TÜRKİYE-MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE-MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ"

Transkript

1 TÜRKİYE-MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Şubat 1994 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının IX. Maddesi uyarınca kurulan Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (bundan sonra "Komisyon" olarak anılacaktır.) Altıncı Dönem Toplantısı, 15 Aralık 2011 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. Toplantılarda Türk Heyetine Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI, Moldova Heyetine ise Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Valeriu LAZÃR başkanlık etmişlerdir. Her iki ülke heyet listeleri, Ek-I ve Ek-II'de yer almaktadır. Taraflar, 13 Haziran 2008 tarihinde imzalanan Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü'nün uygulanmasına ilişkin gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirmişler ve söz konusu Protokol'de yer alan kararların, düzenli bir şekilde hayata geçirildiğini memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar ayrıca, ülkelerindeki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi vermişler ve ekonomik işbirliğinin ve ticari ilişkilerin daha da artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Komisyon'un Altıncı Dönem Toplantısı, ikili ilişkilerin çeşitli ekonomik sektörlerde daha da geliştirilmesi için etkin kararların alınmasına ve imkânların araştırılmasına yönelik her iki ülkenin kararlılığını ve arzusunu yansıtan karşılıklı anlayış ve samimiyet atmosferinde yürütülmüştür. Taraflar toplantı gündemini belirleyerek aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. 1. TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 1.1. Taraflar, ticaret ve ekonomi alanlarında işbirliğinin mevcut durumunu gözden geçirmişler ve her iki ülkenin dış ticaretinde son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelerin ikili ticarete de yansıdığını memnuniyetle not etmişlerdir Taraflar, ticari ilişkilerin geliştirilmesinde, tanıtım faaliyetlerinin ve iş çevreleri arasındaki temasların önemli rol oynadığını belirterek, her iki ülkede düzenlenen uluslararası fuarlara Türk ve Moldovalı firmaların katılımının artmasının, önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmindeki gelişmenin devamına önemli katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir Taraflar, düzenlenecek ticaret ve alım heyetleri programları ile iki ülke iş çevrelerinin fuar ve forumlara katılımının sağlanması hususunda, muhatap özel sektör çatı kuruluşları arasındaki işbirliğinin devam etmesinin önemini vurgulamışlardır. 1

2 1.4. Taraflar, karşılıklı ticaretin daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla, iki ülke özel sektör çatı kuruluşları arasında bilgi ve tecrübe değişimi ile işbirliğine devam edilmesi; ayrıca, Moldova Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odasının Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Şubesi ile Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşları arasındaki temas ve işbirliğinin güçlendirilmesi hususlarında anlaşmaya varmışlardır Taraflar, Serbest Ticaret Anlaşması taslağı üzerinde resmi müzakerelerin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Bu çerçevede, üçüncü tur görüşmelerin 2012 yılının Şubat ayı içerisinde, Kişinev'de yapılması hususunda anlaşmışlar ve Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin en kısa sürede tamamlanmasına yönelik niyet beyanında bulunmuşlardır Taraflar, vize, oturum izinleri ve sair konsolosluk meselelerinin ele alındığı konsolosluk görüşmelerinin 15 Kasım 2011 tarihinde son derece olumlu bir atmosferde gerçekleştirilmiş bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve söz konusu görüşmelerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, çeşitli sanayi dallarında, ortak işletmelerin kurulmasının desteklenmesi de dâhil olmak üzere, yatırımlar alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılmasını teşvik edeceklerini bildirmişlerdir. Bu bağlamda Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Moldova İhracatı Geliştirme Kurumu arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanması imkânlarını araştırma hususunda anlaşmışlardır Taraflar, Türk iş çevreleri ile işbirliği imkânlarının belirlenmesini teminen Moldova Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye özel sektör çatı kuruluşları arasında ortak bir çalışma başlatılmasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir Taraflar, Türk iş çevrelerinin, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde "Valkaneş Üretim Parkı." Serbest Girişimcilik Bölgesinde ve Moldova Cumhuriyeti'nin diğer serbest bölgelerinde yatırım yapmalarının teşviki amacıyla gösterilen gayreti takdirle not etmişlerdir Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldova Cumhuriyeti'nin mülkiyelinde olan sanayi işletmelerinin özelleştirilmesi sürecine, Türk firmalarının katılımının teşvik edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, Türk işadamları tarafından, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldova Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek projeler kapsamında, Türkiye'den yapılacak mal ve hizmet ihracatının finansmanı amacıyla Türk Eximbank tarafından sağlanacak kredi imkânlarını araştırmaya karar vermişlerdir. Taraflar, Türk Eximbank'ın yeni uygulamaya koyacağı "Ülke Kredileri Limiti Uygulaması" kapsamında Türkiye ile Moldova arasında daha yüksek ticaret hacmine ulaşılmasının mümkün olacağını memnuniyetle kaydetmişlerdir. 2

3 1.12. Taraflar, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ile bu alanlarda karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine yönelik hususlarda işbirliği imkânlarını görüşmüşlerdir Taraflar, Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğalgaz Boru Haiti'nin (NABUCCO Projesi) inşasına ilişkin gelişmeleri ele almışlar ve enerji kaynaklanılın çeşitlendirilmesi ile iki ülke enerji güvenliğinin pekiştirilmesi açısından söz konusu projenin önemini belirtmişlerdir Taraflar, her iki ülkenin maden potansiyellerinin araştırılmasına, arama, üretim ve kazanım teknolojilerine yönelik olarak, müşterek uzman görüşleri ile karşılıklı saptanacak konularda ortak projeler geliştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, jeolojik araştırmalar, uzaktan algılama (remote sensing) ve coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları konularında işbirliği imkânlarının araştırılması ve eğitim programları düzenlenmesi konularında anlaşmaya varmışlardır. 2. TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ 2.1. Taraflar, döneminde tarım alanındaki ikili işbirliğinin daha etkin hale geldiğini ve Türkiye ile Moldova arasında söz konusu alanda ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesini temenni ettiklerini belirtmişlerdir Taraflar, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı arasında, "Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programına İlişkin Protokoldün uygulanması çerçevesinde işbirliğini, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteği de alınarak sürdürecekleri hususunda anlaşmışlardır Taraflar, hayvancılık konusunda; suni tohumlama, embriyo transferi, boğa, koç ve teke sperması dondurulması teknikleri konularında eğitim ve işbirliği yapılması ile progeny testten geçmiş, denenmiş boğa spermaları ticaretinin, Tarafların iç mevzuatları ve AB normlarına uygun olarak yapılabilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır Taraflar, iki ülke özel sektör kuruluşları arasında kanatlılar, arıcılık ve ipekböcekçiliği konularında ticari ve teknik işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulamışlardır Taraflar, bağcılık ve şarap üretimi alanındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik, karşılıklı ziyaretler, araştırma amaçlı materyal değişimi ve teknik elemanlar düzeyinde eğitimler düzenlenmesinin önemini vurgulamışlardır Taraflar. Türk tarafında, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Moldova tarafında ise Moldova Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı ve Şeker Üreticileri Birliğinin de katılımıyla, şeker ve şekerli ürünler ihracat ve ithalat imkânlarının değerlendirilmesi hususunda mutabakata varmışlardır. 3

4 2.7. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı aracılığıyla, örtü altı sebze yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin tecrübesinin incelenmesi amacıyla, iki ülke üretici birlikleri arasında temasların kurulmasını desteklemeyi kararlaştırmışlardır Taraflar, iki ülke tarım sektörlerindeki gelişmeler ile perspektifleri hakkında ve toptan satış ve pazarlama altyapısının kurulması konusunda bilgi teatisinin yapılması yoluyla, bu alandaki işbirliğinin etkinleştirilmesi hususunda anlaşmışlardır Taraflar, bitkisel üretim alanında işbirliği, gıda ürünlerinin güvenliği, büyük baş hayvan, koyun ve kanatlı seleksiyonu ile üreme biyoteknolojileri konularında ortak bilimsel araştırma programları, bilimsel konferanslar ve uzman ziyaretlerinin düzenlenmesine yardımcı olunması hususunda mutabık kalmışlardır. 3. KONUT, ŞEHİRCİLİK, MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ 3.1 Taraflar, iki ülke arasında müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörlerinde mevcut işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve ilgili sektörlerde kurumsal bir işbirliği mekanizması oluşturulması konusunda mutabık kalmışlardır. 3.2 Bu amaçla Taraflar, söz konusu işbirliği mekanizması içerisinde ele alınacak konulan ve kurumsal işbirliğinin modalitelerini tespit etmek üzere, 2012 yılı içerisinde teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilmesini kararlaştırmışlardır. Türk tarafınca Moldova tarafına söz konusu mekanizmanın oluşturulmasına ilişkin bir protokol taslağı tevdi edilmiştir. (Ek-3) 3.3 Taraflar, kentsel yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak, sosyal nitelikli toplu konut yapımı ve yenileme projelerinin geliştirilmesi; modern yapım teknolojileri ve yapı malzemeleri; proje yönetimi ve kalite kontrolü ile sosyal konutlar için uygun finansman programlarının hazırlanması alanlarındaki uzmanlık bilgilerinin teatisi ile Türk tarafının güvenli ve nitelikli yapı projelendirilmesi alanındaki uzmanlığından faydalanılması hususunda mutabık kalmışlardır. 4. YATIRIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ 4.1 Taraflar, serbest bölgelerin, ekonomik büyüme, doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracatın desteklenmesi ve istihdam yaratmadaki önemini dikkate alarak, iki ülke yatırım ortamı ve serbest bölgelere ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla ikili işbirliğinin tesis edilmesi ile Türk ve Moldova firmalarının, serbest bölgeler de dâhil olmak üzere, yatırımların karşılıklı olarak desteklenmesi hususlarında anlaşmışlardır. 5. ULAŞTIRMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ 5.1 Hava ulaştırması alanında işbirliği Moldova Tarafı, Türk Tarafınca kendilerine ulaştırılmış olan taslak Hava Ulaştırma Anlaşmasının henüz incelenmekte olduğu bilgisini aktarmıştır. Taraflar, hava ulaştırması alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve 2012 yılının ilk yansında, iki ülke sivil havacılık kurumları arasında, hava ulaştırması konularında görüşmeler gerçekleştirilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır. 4

5 5.2 Karayolu ulaştırması alanında işbirliği Taraflar, yürürlükteki ikili anlaşma çerçevesinde, yolcu ve yük taşımacılığı alanındaki mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik çaba göstermeye hazır olduklarım belirtmişlerdir Taraflar, Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen, Türkiye- Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısı sonuçlarını memnuniyetle not etmişlerdir Taraflar, uluslararası karayolu taşımacılığına olumsuz etki yapan, profesyonel sürücüler için uzun vadeli ve çok girişli vize alımı sürecinde ortaya çıkan sorunları dile getirerek, bu konuda ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi hususunda anlaşmışlardır. 5.3 Demiryolu ve Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Moldova Demiryollarının, SEECP-Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Bölgesel İşbirliği ve SERG-Güney Doğu Avrupa Çalışma Grubu kapsamında yapmakta oldukları işbirliğini memnuniyetle kaydetmişlerdir Moldova Tarafı, Moldova demiryolu şebekesinin geliştirilmesi ve Avrupa sistemine dâhil edilmesi konusunun, demiryolu sektörünün öncelikli konusu olarak değerlendirildiğini bildirmiştir. Türk tarafı, bu açıklamayı not etmiştir Moldova tarafı, Giurgiulesti Uluslararası Limanı üzerinden Türkiye-Moldova yönünde deniz ulaştırmasının geliştirilmesi ile çok modlu demiryolu taşımacılığının yapılması imkânlarının değerlendirilmesini önermiştir. Türk tarafı, bu öneriyi olumlu karşıladığını ve Giurgiulesti Uluslararası Limanının gelecekte genişletilmesine dair yatırım planlarına ilgi duyduğunu belirtmiş, çok modlu demiryolu taşımacılığına yönelik işbirliği imkânlarının araştırılması amacıyla bu konuda Moldova tarafından teknik bilgi, belge ve dökümanların iletilmesini talep etmiştir. 6. ENFORMASYON ALANINDA İŞBİRLİĞİ 6.1. Taraflar, e-devlet alanında tecrübe teatisi yapılması ve işbirliği imkânlarının geliştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır Türk Tarafı, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldovalı gazetecilerin Türk basın-yayın kuruluşlarında staj yapmaları ve ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi imkânlarının, ilgili kuruluş ve firmaları kapsamında sürdürülebileceğini beyan etmiştir Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldova yazılı ve elektronik basın-yayın araçlarının modernizasyonu ve teknik donanımının yenilenmesi, ayrıca Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde modern basın yayın altyapısının kurulmasına ilişkin teknik işbirliğinin artırılarak devam etmesinin önemine işaret etmişlerdir Taraflar, elektronik komünikasyon alanında ortak projeler gerçekleştirilmesine devam edilmesinin gerekliliğine vurgu yapmışlardır. 5

6 6.5. Taraflar, ülkelerinin kamu iletişim ofisleri, haber ajansları, basın kuruluşları, radyo ve televizyon kurumlan, gazete ve süreli yayıncıları ile gazetecileri, muhabirleri ve habercileri arasındaki istişare ve işbirliğini destekleyeceklerini bildirmişlerdir Taraflar, iki ülkenin mevcut ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal açıdan birbirlerini daha yakından tanımaları ve medya alanında görüş ve tecrübe alışverişinde bulunmaları amacıyla, basm ve medya dünyasından temsilcilerin karşılıklı ziyaretlerini teşvik edeceklerini beyan etmişlerdir. 7. İSTATİSTİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ 7.1. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti İstatistik Kuruluşları arasında devam etmekte olan işbirliğinin, TİKA nın da katkılarıyla, geliştirilmesi imkânlarının değerlendirilmesi ve mevcut çalışma programının sürdürülmesi hususlarında mutabık kalmışlardır. 8. SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ 8.1. Taraflar, tıbbi ilk yardım, yatarak ve ayakta übbi yardım, acil tıbbi yardım ve toplumsal tıbbi hizmetler ile sağlık alanındaki reformlar, sağlık sigortası ve finansman sistemleri hakkında karşılıklı bilgi teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır Taraflar, sağlık sisteminin daha da geliştirilmesine, halkın temel tıbbi hizmetlerden ve güvenilir sonradan etkili (post-effective) ilaç tedavisinden yararlanmasının artırılmasına yönelik sağlık reformları hakkındaki tecrübelerinin aktarılması amacıyla, Türkiye'den uzmanların katılımıyla Moldova da seminerler ve ikili teknik ziyaretler düzenlenmesi hususlarında mutabık kalmışlardır Taraflar, enfeksiyona bağlı hastalıkların ve enfeksiyona bağlı olmayan kronik hastalıkların kontrolü amacıyla bilgi teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır Taraflar, sağlık alanındaki bilgi teknolojilerinin önemini vurgulamışlar ve bu alanda bilgi teatisi yapılmasını kararlaştırmışlardır Taraflar, sağlık alanında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi-amacıyla, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldova sağlık kuruluşlarına Türkiye tarafından danışmanlık hizmeti sağlanması ve tecrübe birikiminin aktarılması hususlarında anlaşmaya varmışlardır Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dâhil olmak üzere, Moldovalı tıp uzmanlarına, gelişmiş uygulamaları öğrenmelerini teminen Türkiye de staj imkânı sağlanması ve tıp uzmanlarının bilimsel-uygulamalı etkinliklere katılmak üzere davet edilmesi imkânlarım değerlendirmişlerdir Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nin Komrat, Çadır-Lunga ve Vulkaneşti şehirlerinde bulunan tanı merkezlerinin teknik donanımlarının desteklenmesi imkânlarını araştırmayı kararlaştırmışlardır Taraflar, kamu sağlığı alanında karşılıklı bilgi teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır. 6

7 8.9. Taraflar, sağlık sektöründe kamu ve özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi alanında bilgi teatisi yapılmasını kararlaştırmışlardır Taraflar aşağıdaki hususlarda karşılıklı işbirliği imkânlarını geliştirme hususunda mutabık kalmışlardır: -Acil ve afetler hallerinde sağlık Hizmetlerinin etkin bir biçimde sağlanması konusunda bilgi ve tecrübe teatisi, - Ana-çocuk sağlığı ve üreme sağlığı konularında bilgi teatisi, - İlaç ve eczacılık alanlarında, - Halk sağlığının korunması amacıyla üretim, kontrol ve tanı ile ilgili temel laboratuar hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş bir Ulusal Referans Laboratuvarlan olan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Milli Kamu Sağlığı Merkezi arasında bilgi teatisi. 9. ÇEVRE KORUMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ 9.1. Taraflar, çevre politikasının uygulanması, başta su kaynaklan olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, kanalizasyon ve su temini hizmetlerine ilişkin mevzuatın hazırlanması konularında karşılıklı bilgi teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır Taraflar, kanalizasyon ve su temini hizmetleri tarifelerinin belirlenmesi ve onaylanması metotları; su temini ve atık su arıtma tesislerinin bölgeselleştirilmesi; kanalizasyon sistemleri modernizasyonu alanına yatırımların çekilmesi ve Moldova'nın yerleşim alanlarında arıtma tesislerinin yenilenmesi ve inşaatı konulanımı önemli işbirliği alanları olduğunu bir kez daha kaydetmişlerdir Taraflar, çevre alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, tam yetkili üye veya taraf oldukları uluslararası anlaşmalar ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde birlikte hareket etmeyi sürdürmeyi kararlaştırmışlardır Taraflar, CITES kapsamındaki faaliyetler dahil olmak üzere, bitki ve hayvan ithalatı, ihracatı ve transit geçişinin düzenlenmesi; ekolojik koridorların oluşturulması ve rekonstrüksiyonu amacıyla fidan yetiştirme işletmelerine yönelik orman ağaç ve fidanlarının tohum çeşitliliğinin geliştirilmesi ve orman alanlarının arttırılmasına ilişkin işbirliği hususunda anlaşmışlardır. Taraflar ayrıca, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı ve ticareti konusunda işbirliğinin başlatılmasına ilgi duyduklarını belirtmişlerdir Taraflar ayrıca, çevre koruma alanında ortak işbirliği programlarının geliştirilmesi ile mevzuat ve teknik norm dokümanları teatisi konularında işbirliği yapılması hususunda anlaşmışlardır. 7

8 10. METEOROLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ 10.1 Taraflar aşağıdaki hususlarda işbirliği yapma hususunda mutabık kalmışlardır: Meteorolojik Gözlem ve Telekomünikasyon Sistemleri, Kalibrasyon, Veri İşleme, Klimatoloji, Zirai Meteoroloji, Hidrometroloji, İklim Modelleri ve İklim Değişikliği, -Hava Tahminleri, Erken Uyanlar ve Risk Yönetimi ile Eğitim. 11. BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ 11.1 Taraflar, iki ülke bilim kuruluşları arasında doğrudan işbirliğini teşvik edeceklerini beyan etmişlerdir Taraflar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi ile Moldova Cumhuriyetinin ilgili kuruluşları arasında, iki ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; tahıl, baklagiller, orman ağaçları, çeşitli sebze ve meyvelerin gen kaynaklarının korunması ve yetiştirilmesi ile enerji ve çevre teknolojileri konularında, Ar-Ge çalışmaları ve uzman değişimi yapılması ve ortak bilimsel konferans ve seminerler ile karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi hususlarında mutabık kalmışlardır Taraflar, Moldova'nın, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişim konusunda Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programına dâhil ülke statüsünü kazanmasını memnuniyetle karşılamışlar ve söz konusu Program çerçevesindeki bilimsel yarışmalarda iki ülke araştırmacılarının ortak projelerle yer alması konularında işbirliği yapma kararı almışlardır Taraflar, innovatif Türk şirketlerinin, Moldova innovasyon inkübatörleri ve bilimsel teknoparklarda yer almaya davet edilmesini kararlaştırmışlardır Taraflar, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Moldova Bilimler Akademisi arasında 2007 yılında imzalanmış olan Bilimsel işbirliği Anlaşması ve Uygulama Protokolü çerçevesinde, iki Akademi arasında doğrudan temasların ve işbirliğinin geliştirilmesi ile "Bilim Akademileri Küresel Ağı (IAP)", "Avrupa Akademileri Birliği (ALLEA)" ve "Uluslararası Akademiler Birliği (UAI)" dâhil olmak üzere ilgili uluslararası forumlarda ortak çaba göstermelerini teşvik edecekleri hususlarında anlaşmışlardır. 12. SANAYİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini teminen, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri ve Teknogirişim Sermayesi Desteği ile ilgili çalışmalar kapsamındaki tecrübelerin ilgililere aktarılması ve paylaşılması ile verimlilikle ilgili konularda işbirliği yapılması hususunda anlaşmışlardır. Taraflar ayrıca, sanayi ve inovasyon parklarının kurulması ve işletilmesine ilişkin mevzuat koşulları hakkında karşılıklı bilgi teatisinin yapılması konusunda mutabakata varmışlardır Taraflar, organize sanayi bölgeleri/parkları uygulamaları hakkında karşılıklı bilgilendirme yapılması ve her iki ülke sanayicilerinin bu alandaki somut yatırım projelerine özendirilmesi hususlarında işbirliği yapmalarının desteklenmesini kararlaştırmışlardır. 8

9 12.3. Taraflar. Türk Patent Enstitüsü ile Moldova Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; ortak seminer ve etkinlikler düzenlenmesi, lcarşılıklı eğitim ve mevzuat hazırlama çalışmaları gibi konularda işbirliğinin arttırılmasını kararlaştırmışlardır. 13. KOBİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, KOBİ'ler arası işbirliğinin önemli bir ekonomi alanı olduğunu belirterek. KOBİ'lerin geliştirilmesi ve desteklenmesi hususlarında ikili işbirliğine karşılıklı olarak ilgi duyduklarım belirtmişlerdir Bu çerçevede; Taraflar, her iki ülkenin KOBİ'lerini geliştirmek, desteklemek ve işbirliğini teşvik etmek amacına yönelik olarak; Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Moldova Cumhuriyeti KOBİ Sektörünün Kalkınmasını Destekleme Kurumu" (ODİMM) arasında; - KOBİ'lerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi stratejileri, politikaları, mevzuatının hazırlanması ve KOBİ'lerin finansmana erişimi konularında bilgi, tecrübe paylaşımı ve uzman değişimi, - KOBİ'lerin geliştirilmesi ve desteklenmesi konularında, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi dâhil olmak üzere, her iki ülkede ikili iş görüşmeleri, seminerler, bilgilendirme toplantıları ve iş gezilerinin düzenlenmesi konularında bir Mutabakat Zaptının imzalanmasına yönelik görüşmelerin başlatılması hususunda anlaşmaya varmışlardır. 14. STANDARDİZASYON, METROLOJİ, UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE AKREDİTASYON ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, standardizasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarındaki mevcut verimli işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirterek, söz konusu alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemine işaret etmişlerdir Moldova Tarafı, 2008 yılında, Moldova'da kurumsal reformların yapıldığına ve bunun sonucunda, kalite temeli konusunda karar verici kurum görevlerinin Moldova Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığına devredildiğine dikkat çekmiştir. Türk tarafı, bu malumatı not etmiştir Taraflar, standardizasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında işbirliğine ilişkin bir kurumlararası anlaşmanın hazırlanmasına yönelik faaliyetlerin yeniden başlatılması hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, standardizasyon, metroloji ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin iyileştirilmesi ve tecrübe teatisi yapılması amacıyla, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Moldova Cumhuriyeti Milli Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (NISM) arasındaki işbirliğinin sürdürülmesini kararlaştırmışlardır Taraflar, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) nun sahip olduğu statü, tecrübe ve teknik kabiliyetlerden azami şekilde istifade etmek amacıyla, milli akreditasyon kurumları arasında karşılıklı fayda esasında işbirliği yapılması hususunda mutabık kalmışlardır. 9

10 15. EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, uzaktan eğitini, karşılıklı olarak lise mezunlarının Moldova ve Türkiye yüksek öğrenim kurumlarına girişinin düzenlenmesi konularında işbirliği içerisinde olunması hususunda anlaşmışlardır Taraflar, ikili işbirliği anlaşmaları temelinde iki ülke üniversiteleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesine matuf çaba gösterilmesi hususunda mutabık kalmışlardır Taraflar, öğretim yeterliliğinin arttırılması ve tecrübe teatisinin yapılmasına yönelik düzenlenen konferans, seminer ve eğitim programlarına öğretim kadrolarının karşılıklı olarak davet edilmesi uygulamasının sürdürülmesini kararlaştırmışlardır Taraflar, gençlerin mobilitesinin arttırılması amacıyla, Türkiye ve Moldova eğitim kurumlan arasında öğrenci ve okul heyetleri değişim programlan düzenlenmesi imkânını görüşmüşlerdir Taraflar, Türkiye ve Moldova sportif kuruluşları tarafından dostluk karşılaşmaları ve turnuvalarının düzenlenmesi konusunda karşılıklı olarak yardımcı olunması ve takımların yarışmalara hazırlanması kapsamında ortak kampların düzenlenmesi hususunda anlaşmışlardır. 16. KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, Türkiye ve Moldova'da karşılıklı Kültür Günleri düzenlenmesi hususundaki niyetlerini beyan etmişlerdir. Bu bağlamda Türk Tarafı, 2013 yılında Moldova'da Türk Kültür Günleri düzenleyebileceğim kaydetmiştir Taraflar, düzenlenen uluslararası konferans, festival ve yarışmalara sanatçıların ve kültür alanında çalışanların katılımına yardımcı olunması ve sanatçı toplulukları değişiminin sağlanmasını kararlaştırmışlardır Taraflar, turizme ilişkin yasal ve yönetsel altyapı ile turizm işletmelerinin standartlarına ilişkin mevzuatın teatisini kararlaştırmışlardır Taraflar Türkiye-Moldova Turizm Ortak Komisyonu'nun 2012 yılı içerisinde oluşturulması hususunda mutabık kalmışlardır Türk Tarafı, Moldova'nın "Şarap Yolu" turistik güzergâhlarının tanıtılması ve kullanılması amacıyla, Moldova Tarafınca sağlanan veriler doğrultusunda Türk turizm firmalarının bilgilendirilmesini sağlayacağını belirtmiştir. 10

11 17. TEKNİK YARDIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ Taraflar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Moldova Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla 19 Ekim 2004 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı'na istinaden yürütülen teknik işbirliğinin önemini vurgulamış ve söz konusu Mutabakat Zaptı çerçevesinde çok sayıda projenin gerçekleştirilmiş olduğunu not etmişlerdir Taraflar, Gökoğuz Yeri özerk Bölgesi Bilim Merkezinin katılımıyla, iki ülke ilgili kurumları arasında hazırlanacak program dâhilinde ekonomik ve sosyal kalkınma ile e-devlet alanlarında teknik yardım ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesini kararlaştırmışlardır. 18. SON HÜKÜMLER Taraflar, Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun Yedinci Dönem Toplantısı'nın 2012 yılı içerisinde diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte Kişinev'de yapılmasını kararlaştırmışlardır. İşbu Protokol, 15 Aralık 2011 tarihinde Ankara'da, Türkçe, Moldovaca ve Rusça dillerinde ikişer nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Hayati YAZICI Gümrük ve Ticaret Bakanı Valeriu LAZÃR Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı 11

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı (bundan sonra iki Taraf olarak anılacaklardır), İki tarafın iki ülke arasında sağlık ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, bundan

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

MUTABAKAT ZAPTI (İRAN)

MUTABAKAT ZAPTI (İRAN) MUTABAKAT ZAPTI (İRAN) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı (bundan böyle "Taraflar"diye anılacaktır) sağlık alanındaki ilişkilerini geliştirmeye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI. TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Heyeti ve Çin Devlet Farmasötik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu,

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOSOVA GEÇİCİ ÖZYÖNETİM KURUMLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI) ADINA GÖREV YAPAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİMİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266) -113- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM 26 Şubat 2015 - İZMİR Sunum Planı 2 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 3 DÜNYA HİZMET İHRACATI

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı