Programın Amacı TÜBİTAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Programın Amacı TÜBİTAK"

Transkript

1

2 Programın Amacı Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı, Ülkemizin ivme kazanması gereken alanlarda ihtiyaç odaklı, çağrı duyuruları yaparak Ar-Ge projelerini desteklemek. Desteklenen projelerle ülkemizde; teknolojik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, Uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek özgün teknolojilerin geliştirilmesi, amaçlanmaktadır. 2

3 Öncelikli Alanlar Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi belgesinde ülkemiz öncelikli alanları tanımlanmıştır. Otomotiv BİT Makine İmalat Güçlü Olduğumuz Alanlar Enerji Gıda Su Savunma Uzay Sağlık (25. BTYK) İvme Kazanmamız Gereken Alanlar 3

4 Program Hedefleri Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle, Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi Özgün teknolojilerin geliştirilmesi Teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir. 4

5 Desteklenen Giderler Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları, Malzeme ve sarf giderleri, Yurt içi ve Yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımları, Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM), Proje Genel Giderleri

6 1511 Programı Destekleri Sabit destek oranı: KOBİ (%75) Büyük Ölçekli kuruluşlar (%60) Proje genel gider desteği ( %10 ek destek ) KOMİTE kararı ile Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet Alımı giderinin %20 sınırını aşabilmesi Birden fazla ön ödeme (transfer ödemesi) Personel maaşları için diğer programlarda uygulanan limitlerden daha yüksek olması 6

7 Değişiklikler Program mekanizmasında birtakım değişiklikler yapıldı. Eski Başvurular İki Aşamada alınıyordu Başvuruların ön incelemesi yoktu Panel ve Komitede İki Aşamada değerlendiriliyordu Başvurudan sonra toplam süre: 6-8 ay Yeni Başvurular Tek Aşamada alınarak; Daha kapsamlı çağrı hazırlığına, Daha fazla bilgilendirmeye (toplantı, webiner vb) olanak tanınıyor Başvuruların ÇPDK tarafından ön incelemesi yapılıyor; Gerekirse revize ediliyor, Sonrasında hakeme atanıyor, Yetersiz olanlar sürecin başında ret ediliyor Hakem raporları alınarak, çağrıyı hazırlayan ÇPDK tarafından değerlendiriliyor Başvurudan sonra toplam değerlendirme süresi: 3-4Ay 7

8 Proje Başvuru Süreci-1: Çağrı Duyurusu Çağrıya konu teknoloji alanı, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı, proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, ön başvuru ve proje öneri başvurusu tarihleri gibi başvuru koşullarını içeren, gerektiğinde çağrıya özel olarak bu uygulama esaslarında belirtilen maddelere istisna teşkil edecek hususları tanımlayan Çağrı Duyurusu tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır. Çağrı Duyurusu internet sayfasında yayımlanır. 8

9 Proje Başvuru Süreci-2: Yeni Kullanıcı Kaydı Firmaları adına kullanıcı hesapları bulunmayan proje "Firma Kullanıcısı olarak adresinden "yeni kayıt" yaparlar. yürütücüleri 9

10 Proje Başvuru Süreci-3: Proje Başvurusu için Kayıt ve Yetkilendirme Proje önerisi sunabilmesi için kuruluş yetkilisince proje yürütücüsünün yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Proje yürütücüsü ön kayıt ve yetkilendirme için Proje Ön Başvurusu bilgilerini doldurduktan sonra ilgili sayfada yer alan "Ön Bilgileri Al" düğmesine basarak, açılan pencerede belirtilen Ekler ve bu pencerede yer alan "Proje Ön Bilgileri" düğmesi ile alınan "Proje Ön Bilgileri ve Kullanıcı Yetkilendirme Formu"nu bu sayfadaki ifadeler doğrultusunda hazırladıktan sonra 'a postayla ya da elden ulaştırmalıdır. Ön kayıt formu ekleri aşağıda listelenmiştir: Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) KOBİ ler için KOBİ Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi Bu işlemlerin ardından tarafından yapılacak incelemeler neticesinde projenin ön kaydı gerçekleştirilir ve proje yürütücüsüne yetki verilir. Bu yetki ile proje yürütücüsü çağrı takviminde belirtilen tarih aralığında proje öneri bilgilerini (AGY111) elektronik ortamda 'a gönderebilir. 10

11 Proje Başvuru Süreci-4: Proje Öneri Başvurusu Duyurulan proje çağrısına yapılacak proje öneri başvurusunun, konu ve amaçları, çağrı konu ve kapsamı ile ilişkisi, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY111) hazırlanarak 'a iletilir. Proje öneri bilgileri formunun PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, proje başvuru tarihi olarak kabul edilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir. 11

12 Proje Değerlendirme Yöntemi-1 Proje öneri başvurularının kabul edileceği zaman aralığı çağrı duyurusunda açıklanır. Proje başvurusu için belirlenen son tarih itibariyle gelen proje başvuruları çağrı bazında değerlendirme sürecine alınır. PROJE BAŞVURUSU ÇPDK ÖN İNCELEMESİ Hakem Değerlendirmesi ÇPDK Değerlendirmesi Teknoloji Grup Yürütme Komitesi ÇAĞRI DEĞERLENDİRME KARAR

13 Proje Değerlendirme Yöntemi-2 PROJE BAŞVURUSU ÇPDK ÖN İNCELEMESİ Hakem Değerlendirmesi ÇPDK Değerlendirmesi Teknoloji Grup Yürütme Komitesi ÇAĞRI DEĞERLENDİRME KARAR 1 2 Projeler tarafından oluşturulan Çağrılı Projeler Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından ön incelmeye alınır. Ön incelemeyi geçen projeler, konusunda uzman hakemler tarafından, yerinde ziyaret edilerek değerlendirilir 3 Hakem değerlendirmesi tamamlanan projeler ÇPDK/Panel değerlendirmesine alınır. 13

14 Proje Değerlendirme Yöntemi-3 PROJE BAŞVURUSU ÇPDK ÖN İNCELEMESİ Hakem Değerlendirmesi ÇPDK Değerlendirmesi Teknoloji Grup Yürütme Komitesi ÇAĞRI DEĞERLENDİRME KARAR Projeler dört boyut altında değerlendirilir: 1. Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu, 2. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, 3. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu, 4. Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği. Hakem ziyareti tamamlanmış projeler eş zamanlı olarak ÇPDK/panelde görüşülür ve puanlanır. Bir çağrı kapsamındaki tüm projelerin görüşülmesi sonrasında projeler aldıkları puanlara göre sıralanır. ÇPDK desteklemeye ilişkin değerlendirmelerini yapar ve Grup Yürütme Komitesine görüş oluşturur. Grup Yürütme Komitesi kendi değerlendirmesini yapar ve raporunu Başkanlığa sunar. Sonuçlar Başkanlık tarafından açıklanır. 14

15 Sonuçların Bildirimi PROJE BAŞVURUSU ÇPDK ÖN İNCELEMESİ Hakem Değerlendirmesi ÇPDK Değerlendirmesi Teknoloji Grup Yürütme Komitesi ÇAĞRI DEĞERLENDİRME KARAR Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluş veya sorumlu kuruluşa bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluş veya sorumlu kuruluşa iletilir. Firma iki nüsha proje sözleşmesini imzalar ve 'a geri iletir. tarafından da sözleşme imzalanır ve destek süreci başlamış olur. 15

16 Dikkat edilmesi gereken hususlar Çağrıları web sayfasından takip edilmeli, Çağrıların konu ve kapsamları ile ilgili olarak gerektiği durumlarda çağrı duyurusunda belirtilen irtibat noktalarından bilgi alınmalı, Bir çağrı alanında proje başvuru formunda, çağrı konusuna uyumluluk, Ar-Ge içeriği, ulusal/küresel ölçekte teknolojik/ekonomik rekabetçiliği (tekno-ekonomik fizibilite) konularında ikna edici bilgi verilmeli ve yazımında teknik ve yalın bir dil ile anlatıma dikkat edilmeli, Çağrı duyurusunda yapılan bildirimler ve detayları dikkate alınmalı, Projelerin en erken başlatabileceği proje önerisi başvurusunun yapıldığı ayın ilk günü olabilir. Proje başlangıcı için en son tarih, karar bildirimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk günü olmalı, Projelerin en az ülke düzeyinde yenilik niteliği taşımalıdır.

17 Nihai hedef ve kazanımlar Ülkemizin ihtiyacı olan ürün ve sistemlerin kazandırılması Teknolojik açıdan daha nitelikli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi Teknolojik açıdan büyük potansiyeller taşıyan, ulusal kazanım ve ekonomik dönüşebilirliği olan, yeni konu ve alanlarda yer almak ve bu kapsamda özel sektör kuruluşlarının oluşumunu ve gelişimini sağlaması Teknolojik olarak birbiri ile ve dünya ile rekabet edebilir kuruluşların oluşum ve gelişimini sağlamaktır.

18 1511 Kapsamında Yayımlanan 2012 Çağrı İstatistikleri ALT TEKNOLOJİ ALANLARI Ön Başvuru Sayısı Proje Başvurusu Kabul Edilen Proje Sayısı ENERJİ OTOMOTİV MAKİNA İMALAT GIDA Güneş Enerjisi Enerji Depolama Kömür Ve Kömür Teknolojileri Enerji Verimliliği Elektrikli/hibrit araç Yenilikçi ürün tasarımları Malzeme Teknolojileri İçten yanmalı motorlar Mekatronik Takım Tezgahları Medikal Sistemler Kalıp Sistemleri tasarımı ve İmalatı Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu Tohum ve Hayvan Islahı BİT Gömülü Sistemler, Entegre Devreler TOPLAM

19 1511 Kapsamında Yayımlanan 2012 Çağrı İstatistikleri Alanlar bazında kabul edilen projelerin toplam tutarları(tl) Projelerin öncelikli alanlara göre dağılımı (proje sayısı bazında, % olarak) ENERJİ ,43 Gıda 13% Makine İmalat 17% BİT ,77 Enerji 28% Otomotiv 19% MAKİNA İMALAT OTOMOTİV , ,47 BİT 23% GIDA

20 2013 Mobil İletişim Çağrı Duyuruları Çağrı Kodu Çağrı Başlığı/Adı Son Baş. Tarihi P.Bütçesi Ç.Bütçesi 1511-BİT-2013-Mİ-01 Nesnelerin interneti ekosistemi kapsamındaki M2M uygulamaları için mobil iletişim sistemleri 25 Ekim BİT-2013-Mİ-02 Mobil iletişim sistemleri için akıllı cihaz ve uygulamalarında güvenlik 25 Ekim BİT-2013-Mİ-03 4G ve sonrası mobil iletişim için küçük hücre ağ teknolojileri 4 Aralık BİT-2013-Mİ-04 4G ve sonrası mobil iletişim ağları için çekirdek (core) ağ ve backhaul sistemleri 4 Aralık BİT-2013-Mİ-05 Konumlama sistemleri 25 Ekim BİT-2013-Mİ-06 Mevcut iletişim sistemlerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan heterojen mobil ağ teknolojileri 25 Ekim BİT-2013-Mİ-07 Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi 4 Aralık BİT-2013-Mİ-08 4G ve sonrası mobil iletişim için iletim teknikleri 4 Aralık

21 1511-BİT-2013-Mİ-01: Nesnelerin interneti ekosistemi kapsamındaki M2M uygulamaları için mobil iletişim sistemleri Çağrı Kapanış Tarihi 25 Ekim 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: 1. Akıllı, çevre duyarlı, enerji verimli sensör düğüm (algılama ve haberleşme yapabilen) platformlarının geliştirilmesi, 2. Sağlık, çevre, akıllı ulaşım, akıllı yapılar, akıllı şebekeler vb gözetleme amaçlı alanlarda sensör donanım platformlarının geliştirilmesi, 3. Verilerin analiz edilebileceği ve diğer sistemler ile etkileşim içerisinde olabilecek analiz karar yeteneğine sahip merkezi sistemlerin geliştirilmesi, 4. Sensörler ile merkezi sistemler arasındaki güvenli, enerji verimli ölçeklenebilir iletişim protokolleri ve mobil uygulamaların geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır. Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlarda yazılım ve/veya donanım, prototip ürünlerin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda geliştirilmesi: M2M uygulamasının gerektirdiği gecikme toleransı, servis kalitesi, enerji verimliliği, güvenilirlik(reliability), güvenlik(security) kriterlerinin sağlanması ve uluslar arası standartlara uygun olması, Uygulama alanına bağlı olarak geliştirilecek sistemin ilgili mevzuata uygun olması. Yeni iletişim protokollerinin 21 geliştirilmesinin yanında RFID, bluetooth, zigbee vb. gibi mevcut iletişim protokolleri de kullanılabilir.

22 1511-BİT-2013-Mİ-02: Mobil iletişim sistemleri için akıllı cihaz ve uygulamalarında güvenlik Çağrı Kapanış Tarihi Tarihi 25 Ekim 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: 1. Mobil cihazlardaki donanım ve yazılım güvenlik açıklarının ve oluşturdukları risklerin tespit edilmesine ve giderilmesine yönelik yazılım ve/veya donanım çözümlerinin geliştirilmesi, 2. Mobil cihazlarda kullanılan mevcut işletim sistemlerinin güvenli hale getirilmesi veya yeni güvenli işletim sistemlerinin (cihaz ve servis yönetim bileşenleri de dahil) geliştirilmesi, 3. Mobil cihazlarda kötücül yazılımlara / uygulamalara ve haberleşme ağından gelebilecek siber tehditlere karşı güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi, 4. Mobil iletişim ağlarında uçtan uca veri güvenliğini sağlayacak kriptografik algoritma, protokol ve ilgili yönetim merkezlerinin yazılım ve/veya donanım çözümlerinin geliştirilmesi, 5. Mobil cihazlar üzerinde güvenli ve kesintisiz iletişimi mümkün kılan yazılım geliştirme platformunun oluşturulması bu çağrı kapsamındadır. 22

23 1511-BİT-2013-Mİ-02: Mobil iletişim sistemleri için akıllı cihaz ve uygulamalarında güvenlik Çağrı Kapanış Tarihi Tarihi 25 Ekim 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlardaki yazılım ve/veya donanıma yönelik prototip ürünlerin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda geliştirilmesi beklenmektedir. Kullanım alanı ve gizlilik seviyesine göre FIPS 140-2, COMSEC standartlarına veya TEMPEST kriterlerine uygunluk (kırmızı-siyah ayrımı, kritik açık bilginin fiziksel olarak korunumu, vb.), Taşınabilirlik (farklı donanım, operatör ve ağ altyapılarında çalışabilme), Var olan çevresel elemanları desteklemesi (Bluetooth, Wi-Fi, kamera, dokunmatik ekran, vb.), Geliştirilecek olan güvenli mobil işletim sisteminin sürdürülebilir olması, Modülerlik (farklı uygulama senaryolarına entegre olabilme), Güvenlik isterlerine bağlı olarak uygulamaların güvenli donanım ve/veya güvenli mobil işletim sistemi üzerinde çalışabilmesi, Güvenlik politika yönetim modülüne sahip olması, Kullanılan güvenlik mekanizmalarının donanım performans hizmet kalitesini (gecikme, CPU yüklemesi, bellek kullanımı vb.) hizmet kalitesini bozmaması. 23

24 1511-BİT-2013-Mİ-03: 4G ve sonrası mobil iletişim için küçük hücre ağ teknolojileri Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 16 Eylül 2013 / 4 Aralık Ekim 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: 1. Yeni nesil mobil şebekelere yönelik kendi kendini düzenleyen ağ (Self-Organizing Network-SON) teknolojisi, oto konfigürasyon ve ağ yönetim/planlama araçlarının geliştirilmesi, 2. Küçük hücre ağları (femtocell, picocell, microcell vb.) ürünlerinin (baz istasyonu, temel band işlem yapabilen modem ve diğer bileşenlerin ) geliştirilmesi, 3. Çekirdek ağ (Core network) yazılım ve donanım bileşenlerinin küçük hücre ağlarını destekleyen versiyonlarının geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır. Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Düşük maliyetli, düşük güç tüketimli, hareket kabiliyetli, manyetik alan düzeyi insan sağlığına zarar vermeyecek seviyede olan, yüksek veri verimliliği (throughput) olan femtocell, picocell, vb. küçük hücre baz istasyonları, 4G ve sonrasında ortaya çıkacak olan geniş kapsama ve yüksek kapasite ihtiyacını sağlamaya yönelik, düşük işletme maliyeti olan, kendini tanımlayabilen, güncelleyebilen, eniyileyen ve problemlerini belirleyip iyileştiren (self-healing), tak-çalıştır (plug-and-play) özelliğine sahip teknolojiler veya ürünler. 24

25 1511-BİT-2013-Mİ-04: 4G ve sonrası mobil iletişim ağları için çekirdek (core) ağ ve backhaul sistemleri Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 16 Eylül 2013 / 4 Aralık Ekim 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: 1. Çekirdek ağ (Core network) ve/veya backhaul sistemleri için yazılım ve donanım bileşenleri ve ürünleri, 2. Mobil iletişim sistemlerinde ağ kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla çekirdek ağ ve backhaul yapılarına yönelik içerik bilinçli ağ (Content Aware Networking), fiziksel kanal kaynak yönetimi, vb. yaklaşımlar, 3. Mevcut ve yeni nesil mobil kablosuz iletişim ağlarını destekleyen çekirdek ağ ve backhaul yapılarına yönelik yazılım tanımlı ağ (Software Defined Networking) vb. yaklaşımlar, 4. Paket anahtarlamalı 4G ve sonrası ağlar üzerinden ses hizmeti (Voice over 4G) bu çağrı kapsamındadır. Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlardaki yazılım ve/veya donanıma yönelik prototip ürünlerin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda geliştirilmesi: Yeni nesil servislerle birlikte artan veri trafiğini kaldırabilecek mimari tasarım ve artmakta olan ihtiyacı karşılayacak yönlendirici kapasitesi, Mobil operatör altyapıları için farklı servis kalite seviyesi gereksinimlerini karşılayabilen, düşük maliyetli paket anahtarlama sistemleri, 25

26 1511-BİT-2013-Mİ-04: 4G ve sonrası mobil iletişim ağları için çekirdek (core) ağ ve backhaul sistemleri Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 16 Eylül 2013 / 4 Aralık Ekim 2013, Saat: 14:00 Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler(Devam): Farklı uygulamaların gecikme ve gecikme değişimi isterlerini karşılayan, gerçek-zamanlı, sıkıştırma tekniklerini kullanan, acil çağrı gereksinimlerini karşılayan sistemler, Mevcut ve yeni nesil hizmet ve uygulamaların hücreler arası geçiş (handover) servis kesintisi veya gecikmesi, aktif çağrı düşmesi (call-drop) olasılığı ve benzeri isterlerini karşılayan sistemler, Mevcut ve yakın gelecekte oluşması beklenen farklı uygulamaların oluşturacağı içeriklerin yapısına göre uyarlanan, ağ verimliliğini artıran, kullanıcıların içeriklere erişimini kolaylaştıran ve hızlandıran teknolojileri içeren sistemler. 26

27 1511-BİT-2013-Mİ-05: Konumlama sistemleri Çağrı Kapanış Tarihi 25 Ekim 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: 1. Uydu tabanlı konumlama: GPS ve/veya Glonass, global konumlama uydularından gelen sinyalleri kullanan, geliştirilecek konumlama algoritması ile konum bilgisini hesaplayan donanım ve yazılımları içeren GNSS terminallerinin, GPS konum hassasiyetini arttıran sistemlerinin geliştirilmesi, 2. Karasal tabanlı konumlama: a.) Kapalı ortamlar (Binaiçi, Göçük altı vb.) için RFID, WiFi vb. teknolojileri kullanan konum belirleme donanım ve/veya yazılım sistemlerinin geliştirilmesi, b.) Açık ortamlar için (taktik saha, bölgesel konumlama) hücresel(cellular) sistemler, RF referans vericiler, tasarsız ağlar vb. kullanan konum belirleme donanım ve/veya yazılım sistemlerinin geliştirilmesi, c.) İvme, manyetik alan, jiroskop vb. sensör bilgilerini kullanan pasif konumlama donanım ve/veya yazılım sistemlerinin geliştirilmesi, 3. Konumlama sistemlerinde kullanılmak üzere maliyet etkin akıllı ve ileri anten teknolojilerinin geliştirilmesi, 4. İleri işaret işleme tekniklerine dayalı olarak hassas konum belirleme yapabilen modüllerin (programlanabilir donanımlar kullanılarak) geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır. 27

28 1511-BİT-2013-Mİ-05: Konumlama sistemleri Çağrı Kapanış Tarihi 25 Ekim 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: GNSS terminalleri GPS ve/veya Glonass uydularını kullanarak konum bilgisini hesaplayabilmelidir. Çağrı kapsamında geliştirilecek olan terminaller, temel konumlama bilgisi yanında daha hassas konumlama elde edebilmek üzere EGNOS ve/veyatusaga-aktif e uygun olabilir. Hazır sistemlerin entegrasyonu, konumlama bilgisini hesaplayıp çıktılarını veren hazır çiplerin veya modüllerin kullanıldığı sistemler bu çağrı kapsamında değildir. Bununla birlikte FPGA, DSP gibi programlanabilir onanımlar kullanılabilir. Yukarıda belirtilen donanım ve yazılım sistemleri hedeflenen uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak konumlama hassasiyetini sağlamalıdır. 28

29 1511-BİT-2013-Mİ-06: Mevcut iletişim sistemlerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan heterojen mobil ağ teknolojileri Çağrı Kapanış Tarihi 25 Ekim 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: 1. Mobil iletişime yönelik mevcut mobil şebekelerle kablolu/kablosuz iletişim teknolojilerinin bütünleşik çalıştığı heterojen ağ teknolojileri ve ağ geçiş yönetimi, 2. Mevcut mobil şebekelere yazılım tanımlı ağ (Software Defined Networking) yaklaşımının uygulanması, 3. Mevcut kablosuz iletişim ağlarını destekleyen, ağ eniyileme yöntemlerinden kendi kendini düzenleyen ağ (Self-Organizing Network-SON) teknolojisi, otomatik yapılandırma ve ağ yönetimi/planlaması bu çağrı kapsamındadır. Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlardaki yazılım ve/veya donanıma yönelik prototip ürünlerin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda geliştirilmesi: Melez erişim sağlayan terminal ve ağ geçidi ürünlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve diğer standart ürünlerle birlikte çalışabilirliğinin sağlanması, Farklı teknolojiler arası geçişi sağlayan düşük gecikmeli, maliyet etkin, yüksek servis kalitesi sunacak protokollerin geliştirilmesi ve uygulanması, Kendi kendini yapılandırabilen baz istasyonu uygulaması için protokol geliştirilmesi ve uygulanması, 29

30 1511-BİT-2013-Mİ-06: Mevcut iletişim sistemlerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan heterojen mobil ağ teknolojileri Çağrı Kapanış Tarihi 25 Ekim 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Kapsama ve kapasite optimizasyonları, hücre içindeki baz istasyonlarının girişim (interference) optimizasyonu uygulamaları, Yazılım tanımlı ağ (Software Defined Networking) yaklaşımını destekleyen çekirdek ağ yönlendiricilerinin maliyet etkin, yüksek servis kalitesi sağlayan sürümlerinin geliştirilmesi, Trafik yük aktarması (offloading) amaçlı kullanılmak üzere servis kesintisini kullanıcının hissetmeyeceği seviyelerde tutan farklı kablosuz erişim şebekeleri arasındaki geçiş protokollerinin geliştirilmesi ve uygulanması, Mevcut mobil şebekelerle birlikte PLC (Powerline Communication), VLC (Visible Light Communication), Wi-Fi gibi iletişim teknolojilerini bir arada eşzamanlı ve uyarlamalı olarak kullanarak toplam veri iletim performansını artırmaya yönelik sistemlerin geliştirilmesi. 30

31 1511-BİT-2013-Mİ-07: Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 16 Eylül 2013 / 4 Aralık Ekim 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: 1. Tek/çift yönlü, noktadan noktaya, yıldız/örgü (VSAT vb) yapıda farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak uydu haberleşme yer sistemleri, 2. İnsansız hava araçlarında (İHA) kullanılan uydu haberleşme (SATCOM) sistemleri, sivil havacılıkta yeni kullanılmaya başlayan uydu üzerinden internet erişimi, hareketli kara ve deniz araçlarındaki uydu üzerinden veri iletişimini sağlayan sistemler, 3. Yer sistemleri ile birlikte ilgili RF uç birimleri, sabit/motorlu antenler, anten kontrol üniteleri, yıldız yapıdaki şebekelerde merkezde yer alan sistemler (RF, şebeke kontrol yazılım ve donanımları vb) bu çağrı kapsamındadır. Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Uydu haberleşme yer sistemleri, IF çıkışları L bandında olup, uygun RF Uç birimi ile C, X, Ku ve Ka bantlarında çalışabilme esnekliğine sahip olmalıdır. Yer terminalleri, uydu kapasitesini verimli kullanacak farklı odülasyonları ve hata düzeltme kodlarını desteklemelidir. Yer terminalleri, kullanım ihtiyaçlarına göre IP iletişimi için 10/100Base-T Ethernet, EIA-422/-530 DCE, HSSI Serial, V.35 DCE vb arayüzleri içerebilir. İHA ve uçaklar için geliştirilen sistemler, uygulamada oluşacak Doppler frekans kaymasını dikkate almalıdır. Sistemler uygulamanın gerektirdiği dış çevre şartlarına (IP 65, IP 66, çalışma sıcaklıkları vb) dayanıklı olmalıdır. 31

32 1511-BİT-2013-Mİ-08: 4G ve sonrası mobil iletişim için iletim teknikleri Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 16 Eylül 2013 / 4 Aralık Ekim 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: 1. Gelecek nesil çoklu girdili çoklu çıktılı (MIMO) iletişim teknikleri geliştirilmesi ve uygulanması, fiziksel MIMO nun mümkün olmadığı durumlarda kullanılmak üzere iletişim kalitesini iyileştirici sanal MIMO tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması, 2. Akıllı, uyarlanabilir ve tekrar yapılandırılabilen anten sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, 3. Toplam ağ kapasitesinin ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik işbirlikli iletim tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması, 4. Spektrumun verimli kullanılmasına yönelik tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması bu çağrı kapsamındadır. Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlarda 4G standartlarına uygun prototiplerinin geliştirilmesi, 4G sonrasına yönelik standart çalışmalarına katkı sağlanması. 32

33 Sorularınız ve bildirimleriniz için / 3737

34 34

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) TEŞVİKLERİ I. BİLİM İNSANI

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları 6 Ocak 2015 Vali Galip emirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 28. Toplantısı Hazırlık osyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİLGEM BİLGEM TEKNOLOJİ TRANSFER VE SANAYİLEŞTİRME BİLGEM STRATEJİK PLANLAMA, İŞ GELİŞTİRME, PROGRAM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİLGEM BİLGEM TEKNOLOJİ TRANSFER VE SANAYİLEŞTİRME BİLGEM STRATEJİK PLANLAMA, İŞ GELİŞTİRME, PROGRAM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİLGEM BİLGEM TEKNOLOJİ TRANSFER VE SANAYİLEŞTİRME BİLGEM STRATEJİK PLANLAMA, İŞ GELİŞTİRME, PROGRAM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ BİLGEM TEST VE DEĞERLENDİRME BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ 4 8

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) 3 Mart 2007 tarih ve 151 sayılı Bilim Kurulunda

Detaylı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

TÜBİTAK-TEYDEB projelerini değerlendiren hakemler hangi kriterlere göre belirleniyor? Proje önerilerinin bilimsel değerlendirme, desteklemeye değer

TÜBİTAK-TEYDEB projelerini değerlendiren hakemler hangi kriterlere göre belirleniyor? Proje önerilerinin bilimsel değerlendirme, desteklemeye değer TÜBİTAK-TEYDEB projelerini değerlendiren hakemler hangi kriterlere göre belirleniyor? Proje önerilerinin bilimsel değerlendirme, desteklemeye değer bulma ve izleme süreçleri, başvurunun alanına göre ilgili

Detaylı

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 - (1) 7 Mayıs 2011 tarih ve 197 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26405 Başbakanlıktan: YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı Referans No: TR21-11-İKT-1 Son Başvuru: 11.11.2011 Saat 18:30 İÇİNDEKİLER TANIMLAR.. 4 1. İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı