TR ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR0200001 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU"

Transkript

1 TR ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

2 PLEASE BE AWARE THAT ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT WERE ORIGINALLY BLANK

3 ÖNSÖZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasıyla ilgili çok yönlü çalışmalarını, 2690 sayılı kanunla verilen görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yürütmektedir. Kurumumuz nükleer sahada dünyadaki gelişmeleri izlemek, nükleer teknolojinin ve türevlerinin ülkemize sağlıklı biçimde transferi yönünde işbirliği sağlamak ve ülke çıkarları doğrultusunda milli yarar temin etmek amacıyla, üyesi bulunduğu IAEA, OECD/ Nükleer Enerji Ajansı ve NATO gibi uluslararası kuruluşların dahilindeki çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Kurum bünyesinde nükleer enerji; nükleer teknoloji; nükleer ve radyolojik güvenlik; nükleer tekniklerin tıp, endüstri, çevre, tarım ve hayvancılıkta uygulanması; radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi; radyasyon teknolojisi konuları dahil olmak üzere geniş bir ilgi alanına dağılmış bulunan çalışmaların daha ileri düzeylere çıkartılması başlıca hedefler arasındadır. Bu kapsamda yerli nükleer reaktör, yerli nükleer yakıt, toryum yakıt geliştirme gibi birçok araştırma ve geliştirme projesi çalışmaları başlatılmıştır. Halkımızın radyasyon güvenliğinin sağlanması, nükleer tesislerin çevre ve halk sağlığına zarar vermeden çalıştırılmasının temini Kurumumuzun görevleri arasında öncelik taşıyan konulardandır. Bu amaçla Türkiye genelinde radyasyon kaynakları ve radyoaktif madde kullanılarak yapılan tüm faaliyetlerin denetimi, gerekli izin ve lisansların verilmesi, her türlü tıbbi, endüstriyel ve araştırma amaçlı uygulamalarda oluşan radyoaktif atıkların toplanıp işlenmesi, ithal ve ihraç edilen tüm gıda maddelerinde radyasyon ölçümleri hususunda çalışmalar hızlı bir gelişme göstermektedir. Radyasyon Erken Uyarı Sistemi (RESA) yardımıyla radyasyon güvenliğini ülke geneline yayma ve otomasyonu çalışmaları sürdürülmektedir. Radyoizotoplara duyulan ihtiyaç Türkiye'de giderek artmaktadır. Tıp, tarım, endüstri ve birçok bilim dalındaki uygulama alanlarında kullanılan radyoizotopların üretimlerini ve kalitelerini artırma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu arada nükleer alanda görev yapacak personelin yetiştirilmesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası hukuk ile ilgili çalışmalar kapsamında OECD/Nükleer Enerji Ajansı'nın katılımı ile Ankara'da "Nükleer Alanda Hukuki Sorumluluk" konulu bir seminer düzenlenmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerek hizmet içi eğitim programları ile elemanlarının ve gerekse Özel Sektör, Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, Tıp Merkezleri, Hastanelerde radyasyonla çalışan personel eğitimine yönelik Radyasyondan Korunma, Nükleer Teknikler, Tahribatsız Test Analizleri konularında mesleki kurslar ve kamuoyunu nükleer enerji konusunda bilgilendirmek amacıyla yayınlar hazırlayarak seminerler düzenlemektedir. Nükleer enerjinin ulusal enerji programımıza dahil edilme nedenlerini ve nükleer enerjiyi çeşitli boyutlarda halka anlatmak maksadıyla, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın işbirliği ile geniş çaplı bir eğitim programı kapsamında "Kamuoyunu Bilgilendirme Çalışmaları"na devam edilmiştir. Bu yöndeki çalışmaların yazılı ve görsel yayın kuruluşları ile işbirliği yapılarak desteklenmesine devam edilmektedir.

4 Bu arada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bünyesindeki Türk Devletleri Nükleer İşbirliği Araştırma Merkezi öncülüğünde İzmir'de "I.Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları" konferansı ulusal ve uluslararası geniş bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Bilimsel kuruluşlarımızla daha yakın işbirliğine yönelmek için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında ortak uygulamalı eğitim ve araştırmalar yapmak üzere imzalanmış olan işbirliği protokolü çerçevesinde, ortak çalışmalara devam edilmiştir. Tüm faaliyetlerin hedefi; teknoloji transferi, endüstri ve ekonomiye katkıda bulunmak, bilimsel seviyeyi ve personel potansiyelini artırmak, yerel imkanların daha etkin şekilde kullanımını sağlamak ve Kurum ile diğer araştırmacı kuruluşlar arasında bilimsel işbirliğini ülke yararına daha üst düzeylere yükseltmektir. ProfDr.Cengiz YALÇIN Başkan

5 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU (TAEK) Başkan Başkan Yrd. Başkan Yrd. Başkan Yrd. : Prof.Dr.Cengiz YALÇIN : Dr. Erdener BİROL : Ali ALAT : Dr.Nurhan ALGANATAY ( den itibaren) KURUMUN GÖREVLERİ -Nükleer politikanın esaslarını belirlemek ve Başbakanın onayına sunmak, -Nükleer teknolojinin ve türevlerinin ülkemize sağlıklı biçimde transferini sağlamak, -Radyasyon güvenliğini sağlamak, -Nükleer güvenliği sağlamak, -Ülkenin nükleer tehlikelere karşı korunma stratejisini belirlemek, -Nükleer bilimler ve teknoloji alanlarında araştırma yapmak ve araştırmayı teşvik etmek, -Nükleer tesislerin çevre ve halk sağlığına zarar vermeden çalıştırılmasını sağlamak, -Nükleer alanda görev yapacak personel yetiştirmek, -Uluslararası kuruluşlarla nükleer alanda işbirliği yapmak, -Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukuk ile ilgili çalışmalar yapmak, -Nükleer konularda halkı bilgilendirmek

6 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU'NUN ORGANLARI 1- Atom Enerjisi Komisyonu 2- Danışma Kurulu 3- İhtisas Daireleri 4- Bağlı Kuruluşlar ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU VE GÖREVLERİ Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) TAEK Başkanı'nın Başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Milli Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört öğretim üyesinden oluşur. Yılda en az dört kere toplanan Atom Enerjisi Komisyonu'nun görevleri, Kurum'un çalışma ilkelerini ve programlarını saptamak, bütçe taslağını onaylamak ve Başbakanın onayına sunmak, nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tüzükleri hazırlamak ve yönetmelikleri kabul etmek, Kurum'un gelişen ihtiyaçları karşısında organizasyon ve kadroları gözden geçirip gerekli düzenlemeleri Başbakan'ın onayına sunmaktır. KOMİSYON ÜYELERİ Tuğgeneral Cemal ALAGÖZ (Milli Savunma Bakanlığı) Büyükelçi Fügen OK (Dışişleri Bakanlığı ) Öner GÜLYEŞİL (TEAS Genel Müd. ) Prof. Dr. Hasbi YAVUZ (İ.T.Ü. Nük.Ener.Enst.Müd. ) Prof. Dr. Güngör YENER (Ege Üniv.Nük.Bil.Enst.Müd.) Prof.Dr. Selahattin ÖZDEMİR ( Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Belkıs ERBAŞ ( Hacettepe Üniversitesi) DANIŞMA KURULU Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ve ilgili kuruluşlardaki uzmanlar arasından seçilen üyelerden oluşur. AEK tarafından havale edilen konulan inceleyip sonuç ve Önerileri bildirmek üzere yılda en az bir kere toplantıya çağrılan Danışma Kurulu'na Kurum Başkam başkanlık eder. Danışma Kurulu üyeleri belirlenen üyeler arasından, Başbakan onayı ile 3 yıl süreyle görevlendirilir.

7 DANIŞMA KURULU ÜYELERİ Prof.Dr.Beril TUĞRUL Prof.Dr.Meral ERAL Prof.Dr.Fahir BORAK Prof.Dr. Mustafa TAN Prof.Dr. Hasan ERDOĞAN Prof.Dr. Şevket ERK Prof.Dr. Çetin BOLCAL Prof.Dr. Haldun ÖZYOL Prof.Dr. Halim AYRANCI Prof.Dr. Rafet ARIKAN Prof.Dr. Atilla AYDINLI Prof.Dr. Fahri DOMANİÇ Prof. Dr. Ahmed Yüksel ÖZEMRE Prof.Dr. Atilla ÖZMEN Prof.Dr. Yalçın SANALAN Doç.Dr. Güner ÜNALAN Dr. Nihat PAKDİL Dr. Zeki GÜRAN Murat MEŞHUR Y.Müh. Yb. Necip B AYKAL Mehmet Bedii ATEŞ Ali Rıza ALABOYUN (İstanbul Teknik Üniversitesi) (Ege Üniversitesi) (Boğaziçi Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Pamukkale Üniversitesi) (Yıldız T. Üniversitesi) (Kültür Üniversitesi) (Uludağ Üniversitesi) (Marmara Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Bilkent Üniversitesi) (Eski Atom Enj.Kom.Gen.Sek.) (Eski TAEK Başkanı (Gazi Üniversitesi.) (Hacettepe Üniversitesi) (Niğde Üniversitesi) (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı) (Sağlık Bakanlığı) (Çevre Bakanlığı) (Milli Savunma Bakanlığı) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) (Müşavir/ETİBANK Genel Müdürlü.)

8 İHTİSAS DAİRELERİ Nükleer Güvenlik Dairesi Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Dairesi Teknoloji Dairesi İdari ve Mali İşler Dairesi

9 NÜKLEER GÜVENLİK DAİRESİ TR-2 Araştırma Reaktörünün Deprem Güvenliğinin Yeniden Değerlendirilmesi ve Doz Hesapları (TUR/09/014): ÇNAEM'de "Follow-up Review Mission on Seismic Safety and Up-grading of TR-2 Research Reactor" adı altında Haziran 2000 tarihleri arasında Ajans uzmanları (Mr. P. Contri ve Mr. A. Asfura) ve bölüm elemanlarının katılımları ile projede yapılan işler gözden geçirilmiştir. Şu anda gelinen noktada, mevcut reaktör plan çizimleri toplanarak reaktör binası modeli geliştirilmiş ve reaktör binası modelinin statik ve dinamik analizleri yapılmıştır. Reaktördeki güvenlikle ilgili ekipmanların deprem yeterlilikleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca kaynak terim, atmosferik dağılım ve doz hesaplamaları çalışmaları da yapılmıştır. Projenin son aşamalarına gelinmiş olup, sonuç raporu hazırlanacaktır. Hava-Su Akış Koşullarında Saydam RD-14M Giriş Kafasının Simulasyonu: (TAEK-AECL- ODTÜ): 2000 yılı başında deney düzeneğinin en önemli parçalarından olan Veri Edinme Sistemi (DAQ) özel bir firmaya yaptırılmıştır. Yapılan deneme testleri sonucunda, bu sistemle elde edilen sinyallerde istenmeyen gürültülerin oluştuğu görülmüştür. DAQ sistemindeki bu gürültü probleminin sebebi uzun uğraşlar sonucu bulunmuş ve problem çözülmüştür. Yapılan deneme testleri sırasında A.E.C.L.'nin önerdiği rotametre ile hava akış miktarının ölçümünün istenilen hassasiyette sonuçlar vermediği ve iletken probe' ların ise mevcut haliyle boşluk katsayısı ölçümlerinde kullanılamayacağı görülmüştür. Bunun üzerine hava akış miktarının istenilen hassasiyette ölçülebilmesine ve DAQ' ya giriş olacak şekilde analog çıkış alınabilmesine olanak tanıyacak bir orificemetre ve iletken probe'lar ile boşluk katsayısı ölçümünü yapabileceğimiz elektrik devresinin geliştirilmesi üzerinde çalışılmıştır. Orificemetre ile ilgili çalışma henüz tamamlanmış olup, gerekli deneme testleri ve kalibrasyon yapılmıştır. Şu an, iletken probe 'ların kalibrasyonu da tamamlanmak üzeredir. Ayrıca, "kabarcık hareketinin izlenmesi" deneylerinin yapılabilmesi için deney düzeneğinde gerekli ekleme ve değişiklikler yapılmış, bir kabarcık üreteci tasarımlanarak imalatı gerçekleştirilmiştir. Projede deneme testlerine başlanmış olup, AECL tarafından gönderilecek bazı araçların (örneğin; VCR) da gelmesiyle geriye kalan kalibrasyonların yapılması ve önceden planlanan testlerin yürütülmesi safhasına geçilecektir. Uzak Mesafe Parçacık Taşınımı Sistemi: Proje çerçevesinde sistemin operasyonel olarak çalışması için gerekli veriyi temin amacıyla Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalanmıştır. Ayrıca geliştirilen sistemin Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde de kurulması için adı geçen kurumla ortak bir proje hazırlanmış ve faaliyetlere başlanmıştır. Sistemin geliştirilme çalışmaları içinde şu anda Grafik Kullanıcı Arabirimi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü elamanları tarafından meteorolojik veri tabanı ve veri tabanından T.A.E.K.'e veri transferi ile ilgili seminer verilmesi içinde çalışmalar sürdürülmektedir. Nükleer Güvenlik Altyapısının Güçlendirilmesi (Strengthening the Infrastructure of Nuclear Safety)TUR/9/013: Projenin 2000 yılı programında yer alan Nükleer Güç Santrallarının güvenlik analizlerinin değerlendirilmesine yönelik iş başında eğitim programlarında aşağıdaki gelişmeler sağlanmıştır; 1. NGD Güvenlik Analizleri Değerlendirme Şubesi elemanlarından Tahir Akbaş 31 Ocak-14 Temmuz 2000 tarihleri arasında Kanada'nm AECL firmasında eğitimini tamamlamıştır. 2. NGD Güvenlik Analizleri Değerlendirme Şubesi elemanlarından Serhat Köse ABD-NRC kuruluşunda 2 Ekim 2000 tarihi itibarı ile 1 yıllık eğitim programına başlamıştır. Yine programda yer alan aynı şube elemanları Sancak Özdemir ve A.Erkan Soyer'in eğitim programlarını gerçekleştirebilmek için U.A.E.A. nezdinde girişimler devam etmektedir. Projenin ekipman temini bölümü kapsamında U.A.E.A.'dan talep edilen ve N.G.D.'nin analiz, değerlendirme ve denetim faaliyetleri ile U.A.E.A. Olay Bildirim Sistemi için kullanılacak ASME ve IEEE standartları ve 2 adet diz üstü, 1 adet masa üstü bilgisayar için U.A.E.A.'dan onay alınmıştır.

10 RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRESİ KRİZ MERKEZİ SEKRETERYASI Otomasyona Uygun Radyasyon Erken Uyarı Sistemi (RESA) Geliştirilmesi ve Bileşen Üretimi: Proje kapsamında yeni istasyonların yer seçimi tamamlanarak, kurulma çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çerçevede Mart 2000 tarihlerinde Samsun, Trabzon, Giresun, Pazar ve Hopa, 18 Nisan 2000 tarihinde Antalya, 29 Ağustos 2000 tarihinde Marmaris-Aksaz, 28 Eylül 2000 tarihinde Şanlıurfa, 12 Ekim 2000 tarihinde Zonguldak, 25 Ekim 2000 tarihinde İskenderun, 2 Kasım 2000 tarihinde Sinop, 14 Kasım 2000 tarihinde Muğla, 27 Kasım 2000 tarihinde Mardin, 8 Aralık 2000 tarihinde Adana, 8 Aralık 2000 tarihinde İçel, 12 Aralık 2000 tarihinde Lüleburgaz, 13 Aralık 2000 tarihinde Akkuyu'ya yeni RESA istasyonları kurulmuştur. Uzak Mesafe Parçacık Taşınımı Sistemi: Projesi çerçevesinde sistemin operasyonel olarak çalışması için gerekli veriyi temin amacıyla Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalanmıştır. Ayrıca geliştirilen sistemin Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde de kurulması için adı geçen kurumla ortak bir proje hazırlanmış ve faaliyetlere başlanmıştır. Sistemin grafik kullanıcı arabirimi geliştirme çalışmalan ile meteorolojik veri tabanından veri transferi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. HİZMET ÇALIŞMALARI Endüstriyel ve tıbbi alandaki çalışmalarda kullanılan kaynak ve cihazların envanter kayıtlarının düzenliliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmüştür. Bu amaçla ihtiyaca sağlıklı olarak cevap veremeyen mevcut programın yerine yeni bir yazılım programı oluşturulmuş olup deneme çalışmaları son aşamasına gelmiştir adet radyoaktif paratonere kullanma ve bulundurma izni, endüstriyel veya tıbbi amaçlı 1551 adet X-ışmı cihazına, adet kapalı kaynağa, adet açık radyoizotopa ithal izni verilmiştir. Radyasyon Güvenliği konusunda hizmetiçi seminerler verilmiştir. Bina yapı malzemelerinde kullanılan termik santral külleri kaynaklı radyasyonun incelenmesi ve doz hesaplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Chernobyl kazasından sonra ürünlerin radyoaktif bulaşmaya maruz kalmasından dolayı yapılan analizlere devam edilmiş, 2000 yılı içinde 1235 ihraç sertifikası ile, 209 ürüne ithal izni, 255 ürünede analiz yapılarak ithal izni verilmiştir. Türkiye dahilinde hava, su, toprak gibi çevresel örnekler ile yapı malzemeleri, kömür ve külde radyoaktivite ölçüm sonuçlarına ilişkin veri tabanı oluşturulmuştur. "Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde ölçüm ve kontrol hizmetleri: -USS Minneapolis Saint Paul, nükleer denizaltı, Nisan 2000, İzmir -USS Minneapolis Saint Paul, nükleer denizaltı, Nisan 2000, Antalya -USS D.D. Eisenhower, nükleer uçak gemisi, Mayıs 2000, Antalya -FR PERLE, nükleer denizaaltı, 5-9 Haziran 2000, Antalya -USS George Washington, nükleer uçak gemisi, Temmuz 2000, Antalya -USS Dallas, nükleer denizaltı, 28 Ağustos-1 Eylül 2000, Aksaz -USS Dallas, nükleer denizaltı, 3-4 Eylül 2000, Mersin -USS Dallas, nükleer denizaltı, Eylül 2000, Aksaz -Çevre Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, Avrupa Çevre Ajansı üyeliği, AB üyeliği sürecinde çevre alanında yapılan çalışmalara katılım sağlanmıştır.

11 Tıbbi Uygulama Ülkemizde ilk kez FDG üretmek üzere kurulan siklotron cihazı ile ilgili lisanslama faaliyetleri yürütülmüş ve lisanlanmıştır. 480 radyoloji laboratuarına lisans verilmiş, 245 lisans vize işlemi yapılmıştır. 82 diş röntgen laboratuarına lisans verilmiş, 22 lisans vize işlemi yapılmıştır. 22 NT ve RIA laboratuarına lisans verilmiş, 18 lisans vize işlemi yapılmıştır. 33 radyoterapi cihazına lisans verilmiş, 5 lisans vize işlemi yapılmıştır. 5 adet radyoterapi, 3 adet nükleer tıp ve 2 adet radyoloji projesi radyasyon güvenliği yönünden incelenerek, onay verilmiştir. Tüm Valiliklere yazılan yazılar ile lisanssız yerlerin tespiti istenmiştir. Tüm Sağlık Müdürlüklerine lisans başvuru belgeleri gönderilmiştir. 21 İl'de tıbbi uygulamalarla ilgili kuruluşların son durum tespitleri yapılarak 143 kuruluş denetlenmiştir. Ankara dışı 525, Ankara içi 263 kuruluşun radyasyon kontrolü yapılarak 537 tanesine lisans verilmesi doğrultusunda rapor düzenlenmiştir. Endüstri Uygulama 80 radyografi laboratuarına lisans verilmiş, 13 lisans vize işlemi yapılmıştır. 74 paket kontrol cihazına lisans verilmiş, 4 lisans vize işlemi yapılmıştır. 25 yoğunlık ölçme cihazına lisans verilmiş, 5 lisans vize işlemi yapılmıştır. 271 diğer ölçme teknikleri ile ilgili cihazlara lisans verilmiş, 95 lisans vize işlemi yapılmıştır. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOORDİNASYON DAİRESİ GÖREVLERİ Nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, uluslararası ilişkiler, eğitim, yayın işlerini yürütmek, halkın bilgilendirilmesi amacıyla yayınlar hazırlamak, tercüme hizmetleri vermek, Atom enerjisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, işbirliği yapmak, bu kuruluşların bilimsel çalışmalarını izlemek ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak, bu amaçla çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplayarak yaymak, tanıtmak, teknoloji konusunda halkı aydınlatmaktır. A-PROJE ÇALIŞMALARI TAEK nükleer konularda araştırma faaliyetleri yapmak üzere ulusal ve uluslararası alanda destek almakta ve destek vermektedir. A-I. ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI (UAEA) DESTEKLİ PROJELER: Nükleer tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, amacıyla Hükümetimiz ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında yapılan anlaşma esasları uyarınca UAEA tarafından mali yardım sağlanmaktadır.

12 A-I.1. UAEA TEKNİK YARDIM VE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Ajans, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye ülkelerde atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımını sağlayan araştırma ve uygulama çalışmalarına cihaz, uzman ve eğitim imkanları temin etmek suretiyle destek vermektedir. a) Teknik Yardım Projeleri: Nükleer tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla iki yıl veya daha uzun süreli olmak üzere ülkelerin kalkınma plan ve programlarına katkı sağlayacak mahiyette ve ulusal gelişme planları ile uyumlu, sonuçlan doğrudan halka yansıyabilecek uygulama özellikli projeler destek alınarak yürütülmektedir (Tablo 1). b) Bölgesel Projeler: Avrupa, Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve de Batı Asya'dan oluşan bölgelerde nükleer bir konuda araştırma yapmak üzere pilot olarak seçilen bir ülke etrafında diğer üye ülkeler faaliyetlere katılmaktadır (Tablo 2). A-I.2. UAEA ARAŞTIRMA KONTRAT PROGRAMI Atom Enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımını öngören araştırma, geliştirme ve pratik uygulamaları teşvik etmek ve yardımcı olmak üzere mali destek sağlanmaktadır (Tablo 3). TABLO YILI TEKNİK YARDIM PROJELERİ Kodu Adı Süresi Aians Desteei(S) TUR/0/005 Human Resources Development TUR/4/022 TUR/4/023 TUR/4/024 TUR/5/020 Technical Support for an Electron Beam Facility Improving QA/QC in Radiation Technology Support for Introduction of Nucl. Power Programme Drip Irrigation and Fertigation of Potato TUR/5/021 TUR/6/009 TUR/7/007 Feeding Strategies & RIA to Increase Dairy Cattle Production Establishment of Molecular Radiation Cytogenetics Laboratory Radiation Sterilization of Tissue Grafts 1999U TUR/8/013 Study of Lakes Using Isotope Techniques TUR/8/014 TUR/9/013 Nuclear Techniques for Lake and Marine Pollution Studies Strengthening Nuclear Safety Infrastructure

13 TÜR/9/014 TOPLAM Reassessment of Seismic Qualification of TR-2 Research Reactor Building TABLO YILINDA İŞTİRAK EDİLEN AVRUPA BÖLGESİ BÖLGESEL (RER) PROJELER Kodu RER/0/014 RER/2/003 RER/2/004 RER/4/019 RER/6/007 RER/6/008 RER/6/009 RER/8/006 RER/9/046 RER/9/049 RER/9/050 RER/9/052 RER/9/057 RER/9/058 RER/9/060 Adı Human Resource Development and Nuclear Technology Support Marine Environmental Assessment of the Black Sea Region QC & QA of Nucl. Analytical Techniques Licensing Fuel and Fuel Modelling Codes for WWER Reactors Modernization of Nuclear Medicine Building Capacity in Medical Physics Upgrading of Radiotherapy for the Treatment of Cancer Radiation Treatment of Industrial & Municipal Waste Support for Safety Assessment of Nuclear Power Plants Medical Education for Nuclear Accidents Preparedness Harmonization of Regional Nuclear Emergency Preparedness Activities Nuclear Safety Regulatury Infrastructure Upgrading Safety of Near Surface Disposal Facilities Safety Review of Research Reactor Facilities Physical Protection and Security of Nuclear Materials TABLO YILI ARAŞTIRMA KONTRATI KAPSAMINDA TAEK DIŞINDA YÜRÜTÜLEN PROJELER Kodu TUR TUR TUR TUR Adı Application of Microsatellite Markers in Wheat for Selecting and Breeding Desired Varieties Decreasing the Adverse Roles of Tannins in Ruminant Nutrition Pilot Project with Special Reference to Area-Wide Control of Olive Fruit Fly, Bactrocera Oleae by Using Nuclear Techniques The Use of Nuclear Techniques for The Production and Colonization of Trichogramma Evanescens to Manage Flour moth Ephestia Kuehniella Süresi Ajans Desteei($) Yürütüldüğü Yer ODTU-Kimya Böl. Kafkas Univ. Vet. Fak. TKIB-Bitki Koruma Araş. Enst. Erciyes Univ. Fen Edebiyat Fak.

14 TUR 9695 TUR 9701 TUR 9709 TUR TUR 8105 TUR 8457 TUR TUR 9829 Bone SPECT in Patients with Unexplained Back Pain Relationship Between Vesicoureteral Reflux, Pyelonephritis and Renal Scarring in Children with Urinary Tract Infection Tc-99m Sestamibi and Tc-99m MDP in Diagnosis of Breast Cancer Investigation on The Spectrum of Limb-Girdle Muscular Dystrophies in Turkey and Their Phentype/Genotype Correlation A Randomized Clinical Trial of Radiotherapy vs Radiotherapy and Ak in Advanced Uterine Cervical Cancer Radiotherapy Combined with Mitomycin C in the Treatment of Advanced Avanced Head and Neck Tumours Studies on Radiation Sterilization of Pharmaceuticals-Sulphonamides Research on Isotope Techniques for exploitation of geothermal reservoirs in Western Turkey Istanbul Univ. Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Univ. Cerrahpaşa Tıp Fak. istanbul Univ. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hacettepe Üniv. Tıp Fak. istanbul Univ. Cerrahpaşa Tıp Fak. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hacaettepe Üniv. Eczacılık Fak. Hacettepe Univ. Karst Araş. Merk. TUR Long-term dynamic isotopic and hydrochemical changes in the Konya closed basin Hacettepe Univ. Jeoloji Müh. TUR Impact of infrastructural requirements on the competitiveness of nuclear power in Turkey TEAŞ-APK Bşk. TUR 9196 TUR TUR Determination of the reference electricity generation expansion plan regarding the cost effectiveness of the control technologies and the mitigation of atmospheric pollution Study of relationhip between redcurrent lower respiratory tract infection, gastro-esophageal reflux and brochial asthama in children in Turkey Preparing of estrogen-derivative compounds labelled with Tc-99m and determination of radiopharmaceutical potential TEAŞ-APK Bşk. istanbul Univ. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ege Univ. Nük. Bil. Enst. 10

15 TUR TUR TUR TUR TUR Investigation of correlation between the earthkquake and radon concentration in thermal water along the faults at Denizli Basin in Turkey Study of the relationship between vesico-ureteral reflux, pyelonephritis and renal scarring in children with recurrent urinary tract infection Intravascular Adjuvant Radionuclide Therapy Using Liquid Beta-Emitting Radionuclides to Prevent Restenosis Following Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty in Turkey Radiation Synthesis of Stimuli Reponsive Hydrogels and Their Use for the Separation and Encrichment of Water Pollutants Comparative Evaluation of lctal Brain SPECT, MRI and X-rays CT of Brain in the Management of Patients with Refractory Seizures in Turkey Ege Univ. Nük. Bil. Enst. Istanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hacettepe Univ. Kimya Böl. Istanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. TABLO YILI ARAŞTIRMA KONTRATI KAPSAMINDA TAEK'DE YÜRÜTÜLEN PROJELER Kodu TUR TUR 9616 TUR 9657 TUR 9712 TUR 9054 TUR Adı Transfer of 134Cs, 85 Sr and 210 Pb from Soil to Maize and Black Cabbage Crops Hydrogen Determination in Bulk Material Using Fast Neutron Generator Development of Protocols for Corrosion and Deposit Determination in Pipes by Radiography To Establish and Compare for The Coastal Waters of Turkey, the Po- 210/Pb-210 Contents in Anchovy Fish and Sea Snails Development and Validation of Purine Excretion Technique for Measuring Microbial Protein Supply for Indigenous Dairy Cattle and Their Crosses Investigations on Susceptability to Chlorpyriphos of Different Populations of Spodoptera Littoralis by Radiotracer Technique Süresi Ajans Desteetf$) Yürütüldüğü Yer ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ANTHAM ANTHAM 11

16 TUR 9909 TUR TUR Alternative Methods to GC and HPLC for Residue Analysis of Dinitroaniline, Organophosphorus, Carbamate and Other Pesticides in Grain Inhibition of Eggs and Larvae of Plodia Interpunctela by Gamma Irradiation in Decorticated Hazelnuts Determination of Isotopic Composition of Daily/Event Rain and Water Vapor in Ankara ANTHAM ANTHAM ANAEM AIL DPT DESTEKLİ PROJELER : DPT Müsteşarlığı Kalkınma Planında öngörülen hedefler ve uygulanmakta olan Hükümet Programı çerçevesindeki Yatırım Programında yer alan üretimi, verimliliği ve ekonominin rekabet gücünü artırıcı, kamu açıklarını ve enflasyon hızını azaltıcı politikalar doğrultusunda ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek üzere her yıl yatırım projeleri yürütülmektedir (Tablo 4). A-III. TAEK DESTEKLİ PROJELER : TAEK'nun çalışma programı ve ilkelerine uygun olarak ilgili kuruluş ve üniversiteler tarafından yapılan güdümlü nitelikteki araştırma, inceleme ve uygulamalara TAEK Proje Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca destek verilmektedir (Tablo 5). TABLO 4- YATIRIM PROJELERİ ( tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazeteye göre) Proie No Adı Süresi 2000 Ödeneği (TL) 89K K K K K K K K K Araştırma Merkezlerinin Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması Başkanlık Hizmet Binası ÇNAEM Alt Yapı Islah ve Tadili TR-2 Reaktörünün Modernizasyonu ve Otomasyonu Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Nükleer Yakıt Teknolojisi Geliştirilmesi İleri Tahribatsız Test Teknikleri Geliştirme Türkiye'deki Toryum Yataklarının Haritalandırılması,Zenginleştirilmesi Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi Nükleer Yakıt Zirkaloy Boru Üretim Tesisi

17 98K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Radyasyon Erken Uyan Sistemi Geliştirme Süt İneklerinde Verimliliğinin İyileştirilmesinde Biyoteknolojinin Uygulanması Nükleer Tekniklerin Sağlık ve Çevrede Kullanımı Nükleer Tekniklerle Patlayıcı ve Uyuşturucu Tespiti Türkiye Radyasyon Güvenliği Alt Yapı Geliştirme ÇNAEM Bilgisayar Altyapısı Geliştirme Nükleer Güç Santralları Kalite Güvencesi ve Kontrolü Nükleer Ölçüm Aletleri Prototip Geliştirilmesi Nükleer Yakıt Tesisi Ağır Su Üretimi Teknolojileri Geliştirme Toryum Yakıt Teknolojileri Geliştirme Nükleer Konularda Kamuoyu Bilgilendirilmesi Radyofarmasotik Geliştirilmesi ve Üretimi Tıpta Kullanılan Biyopolimerlerin Radyasyon Kararlılığı Nükleer Tekniklerle Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Araştırmaları Nükleer Tekniklerin Tanm ve Süper İletkenlerde Kullanımı Nükleer Atık Nihai Depolama Araştırması Türk Devletleriyle Bilimsel ve Teknik İşbirliği Nükleer Teknoloji Merkezi Fizibilite Etüdü Hızlandırıcı Elektron Beam Tesisi Nükleer Santr. Lisans. Hazırlık ve Nük.Güv.Alty..Geliş. (Akkuyu Nükleer Enerji Santralının Lisanslanması) K Büyük Onarım K TOPLAM Gıda Işınlama ve Işınlanmış Gıdaların Tespiti

18 TÜRKIYE ATOM ENERJISI KURUMU TABLO YıLı TAEK DESTEKLI PROJELER KODU ADI SÜRESİ DESTEK MİKTARI (TL) TOPLAM Toprak Numunelerinin Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini ve Katman Değerlendirmesi Yeni Tür Nükleer Yakıt Geliştirilmesi Yakıtlardaki Metal Konsantrasyonlarının XRF Teşhisi ile Belirlenmesi Oksit ve Non-Oksit Seramiklerde Nadir Toprak Metal Oksit ve Uranyum Oksit Tipi Seramiklerin Sinterleme Kinetiği ve Mekanik Özelliklere Etkisi Bağlı Kalıntı İçeren Hayvan Dokularını Tüketen İkincil Türlerde Bağlı Kalıntı Oluşma Riskinin Araştırılması B-EĞİTİM FAALİYETLERİ Eğitim faaliyetleri'nin temel hedefi Türkiye'de nükleer alanda kalkınma planlanna uygun olarak, görev yapacak personelin yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. Yurtiçi Eğitim Faaliyetleri TAEK Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında yıl içinde genel ve ihtisas konulannda kurs, konferans ve seminer gibi eğitim faaliyetleri düzenlenmiş, Kurum dışı personelin de bu faaliyetlerden yararlanması sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nden gelen staj talebi üzerine 2000 yılı içinde 80 üniversite öğrencisine Kurumumuza bağlı Merkezlerde staj yapma imkanı sağlanmıştır. Gerçekleştirilen başlıca eğitim kurslannm konuları aşağıdaki gibidir. Radyografi Seviye 1-Seviye 2 Ultrasonik Seviye 1-Seviye 2 Yüzey Metodları Seviye 1 -Seviye 2 Girdap Akımları Seviye 1-Seviye 2 Nükleer Maddelerin ve Radyasyon Kaynaklarının Yasal Olmayan Ticareti : ÇNAEM : ÇNAEM : ÇNAEM : ÇNAEM : NGD, RSGD 14

19 Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri UAEA tarafından sağlanan yurtdışı imkanlarını kullanarak 14 TAEK elemanı Kurum amaçlarına yönelik konularda yurtdışında kısa ve uzun süreli eğitim görmüşlerdir. Ayrıca 11 elemanımız yurt dışında, 5 elemanımız yurt içinde olmak üzere çeşitli kuruluşlarda bilimsel incelemelerde bulunmuşlardır. Yayın Faaliyetleri Kurumun periyodik olarak yayınladığı "Turkish Journal of Nuclear Sciences" dergisinin Vol. 26 No. 1 ve 2.si basılmış, dağıtımı yapılmıştır. İki ayda bir yayınlanan TAEK Bülteni 'nin dağıtımı yapılmıştır. Başbakanlık Genelgesi gereği Kurumun aylık, üç aylık, yıllık faaliyet raporları hazırlanmış, bağlı bulunduğumuz Devlet Bakanlığı kanalıyla Başbakanlığın ilgili birimlerine iletilmiştir. NÜKLEER ENFORMASYON SİSTEMLERİ (INIS) Nükleer alanda Türkiye'de yayınlanan 81 civarında dokümanın künye, özet ve anahtar kelimeleri INIS tarafından belirlenen kurallara göre hazırlanıp, INIS Sekreteryasına gönderilmiştir. INIS Sekreteryasınca gönderilen 40 adet yayın girdisi INPUT haline getirilip INIS Sekreteryasına iletilmiştir. 200 civarında yayın taraması yapılmış, 200 civarında Non-Conventional yayın full-text olarak temin edilmiştir. 20 civarında UAEA yayını temin edilerek kullanıcılara verilmiştir. 50 civarında yayın INIS Sekreteryasından elektronik ortamda temin edilerek kullanıcılara iletilmiştir. 5-8 Haziran 2000 tarihlerinde Karlsruhe'de yapılan 28. INIS İrtibat Memurları toplantısına katılım sağlanmıştır. INIS'de fellowship eğitimi yapılmış, katılım sağlanmıştır. TEKNOLOJİ DAİRESİ Bilgisayar Kodu Uygulama ve Geliştirme Programı (Computer Code Application and Maintenance Progranı-CAMP): TAEK tarafından daha önce araştırma projesi olarak desteklenen "Düşey Kanal İç Yüzeyinde Su Buharının Yoğuşmasına Bağlı Isı Aktarımında Havanın Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi" (TAEK Proje No: ) başlıklı proje kapsamında (bu proje TAEK tarafından 1994 yılında onaylanmış ve 1998 yılında hazırlanan sonuç raporu ile sona ermiştir) O.D.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü'nde kurulmuş olan deney düzeneğinde (METU-CTF) gerçekleştirilen deneylerin sonuçları, ABD Nükleer Lisanslama Kuruluşu (USNRC) ile TAEK arasında 9 Şubat 1998 tarihinde imzalanan "Thermalhydraulic Code Application and Maintenance Program (CAMP)" Anlaşması çerçevesinde, USNRC'ye gönderilmiştir. Gönderilen veri tabam; Saf Su Buharı: => Sistem Basıncı: 1,8-5,5 bar => Buhar Reynolds Sayısı: => Buhar Hızı: m/s Hava/Su Buharı Karışımı: => Sistem Basıncı: 1,9-5,3 bar =» Buhar Reynolds Sayısı: => Hava/Buhar Karışımının Hızı: m/s => Hava Kalitesi: 10%-52% 15

20 özellikleri içermektedir. Bu veri tabanı USNRC veri bankasına konulmuştur. Ayrıca bu veri tabam ile birlikte gönderilen rapor USNRC tarafından NUREG/IA-0184 numaralı teknik rapor olarak basılmıştır. Nisan 2000 tarihinde Sicilya'da yapılan CAMP yıllık toplantısında, TAEK ve ODTÜ tarafından yapılan bu katkının, USNRC veri bankasına konulan deneysel verilerin isteyen CAMP üyelerine de açılması hususunda vermiş olduğumuz onay üzerine, toplantıya katılan CAMP temsilcileri tarafından iki katkı puanına karşılık gelmesi kabul edilmiştir. Aynca, OECD/NEA 42. Uluslararası Standart Problem Çalışması kapsamında, PANDA test düzeneğinin (PSI, İsviçre) değişik başlangıç ve sınır koşullar çerçevesinde benzeşimi RELAP5/mod3.2.2 kodunun PC versiyonu ile gerçekleştirilmiştir. OECD/NEA 42. Standart Problem Çalışması (ISP-42): OECD/NEA 42. Uluslararası Standart Problem Çalışması kapsamında, PANDA test düzeneğinin (Paul Scherrer Institute, PSI, İsviçre) değişik başlangıç ve smır koşullar çerçevesinde benzeşimi RELAP5/mod3.2.2 kodunun PC versiyonu ile gerçekleştirilmiştir. OECD 42 numaralı Uluslararası Standart Problem Çalışması'nın, deney sonuçları bilinmeden yapılan hesaplamalarını içeren "blind-test" sonuçlan (faz A, B ve C için) değerlendirilmek üzere, 15 Eylül 1999 tarihinde, Paul Scherrer Enstitüsü'ne (PSI, İsviçre) gönderilmiştir. Ayrıca, hesaplama sonuçlarını yorumlayan bir rapor da hazırlanmıştır yılı içinde, "blind-test" fazı çerçevesinde PSI'ya gönderilmeyen D fazının analizi de bitirilmiştir. Aynca, 2000 yılında PSI tarafından TAEK'e gönderilen deneysel verilerin ışığında A, B ve C fazlan için test sonrası (post-test) analizler gerçekleştirilmiştir. 5-7 Temmuz 2000 tarihleri arasında PSI tarafından düzenlenen ikinci toplantıya TAEK'i temsilenngd elemanlarından Ömer Gündüz katılmış ve "blind-test" sonuçlarını sunmuştur. Post-test analizlerinde hedeflenen amaç, RELAP5 ile yapılan analizlerde elde edilen sonuçları deneysel sonuçlarla daha uyumlu hale getirmek ve bu amaçla RELAP5'in fizik modelleri ve PANDA'mn bilgisayar modeli üzerinde denemeler yapmaktır. PANDA'nm RELAP5 modeli üzerinde yapılan ve genel sonuçlara önemli etkisi olabilecek değişiklik, "dry-well" modelini tek bir silindirik tanktan yanal akışa (cross junction) izin veren iki silindirik tank modeline çevirmektir. Bu denemenin sonucunda, deneyde dry-well içinde gözlemlenen homojen yapıdaki hava ve buhar karışımı büyük ölçüde elde edilebilmiştir. Bu durum, dry-well tanklarındaki davranışta ara doğal dolaşım eklemlerinin modellenmesinin önemini göstermektedir. Yapılan bu model değişikliği özellikle A fazı sonuçlarımızı deney sonuçlarına hayli yaklaştırmıştır. Zira bu fazda, havanın pasif korunak binası soğutma sistemi (PCC) ısı değiştiricileri üzerindeki etkisi diğer fazlara göre daha önemlidir. Diğer bir deyişle, dry-well tanklarının içindeki hava miktarının gerçekçi olarak hesaplanması ısı değiştiricilerinin performansını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca wet-well tanklarını birbirine bağlayan bağlantı borusunun tank bağlantı yönünü yukarıya doğru çevirerek, wet-well tankları içindeki su miktarının analizin hemen başında ani olarak artması önlenmiştir. Yapılan post-test analizleri ile ilgili olarak PSI'ya iki ayn rapor gönderilmiş ve bu raporlarda post-test için yapılan model değişiklikleri ve PCC ısı değiştiricilerindeki performansın blind-test ve post-test analizlerindeki karşılaştırması anlatılmıştır. Nükleer Teknoloji Merkezi Fizibilite Etüdü (Nükleer Teknoloji Merkezi): TAEK Teknoloji Dairesinin koordinasyonunda, Ankara'da kurulması planlanan Nükleer Teknoloji Merkezi ile ilgili olarak, daha önce ön fizibilite etüdü kapsamında bir model çalışması yapmış olan ve bu Merkez'in fizibilite etüdü konusunda TAEK'e danışmanlık yapmakla görevli Fransız SODETEG firmasından gelen uzmanların katılımı ile, Ankara'da Kasım 2000 tarihlerinde toplantılar düzenlenmiştir. Bu dönem içinde Hacettepe Üniversitesi ile protokol imzalanmış, ODTÜ ile de protokol imzalamak için girişimlerde bulunulmuştur. Nükleer Güç Santralları Kalite Güvencesi ve Kontrolü: Nükleer güç santrallarında kullanılacak malzemelerin kalite kontrol ve denetimlerini sağlamak kapsamında, digital radyografîarm bilgisayar 16

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU. Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU. Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 BÖLÜM I - Amaç, Kapsam ve Kuruluş Amaç TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 MADDE 1 - Barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1)

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1) 5551 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1) Kanun Numarası : 2690 Kabul Tarihi : 9/7/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17753 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 370

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE ATOM ENERJİİSİİ KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Geleceğinize Açılan Kapı

Geleceğinize Açılan Kapı Geleceğinize Açılan Kapı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLER Fakülteler 1. Mühendislik Fakültesi 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3. Fen Edebiyat Fak. 4. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara Nükleer Tesislerin Denetimi Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara İçindekiler TAEK Organizasyon Yapısı Nükleer Düzenleyici Çerçeve Düzenleyici Denetimler 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara 18 Ocak

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ 28/12/2012 Teknoloji Transfer Ofisi YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Medikal Fiziğin Güncel Durumu: FMO bakışı

Medikal Fiziğin Güncel Durumu: FMO bakışı Medikal Fiziğin Güncel Durumu: FMO bakışı Dr. Abdullah ZARARSIZ Yönetim Kurulu Başkanı TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Mitatpaşa Cad. No:44/16, Kızılay -ANKARA Tel: 0 312 431 42 55 Fax: 0 312 435 75 24

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlar.

ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlar. Çevre Görevlisi Çevre Görevlisi Kimdir? Çevre görevlisi, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı