YENİ NESİL TEKNOLOJİ OLARAK RFID, RFID SİSTEM YAPILARI VE BİR RFID SİSTEM TASARIMI YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ NESİL TEKNOLOJİ OLARAK RFID, RFID SİSTEM YAPILARI VE BİR RFID SİSTEM TASARIMI YAKLAŞIMI"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YENİ NESİL TEKNOLOJİ OLARAK RFID, RFID SİSTEM YAPILARI VE BİR RFID SİSTEM TASARIMI YAKLAŞIMI RFID AS A NEW TECHNOLOGY, RFID SYSTEM STRUCTURES AND AN RFID SYSTEM DESIGN APPROACH M. Erkan YÜKSEL a* ve A. Halim ZAİM a a İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye, E-posta: Özet Veri iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, sistemlerin ve sistemleri yönetmekte kullanılan tekniklerin sürekli biçimde yenilenmesine sebep olmaktadır. Elektronik ortamda güvenli veri aktarımlarının kolaylaşması ve yaygınlaşması sonucunda, RFID sistemleri, firmaların ve kurumların uygulamalarını geliştirmelerinde, iş süreçlerini planlamalarında, analiz etmelerinde, yönetmelerinde, üretimden son kullanıcıya kadar uzanan işlemlerin her aşamasında uygulanabilecek düzeye ulaşmıştır. Bu çalışmada, firmaların ya da kurumların iş süreçlerinde kullanabilecekleri, yönetebilecekleri RFID sistemleri ve sistem mimarileri incelenecektir. RFID sistemlerinin kurulması, uygulanması, yönetilmesi için gerekli olan sistem bileşenleri, yazılımları ve donanımları anlatılacaktır. Daha sonra firmalar, kurumlar ve bunların ticari ortakları arasında RFID sistemlerinin nasıl kullanılabileceği üzerine RFID sistem tasarım yaklaşımları sunulacaktır. Sonrasında ise RFID sistemleri geliştirmek ve bu sistem modellerini uygulamak için yapılması gerekenler açıklanacaktır. Anahtar Kelimeler: Aktif ve Pasif Sistem, Arakatman Yazılımı, Keşif Servisleri, Bilgi Servisleri, RFID Ağı Abstract Innovations in data communication technologies have continuously cause developing of systems and techniques which are used to manage systems. As a result of getting easy and becoming widespread of secure data communications in electronic environment; RFID systems have reached to the level of usage in every stages of transactions from production period till to ultimate consumer in developing applications for companies and governments; in planning, analyzing,managing companies and governments business processes. In this study; RFID systems and their architectures, which are companies and governments use and manage in their business times will be examined. System components, softwares and hardware requirements for designing, building and managing of RFID systems will be explained. Later on, RFID system design approaches, which are about how RFID systems can be use between companies, governments, and their partners, will be presented. In conclusion part, the necessities for developing RFID systems and applying these system models will be described. Keywords: Active and Passive System, Middleware, Discovery Services, Information Services, RFID Network 1. Giriş Firmalar ticari işlemlerini, ürün ve hizmetlerin hareketlerini kolaylaştırmak için tedarik zincirindeki ürünleri hakkında detaylı bilgiye ve bu bilgiyi ticari ortaklarıyla paylaşmaya ihtiyaç duyarlar. İş sistemleri, teknoloji ve bilgi ihtiyaçları gelişmeye devam ettikçe, bilgi iletişim standartları ve yöntemleri de gelişmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine bilgisayarlarla başlayan destek, bilgisayar ağları, GSM, GPRS, WiMAX gibi kablosuz iletişim teknolojileri ile devam etmiştir.şimdi ise teknoloji yeni bir çözümle karşımızda. Yarı mamül takibinden üretim hattının otomasyonuna kadar üretim süreçlerinin her aşamasında kontrolü elimizde tutabileceğimiz yeni bir teknoloji olan RFID; yapabilecekleri sadece nesne tanımlama ve takibi ile sınırlı olmayan, çok geniş uygulama alanları bulunan; son yılların beklenen, en ümit verici teknolojilerinden biridir. RFID, başlangıçta perakende satış uygulamalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak üzere geliştirilmiştir. Ancak otomatik nesne tanımlama/izleme sistemlerinde ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, elektronik ortamda veri iletişiminin kolaylaşması ve yaygınlaşması sonucunda RFID nin her alanda kullanılabilmesini sağlamıştır. 2. RFID ve RFID Sistem Bileşenleri RFID, nesneye ait verileri içeren mikroişlemci ve bu mikroişlemciye entegre edilmiş anten ile donatılmış etiket taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı bilgiler ile hareketlerinin izlenebilmesine, analiz edilebilmesine ve yönetilebilmesine imkân veren; veri alış-verişini radyo frekansları ile sağlayan otomatik nesne tanımlama ve takip teknolojisidir. Veri ve enerji transferi, RFID etiket- RFID okuyucu arasında herhangi bir temas olmadan sağlanmaktadır. Okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar etiket anteniyle buluşmakta ve mikroçipteki devreleri harekete geçirmektedir. Mikroçip dalgaları modüle ederek okuyucuya geri göndermekte ve okuyucu da yeni dalgayı dijital veri haline dönüştürmektedir. RFID ile nesneler, üretimden dağıtıma kadar olan işlemler zincirinde, tüm hayat döngüleri boyunca tanınıp takip edilebilmektedir. Bu yeni teknolojik altyapı ile veri toplama, hizmet dağıtımı ve sistem yönetimi insan IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 müdahalesi olmadan gerçekleştirilmekte, hata oranı azaltılıp servis hızı ve kalitesi artırılmaktadır [1, 2]. RFID sistemi ise, bir nesnenin küresel olarak, nesne üzerindeki tüm işlemler zinciri boyunca anında ve otomatik tanımlama ve takibini sağlamak için RFID teknolojisini, var olan iletişim ağı altyapısını, bu ağ altyapısına ait genel programlama donanımını ve elektronik ürün kodunu birleştiren; işlemler zincirinin gelişmiş etkinlik ve görünürlüğünü sağlayan bir ağ olarak adlandırılabilir. RFID iletişim sistemleri 5 temel bileşenden oluşur. Bunlar: 1. Etiket 2. Anten 3. Okuyucu 4. Sorgulayıcı 5. Denetleyici Şekil 1. RFID sistem bileşenleri ve veri haberleşmesi RFID anten, okuyucu-okuyucu veya okuyucu-etiket arasında haberleşmeyi sağlayan donanımdır. Birçok durumda etiket okuma menzilleri çok düşük olduğu için anten kullanımı çok önemlidir. Konsept olarak basit olmasına rağmen, antenlerin düşük güçlerde en iyi sinyal alımlarını gerçekleştirmeleri ve özel koşullara uyum sağlamaları gerekir [5]. Antenler uygulamaların çalışacağı ortamın özelliklerine ve uygulamanın gerektirdiği mesafelere bağlı olarak, en iyi performansı sağlamak için farklı boy, şekil ve frekans aralıklarında tasarlanmalıdır [6] Okuyucu RFID etiket üzerindeki antenden sinyal alarak etiket bilgisini okuyabilen, radyo frekansı aracılığıyla üzerindeki antenden etikete sinyal yayan, gerektiğinde etikete yeni bilgilerin yazılmasını sağlayabilen bir donanımdır. RFID okuyucusu bir ya da daha fazla anten aracılığı ile çevreye RF enerjisi gönderir. Yakın mesafe etiketteki anten bu enerjiyi toplar ve sonra etiket bunu indiksüyon yoluyla elektrik enerjisine çevirir. Bu elektrik enerjisi, etiket antenine bağlı etiket kimliğini saklayan yarı iletken çipi beslemek için yeterlidir. Sonra etiket mors koduna benzer bir şekilde anten direncini yükselterek ve düşürerek kimliği okuyucuya geri gönderir. Bu açıklama basit bir çalışma şekli yöntemidir, farklı etiketler daha farklı yöntemlerde çalışabilir; ama okuyucu ve etiketlerin birbirlerini etkilediği tipik yöntem budur [2,3]. Şekil 2 bir okuyucunun etiketler ile dış dünya arasında nasıl konumlandığını gösterir ve okuyucunun bileşenlerini tanımlar Etiket Nesne hakkındaki bilginin depolanmış olduğu bir mikroçip ve antene sahip, üzeri koruyucu tabakayla kaplı bir aygıttır. RFID etiketler, elektronik veri taşıyıcıları olarak kullanılır ve bulundukları değişik noktalarda farklı bilgiler yazılıp okunabilir. RFID etiketindeki mikroçip 64bit'den 8MB'a kadar veri depolama özelliğine sahiptir. Enerji kaynağına göre pasif (pilsiz), aktif (pilli) ya da yarı pasif olabilir. Aktif etiketler haberleşmek ve işlem yapabilmek için kendilerine fiziksel olarak entegre edilmiş bir enerji kaynağından yararlanırken, pasif etiketler bu enerjiyi haberleşme alanına girdikleri okuyucudan sağlar [3,4]. RFID uygulamalarında en önemli detaylardan biri doğru etiketin seçimidir. Çalışma ortam koşulları, etiketlenecek ürünlerin yerleşimi, malzemenin hammaddesi, hedeflenen okuma mesafesi gibi faktörler etiket seçimini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca üzerine baskı yapılabilecek etiketler, geniş hafıza kapasitesi, zorlu şartlara ve sıcaklıklara dayanıklılık gibi ilave özelliklerin de aranması durumunda RFID sisteminde özel etiket seçimi yapılması gerekebilir Anten RFID antenler, elektromanyetik dalgaları bir sistemden alıp çevreye veren ya da çevresindeki elektromanyetik dalgalardan aldığı işaretlerle bir sistemi besleyen, kablosuz haberleşme sistemlerinin performanslarını artırmak için kullanılan teknolojik cihazlardır. Şekil 2. RFID okuyucu yapısı Okuyucular genellikle üç çeşittir. Sabit okuyucular belirli bir yerde kurulu olup RF etiketlerin içinden geçtiği ve iletişim kurduğu okuyuculardır. Çevresel etkenlere göre değişkenlik göstermekle birlikte 10 metrelik bir alan içerisinde okuma ve yazma işlemini yapabilmektedir. Bu mesafe geniş bir fabrika kapısından geçen forklifteki ürünlerin tamamını aynı anda saymaya ve yazmaya yeterli bir mesafedir. Portatifler, RF etiketler ile kablosuz iletişim kurabilen okuyuculardır. Okuma mesafesi çevresel koşullara bağlı olarak 1 m ile 3m arasında değişmektedir. Mobil okuyucular ulaşılması zor, tehlikeli yerlerdeki etiketlerin okunmasını kolaylaştıran, mobil araçlara yerleştirilen ve kapsama alanlarındaki etiketleri okuyan cihazlardır. Örneğin, bir çalışanın mobil RFID cihazını açarak fabrikada nesne sayımı yapmasını sağlayabilir [7].

3 2.4. Sorgulayıcı Sorgulayıcı gerçekte küçük bir bilgisayar olarak düşünülebilir. 3 parçadan oluşur. Bir anten, RFID etiketi ile iletişim kurmaktan sorumlu bir RF modülü ve denetleyici (host) ile iletişim kurmaktan sorumlu bir kontrol modülü içerir. Bazen programlayıcı ya da yazıcı olarak da adlandırılabilir. RFID etiketi ile denetleyici arasında bir köprü olarak hareket eder [2]. Sorgulayıcı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: RFID etiketinin veri içeriklerini okuma. RFID etikete veri yazma, programlama Denetleyiciler arasında veri anahtarlama/düzenleme. RFID etikete güç sağlama. Etiketler arasında eş zamanlı radyo dalga iletişimini sağlama ve etiketleri emniyete almak için anti-kolizyon önlemlerini yerine getirme, frekans çakışmalarını önleme. Sisteme yetkisiz erişimleri ya da sahtekârlıkları önlemek için etiketleri yetkilendirme, etiket kimlik denetimi yapma, veri bütünlüğünü korumak için veri şifreleme RFID Denetleyici Denetleyici, üzerinde veritabanı yazılımı ya da uygulama yazılımı çalışan bir bilgisayar ya da sunucudur. Denetleyiciler, RFID sistemlerinin beyinleridir ve arakatman yazılımını kontrol eder. Çoklu sorgulayıcıları ağ ortamında birbirine bağlamak, merkezi olarak bilgileri işlemek için kullanılır. Denetleyici, sorgulayıcılar tarafından toplanan bir alandaki bilgileri kullanır. Denetleyici özellikleri: Ürün stokunu tutma ve yeni ürün stokuna ihtiyaç duyulduğunda sistemi uyarma, Sistem boyunca nesnelerin hareketlerini izleme, imkânlar dâhilinde bunları düzenli olarak yeniden yönlendirme ve yönetme. Kimlik denetimi, doğrulama, yetkilendirme Hesap oluşturma (POS uygulamaları) Web servisleri ve hizmetleri 2. Veri toplama, tanımlama ve izleme donanımı (etiket, okuyucu, denetleyici, sorgulayıcı, anten sistemi vb.) 3. Keşif Servisleri (Discovery Service) 3.1 Nesne adlandırma servisi (Object Naming Service) 4. EPC Bilgi Servisleri (EPC-Information Service) 5. RFID Sistem arakatman yazılımı (Middleware). 6. Kablosuz İletişim teknolojileri (Wifi, Wimax, Gsm, Gprs) RFID sistem ağ servislerinin verdiği hizmetler: Benzersiz kimlikler atama Öğeleri bulma, belirleme, kimliklendirme Olayları toplama ve filtreleme Olayları depolama ve kuyruklama EPC bilgisini konumlandırma Ağ için bir referans mimari sağlama 3.1. Elektronik Nesne Kodu Elektronik nesne kodu bir nesne tanımlama standardıdır ve her bir nesneyi tek tek tanımlayabilmek için kullanılır. Bir nesnenin özgün EPC numarası fiziksel olarak üzerine iliştirilmiş RFID etiket içerisindeki mikroçipte saklanır. EPC bellek kapasitesi, nesne üreticileri, nesne kategorisi ve nesneye ait bilgiler olmak üzere 3'e ayrılır. EPC bir önek (8 bit), nesne kod yönetici numarası (28 bit), nesne sınıfı (24 bit) ve seri numarası (36 bit) olmak üzere 4 dizi veriden oluşan, Auto-ID Merkezi tarafından geliştirilen 64- bit, 96-bit, 128-bit ve 256-bit gibi farklı boyutlarda olan bir standart koddur. Önek kodun sürüm numarasını, numaranın ikinci kısmı kod yöneticisini -büyük ihtimalle kodun üzerine iliştirildiği ürünün üreticisini-, nesne sınıfı adı verilen kısım ise ürünün cinsini belirtir - örneğin, 'Meyve suyu 750 ml paket, fabrika sürümü'. Son bölüm ise, ürüne özgün olan ve bize hangi 500 ml'lik Yağlı Süt paketinden bahsedildiğini belirten seri numarasıdır [2, 8]. Şekil bitlik bir EPC ve temel bileşenleri Şekil 3. RFID sisteminde kullanılan bir denetleyici 3. RFID Sistem Ağı ve Ağ Servisleri RFID sistem ağ servisleri, güvenlik ve keşif gibi çekirdek servisler dizisini tanımlar. Güvenlik servisi EPC bilgisi depolama, veri erişimi için kimlik denetimi, şifreleme ve yetkilendirme mekanizmaları sağlama ile ilgilidir. Keşif hizmetleri, kullanıcıların belirli bir elektronik ürün kodu ile ilgili veri bulmalarını ve bu veriye erişim izni istemelerini sağlayan bir hizmet paketidir [1, 2]. RFID sistem ağını oluşturan bileşenler aşağıda sunulmuştur. 1. Elektronik Nesne Kodu (EPC) Elektronik ürün kodunun geleneksel barkot sisteminden farkı, onun RFID etiketleri içerisinde kayıtlı olması ve doğrudan görüş olmaksızın RF sinyalleri aracılığıyla okunabilmesi ve nesne takibinin en alt düzeyi yerine tek bir adet olarak yapılabilmesidir. Elektronik ürün kodu bir ürünü tanımlayan dünyada tek bir numara olmalıdır. Bu, nesne nerede olursa olsun bir nesnenin çeşidinin tek bir örneği hakkında sorgulama yapılmasına olanak sağlar Keşif Servisleri (Discovery Services-DS) Keşif hizmetleri RFID sistemindeki denetleyicilerin, sunucuların, servis ve hizmet sağlayıcıların varlığını keşfetme, bu sistem yönetim cihazları arasında elektronik ürün kodları çeşitlerine, sınıflarına ve alanlarına göre haritalama/adresleme için yöntemler sağlar. İçerisinde

4 nesne adlandırma servis arabirimi (Object Naming Service - ONS) bulunur [1, 2, 4] Nesne Tanımlama/Adlandırma Servisi (Object Identification/Naming Services- ONS) Nesne hakkındaki verinin sağlandığı ilgili EPC bilgi hizmetleri (EPCIS) sunucularını bulmak için kullanılan, hızlı ve güvenli global veritabanı araması için kullanılan genel bir hizmettir. ONS, EPC ile bu EPC hakkında bilgi içeren EPCIS örnekler dizisi arasında haritalama/adresleme/eşleme mekanizması sağlar. Bu nedenle, gerçekte, ONS belirli bir Internet adresi için ortak hostları aramada kullanılan DNS servisi ile çok benzerdir. ONS servisi çok büyük sayılı istekleri (örneğin bir günde milyonlarca istek) güvenilir ve hızlı bir şekilde tutabilmesi ve işlemesi için işlemleri gerçek zamanda gerçekleştirmek zorundadır [2, 3 ve 4]. ONS, bir EPC yi bir ya da daha fazla URL (Internet Uniform Reference Locators) ye dönüştürme için global arama hizmeti sağlar. Bu URL ler EPCIS ile ilişkilendirilir; bununla birlikte, ONS EPC leri Web siteleri ve bir nesneye ait diğer Internet kaynakları ile ilişkilendirmek için de kullanılabilir. ONS hem statik hem de dinamik hizmetler sunar. Statik ONS genellikle bir nesnenin üreticisi tarafından korunan bilgi için URL ler sağlar. Dinamik ONS ise bir nesne tedarik zinciri boyunca hareket ettikçe o nesneden sorumlu olanların sırasını kaydeder Bilgi Servisleri (Information Services-IS) EPC bilgi hizmetleri, kullanıcıların ticari ortaklarla RFID sistem ağları üzerinden EPC ile ilgili veri değişimi, veri paylaşma ve yakalama için bir standart ara birim tanımlar. EPCIS, nesneler nesne üzerindeki işlemler zinciri boyunca hareket ettikçe kaydedilmiş verileri alan, nesne yer bilgisi tutan bir servis arabirimi içeren ve EPC ile ilgili verinin semantiğine odaklanan bir hizmet birimidir. Firmalara uygulamalar üzerinde rekabet etmek ve işlevsellik eklemek için esneklik sağlar [1, 2]. RFID sistemlerinde kullanabilecek EPC bilgi hizmetlerine ait alt servisler ya da arabirimler kısaca aşağıda açıklanmıştır. EPCIS yakalama hizmeti: EPC bilgisini yakalayan, bu bilginin ticaret bağlamını anlayan ve yakalanmış RFID verisine yüksek seviye ticari bağlam sağlayan herhangi bir programdır. Bu arabirimdeki olaylar şuna benzer: 1 havuzunda, T zamanında, aşağıdaki durumlar aşağıdaki palete karışarak doğrulandı. EPCIS erişim hizmeti: EPC bilgi hizmetlerine erişen, genel olarak, stok toplama, sıra yönetimi ya da satış sistemi noktası gibi bir takım ticari işlemleri yapmadan mesul bir uygulamadır. EPCIS olanaklı depolama hizmeti: Bir ya da daha çok EPCIS yakalama uygulamaları tarafından üretilen olayları kaydeder ve EPCIS erişim uygulamaları kullanarak sonraki sorgular için bu olayları tutar ve kullanılır hale getirir RFID Sistemi Arakatman Yazılımı Arakatman yazılımı, okuyuculardan ve etiketlerden gelen verileri yönetir, bu verileri veritabanı sistemine (backend) geçirir. Arakatman yazılımı backend sistem ile okuyucular arasındaki veri akışının ortasında durur, backend sistem ile okuyucular arasındaki veri akışını yönetir. Bu işlemlere ek olarak, temel filtreleme, okuyucu entegrasyonu ve kontrolü gibi fonksiyonları da yerine getirir. Backend sistem SQL, My SQL, Oracle, Postgres, ya da bunlara benzer ürünler gibi standart veritabanı yazılımları olabilir. Uygulamaya bağlı olarak backend sistemi, bir ofisteki tek bir bilgisayar üzerinde çalışabilir; global iletişim sistemleri ile birbirine bağlanmış çoklu anabilgisayarlara bağlı bir bilgisayar ya da ağ üzerinde çalışabilir [9, 10]. Bir etiket, nesne üzerindeki işlemler zinciri içerisinde farklı noktalarda, aynı ya da farklı okuyucular tarafından birçok defa okunabilir. Bu şekilde her bir okuma okuyucu tarafında ve dolayısıyla RFID sistem ağında etiket verisi üretir. Sonuç olarak, etiketlerin okunması neticesinde RFID sistem ağında çok büyük veri miktarı üretilir. Bu verinin büyük bir kısmı sıkıştırılmış olabilir, çünkü bunlar aynı ya da farklı çoklu okumalardan oluşabilir, diğer okumalar ile birleştirilmiş okumalar olabilir, firma/kurum mantığı açısından önemli olmayan okumalar, vs. olabilir. Eğer bu veriler olduğu gibi depolanmış ve taşınmışsa, çoğu depolama sistemi ve ağ çökme durumuyla karşılaşabilecektir. Bu verileri verimli bir şekilde tutmak için veriler sıralanmalı, filtrelenmeli ve işlenmeli ki gerçek zamanlı olarak yönetilebilsin. Dolayısıyla, bu, arakatman yazılımının işlevselliğidir. Arakatman yazılımı RFID sisteminin, RFID sistem ağındaki hizmetlerin, RFID sistemleri arasında dolaşan ilgili bilginin hareketinin, RFID bilgi sistemleri arasındaki iletişimin yönetilmesinden sorumlu bir yazılım teknolojisidir. Arakatman yazılımı sayesinde verinin kullanımı etkili ve faydalı yapılarak, veri hacmi küçültülür ve veri ağ içerisinde seçilerek iletilir [11]. RFID yazılımları hem sabit hem de mobil sistemler için modüler hale getirilebilir olup ihtiyaca göre optimize edilerek kısa bir süre içinde kullanıma hazır özellikte olmalıdır. Ara katman yazılımı, firmaların/kurumların değişen ihtiyaçlarına uygun olarak entegratör firmalar tarafından o firmaya/kuruma özel olarak geliştirilmeli ve firmanın/kurumun kullandığı ERP/MRP sistemine entegre edilerek birlikte çalıştırılmalıdır. Bu şekilde firma/kurum personeli alışkın olduğu şekilde veri alabilecek, raporlara ulaşabilecek ve her işlem için farklı bir yazılım çalıştırmak zorunda kalmayacaktır. Bu entegrasyon hizmeti RFID hizmetini veren firma, bu firmanın kullandığı mevcut sistemin desteğini veren firma ile birlikte çalışarak, gerekli verilerin doğru yerlere yazılıp-okunmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır [9,10 ve 12]. Her firmaya/kuruma ya da her ihtiyaca uygun bir RFID yazılımı yapılması pratikte mümkün olmamaktadır. Bunun başlıca sebebi her üretici firmanın cihazlarının yazılımlarının ayrı kütüphaneleri desteklemesidir. İkinci ve daha da önemli sebep, her kullanıcının ihtiyacının birbirinden farklı olmasıdır. Bu nedenle ihtiyaçlara ve kullanılacak RFID ekipmanlarına göre spesifik yazılımlar geliştirilmeli ve müşterilerin kullandığı kurumsal yazılım sistemi ile entegre edilebilir olmalıdır.

5 yakalarlar, bazı temel filtrelemelerden sonra bu gözlemleri arakatman yazılımına geçirirler. Arakatman yazılımı okuyuculardan veriyi alır, filtreler, filtrelenmiş gözlemlere yer bilgisi ekler ve sonraki uygulamalar için ihtiyaç olduğunda bunları gruplar. Şekil 5. RFID middleware bileşenleri Tasarlanan RFID sistemi için gerekli arakatman yazılımı, okuyucu keşfi, ön tedarik hazırlığı, nesne izleme ve yönetim, Java, J2EE,.NET ve diğer web servileri gibi standartları kullanarak service-oriented arabirimleri destekleyebilir; veri toplama, dönüştürme, kümeleme, filtreleme ve işlemleri gruplama sağlayabilir; uzaktan ön tedarik hazırlığı, uzaktan nesne izleme ve yönetim yetenekleri sunabilir [9,12] Kablosuz İletişim Teknolojileri İletişim teknolojilerindeki büyük gelişmelerle birlikte, kablosuz iletişim sistemleri tüm dünyada hızla yayılmakta, mobil sistemler her an, her yerden birbirleriyle iletişim kurmayı ve internete ulaşmayı istemektedirler. Bu nedenle, kablosuz ağ servisleri ve RFID sistemleri, yer ve zaman kısıtlaması olmadan konumları ne olursa olsun, nesnelerin mobil sistemler aracılığı ile tanımlanabilmesini, izlenebilmesini ve nesneler hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırmayı sağlayabileceklerdir. Bluetooth, ZigBee, NFC, Wi-Fi (IEEE a/b), UMTS, GPRS, EDGE, CDMA, HSCSD, WiMAX (IEEE e) gibi yeni jenerasyon mobil iletişim sistemleri hızlı internet bağlantısını ve veri haberleşmesini sağlamaktadır. Fakat amaçlar; veri iletişimi, veri/nesne izleme, veri/nesne analizi ve yönetimi ise servislerin etkin, güvenilir, hızlı ve daha az maliyetli olarak daha geniş alanlarda rahat kullanılması gerekir. RFID ile birlikte kullanılabilecek bu kablosuz iletişim sistemleri nesneler arasında haberleşmeyi daha uygun hale getirebileceklerdir. Mevcut bu sistemler, mobilite, güvenlik, nesne tanımlama ve takibi, nesne data seviyeleri, servis tipleri gibi farklı ihtiyaçları karşılamak için birbirlerinden bağımsız olarak dizayn edilebilir, uygulanabilir ve çalışabilir. Bu sistemlerden bir kısmı, belirli bir coğrafik konumda, servisleri eş zamanlı olarak sağlayabilir; böylece belli bir servis alanındaki nesneleri takip edebilmek için heterojen kablosuz bir ortam sağlanabilir [13,14]. Yeni nesil kablosuz ağlardaki anahtar özelliklerden biri de kablosuz iletişimin mükemmel olmasıdır. RFID nin kablosuz heterojen sistemlere kusursuz entegresi, bu entegrasyon sayesinde sabit ve gezgin nesnelere ait dinamik verilerin otomatik olarak toplanması, izlenmesi ve yönetilmesi; satıcılar, müşteriler, servis/uygulama/içerik sağlayıcıları, kural yapıcılar ve kullanıcıları içeren kablosuz endüstri dünyasında bir yeniliğe yol açabilir RFID Ağında Servislerin Çalışması Şekil 7, RFID sistemlerinde kullanılabilecek ağ servislerini tanımlar. RFID okuyucular, nesne RFID sisteminde hareket ettikçe etiketli öğeler üzerindeki gözlemleri Şekil 6. RFID Sistem Bileşenleri ve Ağ Servisleri RFID sistem ağında, arakatman yazılımından filtrelenmiş gözlemler ya da olaylar yerel EPCIS sunucusuna geçer. EPCIS sunucu sonraki kullanımlar için RFID etiketi içindeki elektronik ürün kodları gözlemlerini kayıt eder. Gözlemlenmiş bu veriler firma/kurum uygulamaları tarafından erişebilir ya da bunların ticari ortakları ile paylaşılabilir. Nesne adlandırma servisi (ONS), elektronik ürün kodları arasında ve bu kodlar üzerindeki bilgiyi tutan EPCIS sunucular arasında haritalama/adresleme/eşleme işlemi gerçekleştirir. DNS in IP-Domain eşlemesi yaptığı gibi, ONS genel arama servisi sağlamak için hiyerarşik bir şekilde çalışır. Elektronik ürün kodu sadece varlıkları kimliklendirir. Ürün tipi, üretici, firma, kurum profili vs. hakkında ilave bilgiler elektronik ürün kodunun bölümleri değildir. Bu nedenle bir uygulama belirli bir EPC nin bulunduğu yeri bilmeye ya da bir EPC hakkında ilave bilgiye ihtiyaç duyduğunda, yerel ONS sunucuyu sorgulayacaktır. Eğer yerel EPCIS server gerekli bilgiyi sağlayabilirse, ONS kendi yer bilgisiyle (IP adresi ve portu) geri dönecektir. Aksi takdirde ONS, ona bilgi sağlayabilen bir EPCIS sunucusunu belirlemek için ONS sunucuların global hiyerarşisini kullanacaktır. 4. Alternatif RFID Sistemleri Üzerine Yaklaşımlar Çok geniş coğrafi alanlarda nesnelere ait işlemlerin ve hizmetlerin izlenebilmesine, veri yönetiminin ve analizinin kolaylaştırılmasına, nesneler hakkında detaylı bilgilerin diğer sistemler ile paylaştırılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu tür durumlarda kablolu/kablosuz iletişim teknolojileri, internet, web hizmetleri ve RFID sistemleri birlikte kullanılabilir. 4.1 RFID Ağına Mobil WiMAX Alternatifi RFID sistemlerinin genişband kablosuz iletişim teknolojisi WiMAX ile birlikte kullanılabileceği bir kontrol ünitesi tasarlanarak ya da doğrudan etiketler ile wimax sistemler arasında iletişim sağlanarak, RFID sistemleri bu yeni nesil kablosuz iletişim teknolojilerine entegre edilebilir [15, 16].

6 Şekil 7. RFID ve Mobil Wimax 4.2 RFID Ağına Wifi-WiMAX Alternatifi Wifi-Wimax kontrol modülleri içeren RFID sistemleri bu kablosuz iletişim teknolojileri ile birlikte kullanılabilir [17].Bu sistemde kullanılabilecek yapılar 5 temel bileşen şeklinde incelenebilir. Bunlar: 5. Sonuç 1. Nesne Dinamik Bilgi Kodu 2. Dinamik RFID etiketler 3. Anten 4. Wi-Fi Kontrol Üniteleri 5. WiMAX Sistem Ağı ve Ağ Servisleri 6. Olay yöneticisi (Yazılım arabirimi) Şekil 8. RFID, Wifi ve Wimax Doğru bilgi ve hız veri toplamanın iki temel unsurudur. Dolayısıyla, nesne ve nesneye ait hizmetlerin hareketlerini izlemek, yönetmek, bunları ilgili yerlere yönlendirmek için nesneler hakkında detaylı bilgilere ve bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek, veri iletişiminde ve yönetiminde kullanılabilecek olan RFID, nesnelerin takibinde yeni bir çözümle karşımıza çıkmaktadır. Bir otomatik tanımlama sistemi ve kablosuz iletişim teknolojisi olan RFID, alışveriş yaptığımız marketlerden fabrikalardaki depolara kadar, farklı iş alanlarında, bilgi teknolojilerinde kısaca dinamik bir verinin kullanılabileceği ya da gereksinim duyulabileceği her alanda kullanılabilir. RFID, kolay, hızlı, hatasız veri girişinin, depolanmasının ve iletiminin en temel unsurunu oluşturabilecek bir sistemdir. RFID teknolojisi yeni kodlama, depolama ve iletim sistemlerine temel oluşturmakta; bunun yanında firmaların, kurumların nesneleri kontrol etmelerinde karşılarına çıkan sorunları ya da bilgi eksikliği nedeni ile oluşan problemleri çözmede yardımcı olmaktadır. Günümüzde RFID teknolojisi hemen her sektörde farklı uygulama alanlarıyla birçok avantaj sağlamaktadır. Başarısı her geçen gün artan bu yeni teknoloji ile firmaların çalışan ve operasyonel maliyetleri azalmakta, verimlilik ve karlılıklar ise artmaktadır. RFID teknolojisi ile iş süreçlerindeki değişimler planlanabilir ve analiz edilebilir; en uygun RFID ağı tasarımı ile sistem kurulup verimli bir şekilde yönetilmeye başlanabilir. Üretim, lojistik, perakende, finans, kamu gibi çok çeşitli sektörlerde envanter takibi, üretim bandı otomasyonu, depo yönetimi gibi detaylı iş süreçlerinin projelendirildiği ve veri tabanı ile entegre edilen geniş kapsamlı uygulamalar geliştirilebilir. RFID, yapabilecekleri sadece ürün tanımlama ve takibi ile sınırlı olmayan, çok geniş uygulama alanları bulunan bir teknolojidir. RFID teknolojisiyle ilgili bilgiler, temel sistem bileşenleri, ağ servisleri, sistemin çalışma yapısı iyi incelenirse; nesnelerin otomatik tanımlanmasında, takibinde, nesnelere ait verilerin yönetiminde ve analizinde RFID iletişimlerinin üstünlükleri; veri okuma kapasitesi, değişken okuma mesafesi, etiket dayanıklılığı, yaşam süresi, potansiyel engel, etiket çeşitliliği, bilgi depolama kapasitesi, veri/bilgi esnekliği, veri güvenliği, verilerin şifrelenmesi, maliyet, standartlar, geniş eğitim ve servis ağı olarak sıralanabilir. Kaynaklar [1] Thornton, F., Haines, B., Das A.M., Bhargava, H., Campbell, A. and Kleinschmid, J., RFID Security, Syngress Publishing, Rockland, 2006 [2] Syed A.A. and Ilyas, M., RFID Handbook, Applications, Technology, Security, and Privacy, CRC Press, Boca Raton, 2008 [3] Roberts, C.M., Radio frequency identification (RFID), computers&security25, 18-26, [4] Xiao, Y., Yu, S., Wu, K., Ni, Q., Janecek, C. and Nordstad, J., Radio frequency identification: technologies, applications, and research issues, Wireless Communications And Mobile Computing, , [5] Kraus, J.D. and Marhefka, R.J., Antennas-For All Applications, 3rd ed., New York: McGraw-Hill, [6] Rao K.V.S., Nikitin, P.V. and Lam S.F., Antenna design for UHF RFID tags: a review and a practical application, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, , [7] Leong, K.S., Ng, M.L., Cole, P.H., Synchronization of RFID readers for dense RFID reader environments, International Symposium on Applications and the Internet, SAINT, Phoenix, Arizona, USA [8] Sarma, S.E., Brock, D. and Engels, D.W., Radio frequency identification and the electronic product code, IEEE Micro, 21(6), 50 54, [9] Pine, H.B., RFID and the Importance of Integration and Software, ABI Research, [10] Chen, N.K., Chen, J.L., Chang, T.H. and Lu, H.F.,Reliable middleware for RFID network applications, Rocinternational Journal Of Network Management, Wiley InterScience, doi: /nem.698, 2008 [11] Smith, A.D., Exploring Radio Frequency Identification Technology and Its Impact on Business Systems,

7 Information Management & Computer Security, 16-28, [12] Angeles, R., RFID Technologies: Supply-Chain Applications and Implementation Issues, Information Systems Management,51-65, 2005 [13] Mullner, R., Ball, C.F., Ivanov, K., Treml, F. and Spring, G., Quality of service in GPRS/EDGE mobile radio networks, Vehicular Technology Conference, VTC 2004-Spring IEEE 59th Volume 5, , 2004 [14] Pribylov, V.P. and Rezvan, I.I., On the way to 3G networks: the GPRS/EDGE concept, Microwave Electronics:Measurements,Identification,Applications, MEMIA Proceedings of the 4th IEEE-Russia Conference, 87-98,2003 [15] Zhang, Y. and Chen, H.H., MOBILE WiMAX Toward Broadband Wireless Metropolitan Area Networks, Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2008 [16] Nuaymi, L., WiMAX-Technology for Broadband Wireless Access, (ENST Bretagne, France), John Wiley & Sons, Ltd, England, 2007 [17] Henry, P.S. and Luo, H., WiFi: what's next?, Communications Magazine, IEEE, Vol. 40, 66-72, 2002 Yüksel, M.E. ve Zaim, A.H.

Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID

Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

MULTI LANGUAGES SMS SENDING OVER GSM/GPRS DEVICES

MULTI LANGUAGES SMS SENDING OVER GSM/GPRS DEVICES Akademik Bilişim 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat 2009 GSM/GPRS AYGITLARI ÜZERİNDEN ÇOK DİLLİ SMS GÖNDERME M. Erkan YÜKSEL 1, A. Halim ZAİM 2 1,2 İstanbul Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ Göksu KAYA İstanbul Ticaret Üniversitesi Tuncay ALTINPULLUK

Detaylı

NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ

NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ Fatih KABAKCI Bilgisayar Mühendisliği Programında Hazırlanan BİTİRME PROJESİ Proje

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ

RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ 196106 Alper ÇAKAL 210248 Emin Furkan TÖRÜNER Yrd. Doç. Dr. YUSUF

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MOBİL AĞLAR VE VERİ ERİŞİM STRATEJİLERİ FATİH ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK TEHDİT VE ZAFİYETLERİ

ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK TEHDİT VE ZAFİYETLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK TEHDİT VE ZAFİYETLERİ Yüksek Lisans Tezi Mahmut İlker NAİMOĞLU İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ *

SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ * ELEKTRONİK İŞLETMELERDE (e-işletmelerde) SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ * Doç. Dr. Adnan SEVİM ** Arş. Gör. Dr. Mustafa GÜL *** ÖZ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi her alanda

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

2. RFID SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ 1. GİRİŞ. 2.1. RFID Sistemlerinin Tanımı ve Sınırları. Giriş ve Çalışmanın Amacı:

2. RFID SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ 1. GİRİŞ. 2.1. RFID Sistemlerinin Tanımı ve Sınırları. Giriş ve Çalışmanın Amacı: 1. GİRİŞ Giriş ve Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada RFID olarak bilinen özelliğe sahip olan sistemler incelenmiş ve bu sistemler içerisinde şifreleme yapmaya uygun özellikte olanları belirlenerek bunların

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı