CHANNEL REGATTA. YARIġ TALĠMATI HAZĠRAN 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHANNEL REGATTA. YARIġ TALĠMATI 19 23 HAZĠRAN 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE"

Transkript

1 CHANNEL REGATTA YARIġ TALĠMATI HAZĠRAN 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken YarıĢ Kuralları (RRS) , 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken YarıĢları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı, Genel YarıĢ Talimatı Madde 19 Temyiz Hakkı. 1.3 IRC 2014 Kuralları, Bölüm A, B, C, 1.4 ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği , Tüm yarıģlar Kategori 4 tür. 1.5 ISAF Yönetmelik 20 (Reklam Kodu) 1.6 Uluslararası Denizde ÇatıĢmayı Önleme Kuralları (IRPCAS) (güneģin batıģı ile doğuģu saatleri arasındaki zaman içinde RRS Bölüm 2 Kurallarının yerini alır) 1.7 YarıĢ Ġlanı, iģbu YarıĢ Talimatı varsa Ek YarıĢ Talimatları. 1.8 YarıĢ Kuralları ilgili talimatlarda belirtildiği Ģekilde değiģtirilecektir. 1.9 Talimatlar arasında çeliģki varsa bu talimat ve varsa YarıĢ Ek Talimatları içinde tarihi daha yeni olan üstünlük taģır. 2 YARIġÇILARA DUYURULAR 2.1 YarıĢları ilgilendiren duyurular YarıĢ Sekreterliği önündeki resmi ilan panolarına asılacaktır. Bu Ģekilde yapılan duyurular tüm yarıģçılara yapılmıģ Resmi Duyuru niteliği taģıyacaktır. Resmi ilan panosunun gerekli zamanlarda incelenmesi her yarıģçının kendi sorumluluğundadır 2.2 YarıĢ Sekreterliği MIYC ofisinde kurulacaktır. MIYC Tel : , GSM : , YARIġ TALĠMATINDA DEĞĠġĠKLĠK 3.1 YarıĢ Talimatında değiģiklikler ait olduğu günün programlanmıģ ilk uyarı iģareti saatinden en az iki saat önce resmi ilan panosuna asılacak olup her tekneye verilmeyecektir (RRS 25 değiģikliği). YarıĢ programında yapılacak değiģiklikler ise uygulamaya gireceği günden bir gün evvel 20:00 ye kadar ilan edilecektir. 3.2 Sözlü değiģiklikler su üstünde verilebilir. YarıĢ Kurulu uyarı iģaretinden önce gerekli gördüğü değiģiklikleri VHF Kanal 71 den duyurarak yapabilir (RRS 90.2c). Bu durum bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 4 KIYIDAN VERĠLEN ĠġARETLER Marina içindeyken ve bağlama yerlerinde YarıĢ Kurulu botundan iģaretler verilecek, bunun dıģında kıyıdan iģaret verilmeyecektir. 5 YARIġLARIN PROGRAMI 5.1 YarıĢların programı ve ilk sınıfın uyarı iģareti saatleri aģağıdaki gibidir. 21 Haziran 2014 Gün 1: Ġlk uyarı iģareti saat 13:55 22 Haziran 2014 Gün 2: Ġlk uyarı iģareti saat 11:55 23 Haziran 2014 Gün 3: Ġlk uyarı iģareti saat 11:55 1

2 5.2 Regattanın son gününde (23 Haziran 2014) saat 15:00 den sonra uyarı iģareti verilmeyecektir. 5.3 Tüm yarıģlar için 21 Haziran 2014 günü saat 12:15 da skipper brifingi yapılacaktır. 5.4 Rüzgar 30 knot ve daha üstü süratte eserse, YarıĢ Kurulu start vermeme, kısa rota ile yarıģı bitirme, yarıģı abandone etme yetkisine sahiptir. Bu bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 6 SINIFLAR VE HANDĠKAP SĠSTEMĠ 6.1 IRC Sınıf ayrımları kayıtlar kapandıktan sonra YARIġ KURULU tarafından belirlenecek olup ek talimat ile ilan edilecektir. 6.2 Tüm divizyonlar için de zamana göre zaman, CT = ET x TCC uygulanacaktır. CT = DüzeltilmiĢ Zaman ET = YarıĢta Geçen Zaman TCC = Zaman Düzeltici (IRC Ratingi) 7 SINIF/UYARI BAYRAKLARI 7.1 YarıĢlara katılan tüm yatlar ayrıldıkları üç farklı sınıfta, sınıf/uyarı bayraklarının rengine göre tespit edilirler. 7.2 Her sınıf için sınıf /uyarı bayrakları aģağıdaki gibidir. IRC I SARI flama IRC II YEġĠL flama IRC III MAVĠ flama 7.3 Sınıflar YarıĢ Kurulu tarafından oluģturulacak olup bunlar kesindir, itiraz edilemez. 7.4 Her sınıftaki yatlar yarıģlar süresince kendilerine verilen numaraları teknelerinin baģ kısmının her iki tarafına okunacak Ģekilde asmalıdırlar. Sınıf flamalarını da kıç ıstralyaya bağlayacaklardır. Sponsor flamalarını ve/veya stikerleri görünebilecek bir yere asmalıdırlar. NUMARALARINI, FLAMALARINI VE SPONSOR FLAMALARINI ASMAYAN YATLAR JÜRĠ TARAFINDAN CEZALANDIRILABĠLĠRLER. 7.5 Protesto ve sınıf flaması ile sponsor flamaları dıģında yarıģlar süresince baģka hiçbir bayrak/fors (milli bayrak dahil) asılamaz. 7.6 Yelkenler üzerinde ulusal otoritenin verdiği harf ve rakamları bulundurma zorunluluğu yoktur.(rrs 77 değiģikliği) 8 ROTALAR 8.1 YarıĢlar için Ģamandıraların numara ve yaklaģık yerleri EK - A rotalarda gösterilmektedir. 8.2 YarıĢ Kurulu yarıģın rotasını VHF Kanal 71 den duyuracak ve rotanın kod bayrağını (YarıĢ Talimatı madde 8.3 de gösterilen) YarıĢ Kurulu botuna toka edecektir. Duyuruların alınmaması düzeltme isteği nedeni olamaz. 8.3 Tüm Sınıflar için: Rota 1 (Rota Kartına Bakınız) Start Keçi Adası Sancakta Mark 1 iskelede -Keçi Adası iskelede Mark 2 sancakta Mark 3 iskelede -FiniĢ Tüm Sınıflar için: Rota 2 (Rota Kartına Bakınız) Start Keçi Adası Sancakta -KargataĢı Adası iskelede -Keçi Adası iskelede Mark 2 sancakta Mark 3 iskelede - FiniĢ Tüm Sınıflar için: Rota 3 (Orsa Pupa Sosis Rota) Start 1 1A 2 1 1A Finish (ġamandıralar iskelede Finishte sancakta) Tüm Sınıflar için: Rota 4 Rüzgar yönüne göre hangi rotanın uygulanacağı YarıĢ Kurulu tarafından VHF Kanal 71 den duyuracak ve rotanın kod bayrağı Kurul Botuna toka edecektir. Duyuruların alınmaması düzeltme isteği nedeni olamaz. AYDIN (A) ROTASI (1) START FĠNĠġ(2) (ġamandralar sancakta bırakılacak) BURAK (B) ROTASI (3) START FĠNĠġ(1) (ġamandralar sancakta bırakılacak) CEMAL (C) ROTASI (2) START FĠNĠġ(3) (ġamandralar sancakta bırakılacak) DENĠZ (D) ROTASI (1) START FĠNĠġ(3) (ġamandralar iskelede bırakılacak) ENGĠN (E) ROTASI (2) START FĠNĠġ(1) (ġamandralar iskelede bırakılacak) FELENK (F) ROTASI (3) START FĠNĠġ(2) (ġamandralar iskelede bırakılacak) Tüm Sınıflar için: Rota 5A (Bumerang) Start (Mark 1) Mark 2 sancakta Mark 1 iskelede (komite botu sancakta) Mark 3 sancakta FiniĢ 2

3 Tüm Sınıflar için: Rota 5B (Bumerang) Start ( Mark 2) Mark 1 iskelede Mark 2 sancakta (komite botu iskelede) Mark 3 iskelede -FiniĢ 9 ġamandiralar 9.1 YarıĢlarda finiģ Ģamandırası turuncu diğer Ģamandıralar sarı renkte olacaktır. Üzerinde numara olmaması veya farklı numara olması, belirtilen renk dıģında olması düzeltme isteği nedeni olamaz. 9.2 ġamandıralar gün batımından sonra ıģıklandırılacaktır. 10 START 10.1 YarıĢ Kurulu botu ve görevli botlar RC bayrağı taģıyacaktır Start hattı YarıĢ Kurulu botundaki turuncu bayrak taģıyan gönder ile sarı Ģamandıra arasıdır Tüm yarıģlar için startlar RRS 26 uyarınca aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır. Bütün sınıflar aynı anda start edecektir. ZAMAN SINIF BAYRAĞI KOD BAYRAĞI P SONUÇ veya I -5 DK SARI, YEġĠL VE MAVĠ FLAMA -- UYARI TOKA - 4 DK -- TOKA HAZIRLIK - 1 DK -- ARYA SON DAKĠKA 0 DK SARI, YEġĠL VE MAVĠ ARYA -- START 10.4 Her yat starttan önce start hattındaki YarıĢ Kurulu botunun yakınına gelerek numarasını yazdıracaktır Kendi start iģaretinden 15 dakika sonra start eden bir tekne duruģmasız START ETMEDĠ (DNS) puanı alacaktır. Bu RRS A4 ve A5 i değiģtirir HAZIRLIK ĠġARETĠ VERĠLDĠĞĠ ANDAN ĠTĠBAREN yatlar makinelerini stop etmelidir YarıĢ Kurulu botu start ve finiģ hatlarında hava Ģartları ve teknik nedenlerden dolayı mevkiini muhafaza etmek için makine çalıģtırabilir. Bu bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 11 GERĠ ÇAĞIRMA 11.1 Ferdi Geri Çağırma: Eğer bir yatın, start iģaretinde gövdesinin, ekibinin veya ekipmanının herhangi bir parçası start hattının rota tarafında ise veya RRS 30.1 e uyması gerekiyorsa YarıĢ Kurulu derhal X Kod Bayrağını bir seda iģareti ile toka edecektir (RRS 29.1). Ayrıca YarıĢ Kurulu VHF Kanal 71 den bu yatların sınıf numaralarını yayınlamaya çalıģacaktır. Bu yayını yapamamak veya zamanında yapamamak düzeltme isteği için bir neden olmayacaktır. Bu durum RRS 62.1(a) yı değiģtirir. YarıĢ Kurulunun telsiz duyuruları, dıģ yardım sayılmayacaktır Genel Geri Çağırma: Bir start iģaretinde YarıĢ Kurulu, start hattının rota tarafında olan veya RRS 30 un uygulandığı tekneleri belirleyemezse, veya start uygulamasında bir yanlıģlık olmuģsa, YarıĢ Kurulu genel geri çağırma yapabilir [1. Tekrar Flaması iki seda iģaretiyle (RRS 29.2)]. Bu durum VHF Kanal 71 den ilan edilecektir. Yeni start için uyarı iģareti 1. Tekrar Flamasının bir seda iģareti ile arya edilmesinden bir dakika sonra verilecektir Duyuruların yapılmaması veya alınmaması düzeltme isteği nedeni olamaz. 12. STARTTAN SONRA KISALTMA VEYA ABANDONE 12.1 Start iģaretinden sonra YarıĢ Kurulu, sınıfı tanımlayan bayrak ile birlikte S kod bayrağını (iki seda iģareti ile) toka ederek rotayı kısaltabilir. Bütün sınıflar için rota kısaltması yapılacaksa sınıf bayrakları çekilmeyecektir. (RRS 32) 12.2 Rota kısalması veya yarıģın abandone edilmesi düzeltme isteği nedeni olamaz. 13 FĠNĠġ 13.1 FiniĢ hattı, YarıĢ Kurulu botundaki turuncu bayrak taģıyan gönder ile turuncu Ģamandıra arasındaki hat olacaktır YarıĢ Kurulu kısaltılmıģ bir rota iģaret ederse finiģ hattı, bir dönüģ Ģamandırası ile YarıĢ Kurulu botundaki S kod bayrağı toka edilmiģ gönder arasında olacaktır. 14 CEZA SĠSTEMLERĠ 14.1 YarıĢırken RRS Bölüm 2 kuralını ihlal eden bir yat, Ġki-DönüĢ Cezası veya RRS 31 i ihlal eden bir yat Bir-DönüĢ Cezası kullanabilir. Olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaģtıktan sonra, 3

4 bir tekne derhal bir tramola ve bir kavançadan oluģan dönüģler Ģeklinde, aynı yönde gerekli sayıda dönüģ yaparak Bir -DönüĢ veya Ġki-DönüĢ Cezası kullanır (RRS 44.1 ve 44.2) 14.2 Protesto Kurulu, kural ihlallerinde bir yatı diskalifiye edebilir, yarıģta geçen zamana ekleme yapabilir. 15. ZAMAN SINIRI 15.1 Rota 3, Rota 4 ve Rota 5A/5B için yarıģ zaman sınırı 3,5 saat, Rota 1 ve Rota 2 için gün batımıdır Verilen süreler içinde hiçbir yat yarıģı bitiremezse yarıģ abandone edilir (RRS 35) Zaman sınırı içinde bitiremeyen yatlar FiniĢ Yapmadı (DNF) puanı alacaktır. Bu, RRS 35 ve EK A4 ve A5 i değiģtirir YarıĢ Kurulu gerekli gördüğü takdirde zaman sınırını uzatma yetkisine sahiptir. Bu durum bir düzeltme isteği nedeni olamaz HAZĠRAN 2014 tarihleri arasında yapılacak olan REGATTA Süresince gün batımı saati 20:25 olarak kabul edilecektir. 16 PROTESTOLAR VE DÜZELTME ĠSTEKLERĠ 16.1 Protesto verme niyetinde olan bir yat diğer yat/yatları mümkün olan ilk fırsatta (derhal) aģağıdaki Ģekilde bilgilendirecektir. I. Protestosu yarıģ alanında kendisinin dahil olduğu veya gördüğü bir olayı ilgilendiriyorsa; a) protesto edeceği yat/yatlara mümkün olan ilk fırsatta (derhal) PROTESTO diye seslenecek, b) VHF Kanal 71 den anons edecek; c) ısrarlı bir Ģekilde protesto (kırmızı) bayrağını gösterecektir. Bayrak göstermesi gereken bir yat, bunu yarıģı bitirene kadar sürdürecektir (RRS 61.1a değiģik Ģekli). d) Protesto etmek niyetindeki yat, finiģ yaptıktan hemen sonra finiģ hattındaki YarıĢ Kuruluna, tasdik alıncaya kadar protesto vermeye niyet ettiği yat/yatları bildirecek ve çekili protesto bayrağını gösterecektir (RRS 61.1 değiģik Ģekli). II. Herhangi bir baģka nedenle protesto verecek olan bir yat, karaya döner dönmez protesto etme niyetinde olduğu yatı/yatları bilgilendirecektir Protesto vermeye niyetli bir yat, yarıģa devam edemez ve finiģ yapamaz/terk ederse YarıĢ Kurulu finiģ botunu mümkün olan kısa süre içinde VHF Kanal 71 den haberdar edecektir (RRS 61.1a değiģik Ģekli) Protesto formları yarıģ sekreterliğinden temin edilecektir. Protesto ve Düzeltme Ġstekleri protesto zaman sınırı içinde verilecektir Protesto zaman sınırı YarıĢ Kurulu botunun marinaya varmasından sonraki 30 dakikadır. (RRS 61.3 ve 62.2 değiģikliği) DuruĢma ilanları, yarıģçıları, taraf oldukları veya Ģahit olarak çağrıldıkları duruģmalar için bilgilendirmek üzere, protesto zaman sınırından itibaren 15 dakika içinde asılacaktır. DuruĢmalar YarıĢ Sekreterliğinde yapılacaktır RRS 61.1(b) uyarınca yatları bilgilendirmek üzere YarıĢ Kurulu veya Protesto Kurulu tarafından verilen protestolar ilan edilecektir 16.7 YarıĢ Talimatı Madde 10.5, 10.8, 18.2 ve 22 ihlali bir yat tarafından protesto verilmesine neden olmayacaktır. Bu, RRS 60.1(a) yı değiģtirir DuruĢmadaki taraf, kararın kendisine bildirilmesinden en geç 1 saat içinde duruģmanın tekrar açılmasını isteyebilir. YarıĢların son günü, duruģmanın tekrar açılma zaman sınırı en geç kararların ilanından sonraki 15 dakikadır (RRS 66 değiģik Ģekli) Protesto, düzeltme ve duruģmanın yeniden açılması talebi ücreti 50 Euro dur, protestonun geçerli ve verenin haklı olması veya düzeltme isteğinin kabul edilmesi durumunda ücret iade edilir. Aksi durumda protesto ücreti iade edilmez Ölçü Protestoları Protesto eden ve edilen yatlar; ölçüm masraflarını (ölçücü ve yeni sertifika gibi) önceden yatıracaktır. Kazanan tarafın yatırdığı para iade edilecektir. Protesto edilenin ölçüm masraflarını ödememesi halinde protestoyu kaybetmiģ sayılacaktır. 17 PUANLAMA, YARIġ SAYISI VE ÖDÜLLER 17.1 Tarifler: Her yarıģta bir yatın derecesi, düzeltilmiģ zamana göre sırasının (sıralama küçük zamandan büyük zamana göre artar) varsa cezalarından sonraki düzeltilmiģ sırasıdır Puanlama her sınıf için ayrı ayrı yapılır Puanlamaya esas olacak yat sayısı kayıtları kabul edilen yatların sayısıdır. 4

5 17.2 Puanlama: RRS A4, Az Puan Sistemi kullanılacaktır DNS, OCS, DNF, RAF, DNC, DSQ, DNE ve DGM olan yatlar kaydı kabul edilen yat sayısının alacağı puandan 1 fazla puan alır YarıĢ sayısı: Dört yarıģ planlanmıģtır. YarıĢ atma yoktur Toplamda en az puan alan yat kazanacaktır Berabere kalma halinde eģitlik RRS A8 e göre bozulur 17.4 Ödüller: Her yarıģ sonucunda, her sınıfın birincisi ödüllendirilecektir Tüm yarıģların sonucunda her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. 18 DEKLARASYON 18.1 YarıĢ bitirme deklarasyonu verme zorunluluğu yoktur Bir dönüģ Cezası veya Ġki DönüĢ Cezası yapmıģ yatlar veya yarıģtan çekilmiģ yatlar bu hususları ile ilgili deklarasyon formlarını protesto zamanı içinde doldurup imzalayarak yarıģ sekreterliğine vereceklerdir. Aksine hareket, dönüģ cezasının yapılmadığı anlamı taģıyacaktır. YarıĢı terk eden bir yat ilk fırsatta VHF Kanal 71 den sınıf renk ve numarası ile YarıĢ Kurulunu bilgilendirecektir. 19 EKĠP SINIRLAMASI 19.1 Tüm sınıflar için üst ekip sınırlaması yoktur, ancak her yatta minimum 3 kiģi olacaktır Kayıt Formlarında belirtilen ekip listelerinde değiģiklik varsa değiģiklikler en geç ilan edilen uyarı saatinden bir saat önce YarıĢ Sekreterliğine / YarıĢ Kuruluna yazılı olarak bildirilecektir. Yatta ekip listesinde adı olmayan yarıģçı tespit edildiğinde bu Protesto Kurulu tarafından diskalifikasyon (DSQ) nedenidir Kayıt veren yat sahipleri ya da kaptanları baģka bir yatta yarıģamazlar. Bu durum, her iki yat (yat sahibinin yatı ile yarıģtığı yeni yat) için Protesto Kurulu tarafından diskalifikasyon (DSQ) nedenidir. 20 EKĠPMAN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ 20.1 YarıĢ Kurulu tarafından onaylanmadıkça hasar görmüģ veya kaybolmuģ ekipmanın yerine baģka ekipman kullanılmasına izin verilmeyecektir. Yerine koyma istekleri mümkün olan ilk fırsatta yazılı olarak verilecektir YarıĢacak bütün teknelerde en çok 2 ana yelken bulunabilecek ve yelken yarıģ süresi içinde sadece kullanılamayacak Ģekilde hasar görmesi halinde değiģtirilebilecektir. Bu durumda ilgili tekne, VHF Kanal 71 den YarıĢ Kuruluna ön bilgi vermek, karaya döndüğünde yazılı olarak bildirmek ve hasarlı yelkenini YarıĢ Kurulunun kontrolüne sunmak zorundadır. Aksine tutumlarda, YarıĢ Kurulunun talebi ile Juri tarafından bir duruģma sonunda ceza verilebilir Furling tenzilatı kullanan teknelerde ikinci bir ön saha yelkeninin (head sail) (fırtına ve ağır hava floku hariç) bulundurulmasına müsaade edilmemektedir Yatlar, UNCL/RORC a deklare edilmeyen spinaker, whisker veya benzeri gönder kullanamazlar. 21 ÖLÇÜM VE DENETLEMELER 21.1 Ölçücü talep edilmesi halinde MIYC tarafından temin edileceklerdir Yatlar, yarıģtan önce veya sonra herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutulabilirler Yat sahibi, teknesini ölçüldüğü hali ile muhafaza etmekle yükümlüdür. Protesto edilsin veya edilmesin bir yatın kontrolu esnasında herhangi bir TCC artması tespit edildiğinde bu yat Protesto Kurulu tarafından cezalandırılır. 22 ÇÖP ATILMASI Yatlar, suya çöp atmayacaklardır. 23 KARAYA ÇEKME SINIRLAMALARI YarıĢ Kurulundan önceden yazılı olarak alınan izin dıģında yatlar Regatta süresince karaya çekilmeyecektir. 24 DALGIÇ EKĠPMANI VE PLASTĠK HAVUZLAR Ġlk yarıģın hazırlık iģareti ile Regattanın bitiģi arasında, yatlar etrafında sualtı nefes alma aygıtı ve plastik havuzlar veya benzerleri kullanılmayacaktır. 25 TELSĠZ ĠLETĠġĠMĠ 25.1 YarıĢlar süresince, yatlarda VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarıģlar süresince açık olması Ģarttır. 5

6 25.2 Yatlar yarıģ süresince telsizle özel gönderme ve alma yapmayacaklar, bu kısıtlama cep telefonları için de geçerlidir. Bütün yatlar VHF Kanal 71 de kalacaklardır. Bu kanallarda yarıģla veya herhangi bir yatın güvenliği ile ilgili olmayan Ģahsi konuģmalar yapılırsa, bu yatın diskalifiye (DSQ) edilmesine neden olabilir. 26 SORUMLULUK 26.1 Yelken yarıģları tehlikeli olabilir. YarıĢçılar regattaya tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. RRS 4 YarıĢma Kararı - "Bir teknenin bir yarıģa katılma kararı veya yarıģa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir Bu yarıģları düzenleyen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü temsilcileri, Rodos Açıkdeniz Yatçılık Kulübü temsilcileri, Sponsorları, YarıĢ Kurulu ve Protesto Kurulu, yarıģlarda veya bunlara ait çalıģmalarda, yarıģ talimatları, yarıģ rotası ve alınan kararlardan yatlara, yarıģanlara, skipper veya ekibe dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklar için hiçbir sorumluluk taģımaz. Özellikle yat sahipleri ve sorumlu kiģileri; a) Ekiplerinin tüm sorumluluğunu (sigorta dahil) ve yatların denize dayanıklılığı ile emniyetli seyir sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmemek, yarıģa devam edip etmemek sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu, b) YarıĢın, YarıĢ Talimatı 1. Maddede yazılı kurallarla idare edileceğini, bu kurallara uygun olarak verilen cezaları ve her hangi bir iģlemi ve duruģmanın yeniden açılması iģleminin yukarıdaki kurallar içinde saklı kalması Ģartı ile ve bu kurallara göre verilecek kesin kararı ve bu kesin kararlarla ilgili olarak kurallarda öngörülmeyen adli makamlara veya mahkemeye baģvurmamayı kabul ederler. c) Bu sorumlulukları gereğince her yarıģın startından önce ekiplerinin dikkatini çekerler. d) YarıĢ kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan ederler. Kayıt veren her yat bu sorumlulukları kabullenmiģ sayılır. 27 SĠGORTA YarıĢlara katılan tüm tekneler, tekne ve yarıģçıları kapsayan üçüncü Ģahıs mali mesuliyet sigortasına sahip olacaktır. Katılımcıların mevcut poliçelerinin bu yönde kapsama sağladığını kontrol etmeleri ve gerekiyorsa ilgili ekleri sigortalarına ilave etmeleri kendi sorumluluklarındadır. EKLER : EK A Rotalar YARIġ KURULU 20 Haziran 2014, 10:00 6

2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI

2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 2014 Marina Yacht Club Famous Cup Genel Yarış Talimatı 1.2. Uluslararası Yelken Federasyonu

Detaylı

YARIŞ İLANI -1- 1. UYGULANACAK KURALLAR

YARIŞ İLANI -1- 1. UYGULANACAK KURALLAR 44. DENİZ KUVVETLERİ KUPASI 2015 ERTUĞRUL AÇIK DENİZ YAT YARIŞI (07-13 Ağustos 2015) 1.Etap: Sadun BORO Etabı (07-09 Ağustos 2015) 2.Etap: Deniz Bank Etabı (10-13 Ağustos 2015) 1. UYGULANACAK KURALLAR

Detaylı

Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI

Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI 16 MAYIS 2015 İSTANBUL 1 Uygulanacak Kurallar 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 95 MOTOKROS BRANŞI KURALLARI 96 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 97 Sorumluluk... 99 Güvenlik Önlemleri... 100 1 Sportif Yönetmelik... 101 1.1

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı ENDURO BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı ENDURO BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 133 ENDURO BRANŞI KURALLARI 134 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 135 Sorumluluk... 137 1 Sportif Yönetmelik... 139 1.1 Giriş... 139 1.2 Resmi

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI Ġçindekiler Genel Hükümler 4 Sorumluluk 4 Güvenlik Önlemleri 5 1 Sportif Yönetmelik 6 1.1 Giriş 6 1.2 Organizatörler 6 1.3 Resmi Görevliler 7

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI Kitaba Ulaşmak İçin Barkodu Taratınız. Genel Hükümler 4 Sorumluluk 4 1 Sportif Yönetmelik 5 1.1 Giriş 5 1.2 Resmi Görevliler 5 1.2.1 Genel Direktör

Detaylı

TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1

TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1 TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1 1. Yarış sekreterliği, Türkiye Yelken Federasyonu(TYF) İstanbul ofisidir. Adres: Cavit Çıtak Sok. Ceritoğlu Apt. No:3/1 Kalamış Kadıköy/İstanbul Tel: 0

Detaylı

2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI. Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI

2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI. Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI 2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI TOSFED Onay numarası : 2015/2105-AMOKY.02 TOSFED Onay Tarihi : 2 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON

Detaylı

2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014

2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014 2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014 1- TOSFED OTOKROS KUPASI TOSFED Otokros Kupası Kuralları nda ilan edildiği şekliyle Kupa ya dahil yarışmalardan aldığı puanlarla kategorilerinde sezon sonunda

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF LİGİ ETAP BÜLTENİ (AÇIK) 12-14 HAZİRAN /2015. NİLÜFER / BURSA (5. Etap) BÜLTEN NO : 5.

TÜRK HAVA KURUMU TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF LİGİ ETAP BÜLTENİ (AÇIK) 12-14 HAZİRAN /2015. NİLÜFER / BURSA (5. Etap) BÜLTEN NO : 5. TÜRK HAVA KURUMU TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF LİGİ ETAP BÜLTENİ (AÇIK) 12-14 HAZİRAN /2015 NİLÜFER / BURSA (5. Etap) BÜLTEN NO : 5 Ankara 2015 1. ŞAMPİYONANIN MAKSADI Türk ve diğer ülkelerden yamaç paraşütü

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI 2012 TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OTOMOBĠL SPORLARI FAALĠYETLERĠNĠN DÜZENLENMESĠNE DAĠR ORGANĠZASYON TALĠMATNAMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU < Mal Alımı için ihale ilanı < Özel Pen PVC Alüminyum Demir Doğrama Temizlik ĠnĢaat Nakliye San. Tic.

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tağaç Ağaç Sanayi Ticaret Anonim ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası 1. Ekler listesi SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve

Detaylı

TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Yarışma Talimatnamesi. Serbest Dalış Teknik Kurulu SDTK

TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Yarışma Talimatnamesi. Serbest Dalış Teknik Kurulu SDTK TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Yarışma Talimatnamesi Serbest Dalış Teknik Kurulu SDTK Bu dokuman, SDTK tarafından Türkiye de yapılan Serbest Dalış yarışmalarını CMAS kuralları çerçevesinde

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM

Detaylı

2014 TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI 06.01.2014

2014 TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI 06.01.2014 2014 Mahalli Drift Kuralları 2014 TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI 06.01.2014 1.1 TOSFED Drift Kupası 122 TOSFED, Türkiye de Drift Yarışmalarının yapılması için, Otomobil Sporları Yarışma Genel Kuralları

Detaylı

2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014

2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014 2014 TOSFED Oto-Drag Kupası Kuralları 2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014 1.1 TOSFED Oto-Drag Kuralları 136 TOSFED, Türkiye de TOSFED Oto-Drag Yarışmalarının yapılması için, Otomobil Sporları Yarışma

Detaylı

2011 ULUSAL PİST TALİMATI 11.02.2011

2011 ULUSAL PİST TALİMATI 11.02.2011 1- TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI Türkiye Pist Grup Şampiyonaları Ulusal Pist Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Pist Şampiyonası na dahil yarışmalardan aldığı puanlarla gruplarında sezon sonunda en

Detaylı

2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 30.İSOK İSTANBUL RALLİSİ 4 5 TEMMUZ 2009 EK YÖNETMELİK ASN ONAY NO : 2009/0906 TRŞ.3 ASN ONAY TARİHİ :

2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 30.İSOK İSTANBUL RALLİSİ 4 5 TEMMUZ 2009 EK YÖNETMELİK ASN ONAY NO : 2009/0906 TRŞ.3 ASN ONAY TARİHİ : 2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 30.İSOK İSTANBUL RALLİSİ 4 5 TEMMUZ 2009 EK YÖNETMELİK ASN ONAY NO 2009/0906 TRŞ.3 ASN ONAY TARİHİ İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ONUR KOMİTESİ 2.3

Detaylı

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU HAKEM DÖRDÜNCÜ HAKEM VE GÖZLEMCĠ EL KĠTABI

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU HAKEM DÖRDÜNCÜ HAKEM VE GÖZLEMCĠ EL KĠTABI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU Başkan : Yıldırım DEMİRÖREN MHK Başkanı : Zekeriya ALP Telefon : 0 212 362 24 84 Faks : 0 212 323 49 50 Adres : İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. No:45 Kat:2 İstinye - İSTANBUL Internet

Detaylı