GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)"

Transkript

1 GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışma, katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, tork ve açısal momentum. FIZ191 FİZİK I LABORATUVARI (0-3-1) 1 AKTS İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramlar. Uzunluk ve kütle ölçmeyi öğrenmek, Vektörel metotları kullanarak denge problemlerinin çözümlenmesi, Eğik düzlemde yerçekimi ivmesini ve sürtünme katsayısını ölçmek, İki cismin çarpışması olayında momentumun korunumu ve mekanik enerji korunumu ilkelerinin incelenmesi, Basit titreşim (harmonik) hareketini öğrenmek ve periyot ifadesini deney sonuçlarından bulmak, Kütle merkezinin tanımını öğrenmek, sarkaç hareketini fiziksel olarak incelemek, yerçekimi ivmesini basit sarkaç ve Konik sarkac kullanarak bulmak, katı cisimlerin açısal hızlarını ve ivmelerini elde etmek, Eylemsizlik momenti kavramını öğrenmek. KİM193 KİMYA (3-0-3) 4 AKTS Kimyanın temel kanunları, maddenin kimyasal yapısı, atom, periyodik tablo, kimyasal bağlar, mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal hesaplamalar, asit-baz reaksiyonları, gaz- katısıvılar, çözeltiler, kimyasal kinetik ve denge, elektrokimya. KİM191 KİMYA LABORATUVARI (0-2-1) 1 AKTS Laboratuvar işlemleri, bir maddenin kimyasal özellikleriyle tanınması, çöktürme ve süzme, difüzyon, kristallendirme, basit destilasyon, uçucu bir sıvının molekül ağırlığının belirlenmesi, kütlenin korunumu, kimyasal reaksiyon hızı/sıcaklığın tepkime hızına etkisi, kimyasal reaksiyon hızı/derişimin tepkime hızına etkisi, tuz çözeltilerinde kimyasal denge, reaksiyon ısısının hesaplanması, indirgenme-yükseltgenme reaksiyonları, asit-baz titrasyonları.

2 MAT181 MATEMATİK I (4-0-4) 6 AKTS Sayılar, Doğrular, Çemberler ve paraboller, Fonksiyonlar ve grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Limit ve limit alma kuralları, Süreklilik, Türev ve türev alma kuralları, Zincir kuralı ve parametrik denklemler, Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Ters fonksiyonlar ve türevleri, Logaritma ve Üstel fonksiyonların türevi, Kapalı fonksiyonların türevi, Monoton fonksiyonlar ve birinci türev testi, Fonksiyonların ekstremum değerleri, Türevlenebilir fonksiyonlarla ilgili teoremler, Bükeylik, Fonksiyonların grafiklerininin çizimi, Belirsiz şekiller ve L Hopital kuralı, Diferensiyeller. GDM101 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0-2) 4 AKTS Gıda Mühendisliğinin tanımı, Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili bilgiler, Gıda mühendisliğinin tarihçesi, içeriği, ilgi ve çalışma alanı, genel temel bilgiler, gıda bilimi, gıda teknolojisi, gıda dayandırma yöntemleri, gıda kalite kontrol, gıda işlemleri ve teknolojileri, Türk Gıda Endüstrisi. GDM103 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ (2-2-3) 4 AKTS Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve gömülü sistemler gibi bilgi saklayan ve işleyen cihazlar, çevre birimleri, veri saklama ortamları, veri büyüklükleri (bit, bayt, KB, MB, GB, vs.), dosyada ve veri tabanında veri saklama, işletim sistemleri, Internet, web tarayıcılar, kelime işlemci, işlem tabloları, sunu hazırlama, resim ve çizim programları, güncel MS Windows ve MS Office sürümlerinin kullanımı GDM105 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Giriş, tarihsel gelişim süreci içinde etiğe bakış, temel etik kuramı tipleri, etiğin temel ilkeleri, tutarlılık, öznel etik modeli, sonuçlar, nesnel etik modeli, önemseme, sorumluluk etiği, insanın davranış yükümlülükleri, değerler etiği, altın kural, evrensel değerler, etiğin ampirik bilimlerle ilişkisi, etiğin normatif bilimlerle ilişkisi, eğitim ve etik, etik gerekçelendirme, somut bir gerçek ve somut bir olguyla ilişkilendirme, etik gerekçelendirme yöntemleri, etiğin küresel ve evrensel boyutu, iş ve meslek etiği (uygulamalı etik), bir kurum olarak Meslek, bilimsel mesleki etik standartlar, mühendislik etiği ilkeleri, Gıda Mühendisliği ve Etik, TMMOB mesleki davranış ilkeleri, Dünya Mühendisler Birliği nin etik kodları, Örnekler. TÜR181 TÜRK DİLİ I Türk Dili dersinin içeriği ve amacı, Dil( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi), Yeryüzündeki Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Kaynakları Bakımından Dil Aileleri, Yapı Bakımından Dil Grupları, Türk Dilinin Tarihi Devirleri, Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi, Eski Türkçe- Orta Türkçe- Yeni Türkçe- Modern Türkçe, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Türkçenin Güncel Sorunları, Dil Yozlaşması, Kültür ve Medeniyet Kavramları/ Kültür

3 Çeşitleri, Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri, Kelime Gruplarının Çeşitleri, Cümlenin Unsurları. YDL183 YABANCI DİL I Okuma metinleri, dinleme metinleri, genel konular üzerine konuşmaları için hazırlanmış cümleler, duygu ve düşüncelerini yazmaları için seçilmiş konular. 2. YARIYIL FİZ182 FİZİK II (3-0-3) 4 AKTS Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Amper Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu. FIZ192 FİZİK II LABORATUVARI (0-3-1) 1 AKTS İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramlar.ohm yasasının öğrenilmesi, Kirchhoff yasalarının öğrenilmesi, elektrik alan ve eş potansiyel çizgileri kavramını pekiştirmek,bir elektroliz hücresi kullanarak elektrik akımının iletilmesini öğrenmek, d Arsonvalmetre'nin akım ve gerilim ölçümlerinde nasıl kullanılacağını öğrenmek, Wheatstone Köprüsü yöntemi ile direnç ölçmeyi öğrenmek,seri bağlı direnç ve kondansatörden oluşan bir devrenin davranışınının incelenmesi,alternatif akım ve gerilim ölçmeyi öğrenmek ve seri bağlı RLC devresinin analizi, manyetik alan çizgilerini gözlemek ve manyetik alanın şiddetini belirlemek MAT182 MATEMATİK II (4-0-4) 6 AKTS Belirli integral, İntegral hesabın temel teoremleri, Belirsiz integral, Temel integral formülleri, Çeşitli İntegral alma teknikleri, trigonometrik integraller, Genelleştirilmiş İntegraller, Belirli integralin uygulamaları: alan, hacim, yüzey alanı, yay uzunluğu, ağırlık merkezi,,diziler ve seriler, Diziler ve serilerde yakınsaklık, Seriler için yakınsaklık testleri, Kuvvet serileri ve yakınsaklık yarıçapı. Taylor Formülü, Parametrik eğriler ve Kutupsal koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarda alan ve uzunluk. GDM102 ANALİTİK KİMYA (2-0-2) 3 AKTS Kimyasal analizde hatalar, verilerin istatiksel düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, gravimetrik yöntemler, volumetrik yöntemler, sulu-çözelti kimyası, iyonik denge, kompleks sistemlerde denge hesapları, nötralizasyon titrasyonlarının teorisi, kompleks asitler/bazların titrasyon eğrileri, çöktürme titrasyonları.

4 GDM104 ORGANİK KİMYA (2-0-2) 3 AKTS Alkanlar, alkenler, aromatik hidrokarbonlar, alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar, karboksilli asitler, stereoizomeri, karbonhidratlar, aminoasitler, proteinler. GDM106 TEKNİK VE MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİ (2-1-2) 4 AKTS Tanıtım, teknik çizim kuralları, geometrik çizimler, izdüşümler ve görünüş çıkarma, perspektif (aksonometrik, eğik) görünüşler, kesit alma ve kesit görünüşler, ölçek ve ölçülendirme. GDM108 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (1-2-2) 3 AKTS Problem çözümlerinin sistematik adımlarla ifade edilmesi, algoritma mantığı ve şemalarının çeşitli problemler için oluşturulması, çeşitli programlama dillerinin kısa tanıtımı programlamada yorumlama ve derleme mantığının açıklanması, yüksek seviyeli bir programlama dili kullanarak matematik ve mühendislik problemlerinin çözümlerini oluşturmak, sabitlerin, değişkenlerin tanıtımı, ifadeler ve atama deyimlerinin kullanımı, mantıksal operatörlerin kullanımı, arşiv ve gömülü hazır fonksiyonların ayrı ve program içersinde kullanımı, program kullanarak ve bağımsız olarak grafiklerle verilerin değerlendirilmesi. GDM110 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (2-0-2) 3 AKTS Statiğin prensipleri, vektörel işlemler, düzlemde kuvvetler sisteminin bir noktaya indirgenmesi; düzlem genel kuvvetlerde bileşke, denge, düzlemde paralel kuvvetlerin merkezi; çizgisel ve düzlemsel şekillerin ağırlık (geometrik) merkezi; Pappus-Guldinus teoremleri; yayılı yükler, düzlemde bir cismin serbestlik derecesi; düzlemde bir kuvvetin statik değeri; düzlemde bağ çeşitleri ve bağ kuvvetleri; düzlemde bir cismin bağlanması (eksik bağlı, tam bağlı ve fazla bağlı cisimler) ve bağ kuvvetlerinin hesabı, kafes sistemlerinin çözüm yöntemleri, oynak sistemler, virtüel iş ilkesi, potansiyel enerji, korunumlu kuvvetler TÜR182 TÜRK DİLİ II Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem...), Yazım kuralları (Büyük harflerin yazılışı, sayıların yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı), Yazım kuralları (Deyimlerin, ikilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı), Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri), Anlatım bozuklukları, Anlatım türleri (yazılı anlatım: öz geçmiş, dilekçe.), Anlatım türleri (yazılı anlatım: hikaye, roman, tiyatro, şiir...), Anlatım türleri (sözlü anlatım), Bilimsel araştırma teknikleri.

5 YDL184 YABANCI DİL II Okuma ve dinleme metinleri, genel konular üzerine konuşmaları için hazırlanmış cümleler, duygu ve düşüncelerini yazmaları için seçilmiş konular. 3. YARIYIL GDM201 GIDA KİMYASI VE BİYOKİMYASI (3-0-3) 5 AKTS Su-buz, asit-baz kavramları, tampon sistemler, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, nükleik asitler ve yüksek enerjili bileşikler, vitaminler ve mineraller, doğal toksik maddeler ve kontaminantlar, fenolik bileşikler, doğal renk maddeleri ve lezzet bileşenleri, alkoller, glikozitler, alkaloidler, hücre ve biyokimyasal organizasyonu. GDM203 GENEL MİKROBİYOLOJİ (2-2-3) 3 AKTS Mikrobiyolojinin tarihi ve gelişimi, mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı, hücre kimyası, prokaryotik protistalar (monera), bakterilerin morfolojik özellikleri ve anatomik yapısı, bakterilerde üreme, mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi, küf mantarlarının genel özellikleri ve üremeleri, mayalar ve genel özellikleri, algler ve genel özellikleri, protozoonlar ve genel özellikleri, virusların genel özellikleri ve viruslerda üreme, mikrorganizmaların beslenmesi, mikrobiyolojik besiyerleri, uygulamalar. GDM205 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (2-2-3) 6 AKTS Birimler ve birim sistemleri, akışkan özellikleri, akışkanların statiği, hidrostatik basınç, düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri, akışkanların kinematiği, lagrange ve euler yöntemleri, bir, iki ve üç boyutlu akımlar, ideal ve gerçek akışkanların bir boyutlu akımının temel denklemleri, laminer ve türbülanslı akımlar, ideal ve gerçek akışkanların iki boyutlu akımları, çevrintili ve çevrintisiz akımlar. GDM207 FİZİKSEL KİMYA (2-0-2) 3 AKTS Fizikokimyada temel kavramlar, temel kanunlar, madde ve halleri, kritik noktalar, hal geçişleri ve eşitlikleri, gaz ve gaz kanunları, kinetik gaz teorisi, barometrik dağılım yasası, gerçek gazlar ve gerçek gaz denklemleri, sıvı ve özellikler, buhar basıncı ve dış basınçla ilişkisi, sıvıların yüzey gerilimi ve viskozitesi, katı ve özellikleri, kristal ve amorf katılar, elementel hücre ve kristal tipleri, sorpsiyon, koligatif etki.

6 GDM209 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ (3-0-3) 4 AKTS Diferansiyel denklemlerin tanımı, çeşitleri ve sınıflandırılması, çözüm kavramları ve çeşitleri, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, bazı özel çözüm yöntemleri (çarpanlarına ayırma, değişken değiştirme, kutupsal koordinatlara dönüştürme, mertebe yükseltme...), ikinci mertebeden denklemler, sabit katsayılı denklemler için operatör yöntemi, sabitin değişimi yöntemi, değişken katsayılı diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemleri. GDM211 MALZEME BİLİMİ Yapı malzemelerinin sınıflandırması, fiziksel özellikler: permeabilite, kapilarite, malzemelerin sınıflandırılması, malzemelerin iç yapısı, atom modelleri, yapıları ve sıraları. atomlar ve moleküllerarası kuvvetler, kristal yapılar ve kusurlar, amorf yapılar, kohezyon, katıların yapıları, yapı tipleri, iyonik, kovalan, metal ve zayıf bağlar, katı yapılardaki bağ, kübik yapılar, yüzey merkezli kübik yapı, hacım merkezli kübik yapı, kafes parametreleri, metaller, mekanik özellikler, basit çekme, basma, sertlik, elastik ve plastik deformasyonlar, atomik difüzyon, dislokasyonlar, ısıl işlem, agrega ve beton. YDL285 YABANCI DİL III (4-0-4) 2 AKTS Gıda mühendisliği ile ilgili ingilizce terimler, ingilizce teknik yazılı metinlerin okunması ve anlaşılması, akademik metinlerin yazım tekniklerinin kavranması. AİT 281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler GDM901 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE ETİK (2-0-2) 3 AKTS Gıda-insan ilişkisinde tarihsel süreç, gıda mühendisliği eğitiminde tarihsel süreç, meslek yasaları/yasa tasarıları, mesleki teşekküller (oda, dernek, vakıf vs.) ve bunlarla ilişkiler, mesleki sorumluluklar, meslektaşlar arası ilişkiler, mesleki suistimaller, diğer mesleklerle ilişkiler, gıda mühendisi-işveren ilişkileri, gıda mühendisi-çalışan ilişkileri, bilirkişilik ve bilirkişilik sorumlulukları, gıda mühendisinin toplumsal sorumluluğu, genel gıda mevzuatı

7 4. YARIYIL GDM202 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ (3-0-3) 5 AKTS Mikroorganizmalar ve gıdalar, gıdaların kontaminasyon kaynakları, mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler (iç faktörler, dış faktörler), gıda koruma yöntemleri (kontaminasyonun önlenmesi, kontaminantların gıdalardan uzaklaştırılması, mikrobiyal üremenin önlenmesi, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi), gıda kaynaklı hastalıklar, gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolü. GDM204 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVARI (0-3-1) 2 AKTS Mikroorganizmalarla laboratuvar çalışmaları üzerine temel teknikler, Örnek çalışmalarla gıdalardan saf koloni elde etme, koloni sayısı belirleme, koloni bulma ve mikroorganizmaların kontrolü, Mikrobiyolojik analizlerle kalite belirlenmesi. GMM206 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ (3-1-3) 5 AKTS Birimler, temel ve türetilmiş ölçü kavramları, matematiksel hesaplama yöntemleri, stokiyometrik ilişkiler, gazlar, sıvılar ve katılar, kütle denkliklerinin kuruluşunda temel prensipler, enerji denklikleri, termofizik, termokimya, ısı aktarımı ve temel kavramlar, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon, ısı değiştirici tasarımı. GDM208 TERMODİNAMİK (2-2-3) 5 AKTS Termodinamiğin temel kavramları: sıcaklık, enerji, iş, ısı, kapalı ve açık sistemler, saf madde ve karışımların hal değişim denklemleri ve faz grafikleri, denge ve entropinin tanımı, tersinir ve tersinmez prosesler, ideal ve ideal olmayan faz değişimleri, reaksiyon kinetiği, kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal denge. GDM210 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz, nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi, alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları, amortisman ve vergi, enflasyon etkisi. GDM212 OLASILIK VE İSTATİSTİK (3-0-3) 4 AKTS İstatistiğin mühendislikteki önemi, olasılık teorisinin esasları, rastgele değişken ve rastgele olay, olasılık kavramı, rastgele değişkenlerinin dağılımları, dağılımların parametreleri, statistik

8 momentler, ortalama, varyans, frekans analizi, parametrelerin tahmini, önemli olasılık dağılım fonksiyonları, örnekleme dağılımları, istatistik hipotezlerin kontrolü, basit doğrusal regresyon analizi, korelasyon katsayısı, çok değişkenli doğrusal olmayan regresyon analizi. YDL286 YABANCI DİL IV (4-0-4) 2 AKTS Gıda mühendisliği ile ilgili teknik okuma, yazma, konuşma, anlama ve iş hayatı için ingilizce. AİT 282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler. GDM902 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR (2-0-2) 3 AKTS Güncel gıda proses teknolojileri, vurgulu elektrik alan, yüksek basınç, manyetik alan, kızılötesi, radyo dalgaları, ohmik ısıtma, işınlama, morötesi ışık, ultrason, isıl olmayan işlemler, süper kritik akışkanlarla ekstraksiyon, mikrodalga teknolojisi, belirleyici mikrobiyoloji, elektrolize su, ozon 5. YARIYIL GDM301 GIDA TEKNOLOJİLERİ I (3-0-3) 5 AKTS Tahıl işleme teknolojisi, meyve ve sebze işleme teknolojisi, bitkisel yağ teknolojisi. GDM303 GIDA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI I (0-3-1) 2 AKTS Tahıl işleme teknolojisi uygulamaları, meyve ve sebze işleme teknolojisi uygulamaları, bitkisel yağ teknolojisi uygulamaları GDM305 ENSTRÜMENTAL ANALİZ (3-2-4) 4 AKTS Modern cihazlar kullanılarak yapılan analiz metodları, kromatografiye dayanan analiz metodları (kağıt, kolon, ince-tabaka, gaz ve sıvı kromatografileri); spektroskopiye dayanan analiz metodları (uv-görünür spektroskopi, fluoresans, enfrared ve atomik absorpsiyon spektroskopileri), elektroforez ve potansiyometri konuları

9 GDM307 ISI TRANSFERİ (2-2-3) 5 AKTS Isı transferinin temel ilkeleri, fick yasası, isı iletim katsayıları, yatışkın durumda ısı transferi, film katsayıları, doğal ve itimli konveksiyonda genel katsayı kavramı, isıl kayıplar ve yalıtım, ısı değiştiriciler, katıların ısıtılması ve soğutulması, radyasyon, yatışkın olmayan ısı iletimi. GDM309 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER I (3-0-3) 5 AKTS Gıda endüstrisinde kullanılan temizleme, ayırma ve sınıflandırma sistemleri, kümülatif ve diferansiyel elek analizi problemleri, öğütme işlemlerinde kullanılan ekipmanlar, kırma ve öğütmede kullanılan temel kanunlar ve teorik güç hesaplama, karıştırma ve yoğurma sistemleri bunların teorik güç tüketimi hesaplamaları, emülsifiye etme temel prensipleri ve ekipmanları, filtrasyon işlemlerinde basınç değişimi teori ve problem çözümü GDM311 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Proje kavramları, gıda projeleri ve özellikleri, proje konusunun belirlenmesi ve proje kararı, projenin gerekçesi ve piyasa etüdü, proje ölçeği ve kuruluş yeri seçimi, projenin teknik yönü, proje giderleri ve gelirleri, projelerin teknik değerlendirilmesi, projelerin mali açıdan değerlendirilmesi, projelerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi, AB proje çevrim yönetimi GDM313 SOĞUTMA TEKNİĞİ Soğuk eldesi ve kimi tanımlar, soğutucu maddeler ve özellikleri, buhar çevrimleri, soğutma sistemleri, kompresyonlu soğutma sistemlerinin ana bölümleri, soğuk depoların planlanması ve yapımında kritik etmenler, besin dondurma yöntemleri ve dondurucular. besinlerin soğuk koşullarda dondurulmaksızın depolanması, dondurarak depolama, bitkisel besinlerin dondurularak depolanması, dondurularak depolanan bitkisel besinlerdeki kimyasal değişmeler, süt ürünlerinin ve yumurtanın dondurularak depolanması, et ve su ürünlerinin dondurularak depolanması, dondurularak depolanan etteki fiziksel ve kimyasal değişmeler, donmuş besinlerin çözündürülmesi. GDM315 LABORATUVAR TEKNİKLERİ Laboratuvar kuralları ve güvenliği, laboratuvar malzemeleri, temel laboratuvar işlemleri, analize yönelik örnek hazırlama, çözelti hazırlama ve farklı prensiplere dayalı aletsel analizler

10 GDM903 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM (2-0-2) 3 AKTS Genel tanımlar, gıda işleme operasyonları ve mühendislik prensiplerinin uygulanması, reaktor dizaynı, evaporasyon, filtrasyon, distilasyon ve karıştırma sistemleri. fabrika organizasyonu, planlama, fizibilite ve kapasite çalışmaları, proje araştırma-geliştirme faaliyetleri, pazar ve yer araştırmaları, proses tasarımı, proses akım şemaları, malzeme ve ekipman seçimi, yönetim ve ekonomik değerlendirilme teknikleri 6. YARIYIL GDM302 GIDA TEKNOLOJİLERİ II (3-0-3) 5 AKTS Süt teknolojisi, süt işletmelerinde işlem aşamaları, starter kullanımı, yoğurt teknolojisi, tereyağı üretimi, süt tozu üretimi, dondurma teknolojisi, et teknolojisi, etin bileşimi ve yapısı, et muhafazası, et işleme ilkeleri ve et ürünleri. GDM304 GIDA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI II (0-3-1) 2 AKTS Süt ve süt ürünleri analizleri, et ve et ürünleri analizleri GDM306 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER II (3-0-3) 5 AKTS Membran ayırma sistemleri ile gıda sanayinde kullanılan santrifügasyon işlemlerinin teori ve uygulamaları, Isı ve kütle transfer işlemlerinin örnekleri; destilasyon ve uygulamaları, gaz absorpsiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu ve uygulamaları, buharlaşma ve evaparatörler, kristalizasyon ve kristalizatörler, rutubetlendirme ve rutubet giderme, kurutma yöntemleri ve kurutucular. GDM308 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI (0-2-1) 1 AKTS Akışkanların akışı (borularda basınç kaybı ölçümleri), akışkan yatak, plakalı ısı değiştiriciler, çift borulu ısı değiştiriciler, karıştırmalı kazan, ısıl iletkenlik ölçümü, tırmanan film buharlaştırıcı, kararsız rejim ısı transferi, gıdaların dondurulması, katı-sıvı ekstraksiyonu, tepsili kurutucu, çekiçli değirmen ve katıları işleme sistemleri, gazların ve sıvıların difüzyon katsayısı ölçümü. GDM310 KÜTLE TRANSFERİ (2-2-3) 4 AKTS Kütle transferinin esasları, faz dengesi ve ilgili diyagramlar, kararlı ve kararsız halde moleküler difüzyonun temel prensipleri, kütle transfer katsayıları için kullanılan modeller, konvektif kütle transfer katsayıları için korelasyonlar, ısı, kütle ve momentum transferi arasındaki anolojiler

11 GDM312 STAJ (0-0-0) 4 AKTS Gıda alanında faaliyet gösteren çeşitli özel veya kamu kurum/kuruluşlarında eğitim-öğretim süresinde öğrendiği bilgi ve mesleki görgüsünü pekiştirmek amacı ile Gıda Mühendisliği Bölümü nün staj yönergesine uygun olarak gerçekleştirilir. GDM314 GIDA KATKI MADDELERİ Katkı maddesi tanımlamaları, gıdalarda katkı maddelerinin kullanım amaçları, hangi gıdalarda hangi katkı maddelerinin hangi oranlarda kullanılacağı, katkı maddeleriyle ilgili ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler GDM316 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Gıdaların fiziksel, reolojik ve ısıl özellikleri, gıdaların elektromanyetik özellikleri, su aktivitesi ve sorpsiyon özellikleri, bu özelliklerin belirlenmesinde kullanılan enstrumental ve teorik metodlar. GDM318 GIDALARDA RENK Gıdalarda rengin önemi, tat ve diğer özellikler üzerine etkisi, renk maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler, gıdalarda kullanılan yapay renk maddeleri, gıdalarda kullanılan doğal renk maddeleri, bazı renk maddelerinin analizleri. SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1-2-2) 3 AKTS Her konuda topluma yararlı olabilmeyi öğrenmek için çeşitli konularda sorumluluk projeleri üreterek uygulamasını gerçekleştirmek ve sonuçlarını irdelemek. 7. YARIYIL GDM401 GIDA TEKNOLOJİLERİ III (3-0-3) 5 AKTS Şeker ve şekerli ürünler teknolojisi, kakao ve çikolata teknolojisi, çay teknolojisi, kahve teknolojisi, su ürünleri teknolojisi, meşrubat teknolojisi

12 GDM403 GIDA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI III (0-3-1) 2 AKTS Şeker ve şekerli ürünler analizleri, kakao ve çikolata analizleri, çay analizleri, kahve analizleri, su ürünleri analizleri, meşrubat analizleri GDM405 PROSES TASARIMI VE KONTROLÜ (1-2-2) 2 AKTS Proje araştırma-geliştirme faaliyetleri, pazar ve yer araştırmaları, tesis yeri, yakıt ve su kaynakları, ulaşım olanakları, malzeme ve emek dengelenmesi, ilgili konum ve mevzuatın saptanması, proses akım şemaları, kodlama ve rapor yöntemleri, projenin ayrıntılı akım çizelgelerinin çıkarılması, gerekli makina ve malzemenin ön şartnamelerinin hazırlanması, güç (elektrik, buhar) dağıtım ağları, isı ve madde denkliklerinin çözümü, gerekli tank, tepkime kabı, kütle aktarım araçları vb. boyut tasarımları, her örnek için (pompalar ve kompresörler, sentrifügasyon, ısı değiştiriciler, pastörizasyon, damıtma, paketleme, kurutma, buharlaştırma, kristalizasyon, fermentörler), mühendislik işlemlerinin prensiplerinin teknik spesifikasyonlarla beraber tasarım raporunda ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, tesis ve konum çizimleri, gider öngörümleri, maket. GDM407 KİNETİK VE REAKTÖR TASARIMI (2-2-3) 3 AKTS Kimyasal tepkimelerin termodinamiği, homojen tepkimelerin kinetiği, hız teorileri, hız eşitliklerinin analizi, reaktör tasarımına giriş, kesikli reaktör verilerinin analizi, ideal reaktörler, heterojen reaktörler, katalizli tepkimeler. GDM409 GIDA VE BESLENME Beslenme ve sağlık ilişkisi, besleyici ve sağlıklı bir diyetin bileşenleri; karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller ve beslenmedeki önemi; besin öğesi olmayan diğer yararlı bileşikler, sindirim ve emilim, enerji metabolizması, değişik yaş, cinsiyet, çalışma ve özel durumda olan birey ve gruplar için uygun beslenme planlarının yapılması. GDM411 GIDA REOLOJİSİ Reolojinin tanımı ve tarihi, kesme ve kuvvet tanımları, reolojik davranış modelleri, akış parametlerinin hesaplanması, reolojik özellikleri etkileyen parametrelerin ele alınması, çeşitli gıdaların reolojik karakterizasyonu ve karşılaştırılması. GDM413 HAZIR YEMEK TEKNOLOJİSİ Tarihsel gelişim ve sınıflandırılması, toplu beslenme sistemi ve yönetimi, hazır yemek konserveleri üretiminde ön işlemler, hazır yemek konservelerinde kullanılan hammaddeler,

13 katkılar, ambalajlama, ısıl işlem tekniği, çeşitli hazır yemek formülasyonları ve işlenmesi, konserve üretim tekniğinde uygulamalar, kalite kontrol, muhafaza ve nakliye, hazır yemek endüstrisinde kalite güvence sistemleri. GDM415 SU TEKNOLOJİSİ Suyun tabiatta bulunuşu, suyun kimyası ve özellikleri, içme, kullanma ve sanayi sularında aranan özellikler, gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri, suların içerdiği maddeler ve bunların sebep olduğu olaylar, suların arıtılmasında uygulanan işlemler. GDM417 GIDALARDA DUYUSAL ANALİZLER Duyusal analizin ilkeleri, duyu organlarının yapısı ve algılamadaki rolleri, gıdaların duyusal nitelikleri, gıda maddelerinin duyusal olarak test edilme yöntemlerinin (tanımlayıcı, ayırt edici, tercih testleri) tanıtılması, duyusal ölçümleri etkileyen faktörler, duyusal analiz için örneklerin ve test odalarının hazırlanması ve kontrolü, duyusal analiz için kullanılacak panelist seçimi ve eğitimi, eşik değerinin belirlenmesi, laboratuvarda duyusal test yöntemleri uygulamaları ve uygulamada dikkat edilecek hususlar. GDM419 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ Fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılan starter kültürler, yoğurt, peynir, tereyağı, ayran, meyveli yoğurt, kımız, kefir üretim teknolojisi. fermente süt ürünlerinin ambalajlanması ve depolanması, fermente süt ürünlerinde genel kalite kontrolleri. GDM421 BAHARATLAR Baharatların tanımlanması ve sınıflandırılması, üretimi, ticari önemi ve tüketimi, etken bileşikleri, hasat sonrası uygulanan işlemler, kurutulması, temizlenmesi ve sınıflandırılması, işleme teknolojisi, öğütülmüş baharatlar, ekstraktlar, esanslar, uçucu yağlar, baharatların ambalajlanması ve depolanması. GDM423 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Önemli gıda endüstrisi atıkları, süt işleme atıkları, su ürünleri işleme atıkları, et işleme atıkları, yağ işleme atıkları, patates işleme atıkları, gazlı içeceklerin işleme atıkları, fırın ürünleri işleme atıklarının değerlendirilmesi, güncel atık değerlendirme örnekleri, çöplerin geri dönüşümü, kompost işlemi ve biyogaz üretimi.

14 GDM425 GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmekyapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi. 8. YARIYIL GDM400 DİPLOMA ÇALIŞMASI (0-6-3) 6 AKTS Diploma çalışması, gıda mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları derslerden edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları tasarım ağırlıklı olmak üzere kuramsal, uygulamalı veya deneysel nitelikli bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasıdır. öğrenciler; ofis programlarını (kelime işlemci, hesap tablosu, sunum vs.) ve gerekli tasarım yazılımlarını kullanarak, diploma çalışması yazım kılavuzundaki kurallara da uygun bir şekilde bir diploma çalışması hazırlamakla yükümlüdürler. GDM402 GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON Gıda Endüstrisinde hijyen ve sanitasyon kavramları ve önemi, gıdalarda kontaminasyon kaynakları ve önlenmesi, gıda işletmelerinde temizlik ve sanitasyon uygulamaları, haccp'in tanıtımı, personel hijyeni ve eğitimi, deterjan ve dezenfektanlar, böcek kontrolü, gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri ve dezenfeksiyon, atık ürün işlemleri. GDM404 GIDA KALİTE KONTROL Kalite kavramı ve gıda kalite kriterleri, Türkiye de gıda kontrolünün tarihçesi, Kalite güvencede temel kavramlar ve ilgili tanımlar (ISO, GMP, HACCP, GAP), kalite güvence organizasyonu ve görevleri, kalite kontrol kartları ve yorumu, gıdalarda renk, tekstür ve reolojik özellikler, gıdaların duyusal özellikleri ve duyusal analiz yöntemleri, gıda kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar, Türk Mevzuatına giriş, Türk Standartları, Gıda Mevzuatı ve hazırlanma gerekçeleri, Türk Gıda Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Gıdaların Üretimi-Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik, AB de gıda mevzuatı ve gıda denetimi. GDM406 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkiye de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihsel gelişimi, işyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar, iş kazalarında yapılacak hukuki işlemler, iş sağlığı ve güvenliği terminolojisi, gıda sektöründeki iş güvenliğiyle ilgili riskler, iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve

15 güvenliği mevzuatı, iş güvenliği ile ilgili kurumlar, gıda sektöründe iş güvenliği uygulamaları, süreç tehlike analizi, risk analizi ve değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, çalışanların işyerinde beslenmesine ilişkin var olan uygulamalar ve öneriler. GDM408 NANOTEKNOLOJİ Nanoteknoloji genel bilgiler, nanoteknolojinin atomik ve moleküler temelleri, makro, mikro, nano yapılar, nanotanecik üretim yöntemleri, güvenli nanoteknoloji, nanoteknolojide son keşifler ve buluşlar, nanosistemler, moleküler arası kuvvetler ve potansiyeller, gıda endüstrisinde nanoteknoloji uygulamaları, gıdaların nanosistemler olarak değerlendirilmesi, nanotekniklerin gıda üretiminde sunduğu özel avantajlar, nanoteknolojik yaklaşımlar uygulanarak gerçekleştirilmiş çeşitli uygulamalardan örnekler. GDM410 GIDA ENDÜSTRİSİNDE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ Mikrodalga ışınlar, mikrodalganın gıda maddesi ile etkileşimi, mikrodalga ile ısıtmanın prensibi, gıdaların mikrodalga ile ısıtılmasına etki eden faktörler, gıda proseslerinde mikrodalga uygulamaları, mikrodalga uygulanan gıdaların besin değerindeki değişim, mikrodalga uygulamalarının sağlık üzerine etkisi ve güvenilirliği, mikrodalga uygulamasının avantajları ve dezavantajları. GDM412 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Peynirin besin değeri, peynirlerin sınıflandırılması, peynir hammaddesi süt, peynir yapımında kullanılan katkı maddeleri ve işlem yardımcısı maddeler sütün peynir üretimine hazırlanması, pıhtılaştırılması ve telemenin işlenmesi, starter kültürler, peynirin olgunlaştırılması, peynirde ambalajlama, yerli ve yabancı tip peynirlerin teknolojisi anlatılmakta; peynir kusurları ve alınabilecek önlemler belirtilmekte; peynir suyunun değerlendirilmesi. GDM414 GELENEKSEL GIDALAR Geleneksel gıdaların tanımı, önemi, bölgesel dağılımı ve diğer temel kavramlar, türk beslenme kültürü, coğrafi işaretleme, geleneksel süt ürünleri, geleneksel tahıl ürünleri, geleneksel et ürünleri, geleneksel meyve sebze ürünleri, geleneksel içecekler, geleneksel şekerli ürünler, geleneksel fermente gıdalar, geleneksel gıdalarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler, geleneksel gıdaların üretim teknikleri ve endüstriye uygulanabilirliği, geleneksel gıdaların besleyici değeri, geleneksel gıdaların üretiminde ıso 9001, ıso ve haccp uygulamaları, geleneksel gıdalar için engeller teknolojisinin kullanımı.

16 GDM416 GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Gıda bozulmaları ve muhafazası, muhafaza metotları, ambalaj ve ambalajlama, ambalaj materyalleri ve kaplar, cam esaslı ambalajlar, sert, yarı esnek ve esnek ambalaj materyalleri, ahşap ambalaj materyalleri, aliminyum ve teneke ambalaj materyalleri, kalay ve laklama yöntemleri, korozyon, sülfür kararması ve paslanma, laklama, çok katlı ambalaj malzemeleri, baskılı ambalaj malzemeleri, film ve folyo esaslı ambalajlar ile ambalajlama, gıdaların koruyucu gazlar ile muhafazası (kontrollü ve modifiye atmosfer), barkod sistemi, akıllı ambalajlama teknolojisi, ambalajlamada yenilikler, yenilebilir ambalajlar. GDM418 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ Gıda endüstrisinde üretilebilme potansiyeli olan yeni gıda ürünü geliştirme stratejileri ve tüketici eğilimleri; yeni ürün fikirlerinin değerlendirilmesi, panel testleri, ürün özellikleri, duyusal değerlendirme teknikleri, yeni ürün konseptleri çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi, prototip ürünün belirlenmesi ve tasarımı, ürün spesifikasyonlarının belirlenmesi, formülasyon, ingredientler ve fonksiyonel özellikleri, reçete optimizasyonu, mevcut ürünlerin maliyet ve içerik yönünden iyileştirilmesi, tüketici kabul testleri, pazarlama stratejileri, son ürünün raf ömrünün ve güvenilirliğinin tespiti, ambalaj seçimi ve etiket tasarımı, piyasaya sunumu ve dağıtımı, mevcut ürünlerin fonksiyonel hale getirebilme olanakları kapsamında çeşitli şekillerde zenginleştirme çalışmaları. GDM420 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Çay üretim teknolojisi, çayın kalite kriterleri, kahve, kakao, kako tozu ve yağı, kakaolu ürünler teknolojisi, çikolata ve çikolata üretim aşamaları, şeker üretimi, şekerleme teknolojisi, şekerlemede kullanılan hammaddeler, sert ve yumuşak şeker üretimi, lokum, pişmaniye, pekmez, tahin ve tahin helvası üretimi, fermente ürünler, çeşitli geleneksel gıdaların üretimi. GDM422 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ Fermantasyon teknolojisinin gıda endüstrisindeki yeri ve önemi, fermantasyonun tanımı, fermantasyon çeşitleri, alkol fermantasyonu, laktik asit fermantasyonu, asetik asit fermantasyonu, sitrik asit fermantasyonu ve fermantasyon için gerekli hammaddeler, fermentasyon mikroorganizmaları, maya ve bakterilerin hücre yapıları, çoğalmaları ve gelişme koşulları, turşu üretim teknolojisi, zeytin üretim teknolojisi, sirke üretim teknolojisi, şarap üretim teknolojisi, bira üretim teknolojisi, distile alkollü içkiler teknolojisi, boza üretim teknolojisi. GDM424 GIDALARIN PAZARLANMASI Pazarlamanın tanımı, kapsamı, gelişimi ve yeni trendler, temel pazarlama teknikleri ve gıda pazarlama, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazar çeşitleri, pazar talebinin tahmini, hedef pazar seçimi, ürün, fiyat ve dağıtım stratejileri, finans, personel ve halkla ilişkiler, gıda pazarlamasını etkileyen tarımsal faktörler (cobweb ve king kanunları), gıda işletmesi tedarik

17 sisteminin pazarlamaya etkisi, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar ve uluslararası pazarlar, pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma ve satış tahminleri, mamul, fiyat, pazarlama iletişimi, kişisel satış ve satış geliştirme, reklam ve halkla ilişkiler, reklamların tanımı, çeşitleri ve önemi, satış sürecinin aşamaları, dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım, aracılar ve bayilik sistemi, marka kavramı, markalaşma süreci, marka ve müşteri sadakati, reklamların tanımı, çeşitleri ve önemi, örnek olayların irdelenmesi ve genel değerlendirme. GDM426 SÜT TEKNOLOJİSİ Sütün önemi, taşınması ve soğukta muhafazası, süte uygulananan teknolojik işlemler, sütün temizlenmesi (klarifikasyon), süt yağ oranının standardizasyonu ve separatörler, sütün homojenizasyonu ve homojenizatörler, sütün gazlarının alınması, süte uygulanan ısıl işlemler, ısıtıcılar, pastörizasyon ve sterilizasyon, içme sütü teknolojisi, süt işletmelerinde sanitasyon, dondurma üretim teknolojisi, koyulaştırılmış süt ürünleri teknolojisi, süt tozu üretim teknolojisi, sütün raf ömrünün uzatılmasında ısıl işleme bağlı olmayan yöntemler (mikrofiltrasyon, vurgulu elektrik alan, yüksek hidrostatik basınç, ultrasound, mikrodalga,uv vb. uygulamalar)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ 611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ FİZ183 FİZİK I Giriş. Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareketler ve Newton kanunlarının diğer

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ 1. SEMESTER MF-107 MATEMATİK I (3-0) 3 Fonksiyonlar; Logaritma ve üstel fonksiyonlar; Trigonometri;

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU DERS KATALOGU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ders Adı Bölümü Ders Sorumlusu Mesleki İngilizce I Bahar Gıda Mühendisliği Yrd.Doç.Dr. Mustafa FİNCAN DERS SAATİ: 2 ECTS: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı