Şekil 1. Radyolink Yol Profili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekil 1. Radyolink Yol Profili"

Transkript

1

2 1. Giriş Sayısal radyolinkler iki nokta arası yüksek band genişlikli veri iletimi için kullanılan düzeneklerdir. Radyolinkler TV ve radyo vericilerinin gibi her yönde ışıma yapmazlar. Noktadan noktaya yönlendirme yapıldıkları için yüksek kazanç sağlarlar. Bu yüzden optik kablonun zor ulaştırıldığı yerlerde ve TV-Radyo sistemlerinin stüdyo ve vericilerinin arasında kullanılırlar. Radyolinkler ile birleştirilmiş birçok video ya da ses iletimi yapılabilir. Genel olarak 6 GHz ile 38 GHz arasındaki frekanslarda iletim yapılabilir. Radyolinklerin yönelimi çok yüksek olduğundan çok fazla güce de ihtiyaç duymamaktadırlar. Birkaç W güç ile 100 km ye kadar iletim yapılabilmektedir. 2. Tasarım 2.1. Proje Amacı Bu proje kapsamında Zonguldak ili merkez ilçesi ile Alaplı ilçesi arasında TV yayını iletimi yapan bir radyolink sistemi kurulmak istenmektedir. Bunun için zincir radyolink tasarımı mecburidir. Çünkü coğrafi şartlar iki merkez arasında direk bir link kurulmasına izin vermemektedir. Bu projede zincir sistemin yarısı olan Zonguldak Dağköy ile Alaplı ilçesinin yakınında bulunan Kıran Köyü arasında bir radyolink sistemi tasarımı amaçlanmaktadır Proje Tasarımı Şekil 1. Radyolink Yol Profili Projeye göre alınan iki merkez arasındaki uzaklık 33,5 km olmaktadır. Aldığımız bu yol profiline ait yükselti profili Şekil 2 dedir. Bu profile göre 24,8 ve 27,8km civarında linkimize engel olabilecek iki yükseklik görülmektedir.

3 Şekil 2. Yol Profili Tasarım için seçilen yerlerin ve engel olan tepelerin yükseklikleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Link Yerleştirilecek Tepelerin ve Engel Tepelerin Yükseklikleri Link 1 Tepe (Alaplı) Link 2 Tepe (Zonguldak) Engel 1 Tepe Engel 2 Tepe Yükseklik 205 m 650 m 405 m 487 m Sistemimiz ITU-T tarafından radyolinkler için uygun bulunmuş bir frekans aralığında çalışacaktır. Bu frekans aralığı Şekil 3 den seçilmiştir. Merkez frekansı 8 GHz olan frekans bandında çalışan 550 MHz band genişlikli bir iletim yapılacaktır. Şekil GHz Arası Frekans Bandları Plana göre 16QAM modülasyonu ile 150 TV kanalı iletebilecek bir haberleşme sistemi tasarımı yapılmak istenmektedir.

4 2.3. Hesaplamalar Kule Yükseklikleri: Kule yüksekliklerini bulmak için clearance hesabı yapabiliriz. Clearance hesabı yapacağımız iki adet engel sayılabilecek tepemiz vardır. Bunlar için ayrı ayrı hesaplamalar yapılabilir. D=33,5 km, f=8ghz, n=1 için; d1=24,8 km d2=8,7 km d1=27,8 km d2=5,7 km F 1 = 17,3 n. d 1. d 2 f. D F1=15 m, h1=15*0,6=9,3 m h 2 = d 1. d 2 12,76. k h2=12,68 m h3=3 m (bitki örtüsünden) h toplam = h i ht = 9,3 + 12, = 24,9 m F 1 = 17,3 n. d 1. d 2 f. D F1=13,3 m, h1=13,3*0,6=7,98 m h 2 = d 1. d 2 12,76. k h2=9,31 m h3=3 m (bitki örtüsünden) h toplam = h i ht = 7,98 + 9, = 20,29 m Bu iki tepenin clearance mesafelerini tepe boylarına eklersek sağdaki durum sağlarsa soldaki durum zaten daha aşağıda kalmaktadır. Soldaki tepeyi kaldırırsak Şekil 4 deki durum ile kule yüksekliklerini hesaplayabiliriz. Tasarım açısından ideal olması için kule boyutları H ve eşit alınır. Bu H ları bulmak içinse ortadaki tepenin üstüne clearance mesafesi eklenir ve bu noktadan geçen doğru çizilir. Şekil 4. Kule Boyutları ve Clearance Eğer 205 m olan tepeyi referans olarak sıfırlarsak H şu şekilde hesap edilir:

5 27,8 5,7 = 302 H H 302 Yukarıda formülden H=-67 m çıkar. Kule boyutları sıfır alındığında tepeler arası düz çizgi çekilirse 27,8 km uzaklıktaki 574 m çıkar. Bizim tepemizin boyu 487, clearance mesafemizde 20,29 m idi. Bu iki mesafesi toplarsak 507 m eder ki, bu değer 574 değerinden düşüktür. Dolayısıyla kule boyutlarını istediğimiz boyda seçebiliriz. Biz tasarım açısından H=10m varsayabiliriz. Frekans Yerleşimleri: Tasarlamak istediğimiz sistem 150 TV kanal kapasiteli ve 8 alt kanallı olacak şekilde tasarlıyoruz. Bunun için de ilk olarak video iletimi için gerekli bit hızını belirlememiz gerekiyor. Video için bit iletim hızını (Rb) Kush Hesaplamasıyla bulabilir. Bu formülasyona göre: Rb = Frame Yüksekliği * Frame Genişliği * Saniyedeki Frame Sayısı * Hareket Faktörü * 0.07 / 1000; Burada Hareket Faktörü 1,2,4 değerlerini alır. 1 düşük hareketli görüntüler için 4 ise yüksek hareketli görüntüler için verilebilir. Bizim sistemimizde 800x600 genişlikli yüksek kaliteli bir görüntünün iletildiğini varsayarsak, Rb = 800 * 600 * 25 * 4 * 0.07 / 1000 = 3360 Kbps çıkar. Toplam Bit Hızı = Kanal kapasitesi x Bit Hızı = 150 x 3360 = 504 Mbit/s Her kanalın kapasitesi = Toplam Bit Hızı / Kanal Sayısı = 504 / 8 = 63 Mbit/s Başta belirttiğimiz gibi sistemimiz 16QAM modülasyonu ile tasarlanacaktır. Bu modülasyon türünde m = log 2 16 formülü ile bulunur. Bu denkleme göre her simge 4 bit ile kodlanacaktır. Dolayısıyla s = Rb / m formülünden s=15.75 Mbaud olarak bulunur. X=2, Y=3, Z=1 için Xs=31.5, Ys=47.25, Zs=15.75 olur. Bu durumda sistem eş polarizasyonlu olarak tasarlanırsa band genişliği şu şekilde bulunur. Band Genişliği = 2*(7Xs+Zs+Ys/2) = 520 MHz olur. Merkez frekansımızı 8 GHz olarak belirlemiştik. Bu yüzden iletim aralığımız 8 520/2, /2 yani GHz bandındadır. Bu aralık Şekil 3 de seçtiğimiz aralığa da uyar. Son olarak da her bir kanalın bant genişliğine bakabiliriz. Bunun için bit hızını modülasyon verimine bölmek yeterli olacaktır. 16QAM modülasyonuna göre η =3.6 dır. Dolayısıyla B=Rb/η=63 Mbps/3.6=17.5 MHz çıkar. Kayıp Hesapları: Serbest Uzay Yol Kaybı: LFSL=92,4 + 20logf (GHz) + 20logD (GHz) = db çıkar. Dalga Kılavuz Kaybı: 8 GHz frekansında dairesel dalga kılavuzu kullanılabilir. Toplam iletim hattı uzunluğunu 10 m kule uzunluğu ile 25 m varsaydığımız yatay iletim hattını toplayarak buluruz. Dairesel dalga

6 kılavuzu için kayıp faktörü 0,022 db/m dir. Toplam kılavuz kaybı alıcı ve verici toplamı için LT= 2*35*0,022=1,54dB bulunur. Dallanma Kaybı: Dalga kılavuzunun bağlandığı yerde meydana gelen kayıp ortalama olarak LB=0,5 db olarak verilebilir. Anten Ayarsızlık Kaybı: Antenlerin bulunduğu konumdan dolayı ya da iletim hattında kullanılan malzemelerin zarar görmesinden kaynaklanan anten ayarsızlık kaybını LM=3,5 db olarak verebiliriz. (ideal en iyi durumda 3dB) Toplam Kayıp = LFSL + LT + LB + LM = 146,36 db bulunur. Fade Marjı Hesabı: Zonguldak Alaplı arası dağlık ve genelde yağışlı bir iklime sahiptir. Bu yüzden tasarımımızda çevre faktörü a=(1/4), iklim faktörü b=(1/8) seçilecektir. Etkin Fade Marjı (EFM) hesabı yapılırken histerezis etkisi de devreye girmektedir. Tasarımda toplam dalga kılavuz kaybı olan h=1.54 için histerezis etkisi 3.75 db (10logh 2 ) olarak bulunur. Doğrudan linklerde fading durumu ya da ayarsızlıklar sebebiyle ortaya çıkan bozulmaları gidermek için uygulanan yöntemlere diversite denir. Tasarımımızda uzay diversitesi uygulanacaktır. İki anten arası mesafe açıklık 5 metre (16.4 feet) alınmıştır. Yılda 1sn kesinti için aşım olasılığı; P(0) = 1/60*60*24*365 = 3.16x10-8 olarak bulunur. EFM = 20*logD(mil) 10*logS(feet) + H(dB) + 5*log(a*b) 7.2 5*logP(0); EFM = 20*logD(20.81) 10*logS(16.4) *log(1/32) 7.2 5*(-7.5); EFM = db bulunur. EFM hesabının yeterli olmadığı durumlar olabileceğinden FFM (Düz fade marjı) bulunmalıdır. FFM i bulmak için DFM(Yayılmış fade marjı) = 50 db, IFM(Girişim fade marjı)=50 db alınabilir. FFM = -10log(10 -EFM/ DFM/ IFM/10 ) FFM = db çıkar. Verici Gücü, Alıcı Girişindeki Eşik Sinyal Seviyesi ve Sistem Kazancı Hesabı: Verici Gücü: Sistemimizde Pt=30 dbm olarak belirlenmiştir. Alıcı Girişindeki Eşik Sinyal Seviyesi (RSLm): RSLm = N + (S/N); N = (k*to)(dbw/hz) + 10log(B) + NF

7 S/N = (Eb/No)(dB) + 10log(η) Buradaki değerler; k*to= -204dBw/Hz R=63 Mbit/s NF: 10log(F) (Tasarımımız için alıcı gürültü karakteristiği 2 olarak alınacaktır.) = 3 db B=17.5 MHz olarak bulunmuştu. η =3.6 (16QAM modülasyon verimi) Bit Hata Oranı = 10-5 için Eb/No=14.5 db çıkar. (Şekil 5) Şekil 5. BER Eb/No Grafiği Verilen değerlere göre RSLm hesabı yapılırsa, RSLm= -128,56 db (N) + 20,06 db (S/N) = db olarak bulunur. Sistem Kazanç Hesabı: Gs = Pt-RSLm=30-( ) = db bulunur. Anten Hesapları: Link bütçesi formülünü kazanç ve kayıplar cinsinden yazarsak; Gt + Gr = FFM + L Gs İki anten kazancı eşit olarak alınırsa; 2*Gt = db db db = db Gt = db bulunur. Anten Çapı Hesabı: Gt = logf(GHz) +20logd(metre)

8 24.94 = lof8 + 20logd D = 28,4 cm çıkar. Düzeltmeler: Anten boyumuz 28.4 cm çıkmıştır; fakat sektörde kullanılan GHz bandındaki anten çapları: 1.2 m (4 feet), 1.8 m, 2.4 m, 3.0 m, 3.7 m, 4.6 m dir. Bu durumda sistemimizde iyileştirmelere gitmeliyiz. 1.2 m anten çapı için Gt kazancı db olur. 2*Gt kazancı ise db olur. İlk olarak BER 10-5 yerine 10-6 olarak iyileştirilebilir, aynı şekilde alıcı gürültü karakteristiği F=4 yapılır. Bu durumda 2*Gt kazancı 3,9 db artarak db olmuştur. İkinci olarak fade marjı ile oynanabilir. Eğer kesinti süresi 1 saniyeden 0.1 saniyeye düşürürsek FFM (düz fade marjı) 9.68 db artar. Dolayısıyla = db olur. 2*Gt için değerini hala yakalayamadık. Aradaki fark db çıkar. Eğer Pt iletim gücünü 30 dbm yerine db verirsek, antenlerimizin çaplarının 1.2 metre olacağını garanti etmiş oluruz. 3. Sonuç Zonguldak ile Alaplı bölgelerinde kurulması amaçlanan 150 TV yayın iletimini sağlayacak iki adet RF link için tasarım yapılmıştır. Tasarımda 8 GHz merkez frekanslı 550 MHz lik bandgenişliği kullanılmıştır. İlk olarak link kurulacak tepelere konulacak kule yükseklikleri bulunmuştur. Bunun için yol profili çıkartılmış ve clearance mesafesi hesaplanmıştır. Daha sonra 150 TV yayını için frekans yerleşimi yapılmıştır. Video yayını için bit hızı bulunmuş, 16-QAM modülasyonu için simge hızları, toplam band genişliği ve her kanalın band genişliği bulunmuştur. Akabinde sistemdeki kayıplar hesaplanmıştır. İklim ve coğrafi pozisyondan dolayı sistemimize uzay diversitesi uygulanmıştır ve yılda 1sn kesinti için Fade Marjları hesaplanmıştır. Kayıplardan sonra kazançları hesaplamak için belli bir verici gücü verilmiştir. Ayrıca alıcı girişindeki eşik sinyal seviyesi (RSLm) bulunmuş ve sistem kazancı bulunmuştur. Kazanç ve kayıplardan sonra geriye bir tek anten kazançları kalmıştır. Bu yüzden link bütçesi formülasyonundan anten kazançları çekilmiştir. Bu kazanca göre de antenin çapı bulunmuştur. Tasarım sistemimizde bulduğumuz anten çapı sektörde kullanılanlara göre küçük çıktığından sistemi iyileştirmek adına bazı değişiklikler (BER in arttırımı, kesinti süresi 0.1sn ye indirmek ve gücü azaltmak gibi) yapılmıştır. İyileştirmeler sonucunda 1.2 metrelik antenlerle sistemimizin tasarladığımız şekilde çalışacağı garanti edilmiştir.

9 REFERANSLAR: [1] Doç. Dr. Mesut Kartal, Ders Notları, İTÜ, [2] ETSI, Fixed Radio Systems; Draft ETSI EN , France, [3] European Communications Office, THE EUROPEAN TABLE OF FREQUECY ALLOCATIONS AND APLICATIONS IN THE FREQUENCY RANGE 8.3 khz to 3000 GHz (ECA TABLE), [4] Andrew Antenna: GHz [Online]. Avaliable: [5] Association of Radio Industries and Businesses, PORTABLE MICROWAVE DIGITAL TRANSMISSION SYSTEM FOR TELEVISION PROGRAM CONTRIBUTION, Tokyo, Japan, [6] ADINDE, C. A. et all., Performance Evaluation of Modulation Schemes Used for Digital Microwave Communication Systems, International Journal of Computer Science and Telecommunications v.4, iss.2, Nigeria, [7] Frenzel L., Digital Communications: The ABCs Of Ones And Zeroes [Online]. Avaliable:

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

Uydu Haberles me Sistemleri

Uydu Haberles me Sistemleri Uydu Haberles me Sistemleri Ders Notu ver. 2.08 Gökhan Çınar 10 S ubat 2015 İçindekiler 1 Giriş 3 1.1 Desibel Kavramı............................ 5 1.2 Düzlemsel Elektromagnetik Dalgalar................

Detaylı

2.4 GHz WIFI ANTEN ve KABLO TV BİRLEŞTİRİCİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ve UYGULMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

2.4 GHz WIFI ANTEN ve KABLO TV BİRLEŞTİRİCİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ve UYGULMAYA YÖNELİK ÖNERİLER 2.4 GHz WIFI ANTEN ve KABLO TV BİRLEŞTİRİCİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ve UYGULMAYA YÖNELİK ÖNERİLER Projenin Amacı Projeyi Yapan: Ercan Kaymaksüt Proje Yöneticisi: Dr. Bülent Yağcı Bu projede kablosuz modemlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SES SİNYALİ AKTARIM TEKNİKLERİNİN OPTİKSEL İLETİŞİM İÇİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bora YILDIZ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI Çağatay AYDIN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman

Detaylı

Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon,

Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon, Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon, Hafta 1 2) Isaret ve spektrum kavrami, Isaretlerin zaman ve frekans analizi, 1,2 Fourier

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 3 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

4G YENİ NESİL LTE GSM BAZ İSTASYONU ANTEN TASARIMI

4G YENİ NESİL LTE GSM BAZ İSTASYONU ANTEN TASARIMI 4G YENİ NESİL LTE GSM BAZ İSTASYONU ANTEN TASARIMI Metin ACAR * Uğur YALÇIN * Özet: Bu çalışmada LTE 4G baz istasyonu antenleri incelenmiş ve bu sistemde çalışabilecek ilgili anten tasarımı yapılmıştır.

Detaylı

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 1

Detaylı

xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı RAPOR NO : 3 RAPOR TARİHİ : Eylül 2001 ÖZET Bilginin sayısal gösterimi ile birlikte gelişen teknoloji, veri iletişiminde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ Elektronik Yük.Müh. Mahmut YALÇIN Elektrik Elektronik

Detaylı

Kablosuz LAN Teknolojileri

Kablosuz LAN Teknolojileri Kablosuz LAN Teknolojileri Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Yirminci yüzyılın başlarında ilk transatlantik radyo işaretleri Guglielmo Marconi tarafından İngiltere den Newfoundland a iletilmiştir.

Detaylı

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları)

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) Dr. İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ - 2002 Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008

WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008 WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008 İçindekiler 1. Giriş 2. WiMAX Teknolojisine Genel Bir Bakış 3. WiMAX Standartları 4. WiMAX Şebekesine Erişim 5. Çok Taşıyıcılı Modülasyon 6.

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

GENİŞBANT BİLİŞSEL RADYO AĞLARI TASARIM VE UYGULAMALARI

GENİŞBANT BİLİŞSEL RADYO AĞLARI TASARIM VE UYGULAMALARI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi GENİŞBANT BİLİŞSEL RADYO AĞLARI TASARIM VE UYGULAMALARI 31. Grup Elektrik, Elektronik ve Bilişim

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OPTİKSEL TELSİZ İÇİN YÜKSEK DERECELİ LORENTZ - GAUSS LASER DEMETLERİNİN PIRILDAMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Muhsin Caner GÖKÇE ELEKTRONİK

Detaylı

3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ

3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ 3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ Dr. Cahit Karakuş İstanbul Kültür Üniversitesi Dr. Mehmet Fatih Demirkol Avea Anahtar Kelimeler: GSM, Mobil iletişim, Baz istasyonu,

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ Anabilim Dalı : Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

TELSİZ İLETİŞİM / GSM

TELSİZ İLETİŞİM / GSM TELSİZ İLETİŞİM / GSM Çevre, Sağlık, Güvenlik Bu dokuman Telsiz iletişim ve GSM sistemlerinin ile sağlık ve güvenlik konusunda Türk halkını doğru bilgilerle bilgilendirmek amacıyla ilgili yerli ve uluslararası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı