ZIGBEE - IEEE STANDARTI TEMELLİ KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARIA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZIGBEE - IEEE 802.15.4 STANDARTI TEMELLİ KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARIA"

Transkript

1 ZIGBEE - IEEE STANDARTI TEMELLİ KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARIA Levent TOKER Bahadır r KARASULU Serdar KORUKOĞLU Bilgisayar MühendisliM hendisliği i Bölümü, B Ege Üniversitesi,, Mühendislik M Fakültesi, 35100, Bornova-İzmir. Inet-tr tr 2009 Aralık k 2009

2 İçerik Zigbee Teknolojisi Ve IEEE Standartı IEEE Teknik Altyapısı ZigBee Teknolojisi Teknik Altyapısı ZigBee Teknolojisinin Endüstride Kullanıld ldığı Alanlar Diğer WSN Teknolojileri ile ZigBee nin Karşı şılaştırılması Sonuç

3 Giriş IEEE standartı temelli bir Kablosuz Algılay layıcı Ağı (Wireless Sensor Network, WSN) teknolojisi olan ZigBee, bu standartın belirlediği i fiziksel radyo frekanslarının n tüm t m avantajlarını kullanmaktadır. ZigBee teknolojisi, uzaktan izleme, kontrol ağlara ları uygulamalarında ve geniş çaplı kablosuz ağlara ların n daha düşük d k maliyet ve güçg tüketimi ile oluşturulmas turulmasında kullanılabilmektedir. labilmektedir. Uzun yıllar y boyunca ZigBee-temelli cihazlar üzerlerindeki pilleri ile çalışarak verilen izleme görevini g yerine getirebilmektedirler. ZigBee teknolojisi güçg üçlü mesh ağıa teknolojilerini de desteklemektedir. Bu teknoloji ev, askeri, zirai, tıbbi t ve ticari uygulamalarda kullanılabilir labilir ve sismik, termik, manyetik ve görsel g algılay layıcıları kapsar. Bu çalışmada ZigBee-temelli ağlara ların n teknik altyapısı,, kullanım alanları incelenmekte ve diğer benzer kablosuz teknolojiler ile karşı şılaştırılmaktadır.

4 Genel Bilgiler Kablosuz Algılay layıcı Ağları (Wireless Sensor Network, WSN) kavramı ilk kez 1980 lerin başlar larında karşı şımıza çıkmıştır. Mikro elektro-mekanik (MEMS) sistemlerdeki gelişmeler ve kablosuz haberleşme sistemlerindeki ilerlemelerle birlikte 1990 lı yıllarda önemli bir araştırma rma alanı haline gelmeye başlam lamıştır. İlk zamanlarda askeri alanda kullanılan lan kablosuz algılay layıcı (sensör) ağları; ; zamanla maliyetlerinin düşmesi d ve gelişen en algılay layıcı teknolojisi sayesinde algılay layıcı kabiliyetlerinin artması ile çok yaygın olarak kullanılmaya lmaya başlanm lanmıştır r [1]. Algılay layıcı ağları,, nem, sıcakls caklık, k, basınç,, ses, ışık k ve hareketlilik gibi durumsal değişiklikleri iklikleri takip edebilecek yapıdaki termik, sismik, manyetik ve görsel g gibi bir çok farklı tipte algılay layıcı içerebilir. Bu ağların n uygulama alanları askeri, çevre, sağlık, ev ve diğer ticari alanlar olmak üzere sınıflands flandırılabilir labilir [2].

5 Genel Bilgiler Askeri alanda, özellikle savaş alanlarında nda mevcut donanım m bilgisine ulaşmak, düşman d askerinin hareketlerini izlemek ve savaş hasarı ile ilgili bilgi toplamak için, i in, çevresel uygulamalarda hayvanların hareketlerini izlemek, kimyasal ve biyolojik tespitlerde bulunmak, orman yangınlar nlarını ve sel felaketlerini tespit etmek için, i in, sağlık uygulamalarında ise hasta takibi için i in kullanılabilir labilir [2]. Ev uygulamalarında da elektrik süpürgesi, s mikrodalga fırın f n gibi cihazların n içine i ine yerleştirilirken ticari uygulamalarda binaların havalandırma ve ısıtma sistemlerinde veya araba hırsh rsızlıklarının tespiti gibi uygulamalarda kullanılmaktad lmaktadır r [2, 3, 4, 5]. Özellikle bina içi i i ortamlar için i in kablosuz haberleşme sistemleri yaygın n bir teknoloji haline gelmiştir. Teknolojik yönden y sık s k sık s batarya değişimi imi pratik olmadığı ığından oldukça a düşük d k güçg tüketimine gerek duyulmaktadır r [6]. Bluetooth sistemi kabloyu ortadan kaldıran bir sistem olmasına karşı şın n yüksek y karmaşı şıklığa a sahiptir. Bu tarz üniteler, ZigBee ye göre g daha sık s k batarya değişikli ikliğine ine gerek duymaktadır. Bu yüzden y IEEE (ETSI nin adlandırmas rmasıyla ZigBee) standardı düşük k güçg ve düşük k maliyet ilkesi üzerine tasarlanmış ıştır.

6 ZIGBEE Teknolojisi ve IEEE standartı WSN ler endüstride günümüzün g n en etkileyici teknolojilerinden biridir. ZigBee ismini, arılar ların çiçekten çiçeğe e dolaşı şırken izledikleri zig-zag zag şeklindeki yoldan almış ıştır. Bu dolaşı şım m sırass rasında, diğer arılar ların n bu kaynaklara (çiçeklere)( nasıl (nereden) ulaşmış oldukları bilgisiyle hareket ederler. Kablosuz bağlanabilirlik için i in yeni bir standart olan ZigBee, IEEE tarafından duyurulan IEEE standartını temel alır r ve ZigBee Alliance (Birlikteliği) i) ilk genel standartını uygulamalarda kullanılmak lmak üzere sağlam lamıştır. ZigBee Alliance; Ivensys, Honeywell, Mitsubishi Electric, Motorola ve Philips gibi 200 kadar firmadan oluşmaktad maktadır r [10].

7 ZigBee Teknolojisi Tarihçesi PAN ler (Personal Area Networks) için i in geçti tiğimiz imiz senelere kadar iki ana teknoloji/standart bulunmaktaydı,, bunlar: Bluetooth ve WiFi (yani IEEE x) olarak adlandırılırlar. rlar. Endüstri de kullanılan lan uygulamaların n ana görüşü, g, kablosuz iletişimin imin düşük k bandgenişli liğinde inde daha az karmaşı şıklık k ve bir çok durumda pil ömrünün n neden olduğu u sorunlara çözüm m getirmesiydi. Bununla beraber, eğer er düğümler d pil ile beslenir ise düşük d k güçg tüketimi mümkm mkün olabilmekteydi [11]. WiFi ve Bluetooth bu isterleri karşı şılamakta (bazılar larını karşı şılasalar da hepsini değil) zorlanmaktaydılar. lar da FireFly çalışma grubu, bugün ZigBee olarak bilinen teknolojiyi tasarlamaya başlad ladı. Gelişim im olarak, önce IEEE temel alınarak ve daha sonra ZigBee Alliance in Aralık k 2004 te bu işe i e el atmasıyla süres reç gelişti. Böylece ZigBee resmen PAN ağlara larından birisi haline geldi [12] yılıy ile 2006 yıllary lları arasında pek büyük b k bir gelişme olmadığı görülmektedir. Algılay layıcılar lar ve kontrol birimlerinin yüksek y bandgenişli liği i isterlerinin olmaması,, düşük d k güçg tüketimleri yüzünden y ZigBee nin Bluetooth ve WLAN a a göre g ön n plana çıkmasına neden olmuştur. Buna düşük d k maddi maliyet de (bir algılay layıcı en çok beş dolar civarı olarak alınırsa) eklenince ZigBee kaçınılmaz olarak göz g z bebeği i olmuştur (burada kastedilen low power - low cost RF-IC IC lerdir) [12].

8 IEEE Teknik Altyapısı ZigBee, IEEE standartı tarafından tanımlanan güçg üçlü radyo (fiziksel katman, PHY) ve Ortam Eklenme Kontrolü (Medium Attachment Control, MAC) katmanları üzerine kuruludur. Bu yüzden y öncelikle IEEE standartını incelemekte yarar vardır. r. IEEE standartı bir Personal Area Network (PAN) da ki radyo iletişimi imi ile ara-ba bağlantılandırılmış cihazları ve temel alınan protokolü tanımlar. Standart CSMA/CA ortam erişimi imi mekanizmasını kullanır r ve star, peer-to to-peer (eşler arası) ) gibi topolojileri destekler. Ortam erişimi imi contention temellidir. Bir IEEE (ve ZigBee) ağıa en azından bir tane tam fonksiyonlu cihaza ağa yöneticisi olarak ihtiyaç duyar, fakat endpoint cihazları sistem maliyetini düşürmek için i in fonksiyonelliği i azaltılm lmış cihazlar olabilmektedirler. Tipik iletim mesafesi, kapalı mekan da (indoor) görüşg alanında nda olmayan farklı ortamlar arası için in 30 metre, görüşg alanı için in 80 metreden fazla olarak rapor edilmiştir.

9 IEEE Teknik Altyapısı IEEE , üç adet lisanssız z frekans bandını tanımlam mlamıştır. İlk band, 2.4 GHz frekans bandını (Industrial, Scientific, Medical (ISM) bandı) kullanır r ve 16 kanala sahiptir. İkinci band, MHz frekans bandını 10 kanalla kullanır. En sonuncusu ise MHZ frekans bandını sadece bir kanal ile kullanır. Bu frekans bandlarının n kapasiteleri sırass rasıyla 250 kb/s, 40 kb/s, 20 kb/s dir [7, 10,11]. IEEE standartı temel olarak iki katmanı (PHY ve MAC) tanımlam mlamıştır. PHY katmanında nda üç farklı frekans bandında nda radyo iletişimi imi yapılabilmektedir. Uygulama için i in bunlardan sadece birinde çalışabilmesi yeterli olmaktadır. Bunlardan 2.4 GHz (2450 MHz) PHY bir onaltılı quasi-ortogonal modülasyon tekniği i kullanır. Her bir veri sembol peryodunda, dört d bilgi bit i, i, 16 yakın n ortogonal sözde-rasgele gürültg ltü (pseudo-random noise, PN) dizisinden birini, iletilmesi için i in seçmekte kullanılır. PN dizileri bitiştirilmi tirilmiş ardışı ışık k veri sembolleridir ve toparlanmış chip dizisi, offset- quadrature phase-shift shift keying (O-QPSK) kullanan taşı şıyıcı (carrier), modüle edilmiş durumdadır. r. Temelde bu modülasyon formatı,, O-QPSK O kodlaması olarak düşünülebilir ve tipik olarak bir look-up tablosu ile iletici maliyetini azaltan kanal sembollerinin yaratımı için in gerçekle ekleştirilir [10, 11].

10 IEEE Teknik Altyapısı Tablo 1: IEEE genel karakteristikleri-mod modülasyon parametreleri. PHY (MHz) 868 & 915 Frekans bandı (MHz) Chip oranı (kchip/s) Yayılım parametreleri Modülasyon BPSK BPSK O-QPSK Bit oranı (kb/s) Veri parametreleri Sembol oranı (ksymbols/s) Semboller Binary Binary lı ortogonal Tablodaki kısaltmalar: BPSK: Binary Phase-Shift Keying O-QPSK: Offset-quadrature Phase-Shift Keying

11 IEEE Teknik Altyapısı Tablo 1 de 1 gösterilen g frekans bandları [11, 21], 868 MHz Avrupa için, i in, MHz Kuzey Amerika için, i in, 2.4 GHz dünya çapında ki uygulamalar için i in düşünülmd lmüştür. Farklı frekans bandlarındaki ndaki birkaç kanal spektrum içerisinde i tekrar konumlandırmay rmayı mümkün n kılar. k Bu standart, dinamik kanal seçimine izin verir, bir tarama fonksiyonu beacon aramasında desteklenen kanallar listesini adım m adım, alıcı enerjisi tespiti, bağlant lantı kalite göstergesi, g kanal anahtarlama gibi olgularla kontrol eder. Düşük k frekanslar daha uzak mesafeleri daha düşük d k yayılım m kayıplar pları nedeniyle sağlarlar. Düşük k oran, daha iyi hassasiyet ve büyük b k kapsama alanına na çevrilebilir [11, 21]. Tüm m bandlarda, modülasyon şeması doğrudan dizi yayılım m spektrumu dur (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS).. Burada 868 ve MHz bandlarında nda transmitter in in BPSK (Binary Phase-Shift Keying) kullandığı ığını belirtmek gerekir. 2.4 GHz bandında nda transmitter offset-qpsk kullanır r [7, 10, 11]. Chip Stream inin kendisi O-QPSK O modülasyonlu olduğundan undan buna yarım-sin sinüs s pulse- shaping denilmektedir. Bu modülasyon formatı ayrıca Minimum Shift Keying (MSK) olarakta bilinir. Tek ve Çift chip stream leri standart QPSK için i in yaratılırlar, rlar, fakat O-QPSK O bir chip periyodu tarafından ndan shift edilir. PHY katmanı özellikleri olarak radyo alıcısının n aktivasyon veya deaktivasyonu ve enerji tespiti veya bağlant lantı kalite göstergesi, g kanal seçimi, temiz (boş) kanal atanması gibi özellikler sayılabilir [7, 13, 14].

12 IEEE Teknik Altyapısı ZigBee teknolojisi dört d temel topolojiyi kullanır: Peer-to to-peer (P2P), Star, Mesh ve Cluster Tree. Bunlar Şekil 1 de görülebilmektedir. g Topoloji, bir ağıa ğın n ele aldığı probleme ve ağa şemasına bağlıdır. Her bir topolojinin kendine has avantaj/dezavantajları vardır. r. Şekil 1 deki FFD, Tam Fonksiyonlu Cihaz (Full Function Device) ) ve RFD ise İndirgenmiş Fonksiyonlu Cihaz (Reduced Function Device) olarak verilmiştir [21].

13 IEEE Teknik Altyapısı ZigBee Alliance, IEEE ü temel alan bir yapılanma izlediği i için i in ilk iki katman (OSI modeline göre g PHY ve Data-link (MAC) katmanı) ) pek bir değişikli ikliğe e uğramamu ramamıştır. ZigBee, IEEE standartının n beacon tekniği i kullanır, yani bir düğüm d m komşusuna devamlı olarak kendisinin ağ da a var olduğunu unu belirten küçük üçük k paketler yollar. İki veya daha fazla düğüm d m bir ağa biçiminde iminde bağlanm lanmışsa, daha sonra diğer düğümler d tarafından aralarına (birlik oluşturma) alınabilirler[13]. ZigBee, routing discovery protokolü üzerinden çalışır. Düğümler D bir diğeri ile iletişime ime geçmek istediklerinde bir route-request paketini broadcast iletişimi imi biçiminde iminde yayınlarlar. Yoldaki düğümler d (yol üzerindekiler) yol pointer lar larını hazırlar ve yol tablosuna onları yazarlar. Daha sonra paket gönderilir. g Düğüm D m bir paketi alır r ve yol tablosunu kontrol eder ve paketi başka bir düğüme d doğru iletir (yol tablosunda depolanmış bir pointer ı,, hedef düğüme ulaşı şılıncaya kadar kontrol eder) [14]. Hedef düğüme d kadar bu işlem i devam eder. ZigBee ağ ındaki a düğüm, d pil ile beslenen veya yüksek y enerji tasarrufu yapan, var olan ağları arayabilen, gerekince uygulamasından veri transferi yapabilen, verinin alınıp alınmad nmadığını tanımlayabilen, ağa koordinatöründen nden veri isteyebilen, uzayan periyodlar için i in uykuya yatabilen bir yapıda tasarlanmış ıştır.

14 IEEE Teknik Altyapısı Aşağıdaki Şekil 2 de 2 ZigBee protokol yığıy ığını (katmanları) görülmektedir [15].

15 IEEE Teknik Altyapısı IEEE tarafından iki fiziksel cihaz tipi düşük d k sistem maliyeti için i in tanımlanm mlanmıştır. Bunlardan ilki, diğer cihazlarla konuşabilen, ağa koordinatörü yeteneğine sahip olan, herhangi bir topoloji de fonksiyon gösterebilen g (çal( alışabilen) Full Function Device (FFD) dir. Reduced Function Device (RFD) ise star topolojisi ile sınırlands rlandırılmıştır r ve koordinatör olamaz, çok basit bir uygulaması vardır r ve sadece bir ağa koordinatörü ile konuşabilir [16]. Bir ZigBee/IEEE ağıa en azından bir FFD yi ağa koordinatörü olarak gerektirir, fakat endpoint cihazları RFD olabilir, böylece b sistem maliyeti azaltılır. ZigBee ağıa dinamik ağa formasyonu, adresleme, routing ve bir hop (sıçrama) yakınındaki ndaki komşusunu keşfetmeyi destekler. AğA adresinin büyüklb klüğü 16 bit tir. tir. ZigBee, adet ağ ı a (18.45 x 1018 adet cihazı,, IEEE 64 bit adres sayesinde) kabul edebilecek yeteneğe e sahiptir. AğA adresleri ağaça yapısında atanır. ZigBee star topolojisi yanısıra mesh gibi topolojileri de desteklediği i için, i in, herhangi bir cihaz PAN koordinatörü dışında diğer bir cihazla da iletişime ime geçebilir, ebilir, bu yüzden y ağa yüksek ölçeklenebilirlik ve esnekliğe e sahiptir. Kendiliğinden inden-formasyon ve kendini-iyile iyileştirme özellikleri ZigBee yi ilgi çekici hale getirmiştir. tir. ZigBee cihazları (düğümleri) otomatik olarak ağıa oluşturabilirler ve cihazların n ağa a katılıp/ayr p/ayrılması otomatik olarak ağa konfigürasyonuna yansıtılır r [16].

16 IEEE Teknik Altyapısı ZigBee nin sağlad ladığı routing protokolleri (yönlendirme için), i in), tree- routing ve table-driven routing sağlarlar. Tree routing, blok adres ayrımı mekanizması temellidir buna Cskip denilir. Bunun için i in her bir cihaz bir adres uzayına sahiptir ve bunu çocuklarına (alt üyelerine) dağı ğıtır. Bir cihazın routing tablosu ve route discovery tablosu yeteneği olmadığı durumda, hiyerarşik ik ağaçta a (bu ağaca acı takip ederek) hedefinin adresi ile ağaca acın n dallarındaki adresleri karşı şılaştırma yoluyla, hedefinin konumunu bulabilir. Tree routing in en önemli yararı,, onun basitliği i ve kaynakların n limitli kullanımını sağlamas lamasıdır. Diğer yandan, table-driven routing temelde Ad hoc On-demand Distance Vector (AODV) (Gelişig igüzel isteğe bağlı mesafe vektörü) ) routing protokolüdür. r. Bu protokol genel multi-hop Ad hoc ağa içindir. indir. Oysa tree routing oldukça a basittir ve etkin olmayan bir yönlendirmedir, y table-driven routing (tablo-ile ile-sürülen len yönlendirme) y hedefe olan optimal yolu sağlar [16]. ZigBee ağıa ğında üç tip modül l kullanılır, bunlar: PAN koordinatörü, FFD ler ve RFD lerdir. lerdir.

17 IEEE Teknik Altyapısı Aşağıda Şekil 3 de 3 [21] ZigBee için i in örnek bir ağa modeli görülmektedir. ZigBee, DSSS modülasyonunu, karışım yapılmış mesh lerde, star, peer-to-peer (P2P) topolojilerde (buna cluster tree de dahildir) kullanır. Böylece seçimlik onay mesajları (optional acknowledgements) ile güvenilir bir veri teslimatı sağlar. Her bir düğüm için nominal mesafe 10 metre dir, fakat popüler uygulamalarda bu ek bir hop mesafesi için görüş alanındaki düğüm başına 100 metreye kadar çıkar [12, 18, 19].

18 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar ZigBee WSN lerini endüstriyel uygulamalarda (otomasyonlar da) kullanmak için i in Zheng in çalışmasında bahsettiği i [19] şu sorunların n ilk etapta çözümlenmi mlenmiş olması gerekmektedir: Güvenirlik Gecikme İletişim im mesafesi Güç tüketimi Bunların n detaylarına kısa k kısa k bakacak olursak;

19 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar Güvenirlik : Endüstriyel ölçüm m ve kontrol uygulamaların n ticari uygulama ürünlerinden daha yüksek y güvenirlig venirliğe e ihtiyacı vardır. r. Bunun yanında nda endüstriyel uygulamaların çok farklı güvenirlik isterleri vardır. r. Güvenirliğin in iyileştirilmesi anlamı ile geleneksel kablolu sistemlerde bu doğruluk/ tamlık k olarak etki eder, fakat bunlar oldukça a pahalı sistemlerdir. ZigBee/IEEE ağlara larının n en ilgi çekici özelliklerinden birisi mesh ağlara larının n yapısıdır. Bir mesh ağıa ğı,, P2P iletişim im fonksiyonunun düğümler d arasında kullanılabildi labildiği i esnek bir ağ dır. a Bu ağıa ğın n gerektirdiği i en önemli teknoloji, routing fonksiyonunun gerçekle ekleştirimidir, böylece b en karmaşı şık k sistemde bile uygun yol bulunabilmektedir [19].

20 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar Gecikme : Kablosuz ağlara ların n gerçek ek zamanlı performansında nda gecikme oluşmaktad maktadır. ZigBee/ IEEE ağlara larının n gecikmesi, hop sayısına bağlı olarak oldukça a fazla değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun yanında, nda, tek bir hop iletişiminde iminde bu gecikme oldukça düşüktür r (birkaç milisaniye mertebesinde), fakat multi-hop bir yolda, neredeyse hop sayısı ile orantılı olarak gecikme artmaktadır. r. Maksimum gecikme süresi s ne ZigBee ne de IEEE tarafından spesifikasyonlarında nda belirtilmemiştir. tir. Gerçek ek sistemlerde hop lar arası gecikmeler yüz y z milisaniyeler mertebelerine ulaşabilmektedir. abilmektedir. ZigBee ağlara ların n gecikmesi nin uygulamaların n izlenmesinde ve onların n yüksek y hızlh zlı idaresinde sorunlar yaratacağı sonucu ortaya çıkmaktadır, özellikle kontrol döngd ngüsü bir saniyenin altındaysa bu iş oldukça a zor olmaya başlayacakt layacaktır r [19].

21 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar İletişim im mesafesi : Radyo çıkışış gücü 1mW (0 dbm) olacak şekilde ticari IEEE RF çip inin inin built-in in amplifier ı sayesinde bu güçg mevcuttur. Bu sayede 30 metre in-door (bina içi), i i), 100 metre out- door (açık k mekan) genişli liğinde inde bir kapsama alanına na sahiptir. Bunun endüstriyel otomasyon için i in yeterli olduğu u söylenemez. s Yerleşim yeri olarak büyük b k kapsamlı fabrikalar uzak mesafeli iletişimde imde bulunmak istemektedirler. Multi-hop iletişim im teknolojisi kullanılırsa, maksimum radyo çıkışış gücü arttırılmadan mesafe genişletilebilir. Çoklu kaynaklar, gecikme ve güvenirlik g gibi konular göz g önüne ne alınd ndığında maksimum hop sayısı beş civarında olan iletişim im genelde çalışmalar için i in tavsiye edilmektedir [19].

22 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar Güç tüketimi : Kablosuz algılay layıcılar lar arası iletişim im için i in kablolama gerekmemektedir. Sinyal hat kablolarının n kaldırılmas lması yanı sıra güçg hattı kablolarının n da kaldırılmas lması gerekebilmektedir. Endüstriyel bileşenler enler (algılay layıcı,, eyleyici gibi) için i in pil değişimi imi olmaksızın n yıllarca y sürecek s çalışma süreleri s gerekebilmektedir. Güç tüketimi adına kablosuz bileşenlerin enlerin iletişim im olmadığı sürece uykuda kalmasının n sağlan lanılması buna bir çözüm m olmaktadır. İyi tasarlanmış bir IEEE RF modülü için in uyku modu akımı birkaç mikroamper seviyesinde olmaktadır. Kullanılabilir labilir pil ömrü,, pil kapasitesi, veri oranı (iletilen) gibi olgulara bağlıdır. Sıradan kuru pilleri kullanarak bile bu tarz kablosuz bileşenlerin enlerin çalıştırılabilmesi gerekliliği i ortaya çıkmaktadır r [19].

23 ZigBee Teknolojisinin Endüstri stri de Kullanıld ldığı Alanlar Endüstride ZigBee ağ lara larının n kullanımı oldukça a yaygın olarak bulunmaktadır, bunları sayacak ve örneklerine de bakacak olursak; Ticari bina otomasyonu (süpermarket stok takibi, ortam ısısı takibi, enerji seviyesi kontrolü vs.), Ev Otomasyonu (Yangın, n, ev içi i ısı ve nem kontrolü,, vs.), Ev eğlencesi e (Akıll llı ışıkland klandırma, film ve müzik m ses-görünt ntü sistemlerinin ayarlamaları vs.), Hayvancılık k sektörü (Süt t ineklerinin veriminin takip edilmesi, ağıa ğıl içindeki indeki eksik hayvan tespiti vs.), Ziraat ve tarım m bitkileri koruma (Bitki boyu, yaprak büyüklb klüğü ölçümleri vs.), Mobil uygulamalar (m-payment, m-monitoring m monitoring ve kontrolü,, m-m security ve erişim im kontrolü,, m-m healthcare ve tele-assist vs.), AMR (Otomatik Ölçüm m Okuma), kablosuz telemetri, Kimya/Boya/İla laç sektörü (Kimyasal süres reçlerin izlenilmesi, ürün n kalite-kontrol kontrolü vs.), Su arıtma/at tma/atık k temizleme (Devasa su arıtma tesislerinde algılay layıcıları her bir pompanın n olduğu u bölüme b ekleyerek kontrol odasına gerçek ek- zamanlı ölçüm m verilerinin gönderilmesi) g gibi konulardır. r.

24 Diğer WSN Teknolojileri ile ZigBee nin Karşı şılaştırılması ZigBee, personal (küçü üçük) alan ağlara larında kullanılan lan cihazlar arasında belirli miktar veri transferi için i in kullanılmas lması,, ağa ile yapılan ölçüm, tespit, izleme ve uygulamaların n kontrol edilmesi ile ilgilenir. Fakat WiFi veya Bluetooth gibi büyük b k boyutlu dosya transferi için i in elverişli li değildir. WiFi ve Bluetooth dan sonra, ZigBee bir PAN veya küçük üçük alan ağıa içerisinde cihazlar arası veri transferi için i in kullanılan lan teknolojilere ek olarak, ağa algılamas lamasının, n, WiFi ve Bluetooth un un geçerli erli veri transferini kontrol altında tutma yaklaşı şımlarından daha çok uygulamaların n kontrol altında tutulduğu, u, bir teknoloji olarak ön n plana çıkmaktadır.

25 Diğer WSN Teknolojileri ile ZigBee nin Karşı şılaştırılması Diğer low-rate WPAN (LR-WPAN) teknolojileri (Bluetooth vb.) ve diğer bazı kablosuz teknolojiler ile ZigBee teknolojisini [20] Şekil 4 de 4 karşı şılaştırılmalı olarak gösterilmek g tedir.

26 ZigBee, WiFi veya Bluetooth un, un, birden çok cihazlar arasındaki iletişim im yaklaşı şımına benzemeyen bir biçimde, imde, basit ağlar a üzerinden daha az güçg tüketimi ve maliyet oluşturacak bir şekilde çalışarak, daha az bandgenişli liği i isterleri ile iletişim im sağlayabilmektedir. Tablo 2 de 2 detaylar görülmektedir g [12, 18, 21]. Özellik Özellik Odaklanma alanı Sistem Kaynağı ZigBee İzleme ve Kontrol 4-32 Kb Pil Ömrü (gün) Ağ Boyutu ~ Sınırsız (2 64 ) Ağ veri genişli liği i (kb/sn) Kapsama Alanı (metre) Başar arş alanları GPRS/GSM Dayanıklılık, maliyet, güç tüketimi Wi-Fi Bluetooth Odaklanma alanı Geniş alan ses ve veri Web, , Video Kablo yerine Sistem Kaynağı 16 Mb+ 1 Mb+ 250Kb+ Pil Ömrü (gün) 1-7 Gün Ağ Boyutu 16 Milyon birim Ağ veri genişli liği (kb/sn) Kapsama Alanı (metre) Başar arı alanları Ulaşılabilirlik, kalite Hız, esneklik Maliyet, rahatlık

27 SONUÇ Kablosuz Algılay layıcı Ağları,, son günlerde g popülerli lerliğini ini arttırm rmış bir konudur. Özellikle askeri alanda, mayın n tespiti, ülke sınırlars rlarından geçen en kaçaklar akların/ saldırganlar rganların n tespiti vb. gibi konularda yoğun olarak kullanılmaktad lmaktadır. Ayrıca günlg nlük k hayatı kolaylaştırmak için i in bazı alanlarda (ev, küçük üçük işyerleri, fabrika, okul, hastane vs.) kullanılmaktad lmaktadırlar. Etki alanı tartış ışması ve bu alanların n genişletilmesi açısından a alan içindeki indeki cihaz sayısına bakıld ldığında ZigBee diğer benzer teknolojilere (en azından LR-WPAN alanında) nda) göre g daha tutarlı bir durum sergilemektedir. WiFi nin kapsama alanı hotspot lar arası düzeyde oldukça a geniş olabilse de, ağ a a a yeni cihaz ekle/çıkar kar işlemi i ZigBee kadar kolay ve zahmetsiz olamamakta ve bu ölçeklenebilirliğe e oldukça a kötük yönde etki etmektedir. ZigBee (Bluetooth da dahil) gibi bu tarz teknolojilerin ISM frekans bandında nda çalışmaları nedeniyle bazı olumsuz yönleri y de bulunmaktadır.

28 Kaynakça 1. Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., Cayirci, E., Wireless Sensor Networks-A Survey, Elsevier Computer Networks,, Vol. 38, , Mart Alaybeyoğlu, lu, A., Kantarcı,, A., Erciyes, K., Telsiz Duyarga AğlarA larında Hedef İzleme Senaryoları,, Akademik Bilişim im 2009 konferansı,, Bildiri No: 69, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Şubat Ahmed, N., Salil Kanhere, S., Jha, S., The Holes Problem in Wireless Sensor Networks: A survey, ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review (MC2R),, Sayı 9, No 2, Nisan 2005, Li, M., Yang, B., A A Survey on Topology Issues in Wireless Sensor Networks, ICWN,, Las Vegas, Nevada, USA, Haziran Pathan, A.S.K., Hyung-Woo L., Choong S. H., Security in wireless sensor networks: issues and challenges, The 8th International Conference on Advanced Communication Technology,, ICACT, Cilt 2, 20-22, 22, Tekin, U., Kablosuz Duyarga AğlarA larında Etkili Yönlendirme Y Ve Enerji Problemleri,, Seminer Raporu, , GYTE Bil. Müh. M Bölümü, B, Gebze, Türkiye, T Kahveci, S., Türk, T K., Kaya, İ., "IEEE Zigbee Standardının n 2.4 GHZ ISM Bandında nda Kapasite Analizi", URSI (Unıon Radio Science Internationale) Türkiye T Ulusal Komitesi, URSI-TÜRK RKİYE'2004 Bilimsel Kongresi,, P , 172, Eylül l 2004 Bilkent Üniversitesi- Ankara. 8. Shen, C., Srisathapornphat, C., Jaikaeo, C., (2002), Sensor information networking architecture and applications, IEEE Personal Communications,, pp , 59, August Nagar,N., Biagioni, E. S., Open Issues in Routing Techniques in Ad Hoc Wireless Sensor Networks, Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications,, Vol. 4, pp , 1873, IEEE, (2008), IEEE Wireless Standarts Zone, (http://standards.ieee.org/wireless/overview.html)

29 Kaynakça 11. Callaway, E., Gorday, P., Hester, L., Gutierrez, J. A., Naeve, M., M Heile, B., Bahl, V., Home networking with IEEE : A developing Standard for low-rate wireless Personal Area Networks, Communication Magazine,, IEEE, Vol. 40, No. 8, Aug ZigBee Birlikteliği i (ZigBee Alliance) websitesi, (2008), (Çevrimi( evrimiçi i : 13. ZigBee Birlikteliği i (ZigBee Alliance) Tutorial, (2008),(http://grouper.ieee.org/groups/802/15/pub/03/ zigbee- tutorial.ppt). 14. Coates, M., Rabat, M., (2008), Sensor Networks Part 2: ZigBee and IEEE , (http://www.ece.mcgill.ca/~coates/publications/shortcourse-part2.pdf). part2.pdf). 15. Benkic, K., Planinsic, P., Cucej, Z.,"Custom Wireless Sensor Network based on ZigBee ",49th International Symposium ELMAR ,, pp , 262, September 2007, Zadar, Croatia, Kim, T., Kim, D. Park, N., Yoo, S., Lopez, T.S., Shortcut Tree Routing in ZigBee Networks,, Wireless Pervasive Computing - ISWPC 2007, 2nd International Symposium,, p , 27, IEEE Standard for Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications for LowRate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs), Kinney, P., ZigBee Technology: Wireless Control that Simply Works, Technical-White Paper, (published 2003), Kinney Consulting LLC,, Chair of IEEE Task Group, Secretary of ZigBee BoD, Chair of ZigBee Building Automation Profile WG, 19. Zheng, L., ZigBee Wireless Sensor Network in Industrial Applications, SICE-ICASE ICASE International Joint Conference,, p , 1070, (2006). 20. Gutierrez, J. A., "IEEE Std Enabling Pervasive Wireless ess Sensor Networks", Eaton Corp., Graduate Seminar on Sensor Actuator Networks - Tutorial Slides on Berkeley Uni. (Eğitim sunumu),2005,(www.eecs.berkeley.edu/~prabal/teaching/cs294,2005,(www.eecs.berkeley.edu/~prabal/teaching/cs f05/slides/day21.pdf). 21. Safaric, S., Malaric, K.,"ZigBee wireless standard", 48th International Symposium ELMAR- 2006,, p , 262, Zadar, Croatia, June 2006.

30 Teşekk ekkürler Sorular??? İletişim: im: Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Üniversite Cad., 35100, Bornova, Izmir.

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet

Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet Gül Fatma Türker 1, Akif Kutlu 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARIN UYGULAMA ALANLARI VE BİR ALGILAYICI DÜĞÜM TASARIMI (WIRELESS SENSOR NETWORKS APPLICATIONS AND DESIGN OF A SENSOR NODE)

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARIN UYGULAMA ALANLARI VE BİR ALGILAYICI DÜĞÜM TASARIMI (WIRELESS SENSOR NETWORKS APPLICATIONS AND DESIGN OF A SENSOR NODE) I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARIN UYGULAMA ALANLARI VE BİR ALGILAYICI DÜĞÜM TASARIMI (WIRELESS SENSOR NETWORKS APPLICATIONS AND DESIGN OF A SENSOR NODE) Tuncay

Detaylı

Kablosuz LAN Teknolojileri

Kablosuz LAN Teknolojileri Kablosuz LAN Teknolojileri Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Yirminci yüzyılın başlarında ilk transatlantik radyo işaretleri Guglielmo Marconi tarafından İngiltere den Newfoundland a iletilmiştir.

Detaylı

EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ Radosveta Sokullu, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü, Ege Üniversitesi IZMIR, TÜRKİYE rsokullu@bronova.ege.edu.tr Engin Karatepe, Mühendislik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (10) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (10) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (10) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Kablosuz Ağlar Kablosuz haberleşme bilgi taşıyan sinyallerin belirli frekans değerlerinde atmosfer üzerinden

Detaylı

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI Elektronik Mühendisi Zeynep YÜKSEL FBE Eleketrik-Elektronik Anabilim Dalı Haberleşme Programında

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ Elektronik Yük.Müh. Mahmut YALÇIN Elektrik Elektronik

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK Ercan REİSOĞLU Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgi Teknolojileri Programı Ocak, 2008 İSTANBUL T.C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MOBİL AĞLAR VE VERİ ERİŞİM STRATEJİLERİ FATİH ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak.

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz Ağlar 2/66 Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz LAN ve PAN standartlarını tanımlamak. 2 1 3/66 Kablosuz Yerel Alan Ağlar (Wireless Local

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Bu konuyu çalıştıktan sonra: Kablosuz iletişimi ve ağ yapısını kavrayacak, Kablosuz ağların sınıflandırmasını yapacak Kablosuz

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ Anabilim Dalı : Bilgisayar Mühendisliği Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gürhan GÜNDÜZ Mart

Detaylı

Duyarga Ağların Kurtarma Birimleri Tarafından Kullanımına İlişkin Bir Modelleme

Duyarga Ağların Kurtarma Birimleri Tarafından Kullanımına İlişkin Bir Modelleme Duyarga Ağların Kurtarma Birimleri Tarafından Kullanımına İlişkin Bir Modelleme Tuncay Ercan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yaşar Üniversitesi, İzmir e-posta: tuncay.ercan@yasar.edu.tr Özetçe Doğal felaketler

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ Göksu KAYA İstanbul Ticaret Üniversitesi Tuncay ALTINPULLUK

Detaylı

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI 2 0 13 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN: DOÇ.

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ

NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ Fatih KABAKCI Bilgisayar Mühendisliği Programında Hazırlanan BİTİRME PROJESİ Proje

Detaylı

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar Bölüm 4 Ağ Katmanı 4.1 Giriş OSI başvuru modelinin 3. katmanıdır. Ağdaki bir bilgisayar ikinci katmanda hangi protokolde çalışırsa çalışsın (Ethernet, Jetonlu halka, ATM gibi) üçüncü katmanda bir yönlendirilmiş

Detaylı

Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PAKET VE PORT ANALİZİ İLE AĞ SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİ Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR EDİRNE - 2006 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

7. Bölüm: İletişim Konuları ve İnternet Kullanımı

7. Bölüm: İletişim Konuları ve İnternet Kullanımı Auernhammer Hermann, and Hermann Speckmann. 2006. Section 7.1 Dedicated Communication Systems and Standards for Agricultural Applications, pp. 435-452 of Chapter 7 Communication Issues and Internet Use,

Detaylı