RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY"

Transkript

1 RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY Mehmet TÜMAY, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Çankırı Mustafa TEKE, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Çankırı Nurettin GÖKġENLĠ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Çankırı ÖZET Bu çalıģmada, kablo ile sıcaklık kontrolünün zor ve maliyetli olduğu durumlarda kullanılabilecek, RF veri haberleģmesi ile kablosuz çalıģan bir uzaktan sıcaklık kontrol sistemi geliģtirilmiģtir. Bu sistemde, ölçüm noktasındaki sıcaklık bilgisi kontrol birimi tarafından alınabilmekte, bu sıcaklık değeri sıvı kristal ekranda gösterilmekte ve kablosuz olarak ayarlanan sıcaklık değerine ulaģıldığında bağlı olan röleyle cihaz kontrolü gerçekleģtirilmektedir. Yapılan deneylerde, kontrol biriminin, ölçüm noktalarından 40 metre uzaklığa kadar doğru Ģekilde ayarlama yapılabildiği gözlenmiģtir. ABSTRACT In this study, a remote temperature control system that works with the wireless RF data communication in cases where temperature control with cable is difficult and costly has been developed. In this system, the temperature information at measurement point can be taken out by the control unit, this temperature value can be displayed on LCD, and when wireless set temperature value is reached, the device control can be performed with related relays. In the experiments, it is observed that the control unit can be made the correct adjustment to a distance of 40 meters from measurement points. 1. GİRİŞ Bu sıcaklık kontrol sisteminde, National firması tarafından üretilen LM35 adlı sıcaklık sensörü kullanılarak okunan ortam sıcaklığının RF ile kablosuz Ģekilde kontrolü hedeflenmiģtir. RF veri iletimi için Udea firması tarafından üretilen ve ASK modülasyonu kullanan ATX-34 / ARX-34 verici-alıcı birimleri kullanılmıģtır. Ölçüm noktasında PIC16F88 mikrodenetleyicisi, ATX-34 RF vericisi ve LM35 sıcaklık algılayıcısından oluģan ölçüm birimi, kontrol noktasında ise PIC12F675 mikrodenetleyicisi ve ARX-34 RF alıcısından oluģan kontrol birimi bulunmaktadır. Kontrol birimi tarafından yapılan ayarlamalar RF yoluyla ölçüm birimi tarafında bulunan LCD de ortam sıcaklık bilgisiyle birlikte gösterilmektedir. Bu çalıģmada geliģtirilen sistemin yapısı ġekil 1 de verilmektedir. PIC12F675 + C ATX-34 RF VERĠCĠ ARX-34 RF ALICI PIC16F88 LM35 LCD ISITICI RÖLE SOĞUTUCU ġekil 1. Kablosuz Sıcaklık Kontrol Sisteminin Blok Gösterimi. 1

2 Uzak mesafedeki kombi gibi cihazların çalıģma sıcaklığını ayarlamak aynı zamanda sıcaklık değiģimine bağlı olarak kombi, elektrikli ısıtıcıların çalıģmasını kontrol etmek, motor sıcaklığını takip edip soğutucu pervane çalıģmasını sağlayacak bir kablosuz düzenek için kullanılabilecek bir çalıģmanın yapılması sanayide ihtiyaç duyulan bir durum olarak düģünülmektedir. 2. SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Endüstriyel olarak çalıģan çoğu sistemde sıcaklık bilgisinin ölçümüne gereksinim duyulmaktadır. Sıcaklık kontrolünde genellikle sıcaklık algılayıcı olarak PTC ve NTC olarak adlandırılan termistörler kullanılmaktadır. Termistörler sıcaklığa bağlı olarak doğrusal olmayan analog çıkıģ vermektedirler. Bu nedenle hassas sıcaklık ölçümlerinde kullanılmaları problemlere neden olmaktadır. National Instruments firması tarafından üretilen ve analog çıkıģ veren (10mV/ C) LM35 yarıiletken sıcaklık algılayıcısı ile herhangi bir harici kalibrasyona gerek duyulmadan ölçüm alınabilmektedir. Bu tür analog sıcaklık algılayıcılarının sayısal sistemlerde kullanılabilmesi için sıcaklık bilgisinin analog-dijital dönüģtürücü (ADC) kullanılarak sayısal bilgiye dönüģtürülmesi gerekmektedir LM35 yarıiletken sıcaklık algılayıcı LM35 yarıiletken sıcaklık algılayıcı C baģına 10 mv gerilim üreten bir sensördür. En fazla 0.5 C lik hata ile -55 C ile +150 C arası ölçüm yapabilmektedir. TO-92 kılıfındaki LM35 in görünümü ġekil 2. de verilmektedir. ġekil 2. LM35 yarıiletken sıcaklık algılayıcı. LM35 çıkıģ gerilimi sıcaklık değiģimiyle doğru orantılıdır. Fiyatı ucuz ve piyasada bulunması kolay bir elemandır. 1 numaralı bacağına besleme gerilimi verilip, 3 numaralı bacağa da toprak bağlantısı yapılırsa 2 numaralı bacaktan sıcaklıkla doğrusal değiģen gerilim elde edilmektedir [1]. Üretilen bu analog gerilimi dijitale dönüģtürmek için analog-dijital dönüģtürücü (ADC) kullanılabileceği gibi içyapısında ADC bulunan uygun bir mikrodenetleyici de tercih edilebilmektedir. Bu projede 16F88 mikrodenetleyicisi analog gerilim değerini dijital sinyale dönüģtürmede kullanılmıģtır [2] LM35 yarıiletken sıcaklık algılayıcı ADC çalışması LM35 yarıiletken sıcaklık sensörü maksimum 100 C ölçmektedir ve 100 C deki çıkıģı 1 Volt olmaktadır. 1 Volt ise Dijital olarak ~204 sayısına denk gelmektedir.(1023/5 = 204,6) Formülde; 100 derecede 204 sayısı okunuyor ise okunan ADC değerinde X derecesi okunur, orantısından yola çıkarak; X = (okunan_adc*100)/204 olmaktadır. 3. KABLOSUZ İLETİŞİM Ölçüm birimiyle kontrol birimi arası iletiģim için Udea firması tarafından üretilen ve 433MHz frekansında Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (Amplitude-shift keying) (ASK) modülasyonu yapan ATX-34 RF verici ve ARX-34 RF alıcı birimleri kullanılarak 2400bps hızında veri iletimi yapılmıģtır. Bu alıcı ve verici birimlerin dıģ görünümleri ġekil 3. ve ġekil 4. de verilmiģtir [3]. 2

3 ġekil 3. ATX-34 RF verici biriminin önden ve arkadan görünüģü ġekil 4. ARX-34 RF alıcı biriminin önden görünüģü 4. MİKRODENETLEYİCİ BİRİMLERİ Bu çalıģmada, LM35 sıcaklık algılayıcıdan analog biçimde alınan sıcaklık bilgisinin mikrodenetleyiciyle sayısala dönüģümü yapılmaktadır. Algılanan ortam sıcaklığının ve kontrol birimi tarafından yapılan ayarlama değerlerinin LCD de gösterilmesi için Microchip firması tarafından üretilen PIC16F88 mikrodenetleyicisi kullanılmıģtır. Bu mikrodenetleyicinin bazı önemli özellikleri Çizelge 1 de verilmektedir. Çizelge 1. PIC16F88 mikrodenetleyici özellikleri Özellikler Değer Program Bellek Tipi Flash Program Belleği (KB) 1.75 En Yüksek ÇalıĢma Frekansı (MHz) 20 Dahili osilatör (MHz) 4 RAM Bytes 64 Data EEPROM (bytes) 128 ADC 4 kanal, 10-bit Pin sayısı ve Paket tipi 8 pin DIP Kontrol birimi tarafında bulunan PIC12F675 mikrodenetleyicisiyle arttırma, azaltma ve doğrudan röle açma kapama sinyalleri verici modül yardımıyla alıcı birime yollanmaktadır. Bu mikrodenetleyicinin bazı önemli özellikleri Çizelge 2 de verilmektedir. Çizelge 2. PIC12F675 mikrodenetleyici özellikleri Özellikler Değer Program Bellek Tipi Flash Program Belleği (KB) 4 En Yüksek ÇalıĢma Frekansı (MHz) 20 Dahili osilatör (MHz) 20 RAM (Bytes) 368 Data EEPROM (Bytes) 256 ADC 7 kanal, 10-bit Pin sayısı ve Paket tipi 18 pin DIP 3

4 Bu mikrodenetleyiler, sahip olduğu RISC mimarisi ile az sayıda komut kullanılarak kolayca programlanabilmektedirler [4]. Yazılım geliģtirme araçlarının Microchip firması tarafından ücretsiz olarak sağlanması ve Basic, C gibi dillerle programlanabilmeleri bu mikrodenetleyicilerin seçimindeki önemli etkenlerdir [5]. 5. SİSTEMİN UYGULANMASI Tasarlanan ve uygulanan bu devrede C dili ile programlanan mikrodenetleyicilerle verici RF modülden gönderilen sinyallerin alıcı tarafa iletimi sağlanmıģtır. Ġletilen sinyaller alıcı RF modülle mikrodenetleyiciye aktarılmıģtır. Alıcı tarafındaki sıcaklıkla kontrol birimi tarafından ayarlanan sıcaklık değeri karģılaģtırılmıģtır. Sıcaklığın ayarladığımız dereceye göre düģük veya yüksek olmasına göre; sıcaklık düģtüğünde bir ısıtıcının çalıģması, arttığında da bir pervanenin dönmesi sağlanarak sıcaklık kontrolü aç-kapa (on-off ) yöntemiyle yapılmıģtır. GeliĢtirilen prototip, baskı devreye dönüģtürülerek çalıģtırılmıģtır. Verici kısımdaki butonlarla yapılan ayarlamalar algılayıcı tarafına kablosuz olarak iletilmiģtir. Ölçülen sıcaklık bilgileri ve ayarlanan sıcaklık değerleri, alıcı birimdeki LCD de görülmüģtür. Ġlgili resim ġekil 5. de verilmektedir. RF alıcıların performansını test etmek üzere alıcı ve verici birimler birbirlerinden uzaklaģtırılmıģtır. Açık ortamda 35-40m ye kadar veri iletimi sorunsuz bir Ģekilde yapılmıģtır. ġekil 5. Radyo frekansıyla kablosuz sıcaklık kontrolü devresi 4

5 BAġLA Pic KURULUM LCD KURULUM BUTON BUTON=A ARTTIR BUTON=B AZALT BUTON=C RÖLE ġekġl 6 Verici Devre AkıĢ Diyagramı BAġLA Pic KURULUM LCD KURULUM Ġ=0 SICAKLIK BUTON BUTON=ARTTIR i=i+1 BUTON=AZALT i=i-1 BUTON=RÖLE RÖLE i>sicaklik PERVANE i< SICAKLIK ISITICI ġekġl 7 Alıcı Devre AkıĢ Diyagramı 5

6 6. SONUÇ Bu çalıģmada, LM35 sıcaklık algılayıcıları, ATX-34 RF verici ve ARX-34 RF alıcı birimleri ve PIC16F88 ve PIC12F675 mikrodenetleyicileri kullanılarak kablosuz olarak sıcaklık kontrolü yapabilen bir sistem geliģtirilmiģtir. Bu sistem, kablo kullanılarak veri iletiminin güç veya maliyetli olduğu uygulamalarda düģük maliyetli bir çözüm olarak kullanılabilir. Ġleriki çalıģmalarda DS18B20 gibi sayısal çıkıģ veren bir sıcaklık sensörü kullanılarak daha hassas bir çalıma sağlanabilir. Ayrıca aç-kapa (on-off) kontrol yerine oransal, türevsel veya integral kontrollerin bir veya birkaçı (PID gibi) bir arada yapılarak daha hassas bir kumanda sistemi yapılabilir. KAYNAKÇA [1] LM35 Sıcaklık Algılayıcısının Katalog Bilgileri. (www.national.com/ds/lm/lm35.pdf) [2] D. Ġbrahim, PIC C ile Sıcaklık Kontrol Projeleri, BileĢim Yayınları, Ġstanbul, [3] ARX-434 ve ATX-434 Katalog Bilgileri. (http://www.udea.com.tr) [4] PIC16F88 ve PIC12F675 Mikrodenetleyicilerin Katalog Bilgileri. (http://www.microchip.com) [5] Ç. Serdar, CCS C ile PIC Programlama, AtlaĢ Yayınları, Ġstanbul,2009 6

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

GÖRÜNTÜ AKTARMALI QUADROTOR

GÖRÜNTÜ AKTARMALI QUADROTOR T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü GÖRÜNTÜ AKTARMALI QUADROTOR Merve SAĞLAM Bahadır AYDINOĞLU Öğr. Gör. Cahit ALTAN Mayıs 2013 TRABZON i T.C.

Detaylı

Android Cihazlar ile DC Motor Kontrolü. DC Motor Control via Anroid Devices

Android Cihazlar ile DC Motor Kontrolü. DC Motor Control via Anroid Devices Android Cihazlar ile DC Motor Kontrolü DC Motor Control via Anroid Devices Yalçın Albayrak, Kaan Karamancı, Turan Çakıl, İbrahim Eren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi yalbayrak@akdeniz.edu.tr,

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama A. KeçebaĢ 1, Ġ. Yabanova 1, Y. Oğuz 1, S.V. NeĢe

Detaylı

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ Ozan AKBULUT Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU Mayıs 2013 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

Bilgisayar Üzerinden Bir Silah Kontrol Sistemi Prototipinin Tasarımı ve GerçekleĢtirilmesi

Bilgisayar Üzerinden Bir Silah Kontrol Sistemi Prototipinin Tasarımı ve GerçekleĢtirilmesi th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), - May, Elazığ, Turkey Bilgisayar Üzerinden Bir Silah Kontrol Sistemi Prototipinin Tasarımı ve GerçekleĢtirilmesi M. A. Usta, Ö. Akyazı and A. S.

Detaylı

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YUNUS EMRE BİÇER SEÇİL NUR SUCU 229066 243986 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALİ TRABZON BAHAR 2014 KARADENIZ

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI.

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ BĠTĠRME ÇALIġMASI Hazırlayanlar: 228559 MURAT YILMAZ 228500 ġahġn MĠRAN GÜLALDI Tez Danışmanı:

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

3.21. FRAME RELAY HATTI ÜZERİNDEN İKİ FARKLI YÖNTEMLE YAPILAN VİDEO KONFERANS UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Resul DAġ*, Asaf VAROL**

3.21. FRAME RELAY HATTI ÜZERİNDEN İKİ FARKLI YÖNTEMLE YAPILAN VİDEO KONFERANS UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Resul DAġ*, Asaf VAROL** 3.21. FRAME RELAY HATTI ÜZERİNDEN İKİ FARKLI YÖNTEMLE YAPILAN VİDEO KONFERANS UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Resul DAġ*, Asaf VAROL** * Fırat Üniversitesi Enformatik Bölümü, 23119 ELAZIĞ ** Fırat Üniversitesi

Detaylı

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU

UZAKTAN SABİT HAT ERİŞİMLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EV OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 379-385

Detaylı

YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ İLE GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN DONANIM/YAZILIM ORTAK SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Subutay Giray BAŞKIR

YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ İLE GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN DONANIM/YAZILIM ORTAK SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Subutay Giray BAŞKIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ İLE GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN DONANIM/YAZILIM ORTAK SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Subutay Giray BAŞKIR

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA SĠSTEMĠ PRENSĠPLERĠ 522EE0273 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAZĠRAN 2009 ANKARA i Fen Bilimleri Enstitü

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ ENGELLİ EV OTOMASYONU SELİN TULUN HATİCE DİNLER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI BAHAR DÖNEMİ 2013-2014 YILI KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

Dokunmatik Ekran. Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Sistem, Dokunmatik Panel, Mikro Denetleyici. Touchscreen

Dokunmatik Ekran. Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Sistem, Dokunmatik Panel, Mikro Denetleyici. Touchscreen Dokunmatik Ekran Abdülkadir ÇAKIR 1, Fevzi Tuncay AKBULUT 2, Volkan ALTINTAŞ 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik

Detaylı

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ Adil Fatih KİREMİTCİ Y.Lisans Tezi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI 2007 Her

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kadir YİĞİT EKİM MAKİNALARINDA ELEKTRONİK TABANLI TOHUMLAR ARASI UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI. BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409

SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI. BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409 ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409 Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Çizgi İzleyen Robot Tasarımı

Çizgi İzleyen Robot Tasarımı 04.08.2014 Teknoloji Fakültesi Çizgi İzleyen Robot Tasarımı Hazırlayan: Araş. Gör. Okan UYAR İçindekiler 1. Uygulamanın İçeriği... 1 2. Uygulamanın Hedefi... 1 3. Ön Bilgi... 1 3.1. Çalışma Prensibi...

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No Proje Yöneticisi Proje Konusu : 13Ö4343001 : Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın : Batarya Sistemli

Detaylı

İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ

İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt, No, -, 007 Vol, No, -, 007 İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ İsmail COŞKUN ve Osman KALENDER Elektrik Eğitimi Bölümü,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi itarimer@mu.edu.tr, ertan@sebil.com Özet: Bu çalışmada,

Detaylı