Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 196V3LSB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 196V3LSB http://tr.yourpdfguides.com/dref/4234493"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: ÇözünürlükveÖnAyarModlari GüçYönetimi YönetmenlikBilgileri MüteriHizmetleriveGaranti PhilipsDüzPanelMonitörlerin PikselHataPolitikasi MüteriSorunlari&Garanti SorunGidermeveSSS'lar SorunGiderme Genel SSSlar Önemli 1. Uzunsürekullanmayacaksanizmonitörün fiiniprizetakilibirakmayin. Hafifnemlibirbezkullanaraktemizlemeniz gerekiyorsa,monitörüprizdençikarin. Elektrikkesildiindeekrankurubir bezkullanilaraktemizlenebilir.ancak monitörünüzütemizlemekiçinalkolveya aminobazlisivilargibiorganikçözeltileri aslakullanmayin. Elektrikçarpmasinaengelolmakveya setekalicihasarverilmesiniönlemekiçin monitörütoza,yamura,suyaveyaairi nemliortamlaramaruzbirakmayiniz. Eermonitörünüzislanirsa,mümkünolanen kisasüredekurubirbeziletemizleyiniz. Eermonitörünüzeyabancicisimveya sugirerse,lütfenhemenkapatinvegüç kablosunuprizdençikarin.ardindan,yabanci cismiveyasuyuçikararakbakimmerkezine gönderin. Monitörüisi,dorudangüneiiiveyaairi souamaruzkalanyerlerdedepolamayin veyakullanmayin. Monitörünüzdeneniyiperformansialmak veuzunsürekullanmakiçin,monitörü lütfenaaidakisicaklikvenemaraliina düenyerlerdekullaniniz. 1.1 Güvenlikönlemlerivebakim Uyarilar Bubelgedebelirtilenlerindiindakontrolve ayaryapilmasiveyayönetmenliklerinkullanilmasi ok,elektrikçarpmatehlikesive/veyamekanik tehlikeleresebepolabilir. Bilgisayarmonitörününbalantisiniyaparkenve kullanirkenbutalimatlarauyunuz: Çalitirma Lütfenmonitörüdorudangüneiii, çokgüçlüparlakiiklarvedierisi kaynaklarindanuzaktutun.uzunsüre butürortamamaruzkalmasi,monitör rengininbozulmasinavemonitörünhasar görmesinenedenolabilir. Havalandirmadeliklerinedüebilecekya damonitörünelektronikaksaminindüzgün soutulmasiniönleyebilecekherhangibir nesneyikaldirin. Kasaüzerindekihavalandirmadeliklerini kapatmayin. Monitörüyerletirirkenelektrikfiineve prizekolayeriilebildiindeneminolun. MonitörüelektrikkablosunuveyaDCgüç kablosunuayirarakkapatiyorsaniz,elektrik kablosunuveyadcgüçkablosununormal çalimasiiçintakmadanönce6saniye bekleyin Önemli Sicaklik:0-40 C32-95 F Nem:%20-80RH ÖNEML:Monitörünüzügözetimsiz biraktiinizdadaimahareketedenbir ekrankoruyucusuprograminietkinhale getirin.monitörünüzdedeimeyensabit biriçerikgösterileceksedaimadönemsel ekranyenilemeuygulamasinietkinletirin.

3 Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir. "Yanmaetkisi","ardiikgörüntü" yada"gölgeligörüntü"lcdpaneli teknolojisindebilinenbirdurumdur.birçok durumda"yanma"veya"ardilgörüntü" veya"hayaletgörüntü"güçkapatildiktan sonrazamangeçtikçeyavayava kaybolacaktir. kaz Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü"veya "gölgeligörüntü"belirtilerigözdenkaybolmaz veonarilamaz.yukaridabelirtilenhasargarantiniz kapsamindayeralmaz. Servis Mahfazakapaisadecekalifiyeservis personelitarafindanaçilmalidir. Onarimyadaentegrasyoniçinherhangi birdokümanagerekduyulursa,lütfen bölgenizdekiservismerkeziiletemasa geçiniz.(lütfen"tüketicibilgilendirme Merkezi"bölümünebakiniz) Nakliyebilgileriiçin,lütfen"Teknik Özellikler'e"bakin. Monitörünüzüaraba/kamyonetiçinde dorudangüneiiialtindabirakmayiniz. Not Monitörnormalçalimazsayadabukilavuzda yeralantalimatlariyerinegetirdiinizdene yapacainizibilmiyorsanizservisteknisyenine daniiniz. 1.2 aretler Aaidakibölümlerdebubelgedekullanilan iaretleraçiklanmaktadir. Not,Uyarivekazlar Bukilavuzdametinbloklarininyanindabirsimge bulunabilirvekoyuveyaitalikyazilmiolabilir.bu bloklarnotlari,uyarilariveikazlariiçerir.aaidaki ekildekullanilirlar: Not Busimge,bilgisayarsisteminizindahaiyi kullanilmasindasizeyardimciolacakönemlibilgi veönerilerigöstermektedir. Uyari Busimgedonanimazararverecekveyaveri kaybinayolaçacakarizalardankaçinmakiçin gereklibilgilerigöstermektedir. kaz Busimgeinsanlarazararvermeihtimaliolan durumlarigösterirvebusorundannasil kaçinilmasigerektiiniaçiklar. Baziuyarilarbakabirbiçimdegörünebilir veyanindabirsimgebulunmayabilir.bugibi durumlardaözeluyaribiçimleriyetkilibiri tarafindanbelirtilmelidir Önemli 1.3 Ürünvepaketlememalzemesinin atilmasi AtikElektrikliveElektronikEkipmanlar- WEEE RecyclingInformationforCustomers Yourdisplayismanufacturedwithhighquality materialsandcomponentswhichcanbe recycledandreused. Tolearnmoreaboutourrecyclingprogram pleasevisitwww.philips.com/about/ sustainability/recycling. Thismarkingontheproductoronits packagingillustratesthat,undereuropean Directive2002/96/ECgoverningusedelectrical andelectronicappliances,thisproductmay notbedisposedofwithnormalhousehold waste.youareresponsiblefordisposalof thisequipmentthroughadesignatedwaste electricalandelectronicequipmentcollection. Todeterminethelocationsfordroppingoff suchwasteelectricalandelectronic,contact yourlocalgovernmentoffice,thewastedisposal organizationthatservesyourhouseholdorthe storeatwhichyoupurchasedtheproduct. Yournewmonitorcontainsmaterialsthatcan berecycledandreused.specializedcompanies canrecycleyourproducttoincreasethe amountofreusablematerialsandtominimize theamounttobedisposedof. Allredundantpackingmaterialhasbeen omitted.wehavedoneourutmosttomakethe packagingeasilyseparableintomonomaterials. Pleasefindoutaboutthelocalregulations onhowtodisposeofyouroldmonitorand packingfromyoursalesrepresentative Monitörü ayarlama 2. Monitörüayarlama 2.1 Kurulum Paketiçerii Register your product and get support at Tabansehpasinitakma 1. Monitörüekraninçizilmesiveyahasar görmesiniönlemeyedikkatederekönyüzü aaiyabakacakekildeyumuakvedüzbir yüzeyeyerletirin.

4 196V3LA 2. Altsütunuyerineoturuncayakadar monitöretakin. Start Quick 3. Monitörtabansehpasiniherikielinizle tutunvetabansehpasinitabansütununa sikicatakin. Audio cable (optional) Seskablosu(ihtiyarî) VGA(isteebali) VGA (optional) DVI(isteebali) DVI (optional) 4 2. Monitörü ayarlama BilgisayarinizaBalanmasi 2.2 Monitörüçalitirma Ürününöndengörünümü 5 ACgüçgirii VGAgirii D VI-Dgirii(Belirlimodellerdevardir) S esgirii(belirlimodellerdevardir) K ensingtonhirsizlik-önlemekilidi Bilgisayarabalayin 1. Elektrikkablosunumonitörünarkasinasikica takiniz. 2. Bilgisayarinizikapatinizvegüçkablosunu çikariniz. 3. Monitörsinyalkablosunubilgisayarinizin arkasindabulunanvideokonektörüne balayiniz. 4. Bilgisayarinizvemonitörünüzüngüç kablosunuyakindakibirçikiasokunuz. 5. Bilgisayarvemonitörünüzüaçiniz. Monitörbirgörüntügösteriyorsakurum tamamlanmitir. Model196V3LA: Model196V3L: MonitörüngücünüAÇINve KAPATIN. OSDmenüsüneeriin. OSDayarinionaylayin. ÖncekiOSDseviyesinegeridön. Parlaklikdüzeyiniayarlayin OSDmenüsünüayarlayin. Hoparlörsesseviyesiniayarlayin. Görüntübiçiminideitir. Monitörüotomatikolarak ayarlayin Monitörü ayarlama EkranMenüsüTanimi EkranGöstergesi(OSD)nedir? EkranMenüsü(OSD)tümPhilipsLCD monitörlerindebulunanbirözelliktir.son kullanicininekranperformansiniayarlamasina veyaekrantalimatlaripenceresindenmonitör ilevlerinidorudanseçebilmesineolanak salamaktadir.kullaniciyadostgörüntüekrani arayüzüaaidakigibidir: Model196V3LA: OSDMenüsü AaidaEkranMenüsügenelgörünümü bulunmaktadir.dahasonrakendiistediinizfarkli ayarlamalariyapmakiçinbirreferansolarak kullanabilirsiniz. Main menu Sub menu Input VGA DVI (available for selective models) Picture Format Brightness Contrast Wide Screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off On, Off On, Off Picture SmartContrast Stand-Alone Mute (available for selective models) Audio Model196V3L: Color Color Temperature srgb User Define 6500K, 9300K Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English Español, Français, Deutsch, Italiano, Português,, Türkçe 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5s, 10s, 20s, 30s, 60s OSD Settings Horizontal Vertical Model196V3L(1Amodeliiçin): Transparency OSD Time Out Setup Auto H. Position V. Position Phase 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No Clock Resolution Notification Kontroltulariylailgilitemekvebasittanitim mlecihareketettirmekiçinyukaridagösterilen OSD'demonitörünönyaninayerletirilen dümelerineveseçimiveyadeiiklii onaylamakiçinok(tamam)'abasabilirsiniz. 6 Rese)pencerevasitasiyla sihirbazyokkendahafazlaseçenek ayarlayabilirsiniz. 3. Görüntü Optimizasyonu Standard(Standart)penceredenbalat: Adjust(Ayar)menüsü: Adjust(Ayar)MenüsüBrightness (Parlaklii),Contrast(Kontrasti),Focus (Odai),Position(Konumu)veResolution (Çözünürlüü)ayarlamanizaolanaksalar. Talimatlariizleyebilirveayaryapabilirsiniz. KurulumuCancel(iptal)etmekistiyorsaniz kullaniciuyarilariniiptaledin Görüntü Optimizasyonu Color(Renk)menüsü: Color(Renk)MenüsüRGB,BlackLevel (SiyahSeviyesi),WhitePoint(BeyazNokta) vecolorcalibration(renkkalibrasyonu)'i ayarlamanizaolanaksalar. Talimatlariizleyebilirveayaryapabilirsiniz. Giriinizebaliolarakaltmenüöesiiçin aaidakitabloyabakiniz. ColorCalibration(RenkKalibrasyonu)i&clerikullanilabilir. Source(Kaynak)talimatpenceresinive mevcutgirikaynakayarinigösterir. Tekligiriliekranlardabupencere görünmeyecektir Görüntü Optimizasyonu Help(Yardim)>Version(Sürüm)-Yalnizcaaçilir Help(Yardim)menüsündenVersion(Sürümü) seçtiinizdeetkinletirilecektir.ddc/ciözellii bulunanancakdesteklenmeyenbirekranda yalnizcahelp(yardim)veoptions(seçenekler) sekmelerikullanilabilir. TuneDisplay(nceAyarEkrani)- SmartControlLitedenetimmasasiniaçar. GörevTepsisiMenüsüEtkin Görevtepsisimenüsü,SmartControlLite simgesinegörevtepsisindensatiklayarak görüntülenebilir. SolTikladiinizdauygulamayi balatacaktir. çeriehassasmenü ContextSensitive(çerieHassas)menü varsayilanolaraketkinletirilir.enable Context(çeriiEtkinletir)Menüsü Options>Preferences(Seçenekler>Tercihler) ekranindaetkinletirilirse,budurumdamenü görünürolacaktir. Görevtepsisindebegirivardir: Help(Yardim)-UserManual(Kullanici Elkitabi)dosyasinaeriim:Varsayilantarayici penceresinikullanarakusermanual (KullaniciElkitabi)dosyasiniaçin. TechnicalSupport(TeknikDestek)-teknik desteksayfasinigösterir. CheckforUpdate(GüncellemeleriKontrol) et-kullaniciyipdiniinegetirirvemevcut olanenyenisürümlekullanicisürümünü karilatirir. About(Hakkinda)-Ayrintilireferans bilgilerinigösterir:ürünsürümü,çikibilgisi veürünadi. Exit(Çiki)-SmartControlLite'ikapatir. çerikmenüsündeüçgirivardir: SmartControlLiteSeçildiinde,About (Hakkinda)Ekranigösterilir. SelectPreset(ÖnayariSeç)-aninda kullanimiçinkaydedilenönayarlarin hiyerarikmenüsünüsunar.onayiareti, mevcutseçilenönayarigösterir.fabrika Önayaridaaçilirmenüdençarilabilir Görüntü Optimizasyonu SmartControlLite'itekrarçalitirmakiçin ProgrammenüsündenSmartControlLite'iseçin yadamasaüstündekibilgisayarimsimgesineçift tiklayinveyasistemiyenidenbalatin. GörevTepsisiMenüsüDevreDii GörevTepsisi,tercihklasöründedevre diibirakildiindayalnizcaexit(çiki) seçimikullanilabilir. SmartControlLite'i görevtepsisindentamamençikarmak içinoptions>preferences(seçenekler> Tercihler)'deRunatStartup(Balangiçta Çalitir'i)devrediibirakin Teknik Özellikler 4.

5 TeknikÖzellikler Resim/Ekran Monitörpaneltürü Arkaiik Panelboyutu Enboyorani PikselNoktasi Parlaklik SmartContrast Kontrastorani(tipik) Yanitsüresi(tipik) OptimumÇözünürlük Görüntülemeaçisi Ekranrenkleri Dikeyyenilemehizi YatayFrekans srgb Balanabilirlik Sinyalgirii Girisinyali Güvenilirlik KullaniciKolaylii OSDDilleri Dierkolayliklar TakveÇalitirUyumlu Sehpa Eim 196V3LA: Güç Açikmod EnerjiTüketimi (EnergyStar5.0testyöntemi) NormalÇalima(tipik) Uyku(Bekleme) Kapali IsiDaitma* TFT-LCD LED 18,5"W(47,01cm) 16:9 0,3x0,3mm 250cd/m² 10,000,000:1 1000:1 5ms 1366x76860Hzdeerinde 170 (H)/ M 56Hz-76Hz 30kHz-83kHz EVET DVI(dijital),VGA(analog) AyriSenk,YeilÜzerindeSenk 196V3LA: 196V3L: ngilizce,fransizca,almanca,spanyolca,talyanca,rusça, BasitletirilmiÇince,Portekizce,Türkçe Kensingtonkilidi DDC/CI,sRGB,Windows7/Vista/XP,MacOSX,Linux -5/+20 17,91W(tip.),23,26W(maks) 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hzde60Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri Voltaji Voltaji 13,42W 13,32W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hzde60Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri Voltaji Voltaji VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3HzdeerindeACGiri Voltaji 13,30W 0,5W 0.5W 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3HzdeerindeACGiri Voltaji 4. Teknik Özellikler NormalÇalima Uyku(Bekleme) Kapali GüçLEDgöstergesi GüçBeslemesi 196V3L: Güç Açikmod EnerjiTüketimi (EnergyStar5.0testyöntemi) NormalÇalima(tipik) Uyku(Bekleme) Kapali IsiDaitma* NormalÇalima Uyku(Bekleme) Kapali GüçLEDgöstergesi GüçBeslemesi Ebat Sehpabulunanürün(GxYxD) Sehpabulunmayanürün (GxYxD) Airlik Sehpa bulunan ürün Sehpabulunmayanürün Ambalajliürün ÇalimaDurumu Sicaklikaralii(çaliirken) Sicaklikaralii (çalimazken) Bailnem Rakim MTBF 45,8BTU/saat 45,46BTU/saat 45,39BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat Açikmod:Beyaz,Beklemede/Uykumodu:Beyaz(yanipsönüyor) Yerleik, VAC,50-60Hz 17,6W(tip. ),19,0W(maks) 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 60Hz+/-3Hzde50Hz+/-3Hzde50Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri erindeacgiri Voltaji Voltaji Voltaji 14,15W 14,10W 14,10W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 60Hz+/-3Hzde50Hz+/-3Hzde50Hz+/-3HzdeerindeACGiri erindeacgiri erindeacgiri Voltaji Voltaji Voltaji 48,29BTU/saat 48,12BTU/saat 48,12BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat 1,706BTU/saat Açikmod:Beyaz,Beklemede/Uykumodu:Beyaz(yanipsönüyor) Yerleik, VAC,50-60Hz 463x358x204mm 463x284x44mm 2,39kg 2,09kg 3,38kg 0 Cila40 C -20 Cila60 C 20%ila80% Çalitirma: ,00cm(3.658m) Çalimadii: ,00cm( m) 30,000saat Teknik Özellikler Çevre ROHS EPEAT Ambalaj Uyumvestandartlar DüzenleyiciOnaylar Kabin Renk Kaplama Not EVET Gümü(www.epeat.net) %100geridönüümlü CEareti,FCCSinifB,GOST,SEMKO,TCOOnayli(Onlyfor selectivemodels),ul/cul,bsmi,iso Siyah Parlak/Doku 1. EPEATAltinveyaGümü,yalnizcaPhilips'inürünükaydettiiyerdegeçerlidirLütfenülkenizdekikayit durumuiçinwww. epeat.netsitesiniziyaretedin. 2. Buverileröncedenhaberverilmedendeitirilebilir.Kitapçiinsonsürümünükaridanyüklemekiçin Teknik Özellikler 4.1 ÇözünürlükveÖnAyarModlari MaksimumÇözünürlük 1366x76860Hzdeerinde(analoggiri) 1366x76860Hzdeerinde(dijitalgiri) ÖnerilenÇözünürlük 1366x76860Hzdeerinde(dijitalgiri) Y. frek(khz) Çözünürlük 720x x x x x x x x768 D.frek(Hz) Not çözünürlüündeçalitiiniunutmayin.eniyi görüntüiçinlütfenbuçözünürlüükullanin Güç Yönetimi 5. GüçYönetimi EerVESADPMuyumluekrankartinizvarsa veyapc'nizeyazilimkurulmusa,monitör kullanilmadiindagüçtüketiminiotomatik olarakdüürebilir.eerklavyeden,fareden veyadiergiriyapabileceinizbiraygittangiri yaptiinizalgilanirsa,monitörotomatikolarak 'uyanir'.aaidakitablogüçtüketiminivebu otomatikgüçtasarrufözelliininsinyallenmesini göstermektedir: 196V3LA: GüçTüketimiTanimi VESA Modu Etkin Video Y-senk D-senk KullanilanGüç AÇIK Evet Evet Hayir 17,91W(tipi) LEDrengi Beyaz Beyaz(yanipsönüyor) KAPALI Uyku(Bek- KAPAHayir leme) LI Kapatma KAPALI - <0,5W(tipi) <0,5W(tipi) 196V3L: GüçTüketimiTanimi VESA Modu Etkin Video Y-senk D-senk KullanilanGüç AÇIK Evet Evet Hayir 17,6W(tipi) LEDrengi Beyaz Beyaz(yanipsönüyor) KAPALI Uyku(Bek- KAPAHayir leme) LI Kapatma KAPALI - <0,5W(tipi) <0,5W(tipi) Aaidakiayarbumonitördekigüçtüketimini ölçmekiçinkullanilir. Doalçözünürlük:1366x768 Kontrast:50% Parlaklik:250nits Renksicaklii:Tambeyazmodelile6500k Not Buverileröncedenhaberverilmeden deitirilebilir Yönetmeliklerle lgili Bilgiler 6. YönetmenlikBilgileri Leadfree Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. Congratulations! This display is designed for both you and the planet The display you have just purchased carries the TCO Certified label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: Visual ergonomics for good image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems.

6 Low acoustic noise emissions (when applicable). The brand owner offers take-back options. The requirements can be downloaded from our web site. 50% of all displays worldwide are TCO certified. system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards EN :2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment). 2006/95/EC (Low Voltage Directive). 2004/108/EC (EMC Directive). 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement). Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Increase the separation between the equipment and receiver. Federale de la Communication (FCC Declaration) Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio Yönetmeliklerle lgili Bilgiler Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. EN Compliance (Czech Republic Only) Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T and PN-89/E Yönetmeliklerle lgili Bilgiler North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. BSMI Notice (Taiwan Only) Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 2. nur original-ersatzteile verwendet werden. 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. (),, Müteri Hizmetleri ve Garanti 7. Hizmetleri ve Garanti Not Kirmiziveyamavirenktekiparlaknoktakomu noktalarinparlakliindanyüzde50daha parlakolurkenyeilparlaknoktaisekomu noktalardanyüzde30dahaparlakolmalidir. SiyahNoktaHatalari Siyahnoktahatalariherzamankoyuveya "kapali"olanpikselveyaaltpikselolarak görünür.koyunokta,monitöraçikbirörnek gösterdiindeekrandabulunanbiraltpikseldir. Aaidasiyahnoktahatatiplerigösterilmektedir. PikselHatalarininYakinlii Birbirineyakinolanaynitürpikselvealtpiksel hatalarininfarkedilmesidahakolayolduuiçin, Philips,pikselhatalarininyakinliikonusundada toleranslarbelirlemitir. PikselHataToleranslari Garantisüresindepikselhatalarindan kaynaklanantamirveyayenisiiledeitirme ilemlerinigerçekletirmekiçinbirphilipsdüz panelindekitftmonitörpanelindebulunan pikselveyaaltpikselhatalariaaidakitabloda belirtilensayilardanfazlaolmalidir. PARLAKNOKTAKUSURLARI 1adetgörünenaltpiksel 2adetbitiikgörünenaltpiksel 3adetbitiikgörünenaltpiksel(birbeyazpiksel) kiparlaknoktakusuruarasindakiuzaklik* Tümtiplerdekitoplamparlaknoktakusurlari SYAHNOKTAKUSURLARI 1adetkoyualtpiksel 2adetbitiikkoyualtpiksel 3adetbitiikkoyualtpiksel kisiyahnoktakusuruarasindakimesafe* Hertürdekitoplamsiyahnoktakusurlari TOPLAMNOKTAKUSURLARI Hertürdekitoplamparlakveyasiyahnoktakusurlari Not 1.

7 1veya2bitiikaltpikselkusuru=1noktakusuru KABULEDLEBLRSEVYE >15mm 3 KABULEDLEBLRSEVYE 5veyadahaaz 2veyadahaaz 0 >15mm 5veyadahaaz KABULEDLEBLRSEVYE 5veyadahaaz 2. BumonitörISO uyumludur.(ISO :Elektronikgörselekranlariçinergonomik ihtiyaç,analizveuyumtestmetodlari) Müteri Hizmetleri ve Garanti 7.2 MüteriSorunlari&Garanti Garantikapsamibilgilerivebölgenizeaitekdestekkoullarihakkindaayrintilibilgiiçin,lütfenwww. philips.com/supportwebsitesiniziyaretedin.aaidalistelenmiolanyerelpihilipsmüterisorunlari telefonnumarasinidaarayabilirsiniz. BatiAvrupabölgesiiçinRTBATBLGS: Ülke ASC Germany United Kingdom Ireland Spain Finland France Greece Italy Netherlands Denmark Norway Sweden Poland Austria Belgium Luxembourg Portugal Switzerland Siemens I&S Invec Scotland Invec Scotland Eatsa Spain A-novo A-novo Allman Hellas A-novo E Care A-novo A-novo A-novo Zolter Siemens I&S E Care E Care Eatsa Spain A-novo Müteridesteknumarasi Fiyat 0,09 Local call tariff Local call tariff 0,10 Local call tariff 0,09 Free of charge 0,08 0,10 Local call tariff Local call tariff Local call tariff Local call tariff 0,07 0,06 Local call tariff Local call tariff Local call tariff Müteri Hizmetleri ve Garanti ORTAVEDOUAVRUPAbölgesiiletiimbilgileri: Ülke Belarus Bulgaria Croatia Estonia Latvia Lithuania Romania Serbia& Montenegro Slovenia Ukraine Russia Slovakia Turkey CzechRep. Hungary Çarimerkezi ASC NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA IBA LANService Renoprom FUJITSU "ServiceNetLV"Ltd. UAB"Servicenet" BlueRidgeIntl. KimTecd. o.o. PCH.and Comel Topaz-ServiceCompany CPS CEEEPartners DatalanService Techpro Asupport Serware ProfiService Müteridesteknumarasi (495) (forrepair) +7(495) (forsales) LATNAMERKAbölgesiiletiimbilgileri: Ülke Çarimerkezi Brazil Argentina Vermont Müteridesteknumarasi Çiniletiimbilgileri: China Müteridesteknumarasi: KUZEYAMERKAiletiimbilgileri: Ülke U.S. A. Canada Çarimerkezi TOS Supercom ASC Teleplan Supercom Müteridesteknumarasi (877) (800) Müteri Hizmetleri ve Garanti APMEA(Asya-Pasifik,OrtadouveAfrika)bölgesiiletiimbilgileri: Ülke Çarimerkezi ASC Australia NewZealand HongKong/ Macau India Indonesia SouthKorea Malaysia Pakistan Singapore NA NA NA NA NA NA NA NA NA PCCW Teleservices Taiwan NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA AGOSNETWORKPTYLTD VisualGroupLtd. SmartPixelsTechnologyLtd. REDINGTONINDIALTD PT. GadingsarielektronikaPrima PCSOneKoreaLtd. AfterMarketSolutions(CE) SdnBhd PhilipsConsumerService Müteridesteknumarasi HongKong:Tel: Macau:Tel:(853) Tel: SMS:PHILIPSto56677 Tel: , , (9221) PhilipsElectronicsSingapore PteLtd(PhilipsConsumerCare (65) Center) FETEC.CO Taiwan Thailand SouthAfrica UnitedArab Emirates Israel Vietnam Philippines SriLanka Bangladesh Nepal Cambodia AxisComputerSystemCo.,Ltd. (662) SylvaraTechnologiesPtyLtd ALSHAHDCOMPUTERL.L.C EastronicsLTD FPTServiceInformatic CompanyLtd. GleeElectronics,Inc. nodistributorand/orservice providercurrently Distributor:ComputerSource Ltd(warrantybuy-out) Distributor:SyakarCo.Ltd (warrantybuy-out) Distributor:NeatTechnology PteLtd(Singapore)(warranty buy-out) , / HoChiMinhCity DanangCity CanthoProvince (02) to34, (02) to Sorun Giderme ve SSS'lar 8. SorunGidermeveSSS'lar 8.1 SorunGiderme Busayfadakullanicitarafindangiderilebilecek sorunlarelealinmitir.buçözümleridenedikten sonrasorunhalaçözülmezsephilipsmüteri hizmetleritemsilcisiiletemasageçin. GenelSorunlar ResimYok(GüçLED'iyanmiyor) Güçkablosununelektrikprizineve monitörünarkasindakiyerinetakildiindan emin olun. lkolarakmonitörünönündekigüç dümesininoff(kapali)konumda olduundaneminolun,ardindanon (AÇIK)'abasin. ResimYok(GüçLED'iBeyaz) Bilgisayarinizinaçildiindaneminolun. Sinyalkablosununbilgisayarinizadoru balandiindaneminolun. Monitörkablosununbalantitarafindaeilen pimibulunmadiindaneminolun.eervarsa kabloyuonarinyadadeitirin. EnerjiTasarrufuözelliietkinletirilebilir Ekrandabelirtilenler Attention OSDmenüsüylemanüelolarak ayarlayabilirsiniz. Not OtoileviDVI-Dijitalmoddagerekli olmadiindankullanilamaz. Görülebilirdumanveyakivilcimbelirtileri Sorungidermeadimlarinigerçekletirmeyin Güvenlikiçinmonitörüderhalelektrikgüç kaynaindanayirin. DerhalPhilipsmüterihizmetleri temsilcisiyleirtibatageçin. GörüntülemeSorunlari Görüntüortalanamiyor OSDAnaKontrollerindeki"Auto"(Oto) ileviylegörüntükonumunuayarlayin. OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Aama/Saat)Saati'niSetup(kullanarak) görüntükonumunuayarlayin.yalnizcavga modundageçerlidir. Görüntüekrandatitrer SinyalkablosunungrafikkartinaveyaPC'ye salambirekildebalandiinikontroledin. Dikeytitremeoluur OSDAnaKontrollerindeki"Auto"(Oto) ileviylegörüntükonumunuayarlayin. OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Aama/Saat)Saati'niSetup(kullanarak) dikeyçizgileriortadankaldirin.yalnizcavga modundageçerlidir. Yataytitremeoluur Check cable connection Monitörkablosununbilgisayarinizadoru balandiindaneminolun.(ayricahizli BalangiçKilavuzu'nabakin). Monitörkablosununpimlerinineilip eilmediinebakarakkontroledin. Bilgisayarinizinaçildiindaneminolun. OTOdümesiçalimiyor OtoileviyalnizcaVGA-Analogmodunda kullanilabilir.sonuçtanmemnunkalmazsaniz, 32 OSDAnaKontrollerindeki"Auto"(Oto) ileviylegörüntükonumunuayarlayin. 8. Sorun Giderme ve SSS'lar OSDAnaKontrollerindePhase/Clock (Aama/Saat)Saati'niSetup(kullanarak) dikeyçizgileriortadankaldirin.

8 YalnizcaVGA modundageçerlidir. Görüntübulanik,belirsizyadaçokkaranlik görünür KontrastiveparlakliiEkranÜstü Kumandasindanayarlayin. "Ardilgörüntü","yanma"veya"hayalet görüntü"güçkapatildiktansonraekrandakalir. Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir."yanma etkisi","ardiikgörüntü"yada"gölgeli görüntü"lcdpaneliteknolojisindebilinen birdurumdur.birçokdurumda"yanma" veya"ardilgörüntü"veya"hayaletgörüntü" güçkapatildiktansonrazamangeçtikçe yavayavakaybolacaktir. Monitörünüzügözetimsizbiraktiinizda daimahareketedenbirekrankoruyucusu programinietkinhalegetirin. LCDmonitörünüzdedeimeyensabitbir içerikgösterileceksedaimadönemselekran yenilemeuygulamasinietkinletirin. Airi"yanmaetkisi"veya"ardiikgörüntü" veya"gölgeligörüntü"belirtilerigözden kaybolmazveonarilamaz. Yukaridabelirtilen hasargarantinizkapsamindayeralmaz. Görüntübozukgörünür.Metinbulanikveya donuk. PC'ninekrançözünürlüünümonitörün önerilendoalekrançözünürlüüileayni deeregetirin. Ekrandayeil,kirmizi,mavi,koyuvebeyaz noktalarbelirir Geridekalannoktalargünümüz teknolojisindekullanilannormal karakterlerdir. Lütfendahafazlabilgiiçin pikselpolitikasinabakin. "Güçaçik"iiiçokgüçlüvebenirahatsiz ediyor. OSDanakontrollerindegüçLEDayarini kullanarak"güçaçik"iiiniayarlayabilirsiniz. DahafazlayardimiçinTüketiciBilgiMerkezi listesinebakinvephilipsmüterihizmetleri temsilcisiiletemasageçin GenelSSSlar S1: Monitörümüilkkezkurduumda ekranda"cannotdisplaythisvideo mode"(buvideomodunugösteremiyor) görürsemneyapmaliyim? Cvp.: Bumonitöriçinönerilençözüm:1366x Tümkablolariçikarin,ardindanPC'nizi öncedenkullandiinizmonitörebalayin. WindowsStartMenu(WindowsBalat Menüsü)'nden,Settings/ControlPanel (Ayarlar/DenetimMasasi)'niseçin.Control Panel(DenetimMasasi)penceresinde Display(Görüntüle)simgesiniseçin. DisplayControlPanel(DenetimMasasini Görüntüle)içerisindeSettings"(Ayarlar) sekmesiniseçin.ayarlarsekmesinde "desktoparea"(masaüstüalani)etiketli kutudakayarçubuu1366x768piksele getirin. "AdvancedProperties"(Gelimi Özellikler'i)açinveRefreshRate(Yenileme Hizini)60Hzdeerineayarlayin,ardindan OK(Tamam)'atiklayin. LCDmonitöriçinönerilenyenilemehizi nedir? Giderme ve SSS'lar olmasidurumunda75hzdeerinekadar ayarlayarakbozukluungidipgitmediini görebilirsiniz. S3: CD-ROM'daki. infve.icmdosyalari nelerdir?sürücülerinasilkurarim(.infve.icm)? Cvp.: Bunlarmonitörünüziçinolansürücü dosyalaridir.kullanicielkitabinizdaki talimatlariizleyereksürücülerikurun. Monitörünüzüilkdefakurarken bilgisayarinizmonitörsürücülerinizi(.inf ve.icmdosyalari)veyasürücüdiskini isteyebilir.bupakettekinieklemek(cdromrehberi)içintalimatlariizleyin. Çözünürlüünasilayarlarim? LCDekrançiziklerekaridayanikli midir? LCDyüzeyininasiltemizlemeliyim? Cvp.: Normaltemizlikiçintemiz,yumuak birbezkullanin.kapsamlitemizlikiçin lütfenizopropilalkolkullanin.etilalkol, etanol,aseton,heksanvbdierçözücüleri kullanmayin. S5: S8: Bilgisayariminrenkayarinideitirebilir miyim? Cvp. : Evet,RenkayariniziOSDkontrolündenu prosedürleriledeitirebilirsiniz, OSD(Ekran)menüsünügöstermekiçin "OK"(Tamam)'abasin. "Color"(Renk)seçeneinitercihetmek için"downarrow"(aaiok)'abasin, dahasonrarenkayarinigirmekiçin"ok" (TAMAM)'abasin,aaidakigibiüçayar bulunmaktadir. 1. ColorTemperature(RenkSicaklii); 6500Kve9300Kolmaküzereikiayar vardir Karaliindakiayarlarile panel"kirmizi-beyazrenktonunda warm(sicak)"görünür,9.300ksicaklik ise"cool(souk)mavi-beyaztozsunar". 2. srgb;farkliaygitlararasindadoru renkdeiimiyapildiindaneminolmak içinstandartbirayardir(örn.dijital kameralar,monitörler,yazicilar,tarayicilar vb) 3. UserDefine(KullaniciTanimli);kullanici kirmizi,yeil,mavirengiseçerekkendi tercihettiirenkayariniseçebilir. Not Birnesneninisitildiindayaydiiiikrenk ölçümüdür.buölçümmutlakgöstergeçizelgesi ileifadeedilmektedir(kelvinderece).2004kgibi düükkelvinsicakliklarikirmizidir;9300kgibi yüksekkelvinsicakliklarikirmizidirmavidir.nötr sicaklik6504kdeerindebeyazdir. S9: LCDmonitörümüherhangibirPC'ye, iistasyonunaveyamac'ebalayabilir miyim? Cvp.: Evet.TümPhilipsLCDmonitörleri standartpc'ler,mac'lerveiistasyonlari iletamuyumludur.monitörümac sisteminebalamakiçinbirkablo adaptörüneihtiyaçduyabilirsiniz.daha fazlabilgiiçinlütfenphilipssatitemsilciniz iletemasageçiniz Sorun Giderme ve SSS'lar S10: PhilipsLCDmonitörleriTak-Çalitir midir? Cvp.: Evet,monitörlerTak-Çalitirolup Windows7,Vista,XP,NT,MacOSXve Linuxileuyumludur. S11: LCDpanellerindekiGörüntüYapimasi, GörüntüYanmasi,ArdilGörüntüveya HayaletGörüntünedir? Cvp.: Sabityadastatikgörüntülerinuzun sürekesintisizolarakekrandakalmasi "yanmaya"sebepolabilir,buaynizamanda ekraninizdaki"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"olarakdaanilmaktadir. "Yanma etkisi","ardiikgörüntü"yada"gölgeli görüntü"lcdpaneliteknolojisinde bilinenbirdurumdur.birçokdurumda "yanma"veya"ardilgörüntü"veya"hayalet görüntü"güçkapatildiktansonrazaman geçtikçeyavayavakaybolacaktir.

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS C221S3UCW http://tr.yourpdfguides.com/dref/5395046

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS C221S3UCW http://tr.yourpdfguides.com/dref/5395046 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VG930M http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475294

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VG930M http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475294 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BR-6428nS V2 BR-6428nC Hızlı Kurulum Kılavuzu

BR-6428nS V2 BR-6428nC Hızlı Kurulum Kılavuzu BR-6428nS V2 BR-6428nC Hızlı Kurulum Kılavuzu 09-2013 / v1.1 Paket İçeriği Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen paket içeriğini kontrol ediniz. Eğer herhangi bir eksik parça var ise satın aldığınız

Detaylı

BR-6288ACL Hızlı Kurulum Kılavuzu

BR-6288ACL Hızlı Kurulum Kılavuzu BR-6288ACL Hızlı Kurulum Kılavuzu 09-2014 / v1.0 Paket İçeriği Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kutu içeriğini kontrol ediniz. Eğer herhangi bir eksiklik varsa satın aldığınız yer ile iletişime

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ASUS RT-AC66U http://tr.yourpdfguides.com/dref/4350727

Kullanım kılavuzunuz ASUS RT-AC66U http://tr.yourpdfguides.com/dref/4350727 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ASUS RT-AC66U tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Apple Thunderbolt Display

Apple Thunderbolt Display Apple Thunderbolt Display apple Apple Inc. 2013 Apple Inc. All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Apple. The Apple

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VX2835WM http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475413

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VX2835WM http://tr.yourpdfguides.com/dref/3475413 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu

VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu VA951S Ekran Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15843 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir dünya lideri olan ViewSonic, dünyanın teknolojik

Detaylı

HL272 HSG 1223 OSD[V5.6]

HL272 HSG 1223 OSD[V5.6] HL272 HSG 1223 OSD[V5.6] OSD[V5.6] Monitörü çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu tamamen okuyunuz. Bu kılavuz, gelecekteki referansınız için saklanmalı. FCC B Sınıfı Radyo Frekans Girişimi Açıklaması

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DSL-N66U. Çift bantlı Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Yönlendirici

Kullanma Kılavuzu DSL-N66U. Çift bantlı Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Yönlendirici Kullanma Kılavuzu DSL-N66U Çift bantlı Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Yönlendirici TR 8322 ilk Baskı Nisan 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg.

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg. OWNER S MANUAL Safety and Reference Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. *MFL68780136* www.lg.com P/NO : MFL68780136 (1502-REV01) Printed in Korea

Detaylı

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Detaylı

ViewSonic. VX2835wm LCD Display. Model No. : VS11531

ViewSonic. VX2835wm LCD Display. Model No. : VS11531 ViewSonic VX2835wm LCD Display Model No. : VS11531 İçindekiler TCO Bilgisi... i Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Başlangıç

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE69KB

Kolay Kullanım Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE69KB Kolay Kullanım Kılavuzu Packard Bell EasyNote TE69KB Içindekiler Bilgisayarınızı başlatma 3 Kablosuz bağlantı... 3 Kayıt... 3 Yazılım yüklemesi... 4 Kurtarma... 4 Sorunlarınız mı var?... 4 Bilgisayarınızı

Detaylı

Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара

Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара Инструкция для ViewSonic VA705B-2 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы ViewSonic VA705m/VA705b LCD

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DSL-N12U. 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu DSL-N12U. 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu DSL-N12U 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi TR7218 Ikinci Baskı Şubat 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun

Detaylı

EPP-360. Plazma Güç Kaynağı. Kullanım Kılavuzu (TR)

EPP-360. Plazma Güç Kaynağı. Kullanım Kılavuzu (TR) EPP-360 Plazma Güç Kaynağı Kullanım Kılavuzu (TR) 0558007999 09/2011 Bu bilgileri muhakkak operatöre ulaştırınız. Ek kopyaları satıcınızdan temin edebilirsiniz. dikkat Bu TALİMATLAR deneyimli operatörler

Detaylı

PRO SERİSİ Network Kamera & Video Sunucu KULLANIM KILAVUZU

PRO SERİSİ Network Kamera & Video Sunucu KULLANIM KILAVUZU PRO SERİSİ Network Kamera & Video Sunucu KULLANIM KILAVUZU INT-PSNC-UM-1106-05 İçindekiler Safety and Regulatory Notices... 3 Bölüm 1: Ürüne Genel Bakış... 5 1.1 Pro Serisi Network Kameralar ve Video Sunucuları

Detaylı

Kullanma Kılavuzu RT-N14U. Kablosuz N300 Yönlendirici

Kullanma Kılavuzu RT-N14U. Kablosuz N300 Yönlendirici Kullanma Kılavuzu RT-N14U Kablosuz N300 Yönlendirici TR7879 Ikinci Baskı Kasım 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde tanımlanan yazılım

Detaylı

RT-AC66U Çift Bant. Kullanma Kılavuzu. 3x3 802.11AC Gigabit Yönlendiricisi

RT-AC66U Çift Bant. Kullanma Kılavuzu. 3x3 802.11AC Gigabit Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-AC66U Çift Bant 3x3 802.11AC Gigabit Yönlendiricisi Ultra ince ve stilli RT-AC66U'da eşsiz aynı anda kablosuz HD dolaşımı için 2.4GHz ve 5GHz dual bant bulunmaktadır; 24/7 dosya paylaşımı

Detaylı

7.1CH Blu-ray Home Entertainment System

7.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-E6750W 7.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

Detaylı

RT-N10U. Kablosuz - N150 Yönlendirici. Kullanım Kılavuzu

RT-N10U. Kablosuz - N150 Yönlendirici. Kullanım Kılavuzu RT-N10U Kablosuz - N150 Yönlendirici Kullanım Kılavuzu TR7656 Gözden Geçirilmiş Sürüm Ağustos 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-070CC, EOP4-070CE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı Yerler Ulusal Elektrik Üreticileri

Detaylı

KONICA MINOLTA TM. PagePro 1400W

KONICA MINOLTA TM. PagePro 1400W KONICA MINOLTA TM PagePro 1400W Installation Guide - Kurulum Klavuzu 1800802-036A printer.konicaminolta.com Unless otherwise requested, keep all packing materials in case you ever need to move or ship

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-057AL, EOP4-057ALE, EOP4-057AC, EOP4-057ACE, EOP4-057AT, EOP4-057ATE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları

Detaylı