ZIGBEE - IEEE STANDARTI TEMELLİ KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZIGBEE - IEEE 802.15.4 STANDARTI TEMELLİ KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARIA"

Transkript

1 ZIGBEE - IEEE STANDARTI TEMELLİ KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARIA Levent TOKER Bahadır r KARASULU Serdar KORUKOĞLU Bilgisayar MühendisliM hendisliği i Bölümü, B Ege Üniversitesi,, Mühendislik M Fakültesi, 35100, Bornova-İzmir. Inet-tr tr 2009 Aralık k 2009

2 İçerik Zigbee Teknolojisi Ve IEEE Standartı IEEE Teknik Altyapısı ZigBee Teknolojisi Teknik Altyapısı ZigBee Teknolojisinin Endüstride Kullanıld ldığı Alanlar Diğer WSN Teknolojileri ile ZigBee nin Karşı şılaştırılması Sonuç

3 Giriş IEEE standartı temelli bir Kablosuz Algılay layıcı Ağı (Wireless Sensor Network, WSN) teknolojisi olan ZigBee, bu standartın belirlediği i fiziksel radyo frekanslarının n tüm t m avantajlarını kullanmaktadır. ZigBee teknolojisi, uzaktan izleme, kontrol ağlara ları uygulamalarında ve geniş çaplı kablosuz ağlara ların n daha düşük d k maliyet ve güçg tüketimi ile oluşturulmas turulmasında kullanılabilmektedir. labilmektedir. Uzun yıllar y boyunca ZigBee-temelli cihazlar üzerlerindeki pilleri ile çalışarak verilen izleme görevini g yerine getirebilmektedirler. ZigBee teknolojisi güçg üçlü mesh ağıa teknolojilerini de desteklemektedir. Bu teknoloji ev, askeri, zirai, tıbbi t ve ticari uygulamalarda kullanılabilir labilir ve sismik, termik, manyetik ve görsel g algılay layıcıları kapsar. Bu çalışmada ZigBee-temelli ağlara ların n teknik altyapısı,, kullanım alanları incelenmekte ve diğer benzer kablosuz teknolojiler ile karşı şılaştırılmaktadır.

4 Genel Bilgiler Kablosuz Algılay layıcı Ağları (Wireless Sensor Network, WSN) kavramı ilk kez 1980 lerin başlar larında karşı şımıza çıkmıştır. Mikro elektro-mekanik (MEMS) sistemlerdeki gelişmeler ve kablosuz haberleşme sistemlerindeki ilerlemelerle birlikte 1990 lı yıllarda önemli bir araştırma rma alanı haline gelmeye başlam lamıştır. İlk zamanlarda askeri alanda kullanılan lan kablosuz algılay layıcı (sensör) ağları; ; zamanla maliyetlerinin düşmesi d ve gelişen en algılay layıcı teknolojisi sayesinde algılay layıcı kabiliyetlerinin artması ile çok yaygın olarak kullanılmaya lmaya başlanm lanmıştır r [1]. Algılay layıcı ağları,, nem, sıcakls caklık, k, basınç,, ses, ışık k ve hareketlilik gibi durumsal değişiklikleri iklikleri takip edebilecek yapıdaki termik, sismik, manyetik ve görsel g gibi bir çok farklı tipte algılay layıcı içerebilir. Bu ağların n uygulama alanları askeri, çevre, sağlık, ev ve diğer ticari alanlar olmak üzere sınıflands flandırılabilir labilir [2].

5 Genel Bilgiler Askeri alanda, özellikle savaş alanlarında nda mevcut donanım m bilgisine ulaşmak, düşman d askerinin hareketlerini izlemek ve savaş hasarı ile ilgili bilgi toplamak için, i in, çevresel uygulamalarda hayvanların hareketlerini izlemek, kimyasal ve biyolojik tespitlerde bulunmak, orman yangınlar nlarını ve sel felaketlerini tespit etmek için, i in, sağlık uygulamalarında ise hasta takibi için i in kullanılabilir labilir [2]. Ev uygulamalarında da elektrik süpürgesi, s mikrodalga fırın f n gibi cihazların n içine i ine yerleştirilirken ticari uygulamalarda binaların havalandırma ve ısıtma sistemlerinde veya araba hırsh rsızlıklarının tespiti gibi uygulamalarda kullanılmaktad lmaktadır r [2, 3, 4, 5]. Özellikle bina içi i i ortamlar için i in kablosuz haberleşme sistemleri yaygın n bir teknoloji haline gelmiştir. Teknolojik yönden y sık s k sık s batarya değişimi imi pratik olmadığı ığından oldukça a düşük d k güçg tüketimine gerek duyulmaktadır r [6]. Bluetooth sistemi kabloyu ortadan kaldıran bir sistem olmasına karşı şın n yüksek y karmaşı şıklığa a sahiptir. Bu tarz üniteler, ZigBee ye göre g daha sık s k batarya değişikli ikliğine ine gerek duymaktadır. Bu yüzden y IEEE (ETSI nin adlandırmas rmasıyla ZigBee) standardı düşük k güçg ve düşük k maliyet ilkesi üzerine tasarlanmış ıştır.

6 ZIGBEE Teknolojisi ve IEEE standartı WSN ler endüstride günümüzün g n en etkileyici teknolojilerinden biridir. ZigBee ismini, arılar ların çiçekten çiçeğe e dolaşı şırken izledikleri zig-zag zag şeklindeki yoldan almış ıştır. Bu dolaşı şım m sırass rasında, diğer arılar ların n bu kaynaklara (çiçeklere)( nasıl (nereden) ulaşmış oldukları bilgisiyle hareket ederler. Kablosuz bağlanabilirlik için i in yeni bir standart olan ZigBee, IEEE tarafından duyurulan IEEE standartını temel alır r ve ZigBee Alliance (Birlikteliği) i) ilk genel standartını uygulamalarda kullanılmak lmak üzere sağlam lamıştır. ZigBee Alliance; Ivensys, Honeywell, Mitsubishi Electric, Motorola ve Philips gibi 200 kadar firmadan oluşmaktad maktadır r [10].

7 ZigBee Teknolojisi Tarihçesi PAN ler (Personal Area Networks) için i in geçti tiğimiz imiz senelere kadar iki ana teknoloji/standart bulunmaktaydı,, bunlar: Bluetooth ve WiFi (yani IEEE x) olarak adlandırılırlar. rlar. Endüstri de kullanılan lan uygulamaların n ana görüşü, g, kablosuz iletişimin imin düşük k bandgenişli liğinde inde daha az karmaşı şıklık k ve bir çok durumda pil ömrünün n neden olduğu u sorunlara çözüm m getirmesiydi. Bununla beraber, eğer er düğümler d pil ile beslenir ise düşük d k güçg tüketimi mümkm mkün olabilmekteydi [11]. WiFi ve Bluetooth bu isterleri karşı şılamakta (bazılar larını karşı şılasalar da hepsini değil) zorlanmaktaydılar. lar da FireFly çalışma grubu, bugün ZigBee olarak bilinen teknolojiyi tasarlamaya başlad ladı. Gelişim im olarak, önce IEEE temel alınarak ve daha sonra ZigBee Alliance in Aralık k 2004 te bu işe i e el atmasıyla süres reç gelişti. Böylece ZigBee resmen PAN ağlara larından birisi haline geldi [12] yılıy ile 2006 yıllary lları arasında pek büyük b k bir gelişme olmadığı görülmektedir. Algılay layıcılar lar ve kontrol birimlerinin yüksek y bandgenişli liği i isterlerinin olmaması,, düşük d k güçg tüketimleri yüzünden y ZigBee nin Bluetooth ve WLAN a a göre g ön n plana çıkmasına neden olmuştur. Buna düşük d k maddi maliyet de (bir algılay layıcı en çok beş dolar civarı olarak alınırsa) eklenince ZigBee kaçınılmaz olarak göz g z bebeği i olmuştur (burada kastedilen low power - low cost RF-IC IC lerdir) [12].

8 IEEE Teknik Altyapısı ZigBee, IEEE standartı tarafından tanımlanan güçg üçlü radyo (fiziksel katman, PHY) ve Ortam Eklenme Kontrolü (Medium Attachment Control, MAC) katmanları üzerine kuruludur. Bu yüzden y öncelikle IEEE standartını incelemekte yarar vardır. r. IEEE standartı bir Personal Area Network (PAN) da ki radyo iletişimi imi ile ara-ba bağlantılandırılmış cihazları ve temel alınan protokolü tanımlar. Standart CSMA/CA ortam erişimi imi mekanizmasını kullanır r ve star, peer-to to-peer (eşler arası) ) gibi topolojileri destekler. Ortam erişimi imi contention temellidir. Bir IEEE (ve ZigBee) ağıa en azından bir tane tam fonksiyonlu cihaza ağa yöneticisi olarak ihtiyaç duyar, fakat endpoint cihazları sistem maliyetini düşürmek için i in fonksiyonelliği i azaltılm lmış cihazlar olabilmektedirler. Tipik iletim mesafesi, kapalı mekan da (indoor) görüşg alanında nda olmayan farklı ortamlar arası için in 30 metre, görüşg alanı için in 80 metreden fazla olarak rapor edilmiştir.

9 IEEE Teknik Altyapısı IEEE , üç adet lisanssız z frekans bandını tanımlam mlamıştır. İlk band, 2.4 GHz frekans bandını (Industrial, Scientific, Medical (ISM) bandı) kullanır r ve 16 kanala sahiptir. İkinci band, MHz frekans bandını 10 kanalla kullanır. En sonuncusu ise MHZ frekans bandını sadece bir kanal ile kullanır. Bu frekans bandlarının n kapasiteleri sırass rasıyla 250 kb/s, 40 kb/s, 20 kb/s dir [7, 10,11]. IEEE standartı temel olarak iki katmanı (PHY ve MAC) tanımlam mlamıştır. PHY katmanında nda üç farklı frekans bandında nda radyo iletişimi imi yapılabilmektedir. Uygulama için i in bunlardan sadece birinde çalışabilmesi yeterli olmaktadır. Bunlardan 2.4 GHz (2450 MHz) PHY bir onaltılı quasi-ortogonal modülasyon tekniği i kullanır. Her bir veri sembol peryodunda, dört d bilgi bit i, i, 16 yakın n ortogonal sözde-rasgele gürültg ltü (pseudo-random noise, PN) dizisinden birini, iletilmesi için i in seçmekte kullanılır. PN dizileri bitiştirilmi tirilmiş ardışı ışık k veri sembolleridir ve toparlanmış chip dizisi, offset- quadrature phase-shift shift keying (O-QPSK) kullanan taşı şıyıcı (carrier), modüle edilmiş durumdadır. r. Temelde bu modülasyon formatı,, O-QPSK O kodlaması olarak düşünülebilir ve tipik olarak bir look-up tablosu ile iletici maliyetini azaltan kanal sembollerinin yaratımı için in gerçekle ekleştirilir [10, 11].

10 IEEE Teknik Altyapısı Tablo 1: IEEE genel karakteristikleri-mod modülasyon parametreleri. PHY (MHz) 868 & 915 Frekans bandı (MHz) Chip oranı (kchip/s) Yayılım parametreleri Modülasyon BPSK BPSK O-QPSK Bit oranı (kb/s) Veri parametreleri Sembol oranı (ksymbols/s) Semboller Binary Binary lı ortogonal Tablodaki kısaltmalar: BPSK: Binary Phase-Shift Keying O-QPSK: Offset-quadrature Phase-Shift Keying

11 IEEE Teknik Altyapısı Tablo 1 de 1 gösterilen g frekans bandları [11, 21], 868 MHz Avrupa için, i in, MHz Kuzey Amerika için, i in, 2.4 GHz dünya çapında ki uygulamalar için i in düşünülmd lmüştür. Farklı frekans bandlarındaki ndaki birkaç kanal spektrum içerisinde i tekrar konumlandırmay rmayı mümkün n kılar. k Bu standart, dinamik kanal seçimine izin verir, bir tarama fonksiyonu beacon aramasında desteklenen kanallar listesini adım m adım, alıcı enerjisi tespiti, bağlant lantı kalite göstergesi, g kanal anahtarlama gibi olgularla kontrol eder. Düşük k frekanslar daha uzak mesafeleri daha düşük d k yayılım m kayıplar pları nedeniyle sağlarlar. Düşük k oran, daha iyi hassasiyet ve büyük b k kapsama alanına na çevrilebilir [11, 21]. Tüm m bandlarda, modülasyon şeması doğrudan dizi yayılım m spektrumu dur (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS).. Burada 868 ve MHz bandlarında nda transmitter in in BPSK (Binary Phase-Shift Keying) kullandığı ığını belirtmek gerekir. 2.4 GHz bandında nda transmitter offset-qpsk kullanır r [7, 10, 11]. Chip Stream inin kendisi O-QPSK O modülasyonlu olduğundan undan buna yarım-sin sinüs s pulse- shaping denilmektedir. Bu modülasyon formatı ayrıca Minimum Shift Keying (MSK) olarakta bilinir. Tek ve Çift chip stream leri standart QPSK için i in yaratılırlar, rlar, fakat O-QPSK O bir chip periyodu tarafından ndan shift edilir. PHY katmanı özellikleri olarak radyo alıcısının n aktivasyon veya deaktivasyonu ve enerji tespiti veya bağlant lantı kalite göstergesi, g kanal seçimi, temiz (boş) kanal atanması gibi özellikler sayılabilir [7, 13, 14].

12 IEEE Teknik Altyapısı ZigBee teknolojisi dört d temel topolojiyi kullanır: Peer-to to-peer (P2P), Star, Mesh ve Cluster Tree. Bunlar Şekil 1 de görülebilmektedir. g Topoloji, bir ağıa ğın n ele aldığı probleme ve ağa şemasına bağlıdır. Her bir topolojinin kendine has avantaj/dezavantajları vardır. r. Şekil 1 deki FFD, Tam Fonksiyonlu Cihaz (Full Function Device) ) ve RFD ise İndirgenmiş Fonksiyonlu Cihaz (Reduced Function Device) olarak verilmiştir [21].

13 IEEE Teknik Altyapısı ZigBee Alliance, IEEE ü temel alan bir yapılanma izlediği i için i in ilk iki katman (OSI modeline göre g PHY ve Data-link (MAC) katmanı) ) pek bir değişikli ikliğe e uğramamu ramamıştır. ZigBee, IEEE standartının n beacon tekniği i kullanır, yani bir düğüm d m komşusuna devamlı olarak kendisinin ağ da a var olduğunu unu belirten küçük üçük k paketler yollar. İki veya daha fazla düğüm d m bir ağa biçiminde iminde bağlanm lanmışsa, daha sonra diğer düğümler d tarafından aralarına (birlik oluşturma) alınabilirler[13]. ZigBee, routing discovery protokolü üzerinden çalışır. Düğümler D bir diğeri ile iletişime ime geçmek istediklerinde bir route-request paketini broadcast iletişimi imi biçiminde iminde yayınlarlar. Yoldaki düğümler d (yol üzerindekiler) yol pointer lar larını hazırlar ve yol tablosuna onları yazarlar. Daha sonra paket gönderilir. g Düğüm D m bir paketi alır r ve yol tablosunu kontrol eder ve paketi başka bir düğüme d doğru iletir (yol tablosunda depolanmış bir pointer ı,, hedef düğüme ulaşı şılıncaya kadar kontrol eder) [14]. Hedef düğüme d kadar bu işlem i devam eder. ZigBee ağ ındaki a düğüm, d pil ile beslenen veya yüksek y enerji tasarrufu yapan, var olan ağları arayabilen, gerekince uygulamasından veri transferi yapabilen, verinin alınıp alınmad nmadığını tanımlayabilen, ağa koordinatöründen nden veri isteyebilen, uzayan periyodlar için i in uykuya yatabilen bir yapıda tasarlanmış ıştır.

14 IEEE Teknik Altyapısı Aşağıdaki Şekil 2 de 2 ZigBee protokol yığıy ığını (katmanları) görülmektedir [15].

15 IEEE Teknik Altyapısı IEEE tarafından iki fiziksel cihaz tipi düşük d k sistem maliyeti için i in tanımlanm mlanmıştır. Bunlardan ilki, diğer cihazlarla konuşabilen, ağa koordinatörü yeteneğine sahip olan, herhangi bir topoloji de fonksiyon gösterebilen g (çal( alışabilen) Full Function Device (FFD) dir. Reduced Function Device (RFD) ise star topolojisi ile sınırlands rlandırılmıştır r ve koordinatör olamaz, çok basit bir uygulaması vardır r ve sadece bir ağa koordinatörü ile konuşabilir [16]. Bir ZigBee/IEEE ağıa en azından bir FFD yi ağa koordinatörü olarak gerektirir, fakat endpoint cihazları RFD olabilir, böylece b sistem maliyeti azaltılır. ZigBee ağıa dinamik ağa formasyonu, adresleme, routing ve bir hop (sıçrama) yakınındaki ndaki komşusunu keşfetmeyi destekler. AğA adresinin büyüklb klüğü 16 bit tir. tir. ZigBee, adet ağ ı a (18.45 x 1018 adet cihazı,, IEEE 64 bit adres sayesinde) kabul edebilecek yeteneğe e sahiptir. AğA adresleri ağaça yapısında atanır. ZigBee star topolojisi yanısıra mesh gibi topolojileri de desteklediği i için, i in, herhangi bir cihaz PAN koordinatörü dışında diğer bir cihazla da iletişime ime geçebilir, ebilir, bu yüzden y ağa yüksek ölçeklenebilirlik ve esnekliğe e sahiptir. Kendiliğinden inden-formasyon ve kendini-iyile iyileştirme özellikleri ZigBee yi ilgi çekici hale getirmiştir. tir. ZigBee cihazları (düğümleri) otomatik olarak ağıa oluşturabilirler ve cihazların n ağa a katılıp/ayr p/ayrılması otomatik olarak ağa konfigürasyonuna yansıtılır r [16].

16 IEEE Teknik Altyapısı ZigBee nin sağlad ladığı routing protokolleri (yönlendirme için), i in), tree- routing ve table-driven routing sağlarlar. Tree routing, blok adres ayrımı mekanizması temellidir buna Cskip denilir. Bunun için i in her bir cihaz bir adres uzayına sahiptir ve bunu çocuklarına (alt üyelerine) dağı ğıtır. Bir cihazın routing tablosu ve route discovery tablosu yeteneği olmadığı durumda, hiyerarşik ik ağaçta a (bu ağaca acı takip ederek) hedefinin adresi ile ağaca acın n dallarındaki adresleri karşı şılaştırma yoluyla, hedefinin konumunu bulabilir. Tree routing in en önemli yararı,, onun basitliği i ve kaynakların n limitli kullanımını sağlamas lamasıdır. Diğer yandan, table-driven routing temelde Ad hoc On-demand Distance Vector (AODV) (Gelişig igüzel isteğe bağlı mesafe vektörü) ) routing protokolüdür. r. Bu protokol genel multi-hop Ad hoc ağa içindir. indir. Oysa tree routing oldukça a basittir ve etkin olmayan bir yönlendirmedir, y table-driven routing (tablo-ile ile-sürülen len yönlendirme) y hedefe olan optimal yolu sağlar [16]. ZigBee ağıa ğında üç tip modül l kullanılır, bunlar: PAN koordinatörü, FFD ler ve RFD lerdir. lerdir.

17 IEEE Teknik Altyapısı Aşağıda Şekil 3 de 3 [21] ZigBee için i in örnek bir ağa modeli görülmektedir. ZigBee, DSSS modülasyonunu, karışım yapılmış mesh lerde, star, peer-to-peer (P2P) topolojilerde (buna cluster tree de dahildir) kullanır. Böylece seçimlik onay mesajları (optional acknowledgements) ile güvenilir bir veri teslimatı sağlar. Her bir düğüm için nominal mesafe 10 metre dir, fakat popüler uygulamalarda bu ek bir hop mesafesi için görüş alanındaki düğüm başına 100 metreye kadar çıkar [12, 18, 19].

18 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar ZigBee WSN lerini endüstriyel uygulamalarda (otomasyonlar da) kullanmak için i in Zheng in çalışmasında bahsettiği i [19] şu sorunların n ilk etapta çözümlenmi mlenmiş olması gerekmektedir: Güvenirlik Gecikme İletişim im mesafesi Güç tüketimi Bunların n detaylarına kısa k kısa k bakacak olursak;

19 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar Güvenirlik : Endüstriyel ölçüm m ve kontrol uygulamaların n ticari uygulama ürünlerinden daha yüksek y güvenirlig venirliğe e ihtiyacı vardır. r. Bunun yanında nda endüstriyel uygulamaların çok farklı güvenirlik isterleri vardır. r. Güvenirliğin in iyileştirilmesi anlamı ile geleneksel kablolu sistemlerde bu doğruluk/ tamlık k olarak etki eder, fakat bunlar oldukça a pahalı sistemlerdir. ZigBee/IEEE ağlara larının n en ilgi çekici özelliklerinden birisi mesh ağlara larının n yapısıdır. Bir mesh ağıa ğı,, P2P iletişim im fonksiyonunun düğümler d arasında kullanılabildi labildiği i esnek bir ağ dır. a Bu ağıa ğın n gerektirdiği i en önemli teknoloji, routing fonksiyonunun gerçekle ekleştirimidir, böylece b en karmaşı şık k sistemde bile uygun yol bulunabilmektedir [19].

20 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar Gecikme : Kablosuz ağlara ların n gerçek ek zamanlı performansında nda gecikme oluşmaktad maktadır. ZigBee/ IEEE ağlara larının n gecikmesi, hop sayısına bağlı olarak oldukça a fazla değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun yanında, nda, tek bir hop iletişiminde iminde bu gecikme oldukça düşüktür r (birkaç milisaniye mertebesinde), fakat multi-hop bir yolda, neredeyse hop sayısı ile orantılı olarak gecikme artmaktadır. r. Maksimum gecikme süresi s ne ZigBee ne de IEEE tarafından spesifikasyonlarında nda belirtilmemiştir. tir. Gerçek ek sistemlerde hop lar arası gecikmeler yüz y z milisaniyeler mertebelerine ulaşabilmektedir. abilmektedir. ZigBee ağlara ların n gecikmesi nin uygulamaların n izlenmesinde ve onların n yüksek y hızlh zlı idaresinde sorunlar yaratacağı sonucu ortaya çıkmaktadır, özellikle kontrol döngd ngüsü bir saniyenin altındaysa bu iş oldukça a zor olmaya başlayacakt layacaktır r [19].

21 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar İletişim im mesafesi : Radyo çıkışış gücü 1mW (0 dbm) olacak şekilde ticari IEEE RF çip inin inin built-in in amplifier ı sayesinde bu güçg mevcuttur. Bu sayede 30 metre in-door (bina içi), i i), 100 metre out- door (açık k mekan) genişli liğinde inde bir kapsama alanına na sahiptir. Bunun endüstriyel otomasyon için i in yeterli olduğu u söylenemez. s Yerleşim yeri olarak büyük b k kapsamlı fabrikalar uzak mesafeli iletişimde imde bulunmak istemektedirler. Multi-hop iletişim im teknolojisi kullanılırsa, maksimum radyo çıkışış gücü arttırılmadan mesafe genişletilebilir. Çoklu kaynaklar, gecikme ve güvenirlik g gibi konular göz g önüne ne alınd ndığında maksimum hop sayısı beş civarında olan iletişim im genelde çalışmalar için i in tavsiye edilmektedir [19].

22 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar Güç tüketimi : Kablosuz algılay layıcılar lar arası iletişim im için i in kablolama gerekmemektedir. Sinyal hat kablolarının n kaldırılmas lması yanı sıra güçg hattı kablolarının n da kaldırılmas lması gerekebilmektedir. Endüstriyel bileşenler enler (algılay layıcı,, eyleyici gibi) için i in pil değişimi imi olmaksızın n yıllarca y sürecek s çalışma süreleri s gerekebilmektedir. Güç tüketimi adına kablosuz bileşenlerin enlerin iletişim im olmadığı sürece uykuda kalmasının n sağlan lanılması buna bir çözüm m olmaktadır. İyi tasarlanmış bir IEEE RF modülü için in uyku modu akımı birkaç mikroamper seviyesinde olmaktadır. Kullanılabilir labilir pil ömrü,, pil kapasitesi, veri oranı (iletilen) gibi olgulara bağlıdır. Sıradan kuru pilleri kullanarak bile bu tarz kablosuz bileşenlerin enlerin çalıştırılabilmesi gerekliliği i ortaya çıkmaktadır r [19].

23 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar Endüstride ZigBee ağ lara larının n kullanımı oldukça a yaygın olarak bulunmaktadır, bunları sayacak ve örneklerine de bakacak olursak; Ticari bina otomasyonu (süpermarket stok takibi, ortam ısısı takibi, enerji seviyesi kontrolü vs.), Ev Otomasyonu (Yangın, n, ev içi i ısı ve nem kontrolü,, vs.), Ev eğlencesi e (Akıll llı ışıkland klandırma, film ve müzik m ses-görünt ntü sistemlerinin ayarlamaları vs.), Hayvancılık k sektörü (Süt t ineklerinin veriminin takip edilmesi, ağıa ğıl içindeki indeki eksik hayvan tespiti vs.), Ziraat ve tarım m bitkileri koruma (Bitki boyu, yaprak büyüklb klüğü ölçümleri vs.), Mobil uygulamalar (m-payment, m-monitoring m monitoring ve kontrolü,, m-m security ve erişim im kontrolü,, m-m healthcare ve tele-assist vs.), AMR (Otomatik Ölçüm m Okuma), kablosuz telemetri, Kimya/Boya/İla laç sektörü (Kimyasal süres reçlerin izlenilmesi, ürün n kalite-kontrol kontrolü vs.), Su arıtma/at tma/atık k temizleme (Devasa su arıtma tesislerinde algılay layıcıları her bir pompanın n olduğu u bölüme b ekleyerek kontrol odasına gerçek ek- zamanlı ölçüm m verilerinin gönderilmesi) g gibi konulardır. r.

24 Diğer WSN Teknolojileri ile ZigBee nin Karşı şılaştırılması ZigBee, personal (küçü üçük) alan ağlara larında kullanılan lan cihazlar arasında belirli miktar veri transferi için i in kullanılmas lması,, ağa ile yapılan ölçüm, tespit, izleme ve uygulamaların n kontrol edilmesi ile ilgilenir. Fakat WiFi veya Bluetooth gibi büyük b k boyutlu dosya transferi için i in elverişli li değildir. WiFi ve Bluetooth dan sonra, ZigBee bir PAN veya küçük üçük alan ağıa içerisinde cihazlar arası veri transferi için i in kullanılan lan teknolojilere ek olarak, ağa algılamas lamasının, n, WiFi ve Bluetooth un un geçerli erli veri transferini kontrol altında tutma yaklaşı şımlarından daha çok uygulamaların n kontrol altında tutulduğu, u, bir teknoloji olarak ön n plana çıkmaktadır.

25 Diğer WSN Teknolojileri ile ZigBee nin Karşı şılaştırılması Diğer low-rate WPAN (LR-WPAN) teknolojileri (Bluetooth vb.) ve diğer bazı kablosuz teknolojiler ile ZigBee teknolojisini [20] Şekil 4 de 4 karşı şılaştırılmalı olarak gösterilmek g tedir.

26 ZigBee, WiFi veya Bluetooth un, un, birden çok cihazlar arasındaki iletişim im yaklaşı şımına benzemeyen bir biçimde, imde, basit ağlar a üzerinden daha az güçg tüketimi ve maliyet oluşturacak bir şekilde çalışarak, daha az bandgenişli liği i isterleri ile iletişim im sağlayabilmektedir. Tablo 2 de 2 detaylar görülmektedir g [12, 18, 21]. Özellik Özellik Odaklanma alanı Sistem Kaynağı ZigBee İzleme ve Kontrol 4-32 Kb Pil Ömrü (gün) Ağ Boyutu ~ Sınırsız (2 64 ) Ağ veri genişli liği i (kb/sn) Kapsama Alanı (metre) Başar arş alanları GPRS/GSM Dayanıklılık, maliyet, güç tüketimi Wi-Fi Bluetooth Odaklanma alanı Geniş alan ses ve veri Web, , Video Kablo yerine Sistem Kaynağı 16 Mb+ 1 Mb+ 250Kb+ Pil Ömrü (gün) 1-7 Gün Ağ Boyutu 16 Milyon birim Ağ veri genişli liği (kb/sn) Kapsama Alanı (metre) Başar arı alanları Ulaşılabilirlik, kalite Hız, esneklik Maliyet, rahatlık

27 SONUÇ Kablosuz Algılay layıcı Ağları,, son günlerde g popülerli lerliğini ini arttırm rmış bir konudur. Özellikle askeri alanda, mayın n tespiti, ülke sınırlars rlarından geçen en kaçaklar akların/ saldırganlar rganların n tespiti vb. gibi konularda yoğun olarak kullanılmaktad lmaktadır. Ayrıca günlg nlük k hayatı kolaylaştırmak için i in bazı alanlarda (ev, küçük üçük işyerleri, fabrika, okul, hastane vs.) kullanılmaktad lmaktadırlar. Etki alanı tartış ışması ve bu alanların n genişletilmesi açısından a alan içindeki indeki cihaz sayısına bakıld ldığında ZigBee diğer benzer teknolojilere (en azından LR-WPAN alanında) nda) göre g daha tutarlı bir durum sergilemektedir. WiFi nin kapsama alanı hotspot lar arası düzeyde oldukça a geniş olabilse de, ağ a a a yeni cihaz ekle/çıkar kar işlemi i ZigBee kadar kolay ve zahmetsiz olamamakta ve bu ölçeklenebilirliğe e oldukça a kötük yönde etki etmektedir. ZigBee (Bluetooth da dahil) gibi bu tarz teknolojilerin ISM frekans bandında nda çalışmaları nedeniyle bazı olumsuz yönleri y de bulunmaktadır.

28 Kaynakça 1. Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., Cayirci, E., Wireless Sensor Networks-A Survey, Elsevier Computer Networks,, Vol. 38, , Mart Alaybeyoğlu, lu, A., Kantarcı,, A., Erciyes, K., Telsiz Duyarga AğlarA larında Hedef İzleme Senaryoları,, Akademik Bilişim im 2009 konferansı,, Bildiri No: 69, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Şubat Ahmed, N., Salil Kanhere, S., Jha, S., The Holes Problem in Wireless Sensor Networks: A survey, ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review (MC2R),, Sayı 9, No 2, Nisan 2005, Li, M., Yang, B., A A Survey on Topology Issues in Wireless Sensor Networks, ICWN,, Las Vegas, Nevada, USA, Haziran Pathan, A.S.K., Hyung-Woo L., Choong S. H., Security in wireless sensor networks: issues and challenges, The 8th International Conference on Advanced Communication Technology,, ICACT, Cilt 2, 20-22, 22, Tekin, U., Kablosuz Duyarga AğlarA larında Etkili Yönlendirme Y Ve Enerji Problemleri,, Seminer Raporu, , GYTE Bil. Müh. M Bölümü, B, Gebze, Türkiye, T Kahveci, S., Türk, T K., Kaya, İ., "IEEE Zigbee Standardının n 2.4 GHZ ISM Bandında nda Kapasite Analizi", URSI (Unıon Radio Science Internationale) Türkiye T Ulusal Komitesi, URSI-TÜRK RKİYE'2004 Bilimsel Kongresi,, P , 172, Eylül l 2004 Bilkent Üniversitesi- Ankara. 8. Shen, C., Srisathapornphat, C., Jaikaeo, C., (2002), Sensor information networking architecture and applications, IEEE Personal Communications,, pp , 59, August Nagar,N., Biagioni, E. S., Open Issues in Routing Techniques in Ad Hoc Wireless Sensor Networks, Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications,, Vol. 4, pp , 1873, IEEE, (2008), IEEE Wireless Standarts Zone, (http://standards.ieee.org/wireless/overview.html)

29 Kaynakça 11. Callaway, E., Gorday, P., Hester, L., Gutierrez, J. A., Naeve, M., M Heile, B., Bahl, V., Home networking with IEEE : A developing Standard for low-rate wireless Personal Area Networks, Communication Magazine,, IEEE, Vol. 40, No. 8, Aug ZigBee Birlikteliği i (ZigBee Alliance) websitesi, (2008), (Çevrimi( evrimiçi i : 13. ZigBee Birlikteliği i (ZigBee Alliance) Tutorial, (2008),(http://grouper.ieee.org/groups/802/15/pub/03/ zigbee- tutorial.ppt). 14. Coates, M., Rabat, M., (2008), Sensor Networks Part 2: ZigBee and IEEE , (http://www.ece.mcgill.ca/~coates/publications/shortcourse-part2.pdf). part2.pdf). 15. Benkic, K., Planinsic, P., Cucej, Z.,"Custom Wireless Sensor Network based on ZigBee ",49th International Symposium ELMAR ,, pp , 262, September 2007, Zadar, Croatia, Kim, T., Kim, D. Park, N., Yoo, S., Lopez, T.S., Shortcut Tree Routing in ZigBee Networks,, Wireless Pervasive Computing - ISWPC 2007, 2nd International Symposium,, p , 27, IEEE Standard for Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications for LowRate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs), Kinney, P., ZigBee Technology: Wireless Control that Simply Works, Technical-White Paper, (published 2003), Kinney Consulting LLC,, Chair of IEEE Task Group, Secretary of ZigBee BoD, Chair of ZigBee Building Automation Profile WG, 19. Zheng, L., ZigBee Wireless Sensor Network in Industrial Applications, SICE-ICASE ICASE International Joint Conference,, p , 1070, (2006). 20. Gutierrez, J. A., "IEEE Std Enabling Pervasive Wireless ess Sensor Networks", Eaton Corp., Graduate Seminar on Sensor Actuator Networks - Tutorial Slides on Berkeley Uni. (Eğitim sunumu),2005,(www.eecs.berkeley.edu/~prabal/teaching/cs294,2005,(www.eecs.berkeley.edu/~prabal/teaching/cs f05/slides/day21.pdf). 21. Safaric, S., Malaric, K.,"ZigBee wireless standard", 48th International Symposium ELMAR- 2006,, p , 262, Zadar, Croatia, June 2006.

30 Teşekk ekkürler Sorular??? İletişim: im: Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Üniversite Cad., 35100, Bornova, Izmir.

ZigBee - IEEE 802.15.4 Standartı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağları

ZigBee - IEEE 802.15.4 Standartı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağları inet-tr 09 - XIV. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 12-13 Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, İstanbul ZigBee - IEEE 802.15.4 Standartı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağları Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

BİOMEDİKAL AĞLAR. Gökhan AKIN akingok@itu.edu.tr. Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BİOMEDİKAL AĞLAR. Gökhan AKIN akingok@itu.edu.tr. Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİOMEDİKAL AĞLAR Gökhan AKIN akingok@itu.edu.tr Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1-Giriş Dünya nüfusun artması ile beraber sağlık masrafları da ciddi oranda artmaktadır. 1960'lı yıllarda

Detaylı

ZIGBEE HABERLEŞMESİ DENEYİ. Hazırlık Soruları: İ. Şekil 1 i inceleyerek hangi tür uygulamalar için Zigbee haberleşmesinin uygun olduğunu belirtiniz.

ZIGBEE HABERLEŞMESİ DENEYİ. Hazırlık Soruları: İ. Şekil 1 i inceleyerek hangi tür uygulamalar için Zigbee haberleşmesinin uygun olduğunu belirtiniz. ZIGBEE HABERLEŞMESİ DENEYİ Hazırlık Soruları: İ. Şekil 1 i inceleyerek hangi tür uygulamalar için Zigbee haberleşmesinin uygun olduğunu belirtiniz. ii. Şekil 2, de verilen başarım karakteristiklerini bir

Detaylı

Ad-Hoc Wireless Networks

Ad-Hoc Wireless Networks Ad-Hoc Wireless Networks Gökhan AKIN 1098105206 Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora Öğrencisi Giriş Ad Hoc, «geçici» anlamına gelen Latince kökenli bir kelimedir. Oluşan özel veya acil

Detaylı

IEEE 802.11g Standardının İncelenmesi

IEEE 802.11g Standardının İncelenmesi EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu: 2. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama 2: Standartlaşma aktivitesinin getirileri

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYONU SİSTEMLERİNDE ZİGBEE TABANLI AĞ UYGULAMALARI

AKILLI EV OTOMASYONU SİSTEMLERİNDE ZİGBEE TABANLI AĞ UYGULAMALARI AKILLI EV OTOMASYONU SİSTEMLERİNDE ZİGBEE TABANLI AĞ UYGULAMALARI Sinan UĞUZ 1, Bayram KILIÇ 2, Melike ŞİŞECİ 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sinanuguz@mehmetakif.edu.tr, bayramkilic@mehmetakif.edu.tr,

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Wi-Fi ve IEEE 802.11 Mimari CSMA/CA MAC Katmanı Çerçeve

Detaylı

Akıllı bir takip sistemi için kullanılan zigbee tabanlı algılayıcı ağın topolojik performans karşılaştırmaları

Akıllı bir takip sistemi için kullanılan zigbee tabanlı algılayıcı ağın topolojik performans karşılaştırmaları 165 Akıllı bir takip sistemi için kullanılan zigbee tabanlı algılayıcı ağın topolojik performans karşılaştırmaları Yasin KOÇ 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ÖZET Anahtar

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN İLETİŞİM (POWERLINE COMMUNICATION)

ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN İLETİŞİM (POWERLINE COMMUNICATION) ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN İLETİŞİM (POWERLINE COMMUNICATION) PLC - Elektrik Hatları Üzerinden Haberleşme PLC (Power Line Communication) mevcut güç hatları üzerinden sistemler arası veri alış verişini sağlamak

Detaylı

KABLOSUZ MESH AĞLAR, YÖNLENDİRME METRİKLERİ VE PROTOKOLLERİ

KABLOSUZ MESH AĞLAR, YÖNLENDİRME METRİKLERİ VE PROTOKOLLERİ KABLOSUZ MESH AĞLAR, YÖNLENDİRME METRİKLERİ VE PROTOKOLLERİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Üniversitesi ŞAFAK DURUKAN ODABAŞI İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320

Detaylı

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1 EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu:. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama : Aktivitenin Çıktıları İsimler : Köksal İçöz,

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Bal Arıları İçin Nektar Akış Periyodunun İzlenmesi

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Bal Arıları İçin Nektar Akış Periyodunun İzlenmesi Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Bal Arıları İçin Nektar Akış Periyodunun İzlenmesi Öğr. Gör. Ahmet ALBAYRAK, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ahmetalbayrak@ktu.edu.tr Prof.

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE DOD / DEPARMENT OF DEFENCE TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan oluşur. Ağ Arayüz Katmanı İnternet Katmanı Aktarım Katmanı Uygulama Katmanı DoD / Deparment of Defence Ağ

Detaylı

Nesnelerin İnternetinde 11 Bağlantı Protokolü

Nesnelerin İnternetinde 11 Bağlantı Protokolü Nesnelerin İnternetinde 11 Bağlantı Protokolü Nesnelerin internetini kapsayan ürün bandında uygulama geliştirici olarak çalışanlar mühendisler için farklı bağlantı protokolleri bulunmaktadır. Ürün ve sistemin

Detaylı

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları 1 BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI 6. Hafta

Detaylı

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları 1 BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI KABLOSUZ

Detaylı

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu 1.0 Giriş AC-3200 cihazı, maliyet odaklı tasarlanmış yüksek entegreli Seri den ZigBee ye kablosuz çevirici adaptördür. Dahili ZigBee teknolojisi

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 05-06 Kas. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DoD / Deparment of Defence TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Bu konuyu çalıştıktan sonra: Kablosuz iletişimi ve ağ yapısını kavrayacak, Kablosuz ağların sınıflandırmasını yapacak Kablosuz

Detaylı

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır.

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır. Wi-Fi (İngilizce: Wireless Fidelity, Türkçe: Kablosuz Bağlantı Alanı) kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazları kablosuz olarak internete

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 2. Hafta MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (Machine-to-Machine Communication, M2M) 2 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en önemli

Detaylı

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3 Elektronik Isı Pay Ölçer Çevrenin Korunması Avantaj ve Özellikleri İklim koruma için enerji tüketiminin ölçümü Kaynakların ve çevrenin korunması Günümüzde; çevremiz, korunmaya

Detaylı

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Emre Okumuş 1, Yusuf Furkan Mutlu 1, Şenol Zafer Erdoğan 2, Fatih Yücalar 2 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Elektromanyetik dalga Kablosuz iletişim bilgi taşıyan anlamlı sinyallerin bir frekans kullanılarak uç birimler arasında taşınmasıdır. Bilginin taşınması elektromanyetik

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

Çekişme Temelli Ortam Erişimi Algoritmaları Dilim Atama İhtimalleri Karşılaştırması

Çekişme Temelli Ortam Erişimi Algoritmaları Dilim Atama İhtimalleri Karşılaştırması Çekişme Temelli Ortam Erişimi Algoritmaları Dilim Atama İhtimalleri Karşılaştırması Hasan Ferit Enişer İlker Demirkol Boğaziçi Üniversitesi / Türkiye Univ. Politecnica de Catalunya / İspanya 1. MOTİVASYON

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

in 20 NEDEN Yeni Harmony yi Harmony Duvar Tipi Kombi October 2004/ New Harmony Presentation Menu

in 20 NEDEN Yeni Harmony yi Harmony Duvar Tipi Kombi October 2004/ New Harmony Presentation Menu Yeni Harmony Duvar Tipi Kombi 1 Yeni Harmony Alarko 1990 yılında y TürkiyeT rkiye de ilk kombi üretimini gerçekle ekleştirerek bu alanda öncü oldu. Bu sırada s doğal gaz sadece Ankara da kullanılmaya lmaya

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

RoamAbout Wireless Access Points

RoamAbout Wireless Access Points Gelişen mobil teknolojiyle birlikte kablosuz ağ teknolojilerine olan ilgi de artmaktadır. Özellikle açık alanlarda (fuar, havaalanı, fabrika ortamı, hastane, ulaşım araçları vb), bir ya da birkaç binanın

Detaylı

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar 1 Hakkımızda 2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma 2007 Turkcell Çözüm m Ortağı GPRS Tabanlı Telemetri (Uzaktan Takip ve Kontrol) Uygulamaları 2008 TEYDEBT Ar-Ge

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Birörnek Olmayan Yerleştirmeler ve Algılama Boşluk Problemi

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Birörnek Olmayan Yerleştirmeler ve Algılama Boşluk Problemi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Birörnek Olmayan Yerleştirmeler ve Algılama Boşluk Problemi Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Sinan Uğuz 1, Osman İpek 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Yüksekokulu sinanuguz@mehmetakif.edu.tr 2 Süleyman

Detaylı

Merkezi Analog TV Notları 2015 V1

Merkezi Analog TV Notları 2015 V1 Merkezi Analog TV Notları 2015 V1 (SMATV) Analog sistemler Merkezi TV Sisteminin temelini oluşturur. Tüm toplu TV erişiminin uygulandığı yerlerde, eski-yeni bütün televizyonların ek cihaz/çevirici vb.

Detaylı

Nesnelerin İnterneti. Mehmet ŞİMŞEK

Nesnelerin İnterneti. Mehmet ŞİMŞEK Nesnelerin İnterneti Mehmet ŞİMŞEK Yararlanılan Kaynak From the Internet of Computers to the Internet of Things Friedemann Mattern and Christian Floerkemeier Nesnelerin İnterneti Nedir? Günlük kullanım

Detaylı

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub OSI and Equipment Networking Hardware Networking hardware may also be known as network equipment or computer networking devices. OSI Layer Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Equipment

Detaylı

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY 1 İÇİNDEKİLER Giriş ve Amaç Çalışmanın Gerekçeleri Literatür Bluetooth Teknolojisi Bluetooth Tabanlı Çok Amaçlı Güvenlik Sistemi Tasarım ve Gerçeklemesi Sonuç

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 MODÜLASYON TEKNİKLERİ SAYISAL MODÜLASYON İçerik 3 Sayısal modülasyon Sayısal modülasyon çeşitleri Sayısal modülasyon başarımı Sayısal Modülasyon 4 Analog yerine sayısal modülasyon

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Yrd.Doç. Dr. Birim BALCI Ofis : MUH 310 Ofis Saatleri : Telefon : 0216 626 10

Detaylı

SAĞLIKTA AKTİF İZLEME

SAĞLIKTA AKTİF İZLEME SAĞLIKTA AKTİF İZLEME EKSİK PARÇA! Ekahau, herhangi bir özel donanıma gerek olmaksızın, standart Wi Fi kablosuz LAN ağ lara yer belirleme özelliğini ekliyor. İZLEME NEDEN? - Şu anda nerede? - Personel

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

Kablosuz Ağlar. Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net

Kablosuz Ağlar. Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net Kablosuz Ağlar Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net Kablosuz Ağ Alanları Tüm coğrafik ağ tiplerinin kendilerine ait kablosuz erişim standartları vardır Günümüzde yaygın olarak kullanılan 3 kablosuz

Detaylı

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar Tabanlı Uygulamalar 3. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar İletişimi tamamıyla ortadan kaldırmak için gönderici ile alıcı arasında hiçbir ortak kural

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server Bilgisayar Ağları Ortama dahil olan tüm elektronik birimlerin birbirlerine mesaj alma/gönderme ilkesine göre yapılandırılmış ağlardır. Bilgisayar ağlarında yalnızca bilgisayarlar yoktur. Bilgisayarların

Detaylı

NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI Topoloji nedir? Kelime anlamı itibarı ile yerleşim planı demektir. Bir ağdaki bilgisayarların

Detaylı

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER Ağ Donanımları Cihazlar OSI ve cihazlar OSI Katmanı Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Cihaz Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch Köprü (Bridge) Katman 2 Switch NIC, Yineleyici (Repeater)

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Kablosuz LAN Teknolojileri Kablolu ve Kablosuz LAN Karşılaştırması

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Nesnelerin İnterneti 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 5. Hafta KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR Nesnelerin İnterneti 2 Kablosuz Algılayıcı Ağlar (Wireless

Detaylı

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER Merkezi sistem ile ısınan binalarda ısı giderlerinin tüketime göre paylaştırılması için tasarlanmıştır Çok fonksiyonlu 5 haneli ekran EEPROM mikro işlemci

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM DCS RF İLE UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİ UZAKTAN MOTOR KONTROL SİSTEMLERİ SU DEPOSU & KUYU OTOMASYONU VERİ AKTARIM ÜNİTELER ( DATA TRANSFER ) RF ISM 433 / 868 /915 Mhz Alıcı & Verici ünitesi ( Etki alanı

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile kontrolörler, güneş enerjisi, Özellikler katı yakıt, doğalgaz ve fuel-oil kazanları, n Birden fazla

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

WLAN (Wireless Local Area Network) Kablosuz Yerel Ağlar

WLAN (Wireless Local Area Network) Kablosuz Yerel Ağlar WLAN (Wireless Local Area Network) Kablosuz Yerel Ağlar WLAN Kablosuz yerel ağlar özellikle dizüstü bilgisayarların yaygınlaşması ile beraber popüler olmuştur. Diğer yandan internet kullanıcısı pek çok

Detaylı

Gezgin iletişim sistemlerindeki temel kavramların verilmesi. Güncel Kablosuz haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Gezgin iletişim sistemlerindeki temel kavramların verilmesi. Güncel Kablosuz haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olunması. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Gezgin iletişim Sistemleri 523000000001484 2 0 0 2 5 Ön Koşullars : Yok Önerilen Dersler :. Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Dili

Detaylı

NETWORK BÖLÜM-5 OSI KATMANLARI. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 1/27

NETWORK BÖLÜM-5 OSI KATMANLARI. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 1/27 NETWORK BÖLÜM- OSI KATMANLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI / OSI Modeli İletişimin genel modeli OSI referans modeli OSI modeli ile TCP/IP modelinin karşılaştırılması

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi

Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi Çağdaş Döner Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu Kasım,4-5,2010 İTÜ, İstanbul Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir, Türkiye

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Enerji İletimi ve Dağıtımı için Data Networking Çözümleri Kritik Uygulama Görevlerinin Global Liderinden Trafo Merkezleri için Çözümler 2 Belden enerji

Detaylı

EH-PressCater BASINÇ KONTROL VE GÖZLEMLEME

EH-PressCater BASINÇ KONTROL VE GÖZLEMLEME BASINÇ KONTROL VE GÖZLEMLEME EH-PressCater Tahkimat ve hidrolik basınç hatlarındaki basınçları kablosuz ölçmek, gözlemlemek ve analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır. Tahkimatların gerçek zamanlı kontrolü

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation Analysis & Reports Coldstore east 14.09.2014 to 16.09.2014 Graphical presentation 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Tüm

Detaylı

Yeni Kablosuz Yerel Alan Ağ Standartları neler vaat ediyor? Bir Karşılaştırma: IEEE ac, ad, ax

Yeni Kablosuz Yerel Alan Ağ Standartları neler vaat ediyor? Bir Karşılaştırma: IEEE ac, ad, ax Yeni Kablosuz Yerel Alan Ağ Standartları neler vaat ediyor? Bir Karşılaştırma: IEEE 802.11ac, 802.11ad, 802.11ax Olcay KURT1, Gökhan TUNCAY2, Selçuk ÖZKAN3, Mustafa TÜZÜN4 Deniz Mertkan GEZGİN5 1 Trakya

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Kablosuz ağ standartları. Herhangi bir kablosuz ağ terminali veya taşıyıcısı,desteklediği kablosuz erişim standardı ile tanımlanır.

Kablosuz ağ standartları. Herhangi bir kablosuz ağ terminali veya taşıyıcısı,desteklediği kablosuz erişim standardı ile tanımlanır. Kablosuz ağ standartları Herhangi bir kablosuz ağ terminali veya taşıyıcısı,desteklediği kablosuz erişim standardı ile tanımlanır. Kablosuz ağ standartlarını karşılaştırmada temel kriterler şunlardır:

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

Firetide. Kablosuz İletişim Sistemleri

Firetide. Kablosuz İletişim Sistemleri Firetide Kablosuz İletişim Sistemleri 2015 1 Firetide Genel Müdürlük - Los Gatos, CA Kablosuz Mesh altyapı ve Geniş Alanlarda kablosuz iletişim uygulamaları sektöründe lider Ortak alanlarda kablosuz video

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler

yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler SENSOSTAR 2 SSTAR Elektromekanik Isı Sayacı Qp: 0,6-2,5 m 3 /h Ölçüm kapsüllü tasarımı sayesinde kolay montaj imkanı sağlar. Çok hüzmeli debimetresi

Detaylı

Ağ Türleri. LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network) Oda, bina veya binalar arası mil, bir şehirde

Ağ Türleri. LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network) Oda, bina veya binalar arası mil, bir şehirde AĞ TOPOLOJİLERİ 1 Ağ Türleri LAN (Local Area Network) Oda, bina veya binalar arası MAN (Metropolitan Area Network) 3-30 mil, bir şehirde WAN (Wide Area Network) Tüm dünyada 2 Diğer Ağ Kavramları Intranet

Detaylı

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA, VERİ KAYIT, KONTROL VE İLETİŞİM SİSTEMİ Gerçek zamanlı veri toplama, veri kayıt ve iletişim sistemi;

Detaylı

Kablosuz Sistemlerde İnternet

Kablosuz Sistemlerde İnternet Kablosuz Sistemlerde İnternet Cenk ATLIĞ 4-Ocak-2006 Trakya Üniversitesi Kırklareli Meslek Yüksek Okulu Teknoloji Hücresel Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Uydu-Tabanlı

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühisliği Bölümü KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI LABORATUAR FÖYÜ Sayısal Haberleşme Uygulamaları Deney No:1 Konu: Örnekleme

Detaylı

Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Ahmet Altun, Engin Öksüz, Büşra Ülgerli, Gökay Yücel, Ali Özen Nuh Naci

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC620 GÖRÜŞ MESAFESI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa VISIC620 GÖRÜŞ MESAFESI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa VISIC620 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC620 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI 1 BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI 1. Hafta KABLOSUZ AĞLARA GENEL BAKIŞ VE TARİHSEL GELİŞİMİ 2 Giriş Ağlar (networks), bilgi ve servislerin

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC410 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC410 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC150 Carflow Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1 OSI MODELİ OSI Modeli Farklıbilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI(Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük

RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük EV OTOMASYONU RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük Yeni yapılar ve yenileme çalışmaları için kablosuz (RF) çözüm standardı. Duvarlara zarar vermeden kontrol noktaları

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

08225 Ağ Temelleri. Basic Network HAFTA VI. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

08225 Ağ Temelleri. Basic Network HAFTA VI. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU HAFTA VI Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2017 2018 Güz Yarıyılı DoD / Deparment of Defence TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan oluşur. Ağ Arayüz Katmanı İnternet Katmanı Aktarım

Detaylı