20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir"

Transkript

1 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Teknoloji Bazlı Pazarlama Uygulamalarının Sosyal Pazarlama da Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi A Proposal for a Model Using Technology-Based Marketing Practices on Social Marketing Tufan Özsoy 1 Özet Sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde sosyal pazarlama uzun süredir popüler bir konudur. Özellikle teknoloji ve insan davranışındaki değişimler birlikte incelendiğinde geleneksel anlamdaki sosyal pazarlama faaliyetlerinin bu değişimlerin uzağında kaldığı görülmektedir. Sosyal pazarlamanın mesaj, hedef kitle ve ortam seçiminde kitleselliği temel alan geleneksel pazarlama uygulamalarından sıyrılarak değişen teknoloji ve değişen tüketici davranışları doğrultusunda kendini yenilemesi gerekmektedir. Bu anlamda yeni teknolojiler sosyal problemlere yönelik çözümlerin geliştirilmesi sürecinde sosyal pazarlama için önemli bir araç olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma ile teknoloji merkezli bazı pazarlama uygulamalarının sosyal pazarlama alanında kullanılması için bir model önerisi sunulmuştur. Öncelikle neden böyle bir yaklaşıma gereksinim olduğu anlatılmaya çalışılmış sonrasında da modelin temel unsurları ve sürecin işleyişi ifade edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Mobil Pazarlama, İzinli Pazarlama, Lokasyon Bazlı Pazarlama Abstract Social marketing has been a popular topic for a long time for the realization of social goals. Especially depending on changes in technology and human behaviour, when analyzed together, conventional social marketing seen unable to keep pace with these transformations. Mass approach of social marketing on message, audience and media selection and other traditional marketing practices must renewed in accordance with new technologies and new consumer behaviours. In this context, up-to-date technology can be considered as an important tool for social marketing in the development of solutions to social problems. This study proposes a model in which some technologybased marketing practices offered as a tool mix on social marketing field. First, necessity of such an approach has been explained. Then it has been tried to express the basic factors and process of model. Keywords: Social Marketing, Mobile Marketing, Permission Marketing, Location-Based Marketing Giriş Dünya her alanda karmaşık değişimlere sahne olmaktadır. İnovasyon olgusunun genel kabul görmesi ve öneminin anlaşılarak yaygın bir kültür haline gelmesiyle birlikte pazarlama alanı için de yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır. Akıllı telefonlar, taşınabilir bilgisayarlar ve tabletler gibi mobil cihazlar ile mobil internetin yüksek penetrasyon oranları, 3G teknolojisinin yaygın bir şekilde kullanımı ve dünyada artık 4G ye geçiş ve 5G uygulamaları için denemelere başlanmıştır. Özetle iletişim teknolojilerinin kullanım sıklığı ve yaygınlığındaki logaritmik artış pazarlama yönü ile özellikle iletişim faaliyetlerinin yeni bir platforma taşınmasını, içeriklerin farklılaşmasını sağlamıştır. 1 Gümüşhane Üniversitesi, 509

2 Teknoloji Bazlı Pazarlama Uygulamalarının Sosyal Pazarlama da Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi Sharma ve Sheth (2004) e göre, internet, tıpkı endüstri devrimi gibi, işletmelerde ve tüketici davranışlarında radikal bir değişime sebep olmuştur. Tüketici ihtiyaç ve isteklerinin dikkate alınmasına, işlem maliyetlerinin düşmesine ve tüketicileri, zaman/mekan bazlı davranışlarda bulunma zorunluluğundan çıkarıp, zaman/mekan kısıtı olmaksızın hareket edebilme kabiliyetine kavuşturmuştur. Mobilite kavramının uygulamadaki yaygınlığını anlayabilmek adına güncel istatistikler incelenebilir (Tablo.1). Örneğin, yılları arasında internette geçirilen süre toplamı 451 milyar dakikadan 890 milyar dakikaya çıkmıştır (KPCB, 2013). Otuz dört OECD ülkesinde 2014 yılı itibariyle 983 milyonun üzerinde mobil internet kullanıcısı mevcut olup Türkiye yaklaşık 28,5 milyon abone sayısı ile 10. Sırada yer almaktadır, yine bu 34 ülkede 344 milyonun üzerinde sabit bağlantı üzerinden internet aboneliği olup Türkiye 8,5 milyon abone ile 11. sıradadır (OECD, 2015). Dakikada; küresel anlamda internette 640 terabyte kadar bir trafik gerçekleşmekte, 6 milyon facebook Tablo 1. Mobil Cihaz ve Mobil İnternet Penetrasyon Oranları (2013) Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Toplam Mobil cihaz kullananların sayısı (kişi) (nüfusa oran) 1,49 milyar (%119,2) 5,17 milyar (%87,6) 6,66 milyar (%93,1) Mobil internet erişimi olanların sayısı (kişi) (nüfusa oran) 939 milyon (%75) 991 milyon (%16,8) 1,93 milyar (%26,7) Kaynak: ITU (International Telecommunication Union), Key ICT Indicators for Developed and Developing Countries and The World, 2015a. sayfası görüntülenmekte, 2 milyon Google araması yapılmakta, Youtube a 30 saatlik video eklenmekte, 1.3 milyon video görüntülenmekte, uygulama indirilmekte, 204 milyon e-posta gönderilmekte, fotoğraf yüklenmekte, 20 milyon fotoğraf görüntülenmekte ve tweet gönderilmektedir (Intel, 2012). Küresel anlamda yaşanan bu hızlı gelişim Türkiye de de benzer şekilde gözlenmektedir. Tablo.2 incelendiğinde, mobil telefona sahip olma ve mobil internet kullanım yaygınlığından, toplumun mobilitiye verdiği önem daha iyi anlaşılmaktadır. Tablo 2. Türkiye de Mobil Telefon Sahipliği ve Mobil İnternet Kullanım Oranları ( ) Mobil telefon sahipliği oranı (%) (2013 sonu itibariyle ) '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 25,5 30,5 35,8 42,2 51,9 64,3 76,7 89,1 93,5 88,1 85,6 89,4 91,4 92,9 Mobil İnternet kullanan birey oranı (%) (2013 sonu itibariyle ) '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 3,7 5,1 11,3 12,3 14,5 15,4 18,2 28,6 34,3 36,4 39,8 43,0 45,1 46,2 Kaynak: ITU (International Telecommunication Union), Percentage of Individuals Using The Internet, 2015b. 510

3 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Özellikle teknoloji ve insan davranışındaki değişimler birlikte incelendiğinde geleneksel anlamdaki sosyal pazarlama faaliyetlerinin etkinliği ciddi bir şekilde sorgulanabilir. Yeni teknolojiler sosyal problemlerin tespit edilip çözümlerin geliştirilmesi sürecinde sosyal pazarlama için giderek daha da önemli bir araç durumuna gelmiştir. Bu çalışma ile teknoloji merkezli bazı pazarlama uygulamalarının sosyal pazarlama alanında kullanılması için bir model önerisi sunulmuştur. Öncelikle neden böyle bir yaklaşıma gereksinim olduğu anlatılmaya çalışılmış sonrasında da modelin temel unsurları ve sürecin işleyişi ifade edilmeye çalışılmıştır. Modelin geliştirilebilmesi adına sonraki çalışmalar için olası araştırma sorularına da yer verilmiştir. Akademik çalışmalar ve teknolojiye dayalı uygulamalar ile geliştirilebileceğine inanılan bu modelin sosyal pazarlama için yenilikçi bir bakış açısı ortaya koyduğu düşünülmektedir. Geleneksel Sosyal Pazarlama Sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde sosyal pazarlama uzun süredir popüler bir konudur (Wymer, 2010; Wakefield vd., 2010). Sosyal pazarlama, bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve refah seviyesini yukarı çekmek için; çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal hayatın korunması, sigara ve alkol kullanmanın önlenmesi, aile planlaması, tüketimin azaltılması, atıkların kontrollü bertarafı, bulaşıcı hastalıklardan korunma, kanserin erken teşhisi, organ ve kan bağışı, alkollü araba kullanmayı önleme, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, trafikte aşırı hızı önleme, anne sütüyle beslenme gibi toplumsal konularda davranış değişikliği oluşturmayı amaçlar. Sosyal pazarlamayı Andreasen (1993), ticari pazarlama tekniklerinin hedef kitleler üzerinde davranış değişikliği geliştirmeye yönelik programların analizi, planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılması olarak ifade ederken Kotler, Roberto ve Lee (2002, s.5) bu davranış değişikliğini; bireyler, topluluklar veya bir bütün olarak toplum lehine, gönüllü olarak bir davranışı kabul etme, reddetme veya düzeltme olarak vurgulamışlardır. Bloom ve Novelli (1981) ise, sosyal pazarlamayı, sosyal bir düşüncenin ya da uygulamanın hedef grup tarafından kabul edilebilirliğini arttırmak için programların tasarlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreci olarak ifade etmişlerdir. Kırk yıllık bir geçmişin ardından sosyal pazarlama kavramına ilişkin 45 in üzerinde akademik tanımı mevcuttur. Kavrama ilişin bir fikir birliğinin eksikliği Andreasen (2006) tarafından sosyal pazarlamanın gelişimi adına önemli bir engel olarak yorumlanmaktadır. Yapılan farklı tanımlar sosyal pazarlamanın, bireysel veya toplumsal (prosocial) ölçüde davranış değişiklikleri oluşturmayı amaçladığını göstermektedir. Bu bağlamda bireyin kendi için bir davranış değişikliğine gitmesi veya diğerlerinin menfaatini gözeterek özgeci (altruistic) bir tavır takınması sosyal pazarlama kampanyalarının temel amacını oluşturmaktadır (Handelman ve Arnold, 1999; Dearing, 1996) li yıllarda sosyologlar (Wiebe, 1951) sosyal pazarlama olgusuna odaklanırken birkaç on yıl sonra pazarlama perspektifi üzerinden kavram alansal boyutta pazarlamacılar (Kotler ve Levy, 1969) tarafından çalışılmaya başlanmıştır. Andreasen (2002) in analizine göre, 30 yıllık geçmişine rağmen sosyal pazarlama alanı genel olarak tam anlaşılabilmiş değildir. Benzer biçimde Grier ve Bryant (2005) da, sosyal pazarlamanın en çok kullanıldığı alanlardan biri olan kamu sağlığı sektöründe bile olgunun uygulamacıları tarafından iyi kavranamadığını belirtmektedir. Kavrama ilişkin sınırlı bir farkındalığın olduğu, sürecin ve kullanılabilecek araçların tam olarak algılanamadığı, eğilimin daha çok tutundurma faaliyetleri ile kısıtlı kaldığı ifade edilmektedir. Sosyal pazarlama alanında yapılan akademik çalışmaların genel olarak, sosyal pazarlamanın etkinliği ve özellikle kampanyalarda ikna edebilirliğin hangi değişkenler ile sağlandığı üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (Griskevicius ve van Vugt, 2012; Kubacki, ve Siemieniako, 2011). Ancak Wymer (2011) sosyal pazarlama çalışmalarının daha geniş bir sosyal arka plana yayılması gereğini ifade etmektedir. Peattie ve Peattie (2003, 2009) sosyal amaçları gerçekleştirebilmek adına birçok ticari pazarlama tekniğinin kullanılmasını işin doğasına aykırı bulmakta olup özellikle tüketimin artmasına dikkat çekmektedirler. Yazarlara göre pazarlama bileşenlerinin doğrudan sosyal pazarlamaya entegre edilmemesi, ürün yerine öneri, dağıtım yerine erişebilirlik, fiyat yerine katılım maliyeti ve tutundurma yerine iletişim kullanılması daha uygundur. Blake (1999) ile Young v.d. (2010) çalışmalarında, davranış değişikliği alanında tutum-davranış boşluğu veya değer-hareket boşluğu olarak isimlendirilen durumu vurgularken, 511

4 Teknoloji Bazlı Pazarlama Uygulamalarının Sosyal Pazarlama da Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi Andreasen (2003, s.300) değişime hazır olma veya değişime ilişkin düşünme durumun nasıl harekete dönüştürülebileceği konusunda bir anlayış eksikliği olduğuna dikkat çekmektedir. Shove (2010) da bireyin bilgi, tutum ve değerleri ile davranışı arasında doğrusal bir ilişki olduğu varsayımlarını eleştirmektedir. Dalsace ve Markovitch (2009) özellikle gelişmiş ülkelerde pazarlama kavramının negatif bir çağrışıma sahip olduğunu, davranış değişimi için bu kavramın kullanılmasının kimi zaman zorlayıcılığı ifade eden negatif bir algıya sebep olduğunu belirtmektedir. Evans (2008) a göre, Andreasen in 2002 yılındaki çalışmasında sosyal pazarlamanın büyüme evresine girdiği tespitinden birkaç yıl sonra sosyal medya olgusun hızlı bir şekilde hayatımıza girmiş ve sosyal medya pazarlaması kavramı gündeme gelmiştir. Bu da toplumun sosyal pazarlamayı sosyal medya ile karıştırmasına, kavramı sosyal davranışı değişikliği yerine sosyal iletişim olarak algılamasını sağlamıştır. Sosyal pazarlama olgusuna yönelik eleştirinin yapıldığı çok sayıda yayın bulunmaktadır (ör: Goldberg, 1995; Ling vd., 1992; Andreasen, 1994). Eleştiriler; bireylerin iradeleri yokmuş gibi idare edilmesi, bireyin edilgenlikle ve davranışlarının rasyonellikle sınırlı olması, insanların kendi arzularından uzaklaştırılarak geleneksel kalıplar içinde (baskın olan sosyal söylem doğrultusunda) davranış geliştirmeye zorlanması şeklinde ifade edilmektedir (Dolenko, 1997; Raftopoulou, 2011). Sosyal pazarlama kampanyalarında kitlesel pazarlama uygulamalarındaki gibi hedef kitlenin ciddi bir mesaj maruziyeti söz konusudur (Hastings vd., 2004; Elder vd., 2004; Wilson, 2000). Godin (2001), tüketicilere kontrolsüz şekilde yönlendirilen mesaj bombardımanı sürecinin tüketicinin ilgisini bölüp başka bir şey düşünmeye yönlendirdiğini belirterek bu durumu tacizkâr pazarlama olarak tanımlamıştır (Ünal, 2010, s.157). Yeni Yaklaşımların Gerekliliği Sosyal pazarlamaya ilişkin akademik çalışmaların birçoğunda (Kotler ve Lee, 2008; Hastings, 2007; French ve Blair-Stevens, 2006; Andreasen, 2002) iktisadi değişim teorisi ile sosyal pazarlamanın ilişkilendirildiği görülmektedir. Klasik iktisat teorisi bireyin rasyonel olduğu ve daima kendi faydasını maksimize etmek için gayret ettiği varsayımını destekler. Yine bu teori, insanın mevcut bilgi ve alternatifler ışığında sistematik bir değerlendirme yaptığını ve sonuçta kendisi için en iyi olan için tercihte bulunduğunu varsaymaktadır. Tüketiciler en az maliyetle en fazla kazanım motivasyonuna sahip, kişisel çıkarına odaklanan aktörlerdir (Thaler, 2000; Doucouliagos, 1994; Bagozzi, 1975). Bu anlamda değişim teorisi, tüketicilerin belirli ürün ve hizmetlerden kazanımlarını onların fiyatları ile kıyasladığı, ticari pazarlama süreçleri ile daha fazla ilişkilendirilebilir. Mullainathan ve Thaler (2000) yeni davranışsal teoriye göre insanın irrasyonel olduğunu belirtmekte, Odabaşı (2014, s ) ise iktisadi Tablo 3. Tüketicinin Modernist-Postmodernist Kavramlarına Göre Değerlendirilmesi Modernist bakış açısı ile tüketici Postmodern bakış açısı ile tüketici Rasyoneldir Planlı hareket eder Organize olur Konformisttir Moral ve ahlaki değerlere sahiptir Rasyonel değildir Tutarsızdır Dengesizdir Bireycidir Moral ve ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlı değildir Kaynak: Odabaşı, Y. (2014), Postmodern Pazarlama, Mediacat Kitapları, s den derlenmiştir. değişim teorisinden uzaklaşmayı Tablo.3 de gösterildiği gibi modernist-postmodernist kıyaslaması ile ifade etmektedir. Ayrıca Odabaşı (2014, s.126) nın Dedeoğlu (2001, s ) ndan aktardığına göre, postmodernizmin kabullerinden biri olan tüketicinin pasif konumdan 512

5 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 çıkartılıp, aktif konuma getirilmesinin doğal bir sonucu olarak, postmodern tüketici özelliklerinin de farklı olacağının baştan kabullenilmesi gerekmektedir ve tüketici davranışları ile ilgili postmodern önermelerin bazıları şöyle ifade edilebilir: Tüketici kişisel ve sosyal yapıda parçalanmış ve bireyselleşmiştir. Büyük pazar dilimleri yerini mikro, kabile ya da niş olarak ifade edilebilen çok küçük pazar dilimlerine bırakmıştır. Toplumsal taahhütlerin ve bağlılığın yerini bireysel taahhütler almış ve büyük anlatılara güvensizlik ve şüphecilik artmıştır. Geleceğe yönelik olarak iyimser ve sürekli ilerlemeyi hedef alan yaklaşım yerini, kötümser, bugünü yaşamayı içeren ve durağan yaklaşıma bırakmıştır. Tüketici, birçok karşıt olay ve olguyu bir arada yaşayabilmektedir. Bu da toleranslığın ve aynı zamanda karmaşanın artmasına yol açmaktadır. Yukarıda ifade edilmeye çalışıldığı üzere, günümüz bireyini, popüler bazı teorilerin geçerliliğini yitirmiş bazı varsayımları ile değerlendirmek yanlış olacaktır. Quarry ve Ramirez (2009), insanların önemli bir kısmının doğru olanın ne olduğu konusunda bilgiden etkileniyor olmasına rağmen riskli davranışlarda bulunmaya devam ettiğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde Fukuda ve Ebina (2011) da, davranış değişikliğinin sadece doğru olanın ne olduğunu belirten bilgiye maruz kalmakla yeterli olmayacağını, algı, tutum ve motivasyonların da süreçte önem taşıdığını savunmaktadır. Yani, sadece doğru olanı işaret etmenin pek de etkili sonuç vermemesi tüketicinin rasyonelliği konusunda fikir vermektedir. Sosyal pazarlama bileşenlerini ve böylece sosyal pazarlama performansını etkileyen çok sayıda değişkenden söz edilebilir. Bu sebeple sosyal pazarlama planlayıcılarının pazarlama kararlarını ilgili toplumsal alanı gözeterek geliştirmelidirler (Ekerete, 2001). Sosyal pazarlama uygulamaları farklı şekillerde uygulama alanı bulsa da konuya ilişkin teorik yapının Amerika ve Avrupa da geliştirildiği de dikkate alınmalıdır. Bu anlamda yerele uygun bir yaklaşımın eksikliği söz konusudur. Günümüz sosyal pazarlama uygulamaları incelendiğinde, geleneksel olarak ifade edebileceğimiz bu sosyal pazarlama yaklaşımının temel zayıflıkları şu maddeler halinde özetlenebilir: Kitlesel mesaj Kitlesel ortam Kontrolsüz sıklık Tek yönlü iletişim Düşük ilgi ve katılım düzeyi Kitlesel/geleneksel içerik, söylem (bilinenleri tekrar etmek, emir içeren söylem) Sonuçların ölçümlenememesi ve bu sebepten sürecin yönetilememesi (objektif değerlendirme ölçütlerinin olmaması) İzinli pazarlama yerine tacizkar pazarlama uygulamalarının kullanılması Postmodern pazarlama algısı yerine modern öncesi (zaman zaman satış anlayışı dönemini anımsatan) bir pazarlama anlayışı ile kampanyaların tasarlanması Yüksek maliyet (kitlesel ortam kullanarak kitlesel mesaj taşımaktan kaynaklanan düşük etkinlik/maliyet oranı) Eğlence faktörünün göz ardı edildiği, tek düze, yaratıcılıktan uzak, çoğu zaman bireyi bekleyen tehditleri ifade eden sıkıcı içerik. Belirtilmeye çalışılan bu unsurların bir araya gelmesi ile sosyal pazarlamanın etkinliğinde ciddi sıkıntılar yaşandığı görülmekte olup yeni bir model ihtiyacının ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bir Model Önerisi Bir topluluk için oldukça çekici düzeyde değişimi içeren bir kampanya bir diğer grup için yeterli bulunmayabilir. Bu sebeple sosyal pazarlama kampanyalarının hedef kitlenin ihtiyaçları, arzuları ve motivasyonlarına uygun hale getirilerek tasarlanması önemlidir. (Donovan, 2011). İlgilenim (involvement) kavramı tüketim sürecinin açıklanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Barber vd., 2007; Ahmed vd., 2004; Mano vd., 1993; Holbrook vd., 1982). Yüksek/düşük ilgilenimli tüketiciler ile satın alım için düşük/yüksek katılım gerektiren ürünler olarak literatürde yer almaktadır (Schiffman v.d.., 2008; Quester v.d..,2007; Schiffman ve Kanuk, 513

6 Teknoloji Bazlı Pazarlama Uygulamalarının Sosyal Pazarlama da Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi 2006). Zaichkowsky (1985: 342) tüketicinin ilgilenim düzeyinin bir ürüne yönelik kişisel ilgililik derecesine bağlı olduğunu savunmaktadır. Ürünler farklı kişiler için farklı anlamlara gelebilmektedir ve eğer ürün kişinin alakalı olduğu birşey ise o ürün hakkkında bilgi edinmek istemesi muhtemeldir. Sosyal pazarlama sürecinde de hedef kitlenin dilimlendirilip alt grupların tanımlanması sonrası her alt gruba özel içeriklerin geliştirilmesi ve yine grup profiline hitap eden ortam karması üzerinden mesajın gönderilmesi, mesajın hedef kişi/grup tarafından amaca uygun olarak anlamlandırılması ve harekete geçirici bir etki taşıması bakımından önemli görülmektedir. Çalışmada bahsedilen, sosyal pazarlamanın geleneksel uygulamalarının zayıf yönleri dikkate alınarak aşağıdaki model geliştirilmeye çalışılmıştır. Şekil.1 Teknoloji Bazlı Bir Sosyal Pazarlama Modeli Önerilen model temel olarak sosyal pazarlama uygulamalarında, gelişen teknolojinin kullanılmasını, bunu yaparken de mobil pazarlama, izinli pazarlama ve lokasyon bazlı pazarlama yaklaşımlarından istifade edilmesi üzerine kurulmuştur. Bu modelin temel nitelikleri şunlardır: Hedef kitlenin pasif olmadığı, çift yönlü iletişim (etkileşim ) Kişiye özel geliştirilmiş mesaj/içerik/ortam Doğru yer, doğru zaman ve doğru sıklık (hedef kitlenin ruh halini dikkate alan) (lokasyon bazlı pazarlama) Etkileşimlilik ve teknoloji kullanımı sayesinde etkinliğin ölçümlenebilir ve sürecin yönetilebilir olması Tacizkar yerine izinli pazarlama yaklaşımı, kişisel gizliliğin korunması Postmodern birey yaklaşımı Eğlence, özgecilik (altruism), ortak paylaşım imkanı Maliyet etkinlik Kullanılan araçların çeşitliliği Gerçek zamanlı oluş -kişisel ilişkilendirilebilirliğin yüksekliği- (lokasyonun veya zamanın dikkate alınarak mesajın taşınması) Modelde, kişiselleştirilmiş mesaj ve ortamın yine hedef kitleye uygun zaman ve mekanlarda, hedef kitlenin izni ile ulaştırılması esas alınmaktadır. Kitlesellikten uzaklaşan bu tarz ile hedef kitlenin kendini özel hissetmesi ve kendine özel geliştirilmiş içeriğe karşı yüksek ilgilenim düzeyine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca mesaj içeriğini geliştirilmesinde hedef kitlenin farklı derecelerde sosyal ilişkiye sahip olduğu referans kişi veya grupların olması da başarıyı etkileyecek en temel unsurlardan biri olarak görülmektedir. Mobil Pazarlama Birebir pazarlama olarak da bilinen kişiselleştirilmiş pazarlama ürün ve hizmetlerin müşterilere, profillerine uygun olarak sunulması sürecidir (Murthi ve Sarkar, 2003). Müşterinin ihtiyaçlarının net bir şekilde tanımlanması ve buna uygun ürün ve hizmetler 514

7 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 sunulması mantığına dayanır. Son yıllarda teknolojik gelişmelerin paralelinde özellikle mobil cihazlar yoluyla müşterilerle iletişimin yapısı değişmeye başlamıştır. Mobil pazarlama işletmelere; etkileşim, yerel bilgiye erişim, müşteriye her an erişebilme imkanı gibi çok değerli imkanlar sunmakta, böylece tüketiciye ilişkin bilgi toplanarak onların tercihleri daha doğru, hızlı ve düşük maliyetli olarak yorumlanabilmektedir (Choi, 2000). Gelecekte mobil kişisel pazarlamayla gerçekleşecek işlem hacminin artacağı ve birebir pazarlamanın temel aracı haline geleceği tahminleri yapılmaktadır (O Shea, 2007) sonunda internet kullanıcıların sayısının 3 milyar kişiye, internet bağlantısı olan cihaz sayısı 15 milyara, 2020 yılında ise 4 milyar kişilik erişime ve internete bağlanan 31 milyar cihaz olacağı tahminini yapan Intel (2011) firması, mobil telefon kullanıcılarının profilini tespit etmeye yönelik çalışmalar da gerçekleştirmektedir. Intel e göre mobil telefon kullanıcılarının; %40 ı telefonlarını 7 gün 24 saat açık ve sürekli erişilebilir halde bırakmakta, %80 i uyurken telefonlarını yataklarının yakınında bulundurmakta, %50 si telefonsuz bir sosyal yaşamın çok kötü olacağına inanmakta, %43 ü telefonlarının kişisel stillerini yansıttığını düşünmekte, %20 si telefonlarını kaybetmektense cüzdanlarını kaybetmeyi tercih edeceklerini bildirmekte, Ortalama bir Amerikalı nın günde, sosyalleşmek için mobil telefonuyla 2,7 saat vakit geçirmektedir. İzinli Pazarlama Godin (1999) tarafından geliştirilen izinli pazarlama kavramı, kitlesel olan ve hedef odaklı olmaktan uzaklaşan geleneksel pazarlama yaklaşımına bir tepki niteliğindedir. Bu bakış açısı tüketicilerin yüksek ilgilenim düzeyine sahip oldukları bazı mal ve hizmetlere ait kişiselleştirilmiş içeriğe sahip, kendileri için bir fayda önerisi bulunan mesajları kendi rızalarıyla istemeleri mantığına dayanır. Mobil pazarlama ve izinli pazarlama konusunda çalışan bazı yazarların (Dickinger v.d., 2005; Bauer v.d., 2005; Carroll v.d., 2005; Wu ve Wang, 2005; Barnes ve Scornavacca, 2003; Krishnamurthy, 2001; Akaah v.d., 1995) çalışmaları incelendiğinde süreçte etkili olan başlıca faktörlerin; markaya güven, izin, mesaj içeriği, mesajın kişiselleştirilmesi, tüketicinin kontrol gücü ve mahramiyeti, algılanan risk, sosyal normlar, tüketicinin bilgi düzeyi, maliyet, uygunluk, algılanan yarar, mesaj ilgililiği, kullanım kolaylığı, maddi fayda, ilgili tecrübeler, reklam sayısı/sıklığı, maliyet olduğu anlaşılmaktadır. İşletmeler mobil pazarlamayı benimsemekte direnç sergilemekte olup bunun temel sebebi tüketicilerin, kişisel bilgi güvenliği ve spam mesajlara ilişkin çekincelerinden dolayı, sürece dahil olmada isteksiz davranmalarıdır (Hoffman v.d., 1999). Bu durum da aslında izinli pazarlama için önemli bir kaldıraç etkisi yaratma gücüne sahiptir. Lokasyon Bazlı Pazarlama Lokasyon bazlı hizmetler; coğrafi bilgi sistemleri (GIS), küresel konumlama sistemleri (GPS), çok fonksiyonlu mobil cihazlar ve internet ağ hizmetlerinin bir bütünü olarak ifade edilebilir (Kuhn 2004; Jiang ve Yao, 2006). Müşterileriyle aralarında yeni iletişim kanalları geliştirmek isteyen işletmeler için lokasyon bazlı uygulamalar oldukça ilgi çekicidir (Sukaphat, 2011). Küresel boyutta mobilitenin yaygınlaşması ve mobil iletişimin günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmesi, mobil teknolojilerin pazarlama için, hiç olmadığı kadar önemli ve etkin bir araç olarak kullanılabilmesini sağlamıştır. Mobil cihazlar, gsm ve internet teknolojileri artık bireylerin nerede olduğunun anlık olarak bilinebilmesine imkan tanımaktadır. Cihazların genelde 7/24 açık ve bireyin yakınında olması, bireyi sürekli erişilebilir hale getirmenin ötesinde mevcut lokasyonuna gore ona özel tekliflerin geliştirilmesinin de önünü açmıştır. Ticari pazarlamada kullanımı yaygınlaşmaya başlayan lokasyon bazlı mobil pazarlama anlayışı özellikle GSM operatörlerince bir hizmet olarak ticari abonelerine sunulmaktadır. Ilgili gsm operator abonesi olan ve işletme yakınında bulunan mobil telefon sahiplerinin operatör tarafından tespit edilmesinin ardından sms yoluyla işletmenin ürünleri hakkında bilgi verilebilmekte, onlara özel anlık kampanyalar sunulabilmektedir. Ancak bu yaklaşımda, tüketici tarafından kişisel gizlilik hassasiyeti, tekliflerle ilgilenim düzeyi benzeri konularda boşluklar da mevcuttur. İzinli olmadığı sürece sadece lokasyon bazlı mobil pazarlama uygulamalarının etkinliğine şüphe ile yaklaşılabilir. 515

8 Teknoloji Bazlı Pazarlama Uygulamalarının Sosyal Pazarlama da Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi Yukarıda özeti ifade edilmeye çalışılan model önerisi ve öneriye ilişkin temel unsurlar, geliştirilebilir ve çeşitlendirilebilir niteliktedir. Bu çalışma ile bir modelin etkinliğinin sınanması değil önerilen modele ilişkin bir tartışma ortamının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda modele ilişkin yeni araştırma sorularının ve hipotezlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Sonuç Yerine Birey veya toplum bazında davranış değişikliği oluşturabilmek için disiplinler arası bir bakış açısı geliştirmek yerine ticari pazarlamanın yeterli olabileceği kabulü tartışılır hale gelmiştir. Ticari pazarlamada kullanılabilen çok sayıda enstrümanın varlığına rağmen geleneksel metotlarla, değişmeyen içerik ve söylemlerle kampanyalar geliştirmenin amaca hizmet etmediği görülmektedir. Sosyal pazarlamanın mesaj, hedef kitle ve ortamda kitleselliği temel alan geleneksel pazarlama uygulamalarından sıyrılarak değişen teknoloji ve değişen tüketici davranışları doğrultusunda kendini yenilemesi gerekmektedir. Bu çalışmada önerilen modelde modern bireyin, değişen algı ve beklentileri dikkate alınmıştır. Bunun için halihazırda ticari amaçla kullanılan mobil pazarlama uygulamalarının, davranış değişikliği oluşturma sürecinde bir araç olarak nasıl değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Yeni davranışsal boyutların dikkate alınarak yeni teknoloji uygulamalarının kullanılmasıyla, sosyal pazarlama kampanyalarının etkinliğinin artacağı öngörülmektedir. İfade edilmeye çalışılan model önerisinin geliştirilebilmesi için sonraki çalışmalarda aşağıdaki sorulara cevap aranması gerektiği düşünülmektedir: Devlet önerilen modeli sosyal pazarlama kampanyalarında alternatif bir araç olarak kullanabilir mi? İçerik geliştirme sürecinde referans kişi ve grupların rolü ve önemi nedir? Hizmet sağlayıcılar nasıl bir ücretlendirme yapabilir? Devlet bu tür kampanyaların ücretsiz bir şekilde karşılanması yönünde yasal düzenleme yapmalı mı? Süreçte farklı ortamlar (video, sesli mesaj, foto, sms, mms, oyun, sosyal medya vb.) daha etkin nasıl kullanılabilir? Modele bağlı olarak geliştirilecek uygulamaların performansının ölçümlenmesinde hangi kriterler kullanılabilir? Lokasyon bazlı pazarlama ve izinli pazarlama uygulamaları sırasında kişisel bilginin korunması nasıl sağlanabilir? Model GSM operatörleri ve internet hizmet sağlayıcıları tarafından ticari bir ürün haline getirilebilir mi? Ne tür sosyal ilişkilerin (aile, sevgili, arkadaş, kanaat önderleri, ünlü simalar vb.) kullanımı, davranış değişikliği oluşturmada daha başarılı olabilir? Modelin geliştirilmesi için farklı pazarlama yaklaşımları ve uygulamaları sisteme entegre edilebilir mi? Kaynakça Ahmed, Z. U., Johnson, J. P., Yang, X., Kheng Fatt, C., Sack Teng, H., & Chee Boon, L. (2004). Does country of origin matter for low-involvement products?. International Marketing Review, 21(1), Akaah, I.P., Korgaonkar, P.K., & Lund, D. (1995). Direct Marketing Attitudes. Journal of Business Research, 34 (3), Andreasen, A.R. (1993). Revisiting the Disadvantaged: Old Lessons and New Problems. Journal of Public Policy & Marketing, 12, 2, Andreasen, A. R. (1994). Social marketing: Its definition and domain. Journal of public policy & marketing, Andreasen, A.R. (2002). Marketing Social Marketing in The Social Change Marketplace, Journal of Public Policy & Marketing. Vol. 21, No.1, Andreasen, A.R. (2003). The Life Trajectory of Social Marketing: Some implications. Marketing Theory, 3, 3, Andreasen, A.R. (2006). Social Marketing in the 21st century. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 516

9 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Bagozzi, R. P. (1975). Marketing as exchange. The Journal of Marketing, Barber, N., Ismail, J., & Dodd, T. (2007). Purchase attributes of wine consumers with low involvement. Journal of Food Products Marketing, 14(1), Barnes, S., & Scornavacca Jr., E. (2003). Mobile Marketing: The Role of Permission and Acceptance. Proceedings of the Second International Conference on Mobile Business, Vienna, Austria. Bauer, H., Barnes, S. J., Neumann, M., & Reichardt, T. (2005). Driving Consumer Acceptance of Mobile Marketing: A theoretical framework and empirical study. Journal of Electronic Commerce Research, in press. Blake, J. (1999). Overcoming the value-action gap in Environmental Policy: Tensions Between National Policy and Local Experience. Local Environment 4(3): Bloom, P. N., & Novelli, W. D. (1981). Problems and Challenges in Social Marketing. Cambridge, MA: American Science Institute. Carroll, A., Barnes, S.J., & Scornavacca Jr., E. (2005). Consumers Perceptions and Attitudes Towards SMS Mobile Marketing in New Zealand. Proceedings of the Fourth International Conference on Mobile Business, Sydney, Australia, July 11-13, pp Choi, D.Y. (2000). Personalized Local Internet in the Location-based Mobile Web Search, Decision Support Systems 43 (1) Dalsace, F., & Markovitch, D. (2009). Is Marketing Becoming a Dirty Word?. Jouy-en-Josas: Groupe HEC. Dedeoğlu, A. (2001). Pazarlama Bilimindeki Gelişmeler Işığında Internet Eğiliminde Pazarlama Ve Tüketici Eğilimleri Araştırması. Doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE. Dearing, J.W., (1996). Social marketing and diffusionbased strategies for communicating with unique populations: HIV prevention in San Francisco. Journal of Health Communication, 1(4), Dickinger, A., Scharl, A., & Murphy, J. (2005). Diffusion and Success Factors of Mobile Marketing. Electronic Commerce Research and Applications, 4 (2), Dolenko, M. (1997). Break Free: Building a Critique of Social Marketing Theory. Thesis / Dissertation ETD. MQ44892.pdf. Donovan R. (2011). Social Marketing s Mythunderstandings. Journal of Social Marketing;1:8 16. Doucouliagos, C. (1994). A note on the evolution of homo economicus. Journal of Economic Issues, Ekerte, P.P. (2001). The Effect of Culture on Marketing Strategies of Multinational Firms: A Survey of Selected Multinational Corporations in Nigeria, African Study Monographs, 22:2, pp Elder, R. W., Shults, R. A., Sleet, D. A., Nichols, J. L., Thompson, R. S., Rajab, W., & Task Force on Community Preventive Services. (2004). Effectiveness of mass media campaigns for reducing drinking and driving and alcohol-involved crashes: a systematic review. American Journal of preventive medicine, 27(1), Evans, D.W. (2008) Social Marketing Campaigns and Children s Media Use (online) docs/18_01_08.pdf French, J., & Blair-Stevens, C. (2006). From Snake Oil Salesmen to Trusted Policy Advisors: The Development of a Strategic Approach to the Application of Social Marketing in England. Social Marketing Quarterly, 12, 3, Fukuda, Y., & Ebina, R. (2011). Health Communication, Asian Perspectives and Evidence on Health Promotion and Education, Tokyo: Springer. Godin, S. (1999). Permission Marketing: Turning Strangers into Friends, and Friends into Customers. New York, Simon&Schuster. Godin, S. (2001). Permission Marketing. (Çev.: Ermert,M.). İstanbul: Rota Yayınları. 517

10 Teknoloji Bazlı Pazarlama Uygulamalarının Sosyal Pazarlama da Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi Goldberg, M. E. (1995). Social marketing: are we fiddling while Rome burns?. Journal of Consumer Psychology, 4(4), Grier, S., & Bryant, C.A. (2005). Social Marketing in Public Health. Annual Review of Public Health, 26, Griskevicius, V., Cant, S. M., & Vugt, M. (2012). The Evolutionary Bases for Sustainable Behavior: Implications for Marketing, Policy, and Social Entrepreneurship. Journal of Public Policy & Marketing, 31, 1, Handelman, J. M., & Arnold, S. J. (1999). The role of marketing actions with a social dimension: Appeals to the institutional environment. The Journal of Marketing, Hastings, G., Stead, M., & Webb, J. (2004). Fear appeals in social marketing: Strategic and ethical reasons for concern. Psychology & Marketing, 21(11), Hastings, G. (2007). Social Marketing: Why should the Devil have all the best tunes?. Amsterdam: Elsevier/Butterworth-Heinemann. Hoffman, D.L., Novak, T.P. % Peralta, M. (1999). Building Consumer Trust Online, Communications of the ACM, Vol. 42 No. 4, pp Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. Journal of consumer research, Intel (2011). Servlet/previewBody/ /Intel%20 Infographic.jpg Intel (2012). tent/uploads/2012/01/infographic _600_intel.jpg ITU (International Telecommunication Union) (2015a). Key ICT Indicators for Developed and Developing Countries and The World, itu.int/en/itu-d/statistics/documents/statistics/2014/itu_key_ _ict_data.xls ITU (International Telecommunication Union), (2015b) Percentage of Individuals using the Internet. Individuals_Internet_ xls Jiang B. & Yao X. (2006). Location-based Services and GIS in Perspective. Computers Environment Urban System, 30(6): Kotler, P. & Lee, N. (2008). Social Marketing: Influencing Behaviors for Good. Los Angeles: Sage Publications. Kotler, P. & Levy, S. J. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing, 33, 1, Kotler, P., Roberto, N., & Lee, N. (2002). Social Marketing: Improving the Quality of Life. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications. KPCB (2013). KPCB Internet Trends Report, Krishnamurthy, S. (2001). A Comprehensive Analysis of Permission Marketing. Journal of Computer Mediated Communication, 6 (2). Kubacki, K., & Siemieniako, D. (2011). Innovation in Social Marketing Research Methods: What Can Collages Add to a Multimethod Research Project Exploring Alcohol Consumption Among Young People?. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 23, 4, Kuhn, P.J. (2004). Location-based Services in Mobile Communication Infrastructures. AEU- International Journal of Electronics and Communications; 58(3): Ling, J. C., Franklin, B. A., Lindsteadt, J. F., & Gearon, S. A. (1992). Social marketing: its place in public health. Annual Review of Public Health, 13(1), Mano, H., & Oliver, R. L. (1993). Assessing the dimensionality and structure of the consumption experience: evaluation, feeling, and satisfaction. Journal of Consumer research, Mullainathan, S., Thaler, R. H., & National Bureau of Economic Research. (2000). Behavioral Economics. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Murthi, B.P.S.; Sarkar, S. (2003). The Role of The Management Sciences in Research on Personalization, Management Science; 49 (10),

11 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran, 2015 Odabaşı, Y. (2014). Postmodern Pazarlama: Tüketim ve Tüketici. Istanbul: MediCat Yayınları. OECD (2015). oecdbroadbandportal.htm O Shea, D. (2007). Small Screen for Rent, Telephony Online. Telephony Overland Park Ks, 248, 2, Peattie K. & Peattie S. (2003). Ready to Fly Solo? Reducing Social Marketing s Dependence on Commercial Marketing Theory. Marketing Theory; 3(3): Peattie, K. & Peattie, S. (2009). Social Marketing: A Pathway to Consumption Reduction, Journal of Business Research, 62: Quarry, W. & Ramirez, R. (2009). Communication for another development: Listening before telling. London: Zed Books. Quester, P.G., Neal, C., Pettigrew, S., Grimmer, M., Davis, T. & Hawkins, D.I. (2007). Consumer Behaviour: Implications for Marketing Strategy, 5th ed., McGraw-Hill Australia, North Ryde. Raftopoulou C.E. (2011). The Captured Citizen: A Critique of Social Marketing. waikato.ac.nz/ejrot/cmsconference/2003/proceedings/criticalmarketing/reftopoulou.pdf Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L. (2006). Consumer Behavior, 8th ed., Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, NJ. Schiffman,L.G., Bednall,D., O Cass, A.,Paladino, A.,Ward, S. & Kanuk, L.L. (2008), Consumer Behaviour, 4th ed., Pearson Education Australia, Frenchs Forest. Sharma, A., & Sheth, J. N. (2004). Web-based Marketing: The Coming Revolution in Marketing Thought and Strategy. Journal of Business Research, 57, 7, Sukaphat, S. (March 16, 2011). An Implementation of Location-based Service System with Cell Identifier for Detecting Lost Mobile. Procedia Computer Science, 3, Thaler, R. H. (2000). From homo economicus to homo sapiens. The Journal of Economic Perspectives, Ünal, S. (2010). İnternet Üzerinde İzinli Pazarlama Yaklaşımı, Öneri.(9), (34), Wakefield, M. A., Loken, B., & Hornik, R. C. (2010). Use of mass media campaigns to change health behaviour. The Lancet, 376(9748), Wiebe, G.D. (1952). Merchandising Commodities and Citizenship on Television. Public Opinion Quarterly, 15, 4. Wilson, R. F. (2000). The six simple principles of viral marketing. Web Marketing Today, 70(1), 232. Wu, J., & Wang, S. (2005). What Drives Mobile Commerce? An empirical Evaluation of the Revised Technology Acceptance Model. Information and Management, 42 (5), Wymer, W. (2010). Rethinking the boundaries of social marketing: Activism or advertising?. Journal of Business Research, 63(2), Wymer, W. (2011). Developing More Effective Social Marketing Strategies. Journal of Social Marketing, 1, 1, Young W, Hwang K, McDonald S, & Oates CJ. (2010). Sustainable Consumption: Green Consumer Behaviour when Purchasing Products. Sustainable Development 18(1): Zaichkowsky, J.L. (1985). Measuring the Involvement Construct, Journal of Consumer Research, Vol. 12 No. 3, pp Shove, E. (2010). Beyond the ABC: Climate Change Policy and Theories of Social Change. Environment and Planning, (42), (6),

12 Makale Adı 520

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

optimisation of data/digital for communication and commerce

optimisation of data/digital for communication and commerce optimisation of data/digital for communication and commerce Klasik Tüketici Deneyimi Günümüzde Tüketici Deneyimi Gelecek programatikte.. Programatik nedir? Joe Zawadzki, CEO, MediaMath "The use of technology

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aykan CANDEMİR Doğum Tarihi: 02 Ağustos 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1996

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Arş. Gör. Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr Atılım Üniversitesi Kütüphanesi 29.03.2012 Sunum Planı

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 8 Aralık 2014-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

Web 2.0 ve E-Pazarlama

Web 2.0 ve E-Pazarlama Web 2.0 ve E-Pazarlama Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al tonta@hacettepe.edu.tr omadran@baskent.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr -1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi 2 SELMAN ARSLANBAŞ Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı & Aydın TÖMER Müdürü

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama MAN382 Güz 1 3 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Mobil Pazarlama 1. Hakan Arslan

Mobil Pazarlama 1. Hakan Arslan Mobil Pazarlama 1 Hakan Arslan 2010 a Bakış Mobile Year in Review 2012 Cep Telefonu... Yatmadan önce en son, (smartphone kullanıcılarının %45 i günü mobil internet kullanarak tamamlıyor) Uyandıktan sonra

Detaylı

optimisation of data/digital for communication and commerce

optimisation of data/digital for communication and commerce optimisation of data/digital for communication and commerce Biz Kimiz? Gerçek zamanlı hedefleme ve satın alma teknolojileriyle doğru yerde doğru zamanda doğru kullanıcıya ulaşmanızı sağlıyoruz Teknoloji

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler 60+ deneyimli çalışan 2.000+ yerel & küresel müşteri 6 ofis SmartMessage Marketing Platform Müşterilerinize ulaştığınız dijital kanallardan maksimum fayda almanızı

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 1 Aralık 2015-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler Tuba Akbaytürk Çanak Ajanda Web 2.0 Kütüphane 2.0 Sosyal Ağ ğ kavramı Sosyal Ağ Örnekleri Kütüphaneler ve Sosyal Ağlar Web 2.0 nedir? Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya

Detaylı

SOSYAL MEDYADA MOBİL ETİKETLEME FARKINDALIĞI: SOSYAL MEDYA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

SOSYAL MEDYADA MOBİL ETİKETLEME FARKINDALIĞI: SOSYAL MEDYA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SOSYAL MEDYADA MOBİL ETİKETLEME FARKINDALIĞI: SOSYAL MEDYA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Kübra Müge DALDAL Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Kutalmış Damar Emre Uzuncakara. 07 Haziran 2012 - İstanbul

Kutalmış Damar Emre Uzuncakara. 07 Haziran 2012 - İstanbul Kutalmış Damar Emre Uzuncakara 07 Haziran 2012 - İstanbul Unica ve Netezza Hızlı analitik, etkili pazarlama Unica ve Netezza İşbirliği 2010 yılında Unica ve Netezza IBM e katıldı İlk Unica Netezza işbirliği

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi nin (İTÜ) ve Fashion Institute of Technology (FIT) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu uluslararası ortak ÇİFT

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm I. Bölüm Ş Akdeniz University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü 17.9.2017 1 Pazarlama, iktisat kökenli olup satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri konu olarak ele alan uygulamalı bir bilimdir.

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz Kütüphaneler ve Sosyal Medya Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing @msoyulmaz Ajanda Kütüphaneler ve Sosyal Medya Üzerine EBSCO nun Anketi Anket ile ilgili Çeşitli Çıktılar EBSCO

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Faculty First Year DAY/HOUR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 09:00 09:50 COM 171 Economics 10:00 10:50 COM 133 Political Science 11:00 11:50 COM

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde :, Üniversitesi 34156, stanbul, {g.karatas, c.catal}@iku.edu.tr Özet. sistematik ebilmek üzere, yöntemlerini in n veri belirlemek, ortaya konulan. IEEE Explorer, ACM Digital Library, Science Direct ve

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi MONDAY FBA1301 Sociology QMT 2001 Science GÜZİN MRK 4233 Digital SUMEYRA DUMAN FIN 4233 Investment Analysis EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI MNO 4213 Recruitment Selection and Placement MRK 4233 Digital : SUMEYRA DUMAN

Detaylı

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Özet Dr. Sevgi Özkan ve Prof. Dr Semih Bilgen Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Tel: (312) 210 3796 e-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

BIG CONTENT > BIG DATA

BIG CONTENT > BIG DATA BIG CONTENT > BIG DATA Pazarlama Zirvesi 2013 Paralel Oturumlar KREA Digital 5 Aralık 2013 AKIŞ Terminoloji Bugün, Yarın ve Sonrası İçerik Doğru Soru : Nasıl? Uygulama Örnekler 1 Big Content > Big Data

Detaylı

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI 1 MÜFREDATINA GÖRE ULULARARAI TİCARET VE FİNANMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI ınıfı :1 Yarıyıl :1 Adı / Teo. Uyg. Introduction to Business Introduction

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HĐZMET AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE DE EVRENSEL HĐZMET KAPSAMININ GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME

TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HĐZMET AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE DE EVRENSEL HĐZMET KAPSAMININ GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HĐZMET AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE DE EVRENSEL HĐZMET KAPSAMININ GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME DUYGU AYDEMĐR YARDIMCI AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMANLIK TEZĐ Bu uzmanlık

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı