MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE"

Transkript

1 PIC 16F877A Mikro denetleyicisinin PLC olarak kullanılması PIC LDR Programlama Using PIC16F877A microcontroller for PLC programming PIC LDR Programming Murat BAŞKAN, Mustafa Eren GAZĐ, Kadir Has Üniversitesi T.B.M.Y.O Mekatronik Programı, 34590, Selimpaşa-Đstanbul ÖZET Önerilen çalışmada yeni bir arayüz geliştirilerek assembler ve macro düzenlenmesine gerek kalmadan ladder programamının doğrudan PIC e yazılan hex kodlara dönüşümü sağlanmıştır. Böylece ladder programlama bilmek PLC programını yazmak için yeterli olacaktır. Programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC) tıpkı mikrodenetleyiciler gibi giriş ve çıkışları olan programlanabilir sistemlerdir, ancak birçok uygulamada daha ekonomik oldukları için PLC yerine mikrodenetleyiciler tercih edilir. Bir mikrodenetleyici programlamak için bazı programlama dillerini bilmek gerekir. Ladder (basamak) diyagramları programlama işlemini oldukça kolaylaştırır. PIC LDR Programlama programı, mikrodenetleyiciyi Ladder diyagramı ile programlamak için geliştirilmiştir. Kullanılan arayüz programı, Visual Basic dili ile yazılmıştır. Bu çalışmada PIC 16F877A ve Siemens S7-200 PLC deney setleri kullanılmış ve önerilen yöntemle maliyetin ciddi bir biçimde azaldığı gözlemlenmiştir. ABSTRACT In the proposed work by using a new interface, ladder program is directly converted to the hex codes written on PIC without assembler and macros. Therefore only ladder programming will be sufficient to write a PLC program. PLCs are programmable systems that contain inputs & outputs just like microcontrollers, but in most applications, microcontrollers are preferred rather than PLCs since they are more economical. It is necessary to know some programming languages in order to program a microcontroller. The ladder diagrams make the programming process significantly easier. The program named PIC LDR Programlama is improved to program microcontrollers with Ladder diagram. The GUI we used is written by Visual Basic Language. In this study, PIC 16F877A & Siemens S7-200 PLC experiment setups are used, and it is observed that the cost is dramatically reduced by the proposed method. 1. GĐRĐŞ 1.1.PROGRAMLANABĐLĐR LOJĐK KONTROLÖR (PLC) Programlanabilir Lojik Kontrolör, otomasyon ve kontrol sistemleri için geliştirilmiş, özel amaçlı bir sayısal kontrolör veya başka bir deyişle endüstriyel bilgisayardır. Bu cihazların ilk kullanım alanı otomasyon sistemleri olmasına karşın, günümüzde PLC ler bir tesisin hem kumanda hem de geri beslemeli kontrol devrelerini gerçeklemek için kullanılır. PLC bir tesis veya bir makinenin önceden yazılmış programa ve durum değişikliğine göre kontrolünü yapan mikroişlemci tabanlı bir kontrol cihazıdır PLC nin Yapısı PLC ler endüstriyel otomasyon sistemlerinde doğrudan kullanıma uygun özel giriş ve çıkış birimleri ile donatılmıştır. Girişe basınç, seviye, sıcaklık algılayıcıları gibi analog sinyal üreten veya buton gibi iki değerli lojik bilgisi taşıyan elemanlar, çıkışa ise röle kontaktör, selenoid, valf 1

2 gibi kumanda devre sürücü elemanları doğrudan bağlanabilir. PLC sistemi analog-dijital girişçıkış bağlantıları aracılığı ile birçok makine ve sistemin kontrolünde kullanılmaktadır. Şekil 1. ve 2. den görüldüğü gibi, Bir PLC temel olarak Bir sayısal işlemci bellek Giriş ve çıkış birimleri, Programlayıcı birimi, Besleme güç kaynağı gibi temel kısımlardan oluşmaktadır.[1] Şekil 2. PLC blok diyagram. Şekil 1. PLC deney seti [2]. 1.2 ES110 BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ PIC MĐKRODENETLEYĐCĐ DENEY SETĐ [3] PAM ANA MODÜL Üzerinde proje geliştirilecek olan PIC'in takılarak programlandığı ve çalıştırıldığı modüldür. Ana modül üzerinde yerleşik programlayıcı devresi vardır. Bu modül üzerinde bulunan 6 adet 2x5 header pin konnektör vasıtasıyla diğer uygulama modüllerine bağlantı yapılır. Her konnektör üzerinde bulunan 2 pin diğer modüle gerilim sağlamak için, geriye kalan 8 pin de bir port taki data pin leri olarak kullanılmaktadır. Bu deney setinde 40 pin PIC 16F877A mikrodenetleyici kullanılmıştır.(şekil 3.) Şekil 3. PAM ana modül. Şekil 4. Buton giriş modülü BUTON GĐRĐŞ MODÜLÜ Dijital giriş (5V, 0V) yapabilmek amacıyla üzerine 8 adet buton yerleştirilen modüldür. Butonlara bağlanan 10K lık dirençlerle girişler pull-up yapılmıştır (5V a bağlı olduğunda normalde lojik-1 verir). Butona basılınca lojik-0 (0V) modül çıkışına gönderilir. (Şekil 4.) RÖLE MODÜLÜ Üzerinde tek kontaklı, bobin gerilimi 5V olan 4 adet röle bulunan modüldür. Role kontak gerilimi 220V, Şekil 5. Röle modülü 2

3 10A de kullanılabilir. Röle bobinleri BC337 transistorlarıyla sürülmüştür. Her bir röle çalıştığında karşısındaki LED yanar. (Şekil 5.) Geliştirilen sistemde kullanılan mödüllerin devre yapıları Şekil 6. ve 7. de gösterilmiştir. Şekil 6. Buton bağlantı modülü. Şekil 7. Röle bağlantı modülü. 2. PIC LDR Programlama Şekil 8. PIC LDR masaüstü PIC LDR programlamanın kurulum dosyası çalıştırıldığında bilgisayarda masa üstüne 2 adet ikon yükler. Bunlar Şekil 8. de görülen dosyalardır. Kontrol edilmek istenilen sistem için yazılacak ladder Şekil 9. da görülen arayüz kullanılarak oluşturulur. Programlama işlemi sonucunda PIC 16F877A ya yüklenilecek olan *. asm dosyası elde edilir. Buradaki programlama işlemi bittikten sonra masaüstünde ikonu bulunan Microchip firmasının MPASM derleyici programı çalıştırılarak *.asm dosyası PIC e yüklenilecek olan *.hex dosyasına dönüştürülür. Artık PIC e yazılmaya hazır hale gelmiş olan program mikrodenetleyici deney setinde takılı olan PIC 16F877A ya MicroPro programı aracılığıyla yüklenir. Sonuç olarak artık sistem PLC yerine geçen bir gömülü sistem haline gelmiştir. Programın arayüzünde ilk olarak (1) ile işaretli olan bölümde, kullanılan sisteme göre seçim yapılmalıdır. Program ona göre kodlama yapar. Eğer butona basıldığında lojik-1 bilgisi gidiyorsa pozitifi, lojik-0 bilgisi gidiyorsa negatifi seçmek gerekir. Kullanılan deney setinde butona basılınca lojik-0 bilgisi gönderildiği için burada negatif seçilmiştir. Şekil 9. PIC LDR Programlama Ara yüz. 3

4 Arayüzde kullanılan (2) numaralı kısım projeye eklenecek elemanı belirlemek için kullanılır. (3)numaralı kısımda ise belirlenmiş eleman LDR programlama mantığı ile buraya eklenir. (4) numaralı kısımda ise kullanılan network de eğer yapacağınız proje büyük ise çalışma ortamları etkinleştirilerek proje genişletilir. Yapılan bu çalışma da burada veya mantığı kullanılarak genişleme işlemi yapılmıştır. Şekil 10. PIC LDR arayüzünde kullanılan bölümler Şekil 10. da yazılan program deneme.asm olarak kayıt edilir. Şekil 11. de (2) nolu kısımda görülen Browse butonuna tıklanarak asm dosyası seçilir. (3) nolu kısımda derleme işlemi yapılarak Hex dosyası haline getirilen program mikro denetleyiciye şekil 12. de görülen Micropro programı kullanılarak gönderilir. Şekil 11. PIC için MPASM derleme programı Şekil 12. de görülen Micropro programı ile PIC için oluşturulan deneme.hex dosyası PIC e yüklenerek işlem tamamlanmış olur. PIC artık PLC yerine kullanılan bir sistem haline gelmiştir. Şekil 12. Micropro Programının görüntüsü ve yapılan işlemler 4

5 Programın ana sayfasında F2 kısa yoluna tıklayarak o ana kadar ki kodlanan program kodları görülebilir. Böylece yapılan LDR nin assembler dilindeki hali pratik bir şekilde görülebilir aramalar yapılabilir ve düzenlenerek kayıt edilebilir. Şekil 13. Araçlar Menüsü ve Assembly Kodları Şekil 14. Makrolar Programın ana sayfasında F3 kısa yoluna tıklayarak programda kullanılan makrolar görebilir ve kaydedilebilir [4]. Bu makrolar geliştirilerek yeni makrolar yaratılarak MPASM klasörü içine bir kütüphane dosyası olarak ilave edilebilir. Makrolar MPASM derleyici programında kullanılır. PIC deney setinde kullanılan 16F877A nın A portu giriş olarak kullanılmış ve giriş sayısı 6 adet olarak sınırlandırılmıştır. A Portuna bağlı olan buton devresi girişler için kullanılmıştır. Burada kullanılan lojik 1 sinyali +5 volttur. B portu çıkış olarak kullanılmıştır. Toplam 8 adet çıkış vardır ve programlama sırasında Şekil 10. da gösterilen (2) nolu bölümde bu seçim yapılır. Geliştirilen projede sadece dijital giriş-çıkış işlemleri yapılabilmektedir. B portuna PIC deney setinde bulunan röle çıkışı bağlanarak PLC benzetimi yapılmak istenmiştir. 5

6 2.1 Örnek proje 3 adet yarışmacının önünde butonlar bulunmaktadır. Butonlara yarışmacılardan hangisi daha hızlı basarsa onun önündeki ışık yanacaktır. Đlk butona basıldıktan sonra diğer yarışmacıların butonları çalışmayacaktır [5]. Şekil 15.a Siemens S7-200 Ladder diyagram Şekil 15.b PIC LDR Ladder diyagram Şekil 15.a da Siemens S7-200 PLC nin Step7Win yazılımı ile ladder diyagramı programlanması görülmektedir [6]. Şekil 15.b de aynı işlem PIC LDR Programlama programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 3. SONUÇ Bu çalışmanın benzer diğer çalışmalardan farkı, geliştirilen arayüz ile assembler ve makro düzenleme ile uğraşmadan yazılan ladder programının doğrudan PIC e yazılan HEX kodlara dönüşüm sağlamasıdır. Kullanıcının sadece ladder programlama bilmesi yeterli olacaktır. Gerçekleştirilen sistem ve kullanılan arayüz kullanıcı dostu olması için işlemler gayet basit olarak düzenlenmiştir. Yapılan çalışmada sistemler maliyet bakımından karşılaştırıldığında önerilen sistemin çok daha avantajlı olduğu görülebilir. Bu projede PIC için yazılmış olan makrolar geliştirilerek PLC de mevcut olan zamanlayıcılar, sayıcılar vb. gibi komutlar eklenebilir. Bu şekli ile sistem geliştirmeye açık bir yapıya sahiptir. Ayrıca yapılan projede öğrencilerin mekatronik programında eğitimleri süresince aldıkları PLC ve Mikroişlemci/Mikrodenetleyici derslerini birleştirmeleri sağlanmıştır. Kullanılan PIC deney seti yerine giriş ve çıkışlarında optik yalıtım olan ve PLC yapısına daha uygun olan bir devre de tasarlanabilir. KAYNAKÇA [1] Çolak, D., Bayındır, R., Kurusçu, S., PLC Kontrollü Asansör Eğitim Seti Tasarımı ve Uygulaması, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (1-2), 86 94, (2007). [2] Çokesen Elektronik Operatör Panelli Simülasyonlu PLC Deney Seti (Çanta Tipi) ES kullanım kılavuzu. [3] Çokesen Elektronik ES110 Mikrodenetleyici Deney Seti kullanım kılavuzu. [4] M. Uzam, PIC16F877A Mikrodenetleyicisi Temelli PIC PLC - 3 Kontak ve Röle Temelli Makrolar, Endüstri & Otomasyon, 155, 30-33, Şubat [5] [6] Simatic S7-200 Programlanabilir Otomasyon Cihazı Kullanma Kılavuzu, Aralık

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ ÖZET

Detaylı

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 1-16 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ İbrahim

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi itarimer@mu.edu.tr, ertan@sebil.com Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti 156 Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti Murat AYAZ 1, Koray ERHAN 2, Engin ÖZDEMİR 2, Yusuf ÇİLLİYÜZ 1 1 Elektrik Öğretmenliği Böl., Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli

Detaylı

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (63-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (63-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR**

Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** *Elektrik Eğitimi, Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli **Enerji

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TIBBİ GAZ SİSTEMLERİNDE BASINÇ KONTROLÜ İÇİN BİR UYARI SİSTEMİ TASARIMI Oktay AYDIN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BİTİRME PROJESİ 228422 Tacit DURMUŞ 228498 Derya KÖKSALDI 210250

Detaylı

1.GĐRĐŞ... 2 2.PLC LERĐN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE TANIMLAR... 2 3.PLC NĐN ÜSTÜNLÜKLERĐ VE SAKINCALARI... 4 4.PLC LERIN YAPISI... 6 4.

1.GĐRĐŞ... 2 2.PLC LERĐN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE TANIMLAR... 2 3.PLC NĐN ÜSTÜNLÜKLERĐ VE SAKINCALARI... 4 4.PLC LERIN YAPISI... 6 4. 1.GĐRĐŞ... 2 2.PLC LERĐN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE TANIMLAR... 2 3.PLC NĐN ÜSTÜNLÜKLERĐ VE SAKINCALARI... 4 4.PLC LERIN YAPISI... 6 4.1 Plc nin Bağlantı Düzeni... 7 4.2 Plc nin Đç Yapısı Ve Çalışması... 8 4.3

Detaylı

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ 409 İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ Alper KOYUNCU Erol UYAR ÖZET Çalışma kapsamda hazırlanan sistemde; silindirik koordinatlarda hareket kabiliyetine sahip bir manipülatör

Detaylı

Dokunmatik Ekran. Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Sistem, Dokunmatik Panel, Mikro Denetleyici. Touchscreen

Dokunmatik Ekran. Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Sistem, Dokunmatik Panel, Mikro Denetleyici. Touchscreen Dokunmatik Ekran Abdülkadir ÇAKIR 1, Fevzi Tuncay AKBULUT 2, Volkan ALTINTAŞ 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ ÜÇ ODA BİR SALON BİR EV İÇİN HIRSIZ ALARMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HAZIRLAYAN Cevdet Selçuk KAHYALAR

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ Çağdaş DİKİCİ 229127 Danışman Prof. Dr. Vasif NABİYEV Bahar 2014 TRABZON Önsöz Üniversite

Detaylı

Android Cihazlar ile DC Motor Kontrolü. DC Motor Control via Anroid Devices

Android Cihazlar ile DC Motor Kontrolü. DC Motor Control via Anroid Devices Android Cihazlar ile DC Motor Kontrolü DC Motor Control via Anroid Devices Yalçın Albayrak, Kaan Karamancı, Turan Çakıl, İbrahim Eren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi yalbayrak@akdeniz.edu.tr,

Detaylı

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 379-385

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı

In System Programmer Design for Microcontrollers Via Controller Area Network

In System Programmer Design for Microcontrollers Via Controller Area Network Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-2(2008),149-153 Mikrodenetleyiciler İçin Kontrol Alan Ağı Üzerinden Sistem İçi Programlayıcı Tasarımı Akif KUTLU 1*, İlker ÜNAL 2 1 Süleyman

Detaylı

Dokunmatik Ekranda Menü Tasarımı

Dokunmatik Ekranda Menü Tasarımı Dokunmatik Ekranda Menü Tasarımı Doç. Dr. Abdülkadir ÇAKIR 1, Fevzi Tuncay AKBULUT 2, Volkan ALTINTAŞ 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖZEL ELEKTRİK MAKİNALARI DERSİ FİNAL RAPORU ANDROİD BLUETOOTH KONTROLLÜ PİC SULAMA SİSTEMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖZEL ELEKTRİK MAKİNALARI DERSİ FİNAL RAPORU ANDROİD BLUETOOTH KONTROLLÜ PİC SULAMA SİSTEMİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖZEL ELEKTRİK MAKİNALARI DERSİ FİNAL RAPORU ANDROİD BLUETOOTH KONTROLLÜ PİC SULAMA SİSTEMİ Emre CAN (1022706022) Ethem SERÇE (1022706042) Öğretim

Detaylı

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ Adil Fatih KİREMİTCİ Y.Lisans Tezi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI 2007 Her

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE PANEL KULLANIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (2), 295-33, 28 2(2), 295-33, 28 Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Hüseyin ALTUN, Ömür AYDOĞMUŞ,

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ 210360 Alper AKKAYA 210397 Altan Kerim İLHAN 210320 Semih KAÇAR Yrd. Doç. Dr.

Detaylı