STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER"

Transkript

1 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER KIRSAL KALKINMA STRATEJİK AMAÇ 1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. HEDEF 1.1: Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılacaktır. Faaliyet 1.1.1: İlgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, temelde çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi amacını taşıyan ve 2004 yılında başlatılan Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesinin kapsam ve içeriğinin genişletilerek, daha geniş bir kitleye hitap etmesi sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.2: Yayım Hizmetlerini Geliştirmek amacıyla ihtiyaç duyulan yayım araç ve gereçleri temin edilerek görsel niteliğe ağırlık verilen bir yayım programı ile daha etkin çiftçi eğitimi yapılması planlanmaktadır. HEDEF 1.2:Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için,, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır. Faaliyet 1.2.1:İlimizde bulunan su kaynaklarından, sulama potansiyeli yüksek ancak bakımsızlık ve küçük onarım ihtiyacı nedeniyle verimsiz kullanılanların tespit edilerek, bakım ve onarım çalışması ile etkin bir yayım faaliyeti bütünleştirilmek suretiyle, sulanabilir alanların ve ürün çeşitliliğinin, verim ve birim alandan elde edilen net getirinin artırılması yönünde genişletilmesi sağlanacaktır. STRATEJİK AMAÇ 2: Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir. HEDEF 2.1: Bitkisel üretimde birim alana verimi daha yüksek ve kaliteli ürün elde edilebilmesi amacıyla birim alandan net getirisi yüksek çeşitlere ve sertifikalı üretim materyali kullanımına yönelinmesi ve bu konuda üreticinin alışkanlık kazanması sağlanacaktır. Faaliyet 2.1.1: Kiraz üretimini geliştirme projesi ile ilimizin simge ürünlerinden olan kirazın pazarlama özellikleri yüksek çeşidi olan Ziraat 0900 fidanlarının temini ve ilimizde kiraz havzaları oluşturacak şekilde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek olup,2002 yılından bu güne toplam 1615 da kapama kiraz bahçesi tesisi edilmiş olup 2006 yılında 430 da bahçe kurularak da a çıkarılması hedeflenmektedir. Faaliyet 2.1.2:Şarköy Bağcılığını geliştirme projesi ile bölgeye uygun ve pazar değeri yüksek,kaliteli şaraplık çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla,yüksek terbiye sistemi 1

2 ile tesis edilecek bağlar için sertifikalı materyal temin edilerek çiftçiye dağıtılacaktır. Bu kapsamda yılından itibaren 911 da alanda bağ tesis edilmiş olup 2006 yılında 800 da bağ tesis edilecektir. Faaliyet 2.1.3:Ceviz üretimini geliştirme projesi ile arazi sınıflandırmasında nisbeten daha verimsiz alanların değerlendirilmesine uygun ve net getirisi yüksek bir ürün olan cevizin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla, pazara ve yöre ekolojisine uygun çeşit fidanları temin edilerek çiftçilere ulaştırılması sağlanacaktır.2003 yılından bu güne kadar toplam da alanda kapama ceviz bahçesi kurulmuştur.planlama döneminde kaynak aktarımı gerçekleşmesi durumunda her yıl da alanda bahçe tesis edilecektir. Faaliyet 2.1.4: Bölgede seracılığın geliştirilmesi amacıyla bu proje sayesinde sera sayısı artırılarak birim alandan net gelir artırılacak,seraların finansmanı idarece karşılanacak,damla sulama sistemi ise çiftçilerce tesis edilecektir.2005 yılında 24 adet sera kurulmuş(7.296 m2) sera tesis edilmiş olup, 2006 yılında 22 adetx310 m2 (6.820 m2)yeni sera tesis edilecektir. Faaliyet 2.1.5:Zambak soğanı (Lilium candium) üretimini geliştirme projesi ile pazar sorunu olmayan,birim alandan yüksek getiri sağlayan ancak ilimizde sadece çok küçük bahçecikler halinde yetiştirilen ürünün yaygınlaştırılması amacıyla tohumluk temin edilerek çiftçiye ulaştırılacak ve sulanabilen küçük parseller pazar için üretim yapar hale getirilecektir. HEDEF 2.2: Bitkisel üretimde bitki sağlığının korunması. Faaliyet 2.2.1: İlimizde etkili zararlılardan olan süne zararlısı için her yıl da alanda yapılacak sürvey ve mücadele çalışmalarının verimli yürütülebilmesi için yeterli sayıda araç kiralanacaktır. Faaliyet 2.2.2:Çevre duyarlılığı ve bitki sağlığı geliştirme projesi ile çiftçilerimizin kullandığı zirai mücadele ilaçlarının artıklarının su kaynakları ve diğer doğal ortamlara atmalarının önlemek için bu atıkların toplanmasını teşvik edici nitelikte mücadele çalışması yapılacaktır. Faaliyet 2.2.3:Yönetimli çiftçi mücadelesi uygulamalarında her yıl ağaçta elma iç kurdu, ağaçta zeytin hastalık ve zararlıları, ağaçta kara leke;bağlarda da alanda salkım güvesi ve da alanda mildiyö ; tarla bitkileri alanında ise da alanda ayçiçeği hastalık ve zararlılara karşı periyodik olarak ilaçlamanın yapılması sağlanacaktır. Muhtelif birim ve miktarda;ağaç, tarla bitkileri,ambar ürünü ve tohumluk ilaçlaması,ambar ve fabrika ilaçlaması ile fidelik ilaçlamaları yapılacaktır. HEDEF 2.3: Ekolojik şartları uygun olan bölgelerde başlatılan organik tarım üretimi yaygınlaştırılacaktır. Faaliyet 2.3.1: İlimizde yalnız 1 çiftçi tarafından yapılan Organik tarım üretimi faaliyetinin (150 da bağ) yaygınlaştırılmasına ilişkin yayım faaliyetleri sürecektir. 2

3 HEDEF 2.4: Halkın tüketimine yönelik olarak faaliyette bulunan gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenirliliğinin temini için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Faaliyet 2.4.1:Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim hizmetlerine ağırlık verilecektir. STRATEJİK AMAÇ 3: Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimi geliştirilerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmek ve hayvan hastalık ve zararlılarının maksimum kontrolünü sağlamak. HEDEF 3.1: Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün verimli hayvanların spermleri ile tohumlanması çalışmaları sonucunda toplam hayvan varlığının %99 unu oluşturan kültür melezi sığır sayısının % 100 e çıkartılması. Faaliyet 3.1.1: Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında, hayvan varlığının genetik yönden üstün ve verimli hayvanların spermleri ile tohumlanarak, suni tohumlama uygulaması artırılacak, embriyo transferi yönünde çalışmalar yapılacak ve soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması çalışmalarına devam edilecektir.2005 yılı adet olan 1. tohumlama sayısının 2006 yılında e çıkarılması hedeflenmektedir. HEDEF 3.2: Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir. Faaliyet 3.2.1: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında her yıl toplam büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, kedi-köpek vb hayvanda tespit,tarama ve aşılama çalışmaları yapılacaktır.( büyükbaş hayvanlarda şap, brucella, antrax, kuduz, küçükbaş hayvanlarda; şap, brucella, antrax,koyun keçi vebası (ppr), kuduz, tek tırnaklılarda; ruam kedi, köpekler gibi evcil hayvanlarda;kuduz, vb. aşıların yapılması ile kanatlılarda yapılmış olan tespit çalışmasına devam edilecek, hastalık taraması her yıl yapılacaktır. Avian influenza (Kuş Gribi) konusunda afiş,broşür ve birebir eğitim çalışmaları ile halk bilinçlendirilecek,tespit edilen vakaların bulunduğu bölgede gerekli karantina ve itlaf çalışmaları yürütülecektir. HEDEF 3.3: Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları 2006 yılından itibaren 5 yıllık dönemde artırılarak, yem bitkileri üretiminin artırılması ile kaba yem açığının kapatılması ve mera ıslah çalışmalarının hızlandırılması yılı itibariyle ha civarında olan yem bitkisi üretimimizin planlama döneminde ha lara çıkarılması önemli bir hedeftir. Faaliyet 3.3.1:Yem bitkileri üretimini geliştirme projesi kapsamında çiftçimize kaliteli sertifikalı tohum temin edilerek dağıtılacaktır.bu projede gerekli materyal İdare bütçesinden finanse edilecektir.2006 yılı için ayrılan rakam YTL olup bu ödenekle da yoncalık tesis ettirilecektir. Faaliyet 3.3.2: Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında mera, yaylak, kışlak ve otlak alanlarından azami istifadenin sağlanması için kültürel tedbirlerin yanı sıra gübreleme yapılarak verim artışı sağlanacaktır. 3

4 HEDEF 3.4: Tarım işletmelerinde optimum büyüklükte işletmeler oluşturulması teşvik edilecek ve ürün maliyeti düşürülerek verim ve kalite ile birlikte birim alandan elde edilen net getirinin artması sağlanacaktır. Faaliyet 3.4.1: Ahır toplulaştırma projesi ile küçük yerleşim birimleri içinde ki işletmelerin birleştirilerek verimlilik esasına uygun yapıya kavuşturulması sağlanacaktır. Faaliyet 3.4.2:Koyunculuk projesi ile bu alanda faaliyet gösteren ancak hayvan sayısı olarak kapasitenin altında çalışan işletmelere koyun temin edilerek işletmenin optimum kapasiteye ulaştırılması planlanmaktadır. Faaliyet 3.4.3: İl genelinde dağıtılan 53 adet yem kırma ve karıştırma makine sayısının 2006 yılında 61 e çıkarılması planlanmıştır. HEDEF 3.5: İl genelinde küçük kapasiteli işletmeler bazında yapılan kültür hayvancılığı alanında uygun teknikle çalışan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan ari ve optimum büyüklükte hayvancılık işletmeleri oluşturulması teşvik edilecektir. Faaliyet 3.5.1: Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında hedefe ilişkin yoğun çalışmalara devam edilecektir.2006 yılında 3 proje programa alınmıştır. Faaliyet 3.5.2: Üretilen sütlerde PH değerinin ve bakteri sayısının kontrol altına alınması için, tesis edilmiş olan süt toplama ve soğutma tesis kapasitesi her yıl yüksek oranlarda artırılabilmesi için yayım faaliyetleri sürdürülecektir. HEDEF 3.6: Sürdürülebilir kullanım ilkesi çerçevesinde su kaynaklarının korunması sağlanacaktır. Faaliyet 3.6.1: Doğal ortamın korunmasını sağlayıcı tedbirleri alarak denetim faaliyetleri sürdürülecektir. HEDEF 3.7: Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet 3.7.1: Mevcut arı kolonisinin ihtiyacı olan ana arı temini için proje hazırlanarak Ana Arı Dağıtım Projesi adı altında ana arı dağıtımı yapılacaktır.2005 Genel bütçe desteklemeleri ile 1051 adet ana arıya destekleme ödenmiş olup bu desteklemelere devam edilecektir. Faaliyet 3.7.2: Arıcılığı geliştirme projesi ile küçük aile işletmelerini pazar için üretim yapacak büyüklüğe ulaştırmak amacı ile 2005 yılında langstroth tipi 1620 adet boş fenni kovan desteklemesi yapılmış olup 2006 yılında ayrılan YTL ödenek ile 1250 adet boş arı kovanı dağıtımı planlanmaktadır. HEDEF 3.8: Nesli tükenmekte olan ve ırk özellikleri bakımından deformasyon tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvan ırklarının özellikle yöreye adapte olmuş Kıvırcık ırkının saf gen kaynağı olarak korunması, üretilmesi, yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Faaliyet : Kıvırcık koyununun saf gen kaynağı olarak korunabilmesi için saf sürülerin tespit çalışması sürdürülecek ve ilgililere konuya ilişkin eğitim-yayım faaliyetleri yoğunlaştırılarak devam edilecektir. 4

5 Strateji: Yetiştiricilere konuyla ilgili yapılmakta olan desteklemeler duyurulacaktır. HEDEF 3.9 :İl genelinde bulunan sulama göletlerinin su ürünleri üretimi ile ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi. Faaliyet : İlimizde bulunan 37 adet sulama göletinden teknik olarak uygun görülenlerin projelendirilerek müteşebbislere kiralanması yapılacaktır.2005 yılında ön izin alınan 1 adet göletin projesi hazırlanacaktır. Faaliyet : 2005 yılı içinde programa alınan 23 gölet için adet aynalı sazan yavrusu atılmıştır.2006 yılı programı için tahmini rakam adettir. STRATEJİK AMAÇ 4: Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler ve şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirmek ve kooperatifleri teknik ve mali yönden desteklemektir. HEDEF 4.1: Kooperatiflere mali destek sağlayarak ve bitkisel ve hayvansal üretime ve pazarlamaya yönelik makro ve mikro ölçekli projeler uygulayarak ortaklarının gelir seviyelerini artırıcı destek sağlanacaktır. Faaliyet 4.1.1: 2006 Yılında Ortaklar mülkiyetinde her yıl 2 ilçede toplam 324 başlık (54*2) Süt Sığır Yetiştiriciliği Projesi uygulamaya konacaktır. HEDEF 4.2: Tarımsal Teşkilatlanma kapsamında faaliyette bulunan çiftçi organizasyonlarının sayısı (tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal amaçlı şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri) her yıl muhtelif oranda artırılarak üretici ve yetiştiricilerin yatay ve dikey teşkilatlanması güçlendirilecektir. Faaliyet 4.2.1: Tarımsal teşkilatlanmanın güçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarında bulunularak,teşkilatlanmaların oluşmasını sağlayıcı ve özendirici, ortakların katılımını ön planda tutan projeler geliştirilecektir. Strateji: Yatırım programlarının hazırlanmasında kooperatifleşmeyi tamamlayan köyler programa öncelikli olarak alınacak, sulama tesisi bulunan ve işletmeciliği muhtarlık ve belediyelerce yapılan köylerde sulama kooperatiflerinin kurulması teşvik edilecektir. STRATEJİK AMAÇ 5 : Ülke ve uluslararası tarım politikaları göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinin zenginleştirilmesi ve insanlık hizmetine büyük katkı sağlayacak çevresel, teknolojik, sağlıklı ve dengeli bir kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla, her türlü tarımsal alt yapı tesislerini beklentilere uygun, kaliteli bir biçimde üstün fiziki ortam ve donanım ile gerçekleştirmektir. HEDEF 5.1. : Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımlarına izin verilmeyerek, sulu tarıma geçilmesi ve ürün çeşitliliğini geliştirerek birim alandan daha fazla verim alınabilmesi 5

6 amacıyla sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır. Faaliyet : Stratejik planlama dönemi süresince yeni yapılacak olan 1 adet sulama göleti (Merkez-Kazandere) ile 70,5 ha., 1 adet yer altı suyundan sulama tesisiyle (Muratlı-Arzulu) 112,6 ha. ve 1 adet göletten sulama tesisinin (Hayrabolu-Karayahşi) tamamlanmasıyla 109,3 ha. olmak üzere toplam 292,4 ha. lık bir alan sulama suyuna kavuşturulacaktır. Ayrıca hayvancılığımızın gelişimine katkıda bulunmak için her yıl 2 adet hayvan içme suyu göleti yapılacaktır. Faaliyet : Önceki yıllarda inşa edilen ve genellikle eski zamandaki sulama yöntemleri kullanılarak yapılan sulamalar sonucunda ortaya çıkan erozyon, drenaj, tuzluluk ve asitlilik gibi olumsuz etkenleri ortadan kaldırarak en aza indirebilmek ve daha az sulama suyu ile birim alandan daha fazla verim alınabilmesi amacıyla, günümüz teknolojisine uygun basınçlı sulama sistemlerinin (yağmurlama, damla, sızdırma sulama yöntemleri) yeraltı ve yer üstü su kaynakları kullanılarak, imkânı bulunan sulama sahalarında tesis edilmesine yönelik yatırımlara öncelik verilecektir. STRATEJİK AMAÇ 6: Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kıt olması nedeniyle, kullanılan içme suyunu yetersiz duruma düşürmeden gereken mali desteğin arttırılarak, köylere sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin edilmesi ve su kaynaklarında tasarrufa yönelik bilinçli bir su tüketimine önem verilmesi sağlanacaktır. HEDEF 6.1. :Sağlıklı, kaliteli ve yeterli içme ve kullanma suyu olan tüm köylerimizin, ileride susuz kalmaması veya yetersiz duruma düşmemesi için yeni su kaynaklarının temin edilmesi, mevcut su kaynaklarının yenilenmesi, korunması, geliştirilmesi ve bakıma ihtiyacı olan şebekelerin onarımlarının yapılması sağlanacaktır. Faaliyet : Yer altı su seviyelerinin düşmesi ve kuyuların ekonomik ömrünü doldurmasıyla birlikte, içme ve kullanma suyunu sondajdan temin eden ve yetersiz sulu duruma düşebilecek köyler için yılları arasında 54 adet sondaj kuyusu açılacaktır. Faaliyet : Daha önceki yıllarda inşa edilen içme suyu tesislerinden, her yıl en az 4 adedi bakım onarım çalışmaları ile yenilenecektir. Bu çalışmalar arasında; ekonomik ömrünü dolduran AÇB boruların PVC-PE borularla değiştirilmesi, depo ve şebeke onarımı gibi işler yapılacaktır. STRATEJİK AMAÇ 7: Halk katkılı ve yerel yönetimlerin sağlayacağı ekonomik destek ile başta çevre sağlığı olmak üzere; kanalizasyon ve atık suların kontrol altına alınması sağlanacak, böylece yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesinin de önüne geçilecektir. HEDEF 7.1. : Kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su ve doğal arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir. 6

7 Faaliyet : 2006 yılından başlayarak 5 yıllık dönem içinde kanalizasyon şebekesi, fosseptik ve doğal arıtma tesislerinin 44 köyümüzde uygulanabilecek şekilde, projelerinin hazırlık çalışmaları yapılacaktır. STRATEJİK AMAÇ 8: Kırsal ve kentsel yörelerde yaşayan toplulukların sosyoekonomik ve kültürel düzeylerindeki farklılıkların imkanlar ölçüsünde giderilmesi amacıyla, kırsal alanların ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini sağlayacak fiziki ve sosyal alt yapı tesislerine önem verilerek, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, ileri yaklaşım ve yöntemler kullanılmak suretiyle eşit ve kaliteli bir yol ağı hizmeti sunmaktır. HEDEF 8.1. :Köy ve bağlılarının birbirleri ile olan ulaşımını sağlayan tüm köy yolları, her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun bir biçimde yapılarak, ulaşım sorunu çözülecektir. Faaliyet : 5 yıllık plan döneminde yolların standart hale getirilmesi amacıyla 149 km. yolun onarımı yapılacaktır. Faaliyet : Mevcut 1111 km lik asfalt köy yollarının korunabilmesi amacıyla 2006 yılında 102 km. ve sonraki her yıl için km arasında 2.kat asfalt sathi kaplaması planlanmıştır. Faaliyet : 2007 yılından başlayarak yeni doğan ihtiyaçlardan dolayı 161 km. yolun yeni asfalt kaplama yapılması veya yol onarımları gerçekleştirilen yolların asfaltlanması sağlanacaktır. Faaliyet : 2006 yılından itibaren her yıl m 3 asfalt yama malzemesi üretilerek, mevcut asfalt kaplama köy yollarımızın onarımı gerçekleştirilecektir. Faaliyet : 5 yıllık plan sürecinde 2006 yılında 33 km. takip eden her yıl için 55 km. olmak üzere toplam 253 km. köy yolunun stabilize kaplaması yapılacaktır. Faaliyet : Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standartları düşük olan ve zaman içinde tahrip olan sanat yapılarını yenilemek ve eksikliklerini tamamlamak için ihtiyaç duyulacak yerlerde 2007 yılından itibaren her yıl 50 mt. olmak üzere toplam 200 mt. muhtelif çap ve ebatta sanat yapısı tesis edilecektir. Faaliyet : Yol standartlaştırılması çalışmaları sonucunda veya herhangi bir nedenle gereksinim duyulacak yollarda 2007 yılından başlayarak mt. arasında değişen uzunluklarda toplam 138,5 mt. köprü yapımı gerçekleştirilecektir. 7

8 SOSYAL REFAH EĞİTİM VE SAĞLIKTA KALİTENİN ARTTIRILMASI SAĞLIK HİZMETLERİ : STRATEJİK AMAÇ : 9- Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun,çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu,kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı,kolay ulaşılabilir,verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak,il halkının yaşam kalitesini yükseltmek. HEDEF 9.1 :Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapısı,tıbbi donanımı ve personel ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır. Faaliyet 9.1.1: İl merkezi ve ilçelerdeki kamu sağlık kurumlarının fiziki altyapı,donanım ve personel envanteri 2006 yılında çıkarılacaktır. Faaliyet 9.1.2: Sağlık kurum ve kuruluşlarının optimal personel sayısı için 2006 yılında norm kadrolar belirlenecek, personel atama yönetmeliği çıkarılacak, personel dengesizliği giderilecek, personel eksikliği bulunan yerlere sözleşmeli personel alınacaktır. Faaliyet 9.1.3: Sağlık birimlerinden öncelikle 1. basamak sağlık kuruluşlarının laboratuar malzemesi, doppler fotoskop(gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri 2006 yılında giderilerek, ikinci basamağa sevkler %12 den %7 in altına düşürülecektir. Faaliyet 9.1.4: Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için mevcut sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri 2006 yılı içinde giderilecek,nüfus yoğunlaşmaları bölgesel düzeyde takip edilerek yeni yatırımlar hızla tamamlanacaktır. Strateji: Koruyucu sağlık hizmetleri ön planda tutularak, tedavi hizmetleri geliştirilecek,her sağlık kurum ve kuruluşlarının görev tanımları yeniden yapılarak fonksiyonel ve etkin sağlık hizmeti sunması sağlanacaktır. HEDEF 9.2: İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini arttırmak amacıyla, standardı yükseltilmiş ilçe devlet hastanelerinin personel ve tıbbi donanım eksiklikleri giderilip, daha verimli çalışmaları yoluyla sağlık hizmet kalitesi yükseltilecek ve yatak işgal oranları 2008 yılına kadar %50 oranında arttırılacaktır. Faaliyet 9.2.1: İlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaşmayı azaltmak için standardı yükseltilmiş ilçe devlet hastanelerinin personel ve tıbbi donanım eksiklikleri stratejik plan dönemi içerisinde giderilecektir. 8

9 Faaliyet 9.2.2: Devlet hastanesi olmayan ilçelerinin sağlık ocakları 24 saat hizmet vermekte olup, bu ilçelerde en yakın devlet hastanesine bağlı tıp merkezleri stratejik plan döneminde hizmete sokulacaktır. Strateji : Sağlık tesisleri yapımında mesafe,bölgesel özellik ve nüfus kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. HEDEF 9.3: İldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve işbirliği güçlendirilecektir. Faaliyet : Tüm ilin sağlık verilerinin toplandığı il merkezi entegre sağlık bilgi sistemi 2006 yılı Haziran ayına kadar tamamlanarak, halkın her türlü sağlık bilgisi ve sağlık istatistik bilgileri yakından takip edilecektir. Faaliyet 9.3.2: 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla hasta sevk zinciri 2006 yılında etkin biçimde çalıştırılacak, 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarına gerçekten ihtiyacı olan hastaların gitmesi sağlanacaktır. Faaliyet 9.3.3: İldeki kamu, yerel yönetimler, üniversite ve özel sağlık kurumları arasında bilgi alış verişini sağlayacak İl Sağlık Bilgi Sistemi oluşturulmuş olup 2006 yılında tamamlanacak ve sağlık hizmetlerinin etkinliği arttırılacaktır. Faaliyet 9.3.4: Özel sağlık kuruluşları etkin ve düzenli olarak denetlenecektir. Strateji :Hastane,köy sağlık ocağı ve evlerinin yapımında tip projelerin yerine fonksiyonel ve az maliyetli özel projelerden yararlanılacak,kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmet sunumunun elektronik ortamda takibi için aynı dili kullanması sağlanacaktır. HEDEF 9.4: Tekirdağ il genelinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarının ikisi dışında tümü kendi binalarında hizmet vermektedir.çorlu 9 No lu sağlık ocağı ile merkez 8 Nol u sağlık ocağı binaları yapılıncaya kadar(2006 sonu) kiralık binalarda hizmet vermektedirler.hizmet ihtiyacına göre gerek yeni sağlık ocakları,gerekse hastanelere bağlı tıp merkezleri yada semt polikliniklerinin kiralama yöntemi ile hizmet vermesi daha ekonomik ve hızlı hizmet sunumu sağlaması nedeni ile öncelikle ele alınacaktır. Faaliyet 9.4.1: Kendi hizmet binasında hizmet veremeyen 2 sağlık ocağı için hizmet binası yapımı 2006 yılında tamamlanacaktır. Faaliyet 9.4.2: Tekirdağ Devlet Hastanesi ne bağlı Marmara Ereğlisi Tıp Merkezi binasına 2006 yılında başlanarak 2007 yılında tamamlanacak,çorlu Devlet Hastanesine bağlı semt polikliniği için bina kiralama işlemi 2006 yılında yapılacaktır. Faaliyet 9.4.3: SSK dan devralınan arazi üzerinde yapımına başlanmış olan 250 yataklı hastane inşaatı Çorlu Devlet Hastanesi 250 yataklı hastane yatırıma dönüştürülerek 2006 yılında yapımına devam edilerek 2007 yılında tamamlanacaktır. Strateji: Halkın sağlık hizmet ihtiyacına göre etkin,ekonomik ve hızlı karar verilerek gereksiz ve atıl yatırımlardan kaçınılacaktır. 9

10 HEDEF 9.5: Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin tedavi edici sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacak, rutin aşı oranları ortalaması %90 dan 2006 yılında %95 seviyesine çıkarılarak plan dönemince bu seviyede kalması sağlanacak,bebek ölüm oranı binde 12 den gelişmiş ülkeler ortalaması olan binde 5 seviyesine indirilerek bu seviyede kalması plan dönemi içinde sağlanacaktır. Faaliyet : Koruyucu hekimlikle ilgili sağlık çalışanlarına yönelik başlatılmış olan eğitimlere plan dönemi içinde devam edilecektir. ( NRP, acil-ilk yardım, bebek dostu, doğum öncesi bakım,anne sütü ve beslenme, aile planlaması, vb konularda toplamda 240 hekim ve 670 sağlık çalışanına eğitim verilecektir.) Faaliyet 9.5.2: Sağlık ocaklarının bilgisayar donanım ve yazılımları 2005 yılı sonunda, sağlık çalışanlarının elektronik ortamı kullanması konusundaki eğitimleri 2006 yılında tamamlanarak plan dönemi içinde güncelleme işlemine devam edilecektir. Faaliyet 9.5.3: İl geneli tüm nüfus bilgileri 2006 yılı Haziran ayına kadar bilgi sistemine kaydedilerek her türlü sağlık kaydı (aşı,takip,kronik hastalıklar,kullanılan ilaçlar,ölüm nedenleri,bulaşıcı hastalıklar ve nedenleri vs) elektronik ortamda takip edilerek bu veri tabanı ile halkın kendisi ile ilgili sağlık bilgilerine elektronik ortamda ulaşması sağlanacaktır. Faaliyet 9.5.4:Kırsal kesime halk sağlığı hizmetlerinin daha etkin olarak götürülmesine yönelik mobil hizmet desteği verilecek, nüfus yoğunluğu olan köy sağlık evlerine sözleşmeli yada vekil ebelik yolu ile ebe görevlendirilerek koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmet sunumu birlikte gerçekleştirilecektir. Faaliyet : İlimizdeki sağlık çalışanlarının gebe izlem sayısı, bebek izlem sayısı arttırılarak koruyucu hekimlik çalışmalarına öncelik verilecektir. Strateji : Koruyucu sağlık hizmetlerinin (bağışıklama, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması, çevre, okul, adölasan ve yaşlı sağlığı ) geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanmasında Milli Eğitim Müdürlüğü,Belediyeler, ve bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. HEDEF 10.6: Aile hekimliği ile ilgili yasal düzenleme yapıldıktan sonra, mevzuatla ilgili alt yapı çalışmalarına başlanacak ve uygulamaya geçilecektir. Faaliyet : Her sağlık ocağı bölgesi arası insan sayısına bölünüp bir aile hekimine bağlanacaktır. Faaliyet : Aile hekimlerinin lojistik desteği (ofis, malzeme, personel v.s ) verilerek yakın takip ve denetimi yapılacaktır. Strateji: Her Sağlık Ocağı bölgesi 3000 nüfus ortalamasına göre bölge tabanlı hizmet uygulamasına göre yapılandırılarak aile hekimliğine hazır duruma getirilecektir. HEDEF 10.7: Halkın koruyucu sağlığını geliştirmek amacı ile aile planlaması,doğum öncesi ve sonrası bakım,acil ilk yardım,ana-çocuk sağlığı,bulaşıcı hastalıklar,koruyucu aşılar,çevre sağlığı ve madde bağımlılığı ile kronik hastalıklar konularında halkın eğitimleri daha etkin ve sürekli hale getirilecektir. 10

11 Faaliyet : Koruyucu hekimlik ile ilgili afiş,broşür,el ilanı v.s bastırılıp sağlık ocakları,devlet hastaneleri,özel hastaneler,eczaneler,okullar ve halkın ortak kullandığı alanlara dağıtımı sürekli yapılacaktır. Faaliyet : Sağlık Müdürlüğü nün web sayfası çok yönlü bilgi vermek üzere düzenlenmiş olup plan dönemi içinde halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre geliştirilecek. Faaliyet : Okullarda sağlık konularında öğrenci eğitimlerine hız verilerek fonksiyonel,etkin ve öğrenciler tarafından kabullenilebilir olması sağlanacaktır. Faaliyet : Halkın sağlığını yakından ilgilendiren alanlarda üretim yapan ve bunları pazarlayan kesimlere yönelik sürekli eğitim ve denetim hizmeti verilecektir. Faaliyet : Sağlık ocakları bölgesel toplantılarının aylık olarak yapılması sağlanarak bölgesel sağlık problemlerinin tartışılması sağlanarak birlikte çözüm önerileri geliştirilerek uygulamaya konulacaktır. Faaliyet : Eğitici eğitimi almış sağlık personeli ile( tabip,hemşire) halka yönelik doğum öncesi ve doğum sonrası anne ve baba eğitimleri ile çocuk bakımı konusundaki eğitimler devam etmekte olup plan dönemi içinde her ilçede yapılacak şekilde genişletilerek ve konularına göre güncellenerek devamı sağlanacaktır. Strateji: Her bireyin, kendi sağlığı için ne eksiği olduğunu,neyi yanlış yaptığını bilme hakkı vardır.koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin olabilmesi için bu bilginin halka aktarılması ve birlikte çözüm bulunması sağlanacaktır. EĞİTİM HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 11 :Eğitimde Fırsat Eşitliği Yaratmak, İlk ve Ortaöğretimde Eğitimin Kalitesini Yükseltmek Okullarımızın gerek Fiziki gerekse donanım Kalitesini Arttırmaktır. HEDEF 11.1 : Okuma yazma oranını %100 seviyelerine yükseltmek, Ortaöğretim Kurumlarının Öğretim Kalitesini yükseltmek, Mesleki ve Teknik Eğitime önem vererek, kaliteli ara insan gücünü yetiştirmek, Üniversite giriş sınavlarında İlimizin başarısını arttırmak, İkili öğretim yapan tüm İlköğretim Okullarını normal öğretime dönüştürmek, İl ve İlçe Merkezlerinde kalabalık olan sınıf mevcutlarını Standart sayı olan 30 a indirmek, İlimizdeki Nüfus hareketlerini dikkatle izleyerek yatırımların ihtiyaca göre rasyonel olarak planlanmasını sağlamak ve kaynakların heba olmasını önlemek, İl merkezi ve İlçelerde halen ihtiyaç olarak görülen derslik açıklarının yıllar itibariyle de dikkatli bir şekilde takip edilerek, plan dönemi sonunda İlköğretim açısından her sınıfa 30 öğrenci düşecek şekilde derslik ihtiyacının giderilmesidir. Faaliyet İlköğretimde; İl Merkezi ve İlçelerde toplam 657 derslik ihtiyacından plan dönemi sonuna kadar 5 yılda her yıl 15 derslikli 44 okul yaptırılarak,ihtiyacın tamamı karşılanacaktır. 11

12 Faaliyet Ortaöğretimde; İl Merkezi ve İlçelerde toplam 148 derslik ihtiyacından plan dönemi sonuna kadar 5 yılda her yıl 15 derslikli 10 okul yaptırılarak, ihtiyacın tamamı karşılanacaktır. Faaliyet Yıllık plan dönemi içerisinde ihtiyaç arz eden okullarımızın tadilat, onarım ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının bitirilmesi, Plan dönemi içerisinde kaynakların azami derecede israf edilmeden tüm İlköğretim Okullarımızın teknolojik altyapılarının tamamlanması, haberleş-menin Elektronik ortamda yapılmasının sağlanması ders araç gereçlerinin tamamlanması sağlanacaktır. Strateji : Tekirdağ ili derslik ihtiyacının maliyeti göz önüne alınarak merkez ve ilçeler olarak değerlendirme yapılacaktır. HEDEF Şehir İmar Planında İlköğretim okul alanı olarak ayrılmış olan arsalardan kamuya ait olanlarının İl Özel İdaresine tahsisi, gerçek ve tüzel kişilere ait olanlarının ise plan dönemi içerisinde kamulaştırılmasının sağlanması, Eğitimin en önemli ayaklarından biri olan Okulöncesi Eğitimin yaygınlaştırılması için bağımsız anaokullarının ihtiyacı karşılayacak oranda yapımına ağırlık verilmesi, mevcut olanların altyapı ve donanımlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır. HEDEF İlimiz de başarılı bir şekilde uygulanan taşımalı eğitim Merkezi olan okullarımızın bina donanım ve yemekhaneleri ile taşıma yapan araçların standartların en üst düzeye çıkarılmasına planlı bir şekilde devam edilecektir. HEDEF Ortaöğretimde geçici binalarda öğretimine devam eden okullarımızın kendi binalarına kavuşmalarının sağlanması, İl dışında İlçe Merkezinde ve köy ve kırsal kesimde yatılı gelen öğrencilerin sağlıklı bir ortamda barındırılmaları için yurt yapımlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. HALK EĞİTİM HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 12: Halk eğitiminde toplumun tüm kesimleri beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlara uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir. HEDEF 12.1 : Doğal afetlerden korunma konusundaki eğitim programlarının sayısı ve programlara halkın katılımı sağlanarak ilimizdeki doğal afet bilinci arttırılacaktır. Faaliyet :Yerel; görsel ve yazılı basında halkı bilinçlendirici haber ve programlara yer verilmesi sağlanacaktır. Faaliyet :Depreme dayanıklı yapılaşma ve deprem anındaki korunma yöntemleri ile ilgili olarak, her eğitim düzeyinde vatandaşın anlayabileceği özellikte adet broşür dağıtılacaktır. Faaliyet :İlk ve orta öğretim kurumlarında öğrencilere depremle yaşama bilinci aşılamak amacıyla etkinlikler düzenlenecektir. 12

13 Strateji : Yazılı ve görsel medya ile işbirliği içinde hareket edilecektir. HEDEF 12.2 : Çevrenin ve orman alanlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları hızlandırılacaktır. Faaliyet :Köy korulukları oluşturulması için her yıl 30 köyde eğitim çalışması yapılarak köy koruluğu kurulacaktır. Faaliyet : Her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri, tüm haftaya yayılacaktır. HEDEF 12.3 :Köylerdeki yapıların ve tarımsal tesislerin yapı tekniğine uygun olarak yapılması için rehberlik eğitimi verilecektir. Faaliyet : Her yıl yatırım programı uygulamaları sonucu sulamaya açılan sahalardaki arazi sahipleri sulu tarım konusunda bilgilendirilecektir. HEDEF 12.4 :Hedef köylerde, nakil ve arazi toplulaştırma projelerine ilişkin geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. HEDEF 12.5: Aile planlaması, ilk yardım, ana-çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, çevre sağlığı ve madde bağımlılığı konularında halk eğitimleri daha etkin hale getirilecektir. Faaliyet :Koruyucu hekimlikle ilgili afiş, broşür, el ilanı v.s. bastırılıp sağlık ocakları, devlet hastaneleri, özel hastaneler, eczaneler, okullar, büyük mağaza ve marketlerde halka dağıtımı sürekli yapılacaktır. Faaliyet :Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün web sayfası çok yönlü bilgi ve hizmet vermek üzere sürekli güncellenecektir.. Faaliyet :Kırsal kesimde öncelikli olmak üzere, sağlık ocaklarında ayda bir halk eğitimi seminerleri düzenlenecektir. Faaliyet12.5.4: 2006 Yılında başlayarak itfaiyecilere, polislere, sanayi tesislerindeki ilgili sorumlulara düzenli ve sürekli olmak üzere ilk yardım kursu düzenlenerek, eğitim verilecektir. Faaliyet :İlköğretim ve lise öğrencilerine sağlık konularında okullara sürekli bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Adölesan çağındaki öğrencilere adölesan (ergenlik çağı) sağlığı ile ilgili konularda eğitimler verilecektir. Faaliyet :Halkın sağlığını yakından ilgilendiren alanlarda üretim yapan ve bunları pazarlayan kesimlere yönelik sürekli ve düzenli eğitim verilecektir. Strateji : Trakya Üniversitesi ve STK larla işbirliğine gidilerek, ilgili kesimlere sağlık konularında eğitim verilecektir. HEDEF 12.6 :Bitkisel üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması amacıyla günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern tarım araç ve gereçlerinin yararları ve kullanımına yönelik çiftçilere sağlanan uygulamalı eğitim imkanları arttırılacaktır. 13

14 Faaliyet :Yeni geliştirilen tohumluk çeşitlerinin çiftçilere tanıtımı amacına yönelik belirlenen ekim alanları buğday, arpa, pamuk, dane mısır, yağlık ayçiçeği konularında her yıl 25 adet demonstrasyon çalışması yapılacaktır. Faaliyet :Günümüzün teknik ve teknolojilerini çiftçilere tanıtımını sağlamak için fuar organizasyon çalışmalarına öncülük edilecek ve çiftçilerin üretmiş oldukları yeni ürünler düzenlenecek olan festivallere tanıtılacaktır. Faaliyet :Enformasyon çalışmaları kapsamında Tarla Günleri ve Tv programları düzenleyip görsel ve basılı yayınlar ( Afiş, Broşür, Çiftçi mektubu vs. ) hazırlayarak sürekli eğitim çalışmalarında bulunulacaktır. Faaliyet :Süt ve besi sığırcılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, su ürünleri, organik tarım, bağcılık, seracılık ve tarımsal mekanizasyon konularında her yıl eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında bulunulacak, talep olması halinde de kurslar düzenlenecektir. Faaliyet :Ev ekonomisi kapsamında gıda muhafaza konularına yönelik kışlık salamura, turşu, zeytin, reçel, marmelat, peynir, yoğurt yapımı ve gıdaların dondurularak saklanmaları konularında her yıl 30 köyde eğitim çalışmaları yapılacaktır. Faaliyet : Önder Çiftçi projesi kapsamında, istekli ve ihtiyaç duyan çiftçi kadınların süt sığırcılığı, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık konularında eğitiminin sağlanması amacına yönelik çalışmalarda bulunulacaktır. HEDEF 12.7: Halk Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen beceri edinme kurslarının sayısı arttırılacak ve kurslar çeşitlendirilecektir. Faaliyet :2009 yılına kadar beceri edindirme kurs çeşidini 100 e çıkararak tüm halkımıza ulaşması sağlanacaktır. Faaliyet :Gezici kütüphaneler oluşturulacaktır. Faaliyet :Köylerde açılan geleneksel el sanatlarının geliştirilmesine yönelik kurslar ( Karacakılavuz dokumaları ) yaygınlaştırılacaktır. Strateji : Özellikle doğal afetler konusunda Tekirdağ belediyesi, Trakya Üniversitesi, STK lar ve medyayla işbirliğine gidilerek, kurslar düzenlenecek, okul ve sağlık ocaklarında eğitim programları düzenlenecektir. Strateji : STK lar, üniversite, meslek kuruluşları ile ortaklaşa hareket ederek, mekan, araçgereçlerin ortak kullanımı, bilgi ve eğitim setlerinin paylaşımı gerçekleştirilecektir. 14

15 SPORTİF ALANDA YAPILACAK HİZMETLER STRATEJİK AMAÇ 13. Her yaştan insanımıza bulundukları mahallerde spor yapma imkanı sağlayacak spor saha ve tesislerin sayılarını artırmak, sporun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik tedbirleri almak, özellikle çocuk ve gençlerimizi spora kanalize ederek onların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyarak kötü alışkanlıklardan alı koymaktır. HEDEF İlimiz genelinde mevcut spor saha ve tesislerin standartlarının yükseltilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Namık Kemal Stadı soyunma odası binası zamanında yığma bina olarak inşa edilmiştir. Ancak zaman içerisinde duvarlarında oluşan ciddi çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunmaktadır. Can güvenliği ve günümüz statlarında soyunma odalarında aranan kriterlere göre yetersiz olmasından dolayı yıkılarak yerine yenisinin yapılması sağlanacaktır. Faaliyet Namık Kemal Stadın mevcut tribünü tabi zemin üzerine paket beton taş döşeme şeklindedir. Zeminde oluşan kayma ve beton taşlarda zaman içerisinde oluşan deforma, ufalanma ve erime neticesinde tribün basamakları bozulmuştur. Tamir etme imkanı olmadığından mevcut tribünün betonarme tribün şeklinde yenilenecektir. Faaliyet Merkez ilçe 75.Yıl Spor tesisleri içerisinde halen faal olarak 2 toprak yüzeyli futbol sahası ile trap-skeet atış poligonu bulunmaktadır. Merkezdeki kulüpler arası ve okullar arası amatör futbol müsabakaları ile antrenman çalışmaları bu sahalarımızda yapılmaktadır.bunun yanı sıra atletizm koşuları ile kros ve bisiklet yarışmaları ilimizde koşu parkuru olmadığından asfalt yollarda yapılmaktadır. Bu ise sporcu sağlığı, yarışma standardı ve trafik açısından sakıncalar yaratmaktadır. Mevcut tesislerimizin etrafına toprak zeminli koşu parkuru yapılması için çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet Merkez ilçede 2 si kapalı 5 tenis kortunun bulunduğu alan içerisinde soyunma-giyinme ve duş yapma ihtiyacını görecek yeterli bir soyunma odası binası bulunmamaktadır. Halen mevcut kulübe şeklindeki bina çok yetersiz durumdadır. Bölgesel yarışmalarında yapılabildiği tenis kortlarına standartlara uygun bir soyunma odası binası yapılması için çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet Merkez ilçe 75.Yıl Spor tesisleri içerisinde halen faal olarak 2 toprak yüzeyli futbol sahası ile trap-skeet atış poligonu bulunmaktadır. Uluslar arası standartlara uygun olan poligonun mevcut soyunma odası binası baraka türü olup ihtiyaca cevap vermemektedir. Yerine günümüz standartlarına uygun bir soyunma odası binası yapılması için çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet İlimizdeki mevcut Namık Kemal stadı konum, kapasite ve yer açısından çok yetersiz bir durumdadır seyirci kapasiteli stadın bu seyirci kapasitesi arttırma imkan çok az görülmektedir. Şehrimizin gelişmesi ve ileride İstanbul ilinde yapılabilecek olimpiyat oyunları açısından ilimizin ihtiyacına cevap verebilecek en az on beş bin kişilik yeni bir stad yaptırılması çalışmalarına başlanılacaktır. 15

16 Faaliyet İlimizde atletizm sporunun geliştirilmesi, bölgesel ve Balkanlar düzeyinde yarışmalar yapılabilecek sentetik zeminli bir atletizm pistinin yapılması halinde bütün sporların ilimizde ivme kazanmasına büyük bir katkısı olacaktır. Atletizm bütün sporların anası olarak görülmektedir. Bu nedenle çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet Kulüpler arası, okullar arası ve ferdi spor faaliyetlerinin yürütüldüğü Malkara ilçesinin tek spor salonu olan bu tesisin; soyunman odaları ıslak zeminleri ve dış cephesinin boya,badana onarımı yapılacaktır. Faaliyet Şarköy futbol sahasında halen portatif seyirci tribünü mevcut olup, bu tribün turistik açıdan da gelişmiş bu ilçemize görünüm olarak uygun olmadığı gibi yeterlide olmamaktadır. Mevcut soyunma odası ihtiyaca şimdilik cevap vermekle birlikte zaman içerisinde doğabilecek ihtiyaç da göz önüne alınarak mevcut portatif tribün kaldırıldığında yerine yapılacak beton tribün altına da sporcu ve hakem soyunma odalarının yapılması için gerekli çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet Turistik açıdan ilimiz için büyük önem arz eden M.Ereğlisi ilçemize gelen misafirlerle tenis severlere yönelik ve tenis sporunun geliştirilmesi açısından bir kompleks içinde birden fazla açık tenis kortlarının yapılması için gerekli çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet Çerkezköy İlçesinde futbol maç ve antrenmanlarının yapımı için gerekli olan toprak yüzeyli futbol sahasının yapımı çalışmalarına başlanılacaktır. Faaliyet Futbol maçları ile bunların antrenmanların yapımı için Saray ilçesinde gerekli olan toprak yüzeyli futbol sahası çalışmalarına başlanılacaktır. HEDEF Her ilçe ve beldeye 1 er adet çim zeminli futbol sahası yapılacaktır. Faaliyet yıl önce çimlendirilen Namık Kemal Stadı saha zemininin kullanım miadının dolması ve çim zemin özelliğini tamamen kaybetmesi nedeniyle acilen yenilenmesi sağlanacaktır. Faaliyet Merkez ilçe 75.Yıl Spor tesisleri içerisinde halen faal olarak 2 toprak yüzeyli futbol sahası ile trap-skeet atış poligonu bulunmaktadır. Merkezdeki kulüpler arası ve okullar arası amatör futbol müsabakaları ile antrenman çalışmaları bu sahalarımızda yapılmaktadır. Ancak birçok ilimizde artık amatör futbol müsabakaları da çim sahalarda oynanmaktadır. Amatör sporcularımıza da günümüz standartlarına uygun sahalarda müsabaka imkanı sağlanması için mevcut sahalardan birinin çimlendirilmesi çalışmalarına başlanılacaktır. Faaliyet Çorlu İlçesinde amatör futbol müsabakaları halen toprak yüzeyli 2 sahada yapılmaktadır. Müsabakaların yapılabileceği ayrı bir çim yüzeyli saha yapılması için çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet İlçede kulüpler arası ve okullar arası futbol müsabakaları Hayrabolu stadı sahasında yapılmaktadır. Ancak günümüzde amatör maçlar birçok illerde çim sahalarda yapılmakta olup, spor kamuoyunca devamlı olarak çim saha yaptırılması gündeme getirilmektedir.günümüz saha standartlarına göre bu stat zeminin çimlendirilmesi için gerekli 16

17 çalışmalara başlanılacaktır. Sahanın çimlendirilmesi esnasında çevresine atletizm koşu pistinin de yapılması bu faaliyetler için gerekli görülmekte olup çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet Muratlı İlçesinde kulüpler arası ve okullar arası futbol müsabakaları bu sahada yapılmaktadır. Ancak günümüzde amatör maçlar birçok illerde çim sahalarda yapılmakta olup, spor kamuoyunca devamlı olarak çim saha yaptırılması gündeme getirilmektedir. Günümüz saha standartlarına göre bu saha zeminin çimlendirilmesi için gerekli çalışmalara başlanılacaktır. HEDEF İnşaatı devam eden spor salonu inşaatlarının tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Faaliyet İlçe ve belde belediyeleri mevcut spor tesislerinin küçük bakımonarım ve temizlik işleri yapılacaktır. HEDEF Muratlı ilçesine 1 spor salonunun yapımına başlanılacaktır. HEDEF Merkez ilçede Milli Eğitim bünyesinde bulunan spor salonlarının hafta sonu ve akşam saatlerinde de açık tutularak öğrencilerin dışında sporcuların da istifadelerine sunulması sağlanacaktır. Faaliyet Okul bahçelerindeki açık saha zeminlerinin iyileştirilerek öğrencilerin öğrenim saatleri dışında da buralardan faydalanmalarına olanak verecek tedbirler alınacaktır. Faaliyet Müdürlüğümüz bünyesinde gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmelerine yönelik; müzik, resim, el sanatları, tiyatro, şiir, edebiyat, halkoyunları, satranç gibi kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü gençlik merkezi faaliyetleri halen Müdürlüğümüz idari binasına bitişik 200 m2 alanlı tek bir salonda yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin çakıştığı saatlerde salon sıkıntısı yaşanmakta olup, Merkez ilçede birkaç çalışma salonunun içinde bulunduğu müstakil bir gençlik merkezi binası yapımı için çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet İlimizde yüzme sporunun geliştirilmesi ve her mevsim yüzme sporu yapma imkanı sağlanması için kapalı bir yüzme havuzu yaptırılması hususunda spor kamuoyundan devamlı talep gelmektedir. Her geçen gün gelişmekte olan ilimizin konumu göz önüne alınarak Kapalı yüzme havuzu yapımı için gerekli çalışmalara başlanılacaktır. HEDEF Başarılı Sporcuların yetiştirilmesi sporun yaygınlaştırılması için her türlü destek sağlanacaktır. Faaliyet Spor klüplerimiz imkanlar dahilinde ayni ve maddi yönden desteklenerek onların yapacakları faaliyetlerin çeşitlendirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Faaliyet Sponsor ve yardımsever kişi ve kurumların katkılarının sağlanması çalışmalarına önem verilerek sporun da eğitimin bir parçası olduğu çeşitli yayın ve basın yoluyla benimsetilecektir. STRATEJİ : Yerel Yönetimlerle işbirliğine gidilecektir. 17

18 SOSYAL HİZMETLER STRATEJİK AMAÇ 14. Sosyal hizmetlerle ilgili sorunlar irdelendiğinde,soruların temelinde daima Aile kurumunun sağlıklı işlemediği gerçeği ortaya çıkmaktadır.zira sorunlar, ailelerin madden ve manen güçlü yada güçsüz olmalarına göre şekillenmektedir. Çocukların ve gençlerin korunmaya muhtaç hale düşmeleri,sakat kalmaları,ülkemizin gelecekte en önemli problemlerinden beri haline gelecek olan sokak çocukları ve madde bağımlılığı problemi ile yaşlıların problemlerinin hep aile bağlantılı olduğu görülmektedir. Öyle ise aile sorunlarının çözülmesi birçok problemin baştan çözülmesini de sağlayacaktır. O halde yapılması gereken en önemli şey Aile nin güçlendirilmesidir.bunun için de ildeki faaliyetlerde aile öncelikli faaliyetlere ağırlık verilmesine çalışılmalı ve İl Müdürlüğü bünyesinde Bir Aile Danışma Merkezi açılması için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. HEDEF 14.1.İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan tüm resmi ve özel sosyal hizmet kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak için mutad toplantılar yapılarak hizmet anlayışının ve verimliliğin değerlendirilmesi sağlanacaktır. HEDEF Her yıl çalışan tüm personele yönelik olarak, hizmet içi eğitim programları düzenleyerek ve ayrıca ilimizin resmi ve özel eğitim kuruluşları ile üniversitelerin düzenleyeceği eğitim,seminer ve kurslara personelin iş verimini arttırmak maksadıyla katılımı sağlanacaktır. HEDEF Görev alanındaki kuruluşlarda bakılan çocuk ve gençlerin Türk örf,adet,gelenek,inanç ve ahlakına sahip,kendine güvenen,insan sevgi ve saygısıyla dolu,atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması sağlanacaktır. HEDEF Huzurevlerimizde kalan yaşlılara yönelik olarak onların huzurlu bir ortamda korunma ve bakımlarını sağlayarak,her türlü sosyal, psikolojik ve sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenerek ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. 18

19 HEDEF Yaşlılarımıza ve çocuklarımıza yönelik olarak eğlenceler, piknikler, yemekli toplantılar, kamp ve geziler, sportif turnuvalar vb. gibi sosyal, eğitsel ve kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecektir. HEDEF Kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın üniversite giriş sınavlarında,yabancı dil ve diğer derslerinde başarılarının arttırılması için ildeki mevcut dershanelerden yararlandırılması sağlanacaktır. HEDEF Topluma yönelik olarak,yıl içinde düzenlenecek çeşitli folklor,müzik,tiyatro,sportif vb. faaliyetlerle kuruluşlarımızın tanıtımının yapılması ve hakla kaynaşma ve bütünleşmesi sağlanacaktır. HEDEF Gönüllü katkı ve katılımları arttırmak için ilimizde sosyal amaçlı kurulmuş tüm dernek, vakıf,kamu ve özel kuruluşlarla yakın ilişkiler içinde olunarak,yardımda bulunan kişi ve kuruluşların ziyaret edilmesi,ödüllendirilmesi sağlanacaktır. HEDEF Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetlerin daha iyi tanıtılması ve çalışmalar hakkında halkın bilgilendirilmesi amacıyla yerel televizyon,radyo ve basın ile sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliğine gidilecektir. Faaliyet İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında 2006 yılından itibaren Genel Müdürlük Yönetim Bilişim Sistemiyle internet ortamına bağlanarak bilgi akışının elektronik ortamda sağlanması için gerekli teknik donanımın yapılması için çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet Tekirdağ Yetiştirme Yurdu ve Tekirdağ Çocuk Yuvasında çocuklarımızın teknolojik imkanlardan daha iyi yararlanması için bilgisayar odaları kurulması için çalışmalara başlanılacaktır. HEDEF İlimiz Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Yuvası ve 80.Yıl Çerkezköy Çocuk Yuvası şehir merkezlerinden uzaktır.bu nedenle yaşlılarımızın ve çocuklarımızın, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acilen her iki kuruluşumuza da birer minibüs temin edilecek, binalara ait bakım ve onarımlar yapılacaktır. Faaliyet Minibüs alım alım için gerekli çalışmalara başlanılacaktır. Faaliyet Huzurevi ve Tekirdağ Çocuk Yuvasının hizmet binalarının yıllık bakım ve onarım çalışmalarıyla çevre düzenlemesi için çalışmalara başlanacaktır. HEDEF tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun uygulanması konusunda İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Emniyet 19

20 Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve İl Cumhuriyet koordinasyon sağlanacaktır. Başsavcılığı ile gerekli STRATEJİ : Tüm bu hedeflere ulaşmak için; SHÇEK Genel Müdürlüğü, Kaymakamlıklar,Sağlık Kuruluşları,Muhtarlıklar,Belediyeler,Eğitim ve Spor Kuruluşları,Genel Kolluk Kuvvetleri,Özel Dershaneler,Sosyal amaçlı kurulmuş Dernekler ve diğer kamu ve kurum ve kuruluşlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır. KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ 15 : İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir. HEDEF 15.1: Kültürel varlıklarımızın halkımız tarafından da tanınıp, bilinmesi için Kültür Envanteri çalışmalarımız başlatılmış olup, 2006 yılı sonuna kadar basımı sağlanacaktır. Faaliyet : İldeki tüm okullara kültürel değerlerimizi tanıtıcı kitap, broşür, afiş, ve harita gibi materyal bastırılıp, 2006 yılında dağıtımı yapılacaktır. Faaliyet : İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, ilimizde yetişmiş tarihi şahsiyetlerin anma programlarının daha zengin ve katılımlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. HEDEF 15.2: Halkımızın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. etkinlikler desteklenerek, teşvik edilecektir. Faaliyet : Kırsal kesimde yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için Kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilecektir. Faaliyet : İlimizdeki amatör tiyatro gruplarının köy ve kasabalardaki okullarda çocuk oyunlarına yönelik gösteriler yapmalarına her türlü destek sağlanacaktır. STRATEJİ :Yerel idarelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek etkinlikler için uygun mekanların tahsis edilmesi sağlanacaktır. 20

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI PERFORMANS PLANI I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON ve VİZYON Misyon İl Özel İdaresine yasalarla verilen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2012 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ekonomik Kalkınma Altyapı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ECEABAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE EYLEM PLANI

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ECEABAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE EYLEM PLANI T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ ECEABAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE EYLEM PLANI OCAK 2012 SUNUŞ Eceabat İlçemiz, Gelibolu Yarımadasında, çevresi Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi ile çevrili, deniz seviyesinden 2 metre yükseklikte

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI

İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI TOPLU TÜKETİM YERİ GIDA VE YEM BİRİMİ TOPLU SATIŞ YERİ 2014 YILI BAKANLIK VE VALİLİK STRATEJİ PLANLARINA GÖRE

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

TÜRKİYE DE SPOR TESİSLERİNİN MEVCUT DURUMU VE PLANLANMASI H.SUNAY

TÜRKİYE DE SPOR TESİSLERİNİN MEVCUT DURUMU VE PLANLANMASI H.SUNAY TÜRKİYE DE SPOR TESİSLERİNİN MEVCUT DURUMU VE PLANLANMASI H.SUNAY Spor Tesis Politikaları; Mevcut Durum ve Sorunlar (1) Son nüfus sayımına göre; nüfusun %44-45 i aktif spor yapması gereken 5-24 yaş grubunda

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

TARIMSAL TEKNOPARK NEDİR? Tarımsal teknoparklar "Tarladan Rafa Ürün" yolculuğunun her etabının gerçekleştirildiği entegre sistemlerdir.

TARIMSAL TEKNOPARK NEDİR? Tarımsal teknoparklar Tarladan Rafa Ürün yolculuğunun her etabının gerçekleştirildiği entegre sistemlerdir. 5 V 91 J J J TARIMSAL TEKNOPARK NEDİR? Tarımsal teknoparklar "Tarladan Rafa Ürün" yolculuğunun her etabının gerçekleştirildiği entegre sistemlerdir. TARIMSAL TEKNOPARK NASIL İŞLER? Tarımsal bilgi üretim

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü BELEDİYE YÖNETMELİĞİ REVİZYON NO: 2 Sayfa 1 / 38 YUNUSEMRE BELEDİYESİ BİRİMLERİNİN TEŞKİLAT, KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE TEMEL

Detaylı

SAMSUN ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT

SAMSUN ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT SAMSUN ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT Samsun un coğrafi konumu itibariyle su ve toprağın muhteşem buluşması ile bizlere armağan olan Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin can kattığı, Çarşamba ve Bafra Ovaları

Detaylı

Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge

Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT HASTANELERİN YATIRIM ESASLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON PROGRAM HİZMETLERİ VE HİZMETLERİ Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM Marmara Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM TMOK ve SBD

Detaylı