Toprak Kaynaklı Isı Boruları ve Uygulama Alanları. Ground Source Heat Pipes and Applications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toprak Kaynaklı Isı Boruları ve Uygulama Alanları. Ground Source Heat Pipes and Applications"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 2, 2012 (61-73) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 2, 2012 (61-73) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Toprak Kaynaklı Isı Boruları ve Uygulama Alanları Ahmet ÖZSOY *, Ragıp YILDIRIM ** * Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Isparta/TÜRKİYE ** Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bucak, Burdur/TÜRKİYE Özet Toprak ısı enerjisi acısından sonsuz bir enerjiye sahiptir. Isı boruları ile bu kaynaktan ısı çekilerek kullanılması gereken yerlere gönderilebilir. Toprak kaynaklı ısı boruları ile otoyollarda, hava alanlarında, kaldırımlarda, stadyumlarda, köprü yüzeylerindeki yerlerde buzlanmanın engellenmesinde, karın eritilmesinde, donmuş toprağın soğutulması, tünellerin ısıtılmasında veya soğutulmasında kullanılmaktadır. Bu çalışmada toprak kaynaklı ısı boruları ve uygulama alanları incelenmiş ve yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Isı borusu, Termosifon, Toprak kaynaklı ısı borusu, Buzlanma, Buz eritme, Kar eritme, Donmuş toprak. Ground Source Heat Pipes and Applications Abstract The soil has an infinite energy in terms of heat energy. Heat can be sent to places where it should be used by drawing it from this source through heat pipes. Ground source heat pipes are used in highways, airports, sidewalks, stadiums, they are also used for preventing icing on bridges surface areas, for melting snow, for the cooling of the frozen soil and for heating or cooling the tunnels. This paper examines ground source heat pipes and their applications and conducted studies have been summarized in this paper. Keywords: Heat pipe, Thermosyphon, Ground source heat pipe, Icing, Deicing, Snow melting, Permafrost. 1. GİRİŞ Isı borusu, içerisinde bulunan akışkanın faz dönüşümü ile ısı transfer eden bir cihazı olup, çok düşük sıcaklıklarda bile yüksek miktarda ısı transfer edebilir. Isı borusu içi vakumlanmış, her tarafı kapalı, içerisinde kılcal fitil yerleştirilmiş veya oluşturulmuş, düşük sıcaklıklarda kaynayabilen iş akışkanı bulunduran, genellikle boru şeklinde bir sistemdir. Temel olarak evaporatör (buharlaştırıcı), kondenser (yoğuşturucu) ve adyabatik bölge olmak üzere üç kısımdan meydana gelir. Şekil 1 de ısı borusunun genel yapısı görülmektedir. Isı borusu, sıcaklıkları farklı iki ortam arasında ısı transferi sağlar. Sıcak ortamda bulunan evaporatör, ortamdan ısı çekerek içerisindeki iş akışkanın buharlaşmasını sağlar. Buharlaşan akışkanı basınç farkıyla soğuk ortamda bulunan kondenser bölgesinde ısı atarak (gizili ısısını) yoğuşur. Kondenserdeki sıvı akışkan, ısı borusu içerisinde bulunan kılcal fitil yardımıyla evaporatör bölgesine geri döner. Bu döngü sürekli tekrar ederek çok az miktardaki bir akışkanla büyük miktarlarda ısı taşıyabilir. Bazı uygulamalarda, kondenserde yoğuşmuş iş akışkanının evaporatöre geri dönmesi için fitile gerek duymadan sadece yer çekimi kuvveti de kullanılabilir. Bu tip ısı borularına termosifon veya yerçekimi destekle iki fazlı termosifon (yer çekimi destekli ısı borusu) denilir. Yer çekimi destekli ısı borularında iş Bu makaleye atıf yapmak için Özsoy A., Yıldırım R., " Toprak Kaynaklı Isı Boruları ve Uygulama Alanları" Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2012(9)61-73 How to cite this article Özsoy A., Yıldırım R., " Ground Source Heat Pipes and Applications " Electronic Journal of Machine Technologies, 2012(9)61-73

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Toprak kaynaklı ısı boruları ve uygulama alanları akışkanının kondenserde yoğuştuktan sonra evaporatöre geri dönmesi yer çekimi kuvvetiyle sağlandığından kondenser bölgesi evaporatörden daha yüksek bir konumda olmalıdır. Fakat ısı borusunda böyle bir zorunluluk olmamakta, kondenser evaporatörden daha aşağı konumda bulunabilmektedir. Yer çekiminin olmadığı yerlerde fitil kullanılması zorunludur. Termosifonlarda zorunluluk olmamakla birlikte yer çekimi ile birlikte fitil de kullanılabilir [1-4]. Bu durumda fitil, ısını tüm evaporatör veya kondenser yüzeyine homojen olarak yayılmasına yardımcı olmaktır. Şekil 1. Isı borusunun şematik görünümü Isı boruları sadece buharlaşma gizli ısısı ile çalıştığından çok küçük sıcaklık farkıyla etkili bir ısı transferi sağlar. Isı borusu boyunca sıcaklık farkı yok denilecek kadar az olduğundan izotermal olarak kabul edilebilir [5,7]. Isı borularının herhangi bir mekanik aksamının olmaması, dışarıdan herhangi bir güce gerek kalmadan çalışması özellikle pasif bir cihaz olmasından dolayı geniş kullanım alanlarına sahiptir. Uygulama alanlarına göre titreşimli ısı borusu, minyatür ısı borusu, döngülü ısı borusu ve düzlemsel ısı borusu gibi birçok çeşidi geliştirilmiştir [8,9]. Isı borusu, bir ısı taşıma cihazı olarak çok geniş sıcaklık aralığında, değişik büyüklüklerde, sabit veya esnek şekillerde, silindirik, düzlemsel, dönel veya kullanım yerine ve amacına uygun olarak çok değişik şekillerde üretilebilir. Günümüzde ısı borularının kullanım alanı çok geniştir. Kullanım yelpazesinde bilgisayar CPU larının soğutulmasından nükleer santrallere [10], uzay araçlarındaki kullanımdan [11] elektronik uygulamalarına [12], çeşitli proseslerin kontrolünden güneş enerjisi uygulamalarına [13], iklimlendirme tesislerinden [14], ısı geri kazanımında [6,15], otoyollara [2], petrol boru hatlarından sıcaklık ölçme sistemlerine [16] veya tıbbi uygulamalara [17] kadar pek çok uygulama alanında yer bulabilmektedir [2,6,18-24]. 2. TOPRAK KAYNAKLI ISI BORUSU Toprak veya jeotermal kaynaklı ısı boruları, konvansiyonel ısı borularıyla aynı prensibe göre çalışır. Toprak kaynaklı ısı borularını klasik ısı borusundan ayıran en önemli fark, ısı çekilen ya da ısı transfer edilen ortamın toprak olmasıdır. Yer kürede belli derinliklerde sıcaklık kışın atmosfer sıcaklığının üzerinde, yazın ise altında olup, yıl boyunca çok fazla değişim göstermez. Toprak sonsuz bir ısı enerjisi kaynağı olarak kabul edilebilir. Toprağın sahip olduğu bu enerjiden çeşitli yöntemlerle yararlanılabilir. Bu yöntemlerden birisi de toprak kaynaklı ısı borularıdır. Kullanım alanı olarak, donmuş toprağın korunması, otoyollarda, köprü ayaklarında ve yollarda, havaalanlarında, stadyum ve kaldırımlar gibi yerlerde buzlanmanın engellenmesinde, tünellerin ısıtılıp-soğutulması örnek olarak verilebilir. Aşağıda Şekil 2 de İzmir için toprak sıcaklığının derinlikle değişimi Ocak ve Temmuz ayı için verilmiştir [25]. Şekilden görüldüğü gibi yaklaşık 3 m den sonra sıcaklık derinlikle değişmemektedir. 62

3 Özsoy A., Yıldırım R. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Şekil 2. Ocak ayında toprak derinliği ile sıcaklığın değişimi [25]. Şekil 3. Temmuz ayında toprak derinliği ile sıcaklığın değişimi [25] Donmuş Toprağın Korunmasında Isı Borusu Kullanımı Donmuş toprak buz açısından zengin, çevresel değişimlere karşı oldukça hassastır. Dünya da birçok ülke donmuş topraklara sahip bölgelerden oluşur. Donmuş toprağın üzerinde bulunan yapılar zamanla deforme oldukları veya çöktükleri gözlenmiştir. Bunun nedeni donmuş toprağın küresel ısınma gibi çevresel değişimlerden etkilenerek erimesi yada yumuşaması nedeniyle taşıma kapasitesinin düşmesidir. Donmuş toprağın üzerindeki yapıların zarar görmemesi için toprağın soğukluğunun korunması gerekir [26,27]. Bu amaçla toprak kaynaklı ısı boruları kullanılabilir. Çin de bulunan Qinghai-Tibet demir yolu sürekli donmuş toprak olan bir bölge üzerinde 550 km boyunca devam etmektedir. Küresel ısınmanın etkisi ile artan sıcaklıklar uzun zaman sürecinde donmuş toprağın sıcaklığını da artırır. Eğer donmuş toprağın yapısı korunamazsa erir ve üzerindeki demiryolunun da yapısını bozar ve kullanılmaz hale gelir. Donmuş toprağı korumak için iki fazlı termosifon ve ısıl yalıtımın kombine edildiği bir sistem önerilmiştir. Burada ısıl yalıtım donmuş toprağa atmosferden ısı geçişini engellemektedir. Termosifonun evaparatör kısmı donmuş toprağın içine, kondenser kısmı ise atmosfere açık şekilde yerleştirilmiştir. Atmosfer sıcaklığı donmuş toprağın sıcaklığından daha düşük olduğunda evaparatör içindeki iş akışkanı ortamdan ısı çekerek (donmuş toprağı soğutarak) buharlaşır ve kondensere geçer. Kondenserdeki iş akışkanı ısısını atmosfere atarak yoğuşur ve yer çekiminin etkisiyle 63

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Toprak kaynaklı ısı boruları ve uygulama alanları evaporatöre tekrar geri döner. Bu çevirim sürekli tekrarlanarak donmuş topraktan daha soğuk olan dış ortama ısı taşınarak toprağın donmuşluğu korunmuş olur [27,28]. Şekil 4. Qinghai-Tibet demir yolunda kullanılan termosifonun şematik görünümü [27]. Şekil 5. Qinghai-Tibet otoyolundaki ısı boruları [23]. 64

5 Özsoy A., Yıldırım R. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Şekil 6. Qinghai-Tibet demiryolundaki ısı boruları [23]. Toprak kaynaklı ısı borularının belkide en çok bilinen uygulaması Alaska petrol hattında kullanılanıdır. Alaska da bulunan km uzunluğu ve 128 cm çapında olan petrol boru hattı donmuş topraktan oluşan bir bölgenin üzerinden geçmektedir. Petrol, yeraltından 80 C sıcaklıkta çıkmakta olup, borulardaki ortalama sıcaklığı 50 C in üzerindedir. Borular içindeki sıcak petrolden, boru hattını taşıyan düşey destek ayaklara ısı taşınımı olur. Düşey destekli taşıyıcı ayakların ısınması donmuş toprağı eritir. Donmuş toprağın erimesi petrol boru hattının stabilitesine zarar verir. Bunu engellemek için düşey taşıyıcı ayaklara ısı borusu yerleştirilmiştir. Isı borularının en üst kısmına havadan havaya ısı değiştirici konulmuştur. Isı borusu içindeki iş akışkanı boru içerisindeki akışkandan ayaklara geçen ısıyı alarak (taşıyıcı ayakları soğutarak) buharlaşır. Buharlaşan iş akışkanı kondensere geçerek ısısını atmosfere atar ve yoğuşur. Yoğuşan iş akışkanı sıvı halde tekrar evaporatöre geri döner. Sürekli tekrar eden bu döngü ile taşıyıcı ayaklar soğutularak donmuş toprağın erimesi önlenmiş olur [18,29]. Şekil 7 de boru hattı üzerine konulan ısı boruları şematik olarak görülmektedir. Şekil 7. Alaska boru hattında kullanılan ısı boruları [18]. 65

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Toprak kaynaklı ısı boruları ve uygulama alanları Son yıllarda toprağın donmuşluğunu koruyacak yeni sistemler geliştirildikçe kuzey bölgelerde donmuş topraklar üzerindeki yerleşim ve yapılaşma artmıştır. Bu bölgelerin buzul tabakadan oluşması, buralardaki yapılar için tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu nedenle binaların yapılacağı alanın buzul yapısının korunması gerekir. Aksi takdirde buzul yapı zamanla çevresel faktörlerden etkilenerek eriyip yapının çökmesine neden olabilir. Zeminin buzul yapısının korunması toprak kaynaklı ısı borusuyla sağlanabilir. Şekil 8 de görüldüğü gibi ısı borusunun evaporatör kısmı yapının üzerinde inşa edileceği yerin altına gömülür. Kondenser kısmı atmosfere açık olacak şekilde yerleştirilir. Atmosfer sıcaklığının toprak sıcaklığından düşük olduğu zamanlarda ısı borusu topraktan atmosfere doğru ısı taşıyarak toprağın donmuşluğu, dolayısıyla bina da korunmuş olur [30]. Şekil 8. Buzul tabaka üzerine kurulu bir yapı zemininde kullanılan ısı boruları [30] Buzlanmanın Önlenmesinde Isı Borusu Kullanımı Kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma trafiği olumsuz etkilemektedir. Kar yağışının yoğun olduğu ve buzlanmanın sık olduğu bölgelerde taşıtların tekerlekleri ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısını azaltacağından trafiğin akışını zorlaştırmakta, can ve mal kaybına neden olmaktadır. Kar yağışı, uçak seferlerinin iptal edilmesi ya da ertelenmesine, yolların kapanmasına neden olabilmektedir. Bu durum ülke ekonomisine büyük miktarda zarar vermektedir. Bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için kar ve buzla mücadele etmede kürüme, tuz, kum ve kimyasal madde kullanımı gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler bazı durumlarda etkili olmakla birlikte çevreye, yol ve köprü yüzeyine zarar vermesi, çevreyi kirletmesi, trafiğin akışını bozmaları, ekipman ve kullanım maliyetin yüksek olması gibi birçok dezavantajları nedeniyle araştırmacıları kar ve buz ile mücadele etmede yeni arayışlara yönlendirmiştir. Kar ve buzla mücadelede geliştirilen yöntemlerden birisi de toprak kaynaklı ısı borusudur. Yerin bir kaç metre derinliğinde toprak sıcaklığı yıl boyunca yaklaşık sabit veya belli sıcaklığın üzerindedir. Isı borusu kullanılarak toprağın ısısıyla yüzeylerdeki buzlanma engellenebilir. Toprağın içine yerleştirilen evaporatörden ısı çekilip, buzlanmanın önlenmesi istenilen yüzeyin altına yerleştirilen yatay konumdaki kondenserde ısı atılır. Böylece buzlanmanın olduğu yüzeye ısı transfer edilerek buzlanma engellenmiş olur. Bu çevrim tüm kış boyunca tekrar ederek buzlanma engellenir. Buzlanmanın olduğu yüzeyin sıcaklığı toprağın sıcaklığından fazla olduğunda sistem kendiliğinden durur. Buzlanmanın olduğu yüzeyin sıcaklığı toprak sıcaklığının altına düştüğü zamanda da sistem kendiliğinden yine çalışır. Sistemin topraktan sürekli ısı çekmesi çekilen ısı enerjisi ile toprağın depoladığı enerji karşılaştırıldığında toprak sonsuz bir kaynak olarak kabul edilebilir. 66

7 Özsoy A., Yıldırım R. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Toprak kaynaklı ısı boruları köprü ayaklarında ve yüzeylerinde, havaalanlarında, statlarda ve benzeri yerlerde kullanılabilirler. Isı borusunun dışarıdan bir enerji gereksiniminin olmaması, herhangi bir mekanik aksamının bulunmaması, çevreye zarar vermemesi, trafik akışını etkilememesi gibi nedenlerden dolayı diğer yöntemlere göre birçok avantajı bulunmaktadır. Tablo 1 de buzlanmanın engellenmesinde kullanılan yöntemlerin birbirleriyle karşılaştırılması verilmiştir [24,31-33]. Şekil 9 da da yol, kaldırım, havaalanı gibi yerlerde buzlanmanın önlenmesi için ısı borularının kullanımı örneği şematik olarak verilmiştir. Tablo 1. Buzlanmanın önlenmesinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması [24]. Yöntem / Karşılaştırılan öğe Manüel Yöntem Kimyasal Yöntem Mekanik Yöntem Fiziksel yöntem Etkinlik Düşük Yüksek Yüksek Yüksek Enerji tüketimi Yüksek Düşük Yüksek Daha yüksek Trafiğe etkisi Büyük Çok az Büyük - Ekipman maliyeti Düşük - Yüksek satın alma Yüksek kurulum maliyeti maliyeti Kullanım maliyeti Yüksek Daha Yüksek Daha yüksek Daha yüksek Çevresel etki Düşük Büyük Yol ve köprü yüzeylerine zarar vermesi Çevresel kirlilik olmadan yol yüzeyine zarar verir Şekil 9. Toprak kaynaklı ısı borusu sistemi [31]. 67

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Toprak kaynaklı ısı boruları ve uygulama alanları Şekil 10. Toprak kaynaklı ısı borusuyla köprü ayağının korunması [34]. Buzlanmanın tehlikeli boyutlarda olduğu kuzey ülkelerinde jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelerde, jeotermal enerji ısı borularıyla taşınarak buzlanma ile mücadele edilmektedir. Bu bölgede bulunan jeotermal kaynak düşük sıcaklığı nedeniyle donabileceğinden buzlanmanın engellenmesinde direk olarak kullanılmaz. Bu yüzden içindeki iş akışkanı olarak amonyak (NH 3 ) bulunan ısı borusu kullanılmıştır. Isı borusu jeotermal sıcak sudan aldığı ısıyı köprünün ayaklarına ve yüzeylerine ileterek buzlanmanın engellenmesini sağlanmıştır [34-35]. Şekil 11. Jeotermal kaynaklı ısı borusuyla köprü ayağının korunması [34]. Bir başka uygulama da köprü yüzeylerinde ki buzlanmanın önlenmesi için dirsek tip ısı borusunun kullanıldığı bir başka uygulamada, her bir ısı borusunun kondenser kısmı 2.5 cm çapında 2 adet 6.4 m ve 2 adet 12.5 m uzunluğunda olmak üzere toplamda 4 borudan oluşmaktadır. Isı borusunun ısıtılan yüzeyin altında kalan kısımları 7.5 cm çapında poliüretan ile yalıtılmıştır. 31 m derinlikte ve 20 cm çapındaki bir kuyuya evaporatör çapları 5 cm olup olan 15 adet çelik malzemeden imal edilen ısı borusu yerleştirilmiştir. Isı borularında iş akışkanı olarak amonyak (NH 3 ) kullanılmıştır. Kondenserdeki sıvı akışkanın evaporatöre iletilmesi için ısı borusunun kondenserine %2 lik bir eğim verilmiştir. Toprak sıcaklığının 8,3 o C olmasına rağmen köprünün yüzey sıcaklığı -2,7 o C e kadar ısıtılabilmiştir. Bunun nedeni kondenserdeki eğimin yetersizliğinden kaynaklandığı eğimin % 2 den %5 e arttırılması gerektiği bildirilmiştir [36]. 68

9 Özsoy A., Yıldırım R. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Şekil 12. Köprü ayağında kullanılan dirsek tipi toprak kaynaklı ısı borusu [36] Tünellerinin Isıtılması ve Soğutulmasında Isı Borusu Kullanımı Yeraltı tren yolcu taşımacılığı gelişen ve büyüyen Dünyada birçok ülkenin büyük şehirlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yoğun olarak çalışan yeraltı trenleri hareket halindeyken veya durması sırasında büyük miktarda ısı enerjisi üretirler. Bunun yanında tünelde bulunan insanlardan, tünelin aydınlatma sisteminden ve trenlerin soğutulmasında kullanılan klimaların kondenserlerinden çok miktarda ısı tünele atılır. Bu yüzden tünelin sıcaklığı olması gerekenden 8-12 o C daha fazladır. Artan tünel sıcaklığı yolcuların konforunun azalmasına neden olmaktadır. Tünelde üretilen büyük miktardaki bu ısının dışarı atılmasında klimalar kullanılmaktadır. Klimalar çalışırken çok miktarda enerji gereksinimi duymakta ve tünel sıcaklığı cihaz verimleri de düşmektedir. Yeraltı tünellerinin çevresindeki toprak sıcaklığı yaklaşık olarak 15 ºC ve yıl boyunca neredeyse sabittir. Yaz mevsiminde tünelin sıcaklığı yaklaşık 30 ºC olup, bazı zamanlarda 36 ºC e kadar yükselmektedir. Isı boruları çok düşük sıcaklık farkıyla bile mükemmel ısı transferi sağlayabildiğinden tünelin soğutulması toprak kaynaklı ısı borularıyla yapılmıştır. Şekil 13 de görüldüğü gibi tünelin içine yerleştirilen ısı boruları tünelden aldıkları ısıyı toprağa transfer ederler. Kışın tünelin sıcaklığı toprak sıcaklığından daha düşük olursa topraktan tünele ısı transferi gerçekleştirilir. Böylece sistem kendi kendine tünelin kışın ısıtılması, yazında soğutulması sağlanmıştır [37-38]. 69

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Toprak kaynaklı ısı boruları ve uygulama alanları Şekil 13. Toprak kaynaklı ısı boruları ile tünelin soğutulması veya ısıtılması [37] Toprak Kaynaklı Isı Pompaları İçin CO2 Akışkanlı Isı Borusu Toprak kaynaklı ısı pompaları genel olarak iç ortamların ısıtılmasında yaygın olarak kullanılmakla birlikte su ısıtma, klima, kurutma gibi alanlarda da kullanılabilmektedir. Bu ısı pompalarında topraktan ısı çekmek için tuzlu su ya da su glikol karışımı akışkanlar kullanılır. Bu karışımlar herhangi bir sızıntı durumunda yeraltı sularına zarar verebilir. Bunu önlemek için alternatif olarak CO2 akışkanlı ısı borusu ile kombine edilmiş ısı pompası sistemi geliştirilmiştir. Isı borusu içinde iş akışkanı olarak kullanılan CO2 topraktan ısı çekmek amacıyla kullanılır. Çekilen ısı, ısı pompası tarafından kullanılacak yerlere gönderilir. Sistemin çalışması Şekil 14 de şematik olarak verilmiştir. Isı borusunda iş akışkanı olarak kullanılan CO 2 yeraltı sularına zarar vermez. CO 2 akışkanlı toprak kaynaklı ısı borusunun güvenilirliği deneysel sonuçlarla gösterilmiştir [39-40]. Şekil 14. Isı borulu ısı pompası sistemi [40]. 70

11 Özsoy A., Yıldırım R. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) SONUÇ Toprak sıcaklığı derinliklere inildikçe artar ve yıl boyunca fazla değişmez. Sınırsız bir enerji kaynağı olarak kabul edilebilen toprağın ısı enerjisinden çeşitli yöntemlerle yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de toprak kaynaklı ısı borusudur. Bu çalışmada, toprak kaynaklı ısı borusu ve uygulama alanları incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda yollarda, havaalanlarında, kaldırımlarda ve özellikle köprülerdeki buzlanmanın önlenmesi için toprak kaynaklı ısı boruları veya toprak kaynaklı ısı borusu destekli ısı pompalarının kullanıldığı örnekler görülmüştür. Ayrıca tünellerin kışın ısıtılması ve yazın soğutulmasında, donmuş toprağın korunmasında kullanılması ile ilgili uygulama örnekleri verilmiştir. Toprak kaynaklı ısı boruları ile ilgili uluslararası çalışmalar bulunmakla birlikte ulusal literatürde konu ile ilgili çalışmalara ulaşılamamıştır. Isı boruları teknik olarak basit yapıda olduğundan ülkemizde de üretilebilir. Kullanım alanları yaygınlaştırılarak birçok uygulamada alternatif olarak değerlendirilebilir. 4. KAYNAKLAR 1. Reay, D., Kew, P., 2006, Heat Pipes Theory, Design and Applications, 367p, Oxford. 2. Faghri A., Heat Pipe Science and Technology. Taylor and Francis, 874p, London. 3. Fu, J., 1993, The Elbow Thermosyphon: An Experimental Investigation of its Evaporative Behavior, The University of Alberta, Master of Science Thesis, 110s, Canada. 4. Peterson, G., 1994, An Introduction to Heat Pipes Modeling, Testing And Applications, A Wiley- Interscience Publication, 356, Canada. 5. Joudi, K., Witvit, A., 1993, Improvements of Gravity Assisted Wickless Heat Pipes Energy Conversion and Management, 41, Özsoy, A., 2005, Isıtma Sistemlerinden Isı Geri Kazanımında Isı Boruların Uygulanabilirliği, Ekserji ve Ekonomik Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 109s, Isparta. 7. Şimşak, O., 2009, Isı Geri Kazanım Amaçlı Isı Borusu Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi, KBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 59s. Karabük. 8. Sarıdede, E., 2008, Isı Borularının Sayısal Olarak İncelenmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 69s. İstanbul. 9. Arslan, G., 2007, Üç Kolonlu Titreşimli Isı Borusunun Matematiksel Modellenmesi ve Deneysel İncelenmesi İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 75s, İstanbul. 10. Doughty, C., Pruess, K., 1990, A Similarity Solution For Two-Phase Fluid And Heat Flow Near High-Level Nuclear Waste Packages Emplaced in Porous Media, Int. J. Heat Mass Transfer, 33, 6, Mo, B., Ohadi, M.M., Dessiatoun, S.V., 2000, Capillary Pumped-Loop Thermal Performance Improvement with Electrohydrodynamic Technique, Journal of Thermophysics and Heat Transfer, 14, 1, Sauciuc, I., Mochizuki,M., Mashiko, K., Saito, Y., Nguyen, T., 2000, The Design and Testing of the Super Fiber Heat Pipes for Electronics Cooling Applications 2000 IEEE, Sixteenth IEEE Semi- Therm Symposium,

12 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Toprak kaynaklı ısı boruları ve uygulama alanları 13. Kalogirou, S.A., 2004, Solar Thermal Collectors and Applications, Progress in Energy Combustion Science, 30, 3, Noie-Baghban, S.H., Majideian, G.R., 2000, Waste Heat Recovery Using Heat Pipe Heat Exchanger (HPHE) For Surgery Rooms In Hospital. Applied Thermal Engineering, 20, Özsoy A., Acar, M., 2005, Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu için Deneysel bir Çalışma, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 90, Marcarino, P., Merlone, A., 2003, Gas-Controlled Heat-Pipe for Accurate Temperature Measurements Applied Thermal Engineering, 23, Hamilton, A., Hu, J., 1993, An Electronic Cryoprobe For Cryosurgery Using Heat Pipes and Thermoelectric Coolers: A Preliminary Report, Journal of Medical Engineering and Technology, 17, 3, Peterson G.P., 1994, An Introduction to Heat Pipes Modeling, Testing, and Applications, John Wiley and Sons, 356p, New York. 19. Delil, A.M., 1998, A Review of Thermophysical Research at the NLR Space Division Rev. Gen. Therm., 37, Vasiliev, L.L., 1998, State of the Art on Heat Pipe Technology in The Former Soviet Union, Applied Thermal Engineering, 18, 7, Vasiliev, L.L., 2005, Heat Pipes in Modern Heat Exchangers, Applied Thermal Engineering, 25, Zhang, H., Zhuang, J., 2003, Research, Development and Industrial Application of Heat Pipe Technology In China Applied Thermal Engineering, 23, Zhang, M., Yuanming, J., Zhang, Z.S., 2011, Numerical Study on Cooling Characteristics of Two- Phase Closed Thermosyphon Embankment in Permafrost Regions, Cold Regions Science and Technology, 65, Li, S., Ye, X., 2008, Study On The Bridge Surface Deicing System In Yuebei Section of Jingzhu Highway, International Journal of Business and Management, Vol.3, No.12, Özbek, A., Yılmaz, T., Yılmaz, A., Büyükalaca, O., 2009, Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi, 9. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 7-10 Mayıs , İzmir. 26. Bayasan, R., Korotchenko, A., Volkov, N., Pustovoit, G., Lobanov, A., 2006, Use of Two-Phase Heat Pipes with the Enlarged Heat-Exchange Surface for Thermal Stabilization of Permafrost Soils at the Bases of Structures, Applied Thermal Engineering, 28, Zhi, W., Yu, S., Wei, M., Jilin, Q., Wu, J., 2005, Analysis on Effect of Permafrost Protection by Two-Phase Closed Thermosyphon and Insulation Jointly in Permafrost Regions, Cold Regions Science and Technology, 43,

13 Özsoy A., Yıldırım R. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) Wei, M., Goudong, C., Qingbai, W., 2009, Construction on Permafrost Foundations: Lessons Learned from the Qinghai Tibet Railroad, Cold Regions Science and Technology, 59, Heuver, C., 1979, Application of heat pipes on the Trans Alaska pipeline. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory Special Report 79-26, 34s. Washington. 30. Hayley, D., 1982, Application of Heat Pipes to Design of Shallow Foundations on Permafrost, Engineering Applications in Permafrost Areas, 10, Balbay, A., Esen, M., 2007, Yollardaki Kar ve Buzu Önleyici Sistemler, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 6,1, Wang, H., Zhao, J., Chen, Z., 2008, Experimental Investigation of Ice And Snow Melting Process on Pavement Utilizing Geothermal Tail Water Energy Conversion and Management, 49, Engen, I., 1982, Geothermal Deicing of Highways and Bridge Structures U.S. Department of Energy İnformal Report, EGG-GTH-5739, 7p, Idaho. 34. Swanson, H., 1980, Evaluation of Geothermal Energy for Heating Highway Structures, Colorado Department of Highways Interim Report, FHWA-CO 80 6, 66s, Colorado. 35. Donnelly, D., 1981, Geothermal Energy for Highway Snow and Ice Control, Colorado Department of Highways Summary Report, CDH-DTP-R-81-13, 25s, Colorado. 36. Lund, J.W., 2000, Pavement Snow Melting, Erişim Tarihi: Thompson, J., Maidment, G., Missenden, J., Ampofo, F., 2007, Geothermal Cooling Through Enhancement of The Natural Heat Sink Effect Proof of Concept, Experimental Thermal and Fluid Science, 31, Ampofo, F., Maidment, G., Missenden, J., 2004, Underground Railway Environment in the UK Part 3: Methods of Delivering Cooling, Applied Thermal Engineering, 24, Kruse, H., Rüssmann, H., 2004, Novel CO 2 Heat Pipe As Earth probe For Heat Pumps Without Auxiliary Pumping Energy, Research Centre for Refrigeration and Heat Pumps, Germany. 40. Rieberer, R., Mittermayr, K., Halozan, H., 2002, CO 2 Heat Pipe for Heat Pumps, Commission B1,B2,E1 and E2-Guangzhou, China. 73

Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu İçin Deneysel Bir Çalışma

Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu İçin Deneysel Bir Çalışma Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 87, s. 27-32, 2005 Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu İçin Deneysel Bir Çalışma Ahmet ÖZSOY* Mustafa ACAR** Özet Isı borıthı ısı geri kazanım sistemleri, iş akışkanı

Detaylı

Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu İçin Deneysel Bir Çalışma

Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu İçin Deneysel Bir Çalışma Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 90, s. 13-18, 2005 Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu İçin Deneysel Bir Çalışma Ahmet OZSOY* Mustafa ACAR** Özet Isı borulu ısı geri kazanım sistemleri, iş akışkanı

Detaylı

Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu Đçin Deneysel Bir Çalışma

Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu Đçin Deneysel Bir Çalışma Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 87, s. 27-32, 2005 Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu Đçin Deneysel Bir Çalışma Ahmet ÖZSOY* Mustafa ACAR** Özet Isı borulu ısı geri kazanım sistemleri, iş akışkanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu Đçin Deneysel Bir Çalışma

Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu Đçin Deneysel Bir Çalışma Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 90, s. 13-18, 2005 Yerçekimi Destekli Bakır-Su Isı Borusu Đçin Deneysel Bir Çalışma Ahmet ÖZSOY* Mustafa ACAR** Özet Isı borulu ısı geri kazanım sistemleri, iş akışkanı

Detaylı

Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 1-1 May 11, Elazığ, Turkey Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi 3 Karabük Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

BACA GAZLARINDAKİ ATIK ISININ ISI BORUSU İLE GERİ KAZANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ

BACA GAZLARINDAKİ ATIK ISININ ISI BORUSU İLE GERİ KAZANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ _ 133 BACA GAZLARINDAKİ ATIK ISININ ISI BORUSU İLE GERİ KAZANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ M. Ali ERSÖZ ÖZET Bu çalışmada, yüksek ısı iletebilme özelliğine sahip bir ısı transfer cihazı olan ısı borusu yardımıyla

Detaylı

Baca Gazlarındaki Atık Isının Isı Borusu İle Geri Kazanımının Deneysel İncelenmesi

Baca Gazlarındaki Atık Isının Isı Borusu İle Geri Kazanımının Deneysel İncelenmesi m. ali ersoz:sablon 13.07.2009 09:56 Page 60 M. Ali ERSÖZ Baca Gazlarındaki Atık Isının Isı Borusu İle Geri Kazanımının Deneysel İncelenmesi Abs tract: In this study, recovery of waste heat throws out

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR ÜZERİNDE BUZ OLUŞUMUNU VE KARIN ZEMİN YÜZEYİNE YAPIŞMASINI ENGELLEYEN KİMYASAL BİR SIVIDIR. Perpa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

AYRIK VE BİRLEŞİK ISI BORULU KOLLEKTÖR VERİMLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AYRIK VE BİRLEŞİK ISI BORULU KOLLEKTÖR VERİMLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 2, 425-429, 2008 Vol 23, No 2, 425-429, 2008 AYRIK VE BİRLEŞİK ISI BORULU KOLLEKTÖR VERİMLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Bahadır

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

ISI BORULU GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKAN R 22 KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ISI BORULU GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKAN R 22 KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 8, (2005), Sayı 4, 349-356 TEKNOLOJİ ISI BORULU GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKAN R 22 KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Sezayi YILMAZ Emrah DENİZ Zonguldak

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi 2. Çalışma Prensibi 3. Sistem Bileşenleri 4. Montaj 5. Resimlerle Kolektör Montajı 6. Teknik Detaylar 7. Teknik Bilgi 8. Bakım 9. Tesisat Şeması Genel

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Su Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Su Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel İncelenmesi Su Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI ÖZET Enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, dünyada baş gösteren ekonomik kriz, artık enerjinin çok daha verimli kullanılmasını gündeme

Detaylı

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Tansel KOYUN Onur KILIÇ Ali GÜLGÜZEL ÖZET Isı pompası temel olarak elektrik enerjisi kullanarak

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi

Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi 1makale:Sablon 30.04.2010 10:39 Page 45 Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi Araş. Gör. Arif ÖZBEK Prof. Dr. Tuncay YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Alper YILMAZ Prof.Dr.

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ Ahmet Samancı *a, Kemal Altınışık b, Ahmet Ali Sertkaya c a Selçuk Üniversitesi, Cihanbeyli MYO, Cihanbeyli, Konya

Detaylı

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 ISIL ENERJİ DEPOLAMA MALZEMELERİNİN BARDAKLARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Yeni ve Yüksek Etkili Teknolojiler

Yeni ve Yüksek Etkili Teknolojiler KARLA MÜCADELEDE ALTERNTATİF YAKLAŞIM Yeni ve Yüksek Etkili Teknolojiler TÜRKİYE NİN İLK TUZ ÖN ISLATMA KİMYASALI Registered by SES KİMYA A.Ş 2004 1 1999 2 Tuz (NaCl) Tuz, tüm dünyada özellikle 1960 lardan

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

(karbondioksit), CH CI (metilalkol), C H 5 CI (etil klorür), C H 6 (etan) ve (CH ) CH (izo bütan) gibi soğutucu akışkanlar yaygın olarak kullanılmakta

(karbondioksit), CH CI (metilalkol), C H 5 CI (etil klorür), C H 6 (etan) ve (CH ) CH (izo bütan) gibi soğutucu akışkanlar yaygın olarak kullanılmakta 0. BÖLÜM SOĞUTMA ÇEVRİMİ Ters Carnot Çevrimi Soğutma; çevre sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki ortamlar elde etmek ve bu düşük sıcaklığı muhafaza etmek amacıyla gerçekleştirilen işlemler topluluğundan

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Şahsi Bilgiler ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR (Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLEN) Adı Soyadı : Kemal BİLEN T.C. Kimlik No : 60997211094 Doğum Tarihi ve Yeri : 30 Kasım 1974 / MUŞ İş Adresi : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI Dr. Salih KARAASLAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Isıtma Tesisatı Isıtma tesisatı

Detaylı

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/febed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1): 13-19 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 686-696 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Derleme Makalesi Organik Rankine Çevrimi Prensibi ile Düşük Sıcaklıktaki Kaynaklardan Elektrik

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi. ismail_bozkurt44@yahoo.com

Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi. ismail_bozkurt44@yahoo.com Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (1) (2014) 1-10 Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi Ayhan Atız 1, İsmail Bozkurt 2*, Mehmet Karakılçık 1 1 Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

PROJENİN AMACI : Saçaklarda oluşan buz sarkıtlarını önlemek

PROJENİN AMACI : Saçaklarda oluşan buz sarkıtlarını önlemek PROJE ADI : Buz Sarkıtları PROJENİN AMACI : Saçaklarda oluşan buz sarkıtlarını önlemek GİRİŞ : Literatür araştırmalarına göre bu projeye benzer bir çalışmaya rastlanmamış. Soğuk bir memleketin kışın yaşadığı

Detaylı

Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi Üretimi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 29 (59-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 29 (59-64) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Teknoloji Fakültesi, Karabük Üniversitesi, TR-78050, Karabük, Türkiye Muş Sultan Alparslan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Muş, Türkiye.

Teknoloji Fakültesi, Karabük Üniversitesi, TR-78050, Karabük, Türkiye Muş Sultan Alparslan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Muş, Türkiye. Politeknik Dergisi Cilt:16 Sayı: 3 s.91-95, 2013 Journal of Polytechnic Vol: 16 No: 3 pp.91-95, 2013 Isı Pompasının Vakum Tüplü Güneş Kollektör Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi Selçuk SELİMLİ

Detaylı

MERKEZİ ÇAMAŞIR YIKAMA ÜNİTELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI

MERKEZİ ÇAMAŞIR YIKAMA ÜNİTELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI MERKEZİ ÇAMAŞIR YIKAMA ÜNİTELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI Ahmet ÖZSOY İsmail İlke KÖSE ÖZET Enerji fiyatlarındaki yükselme, enerjinin daha verimli kullanılması gerektiğini giderek öne çıkarmaktadır. Bununla

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş.

ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. YEATZ Buz Önleyici ve Buz Çözücü Solüsyon ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. Altek Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. 1 Buz Önleyici /Çözücü Solüsyon %100 Yerli Türkçe Akıllı Lojistik

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Abs tract: Key Words: Elif ŞAHİN Erkan DİKMEN Arzu ŞENCAN ŞAHİN

Abs tract: Key Words: Elif ŞAHİN Erkan DİKMEN Arzu ŞENCAN ŞAHİN 1Elif sahin:sablon 12.08.2014 10:48 Page 5 Düşük Sıcaklıklarda Çalışan Farklı Tip Güneş Kolektörlerinin Deneysel İncelenmesi Elif ŞAHİN Erkan DİKMEN Arzu ŞENCAN ŞAHİN Abs tract: ÖZET Düşük sıcaklık uygulamalarında

Detaylı

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti.

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti. ISI POMPASI Abdunnur GÜNAY / Mak.M.Müh. Ş Neden Isı Pompası? Tükenen enerji kaynakları / artan fiyatlar! Ekonomik nedenler Artan Enerji talepleri Çevre dostluğu Güvenlik Bir evin enerji giderleri Isı Kaynakları

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI WINTREX TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI Houghton Chemical Corporation 1927 yılında endüstri ve otomotiv sektörüne kimyasal üretim için kurulmuştur. Yaklaşık 90 yıllık tarihinde;

Detaylı

Nuri Alt TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: August 2010. ISSN : 1308-7231 e.ozbas@mynet.com 2010 www.newwsa.

Nuri Alt TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: August 2010. ISSN : 1308-7231 e.ozbas@mynet.com 2010 www.newwsa. ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 2A0062 Nuri Alt TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Engin Özbaş Received: August 2010 Yusuf Çay Accepted: October

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ KULLANILAN SOĞUTMA UYGULAMALARINDA SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISININ DENEYSEL İNCELENMESİ

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ KULLANILAN SOĞUTMA UYGULAMALARINDA SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISININ DENEYSEL İNCELENMESİ _ 245 PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ KULLANILAN SOĞUTMA UYGULAMALARINDA SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISININ DENEYSEL İNCELENMESİ Bayram KILIÇ Arzu ŞENCAN Reşat SELBAŞ ÖZET Mühendislik uygulamalarının en önemli ve en çok

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

FARKLI SOĞUTUCULAR KULLANARAK CPU NUN ISI BORULARI İLE SOĞUTULMASI COOLING OF A CPU WITH HEAT PIPES USING DIFFERENT REFRIGERATION FLUIDS

FARKLI SOĞUTUCULAR KULLANARAK CPU NUN ISI BORULARI İLE SOĞUTULMASI COOLING OF A CPU WITH HEAT PIPES USING DIFFERENT REFRIGERATION FLUIDS Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 29, 2, 109-116, 2009 J. of Thermal Science and Technology 2009 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 FARKLI SOĞUTUCULAR KULLANARAK CPU NUN ISI BORULARI İLE SOĞUTULMASI İsak

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. İlker AY 2013 Direkt Kazanç Sistemleri Pencereler Seralar Çatı Açıklıkları Endirekt/Dolaylı Kazanç Sistemleri Doğal dolaģımlı toplayıcı

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL)/ENERJİ BİLİM DALI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL)/ENERJİ BİLİM DALI CÜNEYT EZGİ DOÇENT E-Posta Adresi : cuneytezgi@beykent.edu.tr Telefon (İş) : 4441997-5195 Telefon (Cep) : Faks : 4441997 Adres : Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ayazağa- Sarıyer-İstanbul

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

Güneş Enerjisinin Duyulur Isı Olarak Depolanabilirliği

Güneş Enerjisinin Duyulur Isı Olarak Depolanabilirliği Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 92, s. 23-28, 2006 Güneş Enerjisinin Duyulur Isı Olarak Depolanabilirliği Ahmet CAN * Berrin KARAÇAVUŞ ** Özet Güneş enerjisinin gece-gündüz değişimlerinden etkilenmeyecek

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

BUZ DEVRİ GRUBU KİMYA PROJESİ HAZIRLAYANLAR DANIŞMANLAR SOYLAK

BUZ DEVRİ GRUBU KİMYA PROJESİ HAZIRLAYANLAR DANIŞMANLAR SOYLAK Y.İ.B.O ÖĞRETMENLERİ ( FEN VE TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA,BİYOLOJİ VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞTAY 2009-2 23-30 HAZİRAN 2009 (TÜSSİDE- GEBZE ) BUZ DEVRİ GRUBU KİMYA PROJESİ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139 İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş 1 Çalışılmış Örnekler İçin Rehber xi Ön Söz xv Türkçe Baskı Ön Sözü Yazar Hakkında xxi Sembol Listesi xxiii xix 1-1 İletimle Isı Transferi 1 1-2 Isıl İletkenlik 5 1-3 Taşınım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sezayi YILMAZ Doğum Tarihi: 15 Haziran 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi/Tesisat Gazi Üniversitesi 1985 Y.

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Isı Pompası Nedir? Isı pompası doğadan (Hava,toprak,su) aldığı enerjiyi kullanılabilir bir enerji haline dönüştüren sistemdir.bu sistem sayesinde

Isı Pompası Nedir? Isı pompası doğadan (Hava,toprak,su) aldığı enerjiyi kullanılabilir bir enerji haline dönüştüren sistemdir.bu sistem sayesinde 1 Isı Pompası Nedir? Isı pompası doğadan (Hava,toprak,su) aldığı enerjiyi kullanılabilir bir enerji haline dönüştüren sistemdir.bu sistem sayesinde havadan,sudan veya topraktan elde edilen enerji ile evlerimizde,işyerlerinde

Detaylı

Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma

Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma MADDE VE ISI Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar. Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda gerçekleşir. Örneğin;Yanmakta olan ocağın üzerinde

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI Hilmi Cenk BAYRAKÇI Arif Emre ÖZGÜR ÖZET Son yıllarda fosil esaslı enerji kaynaklarının tükenmeye yüz tutması, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması

Detaylı

Endüstriyel Bir Fırının Atık Isısının Enerji Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Endüstriyel Bir Fırının Atık Isısının Enerji Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (95-101) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 95, No: 4, 2015 (95-101) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR wwwteknolojikarastirmalarcom e-issn:1304-4141

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 1. DENEYİN AMACI: Bir ısı değiştiricide paralel ve zıt türbülanslı akış

Detaylı

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ Makale ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ Cüneyt ÖZYAMAN ÖZET Bu çalışmada;ısıtılan yüzme larında,sıcak su kaynağı, ısı değiştirgeci ve tesisatlarının seçim ve tasarımda kullanılacak

Detaylı

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller)

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller) SOĞUTMA GRUPLARI Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU, vs.) gönderen sistemlere soğutma sistemleri denilmektedir. Soğutma sistemleri en genel anlamda mahaldeki ısınan

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı