Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S Gene Bigi ve uaným Prensiperi: PR-53S bir eetri þebeesine ait tüm parametreeri öçme amacýya tasaranmýþ miroiþemci tabaný üniversa bir cihazdýr. Öçüen parametreer 5 ayrý dispayde gösteriir.bu ayný anda 50 den faza parametreyi inceeyebime imaný saðar. Aým ve geriim trafosu oranarý ayaranabiir. Faz geriimi,faz aýmý ve topam aým için min. ve max. deðerer ayrýca faz aýmarý topam aým,topam atif,reatif ve sana güç için demand deðereri aydediir. PR-53s ODBUS seri habereþme arayüzüne sahiptir. Faz Dispayeri Ortaama Dispayi Topam Dispayi V- V- z Faz Dispayeri V- A SA W VAr VA PR Wh WArh V- SW SVAr SVA Topam Wh VArh ETWOR AAYSER PR- 53S TRUE RS Bac Puse Çýýþarý PR-53S Pu1 ve Pu2 oma üzere 2 adet Enerji Puse çýýþýna sahiptir. Pu1 (Reatif Enerji Puse Çýýþý) : Bu çýýþtan; her 1Varh i enerji artýþýnda 1 puse üretiir. Pu1 sadece - (reatif import) enerji deðereri için uanýýr. Pu2 (Atif Enerji Puse Çýýþý) : Bu çýýþtan; her 1Wh i enerji artýþýnda 1 puse üretiir. Pu2 - (Atif Ýmport) ve - ( Atif Export) enerji deðereri için uanýýr. in. puse periodu 1,6 saniyedir. in., ax. ve Demand Deðererinin izenmesi: in. ve ax. deðerer ; Faz geriimeri(v),faz Aýmarý(A),Topam Aým(SA) için, tanýmýdýr. Demand deðereri; Topam Aým(SA),Topam Atif güç(sw),topam Reatif(SVAr) güç ve topam sana güç (SVA) için tanýmýdýr. Öçüen aný deðer daha önce aydedien min. deðerden üçüse yeni min. deðer oara, max. deðerden büyüse yeni max. deðer oara aydediir. Demand deðeri ise demand süresi boyunca öçüen degererin en üçüðüdür. Demand süresi boyunca aydedien (ör: 15 d) en üçü deðer daha önce aydedien demand deðerinden büyüse yeni demand deðeri oara aydediir. Demand tuþuna basýdýðýnda tanýmý parametreerden biri gösteriiyorsa min.,max. yada demand deðeri gösteriir.tanýmsýz bir parametre gösteriiyoren Demand tuþuna basýýrsa aný deðer gösterimeye devam eder. Örneðin Güç fatörü gösteriiyoren min.max.,demand deðereri tanýmsýz oduðundan aný deðerer gösterimeye devam eder. Ortaama Dispayi Topam Dispayi Ortaama Topam PR-53S ETWOR AAYSER True RS Bac Demand ED Yuarý Aþaðý Ortaama Yuarý Aþaðý ax. ED (Demand) inimum ED ax. ED (Demand) inimum ED Demand ED Tuþara ait fonsiyonar Öçme onumunda V-... V- deðereri arasýnda geçiþi saðar. onumunda deðer arttýrmaya yada sonrai menüye geçmeyi saðar Öçme onumunda V-... V- deðereri arasýnda geçiþi saðar. onumunda deðer azatmaya yada bir menüye geçmeyi saðar (SET) Öçme onumunda max-min, Demand ve aný deðereri arasýnda geçiþi saðar. 5sn. basýý tutuduðunda ayar onumuna girmeye yarar. Ayar onumunda deðereri aydetmeye veya bir at menüye geçmeye yarar. (Bac) Öçme onumunda V- - z deðereri arasýnda geçiþi saðar. Ayar onumunda deðer gireren bir öncei basamaða gecmeyi saðar. () Öçme onumunda SW...SVA deðereri arasýnda geçiþi saðar. Ayar onumunda bir üst menüye geçmeye yada deðereri aydetmeden ayar onumundan çýmaya yarar. Pin Atif oduðunda menüye girme için 5 sn set tuþuna basýdýðýnda menüye girmeden önce PI ister PI doðru oara giriditen sonra menüye geçiir. Aým trafosu çeviri oranýnýn girimesi: Aým trafosu çeviri oranýnýn giridiði menüdür. ot: Aým öçüen sistem ie PR-53S arasýnda aým trafosu uanýmýyorsa, aým trafosu çeviri oranýný 1 iz. Örne: Aým öçüen sistem ie PR-53S arasýnda 250/5A u bir aým trafosu uanýýyorsa; Aým trafosu çeviri oranýný = 250/5 Ctr deðerini girme için Öçme onumundayen, (Ctr menüsü görünecetir.) SET tuþuna basýn (2. dispayin en saðýndai raam yanýp sönecetir) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 1 er hanesine SET tuþuna basýn (3. dispayin en soundai raam yanýp sönecetir. 1 er hanesini yanýþ girdiyseniz BAC tuþuna basara terar girebiirsiniz) V- A SA W VAr VA PR Wh WArh V- = 50 girimeidir. YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 100 er hanesine SET tuþuna basýn (3. dispayin ortasýndai raam yanýp sönecetir. 100 er hanesini yanýþ girdiyseniz BAC tuþuna basara terar girebiirsiniz.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 10 ar hanesine Wh VArh PR-53S ETWOR AAYSER True RS ETWOR AAYESER PR- 53S TRUE RS SET tuþuna basýn (3. V- V- z SW SVAr SVA dispayin en saðýndai raam yanýp sönecetir. 10 ar hanesini yanýþ girdiyseniz BAC tuþuna basara terar girebiirsiniz.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 1 er hanesine SET tuþuna basýn, Ctr görünecetir. (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr.yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Bac Bac Cihazýn uanýýþý: Yuarý,Aþaðý tuþarý ie 1,2,3 dispayerinde gösteriece parametre (V,A,SA,W,VAr,VA,Wh,VArh,V), Ortaama tuþu ie Ortaama V,V yada Freans; Topam tuþu ie SW, SVAr, SVA seçiir. Demand tuþu ie de öçüen parametreye ait min.,max. yada demand deðeri gösteriir. Öçüen Parametreer: V (Faz Geriimi) VA (Sana Güç) SV(Ortaama Faz Geriimi) V (Faz-Faz Geriimi) P.F. (Güç Fatörü) SV (Ortaama Faz - Faz Geriimi) A (Faz Aýmý) AI ( Wh) (Import Atif Enerji) z. (Freans) SA (Topam Aým) AE (Wh) (Export Atif Enerji) SW (Topam Atif Güç) W (Atif Güç) ri (VArh) (Import Reatif Enerji) SVAr (Topam Reatif Güç) VAr (Reatif Güç) re(varh) (Export Reatif Enerji) SVA (Topam Sana Güç) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar tuþuna te te basýn. Dispayerde (SAU SEt YES) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt yes göründüðünde tuþuna basarsanýz veya yes yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) Geriim trafosu çeviri oranýnýn girimesi: Geriim trafosu çeviri oranýnýn giridiði menüdür. ot: Geriimi öçüen sistem ie PR-53S arasýnda geriim trafosu uanýmýyorsa, geriim trafosu çeviri oranýný 1 iz. Örne: Geriimi öçüen sistem ie PR-53S arasýnda 34,5V/100V u bir geriim trafosu uanýýyorsa; Geriim trafosu çeviri oranýný = 34500/100 = 345 girimeidir. 1

2 EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S Utr deðerini girme için; Öçme onumundayen, (Ctr menüsü görünecetir.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara Utr menüsünü buun SET tuþuna basýn (2.dispayin en saðýndai raam yanýp sönecetir) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 1 er hanesine SET tuþuna basýn (3. dispayin en soundai raam yanýp sönecetir. 1 er hanesini yanýþ girdiyseniz BAC tuþuna basara terar girebiirsiniz) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin100 er hanesine SET tuþuna basýn (3. dispayin ortasýndai V- V- z V- A SA W VAr VA PR Wh WArh V SW SVAr SVA Wh VArh Bac PR-53S ETWOR AAYSER True RS ETWOR AAYESER PR- 53S TRUE RS Bac raam yanýp sönecetir. 100 er hanesini yanýþ girdiyseniz BAC tuþuna basara terar girebiirsiniz.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 10 ar hanesine SET tuþuna basýn (3. dispayin en saðýndai raam yanýp sönecetir. 10 ar hanesini yanýþ girdiyseniz BAC tuþuna basara terar girebiirsiniz.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 1 er hanesine SET tuþuna basýn, Utr görünecetir. (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr.yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar tuþuna te te basýn Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt yes göründüðünde tuþuna basarsanýz veya yes yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) Demand süresinin girimesi: Demand süresinin ayarandýðý menüdür. (Ctr menüsü görünecetir.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara dt menüsünü buun SET tuþuna basýn (3. dispeyin ortasýndai raam yanýp sönecetir.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 10 ar hanesine SET tuþuna basýn (3. dispayin en saðýndai raam yanýp sönecetir. 10 ar Wh VArh Bac hanesini yanýþ girdiyseniz BAC tuþuna basara terar girebiirsiniz.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin1 er hanesine SET tuþuna basýn, dt görünecetir. (Veri girimiþtir. Faat henüz V- A SA W VAr VA PR Wh WArh V- iþeme aýnmamýþtýr.yeni Bac verinin iþeme aýnmasý PR-53S için aþaðýdai you taip ETWOR AAYSER True RS V- V- edin) z SW SVAr SVA Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar tuþuna te te basýn. Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt yes göründüðünde tuþuna basarsanýz veya yes yerine no seçeneðini seçerseniz yeni ayarar aydedimeden ayar menüsünden çýýýr. Cihaz öncei ayararýya çaýþmaya devam eder. ETWOR AAYESER PR- 53S TRUE RS 2 min. ve max. deðererin görüntüenmesi,min. ve max. deðerer ve enerjierin siinmesi: min. ve max. veya enerji sayaçarýnýn deðererinin siindiði menüdür. PR-53S parametreerine ait aný oara öçüen min. ve max. deðererini hafýzasýnda tutar. min ve max. deðereri görebime için bu taimatýn tuþara ait fonsiyonar böümüne baýnýz. ot: afýzada aydedien bigier eetri esimeerinden etienmez. Cr de veya En menüsünde; yes seçip, tüm menüerden çýýdýðýnda yapýan deðiþiiere onay verirseniz tüm parametreere ait min. ve max. deðerer veya enerji sayaçarýya igii deðerer ayný anda siinecetir. min. ve max. veya enerji sayaçarý deðererini sime için; Öçme onumundayen, (Ctr menüsü görünecetir.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara Cr de veya En menüsünü buun SET tuþuna basýn (Cr de no menüsü görünecetir.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara ; deðereri sime istiyorsanýz yes, sime istemiyorsanýz no seçin. SET tuþuna basýn (Cr de görünecetir.) tuþuna basýn uanýcý þifresinin tanýmanmasý: uanýcý þifresinin tanýmandýðý ve atif yapýdýðý menüdür. Cihazýn ayararýnýn yetisiz iþierce deðiþtirimesini öneme için, bu menüde 4 hanei bir uanýcý þifresi beireyip bu þifreyi atif hae getirmeisiniz. Pýn menüsünün atýnda 2 adet at menü vardýr. uanýcý þifresinin deðiþtirimesi: uanýcý þifresini deðiþtirme için uanýan menüdür. ot: Fabria çýýþý uanýcý þifresi 1234 tür.uanýcý þifresini deðiþtirme için; Öçme onumundayen, (Ctr menüsü görünecetir.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara Pýn menüsünü buun SET tuþuna basýn (Pýn ACt menüsü görünecetir.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara Pýn Cg menüsünü buun YUARI-AÞAÐI-SET tuþarýný uanara esi þifreyi. YUARI-AÞAÐI-SET tuþarýný uanara yeni þifreyi. YUARI-AÞAÐI-SET tuþarýný uanara yeni þifreyi terar. SET tuþuna basýn,pýn Cg görünecetir. (Veri girimiþtir. V- V- z V- A SA W VAr VA PR Wh WArh V SW SVAr SVA Wh VArh Bac PR-53S ETWOR AAYSER True RS ETWOR AAYESER PR- 53S TRUE RS Bac Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr.yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar tuþuna te te basýn. Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt yes göründüðünde tuþuna basarsanýz veya yes yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.)

3 EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S uanýcý þifresinin atif hae getirimesi: uanýcý þifresini atif hae getirme için uanýan menüdür. uanýcý þifresi atif hae getiridiði tadirde menüere girme için; aný deðerer gözemeniren, tuþuna 5 sn. basýdýðýnda uanýcý þifresi soruacatýr. uanýcý þifresi yanýþ giriirse cihaz iitenmez. ot: Fabria çýýþý uanýcý þifresi 1234 tür. uanýcý þifresini atif hae getirme için; Öçme onumundayen, (Ctr menüsü görünecetir.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara Pýn menüsünü buun SET tuþuna basýn (Pýn ACt menüsü görünecetir.) SET tuþuna basýn (2. dispayin en saðýndai raam yanýp sönecetir) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 1 er hanesine SET tuþuna basýn (3. dispayin en soundai raam yanýp sönecetir. 1 er hanesini yanýþ girdiyseniz BAC tuþuna basara terar girebiirsiniz) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 100 er hanesine V- A SA W VAr VA PR Wh WArh V- Bac SET tuþuna basýn PR-53S ETWOR AAYSER (3. dispayin ortasýndai True RS V- V- z SW SVAr SVA raam yanýp sönecetir. 100 er hanesini yanýþ girdiyseniz BAC tuþuna basara terar girebiirsiniz.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 10 ar hanesine SET tuþuna basýn (3. dispayin en saðýndai raam yanýp sönecetir. 10 ar hanesini yanýþ girdiyseniz BAC tuþuna basara terar girebiirsiniz.) YUARI-AÞAÐI tuþarýný uanara gireceðiniz deðerin 1 er hanesine SET tuþuna basýn, Pýn ACt of görünecetir. (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr.yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar tuþuna te te basýn. Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt yes göründüðünde tuþuna basarsanýz veya yes yerine no seçeneðini seçerseniz yeni ayarar aydedimeden ayar menüsünden çýýýr. V- Cihaz öncei ayararýya çaýþmaya devam eder. V- z V- A SA W VAr VA PR Wh WArh V- SW SVAr SVA PR-53S ETWOR AAYSER True RS Bac Seri abereþme PR53S opti izoei ODBUS RTU habereþme protooüne sahiptir. Öçüen bütün parametreer bigisayara atarýabiir.trafo oranarý ve habereþme ie igii parametreer set ediebiir, aydedien demand ve enerji deðereri sýfýranabiir. Parametreerin Ayaranmasý Cihaz Adresinin Ayaranmasý tuþuna 5 saniye basýnýz. YUARI ve AÞAÐI tuþarýya yi buun Wh VArh ETWOR AAYESER PR- 53S TRUE RS Bac Wh VArh Bac PR- 53S TRUE RS ETWOR AAYESER Baud Rate in Ayaranmasý Baud Rate 1200,2400,4800,9600,19200, bps deðererinden biri seçiebiir. YUARI ve AÞAÐI tuþarýya yu buunuz Ýstenien deðeri AÞAÐI ve YUARI tuþarýya ayarayýnýz. Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar tuþuna te te basýn Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt yes göründüðünde tuþuna basarsanýz veya yes yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) Paritenin Ayaranmasý: Parite O, ODD, EVE oara ayaranabiir. ODBUS RTU PROTOOÜ FOSIYO Standart ODBUS RTU mesaj formatý aþaðýdai þeidei gibidir YUARI ve AÞAÐI tuþarýya Terar set tuþuna basýnýz. Ýstenien deðeri AÞAÐI ve YUARI tuþarýya ayarayýnýz. Yeni deðeri saama için set tuþuna basýnýz READ OD REGISTERS PRESET SIGE REGISTER PRESET UTIPE REGISTERS ý buunuz Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar tuþuna te te basýn Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt yes göründüðünde tuþuna basarsanýz veya yes yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) Önemi ot: ETES in yazýýmarýya (PR-SW1/SW2) habereþebime için PARÝTE no seçimeidir. T Terar set tuþuna basýnýz. Ýstenien deðeri AÞAÐI ve YUARI tuþarýya ayarayýnýz. Yeni deðeri saama için set tuþuna basýnýz Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar tuþuna te te basýn Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt yes göründüðünde tuþuna basarsanýz veya yes yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) butonuna 5 saniye basýnýz. Terar set tuþuna basýnýz. Yeni deðeri saama için set tuþuna basýn tuþuna 5 saniye basýnýz. ADRES 8 BIT FOSIYO 8 BIT DATA X8BIT CRC CRC T Baþangýç ve bitiþ T zamanarý (3.5 arater süresi) hatta baðý cihazarýn mesaj baþangýcý ya da sonu oara deðerendirebimeeri için data hatarýnýn deðiþmeden amasý gereen süredir. Adres aaný (1-247 arasý) hatta baðý cihazýn seri adresini beirtir. Data Aaný save den master a ya da master den save cihaza gönderien datayý içerir. CRC ODBUS RTU protooünde uanýan hata tespit yöntemidir ve ii byte tan ouþur. Uyguanabiir odbus Fonsiyonarý:

4 EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S Read od (03) fonsiyonu öçüen parametreeri ve trafo oranarýný ouma için uanýýr arasý register ounabiir. Bu deðerer dýþýnda bir register ounmaya çaýþýýrsa cihaz hata mesajý gönderir. Örneðin Faz1 faz-nötr geriimini ouma için cihaza gönderimesi gereen mesaj; A 01 Cihaz adresi 03 Fonsiyon 00 SB adres 00 SB adres 00 Register sayýsý SB 01 Register sayýsý SB 84 CRC SB 0A CRC SB Preset Singe Register (06) omutu Trafo oranarýný set etme ya da min.,max. veya demand deðererinden herhangi birini sime için uanýýr. Aým trafosu oraný 5-10, geriim trafosu oraný 1-2 arasýnda giriebiir. Demand registererine sadece 0 deðeri giriebiir. CT oranýný 100 e ayarama için giriebiir; D Cihaz adresi 06 Fonsiyon 00 SB adres 37 SB adres 00 Data SB 64 Data SB D8 CRC SB 35 CRC SB Preset utipe register(10) birden faza register deðerini deðiþtirme için uanýýr. CT oranýný 100 e,geriim trafosu oranýný 20 ye set etme için; set etme için; C8 84 8F giriebiir. 01 Cihaz adresi 10 Fonsiyon 00 SB adres 37 SB adres 00 Register sayýsý SB 02 Register sayýsý SB 04 Byte sayýsý 00 Data SB 64 Data SB 00 Data SB C8 Data SB 84 CRC SB 8F CRC SB ODBUS Register Tabosu 68. Register (Din Register) Çözümemesi: Din (Din=Digita input)16 bit oara aþaðýda gösteridiði gibi gönderiir giriþ 2 0 DI1 DI2 U U U U U U U U U U U U U U giriþ 1 Yüse Byte Düþü Byte U: Tanýmsýz in1 (giriþ1) giriþine V DC uyguanýrsa Din Register in15. biti 1 oara set ediir. Diðer durumarda 15. bit 0 (sýfýrdýr). in2 (giriþ2) giriþine V DC uyguanýrsa Din Register in14. bit 1 oara set ediir. Diðer durumarda 14. bit 0 (sýfýrdýr). ATA ODARI ODBUS RTU protooünde uygun omayan bir mesaj gönderidiðinde cihaz hata mesajý gönderir. ata odarý þunardýr. 01 Geçersiz fonsiyon: Yuardai üç fonsiyon haricinde bir fonsiyon uanýýrsa 01 odu hata mesajý gönderiir.. 02 Geçersiz register: PR-53S te uanýabiece registerar 0-68 arasýdýr. Bunun dýþýnda bir register a eriþimeye çaýþýýrsa 02 odu hata mesajý gönderiir.. 03 Geçersiz data: Trafo oranarý için beirtien deðerer dýþýnda, demand deðereri için 0 dýþýnda, bir deðer uanýýrsa 03 odu hata mesajý gönderiir. PR-SW1/SW2 ;PR-53S Interface Program PR-SW1/SW2,PR-53S cihazý ie birite uanýma için tasaranmýþ ayýt ama ve anaiz programýdýr.pr-sw1/sw2 ie öçüen bütün parametreer ayný anda izenebiir. Program otomati oara ayýt tutar ve bu ayýtar grafise oara inceenebiir. Grafi ayý, günü veya saati oara çizdiriebir. Programýn ana eranýnda Indütif / atif enerji ve apasitif/atif enerji oranarý sürei oara izenebiir. Enerji sayaç bigieri istenen tariher arasýnda inceenebiir. Ayrýca PR- SW1/SW2 programý ie cihazýn parametreerini de deðiþtirme mümündür. Trafo oranarý deðiþtiriebiir, Demand deðereri ve enerji sayaçarý sýfýranabiir. Cihaz adresi deðiþtiriere max. 247 cihaz ie habereþebiir. Programýn Bigisayara Yüenmesi : PR-53S cihazý ie birite ayrýca satýan CD yi bigisayarýnýzýn CD Sürücüsüne yereþtirin. Windows 9X/2/XP masa üstünde bigisayarým simgesini çift týayýn ve CD simgesini seçin. up.exe dosyasýný çift týayýn. uruum programý PR- 53S yazýýmýný bigisayarýnýza yüeyecetir. Ya da Baþat menüsünden Çaýþtýr ý týayýp açýan aana d:\up.exe yazýp uruum programýný baþatabiirsiniz. Programýn Çaýþtýrýmasý :uruum programý, Baþat/Programar menüsünde ETES isimi asör atýnda PR-SW1/SW2 programýný opyaar. Bu simgeye çift týadýðýnýzda PR-SW1/SW2 programý çaýþýr. Aým Trafosu Oraný Geriim Trafosu Primeri Demand Süresi 2 BYTE DI (Giriþ) 2 BYTE Parametreer 16 bit hex. oara ietiir. Örneðin 230V geriim 00E6 oara ietiir. Aým deðeri ve güç fatörü deðeri 100 e böünmeidir A 004C, ietiir. Güç fatörü negatif oduðunda SB biti 1 gönderiir. Örneðin ietiir. Freans deðeri 10 a böünmeidir z. 1F2 gönderiir. Enerji deðereri 8 byte gönderiir ,567 Wh = 0C E 5B 17 2D 43 Baðantý için uanýaca abo özeieri; - Eraný - 24 AWG veya daha aýn - DC direnç<=100 ohm/m - areteristi empedans 100 z de 100 ohm - Ýi ieten arasý apasite =< 60 pf/m - Bir ietene topra arasýndai apasite =< 120 pf/m Programýn ana eranýndai START butonunu uanýara PR-53S cihazýndan öçüen deðerer görüntüenir. AYARAR Butonunu uanara programýn PR- 53S cihazý ie bigisayar arasýndai habereþme parametreeri düzenenir. abereþme parametreeri PR-53S ve Program tarafýnda ayný omaýdýr. Programýn ana eranýnda Enerji ve Demand deðererini sýfýrayan butonar buunmatadýr. Trafo oraný, PR-53S cihazý üzerinden ayaranabieceði gibi programdai TRAFO ORAARI butonu ie de ayaranabiir. 4

5 EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S Programýn ana eranýndai SAYAÇ BiGiERi butonunu uanýara PR-53S cihazýndan öçüen sayaç deðereri görüntüenir. Bu deðerer eranda inceenebieceði gibi baðý yazýcýya çýýþ aýnabiir. Grafi Butonu ve Raporama : Programýn GRAFI menüsü, PR-53S cihazýnýn o ana adar gerçeeþtirdiði tüm öçümeri 1 YI boyunca grafi ortamýnda görüntüenmesini saðar. GRAFI butonuna basýdýðýnda açýan menudei seçene ve parametreer grafiðin, ay, gün ve saat periyodunda hazýranmasýna oana saðar. Görüntüenen deðerer eranda inceenebieceði gibi baþý yazýcýdan çýýþ aýnabiir. Bir sonrai ya da bir öncei saat, gün ve baðý ay grafi deðererine uaþabime için ieri - geri yön butonarý uanýabiir. Grafiðin minimum ve maximum deðereri ve çözünürüðü GRAFI AYARARI menüsünden ayaranabiir. Te bir deðer inceenme istendiðinde farenin sað tuþu ie diðer deðerer saanabiir ya da yeniden görüntüenebiir. Teni Özeier Iþetme Geriimi (Un) : ütfen cihazýn arasýna baýn f : 50/60 z Beseme Giriþi Güç Tüetimi : < 4 VA Öçme Giriþeri Güç Tüetimi : < 1VA Vin : VAC 20/90 z. (-) : VAC (-) Iin : A~ Öçme Araýgý :10V V : (W,VAr,VA) : Wh,VArh Sýnýf : 1±1dijit [(%10-%110) x tam saa] Geriim Trafosu Oraný : Aým Trafosu Oraný : Demand Zamaný : 1-60 daia abereþme : ODBUS RTU (RS 485) : Opti izoei,programanabiir : Baud Rate bps : Adres : o, odd,even Parite Puse Çýýþarý : P Transistör Anahtarama Periyodu : in. 1.6 Sn.(400 msn darbe geniþigi) Çaýþma Aýmý : ax. 50 ma Çaýþma Geriimi : VDC, max. 30 VDC Giriþ : VDC Ortam Sýcaýðý : -5 C; +50 C Gösterge : ýrmýzý ED dispay Boyutar : PR-19, PR-16, P-26 Cihaz oruma Sýnýfý : Çift yaýtým-sýnýf II ( ) utu oruma Sýnýfý : IP 40 Termina oruma sýnýfý : IP 00 utu azemesi : Yanmaz Baðantý Þei : Panoya önden (PR-19, PR-16) emens Rayýna (P-26) Termina Baðantýsý için abo aýnýðý : 2.5 mm 2 Aðýrý : 0.45 g (PR-19, P-26) 0.8 g (PR-16) ontaj Sýnýfý : Sýnýf III Pane Dei Öçüeri Duvar 79.3mm 70mm Duvar 18 92mm 90mm 92mm Tip PR 19 (96x96) Boyutar Tip mm 70mm 140mm 96mm 140mm 50mm Tip PR mm 58mm mm 96mm Tip PR 19 (96x96) mm Tip PR 16 ÖEi UYARI : Programýn herhangi bir menüsünden çýma için, yine programýn çýýþ butonarýný uanýnýz. Asi tatirde Windows 9x iþetim sistemerinde bee taþmaarýna neden oabiir Doðru uaným ve Güveni Þartarý: Aþagýdai þartara uyumamasý hainde öüm ve ciddi yaraanmaar oabiir. - Cihaz baðanýren bütün enerjiyi esiniz. - Cihaz þebeeye baðandýðýnda ön panei çýartmayýnýz. - Cihazý sovent yada benzeri bir madde ie temizemeye çaýþmayýnýz. Sadece uru bez uanýnýz. - Baðantýarý ontro ediniz. - Eetrise cihazar sadece bayiniz tarafýndan tamir edimeidir. - Cihaz sadece pano tipi montaj içindir. - uanýaca sigorta F tipi omaý ve aým sýnýr deðeri omaýdýr. - Bu þartarýn diate aýnmamasý durumunda ortaya çýaca sonuçardan üretici firma yada yetii satýcýsý sorumu degidir Tip P 26 5

6 EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S PR 19 Baðantý Þemasý ax: 30 VDC + _ 3 Faz nötrü baðantý I1 I2 I3 Aým Öçme Giriþeri ( 12-48V DC ) Pu C InC In1 In2 RS GD A B TR Pu 1 Pu 2 Geriim Öçme Giriþeri Beseme A 1 ax: 30 VDC + _ I1 I2 I3 Aým Öçme Giriþeri ( 12-48V DC ) Pu C InC In1 In2 RS GD A B TR Pu 1 Pu 2 Geriim Öçme Giriþeri Beseme Faz, nötrsüz, Aron baðantý 1 A ax: 30 VDC P 26 utu Baðantý Þemasý + _ 3 Faz nötrsüz baðantý I1 I2 I3 Aým Öçme Giriþeri ( 12-48V DC ) Pu C InC In1 In2 RS GD A B TR Pu 1 Pu 2 Geriim Öçme Giriþeri Beseme A 1 ax: 30 VDC + _ 3 Faz, nötrsüz, Aron baðantý I1 I2 I3 Aým Öçme Giriþeri ( 12-48V DC ) Pu C InC In1 In2 RS GD A B TR Pu 1 Pu 2 Geriim Öçme Giriþeri Beseme A 1 ax: 30 VDC ax: 30 VDC I2 I2 I1 I1 PU1 PU1 PU2 PU2 Gnd A B TR I2 I2 I1 I1 PU1 PU1 PU2 PU2 Gnd A B TR Un ~ I 1 I 2 I 3 Un ~ I 1 I 2 I Faz nötrü baðantý 3 Faz, nötrsüz, Aron baðantý 6

7 EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S ax: 30 VDC ax: 30 VDC I2 I2 I1 I1 PU1 PU1 PU2 PU2 Gnd A B TR I2 I2 I1 I1 PU1 PU1 PU2 PU2 Gnd A B TR Un ~ I 1 I 2 I 3 Un ~ I 1 I 2 I Faz nötrsüz baðantý PR-16 utu Baðantý Þemasý ax: 30 VDC 3 Faz, nötrsüz, Aron baðantý ax: 30 VDC I1 I2 IC PU2 PU1 PUC TR B A GD I1 I2 IC PU2 PU1 PUC TR B A GD Geriim Öçme Giriþeri Aým Öçme Giriþeri Beseme I1 I2 I3 Un Geriim Öçme Giriþeri Aým Öçme Giriþeri Beseme I1 I2 I3 Un Faz nötrü baðantý ax: 30 VDC 3 Faz, nötrsüz, Aron baðantý ax: 30 VDC I1 I2 IC PU2 PU1 PUC TR B A GD I1 I2 IC PU2 PU1 PUC TR B A GD Geriim Öçme Giriþeri Aým Öçme Giriþeri Beseme Geriim Öçme Giriþeri Aým Öçme Giriþeri Beseme I1 I2 I3 Un I1 I2 I3 Un Faz nötrsüz baðantý Faz, nötrsüz, Aron baðantý 7

8 EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S PR-53S BiGiSAYAR BAÐATISI AYI ATTA AX. 31 CiAZ BAÐAABiiR. AX mt. RS485/RS232 OVERTER B A GD PC... TR B A GD TR B A GD TR B A GD 9 PI OETOR PR-53S-31 PR-53S-2 PR-53S-1 UVVETEDiRiCi UAARA AYI ATTA 247 CiAZ BAÐAABiiR. AX mt. AX mt. RS485/RS232 OVERTER B A GD PC TR BA GD PI OETOR PR-53S-247 UVVETEDiRiCi PR-53S-31 PR-53S-2 PR-53S PR055/10-05

GÜÇ ÖÇE EP04/04S Teni Özeier Ýþetme Geriimi () : ütfen cihazýn arasýna baýnýz. Ýþetme Freansý (f) : 4565 Hz Beseme Giriþi Güç Tüetimi : < 4 Öçme Giriþi Güç Tüetimi : < V In : 0300 V AC 4565 Hz. () : 0500

Detaylı

79.3mm 70mm. 90mm 60.6. Faz Displayleri. SW, SVA ve Hz Displayi. SVAr ve Cosj Displayi 106.0. Tip PK 26. 79.3mm 70mm. Duvar. Hz Displayi.

79.3mm 70mm. 90mm 60.6. Faz Displayleri. SW, SVA ve Hz Displayi. SVAr ve Cosj Displayi 106.0. Tip PK 26. 79.3mm 70mm. Duvar. Hz Displayi. ÞEBEE AAÝZÖÜ MP53CS ÞEBEE AAÝZÖÜ MP53CS Teni Özeier Ýþetme Geriimi () : ütfen cihazýn arasýna baýnýz. Ýþetme Freansý (f) : 4565 Hz Beseme Giriþi Güç Tüetimi : < 4 Öçme Giriþi Güç Tüetimi : < V In : 0300

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ 1. GÝRÝÞ ENDA MODBUS PROTOKOLÜ Modbus protokolü istemci/sunucu mimarisine dayalý bir endüstriyel iletiþim protokolüdür. Ýlk kez Modicon firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ bir standart olup sahadaki cihazlar

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

KARDEŞ ŞİRKETLER ŞUBELERİMİZ YURTİÇİNDEKİ KARDEŞ ŞİRKETLER YURTDIŞINDAKİ KARDEŞ ŞİRKETLER

KARDEŞ ŞİRKETLER ŞUBELERİMİZ YURTİÇİNDEKİ KARDEŞ ŞİRKETLER YURTDIŞINDAKİ KARDEŞ ŞİRKETLER ARDEŞ ŞİRETER ŞUBEERİMİZ AARA ŞUBESİ Adres : Sanayi Caddesi, Tahsin Piyae İş Merezi o: / UusAnara Te : 0) 0 Fax: 0) 0 emai : anara@entes.com.tr İZMİR ŞUBESİ Adres : 0. Soa Tesisat İş Merezi o: Z0 Yenişehir

Detaylı

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler Brötje Kombier BRÖTJE EXTRA Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Novadens Extra ) Teknik eri Tabosu Modeer EXTRA EXTRA 2 EXTRA EXTRA 42 EXTRA 4 Maksimum verim / (/0) 106.4 106. 106. 10. 10. Kısmi

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Enerji kalitesi için doğru adres. www.entes.com.tr. Ürün Kataloğu

Enerji kalitesi için doğru adres. www.entes.com.tr. Ürün Kataloğu zatan İzeme ompanzasyon Öçme Enerji aitesi için doğru adres TÜ R ÇE Güç aitesi ve Enerji 3 oruma & ontro www.entes.com.tr Ürün ataoğu Ö nsöz 983 yıında uruan Entes Eetroni, 7'i mühendis oma üzere 33 çaışanı

Detaylı

ENDA ET1120 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL KONTROL CİHAZI

ENDA ET1120 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL KONTROL CİHAZI Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir.

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

PM-PA/PM-PAC GÜÇ ANALİZÖRÜ

PM-PA/PM-PAC GÜÇ ANALİZÖRÜ PM-PA/PM-PAC GÜÇ ANALİZÖRÜ 1. GİRİŞ Güç Analizörü, şebekedeki elektrik parametrelerinin kontrolü, ölçümü ve izlenimi için idealdir. 4 adet LED göstergesi olup bütün ışık koşulları altında parametreler

Detaylı

MPR-4 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

MPR-4 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU MPR-4 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GÜVENLİK VE UYARILAR 2 1.1 Dikkat. 2 1.2 Güvenlik. 2 1.3 Garanti... 2 2 İŞLETME KOŞULLARI.. 3 3 GİRİŞ.........4 3.1 Genel Özellikler... 4 3.2

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ ortalama akım değerinin en büyük olanı) 25. 3Faza ait akımların maximum ve minimum değerleri 26. Toplam akımın maximum ve minimum değerleri 27. Her faza ait gerilimlerin maximum

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

DC MULTIMETRE ve ENERJİ ÖLÇER

DC MULTIMETRE ve ENERJİ ÖLÇER DC MULTIMETRE ve ENERJİ ÖLÇER Green Power Measurement Device, Kısa yolları olan menu ile kolay kullanım DC akım, gerilim ve güç değerleri aynı anda izlenebilir. Toplam, positif, negatif ve fark olarak

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı Titreşi_ ITAP FOO: art Oipiyat Konu Sınavı. Şeidei esne, hafif ütei tahtanın ucunda buunan sporcu ağırına tahtanın ucunun yerine aşağı doğru h.5 adar değiştiriyor. Tahtanın dene onuuna öre titreşi periyotunu

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu 1.0 Giriş AC-3200 cihazı, maliyet odaklı tasarlanmış yüksek entegreli Seri den ZigBee ye kablosuz çevirici adaptördür. Dahili ZigBee teknolojisi

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme.

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme. İçindekiler Reaktif Güç Kontrol Röleleri 4 Enerji Analizörleri 4 Tek Fazlı Kondansatörler 5 Üç Fazlı Kondansatörler 5 Uzaktan Enerji İzleme 6 Multimetre 6 AG Akım Trafoları 7 Tek Fazlı Şönt Reaktörler

Detaylı

Enerji İzleme Çözümleri. yüksek verimlilik

Enerji İzleme Çözümleri. yüksek verimlilik Enerji İzleme Çözümleri yüksek verimlilik Temel Özellikler Enerji Analizörünün basit bir şekilde tanımlanması Enerji analizörü, 3 faz enerji izleme, kapsamlı şebeke kontrol ve analizi sağlayan bir otomasyon

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm... 4 2. Cihaz

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış TR DE Ürüneri Gene Bakış Bir Bakışta Ürüneri Tanımama Sistemeri CIS CISA CISA - Mini Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Gene Gövde

Detaylı

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar:

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar: AN 9LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ Enerji analizörünün adet ayarı vardır. Bu ayar:. Akım Trafo Oranı ayarı. Gerilim Trafo oranı ayarı. LCD stili ayarı. Adres ayarı. Baud ayarı. Parite ayarı. Akım Trafo

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

SD-AY mA SEVİYE PROBU

SD-AY mA SEVİYE PROBU SD-AY420 4-20mA SEVİYE PROBU Vira Isı Endüstriyel Ürünler A.Ş. Metal İş Sanayi Sitesi 11. Blok No:37-39 İkitelli/İstanbul Tel: 0.212.549.57.70 Fax: 0.212.549.58.48 info@viravalf.com www.viravalf.com SD-AY420

Detaylı

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TRANS-MINI OTOMATÝK START ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-MINI, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi algýladýðýnda,

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

Energymeter Kullanım Kılavuzu

Energymeter Kullanım Kılavuzu Energyeter Kullanı Kılavuzu İçindekiler Doğru Kullanı Ve Güvenlik Şartları... 2 Ürün Özellikleri... 3 Ürün İle İlgili Teknik Bilgiler... 3 Cihaz İle Ölçülebilen Hat Paraetreleri... 4 Boyutlar ()... 5 Cihaz

Detaylı

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI Cihazý kullamada öce kullama kýlavuzuu dikkatlice okuyuuz! Kullama kýlavuzudaki uyarýlara uyulmamasýda kayaklaa zarar ziya ve þahýslarý uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullaýcýya aittir. Bu durumda oluþa

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý Yardýmcý Enerjisiz Sýcaklýk Regülatörleri Sýcaklýk Regülatörü Tip 9 asýnç dengeli yollu flanþlý baðlantý Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý karýþtýrýcý veya daðýtýcý

Detaylı

Elektronik Multimetre

Elektronik Multimetre Doküman Revizyon Tarihçesi Bu doküman yeni veya güncellenen bilgileri yansıtmak üzere düzenli olarak revize edilmektedir. Doküman revizyon tarihi her sayfada, sayfa numarasının aksi tarafında belirtilmiştir.

Detaylı

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ Kolay Kurulum Kademe Çözünürlüğü 1/4000 Endüktif ve Kapasitif Yönde Kontrol Her Marka 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rolesiyle Kullanılır

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

BQ352 Modbus Röle Cihazı 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ352 Modbus Röle Cihazı 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Röle Cihazı 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar.

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar. AC-A ı 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 6 4V~ /6Hz AC-A ı 3 7 4 6 8 Modüler Ürünler İçindekiler Yük Ayırıcı Anahtarlar... 4 Boyutlar... 4 Sipariş Bilgileri... 4 Ledli Ray Tipi Sinyal Lambaları....

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

3.Seviye Deneme Sınavı ITAP_12_14_2011 Titreşim

3.Seviye Deneme Sınavı ITAP_12_14_2011 Titreşim 3.Seviye Deneme Sınavı TAP_1_14_011 Titreşim 1. Notasa bir cisim şeidei çemberin A notasından sıfır i hızı ie AB doğrutuda yer çeim aaında hareet etmetedir. Çemberin çapı BC= ye eşit oduğuna öre cisim

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

MODEL MULTISER MULTISER ŞEBEKE ANALİZÖRÜ ISO 9001:2008. www.kael.com.tr. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. Tablo-1

MODEL MULTISER MULTISER ŞEBEKE ANALİZÖRÜ ISO 9001:2008. www.kael.com.tr. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. Tablo-1 MULTIER 03-PC-96 02-PC-96 01-PC-96 01-96 11-96 11-PC-96 MULTIER 03-PC-DI 02-PC-DI 01-PC-DI 01-DI 11-DI 11-PC-DI ŞEBEE LİZÖRÜ IO 9001:2008 www.kael.com.tr EL Mühendislik Elektronik Tic. ve an. Ltd.Şti.

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Algılayıcılar / Transmitter

Algılayıcılar / Transmitter 1 Algılayıcı / Transmitter ATH100L Algılayıcılar / Transmitter ATH100L Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_ATH100L] 2 Algılayıcı / Transmitter ATH100L İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 3 1.1. ATH100L... 3 1.2.

Detaylı

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000 Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 22.04.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm...

Detaylı

DELTA DVP Serisi PLC HABERLESME PROTOKOLU 1.0

DELTA DVP Serisi PLC HABERLESME PROTOKOLU 1.0 DELTA DVP Serisi PLC HABERLESME PROTOKOLU 1.0 DELTA ELECTRONICS, INC. 1 1. Haberlesme Arabirimi: RS-232C 2. Haberlesme protokolu ASCII mod, 9600(Baud rate), EVEN(Parity), 1 (Start bit),1(stop bit) 3. DELTA

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

lan Model A transdüserlerinin iç - 100 % RH 10-95 % RH: masaüstü veya duvar montaj göstergesi 0-95 % RH: 10-95 % RH: duvar veya kanal modeli (Model B)

lan Model A transdüserlerinin iç - 100 % RH 10-95 % RH: masaüstü veya duvar montaj göstergesi 0-95 % RH: 10-95 % RH: duvar veya kanal modeli (Model B) Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Posta adresi: 36039 36035 Fulda, Fulda, Almanya Temple Bank, Riverway, Canastota, NY 13031, Türkiye USA Germany Postal address: 36035 Fulda, Harlow, Essex CM

Detaylı

Üniversal Kontrol Cihazı

Üniversal Kontrol Cihazı 1 Üniversal Kontrol Cihazı Adım Kontrolör Üniversal Kontrol Cihazı Adım Kontrolör Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_Adım Kontrolör] 2 Üniversal Kontrol Cihazı Adım Kontrolör İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER...

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler GÜVENLİK VE UYARILAR... 3 Dikkat... 3 Güvenlik... 3 Garanti... 3 İŞLETME KOŞULLARI... 4 GİRİŞ... 5 Genel Özellikler... 5 Uygulamalar... 6 MPR-3

Detaylı

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

HIZLI KULLANIM KILAVUZU Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi HIZLI KULLANIM KILAVUZU Uzak Terminal Ünitesi (RTU) RTU410 RTU460 RTU420 RTU470 RTU430 RTU480 RTU440 RTU450 01/2017 Versiyon 001 İçindekiler İÇİNDEKİLER 1. UYARI 1.1. Uyarı...

Detaylı

MULTIMET MULTIMET MULTIMETRE MODEL 01-PC-DIN 01-DIN 02-R-DIN 02-DIN 01-PC R ISO 9001:2008.

MULTIMET MULTIMET MULTIMETRE MODEL 01-PC-DIN 01-DIN 02-R-DIN 02-DIN 01-PC R ISO 9001:2008. MULTIMET 01-PC-96 01-96 02-R-96 02-96 MULTIMET MULTIMETRE 01-PC-DI 01-DI 02-R-DI 02-DI IO 9001:2008 www.kael.com.tr KEL Mühendislik Elektronik Tic. ve an. Ltd.Şti. MULTIMET-01 MULTIMET-01-PC-R MULTIMET-02

Detaylı

ŞARTNAME DİJİTAL PENS AMPERMETRE GARANTİ GÜVENLİK BİLGİLERİ. Uyarı ELEKTRİK SEMBOLLERİ

ŞARTNAME DİJİTAL PENS AMPERMETRE GARANTİ GÜVENLİK BİLGİLERİ. Uyarı ELEKTRİK SEMBOLLERİ DİJİTAL PENS AMPERMETRE Pil apağını açmadan veya AC aımı ölçmeden önce sayaçtan test uçlarını ve test edilen iletenden germe GARANTİ Bu cihazın bir yıl süreyle malzeme ve işçili hatası bulunmadığı garanti

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI ve Deneyler İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Özellikleri 3 Hibrid Şarj Regülatörü Modülü Özellikleri 4 DC-AC İnverter Modülü Özellikleri 5 AKÜ Modülü Özellikleri

Detaylı

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2 İÇİNDEKİLER Tanım... 2 Özellikler... 2 Standart Ürün Paket İçeriği... 2 Kurulum... 2 Elektrik Bağlantısı... 3 Isı Sensörü Bağlantı Detayı... 3 RS485 Bağlantı Detayı... 4 Ek:1 Aqua Control RS 485 Bağlantı

Detaylı

PM-PA/PM-PAC Elektronik Güç Analizörü

PM-PA/PM-PAC Elektronik Güç Analizörü PM-PA/PM-PAC Elektronik Güç Analizörü 1. GİRİŞ Güç Analizörü, şebekedeki elektrik parametrelerinin kontrolü, ölçümü ve izlenimi için idealdir. 4 adet LED göstergesi olup bütün ışık koşulları altında parametreler

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret edin. www.acrelektronik.com.tr 1 İçindekiler 1. ACR-Net 100... 3 1.1. ACR-Net 100 Özellikleri... 3 1.2. Kullanım Alanları... 3 1.3.

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

UMD-B12 UMD-B10 RF MODEM BOARD

UMD-B12 UMD-B10 RF MODEM BOARD /UMD-B10 UMD-B10 RF MODEM BOARD ÜRÜN KILAVUZU Version 1.4 (KASIM 2005)!"#! $%%&'''()*+,-. %/ ve UMD-B10 KULLANIM KILAVUZU 1 /UMD-B10 GENEL ÖZELLKLER Özellikler : * 433-434 MHz. UHF bandında EN 300 220

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

Figure 1 for models of VFD-EL Series VFD002EL11A/21A, VFD004EL11A/21A, VFD007EL11A/21A, VFD015EL21A, VFD022EL21A. BUE brake unit RB RC

Figure 1 for models of VFD-EL Series VFD002EL11A/21A, VFD004EL11A/21A, VFD007EL11A/21A, VFD015EL21A, VFD022EL21A. BUE brake unit RB RC Temel Bağlantı Şeması Bağlantılar aşağıdaki devre şemalarına uygun olarak yapılmalıdır. Figure 1 for models of VFDL Series VFD002L11A/21A, VFD004L11A/21A, VFD007L11A/21A, VFD015L21A, VFD022L21A F us e/nf

Detaylı

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım 1. Tanım ve Özellikler 1.1. Tanım Modbus protokolü ile OmniCon, Bilgisayar, PLC ve dier cihazlarla haberleerek topladıı bilgileri göstermek üzere tasarlanmı Info Panel kontrol ve haberleme ünitesidir.

Detaylı

8 li Giriş Modülü Kullanım Kılavuzu

8 li Giriş Modülü Kullanım Kılavuzu 8 li Giriş Modülü Kullanım Kılavuzu GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Oruç Reis Mah. Giyimkent. 18. Sok. No:87-89-91-93 Esenler/İstanbul www.gruparge.com www.enerjitakibi.com

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ANALOG VE DİJİTAL ÖLÇÜ ALETLERİ

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ANALOG VE DİJİTAL ÖLÇÜ ALETLERİ Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ANALOG VE DİJİTAL ÖLÇÜ ALETLERİ ISO 9001 : 2008 İçindekiler Analog Ölçü Aletleri... 1 Analog Ölçü Aletleri Teknik Özellikler... Analog Tip Döner Demirli Ampermetreler...

Detaylı

P-100 P-101. Bağlantı Şeması. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

P-100 P-101. Bağlantı Şeması. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri P-100 P-101 Bağlantı Şeması İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri POWER 1 12V DC 12V-24V Güç Soketi LOCAL SENSÖR 1 GND GND 2 TAMPER Tamper swich girişi 3 ALARM Alarm sensörü Local Sensör 4 FIRE

Detaylı

MALİVOR ELEKTRİK -- ELEKTRONİK -- MÜHENDİSLİK TMT 2000 DÜMEN POZİSYON SENSÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

MALİVOR ELEKTRİK -- ELEKTRONİK -- MÜHENDİSLİK TMT 2000 DÜMEN POZİSYON SENSÖRÜ KULLANIM KILAVUZU MALİVOR ELEKTRİK -- ELEKTRONİK -- MÜHENDİSLİK TMT 2000 DÜMEN POZİSYON SENSÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ; ŞİRKET; MALİVOR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD. ŞTİ. ADRES; Bağlarbaşı mah.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

Fizik 101: Ders 24 Gündem

Fizik 101: Ders 24 Gündem Terar Fizi 101: Ders 4 Günde Başlangıç oşullarını ullanara BHH denlelerinin çözüü. Genel fizisel saraç Burulalı saraç BHHte enerji Atoi titreşiler Proble: Düşey yay Proble: taşıa tuneli BHH terar BHH &

Detaylı

ŞEBEKE ANALİZÖRÜ. 3 sn basarak girilir. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Silinir. Silinir.

ŞEBEKE ANALİZÖRÜ. 3 sn basarak girilir. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Silinir. Silinir. B k3 l3 k2 l2 k1 l1 N N 2 2 2 2 N ŞEBEKE NLİZÖRÜ 1 ÖZELLiKLERİ - RS 485 MODBUS RTU - Mikroişlemci tabanlı - 3 Faz elektriksel büyüklüklerin ölçümü (L-N,, CosΦ, L-L, Hz, W, r,, ΣW, Σr, Σ, ΣWh, Σrh, Σh)

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ENDA ET1124 RAY MONTAJLI DÖRT GİRİŞLİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZI

ENDA ET1124 RAY MONTAJLI DÖRT GİRİŞLİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZI Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir.

Detaylı

YANGIN ALARM Sistemleri ELEKS * Ana Besleme : 230V AC 50 Hz * Max. Akým : 1.7 A @ 230V AC * Besleme Gerilimi : 21V DC - 30V DC * Ana Sigorta : 4A * Max. Akü : 2x 12V DC 2Ah Veya 2x 12V DC 7 Ah * Batarya

Detaylı

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100 Ethernet RS232/422/485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100, cihazlarınıza veya bilgisayara RS232/422/485 hattından bağlayarak kullanabileceğiniz tak-kullan şeklinde tasarlanmış

Detaylı

MPR-2 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

MPR-2 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU MPR-2 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler GÜVENLİK VE UYARILAR... 3 Dikkat... 3 Güvenlik... 3 Garanti... 3 İŞLETME KOŞULLARI... 4 GİRİŞ... 5 Genel Özellikler... 5 Uygulamalar... 6 MPR-2

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

BQ351 Modbus Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ351 Modbus Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 08.12.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı