ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş"

Transkript

1 ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin standart bir tanımı, temel uygulamaların standardizasyonu ve sonuçların raporlanması için sabit bir altyapı gerekliliği doğmuştur. Uluslar arası Timik Maligniteler İlgi Grubu (The International Thymic Malignancy Interest Group, ITMIG) dünyanın dört bir yanından timik uzmanlar tarafından onaylanmış bir konsensus geliştirmiştir. Tüm makaleler Journal of Thoracic Oncology dergisinde yayınlanmıştır. Journal of Thoracic Oncology, 2011, Volume 7, Supplement 3 (http://www.itmig.org/?page_id=315). İhtiyaç halinde önemli noktaları hatırlatmak için ITMIG, farklı uzmanlık alanlarına hitap eden bir seri özet oluşturdu. Bu belge çift taraflı çıktı alınacak şekilde düzenlendi. İdeal olarak ilgili parçaların kurum içi ve uluslar arası iletişimi kolaylaştırmak için ilgili uzmanlara dağıtılması planlandı. İhtiyaç halinde bölümler ayrıca da indirilebilmektedir. ITMIG, cerrahlar rezeke ettikleri parçaları üzerine yerleştirebilsinler ve böylelikle patologlarla iletişimleri kolaylaşsın diye plastik lamine levha geliştirdi. Cerrah ve patologlar için oluşturulan rehberler, rutin uygulamalara uzak olanlar için vakaların yönetimi ve raporlamada rehber niteliği taşımaktadır. ITMIG den, 10 lamine levhadan oluşan tüm kurumsal kitleri temin edebilirsiniz (www.itmig.org Pam Bruce la irtibata geçebilirsiniz Bir yıllık süreçte, orta ölçekli kurumların ihtiyaçlarını tahmin etmeye çalıştık. İstek halinde, lamine levhalar paketi ITMIG den ayrıca da temin edilebilir. Umarız bunu faydalı bulursunuz ve inanıyoruz ki timik malignite hastalarının bakımında ve bilimsel gelişiminde işinizi kolaylaştıracaktır. Saygılarımızla, Jess Schwartz ve Frank Detterbeck Kurumsal Kitlere Genel Bakış: ITMIG Standart Tanım ve Kuralları Kapak Sayfası ITMIG Evreleme Kiti ITMIG Cerrah Kiti Mediastinal Diyagram (kağıt) Mediastinal Diyagram (lamine levha) ITMIG Patolog Kiti ITMIG BT Görüntüleme Kiti ITMIG Radyasyon Onkoloğu Kiti ITMIG Medikal Onkolog Kiti

2

3 ITMIG Evreleme Kiti: Masaoka-Koga Evreleme Sistemi (ITMIG Tanım ve Detaylarıyla) Evre I II a b Tanım Belirgin ve mikroskopik olarak tamamen enkapsüle tümör Kapsülü invaze etmemiş tümörler, veya Kapsülün görülmediği durumlarda çevre dokulara invaze olmayan tümörler Mikroskopik transkapsüler invazyon Mikroskopik transkapsüler invazyon (makroskopik fark edilemeyen) Timik veya peritimik yağlı dokulara makroskopik invazyon; mediastinal plevra veya perikarda invazyon olmadan gözle görülür yapışıklık Normal timusa veya timomayı saran çevre yağlı dokulara gözle görülür invazyon (mikroskopik olarak kanıtlanmış), veya Plevra veya perikarda, rezeksiyon gerektiren yapışıklık, mikroskopik olarak kanıtlanmış peritimik invazyon ile (mediastinal plevra veya perikardın fibröz katmanına mikroskopik inazyon olmadan) III IV a b Komşu organlara makroskopik invazyon (örneğin; perikard, büyük damarlar veya akciğer) Primer tümörün aşağıdaki dokulardan herhangi birine invazyonu: Mediastinal plevranın mikroskopik tutulumu (kısmen tutulum veya elastin tabaka invazyonu); veya Perikardın mikroskopik tutulumu (kısmi fibröz tabaka tutulumu veya seröz tabaka invazyonu); veya Akciğer parankimine veya viseral plevranın dış elastin tabakasına, mikroskopik olarak gösterilmiş direkt invazyon; veya Frenik veya vagal sinir invazyonu (mikroskopik olarak gösterilmiş, yapışıklık yeterli değil); veya Büyük damarsal yapılara inazyon veya tutulum (mikroskopik olarak gösterilmiş); Akciğer veya komşu organlara yapışıklık (fibröz bant gibi) mediastinal plevra veya perikard invazyonu varsa (mikroskopik olarak gösterilmiş) Plevral veya perikardiyal metastaz Mikroskopik olarak doğrulanmış, primer tümörden ayrı, viseral veya parietal plevrayla, perikardiyal veya epikardiyal yüzeylerle ilişkili nodüller, Lenfojen veya hematojen metastaz Herhangi bir düzeyde lenf nodu tutulumu (örneğin; ön mediastinal, intratorasik, aşağı/ön servikal lenf nodları, diğer ekstratorasik lenf nodları) Uzak metastaz (örneğin; ekstratorasik ve servikal peritimik bölgenin dışı) veya pulmoner parankimal nodüller (plevral implantlar değil)

4 Referans: Detterbeck F, Nicholson A, Kondo K ve ark. The Masaoka-Koga Stage Classification for Thymic Malignancies: Clarification and Definition of Terms. J Thorac Oncol 2011;6(7,Suppl 3):S1710-6

5 ITMIG Cerrah Kiti Rezeksiyon sırasında Cerrahlar için İntraoperatif Kurallar: İşaretleme Cerrahi piyes ve hasta üzerindeki şüpheli alanlar, diseksiyondan hemen sonra işaretlenmeli Perikard ve innominent vene yakın yerler rutin olarak işaretlenmeli (rezeke edilmişlerse bu yapılar işaretlenmeli) Sağ/sol mediastinal plevral alanlar işaretlenmeli (rezeke edilmişse) Tümör VCS ye yakınsa komşu alan işaretlenmeli Doku bozulmasını önlemek için, daha dayanıklı derin dokuların yanında gevşek dokuya da işaretleme dikişleri konmalıdır. Oryantasyon Cerrah, cerrahi piyesin oryantasyonundan sorumlu olmalıdır. Cerrah, piyesi patologla birlikte oryante etmeli veya patologla, anlaşılır ortak bir iletişim yolu kurmalıdır. Açılmış piyesin mediastinal bir levha veya diyagramın üzerine konması önerilmektedir. Piyesin fotoğrafı çekilmelidir. Piyesin komşu yapılarla ilişkisini ortaya koyan bir taslak çizilmeli ve işaretleyici dikişler konmalıdır. Lenf Nodları Timomalı hastalarda şüpheli her lenf nodu rutin olarak diseke edilmelidir Evre I ve II timomalarda, komşu lenf nodları ve ön mediastinal lenf nodlarının diseksiyonu önerilmektedir. Evre III timomada, sistemik ön mediastinal lenf nodu diseksiyonu ve uygun intratorasik alanlardan (paratrakeal, aortopulmoner pencere, subkarinal vb.) sistematik örnekleme önerilmektedir. Timik karsinomda, en azından ön mediastinal, intratorasik, supraklaviküler ve aşağı servikal lenf nodlarının sistematik örneklemesi yapılmalıdır (karsinom şüphesi varsa veya tanı biliniyorsa). Frozen İnceleme Frozen kesitler tanı için çok dikkatli incelenmeli; beklenmeyen özellik gösteren ve timik malignite olmama şüphesi olan vakalarla sınırlandırılmalıdır (lenfoma, germ hücreli tümör gibi). Timomanın klinik tanısı en az frozen kesitle konan tanı kadar güvenilirdir. Frozen kesitlerde cerrahi sınırları doğru belirlemek zordur (yalancı negatiflik ve yalancı pozitiflik yüksektir); klinik bulgular mikroskopik bulgularla birlikte dikkatlice değerlendirilmelidir. Ameliyat Notu Ameliyat notu özellikle aşağıdakileri içermelidir: Geride gözle görülür tümör bırakılıp bırakılmadığı, bırakıldıysa nerede olduğu Yapılan rezeksiyonun boyutu (Komplet timektomi gibi) Basitçe ayrılan yapışıklıkların varlığı ve yeri (tutulum açısından şüpheli olmayan) Rezeke edilen yapılar (mediastinal plevra, perikard, frenik sinir, innominent ven gibi) veya organlar (akciğer gibi) Cerrahi piyeste ve hastadaki şüpheli yerler ve nasıl işaretlendikleri Hangi lenf nodu alanlarının incelendiği ve nasıl rezeke edildikleri (örnekleme vs. komplet diseksiyon) Plevral ve perikardiyal alanların metastaz açısından değerlendirilip değerlendirilmediği Referans: Detterbeck F, Moran C, Huang J ve ark. Which Way is Up? Policies and Procedures for Surgeons and Pathologists Regarding Resection Specimens of Thymic Malignancy. J Thorac Oncol 2011;6(7,Suppl 3):S1730-8

6

7 Minimal İnvaziv Rezeksiyon için Genel Prensipler Rezeksiyonu minimal invaziv yöntemle tamamlayabilmek için hiçbir şekilde cerrahi prensiplerden ödün verilmemeli, eksik rezeksiyon yapılmamalıdır. Planlanan rezeksiyondan farklı bir durumla karşılaşıldığında açığa geçiş standart beklenti olmalı, bir komplikasyon olarak kabul edilmemelidir. 1- Timik malignitenin minimal invaziv rezeksiyonundan bahsetmek için kotlar ekarte edilmemiş ve sternum kesilmemiş olmalıdır. Amaç komplet rezeksiyon yapmak ve ameliyatın büyük bir bölümünü video monitörden bakarak yapmak olmalıdır. 2- Rezeksiyon; timomayı, timusu ve mediastinal yağlı dokuları içermelidir. 3- İnnominent ven ve her iki frenik sinir bulunup görülmelidir. 4- Onkolojik prensipler ihlal edilmişse açık cerrahiye geçilmelidir: kapsül perforasyonu, inkomplet rezeksiyon, bütünlüğü bozulmuş rezeksiyon riski ( en bloc olmayan) veya tümörün açığa çıkmasını sağlayan doku hasarı gibi. 5- Piyesi çıkarmak için açılan access insizyon piyesin bozulmamasını sağlayacak kadar geniş olmalıdır. 6- Timoma mediastinal plevrayla ilişkiliyse plevra eksplore edilmelidir. 7- Kitle, torba yardımıyla çıkarılmalıdır. 8- Çıkarılan parça, gerekli rezeksiyonun yeterliliğini değerlendirmek amacıyla incelenmelidir. 9- Şüpheli alanlar hakkında patologla iletişime geçmek esastır. Konular; piyesin oryantasyonu, hastada ve piyeste birkaç rutin bölgelenin işaretlenmesi ve hasara uğramış bölgelerin tanımlanmasıdır. Minimal İnvaziv Rezeksiyon için Ameliyat Raporunun Detayları 1. İnsizyonların sayısı, yerleşimi ve boyutları (servikal insizyon gibi) 2. Sternum kaldırma yöntemi kullanıldı mı? 3. Ksifoid veya kaburga kartilajı rezeke edildi mi? 4. Kotlar ekarte edildi mi, sternotomi uygulandı mı veya kot rezeke edildi mi? 5. Organların komşu yapılarına invazyon var mıydı? Bunlar listelenmeli. 6. Hangi mediastinal yapılar görüldü (sağ/sol frenik sinirler, innominent ven, sağ/sol mediastinal plevra, perikard, VCS, büyük damarlar, A-P pencere gibi)? 7. Eksplorasyonun kapsamı: sağ/sol plevral ve perikardiyal boşluklar incelendi mi? 8. Rezeke edilen dokuların detayları (timus, birlikte bulunan komşu yapılar, komşu yağ doku, lenf nodları) 9. Timik kitle en bloc mu rezeke edildi? Tümörün tüm yüzeyi ortaya kondu mu? 10. Hangi lenf nodu bölgeleri incelendi; sistematik örnekleme mi lenfadenektomi mi yapıldı? 11. Yağlı doku rezeksiyonu (perikardiyofrenik, mediastinal, servikal gibi; en bloc veya ayrı mı rezeke edildi?) 12. Tümöre yakın komşulukta olan şüpheli alanlar ve işaretli olup olmadıkları (piyes ve hasta üzerinde işaretlendikleri zamanla birlikte) 13. Kullanılan hemostatik materyaller (tipi, miktarı ve nereye yerleştirildiği) 14. Açığa geçiş sebebi Referans: Toker A, Sonett J, Zielinski M ve ark. Standard Terms, Definitions, and Policies for Minimally Invasive Resection of Thymoma. J Thorac Oncol 2011;6(7,Suppl 3):S1730-8

8 Mediastinal Lezyonların Cerrahi İnsizyonel Biyopsileri için Kurallar İnsizyonel Biyopsi Almanın Teknik Yönleri Dokunun yeterli olup olmadığını değerlendirmek için frozen inceleme gereklidir Frozen inceleme sonucunda raporlanan tanılar dikkatlice yorumlanmalıdır Frozen incelemeye tabi tutulmayacak ek dokular elde edilmelidir Mediastinal tümörlerde heterojenitenin sık görülmesi sebebiyle çok parça alınmalıdır Biyopsilerin geniş olmaktan çok, derin alınması tavsiye edilir Referans: Marchevsky A, Marx A, Ströbel P ve ark. Policies and Reporting Guidelines for Small Biopsy Specimens of Mediastinal Masses. J Thorac Oncol 2011;6(7,Suppl 3):S Masaoka-Koga Evreleme Sistemi (ITMIG Tanım ve Detaylarıyla) Evre I II a b III IV a b Tanım Belirgin ve mikroskopik olarak tamamen enkapsüle tümör Kapsülü invaze etmemiş tümörler, veya Kapsülün görülmediği durumlarda çevre dokulara invaze olmayan tümörler Mikroskopik transkapsüler invazyon Mikroskopik transkapsüler invazyon (makroskopik fark edilemeyen) Timik veya peritimik yağlı dokulara makroskopik invazyon; mediastinal plevra veya perikarda invazyon olmadan gözle görülür yapışıklık Normal timusa veya timomayı saran çevre yağlı dokulara gözle görülür invazyon (mikroskopik olarak kanıtlanmış), veya Plevra veya perikarda, rezeksiyon gerektiren yapışıklık, mikroskopik olarak kanıtlanmış peritimik invazyon ile (mediastinal plevra veya perikardın fibröz katmanına mikroskopik inazyon olmadan) Komşu organlara makroskopik invazyon (örneğin; perikard, büyük damarlar veya akciğer) Primer tümörün aşağıdaki dokulardan herhangi birine invazyonu: Mediastinal plevranın mikroskopik tutulumu (kısmen tutulum veya elastin tabaka invazyonu); veya Perikardın mikroskopik tutulumu (kısmi fibröz tabaka tutulumu veya seröz tabaka invazyonu); veya Akciğer parankimine veya viseral plevranın dış elastin tabakasına, mikroskopik olarak gösterilmiş direkt invazyon; veya Frenik veya vagal sinir invazyonu (mikroskopik olarak gösterilmiş, yapışıklık yeterli değil); veya Büyük damarsal yapılara inazyon veya tutulum (mikroskopik olarak gösterilmiş); Akciğer veya komşu organlara yapışıklık (fibröz bant gibi) mediastinal plevra veya perikard invazyonu varsa (mikroskopik olarak gösterilmiş) Plevral veya perikardiyal metastaz Mikroskopik olarak doğrulanmış, primer tümörden ayrı, viseral veya parietal plevrayla, perikardiyal veya epikardiyal yüzeylerle ilişkili nodüller, Lenfojen veya hematojen metastaz Herhangi bir düzeyde lenf nodu tutulumu (örneğin; ön mediastinal, intratorasik, aşağı/ön servikal lenf nodları, diğer ekstratorasik lenf nodları) Uzak metastaz (örneğin; ekstratorasik ve servikal peritimik bölgenin dışı) veya pulmoner parankimal nodüller (plevral implantlar değil)

9 ITMIG Patolog Kiti Cerrahi Piyes için Cerraha Öneriler: İşaretleme Cerrahi piyes ve hasta üzerindeki şüpheli alanlar, diseksiyondan sonra hemen işaretlenmeli Perikard ve innominent vene yakın yerler rutin olarak işaretlenmeli (rezeke edilmişlerse bu yapılar işaretlenmeli) Sağ/sol mediastinal plevral alanlar işaretlenmeli (rezeke edilmişse) Tümör VCS ye yakınsa komşu alan işaretlenmeli Doku bozulmasını önlemek için, daha dayanıklı derin dokuların yanında gevşek dokuya da işaretleme dikişleri konmalıdır. Oryantasyon Cerrah, cerrahi piyesin oryantasyonundan sorumlu olmalıdır. Cerrah, piyesi patologla birlikte oryante etmeli veya patologla, anlaşılır ortak bir iletişim yolu kurmalıdır. Açılmış piyesin mediastinal bir levha veya diyagramın üzerine konması önerilmektedir. Piyesin fotoğrafı çekilmelidir. Piyesin komşu yapılarla ilişkisini ortaya koyan bir taslak çizilmeli ve işaretleyici dikişler konmalıdır Cerrahi Piyes için Patoloğa Öneriler: Çıkarılan Piyesin Kaba Hazırlığı Belirsizlikler, cerrahi ve patoloji ekipleri arasında rezeksiyondan hemen sonra çözülmelidir Kesit almadan önce şüpheli alanlar belirlenmelidir İncelemeden önce hasara uğramış bölgeler belirlenmelidir Ön, arka, sağ ve sol yüzeyler temizlenerek görülür hale getirilmelidir (farklı renkte boyalarla boyanmış gibi) Cerrahi sınırdan düzenli seri kesitler (örneğin, yukarıdan aşağıya) alınmalıdır Tümörün her santimetresinden bir blok hazırlanmalıdır Tümörün çapına bakmaksızın en az 5 temsili kesit alınmalıdır Kalan timus dokusundan rastgele kesitler alınmalıdır Tanı koymayı zora sokmayacak kadar bol doku alınmalıdır; karşılaştırma amacıyla parafinden komşu kesitler de alınmalıdır Referans: Detterbeck F, Moran C, Huang J ve ark. Which Way is Up? Policies and Procedures for Surgeons and Pathologists Regarding Resection Specimens of Thymic Malignancy. J Thorac Oncol 2011;6(7,Suppl 3):S1730-8

10 Mikroskopik Bulgular için Önerilen Rutin Kurallar: Sınırlar için Raporlama Kuralları Kapsül bütünlüğü ve invazyon Timoma, lokalize (enkapsüle, kaspsül kısmen olmayabilir) Timoma, minimal invaziv (kapsüle invaze fakat komşu yağ dokulara minimal invaze, <3 mm) Timoma, invaziv (mediastinal yağ dahil çevreleyen dokulara invazyon) Sınırların Durumu Negatif tümörün üstündeki doku intakt, veya bir alanla sınırlanmış yapılara invazyon (plevra veya perikard) veya intakt kapsülü olan piyesin dış yüzeyi mürekkeple boyalı, veya tümör, ameliyata bağlı oluşan doku hasarının olduğu bir bölgede mürekkeple boyalı sınıra uzanmış (bu durumu bildiren bir notla) Pozitif (tümörün mürekkeple boyalı sınırı aşması) En yakın sınıra uzaklık Boyut 3 mm ve altında olduğunda mm cinsinden ifade edilmeli Eğer 1 mm (veya 1 büyük büyütmede) en az 3 seviye incelenmeli Neoadjuvan Tedavi sonrası İşlem ve Raporlama Kuralları Kaba hazırlık normal rezeksiyonla aynı prensipleri takip eder Tümörün çapına bakmaksızın en az 5 kesit alınmalıdır Her santimetreden en az bir blok hazırlanmalıdır; Komplet patolojik yanıt demeden önce normal rezeksiyon için belirlenmiş kurallar ışığında dikkatli örnekleme yapılmalıdır. Canlı tümör yüzdesi, rezeke edilen tümörden yapılan multipl kesitlerin toplu değerlendirilmesine dayanarak raporlanmalıdır (%10 luk artışlarla). Referans: Detterbeck F, Moran C, Huang J ve ark. Which Way is Up? Policies and Procedures for Surgeons and Pathologists Regarding Resection Specimens of Thymic Malignancy. J Thorac Oncol 2011;6(7,Suppl 3):S1730-8

11 Mediastinal Lezyonlarda İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Kuralları İİAB Almanın Teknik Yönleri 22-Gauge (veya daha büyük) iğne ROSE* veya en az 3 geçiş ROSE veya en az 6 sürüntü (her geçişte 2 sürüntü). Materyaller CYTORICH kırmızı veya benzer solüsyonlarda saklanmalıdır Hücre bloğu hazırlanmalıdır Lenfoma şüphesi varsa flow sitometre için örnek alınmalıdır İİAB Yorumlanması ve Raporlanması Yorumlama klinik ve radyolojik bulgularla korele olmalıdır Parçanın yeterli olduğu raporlanmalıdır* Ayrıcı tanı için immünohistokimyasal değerlendirme yapılmalıdır Tanı koymada zorlanılırsa daha deneyimli ikinci bir patologla konsülte edilmelidir. *Genel kriterler geçerlidir, ayırıcı tanılar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir İİAB, İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi; ROSE, Real-time On-Site Examination (Anında patolojik inceleme) Mediastinal Lezyonlarda İğne Biyopsisi Kuralları İğne Biyopsisi Almanın Teknik Yönleri 19-Gauge (veya daha büyük) iğne 3 (veya daha fazla) geçiş İğne Biyopsisi Yorumlanması ve Raporlanması Yorumlama klinik ve radyolojik bulgularla korele olmalıdır Ayırıcı tanı için immünohistokimyasal değerlendirme yapılmalıdır Tanı koymada zorlanılırsa daha deneyimli ikinci bir patologla konsülte edilmelidir. Mediastinal Lezyonlarda Cerrahi İnsizyonel Biyopsi Kuralları İnsizyonel Biyopsi Almanın Teknik Yönleri Dokunun tanısal açıdan yeterli olup olmadığı frozen inceleme ile değerlendirilmelidir Frozen inceleme raporu sonucu dikkatle yorumlanmalıdır Frozen incelemeye tabi tutulmayacak ek dokular elde edilmelidir Mediastinal tümörlerde heterojenitenin sık görülmesi sebebiyle çok parça alınmalıdır Biyopsilerin geniş olmaktan çok, derin alınması tavsiye edilir İnsizyonel Biyopsi Yorumlanması ve Raporlanması Yorumlama klinik ve radyolojik bulgularla korele olmalıdır Tanı koymada zorlanılırsa daha deneyimli ikinci bir patologla konsülte edilmelidir İmmünohistokimyasal değerlendirme, timik malignitelerin subtiplendirmesinde ve diğer mediastinal malignitelerden ayrımında yaşanabilecek problemlerin çözümünde yardımcı olabilir Referans: Marchevsky A, Marx A, Ströbel P ve ark. Policies and Reporting Guidelines for Small Biopsy Specimens of Mediastinal Masses. J Thorac Oncol 2011;6(7,Suppl 3):S1724-9

12 Mediastinal Lezyonların Ayırıcı Tanısında Kullanılan Seçilmiş Immünohistokimyasal Markerlar Timik Karsinomun çeşitli markerları Matür T fenotipin lenfoid markerları İmmatür T fenotipin lenfoid markerları Lenfoid markerlar: Germ hücreli Akciğer Epitelyal markerlar Nöroendokrin markerlar tümör markerları kaynaklı markerlar CD20 Sinaptofizin, Oct 3 / 4, TTF-1, Napsin, Sitokeratin CD117, CD5*, kromogranin, fetoprotein, Surfaktan CD3, CD99, Tdt, CD70, EMA* CD56 CD30, PLAP apoprotein CD45 CD1a LY EC Timoma /+ Timik hiperplazi Timik karsinom + + +/ Timik nöroendokrin tümörler Lenfoma (CD30 ) Germ hücreli tümörler +/ Metastazlar +/- -* +/ Önemli: ön mediastinal kitlelerin değerlendirilmesinde yararlı bazı antikorlar (Ab) arasında, epitelyal hücre (EC) komponenti olanlar veya germ hücreli kabul edilenler unutulmamalıdır, oysa diğerleri lenfoid hücreli (LY) komponenti değerlendirmede yararlıdır. Dahası, hematolenfoid hücreleri (CD5, CD20, CD117) belirlemede kullanılan bazı antikorların, seçilmiş timoma subtiplerinde ve timik karsinomlarda beklenmedik şekilde eksprese edilmeleri sayesinde timik epitelyal tümörlerin tanısında faydalı olduğu gösterilmiştir. Morfolojik kriterler ve antikor panelleri, tanı koymak için seçilmiş olgularda kullanılmalıdır CD30 : mediastinal lenfomalarda, CD30 Hodgkin lenfomalarda ve bazen primer mediastinal B hücreli lenfomalarda eksprese edilirler. *Ekstratimik kökenli adenokarsinomlar sıklıkla CD5 ve EMA immünoreaktivitesi eksprese eder.

13 ITMIG BT Görüntüleme Kiti Primer Tümörün Özelliklerinin Değerlendirilmesi DEĞİŞKEN Boyut (cm) Kenarları İç dansite Kalsifikasyon Çevre yağ doku invazyonu Mediastinal yapılara %50 komşuluk ve yağlı planların silinmesi Tümörün mediastinal yapılarla komşuluğu Direkt vasküler endolüminal invazyon SEÇENEK X-aksı (aksiyal kesitte en uzun boy) Y-aksı (en uzun boya dik uzunluk) Z-aksı (kraniokaudal uzunluk) Düzgün Lobüle Homojen Heterojen Kistik Evet Evet Evet (yapılar sıralanmalı) Evet (liste) Evet (damar isimlerini sırala) Çevre Yapıların Tutulumunun Değerlendirilmesi DEĞİŞKEN Komşu akciğer parankimindeki anormallikler Plevral efüzyon varlığı Plevral nodül varlığı Mediastinal lenf nodu genişliği (kesitsel incelemede kısa aksı > 1 cm) Frenik sinir lokalizasyonuna komşuluk Yükselmiş hemidiyafram Pulmoner nodül varlığı Şüpheli ekstratorasik metastaz SEÇENEK Evet Unilateral Bilateral Yok Yok Unilateral/bilateral >5/yaygın Evet (lenf nodu haritasına göre yerleşim 26 ) Evet Evet Evet Evet (yerleşim) Referans: Marom E, Rosado-de-Christenson M, Bruzzi J ve ark. Standard Report Terms for Chest Computed Tomography Reports of Anterior Mediastinal Masses Suspicious for Thymoma. J Thorac Oncol 2011;6(7,Suppl 3):S

14 ITMIG Radyasyon Onkolojisi Kiti Radyoterapiyle Tedavi edilen Timik Maligniteler için Kılavuz Amaç: Küratif hastalığı tamamen iyileştirme amacıyla, uzun dönem hastalık kontrolü için Palyatif semptomların giderilmesi ve/veya tümör boyutlarını küçültmek için Klinik Bağlam (Düzenleme): Preoperatif, tek başına RT veya eşzamanlı veya ardışık kemoterapi ile birlikte Postoperatif, komplet rezeksiyon (R0), mikroskopik rezidüel hastalık (R1) veya makroskopik rezidüel hastalık (R2) durumlarında endikedir ve gerektiğinde postoperatif kemoterapi (eşzamanlı veya ardışık) ile birlikte kullanılır. Definitif RT (cerrahi planlanmayan hastalar için) yalnızca RT veya küratif amaçla uygulanan kemoradyoterapi. Nüks hastalık için RT nüks alanı ve verilecek RT tipi (eksternal RT, endobronşiyal brakiterapi, intraoperatif) belirlenmelidir. Işınlanan Alan: Sınırlı Tümör Bölgesi: primer tümör veya lenf nodları Sınırlı Tümör Yatağı: preoperatif ve postoperatif görüntüleme yöntemleri ve ameliyatta klipslerle işaretlenerek tariflendiği gibi Tutulu Alan dışında Seçilmiş Bölgeler: (örneğin; mediasten, lenf nodları) Plevral metastaz alanları: postoperatif, definitif (küratif amaçlı) veya palyatif Tüm hemitoraks (sağ veya sol) Radyasyon Dozu: Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi Radyasyon dozu, Başlangıç dozu (Gy) Radyasyon fraksiyon büyüklüğü, Başlangıç dozu (Gy) Ek doz yapılmış mı: evet/hayır Ek doz zamanlaması: Ardışık/Eşzamanlı Ek doz dozu (Gy) Ek doz fraksiyon büyüklüğü (Gy) Radyasyon Tekniği: 2D Planlama. 3D Konformal Tedavi, IMRT, Proton Tedavisi, diğer Tedavi Parametreleri için Önerilen Kurallar Sınırlar GTV-CTV arası sınır: cm CTV- PTV arası sınır, 4D BT simülasyonu (veya dengi) olmadan veya günlük kv görüntüleme olmadan: cm ITV-PTV arası sınır, 4D BT simülasyonu (veya dengi) var ama günlük kv görüntüleme olmadan: cm ITV-PTV arası sınır, 4D BT simülasyonu ve günlük kv görüntüleme var: 0.5 cm Postoperatif RT Zamanlama ve Dozu için Dış Sınır Tanımları Tedavi 3 ay içinde başlamalı (eğer ardışık RT kemoterapiden sonra verilmişse, kemoterapi cerrahiden sonra 3 ay içinde başlamalı Planlı postoperatif RT vs. progresif hastalık için RT R0,1 için en az 40 Gy (1.8-2 Gy fraksiyonlar) ve R2 rezeksiyonlar için 54 Gy Referans: Gomez D, Komaki R, Yu J ve ark. Radiation Therapy Definitions and Reporting Guidelines for Thymic Malignancies. J Thorac Oncol 2011;6(7,Suppl 3):S1743-8

15 Nükslerin Tanımı Palyatif RT sonrası tümörün tekrar büyümesi hastalığın progresyonu olarak sınıflandırılmalıdır. Uzak nüks Toraks dışında yerleşmesi veya intraparankimal pulmoner nodüller olması Bölgesel nüks İntratorasik olup primer tümör veya timusla devamlılık arz etmemesi (plevral veya perikardiyal nodülleri kapsamaktadır) Lokal nüks primer tümörle aynı bölgede (küratif olarak tedavi edilmiş plevral implantlar dahil) veya komşu lenf nodlarını içeren timus bölgesinde. RT tedavi sahasına göre ayrıca sınıflandırılmalı: Saha dışı nüks RT sahasının dışında; merkezi, izodoz sahasının %50 sinin dışında bulunmalı Kenarın ıskalanması nüksün merkezi, planlanan dozun % ünü alan bölgede bulunmalı Toksisite Tanımı CTCAE v 4.02 ye göre tanım (Common Toxicity Criteria for Adverse Events, 15_QuickReference_5x7.pdf adresinden indirilebilir) Grad en az 3-5 olmalı; Özofagus, Solunum, Kardiyak ve diğer kategorileri de içermeli Maksimal toksisite, toksisite zamanı ve doz sınırlayıcı toksisite olup olmadığını içermeli Timik Malignite Tedavisinde Önerilen Dozimetrik Kısıtlamalar 5 Yalnızca RT KT ve RT Cerrahiden önce KT ve RT Spinal kord 1 D maks <45 Gy D maks <45 Gy D maks <45 Gy Akciğer 2 MLD 20 Gy V 20 %40 MLD 20 Gy V 20 %35 V 10 %45 V 5 %65 MLD 20 Gy V 20 %30 V 10 %40 V 5 %55 Kalp V 30 %45 Ortalama doz <26 Gy V 30 %45 Ortalama doz <26 Gy V 30 %45 Ortalama doz <26 Gy Özofagus D maks 80 Gy V 70 < %20 V 50 < %50 Ortalama dose<34 Gy D maks 80 Gy V 70 < %20 V 50 < %40 Ortalama doz <34 Gy D maks 80 Gy V 70 < %20 V 50 < %40 Ortalama doz<34 Gy Böbrek 3 20 Gy < %32 her iki böbrek 20 Gy < %32 her iki böbrek 20 Gy < %32 her iki böbrek Karaciğer V30 %40 Ortalama doz <30 Gy V30 %40 Ortalama doz <30 Gy V30 %40 Ortalama doz <30 Gy RT, radyoterapi; KT, kemoterapi; MLD, ortalama akciğer dozu; D maks = maksimum doz 1 Spinal kordun tedavi uygulanan kısmının boyutu değerlendirilmelidir; PTV spinal korda 1cm den yakınsa, spinal korda, GTV hedef hacime uygun dozu sağlayabilmek için önerilen dozun üst sınırından daha yüksek doz uygulanabilir, ama çok küçük hacimlerde bile 60 Gy den düşük olmalı ve 3-Gy gibi yüksek fraksiyon planlanıyorsa ~40 Gy i aşmamalıdır. 2 V 20 = 20 Gy veya daha fazla alacak efektif akciğer hacmi (toplam akciğer hacmi gros tümör hacmi). RT öncesinde pnömonektomi uygulanan hastalar için, MLD < 8 Gy, V 20 < %10 ve V5 <%60 olmasını öneriyoruz. Komplet rezeksiyon uygulanmış hastaların postoperatif tedavi planlamasında, GTV hesaplanamadığı için, TLC CTV hesaplaması kullanılmaz, kalan akciğerin tüm akciğeri temsil ettiği kabul edilir. 3 Bir böbreğin büyük bölümü yüksek dozla tedavi edilecekse böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi düşünülmelidir Referans: Marks LB, Yorke ED, Jackson A, ve ark: Use of normal tissue complication probability models in the clinic. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S10-9

16 ITMIG Medikal Onkolog Kiti Kemoterapiyle Tedavi edilen Timik Maligniteler için Kılavuz KEMOTERAPİ STRATEJİLERİ Başlangıç tedavisi Küratif amaçlı Primer kemoterapi Post-operatif kemoterapi Palyatif amaçlı Palyatif kemoterapi Nüks için kemoterapi Herhangi bir fokal tedavi öncesinde kemoterapi cerrahi veya RT Tedavinin amacı belirtilmeli, Cerrahi veya RT öncesi primer kemoterapi gibi Esas strateji belirtilmeli: primer preoperatif kemoterapi veya primer kemo-radyoterapi. Cerrahi sonrası kemoterapi. Rezeksiyon sonrası tümör kalıp kalmadığı belirtilmeli (R0, R1 veya R2). Cerrahi veya radyoterapi planlanmayan hastalar için uygulanacak yalnızca kemoterapi. Küratif amaçlı tedavi sonrası gelişen nüksler için kemoterapi. Nüks için kemoterapi küratif amaçlı da (primer preoperatif/kemoradyoterapi, postoperatif) palyatif amaçlı da (yalnızca kemoterapi) olabilir. Tedavinin başında tedavinin amacı ve stratejisi belirtilmelidir. GENEL KEMOTERAPİ KILAVUZLARI Modaliteler Analiz Toksisite Cevap Takip Nüks Kemoterapi rejimi Uygulanacak kür sayısı Doz yoğunluğu: > veya < %70 planlanan doz yoğunluğu Timoma ve timik karsinom için tedavi sonuçları ayrı değerlendirilmelidir. Grad 3-5 ve doz sınırlayıcı toksisite NCI-Common Toxicity Criteria Adverse Event (CTCAE) v4.02 kullanarak raporlanmalıdır. Akut ve geç toksisiteler raporlanmalıdır (özellikle kardiyak toksisite gibi geç etkiler). Tümör cevabı değerlendirmesi Standard Outcome Measures for Thymic Malignancies isimli yayında tanımlanmıştır. Tümörün lenfosit komponenti içerip içermediği not edilmeli Oktreotitle tedavi edilen hastalarda Oktreotit sintigrafisi sonuçları raporlanmalı. Tedaviye sekonder gelişen paraneoplastik sendromlar raporlanmalı Kortikosteroid tedavi dozları ve süresi raporlanmalı (0,5mg/kg/gün ün üstünde prednizolona eşdeğer). R0 rezeksiyondan sonra yıllık BT (kontrastlı) 5 yıl boyunca, sonra yıllık akciğer filmi, minimum 5 yılda bir BT Evre III, IVa için küratif tedavi sonrası 3 yıl boyunca her 6 ayda bir BT, sonra yıllık akciğer filmi, minimum 5 yılda bir BT Palyatif tedavi esnasında tümörün büyümesi progresyon olarak sınıflandırılmalıdır. Nüks demek için komplet rezeksiyon veya küratif tedaviye komplet radyolojik yanıt sonrası tümör büyümesi olmalıdır. İlk klinik olarak nüks şüphesi varlığında biyopsi yapılmamış olsa bile (sonradan nüks olmadığı gösterilmedikçe) nüksün zamanı belirtilmelidir. Tedavi kesilmesinden 15 ay sonra gelişen tümör büyümesi rebound hiperplazi olarak kabul edilir. Lokal nüks tümör alanında veya komşu nodları içeren timus lojunda Rejyonal nüks intratorasik ama tümörle veya timusla devamlılık halinde değil (plevral ve perikardiyal nodülleri içerir) Uzak nüks toraks dışında veya intraparankimal nodüller

17 Timik Malignitelerde Kemoterapiyi içeren Tedavi Stratejilerinin Diyafram Şeması Referans: Girard N, Lal R, Wakelee H ve ark. Chemotherapy Definitions and Policies for Thymic Malignancies. J Thorac Oncol 2011;6(7,Suppl 3):S

18 Translation for the figures: Figure 1: Resim 1 Stage I: Evre I Vessels: Damarlar Mediastinal fat: Mediastinal yağlı doku Lung: Akciğer Visceral pleura: Viseral plevra Mediastinal pleura: Mediastinal plevra Pericardium: Perikard Fibrous layer: Fibröz tabaka Serosal layer: Seröz tabaka Tumor: Tümör Tumor any size/infiltration: Tümör herhangi boyutta/invazivlikte Separate nodule within capsule: Kapsülle sınırlı ayrı nodül Direct intracapsular spread: Kapsül içi yayılım Capsule absent but no invasion: Kapsül yok ama invazyon da yok Limited microscopic transcapsular invasion: Sınırlı mikroskopik transkapsüler invazyon Localized gross invasion, limited to mediastinum: Lokalize makroskopik invazyon, mediastenle sınırlı More extensive invasion, but limited to mediastinal fat: Daha geniş invazyon, ama mediastinal yağ dokuyla sınırlı Direct mediastinal pleural involvement or partial pericardial or vessel invasion: Direkt mediastinal plevra tutulumu, kısmi perikard veya damar invazyonu Direct penetration through visceral pleura, pericardium or vessels: Viseral plevra, perikard veya damarların direkt invazyonu Pleural nodules: Plevral nodüller Pericardial nodules: Perikardiyal nodüller Lymph node involvement: Lenf nodu tutulumu Nodules within lung parenchyma: Akciğer parankiminde nodüller Distant organ involvement: Uzak organ tutulumu

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

RADYOTERAPİDE PLANLAMA. Dr Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Mart 2015

RADYOTERAPİDE PLANLAMA. Dr Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Mart 2015 RADYOTERAPİDE PLANLAMA Dr Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Mart 2015 Çevre sağlıklı dokuya mümkün olan en az dozu vermek Hedef volümde homojen maksimum doza ulaşmak Volüm tanımlama Doz spesifikasyonu

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı SBRT Endikasyonları Tedavi öncesi endikasyon değerlendirilmesi Cerrahi, Brakiterapi ve eksternal RT seçenekleri

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan OLGU SUNUMU Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan Anamnez 32 yaş, kadın Öğretmen Ek hastalık yok G2P2 Premenopozal Kullandığı ilaç yok Annede rektum ca Estetik amaçlı bilateral redüksiyon mammoplasti+

Detaylı

Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Mediasten anatomisi: Üstte torasik inlet, altta diafragma, önde sternokostal duvar, arkada vertebralar ve kot

Detaylı

RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ

RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI ICRU 50 ve 62 DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ Haziran 2010 ICRU:International Commission on Radiation Units and Measurements 1973 ICRU 23: Tek yönlü fotonla

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Jinekolojik Kanserli Hastaların Tedavisinde, Farklı Planlama Tekniklerinin Dozimetrik ve Radyobiyolojik Karşılaştırması

Jinekolojik Kanserli Hastaların Tedavisinde, Farklı Planlama Tekniklerinin Dozimetrik ve Radyobiyolojik Karşılaştırması Jinekolojik Kanserli Hastaların Tedavisinde, Farklı Planlama Tekniklerinin Dozimetrik ve Radyobiyolojik Karşılaştırması Aysun İNAL, Evrim DUMAN, Aycan ŞAHİN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Banu Bilezikçi Güven Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara 25. Ulusal Patoloji Kongresi 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015, Bursa 2014

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi 2016 by American Society of Clinical Oncology Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi Servikal kanserin tedavisi hastalığın evresine göre belirlenmektedir. Tedavi konizasyon,,

Detaylı

KHDAK IMRT sinde Tedavi Planlama Sistemlerinin Monte Carlo Yöntemi ile Karşılaştırılması

KHDAK IMRT sinde Tedavi Planlama Sistemlerinin Monte Carlo Yöntemi ile Karşılaştırılması KHDAK IMRT sinde Tedavi Planlama Sistemlerinin Monte Carlo Yöntemi ile Karşılaştırılması Türkay TOKLU 1, Bahar DİRİCAN 2, Necdet ASLAN 1 1 Yeditepe Üniversitesi, Fizik Bölümü 2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi,

Detaylı

YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM. Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM. Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Yüksek Dereceli Glial Tümör SSS tümörlerinin %8-12 Anaplastik astrositom

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ GİRİŞ Baş boyun tümörleri için radyoterapi alan hastanın anatomisi tedavi süresince anlamlı olarak değişir. Tümörün büyümesi

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D.

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. Vaka 16y, K. Şikayet: sol boyunda 6 aydır var olan şişlikte giderek artış olmuş. Şişlik sayısında artış mevcut. Fizik

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya Meme Kanserlerinde Lokal Kontrole Etki Eden Prognostik Faktörler Patolojik Faktörler Prof Dr Tülay CANDA Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Meme

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Radyasyon tolerans dozu aşılmışsa Organ fonksiyonu bozulmuşsa EK TEDAVİ SAKINCALI İlk RT dozu İlk RT volümü Tedaviler

Detaylı

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde tru-cut biyopsi yöntemi kullanılmalı mı?

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde tru-cut biyopsi yöntemi kullanılmalı mı? Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde tru-cut biyopsi yöntemi kullanılmalı mı? Beril Güler, Tuğçe Kıran, Dilek Sema Arıcı, Erhan Ayşan, Fatma Cavide Sönmez Tiroid nodülü nedir? Çevre tiroid parankiminden

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

RADYOTERAPİDE HEDEF VOLÜM VE DOZ TANIMLANMASI-ICRU. DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ Haziran 2011

RADYOTERAPİDE HEDEF VOLÜM VE DOZ TANIMLANMASI-ICRU. DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ Haziran 2011 RADYOTERAPİDE HEDEF VOLÜM VE DOZ TANIMLANMASI-ICRU RAPORLARI DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ Haziran 2011 ICRU:International Commission on Radiation Units and Measurements 1973 ICRU 23: Tek

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Çıkar çatışmam yok Kongre desteğini saymazsanız mcengiz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

RECIST. Response Evaluation Criteria In Solid Tumors

RECIST. Response Evaluation Criteria In Solid Tumors RECIST Response Evaluation Criteria In Solid Tumors Tümör Cevap Kriterleri Tanımlama? Hastaların tedaviye verdiği cevabı tanımlamak için kullanılan genel kabul görmüş kriterlerdir. Neden? Tümör yükündeki

Detaylı

Kemik metastazlarında reirradiasyon

Kemik metastazlarında reirradiasyon Kemik metastazlarında reirradiasyon Dr. Yasemin Bölükbaşı Amerikan Hastanesi-MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Metastaz Mekanizması External beam radiotherapy in metastatic bone pain from solid

Detaylı

Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna

Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna 18 Ocak 12 Çarşamba Pnömonektomi Pnömonektomi Her ne kadar yapılma oranı giderek oranı azalıyor olsa da her zaman yapılmaya devam edilecek bir işlemdir. 18 Ocak

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Ektopik timüs olgusu; olgu sunumu/ectopic thymus; a case report by Tilkan & Demircan

Ektopik timüs olgusu; olgu sunumu/ectopic thymus; a case report by Tilkan & Demircan EKTOPİK TİMUS; OLGU SUNUMU ECTOPİC THYMUS; A CASE REPORT Osman Korcan TİLKAN 1, Sedat DEMİRCAN 2 1, 2 Gazi Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Beşevler-ANKARA İLETİŞİM: Osman Korcan TİLKAN, Uzm

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ Dr. Nimet Karadayı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Lenf nodları metastatik malignitelerde en

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

Akciğer Radyoterapisinde RPM. Berna Savaş Özel Onkomer Onkoloji Merkezi, İzmir

Akciğer Radyoterapisinde RPM. Berna Savaş Özel Onkomer Onkoloji Merkezi, İzmir Akciğer Radyoterapisinde RPM Berna Savaş Özel Onkomer Onkoloji Merkezi, İzmir Özel Onkomer Onkoloji Merkezi (1997- ) 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi(2000- ) Dinamik IMRT (Yoğunluk Ayarlı Yoğunluk Ayarlı)

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanseri %90 ductal adenokanser Kanser tanısında 10. sırada Kanser ölümünde 4. sırada Pankreas Kanseri Tanı sırasında %20 rezektabl

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Radyoterapi Tedavi Planlarının Değerlendirilmesi ile İlgili Protokoller

Radyoterapi Tedavi Planlarının Değerlendirilmesi ile İlgili Protokoller Radyoterapi Tedavi Planlarının Değerlendirilmesi ile İlgili Protokoller Doç.Dr.Bahar Dirican GATA Radyasyon Onkolojisi AD 21 Mart 2015 - Ankara 13 Haziran 2015 - İzmir Medikal Fizik Derneği Eğitim Toplantısı

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı