T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ"

Transkript

1 T.C. ERCİYES ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ Tezi Hazırlaya Muhammet uri SEYMA Tezi Yöete Prof.Dr.ecmi TAŞPIAR Eletroi Mühedisliği Aabilim Dalı Yüse Lisas Tezi Hazira 5 KAYSERİ

2

3 T.C. ERCİYES ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ Tezi Hazırlaya Muhammet uri SEYMA Tezi Yöete Prof.Dr.ecmi TAŞPIAR Eletroi Mühedisliği Aabilim Dalı Yüse Lisas Tezi Hazira 5 KAYSERİ

4 I Bu çalışma, ürimiz tarafıda Erciyes Üiversitesi Fe Bilimleri Estitüsü Eletroi Mühedisliği Aabilim Dalıda yüse lisas tezi olara abul edilmiştir. 5/ 7 /5 JÜRİ: Başa Üye Üye : Prof. Dr. ecmi TAŞPIAR : Doç. Dr. M.Emi YÜKSEL : Doç. Dr. Celal YILDIZ OAY: Bu tezi abulü Estitü Yöetim Kuruluu... tarih ve... sayılı ararı ile oaylamıştır..../.../5 Estitü Müdürü Mühür ve İmza

5 II TEŞEKKÜR Öcelile, tüm öğreim hayatım boyuca e büyü maddi ve maevi desteği gördüğüm aeme ve babama; üiversite ve yüse lisas öğreimim boyuca her ouda yardımlarıı esirgemeye değerli hocalarıma; bu proei hazırlamasıda, ou seçimide, aya tespitide ve diğer tüm oularda e büyü yardımıı gördüğüm Prof. Dr. ecmi TAŞPIAR a ; Tüm atılarıda dolayı teşeür ederim. Saygılarımla... Muhammet uri SEYMA

6 III DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ ÖZET Dige freas bölüşümlü çoğullama (OFDM), yüse hızlı ablosuz ve ablolu haberleşme uygulamalarıda ullaıla bir modülasyo teiğidir. Buda dolayı so yıllarda sayısal ses yayımcılığı (DAP), sayısal video yayıcılığı (DVB), sayısal ullaıcı hatları (DSL) ve ablosuz bölgesel ağlar (WLA) içi stadardize edilmiştir. OFDM, yüse veri hızlı bit aışıı paralel olara düşü hızlı alt taşıyıcılara böle ve bu parçaları modüle etme içi ullaa bir çoğullama teiği olara bilimetedir. Spetral etili ve çolu yol bağışılığı OFDM teiğii e öemli avatalarıdır. Bu avatalarıı yaıda OFDM, te taşıyıcılı sistemler ile ıyasladığı zama sahip olduğu e öemli dezavatalarda e öemlisi bu sistemi zama ve freas hatalarıa arşı ola yüse derecedei hassaslığıdır. Zama seroizasyo hataları, alıcıda demodüle edilmiş veridei semboller arası girişim ve faz hataları olara adladırıla doğru olmaya zamalamaya arşı gelmetedir. Freas seroizasyou ise alıcıdai RF osilatörleri yada aalı doppler ayması yüzüde oluşa alt taşıyıcı freas uyumsuzluğudur. Freas ayması, aallar arası girişim (ICI) meydaa getire ve OFDM sistemii digeliğii boza bir etidir. ISI ve ICI ı her iisi de OFDM sistemii performasıı düşmesie ede olur. Zama ve freas hatalarıı tahmi etme ve hataları düzeltme içi uygulaa işlemlere seroizasyo teileri deilmetedir. Geel olara OFDM sistemide ullaıla seroizasyo teilerii, veri elemeli ve veri elemesiz olara ii tipi vardır. Veri elemeli teite, seroizasyou sağlama içi özel eğitim verileri ullaılır. Veri elemesiz medodda, OFDM sembolüü periyodi ö e içermeside dolayı seroizasyo içi ayrıca bir veri elemesie gere yotur.

7 IV Bu tezde dige freas bölüşümlü çoğullama (OFDM) sistemide oluşa zamalama ve freas aymalarıı ortada aldırma içi ullaıla seroizasyo teilerii performası ablosuz bölgesel ağ (WLA) sistemii özel bir durumu ola IEEE 8.a stadardı göz öüe alıara çeşitli aal ve modülasyo tipleri içi bilgisayar bezetimleri yapılara icelemiştir. Aahtar Sözcüler: Dige Freas Bölüşümlü Çoğullama, Simgeler Arası Girişim, Kaallar Arası Girişim, Freas Kayması, Zamalama Kayması

8 V SYCHROIZATIO TECHIQUES I ORTHOGOAL FREQUECY DIVISIO MULTIPLEXIG (OFDM) SYSTEMS ABSTRACT Orthogoal frequecy divisio multiplexig (OFDM) is a modulatio techique that is used i high data rate wireless ad wirelie applicatios. Hece recetly it is stadardized for digital audio broadcastig (DAP), digital video broadcastig (DVB), digital subscriber lie (DSL) ad wireless local area etwor (WLA). OFDM is ow as multicarrier multiplexig which divides high bit rate data stream to parallel low bit rate data stream ad uses to modulate these parts. Spectral efficiecy ad multipath immuity are maor advatages of OFDM techique. Besides that advatages, a maor drawbac of OFDM is its relatively high sesitivity to time ad frequecy sychroizatio errors whe compared to a sigle carrier system. Time sychroizatio errors refers to icorrect timig at receiver called as phase errors ad itersymbol iterferece (ISI) i the demodulated data. Frequecy sychroizatio error is a misaligmet i subcarrier frequecy due to the fluctuatios i RF oscillators or Doppler frequecy of the chael.. This frequecy offset is the effect that causes iter carrier iterferece (ICI) ad destroys orthogoality of the OFDM system. Both ISI ad ICI results i degradatio of performace of the OFDM systems. The operatios applied i order to estimate ad to correct time ad frequecy errors are called sychroizatio techiques. Geerally there aretwo types of the sychroizatio techique i OFDM system as data aided ad o data aided. I data aided tehique, special traiig data is used for sychroizatio. I o data aided method, it does ot ecessary to aid data additioally because ofdm symbol icludes cyclic prefix for sychroizatio. I this thesis, the performace of the sychroizatio techiques which are used to elimiate the frequecy ad timig offsets occurred i the orthogoal frequecy

9 VI multiplexig system (OFDM) are ivestigated for various chael ad modulatio types by maig computer simulatios by assumig the parameters of the IEEE 8.a that is a special case of wireless local area etwor system. Key Words: Orthogoal Frequecy Divisio Multiplexig, Iter Symbol Iterferece, Iter Chael Iterferece, Frequecy Offset, Timig Offset

10 VII İÇİDEKİLER KABUL VE OAY SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİDEKİLER KISALTMALAR TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ I II III V VII XI XII XIII BÖLÜM I GİRİŞ.. Tezi Literatürdei Yeri.. Tezi Amacı ve Öemi 3 BÖLÜM II DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA.. Dige Freas Bölüşümlü Çoğullama (OFDM) 5... OFDM i Tarihsel Süreci 6... OFDM Teorisi OFDM Sistemleride Digeli..4. OFDM i Matematisel Taımlaması..5. OFDM de IFFT Kullaımı..6. OFDM ye Koruma Arası Elemesi 7.. OFDM Sistemlerii Avataları ve Dezavataları 9... OFDM Kullaımıı Avataları 9... OFDM i Dezavataları ve Sistem Tasarımıda Diate Alıması Geree iceliler... Darbe Şeilledirme... Kaal Kestirimi

11 VIII...3. Kırpma...4. Kapasite Optimizasyou Degeleme Kodlama Seroizasyo 6 BÖLÜM III OFDM SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ 3.. OFDM Sistemleride Seroizasyo Geresiimi OFDM Sistemleride Seroizasyo Hatalarıa ede Ola Etiler Taşıyıcı ve Öreleme Freası Kaymalarıı Etisi Alt Taşıyıcılar Üzeridei Sembol Zamalama Kayma Etisi Periyodi Ö E Durumuu Bozulma Etisi Gürültülü Faz Referas Etisi OFDM de Seroizasyo Teileri Veri Elemeli Seroizasyo Teiği Veri Elemeli Zamalama Tespiti Paet Tespiti Alıa Siyali Eeri Tespiti Paet Tespiti içi Ö E Yapısı Kullama Sembol Zamalaması WLA Alıcısı içi Sembol Zamalaması Veri Elemeli Freas Seroizasyou Freas Seroizasyou içi Zama Domei Yalaşımı Zama Domei Freas Seroizasyo Algoritması İçeriği Freas Hatası Tahmii içi DFT Yalaşımı DFT Freas Tahmi Algoritması İçeriği Öreleme Saat Hatası İzlemesi Öreleme Freas Hatası Tahmii Öreleme Freas Hatası Düzeltimi 49

12 IX Veri Elemesiz Seroizasyo Teiği Veri Elemesiz Zama ve Freas Kayma Tahmi Edicisi Darbe Şeilledirmeli Sistemleri İçi Zama ve Freas Kayma 53 Tahmi Edicisi Seri İletimli Sistemler İçi Zama ve Freas Kayma Tahmi 57 Edicisi Kaal Saçılmalı Sistemler İçi Zamalama ve Freas Kayma Tahmi Edicisi 58 BÖLÜM IV SİMÜLASYO ÇALIŞMALARI 4.. Giriş Simülasyoda Kullaıla OFDM Modeli Veri Girişi Kaal Kodlama ve Serpiştirme Veri Modülasyou Seride Paralele Döüştürme Ters Fourier Döüşümü Paralelde Seriye Döüştürme Periyodi Ö E Eleme Darbe Şeilledirme Kaal Seroizasyo Alıcı Simülasyolarda Kullaıla Parametreler OFDM Seroizasyou Simülasyo Souçları Paet Seroizasyou İçi Eeri Tespiti ve Korelasyou Paet Seroizasyouda Farlı Kaal ve Modülasyo Tipleri İçi Performas Değerledirmesi OFDM de Sembol Zamalama Tespiti 7

13 X Veri Elemeli ve Veri Elemesiz Seroizasyo Performas Değerledirmesi Seroizasyo Hatalarıı Ortada Kaldırma İçi Kullaıla Sayısal Faz Kilitlemeli Dögü (DPLL) Performas Değerledirmesi 7 76 BÖLÜM V SOUÇ VE ÖERİLER 79 KAYAKLAR 8 ÖZGEÇMİŞ 9

14 XI KISALTMALAR OFDM FDM WLA DAB DVB IEEE AWG Dige Freas Bölüşümlü Çoğullama Freas Bölmeli Çolu Erişim (Wireless Local Area etwor) Kablosuz Yerel Ala Ağları (Digital Audio Broadcastig) Sayısal Ses Yayıcılığı (Digital Audio Broadcastig) Sayısal Video Yayıcılığı (Istitude of Electric Electroic Egierig) Uluslar arası Eletri Eletroi Mühedisleri Birliği (Additive White Gaussia oise) Toplamsal Beyaz Gauss Gürültüsü

15 XII TABLOLAR LİSTESİ o Sayfa Tablo. OFDM i Tarihsel Süreci 8 Tablo 4. IEEE-8.a Sistem Parametreleri 64

16 XIII ŞEKİLLER LİSTESİ o Sayfa Şeil. OFDM Kullaılara Sağlaa Bad Geişliği Tasarrufu 6 Şeil. Temel OFDM Alıcı ve Verici Yapısı 9 Şeil.3 OFDM Modülatör 3 Şeil.4 Bir OFDM İşaretidei Dört Alt Taşıyıcı Öreği 4 Şeil.5 Radix 4 Kelebe 6 Şeil.6 Zama Eseide OFDM Koruma Arası Elemesi 7 Şeil.7 Periyodi Ö E Yapısı 8 Şeil.8 ISI ve ICI ya Karşı Periyodi Ö E Kullaım Etisi 9 Şeil.9 β =.4 lü FDM ve Ço Kullaıcılı OFDM Şeil 3. Alıcı Tarafta Kullaıcıları Sıraya Koulmamasıda Kayalaa Eti 7 Şeil 3. m Alt Taşıyıcı İçi Bad Geçire Alıcı Filtre Freas Cevabı 9 Şeil 3.3 Ere ve Geç Zamalama Etileri 3 Şeil 3.4 IEEE-8.a Ö E Yapısı 39 Şeil 3.5 Gecitirme ve Korele Etme Algoritma Yapısı 4 Şeil 3.6 Öreleme Freas Hatası Düzeltimi İçi Alıcı Yapısı 49 Şeil 3.7 AWG Kaalı İçi Tahmi Edici Yapısı 53 Şeil 3.8 AWG Kaalı ve Darbe Şeilledirmeli Sistemlerdei Tahmi Edici Yapısı 56 Şeil 3.9 Seri İletimli OFDM Sistemi İçi Tahmi Edici Yapısı 57 Şeil 3. Saçılımlı Bir Kaal İçi Tahmi Edici Yapısı 6 Şeil 4. Pecereleme Sorasıdai Dalga Freas Spetrumu 63 Şeil 4. Alıa Siyal Eerisi Tabalı Paet Tespit Algoritması 65 Şeil 4.3 Alıa Siyal Zarfı 66 Şeil 4.4 Gecitirilmiş Siyal Zarfı 66 Şeil 4.5 Giriş Siyali İle Gecitirilmişii Çapraz Korelasyou 67 Şeil 4.6 Toplamsal Beyaz Gauss Gürültülü Kaalda Paet Hata Oraı (PER) 68 Şeil 4.7 Rayleigh Söümlemeli Kaalda Paet Hata Oraı (PER) 69 Şeil 4.8 Farlı Kaallar İçi BPSK Paet Hata Oraı Değerledirmesi 69

17 XIV Şeil 4.9 Alıa Veri İle Pilot Sembol Çapraz Korelasyou 7 Şeil 4. Sembol Zamalamasıı Meydaa Geldiği ota 7 Şeil 4. Şeil 4. Şeil 4.3 Şeil 4.4 Şeil 4.5 Şeil 4.6 AWG Kaalı İçi Veri Elemeli ve Veri Elemesiz Seroizasyo Teileri Bit Hata Oraları (BER) 7 Rayleigh Söümlemeli Kaalı İçi Veri Elemeli ve Veri Elemesiz Seroizasyo Teileri Bit Hata Oraları 73 Farlı Kaallar İçi BPSK Durumuda Veri Elemeli ve Veri Elemesiz Seroizasyo Teileri Bit Hata Oraı 74 Değerledirmesi AWG Kaalı İçi Veri Elemeli ve Veri Elemesiz Seroizasyo Teileri Ortalama Karesel Hatası 75 Rayleigh Söümlemeli Kaal İçi Veri Elemeli ve Veri Elemesiz Teileri Ortalama Karesel Hatası 75 Farlı Kaallar İçi BPSK Durumuda Veri Elemeli ve Veri Elemesiz Teileri Ortalama Karesel Hatası Değerledirmesi 76 Şeil 4.7 AWG Kaalı İçi BPSK Durumuda Faz Hata Varyası 77 Rayleigh Söümlemeli Kaal İçi BPSK Durumuda Faz Hata Şeil Varyası

18 BÖLÜM I GİRİŞ.. Tezi Literatürdei Yeri So yıllarda gere ses ve görütü iletimi gerese yüse hızlı iteret uygulamalarıda olduğu gibi geiş bad geişliği geretire uygulamalarda, yüse veri hızlarıda iletime ihtiyaç duyulmatadır. Ayrıca ullaılaca bad geişliği sıırlı olduğu içi ayı iletim ortamıda birde fazla ullaıcıı ayı ada iletilmesi geremetedir. Bu geresiimde dolayı, ayı hattı birde fazla ullaıcıı ullaması içi çoğullama yötemleri ullaılır [-4]. So yıllarda hem yüse hızlı iletime cevap vermesi hem de iletim hattıı verimli bir şeilde ullaara hatta meydaa gelebilece girişimlere ve çolu yol ayıplarıa arşı ola verimliliğide dolayı Dige Freas Bölüşümlü Çoğullama (OFDM) teiği ullaılmatadır [-]. OFDM teiği, yüse bit hızlı bir veri aışıı biraç adet paralel düşü bit hızlı veri aışıa böle ve bu düşü bit hızlı veri aışlarıı biraç taşıyıcıyı modüle etme içi ullaa bir veri iletim teiğidir [-]. Toplam bad geişliğii, dar badlı alt aallara bölere çolu yol yayılımları yüzüde meydaa gelebilece gecime yayılımları miimize edilebilir. Bu sayede daha az maliyetle freas seçimli aallarda yüse veri hızlı iletim sağlaır. Literatürde OFDM ye ait çeşitli amaçlara yöeli ço sayıda çalışma mevcuttur [-94]. OFDM i tercih edilme sebepleride biri freas seçici söümleme ya da dar bat girişime arşı direci artırmasıdır [8]. Ayrıca dige alt taşıyıcılar, bad geişliğii olabildiğice verimli bir şeilde ullamatadırlar [-7]. Bu avatalarıda dolayı, OFDM teiği, özellile yüse hızlı yerel ala ağları (WLA) içi uygudur []. Buu yaı sıra özellile zama dağılımlı aallardai yüse hızlı veri iletimide, te taşıyıcılı sistemlere göre sağladıları birço avatalarda dolayı OFDM, sayısal ses yayıı (DAB) [3], sayısal TV yayıı [4-6],

19 ablosuz LA/ATM ve simetri olmaya sayısal aboe hattı (ADSL) gibi değişi uygulamalar içi stadardize edilmiştir []. OFDM teiğii sağladığı bu avataları yaıda sistem tasarımıda diate alıması geree ve diate alımadığıda sistemi çalışmasıı olumsuz yöde etileyece problemler bulumatadır. Bularda e öemlisi ve çalışmamızı temelii oluştura problem ise OFDM sistemide çeşitli edelerle oluşabilece seroizasyo hatalarıdır [9-44]. Te taşıyıcılı bir sistem ile ıyasladığı zama OFDM sistemii e öemli saıcalarıda biri, zama ve freas seroizasyo hatalarıa arşı ola hassaslığıdır [44-69]. Seroizasyo işlemi, herhagi bir sayısal haberleşme sistemi içi e öemli görevlerde bir taesidir. Doğru bir seroizasyo algoritması ullamasızı iletile verii alıcı tarafta doğru olara alıması mümü değildir Bir OFDM sistemide eğer alıcı ve verici ayı freasları ullaıyorsa, OFDM alıcısı alt taşıyıcıları demodüle etmede öce e azıda ii seroizasyo işlemii gerçeleştirme zorudadır [45-48]. İl olara sembolleri erede başladığı belirlemeli ve iici olara ise alıa siyali taşıyıcı freas aymalarıı tam olara tahmi edilmesi geremetedir. Bu zama ve freas seroizasyo hataları düzeltilmediği zama semboller arası girişim (ISI) ve taşıyıcılar arası girişim (ICI) meydaa gelece ve buu soucuda sistem doğru bir şeilde çalışmayacatır [5]. Literatürde zamalama hataları ve freas aymalarıı tahmi etme ve bu hataları düzeltilmesi içi ullaıla birço yötem bulumatadır. Geel olara zamalama hatalarıı ve freas aymalarıı tahmi etme içi ullaıla, veri elemeli (data aided) ve veri elemesiz (o-data aided) olara ii temel yapı ullaılmatadır [48-8]. Veri elemeli yötemlerde OFDM sembol yapısı dışıda eğitim verileri olara adladırıla eğitim dizileri ullaılmata ve bu eğitim dizileri, freas aymasıı ve sembol zamalamasıı tespit etme içi alıa OFDM siyali ile orele edilmetedir [48-69]. Veri elemesiz yötemlerde ise OFDM sistemi temel yapısıda yer ala periyodi ö e yapısı, harici bir eğitim verisie gere almada orelasyo işlemide ullaılmatadır [7-8]. Gere veri elemeli gerese veri elemesiz yötemlerde, sembol başlagıç zamaıı ve freas aymalarıı hesaplama içi ardışıl verileri orelasyouda faydalaa ve oluşa orelasyo tepeleride aymaları yerii hesaplamada ullaıla Masimum Lielihood yötemi gibi yötemler ullaılmatadır [7, 53].

20 3 Literatürde sembol zamalaması ve freas ayması tahmi içii yapılmış çalışmalar, çerçeve (frame) [7, 75-76], ör (blid) [77-78], sembol [77], çoğuşmalı (burst) seroizasyo [48, 5, 57-58] gibi isimler almatadır... Tezi Amacı ve Öemi OFDM sistemlerii zamalama ve freas aymalarıa ola hassaslığı edeiyle ortaya çıa seroizasyo hataları, diate alıması geree e öemli icelilerdir. Freas ayması, alıcı ve verici osilatörleridei freas uyuşmazlığı yada aaldai gürültü ve doppler ayması tarafıda meydaa getirilir []. Freas ayması çıış arar değişeide istee siyal geliğii düşürere alt taşıyıcılar arasıda digeli aybı meydaa getirece ve buu soucuda taşıyıcılar arasıda girişim meydaa gelecetir. Zamalama aymaları ise alıcı tarafta sembol başlagıç süresi tam olara tespit edilemediği zama ortaya çıa ve OFDM alt taşıyıcılarıda faz rotasyou meydaa gelmesie sebep ola bir etidir [43, 45]. Bu etileri soucuda alıcı ve verici tam olara seroize edilmezse alıcı tarafta siyal tam olara yeide elde edilemeyecetir. Sistemde meydaa gele zamalama hataları ve freas aymalarıı tahmi edilmesi içi çeşitli OFDM seroizasyo yötemleri ullaılmata ve tahmi edile bu değerlere göre sayısal apalı çevrim dögüleri ullaılara hatalar ortada aldırılmatadır [9, 5]. Bu sayede göderile semboller tam alıaca ve sistemi tam ve verimli bir şeilde çalışması sağlaacatır. Sistemde meydaa gele gere zamalama hataları gerese freas aymalarıı tahmi edilmesi öem arzetmetedir [43, 46, 49]. Şayet bu hataları tam bir tespit işlemi sağlaamıyorsa sistemi istee biçimde çalışması da mümü olmayacatır. Meydaa gele hataları tahmi etme içi literatürde bir ço çalışma yer almatadır [9-8]. Yapılmış ola çalışmaları hepsii de orta amacı, hataları tam olara tespit edip belirlee hata değerlerie arşı sistemi hata olasılığıı e aza idirmetir. Öcede de bahsedildiği gibi OFDM sistemlerii gere sayısal video ve ses yayıcılığı (DVB,DAP) [3-6] gerese ablosuz yerel ağlarda (WLA) [] ullaılmasıa bağlı olara bu sistemler içi ullaıla seroizasyo teileri de çeşitlili göstermetedir. Ama geel olara ister yayıcılı isterse yerel ağlar olsu hepside ullaıla seroizasyo teileri ii geel yapıda

21 4 sııfladırılabilir. Bu tezde ablosuz bölgesel ağ (WLA) sistemii özel bir durumu ola IEEE 8.a stadardı [5] OFDM parametreleri ullaılara, çeşitli aal ve modülasyo tipleri içi seroizasyo teileri performasları bilgisayar bezetimleri yapılara icelemiştir. İici bölümde, dige freas bölüşümlü çoğullama teiğii tarihsel süreci, matematisel taımlaması ve sistemi temel yapısıı oluştura ısımlar verilmiş ve sistem tasarımıda diate alıması geree icelilerde bahsedilmiştir. Üçücü bölümde, seroizasyo hataları ve bu hataları edeleri iceleere bu hataları tahmi etme ve düzeltme içi ullaıla seroizasyo teileri ayrıtılı bir biçimde açılamıştır. Dördücü bölümde, ablosuz bölgesel ağ parametreleri ullaılara seroizasyo teilerii çeşitli aal, modülasyo tiplerie göre performasları bilgisayar bezetimi yapılara icelemiş ve elde edile simulasyo souçları verilmiştir. So bölümde ise, simulasyo souçlarıa göre değerledirme yapılmış ve ileriye yöeli çalışmalar içi öerilerde buluulmuştur.

22 BÖLÜM II DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA.. Dige Freas Bölüşümlü Çoğullama (OFDM) Freas Bölüşümlü Çoğullama (FDM), freas seçimli aallarda siyal iletimi içi yaygı bir şeilde ullaıla teitir. Temel olara bu teite, aal bad geişliği bölüere her bir taşıyıcı içi tahsis edilmiş freaslarda düşü hızlardai taşıyıcıları çoğullaması sağlaır. Alıcıda siyalleri birbiride ayırma içi taşıyıcı freas boşlularıı birbiri üzerie bimemesi geremetedir. Bu zorululu, freas spetrumuda tam olara verim alımasıı egellemetedir. Bad geişliğide daha fazla yararlama içi dige freas bölüşümlü çoğullama teiği (OFDM) çıarılmıştır[-]. OFDM, geel olara veri aışıı düşü hızlı alt taşıyıcılara bölere paralel aallarda ilete bir modülasyo ve çoğullama teiğidir. OFDM ile FDM arasıdai e temel far; OFDM sistemide taşıyıcı spetrumları birbiri üzerie bimete ve bu taşıyıcıları birbirlerie dige olması sayeside spetral verimlili elde edilmetedir. Bu sayede elde edile bad geişliği tasarrufu Şeil. de açıça görülmetedir. Bu teite; siyali düşü hızlarda iletilmeside dolayı siyal periyodu uzu bir şeilde alaca ve siyaller arası girişim problemi azaltılacatır. Ayrıca bu sistemdei alt taşıyıcıları düşü hızlı olmaları, çolu yolu meydaa getireceği olumsuz etilerie arşı daha fazla gürbüzlü sağlayacatır.

23 6 Şeil.. OFDM ullaılara sağlaa bad geişliği tasarrufu. OFDM, ayı zamada aalı etisiyle çerçevede oluşa simgeler arası girişimi (ISI) yo edebilme özelliğie sahiptir [5]. Buu içi e uygu yötem, ardarda gele OFDM çerçeveleri arasıa periyodi ö ei (CP) aal gecimeside (delay spread) büyü olaca şeilde seçilere ilave edilmesidir. Ayrıca OFDM de ters ayrı fourier döüşümü ullaılmata ve bu sayısal işaret işleme teiği sayeside sistemdei alt taşıyıcıları bir birilerie dige olması sağlamatadır.[, 7]... OFDM i Tarihsel Süreci So yıllarda dige freas bölüşümlü çoğullama (OFDM) sistemlerie ola ilgi, bu teiği hem ablosuz hem de ablolu haberleşme uygulamalarıda yüse hızlarda veri atarımıa olaa sağlamasıda ve atarımda meydaa gelebilece ola veri ayıplarıı azlığıda dolayı her geçe gü artmatadır. Bu teiği gere ablolu gerese ablosuz haberleşmede IEEE ve ETSI uruluşları tarafıda stadardizasyou yapılmatadır [4-5]. OFDM ortaya çıış itibariyle esidir. İl olara yüse freaslı aseri uygulamalarda ullaıla ço taşıyıcılı modülasyo teilerie bağlı olara 6 ları so zamalarıda ortaya çıarılmıştır []. Ortaya çıtıta sora uzu yıllar boyuca popüler olmamıştı, çüü bu sistemleri alıcı tarafıda evre uyumlu demodülatörler ve büyü dizili siozoidal üreteçlere ihtiyaç duyulmataydı. O zamaı teoloisi gereği prati uygulamalar içi bu sistemler ço pahalı ve armaşıtı. Ço sayıdai alt taşıyıcılar içi paralel sistemlerdei evre uyumlu demodülatör ve siozoidal üreteç geresiimi, sistemi hem armaşı hem de pahalı hale getirmeteydi. Alıcıı ullaıcılar arasıdai

24 7 çapraz arışmaı abul edilebilir boyutlarda olabilmesii sağlama içi demodüle edilmiş taşıyıcıları fazıı tam olara bilmesi geretiğide 97 yılıda Weistei ve Ebert, semboller arası girişim (ISI) ve taşıyıcılar arası girişim (ICI) da oruma içi oruma aralığı elemesii ve eti bir şeilde OFDM fosiyou sağlama içi IFFT/FFT ullaımıı öermiştir []. Bu öerile ullaımlar OFDM i yei yapısıı oluşturmuştur. OFDM uygulamalarıı bir öreği, yüse freaslı radyolar içi değişe veri hızlı modem türü ola A/GSC- (KATHRY) dir. Bu modem türüde, freası çoğullamış alt taşıyıcı ümeleri ile PSK modülasyou ullaılara 34 taeye adar paralel düşü hızlı aal üretilmiştir. Dige biçimdei siyal elemaları arasıda oruma arasıı sağlama içi 8 Hz aal boşluğu ullaılmıştır. Geel olara o yıllarda OFDM, KIEPLEX ve ADEFT modem türleride olduğu gibi yüse freaslı aseri uygulamalarda ullaılmıştır. 98 lerde OFDM, yüse hızlı modemler, sayısal iletişim sistemleri ve yüse yoğululu aydedicilerde ullaılmıştır. Hirosai, DFT yi ullaara çoğullamış QAM içi OFDM teilerii araştırmış ve ayı zamada çoğullamış QAM ullaara.9 bps li ses veri modemii tasarlamıştır. Bu sistemde taşıyıcıyı degede tutma ve saat freas otrolü içi bir pilot to ullaılmış ve istee taşıyıcıgürültü oraıı azaltma içi afes odlama ullaılmıştır. Bu yıllarda değişi hızlı modemler, telefo ağları içi tasarlamıştır. 99 larda OFDM, yüse bit hızlı asimetri sayısal ullaıcı hattı (HDSL), ço yüse hızlı asimetri ullaıcı hattı (VHDSL), diital ses yayıcılığı (DAP), sayısal görütü yayıcılığı (DVBT) gibi geişbad veri haberleşme uygulamaları içi uygulamaya başlamıştır. Bu tei her geçe gü daha fazla ilgi çemiş ve daha fazla ullaım alaıa sahip olmuştur. Ve güümüzde de sayısal ses yayıcılığı (DAP) ve sayısal video görütü yayıcılığıda (DVB) de stadart halie gelmiştir [5]. OFDM teilerii güümüze geliceye adar i tarihi ve uygulama alaları Tablo. de yer almatadır. Geçtiğimiz biraç yıl öceside ablosuz yerel ağlarda (WLA) geiş bir ullaım alaıa sahip

25 8 olmuştur. OFDM teiği, Kuzey Ameria da IEEE 8- ve Avrupa da Hiperla/ olara ablosuz yerel ağ stadartlarıa uyarlamıştır []. Tablo.. OFDM i tarihsel süreci 957 Kieplex tarafıda ço taşıyıcılı yüse freaslı modem tasarımı. 966 R.W.Chag Bell Lab.OFDM pateti. 97 Weistei&Ebert tarafıda FFT ve oruma aralığı ullaımı öerimi. 985 Cimii, gezgi haberleşme içi OFDM yi öerdi. 987 Alard&Ebert sayısal yayıcılı içi OFDM yi öerdi. 995 İl olara sayısal ses yayıcılığıda OFDM ETSI tarafıda stadart hale getirildi. 997 OFDM sayısal video yayımcılığıa (DVB-T) uyarladı. 997 OFDM asimetri sayısal ullaıcı hattı (ADSL) geişbad iteret uygulamalarıa uyarladı. 998 Kablosuz ağlar içi OFDM modemleri ullaıldı. 999 IEEE 8-a ve HIPERLA/ ablosuz ağlara uyguladı. Sabit ablosuz işlemler içi vetör OFDM ullaıldı. OFDM IEEE 8-g ve IEEE 8-6 stadartlarıa uyarladı.... OFDM Teorisi OFDM, ço sayıda modüle edilmiş alt taşıyıcı ullaara veri iletimii parelel olara yapıldığı bir teitir. Bu alt taşıyıcılar (yada alt aallar), mevcut bad geişliğii böler ve her bir taşıyıcı içi yeterli bir şeilde freas ayrılara bu alt taşıyıcıları dige olması sağlaır. Taşıyıcılar arasıdai digeliği alamı; her bir taşıyıcıı bir sembol periyodu üzeride tam sayı periyotlara sahip olmasıdır. Bu sayede her bir taşıyıcıı spetrumu, sistemdei diğer taşıyıcıları her birii merez freasıda bir sıfıra sahip olacatır. Buu soucuda taşıyıcılar arasıda spetral olara üst üste bime olmasıa rağme herhagi bir girişim meydaa gelmeyecetir [3]. Taşıyıcılar arasıdai bu ayrılı teori olara miimum olaca ve ço iyi bir şeilde spetral verimlili sağlaacatır. OFDM sistemleri, ablosuz ortamlarda geellile freas

26 9 seçimli çolu yol tarafıda oluşturula semboller arası girişim (ISI) problemie arşı da ullaıla bir teitir. Her bir alt taşıyıcı sembolü, aal darbe cevabıda daha uzu oluşturara düşü veri hızlarıda modüle edilir. Bu yolla ISI azaltılabilir. Daha da fazlası, eğer ardışıl OFDM sembolleri arasıda oruma aralığı yerleştirilirse ISI etisi tamamiyle ortada aldırılır [5]. Kullaılaca bu oruma aralığı, çolu yol gecimeside daha uzu olmalıdır. Her bir alt taşıyıcı düşü veri hızlarıda çalışmasıa rağme, fazla mitarda alt taşıyıcı ullaılara toplamda yüse veri hızları elde edilebilir. Semboller arası girişim etisi (ISI), ço üçü yada OFDM sistemii çalışmasıı etilemeyece yapıda olmalı ve bu sayede alıcı tarafta bir degeleyiciye gere duyulmaması geremetedir. Bir OFDM sistemii temel olara blo diagramı Şeil.`dei gibidir: Şeil.. Temel OFDM alıcı ve verici yapısı. OFDM, giriş verisie ve ullaıla modülasyo işlemie bağlı olara geree spetrum seçilere meydaa getirilir. Ve aalda meydaa gelebilece bozulmalara arşı aal odlaması ve serpiştirme yapılır. Üretilece her bir taşıyıcı, iletim içi tahsis edilir. Gereli ola taşıyıcı ve geli fazı, modülasyo işlemie (tipi olara BPSK,QPSK veya QAM) bağlı olara hesaplaır. Daha sorasıda IFFT, bu spetrumu zama domei siyalie çevirir. FFT, periyodi zama domei siyalii edisii arşılığı ola freas spetrumu siyalie döüştürür. Karşılı dalga şelii bulara dige siozaidal parçaları toplamı buluur. Siozoidal parçaları geli ve fazı, zama domei siyalii freas spetrumuu gösterir.

27 OFDM sistemleride ters hızlı Fourier döüşümü (IFFT) yada hızlı Fourier döüşüm (FFT) algoritmaları, siyali modülasyou ve demodülasyouda ullaılır. IFFT/FFT vetörüü boyutu, çolu yol aalı tarafıda ortaya çıarıla hatalara arşı sistemi direcii belirler [, 7]. Bu vetörü zama aralığı, alıa çolu yol siyalidei yaılamaları masimum gecimeside daha büyü olara seçilmelidir. Şeil. de yer ala pilot sembol daha sora ayrıtılı bir şeilde Bölüm 3 te alatılaca ola seroizasyo işlemide ullaılmatadır...3. OFDM Sistemleride Digeli OFDM ismidei yer ala digeli avramı, sistemde yer ala taşıyıcı freasları arasıdai matematisel ilişiyi alatma içi ullaılmatadır. ormal bir freas bölüşümlü çoğullama işlemide (FDM) bazı taşıyıcılar, lasi filtreler ve demodülatörler ullaılara siyali alımasıı sağlarlar. Bu tür alıcılarda oruma badı, farlı taşıyıcılar arasıda yer alması geremetedir ve freas domeidei bu oruma aralığı ullaımı spetrum verimliğii azalmasıa ede olmatadır []. Bir OFDM siyalide taşıyıcıları üst üste bimesie rağme herhagi bir şeilde ardışıl taşıyıcılar arasıda girişim meydaa gelmemetedir. Bu olayı sağlama içi bu taşıyıcıları matematisel olara birbirilerie dige olmaları geremetedir. Matematisel olara ümedei p. elemaı olduğumuzu farzedelim. Eğer; ψ p olduğu ψ siyal ümelerie sahip * K ψ p ( t) ψ q ( t) dt = b a p = q p q (.) ise siyaller birbirie digedir. Bu ifadede; * omples eşlei işlemii göstermetedir ve [a,b] arası, sembol periyodudur. Olduça basit bir matematisel ifade π ile π aralığıda m=,,.. içi si(mx) serisii dige olduğuu aıtlamatadır. Birbirilerie dige ola taşıyıcıları ullaılması, alt taşıyıcı spetrumlarıı üst üste bimesii sağlayaca ve sistemde elde edilece spetral verimlili artacatır. Siyaller

28 üst üste bimesie rağme alt taşıyıcılar arasıda oluşa digeli sayeside alt taşıyıcıları yeide elde etme mümüdür [4]...4. OFDM i Matematisel Olara Taımlaması OFDM sistemii itelisel taımlamasıda sora modülasyo sistemii matematisel olara taımlaması geremetedir. Bu sayede siyali asıl üretildiği, alıcıı asıl çalışması geretiği ve iletim aalıda meydaa gelebilece olumsuz durumlar daha iyi alaşılacatır. Öceside alatıldığı gibi OFDM, freas domeide birbirlerie ço yaı olara yerleştirilmiş fazla mitarda dar badlı taşıyıcıları iletmetedir. OFDM sistemide ço sayıda modülatörde, alıcıdai filtrelerde ve alıcıdai demodülatörlerde açıma içi hızlı fourier döüşümü ( FFT) gibi moder sayısal siyal işleme teileri ullaılmatadır [7]. Matematisel olara her bir taşıyıcı, bir omples dalga olara aşağıdai şeilde taımlaabilir: S ( t) c [ ω ct+φc ( t)] = Ac ( t) e (.) S c (t) i reel ısmı gerçe siyaldir. Taşıyıcıı geliği A c (t) ve fazı φ (t), sembolde sembole göre değişili gösterebilir. Parametre değerleri, τ sembol periyodu üzeride sabittir. c OFDM, birde fazla taşıyıcıda meydaa gelmetedir. Buu içi S s (t) omples siyali, aşağıdai şeilde ifade edilir: S s ( t) = = [ t+ φ ( t) ] A ( t) e ω (.3) Bu formülasyo da; ω = ω + ω dır. Bu ifade, süreli bir siyal içidir. Eğer bir sembol periyodudai siyali her bir parçasıı dalga şelie diat ederse A (t) ve φ (t) değişeleri belirli taşıyıcıları freaslarıa bağlı olara sabit değerler alırlar. Bua göre

29 φ ( t) φ A ( t) A (.4) Eğer siyal, /T öreleme freası ullaılara öreleirse souç siyal aşağıdai şeilde gösterilir: S ( T) = s = A e [ ω + ω ) T + φ ] ( (.5) Bu otada siyali aaliz etme içi zamaı öreğe sıırladırılara ir veri sembolü periyoduda öreleme uygu olacatır. Buu içi aşağıdai ilişiye göre işlem yapalır: τ = T (.6) Eğer ω yapara çoğulu aybı olmada (.5) eşitliğii basitleştirebiliriz. Bu = durumda siyal; ( ω) T S s ( t) = Ae e = φ (.7) olmatadır. (.7) eşitliği ters Fourier döüşümüü geel bir şeli ile ıyaslaabilir: g( T) = = G T e π / (.8) Eğer ω f = = = (.9) π T τ ise De.(.7) ve De.(.8) birbirie eşdeğer olur...5. OFDM de IFFT Kullaımı Bir OFDM işareti, ullaıla modülasyo tipie bağlı olara ya faz aymalı aahtarlama (PSK) ya da di geli modülasyou (QAM) ullaılara modüle edile alt

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde SAYILAR DÜNYASINDA GEZİNTİLER H. Turgay Kaptaoğlu Bu yazıda deri teorilere imede sayıları çoğulula da tamsayıları ilgiç özellileride bahsedeceğiz. Bu özellileri hiçbiri yei değil; yüzyıllar, hatta biyıllar

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

Uç Değer Tabanlı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plakanın Deneysel Titreşim Cevap Sınırlarının Tahmin Edilmesi

Uç Değer Tabanlı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plakanın Deneysel Titreşim Cevap Sınırlarının Tahmin Edilmesi Uluslararası Katılımlı 17. Maia Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Hazira 15 Uç Değer Tabalı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plaaı Deeysel Titreşim Cevap Sıırlarıı Tahmi Edilmesi A. Seçgi* M. Kara A.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ Elektronik Yük.Müh. Mahmut YALÇIN Elektrik Elektronik

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri,

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008

WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008 WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008 İçindekiler 1. Giriş 2. WiMAX Teknolojisine Genel Bir Bakış 3. WiMAX Standartları 4. WiMAX Şebekesine Erişim 5. Çok Taşıyıcılı Modülasyon 6.

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 1

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 3 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (İç Karlılık Oranı ve Net Bugünkü Değer Yöntemlerinin İncelenmesi)

YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (İç Karlılık Oranı ve Net Bugünkü Değer Yöntemlerinin İncelenmesi) YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (İç Karlılık Oraı ve Ne Bugükü Değer Yöemlerii İcelemesi) Tarık GEDİK, Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ KTÜ Orma Fakülesi 680 TRABZON ÖZET Ulusal kalkımaı

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı