TR ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR0200001 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU"

Transkript

1 TR ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

2 PLEASE BE AWARE THAT ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT WERE ORIGINALLY BLANK

3 ÖNSÖZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasıyla ilgili çok yönlü çalışmalarını, 2690 sayılı kanunla verilen görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yürütmektedir. Kurumumuz nükleer sahada dünyadaki gelişmeleri izlemek, nükleer teknolojinin ve türevlerinin ülkemize sağlıklı biçimde transferi yönünde işbirliği sağlamak ve ülke çıkarları doğrultusunda milli yarar temin etmek amacıyla, üyesi bulunduğu IAEA, OECD/ Nükleer Enerji Ajansı ve NATO gibi uluslararası kuruluşların dahilindeki çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Kurum bünyesinde nükleer enerji; nükleer teknoloji; nükleer ve radyolojik güvenlik; nükleer tekniklerin tıp, endüstri, çevre, tarım ve hayvancılıkta uygulanması; radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi; radyasyon teknolojisi konuları dahil olmak üzere geniş bir ilgi alanına dağılmış bulunan çalışmaların daha ileri düzeylere çıkartılması başlıca hedefler arasındadır. Bu kapsamda yerli nükleer reaktör, yerli nükleer yakıt, toryum yakıt geliştirme gibi birçok araştırma ve geliştirme projesi çalışmaları başlatılmıştır. Halkımızın radyasyon güvenliğinin sağlanması, nükleer tesislerin çevre ve halk sağlığına zarar vermeden çalıştırılmasının temini Kurumumuzun görevleri arasında öncelik taşıyan konulardandır. Bu amaçla Türkiye genelinde radyasyon kaynakları ve radyoaktif madde kullanılarak yapılan tüm faaliyetlerin denetimi, gerekli izin ve lisansların verilmesi, her türlü tıbbi, endüstriyel ve araştırma amaçlı uygulamalarda oluşan radyoaktif atıkların toplanıp işlenmesi, ithal ve ihraç edilen tüm gıda maddelerinde radyasyon ölçümleri hususunda çalışmalar hızlı bir gelişme göstermektedir. Radyasyon Erken Uyarı Sistemi (RESA) yardımıyla radyasyon güvenliğini ülke geneline yayma ve otomasyonu çalışmaları sürdürülmektedir. Radyoizotoplara duyulan ihtiyaç Türkiye'de giderek artmaktadır. Tıp, tarım, endüstri ve birçok bilim dalındaki uygulama alanlarında kullanılan radyoizotopların üretimlerini ve kalitelerini artırma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu arada nükleer alanda görev yapacak personelin yetiştirilmesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası hukuk ile ilgili çalışmalar kapsamında OECD/Nükleer Enerji Ajansı'nın katılımı ile Ankara'da "Nükleer Alanda Hukuki Sorumluluk" konulu bir seminer düzenlenmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerek hizmet içi eğitim programları ile elemanlarının ve gerekse Özel Sektör, Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, Tıp Merkezleri, Hastanelerde radyasyonla çalışan personel eğitimine yönelik Radyasyondan Korunma, Nükleer Teknikler, Tahribatsız Test Analizleri konularında mesleki kurslar ve kamuoyunu nükleer enerji konusunda bilgilendirmek amacıyla yayınlar hazırlayarak seminerler düzenlemektedir. Nükleer enerjinin ulusal enerji programımıza dahil edilme nedenlerini ve nükleer enerjiyi çeşitli boyutlarda halka anlatmak maksadıyla, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın işbirliği ile geniş çaplı bir eğitim programı kapsamında "Kamuoyunu Bilgilendirme Çalışmaları"na devam edilmiştir. Bu yöndeki çalışmaların yazılı ve görsel yayın kuruluşları ile işbirliği yapılarak desteklenmesine devam edilmektedir.

4 Bu arada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bünyesindeki Türk Devletleri Nükleer İşbirliği Araştırma Merkezi öncülüğünde İzmir'de "I.Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları" konferansı ulusal ve uluslararası geniş bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Bilimsel kuruluşlarımızla daha yakın işbirliğine yönelmek için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında ortak uygulamalı eğitim ve araştırmalar yapmak üzere imzalanmış olan işbirliği protokolü çerçevesinde, ortak çalışmalara devam edilmiştir. Tüm faaliyetlerin hedefi; teknoloji transferi, endüstri ve ekonomiye katkıda bulunmak, bilimsel seviyeyi ve personel potansiyelini artırmak, yerel imkanların daha etkin şekilde kullanımını sağlamak ve Kurum ile diğer araştırmacı kuruluşlar arasında bilimsel işbirliğini ülke yararına daha üst düzeylere yükseltmektir. ProfDr.Cengiz YALÇIN Başkan

5 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU (TAEK) Başkan Başkan Yrd. Başkan Yrd. Başkan Yrd. : Prof.Dr.Cengiz YALÇIN : Dr. Erdener BİROL : Ali ALAT : Dr.Nurhan ALGANATAY ( den itibaren) KURUMUN GÖREVLERİ -Nükleer politikanın esaslarını belirlemek ve Başbakanın onayına sunmak, -Nükleer teknolojinin ve türevlerinin ülkemize sağlıklı biçimde transferini sağlamak, -Radyasyon güvenliğini sağlamak, -Nükleer güvenliği sağlamak, -Ülkenin nükleer tehlikelere karşı korunma stratejisini belirlemek, -Nükleer bilimler ve teknoloji alanlarında araştırma yapmak ve araştırmayı teşvik etmek, -Nükleer tesislerin çevre ve halk sağlığına zarar vermeden çalıştırılmasını sağlamak, -Nükleer alanda görev yapacak personel yetiştirmek, -Uluslararası kuruluşlarla nükleer alanda işbirliği yapmak, -Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukuk ile ilgili çalışmalar yapmak, -Nükleer konularda halkı bilgilendirmek

6 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU'NUN ORGANLARI 1- Atom Enerjisi Komisyonu 2- Danışma Kurulu 3- İhtisas Daireleri 4- Bağlı Kuruluşlar ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU VE GÖREVLERİ Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) TAEK Başkanı'nın Başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Milli Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört öğretim üyesinden oluşur. Yılda en az dört kere toplanan Atom Enerjisi Komisyonu'nun görevleri, Kurum'un çalışma ilkelerini ve programlarını saptamak, bütçe taslağını onaylamak ve Başbakanın onayına sunmak, nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tüzükleri hazırlamak ve yönetmelikleri kabul etmek, Kurum'un gelişen ihtiyaçları karşısında organizasyon ve kadroları gözden geçirip gerekli düzenlemeleri Başbakan'ın onayına sunmaktır. KOMİSYON ÜYELERİ Tuğgeneral Cemal ALAGÖZ (Milli Savunma Bakanlığı) Büyükelçi Fügen OK (Dışişleri Bakanlığı ) Öner GÜLYEŞİL (TEAS Genel Müd. ) Prof. Dr. Hasbi YAVUZ (İ.T.Ü. Nük.Ener.Enst.Müd. ) Prof. Dr. Güngör YENER (Ege Üniv.Nük.Bil.Enst.Müd.) Prof.Dr. Selahattin ÖZDEMİR ( Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Belkıs ERBAŞ ( Hacettepe Üniversitesi) DANIŞMA KURULU Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ve ilgili kuruluşlardaki uzmanlar arasından seçilen üyelerden oluşur. AEK tarafından havale edilen konulan inceleyip sonuç ve Önerileri bildirmek üzere yılda en az bir kere toplantıya çağrılan Danışma Kurulu'na Kurum Başkam başkanlık eder. Danışma Kurulu üyeleri belirlenen üyeler arasından, Başbakan onayı ile 3 yıl süreyle görevlendirilir.

7 DANIŞMA KURULU ÜYELERİ Prof.Dr.Beril TUĞRUL Prof.Dr.Meral ERAL Prof.Dr.Fahir BORAK Prof.Dr. Mustafa TAN Prof.Dr. Hasan ERDOĞAN Prof.Dr. Şevket ERK Prof.Dr. Çetin BOLCAL Prof.Dr. Haldun ÖZYOL Prof.Dr. Halim AYRANCI Prof.Dr. Rafet ARIKAN Prof.Dr. Atilla AYDINLI Prof.Dr. Fahri DOMANİÇ Prof. Dr. Ahmed Yüksel ÖZEMRE Prof.Dr. Atilla ÖZMEN Prof.Dr. Yalçın SANALAN Doç.Dr. Güner ÜNALAN Dr. Nihat PAKDİL Dr. Zeki GÜRAN Murat MEŞHUR Y.Müh. Yb. Necip B AYKAL Mehmet Bedii ATEŞ Ali Rıza ALABOYUN (İstanbul Teknik Üniversitesi) (Ege Üniversitesi) (Boğaziçi Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Pamukkale Üniversitesi) (Yıldız T. Üniversitesi) (Kültür Üniversitesi) (Uludağ Üniversitesi) (Marmara Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Bilkent Üniversitesi) (Eski Atom Enj.Kom.Gen.Sek.) (Eski TAEK Başkanı (Gazi Üniversitesi.) (Hacettepe Üniversitesi) (Niğde Üniversitesi) (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı) (Sağlık Bakanlığı) (Çevre Bakanlığı) (Milli Savunma Bakanlığı) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) (Müşavir/ETİBANK Genel Müdürlü.)

8 İHTİSAS DAİRELERİ Nükleer Güvenlik Dairesi Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Dairesi Teknoloji Dairesi İdari ve Mali İşler Dairesi

9 NÜKLEER GÜVENLİK DAİRESİ TR-2 Araştırma Reaktörünün Deprem Güvenliğinin Yeniden Değerlendirilmesi ve Doz Hesapları (TUR/09/014): ÇNAEM'de "Follow-up Review Mission on Seismic Safety and Up-grading of TR-2 Research Reactor" adı altında Haziran 2000 tarihleri arasında Ajans uzmanları (Mr. P. Contri ve Mr. A. Asfura) ve bölüm elemanlarının katılımları ile projede yapılan işler gözden geçirilmiştir. Şu anda gelinen noktada, mevcut reaktör plan çizimleri toplanarak reaktör binası modeli geliştirilmiş ve reaktör binası modelinin statik ve dinamik analizleri yapılmıştır. Reaktördeki güvenlikle ilgili ekipmanların deprem yeterlilikleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca kaynak terim, atmosferik dağılım ve doz hesaplamaları çalışmaları da yapılmıştır. Projenin son aşamalarına gelinmiş olup, sonuç raporu hazırlanacaktır. Hava-Su Akış Koşullarında Saydam RD-14M Giriş Kafasının Simulasyonu: (TAEK-AECL- ODTÜ): 2000 yılı başında deney düzeneğinin en önemli parçalarından olan Veri Edinme Sistemi (DAQ) özel bir firmaya yaptırılmıştır. Yapılan deneme testleri sonucunda, bu sistemle elde edilen sinyallerde istenmeyen gürültülerin oluştuğu görülmüştür. DAQ sistemindeki bu gürültü probleminin sebebi uzun uğraşlar sonucu bulunmuş ve problem çözülmüştür. Yapılan deneme testleri sırasında A.E.C.L.'nin önerdiği rotametre ile hava akış miktarının ölçümünün istenilen hassasiyette sonuçlar vermediği ve iletken probe' ların ise mevcut haliyle boşluk katsayısı ölçümlerinde kullanılamayacağı görülmüştür. Bunun üzerine hava akış miktarının istenilen hassasiyette ölçülebilmesine ve DAQ' ya giriş olacak şekilde analog çıkış alınabilmesine olanak tanıyacak bir orificemetre ve iletken probe'lar ile boşluk katsayısı ölçümünü yapabileceğimiz elektrik devresinin geliştirilmesi üzerinde çalışılmıştır. Orificemetre ile ilgili çalışma henüz tamamlanmış olup, gerekli deneme testleri ve kalibrasyon yapılmıştır. Şu an, iletken probe 'ların kalibrasyonu da tamamlanmak üzeredir. Ayrıca, "kabarcık hareketinin izlenmesi" deneylerinin yapılabilmesi için deney düzeneğinde gerekli ekleme ve değişiklikler yapılmış, bir kabarcık üreteci tasarımlanarak imalatı gerçekleştirilmiştir. Projede deneme testlerine başlanmış olup, AECL tarafından gönderilecek bazı araçların (örneğin; VCR) da gelmesiyle geriye kalan kalibrasyonların yapılması ve önceden planlanan testlerin yürütülmesi safhasına geçilecektir. Uzak Mesafe Parçacık Taşınımı Sistemi: Proje çerçevesinde sistemin operasyonel olarak çalışması için gerekli veriyi temin amacıyla Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalanmıştır. Ayrıca geliştirilen sistemin Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde de kurulması için adı geçen kurumla ortak bir proje hazırlanmış ve faaliyetlere başlanmıştır. Sistemin geliştirilme çalışmaları içinde şu anda Grafik Kullanıcı Arabirimi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü elamanları tarafından meteorolojik veri tabanı ve veri tabanından T.A.E.K.'e veri transferi ile ilgili seminer verilmesi içinde çalışmalar sürdürülmektedir. Nükleer Güvenlik Altyapısının Güçlendirilmesi (Strengthening the Infrastructure of Nuclear Safety)TUR/9/013: Projenin 2000 yılı programında yer alan Nükleer Güç Santrallarının güvenlik analizlerinin değerlendirilmesine yönelik iş başında eğitim programlarında aşağıdaki gelişmeler sağlanmıştır; 1. NGD Güvenlik Analizleri Değerlendirme Şubesi elemanlarından Tahir Akbaş 31 Ocak-14 Temmuz 2000 tarihleri arasında Kanada'nm AECL firmasında eğitimini tamamlamıştır. 2. NGD Güvenlik Analizleri Değerlendirme Şubesi elemanlarından Serhat Köse ABD-NRC kuruluşunda 2 Ekim 2000 tarihi itibarı ile 1 yıllık eğitim programına başlamıştır. Yine programda yer alan aynı şube elemanları Sancak Özdemir ve A.Erkan Soyer'in eğitim programlarını gerçekleştirebilmek için U.A.E.A. nezdinde girişimler devam etmektedir. Projenin ekipman temini bölümü kapsamında U.A.E.A.'dan talep edilen ve N.G.D.'nin analiz, değerlendirme ve denetim faaliyetleri ile U.A.E.A. Olay Bildirim Sistemi için kullanılacak ASME ve IEEE standartları ve 2 adet diz üstü, 1 adet masa üstü bilgisayar için U.A.E.A.'dan onay alınmıştır.

10 RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRESİ KRİZ MERKEZİ SEKRETERYASI Otomasyona Uygun Radyasyon Erken Uyarı Sistemi (RESA) Geliştirilmesi ve Bileşen Üretimi: Proje kapsamında yeni istasyonların yer seçimi tamamlanarak, kurulma çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çerçevede Mart 2000 tarihlerinde Samsun, Trabzon, Giresun, Pazar ve Hopa, 18 Nisan 2000 tarihinde Antalya, 29 Ağustos 2000 tarihinde Marmaris-Aksaz, 28 Eylül 2000 tarihinde Şanlıurfa, 12 Ekim 2000 tarihinde Zonguldak, 25 Ekim 2000 tarihinde İskenderun, 2 Kasım 2000 tarihinde Sinop, 14 Kasım 2000 tarihinde Muğla, 27 Kasım 2000 tarihinde Mardin, 8 Aralık 2000 tarihinde Adana, 8 Aralık 2000 tarihinde İçel, 12 Aralık 2000 tarihinde Lüleburgaz, 13 Aralık 2000 tarihinde Akkuyu'ya yeni RESA istasyonları kurulmuştur. Uzak Mesafe Parçacık Taşınımı Sistemi: Projesi çerçevesinde sistemin operasyonel olarak çalışması için gerekli veriyi temin amacıyla Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalanmıştır. Ayrıca geliştirilen sistemin Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde de kurulması için adı geçen kurumla ortak bir proje hazırlanmış ve faaliyetlere başlanmıştır. Sistemin grafik kullanıcı arabirimi geliştirme çalışmalan ile meteorolojik veri tabanından veri transferi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. HİZMET ÇALIŞMALARI Endüstriyel ve tıbbi alandaki çalışmalarda kullanılan kaynak ve cihazların envanter kayıtlarının düzenliliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmüştür. Bu amaçla ihtiyaca sağlıklı olarak cevap veremeyen mevcut programın yerine yeni bir yazılım programı oluşturulmuş olup deneme çalışmaları son aşamasına gelmiştir adet radyoaktif paratonere kullanma ve bulundurma izni, endüstriyel veya tıbbi amaçlı 1551 adet X-ışmı cihazına, adet kapalı kaynağa, adet açık radyoizotopa ithal izni verilmiştir. Radyasyon Güvenliği konusunda hizmetiçi seminerler verilmiştir. Bina yapı malzemelerinde kullanılan termik santral külleri kaynaklı radyasyonun incelenmesi ve doz hesaplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Chernobyl kazasından sonra ürünlerin radyoaktif bulaşmaya maruz kalmasından dolayı yapılan analizlere devam edilmiş, 2000 yılı içinde 1235 ihraç sertifikası ile, 209 ürüne ithal izni, 255 ürünede analiz yapılarak ithal izni verilmiştir. Türkiye dahilinde hava, su, toprak gibi çevresel örnekler ile yapı malzemeleri, kömür ve külde radyoaktivite ölçüm sonuçlarına ilişkin veri tabanı oluşturulmuştur. "Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde ölçüm ve kontrol hizmetleri: -USS Minneapolis Saint Paul, nükleer denizaltı, Nisan 2000, İzmir -USS Minneapolis Saint Paul, nükleer denizaltı, Nisan 2000, Antalya -USS D.D. Eisenhower, nükleer uçak gemisi, Mayıs 2000, Antalya -FR PERLE, nükleer denizaaltı, 5-9 Haziran 2000, Antalya -USS George Washington, nükleer uçak gemisi, Temmuz 2000, Antalya -USS Dallas, nükleer denizaltı, 28 Ağustos-1 Eylül 2000, Aksaz -USS Dallas, nükleer denizaltı, 3-4 Eylül 2000, Mersin -USS Dallas, nükleer denizaltı, Eylül 2000, Aksaz -Çevre Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, Avrupa Çevre Ajansı üyeliği, AB üyeliği sürecinde çevre alanında yapılan çalışmalara katılım sağlanmıştır.

11 Tıbbi Uygulama Ülkemizde ilk kez FDG üretmek üzere kurulan siklotron cihazı ile ilgili lisanslama faaliyetleri yürütülmüş ve lisanlanmıştır. 480 radyoloji laboratuarına lisans verilmiş, 245 lisans vize işlemi yapılmıştır. 82 diş röntgen laboratuarına lisans verilmiş, 22 lisans vize işlemi yapılmıştır. 22 NT ve RIA laboratuarına lisans verilmiş, 18 lisans vize işlemi yapılmıştır. 33 radyoterapi cihazına lisans verilmiş, 5 lisans vize işlemi yapılmıştır. 5 adet radyoterapi, 3 adet nükleer tıp ve 2 adet radyoloji projesi radyasyon güvenliği yönünden incelenerek, onay verilmiştir. Tüm Valiliklere yazılan yazılar ile lisanssız yerlerin tespiti istenmiştir. Tüm Sağlık Müdürlüklerine lisans başvuru belgeleri gönderilmiştir. 21 İl'de tıbbi uygulamalarla ilgili kuruluşların son durum tespitleri yapılarak 143 kuruluş denetlenmiştir. Ankara dışı 525, Ankara içi 263 kuruluşun radyasyon kontrolü yapılarak 537 tanesine lisans verilmesi doğrultusunda rapor düzenlenmiştir. Endüstri Uygulama 80 radyografi laboratuarına lisans verilmiş, 13 lisans vize işlemi yapılmıştır. 74 paket kontrol cihazına lisans verilmiş, 4 lisans vize işlemi yapılmıştır. 25 yoğunlık ölçme cihazına lisans verilmiş, 5 lisans vize işlemi yapılmıştır. 271 diğer ölçme teknikleri ile ilgili cihazlara lisans verilmiş, 95 lisans vize işlemi yapılmıştır. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOORDİNASYON DAİRESİ GÖREVLERİ Nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, uluslararası ilişkiler, eğitim, yayın işlerini yürütmek, halkın bilgilendirilmesi amacıyla yayınlar hazırlamak, tercüme hizmetleri vermek, Atom enerjisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, işbirliği yapmak, bu kuruluşların bilimsel çalışmalarını izlemek ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak, bu amaçla çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplayarak yaymak, tanıtmak, teknoloji konusunda halkı aydınlatmaktır. A-PROJE ÇALIŞMALARI TAEK nükleer konularda araştırma faaliyetleri yapmak üzere ulusal ve uluslararası alanda destek almakta ve destek vermektedir. A-I. ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI (UAEA) DESTEKLİ PROJELER: Nükleer tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, amacıyla Hükümetimiz ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında yapılan anlaşma esasları uyarınca UAEA tarafından mali yardım sağlanmaktadır.

12 A-I.1. UAEA TEKNİK YARDIM VE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Ajans, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye ülkelerde atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımını sağlayan araştırma ve uygulama çalışmalarına cihaz, uzman ve eğitim imkanları temin etmek suretiyle destek vermektedir. a) Teknik Yardım Projeleri: Nükleer tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla iki yıl veya daha uzun süreli olmak üzere ülkelerin kalkınma plan ve programlarına katkı sağlayacak mahiyette ve ulusal gelişme planları ile uyumlu, sonuçlan doğrudan halka yansıyabilecek uygulama özellikli projeler destek alınarak yürütülmektedir (Tablo 1). b) Bölgesel Projeler: Avrupa, Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve de Batı Asya'dan oluşan bölgelerde nükleer bir konuda araştırma yapmak üzere pilot olarak seçilen bir ülke etrafında diğer üye ülkeler faaliyetlere katılmaktadır (Tablo 2). A-I.2. UAEA ARAŞTIRMA KONTRAT PROGRAMI Atom Enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımını öngören araştırma, geliştirme ve pratik uygulamaları teşvik etmek ve yardımcı olmak üzere mali destek sağlanmaktadır (Tablo 3). TABLO YILI TEKNİK YARDIM PROJELERİ Kodu Adı Süresi Aians Desteei(S) TUR/0/005 Human Resources Development TUR/4/022 TUR/4/023 TUR/4/024 TUR/5/020 Technical Support for an Electron Beam Facility Improving QA/QC in Radiation Technology Support for Introduction of Nucl. Power Programme Drip Irrigation and Fertigation of Potato TUR/5/021 TUR/6/009 TUR/7/007 Feeding Strategies & RIA to Increase Dairy Cattle Production Establishment of Molecular Radiation Cytogenetics Laboratory Radiation Sterilization of Tissue Grafts 1999U TUR/8/013 Study of Lakes Using Isotope Techniques TUR/8/014 TUR/9/013 Nuclear Techniques for Lake and Marine Pollution Studies Strengthening Nuclear Safety Infrastructure

13 TÜR/9/014 TOPLAM Reassessment of Seismic Qualification of TR-2 Research Reactor Building TABLO YILINDA İŞTİRAK EDİLEN AVRUPA BÖLGESİ BÖLGESEL (RER) PROJELER Kodu RER/0/014 RER/2/003 RER/2/004 RER/4/019 RER/6/007 RER/6/008 RER/6/009 RER/8/006 RER/9/046 RER/9/049 RER/9/050 RER/9/052 RER/9/057 RER/9/058 RER/9/060 Adı Human Resource Development and Nuclear Technology Support Marine Environmental Assessment of the Black Sea Region QC & QA of Nucl. Analytical Techniques Licensing Fuel and Fuel Modelling Codes for WWER Reactors Modernization of Nuclear Medicine Building Capacity in Medical Physics Upgrading of Radiotherapy for the Treatment of Cancer Radiation Treatment of Industrial & Municipal Waste Support for Safety Assessment of Nuclear Power Plants Medical Education for Nuclear Accidents Preparedness Harmonization of Regional Nuclear Emergency Preparedness Activities Nuclear Safety Regulatury Infrastructure Upgrading Safety of Near Surface Disposal Facilities Safety Review of Research Reactor Facilities Physical Protection and Security of Nuclear Materials TABLO YILI ARAŞTIRMA KONTRATI KAPSAMINDA TAEK DIŞINDA YÜRÜTÜLEN PROJELER Kodu TUR TUR TUR TUR Adı Application of Microsatellite Markers in Wheat for Selecting and Breeding Desired Varieties Decreasing the Adverse Roles of Tannins in Ruminant Nutrition Pilot Project with Special Reference to Area-Wide Control of Olive Fruit Fly, Bactrocera Oleae by Using Nuclear Techniques The Use of Nuclear Techniques for The Production and Colonization of Trichogramma Evanescens to Manage Flour moth Ephestia Kuehniella Süresi Ajans Desteei($) Yürütüldüğü Yer ODTU-Kimya Böl. Kafkas Univ. Vet. Fak. TKIB-Bitki Koruma Araş. Enst. Erciyes Univ. Fen Edebiyat Fak.

14 TUR 9695 TUR 9701 TUR 9709 TUR TUR 8105 TUR 8457 TUR TUR 9829 Bone SPECT in Patients with Unexplained Back Pain Relationship Between Vesicoureteral Reflux, Pyelonephritis and Renal Scarring in Children with Urinary Tract Infection Tc-99m Sestamibi and Tc-99m MDP in Diagnosis of Breast Cancer Investigation on The Spectrum of Limb-Girdle Muscular Dystrophies in Turkey and Their Phentype/Genotype Correlation A Randomized Clinical Trial of Radiotherapy vs Radiotherapy and Ak in Advanced Uterine Cervical Cancer Radiotherapy Combined with Mitomycin C in the Treatment of Advanced Avanced Head and Neck Tumours Studies on Radiation Sterilization of Pharmaceuticals-Sulphonamides Research on Isotope Techniques for exploitation of geothermal reservoirs in Western Turkey Istanbul Univ. Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Univ. Cerrahpaşa Tıp Fak. istanbul Univ. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hacettepe Üniv. Tıp Fak. istanbul Univ. Cerrahpaşa Tıp Fak. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hacaettepe Üniv. Eczacılık Fak. Hacettepe Univ. Karst Araş. Merk. TUR Long-term dynamic isotopic and hydrochemical changes in the Konya closed basin Hacettepe Univ. Jeoloji Müh. TUR Impact of infrastructural requirements on the competitiveness of nuclear power in Turkey TEAŞ-APK Bşk. TUR 9196 TUR TUR Determination of the reference electricity generation expansion plan regarding the cost effectiveness of the control technologies and the mitigation of atmospheric pollution Study of relationhip between redcurrent lower respiratory tract infection, gastro-esophageal reflux and brochial asthama in children in Turkey Preparing of estrogen-derivative compounds labelled with Tc-99m and determination of radiopharmaceutical potential TEAŞ-APK Bşk. istanbul Univ. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ege Univ. Nük. Bil. Enst. 10

15 TUR TUR TUR TUR TUR Investigation of correlation between the earthkquake and radon concentration in thermal water along the faults at Denizli Basin in Turkey Study of the relationship between vesico-ureteral reflux, pyelonephritis and renal scarring in children with recurrent urinary tract infection Intravascular Adjuvant Radionuclide Therapy Using Liquid Beta-Emitting Radionuclides to Prevent Restenosis Following Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty in Turkey Radiation Synthesis of Stimuli Reponsive Hydrogels and Their Use for the Separation and Encrichment of Water Pollutants Comparative Evaluation of lctal Brain SPECT, MRI and X-rays CT of Brain in the Management of Patients with Refractory Seizures in Turkey Ege Univ. Nük. Bil. Enst. Istanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hacettepe Univ. Kimya Böl. Istanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. TABLO YILI ARAŞTIRMA KONTRATI KAPSAMINDA TAEK'DE YÜRÜTÜLEN PROJELER Kodu TUR TUR 9616 TUR 9657 TUR 9712 TUR 9054 TUR Adı Transfer of 134Cs, 85 Sr and 210 Pb from Soil to Maize and Black Cabbage Crops Hydrogen Determination in Bulk Material Using Fast Neutron Generator Development of Protocols for Corrosion and Deposit Determination in Pipes by Radiography To Establish and Compare for The Coastal Waters of Turkey, the Po- 210/Pb-210 Contents in Anchovy Fish and Sea Snails Development and Validation of Purine Excretion Technique for Measuring Microbial Protein Supply for Indigenous Dairy Cattle and Their Crosses Investigations on Susceptability to Chlorpyriphos of Different Populations of Spodoptera Littoralis by Radiotracer Technique Süresi Ajans Desteetf$) Yürütüldüğü Yer ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ANTHAM ANTHAM 11

16 TUR 9909 TUR TUR Alternative Methods to GC and HPLC for Residue Analysis of Dinitroaniline, Organophosphorus, Carbamate and Other Pesticides in Grain Inhibition of Eggs and Larvae of Plodia Interpunctela by Gamma Irradiation in Decorticated Hazelnuts Determination of Isotopic Composition of Daily/Event Rain and Water Vapor in Ankara ANTHAM ANTHAM ANAEM AIL DPT DESTEKLİ PROJELER : DPT Müsteşarlığı Kalkınma Planında öngörülen hedefler ve uygulanmakta olan Hükümet Programı çerçevesindeki Yatırım Programında yer alan üretimi, verimliliği ve ekonominin rekabet gücünü artırıcı, kamu açıklarını ve enflasyon hızını azaltıcı politikalar doğrultusunda ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek üzere her yıl yatırım projeleri yürütülmektedir (Tablo 4). A-III. TAEK DESTEKLİ PROJELER : TAEK'nun çalışma programı ve ilkelerine uygun olarak ilgili kuruluş ve üniversiteler tarafından yapılan güdümlü nitelikteki araştırma, inceleme ve uygulamalara TAEK Proje Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca destek verilmektedir (Tablo 5). TABLO 4- YATIRIM PROJELERİ ( tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazeteye göre) Proie No Adı Süresi 2000 Ödeneği (TL) 89K K K K K K K K K Araştırma Merkezlerinin Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması Başkanlık Hizmet Binası ÇNAEM Alt Yapı Islah ve Tadili TR-2 Reaktörünün Modernizasyonu ve Otomasyonu Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Nükleer Yakıt Teknolojisi Geliştirilmesi İleri Tahribatsız Test Teknikleri Geliştirme Türkiye'deki Toryum Yataklarının Haritalandırılması,Zenginleştirilmesi Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi Nükleer Yakıt Zirkaloy Boru Üretim Tesisi

17 98K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Radyasyon Erken Uyan Sistemi Geliştirme Süt İneklerinde Verimliliğinin İyileştirilmesinde Biyoteknolojinin Uygulanması Nükleer Tekniklerin Sağlık ve Çevrede Kullanımı Nükleer Tekniklerle Patlayıcı ve Uyuşturucu Tespiti Türkiye Radyasyon Güvenliği Alt Yapı Geliştirme ÇNAEM Bilgisayar Altyapısı Geliştirme Nükleer Güç Santralları Kalite Güvencesi ve Kontrolü Nükleer Ölçüm Aletleri Prototip Geliştirilmesi Nükleer Yakıt Tesisi Ağır Su Üretimi Teknolojileri Geliştirme Toryum Yakıt Teknolojileri Geliştirme Nükleer Konularda Kamuoyu Bilgilendirilmesi Radyofarmasotik Geliştirilmesi ve Üretimi Tıpta Kullanılan Biyopolimerlerin Radyasyon Kararlılığı Nükleer Tekniklerle Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Araştırmaları Nükleer Tekniklerin Tanm ve Süper İletkenlerde Kullanımı Nükleer Atık Nihai Depolama Araştırması Türk Devletleriyle Bilimsel ve Teknik İşbirliği Nükleer Teknoloji Merkezi Fizibilite Etüdü Hızlandırıcı Elektron Beam Tesisi Nükleer Santr. Lisans. Hazırlık ve Nük.Güv.Alty..Geliş. (Akkuyu Nükleer Enerji Santralının Lisanslanması) K Büyük Onarım K TOPLAM Gıda Işınlama ve Işınlanmış Gıdaların Tespiti

18 TÜRKIYE ATOM ENERJISI KURUMU TABLO YıLı TAEK DESTEKLI PROJELER KODU ADI SÜRESİ DESTEK MİKTARI (TL) TOPLAM Toprak Numunelerinin Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini ve Katman Değerlendirmesi Yeni Tür Nükleer Yakıt Geliştirilmesi Yakıtlardaki Metal Konsantrasyonlarının XRF Teşhisi ile Belirlenmesi Oksit ve Non-Oksit Seramiklerde Nadir Toprak Metal Oksit ve Uranyum Oksit Tipi Seramiklerin Sinterleme Kinetiği ve Mekanik Özelliklere Etkisi Bağlı Kalıntı İçeren Hayvan Dokularını Tüketen İkincil Türlerde Bağlı Kalıntı Oluşma Riskinin Araştırılması B-EĞİTİM FAALİYETLERİ Eğitim faaliyetleri'nin temel hedefi Türkiye'de nükleer alanda kalkınma planlanna uygun olarak, görev yapacak personelin yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. Yurtiçi Eğitim Faaliyetleri TAEK Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında yıl içinde genel ve ihtisas konulannda kurs, konferans ve seminer gibi eğitim faaliyetleri düzenlenmiş, Kurum dışı personelin de bu faaliyetlerden yararlanması sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nden gelen staj talebi üzerine 2000 yılı içinde 80 üniversite öğrencisine Kurumumuza bağlı Merkezlerde staj yapma imkanı sağlanmıştır. Gerçekleştirilen başlıca eğitim kurslannm konuları aşağıdaki gibidir. Radyografi Seviye 1-Seviye 2 Ultrasonik Seviye 1-Seviye 2 Yüzey Metodları Seviye 1 -Seviye 2 Girdap Akımları Seviye 1-Seviye 2 Nükleer Maddelerin ve Radyasyon Kaynaklarının Yasal Olmayan Ticareti : ÇNAEM : ÇNAEM : ÇNAEM : ÇNAEM : NGD, RSGD 14

TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU

TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU A TR9900004 TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE Üİ ATOM ENERJİSİ KURUMU 30-22 ÖNSÖZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasıyla ilgili çok yönlü

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. TOPLU BAKIŞ 1 II. İDARİ BÜNYE 2 A MEVZUAT 2 B TEŞKİLAT 2 1. Teşkilatın Bünyesi 2 2. Yönetim Organı 3 3. Servislerin

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. TOPLU BAKIŞ 1 II. İDARİ BÜNYE 2 A MEVZUAT 2 B TEŞKİLAT 2 1. Teşkilatın Bünyesi 2 2. Yönetim Organı 3 3. Servislerin

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI

4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 4.1. Marmara Araştırma Merkezi 4.1.1.Genel Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Türkiye nin uygulamalı araştırmalar yapan önder Bilim ve Teknoloji Merkezi olma yolunda, Türkiye

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı