ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 BORSA MECLİSİ ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. ADI SOYADI Erol GEMALMAZ Hayri GÜLTEN Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ Şahin KAYA Kemal COŞGUN Kerim ÖZGÜN Hacı GÜDER Şemsettin AKTUĞLU Murat BAŞAR Hüseyin YAZICI İdris KARACA Timur Rasim MERMERCİ Ahmet ATALAY Necati ALAKUŞU Sırrı KARAHANCI Burhan AKTAŞ Fetullah ŞEVGİN Adem UYANIK Celal YILDIRIM Yahya ŞAHİN Celal DEMİRER Hasan ERSAN Ahmet BALCI Şakir ÇETİN Cengiz HAN M.Okan KOÇ İbrahim ÖZTÜRK Cevat ŞENBABA 2

3 YÖNETİM KURULU ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. SAYMAN ADI SOYADI Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ Şahin KAYA Kemal COŞGUN Kerim ÖZGÜN Hacı GÜDER Şemsettin AKTUĞLU GENEL SEKRETER Sabri HEMDİL 3

4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN Yrd. ADI SOYADI Ahmet ATALAY Hasan ERSAN Burhan AKTAŞ Ahmet BALCI DİSİPLİN KURULU Nuri YAMAN Erol CEYLAN Sedat AKBULUT Mehmet Ali KUMRU Muzaffer ÇETİN 4

5 MESLEK KOMİTELERİ 1.Meslek Komitesi 2.Meslek Komitesi Başkan Şevki YİĞİT Başkan Nurettin İNCE Başkan Yrd. Abdülhüda KILIÇ Başkan Yrd. Yasin ÖZEN Üye Murat BAŞAR Üye Hayri GÜLTEN Üye İdris KARACA Üye Timur MERMERCİ Üye Hüseyin YAZICI Üye Erol AKDUMAN Üye Adnan YAMAN Üye Mürsel GÜVEN 3.Meslek Komitesi 4.Meslek Komitesi Başkan İsmet ALKAN Başkan Soner GÖZÜYAŞLI Başkan Yrd. Abbas ÇAM Başkan Yrd. Rıdvan TUĞRUL Üye Kemal ÇOŞGUN Üye Kerim ÖZGÜN Üye Ahmet ATALAY Üye Sırrı KARAHANCI Üye Necati ALAKUŞU Üye Burhan AKTAŞ Üye Ercan TEKİN Üye Bülend AYTÖRE Üye Şerif FIRAT Üye Mustafa GÖĞEBAKAN 5.Meslek Komitesi 6.Meslek Komitesi Başkan Şemsettin AKTUĞLU Başkan Hacı KOCAMAN Başkan Yrd. M. Ferit POLAT Başkan Yrd. Nihat MERT Üye Fetullah ŞEVGİN Üye Faik YAVUZ Üye Adem UYANIK Üye Celal YILDIRIM Üye R. Noyan ARIKAN Üye Yahya ŞAHİN Üye Osman DURSUN Üye Sait SAYAN Üye Hacı BARAN Üye Muhittin IRMAK 7.Meslek Komitesi 8.Meslek Komitesi Başkan Ali ÖZEL Başkan Musa YÜKSELOĞLU Başkan Yrd. Cemil YÜKSEL Başkan Yrd. Nusret YILDIZ Üye Erol GEMALMAZ Üye Şahin KAYA Üye Celal DEMİRER Üye Ahmet BALCI Üye Hasan ERSAN Üye Şakir ÇETİN Üye Aydın ÇINAR Üye Feridun ALTINDAĞ Üye Avni ÇINAR Üye Seyfullah GÖKMEN 9.Meslek Komitesi 10.Meslek Komitesi Başkan Birol MERMER Başkan Konuralp Tekin ÖZÇELİK Başkan Yrd. Sedat EVİN Başkan Yrd. A.Ruhi BULDUK Üye Hacı GÜDER Üye Yavuz YILDIZ Üye Cengiz HAN Üye İbrahim ÖZTÜRK Üye Musa Okan KOÇ Üye Cevat ŞENBABA Üye S.Selim BİNGÖLER Üye Arif Hikmet YAYLALI Üye Engin SAVAŞ Üye Neşe ŞİŞMAN 5

6 HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTESİ HAKEM LİSTESİ; Asil Üyeler Yedek Üyeler 1.MESLEK GRUBU Özkan Yılmaz Mehmet Konuk Fuat Yıldırım Nazmi Meydaneri 2.MESLEK GRUBU Hayri Gülten Nurettin İnce Erol Akduman Timur Rasim Mermerci 3.MESLEK GRUBU Ercan Tekin Abbas Çam İsmet Alkan 4.MESLEK GRUBU Rıdvan Tuğrul Burhan Aktaş Sırrı Karahancı Nizamettin Yıldırım 5.MESLEK GRUBU Adem Uyanık Şemsettin Aktuğlu Mehmet Ferit Polat Osman Dursun 6.MESLEK GRUBU Yahya Şahin Muhittin Irmak Nihat Mert Hacı Kocaman 7.MESLEK GRUBU Ali Özel Cemil Yüksel Avni Çınar Hasan Ersan 8.MESLEK GRUBU Musa Yükseloğlu Ertuğrul Özer müştak önder Ahmet Balcı 9.MESLEK GRUBU Cengiz Han M. Okan Koç Hacı Güder S. Selim Bingöler 10.MESLEK GRUBU K. Tekin Özçelik A. Ruhi Bulduk A. Hikmet Yaylalı Neşe Şişman BİLİRKİŞİ LİSTESİ; Asil Üyeler Yedek Üyeler 1.MESLEK GRUBU Erdoğan Çetinkaya Abdülkadir Oruç Ahmet Yıldırım Mehmet Karadere 2.MESLEK GRUBU Hayri Gülten Nurettin İnce Erol Akduman Timur Rasim Mermerci 3.MESLEK GRUBU Ercan Tekin İsmet Alkan Abbas Çam 4.MESLEK GRUBU Bülend Aytöre Soner Gözüyaşlı Mustafa Göğebakan Kerim Özgün 5.MESLEK GRUBU Rıfat Noyan Arıkan FettullahŞevgin Osman Dursun Şükrü Yıldız 6.MESLEK GRUBU Hacı Kocaman Nihat Mert Muhittin Irmak Yahya Şahin 7.MESLEK GRUBU Cemil Yüksel Celal Demirer Aydın Çınar Erol Gemalmaz 8.MESLEK GRUBU Ertuğrul Özer Musa Yükseloğlu Ahmet Balcı müştak önder 9.MESLEK GRUBU Birol Mermer Cengiz Han Sedat Evin Selim Bingöler 10.MESLEK GRUBU A. Ruhi Bulduk K. Tekin Özçelik Neşe Şişman A. Hikmet Yaylalı EKSPER LİSTESİ; Asil Üyeler Yedek Üyeler 1 MESLEK GRUBU Hayrullah Özyürek Durmuş Ali Yeder Melih Sadi Yıldırım Ertuğrul Yılmaz 2.MESLEK GRUBU Barış Nalçacı Doğan Bekin 3.MESLEK GRUBU Bekir Atalay Mustafa Karabacak 4.MESLEK GRUBU Sedat Cakova Mehmet Keskin Mustafa Kozanoğlu Nihat Yıldırım 5.MESLEK GRUBU Kenan Tanılgan Ayhan Nom Hakan Arıcı Ali Ceren 6.MESLEK GRUBU Haydar Şahin Bayram Albayrak 7.MESLEK GRUBU Alparslan Uygun Kudret Ersan 8.MESLEK GRUBU İsmail Balcı Yusuf Özyürük 9.MESLEK GRUBU Ertuğrul Şahin Ali İhsan Yılmaz 10.MESLEK GRUBU Erdal Y. Şengüller Hande Özçelik 6

7 1. BÖLÜM 2011 YILI FAALİYET RAPORU 7

8 Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri; 5174 sayılı yasanın 52.maddesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince hazırladığımız 2012 yılı tahmini gelir ve gider bütçemizi, uygulamaya yönelik kararname ve bağlı cetvellerini görüşlerinize, değerlendirmelerinize ve yüksek onayınıza sunmuş bulunuyoruz. Bu vesile ile sizlere gerek 2011 yılı içerisindeki faaliyetlerimiz, gerekse 2012 yılı için planlanan çalışmalar hakkında kısa açıklamalarda bulunmak istiyoruz. BORSA ORGANLARININ ÇALIŞMALARI 5174 Sayılı Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Borsamızın Meslek Komiteleri ve Meclis üyelerinin seçimi 03 Ocak 2009 tarihinde yapılmış, müteakiben, 10 Ocak 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Birlik Genel Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği seçimleri gerçekleştirilmiş ve organlarımızda görev alacak üyelerimiz belirlenmişti. A. YÖNETİM KURULU VE MECLİS: Yönetim Kurulumuz tarihinden tarihine kadar 49 oturum yapmış ve 439 karar almıştır. Bu süre içerisinde Meclisimiz ise 11 oturum yapmış ve gündeminde bulunan 71 konuyu görüşerek karara bağlamıştır. B. MESLEK KOMİTELERİ: Kasım ayı sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Meslek Komitesi 11 er toplantı yapmışlardır. Muamelat Müdürlüğümüzde tarihi itibariyle; 2176 adedi gelen, 1315 adedi giden olmak üzere toplam 3491 evrak işlem görmüştür. Borsamıza 91 firma kendi başvurusu, 80 firma da resen olmak üzere tarihi itibariyle toplam 171 üye kaydedilmiştir sayılı yasanın 32 ve Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca üye listelerimiz güncelleştirilmiştir. Buna göre; içinde bulunduğumuz yıldan önceki son iki yılda ( ) adres ve durumları tespit edilemeyen ve tescili bulunmayan 130 üyemizin kaydı askıya alınmıştır. 8

9 Meslek gruplarına göre Kasım 2011 sonu itibariyle askıdaki üyelerimizin dağılımı ise şöyledir: 1.Meslek Grubu 20 2.Meslek Grubu 7 3.Meslek Grubu 29 4.Meslek Grubu 33 5.Meslek Grubu 23 6.Meslek Grubu 39 7.Meslek Grubu 18 8.Meslek Grubu 36 9.Meslek Grubu Meslek Grubu 23 TOPLAM 261 Kayıtları askıda olup da adres ve durumlarını bildiren ve tescil işlemi yaptırdığı tespit edilen 31 üyemizin kayıtları askıdan indirilerek aktif üyeliğe alınmıştır yılı içinde, yılları tescil durumları dikkate alınarak tarihinde üyelikleri askıya alınan ve askı kararını takip eden yılbaşından itibaren ( ) iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyen ve alım satım işlemi bulunmayan 121 ve yıl içinde borsamıza müracaat ederek kaydının silinmesi talebinde bulunan 19 olmak üzere toplam 140 ( itibariyle) üyemizin ise borsamızdaki kayıtları silinmiştir tarihi itibariyle (üyeliği askıya alınanlar hariç) toplam aktif üye sayımız 1062 ye ulaşmıştır. Üyelerimizin Meslek Gruplarına ve Derecelerine göre dağılımı şu şekildedir. ( tarihi itibariyle) D E R E C E L E R MESLEK GRUBU FEV. 1.D 2.D 3.D 4.D 5.D TOPLAM 1.MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU TOPLAM Borsamızın 2011 yılı Kasım ayı sonu itibariyle kayıt ücreti ve yıllık aidat geliri (Kayıt ücreti: ,50TL, Aidat: ,37TL) toplamı: ,87TL'ye ulaşmıştır yılında 27 si kadrolu, 10 'u sözleşmeli olmak üzere 37 personel ile yürütülen borsamızın işleri, 2011 yılında emekliye ayrılan ve yeni alınan personel ile birlikte 26 si kadrolu 12 si sözleşmeli olmak üzere toplam 38 kişilik bir kadro ile başarılı bir şekilde devam ettirilmiştir. Ayrıca, 2011 yılında da merkez binamızda, canlı hayvanlar tesisinde, et tesisinde güvenlik ve destek hizmetlerini yürütmek üzere bekçi, kat görevlisi, odacı, aşçı, sayımcı ve meydancı olmak üzere toplam 16 personel için özel sektörden hizmet satın alınmasına devam edilmiştir. 9

10 BORSAMIZIN 2011 YILI FAALİYETLERİ: A- GAYRİMENKUL YATIRIMLARIMIZ: AHİBOZ PROJESİ: Değerli üyeler, Borsamızın mülkiyetinde bulunan Gölbaşı Ahiboz Köyündeki m 2 arsamızın üzerine hububat ve bakliyat ürünlerinin depolanmasını sağlayacak Ankara Ticaret Borsası Ahiboz Hububat ve Bakliyat Depolama ve Pazarlama Alanı kapsamında Ton kapasiteli çelik silo yapımı tamamlanmıştır. Projemizin yapımı sermayesinin %99,99 u borsamıza ait ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. İlk ürün Temmuz 2010 da ikinci ürün ise Temmuz 2011 de depolanmış ve bu arada depoların tahliyesini müteakip boş olduğu ara dönemde ithal hububat stoklaması yapılmıştır. Ürün İhtisas Borsacılığı, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsacılığı ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuğu konularında hizmet verilmesi planlanan tesisimiz; Çelik Silo, yatay depolar (Üye - Alıcı depoları), satış salonu, satış salonu içinde yer alacak ofisler, laboratuvar, kantarlar, tır parkı ve sosyal ünitelerden oluşmaktadır. Ahiboz da bulunan arsamız üzerinde yapımı tamamlanan Ton kapasiteli Çelik Silo tesisi (123 ada 1 parsel), Elektronik Taşıt Baskülleri, Laboratuvarlar ve kamyon park alanı (132 ada 1 parsel) Üst Kullanım hakkı TMO nun öngördüğü süre olan 20 ay+10 yıl olup, söz konusu tesisleri yapmak ve işletmek için kurulan ve sermayesinin %99,99 u borsamıza ait ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.ne verilmiştir. Çalışmalar bu çerçevede şekillendirilirken, projemize destek vermesi noktasında Toprak Mahsulleri Ofisi ile ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu Sanayi Ve Ticaret Limited 10

11 Şirketimiz arasında söz konusu tesislerin kiralanması hususunda 10 yıl için TL + ÜFE (yıllık kira artışı) bedel ile kullanım hakkını içeren bir kira sözleşmesi imzalanmış ve ilk beş dönemlik(on beş aylık) kira bedeli tahsil edilmiştir TON KAPASİTELİ ÇELİK SİLO, TREMİ, MALZEME DEPOSU, GÜVENLİK BİNASI, MAKİNA BİNASI GÖRÜNÜŞÜ TON KAPASİTELİ ÇELİK SİLO TESİSLERİ 60 TONLUK TAŞIT KANTARLARI, OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZLARI, LABORATUVARLAR, İDARİ VE SOSYAL BİNALAR GÖRÜNÜŞÜ 11

12 Ton Kapasiteli Çelik silo tesisi kapsamı aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere; şunları ihtiva etmektedir. Çelik Silo temelleri ve konveyör Galerileri, Makine dairesi binası ve Kulesi, MCC ve PLC Kontrol Binası, Güvenlik Binası, Kantar binası, Laboratuvar Binası, Hizmet Binası, Çiftçi Dinlenme Tesisi, Malzeme Deposu, Yangın Suyu Pompa Binası, Karayolu Alım ve Yükleme Yapıları, Beton saha ve Yollar inşaat işleri kapsamında yapılmıştır. Çelik Siloda Yapılabilecek Ana İşlemler 1- Karayolundan 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak iki farklı ürünün (iki ayrı hat ile 2x150 t/h) siloya alımı ve aynı anda 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak tek tip ürünün karayolundan sevki, veya 2- İki farklı ürünün (iki ayrı hat ile 2x150 t/h) 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak karayolundan sevki ve aynı anda karayolundan 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak tek tip ürünün siloya alımı, veya 3- Yukarıda 1. ve 2. maddelerdeki işlemlerden birisi yerine silo içi baskülünden tartılarak kuyular arası transfer yapılması işlemi yapılabilecektir. Depolar 6 X Ton + 12 X Ton Çelik Silo kuyularından oluşmaktadır. İki farklı ürünü aynı anda farklı depolara 2 X 150 Ton/Saat kapasitede alabilecek, Aynı anda (Alım, İhraç veya silo içi sirkülasyon olmak üzere toplam) 450 Ton/Saat kapasite, Tremilerde 30 ton kapasiteli 4 Adet alım bunkeri, 16x3 boyutlarında 2 adet 60 ton kaldırma kapasiteli arkaya devrilmeli hidrolik kamyon kaldırıcı, Farklı iki cins ürün yüklemesi yapılabilecek 60 ton kapasiteli 2 adet kamyon yükleme bunkeri, Siloya alınan hububat içerisindeki yabancı maddelerin temizlenmesi için 150 Ton/Saat elek ünitesi, Pnömatikslide ve distribütörlerle tam otomatik yol vermeler, Motorlu Teleskopik yükleme sistemleri, Hacimsel yükleme cihazları 2 X 150 Ton/Saat, Silo galerilerinde ve üst platformlarında 150 Ton/Saat kapasiteli Zincirli konveyörler, Silo kuyu içi süpürücü (dip sıyırıcı) konveyörler 50 Ton/Saat, Makine binası dikey taşımaları için 150 Ton/Saat kapasiteli Elevatörler, Jet filtreli aspirasyon-toz tutma sistemleri (elevatör, kantar sistemi ve elek ünitesi için 3 grup), Basınçlı hava sistemi (pnomatik kapaklar, silo içi kantar üniteleri ve toz tutma sistemi için 2 grup), Yangından koruma ve alarm sistemi (Yangın suyu tankları ve pompa istasyonu, hidrantlar, yangın dolapları ve tüpleri ile yangın alarm sistemi), Her siloda tahıl sıcaklığını ölçme ve takip sistemleri, Her siloda tahılın havalandırılması ve soğutulması için havalandırma teçhizatı, Siloya alınan ve ihraç edilen hububatın tonaj kontrolü ve izlenmesi için Silo içi elektronik kantar sistemleri, Kamyonların tartımı esnasında otomatik numune alma ünitesi 2 adet, Laboratuvar teçhizatı 2 adet hızlı protein tayin cihazı, 16x3 ebatlarında ve 60 ar ton kapasiteli, birbiriyle akuple çalışabilen 2 adet elektronik kamyon kantarı, Kapalı devre kameralı güvenlik sistemi, ile teçhiz edilmiştir. Silolarda kontrol sistemi, üzerinde prosesin gösterildiği, kontrol ve takip edildiği bir VDU yu (monitörü) kullanan SCADA sistemi ile beraber programlanabilir mantıksal kontrol (PLC) sistemi mevcuttur. 12

13 Enerji Temini, Transformatör istasyonu, Enerji Nakil Hattı, Alçak Gerilim Panosu, Elektromekanik ekipmana ait elektrik tesisatları, Ana kumanda panosu, MCC ve PLC panoları, Telefon ve Yangın alarm sistemi, Lokal elektrik dağıtım tabloları, Topraklama ve Yıldırımdan koruma sistemi, Kuyularda Yüksek/Alçak seviye kontrol sistemi, Yapılacak binaların elektrik tesisatları, Kompanzasyon Panosu, Çevre ve Saha Aydınlatması, Güç besleme teçhizatı ve elektrik işleri, Elektrik alt yapısına ait tesisat, Teleteknik alt yapı tesisatları yapılmıştır. Makine binası inşaat işleri, konveyör galerileri, Silo temel ve üst yapı inşaat işleri, silolar arası ve çevresi saha betonu işleri, 160 m² Malzeme deposu, 2 X 60 ton çelik yangın suyu deposu ve pompa binası, proses kontrol binası, bekçi binası, laboratuvar binası, kantar binası, çiftçi dinlenme tesisi-kafeterya ve idari binaları yapılmıştır. ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi; tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı gereğince Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde Anonim Şirkete dönüştürülmüş ve ATB İktisadi İşletmesi Anonim Şirketi ile birleştirilmiştir. Diğer taraftan, ton kapasiteli çelik silonun yanı sıra, proje dahilinde yer alan 86 adet yatay deponun yapımı ile ilgili çalışmalar, bu amaçla üyelerimiz tarafından kurulan S.S. Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından yürütülmektedir. Bu doğrultuda, Borsamız ile S.S. Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında bir protokol imzalanmıştır. Büyüklükleri m 2 arasında değişen 86 yatay depo yapımı adı geçen kooperatif tarafından yapılacaktır. Proje ve diğer detay çalışmaları halen devam etmektedir. S.S. Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi söz konusu protokol ile taahhüt ettiği ödemeleri yerine getirmiştir. Bu bağlamda, Borsamız Meclisinin / 19 sayılı Kararı ile Mülkiyeti Borsamıza ait Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ahiboz-İmar köyünde bulunan arsa niteliğindeki; 124 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller 125 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller 126 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller 128 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller 129 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller 130 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller 131 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parsel sayılı toplam 86 adet parselin / taşınmaz 50 TL/m² birim fiyatı üzerinden ,00 TL. bedelle S.S.Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine satış yoluyla devredilmiş ve tapu devri gerçekleştirilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 1253 sayılı kararı gereğince Ahiboz tesislerinin altyapı işlerinin yapımı için ASKİ Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. ASKİ tarafından Borsamızdan talep edilen projelerden; yol, atık su, yağmur suyu, kullanma suyu, yangın suyu, elektrik dağıtım şebekesi, Telekom şebekesi uygulama projeleri Borsamızca yaptırılarak ilgili idarelere onaylattırılmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanma suyu, yangın tesisatı, yağmur suyu, kanalizasyon, Telekom ve elektrik borulama altyapı uygulama işleri tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip üreticilerimizin ve üyelerimizin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirebileceği bir sistem oluşturulacaktır. Yapılan hesaplamalara göre sistemin tamamlanması halinde en az kişiye doğrudan iş imkanı sağlaması öngörülen bu projenin, Ankara nın ticaretin geliştiği bir kente dönüşmesine önemli katkısı bulunacaktır. 13

14 AHİBOZ HUBUBAT VE BAKLİYAT BORSASI SATIŞ SALONU BİNASI: Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ahiboz mahallesi 3207 m²lik 133 Ada ve 1 parsel üzerinde inşaatı devam etmekte olup 2012 hububat alım döneminde işletmeye alınacaktır. Borsa satış salonu: BODRUM KAT 258,38 m² ZEMİN KAT 1037,25 m² BİRİNCİ KAT 637,60 m² olmak üzere toplam 1933,23 m²lik inşaat alanından oluşmaktadır. PROJE VERİLERİ: Bodrum katta: sığınak, depo ve teknik hacimler yer almaktadır. Zemin katta: İki girişi bulunan binada üreticiler ve Alıcılar ile yönetim için ayrı ayrı girişler düşünülmüştür. Satış salonu ile bağlantılı kokteyl, sergi vb. hizmetler için yaklaşık 85 m2 likfuaye, 227 m² kil yaklaşık 68 alıcının işlem yaptığı satış salonu, 17 adet satış salonu ile direkt bağlantılı alıcı büroları ( Broker büroları),yaklaşık 90 üreticinin oturabileceği ve satış seanslarını izleyebileceği 76 m²likanfi, Başta tescil bürosu olmak üzere Borsanın gerekli idari birimleri, Birinci katta: satış salonunu gören ve salon ile online bağlantılı 19 adet alıcı büroları (Broker büroları), Borsa yönetim büroları yer almaktadır. 14

15 Ahiboz 169 nolu parsel: Bilindiği üzere Ahiboz daki tesislerimize bitişik konumda bulunan ve mülkiyeti Ahiboz köy tüzel kişiliğine kayıtlı 169 parsel nolu m² lik mera vasıflı taşınmazın mera vasfından çıkarılarak projeye dahil edilmesi için yapmış olduğumuz girişimlerimiz olumlu sonuç vermiş, mera alanının tamamının Borsamız tarafından hububat ve bakliyat depolama ve pazarlama alanı olarak kullanılmasına imkan verecek düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Hububat, Bakliyat Depolama ve Pazarlama Alanının büyütülmesi amacıyla hazine adına tescili sağlanan m²lik 169 nolu parselin borsacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınması amacıyla, söz konusu kadastro parselinin 1/5000 lik nazım imar planı tadilatı, 1/1000 lik imar planı tadilatı ve 1/1000 lik parselasyon planının yaptırılarak ilgili idarelere tescil ettirilmesi, onaylattırılması ve bu hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yaptırılması için muhtelif firmalardan teklifler alınmıştır Ankara İli Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesi Tapulamasının 169 nolu m 2 büyüklüğündeki mülkiyeti Hazineye ait kadastro parseli, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 2402 sayılı kararı ile onaylanan Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesi Tapulama 169 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 1 ay (30 gün) süre ile Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından tarihinde askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilan edilen plan değişikliği tarihinde askıdan indirilmiştir. Kesinleşen 1/5000 lik Nazım İmar Planı na göre, Ankara Ticaret Borsası Hububat, Hububat ve Mamulleri Depolama ve Pazarlama Alanı olarak 1/1000 lik Revizyon Uygulama İmar Planı Borsamız tarafından hazırlattırılmış olup, Gölbaşı Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere intikal ettirilmiştir. Konu Borsamız tarafından takip edilmekte olup, gelişmeler Meclisimizin bilgilerine sunulacaktır Borsa Prestij Binası Değerli Üyeler, Hatırlanacağı üzere, modern ve Borsamıza yakışır bir merkez binası yapımı projemiz, AVM ile birlikte düşünülmüş, ancak, AVM yapımından vazgeçilmesi üzerine arsamızın satılması konusu gündeme gelmişti / 17 Meclis Kararı ile Yönetim Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde: Borsamıza ait ATB İktisadi İşletmesi Anonim Şirketine ait Yenimahalle İlçesi Macun Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı m 2 arsamızın satışı için gazete ilanı verilmiş, ancak satışın yapılacağı gün söz konusu ihale ile ilgili olarak şartname alan firmalardan hiçbiri ihaleye iştirak etmemiştir. Bunun sonucunda arsa satışı ihalesi iptal edilmiştir. Akabinde, Yenimahalle İlçesi Macun Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı m 2 arsamızın m 2 lik miktarının satılması amacıyla tekrar gazete ilanı verilmiştir tarihinde Borsamızın Meclis salonunda düzenlenen ihaleye üç firma iştirak etmiş, firmalardan kapalı zarf usulüyle alınan teklifler ihale komisyonu tarafından incelenmiş ve söz konusu arsamızın m 2 lik kısmı en yüksek fiyatı veren S.S.GİMAT Birikim Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine TL fiyatla satılmıştır. 15

16 Borsamız Meclisinin genel temayülü doğrultusunda, satışı gerçekleştirilen arsamızın3.030 m 2 lik kısmı Borsa Prestij Binasının yapılması amacıyla Borsamızın elinde tutulmuştur. Arsanın ifrazı çalışmalarına başlanmış olup m 2 lik kısmı satın alan S.S. GİMAT Birikim Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi nce inşa edilecek yapıda dikkate alınarak Borsa Prestij Binası projesi yaptırılacak ve Borsamız en kısa zamanda yeni hizmet binasına kavuşturulacaktır. Ayrıca, arsa satışı sonucunda elde edilen gelirden; ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Çelik Silo tesislerinin yapımı için kullanılan kredi borcu, yapılan tesislerin altyapı katılım bedelleri ile Borsamızın yeni yatırımları olan Yeni Et Teşhir Salonu ve Ahiboz Hububat Bakliyat Borsası Satış Salonu masrafları için ATB İktisadi İşletmesi A.Ş.den borç para alınarak gerekli ödemeler yapılmıştır. Mezbaha ve Canlı Hayvanlar Tesislerimiz: Sincan İlçesi Yenikent Beldesi Çoğlu Köyü sınırları içerisinde kalan 1598 ada 1 parseldeki m² imarlı arsa üzerinde ATB Et Kombinası ile Canlı Hayvanlar Tesisleri yer almaktadır. Bu arsa 2001 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden Anet-Ankara Et İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.den satın alınmıştır. Tapu kayıtlarında organize entegre et tesisi şerhi bulunmaktadır. Şerhin kaldırılması için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmış ancak yıllardır herhangi bir sonuç alınmamıştır. Ayrıca, Mezbaha tesislerinin işletilmesi için kurulan ATB Et Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin tasfiye çalışmaları devam etmektedir. Canlı Hayvanlar tesislerine giren ve çıkan araçların daha hijyenik olabilmeleri amacıyla bir dezenfeksiyon tüneli tesis edilmiş ve kullanıma açılmıştır. Tesislerimizdeki kapalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan padoklarının çatılarına m³ kapasitede dörder adet olmak üzere sekiz adet çatı tipi havalandırma fanı taktırılmıştır. Canlı Hayvanlar Tesisleri Mezbaha Tesisleri Et Teşhir Tesislerimiz: Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından kiralanan Atatürk Orman Çiftliği TZDK tesisleri içerisinde yer alan Et Teşhir Tesislerimiz 2012 yılı başında yeni yaptırmış olduğumuz Yeni Et Teşhir ve Satış Salonunun hizmete girmesini müteakip1997 yılından beri üyelerimize hizmet veren eski tesisler kapatılacaktır. Yeni Et Teşhir ve Satış Salonu Projesi : Söz konusu olumsuz şartların giderilmesi ve üyelerimizin daha hijyenik bir ortamda çalışmalarının ve hizmet vermelerinin temini amacıyla, Yenimahalle İlçesi Macunköy 16

17 Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği ada 5 sayılı parselin Borsamız adına 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi işlemleri tamamlanmıştır. Nihai olarak Yeni Et Teşhir ve Satış Salonu projesi optimum kullanım şartları bakımından ihtiyaçlara göre tekrar gözden geçirilmiş ve gerekli revizeler yaptırılmıştır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık ile irtifak hakkı ve ödeme konuları kesinleştirilmiştir. Tesisin yaptırılmasına ilişkin projeler hazırlanmış ve inşaat ruhsatı alınmıştır. Gazete ilanına çıkılarak söz konusu işe talip olan yapımcı firmalardan teklifler alınmıştır. Uygun teklifi veren yapımcı firma ile ,-TL + KDV bedel üzerinden sözleşme imzalanmış, projenin uygulanması tamamlanmış ve kısa bir sürede tesis hizmete açılacaktır. Projenin Tanıtımı : Bu proje kapsamında kurulacak tesiste aynı anda birçok işletmenin yan yana gelmesi ve ortak işletme proseslerinin birleştirilmesi ile etin karkas olarak alınıp, Teşhiri, Muhafazası ve Satışı planlanmıştır. Proje; Ürün Kabul, Tartım, Teşhir, Satış, Muhafaza, Şoklama, Teknik Alanlar, İdari Alanlar, Sosyal Alanlar ve Diğer Alanlardan oluşmaktadır. Et Teşhir ve Satış Merkezi Vaziyet Planı Projenin sağlayacağı faydalar: Girdilere, işgücüne, enformasyona ve kamu hizmetlerine etkin erişim, firmalar arasında koordinasyon kolaylığı, Örnek uygulamaların yaygınlaşması, Rakipleri yakından izleyerek performansı iyileştirmeyi sağlayarak verimliliğin/etkinliğin artırılması, 17

18 Yaratılan beceri, tedarik, pazar vb. üstünlükler nedeniyle küme ile ilgili faaliyet alanlarına girişi kolaylaştırarak ticarileşmeyi hızlandıracak, Ortak organizasyonlar ise ortaklar arasında paylaşılmış bir vizyon strateji, yapı ve davranış biçiminin oluşmasını, AB normlarında ve yüksek hijyen standartlarında verilecek hizmet ile gıda güvenliğini sağlayacaktır. Bu tesis ile ilgili sektördeki yerel aktörlerin kaynaklarını bir araya getirme kapasiteleri ve dolayısıyla da tek başlarına çözmeleri mümkün olmayacak sorunların üstesinden gelme olasılıkları da o denli yüksektir. Esasen kalkınma sadece teknik bir konu olmayıp aynı zamanda farklı toplumsal örgütlenme ve yönetim biçimleri geliştirebilmek, yeni problem çözebilme ve müdahale biçimleri ortaya koyabilmek demektir. Bu açıdan bakıldığında ise projenin toplumsal faydaları daha açık olarak görülebilmektedir. ET TEŞHİR, SATIŞ VE MUHAFAZA ALANLARI Ürün Kabul: Tesis girişlerinde kontrol noktaları bulunacaktır. Ürünlerin girişi görevli veteriner hekimler tarafından kontrol edilecek ve girişler bilgisayar ortamında kayıt altına alınacaktır. (mevzuatlara istinaden ürünün beraberinde bulunması gereken resmi belgeler ve genel ürün kontrolü). Ürün getiren araçların kasaları merkez girişinde veteriner hekimler tarafından kontrol amaçlı açılmaları dışında, ürünler tesis içine alınana kadar, kasalarının kontaminasyon riskine karşın hiçbir şekilde açılmasına müsaade edilmeyecektir. Teşhir ve Muhafaza: Kontrolü yapılarak Et Teşhir ve Satış Merkezi içerisine alınan araçlar, tesisin her iki yanında bulunan yükleme&boşaltma rampaları aracılığıyla ürünlerini tesis içerisine sevk edeceklerdir. Tesisin zemin katında toplam 3166 m 2 alana sahip teşhir ve satış alanı bulunmaktadır. Bu alanda azami 800 ton/gün ürünün teşhir edilmesi mümkün olacaktır. İşletmelerin ürünlerini aynı anda teşhir etmesine ve satışını gerçekleştirmesine olanak verecek şekilde planlanan bu ortak alanda ürünlerde her türlü bozulma, kalite kaybını engellemek amacıyla azami 12 o C sıcaklıkta sabit tutulmasını sağlayacak havalandırma ve soğutma tertibatı da tesis edilecektir. Et Teşhir ve Satış Merkezi Birinci Kat planı 18

19 Boşaltma esnasında bilgisayar bağlantısına sahip basküllerle tartım gerçekleştirilecektir. AB direktifleri ve önergeleri ışığında tartımı gerçekleştirilen karkas etler gerekmesi halinde barkodlanacaktır. Ziyaretçi girişleri için kontrollü bir alan bulunacaktır. Ziyaretçi ve personel girişleri bu alanlarda gerekli hijyen önlemlerinin alınmasından sonra gerçekleşecektir. Teşhir alanına girişlerde hijyeni sağlamış olarak otomatik geçiş veren makineler kullanılacaktır. Teşhir alanındaki ürünler sürekli olarak veteriner hekim gözetiminde olacaktır. Teşhir alanı içerisinde ürünlerin taşınması işlemi tamamen ikizray sistemi üzerinden gerçekleşecektir. Havai ray sistemi ürünlerin yerden yüksekte kalmasını sağlayacaktır. Et teşhir ve Satış Merkezinin zemin katında 3166 m 2 lik alan teşhir ve satış amacıyla ayrılmıştır. Merkezin bodrum katında ise ortak kullanılacak soğuk hava depoları, ürün şoklama odası ve dondurulmuş ürün deposu bulunacaktır. Bu amaçla, Et teşhir ve Satış Merkezinin bodrum katında Et depolama ve tesislerinde 2 adet soğuk hava deposu (83m 2 ve 87 m 2 ), bir adet şoklanmış ürün deposu (42 m 2 ) ve bir adet dondurulmuş ürün deposu (117 m 2 ) inşa edilmiştir. Soğuk hava depoları önünde 286 m 2 et hazırlık alanı mevcuttur. Soğuk hava depoları>+1 o C sıcaklıkta, şoklanmış ürün deposu >-38 o C sıcaklıkta, donmuş oda ise >- 18 o C sıcaklıkta çalışmaya uygun soğutma tertibatına sahip olacaktır. Soğuk hava depolarının kapasitesi; 1 m 2 lik alan için büyükbaş hayvanlarda en fazla 200 kilogram et, küçükbaş hayvanlarda en fazla 100 kilogram et olacak şekilde dizayn edilmiştir. Satış: Teşhir alanı içerisinde gerçekleştirilecek satış işlemi sonrasında satılan ürünlerin müşteri araçlarına sevki havai ray sistemi kullanılarak Tesisin her iki yanında sıralanmış toplam 23 boşaltma ve yükleme rampasından gerçekleştirilecektir. Yönetsel Alanlar : Yönetsel birimler; idari ve teknik olmak üzere 2 alt birimden oluşmaktadır. Sosyal Birimler : Et teşhir ve Satış Merkezi bünyesinde sosyal amaçlı olarak kafeterya tesis edilecektir. Merkeze ürün getiren kişilerin ve ziyaretçilerin kullanımı amacıyla oluşturulacak kafeterya bölümü için 1 nci katta 243,5 m² alan ayrılmıştır. Ziyaretçiler ve işletme sahipleri içinse bodrum katında 54 otoluk kapalı otopark, 22 otoluk açık otopark bulunacaktır. Bunların yanı sıra, güvenlik amacıyla tesis bünyesinde yangın muslukları, yangın merdivenleri ve sığınıklar oluşturulmuştur. ŞEREFLİKOÇHİSAR TESİSLERİMİZ: Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi Mustafacık Mahallesinde bulunan 834 ada 115 parsel sayılı 1156 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 60 ton kapasiteli kamyon kantarı, kantar ve sosyal amaçlı bina yapılmıştır. Söz konusu işyerimiz hububat alım satımı ile ilgili tescil işlemlerinin yanı sıra üyelerimize, alıcı ve satıcılara pazarda işlem gören emtianın tartımı ve tespiti konularında hizmet verilmektedir. 19

20 B- GAYRİMENKUL ve İŞTİRAKLERİMİZ: Gayrimenkuller: Borsamızın sahip olduğu gayrimenkuller aşağıda verilmiştir. 1- Ahiboz Köyünde yol ve yeşil alanlar düşüldükten sonra kullanılabilir m² imarlı arsa,(toplam m²lik 86 parselin yatay depo yapılmak üzere S.S. Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine satışı tamamlanmıştır), olmak üzere 8 parça gayrimenkule sahiptir. 2- Anafartalar Şan Sk. No:9 daki merkez binası, 3- Macunköy deki ATB İş Merkezi önündeki m² lik imarlı arsa, 4- Gimat 11. Blok No:272 deki 72 m².lik dükkân, 5- İskitler Turgut Özal Bulvarı No:72/39 da 100 m².lik büro 6- Yenikent Çoğlu Köyü 1598 ada 1 parseldeki m² imarlı arsa ile üzerinde ATB Et Kombinası ile Canlı Hayvanlar Tesisleri, 7- Şereflikoçhisar da 1156 m² arsa ve üzerindeki kantar binası Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler: 1. ATB İktisadi İşletmesi A.Ş. : TMO tarafından Kira Garantisi Verilerek Yaptırılacak Çelik Silo şartnamesi ve sözleşme şartlarını sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketimiz Türkiye Ticaret Sicili nin 11 Temmuz 2011 tarih ve 7855 sayılı gazetede ilan edilerek unvan değişikliği yapmış olup Şirketimizin yeni unvanı ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu San. ve Tic. A.Ş. olmuştur. Bilahare tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ATB İktisadi İşletmesi A.Ş. ile birleşme kararı almış ve 26 Ekim 2011 tarih 7929 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. ATB İktisadi İşletmesi AŞ nin 22 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesi ,00 TL. olup ,00 TL si borsamıza aittir. 2. ATB Et San. ve Tic. Ltd. Şti. :ATB Et San. ve Tic. Ltd. Şti. 21 Mart 2006 tarih, 6517 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak kurulmuş olup ,00 TL. olan sermayesinin ,00 TL si Borsamıza, 25,00 TL S.S.Ankara Top. Kasap.Et ve Et Temin Tevzii Kooperatifine aittir. 3. Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. : Birliğimiz tarafından kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. ne kuruluşumuz tarafından TL karşılığı adet hisse satın alınarak iştirak edilmiş olup. Şirketin toplam sermayesi ,00 TL dir ve 2011 yıllarında söz konusu şirket kar dağıtımından bulunmuş ve bu iki yılda Borsamıza toplam TL ödeme yapılmıştır. 4. ATB İktisadi İşletmesi : AVM ile Borsa merkez binası yapmak üzere TL sermaye ile kurulup AVM yapım işinden vazgeçilmesi sonucu sermayesi TL ye azaltılmış gayri faal iktisadi işletmemizdir. 20

21 C- KURUM, KURULUŞ VE LERİMİZLE İLİŞKİLER: Değerli Meclis Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 66. Genel Kurulu, Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenmiştir. Söz konusu genel kurula Borsamız delegasyonun katılımı sağlanmıştır. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasınca hazırlanan Süt Sığırcılığında Dikey Kümelenme Modeli ve SPF Damızlık Düve Üretimi isimli projeyle ilgili olarak 22 Ocak 2011 tarihinde Diyarbakır Ticaret Borsası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Yıldız ile Meclis Üyeleri Cengiz Han ve Cevat Şenbaba nın katılmaları sağlanmıştır. 10 Şubat 2011 tarihinde eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Borsamıza bir ziyarette bulunmuştur Şubat 2011 tarihlerinde Berlin de düzenlenen FruitLogistica 2011 Fuarına Meclis Üyesi Hasan Ersan iştirak etmiştir. 23 Şubat 2011 tarihinde Borsamızda Ankara Kalkınma Ajansı ile tanışma toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Yıldız ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hacı Güder ve Şemsettin Aktuğluda iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz ile Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sayın Sedat İşeri ile 24 Şubat 2011 tarihinde Borsamızda Hayvan Pazarları konusunda görüşmelerde bulunmuştur. 28 Şubat 2011 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi Eker, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Sayın Fazlı Yalçındağ Borsamızda üçlü bir toplantı yapmış ve sektörün sorunları aktarılmıştır. Borsamızın kırmızı et ile iştigal eden üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz merkez binamızda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda kırmızı ette yaşanan sorunlar irdelenmiştir. 09 Mart 2011 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel in Başkanlığında düzenlenen Ürün İhtisas Borsası Kuruluşu konulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz katılmıştır. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Genel Kurulu 9 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıda Borsamızı üyelerden Sayın Sedat Akbulut temsil etmiştir tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunun getirdiği yenilikler ve uygulamalarla ilgili Yeminli Mali Müşavir Mahmut Kutlucan, Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörleri İrfan Vural ve Serdar Gümüşay tarafından 16 Mart 2011 Çarşamba günü yapılan toplantıda Borsamız üyelerine bilgi verilmiştir. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Bezci 17 Mart 2011 tarihinde makamında ziyaret edilerek, yeni görevinde başarılar temennisinde bulunuldu. 21

22 Ankara İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda 23 Mart 2011 tarihinde düzenlenen AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hacı Güder iştirak etmiştir. 23 Mart 2011 tarihinde Edirne Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mustafa Yardımcı ve Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Sayın Yahya Toplu Borsamıza bir ziyarette bulunmuştur. 9 Nisan 2011 tarihinde TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen Lisanslı Depoculuk Bilgilendirme Toplantısına Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Yavuz katılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği Borsamıza bir yazı göndererek Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu nun 2005 yılında, buna ilişkin ikincil mevzuatın da 2006 yılında yürürlüğe konulduğu, ancak bir gelişme kaydedilemediği, bu önemli boşluğun ürün, piyasa ve ülke şartlarına göre doldurulması için Ticaret Borsalarının da içinde yer alacağı ve Türkiye genelinde faaliyet göstermek üzere kurulacak olan Lisanslı Depoculuk Şirketine Borsamızca ortak olunup olunmayacağı ve olunacaksa kaç TL tutarında hisse alınacağının bildirilmesini istemiştir. Konu Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve Türkiye genelinde faaliyet göstermek üzere kurulacak ve Ticaret Borsalarının da içinde yer alacağı Lisanslı Depoculuk Şirketine Borsamızca Ahiboz da yaptırılan ton kapasiteli çelik silo tesisimizin ayni sermaye olarak konulması suretiyle üye olunması yönündeki kararımız Meclisimize sunulmuştur. Meclisimizin tarih ve 30 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde; Ahiboz da bulunan çelik silo tesisi ve müştemilatı için mahkemenin belirleyeceği bedel üzerinden ayni sermaye ile ortak olunması ve bu konuda T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin istenmesi kararlaştırılmıştır. Borsamızca yaptırılan Et Teşhir ve Satış Salonu ile ilgili olarak Borsamızın ilgili üyelerinin katılımı ile 12 Nisan 2011 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş ve söz konusu tesis hakkında bilgi verilmiştir. 13 Nisan 2011 tarihinde Kırmızı Et Konseyi Başkanı Sayın Faruk Kayar ile Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz Borsamızda bir görüşme yapmıştır. Ankara Valiliği nin organizasyonunda 30 Nisan 2011 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kabul Salonunda Ankara İli Bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantı Sayın Valimiz Alaaddin Yüksel in Başkanlığında, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Yavuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İ. Melih Gökçek, Borsamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Yıldız, Hacı Güder ve Şemsettin Aktuğluile Ankara daki oda ve borsaların temsilcileri iştirak etmiştir. 3-5 Mayıs 2011 tarihinde Almanya-Köln de düzenlenen Gıda Teknolojileri, Gıda Güvenliği ve Yem Konulu Fuarlara Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Meclis Başkan Yardımcısı Hayri Gülten ile Meclis Üyelerinden Hüseyin Yazıcı, Murat Başar, İdris Karaca, FetullahŞevgin, Yahya Şahin, Ahmet Balcı, Şakir Çetin ve İbrahim Öztürk ün katılımı sağlanmıştır. Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı 09 Nisan 2011 tarihinde TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz un iştiraki ile TOBB İkiz Kulelerinde gerçekleştirilmiştir. 06Haziran 2011 tarihinde TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen Hayvancılık Sektör Meclisi toplantısına Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Yavuz iştirak etmiştir. 22

23 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen Yöreks - 2. Yöresel Ürünler Fuarına Borsamız temsilcileri katılmıştır. Ayrıca söz konusu organizasyon kapsamında üyelerimiz için fuar alanında 60 m²lik stand kiralanmış ve talep eden firmalara tahsisi sağlanmıştır. Gençlik Parkı Konuk Evinde 22 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Valisi Sayın Alaaddin Yüksel in Başkanlığında düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Yavuz Yıldız iştirak etmiştir. 10 Ağustos 2011 tarihinde TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen İç Anadolu Bilgilendirme Toplantısına Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Yavuz iştirak etmiştir. 21 Ağustos 2011 tarihinde TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen Oda Borsa Meclis Başkanları İstişare Toplantısına Meclis Başkanımız Sayın Erol Gemalmaz katılmıştır. 6 Eylül 2011 tarihinde Polatlı da düzenlenen TMO Lisanslı Depoculuk Tanıtım Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz iştirak etmiştir. 21 Eylül 2011 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker makamında ziyaret edilmiş ve tarım ve hayvancılık konusundaki gelişmeler ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 24 Eylül 2011 tarihinde Afyon Ticaret Borsası nda düzenlenen Hayvancılık ve Kırmızı Et Sektörünün Sorunlarının Tartışıldığı Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Yavuz ile Meclis Üyesi Sayın Cengiz Han katılmıştır. Ankara Sanayi Odası tarafından 06 Ekim 2011 tarihinde bir resepsiyon düzenlenmiştir. Anılan organizasyona Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Yavuz ve Ankara İş Dünyası ile Ankara daki Yabancı Misyon temsilcileri konuk olarak iştirak etmiştir. Ankara Kalkınma Ajansı nın 7 Ekim 2011 tarihinde düzenlediği Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programlarının Tanıtımı Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz katılmıştır. TRT de yayınlanan Bu Toprağın Sesi adlı programda Borsamızca düzenlenen AB Uyum Sürecinde Hayvancılık Kongresinin sonuçları görüşülmüştür. Anılan programa Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz ile Prof. Dr. Sadi Aral konuk olmuşlardır. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu tarafından Antalya Belek Rixos Premium Otel de Mart 2011 tarihlerinde Buğday, Lisanslı Depoculuk ve Vadeli İşlemler konulu uluslar arası kongre ve sergi düzenlenmiştir. Anılan toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Şahin Kaya, Şemsettin Aktuğlu, Meclis Üyelerinden Adem Uyanık, FetullahŞevgin ve Muamelat Müdürü O. Oktay Turgut iştirak etmiştir yılı hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele, hayvan hareketleri kontrolü, kırım kango kanamalı ateşi hastalığı, kuş gribi hastalığı ve arıcılık konularında alınacak İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararları ve kuş gribi hastalığı çıkması durumunda ödenecek tazminat tutarlarının belirlenmesi amacıyla Vali Yardımcısı Başkanlığında 04 Mart 2011 Cuma günü T.C Ankara Valiliği İl Tarım Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Borsamızı temsilen Meclis Üyesi İbrahim Öztürk katılmıştır. 23

24 TACCI- Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından alınan davet üzerine; Türkiye ile ABD arasındaki karşılıklı ticaret potansiyelini ve yatırımlarını artırmak amacıyla, 2002 yılında New York ta kurulan, kar amacı gütmeyen, üyelik esasına göre faaliyet gösteren Odaya Borsamızca üye olunmuştur. Ankara Kalkınma Ajansı Toplantılarına Borsamızı temsilen üst düzeyden katılım sağlanmaktadır. Borsamızda Ankara daki Oda ve Borsa Başkanlarının katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlenmiş ve VII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında dile getirilecek Ankara ya ilişkin konular görüşülmüştür. Üyesi olduğumuz merkezi İstanbul da bulunan TATSO Türk- Alman Ticaret ve Sanayi Odasının Genel Kurulunda Borsamızı Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz temsil etmektedir. Bununla birlikte 5 Eylül 2011 tarihinde Almanya TATSO Heyeti Borsamızda kabul edilmiş, akabinde kendilerine bir akşam yemeği verilmiştir. UMAT Umumi Mağazalar Türk A.Ş.de Borsamızı temsil eden Meclis Başkanı Sayın Erol Gemalmaz, 24 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına iştirak etmiştir sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun Koruma Kurullarının oluşumunu düzenleyen 16.maddesi uyarınca, Koruma Kurulunda Borsamızı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Yıldız temsil etmektedir tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının, İl Değerlendirme Birimi Komisyonunda Borsamızı asil üye olarak Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Özgün, yedek üye olarak da Meclis Üyesi Cevat Şenbaba temsil etmektedir. ICC-Türkiye Milletlerarası Ticaret Odasının İstanbul da düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısına Borsamızı temsilen Meclis Üyesi İbrahim Öztürk iştirak etmiştir. İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı nca yayınlanan 115 sayılı genelge kapsamında Valiliklerde Vali Yardımcısı Başkanlığında Avrupa Birliği ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Söz konusu kurulda Borsamızı Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Güder ile Meclis Üyeleri Ahmet Balcı ve Burhan Aktaş temsil etmektedir Mayıs ayı içerisinde Özankara Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda düzenlenen ATB İş Merkezi Olağan Genel Kurul toplantısına Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Yıldız iştirak etmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde oluşturulan Hayvancılık Sektör Meclisinde Borsamızı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Yavuz temsil etmektedir. TOBB bünyesinde oluşturulan İl Kadın Girişimciler Kurulu nun yeni döneminde borsamızı üyelerimizden Neşe Şişman ile Nazlı Gülder Başartemsil etmektedir. İl Genç Girişimciler Kurulunda ise Ahmet Balcı, Rıfat Noyan Arıkan, Sedat Akbulut, Yusuf Öztürk, Sait Sayan, Sertan Süleyman Yıldız, Sırrı Karahancı, Kerem Can Yavuz, Birol Mermer, Şahin Bey Özer, Ahmet Arıcı Üye olarak temsil etmektedir. Yrd. Doç. Metehan Tolon, Yrd. Doç. Mehmet Baş, Araştırma Görevlisi Ayşe Kuyrukçu Akademisyen olarak, Berk Mertelve Coşkun Bulut öğrenci olarak temsil etmektedir. 24

25 Ulusal Kırmızı Et Konseyinde ise Disiplin Kurulu Üyemiz Sedat Akbulut temsil etmektedir. Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Kurulu Toplantısına üye delegesi olarak katılan Muhasebe Müdürü Ali Öztürk, Sandığımızın Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir. 22 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Odası nda gerçekleştirilen Sandık Genel Kurul toplantısına Teşekkül Delegesi olarak Murat Başar ile Üye Delegesi olarak da Ali Öztürk iştirak etmiştir Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Borsa Muamelat Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Borsamız meslek komiteleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Yavuz un başkanlığında Mayıs ayında ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir. Anılan Toplantıya Terör Uzmanı Dr. Nihat Ali Özcan sunumda bulunmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi Danışma Komitesi nce düzenlenen toplantılarda Borsamızı Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şahin Kaya ve Şemsettin Aktuğlu temsil etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında Büyük Ankara Festivali düzenlenmiştir. Festival kapsamında Borsamıza 600 m² yer tahsis edilmiş, söz konusu yer tanıtım ve/veya satış yapmak isteyen üyelerimize tahsis edilmiştir. Ticaret Borsaları ile iktisadi konularda düzenlenen toplantılarına iştirak edilerek Borsamız görüşleri sunulmuştur. Ayrıca yakın ilişki içerisinde olduğumuz Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Valiliği ile İl Tarım Müdürlüğü nün düzenlediği toplantı ve davetlerine üst düzeyde iştirak edilmiştir. Genel Sekreter Sabri Hemdil Birliğimiz Akreditasyon Kurulunda ve Birlik adına Toprak Koruma Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. TMO Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Nisan 2011 tarihleri arasında Güvercinlik Eğitim Merkezinde düzenlenen Hububat Eksper Kursuna Borsamız personelinin katılımı sağlanmıştır. Hayvancılık Kongresi: Ülkemiz hayvancılığının bütün yönleri ile irdelenmesi için Ekim 2011 tarihleri arasında Kızılcahamam da TOBB un katkıları ve Tarım, Gıda Ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla uluslararası çapta AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi düzenlenmiştir. Toplantının bilim koordinatörlüğü, kongre bildirilerinin hazırlanması, bildiri tam metin kitabının hazırlığı, tebliğ sunacak yurt içi ve yurt dışı katılımcıların planlanması, bildirilerle ilgili kurumsal yazışmaların yapılması, kongre komisyon sonuç raporlarının yazımı gibi konularda organizasyon ve bilim kurullarında yer alan A.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığının değerli öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Kongre TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu nun Başkanlığındayapılmıştır. Sayın Başkanın açılış konuşmasının ardından; 1.gün oturumunda; Yüzyıl Dünya Tarımı Çerçevesinde Hayvancılık Politikaları, - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında AB ne Uyum Kapsamında Hayvancılığa İlişkin Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Durum, - Dünyada Hayvan Hastalıklarının Hayvansal Ürün Üretim ve Ticaretine Etkileri, - AB nde Gıda Güvenliği ve Hayvan Sağlığı Politikalarında İdari Yapılanma, 25

26 - AB ne Uyum Sürecinde Kırmızı Et Sektörü ve Sanayinde Yeniden Yapılanma, - AB ne Uyum Sürecinde Süt Sektörü ve Sanayinde Yeniden Yapılanma, 2.gün oturumunda; - AB Uyum Sürecinde Süt Sektörü ve Mevcut Sorunlar, - AB Uyum Sürecinde Kırmızı Et Sektörü ve Mevcut Sorunlar, - AB - Türkiye Gıda Güvenliği ve Hayvan Sağlığı Politikaları görüşülmüştür. Bu kapsamda, kongre öncesi hazırlık çalışmaları ve kongre süresince yoğun bir tempoda ve özveriyle çalışan A.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı ihtiyacı doğrultusunda; 2 adet masa üstü bilgisayar, 2 adet notebook, 1 adet mini netbook, 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 2 adet laserjet printer alınmış ve ayrıca anabilim dalına ait 7 odanın tefrişi Borsamızca gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan komisyonlar, sunulan tebliğleri ve tartışmaları değerlendirerek raporlarını hazırlayacaktır. Hayvancılık politikalarına ışık tutacağını umduğumuz Kongre ile ilgili tebliğler, tartışmalar ve komisyon raporları kitap haline getirilecek ve katılımcılara, üniversitelere, ticaret borsalarına ve ilgili tüm kesimlere ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Yazılı ve Görsel basında yapılan çalışmalar şu şekildedir: 2011 faaliyet dönemi içinde Borsamızın yazılı ve görsel basında geniş şekilde yer alması için yoğun çalışmalar sürdürülmüştür. Dünya ve Referans gazetelerinde yayınlanan borsa fiyatları listesinde yer alan borsamız, yine bu dönem içinde yayınlanmaya başlanan Hürriyet Gazetesinin Ankara ekinde emtia fiyatlarıyla geniş şekilde yer almıştır. Ülkemizde ulusal bazda yayın yapan televizyon kanallarında düzenlenen programlara Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Yavuz katılmıştır. Bu çalışmalar, son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşan internet Televizyon kanalları üzerinde de yoğunlaştırılmıştır. Borsamız bu faaliyet döneminde de yazılı basında geniş şekilde yer almıştır. Borsamız tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan fiyat istatistiklerine ilişkin haberler bu yılda basınımız tarafından ilgiyle karşılanmış ve gazete sayfalarında yer bulmuştur. Bunun dışında tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklamalar da basınımız tarafından değerlendirilmiştir. Basınımız ve akademik çevrelerde ilgiyle takip edilen Borsavizyon dergisinin yayınına bu dönemde de devam edilmiştir. Ulusal ve uluslar arası toplantılarda gösterilmek amacıyla Ankara Ticaret Borsasının çalışmalarını gösterir bir tanıtım filmi yapılmasının günümüzde gerekli hale geldiği düşüncesinden hareketle, bir tanıtım filmi hazırlanmıştır. Tanıtım filmi üç bölümden oluşmaktadır. Filmin ilk bölümünde; Ankara nın tarihi, Cumhuriyet in ilk yılları, Ankara nın tarihsel süreçte gösterdiği gelişme ve Ankara nın güçlü yönleri ele alınmakta, bu bölümde ayrıca Ankara nın hayvansal ve bitkisel tarımdaki yeri görüntülerle ortaya konulmaktadır. Filmin ikinci bölümünde Borsamızın kurulduğu ilk yıllar, bugüne kadar görev yapan Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, ilk kuruluş yıllarına ait belgelere ve fotoğraflara yer verilmekte, ayrıca Ankara Ticaret Borsasının Ankara ve Türkiye ekonomisine kazandırdığı ekonomik değerlere ait görüntüler de bulunmaktadır. Son bölümde ise, Ankara Ticaret Borsası Meclisi ve Yönetim Kurulunun çalışmalarına ilişkin görüntülere yer 26

27 verilmiştir. Hazırlanan tanıtım filminin teknik özelliklerigünümüzde kullanılan en son teknoloji dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Borsamızın kardeş kuruluşlarla olan yakın ilişkisi bu dönemde de devam etmiştir. Haber, fotoğraf ve haber kupürü arşivleme çalışmaları sürdürülmüş, arşivlenen tüm dokümanlar yayın deposunda muhafaza altına alınmıştır. Ekonomi ile tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarına yönelik olarak her ay iktisadi raporlar hazırlatılmıştır. Maliye Bakanlığı, mahkemeler ile diğer kamu kuruluşlarının, üyelerimiz ile Borsamızın tespit ve tescil ettiği maddeler ve bunlara ilişkin fiyat, vs. bilgilerle ilgili istemlerine cevap verilmiştir. Meslek Komitelerinin görüş ve talepleri yasalar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Mali konularda Yeminli Mali Müşavir Mahmut Kutlucan dan müşavirlik hizmeti almaya devam edilmiştir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi: Borsamızca 2007 Kasım ayında başlanılan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tamamlanmış, TSE nin eğitmenleri tarafından Borsa personeline eğitim verilmiş ve Borsamızda 8 Mayıs 2008 tarihinde yapılan dış tetkik sonucunda ISO 9001:2000 belgesi alınmıştı. Bu çerçevede, tarihinde TSE Uzmanları K.Yaşar Efendioğlu ve Reşit Yazıcıoğlu ndan oluşan 2 kişilik tetkik ekip Borsamızın tüm birimleri, dokümanları ve kayıtları en ince ayrıntısına kadar tetkik etmiştir. Borsamızca, Kalite Yönetim Sistemi nin en temel yaklaşımı olan yapılanların standartlaştırılması, ileriye dönük hedef ve politikalardaki sürekli iyileştirmelerle de sistem uygulanmasının canlı tutulması ve kazandığımız tecrübe ve bilgi birikimi ile birlikte sürekli gelişim kaydedilmiştir. Bu çerçevede, TS EN ISO 9001:2008 standardının revize edilmiş versiyonu ile Kalite Yönetim Sistemi Belgemizin geçerliliği devam ettirilmiştir. Akreditasyon standardı: AB Türkiye Oda Forumu Projesi kapsamında yer alan faaliyetlerden bir diğeri de Oda/borsa Akreditasyon Sistemi uygulamasının gözden geçirilmesi ve standardın güncellenmesidir. Bu bağlamda; Borsamızda 23 Haziran 2011 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetim yapılmıştır. TOBB Akreditasyon Denetimi ise 7 Ekim 2011 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü Denetmeni Mehmet Ali Dönmez tarafından gerçekleştirilmiştir. D- YARDIMLARIMIZ: Değerli Meclis Üyeleri, Açlık felaketi ile karşı karşıya kalan Afrika ülkelerine gerekli maddi yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla; 2011/09 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 2860 sayılı yardım toplama kanunu ile bu doğrultudaki mevzuat hükümleri çerçevesinde Birlikçe Türkiye genelinde 365 oda ve borsa, bunların üyeleri ve arzu eden vatandaşlarımızın katılımıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Birliğimizce başlatılan Afrika Açlık Felaketine Yardım Kampanyasına Borsamızca TL ile iştirak edilmiştir. 27

28 Diğer taraftan, Borsamız tarafından Somali ve diğer Afrika ülkelerinde yaşayan halklar için kendi imkanlarımız ölçüsünde de yardım ve destek sağlamak amacıyla Ankara genelinde üyelerimiz ve arzu eden vatandaşlarımızın katılımıyla bir yardım kampanyası düzenlenmiştir. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü nden alınan onay çerçevesinde yardım toplamak için gereken izinler alınmış, bu amaçla teşkil edilen Yardım Toplama Kurulu nda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Şahin Kaya ile Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Coşgun ve Şemsettin Aktuğlu görev yapmışlardır. Bu hesapta toplanan yardımlar da Ankara Valiliğinin ilgili hesaplarına aktarılmıştır. 23 Ekim 2011 Pazar günü Van da gerçekleşen 7.2 şiddetindeki depremde yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Toplumsal sorunlara duyarlı davranmayı bir ilke haline getiren Borsamız söz konusu deprem sonrasında yapılacak yardımlarda kamu kurumları ile koordineli bir çalışma sergilemiştir. Bu bağlamda, Van Valiliğince belirlenen ihtiyaç listesi çerçevesinde TL tutarında çocuk bezi alınarak bölgeye sevki gerçekleştirilmiştir. Ayrıca TOBB bünyesinde açılan yardım hesabına da TL ile katkıda bulunulmuştur. T.C Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının tarih ve 2011/39 sayılı yazısı çerçevesinde, Ankara Koruma Kuruluna başvuruda bulunan ve yardım talebi Kurulca kabul edilen eski hükümlü Bayram Karabulut un, öğrenim gören 2 çocuğunun ihtiyaçlarını maddi imkansızlık nedeniyle karşılayamadığı anlaşıldığından, adı geçen vatandaşımızın öğrenim gören 2 çocuğunun eğitimine katkıda bulunması amacıyla eğitim yardımı yapılmıştır. Gazi Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Bahar Şenliği etkinlikleri için adı geçen okula TL. yardımda bulunulmuştur. Çubuk Ticaret Borsasına verilmek üzere 5 er adet monitör ve bilgisayar alınmıştır. IVSA (Uluslar arası Veteriner Öğrenciler Birliği) Ankara nın, 3-11 Eylül 2011 tarihleri arasında Vet2011 kutlamaları dahilinde uluslar arası katılımcılı Vet2011 Öğrenci Etkinliği Beyond TheEducation kapsamında katılımcılara bir akşam yemeği verilmek suretiyle destek olunmuştur. Okul masraflarını karşılamakta güçlük çektiklerini belirterek kuruluşumuzdan yardım talebinde bulunan ve yönetim kurulumuzca uygun görülen öğrencilere eğitim yardımı yapılmıştır. Borsamız Meclisi tarafından kardeş kuruluş olarak kabul edilen Şereflikoçhisar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ndaki yatılı öğrenciler için 150 adet kaban ve 150 adet kışlık ayakkabı, iç çamaşırı, muhtelif temizlik ve kırtasiye malzemesi satın alınarak, okul yetkililerine teslim edilmiştir. Türkiye Kızılay Derneği Ankara Şube Başkanlığı nın Ulucanlardaki aş ocağında ve iki adet seyyar mutfakta ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla TL. katkıda bulunulmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da fakir ve muhtaç öğrencilere dağıtılmak üzere Borsamız aracılığıyla giyim yardımı yapmıştır. Birlik tarafından Ramazan ayı münasebetiyle fakir ve muhtaç ailelere Borsamız aracılığıyla yardımda bulunulmuştur. Bu yardım, geçmiş yıllarda olduğu gibi gıda paketi yaptırılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 28

29 E- İDARİ UYGULAMALAR: Değerli Meclis Üyeleri, Borsamız birimlerince kullanılmak üzere Windows tabanlı, Tescil ve İstatistik Modülü, Üye Sicilmodülü, Aidat ve Tahakkuk Modülü, Vezne Tahsilât Modülü, Personel Bordro ve İnsan Kaynakları Modülü, Laboratuvar Modülü, Kantar ve Numune Modülü, Salon Satış ve Ön Tescil Modülü ile Web Bağlantı Modülü yazılımının yenilenmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır sayılı Yasanın 98.maddesi çerçevesince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin16 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen 66. Genel Kurulu nda oda ve borsa meclis üyelerine verilen huzur hakkı miktarı değiştirilmemiş ve 40.-TL olarak verilmeye devam edilmiştir. Bu miktar Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu ve Hesapları İnceleme Komisyonu içinde aynen uygulanmaktadır. Ankara Ticaret Borsası kuruluşunun 84. yılı münasebetiyle tarihindemeclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Komite Üyelerimiz ve personelimizin katıldığı bir akşam yemeği düzenlenmiş ve Borsamızın kuruluş yıldönümü kutlanmıştır yılında Ankaralı tüccarlar tarafından kurulan Ankara Ticaret Borsası, geçtiğimiz yıllar boyunca sürekli bir büyüme göstererek önemli bir gelişme sağlamıştır. Türkiye nin önde gelen borsaları içinde yer alan Borsamız, daha ileri noktalara ulaşabilmek için projeler üretme ve hayata geçirme noktasında çalışmalarına devam etmektedir yılı içerisinde; TOBB ETÜ Üniversitesi ile Ortak Eğitim Protokolü çerçevesinde üniversiteöğrencilerine ve ticaret lisesi öğrencilerine staj yapma olanağı sağlanmıştır. internet erişim adresimizde; Borsamızın tarihçesi, Meclis, Yönetim ve Meslek Komiteleri Üyelerimiz, Disiplin Kurulu Hesapları İnceleme Komisyonu ile hizmet verdiğimiz birimlerimizin tanıtılması yeralmakta, teamül kararları, kotasyon listesi, Meslek gruplarına göre üyelerimiz ile telefon ve adresleri, ihale ve iş teklifleri ile genel duyurular yayınlanmaktadır. Ayrıca, Borsavizyon Dergisinin yayınlanmış sayıları ile kotasyona dâhil maddelerin fiyat bültenleri, araştırma konuları, borsaların görevleri ve hukuki yapılarıyla ilgili bilgilere de ulaşılabilmektedir. Borsamız; 06 ATB 68 plakalı 1996 model Mercedes marka, 06 TBB 04 plakalı 2004 model Mercedes marka, 06 ATB 77 plakalı 2011 model Ford Mondeomarka, 06 ATB 76 plakalı 2001 model Mercedes Sprinter marka minibüs olmak üzere 4 adet hizmet aracına sahiptir. Kiracı olduğumuz birimlerimiz: Et Şubesi : TZDK Ankara Bölge Müdürlüğü içinde 2 adet kapalı Et Teşhir salonu, 1 Soğuk Hava deposu, ofisler ve lokalden oluşmaktadır m² kapalı alan bulunmaktadır. Özelleştirilme kapsamına alınan tesisler daha sonra Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığına devredilmiştir tarihinden bu güne kadar kiracı olduğumuz tesisten Yeni Et Teşhir ve Satış tesislerimiz tamamlandığında taşınılacaktır. Büyük ve Küçük Et Teşhir Salonu için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı hesabına 29

30 için tl. kira (ecrimisil) bedeli yatırılmış olup 2009 tarihinden tahliye tarihine kadar tahakkuk ettirilecek kira (ecrimisil) bedeli ödenecektir. Yeni Et Teşhir ve Satış salonu arsası kira (irtifak hakkı) bedeli olarak 2011 yılı için ,-TL Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılmıştır. Toptancı Hal : Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Toptancı Hal Sosyal Tesisleri içinde 33 nolu büro. Yaklaşık 20 m² ve tamamı kullanılmaktadır tarihinden bu yana kiracı olduğumuz büro için 2011 yılı 5. Ayından itibaren aylık 290.-TL kira ödenmektedir. 30

31 2. BÖLÜM GRAFİKLER 31

32 GELİR - GİDER DURUMU (YILLAR İTİBARİYLE) Gider Gelir Muhtemel Gider Gelir TESCİL GELİRLERİ (BİN TL) (11 Ay) Tescil Tescil 32

33 2011 YILI SONU MUHTEMEL GENEL GİDER KOMPOZİSYONU- GENEL GELİR İLE MUKAYESESİ TL TL GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN GELİRLER , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 33

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar

Detaylı

Yeni Umutlarla 2012'ye

Yeni Umutlarla 2012'ye / kapak BorsaVizyon 3 BORSAVİZYON Sayı : 97 Sahibi Ankara Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sabri HEMDİL Genel Sekreter Yayın Kurulu Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2010 2013 Başkan ın Sunuşu Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Ankara Ticaret Borsası, sadece kanunla düzenlenen vazife sahalarında değil, üyelerine en iyi hizmeti

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul 2014 DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul ISBN: 978-605-137-460-4 TOBB Yayın No: 2015/247 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Fakat, saban kullanan kol, gün

Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Fakat, saban kullanan kol, gün Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Fakat, saban kullanan kol, gün geçtikçe daha fazla kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, 17/03/2006

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

Bu sayımızda! Ankara Ticaret Borsası, Türkiye Ekonomisine kazandırdığı tesisleri BORSAVİZYON

Bu sayımızda! Ankara Ticaret Borsası, Türkiye Ekonomisine kazandırdığı tesisleri BORSAVİZYON HABER 1 2 HABER BORSAVİZYON Sayı : 103 Sahibi Ankara Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eyüp Şenol ÖMEROĞLU Genel Sekreter Yayın Kurulu Faik YAVUZ Mustafa

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı