. atel sistem

ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜ İŞLEME. atel sistem endüstriyel görüntü işleme ölçüm ve kontrol leri, tecrübe ve bilgi birikimiyle işletmelerin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde analiz ederek, en ekonomik ve uygun çözümü sunar. Son yılların vazgeçilmez

Detaylı

Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu. Nurcan Konak, Mayıs 2012

Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu. Nurcan Konak, Mayıs 2012 Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu Nurcan Konak, Mayıs 2012 İçerik Omron Hakkında Sysmac Platfotmuna Genel Bakış Gerçek Bir Uygulama Mercek Altında Omron Şirketleri Endüstriyel Otomasyon

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 9 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu bölümde Oracle Forms programı ile örnek bir form hazırlanması anlatılacaktır. 9.1 ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma Nasıl Delphi programının

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

Dokunmatik Panel Ürün Ailesi. Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu

Dokunmatik Panel Ürün Ailesi. Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu Dokunmatik Panel Ürün Ailesi Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu By Sunum Gündemi Bölüm 1 : Ön Hazırlık Aşaması Bölüm 2 : Kurulum Bölüm 3 : Uygulama Yükleme Bölüm 4 : Konfigürasyon Yükleme Bölüm 5 :

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI

MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MBS100E/G/W MODBUS GATEWAY 04 / 2017 MIKRODEV_SM_MBS100_CG İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON

Detaylı

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu VERİ TABANI I Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veri Tabanı Bileşenleri Tablolar : Veritabanının temel nesnesi tablolardır. Bilgilerin asıl tutulduğu yer tablodur. Diğer veritabanı

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

Kimya Tartım Sistemi

Kimya Tartım Sistemi Kimya Tartım Sistemi Kimyasal Hammadde Tartım ve Paketleme Sistemi İÇİNDEKİLER İşin Tanımı Prosesin Tanımı (Tesiste İş Akışı) Prosesin Paketleme Kapasitesi Proses Ekipmanlarının Tanıtımı Otomasyon ve Raporlama

Detaylı

Fatih Üniversitesi. İstanbul. Haziran 2010. Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır.

Fatih Üniversitesi. İstanbul. Haziran 2010. Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır. Fatih Üniversitesi SIMATIC S7-200 TEMEL KUMANDA UYGULAMALARI 1 İstanbul Haziran 2010 Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

RTK Sabit İstasyon Kurulumu (V )

RTK Sabit İstasyon Kurulumu (V ) RADYO RTK REFERANS (SABİT) KURULUMU FieldGenius, radyo modem donanımı bulunduran GNSS alıcılarını RTK yöntemi üzerinden kontrol edebilir. Koordinatları bilinen bir jeodezik yer kontrol noktasına sehpa

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS)

MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS) MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS) H. Gürkan Gürsoy Bilgisayar Mühendisliği Bölümü gursoygurkan@yahoo.co.uk Ata ÖNAL Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ataonal@yahoo.com Ahmet KAYA

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı. Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri

CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı. Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri + Havalı, sulu ve karışık ısıtma soğutma sistemlerine uygun bireysel konfor ürünleri Oransal oda sıcaklığı kontrol

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

3DLevelScanner. 3 Boyutlu Seviye Ölçümü

3DLevelScanner. 3 Boyutlu Seviye Ölçümü 3DLevelScanner 3 Boyutlu Seviye Ölçümü S E V İ Y E Ö L Ç Ü M Ü H İ Ç B U K A D A APM 3DLevelScanner - silo veya tanklarda seviye ölçümünün yanısıra aynı anda hacim ve kütle ölçümü de yapabilen yeni bir

Detaylı

BQ352 Modbus Röle Cihazı 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ352 Modbus Röle Cihazı 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Röle Cihazı 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000 Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 22.04.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm...

Detaylı

Şekil 2.31: Proje yöneticisi penceresinden değişkenleri tanımlama

Şekil 2.31: Proje yöneticisi penceresinden değişkenleri tanımlama 2.3.1.1. Değişken İşlemleri Proje Yöneticisi penceresinin üst kısmındaki açılım "Variables" seçildiğinde pencerenin altında klasör ayraç etiketleri şeklinde sistem değişkenlerini tanımlama seçenekleri

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI ve Deneyler İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Özellikleri 3 Hibrid Şarj Regülatörü Modülü Özellikleri 4 DC-AC İnverter Modülü Özellikleri 5 AKÜ Modülü Özellikleri

Detaylı

PLC (Programlanabilir Lojik. Denetleyici)

PLC (Programlanabilir Lojik. Denetleyici) PLC (Programlanabilir Lojik Denetleyici) İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama Alanları PLC lerin Yapısı PLC lerin Avantajları PLC Çeşitleri SİEMENS PLC JAPON PLCLER KARŞILAŞTIRMA Giriş PLC

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta...

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Hazırlayan Kamil GÜRSEL Fizik / Müh. Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti. www.elimko.com.tr ISO 9001 OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... Çok sayıda enstrüman

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NFH-0115 VIP KONTROL SİSTEMLERİ HABERLEŞME ÜNİTESİ

KULLANIM KILAVUZU NFH-0115 VIP KONTROL SİSTEMLERİ HABERLEŞME ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU NFH-0115 VIP KONTROL SİSTEMLERİ HABERLEŞME ÜNİTESİ DOKÜMAN VERSİON: 1.0 SON GÜNCELLEME: 29.04.2013 ÜRÜN GRUBU: VIP KONTROL SİSTEMLERİ ÜRÜN KODU: NFH-0115 ÜRÜN: VIP KONTROL SİSTEMİ HABERLEŞME

Detaylı

Leader at Home, Ambitions Worldwide

Leader at Home, Ambitions Worldwide SysteMon enerji analizörü, reaktif kontrol rölesi veya multimetre gibi Modbus protokolü ile haberleşebilen cihazların uzaktan izlenmesini sağlayan Web tabanlı bir izleme yazılımıdır. Web tabanlı yazılım

Detaylı

Uzaktan kumanda ve alıcı programlama

Uzaktan kumanda ve alıcı programlama O - BOX PC Software Uzaktan kumanda ve alıcı programlama PC ekran görüntüsü A ) ON/OFF butonu (2 sn basılı tutun). B ) Kumanda yükleme/okuma. Kumandayı resimde görüldüğü şekilde O-Box üzerine yerleştirin.

Detaylı

Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi. SMS Modülü

Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi. SMS Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi SMS Modülü 1 Eczanem Otomasyon Sistemi SMS Modülü Eczanem Otomasyon Sistemi Sms Modülü, değişik gönderim seçeneklerine ile her ihtiyaca göre mesaj gönderim

Detaylı

HCT BİLİŞİM İADE KULLANIM KILAVUZU

HCT BİLİŞİM İADE KULLANIM KILAVUZU HCT BİLİŞİM İADE KULLANIM KILAVUZU İçindekiler BÖLÜM 1...2 1.1 Giriş Sistemi...2 BÖLÜM 2...3 2.1 Anasayfa...3 2.2 Hesabım...3 2.3 Yönetim...4 2.3.1 Kullanıcılar...4 2.3.2 Kullanıcı Rolleri...5 2.4 İade...6

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

Delta DOP/TP Serisi HMI HMI (Human Machine Interface) İnsan Makine Arabirimi

Delta DOP/TP Serisi HMI HMI (Human Machine Interface) İnsan Makine Arabirimi Delta DOP/TP Serisi HMI HMI (Human Machine Interface) İnsan Makine Arabirimi İMDAT ATAŞ / Elektrik-Elektronik Mühendisi Fabrika Aygıtları Sistem Teknolojisi Konular I. DELTA Operatör Panel Ürünleri II.

Detaylı

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği 8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri Amaç ve Fayda Netsis Sanayi Modülleri ile ilgili aşağıdaki yenilikler kullanıma sunulmuştur. İş Emrinde Kalem Desteği Müşteri Siparişi Önceliklendirme MRP

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ 2.HAFTA Yazılım Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar

Detaylı

Uzak Terminal Ünitesi RTU. RTU300 Serisi RTU400 Serisi. Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi

Uzak Terminal Ünitesi RTU. RTU300 Serisi RTU400 Serisi.  Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi Uzak Terminal Ünitesi RTU Serisi wwwmikrodevcom HABERLEŞME Mikrodev telemetry ve otomasyon sistemleri, yüksek elektromanyetik uyumluluk, güçlü PLC özellikleri ve Serisi RT 0 0 U4 çoklu haberleşme kanal

Detaylı

Simatic PLC Eğitim Kataloğu 2013 Sayfa -1

Simatic PLC Eğitim Kataloğu 2013 Sayfa -1 Simatic PLC Eğitim Kataloğu 2013 Sayfa -1 Global Otomasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti Yukarı Mah. Atatürk Bulvarı Yaman Apt. No:7/4 Kartal İstanbul Tel: 0216-3895250 Fax: 0216-3898275 Kurslarımız Simatic S5

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu BARAN ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ İçindekiler Ana Ekran... 2 Mail kurulum Ekranı... 3 Cihaz Ekleme ve Otomatik Tarama Ekranı... 4 Manuel Cihaz Ekleme ve Adlandırma...

Detaylı

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ Kullanma Kılavuzu 12 Ocak 2012 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir

Detaylı

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM DCS RF İLE UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİ UZAKTAN MOTOR KONTROL SİSTEMLERİ SU DEPOSU & KUYU OTOMASYONU VERİ AKTARIM ÜNİTELER ( DATA TRANSFER ) RF ISM 433 / 868 /915 Mhz Alıcı & Verici ünitesi ( Etki alanı

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com . PROGRAMLAMA UTR-VC Windows altında çalışan konfigürasyon yazılımı aracılığıyla programlanır. Programlama temel olarak kalibrasyon, test ve giriş/çıkış aralıklarının seçilmesi amacıyla kullanılır. Ancak

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

niosis Elevator Box Üretim Tesisi: MİTHATPAŞA CD. ERKENT SİTESİ NO:128 KÜTAHYA Telefon : +90(274) 2168333 Gsm: +90(532) 5432634

niosis Elevator Box Üretim Tesisi: MİTHATPAŞA CD. ERKENT SİTESİ NO:128 KÜTAHYA Telefon : +90(274) 2168333 Gsm: +90(532) 5432634 niosis Elevator Box Hakkımızda Niosis Pano Sistemleri 15 yıllık sektör tecrübesine sahip firmamız, en basit uygulamalardan en karmaşık uygulamalara kadar tüm proje işleri, asansör kumanda sistemleri tasarımı,

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

MIKROSAY YAZILIM ve BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş

MIKROSAY YAZILIM ve BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş MIKROSAY YAZILIM ve BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş TEOSMETER OTOMATİK SAYAÇ İZLEME SİSTEMİ Emrah KÜÇÜKALİ Rev1 (27/10/2004) SİSTEMİN AMACI Teosmeter Otomatik Sayaç İzleme Sistemi özellikle haberleşmeli dijital

Detaylı

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar Bilgisayarda Programlama Temel Kavramlar KAVRAMLAR Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma Programcılık, program çözme ve algoritma Program: Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya

Detaylı

Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü

Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Tasarımı, Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Abdullah Nadar MAM EE SUNUM PLANI Giriş PV Sistemi ve Entegrasyonu Akıllı Şebeke Kontrolcü Sistemi

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru İçindekiler 1. Cep Anahtar Başvuru... 1 2. Cep Anahtar Aktivasyon... 3 3. Login (Giriş) Ekranı Çift İleri Güvenlik Aracı (İGA) Olan Kullanıcı... 4 4. Cep Anahtar Ayarlar... 5 a. Çoklu Kapama Bireysel ve

Detaylı

RDM ürünleri aşağıdaki konularda kullanıcıya kontrol ve otomasyon imkanı sağlar; a-) Evaporatör (kabin-soğuk oda vs) kontrolü

RDM ürünleri aşağıdaki konularda kullanıcıya kontrol ve otomasyon imkanı sağlar; a-) Evaporatör (kabin-soğuk oda vs) kontrolü RDM (Resource Data Management) Firması, soğutma endüstrisi ve tüm binalar için kontrol sistemleri tasarımını ve üretimini gerçekleştirmektedir. Bu sistemler için gerekli donanımlar(hardware)ve yazılımlar(software),

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 IT standartları otomasyonu geliştiriyor: Microsoft Visual Studio entegrasyonlu TwinCAT programlama ortamı TwinCAT 3 extended Automation Beckhoff, otomasyon dünyasını

Detaylı

SAVİOR OTOMASYON TEKNİK DESTEK BİRİMİ

SAVİOR OTOMASYON TEKNİK DESTEK BİRİMİ SAVİOR OTOMASYON TEKNİK DESTEK BİRİMİ FPWINPRO7 YENİ PROJE OLUŞTURMA Masaüstündeki FPWINPRO7 kısayoluna tıklandığında ilk önümüze gelen sayfa aşağıdaki gibidir. New Project butonuna basarak Yeni bir Proje

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

Turkuaz Grup Otomasyon. Bilist:Ev Tekstil İşletme Yönetimi. Aleksey BRYANTSEV (Bilist Yazılım) 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi

Turkuaz Grup Otomasyon. Bilist:Ev Tekstil İşletme Yönetimi. Aleksey BRYANTSEV (Bilist Yazılım) 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi Turkuaz Grup Otomasyon 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi Bilist:Ev Tekstil İşletme Yönetimi Aleksey BRYANTSEV (Bilist Yazılım) Proje Kapsamı Proje Kapsamı Birden fazla şirketin verileri tek programda konsolide

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 1 Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 2 3 4 Planlama 5 Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı