Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 236V3L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 236V3L http://tr.yourpdfguides.com/dref/4300519"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: ÇözünürlükveÖnAyarModlari GüçYönetimi YönetmenlikBilgileri MüteriHizmetleriveGaranti PhilipsDüzPanelMonitörlerin PikselHataPolitikasi MüteriSorunlari&Garanti SorunGidermeveSSS'lar SorunGiderme Genel SSSlar Önemli 1. Uzunsürekullanmayacaksanizmonitörün fiiniprizetakilibirakmayin. Hafifnemlibirbezkullanaraktemizlemeniz gerekiyorsa,monitörüprizdençikarin. Elektrikkesildiindeekrankurubir bezkullanilaraktemizlenebilir.ancak monitörünüzütemizlemekiçinalkolveya aminobazlisivilargibiorganikçözeltileri aslakullanmayin. Elektrikçarpmasinaengelolmakveya setekalicihasarverilmesiniönlemekiçin monitörütoza,yamura,suyaveyaairi nemliortamlaramaruzbirakmayiniz. Eermonitörünüzislanirsa,mümkünolanen kisasüredekurubirbeziletemizleyiniz. Eermonitörünüzeyabancicisimveya sugirerse,lütfenhemenkapatinvegüç kablosunuprizdençikarin.ardindan,yabanci cismiveyasuyuçikararakbakimmerkezine gönderin. Monitörüisi,dorudangüneiiiveyaairi souamaruzkalanyerlerdedepolamayin veyakullanmayin. Monitörünüzdeneniyiperformansialmak veuzunsürekullanmakiçin,monitörü lütfenaaidakisicaklikvenemaraliina düenyerlerdekullaniniz. 1.1 Güvenlikönlemlerivebakim Uyarilar Bubelgedebelirtilenlerindiindakontrolve ayaryapilmasiveyayönetmenliklerinkullanilmasi ok,elektrikçarpmatehlikesive/veyamekanik tehlikeleresebepolabilir. Bilgisayarmonitörününbalantisiniyaparkenve kullanirkenbutalimatlarauyunuz: Çalitirma Lütfenmonitörüdorudangüneiii, çokgüçlüparlakiiklarvedierisi kaynaklarindanuzaktutun.uzunsüre butürortamamaruzkalmasi,monitör rengininbozulmasinavemonitörünhasar görmesinenedenolabilir. Havalandirmadeliklerinedüebilecekya damonitörünelektronikaksaminindüzgün soutulmasiniönleyebilecekherhangibir nesneyikaldirin. Kasaüzerindekihavalandirmadeliklerini kapatmayin. Monitörüyerletirirkenelektrikfiineve prizekolayeriilebildiindeneminolun. MonitörüelektrikkablosunuveyaDCgüç kablosunuayirarakkapatiyorsaniz,elektrik kablosunuveyadcgüçkablosununormal çalimasiiçintakmadanönce6saniye bekleyin Önemli Sicaklik:0-40 C32-95 F Nem:%20-80RH ÖNEML:Monitörünüzügözetimsiz biraktiinizdadaimahareketedenbir ekrankoruyucusuprograminietkinhale getirin.monitörünüzdedeimeyensabit biriçerikgösterileceksedaimadönemsel ekranyenilemeuygulamasinietkinletirin.

3 Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir. "Yanmaetkisi","ardiikgörüntü" yada"gölgeligörüntü"lcdpaneli teknolojisindebilinenbirdurumdur.birçok durumda"yanma"veya"ardilgörüntü" veya"hayaletgörüntü"güçkapatildiktan sonrazamangeçtikçeyavayava kaybolacaktir. kaz Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü"veya "gölgeligörüntü"belirtilerigözdenkaybolmaz veonarilamaz.yukaridabelirtilenhasargarantiniz kapsamindayeralmaz. Servis Mahfazakapaisadecekalifiyeservis personelitarafindanaçilmalidir. Onarimyadaentegrasyoniçinherhangi birdokümanagerekduyulursa,lütfen bölgenizdekiservismerkeziiletemasa geçiniz.(lütfen"tüketicibilgilendirme Merkezi"bölümünebakiniz) Nakliyebilgileriiçin,lütfen"Teknik Özellikler'e"bakin. Monitörünüzüaraba/kamyonetiçinde dorudangüneiiialtindabirakmayiniz. Not Monitörnormalçalimazsayadabukilavuzda yeralantalimatlariyerinegetirdiinizdene yapacainizibilmiyorsanizservisteknisyenine daniiniz. 1.2 aretler Aaidakibölümlerdebubelgedekullanilan iaretleraçiklanmaktadir. Not,Uyarivekazlar Bukilavuzdametinbloklarininyanindabirsimge bulunabilirvekoyuveyaitalikyazilmiolabilir.bu bloklarnotlari,uyarilariveikazlariiçerir.aaidaki ekildekullanilirlar: Not Busimge,bilgisayarsisteminizindahaiyi kullanilmasindasizeyardimciolacakönemlibilgi veönerilerigöstermektedir. Uyari Busimgedonanimazararverecekveyaveri kaybinayolaçacakarizalardankaçinmakiçin gereklibilgilerigöstermektedir. kaz Busimgeinsanlarazararvermeihtimaliolan durumlarigösterirvebusorundannasil kaçinilmasigerektiiniaçiklar. Baziuyarilarbakabirbiçimdegörünebilir veyanindabirsimgebulunmayabilir.bugibi durumlardaözeluyaribiçimleriyetkilibiri tarafindanbelirtilmelidir Önemli 1.3 Ürünvepaketlememalzemesinin atilmasi AtikElektrikliveElektronikEkipmanlar- WEEE RecyclingInformationforCustomers Yourdisplayismanufacturedwithhighquality materialsandcomponentswhichcanbe recycledandreused. Tolearnmoreaboutourrecyclingprogram pleasevisitwww.philips.com/about/ sustainability/recycling. Thismarkingontheproductoronits packagingillustratesthat,undereuropean Directive2002/96/ECgoverningusedelectrical andelectronicappliances,thisproductmay notbedisposedofwithnormalhousehold waste.youareresponsiblefordisposalof thisequipmentthroughadesignatedwaste electricalandelectronicequipmentcollection. Todeterminethelocationsfordroppingoff suchwasteelectricalandelectronic,contact yourlocalgovernmentoffice,thewastedisposal organizationthatservesyourhouseholdorthe storeatwhichyoupurchasedtheproduct. Yournewmonitorcontainsmaterialsthatcan berecycledandreused.specializedcompanies canrecycleyourproducttoincreasethe amountofreusablematerialsandtominimize theamounttobedisposedof. Allredundantpackingmaterialhasbeen omitted.wehavedoneourutmosttomakethe packagingeasilyseparableintomonomaterials. Pleasefindoutaboutthelocalregulations onhowtodisposeofyouroldmonitorand packingfromyoursalesrepresentative Monitörü ayarlama 2. Monitörüayarlama 2.1 Kurulum Paketiçerii Register your product and get support at Tabansehpasinitakma 1. Monitörüekraninçizilmesiveyahasar görmesiniönlemeyedikkatederekönyüzü aaiyabakacakekildeyumuakvedüzbir yüzeyeyerletirin.

4 236V3LA 2. Altsütunuyerineoturuncayakadar monitöretakin. Start Quick 3. Monitörtabansehpasiniherikielinizle tutunvetabansehpasinitabansütununa sikicatakin. Audio cable (optional) Seskablosu(ihtiyarî) VGA(isteebali) VGA (optional) DVI(isteebali) DVI (optional) 4 2. Monitörü ayarlama BilgisayarinizaBalanmasi 2.2 Monitörüçalitirma Ürününöndengörünümü 5 ACgüçgirii VGAgirii D VI-Dgirii(Belirlimodellerdevardir) S esgirii(belirlimodellerdevardir) K ensingtonhirsizlik-önlemekilidi Bilgisayarabalayin 1. Elektrikkablosunumonitörünarkasinasikica takiniz. 2. Bilgisayarinizikapatinizvegüçkablosunu çikariniz. 3. Monitörsinyalkablosunubilgisayarinizin arkasindabulunanvideokonektörüne balayiniz. 4. Bilgisayarinizvemonitörünüzüngüç kablosunuyakindakibirçikiasokunuz. 5. Bilgisayarvemonitörünüzüaçiniz. Monitörbirgörüntügösteriyorsakurum tamamlanmitir. Model236V3LA: Model236V3L: MonitörüngücünüAÇINve KAPATIN. OSDmenüsüneeriin. OSDayarinionaylayin. ÖncekiOSDseviyesinegeridön. Parlaklikdüzeyiniayarlayin OSDmenüsünüayarlayin. Hoparlörsesseviyesiniayarlayin. Görüntübiçiminideitir. Monitörüotomatikolarak ayarlayin Monitörü ayarlama EkranMenüsüTanimi EkranGöstergesi(OSD)nedir? EkranMenüsü(OSD)tümPhilipsLCD monitörlerindebulunanbirözelliktir.son kullanicininekranperformansiniayarlamasina veyaekrantalimatlaripenceresindenmonitör ilevlerinidorudanseçebilmesineolanak salamaktadir.kullaniciyadostgörüntüekrani arayüzüaaidakigibidir: Model236V3LA: OSDMenüsü AaidaEkranMenüsügenelgörünümü bulunmaktadir.dahasonrakendiistediinizfarkli ayarlamalariyapmakiçinbirreferansolarak kullanabilirsiniz. Main menu Sub menu Input VGA DVI (available for selective models) Picture Format Brightness Contrast Wide Screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off On, Off On, Off Picture SmartContrast Stand-Alone Mute (available for selective models) Audio Model236V3L: Color Color Temperature srgb User Define 6500K, 9300K Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English Español, Français, Deutsch, Italiano, Português,, Türkçe 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5s, 10s, 20s, 30s, 60s OSD Settings Horizontal Vertical Model236V3L(1Amodeliiçin): Transparency OSD Time Out Setup Auto H. Position V. Position Phase 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No Clock Resolution Notification Kontroltulariylailgilitemekvebasittanitim mlecihareketettirmekiçinyukaridagösterilen OSD'demonitörünönyaninayerletirilen dümelerineveseçimiveyadeiiklii onaylamakiçinok(tamam)'abasabilirsiniz. 6 Reseiziçinsizeyolgösterici niteliktebilgiverecektir. SihirbazidahasonrabalatmakiçinPlug-in (Eklentiler)menüsünegidebilirsiniz. Standard(Standart)pencerevasitasiyla sihirbazyokkendahafazlaseçenek ayarlayabilirsiniz. 3. Görüntü Optimizasyonu Standard(Standart)penceredenbalat: Adjust(Ayar)menüsü: Adjust(Ayar)MenüsüBrightness (Parlaklii),Contrast(Kontrasti),Focus (Odai),Position(Konumu)veResolution (Çözünürlüü)ayarlamanizaolanaksalar. Talimatlariizleyebilirveayaryapabilirsiniz. KurulumuCancel(iptal)etmekistiyorsaniz kullaniciuyarilariniiptaledin Görüntü Optimizasyonu Color(Renk)menüsü: Color(Renk)MenüsüRGB,BlackLevel (SiyahSeviyesi),WhitePoint(BeyazNokta) vecolorcalibration(renkkalibrasyonu)'i ayarlamanizaolanaksal;sündenusermanual(kullanicielkitabini) seçtiinizdeetkinleecektir.ddc/ciözellii bulunanancakdesteklenmeyenbirekranda yalnizcahelp(yardim)veoptions(seçenekler) sekmelerikullanilabilir. Source(Kaynak)talimatpenceresinive mevcutgirikaynakayarinigösterir. Tekligiriliekranlardabupencere görünmeyecektir Görüntü Optimizasyonu Help(Yardim)>Version(Sürüm)-Yalnizcaaçilir Help(Yardim)menüsündenVersion(Sürümü) seçtiinizdeetkinletirilecektir.ddc/ciözellii bulunanancakdesteklenmeyenbirekranda yalnizcahelp(yardim)veoptions(seçenekler) sekmelerikullanilabilir. TuneDisplay(nceAyarEkrani)- SmartControlLitedenetimmasasiniaçar. GörevTepsisiMenüsüEtkin Görevtepsisimenüsü,SmartControlLite simgesinegörevtepsisindensatiklayarak görüntülenebilir. SolTikladiinizdauygulamayi balatacaktir. çeriehassasmenü ContextSensitive(çerieHassas)menü varsayilanolaraketkinletirilir.enable Context(çeriiEtkinletir)Menüsü Options>Preferences(Seçenekler>Tercihler) ekranindaetkinletirilirse,budurumdamenü görünürolacaktir. Görevtepsisindebegirivardir: Help(Yardim)-UserManual(Kullanici Elkitabi)dosyasinaeriim:Varsayilantarayici penceresinikullanarakusermanual (KullaniciElkitabi)dosyasiniaçin. TechnicalSupport(TeknikDestek)-teknik desteksayfasinigösterir. CheckforUpdate(GüncellemeleriKontrol) et-kullaniciyipdiniinegetirirvemevcut olanenyenisürümlekullanicisürümünü karilatirir. About(Hakkinda)-Ayrintilireferans bilgilerinigösterir:ürünsürümü,çikibilgisi veürünadi. Exit(Çiki)-SmartControlLite'ikapatir. çerikmenüsündeüçgirivardir: SmartControlLiteSeçildiinde,About (Hakkinda)Ekranigösterilir. SelectPreset(ÖnayariSeç)-aninda kullanimiçinkaydedilenönayarlarin hiyerarikmenüsünüsunar.onayiareti, mevcutseçilenönayarigösterir.fabrika Önayaridaaçilirmenüdençarilabilir Görüntü Optimizasyonu SmartControlLite'itekrarçalitirmakiçin ProgrammenüsündenSmartControlLite'iseçin yadamasaüstündekibilgisayarimsimgesineçift tiklayinveyasistemiyenidenbalatin. GörevTepsisiMenüsüDevreDii GörevTepsisi,tercihklasöründedevre diibirakildiindayalnizcaexit(çiki) seçimikullanilabilir. SmartControlLite'i görevtepsisindentamamençikarmak içinoptions>preferences(seçenekler> Tercihler)'deRunatStartup(Balangiçta Çalitir'i)devrediibirakin.

5 15 4. Teknik Özellikler 4. TeknikÖzellikler Resim/Ekran Monitörpaneltürü Arkaiik Panelboyutu Enboyorani PikselNoktasi Parlaklik SmartContrast Kontrastorani(tipik) Yanitsüresi(tipik) OptimumÇözünürlük Görüntülemeaçisi Ekranrenkleri Dikeyyenilemehizi YatayFrekans srgb Balanabilirlik Sinyalgirii Girisinyali Güvenilirlik KullaniciKolaylii OSDDilleri Dierkolayliklar TakveÇalitirUyumlu Sehpa Eim 236V3LA: Güç Açikmod EnerjiTüketimi (EnergyStar5.0testyöntemi) NormalÇalima(tipik) Uyku(Bekleme) Kapali IsiDaitma* TFT-LCD LED 23"W(58,4cm) 16:9 0,265x0,265mm 250cd/m² 10,000,000:1 1000:1 5ms 1920x108060Hzdeerinde 170 (H)/ M 56Hz-76Hz 30kHz-83kHz EVET DVI(dijital),VGA(analog) AyriSenk,YeilÜzerindeSenk 236V3LA: 236V3L: ngilizce,fransizca,almanca,spanyolca,talyanca,rusça, BasitletirilmiÇince,Portekizce,Türkçe Kensingtonkilidi DDC/CI,sRGB,Windows7/Vista/XP,MacOSX,Linux -5/+20 27,96W(tip.),32,08W(maks) 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hzde60Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri Voltaji Voltaji 23,77W 23,61W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hzde60Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri Voltaji Voltaji VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3HzdeerindeACGiri Voltaji 23,43W 0,5W 0.5W 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3HzdeerindeACGiri Voltaji 4. Teknik Özellikler NormalÇalima Uyku(Bekleme) Kapali GüçLEDgöstergesi GüçBeslemesi 236V3L: Güç Açikmod EnerjiTüketimi (EnergyStar5.0testyöntemi) NormalÇalima(tipik) Uyku(Bekleme) Kapali IsiDaitma* NormalÇalima Uyku(Bekleme) Kapali GüçLEDgöstergesi GüçBeslemesi Ebat Sehpabulunanürün(GxYxD) Sehpabulunmayanürün (GxYxD) Airlik Sehpa bulunan ürün Sehpabulunmayanürün Ambalajliürün ÇalimaDurumu Sicaklikaralii(çaliirken) Sicaklikaralii (çalimazken) Bailnem Rakim MTBF 81,13BTU/saat 80,58BTU/saat 79,97BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat Açikmod:Beyaz,Beklemede/Uykumodu:Beyaz(yanipsönüyor) Yerleik, VAC,50-60Hz 27,96W(tip. ),32,08W(maks) 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 60Hz+/-3Hzde50Hz+/-3Hzde50Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri erindeacgiri Voltaji Voltaji Voltaji 23,77W 23,61W 23,43W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 60Hz+/-3Hzde50Hz+/-3Hzde50Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri erindeacgiri Voltaji Voltaji Voltaji 81,13BTU/saat 80,58BTU/saat 79,97BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat Açikmod:Beyaz,Beklemede/Uykumodu:Beyaz(yanipsönüyor) Yerleik, VAC,50-60Hz 566x426x219mm 566x355x54mm 3,26kg 3,03kg 4,648kg 0 Cila40 C -20 Cila60 C 20%ila80% Çalitirma: ,00cm(3.658m) Çalimadii: ,00cm( m) 30,000saat Teknik Özellikler Çevre ROHS EPEAT Ambalaj Uyumvestandartlar DüzenleyiciOnaylar Kabin Renk Kaplama Not EVET Gümü(www.epeat.net) %100geridönüümlü CEareti,FCCSinifB,GOST,SEMKO,TCOOnayli(Onlyfor selectivemodels),ul/cul,bsmi,iso Siyah Parlak/Doku 1. EPEATAltinveyaGümü,yalnizcaPhilips'inürünükaydettiiyerdegeçerlidirLütfenülkenizdekikayit durumuiçinwww. epeat.netsitesiniziyaretedin. 2. Buverileröncedenhaberverilmedendeitirilebilir.Kitapçiinsonsürümünükaridanyüklemekiçin Teknik Özellikler 4.1 ÇözünürlükveÖnAyarModlari MaksimumÇözünürlük 1920x108060Hzdeerinde(analoggiri) 1920x108060Hzdeerinde(dijitalgiri) ÖnerilenÇözünürlük 1920x108060Hzdeerinde(dijitalgiri) Y. frek(khz) Çözünürlük 720x x x x x x x x x x x x x x x1080 D.frek(Hz) Not çözünürlüündeçalitiiniunutmayin.eniyi görüntüiçinlütfenbuçözünürlüükullanin Güç Yönetimi 5. GüçYönetimi EerVESADPMuyumluekrankartinizvarsa veyapc'nizeyazilimkurulmusa,monitör kullanilmadiindagüçtüketiminiotomatik olarakdüürebilir.eerklavyeden,fareden veyadiergiriyapabileceinizbiraygittangiri yaptiinizalgilanirsa,monitörotomatikolarak 'uyanir'.aaidakitablogüçtüketiminivebu otomatikgüçtasarrufözelliininsinyallenmesini göstermektedir: 236V3LA: GüçTüketimiTanimi VESA Modu Etkin Video Y-senk D-senk KullanilanGüç AÇIK Evet Evet Hayir 27,96W(tipi) 32,08W(maks.) 0,5W(tipi) 0,5W(tipi) LEDrengi Beyaz Beyaz(yanipsönüyor) KAPALI Uyku(Bek- KAPAHayir leme) LI Kapatma KAPALI - 236V3L: GüçTüketimiTanimi VESA Modu Etkin Video Y-senk D-senk KullanilanGüç AÇIK Evet Evet Hayir 27,96W(tipi) 32,08W(maks.) 0,5W(tipi) 0,5W(tipi) LEDrengi Beyaz Beyaz(yanipsönüyor) KAPALI Uyku(Bek- KAPAHayir leme) LI Kapatma KAPALI - Aaidakiayarbumonitördekigüçtüketimini ölçmekiçinkullanilir. Doalçözünürlük:1920x1080 Kontrast:50% Parlaklik:250nits Renksicaklii:Tambeyazmodelile6500k Not Buverileröncedenhaberverilmeden deitirilebilir Yönetmeliklerle lgili Bilgiler 6. YönetmenlikBilgileri Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. Congratulations! This display is designed for both you and the planet The display you have just purchased carries the TCO Certified label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory.

6 TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: Visual ergonomics for good image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, colour and luminance uniformity and colour rendering. Low acoustic noise emissions (when applicable). The brand owner offers take-back options. The requirements can be downloaded from our web site. 50% of all displays worldwide are TCO certified. system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. 2006/95/EC (Low Voltage Directive). 2004/108/EC (EMC Directive). 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement). Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Increase the separation between the equipment and receiver. is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio Yönetmeliklerle lgili Bilgiler Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. EN Compliance (Czech Republic Only) Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T and PN-89/E Yönetmeliklerle lgili Bilgiler North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. BSMI Notice (Taiwan Only) Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 2. nur original-ersatzteile verwendet werden. 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. (),, Müteri Hizmetleri ve Garanti 7. Hizmetleri ve Garanti Not Kirmiziveyamavirenktekiparlaknoktakomu noktalarinparlakliindanyüzde50daha parlakolurkenyeilparlaknoktaisekomu noktalardanyüzde30dahaparlakolmalidir. SiyahNoktaHatalari Siyahnoktahatalariherzamankoyuveya "kapali"olanpikselveyaaltpikselolarak görünür.koyunokta,monitöraçikbirörnek gösterdiindeekrandabulunanbiraltpikseldir. Aaidasiyahnoktahatatiplerigösterilmektedir. PikselHatalarininYakinlii Birbirineyakinolanaynitürpikselvealtpiksel hatalarininfarkedilmesidahakolayolduuiçin, Philips,pikselhatalarininyakinliikonusundada toleranslarbelirlemitir. PikselHataToleranslari Garantisüresindepikselhatalarindan kaynaklanantamirveyayenisiiledeitirme ilemlerinigerçekletirmekiçinbirphilipsdüz panelindekitftmonitörpanelindebulunan pikselveyaaltpikselhatalariaaidakitabloda belirtilensayilardanfazlaolmalidir. PARLAKNOKTAKUSURLARI 1adetgörünenaltpiksel 2adetbitiikgörünenaltpiksel 3adetbitiikgörünenaltpiksel(birbeyazpiksel) kiparlaknoktakusuruarasindakiuzaklik* Tümtiplerdekitoplamparlaknoktakusurlari SYAHNOKTAKUSURLARI 1adetkoyualtpiksel 2adetbitiikkoyualtpiksel 3adetbitiikkoyualtpiksel kisiyahnoktakusuruarasindakimesafe* Hertürdekitoplamsiyahnoktakusurlari TOPLAMNOKTAKUSURLARI Hertürdekitoplamparlakveyasiyahnoktakusurlari Not 1.

7 1veya2bitiikaltpikselkusuru=1noktakusuru KABULEDLEBLRSEVYE >15mm 3 KABULEDLEBLRSEVYE 5veyadahaaz 2veyadahaaz 0 >15mm 5veyadahaaz KABULEDLEBLRSEVYE 5veyadahaaz 2. BumonitörISO uyumludur. (ISO :Elektronikgörselekranlariçinergonomik ihtiyaç,analizveuyumtestmetodlari) Müteri Hizmetleri ve Garanti 7.2 MüteriSorunlari&Garanti Garantikapsamibilgilerivebölgenizeaitekdestekkoullarihakkindaayrintilibilgiiçin,lütfenwww. philips.com/supportwebsitesiniziyaretedin. AaidalistelenmiolanyerelPihilipsMüteriSorunlari telefonnumarasinidaarayabilirsiniz. BatiAvrupabölgesiiçinRTBATBLGS: Ülke ASC Germany United Kingdom Ireland Spain Finland France Greece Italy Netherlands Denmark Norway Sweden Poland Austria Belgium Luxembourg Portugal Switzerland Siemens I&S Invec Scotland Invec Scotland Eatsa Spain A-novo A-novo Allman Hellas A-novo E Care A-novo A-novo A-novo Zolter Siemens I&S E Care E Care Eatsa Spain A-novo Müteridesteknumarasi Fiyat 0,09 Local call tariff Local call tariff 0,10 Local call tariff 0,09 Free of charge 0,08 0,10 Local call tariff Local call tariff Local call tariff Local call tariff 0,07 0,06 Local call tariff Local call tariff Local call tariff Müteri Hizmetleri ve Garanti ORTAVEDOUAVRUPAbölgesiiletiimbilgileri: Ülke Belarus Bulgaria Croatia Estonia Latvia Lithuania Romania Serbia& Montenegro Slovenia Ukraine Russia Slovakia Turkey CzechRep. Hungary Çarimerkezi ASC NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA IBA LANService Renoprom FUJITSU "ServiceNetLV"Ltd. UAB"Servicenet" BlueRidgeIntl. KimTecd.o.o. PCH.and Comel Topaz-ServiceCompany CPS CEEEPartners DatalanService Techpro Asupport Serware ProfiService Müteridesteknumarasi (495) (forrepair) +7(495) (forsales) LATNAMERKAbölgesiiletiimbilgileri: Ülke Çarimerkezi Brazil Argentina Vermont Müteridesteknumarasi Çiniletiimbilgileri: China Müteridesteknumarasi: KUZEYAMERKAiletiimbilgileri: Ülke U. S.A. Canada Çarimerkezi TOS Supercom ASC Teleplan Supercom Müteridesteknumarasi (877) (800) Müteri Hizmetleri ve Garanti APMEA(Asya-Pasifik,OrtadouveAfrika)bölgesiiletiimbilgileri: Ülke Çarimerkezi ASC Australia NewZealand HongKong/ Macau India Indonesia SouthKorea Malaysia Pakistan Singapore NA NA NA NA NA NA NA NA NA PCCW Teleservices Taiwan NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA AGOSNETWORKPTYLTD VisualGroupLtd. SmartPixelsTechnologyLtd. REDINGTONINDIALTD PT.GadingsarielektronikaPrima PCSOneKoreaLtd. AfterMarketSolutions(CE) SdnBhd PhilipsConsumerService Müteridesteknumarasi HongKong:Tel: Macau:Tel:(853) Tel: SMS:PHILIPSto56677 Tel: , , (9221) PhilipsElectronicsSingapore PteLtd(PhilipsConsumerCare (65) Center) FETEC.CO Taiwan Thailand SouthAfrica UnitedArab Emirates Israel Vietnam Philippines SriLanka Bangladesh Nepal Cambodia AxisComputerSystemCo.,Ltd. (662) SylvaraTechnologiesPtyLtd ALSHAHDCOMPUTERL.L.C EastronicsLTD FPTServiceInformatic CompanyLtd. GleeElectronics,Inc. nodistributorand/orservice providercurrently Distributor:ComputerSource Ltd(warrantybuy-out) Distributor:SyakarCo. Ltd (warrantybuy-out) Distributor:NeatTechnology PteLtd(Singapore)(warranty buy-out) , / HoChiMinhCity DanangCity CanthoProvince (02) to34, (02) to Sorun Giderme ve SSS'lar 8. SorunGidermeveSSS'lar 8. 1 SorunGiderme Busayfadakullanicitarafindangiderilebilecek sorunlarelealinmitir.buçözümleridenedikten sonrasorunhalaçözülmezsephilipsmüteri hizmetleritemsilcisiiletemasageçin. GenelSorunlar ResimYok(GüçLED'iyanmiyor) Güçkablosununelektrikprizineve monitörünarkasindakiyerinetakildiindan emin olun. lkolarakmonitörünönündekigüç dümesininoff(kapali)konumda olduundaneminolun,ardindanon (AÇIK)'abasin. ResimYok(GüçLED'iBeyaz) Bilgisayarinizinaçildiindaneminolun. Sinyalkablosununbilgisayarinizadoru balandiindaneminolun. Monitörkablosununbalantitarafindaeilen pimibulunmadiindaneminolun.eervarsa kabloyuonarinyadadeitirin. EnerjiTasarrufuözelliietkinletirilebilir Ekrandabelirtilenler Attention OSDmenüsüylemanüelolarak ayarlayabilirsiniz. Not OtoileviDVI-Dijitalmoddagerekli olmadiindankullanilamaz. Görülebilirdumanveyakivilcimbelirtileri Sorungidermeadimlarinigerçekletirmeyin Güvenlikiçinmonitörüderhalelektrikgüç kaynaindanayirin. DerhalPhilipsmüterihizmetleri temsilcisiyleirtibatageçin. GörüntülemeSorunlari Görüntüortalanamiyor OSDAnaKontrollerindeki"Auto"(Oto) ileviylegörüntükonumunuayarlayin. OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Aama/Saat)Saati'niSetup(kullanarak) görüntükonumunuayarlayin.yalnizcavga modundageçerlidir. Görüntüekrandatitrer SinyalkablosunungrafikkartinaveyaPC'ye salambirekildebalandiinikontroledin. Dikeytitremeoluur OSDAnaKontrollerindeki"Auto"(Oto) ileviylegörüntükonumunuayarlayin. OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Aama/Saat)Saati'niSetup(kullanarak) dikeyçizgileriortadankaldirin.yalnizcavga modundageçerlidir. Yataytitremeoluur Check cable connection Monitörkablosununbilgisayarinizadoru balandiindaneminolun. (AyricaHizli BalangiçKilavuzu'nabakin). Monitörkablosununpimlerinineilip eilmediinebakarakkontroledin. Bilgisayarinizinaçildiindaneminolun. OTOdümesiçalimiyor OtoileviyalnizcaVGA-Analogmodunda kullanilabilir.sonuçtanmemnunkalmazsaniz, 32 OSDAnaKontrollerindeki"Auto"(Oto) ileviylegörüntükonumunuayarlayin. 8. Sorun Giderme ve SSS'lar OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Aama/Saat)Saati'niSetup(kullanarak) dikeyçizgileriortadankaldirin.

8 YalnizcaVGA modundageçerlidir. Görüntübulanik,belirsizyadaçokkaranlik görünür KontrastiveparlakliiEkranÜstü Kumandasindanayarlayin. "Ardilgörüntü","yanma"veya"hayalet görüntü"güçkapatildiktansonraekrandakalir. Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir."yanma etkisi","ardiikgörüntü"yada"gölgeli görüntü"lcdpaneliteknolojisindebilinen birdurumdur.birçokdurumda"yanma" veya"ardilgörüntü"veya"hayaletgörüntü" güçkapatildiktansonrazamangeçtikçe yavayavakaybolacaktir. Monitörünüzügözetimsizbiraktiinizda daimahareketedenbirekrankoruyucusu programinietkinhalegetirin. LCDmonitörünüzdedeimeyensabitbir içerikgösterileceksedaimadönemselekran yenilemeuygulamasinietkinletirin. Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü" veya"gölgeligörüntü"belirtilerigözden kaybolmazveonarilamaz.yukaridabelirtilen hasargarantinizkapsamindayeralmaz. Görüntübozukgörünür.Metinbulanikveya donuk. PC'ninekrançözünürlüünümonitörün önerilendoalekrançözünürlüüileayni deeregetirin. Ekrandayeil,kirmizi,mavi,koyuvebeyaz noktalarbelirir Geridekalannoktalargünümüz teknolojisindekullanilannormal karakterlerdir.lütfendahafazlabilgiiçin pikselpolitikasinabakin. "Güçaçik"iiiçokgüçlüvebenirahatsiz ediyor. OSDanakontrollerindegüçLEDayarini kullanarak"güçaçik"iiiniayarlayabilirsiniz. DahafazlayardimiçinTüketiciBilgiMerkezi listesinebakinvephilipsmüterihizmetleri temsilcisiiletemasageçin. 8.2 GenelSSSlar S1: Monitörümüilkkezkurduumda ekranda"cannotdisplaythisvideo mode"(buvideomodunugösteremiyor) görürsemneyapmaliyim? Cvp.: Bumonitöriçinönerilençözüm:1920x Tümkablolariçikarin,ardindanPC'nizi öncedenkullandiinizmonitörebalayin. WindowsStartMenu(WindowsBalat Menüsü)'nden,Settings/ControlPanel (Ayarlar/DenetimMasasi)'niseçin. Control Panel(DenetimMasasi)penceresinde Display(Görüntüle)simgesiniseçin. DisplayControlPanel(DenetimMasasini Görüntüle)içerisindeSettings"(Ayarlar) sekmesiniseçin.ayarlarsekmesinde "desktoparea"(masaüstüalani)etiketli kutudakayarçubuu1920x1080piksele getirin. "AdvancedProperties"(Gelimi Özellikler'i)açinveRefreshRate(Yenileme Hizini)60Hzdeerineayarlayin,ardindan OK(Tamam)'atiklayin. LCDmonitöriçinönerilenyenilemehizi nedir? Giderme ve SSS'lar olmasidurumunda75hzdeerinekadar ayarlayarakbozukluungidipgitmediini görebilirsiniz. S3: CD-ROM'daki.infve.icmdosyalari nelerdir?sürücülerinasilkurarim(.infve.icm)? Cvp. : Bunlarmonitörünüziçinolansürücü dosyalaridir.kullanicielkitabinizdaki talimatlariizleyereksürücülerikurun. Monitörünüzüilkdefakurarken bilgisayarinizmonitörsürücülerinizi(.inf ve.icmdosyalari)veyasürücüdiskini isteyebilir.bupakettekinieklemek(cdromrehberi)içintalimatlariizleyin. Çözünürlüünasilayarlarim? LCDekrançiziklerekaridayanikli midir? LCDyüzeyininasiltemizlemeliyim? Cvp.: Normaltemizlikiçintemiz,yumuak birbezkullanin.kapsamlitemizlikiçin lütfenizopropilalkolkullanin.etilalkol, etanol,aseton,heksanvbdierçözücüleri kullanmayin. S5: S8: Bilgisayariminrenkayarinideitirebilir miyim? Cvp.: Evet,RenkayariniziOSDkontrolündenu prosedürleriledeitirebilirsiniz, OSD(Ekran)menüsünügöstermekiçin "OK"(Tamam)'abasin. "Color"(Renk)seçeneinitercihetmek için"downarrow"(aaiok)'abasin, dahasonrarenkayarinigirmekiçin"ok" (TAMAM)'abasin,aaidakigibiüçayar bulunmaktadir. 1. ColorTemperature(RenkSicaklii); 6500Kve9300Kolmaküzereikiayar vardir.6.500karaliindakiayarlarile panel"kirmizi-beyazrenktonunda warm(sicak)"görünür,9.300ksicaklik ise"cool(souk)mavi-beyaztozsunar". 2. srgb;farkliaygitlararasindadoru renkdeiimiyapildiindaneminolmak içinstandartbirayardir(örn. dijital kameralar,monitörler,yazicilar,tarayicilar vb) 3. UserDefine(KullaniciTanimli);kullanici kirmizi,yeil,mavirengiseçerekkendi tercihettiirenkayariniseçebilir. Not Birnesneninisitildiindayaydiiiikrenk ölçümüdür.buölçümmutlakgöstergeçizelgesi ileifadeedilmektedir(kelvinderece).2004kgibi düükkelvinsicakliklarikirmizidir;9300kgibi yüksekkelvinsicakliklarikirmizidirmavidir. Nötr sicaklik6504kdeerindebeyazdir. S9: LCDmonitörümüherhangibirPC'ye, iistasyonunaveyamac'ebalayabilir miyim? Cvp.: Evet.TümPhilipsLCDmonitörleri standartpc'ler,mac'lerveiistasyonlari iletamuyumludur.monitörümac sisteminebalamakiçinbirkablo adaptörüneihtiyaçduyabilirsiniz. Daha fazlabilgiiçinlütfenphilipssatitemsilciniz iletemasageçiniz Sorun Giderme ve SSS'lar S10: PhilipsLCDmonitörleriTak-Çalitir midir? Cvp.: Evet,monitörlerTak-Çalitirolup Windows7,Vista,XP,NT,MacOSXve Linuxileuyumludur. S11: LCDpanellerindekiGörüntüYapimasi, GörüntüYanmasi,ArdilGörüntüveya HayaletGörüntünedir? Cvp.: Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir."yanma etkisi","ardiikgörüntü"yada"gölgeli görüntü"lcdpaneliteknolojisinde bilinenbirdurumdur.birçokdurumda "yanma"veya"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"güçkapatildiktansonrazaman geçtikçeyavayavakaybolacaktir.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Monitörünüzügözetimsizbiraktiinizda daimahareketedenbirekrankoruyucusu programinietkinhalegetirin. LCDmonitörünüzdedeimeyensabit biriçerikgösterileceksedaimadönemsel ekranyenilemeuygulamasinietkinletirin. kaz Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü"veya "gölgeligörüntü"belirtilerigözdenkaybolmaz veonarilamaz.yukaridabelirtilenhasargarantiniz kapsamindayeralmaz. S12: Ekranimdanedenmetinlernet görünmüyorvekarakterleripürüzlü gösteriyor? Cvp.: doalçözünürlükdeerindeeniyiçaliir. Eniyigörüntüiçinlütfenbuçözünürlüü kullanin KoninklijkePhilipsElectronicsN.V.Tümhaklarisaklidir. PhilipsvePhilipsKorumaAmblemi, KoninklijkePhilipsElectronicsN.V. 'ninkayitliticarimarkalaridirve KoninklijkePhilipsElectronicsN.V.lisansikapsamindakullanilir. Tekniközelliklerbilgiverilmedendeitirilebilir. Sürüm:M3236V1L6.

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 221P3LPEB http://tr.yourpdfguides.com/dref/4223859

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 221P3LPEB http://tr.yourpdfguides.com/dref/4223859 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PhotoFrame 7FF2FPAS. TR Kullanıcı kılavuzları 1. Register your product and get support at

PhotoFrame 7FF2FPAS. TR Kullanıcı kılavuzları 1. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome PhotoFrame 7FF2FPAS TR Kullanıcı kılavuzları 1 İçindekiler 1. Kutuda neler var 2. Bağlanın 2.1 Standı Bağlayın 2.2 Güç adaptörünü bağlayın

Detaylı

PhotoFrame 7FF2FPA. TR Kullanıcı kılavuzları 1. Register your product and get support at

PhotoFrame 7FF2FPA. TR Kullanıcı kılavuzları 1. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome PhotoFrame 7FF2FPA TR Kullanıcı kılavuzları 1 İçindekiler 1. Kutuda neler var 2. Bağlanın 2.1 Standı Bağlayın 2.2 Güç adaptörünü bağlayın

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Kullanım kılavuzu Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 İçindekiler Başlarken... 3 Giriş... 3 Genel bakış... 3 Temel konuları öğrenme...4 Mikrofonlu kulaklık setini takma... 4 Mikrofonlu kulaklık setinizi

Detaylı

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Kullanım kılavuzu Magnetic Charging Dock DK48 İçindekiler Giriş...3 Manyetik Şarj Ünitesi Hakkında...3 Manyetik Şarj Ünitesini Kullanma...4 Telefonunuz için bir ek aksesuar seçme...4 Telefonunuzu şarj

Detaylı

191TE2L 221TE2L. (Ref. modeli: 191TE2L)

191TE2L 221TE2L. (Ref. modeli: 191TE2L) 191TE2L 221TE2L (Ref. modeli: 191TE2L) www.philips.com/welcome TR 2 6 26 www.philips.com/support Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Güç Kapağı CP12

Kullanım kılavuzu. Güç Kapağı CP12 Kullanım kılavuzu Güç Kapağı CP12 İçindekiler Giriş...3 Şarj etmek artık daha kolay...3 Özellikler...3 Güç Kapağını Kullanma...4 Telefonunuzu şarj etme...4 Legal information...6 2 Giriş Şarj etmek artık

Detaylı

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Kullanım kılavuzu Magnetic Charging Dock İçindekiler Giriş...3 Şarj etmek artık daha kolay...3 Manyetik Şarj Ünitesini Kullanma...4 Ek aksesuarları kullanma...4 Telefonunuzu şarj etme...4 Legal information...6

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Quick Charger UCH10

Kullanım kılavuzu. Quick Charger UCH10 Kullanım kılavuzu Quick Charger UCH10 İçindekiler Giriş...3 Pili şarj etmek artık daha kolay...3 Quick Charger ürününü kullanma...4 Cihazınızı şarj etme...4 Yasal bilgiler...5 Declaration of Conformity

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

Kullanım kılavuzu. MHL to HDMI Adapter IM750

Kullanım kılavuzu. MHL to HDMI Adapter IM750 Kullanım kılavuzu MHL to HDMI Adapter IM750 İçindekiler Giriş...3 MHL to HDMI Adapter'a genel bakış...3 Başlarken...4 Smart Connect...4 Smart Connect yükseltme...4 MHL to HDMI Adapter Kullanımı...5 MHL

Detaylı

Presenter SNP6000. Register your product and get support at TR Kullanım kılavuzu

Presenter SNP6000. Register your product and get support at TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 TR Kullanım kılavuzu 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Miracast Kablosuz Ekran IM10

Kullanım kılavuzu. Miracast Kablosuz Ekran IM10 Kullanım kılavuzu Miracast Kablosuz Ekran IM10 İçindekiler Miracast Kablosuz Ekran Kullanıcı kılavuzu...3 Miracast Kablosuz Ekran'ı kurma...4 Donanıma genel bakış...4 Miracast Kablosuz Ekran'ı açma ve

Detaylı

Brilliance 273P3L. www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 22 Sorun Giderme

Brilliance 273P3L. www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 22 Sorun Giderme Brilliance 273P3L www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 22 Sorun Giderme ve SSS lar 28 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 247E3LSU2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4573200

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 247E3LSU2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4573200 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Araç İçi Hızlı Şarj Aleti AN420

Araç İçi Hızlı Şarj Aleti AN420 Kullanım kılavuzu Araç İçi Hızlı Şarj Aleti AN420 İçindekiler Giriş...3 Pili şarj etmek artık daha kolay...3 Araç İçi Hızlı Şarj Aleti ürününü kullanma...4 Cihazınızı şarj etme...4 Yasal bilgiler...5 Declaration

Detaylı

273E3QH. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 30 Sorun Giderme ve SSS lar 35

273E3QH. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 30 Sorun Giderme ve SSS lar 35 273E3QH www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 30 Sorun Giderme ve SSS lar 35 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2 1.3

Detaylı

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

ESCMID ve Türkiye İlişkileri

ESCMID ve Türkiye İlişkileri ESCMID ve Türkiye İlişkileri Dr. Murat Akova ESCMID Genel Sekreteri Merhaba İsviçre 300 Üyelerin Ülkelere Dağılımı 250 200 150 100 83 50 0 UK IT DE US NL ES CH GR FR TR BE SE DK PT RO HR Toplam 93

Detaylı

196V3. TR Kullanıcı el kitabı 1. Müşteri Hizmetleri ve Garanti 27. Sorun Giderme ve SSS lar 33

196V3. TR Kullanıcı el kitabı 1. Müşteri Hizmetleri ve Garanti 27. Sorun Giderme ve SSS lar 33 196V3 www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 27 Sorun Giderme ve SSS lar 33 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım... 1 1.2 İşaretler...2 1.3

Detaylı

Akıllı Etiketler (SmartTags)

Akıllı Etiketler (SmartTags) Kullanım kılavuzu Akıllı Etiketler (SmartTags) İçindekiler Giriş...3 Başlarken...3 Akıllı Etiketleri (SmartTags) Kullanma...4 Yasal bilgiler...5 2 Giriş Akıllı Etiketler (SmartTags) nedir? Akıllı Etiketler

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

User Guide USB 2.0 MICRO WEBCAM N2953

User Guide USB 2.0 MICRO WEBCAM N2953 USB.0 MICRO WEBCAM 410-1818-003A / AVC05EU 009 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Hounslow, Middlesex, TW4 5DZ, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark

Detaylı

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 TR Kullanım kılavuzu SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kutuda neler var

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

Transfer Fiyatlandırmas

Transfer Fiyatlandırmas G L O B A L T R A N S F E R P R I C I N G S E R V I C E S Transfer Fiyatlandırmas rması T A X Dr. Metin DURAN, İstanbul/27.01.2009 ANY TAX ADVICE IN THIS COMMUNICATION IS NOT INTENDED OR WRITTEN BY KPMG

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

241P3. TR Kullanıcı el kitabı 1. Müşteri Hizmetleri ve Garanti 37. Sorun Giderme ve SSS lar 53

241P3. TR Kullanıcı el kitabı 1. Müşteri Hizmetleri ve Garanti 37. Sorun Giderme ve SSS lar 53 241P3 www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 37 Sorun Giderme ve SSS lar 53 İçindekiler 1. Önemli... 1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım... 1 1.2 İşaretler... 2 1.3

Detaylı

TR7210 ASUS Transformer Pad QSG. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın. SIM kartı hazneye takın. 3. SIM kart haznesini yuvasına tam olarak sokun.

TR7210 ASUS Transformer Pad QSG. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın. SIM kartı hazneye takın. 3. SIM kart haznesini yuvasına tam olarak sokun. TR7210 ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Bağlan a an Yöneticisi ne s SIM kar n tak mas 1. SIM kart haznesi çıkartma düğmesine basmak için düzleştirilmiş bir ataç kullanın. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 2 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ Standard Hazırlama Belgelendirme Ürün

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 278C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042678

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 278C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042678 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Micro USB Şarj Ünitesi DK52

Micro USB Şarj Ünitesi DK52 Kullanım kılavuzu Micro USB Şarj Ünitesi DK52 İçindekiler Micro USB Şarj Ünitesi Kullanım kılavuzu...3 Giriş...4 Micro USB Şarj Ünitesi hakkında...4 Micro USB Şarj Ünitesi ürününü kullanma...5 Ek aksesuarları

Detaylı

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil 2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil Slayt 1 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Genel bakış ~41,000 çalışan $ 9,6 milyar Gelir (2015) Bulunduğu +100 ülke sayısı Üretim Tesisleri +100 Günde 1,5 milyon

Detaylı

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Kullanım kılavuzu Wireless Charging Plate WCH10 İçindekiler Giriş...3 Şarj etmek artık daha kolay...3 Kablosuz Şarj Plakası'nı kullanma...4 Cihazınızı şarj etme...4 Bildirim ışığı durumu...4 Yasal bilgiler...5

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Müzik Alıcısı BM10

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Müzik Alıcısı BM10 Kullanım kılavuzu Bluetooth Müzik Alıcısı BM10 İçindekiler Aksesuara genel bakış...3 Basics...4 Eşleme ve bağlanma...5 Bağlantıyı kesme ve yeniden bağlanma...6 Smart Connect...7 Yasal bilgiler...8 Declaration

Detaylı

Brilliance 221P3. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 35 Sorun Giderme

Brilliance 221P3. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 35 Sorun Giderme Brilliance 221P3 www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 35 Sorun Giderme ve SSS lar 40 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı e-manual Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı file:///e /PHILIPS/Monitor/PDF/PHILIPS 201E1 20090602/lcd/manual/TURKISH/201E1/INDEX.HTM [2009/6/2 01:49:02] Güvenlik Önlemleri ve Bakım Güvenlik

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Video Sunucusundan duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Video Sunucusunun elektrik bağlantısını kesin. Video Sunucusunu sudan uzak tutun. Video Sunucusu

Detaylı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı Güvenlik Önlemleri ve Bakım Güvenlik ve Sorun Giderme Bilgileri SSS Sorun Giderme Yönetmenlik Bilgileri Güvenlik önlemleri ve bakım UYARI: Bu belgede

Detaylı

HP LaserJet 5200 Series printers

HP LaserJet 5200 Series printers HP LaserJet 500 Series printers Getting Started Guide Başlangıç Kılavuzu Copyright and License 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduction, adaptation or translation without prior

Detaylı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı e-manual Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı file:///d /shirley.lin/091008_philips 190B1 tras pdf/q70g19c1813 1A 190B1/lcd/manual/TURKISH/190B1/INDEX.HTM [2009/10/8 04:52:27] Güvenlik Önlemleri

Detaylı

Brilliance 273P3Q. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 34 Sorun Giderme ve SSS lar 39

Brilliance 273P3Q. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 34 Sorun Giderme ve SSS lar 39 Brilliance 273P3Q www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 34 Sorun Giderme ve SSS lar 39 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2

Detaylı

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Enerji, yaşam ve çevre Enerji, Yaşam ve Çevre, Çankaya Üniversitesi, 25 Nisan 2013, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Sayfa 1/20 Enerjinin anlamı İngiliz koloni döneminde (1757-1947) asilzadenin itibarı sahip

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI RC-DEX UZAKTAN KUMANDA

KULLANIM TALİMATLARI RC-DEX UZAKTAN KUMANDA KULLANIM TALİMATLARI RC-DEX UZAKTAN KUMANDA 2 İÇİNDEKİLER YENİ DEX UZAKTAN KUMANDANIZ.................... 4 AKSESUARLAR....................................... 7 PİL..................................................

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Kullanım kılavuzu Stereo Bluetooth Headset SBH60 İçindekiler Giriş...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Temel Bilgiler...5 Pili şarj etme...5 Mikrofonlu kulaklık setini açma ve kapama...5

Detaylı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı Güvenlik Önlemleri ve Bakım Güvenlik ve Sorun Giderme Bilgileri SSS Sorun Giderme Yönetmenlik Bilgileri Güvenlik önlemleri ve bakım UYARI: Bu belgede

Detaylı

Güvenlik ve Mevzuat Bilgileri

Güvenlik ve Mevzuat Bilgileri Güvenlik ve Mevzuat Bilgileri Ofis Bilgisayarları Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve servislerine ilişkin garantilerin

Detaylı

229C4Q. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS lar 38

229C4Q. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS lar 38 229C4Q www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS lar 38 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2 1.3

Detaylı

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Genel bilgiler... 3 Aksesuarlar... 3 Montaj ve güvenlik bilgileri... 3 Teslimat kapsam... Montaj... Baπlant µemas...

Detaylı

42" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L

42 İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L 42" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L ViewSonic CDE4200-L 42" kurumsal ekran, 16,6 mm 'lik ince çerçeveli tasarımı ile iç mekan kullanımlarında en geniş ve kaliteli görsel deneyimi yansıtmak

Detaylı

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1 Dijital Çağda Mendeley ve Siz Dr.Başak Candemir 1 Gündem Mendeley nedir? Dünyada Mendeley Mendeley ın Türkiye için önemi Mendeley le yapabilecekleriniz Yol haritası 2 Mendeley nedir? Mendeley yayınları

Detaylı

241P6. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS'lar 38

241P6. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS'lar 38 241P6 www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS'lar 38 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2 1.3 Ürün

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H english Operating Instructions...1-11 deutsch Betriebsanleitung...12-22 français Notice d utilisation...23-33 nederlands Gebruiksaanwijzing...34-44 italiano Istruzioni sull uso...45-55 norsk Driftsinstruks...56-66

Detaylı

275C5. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS lar 38

275C5. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS lar 38 275C5 www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS lar 38 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2 1.3 Ürün

Detaylı

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Nederman Talaşlı İmalat Konsepti Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm İmalatınız çalışanlarınız ve çevreniz için çözümler üretiyoruz Metal İşleme Sanayisinde

Detaylı

275C5. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS lar 38

275C5. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS lar 38 275C5 www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 33 Sorun Giderme ve SSS lar 38 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2 1.3 Ürün

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Fransa, 26-27/02/2015 Toplantıya Genel Müdürlük Adına

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin Eğitimdeki Eşitsizliği Azaltmak İçin Dört Neden B.M. Sözleşmesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Herkes İçin Eğitim, Önce

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS ELKITABI NI-707541 TÜRKÇE -PAKETIN IÇINDEKILER 4 -TEKNIK ÖZELLIKLER 4 -UYGULAMA YELPAZESI 4 -DONANIM KURULUMU 5 -YAZILIMIN KURULMASI 6 -USB ADAPTÖRÜ IÇIN YAZILIM

Detaylı

241P4LRY. TR Kullanıcı el kitabı 1. Müşteri Hizmetleri ve Garanti 37. Sorun Giderme ve SSS lar 43

241P4LRY. TR Kullanıcı el kitabı 1. Müşteri Hizmetleri ve Garanti 37. Sorun Giderme ve SSS lar 43 241P4LRY www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 37 Sorun Giderme ve SSS lar 43 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım... 1 1.2 İşaretler...2 1.3

Detaylı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı e-manual Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı file:///d /PHILIPS/2009/Monitor/PDF/Q70G900081315B 19B1/lcd/manual/TURKISH/19B1/INDEX.HTM [2009/7/17 05:00:00] Güvenlik Önlemleri ve Bakım Güvenlik

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı e-manual Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı file:///d /shirley.lin/090921_philips 190S1 trans pdf/190s1 CD/lcd/manual/TURKISH/190S1/INDEX.HTM [2009/9/22 11:14:47] Güvenlik Önlemleri ve

Detaylı

Virtua Başvuru Klavuzu

Virtua Başvuru Klavuzu tr Virtua Başvuru Klavuzu İçindekiler Bileşenler... 1 Montaj... 6 Başlangıç... 14 Kapat... 16 Medya Yükleniyor... 17 Yapılandırma... 20 DICOM Host Kur... 31 Yazılım Yükleme... 32 Sorun Giderme... 34 iii

Detaylı

196V3L. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 27 Sorun Giderme ve SSS lar 32

196V3L. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 27 Sorun Giderme ve SSS lar 32 196V3L www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 27 Sorun Giderme ve SSS lar 32 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2 1.3

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 238C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042600

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 238C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042600 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

236V3L. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 27 Sorun Giderme ve SSS lar 32

236V3L. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 27 Sorun Giderme ve SSS lar 32 236V3L www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 27 Sorun Giderme ve SSS lar 32 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2 1.3

Detaylı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı

Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı e-manual Philips LCD Monitörü Elektronik Kullanıcı Elkitabı file:///d /shirley.lin/090918_philips 19S1 tras pdf/19s1 CD/lcd/manual/TURKISH/19S1/INDEX.HTM [2009/9/18 02:48:05] Güvenlik Önlemleri ve Bakım

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti Kullanım kılavuzu Stereo Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti İçindekiler Giriş...3 Aksesuara genel bakış...3 Temel Bilgiler...4 Calling...6 Listening to music...6 Çoklu kullanım teknolojisi...7 Troubleshooting...7

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Kullanım kılavuzu Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 İçindekiler Giriş...3 Genel bakış...3 Bildirim ışığı durumu...3 Ek aksesuarları kullanma...4 Şarj Etme...5 Başlarken...6 Bağlantıyı

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Quick Installation Guide English 繁中簡中日本語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska SD8362E 20x Zoom 2MP Full HD Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Mono Bluetooth Headset MBH20

Kullanım kılavuzu. Mono Bluetooth Headset MBH20 Kullanım kılavuzu Mono Bluetooth Headset MBH20 İçindekiler Giriş...3 Fonksiyona genel bakış...3 Aksesuarlara genel bakış...3 Temel Bilgiler...4 Telefonu şarj etme...4 Mikrofonlu kulaklık setini açma ve

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

258B6. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 36 Sorun Giderme ve SSS'lar 41

258B6. TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 36 Sorun Giderme ve SSS'lar 41 258B6 www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 36 Sorun Giderme ve SSS'lar 41 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2 1.3 Ürün

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Klavye BKB50

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Klavye BKB50 Kullanım kılavuzu Bluetooth Klavye BKB50 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Genel bakış...3 Klavyeye genel bakış...3 Klavyeyi şarj etme...4 Açma ve kapatma...5 Başlarken...6 Klavyeyi ayarlama...6 Montaj...6

Detaylı

Müşteri Hizmetleri ve Garanti 35 Sorun Giderme ve SSS'lar 40

Müşteri Hizmetleri ve Garanti 35 Sorun Giderme ve SSS'lar 40 201B2 www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 35 Sorun Giderme ve SSS'lar 40 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2 1.3 Ürün

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Keyboard BKB10

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Keyboard BKB10 Kullanım kılavuzu Bluetooth Keyboard BKB10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Genel bakış...3 Klavyeyi şarj etme...4 Klavyeyi açma...5 Klavyeyi ayarlama...6 Web'de destek...7 Legal information...8 Declaration

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS SEKTÖRÜNDE İLK ISO27001 SERTİFİKASYONU, DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI Ş Ercüment BÜYÜKŞUMNULU Teknoloji Hizmetleri Direktörü GÜNDEM 3 Bankalararası

Detaylı

USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS ELKITABI NI-707518

USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS ELKITABI NI-707518 USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS ELKITABI NI-707518 TÜRKÇE -PAKETIN IÇINDEKILER 4 -TEKNIK ÖZELLIKLER 4 -UYGULAMA YELPAZESI 4 -DONANIM KURULUMU 5 -YAZILIMIN KURULMASI 6 -USB ADAPTÖRÜ IÇIN YAZILIM YARDIMCI

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı