Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L.139/55. Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30.04.2004 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L.139/55. Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair"

Transkript

1 Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair 29 Nisan 2004 Tarih ve 853/2004 (EC) sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA KONSEYİ YÖNETMELİĞİ AVRUPA PARLEMENTOSU ve AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma ve özellikle onun 152(4)(b) maddesini göz önünde tutarak, Komisyon dan gelen tasarıyı (*) göz önünde tutarak, Ekonomik ve Sosyal Komite nin ( ) görüşlerini göz önünde tutarak, Bölgeler Komitesine danışarak, (Avrupa Topluluğunu Kuran) Antlaşmanın ( ) 251. Maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket edilerek, Aşağıdaki hususlar çerçevesinde; İŞBU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞTİR. 1) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, (EC) /2004 sayılı Yönetmelik( ) ile gıda işyeri işletmecileri için gıda maddelerinin hijyenindeki genel kuralları belirlemiştir. 2) Bazı/belirli ürünler, insan sağlığı için belirli hijyen kurallarının konulmasını gerektiren belirli tehlikeler arz ederler. Bu, özellikle mikrobiyolojik ve kimyasal tehlikelerin sık sık rapor edildiği hayvansal kökenli gıdalar için bir vakadır. * RG B. 365 E, , s. 58. RG B. 155, , s Mayıs 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu Görüşü (RG B.180 E, , s. 288), 27 Ekim 2003 tarihli Konsey Ortak Tutumu (RG B.48 E, , s. 23), 30 Mart 2004 tarihli Avrupa Parlamentosu Tutumu (Resmi Gazetede henüz yayınlanmamıştır) ve 16 Nisan 2004 tarihli Konsey Kararı Bu Resmi Gazetenin sayfası 1

2 3) Ortak Tarım Politikası bağlamında, ürünlerde belirli sağlık kurallarının konulması ve söz konusu Antlaşmanın 1 nolu Ekinde listelenen ürünlerin pazara arzı için birçok Direktif benimsenmiştir. Bu sağlık kuralları, ilgili ürünler için halk sağlığının yüksek seviyede korunmasını temin etmek suretiyle iç pazarın yaratılmasına katkıda bulunarak ticari engelleri azaltmıştır. 4) Halk sağlığının göz önünde tutulması ile bu kurallar; özellikle imalatçılar ve yetkili makamların sorumlulukları, tesisler için yapısal, işletimsel ve hijyen gereklilikleri, tesislerin onayı için prosedürleri, depolama, nakliye ve sağlık işaretleri için gereklilikler gibi ortak prensipleri içerirler. 5) Bu prensipler, hayvansal kökenli gıdaların hijyenik üretimi için, mevcut Direktiflerin basitleştirilmesine izin vererek ortak bir temel oluşturur. 6) Bütün hayvansal kökenli ürünler için, her nerede uygun olursa aynı kurallara başvurularak ek kolaylıkların sağlanması arzu edilir. 7) /2004 sayılı Yönetmelikteki ( * ) gereksinimler ki bu şekilde gıda işyeri işletmecilerince yürütülen gıda üretiminin, işlemenin ve dağıtımının herhangi safhasında esas üretim ve ilgili çalışmalardan uygulamaya konduktan sonra, HACCP prensiplerine dayalı tamamlayıcı ve koruyucu prosedürleri de kolaylaştırmaya imkan tanır. 8) Birlikte alındığında, bu öğeler mevcut Direktiflerin içerdiği belirli hijyenik kuralların yeniden düzenlenmesini haklı kılar. 9) Yeniden düzenlemedeki temel amaçlar, gıda güvenliği açısından yüksek düzeyde tüketicilerin korunmasının temini olmalıdır. 10) Tüketicilerin korunmasının teminin gerekli olduğu hallerde, hayvansal kökenli ürünler için detaylandırılmış hijyenik kuralların sıkılaştırılması ve korunması gereklidir 11) Topluluk kuralları, ya özel ev kullanımı için esas üretim ya da özel iç tüketim için gıdaların hazırlanması, işlenmesi veya depolanmasında tatbik edilmeyecektir. Bundan başka, esas ürünlerin veya belirli et çeşitlerinin küçük miktarlarında, onları üreten gıda işiyle iştigal edenlerce doğrudan son tüketicilere veya bir yerel perakendeci kuruluşa arz edilir. özellikle üretici ve tüketiciler arasındaki yakın işbirliğinden dolayı Ulusal hukuk vasıtasıyla halk sağlığının korunması uygundur. 12) /2004 * sayılı Yönetmelikteki gereksinimler, direk satan veya son tüketicilere hayvansal kökenli gıdaların temini ile uğraşan perakende faaliyetler yürüten kuruluşlarda gıda güvenliğinden emin olmak için genellikle yeterlidir. Bu Yönetmeliğe, toptan faaliyetler için genellikle başvurulur (bu, diğer işletmeye hayvansal kökenli gıdaların arzı açısından çalışmaları yürüten perakendeci bir kuruluş olması halinde). Bununla birlikte, bu Yönetmelikte belirtilen spesifik sıcaklık gereksinimlerinin dışında, * Resmi Yayınlar Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdır (1 no.lub beyanda olduğu gibi). * Resmi Yayınlar Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdır (1 no.lu beyanda olduğu gibi). 2

3 /2004 sayılı Yönetmelikteki gereksinimler, sadece depolama ve nakliyeden oluşan toptan faaliyetleri için yeterlidir. 13) Üye Devletler, perakende satmak için ulusal hukuk içinde bu Yönetmeliğin gereksinimlerinin onayını genişletmek veya sınırlandırmak için bazı takdir haklarına sahiptirler. Bununla birlikte, gıda hijyeni amaçlarına ulaşmak için sadece /2004 * sayılı (EC) Yönetmelikteki gereksinimlerin yeterli olduğunu düşünür iseler ve perakendeci bir firmadan diğer perakendeci firmaya hayvansal kökenli gıda temininin marjinal olduğu zaman, yerel ve sınırlandırılmış faaliyetlerde, başvurularını sınırlandırabilirler. Bu tür arz, bu sebepten kuruluşun işinin sadece küçük bir kısmını oluşturur. Arzın yapıldığı tesisler, en yakın çevresine konuşlandırılmalı ve arz, sadece belirli ürün veya tesis tiplerine dair olmalıdır. 14) Antlaşmanın (Avrupa Topluluğunu Kuran) 10. maddesine göre, Üye Devletler; gıda işyeri işletmecilerinin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uymasını sağlamak için bütün uygun tedbirleri almalıdırlar. 15) Gıdanın izlenebilirliği, gıda güvenliğinin sağlanmasında temel bir öğedir. 178/2002 * sayılı (EC) Yönetmeliğin genel kuralları ile de uyumuna ilaveten, gıda işyeri işletmecileri bu Yönetmeliğe göre onay için, işletmelerin; pazara arz edilecek hayvansal kökenli tüm ürünlerin ya bir sağlık işareti ya da bir tanımlama işareti taşımasını sağlamalıdır. 16) Topluluğa ithal edilen gıdalar; 178/2002 sayılı (EC) Yönetmelikte yer alan genel kurallar ile uyumlu olmalı veya Topluluk kurallarına eşdeğer kurallar olduğundan tatmin olunmalıdır. Bu Yönetmelik, Topluluğa ithal edilen hayvansal kökenli gıdalar için belirli hijyenik gereksinimleri açıklar. 17) Bu Yönetmeliğin kabulü, Finlandiya ve İsveç in Topluluğa katılımında anlaşılan ilave garantiler ile temin edilen ve 94/968/EC, 95/50/EC, 95/160/EC, 95/161/EC **, 95/168/EC, 95/409/EC, 95/410/EC ve 95/411/EC *** sayılı Kararlar ile onaylanan koruma düzeyini düşürmemelidir. Hayvansal kökenli gıdalara dair Finlandiya ve İsveç için onaylanmış programa eşdeğer bir onaylı bir ulusal kontrol programına sahip herhangi üye devlet için bir geçiş periyodunda garantilerin kabulü için bir prosedür tesis etmelidir. Salmonella ve diğer belli gıdaya bağlı zoonotik ajanların kontrolünde, 17 Kasım 2003 tarih ve 2160/2003/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği, canlı hayvanlar ve kuluçkalık yumurtalar açısından benzer bir prosedür hazırlamalıdır. * Gıda kanunu genel prensipleri ve gerekliliklerinin belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliğini Kuran ve gıda güvenliği konusundaki prosedürlerin belirtildiği 28 Ocak 2002 tarih ve 178/2002/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (RG M 31, , s. 1). Yönetmelik, 1642/2003/EC sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiştir (RG M 245, , s. 4). RG M 371, , s. 36. RG M 53, , s. 31. RG M 105, , s. 40. ** RG M 105, , s. 44. RG M 109, , s. 44. RG M 243, , s. 21. RG M 243, , s. 25. *** RG M 243, , s. 29. RG M 325, , s. 1. 3

4 18) Bu Yönetmelikte belirtilmiş olan yapısal ve hijyenik gereklilikler için, küçük işletmeleri ve geçici kesimevleri içeren her çeşit işletmeye başvurulması uygundur. 19) Esneklik, gıda üretiminin, işlenmesinin veya dağıtımının herhangi safhasında süregiden geleneksel metotların kullanımını mümkün kılmak için, uygundur. Esneklik, Antlaşmanın 299(2) nci maddesinde anılmış olan en uzaktaki bölgeleri içeren özel coğrafik kısıtlamaların konu olduğu bölgeler için, özellikle önemlidir. Bundan başka, hijyenik kurallara uygun olarak üretilen bütün gıdalar normal olarak Topluluğun tamamında serbest dolaşımda olacaktır, (prosedürün izin verdiği Üye Devletler esneklik uygulamasında tamamen saydam olmalıdır). Anlaşmazlıkların çözümünün gerekli olduğu hallerinde, prosedür,178/2002/ec sayılı Yönetmelik ile tesis edilen Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesindeki tartışmayı ve işlemin koordinasyonu ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. 20) Mekanik olarak ayrılan etin tanımı (MSM), geniş kapsamlı tek kaplamalı tüm mekanik ayırma metotlarına olmalıdır. Bu alandaki hızlı teknik gelişmeler, esnek bir tanımın uygunluğunu ifade eder. Bununla beraber MSM için teknik gereklilikler, farklı metotlardan elde edilen ürünlerin bir risk değerlendirmesine dayalı olarak farklı olabilir. 21) Yem sektörünü içeren gıda işiyle iştigal edenler ile üretimin, işlemenin ve dağıtımın tüm aşamalarında, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığının göz önünde tutumu arasındaki bağlantıda etkileşimler vardır. Bu, esas üretimden perakendeye kadar gıda zinciri boyunca farklı paydaşlar arasında yeterli iletişimi gerektirir. 22) Topluluğa arz edilen av hayvanlarının uygun şekilde kontrolünü sağlamak için, avlanan hayvanların vücutları ve onların iç organları, av hayvanlarını işleyen tesislerde ölüm sonrası resmi kontrole arz edilmelidir. Bununla birlikte, gıda güvenliğine halel getirmeksizin belirli avlanma geleneklerinin korunması için, insan tüketimi için av hayvanlarını pazara sunan avcıların eğitiminin sağlanması gereklidir. Bu, mahallinde av hayvanlarının ilk muayenesini üstlenmeleri için avcıları olanaklı kılmalıdır. Bu durumlarda, eğer onlar bu ilk muayeneyi yürütüyor ve anormallikleri veya tehlikeleri tanımlıyor iseler, ölüm sonrası muayene için, av hayvanlarını işleyen tesislere tüm iç organların dağıtımında eğitilmiş avcılar gerekli değildir. Fakat, Üye Devletlere, bölgelerinde spesifik risklerin hesaba katıldığı kesin kuralların konulmasına izin verilmelidir. 23) Bu Yönetmelik, işlenmemiş sütün pazara arzı için yeni gerekliliklerin benimsenmesini askıda tutan işlenmemiş süt kriterlerini tesis etmelidir. Bu kriterler, herhangi aşırılığa kaçan olayda, gıda işyeri işletmecilerinin düzeltici eylemde bulunmaları ve yetkili makamın bilgilendirmesine yol açan değerler olmalıdır. Bu kriterler, işlenmemiş sütün pazara arz edilememe ötesinde maksimum biçimde olmamalıdır. Bu; eğer uygun önlemler alınmazsa belirli durumlarda işlenmemiş sütün güvenli olarak insan tüketimi için kullanılabilecek kriterleri tamamen karşılamadığını ifade eder. İnsan tüketimi için amaçlanan işlenmemiş süt ve işlenmemiş krema açısından, bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmayı sağlamak üzere bölgesinde uygun sağlık önlemlerinin sürdürülmesi veya tesisi için her bir Üye Devlettin olanaklı kılınması gerekir. 4

5 24) Süt ürünlerinin üretiminde kullanılan işlenmemiş süt kriteri, çiftlikten toplanan işlenmemiş süte uygulanan kriterlerden üç kat daha fazla olmalıdır. Çiftlikten toplanan işlenmemiş süt için kriter ortalama bir değer iken, süt ürünlerinin işlenmesinde kullanılan süt için kriter kesin bir değerdir. Bu Yönetmelikte yer alan sıcaklık gerekliliklerine uygunluk, nakliye ve depolama süresince tüm bakteriyel büyümeyi durdurmayacaktır. 25) Mevcut yeniden düzenleme, var olan hijyenik kuralların yürürlülükten kaldırabilmesi anlamına gelir. Ürünler için gıda hijyeni ve sağlık şartları ile insan tüketimi * için amaçlanan hayvansal kökenli başlıca ürünlerin pazara arzına dair belli Direktifleri yürürlülükten kaldıran 2004/ /EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi bunu başarır. 26) İlave olarak yumurtalarda bu Yönetmelik kuralları, 92/118/EEC sayılı Konsey Direktifinin 2. Ekinin yürürlülükten kaldırılmasını kaçınmaz hale getiren belirli tip yumurtaların pazara arzındaki özel halk sağlığı koşullarının belirten 20 Haziran 1994 tarih ve 94/371/EC sayılı Konsey Kararındaki kurallar ile yer değiştirir. 27) Gıda hijyeninde Topluluk mevzuatı, bilimsel tavsiyelerle desteklenir. Her ne zaman gerekli olursa Avrupa Gıda Güvenliği Kurumuna danışılmalıdır 28) Teknik ve bilimsel ilerlemeleri hesaba katmak için Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesinde, Komisyon ve Üye Devletler arasında yakın ve etkin işbirliği sağlanmalıdır. 29) Bu Yönetmeliğin gereklilikleri, gıda hijyeninde yeni mevzuatın tamamı yürürlüğe girinceye kadar, tatbik edilememelidir. Keza, sanayilerin uyum için yeterli zamana müsaade etmek üzere, yeni kuralların tatbiki ve yürürlülüğe girişi arasındaki en az 18 aylık bir süre ön görülür. 30) Bu Yönetmeliğin tatbiki için gerekli önlemler, Komisyonda görüşülen uygulama yeteneklerinin tatbiki için prosedürleri belirleyen 28 Haziran 1999 tarih ve 1999/468/EC sayılı Konsey Kararına uygun olarak benimsenmelidir İŞBU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞTİR: * Bu Resmi Gazetenin sayfası Topluluk ürünlerinin Topluluk içi ticaretini ve ithalatını düzenleyen hayvan ve kamu sağlığı gerekliliklerinin yer aldığı 17 Aralık 1992 tarih ve 92/118/EEC sayılı Konsey Direktifi; 90/425/EEC sayılı Direktifteki patojenler açısından, 89/662/EEC sayılı Direktifin Ek: A(1) de anılmış olan özel Topluluk kurallarına tabi değildir (RG M. 62, , s. 49). Direktif, en son 445/2004/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği ile değiştirilmiştir (RG M 72, , s. 60). RG M 168, , s. 34. RG M 184, , s. 23 5

6 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Kapsam 1. Bu Yönetmelik; gıda işiyle iştigal edenler için, hayvansal kökenli gıdaların hijyenindeki özel kuralları belirler. Bu kurallar,.../2004 (EC) No lu Yönetmelikte * belirtilen kurallara ilavedir. Onlar işlenmiş ve işlenmemiş hayvansal kökenli ürünlere uygulanır. 2. Aksi açık ve net bir şekilde belirtilmedikçe, bu Yönetmelik bitkisel kökenli ürünler ve hayvansal kökenli işlenmiş ürünlerin her ikisini de içeren gıdalar için uygulanmaz. Bununla birlikte, bu tür gıdaların hazırlanmasında kullanılan hayvansal kökenli işlenmiş ürünler bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olarak elde edilir ve işleme tabi tutulur. 3. Bu Yönetmelik aşağıdakilerle ilişkilendirilemez: a) Özel evsel kullanım için birincil üretim; b) Özel evsel tüketim için gıdanın hazırlanması, işlenmesi veya depolanması; c) Üretici tarafından, birincil ürünlerin az miktarlarda son tüketiciye dolaysız olarak arzı veya son tüketiciye dolaysız olarak arz eden yerel perakendecilere arzı; d) Üretici tarafından, çiftlikte kesilen kümes hayvanları ve lagomorpların az miktarlarda son tüketiciye dolaysız olarak arzı veya son tüketiciye bu etleri taze et şeklinde dolaysız olarak arz eden yerel perakendecilere arzı; e) Avcılar tarafından, yabani hayvanların ve etlerinin az miktarlarda son tüketiciye dolaysız olarak arzı veya son tüketiciye dolaysız olarak arz eden yerel perakendecilere arzı. 4. Üye Devletler, paragraf 3 ün (c), (d) ve (e) şıklarında belirtilen faaliyetleri ve kişileri Yönetici kuralları ulusal yasalarına göre sağlarlar. Bu şekildeki ulusal yasalar, bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşılmayı temin ederler. 5. a) Aksi açık ve net bir şekilde belirtilmedikçe, bu Yönetmelik perakende satış için uygulanmaz. b) Bununla birlikte, aşağıda belirtilenler dışında, bu Yönetmelik, eğer işlemler hayvansal kökenli gıdanın diğer bir kuruluşa arzı açısından yürütülüyorsa perakende satışa uygulanır: i) Ek III te belirtilen özel sıcaklık gereklilikleri durumunda, işlemler sadece depolama ve nakliyeden oluşuyorsa; veya * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. 6

7 ii) Perakendeci kuruluştan hayvansal kökenli gıdanın diğer perakendeci kuruluşlara arzı sadece ulusal yasaya uygun olarak marjinal, yerel ve sınırlı faaliyette ise. c) Üye Devletler, alt paragraf (a) veya (b) ye uygunluğun tatbik edilemeyeceği kendi bölgelerine yerleşik perakendeci kuruluşlar için, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini uygulamak üzere ulusal önlemler benimseyebilirler. 6. Bu Yönetmelik, aşağıdaki hususlara taraf olmaksızın uygulanır; a) Başlıca bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıklarından korunma, kontrolü ve yok edilmesi için belirtilen çok sıkı kuralları içeren hayvan ve insan sağlığı ile ilgili kurallar, b) Hayvan refahı gereksinimleri, ve c) Hayvanların tanımlanması ve hayvansal kökenli ürünlerin izlenebilirliğini içeren gereklilikler. Madde 2 Tanımlar Bu Yönetmeliğin amaçları için, aşağıdaki tanımlara başvurulur; 1) 178/2002 sayılı Yönetmelikte (EC) belirtilen tanımlar, 2) /2004 sayılı Yönetmelikte * (EC) belirtilen tanımlar, 3) Ek: 1 de belirtilen tanımlar, ve 4) Ek: II ve III ün kapsadığı herhangi teknik tanımlar. BÖLÜM II GIDA İŞYERİ İŞLETMECİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 3 Genel Yükümlülükler 1. Gıda işyeri işletmecileri, Ek: II ve III de yer alan ilgili hükümlerle uyum içerisinde olmalıdır. 2. Gıda işyeri işletmecileri, hayvansal kökenli ürünlerden dış bulaşıklığı ortadan kaldırmak için Madde 12(2) de anılmış olan usule uygun olarak onaylanmış madde kullanılmadıkça, içilebilir sudan başka herhangi bir maddeyi (veya../2004 * sayılı Yönetmelik veya bu * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. 7

8 Yönetmeliğin kullanımına izin verdiği temiz su) kullanmamalıdır. Gıda işyeri işletmecileri için aynı prosedürler altında kabul edilebilen herhangi koşula da uyacaklardır. Onaylı bir maddenin kullanımı, bu Yönetmelikteki gerekliliklerle uyum için gıda işyeri işletmecisinin sorumluluğunu etkilemeyecektir. Madde 4 Tesislerin tescili ve onaylanması 1. Gıda işyeri işletmecileri, yalnızca eğer aşağıdaki tesislerde hazırlanmış ve işlenmiş iseler, Toplulukta üretilen hayvansal kökenli ürünleri pazara arz edeceklerdir; a) /2004 sayılı Yönetmelikteki * ilgili gerekliliklerini, bu Yönetmelikteki Ek: II ve III ün ilgili gerekliliklerini ve Gıda Kanununun diğer ilgili gereklilikleri karşılayan, ve b) Yetkili makamın kaydettiği veya 2. paragrafa uygun olarak gerektirdiği durumda onayladığı, 2. /2004 * sayılı Yönetmeliğin (EC) 6(3) maddesine taraf olmaksızın, bu Yönetmeliğin III. Ekinde belirtilen hayvansal kökenli ürünlerin işlenmesi ile uğraşan kuruluşlar, yetkili makam onların bu Maddenin 3. paragrafına uygunluğunu onaylamadığı sürece, işletilemez.. Aşağıdakileri yürüten kurumlar bundan istisnadır; a) Birincil üretim, b) Nakliye işlemleri, c) Sıcaklık kontrollü depolama şartları gerektirmeyen ürünlerin depolanması, veya d) Madde 1(5)(b) ile ilgili bu Yönetmeliğin başvuruldukları dışında kalan perakende işlemleri. 3. Paragraf 2 ye uygun olarak onaylanması konu olan bir kuruluş, insan tüketimi için amaçlanan hayvansal kökenli ürünlerde resmi kontrollerin organizasyonu için belirli kuralları belirten Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin /2004 sayılı Yönetmeliğine (EC) uygun olarak, yetkili makamca aşağıdaki hususa sahip olduğu belirtilmediği sürece faaliyet göstermeyecektir. a) Yerinde yapılan bir ziyaretle tesis onayı verilmiş; veya b) Şartlı tesis onayı verilmiş, 4. Gıda işyeri işletmecileri /2004/EC sayılı Yönetmeliğe göre, yetkili makamlar ile işbirliği yapmalıdırlar. Özellikle, gıda işyeri işletmecileri, eğer yetkili makam onayını geri çekerse veya şartlı onama durumunda, uzatmayı durdurur veya tam onay verirse bir tesis faaliyetini durdurmayı temin edecektir. * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. * Bu Resmi Gazetenin sayfası Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. Resmi Yayın Dairesi, resmi kontrollerin düzenlenmesinde, Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar (Bkz. Madde 4(3)). 8

9 5. Eğer işletme; a) Paragraf 2 ye uygun olarak onayı konu eden ve bu Yönetmeliğin uygulanmasından hemen önce Topluluk mevzuatına uygun olarak hayvansal kökenli ürünlerin pazara arz edilen, veya b) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından önce onay için gereklilik olmadığı durumdaki bir tip ise, Bu Madde, bu Yönetmeliğin tatbik tarihi ile yetkili makam tarafından ilk kontrol arasında gıdaların pazara arzından işletmeyi alıkoymaz. 1. İşletme; Madde 5 Sağlık ve tanım işareti a) Ya, /2004/EC * sayılı Yönetmeliğe uygun olarak bir sağlık işaretine, veya b) Yönetmeliğin bir sağlık işaretinin uygulanmasını ön görmediği zaman, bu Yönetmeliğin Bölüm I, Ek: II sine uygun olarak başvurulan bir tanım işaretine, Sahip olmadıkça; Gıda işiyle iştigal edenler, Madde 4(2) ye uygun olarak onayı konu olan bir tesiste işlenen hayvansal kökenli bir ürünü pazara arz etmeyeceklerdir. 2. Sadece eğer ürün, Madde 4 deki gereklilikleri karşılayan işletmelerde, bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiş ise, gıda işiyle iştigal edenler hayvansal kökenli bir ürün için bir tanım işaretine başvurabilirler. 3. Gıda işletmecileri, onu kesmedikçe veya işlemedikçe veya bir başka tarzda çalışmadıkça, /2004/EC * sayılı Yönetmeliğe uygun olarak uygulanan bir sağlık işaretini etten kaldırmayabilirler. Madde 6 Topluluğa dışarıdan hayvansal kökenli ürünlerin ithali 1. Üçüncü ülkelerden hayvansal kökenli ürünleri ithal eden gıda işyeri işletmecileri, ithalatın sadece aşağıdaki şartlarda yerine getirilmesini sağlayacaklardır; a) /2004/EC sayılı Yönetmeliğin 11. maddesine uygun olarak düzenlenmiş olan, ürün ithalatına izin verilen 3 ncü ülkelerin bir listesinde üçüncü ülke sevkıyatının yer aldığı, * Resmi Yayın Dairesi, resmi kontrollerin düzenlenmesinde, Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. Resmi Yayın Dairesi, resmi kontrollerin düzenlenmesinde, Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar 9

10 b) i) Ürünün sevkıyatının yapıldığı, elde edildiği veya hazırlandığı ürünün ithalatına izin verilen tesis, /2004/EC * sayılı Yönetmeliğin 12. maddesi ile uyum içerisinde tanzim edilmiş olan bir listede yer alır ise, ii) Taze et, kıyılmış et, hazır(lanmış), et ürünleri ve MSM durumunda; /2004/EC * sayılı Yönetmeliğin 12. maddesine uygun olarak düzenlenmiş ve güncelleştirilen listelerde yer alan kesimevi ve kesim fabrikalarında veya onaylı Topluluk işletmelerinde elde edilen etten ürün imal edilmiştir, ve iii) Canlı çift çenetli yumuşakçalar, derisi dikenliler, gömlekliler ve denizde yaşayan karından bacaklılar durumunda, üretim alanı Yönetmeliğin 13. maddesine uygun olarak düzenlenmiş bir listede yer alır, uygun olduğunda; c) Ürün aşağıdaki hususları karşılar; i) Sağlık ve kimlik işaretine dair Madde 5 deki gereklilikleri içeren bu Yönetmelik gerekliliklerini, ii) /2004/EC * sayılı Yönetmelik gerekliliklerini, ve iii) Hayvansal kökenli ürünlerde ithalat kontrollerini düzenleyen Topluluk mevzuatına uygun olduğu belirtilen herhangi ithalat koşulları, ve d) Sertifika ve belgelere dair 2004/EC ** sayılı Yönetmeliğin 14. maddesindeki gereklilikleri karşılar, uygun olduğunda. 2. Paragraf 1 in hafifletilmesi yoluyla, /2004/EC ** sayılı Yönetmeliğin 15. maddesinde yer alan özel tedbirlere uygun olarak su ürünlerinin ithalatı aynı zamanda yerine getirilebilir. 3. Hayvansal kökenli ürünlerin ithal eden gıda işyeri işletmecileri şunları sağlayacaklardır; a) Ürünler, 97/78/EC * sayılı Direktifle uyum içerisinde ithalata uygun olarak elde bulundurulmalıdır. b) İthalat 2002/99/EC sayılı Direktif gereklilikleri ile uyum içinde olmalıdır, ve c) İthalattan sonra yapılan kontrol çalışmaları, Ek: III deki gerekliliklere uygun olarak yürütülür. 4. Hem bitkisel kökenli ürünleri hem de hayvansal kökenli işlenmiş ürünleri içeren gıdaları ithal eden gıda işyeri işletmecileri, işlenmiş hayvansal kökenli ürünleri içeren bu tür gıdaların paragraf 1 ila 3 deki gereklilikleri karşılamasını sağlayacaklardır. Onlar, o * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinde hijyene dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar ** Resmi Yayın Dairesi, resmi kontrollerin düzenlenmesinde, Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar * Topluluğa, üçüncü ülkelerden ürünlerin girişindeki veterineri kontrolleri düzenleyen prensiplere dair 18 Aralık 1997 tarih ve 97/78/EC sayılı Direktif (RG M. 24, , s. 9). Direktif, 2003 tarihli Katılım Senedi ile değiştirilmiştir. İnsan tüketimi için hayvansal kökenli ürünlerin üretim, işleme ve tanıtımını düzenleyen hayvan sağlığı kurallarının belirtildiği 16 Aralık 2002 tarih ve 2002/99/EC sayılı Konsey Direktifi (RG M 18, , s. 11). 10

11 şekilde yaptıklarını gösterebilmelidirler (Örneğin paragraf 1(d) de açıklanan formatta olmasına ihtiyaç duyulmayan uygun belge veya sertifika sayesinde). BÖLÜM III TİCARET Madde 7 Belgeler 1. Ek II veya III e uygun olarak gerektiği zaman, gıda işyeri işletmecileri edenler sevk edilen hayvansal kökenli ürünlere eşlik eden sertifikalar veya diğer dokümanları temin edeceklerdir. 2. Madde 12(2) de anılmış olan prosedürlere uygun olarak; a) Model dokümanlar yerleştirilebilir, veya d) Elektronik dokümanların kullanımı için hükümler konabilir. Madde 8 Özel Garantiler 1. Aşağıda belirtilen hayvansal kökenli gıdaları İsveç ve Finlandiya da pazara arz etmeyi planlayanlar gıda işi ile iştigal edenler salmonella açısından 2. paragrafta verilmiş olan kurallara uyacaklardır. a) Hazırlanmış etler ve MSM dışında kıyılmış etleri içeren sığır ve domuz türü hayvanlardan elde edilen etler, b) Hazırlanmış etler ve MSM dışında kıyılmış etleri içeren evcil kümes hayvanı, hindiler, Hint tavuğu, ördekler ve kazlar gibi kümes hayvanlardan elde edilen etler, ve c) Yumurtalar. 2. a) Etin sığır, domuz türünden ve kümes hayvanlarından elde edilmesi durumunda, sevk edilen mal numuneleri dağıtıcı kuruluştan alınmış olmalı ve Topluluk mevzuatına uygun olarak negatif sonuçların alındığı bir mikrobiyolojik teste tabi tutulmuş olmalıdır. b) Yumurtalar için, paketleme merkezleri sevk edilen malların Topluluk mevzuatına uygun olarak bir mikrobiyolojik teste tabi tutulması sonrasında negatif sonuçların alındığı sürülerden geldiğine dair bir garanti vermelidir. c) Etin sığır ve domuz türü hayvanlardan elde edilmesi durumunda, alt paragraf (a) da öngörülen testin, pastörizasyon, sterilizasyon veya benzer etkili bir işlem amaçları için sevk edilen ürünlerin planlandığı bir tesiste yürütülmesine ihtiyaç yoktur. Yumurtalar için, alt paragraf (b) de ön görülen testin, salmonellanın yok edilmesini garanti eden 11

12 bir yöntem ile işlenmiş ürünlerin imalatının planlandığı ürünler için yürütülmesine gerek yoktur. d) Alt paragraflar (a) ve (b) de ön görülmüş olan testlerin, İsveç ve Finlandiya için onaylananlara eşdeğer Madde 12(2) de anılmış olan prosedürlere uygun olarak ve ilgilenilen hayvansal kökenli gıda açısından onaylı bir kontrol programına alınan bir tesisten gelen gıda maddeleri için uygulanması gerekmez. e) Etin sığır ve, domuz türü ve kümes hayvanlarından elde edilmesi durumunda, Topluluk mevzuatında yer alan bir model ile uyumlu ticari bir doküman veya sertifika gıdaya eşlik edecek ve şunları belirtecektir; i) Alt paragraf (a) da anılmış olan kontrollerin negatif sonuçlarla tamamlanmış olduğunu, veya ii) Alt paragraf (c) de anılmış olan amaçlardan biri için etin planlandığını, veya iii) Alt paragraf (d) nin kapsadığı bir tesisten gelen et olduğunu. f) Yumurtalar için, alt paragraf (b) de anılmış olan testlerin tatbiki neticesi negatif sonuç elde edilmiş olduğunu belirten veya yumurtaların alt paragraf (c) de anılmış olan tarzda kullanım için tahsis edildiğini belirten bir sertifika, sevk edilen mala eşlik etmelidir. 3. Madde 12(2) de anılmış olan usullere uygun olarak; a) Üye Devletlerin kontrol programlarındaki özellikle değişiklikler hesaba katılarak veya /2004/EC * sayılı Yönetmelik uygun olarak mikrobiyolojik kriterlerin benimsenmesinde, 1 ve 2 nci paragraflardaki gereklilikler güncelleştirilebilir, ve b) Paragraf 1 de anılmış olan herhangi gıda maddesi açısından paragraf 2 de belirtilen kurallar, kısmen veya tamamen herhangi Üye Devlet veya ilgilenilen hayvansal kökenli gıda açısından İsveç ve Finlandiya için onaylanana eşdeğer onaylı bir kontrol programına sahip bir üye ülkenin herhangi bölgesi için genişletilebilir. 4. Bu Madde amacında kontrol programı, 2160/2004/EC sayılı Yönetmeliğe uygun olarak onaylanan bir kontrol programı manasındadır. BÖLÜM IV SON HÜKÜMLER Madde 9 Uygulanan Önlemler ve geçici tedbirler Uygulanan önlemler ve geçiş düzenlemeleri, Madde 12(2) de anılmış olan usullere uygun olarak belirtilebilir. * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. 12

13 Madde 10 Ek II ve III ün değişikliği ve adaptasyonu 1. Ek II ve III, Madde 12(2) de anılmış olan usullere uygun olarak aşağıdaki hususlar hesaba katılmak suretiyle adapte edilebilir veya güncelleştirilebilir. a) İyi uygulamalar için rehberlerin gelişimi, b) /2004/EC ( * ) sayılı Yönetmeliğin 5. maddesine uyumlu HACCP e dayalı sistemlerin tatbikinden kazanılan deneyim, c) Teknolojik gelişmeler ve onların pratik sonuçları ve gıda tüketimi açısından tüketici beklentileri, d) Bilimsel tavsiyeler, özellikle yeni risk değerlendirmeleri, e) Gıda maddeleri için mikrobiyolojik ve sıcaklık kriterleri, f) Tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler, 2. Ek II ve III den muafiyetler, bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmasını etkilememesini ön gören Madde 12(2) de belirtilmiş olan prosedürlere uygun olarak kabul edilebilir. 3. Üye Devletler, 4-8 paragraflarla uyum içerisinde ve bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmayı tehlikeye atmamak koşuluyla, Ek III te belirtilen zorunlulukları uyarlayan ulusal tedbirleri alabilirler. 4. a) Paragraf 3 te belirtilen ulusal tedbirler aşağıdaki amaçları içermelidir: i) Gıdanın üretim, işleme veya dağıtımının herhangi bir aşamasında geleneksel metotların kullanımının sürekliliğini sağlamak, veya ii) Bölgelerde özel coğrafik kısıtlılıklara maruz kalan gıda işyerlerinin ihtiyaçlarını sağlamak. b) Diğer durumlarda, sadece tesislerin inşaatına, planına ve ekipmanına uygulanır. 5. Paragraf 3 te belirtilen ulusal tedbirleri benimsemek isteyen herhangi bir üye devlet Komisyon ve diğer üye devletleri bilgilendirir. Her bilgilendirme aşağıdakileri içermelidir: a) Üye devletin uyumlaştırılmasını gerekli gördüğü zorunlulukların ayrıntılı bir tanımı ve araştırılan uyumun doğası, b) İlgili gıda maddelerinin ve tesislerin açıklanması, * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. 13

14 c) Gerekli olduğunda, yürütülen tehlike analizinin bir özetini ve bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmayı tehlikeye atmadığını temin eden tedbirlerin alındığını, uyumlaştırma gerekçeleriyle açıklamak, ve d) Diğer herhangi bir ilgili bilgi vermek. 6. Diğer üye devletler paragraf 5 te belirtilen bilgilendirmeden sonra yazılı yorumlarını Komisyona 3 ay içerisinde gönderirler. Paragraf 4 te belirtilen uyumlaştırmadan kaynaklanan durumlarda, bu süre herhangi üye bir devletin isteği üzerine 4 aya uzatılabilir. Komisyon, bir veya daha fazla üye devletten yazılı yorumları aldığı zaman, Madde12 (1) de belirtilen komitede yer alan üye devletlere danışabilir. Komisyon, Madde12 (2) de belirtilen prosedürle uyum içerisinde, planlanan tedbirlerin uygulanabilirliğine, gerekli olduğunda uygun düzeltmelere karar verebilir. Komisyon, uygun olduğunda, bu maddenin 1 inci veya 2 inci paragraflarıyla uyumlu olarak genel tedbirleri önerebilir. 7. Üye bir devlet, Ek III teki zorunlulukları uyarlayan ulusal tedbirleri, sadece aşağıdaki durumlarda benimseyebilir: a) Paragraf 6 ile uyum içerisinde benimsenen bir karara uygunlukta; b) Paragraf 6 da belirtilen sürenin sona ermesinden bir ay sonra, eğer Komisyon üye devletlere yazılı yorumları aldığını bildirmemiş ise veya paragraf 6 ile uyum içerisinde bir kararın benimsenmesini önermeye niyetleniyor ise; c) Paragraf 8 ile uyumlu ise. 8. Antlaşmanın genel hükümlerine tabi olan üye bir devlet, kendi inisiyatifi ile a) Doğrudan insan tüketiminin amaçlandığı işlenmemiş süt veya işlenmemiş kremanın bölgelerinde pazara arzını yasaklayan veya sınırlayan, veya b) Asgari 60 günlük periyotta dinlendirilmesi ve olgunlaştırılması ile peynir imalatında bakteri ve somatik hücre sayımı açısından ve bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmayı halel getirmemeyi ön gören bu tür peynir imalatı ile bağlantılı süt ürünlerinde, yetkili makamın izni ile Bölüm IX, Ek: III de belirtilen kriterleri karşılamayan işlenmemiş sütün kullanıma izin veren, ulusal kuralları sürdürebilir veya tesis edebilir. Madde 11 Spesifik kararlar Madde 9 ve 10(1) deki genelliğe taraf olmaksızın, aşağıdaki tamamlayıcı tedbirler veya Ek II ve III de benimsenen değişiklikler Madde 12(2) de anılmış olan prosedüre uygun olarak belirlenebilir; 1) Havalar sıcak/ılık iken et nakli için kuralların belirtilmesi için, 14

15 2) Kalsiyum içeriğinin kıyılmış etten önemli derecede yüksek olmadığını MSM açısından belirtmek için 3) Saflaştırma veya yer değiştirme için sunulmuş olan B veya C sınıfı üretim alanlarından canlı çift çenetli yumuşakçalar için bir işleme tesisinde başvurulabilen diğer işlemleri belirtmek için 4) Deniz biyotoksinleri için tanımlanan test metotlarını belirtmek için, 5) Aşağıda belirtilenleri içeren ilgili Topluluk Referans laboratuarı ile işbirliği yaparak canlı çift çenetli yumuşakçalar için ilave sağlık standartlarının belirtmek için, a) Diğer deniz biyotoksinleri için sınır değerleri ve analiz metotlarını, b) Virüs test usulleri ve virolojik standartları, ve c) Numune alma planları ve metotlarını ve sağlık standartlarına uygun olarak kontrol için başvurulacak analitik toleransları. 6) Halk sağlığını korumak için gerekli olduğunu belirten bilimsel kanıtların olduğu durumda, sağlık standartları veya kontrolleri belirtmek için, 7) Pectinidae ler dışındaki canlı çift çenetli yumuşakçalar için Bölüm IX, Kısım VII, Ek: III ü genişletmek için, 8) Epidemiyolojik verilerin bir balık avlama alanının parazitlerin mevcudiyeti açısından bir sağlık tehlikesi arz etmediğinin tespiti ve sonuç olarak, yetkili makamın gıda işyeri işletmecilerinin Part D, Bölüm III, Kısım VIII, Ek: III e uygun olarak su ürünlerini dondurmayacağına onay verebileceğini belirlemek için, kriterleri belirlemek 9) Su ürünleri için toplam uçucu azot ve histamin açısından tazelik kriterleri ve limitlerini belirtmek için, 10) Bakteri sayımı ve somatik hücre sayımı açısından, Kısım IX, Ek III de yer alan kriterleri karşılamayan işlenmemiş sütten belirli süt ürünlerinin imalatında kullanımına izin için, 11) 96/23/EC * sayılı Direktife halel getirmeksizin, işlenmemiş sütte antibiyotik madde kalıntılarının toplamı için maksimum izin verilen bir değerin tespiti için, ve 12) Jelatin veya kalojen üretimi için eşdeğer işlemlerin onayı için. Madde 12 Komite prosedürü 1. Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı konusunda Daimi Komite tarafından Komisyona yardım edilecektir. * Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde belirli maddeler ve onun kalıntılarının izlenmesi için önlemlere dair 29 Nisan 1996 tarih ve 96/23/EC sayılı Konsey Direktifi (RG M 125, , s. 10). Direktif, 806/2003/EC sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiştir (RG M 122, , s. 1). 15

16 2. Bu paragrafta referansın yapıldığı durumda, 1999/468/EC sayılı Kararın 5 ve 7 nci maddelerine, onun 8. maddesindeki hükümler göz önüne alınarak, başvurulacaktır 1999/468/EC sayılı Kararın 5(6) nci maddesinde ön görülen periyot, 3 ay olarak belirlenecektir. 3. Komite, kendi prosedür kurallarını koyacaktır. Madde 13 Avrupa Gıda Güvenliği Kurumuna Danışma Komisyon, özellikle diğer hayvan türleri için Kısım III, Ek: III ü genişletme amacından önce, halk sağlığında önemli bir etkiye sahip bu Yönetmelik kapsamında herhangi olumsuzlukta Avrupa Gıda Güvenliği Kurumuna, danışacaktır. Madde 14 Avrupa Parlamentosu ve Konseye Rapor 1. Komisyon, dan geç olmamak üzere *, bu Yönetmeliğin uygulanmasından kazanılan deneyimleri yeniden gözden geçirerek Avrupa Parlamentosu ve Konseye bir rapor sunar. 2. Komisyon, şayet uygun görürse, ilgili önerileri rapora iliştirir. Madde 15 Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girer. Aşağıdaki mevzuatın yürürlüğe girdiği günden 18 ay sonra uygulanır. a) 2004/EC sayılı ** Yönetmelik, b) 2004/EC sayılı Yönetmelik, c) 2004/EC sayılı ** Direktif. Ancak, 1 Ocak 2006 tarihinden önce uygulanmayacaktır. Bu Yönetmelik, üye devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır. Strasburg da tarihinde hazırlanmıştır. Avrupa Parlamentosu Adına Konsey Adına Başkan Başkan P. COX M. McDOWELL * Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 5 yıl ** Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. Resmi Yayın Dairesi, Madde 4(3) de anılmış olan yere Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. ** Resmi Yayın Dairesi, 25. beyanda anılmış olan yere Direktifin resmi numarasını koymalıdırlar. 16

17 Bu Yönetmelikte: 1. ET TANIMLAR Ek I 1.1. Et, şıklarda belirtilen hayvanların kanlarını da içeren yenilebilir kısımlarını ifade eder Evcil tırnaklı hayvanlar, bubalus ve bizon türlerini de içeren, evcil sığır, domuz, koyun ve keçi türü hayvanlar ile solipetleri içerir Kümes hayvanları, deve kuşugiller dışında, evcil hayvan olarak çiftlikte bulundurulan, fakat evcil olarak kabul edilmeyen kuşları da içeren kanatlıları ifade eder Lagomorphs, tavşanları, yabani tavşanları ve kemirgenleri ifade eder Yabani av : - Yabani tırnaklı hayvanlar ve lagomorphları, insan tüketimi için avlanan ve yabani avınkine benzer bir şekilde serbest koşularda kendi alanlarında yaşayan memelileri de içeren, ilgili üye ülkenin uygulanabilir kanuna göre yabani av olarak kabul edilen diğer karasal memelileri, ve - İnsan tüketimi için avlanan yabani kuşları içerir Çiftlik avı, şık 1.2. de belirtilenlerin dışında kalan, çiftlikte bulundurulan deve kuşugilleri ve memelileri ifade eder Küçük yabani av, kırda serbest olarak yaşayan yabani av kuşlarını ve lagomorphları ifade eder Büyük yabani av, küçük yabani av tanımına girmeyen, kırda serbest olarak yaşayan yabani kara memelilerini ifade eder Karkas, kesim ve temizlemeden sonra hayvanın vücudunu ifade eder Taze et, vakumla paketlenen veya kontrollü bir ortamda paketlenen eti de içeren, soğutma, dondurma veya çabuk dondurma dışında herhangi bir koruyucu işleme tabi tutulmamış eti ifade eder Sakatat, iç organları ve kanı da içeren, karkas dışında kalan taze eti ifade eder İç organlar, trake ve yemek borusu ile göğüs, karın ve pelvik boşluklarındaki organları ve kuşlarda kursağı ifade eder. 17

18 1.13. Kıyılmış et, parçalara kıyılmış ve %1 den daha az tuz içeren kemiksiz eti ifade eder Mekanik olarak ayrılmış et veya MSM, kas lif yapısında kayba veya değişikliğe yol açan mekanik araçların kullanılarak, kemiklerin ayrıldıktan sonra etli kemiklerden veya kümes hayvanlarının karkaslarından etin ayrılması suretiyle elde edilen ürünü ifade eder Et preparatları, taze et özelliğini ortadan kaldırmak amacıyla, gıda maddeleri, baharatlar ve katkı maddeleri ilave edilen veya etin iç kas lif yapısını değiştirmek için yetersiz işleme tabi tutulan parçalara ayrılmış et de içeren taze eti ifade eder Kesimevi, insan tüketimine yönelik etin kesiminin yapıldığı ve temizlendiği bir tesisi ifade eder Parçalama ünitesi, etin kemiklerden ayrılması ve /veya parçalanması için kullanılan bir tesisi ifade eder Av işleme tesisi, avlanmadan sonra av ve av etinin, pazara arzı için hazırlandığı herhangi bir tesisi ifade eder. 2. CANLI ÇİFT ÇENETLİ YUMUŞAKÇALAR 2.1. Çift çenetli yumuşakçalar, sudaki besinleri süzerek beslenen lamelli yumuşakçaları ifade eder Deniz biyotoksinleri, toksinleri içeren planktonlarda beslenmenin bir sonucu olarak, Çift çenetli yumuşakçalar tarafından biriktirilen zehirli maddeleri ifade eder Uygun duruma getirme, A sınıf üretim alanlarından gelen canlı çift çenetli yumuşakçaların; kum, çamur veya balçığı uzaklaştırmak, organoleptik özellikleri geliştirmek ve sarma veya paketlemeden önce onların canlılığının iyi bir durumda olmasını temin etmek için, arındırma merkezlerinde veya sevkıyat mahallerinde tanklarda veya temiz deniz suyu içeren herhangi bir diğer tesisatta (düzende) depolanmasını ifade eder Toplayıcı canlı çift çenetli yumuşakçaları bir ürün alanından herhangi bir vasıtayla, işleme ve pazara arz etme amacıyla toplayan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder Üretim alanı çift çenetli yumuşakçaların ya doğal yataklarını ya da onların yetiştirildiği alanları içeren ve canlı çift çenetli yumuşakçaların elde edildiği herhangi bir deniz, nehrin açıldığı koy veya lagün alanlarını ifade eder Nakil alanı, sınırlarının şamandıralar, kazıklar ve diğer sabit araçlarla kesin olarak işaretlendiği ve canlı çift çenetli yumuşakçaların yalnızca doğal arıtılmasının yapıldığı herhangi bir deniz, nehrin açıldığı koy veya lagün alanlarını ifade eder. 18

19 2.7. Sevkıyat merkezi, insan tüketimine uygun özellikteki canlı çift çenetli yumuşakçaların kabulü, uygun duruma getirilmesi, yıkanması, temizlenmesi, derecelenmesi, sarılması ve paketlemesi için karada ve açıkta ki herhangi bir tesisi ifade eder Arındırma merkezi, canlı çift çenetli yumuşakçaların yaşadığı, gerekli olduğu durumda, bulaşıklığın azaltılarak insan tüketimine uygun hale gelmesi amacıyla, tanklarla temiz deniz suyunun verildiği bir tesisi ifade eder Nakil, canlı çift çenetli yumuşakçaların, gerekli olduğu durumda, bulaşıklığın azaltılarak insan tüketimine uygun hale gelmesi amacıyla deniz, nehrin açıldığı koy veya lagün alanlarına transferini ifade eder.bu işlem, çift çenetli yumuşakçaların daha iyi gelişmesi veya semirmesi amacıyla daha uygun alanlara transferi amaçlı olmaz. 3. SU ÜRÜNLERİ 3.1. Su ürünleri, canlı çift çenetli yumuşakçalar, canlı deniz kestaneleri ve canlı deniz karından bacaklıları ve bütün memeliler, sürüngenler ve kurbağalar dışında kalan, ister doğada isterse çiftlikte olsun, bütün deniz suyu veya tatlı su hayvanlarının, yenilebilir tüm şekilleri, kısımları ve ürünlerini ifade eder Fabrika gemi, su ürünlerinin eğer gerekiyorsa, soğutulması veya dondurulması: fileto yapılması, dilimlenmesi, derisinin sıyrılması, kabuğundan ayrılması, kabuğunun çıkarılması, kıyma haline getirilmesi veya işlenmesi işlemlerinden biri veya birkaçına tabi olduktan sonra, sarma veya paketlemesinin yapıldığı güvertedeki herhangi bir üniteyi ifade eder Dondurucu ünitesi, su ürünlerinin uygun olduğunda, kanının akıtıldığı, kafasının ayrıldığı, bağırsaklarının çıkarıldığı ve yüzgecinin ayrıldığı gerekli olduğunda, sarma ve paketleme işlemlerinin yürütülerek, dondurulmasının yapıldığı güvertedeki herhangi bir üniteyi ifade eder Mekanik olarak ayrılan su ürünleri, etin yapısında kayba ve değişikliğe yol açan mekanik araçları kullanarak, su ürünlerinden eti ayırma yoluyla elde edilen herhangi bir ürünü ifade eder Taze su ürünleri, soğutmadan başka herhangi bir işleme tabi tutulmayarak, korunduğunu temin eden vakumla veya değiştirilmiş bir ortamda paketlenmiş ürünlerde dahil olmak üzere, bütün veya hazırlanmış işlem görmemiş olan su ürünlerini ifade eder Hazırlanmış su ürünleri, bağırsakları çıkarma, kafayı ayırma, dilimleme, fileto yapma ve parçalama gibi anatomik bütünlüğü etkileyen bir işleme tabi tutulmuş işlenmemiş su ürünlerini ifade eder. 4. SÜT 4.1. İşlenmemiş süt, çiftlik hayvanlarının meme bezlerinin salgısı ile üretilen, 40 0 C den daha fazla ısıtılmamış veya denk bir etkiye sahip herhangi bir işleme tabi tutulmamış sütü ifade eder. 19

20 4.2. Süt üretim işletmesi, pazarda gıda olarak yer alması açısından süt üretmek amacıyla, bir veya daha fazla çiftlik hayvanının elde bulundurulduğu tesisi ifade eder. 5. YUMURTALAR 5.1. Yumurtalar, çiftlikteki kanatlılar tarafından üretilen, kırık, kuluçkalık veya pişirilmiş yumurtaların dışında kalan direk olarak insan tüketimine veya yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun, kabuklu yumurtaları ifade eder Akışkan yumurta, kabuğunun uzaklaştırılmasından sonraki işlem görmemiş yumurta içeriğini ifade eder Çatlak yumurta, kabuğu zarar görmüş ve zarı bozulmamış yumurtaları ifade eder Paketleme merkezi, yumurtaların kalite ve ağırlık bakımından derecelendirildiği bir kuruluşu ifade eder. 6. KURBAĞA BACAKLARI VE SALYANGOZLAR 6.1. Kurbağa bacaklılar, kurbağagillerin RNA türlerinin ön bacaklarının arkasından enine bir kesimle ikiye ayrılan vücudun geride kalan arkaya yakın olan kısmını ifade eder Salyongozlar, Helix pomatia Limne, Helix aspersa Muller, helix lucorum türlerinin karasal karından bacaklılarını ve Actinidae familyasının türlerini ifade eder. 7. İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 7.1. Et ürünleri, etin işlenmesinden veya bu şekilde işlenmiş ürünlerin daha ileri seviyede işlenmesinden elde edilen işlenmiş ürünleri ifade eder. Bu yüzden, kesim yüzeyi, ürünün artık taze et özelliklerini taşımadığını gösterir. 7.2 Süt ürünleri, işlenmemiş sütün işlenmesinden veya bu şekilde işlenmiş ürünlerin daha ileri düzeyde işlenmesinden elde edilen işlenmiş ürünleri ifade eder Yumurta ürünleri, yumurtaların veya onların çeşitli bileşim veya karışımlarının işlenmesinden veya bu şekilde işlenmiş ürünlerin daha ileri düzeyde işlenmesinden elde edilen işlenmiş ürünleri ifade eder İşlenmiş su ürünleri, su ürünlerinin işlenmesinden veya bu şekilde işlenmiş ürünlerin daha ileri düzeyde işlenmesinden elde edilen işlenmiş ürünleri ifade eder İşlenmiş hayvansal yağ, kemiklerde dahil olmak üzere, etin işlenmesinden elde edilen insan tüketimine yönelik yağı ifade eder. 7.6 Don yağı, yağ ve suyun kısmi olarak ayrılmasından sonra, işlemenin protein içeren kalıntısını ifade eder. 20

Dilek ÇEVİK AB Uzman Yardımcısı

Dilek ÇEVİK AB Uzman Yardımcısı T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NDE HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARIN HİJYENİ VE RESMİ KONTROLLERİ AB Uzmanlık Tezi Dilek ÇEVİK

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri:

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ Ek-1 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: 1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü

Detaylı

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER Ek-3 1- Dilekçe, 2- Beyanname (Ek-4), 3- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr SAYı : 2012-MlOl-21-145 TARİH: 13/02/2012 KONU : Gıda leri Hk. ODALARA 2012/21 SA YILI GENELGE

Detaylı

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI 17 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28885 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

Ek-1 ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: 1- GENEL FAALİYET

Ek-1 ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: 1- GENEL FAALİYET Ek-1 ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: 1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 27.12.2011-28155 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yem hijyeni ile ilgili genel kuralları,

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl./2015/351 28/09/2015 Konu : Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik ODALARA 078 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl./2015/351 28/09/2015 Konu : Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik ODALARA 078 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl./2015/351 28/09/2015 Konu : Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik ODALARA 078 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 21.09.2015 tarih ve 1748 sayılı (69 nolu

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık:

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık: Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği (24.02.2017 t. 29989 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/6/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA

Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA Aktif ambalaj; bazı özel uygulamalarda (örneğin anti-mikrobiyal maddeler, değişen ambalaj atmosferi ) içerisinde bulunan ürünün

Detaylı

12-13 TEMMUZ 2012 TARİHLİ ŞUBE MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SORULAR ve CEVAPLAR

12-13 TEMMUZ 2012 TARİHLİ ŞUBE MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SORULAR ve CEVAPLAR 12-13 TEMMUZ 2012 TARİHLİ ŞUBE MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SORULAR ve CEVAPLAR - Kreş, gündüz bakımevleri, okul kantini ve resmi kurum yemekhanelerinin belediyeden alınmış işyeri açma ve çalışma

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI KAPSAMINDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2 Gıda Güvenilirliği Gıda

Detaylı

EN Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 155/206

EN Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 155/206 30.4.2004 EN Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 155/206 İnsan tüketimine uygun hayvansal kökenli ürünlerin resmi kontrollerinin düzenlenmesine ilişkin özel kuralları ortaya koyan 29 Nisan 2004 tarih ve (AT)

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28157 (3. Mükerrer) YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan

Detaylı

5996 sayılı Kanun ve Onay Đşlemleri Ruhşan ÖZDEMĐR ÇĐFÇĐ Gıda Mühendisi Đzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü

5996 sayılı Kanun ve Onay Đşlemleri Ruhşan ÖZDEMĐR ÇĐFÇĐ Gıda Mühendisi Đzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü 5996 sayılı Kanun ve Onay Đşlemleri Ruhşan ÖZDEMĐR ÇĐFÇĐ Gıda Mühendisi Đzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü 1 YASAL MEVZUAT 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu (13.06.2010)

Detaylı

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BROİLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN AB YE UYUM ÇALIŞMALARI VE BU KONUDA KAT EDİLEN MESAFELER Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü AB nin entegre (bütünleştirilmiş)

Detaylı

20 Aralık 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55)

20 Aralık 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55) 20 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29211 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı yumurtacı tavuklardan

Detaylı

TEBLİĞ. e) Kırık yumurta: Yumurta kabuğunun sert kısmının ve kabuk altı zarının bütünlüğünün bozulduğu yumurtayı,

TEBLİĞ. e) Kırık yumurta: Yumurta kabuğunun sert kısmının ve kabuk altı zarının bütünlüğünün bozulduğu yumurtayı, 20 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29211 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55) Amaç TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı yumurtacı tavuklardan

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)Bu Yönetmelikle belirlenen gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)Bu Yönetmelikle belirlenen gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri ile onaylı işletmeler tarafından üretilen gıdaların onayına

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Zeliha Bahar KENTEL Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Kodeks Çalışma Grup Sorumlusu bahar.kentel@tarim.gov.tr

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü

Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü 1 1 AB Enstitüleri Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Konseyi Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Sosyal Komite Bölge Komiteleri Adalet Divanı 2 2 Komisyonda Bulunanlar

Detaylı

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620)

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620) TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G. 24.12.2001/24620) Değişiklik :Yayımlandığı R.Gazete 31.08.2003-25215 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-24.03.2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile bu Kanuna istinaden hazırlanan ve 23.05.2005

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BEBEK FORMÜLLERĠ TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2014/31) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sağlıklı

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNİN ONAY ALMAK AMACIYLA YAPACAKLARI BAŞVURU İŞLEMLERİ

GIDA İŞLETMELERİNİN ONAY ALMAK AMACIYLA YAPACAKLARI BAŞVURU İŞLEMLERİ GIDA İŞLETMELERİNİN ONAY ALMAK AMACIYLA YAPACAKLARI BAŞVURU İŞLEMLERİ Bilindiği üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30 uncu maddesinde Onaya tâbi işletmeler için,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KİP Yönetmeliği-Özetle Canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili

Detaylı

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Temmuz 2013 İşbu belge ServSafe Gıda Güvenliği Online Kursu nun bölümlerinden organize edilmiştir. Kurs içeriği ve Türkiye deki gıda güvenliği gereklilikleri arasındaki

Detaylı

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014 1 Dilek GÖKCEK İzmir 2014 2 Piyasa Gözetimi ve Denetimi TİTCK ürün grupları Kurumumuz sorumluluğundaki PGD ye tabi ürünler Tıbbi Cihazlar -Genel Tıbbi Cihazlar Kozmetikler İlaçlar -Vücuda Yerleştirilebilir

Detaylı

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KİP Yönetmeliği-Özetle Canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM 5 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28488 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 114 Mart 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AB DE GIDANIN ETİKETİ YENİLENDİ Gökhan Kilit, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AB DE GIDANIN ETİKETİ YENİLENDİ AB de gıda etiketlerine ilişkin mevcut

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlemeye ve ithalat işlemleri yapmaya yetki verilen il müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlemeye ve ithalat işlemleri yapmaya yetki verilen il müdürlüğünü, GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMAS EDEN AMBALAJ MATERYALLERİNİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Tebliğ No: 2003/31 R.Gazete: 01.09.2003-25216

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 )

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 ) Resmi gazete tarih sayı : 22 Nisan 2002-24734 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32

Detaylı

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Eco new farmers. Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler. Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler

Eco new farmers. Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler. Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler Eco new farmers Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler Modül 8 - Sertifika, standartlar ve prosedürler Bölüm 2 - Çiftlik düzeyinde prosedürler www.econewfarmers.eu

Detaylı

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI TSE ve HELAL GIDA Gıdaların, helal hassasiyeti taşıyan insanlara; hammaddenin üretiminden başlayarak, tüm üretim süreçleri dahil olmak üzere, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde sürdürülebilir

Detaylı

AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 28 HAZİRAN 1995 TARİH VE 22327 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME kapsamında denetimler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

30.4.2004 İNG AVRUPA BİRLİĞİ RESMİ GAZETESİ L 139/1. (Yayınlanması mecburi mevzuat) Gıda maddelerinin hijyeni hakkında

30.4.2004 İNG AVRUPA BİRLİĞİ RESMİ GAZETESİ L 139/1. (Yayınlanması mecburi mevzuat) Gıda maddelerinin hijyeni hakkında 30.4.2004 İNG AVRUPA BİRLİĞİ RESMİ GAZETESİ L 139/1 I (Yayınlanması mecburi mevzuat) Gıda maddelerinin hijyeni hakkında 29 Nisan 2004 tarih ve (EC) No 852/2004 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi 1 24 Aralık 2012-22 Mart 2013 Maryland Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri 2 3 Maryland Üniversitesi

Detaylı

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU Lütfen bu formu mümkün olduğunca detaylı doldurunuz: Ürünlerinizin sertifikasyonu için hazırlanacak olan fiyat teklifinde burada verdiğiniz bilgiler kullanılacaktır.

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.-Sığı ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.- 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT)

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 11.04.2002 Sayı: 24723 1. Değişiklik Resmi Gazete tarih ve sayısı : 01 Haziran 2003 / 25125 2.

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

HAYVANSAL GIDALAR ĠÇĠN ÖZEL HĠJYEN KURALLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

HAYVANSAL GIDALAR ĠÇĠN ÖZEL HĠJYEN KURALLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28155 YÖNETMELĠK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR ĠÇĠN ÖZEL HĠJYEN KURALLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 28 Eylül 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29133 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/3/2009 tarihli

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

HAYVANSAL GIDALAR ĐÇĐN ÖZEL HĐJYEN KURALLARI YÖNETMELĐĞĐ

HAYVANSAL GIDALAR ĐÇĐN ÖZEL HĐJYEN KURALLARI YÖNETMELĐĞĐ HAYVANSAL GIDALAR ĐÇĐN ÖZEL HĐJYEN KURALLARI YÖNETMELĐĞĐ 27 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28155 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvansal

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55) ( t s. R.G.)

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55) ( t s. R.G.) Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55) (20.12.2014 t. 29211 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı yumurtacı tavuklardan elde edilmiş kabuklu yumurtanın

Detaylı

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK IV.ULUSLARARASI ORTA/DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYAORGANİK SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI AB VE TÜRKİYE ORGANİK TARIM MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI Ziraat. Müh. Fatma MAMAK 13-14 14 NİSAN 2012 AB VE TÜRKİYE

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016 Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı Antalya-18 Nisan 2016 Yem Mevzua*! 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde uygulamaya esas

Detaylı

8 10 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15602&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=hayvan

8 10 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15602&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=hayvan ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: hayvan Resmi Gazete

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

SÜT. Adına dünyada gün kutlanan, Tek başına yeterliliği en yüksek olan, Varoluş sebebi canlı beslenmesi olan, Mükemmel olarak tanımlanan,

SÜT. Adına dünyada gün kutlanan, Tek başına yeterliliği en yüksek olan, Varoluş sebebi canlı beslenmesi olan, Mükemmel olarak tanımlanan, SÜT Adına dünyada gün kutlanan, Tek başına yeterliliği en yüksek olan, Varoluş sebebi canlı beslenmesi olan, Mükemmel olarak tanımlanan, Özel bir gıda maddesi. Çiftlikten sofraya kapsamlı ve entegre gıda

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 15.02.2002 24672 1. Değişiklik 15.10.2003 25260 Madde 5 3b

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı