Motivasyonumuz. The Motivation. esnek aksiyon ve verimli reaksiyon. flexible action and efficient reaction

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Motivasyonumuz. The Motivation. esnek aksiyon ve verimli reaksiyon. flexible action and efficient reaction"

Transkript

1 Motivasyonumuz The Motivation esnek aksiyon ve verimli reaksiyon flexible action and efficient reaction Demiryolu işletmeleri, elektrik güç tesisleri, kimyasal ve petrokimyasal işletmeler, havacılık ve uzay endüstrisi ve diğer pek çok alanda çalışan işletmeler, güvenlik ile alakalı ekipmanların güvenilir, tekrarlanabilir ve hasarsız muayenelerini, sistem ekipmanlarının önceden tasarlanmış olan çalışma ömrü boyunca ve sonrasında talep edilen kalitedeki sürekli operasyonlarının ispatı ve dökümantasyonunu düzenleyebilmelidirler. Bu durum, muayene sistemlerinin otomatikleştirilmiş muayene uygulamalarını kabul edilebilir fiyat sınırları dahilinde sunabilmeleri ihtiyacını doğurmuştur. Railroad owners, electric power utilities, chemical and petrochemical plants, the aviation and aerospace industry and many others have to arrange for reliable and reproducible non-destructive inspections of safety-related components, to document and justify continued operations within and beyond the designed lifetime of the components at required quality levels. This effort demands inspection systems capable of performing automated examinations at reasonable costs. 1 Özelleştirilmiş çözümlerin geliştirilmesinde ve test sorunlarınızın anlaşılmasında size destek veriyoruz. We support you in the realization of your testing challenges and development of customized solutions.

2 Mühendislik Servisleri Bilişim Süreç Planlaması PLC ve Kontrol Geliştirmesi Proje Yönetimi ve Bilişim Servisi Sistem Kontrolü ve Sistem İşletimi Bilişim Ekipmanları ve Ağ Tasarımı Tahribatsız Test Servisi Yazılım Mühendisliği ve Çözümleri Otomatik Test Tezgahları Yapı tasarımı Tahribatsız Test Sistemleri Projelendirmesi Uygulama Geliştirme Müşteri Tahribatsız Test Proses Geliştirme Sensör ve Mikro Elektronik Uygulamaları Test Uygulamaları ve Cihazları Sertifikalı Test Laboratuarları Araştırma Geliştirme Tahribatsız Test Ekipmanı Montajı Mühendislik Servisi Montaj Teknolojisi Demiryolları Tekerlek Seti Teknolojisi Bölüm Ölçüm Sistemi Depolama Yapı Mühendisliği Engineering Services PLC and Control Development System Control and System Operating Non-Destructive Testing Services Automated Test Benches Design of NDT Systems IT Process Planning Project Management and IT Services IT Equipment & Network Design Software Engineering Solutions Building Design Application Development 2 Customer NDT Process Development Sensors and Micro-Electronics Testing Applications and Devices Certified Testing Laboratory Research and Development Assembly of NDT Equipment Engineering Services Assembly Technology Railroad-Wheelset Technology Section Measurement Systems Warehousing Construction Engineering

3 Global Rekabet Bağımsız tasarı ve akıllıca uygulama Makine mühendisliği, tesis organizasyonu ve inşaası konularındaki küresel rekabet, mühendislik ve inşa firmalarını üretim süreçlerini modernize etmeye zorlamıştır. Tasarım ve üretim ekonomisini geliştirebilmek için, kalite kontrol masraflarını, üretim zamanlarını ve stokta tutulan ürünlerin miktarını düşürmek en önemli ihtiyaçlardır. Ürün geliştirme, üretim ve dağıtım zamanları (pazara giriş zamanı) rekabette öne çıkabilmek için üzerine çalışılması gereken en önemli faktörlerdir. AURA Otomatik Ultrasonik Test Demir yolu tekerlek seti muayenesi için kullanılan AURA Otomatik Ultrasonik Sistemi, Alman Demiryollarının bakım atölyelerinde yapılan günlük muayeneler aracılığıyla sahada güçlendirilmiş bir sistemdir. AURA muayene sisteminin önemli avantajları: Global Competition Individually designed and intelligently implemented Global competition in the areas of mechanical engineering, plant design and construction compel engineering and construction companies to modernize production processes. To improve the economics of design and manufacturing, it is essential to reduce the costs for Quality Control, decrease production times, and reduce the amount of items kept in stock. Product development, manufacturing and distribution time (time-to-market) are the most significant factors to consider if one wants to stay ahead of the competition. AURA - Automated Ultrasonic Testing For more than 6 years the AURA Automated Ultrasonic System for the inspection of railroad wheel sets has been field-hardened through daily inspections at the German Rail (Deutsche Bahn AG) maintenance facilities. Advantages of the AURA inspection at a glance: 3 Çık kısa muayene süresi Tekerlek setlerinin test tezgahına ve test tezgahından dışarı otomatik nakli Manyetik parçacık algılamanın tasfiyesi Entegre otosınama prosedürleri aracılığıyla kolay bakım ve tamir imkanı Uzaktan teşhis imkanı A-, B- ve C- taramalarının depolanması sırasında muayene sonuçlarının ileri işleme sürecine girmesi Raporlama hizmeti için kalite değerlendirme şartları IRMS-Yazılım veri bankası sisteminden yararlanarak muayene sonuçlarına kolay erişim. Very short inspection time Automated conveying of the wheel sets to/from the test bench Elimination of magnetic particle detection Ease of maintenance and repair through integrated self-testing procedures Remote diagnosis capabilities Post-processing of the inspection result while storing A-, B- and C-scans Provision of quality assessment for the reporting services Quick access to inspection results by utilizing the IRMS-Software database system

4 SAT Dolu Aks Testi Mobil dolu aks test cihazı, dolu aksların mekanize edilmiş ultrasonik test işlemi için tasarlanmıştır. Testin amacı, tekerlek grubu aksındaki enine uzanan çatlakların tespitidir. Aks üzerindeki kesit değişim yerleri, özellikle aks ve tekerlek arasındaki geçiş bölgesi çatlamaya karşı görece çok daha zayıftır. Tüm bunlara ek olarak, dolu aksın toplam hacmi de test edilmektedir. Test modülü adaptörü ve aks bağlantısında, arama ünitesinin radyal olarak dönmesine olanak sağlayan bir adet döner tahrik motoru vardır. Ünitelerin bağlantıları yağ ile sağlanmaktadır. Ultrasonik sinyallare üniteden cihaza kontak halka vericisi aracılığı ile iletilmektedir. Çevresel pozisyon, açı vericisi ile algılanmaktadır. Kamalı (2-8 ) dikey arama üniteleri 2-4 MHz test frekansı aralığında kullanılmaktadır. HAT Boş Aks Testi Boş aks test ünitesi, çalışır durumdaki tekerlek setlerinin mekanize edilmiş ultrasonik testlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Testin amacı, tekerlek seti aksının üzerindeki enine çatlakların yerlerinin tespitidir. Aks üzerindeki kesit değişim yerleri, özellikle aks ve tekerlek arasındaki geçiş bölgesi çatlamaya karşı görece çok daha zayıftır.tüm bunlara ek olarak, dolu aksın toplam hacmi de test edilmektedir. İç çap ölçüsü 30 mm ye kadar olan akslarda ultrasonik test işlemi her iki eksenel yönde 45: açı ile yapılmaktadır. Daha büyük iç çap ölçüleri için ise testler 0:, 45: ve 70: açılarda, 45: ve 70: için her iki eksenel yönde kiriş açıları uygulanarak test işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Test ünitesi, Alman demir yolları tarafından çıkarılmış olan teknik özellikleri temel almaktadır. SAT Solid Axle Testing The mobile solid shaft test equipment is designed for the mechanized ultrasonic testing of built-in wheels (solid shaft). Ambition of the test is the detection of transverse cracks in the wheelset axle. The areas of the cross-section transitions are considered as threatened to crack easily, especially the changeover from the wheel receiver to the shaft. In addition, the total volume of the solid shaft is tested. There is a rotary drive on the connection of the test module adapter and shaft, which lets the search units rotate radially. The coupling of the units is done with oil. The ultrasonic signals are transmitted via slip ring transmitter from the unit to the device. The peripheral position is detected by an angle transmitter. Perpendicular search units with a wedge (2-8 ) are used with a test frequency of 2-4 MHz. HAT - Hollow Axle Testing The hollow axle testing unit is designed for the mechanised ultrasonic testing of inservice wheel sets. The object of the test is to locate transverse cracks in the wheel set axle. The cross sectional transitional zones and, especially, the zone where the wheel seat runs into the body of the axle are regarded as particularly susceptible to cracking. On axles with a bore diameter of 30 mm ultrasonic testing is carried out at inspection angles of 45 in both axial directions. For larger bore diameters, tests are carried out at inspection angles of 0, 45 and 70 with the 45 and 70 beam angles applied in both axial directions. The test unit is based on specifications issued by German Rail. 4

5 RWI Demiryolu Teker Muayenesi Demir yolu tekeri üretim testlerinde kullanılan muayene sistemlerinde sürekli artan gereksinimler, yeni nesil RWI Demiryolu Teker Muayenesi sistemlerinin tekerlek göbek ve kenarını muayenesini bir dakika gibi kısa bir muayene periyodu ile gerçekleştirmesini gerekli kılmıştır. Tüketici ihtiyaçlarına bağlı olarak, çeşitli seçenekler ve sistem düzenlemeleri sistem ile birlikte sağlanabilir: Örneğin iki taraftan ya da tek taraftan tekerlek diski ve göbek muayenesi ile açı kirişi UT ve tekerlek flanşının tekerlek kenarının iç yüzünden yapılan tamamlayıcı muayenesi. UFPE Tekerlek Setleri için Yeraltı Test Cihazı Yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamak, demiryolu işletmelerinin en önemli görevidir. Özellikle yüksek hızlı demir yolu araçlarında tekerlek setlerinin meydana çıkma ihtimali olan hatalara karşı kontrol edilmesi çok büyük önem teşkil etmektedir. UFPE Tekerlek Setleri için Yeraltı Cihazı, ICE tekerlek setlerinin trenlerden sökülmesine gerek kalmadan kontrollerinin gerçekleştirilebilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu durum, her km den sonra yapılan muayenelerde büyük mali tasarrufların yanında, bakımda kalma sürelerini de çarpıcı bir biçimde düşürmektedir. UFPE sistemi bir alt versiyon olarak daha düşük maliyet sağlamak amacıyla daha düşük otomasyonlu bir şekilde kurulabilir. Genel UTelektronik, tam otomasyonlu sisteme eşdeğerdir. RWI - Rail Wheel Inspection Ever growing requirements for inspection systems for the production testing of railroad wheels require shorter inspection cycles for new generation RWI - Rail Wheel Inspection systems, e.g. less than one minute for testing rim and hub. Various options and system configurations depending on the customer s needs can be provided by the system, e.g. wheel disc and hub inspections from one or two sides and supplementary testing of wheel flange and angle beam UT from the inside face of rim. UFPE - Underfloor Testing Device for Wheel Sets Ensuring the safety of operations is the most important task of any railway company. Safe operations call inter alia for regular checking of wheel sets for faults, especially for high-speed rolling stock. The UFPE - Underfloor Testing Device has been developed for the checking of ICE wheelsets without the need of disassembling the wheelset from the train. This leads to cost reduction while dramatically limiting down-time of the trains under inspection after every kilometers in operation. The UFPE light can be equipped with a lower degree of automation, thus leading to a lower cost. The general UT-electronic are identical to the fully automated option. 5

6 Referanslarımız (References) China International Tendering Company Beijing Sheenline Technology Co., Ltd. Nanjing Lin Cheng Environmental Communication Technology Co., Ltd. DG Fernverkehr AG Werk Köln Werk Leipzig DB Regio Werk Frankfurt Werk Kempten Werk München-Steinhausen Werk Köln-Deutz 6

7 SAT Dolu Aks Testi Trenlerdeki dolu aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem. Mobil dolu aks test cihazı, dolu aksların mekanize edilmiş ultrasonik test işlemi için tasarlanmıştır. Testin amacı, tekerlek grubu aksındaki enine uzanan çatlakların tespitidir. Aks üzerindeki kesit değişim yerleri, özellikle aks ve tekerlek arasındaki geçiş bölgesi çatlamaya karşı görece çok daha zayıftır. Tüm bunlara ek olarak, dolu aksın toplam hacmi de test edilmektedir. Test modülü adaptörü ve aks bağlantısında, arama ünitesinin radyal olarak dönmesine olanak sağlayan bir adet döner tahrik motoru vardır. Ünitelerin bağlantıları yağ ile sağlanmaktadır. Ultrasonik sinyallare üniteden cihaza kontak halka vericisi aracılığı ile iletilmektedir. Çevresel pozisyon, açı vericisi ile algılanmaktadır. Kamalı (2-8 ) dikey arama üniteleri 2-4 MHz test frekansı aralığında kullanılmaktadır. Test süresi boyunca, test üniteleri dalganın ön ucunda sabit rotasyon ile hareket ettirilirler ve ultrasonik sinyaller doğrudan bu rotasyon hareketinin yönü ve açısına bağlı olarak kaydedilir. Uzun süreli veri saklama imkanı için; test edilen dalganın bilgisi, test parametreleri ve test sonuçları gibi yapılan teste ilişkin her türlü bilgi bir veritabanına kaydedilir ve burada depolanır. Kaydedilen bütün bilgiler daha sonra istendiğinde görüntülenebilir, analiz edilebilir ya da işlenebilir. SAT Solid Axle Testing A mobile system for the testing of solid axles on the train. The mobile solid shaft test equipment is designed for the mechanized ultrasonic testing of built-in wheels (solid shaft). Ambition of the test is the detection of transverse cracks in the wheelset axle. The areas of the cross-section transitions are considered as threatened to crack easily, especially the changeover from the wheel receiver to the shaft. In addition, the total volume of the solid shaft is tested. There is a rotary drive on the connection of the test module adapter and shaft, which lets the search units rotate radially. The coupling of the units is done with oil. The ultrasonic signals are transmitted via slip ring transmitter from the unit to the device. The peripheral position is detected by an angle transmitter. Perpendicular search units with a wedge (2-8 ) are used with a test frequency of 2-4 MHz. During the test, the test units are moved with constant rotation at the front end of the wave and the ultrasonic signals are stored exactly with regard to their ways and angles. For the long-term data retention, all relevant information about performed tests, such as data of the tested wave, test parameters and test results are stored in a database. All stored data can be viewed, analyzed and processed afterwards. 7

8 Özellikler Hareketlilik Kompakt ve dayanıklı yapı Tanınmış üreticilerden sağlanan kalitesi ispatlanmış parçalar Düşük bakım ihtiyacı ve yüksek dayanıklılık Kullanımı kolay Farklı dolu akslara monte işleminin sağlanması için adaptör Trenlerde kullanılan her tip dolu aksın testi Delik çapı 30 mm ve 90 mm olan aksların testi Hızlı test Sonuçların analizi, geometrik tabanlı hızlı veri analizi Test sonuçlarının dökümantasyonu İyi tanımlanmış test dizileri sayesinde daha iyi bir kalite güvencesi Chraracteristics Mobility Compact and robust construction Proven components from reputable manufacturers Low maintenance and high durability Easy to use Adapter to attach different types of solid shafts Testing of all types of solid axels on trains Shaft with drill diameters of 30 mm and 90 mm can be tested Rapid testing Analysis of results, fast geometry-based data analysis Documentation of test results Further quality assurance through welldefined test sequences 8 Modüler Tasarım Yaklaşım cihazı (mekanik elemanlar ve bağlantı araçları) Ultrasonik Test Sistemi Veri toplama ve analiz Panel Test sonuçlarını görüntüleyebilmek ve kayıt altında tutabilmek için veri bankası Modular Design Advancing device (mechanical components and coupling medium) Ultrasonic Test System Data collection and analysis Panel Database for archiving and displaying test results

9 Teknik Parametreler Cihaz EN Standardlarına uygundur Aks başından ultrasonik muayene yapılması mümkündür. Kompakt ve portatif Endüstriyel PC, endüstriyel dokunmatik TFT ekran ve endüdstriyel klavye Gelişmiş güç yönetimi Aynı anda 8 algılayıcıdan(prob) veri alarak ölçüm yapabilme imkanı Kesin konumlama için hareketli ve esnek algılayıcı tutucusu Algılayıcı tutucuları kolayca ve hızlıca farklı aks tiplerine uyarlanabilir Her algılayıcının aks başı etrafında 360 dairesel olarak dönebilme kabiliyeti Dahili koordinat arayüzü Maksimum 5 dakika muayene süresi Darbe-Yankı (Pulse-Echo), Geçirim (Through- Transmission), Tandem, S/R metodları 500 khz (isteğe bağlı 100 khz) to 20 MHz Azami 16 kanal Çalışma sıcaklığı 0-50 C Düşük güç harcama modu Technical Parameters Equipment conform to EN12668 standard Ultrasonic examination possible from the axle head Compact and portable Industrial PC, industrial touch panel TFT display and industrial keyboard Advanced power management Simultaneous testing with up to 8 probes Moveable and flexible probe holder for accurate positioning Probe holders can be quickly and easily adapted to different axle types 360 rotation of each probe circularly around the axle head Build in coordinate interface Examination time max. 5 minutes Pulse-Echo, Through Transmission, Tandem, S/R methods 500 khz (optional 100 khz) to 20 MHz Up to 16 channels Operating ambient temperature shall be 0-50 C Low power consumption mode 9

10 10

11 Ultrasonik Donanım PCUS Pro - Ultrasonic Hardware PCUS Pro Bileşenler: US-Ön uç bileşenleri: Maksimum 8 kanal devre kartı 1 adet yüksek voltaj devre kartı Kullanıcı tanımlı arayüz için 1 adet kart yuvası 1 adet muhafaza Harici Güç Kaynağı 12 V USB 2.0 Endüstriyel PC (PCUS Pro Mob) USB 2.0 arayüzü ile birlikte 11 Components: US-Front end consists of: Maximum of 8 channel circuit boards 1 high voltage circuit board 1 slot for user defined coordinate interface 1 housing An external Power Supply 12 V USB2.0 cable An industrial PC (PCUS Pro Mob) with a USB 2.0 interface

12 Genel Özellikler: Boyutlar (W x D x H): 165 mm (montaj tertibatı ile 190 mm) x 150 mm x 65 mm Çalışma sıcaklığı aralığı: 0 C - 50 C Ağırlık: 1.6 kg Güç Kaynağı: +12 V, maksimum 48 W (genellikle 30 W) General Characteristics: Dimensions (W x D x H): 165 mm (190 mm including mounting) x 150 mm x 65 mm Temperature range: 0 to 50 C Weight: 1.6 Kg Power Supply +12 V, maximum 48 W (typically 30 W) Bağlantılar: Güç Kaynağı: Bulgin Panel Jack PX0419 USB 2.0-Bağlantı: Bulgin Panel Jack PX0443 Arama ünitesi bağlantısı: Lemo 00 Tetikleyici girişi: Lemo 00 Tetikleyici çıkışı: Lemo 00 Connections: 12 Power Supply: Bulgin Panel Jack PX0419 USB 2.0-Connection: Bulgin Panel Jack PX0443 Search unit connections: Lemo 00 Trigger input: Lemo 00 Trigger output: Lemo 00 Harici Arayüz: Arayüz: USB 2.0 Yüksek Hız Tetikleyici girişi: TTL, H- ya da L- aktif, darbe boyutu > 100 ns, galvanik olarak izoleli Tetikleyici çıkışı: TTL, H- ya da L- active, darbe boyutu 200 ns, galvanik olarak izoleli External Interfaces: Interface: USB2.0 High Speed Trigger input: TTL, H-or L-active, impulse width > 100 ns, galvanically isolated Trigger output: TTL, H-or L-active, impulse width 200 ns, galvanically isolated

13 Tarama Ünitesi Tutucu Sistemi Tarama Ünitesi Tutucu Sistemi Tarama ünitesi tutucu sistemi, aksın bitiş noktasına, aksa özgü adaptör halkaları aracılığla ve uygun bağlama vidaları ile monte edilmektedir. 8 farklı tarama ünitesi eş zamanlı olarak kullanılabilmektedir. Yansıma açısı, tarama ünitesinin yüzeyine monte edilen plastik saplamalar aracılığıyla her ünite için birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir. Problar, döner halkaya dirençli bir şekilde monte edilmiştir (Krank ve motor sürücülü versiyonları da opsiyonel olarak mevcuttur). Tarama ünitesinin optimum aks pozisyonuna ayarlanabilmesi için kodlayıcı (encoder) kullanılmaktadır. Tekerlek aksının ortasında yer alan eş merkezli halka yapısı sayesinde hassas muayene mümkün olmaktadır. The search unit holder system will be mounted on the axle s end with appropriate fixing screws via axis-specific adapter rings. Up to 8 different search units can be used simultaneously. The angle of incidence can be set separately for each unit by mounting plastic wedges to the search unit s surfaces. The probes are resiliently mounted on a rotating ring (crank and motor driven versions are optionally available) The encoder is used to align the search unit to the optimal axis position. The concentric ring structure is the middle of the wheel axle to allow precise examination. 13 Sistem Yapısı - System Architecture Ultrasonik tarama ünitesi (Ultrasonic search unit) İşlenmiş ultrasonic data Processed ultrasonic data Kodlayıcı (Encoder)

14 Kontrol Paneli Control Panel Veri üretimi sırasında, eş zamanlı olarak, seçilebilir üç arama ünitesi için A- görüntülerinin ve dalga hatlarının görüntülerini örtüştürme imkanı veren renk kodlu B-, TD ya da C- görüntülerinin oluşturulması Veri üretimi boyunca tarama işlem durumunun bildirimi Bağlantı kontrolü Veri üretiminin tamamlanmasından hemen sonra, hataları ve şekilleri ayırt edebilmek için aks geometrisini bir araç olarak kullanacak şekilde bütün test fonksiyonları için test sonuçlarının izdüşüm görüntüsü (aşağıdaki resimde görülebilir) şeklinde sunumu Test verisi depolama dentim kanıtı During the data generation, simultaneous presentation of A-images for three selectable search units and presentation of color-coded B-, TD or C-images with the possibility to overlay images of the wave contour. Indication of scan progress during data generation Coupling control Immediately after the completion of data generation, presentation of the test result in form of a projection image (see images below) for all test functions with an insertion of the shaft geometry as a tool for distinguishing errors and shapes. Audit proof test data storage 14 Endüstriyel bilgisayar ve demonte vaziyetteki tarama sistemi (System with an industrial PC and disassembled search unit) Tekerlek Seti üzerine monte edilmiş tarama ünitesi tutucu sistemi (Search unit holder system mounted onto the wheelset)

15 Sistem kalibrasyonu System calibration Özel kalibrasyon Test sonuçlarının kesinliği, güvenilirliği ve tekrar temini için yapay olarak sisteme tanıtılan ve kayıtlı test hatalarını içeren farklı referans aks modellerinin kullanımı Başarılı işlemlerin öncesinde ve sonrasında kalibrasyon sonuçlarının dökümantasyonu Test Prensipleri Special calibration Use of different reference axes with artificially introduced and documented test errors for checking the accuracy, reliability and reproducibility of the test results. Documentation of the calibration results before and after a successful test operation. Test Principle Position A Position B Position C Yazılım Muayene yazılımı, tekerlek grubu akslarının mekanize edilmiş ultrasonik muayene uygulamaları için geliştirilmiştir. PCUS elektronik ile kombinasyon halinde kullanılmaktadır. Yazılım, Microsoft Windows XP Professional SP3, Windows Vistan ve Windows 7 işletim sistemlerini desteklemektedir. Software The test software was developed for the implementation of mechanized ultrasonic testing of wheelset shafts. It is used in combination with the PCUS electronics. The software runs with the operating systems Microsoft Windows XP Professional SP3, Windows Vista and Windows 7. 15

16 Test Modu: Denetleyici kaydı Dalgaların ve tekerlek takımı karakteristiklerinin algılanması Tekerlek takımı aks çeşidi seçimi Test başlangıcı Standart test modunda test verisi üretimi Veri üretimi sırasında, eş zamanlı olarak, seçilebilir üç arama ünitesi için A- görüntülerinin ve dalga hatlarının görüntülerini örtüştürme imkanı veren renk kodlu B-, TD ya da C- görüntülerinin oluşturulması. Veri üretimi boyunca tarama işlem durumunun bildirimi Bağlama kontrolü Veri üretiminin tamamlanmasından hemen sonra, hataları ve şekilleri ayırt edebilmek için aks geometrisini bir araç olarak kullanacak şekilde bütün test fonksiyonları için test sonuçlarının izdüşüm görüntüsü (resimde görülebilir) şeklinde sunumu Test sonuçlarının 3D görüntülenmesi Test verisi depolama dentim kanıtı Test Mode: Registration of the inspector Detection of waves / wheelset characteristics Selection of wheelset shaft types Start of testing Test data generation in the standard test mode During the data generation, simultaneous presentation of A-images for three selectable search units and presentation of color-coded B-, TD or C-images with the possibility to overlay images of the wave contour. Indication of scan progress during data generation Coupling control Immediately after the completion of data generation, presentation of the test result in form of a projection image (see images below) for all test functions with an insertion of the shaft geometry as a tool for distinguishing errors and shapes. 3D Presentation of test results Audit proof test data storage 16

17 Avantajları Advantages Kısa muayene zamanı Short inspection times Hata tespiti için güvenilir ve tekrarlanabilir test sonuçları Reliable, reproducible test results for flaw detection Kullanıcı odaklı yazılım sayesinde kolay kullanım Easy to use via inspector-oriented software Sistemin güvenilirliği Frauhofer Hasarsız Test Enstitüsü Dresden (Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing Dresden) tarafından kontrol edilecektir Uzaktan bakım fonksiyonu ve entegre edilmiş kendi kendine teşhis özelliği aracılığı ile bakım desteği Reliability of the systems will be checked by the Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing Dresden Maintenance support via integrated selfdiagnosis and remote maintenance function Immediate documentation of test results Test sonuçlarının hızlı bir şekilde belgelendirilmesi Software configuration of different types of axes and test requirements Farklı aks modelleri ve test ihtiyaçları için değiştirilebilen esnek yazılım A-,B- ve C- görüntülerinin ya da bireysel müşteri tanımlı ayrıntıların test verisi üretimi ve analizi Entegre edilmiş yönetim yazılımı (SAT- IRMS) ile hızlı ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş durum göstergesi Test data processing and analysis of the A-, B- and C-images or of individual customer specifications Fast and clearly arranged status indication by integrated management software (SAT-IRMS) High flexibility due to the modular structure 17 Modüler yapıya bağlı olarak yüksek esneklik

18 HAT İçi Boş Aks Testi Trenlerdeki boyuna delikli aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem. Boş aks test ünitesi, çalışır durumdaki tekerlek setlerinin mekanize edilmiş ultrasonik testlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Testin amacı, tekerlek seti aksının üzerindeki enine çatlakların yerlerinin tespitidir. Aks üzerindeki kesit değişim yerleri, özellikle aks ve tekerlek arasındaki geçiş bölgesi çatlamaya karşı görece çok daha zayıftır. İç çap ölçüsü 30 mm ye kadar olan akslarda ultrasonik test işlemi her iki eksenel yönde 45: açı ile yapılmaktadır. Daha büyük iç çap ölçüleri için ise testler 0:, 45: ve 70: açılarda, 45: ve 70: için her iki eksenel yönde kiriş açıları uygulanarak test işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Test ünitesi, Alman demir yolları tarafından çıkarılmış olan teknik özellikleri temel almaktadır. Test ünitesinin en önemli parçası, prob modülünün yerleştirildiği dış uçta bulunan uzatılabilir prob tutucudur. Bu prob tutucunun montajı eksenel yönde esas besleme hareketini sağlayan ve burulmaya karşı korumalı kablolar ile yapılmaktadır. İleri besleme ve prob tutucu modülü arasındaki bağlantı noktasında, probların yaklaşık 60 d/d ile dönmesini sağlayan bir dönertabla sürücü ünitesi bulunmaktadır. Problar için temas maddesi olarak yağ kullanılmaktadır. Ultrasonik sinyallar prob ucundan cihaza kontak halkası aracılığı ile iletilmektedir. Çevresel pozisyon, açı kodlayıcı aracılığıyla tespit edilmektedir. 4 MHZ test frekansında 45:/70: açı kiriş probları olan normal kiriş probları kullanılmaktadır. Muayene sırasında; prob modülünün, içi boş aks boyunca sabit bir besleme değeriyle yaklaşımı sağlanırken, probun çevresel ve eksnel olarak kesin pozisyon bilgisi ile birlikte her bir ultrasonik sinyal depolanmaktadır. HAT Hollow Axle Testing A mobile system for the testing of solid axles with longitudinal bore. The hollow axle testing unit is designed for the mechanised ultrasonic testing of in service wheel sets. The object of the test is to locate transverse cracks in the wheel set axle. The cross sectional transitional zones and, especially, the zone where the wheel seat runs into the body of the axle are regarded as particularly susceptible to cracking. On axles with a bore diameter of 30 mm, ultrasonic testing is carried out at inspection angles of 45 in both axial directions. For larger bore diameters, tests are carried out at inspection angles of 0, 45 and 70 applied in both axial directions. The test unit is based on specifi cations issued by German Rail. The heart of the testing unit is an extendable probe holder on the outer end of which the probe module is located. This probe holder is mounted on a torsion proof cable which provides the actual feed motion in the axial direction. At the connection between the probe module and the forward feed there is a turntable drive unit which causes the probes to rotate at approx. 60 rpm. Oil is used as the couplant for the probes. The ultrasonic signals are transmitted from the probe to the device via slip ring joints. The circumferential position is determined by means of an angle encoder. Normal beam probes are used that have 45 /70 angle beam probes with a testing frequency of 4 MHz. During inspection the probe module is advanced at a constant rate of feed through the hollow axle, while each ultrasonic signal is being stored together with exact information on the axial and circumferential position of the probe. 18

19 Özellikler Temel Yapı Mobil ünite Kompakt dayanıklı yapı Tanınmış üreticilerden temin edilen denenmiş ve test edilmiş parçalar Düşük bakım malyeti Yüksek konumlama hassasiyeti Uzun ömürlü kullanım, yüksek güvenilirlik Kolay kullanım Farklı aks tipleri üzerine yerleşim için adaptör İç çapı mm arasında değişen aksların muayenesine uygunluk Hızlı muayene Sonuçların analizi Muayene sonuçlarının belgelendirilmesi Test ünitesi, aşağıda belirtilen ünitelerden oluşmaktadır: Hareket mekanizması (mekanik parçalar ve temas maddesi) Ultrasonik test sistemi Veri temini ve değerlendirmesi Programlanabilir lojik kontrol Test edilecek teker seti veya aks için tezgah Test sonuçlarının görüntülenmesi ve depolanması için veri tabanı Çevresel Şartlar Tekerlek seti aksının maksimum uzunluğu 2300 mm olmalı Aksların mil merkezi yüksekliği 350 mm ile 1200 mm arasında olmalıdır İç çap minimum 30 mm olmalıdır Fren diskli ya da fren disksiz tekerlek takımlarının testi Aks sıcaklığı 5:-35: C arasında Test edilmekte olan aksa paralel olarak yalnızca 1400x1400 mm alan ihtiyacı Güç kaynağına maksimum uzaklık 20 m Test sırasındaki sıcaklık 15:-40: C Features Mobile unit Compact, robust construction Tried and tested components from renowned manufacturers Low maintenance costs High positioning precision Long service life, high reliability Easy to use Adapter for docking to various differenttypes of axles Suitable for testing of axles with borediameters between 30 and 90 mm Fast inspection Analysis of fi ndings Documentation of inspection results Basic construction The test unit comprises the following modules: Feed mechanism (mechanical components and couplant) Ultrasonic testing system Data acquisition and evaluation Programmable logic control Frame for test wheel set or test axle Database for storage and display of testresults Peripheral conditions Max. length of wheel set axle is 2300 mm Shaft center height of bores is between 350 and 1200 mm Bore diameters starts from 30 mm Wheel sets with or without brake discs Axle end cap to has be removed at one end only Axle temperature between 5-35 C Only 1400 x 1400 mm of space required adjacent to axle being tested Max. distance to power supply 20 m Temperature in testingshed between C 19 Fig. 1: Tekerlek grubu aksının tesi için kullanılan mobil sistem Fig. 1: A mobile for the testing of wheel set axels

20 Testin Uygulanması Test ünitesi, aks yüzüne merkezlenmiş olarak yerleştirilir. Prob, iç yüzeye otomatik olarak yanaşır. Bu sırada probların temasında kullanılan temas yağı sağlanmaya başlanır. Prob modülü 60 d/d ayarındadır ve yanaşma hızı yansıtıcılar yardımıyla otomatik olarak kalibre edilerek (örneğin test edilen aksın geometrik ölçümleri) daha önceden tanımlanmış olan pozisyona yaklaşımı sağlanır. İlerleme değeri ayarlandıktan sonra, prob modülü test başlangıç pozisyonuna geçer ve tekerlek seti aksının taramasına başlar. Test verileri, probun çevresel ve eksenel pozisyonunun kesin bilgileri ile birlikte kayıt altına alınır. Prob modülü devir başına 5 mm ilerleme hızı ile ölçüm yüzeyine yanaşmaktadır (daha yavaş bir yanaşma hızı da mümkündür). Testin yapıldığı frekans değeri, 5 mm eksenel adım değerinin gerektirdiği hassasiyet sınırlarının içinde kalacak şekilde seçilmiştir. Probların teması, zemin parazitinin değerlendirilmesi ile gözlemlenir. Carrying out the test The testing unit is docked on to the face of the axle and centred. The probe is introduced into the boreautomatically. At the same time, the oil supply for the coupling of the probes is activated. The probe module is set to 60 rpm and advanced at the same time into a predetermined position, in which the gain is automatically calibrated using a refl ector (e.g. a geometric indication of the axle to be tested). Once the gain has been set, the probe module moves into the initial testing position and begins with thescanning of the wheel set axle. The test data are stored together with exact information on the axial and circumferential position of the probe. The probe module is advanced at a forward feed of 5 mm per revolution (though a slower feed is also possible). The testing frequency is selected in such a way as to ensure that the surface is covered with the required sensitivity using an axial pitch of 5 mm. The coupling of the probes is monitored by evaluation of the background noise. 20 Fig.3: Sonuç gösterimi Fig.3: Result display Fig.2: İçi Boş Aks Testi Fig.2: Hollow Axle Testing

21 Tarama işleminin sonunda, derhal değerlendirmeye geçilir. Değerlendirme sırasında bir hata ortaya çıkarsa, prob modülü ilk olarak hatanın meydana geldiği noktaya çekilir. Akabinde testi gerçekleştiren operatör A- taramalarının yardımıyla aranılan hatanın aslında bir malzeme kusurundan dolayı mı yoksa dış etkenlerden kaynaklanan bir hata göstergesi mi olduğuna karar verme imkanına sahiptir. Bu noktada operatör kendisine bu kararı verme noktasında destek sağlamak amacıyla test ünitesini otomatik programdan manuel programa çevirerek probu daha önceden belirlenmiş olan noktada ya da istenilen herhangi bir pozisyonda durdurabilir. Veri Depolama Uzun dönem veri depolama ile ilgili olarak işlemi yapılan test ile ilgili aks test verileri, test parametreleri ve test sonuçları gibi bilgiler bir veri tabanında depolanmaktadır. Bu bilgiler daha sonra istendiğinde tekrar gözden geçirilebilir. Hatasız bir bir tekerlek setinin testinin yapılması yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Eğer bir hata bulunursa tespitler ve analiz için ek süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Referanslar Sistemin ilk dört örneği 2007 yılında CITC firmasına teslim edilmiştir. Bunun yanında DB AG (Alman demiryolları) grubuna da sistemler teslim edilmiştir. Belirtilen sistemler teslim tarihlerinden beri sorunsuz çalışmaktadırlar. At the end of the scanning procedure, evaluation follows immediately. If the evaluation shows a fault, theprobe module is at fi rst retracted to the position where the fault was indicated. The tester then has the opportunity to decide by means of an A- scan whether what he is looking at is actually a material defect, or whether the fault indication may perhaps have been caused by external infl uences. To assist himself in making that decision, he can switch the testing unit over from automatic to manual and stop the probe in a predetermined position, or in any other position he cares to select. Data storage A database is used to store all information on the tests carried out which is relevant to long-term data archiving, such as data on the axle tested, test parameters and test results. All data stored can be reviewed at a later date. The actual testing of a flawless wheel set takes approx. 10 minutes. If a defect is found, extra time is required for the analysis of the findings. References The fi rst four systems were delivered to the CITC in the year Further systems were delivered to DB AG (german railway). The systems are operating since then without interrupt. 21 Sistem Kurulum yapılan yer 6 China International Tendering Company (Çin) 7 Beijing Xinliantie Technology & Trade Co., Ltd. (Çin) 54 Beijing Sheenline Technology Co., Ltd. (Çin) 2 Nanjing Lin Cheng Environmental Communication Technology Co., Ltd. (Çin) 5 DB (Köln) 1 DB (Kempten) 1 DB (Frankfurt am Main) 1 DB (München-Steinhausen) 1 DB (Köln-Deutzerfeld) 3 DB (Leipzig) System Location 6 China International Tendering Company (China) 7 Beijing Xinliantie Technology & Trade Co., Ltd. (China) 54 Beijing Sheenline Technology Co., Ltd. (China) 2 Nanjing Lin Cheng Environmental Communication Technology Co., Ltd. (China) 5 DB (Köln) 1 DB (Kempten) 1 DB (Frankfurt am Main) 1 DB (München-Steinhausen) 1 DB (Köln-Deutzerfeld) 3 DB (Leipzig)

22 RMS Demiryolu Tekerlek Takımı Yönetim Sistemi RMS Rail Wheelset-Management-System Tekerlek takımlarının otomatik ilerlemesi (automated feeding of wheelsets Kısa muayene süresi (short inspection duration) Kolay uygulama (easy operation) Muayene sonuçlarının anında dökümantasyonu (immediate documentation of inspection results) A-, B- ve C- görüntülerinin çeveirimdışı analizi (offline analysis of A-, B- and C- pictures) Taşınabilir, küçük muayene cihazı (mobile, small inspection device) Yüksek konumlandırma hassasiyeti (high positioning accuracy) İç çapların 30 mm den 110 mm ye kadar hızlı muayenesi (fast inspection in hole diameters from 30 mm to 110 mm) Muayene sonuçlarının çevirimdışı ve çevirimiçi analizi (analysis of inspection results online and offline) Değişik tren tipleri için değişken adaptörler uygulanabilir (applicable for different train types with variable adapters) Muayene sonuçlarına hzılı ulaşım (fast access to inspection results) Ölçülen verilerin grafiksel ve sayısal olarak gösterimi (displays measured data graphically and statistically) Görüntü arşivleme(ultrasonik, eddy akımı, x-ray, stress analizi) (picture archiving (ultrasonic, eddy current, x- ray, stress analysis)) Muayene dökümanlarının sürekli arşivlenmesi (persistant archiving of inspection documents) Modüler muayene ve analiz sistemi (modular inspection and analysis system) Parça geçmişini izleme (tracing of part history) 22 Değişik çaplardaki tekerleklerin muayenesi (inspection of different wheel diameters) Muayene süresi 1 tekerlek/dakika (inspection duration 1 wheel/min) Muayene hassaslığı KSR 1 (inspection sesibility KSR 1) HF verilerinin otomatik analizi (automated analysis of HF data) Uzaktan bakım imkanı (remote maintenance possible) Sağlam ve kompakt dizayn (robust and compact design) Standart test başlarının kullanımı ( application of standard test heads) Prob başlarının kolay değişimi (simple probhead changing) Yüksek muayene doğruluğu ve güvenilir tekrarlanabilirlik (high inspection accuracy and repeatability accuracy) Düşük bakım ihtiyacı dolayısıyla düşük maliyet (low maintenance requirements generate low costs)

23 RMS Demiryolu Tekerlek Muayenesi Yüksek performanslı demiryolu araçları için ultrasonik tekerlek muayene sistemi Yüksek performanslı demiryolu araçlarının tekerlekleri güvenilir ve sağlam olarak sertifikalandırılmalıdır. Yüksek test hızı gerekliliği (yaklaşık 750 mm/s) ve yüksek üretim oranından dolayı (dakikada 1 teker), yeni bir sistem içine yerleştirilmiş yüksek hızlı 16-kanal titreşim üretici ve çift daldırma tankı geliştirilmiş ve üretilmiştir. Sistem çalıştırma ve bakım için bağlantılı yazılım ile birlikte iki tank, 2 özel yükleme fikstürü, ileri kontrol elektronikleri ve gerekli bütün dökümanları içerir. RWI - Rail Wheel Inspection Ultrasonic wheel inspection system for high performance rail vehicles The wheels of high performance rail vehicles should be certifi ed as safe and reliable. Because of the hightesting speeds required (approximately 750 mm/sec) and the high production rate (one wheel per minute), it was agreed that a new system, incorporating high speed 16-channel pulser and dual immersion tanks, be developed and manufactured. The system included, as well as the two tanks, two special handling fi xtures, complex control electronics and all documentation required for operation and maintenance, along with the associated software. 23 Teknik Detaylar Technical details Muayene bölümleri; Yüzeyden kasnak (4 UT prob) İç kısımdan kasnak (2 UT prob) İç kısımdan kasnak (2 UT kesme probu) Bir kısımdan kasnak göbeği ( 2 UT prob) Bir kısımdan disk (2 UT prob) Kesme dalgası ile flanş ( 1UT prob) Inspection areas: Rim from surface (4 UT probes) Rim from inner side (2 UT probes) Rim from inner side (2 UT shear probes) Hub from one side (2 UT probes) Disc from one side (2 UT probes) Flange with shear wave (1 UT probe) Muayene hızı; 750 mm/s Elektronik; IZFP PCUS11-kart UT-PC ve PLC için internet aracılığı ile uzaktan arıza tarama. Driving motors for hub and disc out of water Inspection speed: 750 mm/s Electronic: IZFP PCUS11-card Remote fault diagnosis via internet for UTPC and PLC Driving motors for hub and disc out of water

24 Mühendislik standartları Bütün demiryolu tekerlek muayene sistemi aşağıdaki standartlara uygun olarak dizayn edilmeli, üretilmeli ve teslim edilmelidir: RD EN UIC 812-3V AAR M ISO 5948 DB-TL AFNOR AFNOR ND-FOIL-142 Engineer standards The complete rail wheel inspection system hadto be designed, manufactured and delivered in accordance with the following standards: RD EN UIC 812-3V AAR M ISO 5948 DB-TL AFNOR AFNOR ND-FOIL-142 Avantajları 2 daldırma tankı kullanarak otomatik test serisi. Her bir tekerlek için 1 dakika muayene test çevrimi. Her on tekerlek için disk muayenesi. Çeşitli tekerlek çaplarında mekanik demontaj gerektirmez. Her bir DSR 1 başına tekerlek algılama Minimum ölü bölge Muayene bölümleri: tekerlek flanşı, tekerlek kasnağı, disk, kasnak göbeği ve damga tanıma. RF veri girdisini kullanarak otomatik veri analizi 4 a görüntü tarama kapasitesi ile çevrimiçi monitör İnternet aracılığı ile, UT elektronik kontrolçüleri için uzaktan kapasite teşhisi. Advantages Automatic testing sequence using twoimmersion tanks One minute test cycle per wheel (withoutdisc inspection) Disc inspection of every tenth wheel No mechanical disassembly required forvarious wheel diameters Detection sensitivity per DSR 1 (diskshaped refl ector of 1 mm diameter) Minimal dead zone (below the test surface -10,0 mm) Inspection areas: wheel fl ange, wheel rim,disc, hub and stamp recognition Automatic data analysis using RF data input Online monitor with 4 A-scan image capability Remote diagnostic capability for UT controllerelectronics via internet 24

25 Dolu Aks Test Tezgahı Teker setlerindeki enine hasarların tespiti Testin hedefi teker akslarında oluşan enine hasarların yerlerini tespit etmektir. Özellikle tehlike arz eden bölgeler,tekerlek setleri ve fren disk yataklarının aksa bağlandığı noktalar olan kesit değişim bölgeleridir. Dolu aks muayene ekipmanları Arxes in yetkili ortakları olan BIP Industrietechnik ve Fraunhofer IZFP Dresden Arxes in uzmanlık bilgisinin liderliğinde üretilip çalışmaya hazır bir şekilde anahtar teslimi yapılmıştır. Solid shaft test bench Testing of transversal damages in the wheel shaft The intention of the test is to find the location of transversal damages in the wheel shaft. The particularly endangered ranges are the cross section variation considered, in particular from the wheel seats and the brake disk seats to the shaft. The solid axle inspection equipment is - together with the arxes competence partners BIP Industrietechnikand Fraunhofer IZFP Dresden - successfully manufactured and delivered turn-key ready under the know-how leaderschip of arxes. e ve f muayene bölgeleri kısmi olarak örtüşmektedir (Inspection zones e and f are partially overlayed) 25 Fig.1: Dolu aks test tezgahı Fig.1: Solid shaft test stand Fig 2: Muayene prensibi Bir devirde bütün aksın muayene edilebilmesi. Muayene süresi 3-5 dakika. Fig 2: Inspection principle - inspection of a an entire axle in one rotation. Inpecstion cycle 3-5 minutes. Yenilikçi özelikler Innovative characteristics US-emitör teknolojisi grubunun kullanımı Test görüntülerinin online görüntülenebilmesi Sıfıra yakın maliyetli işletim Using of US-emitter technology of group View of test picture on-line possible Almost maintenance-free plant

SAT Dolu Aks Testi. SAT Solid Axle Testing. Trenlerdeki dolu aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem.

SAT Dolu Aks Testi. SAT Solid Axle Testing. Trenlerdeki dolu aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem. SAT Dolu Aks Testi Trenlerdeki dolu aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem. Mobil dolu aks test cihazı, dolu aksların mekanize edilmiş ultrasonik test işlemi için tasarlanmıştır. Testin

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

MEASUREMENT SYSTEMS SIGNALLING AND ELECTRIFICATION SOLUTIONS

MEASUREMENT SYSTEMS SIGNALLING AND ELECTRIFICATION SOLUTIONS ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SİNYALİZASYON VE ELEKTRİFİKASYON ÇÖZÜMLERİ MEASUREMENT SYSTEMS SIGNALLING AND ELECTRIFICATION SOLUTIONS Akademik temeller üzerine kurulu genç ve enerjik bir firma olan Robat Kontrol ü

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting and drilling machines, presents its high technology to the service of welding sector. The welding solutions, consisting of the best equipment that

Detaylı

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Enerji Endüstri Bina Güneş Enerjisi Ulaşım Hastane Used in the products that are a step further than their counterparts Represents

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview Extreme Türkçe/english // EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS Ürünlere genel bakış / Product overview // KOMPLEKS VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

ABKANT PRESLER PRESS BRAKES

ABKANT PRESLER PRESS BRAKES APHS-NEO APHS APHS-C APH ABKANT PRESLER PRESS BRAKES İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal ve

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

Türkçe/english. Automation. Ürünlere genel bakış / Product overview // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR

Türkçe/english. Automation. Ürünlere genel bakış / Product overview // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR Automation Türkçe/english // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR Ürünlere genel bakış / Product overview // ZORLU VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ ANAHTARLAMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 04 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY 06 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 08 10 22 26 28 32 36 46 48 54 56 58 60 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 004 MİSYON MISSION 006 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 008 010 022 026 028 033 036 049 054 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS OTOMATİK

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral)

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral) Ditec Alimax Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT850 rev. 2015-05-08 TR EN www.ditecentrematic.com İÇİNDEKİLER

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

KKTC ELEKTRİK KURUMU

KKTC ELEKTRİK KURUMU İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ 1 KIB-TEK UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. İşin Kapsamı İhale konusu 33.000 adet (30.000 adet tek

Detaylı

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG 2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG HAKKIMIZDA Mikafon Elektronik olarak 1966 dan bugüne ses ve ışık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretici ve ithalatçı kimliklerimiz ve sektördeki yarım

Detaylı