AŞK EVLĐLĐK ĐÇĐN YETER LĐ MĐ? EVLĐLĐĞE HAZIRLIK GEREKĐR MĐ? Film Analizi: Çık Aramızdan (License to Wed)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞK EVLĐLĐK ĐÇĐN YETER LĐ MĐ? EVLĐLĐĞE HAZIRLIK GEREKĐR MĐ? http://www.psinema.org/dergi7/dergi.htm. Film Analizi: Çık Aramızdan (License to Wed)"
  • Emre Ak
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 AŞK EVLĐLĐK ĐÇĐN YETER LĐ MĐ? EVLĐLĐĞE HAZIRLIK GEREKĐR MĐ? Film Analizi: Çık Aramızdan (License to Wed) Evlilik kararı alma sürecinin birçok değişkene bağlı olduğu düşünülse de, aşkın bu kararı almada önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir. Çık Aramızdan filminin kahramanları Sadie (Mandy Moore) ve Ben (John Krasinski) de yoğun yaşadıkları aşkı, hızla evliliğe dönüştürmek isteyen çiftlerden biridir. Evlenmek için her şeyleri (!) hazır olan çifti psikolojinin görece yeni bir alanı frenler: "Sağlam Evliliğe Hazırlık Kursu". Kursun yaratıcısı Sadie nin aile kilisesi St. Augustine in rahibi Frank dir (Robin Williams). Film, çiftin bu kurs içerisindeki zorlu maceralarını eğlendirici biçimde anlatır. Evlilik Đçin Neler Gerek? Eskiler Đki gönül bir olunca samanlık seyran olur. deseler de, evliliğe hazırlık denince birçok kişinin kafasında yüklü bir alış-veriş listesi belirmektedir. Büyük kalemde öncelik ev gelmektedir. Ardından evi dolduracak, hatta biraz taşıracak eşyalar; yatak odaları, oturma grupları, mutfak, banyo eşyaları, beyaz (ya da ankastre) eşyalar ve son dönemin olmazsa olmazları elektronik eşyalar. Uzayıp giden liste, evlilik adaylarının ve ailelerinin boynunu bükerken, düğün organizasyonu onların son birikimleri ve enerjilerini götürmektedir. Film kahramanlarımız Sadie ve Ben in alışveriş sahnesi ve yaşadıkları gerilim birçok çifte tanıdık gelecektir. Bu noktada düğün, limitlerinin sonuna gelen ve toleransları düşen, gelin, damat ve ailelerinin çatışma alanı olarak görülür. Tüm bu telaşın sonunda düğün fotoğrafları savaş anılarına ve balayları acı hatıralara dönüşür. Bu engelleri aşıp evlenen çiftleri ise romantizmi yaşamak dışında birçok yeni görev beklemektedir. Her değişim, her karar, her problem çift için ardı arkası kesilmeyen sınavlara dönüşmeye başlar: aile ilişkileri, sınırlar, yeni roller, maddi konular, sosyal ilişkiler, cinsellik, ebeveynlik. Uyum sağlanması gereken liste uzadıkça çatışmalar artmakta ve evlilikler çatırdamaktadır.

2 Evliliğe Psikolojik Hazırlık Bu düğün ve evlilik travmaları arasında, yüksek boşanma oranlarını gören psikologlar boşanma konusu üzerinde çokça çalışmalar yapmışlar ve hala da yapmaktadırlar. Boşanma oranları batı ülkeleri için %40 lara varırken, Türkiye için, kesin istatistikler bilinmemekle birlikte, artan bir ivmeden bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu alanda çalışan uzmanlar öncelikle boşanmayı yordayan etmenlere bakmışlar ve ardından önleyici müdahaleler geliştirilmeye çalışmışlardır. Bu alanda Markman (2004) ve Gotman ın (2000) çalışmaları önde gelmektedir. Çalışmalar, olumsuz etkileşimde bulunan çiftlerin diğerlerine göre evliliklerinde daha fazla zorluk ve sorunla karşılaştığını bildirmektedir. Evlilik öncesi danışmanlık ve evliliğe hazırlık programları da temelde bu bulgular üzerinde inşa edilmektedir. Önleyici Çalışmalar başlığı altında kategorize edebileceğimiz bu çalışmaların yurt dışındaki bazı örneklerine baktığımızda boşanma oranlarının düşmesine katkıda bulunduğunu ve aile içi şiddet ve uyuşmazlığın engellenmesinde büyük önem taşıdığı görülmektedir. Bu noktada Stahmann ve Hiebert (1997) evlilik öncesi danışmanlık ve evliliğe hazırlık çalışmalarında hedefleri şöyle sıralamaktadır: 1.Evlilik yaşantısına geçişi kolaylaştırmak 2.Uzun ve kısa vadede çiftlerin ilişkideki tatminini sürekli kılabilmek 3.Đletişim becerilerini arttırmak 4.Đlişkide yakınlığı ve bağlılığı arttırmak 5.Đlişkide güven ortamını güçlendirmek 6.Problem çözme ve karar verme becerilerini güçlendirmek Çık Aramızdan filminde de Frank in "Sağlam Evliliğe Hazırlık Kursu" neredeyse bu hedeflerin hepsini kapsamaktadır. Özellikle gözleri bağlı gelin adayının, müstakbel damat adayının, arka koltuktan verdiği talimatlarla araba kullanma sahnesi güven ilişkisi ve iletişim alanında çalışanlara parmak ısıttıracak bir uygulama olarak görülebilir. Yine bir başka sahnede ki dağ başında lastik değiştirme simülasyonu da problem çözme alanı için icat edilmiş renkli bir örnek oluşturmaktadır. Robot bebeklerle ebeveynlik uygulaması ise çiftimize, canlandırma dışında yaşantısal deneyimleme (in-vivo exposure) imkânını sunmaktadır. Frank ın eğlenceli programı gibi, evlilik öncesi danışmanlığın temel üç özelliği Stanley ve Markman (1997)

3 tarafından şöyle özetlenmektedir: Eğitsel, Geliştirici ve Önleyici. Böylesi bir hazırlık programında çiftler hem farklı alanlarda bilgiler edinmekte, becerilerini geliştirmekte ve olası problem alanları için önleyici çalışmalar içerisinde yer almaktadır. Böylesi programların etkilerine dair yapılan bir çalışmada; %80 katılımcının çift ilişkisi üzerinde olumlu etki belirlenirken %20 katılımcı üzerinde de düşük yada nötr etkisi olduğu belirlenmiştir (Stanley ve Markman, 1997). Uluslararası bir derginin (Journal of Family Psychology) 2007 bahar sayısında evlilik öncesi eğitimin evlilik doyumu ile yüksek düzeyde, diğer yandan yıkıcı çatışmalar ile düşük düzeyde ilişkili olduğu bildirilmektedir. Yine aynı dergide yayınlanan, A.B.D de yetişkin ile yapılan bir çalışmada evlilik öncesi eğitim alan çiftlerin %31 oranda daha düşük boşanma riskine sahip oldukları belirtilmektedir. Evlilik Öncesi Danışmanlık ve Evliliğe Hazırlık Bu alanın kısa tarihine baktığımızda, bilinen ilk evlilik öncesi çalışma 1962 de Đspanya da bir kilisede başlamıştır (Rahip Frank in de bu ekolden geldiği söylenebilir!). Bunu takip eden yıllarda, akademi çevrelerinde de benzer çalışmaların başladığı görülmektedir li yılların başında Sauber, Florida Devlet Üniversitesinde ilk evlilik ilişkisini geliştirme programını hazırlayarak oldukça başarılı sonuçlar almış ve sonraki çalışmalara öncülük etmiştir. Sauber in ardından 1979 da Miller, Nunnaly ve Wackman, 1981 de ise L abate tarafından benzer programlar geliştirilmiş ve çalışmalar yapılmıştır. Bu programların tümünde araştırmacılar evlilik yaşamı hakkında bilgi ve evlilik sürecindeki tartışmalar gibi öğeler üzerinde durmuşlardır (Kalkan, 2002). Frank in "Sağlam Evliliğe Hazırlık Kursu" yanı sıra bu andaki programlara baktığımızda; Guerney ve arkadaşlarının (1986) Pensilvanya State Üniversitesinde geliştirdikleri Đlişki Geliştirme Programı (The Relationship Enhancement Program, RE) başta gelmektedir. Pozitif yönelimli olan bu program temel görülen ilişki faktörlerini güçlendirilmesi ve geliştirilmesini içermektedir. Markman ve arkadaşları (1993) ise Denver Üniversitesinde Đlişki Geliştirme ve Önleme Programını (The Prevention And Relationship Enhancment Program, PREP) yapılandırmışlardır. Daha çok ilişkilerin negatif boyutlarına odaklana program, çatışma ile baş etme ve diğer temel sorunlara yaklaşımları içermektedir. Yine Olson ve arkadaşlarının (1999) Hazırlık/Gelişme Programı (The Prepare/Enrich Programme) ve Stahmann ve Hiebert in (1997) Bütünsel Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı (The Integrative Premarital Counselling Programme) bu çalışmaların önde

4 gelenleri arasında sıralana bilir. Đlişki Değerlendirme Envanterleri Evlilik öncesi danışmanlık ve evliliğe hazırlık alanı kendi değerlendirme envanterlerini de oluşturmaya başlamıştır. Yabancı literatürde ki evlilik öncesi değerlendirme envanterleri arasında en bilinen ve en yaygın kullanılanları; Holman ve arkadaşlarının Đlişki Değerlendirme Anketi (Relationship Evaluation Qestionnaire, RELATE), Olson un Evlilik Öncesi Kişisel ve Đlişki Değerlendirme Envanteri (Premarital Personal and Relationship Evaluation, PREPARE) ve Markey in Çiftlerin Açık Đletişimini Destekleme Envanteridir (Facilitating Open Couple Communication, Understanding, & Study, FOCUS). Tüm bu envanterler; beklentiler, kişilik, iletişim, çatışma çözümleme, mali idare, sosyal aktiviteler, cinsel yaşam, çocuklar ve ebeveynlik, aile ve arkadaşlar, roller ve din gibi başlıkları içermektedir. Önleyici Bir Çalışma Özellikle doksanlarda gelişmeye başlayan bu alan, günümüz çiftlerinin evliliğe hazırlık listesine yeni bir kalemin eklenmesini sağlamıştır. Evlilik öncesi danışmanlık ve evliliğe hazırlık programlarının boşanma riskini azaltıp ilişkiyi güçlendirdiğine dair bulguların artması bu alana olan ilgiyi arttırmaktadır. Çık Aramızdan filminde Frank in izlediği Sadie ve Ben de bu zorlu kursu tamamladıktan sonra karşımıza ilişkideki güveni, iletişimi ve bağlılığı artmış olarak çıkmaktadır. Aile ve çift terapisi uygulamaları ardından, tedavi edici olarak değil önleyici bir çalışma olarak, evlilik öncesi danışmanlık ve evliliğe hazırlık çalışmaları Türkiye de de klinik uygulamamıza girmeye başlamıştır. Evlilikleri ne şanlı düğün törenleri ne de şaşalı eşyaların yaşatmayacağı kesindir. Bu yüzden, aşkla başlayan evliliğin soluğunun çabuk kesilmemesi için, hazırlık listesinin başına evlilik öncesi danışmanlık gelmelidir.

5 Kaynaklar: Markman, H.J., Stanley, S.M., Blumberg, S.L., Jenkins, N. H., & Whitely, C. (2004). 12 Hours to a Great Marriage. New York: Wiley and Sons. Gottman, J. (2000). Seven Principles for Making Marriage Work. Random House Inc. Stahmann, R.F. and Hiebert, W.J. (1997). Premarital and Remarital Counseling: the Professional s Handbook. San Francisco, CA: Jossey-Bass Stanley, S.M. and Markman, H.J. (1997). Acting on what we know: the hope of prevention. Family Imapact Seminar, Washington, DC, June. Kalkan, M. (2002). Evlilik ilişkisini geliştirme programının, evlilerin evlilik uyum düzeyine etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Markman, H.J., Renick, M.J., Floyd, F.J., Stanley, S.M., & Clements, M. (1993). Preventing marital distress through communication and conflict management training: A four and five year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 62, No. 1, pp Guerner, B.J.Jr., Brock, G. and Coufal, J. (1986) Integrating marital therapy and enrichment: the relationship enhancment approach. In N.S. Jacobon and A.S. Guerman (eds) Clinical Handbook of Marital Therapy (pp ). New York: Guilford Pres. Olson, D. H. & Olson, A. K. (1999) PREPARE/ENRICH Program: Version Journal of Family Ministry, 11, 4, Olson, D. H. & Olson, A. (2000) Empowering Couples: Building on Your Strengths. Minneapolis, MN: Life Innovations. American Psychological Association Press Release (2004): Negative interactions in marriage can lead to more health problems in older couples: Serkan Özgün, Dr. Klinik Psikolog

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1893 Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi Tuğba YILMAZ*, Melek

Detaylı

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar...

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... - 1 - Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Abdülkadir Abduşoğlu, Fatma

Detaylı

KRİZ VE STRES KOŞULLARINDA AİLE DİRENCİ: KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ FAKTÖRLER

KRİZ VE STRES KOŞULLARINDA AİLE DİRENCİ: KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ FAKTÖRLER KRİZ VE STRES KOŞULLARINDA AİLE DİRENCİ: KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ FAKTÖRLER Prof. Dr. Emine GÖNEN* Dr. Eda PURUTÇUOĞLU* ÖZET Aile direnci, ailenin önceki durumuna göre krizden daha güçlenmiş, daha becerili

Detaylı

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings Eğitim ve Bilim 2009, Cilt 34, Sayı 154 Education and Science 2009, Vol. 34, No 154 Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet Social Work in School Settings Cengiz ÖZBESLER * Veli DUYAN ** Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ 5-7 Kasım 2008 Ankara 2 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Detaylı

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 KONUŞMA ÖZETLERİ SÖZEL BİLDİRİLER POSTER BİLDİRİLERİ YAZAR DİZİNİ 1 2 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarımız, 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I):217-226, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I):217-226, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I):217-226, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Çocuk Suçluluğu ve Gelişimsel (Risk-odaklı) Suç Önleme Tuba TOPÇUOĞLU İstanbul Üniversitesi, Ceza

Detaylı

A RELATIONSHIP ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOLESS AND BURNOUT LEVEL: SAMPLE FROM A STATE UNIVERSITY

A RELATIONSHIP ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOLESS AND BURNOUT LEVEL: SAMPLE FROM A STATE UNIVERSITY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.481-497. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Prof. Dr. Nilüfer Özabacı Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan 2. Baskı Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI Yrd. Doç. Dr. Zülal ERKAN AİLE DANIŞMANLIĞI Kuram ve Uygulamalara

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme *

Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 69-80 [Nisan 2014] Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK ARAŞTIRMASI/DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK ARAŞTIRMASI/DEĞERLENDİRMESİ United Nations Development Programme in Eastern Europe and the CIS project Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Doğu Avrupa ve BDT Projesi TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK

Detaylı

DEĞERLENDİRME BULGULARI

DEĞERLENDİRME BULGULARI INTEL ÖĞRENCİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME BULGULARI 8 AĞUSTOS 2007 Vera Michalchik, Willow Sussex ve Torie Gorges Brezilya, Şili, Çin, Misir, Hindistan, Israil, Meksika, Rusya ve Türkiye deki Intel Öğrenci

Detaylı

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME 1

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME 1 DOI: 10.7816/nesne-02-04-03 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME 1 Işıl ÇOKLAR 2 Ali DÖNMEZ 3 ÖZET Bağışlama çoğu insanın hakkında birtakım güçlü örtük görüşlere sahip olduğu

Detaylı

Suça İlişkin Kişilerarası Motivasyonlar Ölçeğini Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması

Suça İlişkin Kişilerarası Motivasyonlar Ölçeğini Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması Türk Psikoloji Yazıları 2007, 10 (20), 63-74 Suça İlişkin Kişilerarası Motivasyonlar Ölçeğini Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması Ebru Taysi* Ankara Üniversitesi Özet Suça İlişkin Kişilerarası Motivasyonlar

Detaylı

Ç ft Terap ler nde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler

Ç ft Terap ler nde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler Uygulayıcılar İç n Prat k B r Yol Har tası Ç ft Terap ler nde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler Dr. W ll am J. H ebert Dr. Özge Alkanat Yard. Doç. Dr. Ç ğdem Lebleb c Dr. William J. Hiebert Dr. Özge Alkanat

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 775 ÖZET TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ TEZEL ŞAHİN, Fatma * -CEVHER, Fatma Nilgün ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Aile sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 3C0019 SOCIAL SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 3C ISSN : 1308-7444 2009 www.newwsa.com

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri...

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri... 2008 TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi Yönetici Özeti Prof. Dr. Gündüz Ulusoy a,b Gürhan Günday a Dr. Kemal Kılıç a Doç.

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARINA VE UYGULAMALARDA

Detaylı

UZUN EVLİLİKLER: BİR YASTIKTA KIRK YIL LONG MARRIAGES: FORTY YEARS IN A PILLOW Yasin DEMİR* Emine DURMUŞ**

UZUN EVLİLİKLER: BİR YASTIKTA KIRK YIL LONG MARRIAGES: FORTY YEARS IN A PILLOW Yasin DEMİR* Emine DURMUŞ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 UZUN EVLİLİKLER:

Detaylı

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Bünyamin Ayhan * Şükrü Balcı * Özet: Bilgi çağı olarak tanımlanan bu çağda yeni iletişim aracı olarak internetin,

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

İŞ-AİLE VE AİLE-İŞ ÇATIŞMALARININ KADIN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İŞ-AİLE VE AİLE-İŞ ÇATIŞMALARININ KADIN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Bahar 2012. Cilt 2. Sayı 3 İŞ-AİLE VE AİLE-İŞ ÇATIŞMALARININ KADIN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mustafa ARSLAN 1 Özet: Bu makalede kadınlardaki iş aile çatışması karşılıklı etkileşim halinde

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Özet. Genel Bir Bakış. Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir, Türkiye. E-posta: guldenbozkus@anadolu.edu.

Özet. Genel Bir Bakış. Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir, Türkiye. E-posta: guldenbozkus@anadolu.edu. Temel Tepki Öğretimi, 221 Gülden Bozkuş Genç 1 Şerife Yücesoy Özkan 2 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Temel Tepki Öğretimi: Genel Bir Bakış * Özet Son yıllarda, otizm spektrum bozukluğu tanısı

Detaylı