TÜRKİYE-MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE-MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ"

Transkript

1 TÜRKİYE-MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Şubat 1994 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının IX. Maddesi uyarınca kurulan Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (bundan sonra "Komisyon" olarak anılacaktır.) Altıncı Dönem Toplantısı, 15 Aralık 2011 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. Toplantılarda Türk Heyetine Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI, Moldova Heyetine ise Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Valeriu LAZÃR başkanlık etmişlerdir. Her iki ülke heyet listeleri, Ek-I ve Ek-II'de yer almaktadır. Taraflar, 13 Haziran 2008 tarihinde imzalanan Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü'nün uygulanmasına ilişkin gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirmişler ve söz konusu Protokol'de yer alan kararların, düzenli bir şekilde hayata geçirildiğini memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar ayrıca, ülkelerindeki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi vermişler ve ekonomik işbirliğinin ve ticari ilişkilerin daha da artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Komisyon'un Altıncı Dönem Toplantısı, ikili ilişkilerin çeşitli ekonomik sektörlerde daha da geliştirilmesi için etkin kararların alınmasına ve imkânların araştırılmasına yönelik her iki ülkenin kararlılığını ve arzusunu yansıtan karşılıklı anlayış ve samimiyet atmosferinde yürütülmüştür. Taraflar toplantı gündemini belirleyerek aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. 1. TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 1.1. Taraflar, ticaret ve ekonomi alanlarında işbirliğinin mevcut durumunu gözden geçirmişler ve her iki ülkenin dış ticaretinde son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelerin ikili ticarete de yansıdığını memnuniyetle not etmişlerdir Taraflar, ticari ilişkilerin geliştirilmesinde, tanıtım faaliyetlerinin ve iş çevreleri arasındaki temasların önemli rol oynadığını belirterek, her iki ülkede düzenlenen uluslararası fuarlara Türk ve Moldovalı firmaların katılımının artmasının, önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmindeki gelişmenin devamına önemli katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir Taraflar, düzenlenecek ticaret ve alım heyetleri programları ile iki ülke iş çevrelerinin fuar ve forumlara katılımının sağlanması hususunda, muhatap özel sektör çatı kuruluşları arasındaki işbirliğinin devam etmesinin önemini vurgulamışlardır. 1

2 1.4. Taraflar, karşılıklı ticaretin daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla, iki ülke özel sektör çatı kuruluşları arasında bilgi ve tecrübe değişimi ile işbirliğine devam edilmesi; ayrıca, Moldova Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odasının Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Şubesi ile Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşları arasındaki temas ve işbirliğinin güçlendirilmesi hususlarında anlaşmaya varmışlardır Taraflar, Serbest Ticaret Anlaşması taslağı üzerinde resmi müzakerelerin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Bu çerçevede, üçüncü tur görüşmelerin 2012 yılının Şubat ayı içerisinde, Kişinev'de yapılması hususunda anlaşmışlar ve Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin en kısa sürede tamamlanmasına yönelik niyet beyanında bulunmuşlardır Taraflar, vize, oturum izinleri ve sair konsolosluk meselelerinin ele alındığı konsolosluk görüşmelerinin 15 Kasım 2011 tarihinde son derece olumlu bir atmosferde gerçekleştirilmiş bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve söz konusu görüşmelerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, çeşitli sanayi dallarında, ortak işletmelerin kurulmasının desteklenmesi de dâhil olmak üzere, yatırımlar alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılmasını teşvik edeceklerini bildirmişlerdir. Bu bağlamda Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Moldova İhracatı Geliştirme Kurumu arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanması imkânlarını araştırma hususunda anlaşmışlardır Taraflar, Türk iş çevreleri ile işbirliği imkânlarının belirlenmesini teminen Moldova Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye özel sektör çatı kuruluşları arasında ortak bir çalışma başlatılmasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir Taraflar, Türk iş çevrelerinin, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde "Valkaneş Üretim Parkı." Serbest Girişimcilik Bölgesinde ve Moldova Cumhuriyeti'nin diğer serbest bölgelerinde yatırım yapmalarının teşviki amacıyla gösterilen gayreti takdirle not etmişlerdir Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldova Cumhuriyeti'nin mülkiyelinde olan sanayi işletmelerinin özelleştirilmesi sürecine, Türk firmalarının katılımının teşvik edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, Türk işadamları tarafından, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldova Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek projeler kapsamında, Türkiye'den yapılacak mal ve hizmet ihracatının finansmanı amacıyla Türk Eximbank tarafından sağlanacak kredi imkânlarını araştırmaya karar vermişlerdir. Taraflar, Türk Eximbank'ın yeni uygulamaya koyacağı "Ülke Kredileri Limiti Uygulaması" kapsamında Türkiye ile Moldova arasında daha yüksek ticaret hacmine ulaşılmasının mümkün olacağını memnuniyetle kaydetmişlerdir. 2

3 1.12. Taraflar, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ile bu alanlarda karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine yönelik hususlarda işbirliği imkânlarını görüşmüşlerdir Taraflar, Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğalgaz Boru Haiti'nin (NABUCCO Projesi) inşasına ilişkin gelişmeleri ele almışlar ve enerji kaynaklanılın çeşitlendirilmesi ile iki ülke enerji güvenliğinin pekiştirilmesi açısından söz konusu projenin önemini belirtmişlerdir Taraflar, her iki ülkenin maden potansiyellerinin araştırılmasına, arama, üretim ve kazanım teknolojilerine yönelik olarak, müşterek uzman görüşleri ile karşılıklı saptanacak konularda ortak projeler geliştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, jeolojik araştırmalar, uzaktan algılama (remote sensing) ve coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları konularında işbirliği imkânlarının araştırılması ve eğitim programları düzenlenmesi konularında anlaşmaya varmışlardır. 2. TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ 2.1. Taraflar, döneminde tarım alanındaki ikili işbirliğinin daha etkin hale geldiğini ve Türkiye ile Moldova arasında söz konusu alanda ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesini temenni ettiklerini belirtmişlerdir Taraflar, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı arasında, "Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programına İlişkin Protokoldün uygulanması çerçevesinde işbirliğini, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteği de alınarak sürdürecekleri hususunda anlaşmışlardır Taraflar, hayvancılık konusunda; suni tohumlama, embriyo transferi, boğa, koç ve teke sperması dondurulması teknikleri konularında eğitim ve işbirliği yapılması ile progeny testten geçmiş, denenmiş boğa spermaları ticaretinin, Tarafların iç mevzuatları ve AB normlarına uygun olarak yapılabilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır Taraflar, iki ülke özel sektör kuruluşları arasında kanatlılar, arıcılık ve ipekböcekçiliği konularında ticari ve teknik işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulamışlardır Taraflar, bağcılık ve şarap üretimi alanındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik, karşılıklı ziyaretler, araştırma amaçlı materyal değişimi ve teknik elemanlar düzeyinde eğitimler düzenlenmesinin önemini vurgulamışlardır Taraflar. Türk tarafında, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Moldova tarafında ise Moldova Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı ve Şeker Üreticileri Birliğinin de katılımıyla, şeker ve şekerli ürünler ihracat ve ithalat imkânlarının değerlendirilmesi hususunda mutabakata varmışlardır. 3

4 2.7. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı aracılığıyla, örtü altı sebze yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin tecrübesinin incelenmesi amacıyla, iki ülke üretici birlikleri arasında temasların kurulmasını desteklemeyi kararlaştırmışlardır Taraflar, iki ülke tarım sektörlerindeki gelişmeler ile perspektifleri hakkında ve toptan satış ve pazarlama altyapısının kurulması konusunda bilgi teatisinin yapılması yoluyla, bu alandaki işbirliğinin etkinleştirilmesi hususunda anlaşmışlardır Taraflar, bitkisel üretim alanında işbirliği, gıda ürünlerinin güvenliği, büyük baş hayvan, koyun ve kanatlı seleksiyonu ile üreme biyoteknolojileri konularında ortak bilimsel araştırma programları, bilimsel konferanslar ve uzman ziyaretlerinin düzenlenmesine yardımcı olunması hususunda mutabık kalmışlardır. 3. KONUT, ŞEHİRCİLİK, MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ 3.1 Taraflar, iki ülke arasında müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörlerinde mevcut işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve ilgili sektörlerde kurumsal bir işbirliği mekanizması oluşturulması konusunda mutabık kalmışlardır. 3.2 Bu amaçla Taraflar, söz konusu işbirliği mekanizması içerisinde ele alınacak konulan ve kurumsal işbirliğinin modalitelerini tespit etmek üzere, 2012 yılı içerisinde teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilmesini kararlaştırmışlardır. Türk tarafınca Moldova tarafına söz konusu mekanizmanın oluşturulmasına ilişkin bir protokol taslağı tevdi edilmiştir. (Ek-3) 3.3 Taraflar, kentsel yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak, sosyal nitelikli toplu konut yapımı ve yenileme projelerinin geliştirilmesi; modern yapım teknolojileri ve yapı malzemeleri; proje yönetimi ve kalite kontrolü ile sosyal konutlar için uygun finansman programlarının hazırlanması alanlarındaki uzmanlık bilgilerinin teatisi ile Türk tarafının güvenli ve nitelikli yapı projelendirilmesi alanındaki uzmanlığından faydalanılması hususunda mutabık kalmışlardır. 4. YATIRIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ 4.1 Taraflar, serbest bölgelerin, ekonomik büyüme, doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracatın desteklenmesi ve istihdam yaratmadaki önemini dikkate alarak, iki ülke yatırım ortamı ve serbest bölgelere ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla ikili işbirliğinin tesis edilmesi ile Türk ve Moldova firmalarının, serbest bölgeler de dâhil olmak üzere, yatırımların karşılıklı olarak desteklenmesi hususlarında anlaşmışlardır. 5. ULAŞTIRMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ 5.1 Hava ulaştırması alanında işbirliği Moldova Tarafı, Türk Tarafınca kendilerine ulaştırılmış olan taslak Hava Ulaştırma Anlaşmasının henüz incelenmekte olduğu bilgisini aktarmıştır. Taraflar, hava ulaştırması alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve 2012 yılının ilk yansında, iki ülke sivil havacılık kurumları arasında, hava ulaştırması konularında görüşmeler gerçekleştirilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır. 4

5 5.2 Karayolu ulaştırması alanında işbirliği Taraflar, yürürlükteki ikili anlaşma çerçevesinde, yolcu ve yük taşımacılığı alanındaki mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik çaba göstermeye hazır olduklarım belirtmişlerdir Taraflar, Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen, Türkiye- Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısı sonuçlarını memnuniyetle not etmişlerdir Taraflar, uluslararası karayolu taşımacılığına olumsuz etki yapan, profesyonel sürücüler için uzun vadeli ve çok girişli vize alımı sürecinde ortaya çıkan sorunları dile getirerek, bu konuda ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi hususunda anlaşmışlardır. 5.3 Demiryolu ve Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Moldova Demiryollarının, SEECP-Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Bölgesel İşbirliği ve SERG-Güney Doğu Avrupa Çalışma Grubu kapsamında yapmakta oldukları işbirliğini memnuniyetle kaydetmişlerdir Moldova Tarafı, Moldova demiryolu şebekesinin geliştirilmesi ve Avrupa sistemine dâhil edilmesi konusunun, demiryolu sektörünün öncelikli konusu olarak değerlendirildiğini bildirmiştir. Türk tarafı, bu açıklamayı not etmiştir Moldova tarafı, Giurgiulesti Uluslararası Limanı üzerinden Türkiye-Moldova yönünde deniz ulaştırmasının geliştirilmesi ile çok modlu demiryolu taşımacılığının yapılması imkânlarının değerlendirilmesini önermiştir. Türk tarafı, bu öneriyi olumlu karşıladığını ve Giurgiulesti Uluslararası Limanının gelecekte genişletilmesine dair yatırım planlarına ilgi duyduğunu belirtmiş, çok modlu demiryolu taşımacılığına yönelik işbirliği imkânlarının araştırılması amacıyla bu konuda Moldova tarafından teknik bilgi, belge ve dökümanların iletilmesini talep etmiştir. 6. ENFORMASYON ALANINDA İŞBİRLİĞİ 6.1. Taraflar, e-devlet alanında tecrübe teatisi yapılması ve işbirliği imkânlarının geliştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır Türk Tarafı, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldovalı gazetecilerin Türk basın-yayın kuruluşlarında staj yapmaları ve ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi imkânlarının, ilgili kuruluş ve firmaları kapsamında sürdürülebileceğini beyan etmiştir Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldova yazılı ve elektronik basın-yayın araçlarının modernizasyonu ve teknik donanımının yenilenmesi, ayrıca Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde modern basın yayın altyapısının kurulmasına ilişkin teknik işbirliğinin artırılarak devam etmesinin önemine işaret etmişlerdir Taraflar, elektronik komünikasyon alanında ortak projeler gerçekleştirilmesine devam edilmesinin gerekliliğine vurgu yapmışlardır. 5

6 6.5. Taraflar, ülkelerinin kamu iletişim ofisleri, haber ajansları, basın kuruluşları, radyo ve televizyon kurumlan, gazete ve süreli yayıncıları ile gazetecileri, muhabirleri ve habercileri arasındaki istişare ve işbirliğini destekleyeceklerini bildirmişlerdir Taraflar, iki ülkenin mevcut ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal açıdan birbirlerini daha yakından tanımaları ve medya alanında görüş ve tecrübe alışverişinde bulunmaları amacıyla, basm ve medya dünyasından temsilcilerin karşılıklı ziyaretlerini teşvik edeceklerini beyan etmişlerdir. 7. İSTATİSTİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ 7.1. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti İstatistik Kuruluşları arasında devam etmekte olan işbirliğinin, TİKA nın da katkılarıyla, geliştirilmesi imkânlarının değerlendirilmesi ve mevcut çalışma programının sürdürülmesi hususlarında mutabık kalmışlardır. 8. SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ 8.1. Taraflar, tıbbi ilk yardım, yatarak ve ayakta übbi yardım, acil tıbbi yardım ve toplumsal tıbbi hizmetler ile sağlık alanındaki reformlar, sağlık sigortası ve finansman sistemleri hakkında karşılıklı bilgi teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır Taraflar, sağlık sisteminin daha da geliştirilmesine, halkın temel tıbbi hizmetlerden ve güvenilir sonradan etkili (post-effective) ilaç tedavisinden yararlanmasının artırılmasına yönelik sağlık reformları hakkındaki tecrübelerinin aktarılması amacıyla, Türkiye'den uzmanların katılımıyla Moldova da seminerler ve ikili teknik ziyaretler düzenlenmesi hususlarında mutabık kalmışlardır Taraflar, enfeksiyona bağlı hastalıkların ve enfeksiyona bağlı olmayan kronik hastalıkların kontrolü amacıyla bilgi teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır Taraflar, sağlık alanındaki bilgi teknolojilerinin önemini vurgulamışlar ve bu alanda bilgi teatisi yapılmasını kararlaştırmışlardır Taraflar, sağlık alanında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi-amacıyla, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldova sağlık kuruluşlarına Türkiye tarafından danışmanlık hizmeti sağlanması ve tecrübe birikiminin aktarılması hususlarında anlaşmaya varmışlardır Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldovalı tıp uzmanlarına, gelişmiş uygulamaları öğrenmelerini teminen Türkiye de staj imkânı sağlanması ve tıp uzmanlarının bilimsel-uygulamalı etkinliklere katılmak üzere davet edilmesi imkânlarım değerlendirmişlerdir Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nin Komrat, Çadır-Lunga ve Vulkaneşti şehirlerinde bulunan tanı merkezlerinin teknik donanımlarının desteklenmesi imkânlarını araştırmayı kararlaştırmışlardır Taraflar, kamu sağlığı alanında karşılıklı bilgi teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır. 6

7 8.9. Taraflar, sağlık sektöründe kamu ve özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi alanında bilgi teatisi yapılmasını kararlaştırmışlardır Taraflar aşağıdaki hususlarda karşılıklı işbirliği imkânlarını geliştirme hususunda mutabık kalmışlardır: -Acil ve afetler hallerinde sağlık Hizmetlerinin etkin bir biçimde sağlanması konusunda bilgi ve tecrübe teatisi, - Ana-çocuk sağlığı ve üreme sağlığı konularında bilgi teatisi, - İlaç ve eczacılık alanlarında, - Halk sağlığının korunması amacıyla üretim, kontrol ve tanı ile ilgili temel laboratuar hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş bir Ulusal Referans Laboratuvarlan olan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Milli Kamu Sağlığı Merkezi arasında bilgi teatisi. 9. ÇEVRE KORUMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ 9.1. Taraflar, çevre politikasının uygulanması, başta su kaynaklan olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, kanalizasyon ve su temini hizmetlerine ilişkin mevzuatın hazırlanması konularında karşılıklı bilgi teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır Taraflar, kanalizasyon ve su temini hizmetleri tarifelerinin belirlenmesi ve onaylanması metotları; su temini ve atık su arıtma tesislerinin bölgeselleştirilmesi; kanalizasyon sistemleri modernizasyonu alanına yatırımların çekilmesi ve Moldova'nın yerleşim alanlarında arıtma tesislerinin yenilenmesi ve inşaatı konulanımı önemli işbirliği alanları olduğunu bir kez daha kaydetmişlerdir Taraflar, çevre alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, tam yetkili üye veya taraf oldukları uluslararası anlaşmalar ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde birlikte hareket etmeyi sürdürmeyi kararlaştırmışlardır Taraflar, CITES kapsamındaki faaliyetler dahil olmak üzere, bitki ve hayvan ithalatı, ihracatı ve transit geçişinin düzenlenmesi; ekolojik koridorların oluşturulması ve rekonstrüksiyonu amacıyla fidan yetiştirme işletmelerine yönelik orman ağaç ve fidanlarının tohum çeşitliliğinin geliştirilmesi ve orman alanlarının arttırılmasına ilişkin işbirliği hususunda anlaşmışlardır. Taraflar ayrıca, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı ve ticareti konusunda işbirliğinin başlatılmasına ilgi duyduklarını belirtmişlerdir Taraflar ayrıca, çevre koruma alanında ortak işbirliği programlarının geliştirilmesi ile mevzuat ve teknik norm dokümanları teatisi konularında işbirliği yapılması hususunda anlaşmışlardır. 7

8 10. METEOROLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ 10.1 Taraflar aşağıdaki hususlarda işbirliği yapma hususunda mutabık kalmışlardır: Meteorolojik Gözlem ve Telekomünikasyon Sistemleri, Kalibrasyon, Veri İşleme, Klimatoloji, Zirai Meteoroloji, Hidrometroloji, İklim Modelleri ve İklim Değişikliği, -Hava Tahminleri, Erken Uyanlar ve Risk Yönetimi ile Eğitim. 11. BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ 11.1 Taraflar, iki ülke bilim kuruluşları arasında doğrudan işbirliğini teşvik edeceklerini beyan etmişlerdir Taraflar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi ile Moldova Cumhuriyetinin ilgili kuruluşları arasında, iki ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; tahıl, baklagiller, orman ağaçları, çeşitli sebze ve meyvelerin gen kaynaklarının korunması ve yetiştirilmesi ile enerji ve çevre teknolojileri konularında, Ar-Ge çalışmaları ve uzman değişimi yapılması ve ortak bilimsel konferans ve seminerler ile karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi hususlarında mutabık kalmışlardır Taraflar, Moldova'nın, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişim konusunda Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programına dâhil ülke statüsünü kazanmasını memnuniyetle karşılamışlar ve söz konusu Program çerçevesindeki bilimsel yarışmalarda iki ülke araştırmacılarının ortak projelerle yer alması konularında işbirliği yapma kararı almışlardır Taraflar, innovatif Türk şirketlerinin, Moldova innovasyon inkübatörleri ve bilimsel teknoparklarda yer almaya davet edilmesini kararlaştırmışlardır Taraflar, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Moldova Bilimler Akademisi arasında 2007 yılında imzalanmış olan Bilimsel işbirliği Anlaşması ve Uygulama Protokolü çerçevesinde, iki Akademi arasında doğrudan temasların ve işbirliğinin geliştirilmesi ile "Bilim Akademileri Küresel Ağı (IAP)", "Avrupa Akademileri Birliği (ALLEA)" ve "Uluslararası Akademiler Birliği (UAI)" dâhil olmak üzere ilgili uluslararası forumlarda ortak çaba göstermelerini teşvik edecekleri hususlarında anlaşmışlardır. 12. SANAYİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini teminen, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri ve Teknogirişim Sermayesi Desteği ile ilgili çalışmalar kapsamındaki tecrübelerin ilgililere aktarılması ve paylaşılması ile verimlilikle ilgili konularda işbirliği yapılması hususunda anlaşmışlardır. Taraflar ayrıca, sanayi ve inovasyon parklarının kurulması ve işletilmesine ilişkin mevzuat koşulları hakkında karşılıklı bilgi teatisinin yapılması konusunda mutabakata varmışlardır Taraflar, organize sanayi bölgeleri/parkları uygulamaları hakkında karşılıklı bilgilendirme yapılması ve her iki ülke sanayicilerinin bu alandaki somut yatırım projelerine özendirilmesi hususlarında işbirliği yapmalarının desteklenmesini kararlaştırmışlardır. 8

9 12.3. Taraflar. Türk Patent Enstitüsü ile Moldova Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; ortak seminer ve etkinlikler düzenlenmesi, lcarşılıklı eğitim ve mevzuat hazırlama çalışmaları gibi konularda işbirliğinin arttırılmasını kararlaştırmışlardır. 13. KOBİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, KOBİ'ler arası işbirliğinin önemli bir ekonomi alanı olduğunu belirterek. KOBİ'lerin geliştirilmesi ve desteklenmesi hususlarında ikili işbirliğine karşılıklı olarak ilgi duyduklarım belirtmişlerdir Bu çerçevede; Taraflar, her iki ülkenin KOBİ'lerini geliştirmek, desteklemek ve işbirliğini teşvik etmek amacına yönelik olarak; Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Moldova Cumhuriyeti KOBİ Sektörünün Kalkınmasını Destekleme Kurumu" (ODİMM) arasında; - KOBİ'lerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi stratejileri, politikaları, mevzuatının hazırlanması ve KOBİ'lerin finansmana erişimi konularında bilgi, tecrübe paylaşımı ve uzman değişimi, - KOBİ'lerin geliştirilmesi ve desteklenmesi konularında, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi dâhil olmak üzere, her iki ülkede ikili iş görüşmeleri, seminerler, bilgilendirme toplantıları ve iş gezilerinin düzenlenmesi konularında bir Mutabakat Zaptının imzalanmasına yönelik görüşmelerin başlatılması hususunda anlaşmaya varmışlardır. 14. STANDARDİZASYON, METROLOJİ, UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE AKREDİTASYON ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, standardizasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarındaki mevcut verimli işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirterek, söz konusu alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemine işaret etmişlerdir Moldova Tarafı, 2008 yılında, Moldova'da kurumsal reformların yapıldığına ve bunun sonucunda, kalite temeli konusunda karar verici kurum görevlerinin Moldova Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığına devredildiğine dikkat çekmiştir. Türk tarafı, bu malumatı not etmiştir Taraflar, standardizasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında işbirliğine ilişkin bir kurumlararası anlaşmanın hazırlanmasına yönelik faaliyetlerin yeniden başlatılması hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, standardizasyon, metroloji ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin iyileştirilmesi ve tecrübe teatisi yapılması amacıyla, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Moldova Cumhuriyeti Milli Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (NISM) arasındaki işbirliğinin sürdürülmesini kararlaştırmışlardır Taraflar, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) nun sahip olduğu statü, tecrübe ve teknik kabiliyetlerden azami şekilde istifade etmek amacıyla, milli akreditasyon kurumları arasında karşılıklı fayda esasında işbirliği yapılması hususunda mutabık kalmışlardır. 9

10 15. EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, uzaktan eğitini, karşılıklı olarak lise mezunlarının Moldova ve Türkiye yüksek öğrenim kurumlarına girişinin düzenlenmesi konularında işbirliği içerisinde olunması hususunda anlaşmışlardır Taraflar, ikili işbirliği anlaşmaları temelinde iki ülke üniversiteleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesine matuf çaba gösterilmesi hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, öğretim yeterliliğinin arttırılması ve tecrübe teatisinin yapılmasına yönelik düzenlenen konferans, seminer ve eğitim programlarına öğretim kadrolarının karşılıklı olarak davet edilmesi uygulamasının sürdürülmesini kararlaştırmışlardır Taraflar, gençlerin mobilitesinin arttırılması amacıyla, Türkiye ve Moldova eğitim kurumlan arasında öğrenci ve okul heyetleri değişim programlan düzenlenmesi imkânını görüşmüşlerdir Taraflar, Türkiye ve Moldova sportif kuruluşları tarafından dostluk karşılaşmaları ve turnuvalarının düzenlenmesi konusunda karşılıklı olarak yardımcı olunması ve takımların yarışmalara hazırlanması kapsamında ortak kampların düzenlenmesi hususunda anlaşmışlardır. 16. KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, Türkiye ve Moldova'da karşılıklı Kültür Günleri düzenlenmesi hususundaki niyetlerini beyan etmişlerdir. Bu bağlamda Türk Tarafı, 2013 yılında Moldova'da Türk Kültür Günleri düzenleyebileceğim kaydetmiştir Taraflar, düzenlenen uluslararası konferans, festival ve yarışmalara sanatçıların ve kültür alanında çalışanların katılımına yardımcı olunması ve sanatçı toplulukları değişiminin sağlanmasını kararlaştırmışlardır Taraflar, turizme ilişkin yasal ve yönetsel altyapı ile turizm işletmelerinin standartlarına ilişkin mevzuatın teatisini kararlaştırmışlardır Taraflar Türkiye-Moldova Turizm Ortak Komisyonu'nun 2012 yılı içerisinde oluşturulması hususunda mutabık kalmışlardır Türk Tarafı, Moldova'nın "Şarap Yolu" turistik güzergâhlarının tanıtılması ve kullanılması amacıyla, Moldova Tarafınca sağlanan veriler doğrultusunda Türk turizm firmalarının bilgilendirilmesini sağlayacağını belirtmiştir. 10

11 17. TEKNİK YARDIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Moldova Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla 19 Ekim 2004 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı'na istinaden yürütülen teknik işbirliğinin önemini vurgulamış ve söz konusu Mutabakat Zaptı çerçevesinde çok sayıda projenin gerçekleştirilmiş olduğunu not etmişlerdir Taraflar, Gökoğuz Yeri özerk Bölgesi Bilim Merkezinin katılımıyla, iki ülke ilgili kurumları arasında hazırlanacak program dâhilinde ekonomik ve sosyal kalkınma ile e-devlet alanlarında teknik yardım ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesini kararlaştırmışlardır. 18. SON HÜKÜMLER Taraflar, Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun Yedinci Dönem Toplantısı'nın 2012 yılı içerisinde diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte Kişinev'de yapılmasını kararlaştırmışlardır. İşbu Protokol, 15 Aralık 2011 tarihinde Ankara'da, Türkçe, Moldovaca ve Rusça dillerinde ikişer nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Hayati YAZICI Gümrük ve Ticaret Bakanı Valeriu LAZÃR Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı 11

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU

FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU AMAÇ 1. KMTSO OLARAK ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ODAMIZIN PERSONEL, FİZİKSEL ALT YAPISINI, TEKNOLOJİK VE MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

E ur newsport KÜNYE-EDİTÖR AB Haber&Yayıncılık Mat. Bilg. Hiz. Ltd. Şti. adına Yazı İşleri Müdürü Doğancan Ay Yayın Koordinatörü Sema Gün Haber Müdürü Hasan Özer Dış Haberler Müdürü Fadıl Gerilecek Ekonomi

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2018 Kasım 2014 İ«İNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ AB AR-GE ATAD BÜGEM DTÖ EGM EPO GTHB HSYK KHK KOBİ KOSGEB MASAK MEB OHIM PCT RTÜK STK TBMM TESK THGM

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 1 İÇİNDEKİLER 05 07 10 Bakan Sunuşu Üst Yönetici

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı