EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BAŞARILI SANAYĐ KURULUŞLARI 2009 TAKVĐM YILI BAŞARI ÖDÜLLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BAŞARILI SANAYĐ KURULUŞLARI 2009 TAKVĐM YILI BAŞARI ÖDÜLLERĐ"

Transkript

1 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BAŞARILI SANAYĐ KURULUŞLARI 2009 TAKVĐM YILI BAŞARI ÖDÜLLERĐ 1

2 Sanayileşmek; en büyük ulusal davalarımız arasında yer almaktadır. 2

3 DEĞERLĐ SANAYĐCĐMĐZ, 2009 yılının özellikle de sanayide öncü olan şehirlerimizde ciddi yaralar açtığını, Đzmir in de bu şehirlerimizden biri olduğunu biliyoruz. Gerek iç, gerekse dış piyasalardaki durgunluktan, üretim kayıplarına, kapasite düşüşlerinden, ücretsiz izin uygulamalarına ve işçi çıkarımına kadar olumsuzluklar tüm yurtta olduğu gibi Đzmir de de varlığını göstermiştir. Krizin etkilerini reel sektör üzerinde yoğun olarak hissettirdiği, sanayicilerimizin eski üretim seviyelerine ulaşmaya çalıştığı, işveren üzerindeki ağır işçi ve üretim maliyetleri, yüksek vergi oranları ile mücadele ettiği bir dönemden geçilmiştir. Yani 2009 yılı global ekonomik krizin etkisi altında, krizin ağır yükünü taşıdığımız bir yıl olurken, 2010 yılı, gerek ülkemiz gerekse de dünya ülkeleri için toparlanma eğiliminde geçen bir yıl olmuştur yılının ise daha çok umut veren bir görünümde olmasından memnuniyet duyarken, ülkemizin mevcut risklerinin de gözardı edilmemesi gerektiğini tekrarlamakta fayda görmekteyim. Bizler özellikle son 1 yıldır Üretim Yoksa Kalkınmak Hayaldir diyoruz ve Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, faaliyetlerimizi bu doğrultuda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin üreten kesiminin her zaman için desteklenmesi gerektiği inancındayız. Bu inançla, geleneksel hale getirdiğimiz Odamızın Başarılı Sanayi Kuruluşlarını ödüllendirmekten gurur duymaktayız. Sanayici açısından zorlu geçen 2009 yılını değerlendirdiğimizde; üretim, yatırım, vergi, ihracat ve istihdam alanları ile yarattıkları marka ve gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmaları ile ödüle layık görülen firmalarımızı içtenlikle kutluyorum. Belirlemiş olduğumuz vizyon çerçevesinde 25 yıl ve 50 yıldır bizlerle birlikte büyüme ve kalkınma idealine yürüyen firmalarımızı da tebrik ediyoruz. Yerli veya yabancı sermayeli doğrudan yatırım ayırt etmeksizin, Đzmir i, bölgemizi ve Türkiye yi dünya rekabet koşulları içerisinde hak ettiği noktaya taşımak amacıyla yatırım faaliyetlerini sürdüren; ilgili kriterlerde ödül almış olsun ya da olmasın; tüm firmalarımız Odamız için, Türkiye için ayrı birer değerdir. Dünün tecrübesini bugünün gücüyle birleştirerek, yarınlarda da Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; Đzmir i ve Ege Bölgesi ni hak ettiği noktalara taşıma arzu ve gayretimizi sürdüreceğimizi belirtir, çok çalışarak birlikte daha güzel başarılara imza atacağımıza olan inancımı tekrarlamak isterim. Saygılarımla, Ender YORGANCILAR Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER EN YÜKSEK ÜRETĐM ÖDÜLÜ EN YÜKSEK YATIRIM ÖDÜLÜ EN YÜKSEK ĐHRACAT ÖDÜLÜ EN YÜKSEK VERGĐ ÖDÜLÜ EN FAZLA ĐSTĐHDAM ÖDÜLÜ KOBĐ LERE ÖZEL EN YÜKSEK ÜRETĐM ÖDÜLÜ KOBĐ LERE ÖZEL EN YÜKSEK YATIRIM ÖDÜLÜ KOBĐ LERE ÖZEL EN YÜKSEK ĐHRACAT ÖDÜLÜ KOBĐ LERE ÖZEL EN YÜKSEK VERGĐ ÖDÜLÜ KOBĐ LERE ÖZEL EN FAZLA ĐSTĐHDAM ÖDÜLÜ BAŞARILI AR-GE ÇALIŞMALARI ÖDÜLÜ BAŞARILI MARKA ÖDÜLÜ ODAMIZ ÜYELĐĞĐNDE 50 YILINI TAMAMLAMIŞ FĐRMA ÖZEL ÖDÜLÜ 4

5 MECLĐS HĐZMET ÖDÜLÜ YÖNETĐM KURULU ÖZEL ÖDÜLÜ ODAMIZ ÜYELĐĞĐNDE 25 YILINI TAMAMLAMIŞ FĐRMA ÖDÜLÜ HER MESLEK GRUBUNDA EN YÜKSEK ÜRETĐM ÖDÜLÜ HER MESLEK GRUBUNDA EN YÜKSEK YATIRIM ÖDÜLÜ HER MESLEK GRUBUNDA EN YÜKSEK ĐHRACAT ÖDÜLÜ HER MESLEK GRUBUNDA EN YÜKSEK VERGĐ ÖDÜLÜ HER MESLEK GRUBUNDA EN FAZLA ĐSTĐHDAM ÖDÜLÜ 5

6 EN YÜKSEK ÜRETĐM ÖDÜLÜ FĐRMA ÜNVANI ÜRETĐM (1.000 TL) 1- TÜPRAŞ-TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş. ĐZMĐR RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ HABAŞ SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR ĐSTĐHSAL ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SĐGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TĐC. A.Ş ĐZMĐR DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş. XX XX: RAKAMININ YAYINLANMASINI ĐSTEMEYEN FĐRMALAR 6

7 TÜPRAŞ TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş. ĐZMĐR RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ Tüpraş, Đzmit, Đzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerileri olmak üzere yıllık 28,1 milyon tonluk rafinaj kapasitesinin yanı sıra, iştirakleriyle (OPET, DĐTAŞ) beraber yarattığı katma değer ve cirosuyla ülkemizin en büyük sanayi kuruluşudur. Đzmir Rafinerisi, üretime 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile başlamış ve o tarihten bu yana gerçekleştirilen yatırımlar, darboğaz giderme çalışmaları ve ünite modernizasyonları sonucunda kapasitesi 11 milyon ton/yıla yükselmiştir. En Yüksek ÜRETĐM Ödülü Đzmir Rafinerisi 7,66 Nelson Kompleksite değeri ve % 71 beyaz ürün verimliliği ile modern ve kompleks bir rafineridir yılında % 52 ham petrol, ithal edilip şarja verilen ürünlerle beraber % 67 kapasite kullanımı ile 5,7 milyon ton ham petrol işlenmiş ve şarja verilen yarı mamullerle beraber ana ürünler olarak LPG, nafta, kurşunsuz benzin, jet yakıtı, motorin, madeni yağ, kalorifer yakıtı, fuel oil, asfalt, wax, ekstrakt ve diğer ürünlerden oluşan satılabilir 6,9 milyon ton petrol ürünü üretilmiştir. Türkiye nin tek baz yağ üretim tesisi Đzmir rafinerisinde olup, yıllık üretim kapasitesi 330 bin tondur. Avrupa Birliği Euro V normlarında motorin ve benzin üretmenin yanı sıra, ISO 9001 Kalite, ISO Çevre ve OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği belgeleri Đzmir Rafinerisinin tüm faaliyetlerinde kalite, çevre, toplum ve çalışan sağlığına verdiği önemin kanıtıdır. Đzmir Rafinerisi Laboratuvarı TS EN ISO/IEC standardına göre akreditedir. Yönetim Kurulu Bşk. / Genel Müdür : Ömer M. KOÇ / Yavuz ERKUT Adres : TÜPRAŞ Đzmir Rafineri Müdürlüğü Aliağa / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / HABAŞ SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR ĐSTĐHSAL ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ Habaş, 1956 yılında kurulmuştur. Şirket sınai ve tıbbi gazlar, doğalgaz, demir çelik, elektrik enerjisi alanlarında faaliyet göstermektedir. Başlıca ürünleri arasında; oksijen, nitrojen, argon, asetilen, hidrojen, protoksit d'azot, karbondioksit, helyum, gazaltı kaynak gazları, özel gazlar, sıkıştırılmış doğal gaz (cng), sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), kütük demir, nervürlü demir, filmaşin demiri ve elektrik enerjisi bulunmaktadır. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Mehmet Rüştü BAŞARAN / Osman ARAÇ Adres : Fuat Paşa Sok. No:26 Soğanlık Kartal / ĐSTANBUL Telefon / Faks : 0 (216) / 0 (216) Web : 7

8 PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Petkim, 1965 yılında TPAO öncülüğünde kurulmuştur. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin; "blok satış" yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ihale süreci sonucunda, 30 Mayıs 2008 tarihinde USD bedelle SOCAR&Turcas Petrokimya A.Ş.'ye devredilmiştir. Petkim, 50'yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün sanayimizin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumundadır. Petkim'in ürettiği hammaddelerden plastikler ve sentetik kauçuklar; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj sektörlerinin önemli girdileridir. Sentetik elyaflar ise tekstil sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi için girdi üretilmektedir. PETKĐM yılda yaklaşık 3 milyon ton brüt üretim gerçekleştirmektedir. PETKĐM, insana saygılı ve çevreye duyarlı üretim teknolojisiyle kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamımıza katkılarda bulunmaktadır. En Yüksek Yön. Kur. Bşk./ Yön. Kur. Bşk. Vekili : Vagif ALĐYEV / Erdal AKSOY Genel Müdür : Mehmet Hayati ÖZTÜRK Adres : PK Aliağa / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / ÜRETĐM Ödülü PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SĐGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TĐC. A.Ş. Sabancı Holding ile Philip Morris International ortaklığında, 1991 yılında kurulan PHILSA, Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye'de sigara üretimi yapan ilk özel sektör şirketidir. PHILSA tesislerinin inşaatı 1992 yılında, Đzmir Torbalı'da başlanmış ve PHILSA'dan ilk sigara sevkiyatı Ocak 1993'te yapılmıştır. Bugün PHILSA'da üretilen sigara markaları Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M, Lark, Bond Street, Lider 'dir. Yön. Kur. Bşk./Genel Müdür : Jean Claude KUNZ / Petr KARLA Adres : 7 Eylül Mah. Philsa Cad. No: Torbalı / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / 8

9 ĐZMĐR DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş. En 1983 yılında haddehanesini kuran ĐDÇ, 1987 yılında çelikhanesini de devreye alarak özel sektörün büyük demir çelik üreticileri arasına girmiştir. 1,32 milyon ton/yıl kapasiteli çelikhaneye sahip olan ĐDÇ'nin, 900 bin ton/yıl kapasiteli haddehanesinde 8-50 mm. arası çaplarda düz ve nervürlü beton çelik çubuklar üretilmektedir. Ağırlıklı olarak ihracata çalışan ĐDÇ, Türk ham çelik üretiminde % 3,83, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,55 paya sahiptir yılı bilanço verilerine göre Đzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu değerlendirmesinde; ihracat sıralamasında 25'inci, üretimden satışlarda 51'inci, satış hasılatında 66'ncı olmuştur. ĐDÇ, ayrıca Mısır, Malezya ve Umman gibi çeşitli ülkelere know-how transferleri, çelikhane ve haddehane ile ilgili ekipman kuruluşu, işletmeyi devreye alma, her türlü montaj ve danışmanlık konusunda da hizmet vermektedir. Yön. Kur. Bşk. : Halil ŞAHĐN Adres : Şair Eşref Bulvarı No:23/ / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / Yüksek ÜRETĐM Ödülü 9

10 EN YÜKSEK YATIRIM ÖDÜLÜ FĐRMA ÜNVANI YATIRIM (1.000 TL) 1- TÜPRAG METAL MADENCĐLĐK SAN. VE TĐC. A.Ş HABAŞ SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR ĐSTĐHSAL ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ ÖZKAN DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş TÜPRAŞ-TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş. ĐZMĐR RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 TÜPRAG METAL MADENCĐLĐK SAN. VE TĐC. A.Ş. Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye de metalik maden aramaları ve işletmeciliği yapmak üzere 1986 yılında % 100 yabancı sermayeli bir Türk şirketi olarak Ankara da kurulmuştur. Şirketin amacı, Türkiye de başta altın olmak üzere değerli metal cevher yataklarını aramak ve bulunan yatakların ekonomik olanlarını en ileri teknolojileri kullanarak ekonomiye kazandırmaktır. Bugüne kadar aldığı yüzlerce maden arama ruhsatında arama yapmıştır. Söz konusu arama çalışmaları sonucunda Uşak-Kışladağ ve Menderes-Efemçukuru gibi önemli altın yataklarını bulmuştur ve halen Türkiye nin birçok yerinde değerli metal arama faaliyetlerine devam etmektedir yılı için Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan kurumlar vergisi sıralamasında ,49 TL vergi ödeyerek Türkiye sıralamasında 38. sıraya yükselmiş bulunmaktadır. Yine Đstanbul Sanayi Odası nın 1968 den beri her yıl açıklamakta olduğu, ilk 500 firma içerisinde 2009 yılı itibariyle de 137. sırada yer almış bulunmaktadır. En Yüksek YATIRIM Ödülü Ayrıca şirket, EBSO tarafından 2010 yılında açıklanan Ege nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu nun bulunduğu listede 38. sıradan 18. sıraya yükselerek bir başarıya daha imza atmış durumdadır. Bunlara ek olarak, SGK Uşak Đl Müdürlüğü tarafından Uşak ta SSK primlerini düzenli ve zamanında ödeyen iş yerleri içinde 1. sırayı alan işletme olarak ödüllendirilmiştir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür: David Alan BICKFORD Adres : Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apt. No: 12/ ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / / HABAŞ SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR ĐSTĐHSAL ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ (Bakınız: ÜRETĐM) 11

12 ÖZKAN DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş. Türkiye de Çelik Profiller üretiminde, 60 yıla yaklaşan tecrübesi ile Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş., Aliağa Ağır Sanayi Bölgesinde : m 2 alanda kurulu ton/yıl kapasiteli çelikhane tesisleri, m 2 alanda kurulu ton/yıl kapasiteli, ince / orta ve kalın kesit olmak üzere üç ayrı haddehane ünitelerinden oluşan üretim tesisleri ile Entegre Demir Çelik tesisi olarak faaliyetini sürdürmektedir. En Katma değeri daha yüksek Daha Zor Ürün, Daha Çok Ülke ilkesine uygun olarak, özellikle 2000 yılından itibaren ürün portföyünü sürekli geliştiren Özkan Demir Çelik, 2002 yılından beri, 5 ana ürün grubunda, yaklaşık 200 ye yakın cins ve ebatta çelik profillerin ithal ikamesini karşılamaktadır. Özel sektörde en fazla çelik profil üreten ve ihraç eden kuruluş olarak, 5 kıtada 60 a yakın ülkeye ihracat yapmaktadır. Özkan Demir Çelik ISO 9001, ISO ve ISO Entegre Yönetim sistemleri sertifikaları ile; TSEK, TÜV, CE, Llyod s Register, Bureau Veritas, ABS Avrupa, Korean Register, RINA, DNV, Recognition Certificate for Manufacturer and Germanischer Lloyd s gibi uluslararası ürün yeterlilik sertifikalarına da sahiptir. Yüksek YATIRIM Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Seyit Mehmet ÖZKAN / B. Sami ALTIN Adres : Yenifoça Yolu üzeri 2. Km Aliağa / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / Ödülü TÜPRAŞ TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş. ĐZMĐR RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ (Bakınız: ÜRETĐM) PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Bakınız: ÜRETĐM) 12

13 EN YÜKSEK ĐHRACAT ÖDÜLÜ FĐRMA ÜNVANI ĐHRACAT (1.000 $) 1- HABAŞ SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR ĐSTĐHSAL ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ TÜPRAŞ-TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş. ĐZMĐR RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĐZMĐR DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş. XX 5- ÖZKAN DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş XX: RAKAMININ YAYINLANMASINI ĐSTEMEYEN FĐRMALAR 13

14 HABAŞ SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR ĐSTĐHSAL ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. ĐZMĐR ŞUBESĐ (Bakınız: ÜRETĐM) TÜPRAŞ TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş. ĐZMĐR RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ (Bakınız: ÜRETĐM) PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ En (Bakınız: ÜRETĐM) Yüksek ĐHRACAT Ödülü ĐZMĐR DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş. (Bakınız: ÜRETĐM) ÖZKAN DEMĐR ÇELĐK SANAYĐ A.Ş. (Bakınız: YATIRIM) 14

15 EN YÜKSEK VERGĐ ÖDÜLÜ FĐRMA ÜNVANI VERGĐSĐ (1.000 TL) 1- PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SĐGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TĐC. A.Ş PINAR SÜT MAMULLERĐ SANAYĐ A.Ş SCHNEIDER ELEKTRĐK SAN. VE TĐC. A.Ş JTI TÜTÜN ÜRÜNLERĐ SANAYĐ A.Ş PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYĐ A.Ş

16 PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SĐGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TĐC. A.Ş. (Bakınız: ÜRETĐM) En Yüksek VERGĐ Ödülü PINAR SÜT MAMULLERĐ SANAYĐ A.Ş yılında, Ortadoğu'nun en büyük üretim tesisi olarak kurulan ve Türk tüketicisini ilk uzun ömürlü, sağlıklı sütle tanıştıran Pınar Süt, Đzmir ve Eskişehir fabrikalarındaki faaliyetleriyle Türkiye ambalajlı süt pazarındaki liderliğini sürdürmektedir. Süt ve süt ürünlerini, en modern teknolojiyle üreterek tüketicisine sunan Pınar Süt, 35 bini aşan üreticisini destekleyerek Türkiye'de süt üretiminin artmasına da katkıda bulunmaktadır. Pınar, Nielsen araştırma şirketi tarafından her yıl gerçekleştirilen Markalar araştırmasına göre geçtiğimiz yıl (2009) Türkiye'de tüketicilerin kendilerine yakın hissettikleri 5. markadır. Yine aynı araştırmaya göre yüzde 29,2 ile ilk hatırlanan süt markası olan Pınar, 2009 yılı ortalamasına göre uzun ömürlü süt pazarında % 26,5 lik ciro payı ile lider konumdadır. Ayrıca KALDER tarafından Türkiye' de gerçekleştirilen ve Türkiye'nin rekabet analizinin yapıldığı, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2009 yılı üçüncü çeyrek sektörel sonuçlarına göre süt ve süt ürünleri kategorisinde gerçekleştirdiği % 82 puanla en yüksek müşteri memnuniyeti elde eden Pınar Süt, bu sonuçla sektöründe birinci sıraya yerleşmiştir. Pınar markası "Turquality" projesi kapsamında desteklenecek 69 marka arasında yer almaktadır. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Đdil YĐĞĐTBAŞI / Ergun AKYOL Adres : Kemalpaşa Asfaltı No:1 Pınarbaşı / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / 16

17 SCHNEIDER ELEKTRĐK SAN. VE TĐC. A.Ş. Faaliyet gösterdiği 100'den fazla ülkede enerji yönetimi konusunda dünya çapında bir uzman olan Schneider Electric, konut uygulamalarındaki geniş faaliyet alanının yanı sıra, enerji ve altyapı, endüstri, bina otomasyonu ve data merkezleri pazarlarına liderlik konumuyla entegre çözümler sunmaktadır şirket çalışanı Enerjinizle daha fazlası sloganıyla hareket ederek, müşterilerine enerjinin daha güvenli, güvenilir ve verimli bir şekilde kullanılması için hizmet vermektedir yılında 18,3 milyar Euro'yu aşan global satış rakamına ulaşmıştır. Schneider Electric Türkiye de ise i aşkın çalışanı, 3 üretim merkezi, 200 e yakın iş ortağı ile başta Đstanbul olmak üzere Đzmir, Bursa, Ankara, Samsun, Adana, Kayseri, Gaziantep teki satış ofisleriyle çalışmalarına devam etmektedir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : C.M. Henry Gerard WIEST / Turhan TURHANGĐL Adres : Đzmir-Ankara Yolu 25. Km. Kemalpaşa / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web/ E-Posta : / En Yüksek VERGĐ Ödülü JTI TÜTÜN ÜRÜNLERĐ SANAYĐ A.Ş. Japon Tobacco nun (JT Inc.) 1999 yılında RJ Reynolds International'ın uluslararası operasyonlarını satın almasıyla kurulan JT International (JTI), JT Inc.'in uluslararası tütün bölümüdür. Dünyada en çok satılan üç sigara markasından ikisinin (Winston Mild Seven) sahibi olan JTI, 120 den fazla ülkede faaliyet göstermekte; dünya genelinde kişiye istihdam sağlamaktadır. Merkezi Đsviçre de bulunan JTI, Türkiye deki ticari faaliyetlerine 1990 yılında başlamış; 1993 yılında ilk yerel üretimini, 1994 yılında da bugün toplam üretiminin üçte birine ulaşan ilk ihracatını gerçekleştirmiştir. Sektörünün ihracat birincisi olan JTI ın Đzmir Torbalı da bulunan fabrikasında Türkiye pazarı için; Winston, Camel, Monte Carlo, Salem, More, Anadolu, LD, Glamour ve Memphis markaları üretilmektedir. Art arda sekiz kez, tütün endüstrisinde global olarak en hızlı organik büyüme kaydeden JTI, sosyal sorumluluk çalışmalarının yanı sıra ülkemizde yaklaşık kişiye iş imkanı sağlamaktadır yılında 1.7 milyar Dolar vergi ödeyen; kuruluşundan bugüne toplam Türkiye yatırımı 600 milyon USD ye ulaşan JTI, önümüzdeki yıllarda da yatırımlarına hız kesmeden devam edecektir. JTI Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü : Bilgehan ANLAŞ Adres : Torbalı Mahallesi No:5 Torbalı - ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web : 17

18 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYĐ A.Ş yılında faaliyete geçen Pınar Et, Türkiye'nin, dünya ve AB standartlarına uygun ilk entegre et tesisi olup, kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve hijyen kurallarını ön planda tutmayı hedef edinmiştir. Türkiye'de hayvancılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmayı, sahip olduğu üstün teknolojik imkanlar ile tüketicisinin talep ve ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinen Pınar Et, önceki yıllarda olduğu gibi şarküteri ürünleri, işlenmiş et ve balık ürünleri, dondurulmuş et ürünleri ve işlenmiş hindi ürünlerinde liderliğini devam ettirmektedir. Pınar Et; şarküteri ürünleri; sucuk, salam, sosis, dondurulmuş ürünler, köfte, hazır yemek, pizza ve deniz ürünleri üretmektedir. AC Nielsen araştırma şirketi tarafından her yıl gerçekleştirilen Markalar araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl Türkiye de tüketicilerin kendilerine yakın hissettikleri 5. marka olarak seçilmiştir. Yine aynı araştırmaya göre yüzde 25,6 ile ilk hatırlanan paketli et markası olan Pınar 2009 yılı ortalamasına göre işlenmiş et pazarında % 19,4 lük ciro payı ile lider konumdadır. Türkiye de KALDER tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye nin rekabet analizinin yapıldığı, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) çalışmasının et kategorisinde 2009 yılında yapılan araştırmalara göre Pınar, et ve tavuk sektöründe 81 puanla müşteri memnuniyetini sürdürmektedir. Pınar markası "Turquality" projesi kapsamında desteklenecek 69 marka arasında yer almaktadır. En Yüksek Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Đdil YĐĞĐTBAŞI / Zeki ILGAZ Adres : Ankara Asfaltı 25. Km. Kemalpaşa / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / VERGĐ Ödülü 18

19 EN FAZLA ĐSTĐHDAM ÖDÜLÜ FĐRMA ÜNVANI ĐSTĐHDAM (Kişi) 1- ĐMBAT MADENCĐLĐK ENERJĐ TURĐZM SAN. VE TĐC. A.Ş BMC SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş HUGO BOSS TEKSTĐL SANAYĐ LTD. ŞTĐ PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. ŞTĐ. EGE SERBEST BÖLGE ŞUBESĐ XX XX: RAKAMININ YAYINLANMASINI ĐSTEMEYEN FĐRMALAR 19

20 ĐMBAT MADENCĐLĐK ENERJĐ TURĐZM SAN. VE TĐC. A.Ş. Firmamız; 2002 yılında Đmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliğinde kurulmuştur. Ana faaliyet konumuz, yeraltı kömür işletmeciliğidir. Faaliyette bulunduğumuz alan; Manisa Đli Soma Đlçesi Eynez Köyü civarında bulunan Türkiye Kömür Đşletmeleri Kurumu uhdesinde bulunan ĐR nolu ruhsat sahasının yaklaşık 250 hektarlık bölümünü kapsamaktadır. Firmamız ile TKĐ Kurumu arasında tarihinde rödovans sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında üretilen kömürlerin % 15'i rödovans payı olarak bedelsiz, % 85 'i ise rüçhan hakkı olarak bedeli karşılığında TKĐ Kurumu'na teslim edilmektedir. Sözleşmeye göre rüçhan hakkının tamamı TKĐ Kurumu tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca ilave işler kapsamında ve idarenin talebi doğrultusunda kömür yıkama, zenginleştirme ve torbalama hizmeti de verilmektedir. En Yön. Kur. Başkanı : Nurhayat MĐNARECĐ Adres : 1476/1 Sok. No:3 Kat 4 D:9 Alsancak / ĐZMĐR Telefon /Faks : 0 (232) / 0 (232) Web : E-Posta : / Fazla ĐSTĐHDAM Ödülü BMC SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Türkiye'nin en büyük ticari araç üreticilerinden BMC, 1964 yılında Đzmir'de kurulmuştur. Đzmir Pınarbaşı ve Doğanlar daki m 2 alana sahip, otomotiv sektöründe kullanılan en son teknolojiyle donatılmış entegre tesislerinde üretim yapan BMC; çekici, ağır, orta ve hafif kamyon, kamyonet, minibüs, midibüs, otobüs, panelvan, kombi, kombivan, askeri araç, özel kullanıma yönelik komple araç, yedek parça, motor ve döküm parçaları üretimi yapmaktadır. BMC, yılda adet araç ve motor üretim kapasitesi ile dünya markası olma yolunda hızla ilerlemektedir. BMC, bilgi birikimini, ileri teknolojisini ve sektörel deneyimini Savunma Sanayi hizmetinde de kullanmakta, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere dünya ordularının araç ihtiyacını karşılamaktadır. 70 i aşkın ülkeye otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve otobüs şasisi ihracatı gerçekleştiren BMC, Türkiye nin en yaygın satış ve satış sonrası hizmet ağına sahip otomotiv üreticilerinden birisidir. 3 ülkede BMC lisansı altında üretim yapılmaktadır. BMC, 1964 yılından günümüze; 45 yıllık tarihi boyunca adede yakın araç üretimi ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolarlık ekonomik ürün katkısı yaratmış olup, müşterilerine daima para kazandıran araçlar üretmeyi sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı : Mehmet Emin KARAMEHMET Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO : Mehmet Tahir DEMĐRPENÇE Adres : Kemalpaşa Cad. No: Pınarbaşı / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / 20

21 HUGO BOSS TEKSTĐL SANAYĐ LTD. ŞTĐ yılında Almanya da kurulan Hugo Boss, dünya giyim sektöründe trendleri belirleyen global bir moda devidir. Hugo Boss ürünleri 110 farklı ülkede, ün üzerinde satış noktasında seçkin müşterilerinin beğenisine sunulmaktadır. Dünya nın pek çok farklı ülkesinde üretim ağı bulunan Hugo Boss un Almanya, Đsviçre, Đtalya, Amerika ve Đzmir de olmak üzere kendine ait beş üretim tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin en büyüğü olan Hugo Boss Đzmir; 2 fabrikası, m 2 açık, m 2 kapalı alanı ve binlerce çalışanı ile Hugo Boss grubunun ana tedarikçisi konumundadır. 450 çalışan ile 9 Ağustos 1999 tarihinde erkek takım elbise üretimine başlayan Hugo Boss Đzmir, 23 Nisan 2001 de de gömlek üretimine girerek kapasitesini artırmaya devam etmiştir. 5 Nisan 2004 tarihinde 2. fabrikasının faaliyete geçmesi ile birlikte bayan ve spor giyim üretimini yapmaya başlamış ve gömlek üretimini de daha yüksek kapasite ile bu tesise almıştır. Günümüzde hem Đzmir, hem de Ege Bölgesi için çok büyük bir istihdam yaratmayı başaran Hugo Boss Đzmir, Türkiye nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer almaktadır. En Genel Müdür : Dr. Sezai KAYA Adres : Ege Serbest Bölgesi Gaziemir / ĐZMĐR Telefon/Faks : 0 (232) / 0 (232) Web : Fazla ĐSTĐHDAM PETKĐM PETROKĐMYA HOLDĐNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Bakınız: ÜRETĐM) Ödülü DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. ŞTĐ. EGE SERBEST BÖLGE ŞUBESĐ Đzmir de 1997 de, m 2 kapalı alana kurulan Delphi Automotive Systems Ltd. Şti; Elektrik & Elektronik dağıtım, bağlantı ve mekatronik sistemlerinde lider olmayı hedeflemektedir. Genel Müdür / Đzmir Fabrika Müdürü : Hasan Cenk DOĞRU / Can SAYAR Adres : Yalçın Yolu No:11 Ege Serbest Bölgesi Gaziemir / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / 21

22 KOBĐ LERE ÖZEL EN YÜKSEK ÜRETĐM ÖDÜLÜ FĐRMA ÜNVANI ÜRETĐM (1.000 TL) 1- MC CORMICK KÜTAŞ GIDA SAN. DIŞ TĐCARET A.Ş TOLKAR MAKĐNA SAN. VE TĐC. A.Ş ĐZMĐR PASTÖRĐZE YUMURTA SAN. VE TĐC. A.Ş ORTOPRO TIBBĐ ALETLER SAN. VE TĐC. A.Ş. EGE SERBEST BÖLGESĐ ŞUBESĐ BATI BASMA SANAYĐ A.Ş. XX XX: RAKAMININ YAYINLANMASINI ĐSTEMEYEN FĐRMALAR 22

23 MC CORMICK KÜTAŞ GIDA SANAYĐ DIŞ TĐCARET A.Ş. Mc Cormick Kütaş, 1996 yılında Kütaş Tarım Ürünleri A.Ş. ile Mc Cormick (UK) Ltd. in %50-50 ortaklığıyla kurulmuştur. Đlk yıllarda, kurucuların relish (salatalık turşusundan mamul sos çeşnisi) ürünü ihtiyacını karşılamıştır. Daha sonraki yıllarda devam eden yatırımlarla, Amerika dan Avustralya ya dünyanın çeşitli bölgelerine ihracat yapan bir firma olmuştur. Bugün, m² alanda kurulu fabrikasında 75 çalışanıyla, fast-food sektöründe faaliyet gösteren dünyanın sayılı firmalarının salatalık turşusu ve sos ihtiyaçları ile mısır ve patates cipsi üreten firmaların toz tatlandırıcı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yön. Kur. Bşk. / Direktör : Đlhan F. GÜREL / Neil E. ADAM Adres : Çınar Köyü Đzmir Yolu Üzeri Madenaltı Mevkii No:1 Kemalpaşa / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / KOBĐ lere Özel En Yüksek ÜRETĐM Ödülü TOLKAR MAKĐNA SANAYĐĐ VE TĐCARET A.Ş. Türkiye nin lider çamaşırhane ve tekstil yıkama makineleri üreticisi Tolkar, Đ.A.O.S.B. de toplam m 2 kapalı alana 2 adet son teknoloji ile donatılmış üretim tesisinde, 350 çalışanı yılda yaklaşık çamaşırhane ve tekstil yıkama makinesi üretmektedir. Ayrıca Türkiye genelinde 13 Bölge ve Servis Müdürlüğü, kendi bünyesinde yetişmiş 60 teknik servis personeli ile hizmetini sürdürmektedir. Üretiminin yaklaşık yüzde 40 lık kısmını ihraç eden firma yurtdışında 20 noktada satış ve servis ağına sahiptir yılından bu yana Antalya, Muğla ve Manavgat ta Tolkar Laundry adı ile kurmuş olduğu çamaşır yıkama fabrikaları ile turizm hizmet sektöründe günlük 120 ton yıkama kapasitesi ile yıkama servis sektöründe hak ettiği yeri almıştır. Tolkar Unimac (USA), Speed Queen (USA), Chicago (USA), Jensen (Almanya), Renzacci (Đtalya) gibi Dünya nın çamaşırhane, finishing ve kuru temizleme makinesi üreticilerinin Türkiye ve Ortadoğu daki tek yetkili satıcısı ve servis sağlayıcısı konumundadır. Tolkar Makina 2008 yılında yaptığı yatırımla; bilhassa büyük kapasiteli yıkama-sıkma makineleri üreticisi SMARTEX i de bünyesine katmıştır. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Cenk Hasan KARACE Adres : Đ.A.O.S.B Sok. No:6 Çiğli / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / 23

24 ĐZMĐR PASTÖRĐZE YUMURTA SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ĐPAY (Đzmir Pastörize Yumurta San.ve Tic. A.Ş.) 1998 yılında yabancı ortakların iştiraki ile kurulmuş bir A.Ş. tir. Fabrika, yumurta üretim çiftliklerinin yoğun olarak bulunduğu Đzmir in Urla ilçesine bağlı Özbek Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. ĐPAY ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren ve Gıda Üretim Đzin Belgesi ISO 9001:2000 ve HACCP belgeleri olan ilk pastörize sıvı yumurta fabrikasıdır. Pastörize sıvı yumurta üretimi; gıda mühendisi, mikrobiyolog, ziraat mühendisi gibi uzmanların oluşturduğu HACCP sistemine göre gerçekleştirilmektedir. ĐPAY, kurulduğu günden bugüne ülkemize mayonez, kek vb. ürünleri endüstriyel boyutta üreten birçok yerli ve yabancı firmaya özel olarak dizayn edilmiş tanklarda, pastörize sıvı yumurta ürünleri temin etmektedir. Ürünler aynı zamanda otel, pastane ve catering sektörüne yönelik olarak da sunulmaktadır. KOBĐ lere Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Đlhan Feyzi GÜREL / Demet Han ÖZOK Adres : Özbek Köy Yolu Saraç Mevkii Özbek Urla / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / Özel En Yüksek ÜRETĐM Ödülü ORTOPRO TIBBĐ ALETLER SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. EGE SERBEST BÖLGESĐ ŞUBESĐ Ortopro A.Ş., 2002 yılında Đzmir de kurulmuş ve ortopedi ve travmatoloji ürün grubunun yanı sıra beyin cerrahisine yönelik ürünleri üretmekte olup, yurtiçine ve yurtdışına satışını gerçekleştirmektedir. Ortopro da üretimi yapılmakta olan protezlerin hassasiyeti nedeni ile üretim, yüksek kalite standartlarına sahip bilgisayar kontrollü makinelerde yapılmakta olup, kullanılan hammaddeler insan vücudunda kullanıma uygun sertifikasyonda özel titanyum, çelik ve kobalt krom alaşımlarıdır. Üretilen ürünler özel cihazlarla kontrol edilmekte ve bu amaçla kurulmuş referans laboratuarlarında test edilmektedir. Üretimin çeşitli aşamaları tozdan arındırılmış temiz oda olarak adlandırılan özel bölümlerde gerçekleştirilmektedir. Ortopro, üretilen ürünler için GMP (Good Manufacturing Process), ISO 9001:2000, ISO 13485:2000 ve vücut içerisinde uzun süreli kullanım için gerekli özel CE belgesi almış olup, Artroplasti ürünlerinde Class III belgesini de katle sürecine eklemiştir. Ortopedik cerrahiye yönelik hekim ve hasta ihtiyaçlarını hem Ortopro markası altında üretim yaparak hem de dünya çapında bilinen kaliteli markaları Türkiye de temsil ederek, klinik etkinliği ve katma değeri kanıtlanmış, yenilikçi ve ekonomik çözümlerle karşılama misyonu ile Orsem Orthopedics, Đş Girişim Sermayesinin desteğiyle güçlü ve kalıcı bir global kurum olmayı hedeflemektedir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Tolga YALÇINKAYA / Mehmet TANYOLAÇ Adres : Ekinciler Caddesi No:24/3 Beykoz Kavacık / ĐSTANBUL Telefon / Faks : 0 (216) / 0 (232) Web : 24

25 BATI BASMA SANAYĐ A.Ş. Batı Basma Sanayi A.Ş. örgü ve dokuma kumaşların boya, baskı, apresi üzerine faaliyet gösteren Torbalı, Đzmir'de m 2 kapalı alan üzerine kurulmuş bir tesistir. Bu faaliyetini konusunda uzmanlaşmış teknik-idari kadro ve en son teknoloji ile donatılmış bilgisayar destekli makine parkı ile mükemmel ürünler üreterek sürdürmektedir. Baskı bölümünde aylık olarak 1,5 milyon metre dokuma ve örme kumaş baskısı, boya bölümünde aylık olarak ortalama 300 ton örgü ve dokuma kumaş boyama kapasitesi ile metre malı kumaş, bitmiş ürün (konfeksiyon edilmiş) ve fason hizmetleri sunulmaktadır. KOBĐ lere Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : M. Sözer ÖZEL / A. Cüneyt KIPÇAK Adres : Efes Cad. No:1 Torbalı / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / Özel En Yüksek ÜRETĐM Ödülü 25

26 KOBĐ LERE ÖZEL EN YÜKSEK YATIRIM ÖDÜLÜ FĐRMA ÜNVANI YATIRIM (1.000 TL) 1- AJAN ELEKTRONĐK SERVĐS SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ TECFYL METAL ÜRÜNLERĐ SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ EGE ATA EKMEK VE UNLU MAMULLER ÜRETĐM GIDA PAZ. ĐNŞ. TUR. NAK. TĐC. VE SAN. A.Ş ĐSKUL GIDA PAZ. TAŞ. TUR. YAYINCILIK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. XX 5- PAPĐKS PLASTĐK SAN. VE TĐC. A.Ş XX: RAKAMININ YAYINLANMASINI ĐSTEMEYEN FĐRMALAR 26

27 AJAN ELEKTRONĐK SERVĐS SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ yılında faaliyetine başlamış olan firma kesintisiz güç kaynakları ve elektro-erozyon, freze ve torna makineleri üretmiş olup, yurtiçi ve yurtdışında 40 ülkede 5.000'i aşkın makine çalıştırmaktadır. Tamamen yerli olan üretimi ile uzun yıllar süren AR-GE çalışmaları sonucu AJAN ismini herkesçe bilinen bir marka haline gelmiştir. Son yıllarda sac kesim ve işleme sektörü firmanın yeni odak noktası olup, AJAN markasını bu sektörde kendi teknolojisiyle ihracat yapabilen ve dünyada söz sahibi bir hale getirmiştir. Ajan sac işleme teknolojileri yeni modelleri Delik Delme ve Boru Kesme makineleri ile bu sektörde bir adım daha ileri gitmiştir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Mehmet ÇINARLI / Mustafa ÇINARLI Adres : Đ.A.O.S.B Sok. No:1 Çiğli / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / KOBĐ lere Özel En Yüksek YATIRIM Ödülü TECFYL METAL ÜRÜNLERĐ SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. Tecfyl SpA, Đtalya'nın Padova şehrinde 1998 yılında kurulmuş olup, yıllarında tüm faaliyetini Đzmir Serbest Bölge'ye taşımıştır. Firmamız, Ege Serbest Bölge de Tecfyl SpA'nın temsilcisi olarak üretimine 2008 yılına kadar devam etmiştir Ocak itibari ile Tecfyl Metal Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti olarak Kemalpaşa-Đzmir'de faaliyetlerine devam etmektedir. Tecfyl'in esas faaliyet alanı som bakır tel, kalay kaplı bakır tel, gümüş kaplı bakır tel, nikel kaplı bakır tel, bakır giydirilmiş çelik tel ve özellikle havacılık alanında kullanılan özel alaşımlı teller üzerinde yoğunlaşmıştır. Ürettiği ürünlerin % 99'unu ihraç eden firmanın başlıca ihracatını gerçekleştirdiği ülkeler: ABD, Đtalya, Almanya, Đngiltere, Fransa ve diğer birkaç Avrupa ülkesini kapsamaktadır. Müşterilerinin odaklandığı faaliyet alanları ise elektronik sanayi, havacılık ve otomotiv sanayini kapsamaktadır. Genel Müdür Adres : Erkan KARAOĞLU : Kemalpaşa Yol Üzeri Taşkahve Mevkii No:12/2 Kemalpaşa / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / 27

28 EGE ATA EKMEK VE UNLU MAMULLER ÜRETĐM GIDA PAZ. ĐNŞ. NAKL. TĐC. VE SAN. A.Ş. EGE ATA A.Ş.'nin yatırım çalışmaları, 2008 yılının ilk aylarında başlanmış olup, hukuki hazırlıklar yapıldıktan sonra makina ve diğer teçhizatın alımı gerçekleştirilmiştir. Düzenli, sağlıklı ve kaliteli ekmek ile undan üretilen her türlü yiyecek maddeleri ihtiyacını karşılamak üzere üretim yapmak, dağıtmak ve bunun için gerekli üniteleri tesis etmek amacı ile 2008 yılında konularında deneyimli pek çok firmanın birleşmesi ile kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda başta ekmek ve ekmek çeşitleri olmak üzere tüm unlu mamullerin üretimini yapan EGE ATA A.Ş. en temel gıda maddesi olan ekmeği piyasa şartlarında ucuz ve kaliteden ödün vermeden sağlıklı bir şekilde sunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür : Soner ÇELĐK Adres : Yunus Emre Mah Sok. No:5 Bornova / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / KOBĐ lere Özel En Yüksek YATIRIM Ödülü ĐSKUL GIDA PAZARLAMA TAŞIMA TURĐZM YAYINCILIK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Đskul Gıda Pazarlama Taşıma Turizm Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ülkemizde ve dünyada önemi hızla artan zeytinyağı sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Tire Organize Sanayi Bölgesi nde m 2 arazi üzerinde m 2 kapalı alanda en gelişmiş teknolojiye sahip zeytinyağı depolama ve dolum tesisi bulunmaktadır. Natürel ve organik ürün grubunda en kaliteli zeytinyağını üretmek ve en kaliteli marka algısını yaratmak üzere yola çıkan firmamız, ilk olarak Zeytin Đskelesi markası ile iç pazarda sadece naturel ve organik zeytinyağı ürün grubunda zincir marketlerde satışa sunulmuştur. Türkiye Zeytinyağı sektöründe, ulusal ve uluslararası kalite ve gıda güvenliğini standartlarını koruyarak, markalı zeytinyağı pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefleyen firmamız, ayrıca yurt dışına kendi markası ile ihracat yapacaktır. Şirket Ortakları / Genel Müdür : Ebru ABAY, Hüseyin KULOĞLU / Fatih CENĐKLĐ Adres : Hürriyet Bulvarı No:18 M. Birsel Plaza B Blok Kat:6 D:12 Çankaya / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : 28

29 PAPĐKS PLASTĐK SAN. VE TĐC. A.Ş. PAPIX Plastik, 1969 yılında Đzmir'de aile şirketi olarak kurulmuş, yılında Türkiye Ticaret Sicili nde tescil edilerek Anonim Şirket yasal statüsüne dönüştürülmüştür. Ülkede ilk kulak temizleme çubuğu ve makyaj temizleme çubuğu üretimini gerçekleştirmiştir. Bu nedenle hala bazı bölge ve yörelerde kulak çubuğu yerine PAPIX adı kullanılmaktadır. Uzun yıllar madeni yağ sektörüne PE bidon ve şişe üreten PAPIX, 1997 yılında PET sektörüne girmiştir. Halen Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi nde ambalaj üreten Papix'in son tesisi m 2 bir alanda PET enjeksiyon ve PET şişirme yapan bir teknoloji merkezidir yılı Nisan Ayında Küçükbay Grubuna katılmıştır. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Ahmet KÜÇÜKBAY Adres : Sokak No:3 Đ.A.O.S.B. Çiğli / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / KOBĐ lere Özel En Yüksek YATIRIM Ödülü 29

30 KOBĐ LERE ÖZEL EN YÜKSEK ĐHRACAT ÖDÜLÜ FĐRMA ÜNVANI ĐHRACAT (1.000 $) 1- FEKA ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş ÜRÜN TARIM ÜRÜNLERĐ ĐTH. ĐHR. TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ TECFYL METAL ÜRÜNLERĐ SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ VERSĐON TEKSTĐL TURĐZM SAN. VE DIŞ TĐCARET A.Ş BĐYO GIDA ÜRÜNLERĐ SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ

31 FEKA ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Genel müteahhitlik hizmetlerinin bütün dallarında faaliyet göstermek üzere 1985 yılında kurulan Feka Đnşaat San. ve Tic. A.Ş., o günden beri Türkiye ve yurtdışından olmak üzere bütün müşterilerine en kompleks inşaat işlerinde en güvenilir çözümleri sunmaktadır. Feka nın uzmanlık alanı bütün inşaat endüstrisi spektrumunu kapsamaktadır. Feka sektöründe uzun soluklu ve başarılı olmanın anahtarının, müşterilerinin beklentilerinin anlaşılması ve bu beklentilerin gereken kalite, güvenlik, iş gücü, zamanlama ve finansal uygunluk çerçevesinde karşılanması olduğuna inanmakta dolayısıyla da servislerini ISO 9001:2001 Kalite Kontrol Yönetim Sistemi Sertifikası ile onaylatmaktadır. Ayrıca Feka organizasyonunda ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 Đşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin tüm gerektirdiklerini uygulamaya koymuştur. Libya ve Türkiye dışında, Afganistan, USA, Romanya, Kırgızistan ve Kazakistan Feka nın faaliyette olduğu diğer ülkelerdir. KOBĐ lere Özel Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür: A. Kadir FERAHLI / Özgür ALTUN Adres : Kemalpaşa Yolu 3. Km ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / En Yüksek ĐHRACAT Ödülü ÜRÜN TARIM ÜRÜNLERĐ ĐTH. ĐHR. TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. Ürün Tarım Ürünleri Đth. Đhr. Tic. San. Ltd. Şti. tarım ve orman ürünleri işleme, paketleme ve ihracatı amacıyla Latif Özbek tarafından 1987 yılında kurulmuştur m 2 açık, m 2 kapalı üretim alanı içerisinde aylık ton üretim gerçekleştiren firmanın ürün yelpazesinde defne, kekik, adaçayı, kimyon, biberiye, haşhaş, anason, rezene, meyankökü, tavşanmemesi, karahanotu, susam ve fıstık vb. birçok ürün yer almaktadır. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Latif ÖZBEK Adres : Philsa Cad. No:10 Torbalı / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / TECFYL METAL ÜRÜNLERĐ SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. (Bakınız Sayfa: KOBĐ YATIRIM) 31

32 VERSĐON TEKSTĐL TURĐZM SANAYĐ VE DIŞ TĐCARET A.Ş yılında kurulmuş olan firma, m 2 kapalı alanı ve 120 çalışanı ile tekstil sektöründe yerini almıştır. Avrupa nın önde gelen firmaları ile kurulduğu tarihten bu yana ihracat bağlantılarını sürdürmektedir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Ali DAĞLI Adres : Aydın Mah. Yeşillik Cad. No: 566/1 Karabağlar / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / KOBĐ lere Özel En Yüksek ĐHRACAT BĐYO GIDA ÜRÜNLERĐ SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. Biyo Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., 2000 yılında Kermes Grup bünyesinde kurulmuş; grubun ihracatçı firmalarındandır. Kuru yemiş ürünleri alanında, ilk sırada iç çam fıstığı olmak üzere, iç ve kabuklu antep fıstığı, iç ve kabuklu acı badem ve benzeri kuru yemiş ürünlerinin ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, özellikle Almanya ve Đtalya ya ihracatı konusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Önder ÖZDEMĐR Adres : Đ.A.O.S.B Sok. No.33 Çiğli / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Ödülü 32

33 KOBĐ LERE ÖZEL EN YÜKSEK VERGĐ ÖDÜLÜ FĐRMA ÜNVANI VERGĐ (1.000 TL) 1- DÖNMEZ OTO YEDEKLERĐ SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ SÜPERPAK AMBALAJ SAN. VE TĐC. A.Ş ENTERNASYONEL GRAVÜR TEKNOLOJĐSĐ SAN. VE TĐC. A.Ş VOLT ELEKTRĐK MOTOR SAN. VE TĐC. A.Ş VĐSAM PLASTĐK METAL ENJEKSĐYON SAN. VE TĐC. A.Ş

34 DÖNMEZ OTO YEDEKLERĐ SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Şirketimiz in % 90 ı 1986 yılında Türkiye nin en büyük 3. kenti ve en önemli liman kentlerinden biri olan Đzmir de kurulan Dönmez Debriyaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne aittir. Dönmez Debriyaj, faaliyetine Mercedes otobüsleri için debriyaj disk ve baskı üretimiyle başlayan Dönmez Debriyaj, bugün Mercedes, Man, Daf, Volvo, Scania, Renault V.I., Iveco, Đkarus, Setra, Güleryüz, Mitsubishi, Ford, Chrysler, BMC, Otoyol, Otokar markalarına ait hafif ve ağır ticari araçlar için 215 mm mm çaplarında debriyaj baskı ve diski ile debriyaj rulmanı üretmektedir. KOBĐ lere Özel En Yüksek Sektöründe, Türkiye nin aranan markası ve lider kuruluşu haline gelen Dönmez Debriyaj; dünya standartlarındaki üretim tesislerinde, yüksek imalat hassasiyeti ile üretim yapmaktadır. TSE standartlarına uygun üretim yaparak; sürekli geliştirdiği kalitesiyle "Dönmez Debriyaj Standardını" uluslararası boyutlara taşımıştır. Dönmez Debriyaj sahip olduğu ISO Kalite Güvence Belgesiyle, kalitesine dünyanın güvendiği bir marka haline gelerek küresel rekabet gücünü artırmıştır. Avrupa da uygulanan EFQM Mükemmellik Modelini, 2000 yılında benimseyerek; Toplam Kalite Hareketi nin Türkiye deki öncülerinden biri olarak faaliyetine devam etmektedir. Bugün, Dönmez Debriyaj 5 kıtada 42 ülkeye ihracat yapmaktadır. Şirket, Dönmez Debriyaj a kalıp üretimi yapmanın yanı sıra Dönmez Debriyaj ın ihracatının bir kısmını da gerçekleştirmektedir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Hasan DÖNMEZ Adres : Đ.A.O.S.B Sok. No:2 Çiğli / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / VERGĐ Ödülü SÜPERPAK AMBALAJ SAN. VE TĐC. A.Ş. Firma, 2008 yılında Avrupa'nın en büyük karton ambalaj firması ve dünyanın sayılı karton üreticilerinden Mayr-Melnhof Group ile ortaklık antlaşmasını imzalamıştır. Sektördeki bu ilk yabancı ortaklık, firmanın kapasite artırımı ve kurumsallaşma yönündeki misyonunu hızlandırmıştır. Ofset baskılı ambalaj üretiminde, hali hazırda Ege Bölgesi'nin teknoloji ve kapasite olarak en büyüğü Türkiye'nin de sayılı firmalarından biri olan Süperpak Ambalaj; m 2 lik alanda, 133 kişilik kadrosu, sahip olduğu 2000 model ve sonrası makineleriyle gıda ambalajından, kişisel bakım ürün ambalajına, elektronik ev aletleri ambalajı üretiminden promosyon standlarına geniş bir yelpazede hizmetini sürdürmektedir. 100 yıllık geçmişiyle, çalışanı ve 15 farklı ülkede 36 fabrikasıyla Mayr - Melnhof Group karton üretim ve ambalaj sektörünün dünyadaki devlerinden biri olarak Türkiye'de atılım yapmak için Süperpak Ambalaj'ı kendisine ortak seçmiş ve gelişen Türkiye pazarındaki payını almak için olanaklarını seferber etmiştir. Genel Müdür : Atila ÇALLIOĞLU Adres : Đzmir Aydın Asfaltı 30. Km. Yazıbaşı Torbalı / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / 34

35 ENTERNASYONEL GRAVÜR TEKNOLOJĐSĐ SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş de Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi nde kurulan Enternasyonel Gravür Tekn. San. Tic. A.Ş., son teknoloji ürünü makine parkı ile rotogravür silindirleri ve flekso klişeleri üretmektedir. Yüksek teknolojisi ile gıda ambalajları, sigara ambalajları, tekstil, ev tekstili ve yer kaplamaları için rotogravür baskı silindiri üretiminin yanı sıra Anilox silindirleri ve flekso klişe üretiminde de yurtiçi ve yurtdışı birçok firmayı referansları arasına alan kuruluşumuz, müşterisine en doğru hizmeti en kısa sürede ve zamanında vermektedir. ISO Kalite Güvence Sistemi ve uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ile hizmetini gerçekleştirmektedir. Kuruluşumuz Avrupa Rotogravür Birliği (Europen Rotogravur Association ERA) üyesidir. Bir Bakioğlu Holding A.Ş. kuruluşudur. KOBĐ lere Genel Müdür : Ercan BEREKETLĐ Adres : Đ.A.O.S.B Sok. No:10 Çiğli / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : - Özel En Yüksek VERGĐ Ödülü VOLT ELEKTRĐK MOTOR SAN. VE TĐC. A.Ş. Firmamız 1966 yılında Volt Bobinaj adı ile kurulmuş ve 1987'ye kadar bobinaj işleri ve daha sonra da aspiratör ve vantilatör motorları imali konularında faaliyet göstermiştir yılında ise anonim şirkete dönüşerek bir fazlı çok maksatlı ayaklı tip endüksiyon elektrik motorları imalatına başlamıştır. Volt Elektrik, on yıl gibi kısa bir sürede; kalitesi, hizmeti ve müşterilerinin taleplerini zamanında karşılaması nedeni ile bugün sektöründe Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarındandır. Eylül 1995'te üç fazlı çok maksatlı ayaklı tip asenkron elektrik motorları imalatına da başlayan Volt Elektrik, üretimini her kademede kontrolden geçirmekte ve laboratuar testleri ile kalitesini adım adım takip etmektedir. Bugün, tüm Volt Elektrik motorları TSE kalite standartlarına uygundur. Volt Elektrik, Kasım 1996'da TSE'den TS-EN- ISO 9002 belgesi ve Nisan 1997'de de dünyanın önde gelen kalite değerlendirme kuruluşlarından KEMA (Hollanda) firmasından CE onay belgesi almıştır. Firmamız 1990 yılında, yerel pazarda hedefini gerçekleştirdikten sonra yeni pazar arayışına girmiştir. Bugün, üretimin % 30'u Đtalya, Đspanya, Đngiltere, Peru, Güney Afrika Cumhuriyeti, Đsviçre ve Tunus'a ihraç edilmektedir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Ali TANER / Hüseyin UZMAY Adres : Kazım Karabekir Cad. No:84 Kemalpaşa / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / 35

36 VĐSAM PLASTĐK METAL ENJEKSĐYON SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Türkiye nin ilk plastik rezervuar üreticisi olan Visam Plastik, ticaret hayatına 1964 yılında başlamıştır. O dönemde sadece 2 farklı model plastik rezervuar üreten Visam, her geçen gün artan üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği, her zaman en kaliteliyi üretme anlayışıyla bugün kendi sektörünün lider firmalarından biri haline gelmiştir. Bugün Đzmir Pınarbaşı nda m 2 kendi arazisi üzerine kurulu üretim tesisleri, Türkiye nin her köşesine ulaşan pazarlama ağı, güvenilir ve kaliteli marka imajı, şeffaf satış politikası, sürekli yeniliğe odaklı üretim anlayışı ve de satış sonrasında müşteri memnuniyeti odaklı ticari anlayışıyla Visam aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. KOBĐ lere Yön. Kur. Bşk. ve Genel Müdür : Alber KOHEN Adres : Pınar Cad. No: 72 Pınarbaşı / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / Özel En Yüksek VERGĐ Ödülü 36

37 KOBĐ LERE ÖZEL EN YÜKSEK ĐSTĐHDAM ÖDÜLÜ FĐRMA ÜNVANI ĐSTĐHDAM (Kişi) 1- KASTAŞ KAUÇUK SAN. VE TĐC. A.Ş BATI BASMA SANAYĐ A.Ş. XX 3- SEÇSAN GIDA PAZ. TUR. BĐLGĐSAYAR ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. 4- X XX 5- TOLKAR MAKĐNA SAN. VE TĐC. A.Ş X: ÜNVANININ YAYINLANMASINI ĐSTEMEYEN FĐRMALAR XX: RAKAMININ YAYINLANMASINI ĐSTEMEYEN FĐRMALAR 37

38 KASTAŞ KAUÇUK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Müşteri Başarısı tüm işlerinin rehber felsefesi olan Kastaş Kauçuk A.Ş. 29 yıldır hidrolik pnömatik sızdırmazlık elemanları ile teknik kauçuk parçalar üretmektedir. Yurt genelindeki 5 şubesi, 1 ana bayisi ve 1 Nisan 2009 itibari ile Almanya nın Hamburg kentinde kurduğu yeni şirket merkezi ile sadece Türkiye nin değil, dünyanın da lideri olmaya emin adımlarla ilerlemektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası firmanın faaliyet gösterdiği sektörde Kastaş, kalitesinden ödün vermeden ilk günkü tutkusu, yıllarla birlikte geliştirdiği şirket kültürü ve değerleriyle müşteri ihtiyaçlarına en kısa zamanda, en iyi çözümle cevap vermektedir. Hedefi dünya liderliği olan Kastaş, rakiplerinin faaliyetlerin yavaşlattığı 2009 yılında bile pazarını geliştirmiş, ürün kalitesi, çeşitliliği ve ihtiyaca özel çözüm üretme potansiyeli ile farklılığını ortaya koymuş ve küresel bir isim olduğunu ispatlamıştır. KOBĐ lere Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Haydar ATILGAN Adres : Sokak No:19 Đ.A.O.S.B Çiğli / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / Özel En Fazla Đstihdam Ödülü BATI BASMA SANAYĐ A.Ş. (Bakınız Sayfa: KOBĐ ÜRETĐM) 38

39 SEÇSAN GIDA PAZ. TUR. BĐLGĐSAYAR ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Seçsan Yemek Sanayi 1978 yılındaki kuruluşundan itibaren sürekli büyüyerek yemek sanayisine yön vermeye devam etmektedir. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde ikinci fabrikası olan Türkiye'nin en büyük ve entegre yemek üretim tesisini önümüzdeki günlerde üretime hazırlayan Seçsan, sektöre girdiği 1978 yılından itibaren dünyadaki gıda ve yemek üretimindeki yeniliklerle teknolojiyi güncel olarak takip ederek gıda güvenliğini en üst seviyede sağlamaktadır. Yeni üretim tesisinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Secsan; üç milyon dolarlık yatırım teşvik belgesi alıp, beş milyon dolar yatırım maliyeti olan m 2, m 2 alanda kurulu entegre tesisinde hizmetlerini sürdürerek insan sağlığına verdiğimiz önemi ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektedir. KOBĐ lere Özel En Müşterilerimize; Sağlıklı beslenmeniz için güvenli gıda üretiyoruz sloganı ile yeni tesisimizi HACCP kriterleri ve gıda hijyenini en üst seviyede uygulayarak sürdürmekteyiz. Yeni fabrikamız tam kapasiteye ulaştığında 350 kişiye istihdam sağlayarak günlük ile arası kişiye hizmet verebilecek alt yapıyı oluşturacağız. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Kemal SALDIR Adres : Đ.A.O.S.B Sok. No:13 Çiğli/ ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) E-Posta : Fazla Đstihdam Ödülü TOLKAR MAKĐNA SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. (Bakınız Sayfa: KOBĐ ÜRETĐM) 39

40 ODAMIZ ÜYELĐĞĐNDE 50 YILINI TAMAMLAMIŞ FĐRMA ÖZEL ÖDÜLÜ ATAY HOLDĐNG A.Ş yılında kömür işletmeciliği ile ticari faaliyete başlayan firma halen; Madencilik sektöründe kömür ve mermer, Tarım sektöründe zeytin, incir ve üzüm yetiştiriciliği, Gıda sektöründe zeytinyağı ve şarap üreticiliği, Ticaret sektöründe akaryakıt bayiliği, Sigortacılık sektöründe sigorta aracılığı konularındaki yatırımlarıyla faaliyetini sürdürmektedir. Atay Holding, müşteri memnuniyeti ve çevreyi koruma prensipleri, kalite yönetim sistemi ve çağdaş bilgi teknolojilerine uygun bilgi işlem altyapısı ile hizmet vermektedir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Erdoğan ATAY / Hasan Sadun OĞAN Adres : Atatürk Cad. No:44/5 Pasaport Konak / ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) / 0 (232) Web / E-Posta : / 40

41 EGE MENSUCAT A.Ş. Merkezi Đzmir de, fabrikası Kula da bulunan firma, 1959 senesinde kurulmuş bir aile şirketidir. Đlk zamanlarda halı ipliği ve halı üretimi ile işe başlanmış olup, sonrasında yün ve sentetik iplik üretimine geçilmiştir. Bu ipliklerden mamul Skoç battaniye ve Straygarn erkek ve bayan kışlık kumaş üretimi devam etmektedir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Hakkı KELEŞOĞLU Adres : Plevne Cad. No:15 Kula / MANĐSA Telefon / Faks : 0 (236) E-Posta : Odamız Üyeliğinde 50 Yılını Tamamlamış ĐZMĐR PALAS TURĐZM VE TĐCARET A.Ş. Firma, dünyada bulunduğu kentin simgesi olmuş 1927 den bu yana, Đzmir Körfezi nin kıyısında, Kordon da muhteşem manzarası ile anılarda yer etmiş eşsiz bir tesislere sahiptir. Yön. Kur. Bşk. / Genel Müdür : Haluk KĐLĐMCĐ / Ahmet KĐLĐMCĐ Adres : Vasıf Çınar Bulvarı No: ĐZMĐR Telefon / Faks : 0 (232) /0 (232) Firma Ödülü 41

Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz.

Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz. Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz. Özge Uyar Tüpraş İzmir Rafinerisi İnsan Kaynakları Müdürü Ergün Top Aygaz Bayi ENERJİ Toplam tüketimin %65 ini karşılayan, Türkiye de rafinajda

Detaylı

Tekfen Holding Faaliyet Raporu 2014

Tekfen Holding Faaliyet Raporu 2014 Tekfen Holding Faaliyet Raporu 2014 2015 Tekfen i Tekfen Holding Faaliyet Raporu 2014 www.tekfen.com.tr Ticari Sicil No: 111233 Profil ve Temel Göstergeler İçindekiler 2 18 58 90 100 104 108 Profil ve

Detaylı

kobigündem BİNKA Bağırsak LTD. ihracat odaklı çalışıyor KAVSAN Kauçuk LTD. AOSB de yeni tesisinde Gündem Oluşturur

kobigündem BİNKA Bağırsak LTD. ihracat odaklı çalışıyor KAVSAN Kauçuk LTD. AOSB de yeni tesisinde Gündem Oluşturur kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 5 SAYI: 28 KASIM-ARALIK 2014 BİNKA Bağırsak LTD. ihracat odaklı çalışıyor KAVSAN Kauçuk LTD. AOSB de yeni tesisinde 22 DE 10 DA

Detaylı

Fabrika Referanslarımız

Fabrika Referanslarımız Proje Adı Şehri Adel Kalemcilik İstanbul SWMP/EY2400 8 200 Akıncı Avionik Atölye Ankara PROVİ 600 Alarko Test Standı İstanbul PROVİ 4 150 Alkali Koruma Kocaeli STANDALONE/EY3600 1 100 Amcor Tobacco İzmir

Detaylı

PETROL+PLUS. Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 1

PETROL+PLUS. Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 1 Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 1 Güncel 2 PETROL PLUS - EYLÜL 2014 Güncel Güncel 4 PETROL PLUS - EYLÜL 2014 Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 5 Güncel İmtiyaz Sahibi Odaklı Yayıncılık Tanıtım ve Sanayi

Detaylı

2012 Faaliyet raporu www.kurum.com.tr

2012 Faaliyet raporu www.kurum.com.tr 2012 Faaliyet raporu içindekiler 10 Finansal Göstergeler 12 Operasyonel Göstergeler 14 Kısaca Kürüm Holding 15 Operasyon Haritası 16 Kilometre Taşları 18 Misyon, Vizyon, Değerler, Kurumsal Strateji ve

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU www.kibar.com İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA 3 MesajLAR 4 Kibar Grubu 6 Çalışma Hayatı Çevre Bilincimiz Topluma Kattığımız Değer 16 19 24 2 RAPOR HAKKINDA Bu rapor, Küresel İlkeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda...

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda... 01.01.2014 / 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 5 Yönetim Kurulu... 6 Üst Yönetim... 9 Hakkımızda... 12 Üretim Tesisleri... 14 Şirketin Sermaye Yapısı ve

Detaylı

Sağlık, Lezzet, Yenilik Pınarım. Yaşam Pınarım

Sağlık, Lezzet, Yenilik Pınarım. Yaşam Pınarım Sağlık, Lezzet, Yenilik Pınarım Yaşam Pınarım Pınar Su Faaliyet Raporu 2013 30 yıldır sağlıklı, öncü ve yenilikçi Türkiye nin ilk ambalajlı su markası olma özelliğini taşıyan Pınar Su, 1984 yılından bugüne

Detaylı

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler 13 faaliyet raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,-

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2013 TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 04 Finansal Göstergeler 06 Özetle Faaliyetler 12 Ortaklarımıza 16 Yönetim Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Trakya Cam

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Dönemi FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Dönemi FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Dönemi FAALİYET RAPORU Ticari Ünvanı : Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kuruluş Tarihi : 22 Eylül 1980 Kayıtlı Sermaye İşlem Gördüğü Borsa İşlem

Detaylı

İçindekiler. 42 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu. 31 Aralık 2009 ve 2008 Bilanço - Aktifler. Bilanço - Pasifler. Gelir Tablosu 43 OYAK Grup Şirketleri

İçindekiler. 42 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu. 31 Aralık 2009 ve 2008 Bilanço - Aktifler. Bilanço - Pasifler. Gelir Tablosu 43 OYAK Grup Şirketleri İçindekiler 01 Misyon, Vizyon, Değerler 02 Kısaca OYAK 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 08 Genel Müdür den Mesaj 10 Üst Yönetim 11 Yılında

Detaylı

kobigündem DAĞLIKAN İnşaat Ltd. Çukurova nın en büyük hayvancılık tesisine imza attı

kobigündem DAĞLIKAN İnşaat Ltd. Çukurova nın en büyük hayvancılık tesisine imza attı kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 5 SAYI: 27 EYLÜL-EKİM 2014 DAĞLIKAN İnşaat Ltd. Çukurova nın en büyük hayvancılık tesisine imza attı Astaş Isıl İşlem LTD. tesislerinde,

Detaylı

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09 POZİTİF ENERJİ EWE TURKEY HOLDİNG ŞİRKET PROFİLİ 2013 İÇİNDEKİLER 04 KURUMSAL 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Genel Müdürlerin Mesajı 10 2013 e Bakış 12 Kısaca EWE Turkey Holding 14 Temel Finansal

Detaylı

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler 14 faaliyet raporu nin 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarih: 25.05.2015 Saat: 14.30 Yer: Şirket Merkezi - Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147 41700 Darıca / KOCAELİ Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Detaylı

İçindekiler. Sarkuysan Kimliği

İçindekiler. Sarkuysan Kimliği faaliyet raporu 12 Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,-

Detaylı

İÇİNDEKİLER. DEĞERLENDİRMELER 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi 18 İcra Kurulu

İÇİNDEKİLER. DEĞERLENDİRMELER 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi 18 İcra Kurulu VESTEL ELEKTRONİK 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA VESTEL ELEKTRONİK 2 Kısaca Vestel Elektronik 4 Vestel in Küresel Operasyonu 6 2011 Yılına Hızlı Bir Bakış 8 Bir Bakışta Zorlu Grubu DEĞERLENDİRMELER

Detaylı

kobigündem GELiŞMELER VAR GÜNDEMİNDEOLUMLU ALTEK ten Adana ya 5 milyon dolarlık yatırım 6 DA Base Mühendislik hedef büyütüyor 8 DE

kobigündem GELiŞMELER VAR GÜNDEMİNDEOLUMLU ALTEK ten Adana ya 5 milyon dolarlık yatırım 6 DA Base Mühendislik hedef büyütüyor 8 DE kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2011 ALTEK ten Adana ya 5 milyon dolarlık yatırım 6 DA Base Mühendislik hedef büyütüyor 8 DE Çelik Helezon'un

Detaylı

kobigündem Lider Sac LTD, yeni tesisini devreye KAVSAN Kauçuk Ltd. yatırımlarla büyüyor Astaş Isıl İşlem büyümeye devam ediyor

kobigündem Lider Sac LTD, yeni tesisini devreye KAVSAN Kauçuk Ltd. yatırımlarla büyüyor Astaş Isıl İşlem büyümeye devam ediyor kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 4 SAYI: 19 MAYIS-HAZİRAN 2013 Lider Sac LTD, yeni tesisini devreye aldı 22 DE KAVSAN Kauçuk Ltd. yatırımlarla büyüyor 10 DA Astaş

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

GOSB'lu olmak. GOSB'un yıldızları. GOSB'a övgü. 23 yılda dinamik değişim. Otoyol sorunu çözülecek

GOSB'lu olmak. GOSB'un yıldızları. GOSB'a övgü. 23 yılda dinamik değişim. Otoyol sorunu çözülecek TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2008 SAYI: 13 GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ GOSB'lu olmak GOSB'da üretim yapan kuruluşlar, bölgenin yarattığı değeri anlatıyor... GOSB'un yıldızları İSO ilk 500

Detaylı

Raporun Amacı ve Kapsamı

Raporun Amacı ve Kapsamı İçindekiler 1. Raporun Amacı ve Kapsamı, 3 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı, 5 3. CEO nun Mesajı, 7 4. Kurumsal Profil, 9 Grup Şirketleri, 11 Ekonomik Göstergeler, 19 5. Strateji ve Yönetim, 22 Borusan

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU

2008 FAALİYET RAPORU 2008 FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 2 Kısaca Ülker Bisküvi 3 Ülker Bisküvi nin Vizyonu 4 Ülker Bisküvi nin Tarihçesi 6 Yıldız Holding e Genel Bakış 8 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 8 Sermaye

Detaylı

İnşaat sektörü 2015 yılındada büyümeye devam edecek

İnşaat sektörü 2015 yılındada büyümeye devam edecek AYLIK EKONOMİ DERGİSİ Mart 2015-8 İnşaat sektörü 2015 yılındada büyümeye devam edecek Türk Yapı Sektörü Raporu: 2015 Te İnşaat Sektörünün İtici Gücü Yine Özel Sektör Olacak İnşaat harcamalarında yüzde

Detaylı

BÜyÜMeNiN HaMMaDDesiyiz! 2012 faaliyet raporu

BÜyÜMeNiN HaMMaDDesiyiz! 2012 faaliyet raporu BÜYÜMENİN HAMMADDEsiyiz! 2012 faaliyet raporu İÇİNDEKİLER Giriş 04 Bir Bakışta Petkim 12 Başlıca Finansal Göstergeler 14 Bir Büyüme Hikâyesi 18 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 20 Yönetim Kurulu 23 Denetim

Detaylı

Çalışma var! Faaliyet Raporu 2009

Çalışma var! Faaliyet Raporu 2009 Çalışma var! Faaliyet Raporu 2009 20 Kurum Profili ve Ortaklık Yapısı 22 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 24 Dünyada ve Türkiye de İnşaat Sektörü 30 Kısaca Bilkent Holding 34 Kısaca Tepe İnşaat 40

Detaylı

ERDEMİR Grubu Konsolide Göstergeler

ERDEMİR Grubu Konsolide Göstergeler ERDEMİR FAALİYET RAPORU 2010 ERDEMİR Grubu Konsolide Göstergeler Net Satış Gelirleri (Milyon TL) Net Dönem Karı / Zararı (Milyon TL) Yassı Çelik Üretimi (Bin Ton) Yassı Çelik Satışı (Bin Ton) 2007 2008

Detaylı

Büyük keşifler tecrübe ve bilgi ile hayat bulur...

Büyük keşifler tecrübe ve bilgi ile hayat bulur... Büyük keşifler tecrübe ve bilgi ile hayat bulur... İçindekiler Başkan ın Mesajı Akfa Holding Hakkında Vizyon ve Misyon Kilometre Taşları Yurtdışı Ofisler & Hedef Pazarlar 7 9 10 11 12 Bilgi Grubu 14 Akfa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ahmet Sezgi Erceiş Yazısı : 4 Ömer Faruk Korun Yazısı : 6 Dünden Bugüne HOSAB : 8 ALFABETİK FİRMA LİSTESİ ALFABETICAL FIRM LIST

İÇİNDEKİLER. Ahmet Sezgi Erceiş Yazısı : 4 Ömer Faruk Korun Yazısı : 6 Dünden Bugüne HOSAB : 8 ALFABETİK FİRMA LİSTESİ ALFABETICAL FIRM LIST HOSAB FİRMALAR KİTABI 2011 HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HOSAB Caddesi No: 13 Hasanağa/Nilüfer/Bursa Tel. : +90.224 484 23 10 (3 Hat) Faks : +90.224 484 23 14 www.hosab.org.tr HOSAB Müteşebbis

Detaylı