TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN Haziran 2007 ICS ; YILDIRIMDAN KORUNMA BÖLÜM 2: RİSK YÖNETİMİ Protection against lightning Part 2: Risk management TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız. Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. DİKKAT! TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 Ön söz - Bu standard, CENELEC tarafından kabul edilen EN : 2006 standardı esas alınarak TSE Elektrik İhtisas Grubu na bağlı Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi nce hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 05 Haziran 2007 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. - Bu standardın kabulü ile TS 622 (1990) iptal edilmiştir. - Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

4 İçindekiler 0 Giriş Kapsam Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Terimler, tarifler, semboller ve kısaltmalar Terimler ve tarifler Semboller ve kısaltmalar Terimlerin açıklaması Hasar ve kayıp Risk ve risk bileşenleri Bir yapıyla ilgili risk bileşenlerinin bileşimi Bir hizmet tesisatı ile ilgili risk bileşenlerinin bileşimi Risk bileşenleri etkileyen faktörler Risk yönetimi Temel prosedür Risk değerlendirmesi için dikkate alınacak yapı Risk değerlendirme için dikkate alınacak hizmet tesisatı Katlanılabilir risk, R T Korunma ihtiyacının değerlendirilmesi için özel prosedür Korunmanın maliyet etkinliğinin değerlendirilmesi prosedürü Korunma tedbirleri Korunma tedbirlerinin seçilmesi Yapılar için risk bileşenlerinin değerlendirilmesi Temel denklem Yapıya düşen yıldırımdan kaynaklanan risk bileşenlerinin değerlendirilmesi (S1) Yapının yakınına düşen yıldırımdan kaynaklanan risk bileşenlerinin değerlendirilmesi (S2) Yapıya bağlı hizmet tesisatına düşen yıldırımdan kaynaklanan risk bileşenlerinin değerlendirilmesi (S3) Yapıya bağlı bir hizmet tesisatının yakınına düşen yıldırımdan kaynaklanan risk bileşenlerinin değerlendirilmesi (S4) Yapılar için risk bileşenlerinin özeti Yapıların bölümlere (Z s ) ayrılması Bölümlere (Z s ) ayrılmış yapıların risk bileşenlerinin değerlendirilmesi Hizmet tesisatları için risk bileşenlerinin değerlendirilmesi Temel denklem Hizmet tesisatına düşen yıldırımdan kaynaklanan risk bileşenlerinin değerlendirilmesi (S3) Hizmet tesisatının yakınına düşen yıldırımdan kaynaklanan risk bileşenlerinin değerlendirilmesi (S4) Hizmet tesisatının bağlı olduğu yapıya düşen yıldırımdan kaynaklanan risk bileşenlerinin değerlendirilmesi (S1) Hizmet tesisatı için risk bileşenlerinin özeti Hizmet tesisatlarının bölümlere (Ss) ayrılması Ek A (Bilgi için) - Yıllık tehlikeli olay sayısının (N) değerlendirilmesi...31 Ek B (Bilgi için) - Bir yapıya hasar gelme ihtimalinin (P X ) değerlendirilmesi...39 Ek C (Bilgi için) - Bir yapıda kayıp tutarının (L X ) değerlendirilmesi...44 Ek D (Bilgi için) - Hizmet tesisatına hasar gelmesi ihtimalinin (P X ) değerlendirilmesi...49 Ek E (Bilgi için) - Hizmet tesisatında kayıp tutarının (L X ) değerlendirilmesi...52 Ek F (Bilgi için) - Anahtarlama aşırı gerilimleri...54 Ek G (Bilgi için) - Kayıp maliyetlerinin değerlendirilmesi...55 Ek H (Bilgi için) - Yapılar için vaka çalışması...56 Ek I (Bilgi için) - Hizmet tesisatları için vaka çalışması Telekomünikasyon hattı...84 Ek J (Bilgi için) - Yapıların risk değerlendirmesi için basitleştirilmiş yazılım...90 Kaynaklar...95

5 Yıldırımdan korunma - Bölüm 2: Risk yönetimi 0 Giriş Toprağa düşen yıldırımlar yapılar ve hizmet tesisatları için tehlikeli olabilir. Yapıya gelen tehlike aşağıdakilerle sonuçlanabilir: - Yapının ve içindekilerin hasar görmesi, - İlgili elektrikli ve elektronik sistemlerin arızalanması, - Yapının içindeki veya yakınındaki canlıların yaralanması. Dolaylı etkileri yapının etrafına yayılabilir veya çevresine tesir edebilir. Hizmet tesisatlarına gelen tehlike aşağıdakilerle sonuçlanabilir: - Hizmet tesisatının kendisinin hasar görmesi, - İlgili elektrikli ve elektronik sistemlerin arızalanması. Yıldırımdan dolayı meydana gelen kaybı azaltmak için korunma tedbirlerinin alınması gerekebilir. Bunlara ihtiyaç olup olmadığı ve bunun derecesi risk değerlendirmesi ile tesbit edilmelidir. Bu standardda yıldırım düşmesinden dolayı bir yapıda veya hizmet tesisatında meydana gelebilecek ortalama yıllık kayıp olarak tarif edilen risk aşağıdakilere bağlıdır: - Yapıyı ve hizmet tesisatını etkileyen yıllık yıldırım düşmesi sayısı, - Etkileyen yıldırım düşmelerinden birinin hasar yapma ihtimali, - Dolaylı hasarın ortalama tutarı. Yapıyı etkileyen yıldırım çarpmaları aşağıdaki şekilde gruplara ayrılabilir: - Yapıda sonlanan çarpmalar, - Yapının yakınında sonlanan çarpmalar, bağlı hizmet tesisatlarına düşen çarpmalar (elektrik, telekomünikasyon hatları, diğer hizmetler) veya hizmet tesisatlarının yakınına düşen çarpmalar. Hizmet tesisatlarını etkileyen yıldırım çarpmaları aşağıdaki şekilde gruplara ayrılabilir: - Hizmet tesisatlarında sonlanan çarpmalar, - Hizmet tesisatlarının yakınına düşen çarpmalar veya hizmet tesisatlarının bağlı olduğu yapıya doğrudan düşen çarpmalar. Yapıya veya hizmet tesisatına düşen yıldırım çarpmaları fiziki hasara ve can tehlikesine sebep olabilir. Yapının veya hizmet tesisatının yakınına düşen yıldırım çarpmaları ile yapıya veya hizmet tesisatlarına düşen yıldırım çarpmaları elektrikli ve elektronik sistemlerin yıldırım akımı ile rezistif veya endüktif kuplajından kaynaklanan aşırı gerilimlerden dolayı bu sistemlerin arızalanmasına sebep olabilir. Ayrıca, kullanıcı tesislerinde ve güç besleme hatlarında yıldırım aşırı gerilimlerinin meydana getirdiği arızalar tesislerde anahtarlama tipi aşırı gerilimler oluşturabilir. Not 1 - Elektrikli ve elektronik sistemlerin arızalı çalışma durumu IEC serisi standardlarda ele alınmamıştır. IEC e bakılmalıdır [1] 1. Not 2 - Anahtarlama tipi aşırı gerilimlerden kaynaklanan riskin değerlendirilmesi hakkındaki bilgiler Ek F de verilmiştir. Yapıyı ve hizmet tesisatını etkileyen yıldırım düşmesi sayısı yapının ve hizmet tesisatının boyutlarına ve özelliklerine, yapının ve hizmet tesisatının çevresel özelliklerine ve yapının ve hizmet tesisatının bulunduğu bölgedeki yıldırım düşme yoğunluğuna bağlıdır. 1 Köşeli parantez içindeki rakamlar Kaynaklara atıf yapmaktadır. 1

6 Yıldırım hasarı ihtimali yapının, hizmet tesisatının ve yıldırım akımının özelliklerine ve uygulanan korunma tedbirlerinin tipine ve verimliliğine bağlıdır. Dolaylı hasarın ortalama yıllık tutarı hasarın büyüklüğüne ve yıldırım çarpması sonucu oluşacak dolaylı etkilere bağlıdır. Korunma tedbirlerinin etkisi korunma tedbirinin özelliklerinden kaynaklanır ve hasar ihtimalini veya dolaylı hasar tutarını azaltabilir. Yapılara ve hizmet tesisatlarına düşen yıldırım çarpmalarının muhtemel etkilerinden kaynaklanan riskin değerlendirilmesi IEC ve bunun Tadil 1 inin revize edilmiş versiyonu olan bu standardda verilmektedir. Kaçınılamayacak hiçbir riskin olmaması arzu edilirse, risk değerlendirmesinin sonucuna bakılmaksızın yıldırımdan korunma tedbirlerinin uygulanmasına karar verilebilir. 1 Kapsam Bu standard toprağa düşen yıldırım çarpmalarından dolayı yapılarda veya hizmet tesisatlarında meydana gelen risklerin değerlendirilmesini kapsar. Standardın amacı bu risklerin değerlendirilmesi için bir prosedür sağlamaktır. Risk için katlanılabilir üst sınır belirlendikten sonra, riskin katlanılabilir seviyeye veya bunun altına düşürülebilmesi için bu prosedür uygun korunma tedbirlerinin seçilmesini de temin eder. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda ve/veya dokümanda, tarih belirterek veya belirtmeksizin diğer standardlara ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan standardda da ve/veya dokümanda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standardın ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde ilgili standardın ve/veya dokümanın en son baskısı kullanılır. EN, ISO, IEC vb. No. IEC IEC Adı (İngilizce) Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 10: Classification of hazardous areas Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 10: Classification of areas where combustible dusts are or may be present EN Protection against lightning Part 1: General principles TS No 2) TS 3491 EN Adı (Türkçe) Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-bölüm 10: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması TS EN * - TS EN Yıldırımdan korunma-bölüm 1: Genel kurallar EN Protection against lightning Part 3: Physical damage to structures and life hazard EN Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structures TS EN Yıldırımdan korunma Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike TS EN Yıldırımdan korunma - Bölüm 4: Yapılardaki elektrik ve Elektronik sistemler EN Protection against lightning Part 5: Services 3) - - 2) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır. 3) Yayınlanacaktır. 2

7 EN, ISO, IEC vb. No. ITU-T Recommendation K.46 ITU-T Recommendation K.47 Adı (İngilizce) Protection of communication lines using metallic symmetric conductors against lightning induced surges Protection of communication lines using metallic symmetric conductors against direct lightning discharges TS No Adı (Türkçe) Terimler, tarifler, semboller ve kısaltmalar Bu standardın amacı için aşağıda verilen ve bir kısmı IEC de yer alan ve okuma kolaylığı bakımından burada tekrarlanan terimler, tarifler, semboller ve kısaltmalar ile IEC serisinin diğer standardlarında verilenler uygulanır. 3.1 Terimler ve tarifler Korunan nesne Yıldırımın etkilerine karşı korunması amaçlanan yapı veya hizmet tesisatı Korunan yapı Bu standarda uygun olarak yıldırımın etkilerine karşı korunması gereken yapı. Not Bir yapı daha büyük başka bir yapının parçası olabilir Patlama riski olan yapılar İçinde IEC ve IEC a göre katı patlayıcı maddeler veya tehlikeli bölgeler bulunan yapılar. Not Bu standardın amaçları bakımından sadece içinde 0 tipi tehlikeli bölgeler veya katı patlayıcı maddeler bulunan yapılar dikkate alınmıştır Çevre için tehlikeli olan yapılar Yıldırımın sonucunda biyolojik, kimyasal veya radyoaktif yayılmaya sebep olabilecek yapılar (kimya, petrokimya, nükleer tesisler vb) Şehir ortamı Binaların yüksek yoğunlukta olduğu veya yüksek binaları olan ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu alanlar. Not Şehir merkezi şehir ortamına bir örnektir Banliyö ortamı Binaların orta yoğunlukta olduğu alanlar. Not Şehrin kenar mahalleleri banliyö ortamına bir örnektir Kırsal ortam Binaların düşük yoğunlukta olduğu alanlar. Not Köyler ve mezralar kırsal ortama örnektir Beyan şok dalgası dayanma gerilimi, U W İmalatçı tarafından teçhizata veya onun bir bölümüne tahsis edilen şok dalgası dayanma gerilimi. Bu, yalıtımının aşırı gerilimlere karşı belirtilen dayanma kabiliyetinin özelliklerini verir. Not Bu standardın amaçları bakımından sadece canlı iletkenler ile toprak arasındaki dayanma gerilimi dikkate alınmıştır Elektrik sistemi Alçak gerilim güç kaynağı bileşenlerinin kullanıldığı sistem. 3

8 Elektronik sistem Telekomünikasyon cihazları, bilgisayar, kontrol ve enstrümantasyon sistemleri, radyo sistemleri, güç elektroniği tesisleri gibi hassas elektronik bileşenlerin kullanıldığı sistem İç sistem Bir yapı içindeki elektrikli ve elektronik sistemler Korunan hizmet tesisatı Bu standarda uygun olarak yıldırımın etkilerine karşı korunması gereken yapıya bağlı hizmet tesisatı Telekomünikasyon hatları Telefon ve veri hatları gibi farklı yapılarda bulunabilen cihazlar arasında iletişim sağlamak için kullanılan iletim hatları Elektrik (güç) hatları Bir yapının içinde bulunan elektrikli ve elektronik cihazlara güç sağlamak üzere yapıya giren iletim hatları; alçak gerilim (AG) veya yüksek gerilim (YG) elektrik hatları gibi Borular Bir yapıya sıvı iletmek veya yapıdan sıvıyı dışarıya çıkarmak için kullanılan boru tesisatı; gaz boruları, su boruları, petrol boruları gibi Tehlikeli olay Korunan nesnenin üzerine veya korunan nesnenin yakınına düşen yıldırım çarpması Nesneye yıldırım düşmesi Korunan bir nesneye yıldırım düşmesi Nesne yakınına yıldırım düşmesi Korunan bir nesnenin tehlikeli aşırı gerilimler meydana getirecek kadar yakınına yıldırım düşmesi Bir yapıya yıldırım düşmesinden dolayı tehlikeli olay sayısı, N D Bir yapıya yıldırım düşmesinden dolayı beklenen yıllık ortalama tehlikeli olay sayısı Bir hizmet tesisatına yıldırım düşmesinden dolayı tehlikeli olay sayısı, N L Bir hizmet tesisatına yıldırım düşmesinden dolayı beklenen yıllık ortalama tehlikeli olay sayısı Bir yapının yakınına yıldırım düşmesinden dolayı tehlikeli olay sayısı, N M Bir yapının yakınına yıldırım düşmesinden dolayı beklenen yıllık ortalama tehlikeli olay sayısı Bir hizmet tesisatının yakınına yıldırım düşmesinden dolayı tehlikeli olay sayısı, N I Bir hizmet tesisatının yakınına yıldırım düşmesinden dolayı beklenen yıllık ortalama tehlikeli olay sayısı Yıldırım elektromanyetik darbesi, LEMP Yıldırım akımının elektromanyetik etkisi. Not Bu, iletilen ani darbe akımlarını ve yayılan darbe elektromanyetik alan etkilerini içerir Şok dalgası (surge) Aşırı gerilim ve/veya aşırı akım olarak görülebilen, LEMP tarafından oluşturulan geçiş rejimi dalgası. Not LEMP tarafından oluşturulan şok dalgası (kısmen) yıldırım akımlarından, tesisat çevrimlerindeki endüksiyon etkilerinden dolayı meydana gelebilir ve SPD nin akış yönüne göre aşağısında tehdit olarak kalabilir Düğüm Bir hizmet hattında bulunan ve üzerinde şok dalgası yayılmasının ihmal edilebileceği bir nokta. 4

9 Not Düğüm örnekleri bir YG/AG transformatörde güç hattı branşman dağıtım noktası, bir telekomünikasyon hattında çoklayıcı cihazı veya IEC e uygun bir hatta yerleştirilen SPD olarak sıralanabilir Fiziki hasar Yıldırımın mekanik, ısıl, kimyasal ve patlama etkilerinden dolayı bir yapıya (veya içindekilere) veya bir hizmet tesisatına verilen hasar Canlıların zarar görmesi Yıldırımın temas ve adım gerilimlerinden dolayı insanların ve hayvanların sağlığına verilen zarar (ölüm dahil) Elektrikli ve elektronik sistemlerin arızalanması LEMP etkisinden dolayı elektrikli ve elektronik sistemlere verilen kalıcı hasar. Not LPZ nin sınırlarının fiziki sınırlar (duvarlar, yer döşemesi ve tavan gibi) olması gerekmez Arıza akımı, I a Bir hatta hasara sebep olabilecek yıldırım akımının asgari tepe değeri Hasar ihtimali, P X Tehlikeli bir olayın korunan nesnede hasara sebep olma ihtimali Kayıp, L X Korunan nesnenin değeriyle (insanlar ve mallar) orantılı olarak, tehlikeli bir olaydan kaynaklanan belirli bir hasardan dolayı oluşan ortalama kayıp tutarı (insanlar ve mallar) Risk, R Yıldırımdan korunması gereken nesnelerin toplam değerine (insanlar ve mallar) oranla yıldırımdan dolayı meydana gelmesi muhtemel ortalama yıllık kayıp değeri Risk bileşeni, R X Hasarın kaynağına ve tipine bağlı olan kısmi risk Katlanılabilir risk, R T Korunması gereken nesne için katlanılabilen azami risk değeri Bir yapının bölgesi, Z S Bir binanın homojen özelliklere sahip olan ve risk bileşeninin değerlendirilmesinde bir parametre setinin geçerli olduğu bölümü Bir hizmet tesisatının bölümü, S S Bir hizmet tesisatının homojen özelliklere sahip olan ve risk bileşeninin değerlendirilmesinde bir parametre setinin geçerli olduğu bölümü Yıldırımdan korunma bölgesi, LPZ Yıldırımın elektromanyetik çevresinin tarif edildiği bölge. Not LPZ nin sınırlarının fiziki sınırlar (duvarlar, yer döşemesi ve tavan gibi) olması gerekmez Yıldırımdan korunma seviyesi, LPL Tabii olarak meydana gelen yıldırımda azami ve asgari tasarım değerlerinin aşılmaması ihtimaline ilişkin bir yıldırım akım parametreleri setiyle ilgili bir sayı. Not Yıldırımdan korunma seviyesi, ilgili yıldırım akım parametreleri setine göre korunma tedbirlerinin tasarımını yapmak için kullanılır Korunma tedbirleri Riski azaltmak için korunması gereken nesnede alınması gereken tedbirler. 5

10 Yıldırımdan korunma sistemi, LPS Bir yapıya yıldırım düşmesinden dolayı meydana gelebilecek fiziki hasarı azaltmak için kullanılan komple sistem. Not Bu sistem iç ve dış yıldırımdan korunma sistemlerinden meydana gelir LEMP korunma tedbirleri sistemi, LMPS LEMP e karşı iç sistemlerin korunması için komple korunma sistemi Ekran teli Bir hizmet tesisatına yıldırımdan dolayı gelecek fiziki hasarı azaltmak için kullanılan metal tel Manyetik ekran Elektrikli ve elektronik sistemlerin arızalarını azaltmak üzere, korunması gereken nesneyi veya onun bir parçasını her yönden örten kapalı, metalik, ızgara benzeri veya sürekli ekran Yıldırımdan koruyucu kablo Dielektrik dayanıklılığı arttırılmış olan ve metal zırhı toprakla ya doğrudan veya iletken plastik kılıfla sağlanan özel kablo Yıldırımdan koruyucu kablo kanalı Toprakla temas eden, düşük özgül dirençli kablo kanalı (örneğin yapı çeliği ara bağlantılarına sahip beton veya metal kablo kanalı) Parafudr, SPD Geçici rejim aşırı gerilimlerini sınırlandırması ve şok dalgası akımlarının yönünü değiştirmesi amaçlanan cihaz. Bu cihazın içinde en az bir adet doğrusal olmayan bir bileşen vardır Koordineli SPD korunması Elektrikli ve elektronik sistemlerin arızalarını azaltmak üzere uygun şekilde seçilen, koordine edilen ve yerleştirilen bir SPD seti. 3.2 Semboller ve kısaltmalar a Amortisman oranı Ek G A d Yalıtılmış bir yapıya düşen çarpmaların toplama alanı A.2 A d Yükseltilmiş bir çatı çıkıntısına atfedilen toplama alanı A.2.1 A i Bir hizmet tesisatının yakınına düşen çarpmaların toplama alanı A.4; Çizelge A.3 A l Bir hizmet tesisatına düşen çarpmaların toplama alanı A.4; Çizelge A.3 A m Bir yapının yakınına düşen çarpmalar için etki alanı A.3 B Bina A.2 c Yapının muhtemel kaybının ortalama değeri; para cinsinden C.4; C.5 C A Hayvanların yıllık maliyeti Ek G C B Binanın yıllık maliyeti Ek G C C Binanın içindekilerin yıllık maliyeti Ek G C d Yerleşim faktörü A.2; Çizelge A.2 C e Çevre faktörü A.5; Çizelge A.5 C L Korunma tedbirlerinin yokluğunda toplam yıllık kayıp maliyeti 5,6; Ek G C RL Yıllık artık kayıp maliyeti 5,6; Ek G C P Korunma tedbirlerinin maliyeti Ek G C PM Seçilmiş korunma tedbirlerinin yıllık maliyeti 5,6; Ek G 6

11 C S Bir yapıdaki sistemlerin yıllık maliyeti Ek G C t Hizmetteki bir YG/AG transformatörünün düzeltme faktörü A.4; Çizelge A.4 c t Yapının toplam değeri; para cinsinden C.4; C.5; E.3 D i Bir hizmet tesisatının yakınına yıldırım düşmesi ile ilgili yatay mesafe A.5 D1 Canlıların yaralanması D2 Fiziki hasar D3 Elektrikli ve elektronik sistemlerin arızalanması h z Özel bir tehlike varken kaybı arttıran faktör C.2; Çizelge C.5 H Yapının yüksekliği A.4 H a Bir hizmet tesisatının a ucuna bağlı yapının yüksekliği A.4 H b Bir hizmet tesisatının b ucuna bağlı yapının yüksekliği A.4 H c Hizmet tesisatı iletkenlerinin yerden yüksekliği A.4 i Faiz oranı Ek G I a Arıza akımı D.1.1; D.1.2 K d Bir hizmet tesisatının özellikleriyle ilgili faktör D.1.1 K MS LEMP e karşı korunma tedbirlerinin performans özellikleriyle ilgili faktör B.4 K p Bir hizmet tesisatının özellikleriyle ilgili faktör D.1.1 K S1 Yapının ekranlama etkinliği ile ilgili faktör B.4 K S2 Yapının içindeki örtülerin ekranlama etkinliği ile ilgili faktör B.4 K S3 İç kablo tesisatının özellikleriyle ilgili faktör B.4 K S4 Sistemin darbe gerilimine dayanıklılığı ile ilgili faktör B.4 L Yapının uzunluğu A.2 L a Bir hizmet tesisatının a ucuna bağlı yapının uzunluğu A.4 L A Canlıların yaralanması ile ilgili kayıp 6.2; Çizelge 8 L B Yapıda fiziki hasarla ile ilgili kayıp (yapıya yıldırım düşmesi) 6.2; Çizelge 8 L B Yapıda fiziki hasarla ile ilgili kayıp (hizmet tesisatına yıldırım düşmesi) 7.4; Çizelge 10 L c Hizmet tesisatı bölümünün uzunluğu A.4 L C İç sistemlerin arızalanması ile ilgili kayıp (yapıya yıldırım düşmesi) 6.2; Çizelge 8 L C Tesisatın arızalanması ile ilgili kayıp (yapıya yıldırım düşmesi) 7.4; Çizelge 10 L f Yapıda fiziki hasardan kaynaklanan kayıp C.1 L f Tesisatta fiziki hasardan kaynaklanan kayıp E.1 L M İç sistemlerin arızalanması ile ilgili kayıp (yapının yakınına yıldırım düşmesi) 6.3; Çizelge 8 L O Yapıda iç sistemlerin arızalanması ile ilgili kayıp C.1 L O Tesisatta iç sistemlerin arızalanması ile ilgili kayıp E.1 L t Temas ve adım gerilimleri ile oluşan yaralanma ile ilgili kayıp C.1 L U Canlıların yaralanması ile ilgili kayıp (hizmet tesisatına yıldırım düşmesi) 6.4; Çizelge 8 7

12 L V Yapıda fiziki hasardan kaynaklanan kayıp (tesisata yıldırım düşmesi) 6.4; Çizelge 8 L V Tesisatta fiziki hasardan kaynaklanan kayıp (tesisata yıldırım düşmesi) 7.2; Çizelge 10 L W İç sistemlerin arızalanması ile ilgili kayıp (tesisata yıldırım düşmesi) 6.4; Çizelge 8 L W Tesisatın arızalanması ile ilgili kayıp (tesisata yıldırım düşmesi) 7.2; Çizelge 10 L X Yapıda dolaylı kayıp 6.1 L X Tesisatta dolaylı kayıp 7.1 L Z İç sistemlerin arızalanması ile ilgili kayıp (tesisatın yakınına yıldırım düşmesi) 6.5; Çizelge 8 L Z Tesisatın arızalanması ile ilgili kayıp (tesisatın yakınına yıldırım düşmesi) 7.3; Çizelge 10 L1 Yapıda insan hayatı kaybı L2 Yapıda kamu hizmeti kaybı L 2 Tesisatta kamu hizmeti kaybı L3 Yapıda kültürel miras kaybı L4 Yapıda ekonomik değer kaybı L 4 Tesisatta ekonomik değer kaybı m Bakım sıklığı Ek G n Yapıya bağlı hizmet tesisatı sayısı D.1.1 N X Yıllık tehlikeli olay sayısı 6.1 N D Yapıya yıldırım düşmesinden kaynaklanan tehlikeli olay sayısı A.2.3 N Da Hattın a ucundaki bir yapıya yıldırım düşmesinden kaynaklanan tehlikeli A.2.4; Çizelge 8 olay sayısı N g Yıldırım düşme yoğunluğu A.1 N I Tesisatın yakınına yıldırım düşmesinden kaynaklanan tehlikeli olay sayısı A.5 N L Tesisata yıldırım düşmesinden kaynaklanan tehlikeli olay sayısı A.4 N M Yapı yakınına yıldırım düşmesinden kaynaklanan tehlikeli olay sayısı A.3 n p Tehlikeye düşen kişi sayısı (hizmet verilemeyen kazazedeler veya C.2; C.3; E.2 kullanıcılar) n s Tahmin edilen veya ölçülen yıllık anahtarlama aşırı gerilimi sayısı Ek F N s 2,5 kv u aşan yıllık anahtarlama aşırı gerilimi sayısı Ek F n t Yapıda bulunması beklenen toplam kişi (veya hizmet verilen kullanıcı) sayısı C.2; C.3; E.2 P Hasar ihtimali P A Canlıların yaralanması ihtimali (yapıya yıldırım düşmesi) 6.2; Çizelge 8 P B Yapıya fiziki hasar gelmesi ihtimali (yapıya yıldırım düşmesi) 6.2; Çizelge 8 P B Tesisata fiziki hasar gelmesi ihtimali (yapıya yıldırım düşmesi) 7.4; Çizelge 10 P C İç sistemlerin arızalanması ihtimali (yapıya yıldırım düşmesi) 6.2; Çizelge 8 P C Servis cihazlarının arızalanması ihtimali (yapıya yıldırım düşmesi) 7.4; Çizelge 10 P LD İç sistemlerin arızalanması ihtimali (bağlı tesisata yıldırım düşmesi) B.5, B.6, B7 P LI İç sistemlerin arızalanması ihtimali (bağlı tesisatın yakınına yıldırım düşmesi) B.8 P M İç sistemlerin arızalanması ihtimali (yapı yakınına yıldırım düşmesi) 6.3, Çizelge 8 P MS İç sistemlerin arızalanması ihtimali (korunma tedbirleri ile) B.4 8

13 P SPD Parafudrlar takılı iken iç sistemlerin arızalanması ihtimali B.3, B.4 P U Canlıların yaralanması ihtimali (bağlı tesisata yıldırım düşmesi) 6.4, Çizelge 8 P V Yapıya fiziki hasar ihtimali (bağlı tesisata yıldırım düşmesi) 6.4, Çizelge 8 P V Tesisata fiziki hasar ihtimali (tesisata yıldırım düşmesi) 7.2, Çizelge 10 P W İç sistemlerin arızalanması ihtimali (bağlı tesisata yıldırım düşmesi) 6.4, Çizelge 6 P W Tesisatın arızalanması ihtimali (tesisata yıldırım düşmesi) 7.2, Çizelge 10 P X Yapıya hasar ihtimali 6.1 P X Hizmet tesisatına hasar ihtimali 7.1 P Z İç sistemlerin arızalanması ihtimali (bağlı tesisatın yakınına yıldırım düşmesi) 6.5, Çizelge 8 P Z Servis cihazlarının arızalanması ihtimali (tesisatın yakınına yıldırım düşmesi) 7.3, Çizelge 10 r a Zeminin toprak cinsine bağlı azaltma faktörü C.2 r u Döşemenin cinsine bağlı azaltma faktörü C.2 r p Yangına karşı alınan tedbirlerden dolayı kayıp azaltma faktörü C.2 R Risk R A Risk bileşeni (canlıların yaralanması yapıya yıldırım düşmesi) R B Risk bileşeni (yapıya fiziki hasar yapıya yıldırım düşmesi) R B Risk bileşeni (tesisata fiziki hasar yapıya yıldırım düşmesi) R C Risk bileşeni (İç sistemlerin arızalanması yapıya yıldırım düşmesi) R C Risk bileşeni (tesisatın arızalanması yapıya yıldırım düşmesi) R D Yapıya yıldırım düşmesinden dolayı yapı için risk r f Yangın riskine bağlı olarak kayıp azaltma faktörü C.2 R F Yapıya fiziki hasardan kaynaklanan risk R F Tesisata fiziki hasardan kaynaklanan risk R I Yapıya düşmeyen yıldırımdan dolayı yapı için risk R M Risk bileşeni (İç sistemlerin arızalanması yapının yakınına yıldırım düşmesi) R M Korunma tedbirleri varken R M Ek G R O İç sistemlerin arızalanmasından kaynaklanan risk R O Tesisatın arızalanmasından kaynaklanan risk R s Kablonun birim uzunluğu başına ekran direnci B.5; B.8, D.1 R S Canlıların zarar görmesinden kaynaklanan risk R T Katlanılabilir risk R U Risk bileşeni (canlıların yaralanması bağlı tesisata yıldırım düşmesi) R V Risk bileşeni (yapıya fiziki hasar bağlı tesisata yıldırım düşmesi) R V Risk bileşeni (tesisata fiziki hasar tesisata yıldırım düşmesi) R W Risk bileşeni (İç sistemlerin arızalanması bağlı tesisata yıldırım düşmesi) R W Risk bileşeni (tesisatın arızalanması tesisata yıldırım düşmesi) R X Yapı için risk bileşeni R X Tesisat için risk bileşeni 7.1 R Z Risk bileşeni (İç sistemlerin arızalanması tesisatın yakınına yıldırım düşmesi)

14 R Z Risk bileşeni (Tesisatın arızalanması tesisatın yakınına yıldırım düşmesi) R 1 Yapıda insan hayatı kaybı riski 4.2.1; 4.3 R 2 Yapıda kamu hizmeti kaybı riski 4.2.1; 4.3 R 2 Tesisatta kamu hizmeti kaybı riski 4.2.1; 4.4 R 3 Yapıda kültürel miras kaybı riski 4.2.1; 4.3 R 4 Yapıda ekonomik değer kaybı riski 4.2.1; 4.3 R 4 Tesisatta ekonomik değer kaybı riski 4.2.1; 4.4 S Yapı A.2 S Yıllık para tasarrufu Ek G S S Tesisat bölümü S1 Yapıya yıldırım düşmesi S2 Yapının yakınına yıldırım düşmesi S3 Tesisata yıldırım düşmesi S4 Tesisatın yakınına yıldırım düşmesi t Yıllık hizmet kaybı süresi, saat cinsinden C.3; E.2 t p Bir yıl içinde kişilerin tehlikeli yerlerde olduğu süre, saat cinsinden C.2 T d Bir yıldaki fırtınalı gün sayısı A.1 T x Geçiş noktaları Ek I U w Sistemin beyan edilen darbeye dayanma gerilimi E.4 w Ağ genişliği B.4 W Yapının genişliği A.2 W a Hizmet tesisatına a ucundan bağlı yapının genişliği A.4 Z S Yapının bölgeleri Terimlerin açıklaması 4.1 Hasar ve kayıp Hasar kaynağı Hasarın kaynağı yıldırım akımıdır. Düşme noktasının yerine bağlı olarak aşağıdaki kaynaklar belirlenmiştir (Çizelge 1): - S1: Yapıya yıldırım düşmesi, - S2: Yapının yakınına yıldırım düşmesi, - S3: Yapıya bağlı hizmet tesisatlarına yıldırım düşmesi, - S4: Yapıya bağlı hizmet tesisatlarının yakınına yıldırım düşmesi Hasar tipleri Korunan nesnenin özelliklerine bağlı olarak yıldırım düşmesi hasara sebep olabilir. En önemli özelliklerden bazıları şunlardır: Yapı tipi, yapının içinde bulunanlar ve uygulamalar, hizmet tesisatı tipi ve sağlanan korunma tedbirleri. 10

15 Bu risk değerlendirmesinin pratik uygulaması bakımından yıldırım çarpmalarının sonucunda meydana gelebilen üç temel tip hasarı belirlemek gerekir. Bunlar aşağıda verilmiştir (Çizelge 1 ve Çizelge 2): - D1: Canlıların zarar görmesi, - D2: Fiziki hasar, - D3: Elektrikli ve elektronik sistemlerin arızalanması. Yıldırımdan dolayı bir yapıda meydana gelen hasar yapının bir bölümü ile sınırlı kalabilir veya tamamına yayılabilir. Yapının etrafındaki yapıları ve çevreyi de etkileyebilir (kimyasal veya radyoaktif emisyonlar). Bir yapıyı etkileyen yıldırım hizmeti vermek için kullanılan fiziki vasıtaların kendisine (hat veya boru) hasar verebildiği gibi ilgili elektrikli ve elektronik sistemlere de zarar verebilir. Hasar, hizmet tesisatına bağlı iç sistemlere de yayılabilir Kayıp tipleri Her hasar tipi kendi başına veya diğerleriyle birlikte korunması gereken nesnede farklı dolaylı kayıpların oluşmasına yol açabilir. Ortaya çıkabilecek kaybın tipi nesnenin kendisine ve içindekilerin özelliklerine bağlıdır. Aşağıdaki kayıp tipleri dikkate alınmıştır (Çizelge 1): - L1: İnsan hayatının kaybı, - L2: Kamu hizmetlerinin kaybı, - L3: Kültürel mirasın kaybı, - L4: Ekonomik değerlerin kaybı (yapı, içindekiler, hizmetler ve faaliyetlerin kaybı). Bir yapıda meydana gelebilecek kayıplar şunlardır: - L1: İnsan hayatının kaybı, - L2: Kamu hizmetlerinin kaybı, - L3: Kültürel mirasın kaybı, - L4: Ekonomik değerlerin kaybı (yapı ve içindekiler). Bir hizmet tesisatında meydana gelebilecek kayıplar şunlardır: - L 2: Kamu hizmetlerinin kaybı, - L 4: Ekonomik değerlerin kaybı (hizmet ve faaliyet kaybı). Not Bir hizmet tesisatında meydana gelebilecek insan hayatı kaybı bu standardda ele alınmamıştır. 11

16 Çizelge 1 Yıldırımın düşme noktalarına göre bir yapıda meydana gelen hasar kaynakları, hasar tipleri ve kayıp tipleri Düşme noktası Hasar kaynağı Yapı Tesisat Hasar tipi Kayıp tipi Hasar tipi Kayıp tipi S1 D1 D2 D3 L1, L4 2) L1, L2, L3, L4 L1 1), L2, L4 D2 D3 L 2, L 4 L 2, L 4 S2 D3 L1 1), L2, L4 S3 D1 D2 D3 L1, L4 2) L1, L2, L3, L4 L1 1), L2, L4 D2 D3 L 2, L 4 L 2, L 4 S4 D3 L1 1), L2, L4 D3 L 2, L 4 1) 2) Sadece patlama riski olan yapılar ve iç sistemlerin arızalanmasının insan hayatını derhal tehlikeye sokabileceği hastaneler ve diğer yerler için. Sadece hayvan kaybı olabilecek yerler için. Çizelge 2 Her tip hasar ve kayıp için binadaki risk 12 Kayıp L1 İnsan hayatı kaybı L2 Kamu hizmeti kaybı L3 Kültürel miras kaybı L4 Ekonomik değer kaybı Hasar D1 R S - - 1) R S Canlıların zarar görmesi D2 R F R F R F R F Fiziki hasar D3 2) R O R O - R O Elektrikli ve elektronik sistemlerin arızalanması 1) Sadece hayvan kaybı olabilecek yerler için. 2) Sadece patlama riski olan yapılar ve iç sistemlerin arızalanmasının insan hayatını derhal tehlikeye sokabileceği hastaneler ve diğer yerler için. 4.2 Risk ve risk bileşenleri Risk Risk (R) muhtemel ortalama yıllık kaybın değeridir. Bir yapıda veya hizmet tesisatında meydana gelebilecek her tip kayıp için ilgili risk değerlendirilmelidir. Bir yapıda değerlendirilmesi gereken riskler aşağıdadır: R 1 İnsan hayatı kaybı riski R 2 Kamu hizmeti kaybı riski R 3 Kültürel miras kaybı riski Ekonomik değer kaybı riski R 4

17 Bir hizmet tesisatında değerlendirilmesi gereken riskler aşağıdadır: R 2 Kamu hizmeti kaybı riski R 4 Ekonomik değer kaybı riski Riskleri (R) değerlendirmek için ilgili risk bileşenlerinin (hasarın kaynağına ve tipine bağlı kısmi riskler) tarif edilmesi ve hesaplanması gerekir. Her risk (R) risk bileşenlerinin toplamıdır. Bir risk hesaplanırken risk bileşenleri hasarın kaynağına ve tipine göre gruplandırılabilir Yapıya düşen yıldırımdan dolayı yapı için risk bileşenleri R A : Not 1 - Not 2 - R B : R C : Yapının 3 m dışına kadar olan bölgede temas ve adım gerilimlerinden dolayı canlıların zarar görmesi ile ilgili bileşen. Yapıda canlı hayvan bulunması halinde L1 tipi kayıp; hayvanların kaybıyla ilgili L4 tipi kayıp da olabilir. Yapıya düşen yıldırımdan dolayı yapının içinde temas ve adım gerilimlerinden kaynaklanan risk bileşeni bu standardın kapsamında değildir. Özel yapılarda insanlar doğrudan yıldırım çarpmasına maruz kalabilir (otopark garajlarının en üst katı veya stadyumlar gibi). Bu durumlar da bu standarddaki prensipler kullanılarak ele alınabilir. Yapının içinde yangın veya patlamayı tetikleyen tehlikeli kıvılcımların yol açtığı ve çevre için tehlikeli olabilen fiziki hasarla ilgili risk bileşeni. Her tip kayıp (L1, L2, L3 ve L4) olabilir. LEMP ten dolayı iç sistemlerin arızalanmasıyla ilgili risk bileşeni. Her durumda L2 ve L4 tipi kayıp olabilir. Ayrıca, patlama riski olan yapılarda ve hastanelerle iç sistemlerin arızalanmasının insan hayatını derhal tehdit ettiği diğer yerlerde L1 tipi kayıp olabilir Yapının yakınına düşen yıldırımdan dolayı yapı için risk bileşenleri R M : LEMP ten dolayı iç sistemlerin arızalanmasıyla ilgili risk bileşeni. Her durumda L2 ve L4 tipi kayıp olabilir. Ayrıca, patlama riski olan yapılarda ve hastanelerle iç sistemlerin arızalanmasının insan hayatını derhal tehdit ettiği diğer yerlerde L1 tipi kayıp olabilir Yapıya bağlı bir hizmet tesisatına düşen yıldırımdan dolayı yapı için risk bileşenleri R U : Yapıya giren bir hatta enjekte edilen yıldırım akımından dolayı, yapının içinde temas gerilimlerinden dolayı canlıların zarar görmesi ile ilgili bileşen. L1 tipi kayıp ve tarımsal malların bulunması halinde L4 tipi kayıpla birlikte hayvanların kaybı da olabilir. R V : R W : Not - Yapıya giren hizmet tesisatlarında iletilen yıldırım akımından dolayı meydana gelebilen fiziki hasarla (genellikle hizmet tesisatının binaya giriş noktasında dış tesisat ile metal parçalar arasında oluşan tehlikeli kıvılcımların tetiklediği yangın veya patlama) ilgili risk bileşenleri Yapıya giren hatlarda endüklenen ve yapıya iletilen aşırı gerilimlerden dolayı iç sistemlerin arızalanmasıyla ilgili risk bileşeni. Her durumda L2 ve L4 tipi kayıp olabilir. Ayrıca, patlama riski olan yapılarda ve hastanelerle iç sistemlerin arızalanmasının insan hayatını derhal tehdit ettiği diğer yerlerde L1 tipi kayıp olabilir. Bu değerlendirmede sadece yapıya giren hizmet tesisatları dikkate alınmıştır. Borulara veya bunların yakınlarına düşen yıldırımlar boruların eş potansiyel kuşaklama barasına bağlanmış olmasından dolayı bir hasar kaynağı olarak alınmamıştır. Eğer eş potansiyel kuşaklama barası yoksa bu tehdit de değerlendirilmelidir. 13

18 4.2.5 Yapıya bağlı bir hizmet tesisatının yakınına düşen yıldırımdan dolayı yapı için risk bileşenleri R Z : Yapıya giren hatlarda endüklenen ve yapıya iletilen aşırı gerilimlerden dolayı iç sistemlerin arızalanmasıyla ilgili risk bileşeni. Her durumda L2 ve L4 tipi kayıp olabilir. Ayrıca, patlama riski olan yapılarda ve hastanelerle iç sistemlerin arızalanmasının insan hayatını derhal tehdit ettiği diğer yerlerde L1 tipi kayıp olabilir. Not - Bu değerlendirmede sadece yapıya giren hizmet tesisatları dikkate alınmıştır. Borulara veya bunların yakınlarına düşen yıldırımlar boruların eş potansiyel kuşaklama barasına bağlanmış olmasından dolayı bir hasar kaynağı olarak alınmamıştır. Eğer eş potansiyel kuşaklama barası yoksa bu tehdit de değerlendirilmelidir Bir hizmet tesisatına düşen yıldırımdan dolayı hizmet tesisatı için risk bileşenleri R V : Yıldırım akımının mekanik ve ısıl etkilerinden dolayı fiziki hasarla ilgili risk bileşeni. L 2 ve L 4 tipi kayıp olabilir. R W : Rezistif kuplajdan oluşan aşırı gerilimlerden dolayı, bağlı cihazların arızalanmasıyla ilgili risk bileşeni. L 2 ve L 4 tipi kayıp olabilir Bir hizmet tesisatının yakınına düşen yıldırımdan dolayı hizmet tesisatı için risk bileşenleri R Z : Rezistif kuplajdan oluşan aşırı gerilimlerden dolayı, hatların ve bağlı cihazların arızalanmasıyla ilgili risk bileşeni. L 2 ve L 4 tipi kayıp olabilir Bir hizmet tesisatının bağlı olduğu yapıya düşen yıldırımdan dolayı hizmet tesisatı için risk bileşenleri R B : Hattan akan yıldırım akımının mekanik ve ısıl etkilerinden dolayı fiziki hasarla ilgili risk bileşeni. L 2 ve L 4 tipi kayıp olabilir. R C : Rezistif kuplajdan oluşan aşırı gerilimlerden dolayı, bağlı cihazların arızalanmasıyla ilgili risk bileşeni. L 2 ve L 4 tipi kayıp olabilir. 4.3 Bir yapıyla ilgili risk bileşenlerinin bileşimi Bir yapıda dikkate alınması gereken her tip kayıpla ilgili risk bileşenleri aşağıda listelenmiştir: R 1 : İnsan hayatı kaybı riski: R 1 = R A +R B +R C 1) +R M 1) +R U +R V +R W 1) + R Z 1) (1) 1) Sadece patlama riski olan yapılar ve iç sistemlerin arızalanmasının insan hayatını derhal tehlikeye sokabileceği hastaneler ve diğer yerler için. R 2 : Kamu hizmeti kaybı riski: R 2 = R B +R C +R M +R V +R W + R Z (2) R 3 : Kültürel miras kaybı riski: R 3 = R B + R V (3) R 4 : Ekonomik değer kaybı riski: R 4 = R 2) A +R B +R C +R M +R 2) U +R V +R W + R Z (4) 2) Sadece hayvan kaybı olabilecek yerler için. Her kayıp tipine karşılık gelen risk bileşenleri Çizelge 3 te gösterilmiştir. 14

19 Çizelge 3 - Bir yapıda dikkate alınacak her tip kayıp için risk bileşenleri Hasar kaynağı Yapıya yıldırım düşmesi S1 Yapının yakınına yıldırım düşmesi S2 Yapıya bağlı bir hatta yıldırım düşmesi S3 Risk bileşeni R A R B R C R M R U R V R W R Z Her tip kayıp riski R 1 R 2 R 3 R 4 * * 2) * * * * * 1) * * * 1) * * * * 2) * * * * * 1) * * Yapıya bağlı bir hattın yakınına yıldırım düşmesi S4 * 1) * * 1) Sadece patlama riski olan yapılar ve iç sistemlerin arızalanmasının insan hayatını derhal tehlikeye sokabileceği hastaneler ve diğer yerler için. 2) Sadece hayvan kaybı olabilecek yerler için Hasar kaynağına göre risk bileşenlerinin bileşimi R= R D + R I (5) Burada; R D ; yapıya yıldırım düşmesinden dolayı yapı için risk (kaynak S1) olup aşağıdaki denklemle ifade edilir: R D = R A + R B +R C (6) R I ; yapıya düşmeyen yıldırımdan dolayı yapı için risk (kaynak S2, S3 ve S4) olup aşağıdaki denklemle ifade edilir: R I = R M +R U +R V +R W + R Z (7) Risk bileşenleri ve bunların bileşimi için ayrıca Çizelge 9 a bakılmalıdır Hasar tipine göre risk bileşenlerinin bileşimi R= R S + R F +R O (8) Burada; R S ; canlıların zarar görmesinden (D1) kaynaklanan risk olup aşağıdaki denklemle ifade edilir: R S = R A + R U (9) R F ; yapıya fiziki hasardan (D2) kaynaklanan risk olup aşağıdaki denklemle ifade edilir: R F = R B +R V (10) R O ; iç sistemlerin arızalanmasından (D3) kaynaklanan risk olup aşağıdaki denklemle ifade edilir: R O = R M +R C +R W + R Z (11) Risk bileşenleri ve bunların bileşimi için ayrıca Çizelge 9 a bakılmalıdır. 4.4 Bir hizmet tesisatı ile ilgili risk bileşenlerinin bileşimi Bir hizmet tesisatında dikkate alınması gereken her tip kayıpla ilgili risk bileşenleri aşağıda listelenmiştir: R 2 : Kamu hizmeti kaybı riski: 15

20 R 2 = R V +R W + R Z + R B +R C (12) R 4 : Tesisatta ekonomik değer kaybı riski: R 4 = R V +R W + R Z + R B +R C (13) Her tip kayıpla ilgili olarak dikkate alınması gereken risk bileşenleri için Çizelge 4 e bakılmalıdır. Çizelge 4 - Bir hizmet tesisatında dikkate alınacak her tip kayıp için risk bileşenleri Hasar kaynağı Hizmet tesisatına yıldırım düşmesi S3 Hizmet tesisatının yakınına yıldırım düşmesi S4 Yapıya yıldırım düşmesi S1 Risk R V R W R Z R B R C bileşeni Her tip kayıp riski R 2 R 4 * * * * * * * * * * Hasar kaynağına göre risk bileşenlerinin bileşimi R = R D + R I (14) Burada; R D ; hizmet tesisatına yıldırım düşmesinden dolayı yapı için risk (kaynak S3) olup aşağıdaki denklemle ifade edilir: R D = R V + R W (15) R I ; hizmet tesisatına düşmeden hizmet tesisatını etkileyen yıldırımdan dolayı yapı için risk (kaynak S1 ve S4) olup aşağıdaki denklemle ifade edilir: R I = R B +R C + R Z (16) Hizmet tesisatlarının risk bileşenleri ve bunların bileşimi için ayrıca Çizelge 11 e bakılmalıdır Hasar tipine göre risk bileşenlerinin bileşimi R = R F +R O (17) Burada; R F ; yapıya fiziki hasardan (D2) kaynaklanan risk olup aşağıdaki denklemle ifade edilir: R F = R V +R B (18) R O ; iç sistemlerin arızalanmasından (D3) kaynaklanan risk olup aşağıdaki denklemle ifade edilir: R O = R W + R Z +R C (19) Hizmet tesisatlarının risk bileşenleri ve bunların bileşimi için ayrıca Çizelge 11 e bakılmalıdır. 16

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 708 Nisan 2010 ICS 77.140.60 ÇELİK - BETONARME İÇİN - DONATI ÇELİĞİ Steel for the reinforcement of concrete - Reinforcing steel TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO/IEC 27001 Mart 2006 ICS 35.040 BİLGİ TEKNOLOJİSİ GÜVENLİK TEKNİKLERİ - BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLER Information technology Security techniques

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1802 Şubat 2006 ICS 23.020.30 GAZ TÜPLERİ TAŞINABİLİR DİKİŞSİZ ALÜMİNYUM ALAŞIMLI GAZ TÜPLERİ İÇİN PERİYODİK MUAYENE VE DENEY Transportable gas cylinders Periodic

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA

YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA Hasbi İSMAİLOĞLU Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit KOCAELİ hasbi@kocaeli.edu.tr ÖZET

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO/IEC 15408-3 Nisan 2007 ICS 35.040 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - GÜVENLİK TEKNİKLERİ - BİLGİ TEKNOLOJİSİ (IT) GÜVENLİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ - BÖLÜM 3: GÜVENLİK GARANTİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO 11602-2 Şubat 2005 ICS 13.220.10 YANGINDAN KORUNMA TAŞINABİLİR VE TEKERLEKLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER- BÖLÜM 2 : MUAYENE VE BAKIM Fire protection Portable and wheeled

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1258 Ekim 1983 ICS 91.140.60 1. Baskı TEMİZ SU TESİSATI HESAP KURALLARI Rules for Calculation for Installation Water Supply on Building TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

ICS 75.160.20 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA

ICS 75.160.20 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA ICS 75.160.20 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA TSE K 214 Şubat 2014 ICS 75.160.20 PİROLİTİK SIVI YAKIT - KULLANILMIŞ LASTİK VE PLASTİKLERİN PİROLİZİYLE ELDE

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 11899 Nisan 2007 (TS 11899: 2000 + T1: 2003 dahil) 2.Baskı ICS 03.080.30; 13.060.99 YÜZME HAVUZLARI SUYUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM VE İŞLETMESİ İÇİN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 797 Mart 2006 ICS 67.080 20 TAZE FASULYE Green beans TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 590 + A1 Haziran 2010 ICS 75.160.20 OTOMOTİV YAKITLARI DİZEL (MOTORİN) GEREKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods TS EN

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 795 Mart 2006 ICS 67.080 20 PIRASA Leeks TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış

Detaylı