YENİ NESİL TEKNOLOJİ OLARAK RFID, RFID SİSTEM YAPILARI VE BİR RFID SİSTEM TASARIMI YAKLAŞIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ NESİL TEKNOLOJİ OLARAK RFID, RFID SİSTEM YAPILARI VE BİR RFID SİSTEM TASARIMI YAKLAŞIMI"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YENİ NESİL TEKNOLOJİ OLARAK RFID, RFID SİSTEM YAPILARI VE BİR RFID SİSTEM TASARIMI YAKLAŞIMI RFID AS A NEW TECHNOLOGY, RFID SYSTEM STRUCTURES AND AN RFID SYSTEM DESIGN APPROACH M. Erkan YÜKSEL a* ve A. Halim ZAİM a a İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye, E-posta: Özet Veri iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, sistemlerin ve sistemleri yönetmekte kullanılan tekniklerin sürekli biçimde yenilenmesine sebep olmaktadır. Elektronik ortamda güvenli veri aktarımlarının kolaylaşması ve yaygınlaşması sonucunda, RFID sistemleri, firmaların ve kurumların uygulamalarını geliştirmelerinde, iş süreçlerini planlamalarında, analiz etmelerinde, yönetmelerinde, üretimden son kullanıcıya kadar uzanan işlemlerin her aşamasında uygulanabilecek düzeye ulaşmıştır. Bu çalışmada, firmaların ya da kurumların iş süreçlerinde kullanabilecekleri, yönetebilecekleri RFID sistemleri ve sistem mimarileri incelenecektir. RFID sistemlerinin kurulması, uygulanması, yönetilmesi için gerekli olan sistem bileşenleri, yazılımları ve donanımları anlatılacaktır. Daha sonra firmalar, kurumlar ve bunların ticari ortakları arasında RFID sistemlerinin nasıl kullanılabileceği üzerine RFID sistem tasarım yaklaşımları sunulacaktır. Sonrasında ise RFID sistemleri geliştirmek ve bu sistem modellerini uygulamak için yapılması gerekenler açıklanacaktır. Anahtar Kelimeler: Aktif ve Pasif Sistem, Arakatman Yazılımı, Keşif Servisleri, Bilgi Servisleri, RFID Ağı Abstract Innovations in data communication technologies have continuously cause developing of systems and techniques which are used to manage systems. As a result of getting easy and becoming widespread of secure data communications in electronic environment; RFID systems have reached to the level of usage in every stages of transactions from production period till to ultimate consumer in developing applications for companies and governments; in planning, analyzing,managing companies and governments business processes. In this study; RFID systems and their architectures, which are companies and governments use and manage in their business times will be examined. System components, softwares and hardware requirements for designing, building and managing of RFID systems will be explained. Later on, RFID system design approaches, which are about how RFID systems can be use between companies, governments, and their partners, will be presented. In conclusion part, the necessities for developing RFID systems and applying these system models will be described. Keywords: Active and Passive System, Middleware, Discovery Services, Information Services, RFID Network 1. Giriş Firmalar ticari işlemlerini, ürün ve hizmetlerin hareketlerini kolaylaştırmak için tedarik zincirindeki ürünleri hakkında detaylı bilgiye ve bu bilgiyi ticari ortaklarıyla paylaşmaya ihtiyaç duyarlar. İş sistemleri, teknoloji ve bilgi ihtiyaçları gelişmeye devam ettikçe, bilgi iletişim standartları ve yöntemleri de gelişmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine bilgisayarlarla başlayan destek, bilgisayar ağları, GSM, GPRS, WiMAX gibi kablosuz iletişim teknolojileri ile devam etmiştir.şimdi ise teknoloji yeni bir çözümle karşımızda. Yarı mamül takibinden üretim hattının otomasyonuna kadar üretim süreçlerinin her aşamasında kontrolü elimizde tutabileceğimiz yeni bir teknoloji olan RFID; yapabilecekleri sadece nesne tanımlama ve takibi ile sınırlı olmayan, çok geniş uygulama alanları bulunan; son yılların beklenen, en ümit verici teknolojilerinden biridir. RFID, başlangıçta perakende satış uygulamalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak üzere geliştirilmiştir. Ancak otomatik nesne tanımlama/izleme sistemlerinde ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, elektronik ortamda veri iletişiminin kolaylaşması ve yaygınlaşması sonucunda RFID nin her alanda kullanılabilmesini sağlamıştır. 2. RFID ve RFID Sistem Bileşenleri RFID, nesneye ait verileri içeren mikroişlemci ve bu mikroişlemciye entegre edilmiş anten ile donatılmış etiket taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı bilgiler ile hareketlerinin izlenebilmesine, analiz edilebilmesine ve yönetilebilmesine imkân veren; veri alış-verişini radyo frekansları ile sağlayan otomatik nesne tanımlama ve takip teknolojisidir. Veri ve enerji transferi, RFID etiket- RFID okuyucu arasında herhangi bir temas olmadan sağlanmaktadır. Okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar etiket anteniyle buluşmakta ve mikroçipteki devreleri harekete geçirmektedir. Mikroçip dalgaları modüle ederek okuyucuya geri göndermekte ve okuyucu da yeni dalgayı dijital veri haline dönüştürmektedir. RFID ile nesneler, üretimden dağıtıma kadar olan işlemler zincirinde, tüm hayat döngüleri boyunca tanınıp takip edilebilmektedir. Bu yeni teknolojik altyapı ile veri toplama, hizmet dağıtımı ve sistem yönetimi insan IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 müdahalesi olmadan gerçekleştirilmekte, hata oranı azaltılıp servis hızı ve kalitesi artırılmaktadır [1, 2]. RFID sistemi ise, bir nesnenin küresel olarak, nesne üzerindeki tüm işlemler zinciri boyunca anında ve otomatik tanımlama ve takibini sağlamak için RFID teknolojisini, var olan iletişim ağı altyapısını, bu ağ altyapısına ait genel programlama donanımını ve elektronik ürün kodunu birleştiren; işlemler zincirinin gelişmiş etkinlik ve görünürlüğünü sağlayan bir ağ olarak adlandırılabilir. RFID iletişim sistemleri 5 temel bileşenden oluşur. Bunlar: 1. Etiket 2. Anten 3. Okuyucu 4. Sorgulayıcı 5. Denetleyici Şekil 1. RFID sistem bileşenleri ve veri haberleşmesi RFID anten, okuyucu-okuyucu veya okuyucu-etiket arasında haberleşmeyi sağlayan donanımdır. Birçok durumda etiket okuma menzilleri çok düşük olduğu için anten kullanımı çok önemlidir. Konsept olarak basit olmasına rağmen, antenlerin düşük güçlerde en iyi sinyal alımlarını gerçekleştirmeleri ve özel koşullara uyum sağlamaları gerekir [5]. Antenler uygulamaların çalışacağı ortamın özelliklerine ve uygulamanın gerektirdiği mesafelere bağlı olarak, en iyi performansı sağlamak için farklı boy, şekil ve frekans aralıklarında tasarlanmalıdır [6] Okuyucu RFID etiket üzerindeki antenden sinyal alarak etiket bilgisini okuyabilen, radyo frekansı aracılığıyla üzerindeki antenden etikete sinyal yayan, gerektiğinde etikete yeni bilgilerin yazılmasını sağlayabilen bir donanımdır. RFID okuyucusu bir ya da daha fazla anten aracılığı ile çevreye RF enerjisi gönderir. Yakın mesafe etiketteki anten bu enerjiyi toplar ve sonra etiket bunu indiksüyon yoluyla elektrik enerjisine çevirir. Bu elektrik enerjisi, etiket antenine bağlı etiket kimliğini saklayan yarı iletken çipi beslemek için yeterlidir. Sonra etiket mors koduna benzer bir şekilde anten direncini yükselterek ve düşürerek kimliği okuyucuya geri gönderir. Bu açıklama basit bir çalışma şekli yöntemidir, farklı etiketler daha farklı yöntemlerde çalışabilir; ama okuyucu ve etiketlerin birbirlerini etkilediği tipik yöntem budur [2,3]. Şekil 2 bir okuyucunun etiketler ile dış dünya arasında nasıl konumlandığını gösterir ve okuyucunun bileşenlerini tanımlar Etiket Nesne hakkındaki bilginin depolanmış olduğu bir mikroçip ve antene sahip, üzeri koruyucu tabakayla kaplı bir aygıttır. RFID etiketler, elektronik veri taşıyıcıları olarak kullanılır ve bulundukları değişik noktalarda farklı bilgiler yazılıp okunabilir. RFID etiketindeki mikroçip 64bit'den 8MB'a kadar veri depolama özelliğine sahiptir. Enerji kaynağına göre pasif (pilsiz), aktif (pilli) ya da yarı pasif olabilir. Aktif etiketler haberleşmek ve işlem yapabilmek için kendilerine fiziksel olarak entegre edilmiş bir enerji kaynağından yararlanırken, pasif etiketler bu enerjiyi haberleşme alanına girdikleri okuyucudan sağlar [3,4]. RFID uygulamalarında en önemli detaylardan biri doğru etiketin seçimidir. Çalışma ortam koşulları, etiketlenecek ürünlerin yerleşimi, malzemenin hammaddesi, hedeflenen okuma mesafesi gibi faktörler etiket seçimini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca üzerine baskı yapılabilecek etiketler, geniş hafıza kapasitesi, zorlu şartlara ve sıcaklıklara dayanıklılık gibi ilave özelliklerin de aranması durumunda RFID sisteminde özel etiket seçimi yapılması gerekebilir Anten RFID antenler, elektromanyetik dalgaları bir sistemden alıp çevreye veren ya da çevresindeki elektromanyetik dalgalardan aldığı işaretlerle bir sistemi besleyen, kablosuz haberleşme sistemlerinin performanslarını artırmak için kullanılan teknolojik cihazlardır. Şekil 2. RFID okuyucu yapısı Okuyucular genellikle üç çeşittir. Sabit okuyucular belirli bir yerde kurulu olup RF etiketlerin içinden geçtiği ve iletişim kurduğu okuyuculardır. Çevresel etkenlere göre değişkenlik göstermekle birlikte 10 metrelik bir alan içerisinde okuma ve yazma işlemini yapabilmektedir. Bu mesafe geniş bir fabrika kapısından geçen forklifteki ürünlerin tamamını aynı anda saymaya ve yazmaya yeterli bir mesafedir. Portatifler, RF etiketler ile kablosuz iletişim kurabilen okuyuculardır. Okuma mesafesi çevresel koşullara bağlı olarak 1 m ile 3m arasında değişmektedir. Mobil okuyucular ulaşılması zor, tehlikeli yerlerdeki etiketlerin okunmasını kolaylaştıran, mobil araçlara yerleştirilen ve kapsama alanlarındaki etiketleri okuyan cihazlardır. Örneğin, bir çalışanın mobil RFID cihazını açarak fabrikada nesne sayımı yapmasını sağlayabilir [7].

3 2.4. Sorgulayıcı Sorgulayıcı gerçekte küçük bir bilgisayar olarak düşünülebilir. 3 parçadan oluşur. Bir anten, RFID etiketi ile iletişim kurmaktan sorumlu bir RF modülü ve denetleyici (host) ile iletişim kurmaktan sorumlu bir kontrol modülü içerir. Bazen programlayıcı ya da yazıcı olarak da adlandırılabilir. RFID etiketi ile denetleyici arasında bir köprü olarak hareket eder [2]. Sorgulayıcı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: RFID etiketinin veri içeriklerini okuma. RFID etikete veri yazma, programlama Denetleyiciler arasında veri anahtarlama/düzenleme. RFID etikete güç sağlama. Etiketler arasında eş zamanlı radyo dalga iletişimini sağlama ve etiketleri emniyete almak için anti-kolizyon önlemlerini yerine getirme, frekans çakışmalarını önleme. Sisteme yetkisiz erişimleri ya da sahtekârlıkları önlemek için etiketleri yetkilendirme, etiket kimlik denetimi yapma, veri bütünlüğünü korumak için veri şifreleme RFID Denetleyici Denetleyici, üzerinde veritabanı yazılımı ya da uygulama yazılımı çalışan bir bilgisayar ya da sunucudur. Denetleyiciler, RFID sistemlerinin beyinleridir ve arakatman yazılımını kontrol eder. Çoklu sorgulayıcıları ağ ortamında birbirine bağlamak, merkezi olarak bilgileri işlemek için kullanılır. Denetleyici, sorgulayıcılar tarafından toplanan bir alandaki bilgileri kullanır. Denetleyici özellikleri: Ürün stokunu tutma ve yeni ürün stokuna ihtiyaç duyulduğunda sistemi uyarma, Sistem boyunca nesnelerin hareketlerini izleme, imkânlar dâhilinde bunları düzenli olarak yeniden yönlendirme ve yönetme. Kimlik denetimi, doğrulama, yetkilendirme Hesap oluşturma (POS uygulamaları) Web servisleri ve hizmetleri 2. Veri toplama, tanımlama ve izleme donanımı (etiket, okuyucu, denetleyici, sorgulayıcı, anten sistemi vb.) 3. Keşif Servisleri (Discovery Service) 3.1 Nesne adlandırma servisi (Object Naming Service) 4. EPC Bilgi Servisleri (EPC-Information Service) 5. RFID Sistem arakatman yazılımı (Middleware). 6. Kablosuz İletişim teknolojileri (Wifi, Wimax, Gsm, Gprs) RFID sistem ağ servislerinin verdiği hizmetler: Benzersiz kimlikler atama Öğeleri bulma, belirleme, kimliklendirme Olayları toplama ve filtreleme Olayları depolama ve kuyruklama EPC bilgisini konumlandırma Ağ için bir referans mimari sağlama 3.1. Elektronik Nesne Kodu Elektronik nesne kodu bir nesne tanımlama standardıdır ve her bir nesneyi tek tek tanımlayabilmek için kullanılır. Bir nesnenin özgün EPC numarası fiziksel olarak üzerine iliştirilmiş RFID etiket içerisindeki mikroçipte saklanır. EPC bellek kapasitesi, nesne üreticileri, nesne kategorisi ve nesneye ait bilgiler olmak üzere 3'e ayrılır. EPC bir önek (8 bit), nesne kod yönetici numarası (28 bit), nesne sınıfı (24 bit) ve seri numarası (36 bit) olmak üzere 4 dizi veriden oluşan, Auto-ID Merkezi tarafından geliştirilen 64- bit, 96-bit, 128-bit ve 256-bit gibi farklı boyutlarda olan bir standart koddur. Önek kodun sürüm numarasını, numaranın ikinci kısmı kod yöneticisini -büyük ihtimalle kodun üzerine iliştirildiği ürünün üreticisini-, nesne sınıfı adı verilen kısım ise ürünün cinsini belirtir - örneğin, 'Meyve suyu 750 ml paket, fabrika sürümü'. Son bölüm ise, ürüne özgün olan ve bize hangi 500 ml'lik Yağlı Süt paketinden bahsedildiğini belirten seri numarasıdır [2, 8]. Şekil bitlik bir EPC ve temel bileşenleri Şekil 3. RFID sisteminde kullanılan bir denetleyici 3. RFID Sistem Ağı ve Ağ Servisleri RFID sistem ağ servisleri, güvenlik ve keşif gibi çekirdek servisler dizisini tanımlar. Güvenlik servisi EPC bilgisi depolama, veri erişimi için kimlik denetimi, şifreleme ve yetkilendirme mekanizmaları sağlama ile ilgilidir. Keşif hizmetleri, kullanıcıların belirli bir elektronik ürün kodu ile ilgili veri bulmalarını ve bu veriye erişim izni istemelerini sağlayan bir hizmet paketidir [1, 2]. RFID sistem ağını oluşturan bileşenler aşağıda sunulmuştur. 1. Elektronik Nesne Kodu (EPC) Elektronik ürün kodunun geleneksel barkot sisteminden farkı, onun RFID etiketleri içerisinde kayıtlı olması ve doğrudan görüş olmaksızın RF sinyalleri aracılığıyla okunabilmesi ve nesne takibinin en alt düzeyi yerine tek bir adet olarak yapılabilmesidir. Elektronik ürün kodu bir ürünü tanımlayan dünyada tek bir numara olmalıdır. Bu, nesne nerede olursa olsun bir nesnenin çeşidinin tek bir örneği hakkında sorgulama yapılmasına olanak sağlar Keşif Servisleri (Discovery Services-DS) Keşif hizmetleri RFID sistemindeki denetleyicilerin, sunucuların, servis ve hizmet sağlayıcıların varlığını keşfetme, bu sistem yönetim cihazları arasında elektronik ürün kodları çeşitlerine, sınıflarına ve alanlarına göre haritalama/adresleme için yöntemler sağlar. İçerisinde

4 nesne adlandırma servis arabirimi (Object Naming Service - ONS) bulunur [1, 2, 4] Nesne Tanımlama/Adlandırma Servisi (Object Identification/Naming Services- ONS) Nesne hakkındaki verinin sağlandığı ilgili EPC bilgi hizmetleri (EPCIS) sunucularını bulmak için kullanılan, hızlı ve güvenli global veritabanı araması için kullanılan genel bir hizmettir. ONS, EPC ile bu EPC hakkında bilgi içeren EPCIS örnekler dizisi arasında haritalama/adresleme/eşleme mekanizması sağlar. Bu nedenle, gerçekte, ONS belirli bir Internet adresi için ortak hostları aramada kullanılan DNS servisi ile çok benzerdir. ONS servisi çok büyük sayılı istekleri (örneğin bir günde milyonlarca istek) güvenilir ve hızlı bir şekilde tutabilmesi ve işlemesi için işlemleri gerçek zamanda gerçekleştirmek zorundadır [2, 3 ve 4]. ONS, bir EPC yi bir ya da daha fazla URL (Internet Uniform Reference Locators) ye dönüştürme için global arama hizmeti sağlar. Bu URL ler EPCIS ile ilişkilendirilir; bununla birlikte, ONS EPC leri Web siteleri ve bir nesneye ait diğer Internet kaynakları ile ilişkilendirmek için de kullanılabilir. ONS hem statik hem de dinamik hizmetler sunar. Statik ONS genellikle bir nesnenin üreticisi tarafından korunan bilgi için URL ler sağlar. Dinamik ONS ise bir nesne tedarik zinciri boyunca hareket ettikçe o nesneden sorumlu olanların sırasını kaydeder Bilgi Servisleri (Information Services-IS) EPC bilgi hizmetleri, kullanıcıların ticari ortaklarla RFID sistem ağları üzerinden EPC ile ilgili veri değişimi, veri paylaşma ve yakalama için bir standart ara birim tanımlar. EPCIS, nesneler nesne üzerindeki işlemler zinciri boyunca hareket ettikçe kaydedilmiş verileri alan, nesne yer bilgisi tutan bir servis arabirimi içeren ve EPC ile ilgili verinin semantiğine odaklanan bir hizmet birimidir. Firmalara uygulamalar üzerinde rekabet etmek ve işlevsellik eklemek için esneklik sağlar [1, 2]. RFID sistemlerinde kullanabilecek EPC bilgi hizmetlerine ait alt servisler ya da arabirimler kısaca aşağıda açıklanmıştır. EPCIS yakalama hizmeti: EPC bilgisini yakalayan, bu bilginin ticaret bağlamını anlayan ve yakalanmış RFID verisine yüksek seviye ticari bağlam sağlayan herhangi bir programdır. Bu arabirimdeki olaylar şuna benzer: 1 havuzunda, T zamanında, aşağıdaki durumlar aşağıdaki palete karışarak doğrulandı. EPCIS erişim hizmeti: EPC bilgi hizmetlerine erişen, genel olarak, stok toplama, sıra yönetimi ya da satış sistemi noktası gibi bir takım ticari işlemleri yapmadan mesul bir uygulamadır. EPCIS olanaklı depolama hizmeti: Bir ya da daha çok EPCIS yakalama uygulamaları tarafından üretilen olayları kaydeder ve EPCIS erişim uygulamaları kullanarak sonraki sorgular için bu olayları tutar ve kullanılır hale getirir RFID Sistemi Arakatman Yazılımı Arakatman yazılımı, okuyuculardan ve etiketlerden gelen verileri yönetir, bu verileri veritabanı sistemine (backend) geçirir. Arakatman yazılımı backend sistem ile okuyucular arasındaki veri akışının ortasında durur, backend sistem ile okuyucular arasındaki veri akışını yönetir. Bu işlemlere ek olarak, temel filtreleme, okuyucu entegrasyonu ve kontrolü gibi fonksiyonları da yerine getirir. Backend sistem SQL, My SQL, Oracle, Postgres, ya da bunlara benzer ürünler gibi standart veritabanı yazılımları olabilir. Uygulamaya bağlı olarak backend sistemi, bir ofisteki tek bir bilgisayar üzerinde çalışabilir; global iletişim sistemleri ile birbirine bağlanmış çoklu anabilgisayarlara bağlı bir bilgisayar ya da ağ üzerinde çalışabilir [9, 10]. Bir etiket, nesne üzerindeki işlemler zinciri içerisinde farklı noktalarda, aynı ya da farklı okuyucular tarafından birçok defa okunabilir. Bu şekilde her bir okuma okuyucu tarafında ve dolayısıyla RFID sistem ağında etiket verisi üretir. Sonuç olarak, etiketlerin okunması neticesinde RFID sistem ağında çok büyük veri miktarı üretilir. Bu verinin büyük bir kısmı sıkıştırılmış olabilir, çünkü bunlar aynı ya da farklı çoklu okumalardan oluşabilir, diğer okumalar ile birleştirilmiş okumalar olabilir, firma/kurum mantığı açısından önemli olmayan okumalar, vs. olabilir. Eğer bu veriler olduğu gibi depolanmış ve taşınmışsa, çoğu depolama sistemi ve ağ çökme durumuyla karşılaşabilecektir. Bu verileri verimli bir şekilde tutmak için veriler sıralanmalı, filtrelenmeli ve işlenmeli ki gerçek zamanlı olarak yönetilebilsin. Dolayısıyla, bu, arakatman yazılımının işlevselliğidir. Arakatman yazılımı RFID sisteminin, RFID sistem ağındaki hizmetlerin, RFID sistemleri arasında dolaşan ilgili bilginin hareketinin, RFID bilgi sistemleri arasındaki iletişimin yönetilmesinden sorumlu bir yazılım teknolojisidir. Arakatman yazılımı sayesinde verinin kullanımı etkili ve faydalı yapılarak, veri hacmi küçültülür ve veri ağ içerisinde seçilerek iletilir [11]. RFID yazılımları hem sabit hem de mobil sistemler için modüler hale getirilebilir olup ihtiyaca göre optimize edilerek kısa bir süre içinde kullanıma hazır özellikte olmalıdır. Ara katman yazılımı, firmaların/kurumların değişen ihtiyaçlarına uygun olarak entegratör firmalar tarafından o firmaya/kuruma özel olarak geliştirilmeli ve firmanın/kurumun kullandığı ERP/MRP sistemine entegre edilerek birlikte çalıştırılmalıdır. Bu şekilde firma/kurum personeli alışkın olduğu şekilde veri alabilecek, raporlara ulaşabilecek ve her işlem için farklı bir yazılım çalıştırmak zorunda kalmayacaktır. Bu entegrasyon hizmeti RFID hizmetini veren firma, bu firmanın kullandığı mevcut sistemin desteğini veren firma ile birlikte çalışarak, gerekli verilerin doğru yerlere yazılıp-okunmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır [9,10 ve 12]. Her firmaya/kuruma ya da her ihtiyaca uygun bir RFID yazılımı yapılması pratikte mümkün olmamaktadır. Bunun başlıca sebebi her üretici firmanın cihazlarının yazılımlarının ayrı kütüphaneleri desteklemesidir. İkinci ve daha da önemli sebep, her kullanıcının ihtiyacının birbirinden farklı olmasıdır. Bu nedenle ihtiyaçlara ve kullanılacak RFID ekipmanlarına göre spesifik yazılımlar geliştirilmeli ve müşterilerin kullandığı kurumsal yazılım sistemi ile entegre edilebilir olmalıdır.

5 yakalarlar, bazı temel filtrelemelerden sonra bu gözlemleri arakatman yazılımına geçirirler. Arakatman yazılımı okuyuculardan veriyi alır, filtreler, filtrelenmiş gözlemlere yer bilgisi ekler ve sonraki uygulamalar için ihtiyaç olduğunda bunları gruplar. Şekil 5. RFID middleware bileşenleri Tasarlanan RFID sistemi için gerekli arakatman yazılımı, okuyucu keşfi, ön tedarik hazırlığı, nesne izleme ve yönetim, Java, J2EE,.NET ve diğer web servileri gibi standartları kullanarak service-oriented arabirimleri destekleyebilir; veri toplama, dönüştürme, kümeleme, filtreleme ve işlemleri gruplama sağlayabilir; uzaktan ön tedarik hazırlığı, uzaktan nesne izleme ve yönetim yetenekleri sunabilir [9,12] Kablosuz İletişim Teknolojileri İletişim teknolojilerindeki büyük gelişmelerle birlikte, kablosuz iletişim sistemleri tüm dünyada hızla yayılmakta, mobil sistemler her an, her yerden birbirleriyle iletişim kurmayı ve internete ulaşmayı istemektedirler. Bu nedenle, kablosuz ağ servisleri ve RFID sistemleri, yer ve zaman kısıtlaması olmadan konumları ne olursa olsun, nesnelerin mobil sistemler aracılığı ile tanımlanabilmesini, izlenebilmesini ve nesneler hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırmayı sağlayabileceklerdir. Bluetooth, ZigBee, NFC, Wi-Fi (IEEE a/b), UMTS, GPRS, EDGE, CDMA, HSCSD, WiMAX (IEEE e) gibi yeni jenerasyon mobil iletişim sistemleri hızlı internet bağlantısını ve veri haberleşmesini sağlamaktadır. Fakat amaçlar; veri iletişimi, veri/nesne izleme, veri/nesne analizi ve yönetimi ise servislerin etkin, güvenilir, hızlı ve daha az maliyetli olarak daha geniş alanlarda rahat kullanılması gerekir. RFID ile birlikte kullanılabilecek bu kablosuz iletişim sistemleri nesneler arasında haberleşmeyi daha uygun hale getirebileceklerdir. Mevcut bu sistemler, mobilite, güvenlik, nesne tanımlama ve takibi, nesne data seviyeleri, servis tipleri gibi farklı ihtiyaçları karşılamak için birbirlerinden bağımsız olarak dizayn edilebilir, uygulanabilir ve çalışabilir. Bu sistemlerden bir kısmı, belirli bir coğrafik konumda, servisleri eş zamanlı olarak sağlayabilir; böylece belli bir servis alanındaki nesneleri takip edebilmek için heterojen kablosuz bir ortam sağlanabilir [13,14]. Yeni nesil kablosuz ağlardaki anahtar özelliklerden biri de kablosuz iletişimin mükemmel olmasıdır. RFID nin kablosuz heterojen sistemlere kusursuz entegresi, bu entegrasyon sayesinde sabit ve gezgin nesnelere ait dinamik verilerin otomatik olarak toplanması, izlenmesi ve yönetilmesi; satıcılar, müşteriler, servis/uygulama/içerik sağlayıcıları, kural yapıcılar ve kullanıcıları içeren kablosuz endüstri dünyasında bir yeniliğe yol açabilir RFID Ağında Servislerin Çalışması Şekil 7, RFID sistemlerinde kullanılabilecek ağ servislerini tanımlar. RFID okuyucular, nesne RFID sisteminde hareket ettikçe etiketli öğeler üzerindeki gözlemleri Şekil 6. RFID Sistem Bileşenleri ve Ağ Servisleri RFID sistem ağında, arakatman yazılımından filtrelenmiş gözlemler ya da olaylar yerel EPCIS sunucusuna geçer. EPCIS sunucu sonraki kullanımlar için RFID etiketi içindeki elektronik ürün kodları gözlemlerini kayıt eder. Gözlemlenmiş bu veriler firma/kurum uygulamaları tarafından erişebilir ya da bunların ticari ortakları ile paylaşılabilir. Nesne adlandırma servisi (ONS), elektronik ürün kodları arasında ve bu kodlar üzerindeki bilgiyi tutan EPCIS sunucular arasında haritalama/adresleme/eşleme işlemi gerçekleştirir. DNS in IP-Domain eşlemesi yaptığı gibi, ONS genel arama servisi sağlamak için hiyerarşik bir şekilde çalışır. Elektronik ürün kodu sadece varlıkları kimliklendirir. Ürün tipi, üretici, firma, kurum profili vs. hakkında ilave bilgiler elektronik ürün kodunun bölümleri değildir. Bu nedenle bir uygulama belirli bir EPC nin bulunduğu yeri bilmeye ya da bir EPC hakkında ilave bilgiye ihtiyaç duyduğunda, yerel ONS sunucuyu sorgulayacaktır. Eğer yerel EPCIS server gerekli bilgiyi sağlayabilirse, ONS kendi yer bilgisiyle (IP adresi ve portu) geri dönecektir. Aksi takdirde ONS, ona bilgi sağlayabilen bir EPCIS sunucusunu belirlemek için ONS sunucuların global hiyerarşisini kullanacaktır. 4. Alternatif RFID Sistemleri Üzerine Yaklaşımlar Çok geniş coğrafi alanlarda nesnelere ait işlemlerin ve hizmetlerin izlenebilmesine, veri yönetiminin ve analizinin kolaylaştırılmasına, nesneler hakkında detaylı bilgilerin diğer sistemler ile paylaştırılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu tür durumlarda kablolu/kablosuz iletişim teknolojileri, internet, web hizmetleri ve RFID sistemleri birlikte kullanılabilir. 4.1 RFID Ağına Mobil WiMAX Alternatifi RFID sistemlerinin genişband kablosuz iletişim teknolojisi WiMAX ile birlikte kullanılabileceği bir kontrol ünitesi tasarlanarak ya da doğrudan etiketler ile wimax sistemler arasında iletişim sağlanarak, RFID sistemleri bu yeni nesil kablosuz iletişim teknolojilerine entegre edilebilir [15, 16].

6 Şekil 7. RFID ve Mobil Wimax 4.2 RFID Ağına Wifi-WiMAX Alternatifi Wifi-Wimax kontrol modülleri içeren RFID sistemleri bu kablosuz iletişim teknolojileri ile birlikte kullanılabilir [17].Bu sistemde kullanılabilecek yapılar 5 temel bileşen şeklinde incelenebilir. Bunlar: 5. Sonuç 1. Nesne Dinamik Bilgi Kodu 2. Dinamik RFID etiketler 3. Anten 4. Wi-Fi Kontrol Üniteleri 5. WiMAX Sistem Ağı ve Ağ Servisleri 6. Olay yöneticisi (Yazılım arabirimi) Şekil 8. RFID, Wifi ve Wimax Doğru bilgi ve hız veri toplamanın iki temel unsurudur. Dolayısıyla, nesne ve nesneye ait hizmetlerin hareketlerini izlemek, yönetmek, bunları ilgili yerlere yönlendirmek için nesneler hakkında detaylı bilgilere ve bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek, veri iletişiminde ve yönetiminde kullanılabilecek olan RFID, nesnelerin takibinde yeni bir çözümle karşımıza çıkmaktadır. Bir otomatik tanımlama sistemi ve kablosuz iletişim teknolojisi olan RFID, alışveriş yaptığımız marketlerden fabrikalardaki depolara kadar, farklı iş alanlarında, bilgi teknolojilerinde kısaca dinamik bir verinin kullanılabileceği ya da gereksinim duyulabileceği her alanda kullanılabilir. RFID, kolay, hızlı, hatasız veri girişinin, depolanmasının ve iletiminin en temel unsurunu oluşturabilecek bir sistemdir. RFID teknolojisi yeni kodlama, depolama ve iletim sistemlerine temel oluşturmakta; bunun yanında firmaların, kurumların nesneleri kontrol etmelerinde karşılarına çıkan sorunları ya da bilgi eksikliği nedeni ile oluşan problemleri çözmede yardımcı olmaktadır. Günümüzde RFID teknolojisi hemen her sektörde farklı uygulama alanlarıyla birçok avantaj sağlamaktadır. Başarısı her geçen gün artan bu yeni teknoloji ile firmaların çalışan ve operasyonel maliyetleri azalmakta, verimlilik ve karlılıklar ise artmaktadır. RFID teknolojisi ile iş süreçlerindeki değişimler planlanabilir ve analiz edilebilir; en uygun RFID ağı tasarımı ile sistem kurulup verimli bir şekilde yönetilmeye başlanabilir. Üretim, lojistik, perakende, finans, kamu gibi çok çeşitli sektörlerde envanter takibi, üretim bandı otomasyonu, depo yönetimi gibi detaylı iş süreçlerinin projelendirildiği ve veri tabanı ile entegre edilen geniş kapsamlı uygulamalar geliştirilebilir. RFID, yapabilecekleri sadece ürün tanımlama ve takibi ile sınırlı olmayan, çok geniş uygulama alanları bulunan bir teknolojidir. RFID teknolojisiyle ilgili bilgiler, temel sistem bileşenleri, ağ servisleri, sistemin çalışma yapısı iyi incelenirse; nesnelerin otomatik tanımlanmasında, takibinde, nesnelere ait verilerin yönetiminde ve analizinde RFID iletişimlerinin üstünlükleri; veri okuma kapasitesi, değişken okuma mesafesi, etiket dayanıklılığı, yaşam süresi, potansiyel engel, etiket çeşitliliği, bilgi depolama kapasitesi, veri/bilgi esnekliği, veri güvenliği, verilerin şifrelenmesi, maliyet, standartlar, geniş eğitim ve servis ağı olarak sıralanabilir. Kaynaklar [1] Thornton, F., Haines, B., Das A.M., Bhargava, H., Campbell, A. and Kleinschmid, J., RFID Security, Syngress Publishing, Rockland, 2006 [2] Syed A.A. and Ilyas, M., RFID Handbook, Applications, Technology, Security, and Privacy, CRC Press, Boca Raton, 2008 [3] Roberts, C.M., Radio frequency identification (RFID), computers&security25, 18-26, [4] Xiao, Y., Yu, S., Wu, K., Ni, Q., Janecek, C. and Nordstad, J., Radio frequency identification: technologies, applications, and research issues, Wireless Communications And Mobile Computing, , [5] Kraus, J.D. and Marhefka, R.J., Antennas-For All Applications, 3rd ed., New York: McGraw-Hill, [6] Rao K.V.S., Nikitin, P.V. and Lam S.F., Antenna design for UHF RFID tags: a review and a practical application, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, , [7] Leong, K.S., Ng, M.L., Cole, P.H., Synchronization of RFID readers for dense RFID reader environments, International Symposium on Applications and the Internet, SAINT, Phoenix, Arizona, USA [8] Sarma, S.E., Brock, D. and Engels, D.W., Radio frequency identification and the electronic product code, IEEE Micro, 21(6), 50 54, [9] Pine, H.B., RFID and the Importance of Integration and Software, ABI Research, [10] Chen, N.K., Chen, J.L., Chang, T.H. and Lu, H.F.,Reliable middleware for RFID network applications, Rocinternational Journal Of Network Management, Wiley InterScience, doi: /nem.698, 2008 [11] Smith, A.D., Exploring Radio Frequency Identification Technology and Its Impact on Business Systems,

7 Information Management & Computer Security, 16-28, [12] Angeles, R., RFID Technologies: Supply-Chain Applications and Implementation Issues, Information Systems Management,51-65, 2005 [13] Mullner, R., Ball, C.F., Ivanov, K., Treml, F. and Spring, G., Quality of service in GPRS/EDGE mobile radio networks, Vehicular Technology Conference, VTC 2004-Spring IEEE 59th Volume 5, , 2004 [14] Pribylov, V.P. and Rezvan, I.I., On the way to 3G networks: the GPRS/EDGE concept, Microwave Electronics:Measurements,Identification,Applications, MEMIA Proceedings of the 4th IEEE-Russia Conference, 87-98,2003 [15] Zhang, Y. and Chen, H.H., MOBILE WiMAX Toward Broadband Wireless Metropolitan Area Networks, Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2008 [16] Nuaymi, L., WiMAX-Technology for Broadband Wireless Access, (ENST Bretagne, France), John Wiley & Sons, Ltd, England, 2007 [17] Henry, P.S. and Luo, H., WiFi: what's next?, Communications Magazine, IEEE, Vol. 40, 66-72, 2002 Yüksel, M.E. ve Zaim, A.H.

RFID Sistemlerinde Kullanılan Yapılar ve Örnek Bir RFID Sistem Tasarımı Structures Used In RFID Systems And A Sample RFID System Design

RFID Sistemlerinde Kullanılan Yapılar ve Örnek Bir RFID Sistem Tasarımı Structures Used In RFID Systems And A Sample RFID System Design RFID Sistemlerinde Kullanılan Yapılar ve Örnek Bir RFID Sistem Tasarımı Structures Used In RFID Systems And A Sample RFID System Design M. Erkan YÜKSEL, A. Halim ZAİM Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul

Detaylı

RFID NİN KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE ETKİLEŞİMİ. THE INTERACTION of RFID with WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES

RFID NİN KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE ETKİLEŞİMİ. THE INTERACTION of RFID with WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES Akademik Bilişim 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat 2009 RFID NİN KABLOSUZ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE ETKİLEŞİMİ M. Erkan YÜKSEL 1, A. Halim ZAİM 2 1,2 İstanbul Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Otomatik Nesne Tanımlama, Takibi ve Yönetiminde RFID nin Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri ile Birlikte Kullanımı

Otomatik Nesne Tanımlama, Takibi ve Yönetiminde RFID nin Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri ile Birlikte Kullanımı Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Otomatik Nesne Tanımlama, Takibi ve Yönetiminde RFID nin Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri

Detaylı

NESNELER İZLENEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİR Mİ? ÇÖZÜM: RFID CAN OBJECTS BE TRACKED AND MANAGED? SOLUTION: RFID

NESNELER İZLENEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİR Mİ? ÇÖZÜM: RFID CAN OBJECTS BE TRACKED AND MANAGED? SOLUTION: RFID Akademik Bilişim 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat 2009 NESNELER İZLENEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİR Mİ? ÇÖZÜM: RFID Mehmet Erkan YÜKSEL 1, Şafak DURUKAN ODABAŞI 2 1,2 İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID

Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI Osman TAN İlker KORKMAZ Okan GİDİŞ Sercan UYGUN AB'09, Harran Üniversitesi, 11.02.2009 1/21 SUNUM İÇERİĞİ Giriş RFID ve RFID Uygulamaları Problem Tanımı Motivasyon

Detaylı

Otomatik Nesne Tanımlama Teknolojisi Olarak RFID Ve RFID nin Faydaları RFID As An Automatic Object Identification Technology And Its Advantages

Otomatik Nesne Tanımlama Teknolojisi Olarak RFID Ve RFID nin Faydaları RFID As An Automatic Object Identification Technology And Its Advantages Otomatik Nesne Tanımlama Teknolojisi Olarak RFID Ve RFID nin Faydaları RFID As An Automatic Object Identification Technology And Its Advantages M. Erkan YÜKSEL, A. Halim ZAİM Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

RFID (Radio Frequency Identification) (Radyo Frekansı ile Tanımlama)

RFID (Radio Frequency Identification) (Radyo Frekansı ile Tanımlama) RFID (Radio Frequency Identification) (Radyo Frekansı ile Tanımlama) Ayhan KARGIN Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ayhan@ayhankargin.com Özet RFID radyo frekanslarını kullanarak

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 603-608 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi RFID Modülü İle Kapı Giriş-Çıkış Takip Sistemi Uygulaması Faruk BEKTAŞ a,*,

Detaylı

OTOMATİK NESNE TANIMLAMA VE TAKİBİNDE, VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZ SİSTEMLERİNDE RFID ÜSTÜNLÜKLERİ

OTOMATİK NESNE TANIMLAMA VE TAKİBİNDE, VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZ SİSTEMLERİNDE RFID ÜSTÜNLÜKLERİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye OTOMATİK NESNE TANIMLAMA VE TAKİBİNDE, VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZ SİSTEMLERİNDE RFID ÜSTÜNLÜKLERİ THE ADVANTAGES

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

SOFTARGE RFID DEMİRBAŞ VE ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİ

SOFTARGE RFID DEMİRBAŞ VE ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİ SOFTARGE RFID DEMİRBAŞ VE ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİ Firmanızın demirbaş ve envanterlerinin yönetilmesi, sayım süreçlerinin hızlandırılması ve ürünlerle ilgili giriş çıkış işlemlerinin takibini hedefleyen

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBT ulojistik Bilgi Teknolojileri temel olarak bilgisayar sistemlerini, bilgisayar ağlarını, bulut sistemlerini ve otomatik tanıma ve veri toplama

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 2. Hafta MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (Machine-to-Machine Communication, M2M) 2 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en önemli

Detaylı

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik SÜREÇ SIX bilişim çözümü, ameliyathanelerde kullanılan örtülerin ve aynı zamanda kurşunlu cerrah önlüklerin teknik kumaşlarına bağlı sterilizasyon süreçlerindeki izlenebilirlik yönetiminin eksiksiz bir

Detaylı

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu RFID Çözümleri KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu Click to edit M.Engin Master Güney subtitle style RFID Hakkında Deloitte un, Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) alanlarındaki dört bölümlü

Detaylı

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT PERSENEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ : MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Talha PEKTAŞ Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin l i yansımaları hem

Detaylı

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri Nedap OGS Sistemleri Türkiye Genel Distribütörü Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri COPYRIGHT Bu doküman ve içindeki bilgiler Atitek Elektronik Sistemleri ve Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇAĞDAŞ İŞ DÜNYASININ DEĞİŞİMİ Globalleşme: Global Pazar piyasasında yönetim ve kontrol Dünya piyasalarında rekabet Global iş grupları Global dağıtım sistemleri Bugün bilişim

Detaylı

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEMİRBAŞ TAKİBİ SİSTEMİNİN AMACI.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Bulut Bilişim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Ediz TÜRKOĞLU 05-07-8509 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Savaş YILDIZ 05-07-8569 Umut BENZER 05-06-7670 İ çerik İçerik...2 Bulut Bilişim Nedir?...3

Detaylı

1.Mailbox Server Role:

1.Mailbox Server Role: Exchange Server 2007 Role bazlı mimarisi ile organizasyonda ki mail trafiğini sağlamak için farklı sunucular üzerine farklı işlevselliğin dağıtılması ile karşımıza çıkıyor.daha önceki Exchange Server 2003

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır. BILGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağı Nedir? En az iki bilgisayarın kaynakları ve bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli şekillerde bağlanması sonucu oluşmuş iletişim altyapısına Bilgisayar Ağı denir. Sizce bilgisayar

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ Osman BAĞCI Kalite Müdürü Özel Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Mayıs 2015

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır.

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. NEDEN BİYOMETRİK?DOĞRULAMA Biyometrik veri taklit edilemez, şifre gibi unutulamaz! Şifre olmadığı için, casus yazılımlara karşı güvenlidir! Biyometrik

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi Bilgisayar nedir? Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. Veriyi toplar (girdi) İşler Bilgi üretir (çıktı) Bilgi İşlem Çevrimi 1 Bir

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEPO VE SEVKİYAT UYGULAMALARI 3. RFID ÜRETİM TAKİP UYGULAMALARI

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Fiziksel Dağıtımdan Tedarik Zincirine u Mallar, Hizmetler ve Bilgilerin Akışı u Tedarik Zincirinde Bilgi: Bilinirlik ve Görünürlük u Satış Noktası

Detaylı

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY 1 İÇİNDEKİLER Giriş ve Amaç Çalışmanın Gerekçeleri Literatür Bluetooth Teknolojisi Bluetooth Tabanlı Çok Amaçlı Güvenlik Sistemi Tasarım ve Gerçeklemesi Sonuç

Detaylı

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Bu konuyu çalıştıktan sonra: Kablosuz iletişimi ve ağ yapısını kavrayacak, Kablosuz ağların sınıflandırmasını yapacak Kablosuz

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı

Nesnelerin İnterneti. Mehmet ŞİMŞEK

Nesnelerin İnterneti. Mehmet ŞİMŞEK Nesnelerin İnterneti Mehmet ŞİMŞEK Yararlanılan Kaynak From the Internet of Computers to the Internet of Things Friedemann Mattern and Christian Floerkemeier Nesnelerin İnterneti Nedir? Günlük kullanım

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

MOBĐL UYGULAMALARDA GÜVENLĐK

MOBĐL UYGULAMALARDA GÜVENLĐK TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI II. Belge Grubu MOBĐL UYGULAMALARDA GÜVENLĐK 11 NĐSAN 2009, ANTALYA AKIŞLA ĐLGĐLĐ Giriş ve Rapor Kapsamı Mobil Teknolojileri ve Güvenlik Mobil Uygulamalarda Güvenliğin

Detaylı

Türkiye Türkiye. TOBB-GS1 Türkiye. Adile İncebacak 29 Haziran 2010, İstanbul

Türkiye Türkiye. TOBB-GS1 Türkiye. Adile İncebacak 29 Haziran 2010, İstanbul Türkiye TOBB-GS1 Türkiye Adile İncebacak 29 Haziran 2010, İstanbul GS1 (EAN International) GS1, tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı küresel standartlar ve çözümler geliştirmekte ve uygulamakta

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Yeni Nesil Ağ Güvenliği

Yeni Nesil Ağ Güvenliği Yeni Nesil Ağ Güvenliği Ders 6 Mehmet Demirci 1 Bugün Taşıma katmanı güvenliği (TLS, SSL) İnternet katmanı güvenliği (IPSec) Kablosuz bağlantı güvenliği Güvenlik duvarları 2 SSL/TLS SSL ilk olarak Netscape

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 2: Veri İletim Ortamları BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. Veri İletim Ortamları 1. Koaksiyel Kablo 1. RG-8 Koaksiyel Kablolar 2. RG-58 Koaksiyel Kablolar 3. RG-6 Koaksiyel Kablolar 2. Dolanmış

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır.

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. ? NEDEN BİYOMETRİK DOĞRULAMA SUNUCU TABANLI BİYOMETRİK MICROSOFT WINDOWS OTURUM AÇMA UYGULAMASI Biyometrik veri taklit edilemez, şifre gibi unutulamaz!

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 IT standartları otomasyonu geliştiriyor: Microsoft Visual Studio entegrasyonlu TwinCAT programlama ortamı TwinCAT 3 extended Automation Beckhoff, otomasyon dünyasını

Detaylı

Yönlü Sayaçlar. uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi

Yönlü Sayaçlar. uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi Yenilikçi, Esnek ve Çok Yönlü Sayaçlar Bütün uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi Siemens ten güvenilir, esnek, emniyetli sayaçlar Tasarruf etmek isteyenlerin, tüketim verileri hakkında etkin

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi 6 Aralık 2012 1 2012 IBM Corporation Gündem 2 Günümüzde BT güvenliği gereksinimi IBM güvenlik çerçevesi QRadar: Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama

Detaylı

3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı

3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı 1 3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı 2. Bulut Bilişim Mimari Yapısı Bulut bilişim mimari yapısı her biri birbiri ile çok sıkı bağlı (ilintili) olmayan birçok bulut bileşenlerinden oluşur. Bu bölümde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi Bölüm 7 Ağ Yönetimi Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi a) Performans (Performance) Yönetimi b) Sistem Ayarları (Configuration) Yönetimi c) Hesap (Account) t)yönetimi i d) Hata (Fault) Yönetimi e) Güvenlik

Detaylı

A Unique Imprint. Tüm ürün çeşitlerimizi ve spesifik uygulama başarılarımızı görebileceğiniz hsasystems.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

A Unique Imprint. Tüm ürün çeşitlerimizi ve spesifik uygulama başarılarımızı görebileceğiniz hsasystems.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Türk A Unique Imprint HSA Systems endüstriyel inkjet donanımları konusunda lider bir üreticidir. Şirketimiz 1993 yılında Danimarka da kurulmuştur ve temel faaliyet alanımız yüksek çözünürlüklü inkjet yazıcılar

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Kontrol Đşaretleşmesi

Kontrol Đşaretleşmesi Kontrol Đşaretleşmesi Dinamik değişken yönlendirme, çağrıların kurulması, sonlandırılması gibi ağ fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için kontrol bilgilerinin anahtarlama noktaları arasında dağıtılması

Detaylı

TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON. Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation

TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON. Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation Takipsan Hakkında About Takipsan En iyi RFID Etiketleri Nasıl Yapıyoruz?

Detaylı

İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu!

İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu! İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu! Netoloji Hakkında Operasyonel faaliyetlerini İstanbul Ataşehir, Ar-Ge faaliyetlerini Ankara Üniversitesi Teknopark ta yürüten Netoloji, tüm Türkiye de yetkin iş ortakları

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Veri. Yrd. Doç Dr. İlhami M. ORAK. Ders - 1. Veri - İletişim

Veri. Yrd. Doç Dr. İlhami M. ORAK. Ders - 1. Veri - İletişim 1 Veri Yrd. Doç Dr. İlhami M. ORAK İçerik Bu derste temel iki kavaram üzerinde duracağız. Veri nin anlamı Sosyal bir kavram olarak İletişim. İleriki derslerdeki kavramlara analoji yapabilmek açısından

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız.

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ DNS Nedir? 14545568 HİKMET TÜYSÜZ DNS DNS, Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini

Detaylı

IBM Servis Yönetimi Stratejisi. Çağlar Uluğbay Ürün Yöneticisi Tivoli IBM Türk Limited Şirketi

IBM Servis Yönetimi Stratejisi. Çağlar Uluğbay Ürün Yöneticisi Tivoli IBM Türk Limited Şirketi IBM Servis Yönetimi Stratejisi Çağlar Uluğbay Ürün Yöneticisi Tivoli IBM Türk Limited Şirketi Yenilikçilik & Değişim - yeni ürünler, servisler, süreçler ve iş modelleri ile rekabette öne geçerek büyümeyi

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Enerji İletimi ve Dağıtımı için Data Networking Çözümleri Kritik Uygulama Görevlerinin Global Liderinden Trafo Merkezleri için Çözümler 2 Belden enerji

Detaylı

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint)

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) Noktalar Arası Kablosuz Network Uygulaması TinaX CPE-2400 TinaX CPE-2400 B Binası TinaX WP-2400 A Binası Server PC Merkez Bina ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) IP

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

KoçSistem. İK Uygulaması

KoçSistem. İK Uygulaması KoçSistem İK Uygulaması 444 0 262 www.kocsistem.com.tr İK Uygulaması nedir? İnsan kaynakları ekiplerinin işe alım sürecinden başlayarak, tüm insan kaynakları fonksiyonlarında uçtan uca çözüm üretebilen

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar ağlarının kullanımındaki temel amaç bilgi ve servislerin paylaşımıdır. Bu bölümde bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve kullanım amaçları anlatılmaktadır. Bu bilgi ve servislerin

Detaylı

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017 KURUMSAL TANITIM Kasım 2017 KISACA TESLAKOM... TESLAKOM KİMDİR? (*) Ref: Tubisad, Deloitte 2017 ELEKTRONİK HABERLEŞME 15 B USD İLETİŞİM TEK. DONANIM 6,4 B USD TÜRKİYE BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ

Detaylı