Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 236V3L

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 236V3L http://tr.yourpdfguides.com/dref/4300519"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: ÇözünürlükveÖnAyarModlari GüçYönetimi YönetmenlikBilgileri MüteriHizmetleriveGaranti PhilipsDüzPanelMonitörlerin PikselHataPolitikasi MüteriSorunlari&Garanti SorunGidermeveSSS'lar SorunGiderme Genel SSSlar Önemli 1. Uzunsürekullanmayacaksanizmonitörün fiiniprizetakilibirakmayin. Hafifnemlibirbezkullanaraktemizlemeniz gerekiyorsa,monitörüprizdençikarin. Elektrikkesildiindeekrankurubir bezkullanilaraktemizlenebilir.ancak monitörünüzütemizlemekiçinalkolveya aminobazlisivilargibiorganikçözeltileri aslakullanmayin. Elektrikçarpmasinaengelolmakveya setekalicihasarverilmesiniönlemekiçin monitörütoza,yamura,suyaveyaairi nemliortamlaramaruzbirakmayiniz. Eermonitörünüzislanirsa,mümkünolanen kisasüredekurubirbeziletemizleyiniz. Eermonitörünüzeyabancicisimveya sugirerse,lütfenhemenkapatinvegüç kablosunuprizdençikarin.ardindan,yabanci cismiveyasuyuçikararakbakimmerkezine gönderin. Monitörüisi,dorudangüneiiiveyaairi souamaruzkalanyerlerdedepolamayin veyakullanmayin. Monitörünüzdeneniyiperformansialmak veuzunsürekullanmakiçin,monitörü lütfenaaidakisicaklikvenemaraliina düenyerlerdekullaniniz. 1.1 Güvenlikönlemlerivebakim Uyarilar Bubelgedebelirtilenlerindiindakontrolve ayaryapilmasiveyayönetmenliklerinkullanilmasi ok,elektrikçarpmatehlikesive/veyamekanik tehlikeleresebepolabilir. Bilgisayarmonitörününbalantisiniyaparkenve kullanirkenbutalimatlarauyunuz: Çalitirma Lütfenmonitörüdorudangüneiii, çokgüçlüparlakiiklarvedierisi kaynaklarindanuzaktutun.uzunsüre butürortamamaruzkalmasi,monitör rengininbozulmasinavemonitörünhasar görmesinenedenolabilir. Havalandirmadeliklerinedüebilecekya damonitörünelektronikaksaminindüzgün soutulmasiniönleyebilecekherhangibir nesneyikaldirin. Kasaüzerindekihavalandirmadeliklerini kapatmayin. Monitörüyerletirirkenelektrikfiineve prizekolayeriilebildiindeneminolun. MonitörüelektrikkablosunuveyaDCgüç kablosunuayirarakkapatiyorsaniz,elektrik kablosunuveyadcgüçkablosununormal çalimasiiçintakmadanönce6saniye bekleyin Önemli Sicaklik:0-40 C32-95 F Nem:%20-80RH ÖNEML:Monitörünüzügözetimsiz biraktiinizdadaimahareketedenbir ekrankoruyucusuprograminietkinhale getirin.monitörünüzdedeimeyensabit biriçerikgösterileceksedaimadönemsel ekranyenilemeuygulamasinietkinletirin.

3 Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir. "Yanmaetkisi","ardiikgörüntü" yada"gölgeligörüntü"lcdpaneli teknolojisindebilinenbirdurumdur.birçok durumda"yanma"veya"ardilgörüntü" veya"hayaletgörüntü"güçkapatildiktan sonrazamangeçtikçeyavayava kaybolacaktir. kaz Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü"veya "gölgeligörüntü"belirtilerigözdenkaybolmaz veonarilamaz.yukaridabelirtilenhasargarantiniz kapsamindayeralmaz. Servis Mahfazakapaisadecekalifiyeservis personelitarafindanaçilmalidir. Onarimyadaentegrasyoniçinherhangi birdokümanagerekduyulursa,lütfen bölgenizdekiservismerkeziiletemasa geçiniz.(lütfen"tüketicibilgilendirme Merkezi"bölümünebakiniz) Nakliyebilgileriiçin,lütfen"Teknik Özellikler'e"bakin. Monitörünüzüaraba/kamyonetiçinde dorudangüneiiialtindabirakmayiniz. Not Monitörnormalçalimazsayadabukilavuzda yeralantalimatlariyerinegetirdiinizdene yapacainizibilmiyorsanizservisteknisyenine daniiniz. 1.2 aretler Aaidakibölümlerdebubelgedekullanilan iaretleraçiklanmaktadir. Not,Uyarivekazlar Bukilavuzdametinbloklarininyanindabirsimge bulunabilirvekoyuveyaitalikyazilmiolabilir.bu bloklarnotlari,uyarilariveikazlariiçerir.aaidaki ekildekullanilirlar: Not Busimge,bilgisayarsisteminizindahaiyi kullanilmasindasizeyardimciolacakönemlibilgi veönerilerigöstermektedir. Uyari Busimgedonanimazararverecekveyaveri kaybinayolaçacakarizalardankaçinmakiçin gereklibilgilerigöstermektedir. kaz Busimgeinsanlarazararvermeihtimaliolan durumlarigösterirvebusorundannasil kaçinilmasigerektiiniaçiklar. Baziuyarilarbakabirbiçimdegörünebilir veyanindabirsimgebulunmayabilir.bugibi durumlardaözeluyaribiçimleriyetkilibiri tarafindanbelirtilmelidir Önemli 1.3 Ürünvepaketlememalzemesinin atilmasi AtikElektrikliveElektronikEkipmanlar- WEEE RecyclingInformationforCustomers Yourdisplayismanufacturedwithhighquality materialsandcomponentswhichcanbe recycledandreused. Tolearnmoreaboutourrecyclingprogram pleasevisitwww.philips.com/about/ sustainability/recycling. Thismarkingontheproductoronits packagingillustratesthat,undereuropean Directive2002/96/ECgoverningusedelectrical andelectronicappliances,thisproductmay notbedisposedofwithnormalhousehold waste.youareresponsiblefordisposalof thisequipmentthroughadesignatedwaste electricalandelectronicequipmentcollection. Todeterminethelocationsfordroppingoff suchwasteelectricalandelectronic,contact yourlocalgovernmentoffice,thewastedisposal organizationthatservesyourhouseholdorthe storeatwhichyoupurchasedtheproduct. Yournewmonitorcontainsmaterialsthatcan berecycledandreused.specializedcompanies canrecycleyourproducttoincreasethe amountofreusablematerialsandtominimize theamounttobedisposedof. Allredundantpackingmaterialhasbeen omitted.wehavedoneourutmosttomakethe packagingeasilyseparableintomonomaterials. Pleasefindoutaboutthelocalregulations onhowtodisposeofyouroldmonitorand packingfromyoursalesrepresentative Monitörü ayarlama 2. Monitörüayarlama 2.1 Kurulum Paketiçerii Register your product and get support at Tabansehpasinitakma 1. Monitörüekraninçizilmesiveyahasar görmesiniönlemeyedikkatederekönyüzü aaiyabakacakekildeyumuakvedüzbir yüzeyeyerletirin.

4 236V3LA 2. Altsütunuyerineoturuncayakadar monitöretakin. Start Quick 3. Monitörtabansehpasiniherikielinizle tutunvetabansehpasinitabansütununa sikicatakin. Audio cable (optional) Seskablosu(ihtiyarî) VGA(isteebali) VGA (optional) DVI(isteebali) DVI (optional) 4 2. Monitörü ayarlama BilgisayarinizaBalanmasi 2.2 Monitörüçalitirma Ürününöndengörünümü 5 ACgüçgirii VGAgirii D VI-Dgirii(Belirlimodellerdevardir) S esgirii(belirlimodellerdevardir) K ensingtonhirsizlik-önlemekilidi Bilgisayarabalayin 1. Elektrikkablosunumonitörünarkasinasikica takiniz. 2. Bilgisayarinizikapatinizvegüçkablosunu çikariniz. 3. Monitörsinyalkablosunubilgisayarinizin arkasindabulunanvideokonektörüne balayiniz. 4. Bilgisayarinizvemonitörünüzüngüç kablosunuyakindakibirçikiasokunuz. 5. Bilgisayarvemonitörünüzüaçiniz. Monitörbirgörüntügösteriyorsakurum tamamlanmitir. Model236V3LA: Model236V3L: MonitörüngücünüAÇINve KAPATIN. OSDmenüsüneeriin. OSDayarinionaylayin. ÖncekiOSDseviyesinegeridön. Parlaklikdüzeyiniayarlayin OSDmenüsünüayarlayin. Hoparlörsesseviyesiniayarlayin. Görüntübiçiminideitir. Monitörüotomatikolarak ayarlayin Monitörü ayarlama EkranMenüsüTanimi EkranGöstergesi(OSD)nedir? EkranMenüsü(OSD)tümPhilipsLCD monitörlerindebulunanbirözelliktir.son kullanicininekranperformansiniayarlamasina veyaekrantalimatlaripenceresindenmonitör ilevlerinidorudanseçebilmesineolanak salamaktadir.kullaniciyadostgörüntüekrani arayüzüaaidakigibidir: Model236V3LA: OSDMenüsü AaidaEkranMenüsügenelgörünümü bulunmaktadir.dahasonrakendiistediinizfarkli ayarlamalariyapmakiçinbirreferansolarak kullanabilirsiniz. Main menu Sub menu Input VGA DVI (available for selective models) Picture Format Brightness Contrast Wide Screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off On, Off On, Off Picture SmartContrast Stand-Alone Mute (available for selective models) Audio Model236V3L: Color Color Temperature srgb User Define 6500K, 9300K Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English Español, Français, Deutsch, Italiano, Português,, Türkçe 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5s, 10s, 20s, 30s, 60s OSD Settings Horizontal Vertical Model236V3L(1Amodeliiçin): Transparency OSD Time Out Setup Auto H. Position V. Position Phase 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No Clock Resolution Notification Kontroltulariylailgilitemekvebasittanitim mlecihareketettirmekiçinyukaridagösterilen OSD'demonitörünönyaninayerletirilen dümelerineveseçimiveyadeiiklii onaylamakiçinok(tamam)'abasabilirsiniz. 6 Reseiziçinsizeyolgösterici niteliktebilgiverecektir. SihirbazidahasonrabalatmakiçinPlug-in (Eklentiler)menüsünegidebilirsiniz. Standard(Standart)pencerevasitasiyla sihirbazyokkendahafazlaseçenek ayarlayabilirsiniz. 3. Görüntü Optimizasyonu Standard(Standart)penceredenbalat: Adjust(Ayar)menüsü: Adjust(Ayar)MenüsüBrightness (Parlaklii),Contrast(Kontrasti),Focus (Odai),Position(Konumu)veResolution (Çözünürlüü)ayarlamanizaolanaksalar. Talimatlariizleyebilirveayaryapabilirsiniz. KurulumuCancel(iptal)etmekistiyorsaniz kullaniciuyarilariniiptaledin Görüntü Optimizasyonu Color(Renk)menüsü: Color(Renk)MenüsüRGB,BlackLevel (SiyahSeviyesi),WhitePoint(BeyazNokta) vecolorcalibration(renkkalibrasyonu)'i ayarlamanizaolanaksal;sündenusermanual(kullanicielkitabini) seçtiinizdeetkinleecektir.ddc/ciözellii bulunanancakdesteklenmeyenbirekranda yalnizcahelp(yardim)veoptions(seçenekler) sekmelerikullanilabilir. Source(Kaynak)talimatpenceresinive mevcutgirikaynakayarinigösterir. Tekligiriliekranlardabupencere görünmeyecektir Görüntü Optimizasyonu Help(Yardim)>Version(Sürüm)-Yalnizcaaçilir Help(Yardim)menüsündenVersion(Sürümü) seçtiinizdeetkinletirilecektir.ddc/ciözellii bulunanancakdesteklenmeyenbirekranda yalnizcahelp(yardim)veoptions(seçenekler) sekmelerikullanilabilir. TuneDisplay(nceAyarEkrani)- SmartControlLitedenetimmasasiniaçar. GörevTepsisiMenüsüEtkin Görevtepsisimenüsü,SmartControlLite simgesinegörevtepsisindensatiklayarak görüntülenebilir. SolTikladiinizdauygulamayi balatacaktir. çeriehassasmenü ContextSensitive(çerieHassas)menü varsayilanolaraketkinletirilir.enable Context(çeriiEtkinletir)Menüsü Options>Preferences(Seçenekler>Tercihler) ekranindaetkinletirilirse,budurumdamenü görünürolacaktir. Görevtepsisindebegirivardir: Help(Yardim)-UserManual(Kullanici Elkitabi)dosyasinaeriim:Varsayilantarayici penceresinikullanarakusermanual (KullaniciElkitabi)dosyasiniaçin. TechnicalSupport(TeknikDestek)-teknik desteksayfasinigösterir. CheckforUpdate(GüncellemeleriKontrol) et-kullaniciyipdiniinegetirirvemevcut olanenyenisürümlekullanicisürümünü karilatirir. About(Hakkinda)-Ayrintilireferans bilgilerinigösterir:ürünsürümü,çikibilgisi veürünadi. Exit(Çiki)-SmartControlLite'ikapatir. çerikmenüsündeüçgirivardir: SmartControlLiteSeçildiinde,About (Hakkinda)Ekranigösterilir. SelectPreset(ÖnayariSeç)-aninda kullanimiçinkaydedilenönayarlarin hiyerarikmenüsünüsunar.onayiareti, mevcutseçilenönayarigösterir.fabrika Önayaridaaçilirmenüdençarilabilir Görüntü Optimizasyonu SmartControlLite'itekrarçalitirmakiçin ProgrammenüsündenSmartControlLite'iseçin yadamasaüstündekibilgisayarimsimgesineçift tiklayinveyasistemiyenidenbalatin. GörevTepsisiMenüsüDevreDii GörevTepsisi,tercihklasöründedevre diibirakildiindayalnizcaexit(çiki) seçimikullanilabilir. SmartControlLite'i görevtepsisindentamamençikarmak içinoptions>preferences(seçenekler> Tercihler)'deRunatStartup(Balangiçta Çalitir'i)devrediibirakin.

5 15 4. Teknik Özellikler 4. TeknikÖzellikler Resim/Ekran Monitörpaneltürü Arkaiik Panelboyutu Enboyorani PikselNoktasi Parlaklik SmartContrast Kontrastorani(tipik) Yanitsüresi(tipik) OptimumÇözünürlük Görüntülemeaçisi Ekranrenkleri Dikeyyenilemehizi YatayFrekans srgb Balanabilirlik Sinyalgirii Girisinyali Güvenilirlik KullaniciKolaylii OSDDilleri Dierkolayliklar TakveÇalitirUyumlu Sehpa Eim 236V3LA: Güç Açikmod EnerjiTüketimi (EnergyStar5.0testyöntemi) NormalÇalima(tipik) Uyku(Bekleme) Kapali IsiDaitma* TFT-LCD LED 23"W(58,4cm) 16:9 0,265x0,265mm 250cd/m² 10,000,000:1 1000:1 5ms 1920x108060Hzdeerinde 170 (H)/ M 56Hz-76Hz 30kHz-83kHz EVET DVI(dijital),VGA(analog) AyriSenk,YeilÜzerindeSenk 236V3LA: 236V3L: ngilizce,fransizca,almanca,spanyolca,talyanca,rusça, BasitletirilmiÇince,Portekizce,Türkçe Kensingtonkilidi DDC/CI,sRGB,Windows7/Vista/XP,MacOSX,Linux -5/+20 27,96W(tip.),32,08W(maks) 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hzde60Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri Voltaji Voltaji 23,77W 23,61W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hzde60Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri Voltaji Voltaji VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3HzdeerindeACGiri Voltaji 23,43W 0,5W 0.5W 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3HzdeerindeACGiri Voltaji 4. Teknik Özellikler NormalÇalima Uyku(Bekleme) Kapali GüçLEDgöstergesi GüçBeslemesi 236V3L: Güç Açikmod EnerjiTüketimi (EnergyStar5.0testyöntemi) NormalÇalima(tipik) Uyku(Bekleme) Kapali IsiDaitma* NormalÇalima Uyku(Bekleme) Kapali GüçLEDgöstergesi GüçBeslemesi Ebat Sehpabulunanürün(GxYxD) Sehpabulunmayanürün (GxYxD) Airlik Sehpa bulunan ürün Sehpabulunmayanürün Ambalajliürün ÇalimaDurumu Sicaklikaralii(çaliirken) Sicaklikaralii (çalimazken) Bailnem Rakim MTBF 81,13BTU/saat 80,58BTU/saat 79,97BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat Açikmod:Beyaz,Beklemede/Uykumodu:Beyaz(yanipsönüyor) Yerleik, VAC,50-60Hz 27,96W(tip. ),32,08W(maks) 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 60Hz+/-3Hzde50Hz+/-3Hzde50Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri erindeacgiri Voltaji Voltaji Voltaji 23,77W 23,61W 23,43W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 60Hz+/-3Hzde50Hz+/-3Hzde50Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri erindeacgiri Voltaji Voltaji Voltaji 81,13BTU/saat 80,58BTU/saat 79,97BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat Açikmod:Beyaz,Beklemede/Uykumodu:Beyaz(yanipsönüyor) Yerleik, VAC,50-60Hz 566x426x219mm 566x355x54mm 3,26kg 3,03kg 4,648kg 0 Cila40 C -20 Cila60 C 20%ila80% Çalitirma: ,00cm(3.658m) Çalimadii: ,00cm( m) 30,000saat Teknik Özellikler Çevre ROHS EPEAT Ambalaj Uyumvestandartlar DüzenleyiciOnaylar Kabin Renk Kaplama Not EVET Gümü(www.epeat.net) %100geridönüümlü CEareti,FCCSinifB,GOST,SEMKO,TCOOnayli(Onlyfor selectivemodels),ul/cul,bsmi,iso Siyah Parlak/Doku 1. EPEATAltinveyaGümü,yalnizcaPhilips'inürünükaydettiiyerdegeçerlidirLütfenülkenizdekikayit durumuiçinwww. epeat.netsitesiniziyaretedin. 2. Buverileröncedenhaberverilmedendeitirilebilir.Kitapçiinsonsürümünükaridanyüklemekiçin Teknik Özellikler 4.1 ÇözünürlükveÖnAyarModlari MaksimumÇözünürlük 1920x108060Hzdeerinde(analoggiri) 1920x108060Hzdeerinde(dijitalgiri) ÖnerilenÇözünürlük 1920x108060Hzdeerinde(dijitalgiri) Y. frek(khz) Çözünürlük 720x x x x x x x x x x x x x x x1080 D.frek(Hz) Not çözünürlüündeçalitiiniunutmayin.eniyi görüntüiçinlütfenbuçözünürlüükullanin Güç Yönetimi 5. GüçYönetimi EerVESADPMuyumluekrankartinizvarsa veyapc'nizeyazilimkurulmusa,monitör kullanilmadiindagüçtüketiminiotomatik olarakdüürebilir.eerklavyeden,fareden veyadiergiriyapabileceinizbiraygittangiri yaptiinizalgilanirsa,monitörotomatikolarak 'uyanir'.aaidakitablogüçtüketiminivebu otomatikgüçtasarrufözelliininsinyallenmesini göstermektedir: 236V3LA: GüçTüketimiTanimi VESA Modu Etkin Video Y-senk D-senk KullanilanGüç AÇIK Evet Evet Hayir 27,96W(tipi) 32,08W(maks.) 0,5W(tipi) 0,5W(tipi) LEDrengi Beyaz Beyaz(yanipsönüyor) KAPALI Uyku(Bek- KAPAHayir leme) LI Kapatma KAPALI - 236V3L: GüçTüketimiTanimi VESA Modu Etkin Video Y-senk D-senk KullanilanGüç AÇIK Evet Evet Hayir 27,96W(tipi) 32,08W(maks.) 0,5W(tipi) 0,5W(tipi) LEDrengi Beyaz Beyaz(yanipsönüyor) KAPALI Uyku(Bek- KAPAHayir leme) LI Kapatma KAPALI - Aaidakiayarbumonitördekigüçtüketimini ölçmekiçinkullanilir. Doalçözünürlük:1920x1080 Kontrast:50% Parlaklik:250nits Renksicaklii:Tambeyazmodelile6500k Not Buverileröncedenhaberverilmeden deitirilebilir Yönetmeliklerle lgili Bilgiler 6. YönetmenlikBilgileri Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. Congratulations! This display is designed for both you and the planet The display you have just purchased carries the TCO Certified label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory.

6 TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: Visual ergonomics for good image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, colour and luminance uniformity and colour rendering. Low acoustic noise emissions (when applicable). The brand owner offers take-back options. The requirements can be downloaded from our web site. 50% of all displays worldwide are TCO certified. system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. 2006/95/EC (Low Voltage Directive). 2004/108/EC (EMC Directive). 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement). Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Increase the separation between the equipment and receiver. is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio Yönetmeliklerle lgili Bilgiler Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. EN Compliance (Czech Republic Only) Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T and PN-89/E Yönetmeliklerle lgili Bilgiler North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. BSMI Notice (Taiwan Only) Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 2. nur original-ersatzteile verwendet werden. 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. (),, Müteri Hizmetleri ve Garanti 7. Hizmetleri ve Garanti Not Kirmiziveyamavirenktekiparlaknoktakomu noktalarinparlakliindanyüzde50daha parlakolurkenyeilparlaknoktaisekomu noktalardanyüzde30dahaparlakolmalidir. SiyahNoktaHatalari Siyahnoktahatalariherzamankoyuveya "kapali"olanpikselveyaaltpikselolarak görünür.koyunokta,monitöraçikbirörnek gösterdiindeekrandabulunanbiraltpikseldir. Aaidasiyahnoktahatatiplerigösterilmektedir. PikselHatalarininYakinlii Birbirineyakinolanaynitürpikselvealtpiksel hatalarininfarkedilmesidahakolayolduuiçin, Philips,pikselhatalarininyakinliikonusundada toleranslarbelirlemitir. PikselHataToleranslari Garantisüresindepikselhatalarindan kaynaklanantamirveyayenisiiledeitirme ilemlerinigerçekletirmekiçinbirphilipsdüz panelindekitftmonitörpanelindebulunan pikselveyaaltpikselhatalariaaidakitabloda belirtilensayilardanfazlaolmalidir. PARLAKNOKTAKUSURLARI 1adetgörünenaltpiksel 2adetbitiikgörünenaltpiksel 3adetbitiikgörünenaltpiksel(birbeyazpiksel) kiparlaknoktakusuruarasindakiuzaklik* Tümtiplerdekitoplamparlaknoktakusurlari SYAHNOKTAKUSURLARI 1adetkoyualtpiksel 2adetbitiikkoyualtpiksel 3adetbitiikkoyualtpiksel kisiyahnoktakusuruarasindakimesafe* Hertürdekitoplamsiyahnoktakusurlari TOPLAMNOKTAKUSURLARI Hertürdekitoplamparlakveyasiyahnoktakusurlari Not 1.

7 1veya2bitiikaltpikselkusuru=1noktakusuru KABULEDLEBLRSEVYE >15mm 3 KABULEDLEBLRSEVYE 5veyadahaaz 2veyadahaaz 0 >15mm 5veyadahaaz KABULEDLEBLRSEVYE 5veyadahaaz 2. BumonitörISO uyumludur. (ISO :Elektronikgörselekranlariçinergonomik ihtiyaç,analizveuyumtestmetodlari) Müteri Hizmetleri ve Garanti 7.2 MüteriSorunlari&Garanti Garantikapsamibilgilerivebölgenizeaitekdestekkoullarihakkindaayrintilibilgiiçin,lütfenwww. philips.com/supportwebsitesiniziyaretedin. AaidalistelenmiolanyerelPihilipsMüteriSorunlari telefonnumarasinidaarayabilirsiniz. BatiAvrupabölgesiiçinRTBATBLGS: Ülke ASC Germany United Kingdom Ireland Spain Finland France Greece Italy Netherlands Denmark Norway Sweden Poland Austria Belgium Luxembourg Portugal Switzerland Siemens I&S Invec Scotland Invec Scotland Eatsa Spain A-novo A-novo Allman Hellas A-novo E Care A-novo A-novo A-novo Zolter Siemens I&S E Care E Care Eatsa Spain A-novo Müteridesteknumarasi Fiyat 0,09 Local call tariff Local call tariff 0,10 Local call tariff 0,09 Free of charge 0,08 0,10 Local call tariff Local call tariff Local call tariff Local call tariff 0,07 0,06 Local call tariff Local call tariff Local call tariff Müteri Hizmetleri ve Garanti ORTAVEDOUAVRUPAbölgesiiletiimbilgileri: Ülke Belarus Bulgaria Croatia Estonia Latvia Lithuania Romania Serbia& Montenegro Slovenia Ukraine Russia Slovakia Turkey CzechRep. Hungary Çarimerkezi ASC NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA IBA LANService Renoprom FUJITSU "ServiceNetLV"Ltd. UAB"Servicenet" BlueRidgeIntl. KimTecd.o.o. PCH.and Comel Topaz-ServiceCompany CPS CEEEPartners DatalanService Techpro Asupport Serware ProfiService Müteridesteknumarasi (495) (forrepair) +7(495) (forsales) LATNAMERKAbölgesiiletiimbilgileri: Ülke Çarimerkezi Brazil Argentina Vermont Müteridesteknumarasi Çiniletiimbilgileri: China Müteridesteknumarasi: KUZEYAMERKAiletiimbilgileri: Ülke U. S.A. Canada Çarimerkezi TOS Supercom ASC Teleplan Supercom Müteridesteknumarasi (877) (800) Müteri Hizmetleri ve Garanti APMEA(Asya-Pasifik,OrtadouveAfrika)bölgesiiletiimbilgileri: Ülke Çarimerkezi ASC Australia NewZealand HongKong/ Macau India Indonesia SouthKorea Malaysia Pakistan Singapore NA NA NA NA NA NA NA NA NA PCCW Teleservices Taiwan NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA AGOSNETWORKPTYLTD VisualGroupLtd. SmartPixelsTechnologyLtd. REDINGTONINDIALTD PT.GadingsarielektronikaPrima PCSOneKoreaLtd. AfterMarketSolutions(CE) SdnBhd PhilipsConsumerService Müteridesteknumarasi HongKong:Tel: Macau:Tel:(853) Tel: SMS:PHILIPSto56677 Tel: , , (9221) PhilipsElectronicsSingapore PteLtd(PhilipsConsumerCare (65) Center) FETEC.CO Taiwan Thailand SouthAfrica UnitedArab Emirates Israel Vietnam Philippines SriLanka Bangladesh Nepal Cambodia AxisComputerSystemCo.,Ltd. (662) SylvaraTechnologiesPtyLtd ALSHAHDCOMPUTERL.L.C EastronicsLTD FPTServiceInformatic CompanyLtd. GleeElectronics,Inc. nodistributorand/orservice providercurrently Distributor:ComputerSource Ltd(warrantybuy-out) Distributor:SyakarCo. Ltd (warrantybuy-out) Distributor:NeatTechnology PteLtd(Singapore)(warranty buy-out) , / HoChiMinhCity DanangCity CanthoProvince (02) to34, (02) to Sorun Giderme ve SSS'lar 8. SorunGidermeveSSS'lar 8. 1 SorunGiderme Busayfadakullanicitarafindangiderilebilecek sorunlarelealinmitir.buçözümleridenedikten sonrasorunhalaçözülmezsephilipsmüteri hizmetleritemsilcisiiletemasageçin. GenelSorunlar ResimYok(GüçLED'iyanmiyor) Güçkablosununelektrikprizineve monitörünarkasindakiyerinetakildiindan emin olun. lkolarakmonitörünönündekigüç dümesininoff(kapali)konumda olduundaneminolun,ardindanon (AÇIK)'abasin. ResimYok(GüçLED'iBeyaz) Bilgisayarinizinaçildiindaneminolun. Sinyalkablosununbilgisayarinizadoru balandiindaneminolun. Monitörkablosununbalantitarafindaeilen pimibulunmadiindaneminolun.eervarsa kabloyuonarinyadadeitirin. EnerjiTasarrufuözelliietkinletirilebilir Ekrandabelirtilenler Attention OSDmenüsüylemanüelolarak ayarlayabilirsiniz. Not OtoileviDVI-Dijitalmoddagerekli olmadiindankullanilamaz. Görülebilirdumanveyakivilcimbelirtileri Sorungidermeadimlarinigerçekletirmeyin Güvenlikiçinmonitörüderhalelektrikgüç kaynaindanayirin. DerhalPhilipsmüterihizmetleri temsilcisiyleirtibatageçin. GörüntülemeSorunlari Görüntüortalanamiyor OSDAnaKontrollerindeki"Auto"(Oto) ileviylegörüntükonumunuayarlayin. OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Aama/Saat)Saati'niSetup(kullanarak) görüntükonumunuayarlayin.yalnizcavga modundageçerlidir. Görüntüekrandatitrer SinyalkablosunungrafikkartinaveyaPC'ye salambirekildebalandiinikontroledin. Dikeytitremeoluur OSDAnaKontrollerindeki"Auto"(Oto) ileviylegörüntükonumunuayarlayin. OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Aama/Saat)Saati'niSetup(kullanarak) dikeyçizgileriortadankaldirin.yalnizcavga modundageçerlidir. Yataytitremeoluur Check cable connection Monitörkablosununbilgisayarinizadoru balandiindaneminolun. (AyricaHizli BalangiçKilavuzu'nabakin). Monitörkablosununpimlerinineilip eilmediinebakarakkontroledin. Bilgisayarinizinaçildiindaneminolun. OTOdümesiçalimiyor OtoileviyalnizcaVGA-Analogmodunda kullanilabilir.sonuçtanmemnunkalmazsaniz, 32 OSDAnaKontrollerindeki"Auto"(Oto) ileviylegörüntükonumunuayarlayin. 8. Sorun Giderme ve SSS'lar OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Aama/Saat)Saati'niSetup(kullanarak) dikeyçizgileriortadankaldirin.

8 YalnizcaVGA modundageçerlidir. Görüntübulanik,belirsizyadaçokkaranlik görünür KontrastiveparlakliiEkranÜstü Kumandasindanayarlayin. "Ardilgörüntü","yanma"veya"hayalet görüntü"güçkapatildiktansonraekrandakalir. Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir."yanma etkisi","ardiikgörüntü"yada"gölgeli görüntü"lcdpaneliteknolojisindebilinen birdurumdur.birçokdurumda"yanma" veya"ardilgörüntü"veya"hayaletgörüntü" güçkapatildiktansonrazamangeçtikçe yavayavakaybolacaktir. Monitörünüzügözetimsizbiraktiinizda daimahareketedenbirekrankoruyucusu programinietkinhalegetirin. LCDmonitörünüzdedeimeyensabitbir içerikgösterileceksedaimadönemselekran yenilemeuygulamasinietkinletirin. Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü" veya"gölgeligörüntü"belirtilerigözden kaybolmazveonarilamaz.yukaridabelirtilen hasargarantinizkapsamindayeralmaz. Görüntübozukgörünür.Metinbulanikveya donuk. PC'ninekrançözünürlüünümonitörün önerilendoalekrançözünürlüüileayni deeregetirin. Ekrandayeil,kirmizi,mavi,koyuvebeyaz noktalarbelirir Geridekalannoktalargünümüz teknolojisindekullanilannormal karakterlerdir.lütfendahafazlabilgiiçin pikselpolitikasinabakin. "Güçaçik"iiiçokgüçlüvebenirahatsiz ediyor. OSDanakontrollerindegüçLEDayarini kullanarak"güçaçik"iiiniayarlayabilirsiniz. DahafazlayardimiçinTüketiciBilgiMerkezi listesinebakinvephilipsmüterihizmetleri temsilcisiiletemasageçin. 8.2 GenelSSSlar S1: Monitörümüilkkezkurduumda ekranda"cannotdisplaythisvideo mode"(buvideomodunugösteremiyor) görürsemneyapmaliyim? Cvp.: Bumonitöriçinönerilençözüm:1920x Tümkablolariçikarin,ardindanPC'nizi öncedenkullandiinizmonitörebalayin. WindowsStartMenu(WindowsBalat Menüsü)'nden,Settings/ControlPanel (Ayarlar/DenetimMasasi)'niseçin. Control Panel(DenetimMasasi)penceresinde Display(Görüntüle)simgesiniseçin. DisplayControlPanel(DenetimMasasini Görüntüle)içerisindeSettings"(Ayarlar) sekmesiniseçin.ayarlarsekmesinde "desktoparea"(masaüstüalani)etiketli kutudakayarçubuu1920x1080piksele getirin. "AdvancedProperties"(Gelimi Özellikler'i)açinveRefreshRate(Yenileme Hizini)60Hzdeerineayarlayin,ardindan OK(Tamam)'atiklayin. LCDmonitöriçinönerilenyenilemehizi nedir? Giderme ve SSS'lar olmasidurumunda75hzdeerinekadar ayarlayarakbozukluungidipgitmediini görebilirsiniz. S3: CD-ROM'daki.infve.icmdosyalari nelerdir?sürücülerinasilkurarim(.infve.icm)? Cvp. : Bunlarmonitörünüziçinolansürücü dosyalaridir.kullanicielkitabinizdaki talimatlariizleyereksürücülerikurun. Monitörünüzüilkdefakurarken bilgisayarinizmonitörsürücülerinizi(.inf ve.icmdosyalari)veyasürücüdiskini isteyebilir.bupakettekinieklemek(cdromrehberi)içintalimatlariizleyin. Çözünürlüünasilayarlarim? LCDekrançiziklerekaridayanikli midir? LCDyüzeyininasiltemizlemeliyim? Cvp.: Normaltemizlikiçintemiz,yumuak birbezkullanin.kapsamlitemizlikiçin lütfenizopropilalkolkullanin.etilalkol, etanol,aseton,heksanvbdierçözücüleri kullanmayin. S5: S8: Bilgisayariminrenkayarinideitirebilir miyim? Cvp.: Evet,RenkayariniziOSDkontrolündenu prosedürleriledeitirebilirsiniz, OSD(Ekran)menüsünügöstermekiçin "OK"(Tamam)'abasin. "Color"(Renk)seçeneinitercihetmek için"downarrow"(aaiok)'abasin, dahasonrarenkayarinigirmekiçin"ok" (TAMAM)'abasin,aaidakigibiüçayar bulunmaktadir. 1. ColorTemperature(RenkSicaklii); 6500Kve9300Kolmaküzereikiayar vardir.6.500karaliindakiayarlarile panel"kirmizi-beyazrenktonunda warm(sicak)"görünür,9.300ksicaklik ise"cool(souk)mavi-beyaztozsunar". 2. srgb;farkliaygitlararasindadoru renkdeiimiyapildiindaneminolmak içinstandartbirayardir(örn. dijital kameralar,monitörler,yazicilar,tarayicilar vb) 3. UserDefine(KullaniciTanimli);kullanici kirmizi,yeil,mavirengiseçerekkendi tercihettiirenkayariniseçebilir. Not Birnesneninisitildiindayaydiiiikrenk ölçümüdür.buölçümmutlakgöstergeçizelgesi ileifadeedilmektedir(kelvinderece).2004kgibi düükkelvinsicakliklarikirmizidir;9300kgibi yüksekkelvinsicakliklarikirmizidirmavidir. Nötr sicaklik6504kdeerindebeyazdir. S9: LCDmonitörümüherhangibirPC'ye, iistasyonunaveyamac'ebalayabilir miyim? Cvp.: Evet.TümPhilipsLCDmonitörleri standartpc'ler,mac'lerveiistasyonlari iletamuyumludur.monitörümac sisteminebalamakiçinbirkablo adaptörüneihtiyaçduyabilirsiniz. Daha fazlabilgiiçinlütfenphilipssatitemsilciniz iletemasageçiniz Sorun Giderme ve SSS'lar S10: PhilipsLCDmonitörleriTak-Çalitir midir? Cvp.: Evet,monitörlerTak-Çalitirolup Windows7,Vista,XP,NT,MacOSXve Linuxileuyumludur. S11: LCDpanellerindekiGörüntüYapimasi, GörüntüYanmasi,ArdilGörüntüveya HayaletGörüntünedir? Cvp.: Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir."yanma etkisi","ardiikgörüntü"yada"gölgeli görüntü"lcdpaneliteknolojisinde bilinenbirdurumdur.birçokdurumda "yanma"veya"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"güçkapatildiktansonrazaman geçtikçeyavayavakaybolacaktir.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Monitörünüzügözetimsizbiraktiinizda daimahareketedenbirekrankoruyucusu programinietkinhalegetirin. LCDmonitörünüzdedeimeyensabit biriçerikgösterileceksedaimadönemsel ekranyenilemeuygulamasinietkinletirin. kaz Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü"veya "gölgeligörüntü"belirtilerigözdenkaybolmaz veonarilamaz.yukaridabelirtilenhasargarantiniz kapsamindayeralmaz. S12: Ekranimdanedenmetinlernet görünmüyorvekarakterleripürüzlü gösteriyor? Cvp.: doalçözünürlükdeerindeeniyiçaliir. Eniyigörüntüiçinlütfenbuçözünürlüü kullanin KoninklijkePhilipsElectronicsN.V.Tümhaklarisaklidir. PhilipsvePhilipsKorumaAmblemi, KoninklijkePhilipsElectronicsN.V. 'ninkayitliticarimarkalaridirve KoninklijkePhilipsElectronicsN.V.lisansikapsamindakullanilir. Tekniközelliklerbilgiverilmedendeitirilebilir. Sürüm:M3236V1L6.

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 221P3LPEB http://tr.yourpdfguides.com/dref/4223859

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 221P3LPEB http://tr.yourpdfguides.com/dref/4223859 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Kullanım kılavuzu Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 İçindekiler Başlarken... 3 Giriş... 3 Genel bakış... 3 Temel konuları öğrenme...4 Mikrofonlu kulaklık setini takma... 4 Mikrofonlu kulaklık setinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Quick Charger UCH10

Kullanım kılavuzu. Quick Charger UCH10 Kullanım kılavuzu Quick Charger UCH10 İçindekiler Giriş...3 Pili şarj etmek artık daha kolay...3 Quick Charger ürününü kullanma...4 Cihazınızı şarj etme...4 Yasal bilgiler...5 Declaration of Conformity

Detaylı

Brilliance 273P3L. www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 22 Sorun Giderme

Brilliance 273P3L. www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 22 Sorun Giderme Brilliance 273P3L www.philips.com/welcome TR Kullanıcı el kitabı 1 Müşteri Hizmetleri ve Garanti 22 Sorun Giderme ve SSS lar 28 İçindekiler 1. Önemli...1 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım...1 1.2 İşaretler...2

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Güç Kapağı CP12

Kullanım kılavuzu. Güç Kapağı CP12 Kullanım kılavuzu Güç Kapağı CP12 İçindekiler Giriş...3 Şarj etmek artık daha kolay...3 Özellikler...3 Güç Kapağını Kullanma...4 Telefonunuzu şarj etme...4 Legal information...6 2 Giriş Şarj etmek artık

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Kullanım kılavuzu Magnetic Charging Dock İçindekiler Giriş...3 Şarj etmek artık daha kolay...3 Manyetik Şarj Ünitesini Kullanma...4 Ek aksesuarları kullanma...4 Telefonunuzu şarj etme...4 Legal information...6

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 247E3LSU2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4573200

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 247E3LSU2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4573200 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

Kullanım kılavuzu. MHL to HDMI Adapter IM750

Kullanım kılavuzu. MHL to HDMI Adapter IM750 Kullanım kılavuzu MHL to HDMI Adapter IM750 İçindekiler Giriş...3 MHL to HDMI Adapter'a genel bakış...3 Başlarken...4 Smart Connect...4 Smart Connect yükseltme...4 MHL to HDMI Adapter Kullanımı...5 MHL

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 278C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042678

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 278C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042678 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Miracast Kablosuz Ekran IM10

Kullanım kılavuzu. Miracast Kablosuz Ekran IM10 Kullanım kılavuzu Miracast Kablosuz Ekran IM10 İçindekiler Miracast Kablosuz Ekran Kullanıcı kılavuzu...3 Miracast Kablosuz Ekran'ı kurma...4 Donanıma genel bakış...4 Miracast Kablosuz Ekran'ı açma ve

Detaylı

ESCMID ve Türkiye İlişkileri

ESCMID ve Türkiye İlişkileri ESCMID ve Türkiye İlişkileri Dr. Murat Akova ESCMID Genel Sekreteri Merhaba İsviçre 300 Üyelerin Ülkelere Dağılımı 250 200 150 100 83 50 0 UK IT DE US NL ES CH GR FR TR BE SE DK PT RO HR Toplam 93

Detaylı

Akıllı Etiketler (SmartTags)

Akıllı Etiketler (SmartTags) Kullanım kılavuzu Akıllı Etiketler (SmartTags) İçindekiler Giriş...3 Başlarken...3 Akıllı Etiketleri (SmartTags) Kullanma...4 Yasal bilgiler...5 2 Giriş Akıllı Etiketler (SmartTags) nedir? Akıllı Etiketler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 238C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042600

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 238C4QHSN http://tr.yourpdfguides.com/dref/5042600 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

User Guide USB 2.0 MICRO WEBCAM N2953

User Guide USB 2.0 MICRO WEBCAM N2953 USB.0 MICRO WEBCAM 410-1818-003A / AVC05EU 009 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Hounslow, Middlesex, TW4 5DZ, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

TR7210 ASUS Transformer Pad QSG. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın. SIM kartı hazneye takın. 3. SIM kart haznesini yuvasına tam olarak sokun.

TR7210 ASUS Transformer Pad QSG. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın. SIM kartı hazneye takın. 3. SIM kart haznesini yuvasına tam olarak sokun. TR7210 ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Bağlan a an Yöneticisi ne s SIM kar n tak mas 1. SIM kart haznesi çıkartma düğmesine basmak için düzleştirilmiş bir ataç kullanın. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Müzik Alıcısı BM10

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Müzik Alıcısı BM10 Kullanım kılavuzu Bluetooth Müzik Alıcısı BM10 İçindekiler Aksesuara genel bakış...3 Basics...4 Eşleme ve bağlanma...5 Bağlantıyı kesme ve yeniden bağlanma...6 Smart Connect...7 Yasal bilgiler...8 Declaration

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 2 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ Standard Hazırlama Belgelendirme Ürün

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Video Sunucusundan duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Video Sunucusunun elektrik bağlantısını kesin. Video Sunucusunu sudan uzak tutun. Video Sunucusu

Detaylı

Güvenlik ve Mevzuat Bilgileri

Güvenlik ve Mevzuat Bilgileri Güvenlik ve Mevzuat Bilgileri Ofis Bilgisayarları Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve servislerine ilişkin garantilerin

Detaylı

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Genel bilgiler... 3 Aksesuarlar... 3 Montaj ve güvenlik bilgileri... 3 Teslimat kapsam... Montaj... Baπlant µemas...

Detaylı

42" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L

42 İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L 42" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L ViewSonic CDE4200-L 42" kurumsal ekran, 16,6 mm 'lik ince çerçeveli tasarımı ile iç mekan kullanımlarında en geniş ve kaliteli görsel deneyimi yansıtmak

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Kullanım kılavuzu Stereo Bluetooth Headset SBH60 İçindekiler Giriş...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Temel Bilgiler...5 Pili şarj etme...5 Mikrofonlu kulaklık setini açma ve kapama...5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 8FF3FPB http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016325

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 8FF3FPB http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016325 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS C221S3UCW http://tr.yourpdfguides.com/dref/5395046

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS C221S3UCW http://tr.yourpdfguides.com/dref/5395046 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Enerji, yaşam ve çevre Enerji, Yaşam ve Çevre, Çankaya Üniversitesi, 25 Nisan 2013, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Sayfa 1/20 Enerjinin anlamı İngiliz koloni döneminde (1757-1947) asilzadenin itibarı sahip

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 19B1CS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4213168

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 19B1CS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4213168 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Nederman Talaşlı İmalat Konsepti Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm İmalatınız çalışanlarınız ve çevreniz için çözümler üretiyoruz Metal İşleme Sanayisinde

Detaylı

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H english Operating Instructions...1-11 deutsch Betriebsanleitung...12-22 français Notice d utilisation...23-33 nederlands Gebruiksaanwijzing...34-44 italiano Istruzioni sull uso...45-55 norsk Driftsinstruks...56-66

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Fransa, 26-27/02/2015 Toplantıya Genel Müdürlük Adına

Detaylı

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin Eğitimdeki Eşitsizliği Azaltmak İçin Dört Neden B.M. Sözleşmesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Herkes İçin Eğitim, Önce

Detaylı

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS ELKITABI NI-707541 TÜRKÇE -PAKETIN IÇINDEKILER 4 -TEKNIK ÖZELLIKLER 4 -UYGULAMA YELPAZESI 4 -DONANIM KURULUMU 5 -YAZILIMIN KURULMASI 6 -USB ADAPTÖRÜ IÇIN YAZILIM

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti Kullanım kılavuzu Stereo Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti İçindekiler Giriş...3 Aksesuara genel bakış...3 Temel Bilgiler...4 Calling...6 Listening to music...6 Çoklu kullanım teknolojisi...7 Troubleshooting...7

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Kullanım kılavuzu Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 İçindekiler Giriş...3 Genel bakış...3 Bildirim ışığı durumu...3 Ek aksesuarları kullanma...4 Şarj Etme...5 Başlarken...6 Bağlantıyı

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS SEKTÖRÜNDE İLK ISO27001 SERTİFİKASYONU, DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI Ş Ercüment BÜYÜKŞUMNULU Teknoloji Hizmetleri Direktörü GÜNDEM 3 Bankalararası

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

Virtua Başvuru Klavuzu

Virtua Başvuru Klavuzu tr Virtua Başvuru Klavuzu İçindekiler Bileşenler... 1 Montaj... 6 Başlangıç... 14 Kapat... 16 Medya Yükleniyor... 17 Yapılandırma... 20 DICOM Host Kur... 31 Yazılım Yükleme... 32 Sorun Giderme... 34 iii

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Keyboard BKB10

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Keyboard BKB10 Kullanım kılavuzu Bluetooth Keyboard BKB10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Genel bakış...3 Klavyeyi şarj etme...4 Klavyeyi açma...5 Klavyeyi ayarlama...6 Web'de destek...7 Legal information...8 Declaration

Detaylı

USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS ELKITABI NI-707518

USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS ELKITABI NI-707518 USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS ELKITABI NI-707518 TÜRKÇE -PAKETIN IÇINDEKILER 4 -TEKNIK ÖZELLIKLER 4 -UYGULAMA YELPAZESI 4 -DONANIM KURULUMU 5 -YAZILIMIN KURULMASI 6 -USB ADAPTÖRÜ IÇIN YAZILIM YARDIMCI

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Mono Bluetooth Headset MBH20

Kullanım kılavuzu. Mono Bluetooth Headset MBH20 Kullanım kılavuzu Mono Bluetooth Headset MBH20 İçindekiler Giriş...3 Fonksiyona genel bakış...3 Aksesuarlara genel bakış...3 Temel Bilgiler...4 Telefonu şarj etme...4 Mikrofonlu kulaklık setini açma ve

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Speaker BSP10

Kullanım kılavuzu. Bluetooth Speaker BSP10 Kullanım kılavuzu Bluetooth Speaker BSP10 İçindekiler Giriş...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Bildirim ışığı durumu...3 Şarj Etme...4 Aksesuarınızı şarj etme...4 Başlarken...5 Aksesuarınızı

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları Selcen Gülsüm ASLAN Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ncpmobility@tubitak.gov.tr

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2016 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

Panther. Kurulum talimatları. Verici PN-TX-MN3 (PN-T7-16) PN-TX-MN6 (PN-T7-15) PN-TX-MN8 (PN-T7-14)

Panther. Kurulum talimatları. Verici PN-TX-MN3 (PN-T7-16) PN-TX-MN6 (PN-T7-15) PN-TX-MN8 (PN-T7-14) Panther Kurulum talimatları Verici PN-TX-MN3 (PN-T7-16) PN-TX-MN6 (PN-T7-15) PN-TX-MN8 (PN-T7-14) IM-PN-TX102-A01-TR LİSAN: Türkçe (İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiştir) İÇİNDEKİLER Bölüm 1: MÜŞTERİ BİLGİSİ

Detaylı

Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma

Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 8 Mart 213, Ankara Hayatboyu Öğrenme Programı: Yapı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Mesleki eğitim Okul eğitimi

Detaylı

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s E L K I T A B I N I - 7 0 7 5 4 7 T Ü R K Ç E n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Öncelikle 300N kablosuz

Detaylı

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 3 9

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 3 9 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 3 9 T Ü R K Ç E PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y

Detaylı

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 -

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 - 2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV a3- EA4KDL/EA4K6DL/EA5KDL/EA6KDL a4- EA3KBU a5-ea10ktlpv/ea12ktlpv/ea15ktlpv A6- EA

Detaylı

İDİLLAB MATERIAL TESTING EQUIPMENT

İDİLLAB MATERIAL TESTING EQUIPMENT This European Standard (EN 12691:2006) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 254 Flexible sheets for waterproofing, the secretariat of which is held by BSI. This European Standard shall be given

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti SBH80

Kullanım kılavuzu. Stereo Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti SBH80 Kullanım kılavuzu Stereo Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti SBH80 İçindekiler Giriş...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Temel Bilgiler...5 Pili şarj etme...5 Pil durumu...5 Mikrofonlu

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ. Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008

AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ. Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008 AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN AŞAMALARI United States of Europe Federal or Confederal Economic Union European Citizenship

Detaylı

Erasmus Programı Genel Değerlendirme

Erasmus Programı Genel Değerlendirme Erasmus Programı Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 6 Mayıs 2013 Ege Üniversitesi Türkiye de Erasmus Öğrenci Hareketliliği 18000 16000 17000 14000 12000 11998 10000 10095 8000

Detaylı

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164 PROGRAM 10:00 10:15 Açılış 10:15-10:35 2004/2005 Sera Gazı Envanterlerinde Sanayi ve Ulaşım Yunus ARIKAN, REC Türkiye 10:35 11:00 Ulaşımda ve Sanayide Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 İstanbul,28 Haziran 2011 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 KONU : 6111 Sayılı Kanun (Torba Kanun)a İlişkin 2011/5 Seri Nolu İç Genelge Hk. Bilindiği üzere kamuoyunda kısaca Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15 Ġstanbul, 13 Ocak 2011 KONU : MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15 2010/1182 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ġle Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Geçici 67, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 ve Gider Vergileri

Detaylı

In Car Video IVTV-01. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVTV-01. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVTV-01 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Güvenlik bilgileri... 3 Kurma ve iµletme ile ilgili bilgiler... 4 Kanal seçici (tuner) baπlant s... 4 Uzaktan kumanda...

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası tepav Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küreselleşme Rekabet Politikası ve kriz Slide 1 türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası Güven Sak Ankara, 26

Detaylı

NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu

NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu TW TR 2008-IB-EN-02 NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu Katarina Mareckova, 28.09.2011 Ankara 1 Thomas Seegers Fotolia İçindekiler NEC Direktifi kapsamında raporlama zorunluluğu Veri akışı

Detaylı

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164 PROGRAM 10:00 10:15 Açılış Genel Değerlendirme Yunus ARIKAN, REC Türkiye 10:15-10:45 2004 Yılı İtibarı ile Enerji Kaynaklı CO2 Salımlarının Ayrıştırma Yöntemiyle Analizi Araş. Gör. Mustafa ÖZÇAĞ, Adnan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 220AW8FS http://tr.yourpdfguides.com/dref/1030712

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 220AW8FS http://tr.yourpdfguides.com/dref/1030712 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Style Cover Window SCR24

Kullanım kılavuzu. Style Cover Window SCR24 Kullanım kılavuzu Style Cover Window SCR24 İçindekiler Başlarken...3 Giriş...3 Genel bakış...3 Şarj etme...3 Tek dokunuşla kurulum...4 Temel konuları öğrenme...5 Pencere ile etkileşim kurma...5 Ekranı

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 1863 Robert Kolej 1912 Mühendislik Okulu (İnşaat, Elektrik ve Makine) 1971 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2014 2015

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2014 2015 ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2014 2015 Yasar Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi 10.12.2014 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS STAJI NEDİR? AVRUPA DAKİ BİR İŞLETMEDE

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Sertifika Kataloğu Certification Catalogue

Sertifika Kataloğu Certification Catalogue Sertifika Kataloğu Certification Catalogue Giriş Introduction Başoğlu Kablo ve Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. 1980 yılından beri faaliyet gösteren, kazandığı deneyim ile hem ulusal hem de uluslararası alanda

Detaylı

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 3 3 1 T Ü R K Ç E PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 5 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08 Đstanbul, 02 Ocak 2013 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08 KONU : 2013 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES Euler Hermes hakkında Rakamlarla Euler Hermes; 34,9% lik pazar payı ile dünyanın en büyük alacak sigortası şirketi 2011 yılı konsolide cirosu 2,275 milyar Euro Dünya

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days ISO/IEC 27001 BELGELENDİRMESİ NASIL YAPILIR? Hande DÜNDAR BİNEKLİOĞLU Kalitest Belgelendirme Gündem Kalitest Akreditasyon sistematiği ISO 27001

Detaylı

VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu

VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15843 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir dünya lideri olan ViewSonic, dünyanın teknolojik

Detaylı

IVMS IVMS

IVMS IVMS In Car Video IVMS-5802 7 607 003 582 IVMS-6502 7 607 003 583 Kullanım ve montaj kılavuzu http://www.blaupunkt.com CIHAZA GENEL BAKIŞI Cihaza genel bakışı 5,8" ve 6,5" TFT LCD ekran 1 9 VDEO I CH MENÜ ON

Detaylı

ASUS GX800 Lazerli Oyun Faresi

ASUS GX800 Lazerli Oyun Faresi ASUS GX800 Lazerli Oyun Faresi 1 6 Kullanım Kılavuzu TR5761 Ilk Baski Nisan 2010 Telif Hakkı 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde tanımlanan yazılım

Detaylı

Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme

Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü Ondokuz Mayıs Üniversitesi 27 Nisan 212 Samsun Öğrenci Hareketliliği 29/1 21/11 Artış SM 8,758 1,96 15.28% SMS 8,16

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 224E5QHAB

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 224E5QHAB Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı