MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ. 22. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI. 29 Ekim - 4 Kasım 2011 MARMARĠS TÜRKĠYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ. 22. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI. 29 Ekim - 4 Kasım 2011 MARMARĠS TÜRKĠYE"

Transkript

1 MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 22. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI 29 Ekim - 4 Kasım 2011 MARMARĠS TÜRKĠYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun Yelken YarıĢ Kuralları IRC 2011 Kuralları, Bölüm A, B, C 1.3 ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği Tüm yarıģlar Kategori 4 dür. 1.4 ISAF Yönetmelik 20 (Reklam Kodu) 1.5 Uluslararası Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü (IRPCAS).GüneĢin batıģı ve doğuģu saatleri arasında denizde çatıģmayı önleyen uluslararası hükümler RRS Bölüm 2 kurallarının yerini alır. 1.6 YarıĢ Ġlanı, bu YarıĢ Talimatı, varsa Ek YarıĢ Talimatları 1.7 Milli Otoritenin talimatları uygulanmayacaktır 1.8 Yukarıdaki yazılı talimatlar arasında çeliģki olması durumunda bu talimat, varsa tarih sırasına göre YarıĢ Ek Talimatları üstünlük taģır. Lisanlar arasında çeliģki olduğu takdirde Ġngilizce metin öncelik kazanacaktır. 2 YARIġÇILARA DUYURULAR 2.1 YarıĢçıları ilgilendiren duyurular YarıĢ Sekreterliği önündeki resmi ilan panolarına asılacaktır. Bu Ģekilde yapılan duyurular tüm yarıģçılara yapılmıģ Resmi Duyuru niteliği taģıyacaktır. Resmi ilan panosunun gerekli zamanlarda incelenmesi her yarıģçının kendi sorumluluğundadır 2.2 YarıĢ Sekreterliği MIYC ofisinde kurulacaktır. 3 YARIġ TALĠMATINDA DEĞĠġĠKLĠK 3.1 YarıĢ Talimatında değiģiklikler ait olduğu günün programlanmıģ ilk uyarı iģareti saatinden en az iki saat önce resmi ilan panosuna asılacak olup her tekneye verilmeyecektir (RRS 25 değiģikliği). YarıĢ programında yapılacak değiģiklikler ise uygulamaya gireceği günden bir gün evvel 20:00 ye kadar ilan edilecektir. 3.2 Sözlü değiģiklikler su üstünde verilebilir. YarıĢ Kurulu uyarı iģaretinden önce gerekli gördüğü değiģiklikleri VHF Kanal 71 den duyurarak yapabilir (RRS 90.2c). Bu durum bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 4 KIYIDAN VERĠLEN ĠġARETLER Marina içindeyken YarıĢ Kurulu botundan (katamaran) iģaretler verilecek, bunun dıģında kıyıdan iģaret verilmeyecektir. 5 YARIġLARIN PROGRAMI 5.1 YarıĢların programı ve ilk sınıfın uyarı iģareti saatleri aģağıdaki gibidir. 31 Ekim 2011 YarıĢ 1: Ġlk sınıfın uyarı iģareti saati 11:50 1 Kasım 2011 YarıĢ 2: Ġlk sınıfın uyarı iģareti saati 10:20 2 Kasım 2011 YarıĢ 3: Ġlk sınıfın uyarı iģareti saati * 3 Kasım 2011 YarıĢ 4: Ġlk sınıfın uyarı iģareti saat 10:50 4 Kasım 2011 YarıĢ 5: Ġlk sınıfın uyarı iģareti saat 10:50 * YarıĢ 3 ün yapılıp yapılmayacağına YarıĢ 2 nin tamamlanma saatine göre YarıĢ Kurulu karar verecektir. YarıĢın yapılması halinde ilk sınıfın uyarı iģareti saati 2 Kasım günü en geç saat 08:30 a kadar ilan tahtasında ilan edilecektir. YarıĢın yapılmaması düzeltme isteği nedeni olamaz. 5.2 Regattanın son gününde (4 Kasım 2011) saat 13:00 dan sonra uyarı bayrağı/iģareti verilmeyecektir. Ġlk sınıf/sınıflar için süresi içinde uyarı iģareti veriģlmiģ ise diğer sınıfların uyarı iģaretleri 13:00 ı geçse bile verilmeye devam edilebilir. 5.3 Tüm yarıģlar için 30 Ekim 2011 günü saat 18:30 da skipper brifingi yapılacaktır. 5.4 Rüzgar 40 knot ve daha üstü süratte eserse, YarıĢ Kurulu start vermeme, kısa rota ile yarıģı bitirme, yarıģı abandone etme yetkisine sahiptir. Bu bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 1

2 6 SINIFLAR VE HANDĠKAP SĠSTEMĠ 6.1 YarıĢlar IRC ve IRC CHARTER olmak üzere iki ana sınıfta yapılacaktır. 6.2 IRC Sınıfları IRC 1 : TCC ve üstü IRC 2 : TCC IRC 3 : TCC IRC 4 : TCC ve altı 6.3 IRC CHARTER Sınıfları IRC CHARTER 1 : TCC ve üstü IRC CHARTER 2 : TCC IRC CHARTER 3 : TCC IRC CHARTER 4 : TCC ve altı 6.4 Tüm sınıflar için de zamana göre zaman, CT = ET x TCC uygulanacaktır. CT = DüzeltilmiĢ Zaman ET = YarıĢta Geçen Zaman TCC = Zaman Düzeltici (IRC Ratingi) 7 SINIF/UYARI BAYRAKLARI 7.1 YarıĢlara katılan tüm tekneler ayrıldıkları sekiz farklı sınıfta, sınıf/uyarı bayraklarının rengine göre tespit edilirler. 7.2 Her sınıf için sınıf /uyarı bayrakları aģağıdaki gibidir. IRC 1 KIRMIZI flama IRC 2 MAVĠ flama IRC 3 LACĠVERT flama IRC 4 BEYAZ flama IRC CHARTER 1 YEġĠL flama IRC CHARTER 2 SARI flama IRC CHARTER 3 MOR flama IRC CHARTER 4 SĠYAH-PEMBE flama 7.3 Sınıflar YarıĢ Kurulu tarafından oluģturulacak olup bunlar kesindir, itiraz edilemez. 7.4 Her sınıftaki tekneler yarıģlar süresince kendilerine verilen numaraları ve stikerleri teknelerinin baģ kısmının her iki tarafına okunacak Ģekilde asmalıdırlar. Sınıf flamalarını da kıç ıstralyaya bağlayacaklardır. Sponsor flamalarını ve/veya stikerleri görünebilecek bir yere asmalıdırlar. EK-B de bayrak/flama ve numaraların yerleri gösterilmektedir. Numaralarını, flamalarını, stikerlereini ve sponsor flamalarını asmayan tekneler Protesto Kurulu tarafından cezalandırılabilirler. 7.5 Protesto ve sınıf flaması ile sponsor flamaları dıģında yarıģlar süresince baģka hiçbir bayrak/fors (milli bayrak dahil) asılamaz. 7.6 Yelkenler üzerinde ulusal otoritenin verdiği harf ve rakamları bulundurma zorunluluğu yoktur (RRS 77 değiģikliği). 8 ROTALAR 8.1 YarıĢlar için Ģamandıraların numara ve yaklaģık yerleri EK - A rotalarda gösterilmektedir. 8.2 YarıĢ Kurulu günün rotasını VHF Kanal 71 den duyuracak ve rotanın kod bayrağını (YarıĢ Talimatı madde 8.3 de gösterilen) YarıĢ Kurulu botuna toka edecektir. Duyuruların alınmaması düzeltme isteği nedeni olamaz. 8.3 YarıĢ (Orsa - Pupa Üçgen Rota YarıĢları) Rotaları: Orsa Pupa Üçgen Rota YarıĢlarında aģağıda belirtilen rotalar uygulanacaktır. AYDIN (A) ROTASI (1) START FĠNĠġ(2) (ġamandralar sancakta bırakılacak) BURAK (B) ROTASI (3) START FĠNĠġ(1) (ġamandralar sancakta bırakılacak) CEMAL (C) ROTASI (2) START FĠNĠġ(3) (ġamandralar sancakta bırakılacak) DENĠZ (D) ROTASI (1) START FĠNĠġ(3) (ġamandralar iskelede bırakılacak) ENGĠN (E) ROTASI (2) START FĠNĠġ(1) (ġamandralar iskelede bırakılacak) FELENK (F) ROTASI (3) START FĠNĠġ(2) (ġamandralar iskelede bırakılacak) 8.4 YarıĢ 2 (Coğrafi Rota YarıĢı ) Rotası: START (Yılancık Adası güneyinden geçilecek) (1) SANCAKTA (2) SANCAKTA (3) SANCAKTA (4) SANCAKTA - FĠNĠġ 2

3 8.5 YarıĢ 3 (Coğrafi Rota YarıĢı ) Rotası: Tüm IRC sınıfları için: START (2) ĠSKELEDE (3) ĠSKELEDE (1) SANCAKTA FĠNĠġ Tüm IRC CHARTER sınıfları için: START (1) ĠSKELEDE (3) ĠSKELEDE- (1) SANCAKTA - FĠNĠġ 9 ġamandralar 9.1 YarıĢlarda sarı ve turuncu Ģamandıralar kullanılacaktır. Üzerinde numara olmaması veya farklı numara olması düzeltme isteği nedeni olamaz. 9.2 ġamandıralar gün batımından sonra ıģıklandırılacaktır. 10 START 10.1 YarıĢ Kurulu botu ve görevli botlar RC bayrağı taģıyacaktır Start hattı YarıĢ Kurulu botundaki turuncu bayrak taģıyan gönder ile Ģamandıra arasıdır. ġamandıranın konumu aģağıdaki gibi olacaktır: -YarıĢ 1, 4 ve 5 için; Koyiçi YarıĢ Rotaları kartında belirtildiği gibi. -YarıĢ 2 ve 3 için: hattın SANCAK tarafında YarıĢların baģlaması RRS 26 nın değiģtirilmiģ Ģekli uyarınca yapılacaktır. Bütün yarıģlar için sınıfların startları 10 dakika aralıklarla verilecektir ve her sınıfın start iģareti bir sonraki sınıfın uyarı iģareti olacaktır YarıĢ iģaretleri aģağıdaki gibi olacaktır. Uyarı ĠĢareti: Sınıf bayrağı toka + 1 seda Hazırlık iģareti: Kod bayrağı P veya I toka + 1 seda 1 dakika iģareti Kod bayrağı P veya I arya + 1 seda Start iģareti: Sınıf bayrağı arya + 1 seda 10.5 YarıĢ 1, 3, 4 ve 5 için startların sırası aģağıdaki gibi olacaktır. ZAMAN SINIF BAYRAĞI KOD BAYRAĞI SINIF BAYRAĞI SONUÇ P veya I -10 DK KIRMIZI VE MAVĠ FLAMA TOKA DK -- TOKA DK ARYA 0 YEġĠL VE SARI FLAMA TOKA -- KIRMIZI VE MAVI FLAMA ARYA 1. START + 5 DK -- TOKA DK -- ARYA +10 DK LACĠVERT VE BEYAZ FLAMA TOKA -- YEġĠL VE SARI FLAMA ARYA 2. START +15 DK -- TOKA DK -- ARYA +20 DK MOR VE SĠYAH/PEMBE FLAMA -- LACĠVERT VE BEYAZ FLAMA ARYA 3. START TOKA +25 DK TOKA +29 DK ARYA +30 DK MOR VE SĠYAH/PEMBE FLAMA ARYA 4. START YarıĢ 2 için startların sırası aģağıdaki gibi olacaktır. ZAMAN SINIF BAYRAĞI KOD BAYRAĞI SINIF BAYRAĞI SONUÇ P veya I -10 DK MOR VE SĠYAH/PEMBE FLAMA TOKA - 5 DK -- TOKA DK ARYA 0 LACĠVERT VE BEYAZ FLAMA TOKA -- MOR VE SĠYAH/PEMBE FLAMA 1. START ARYA + 5 DK -- TOKA DK -- ARYA +10 DK YEġĠL VE SARI FLAMA TOKA -- LACĠVERT VE BEYAZ FLAMA ARYA 2. START +15 DK -- TOKA DK -- ARYA +20 DK KIRMIZI VE MAVĠ FLAMA TOKA -- YEġĠL VE SARI FLAMA ARYA 3. START +25 DK TOKA +29 DK ARYA +30 DK -- KIRMIZI VE MAVĠ FLAMA ARYA 4. START 3

4 10.6 Bütün tekneler kendi sınıflarının uyarı iģareti verilene kadar start çizgisinin en az 100 m gerisinde/uzağında olmalıdır. Bu kuralı büyük ölçüde ihlal eden tekneleri YarıĢ Kurulu protesto edebilir Her tekne starttan önce start hattındaki YarıĢ Kurulu botunun yakınına gelerek numarasını yazdıracaktır Kendi start iģaretinden 15 dakika sonra start eden bir tekne duruģmasız START ETMEDĠ (DNS) puanı alacaktır. Bu RRS A4 ve A5 i değiģtirir HAZIRLIK ĠġARETĠ VERĠLDĠĞĠ ANDAN ĠTĠBAREN tekneler makinelerini stop etmelidir YarıĢ Kurulu botu start ve finiģ hatlarında hava Ģartları ve teknik nedenlerden dolayı mevkiini muhafaza etmek için makine çalıģtırabilir. Bu bir düzeltme isteği nedeni olamaz Hiçbir tekne demirini günün ilk uyarı iģaretinden ile yarıģı bitirmesine kadar geçen sürede loçada bulundurmayacaktır. Ancak demir ve zincir teknede muhafaza edilecektir. 11 GERĠ ÇAĞIRMA 11.1 Ferdi Geri Çağırma: Eğer bir teknenin, start iģaretinde gövdesinin, ekibinin veya ekipmanının herhangi bir parçası start hattının rota tarafında ise veya RRS 30.1 e uyması gerekiyorsa YarıĢ Kurulu derhal X Kod Bayrağını bir seda iģareti ile toka edecektir (RRS 29.1). Ayrıca YarıĢ Kurulu VHF Kanal 71 den bu teknelerin borda (stiker)/sınıf numaralarını yayınlamaya çalıģacaktır. Bu yayını yapamamak veya zamanında yapamamak düzeltme isteği için bir neden olmayacaktır. Bu durum RRS 62.1(a) yı değiģtirir. YarıĢ Kurulunun telsiz duyuruları, dıģ yardım sayılmayacaktır Genel Geri Çağırma: Bir start iģaretinde YarıĢ Kurulu, start hattının rota tarafında olan veya RRS 30 un uygulandığı tekneleri belirleyemezse, veya start uygulamasında bir yanlıģlık olmuģsa, YarıĢ Kurulu 1. Tekrar Flamasını toka ederek ve iki seda iģaretiyle genel geri çağırma yapabilir (RRS 29.2)]. Bu durum VHF Kanal 71 den ilan edilecektir. 1. Tekrar Flaması aģağıdaki Ģekilde arya edilecektir: Geri çağırma programlanan BĠRĠNCĠ, ĠKĠNCĠ ve 3. sınıfın startında olduğu zaman - izleyen sınıfın hazırlık iģaretinde (RRS 29.2 değiģikliği) Geri çağırma programlanan 4. sınıfın startında olduğu zaman - bir kaç dakika sonra Geri çağrılan sınıf(ların) yeni start iģlemleri programdaki tüm start iģlemlerinden sonra baģlayacaktır. (Kendisinden önce de geri çağrılan sınıf(lar) varsa onların yeni startından sonra) Yenilenecek startların Uyarı ĠĢaretleri aģağıdaki Ģekilde verilecektir: Geri çağrılan sınıf(lar) programdaki birinci, ikinci veya üçüncü sıradaki start edecek sınıf(lar) olması durumunda bir önceki start iģareti sırasında Geri çağrılan sınıf(lar) programdaki dördüncü start edecek sınıf(lar) olması durumunda 1. Tekrar Flamasının aryasından 1 dakika sonra 11.3 Duyuruların yapılmaması veya alınmaması düzeltme isteği nedeni olamaz. 12 STARTTAN SONRA KISALTMA VEYA ABANDONE 12.1 Start iģaretinden sonra YarıĢ Kurulu, sınıfı tanımlayan bayrak ile birlikte S kod bayrağını (iki seda iģareti ile) toka ederek rotayı kısaltabilir. Bütün sınıflar için rota kısaltması yapılacaksa sınıf bayrakları çekilmeyecektir. (RRS 32) 12.2 Rota kısalması veya yarıģın abandone edilmesi düzeltme isteği nedeni olamaz. 13 FĠNĠġ 13.1 FiniĢ hattı, YarıĢ Kurulu botundaki turuncu bayrak taģıyan gönder ile Ģamandıra arasındaki olacaktır. ġamandıranın konumu aģağıdaki gibi olacaktır: -YarıĢ 1, 4 ve 5 için; Koyiçi YarıĢ Rotaları kartında belirtildiği gibi. -YarıĢ 2 ve 3 için: hattın ĠSKELE tarafında YarıĢ Kurulu kısaltılmıģ bir rota iģaret ederse finiģ hattı, bir dönüģ Ģamandırası ile YarıĢ Kurulu botundaki S kod bayrağı toka edilmiģ gönder arasında olacaktır. 14 CEZA SĠSTEMLERĠ 14.1 YarıĢırken RRS Bölüm 2 kuralını ihlal eden bir tekne, Ġki-DönüĢ Cezası veya RRS 31 i ihlal eden bir tekne Bir- DönüĢ Cezası kullanabilir. Olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaģtıktan sonra, bir tekne derhal bir tramola ve bir kavançadan oluģan dönüģler Ģeklinde, aynı yönde gerekli sayıda dönüģ yaparak Bir -DönüĢ veya Ġki-DönüĢ Cezası kullanır (RRS 44.1 ve 44.2) 14.2 Protesto Kurulu, kural ihlallerinde bir tekneyi diskalifiye edebilir, yarıģta geçen zamana ekleme yapabilir. 4

5 15 ZAMAN SINIRI 15.1 Zaman sınırı YarıĢ 1, 4 ve 5 için 5 saat, YarıĢ 2 için 10 saat YarıĢ 3 için 7 saattir Verilen süreler içinde hiçbir tekne yarıģı bitiremezse yarıģ abandone edilir (RRS 35) Zaman sınırı içinde bitiremeyen tekneler FiniĢ Yapmadı (DNF) puanı alacaktır. Bu, RRS 35 ve EK A4 ve A5 i değiģtirir YarıĢ Kurulu gerekli gördüğü takdirde zaman sınırını uzatma yetkisine sahiptir. Bu durum VHF kanal 71 den anons edilecektir. Bu durum bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 16 PROTESTOLAR VE DÜZELTME ĠSTEKLERĠ 16.1 Protesto verme niyetinde olan bir tekne diğer tekne/tekneleri mümkün olan ilk fırsatta (derhal) aģağıdaki Ģekilde bilgilendirecektir. I. Protestosu yarıģ alanında kendisinin dahil olduğu veya gördüğü bir olayı ilgilendiriyorsa; a) protesto edeceği tekne/teknelere mümkün olan ilk fırsatta (derhal) PROTESTO diye seslenecek, b) VHF Kanal 71 den anons edecek; c) ısrarlı bir Ģekilde protesto (kırmızı) bayrağını gösterecektir. Bayrak göstermesi gereken bir tekne, bunu yarıģı bitirene kadar sürdürecektir (RRS 61.1a değiģik Ģekli). d) Protesto etmek niyetindeki tekne, finiģ yaptıktan hemen sonra finiģ hattındaki YarıĢ Kuruluna, tasdik alıncaya kadar protesto vermeye niyet ettiği tekne/tekneleri bildirecek ve çekili protesto bayrağını gösterecektir (RRS 61.1 değiģik Ģekli). II. Herhangi bir baģka nedenle protesto verecek olan bir tekne, karaya döner dönmez protesto etme niyetinde olduğu tekneyi/tekneleri bilgilendirecektir Protesto vermeye niyetli bir tekne, yarıģa devam edemez ve finiģ yapamaz/terk ederse YarıĢ Kurulu finiģ botunu mümkün olan kısa süre içinde VHF Kanal 71 den haberdar edecektir (RRS 61.1a değiģik Ģekli) Protesto formları yarıģ sekreterliğinden temin edilecektir. Protesto ve Düzeltme Ġstekleri protesto zaman sınırı içinde verilecektir Protesto zaman sınırı YarıĢ Kurulu botunun marinaya varmasından sonraki 30 dakikadır. (RRS 61.3 ve 62.2 değiģikliği). YarıĢ 2 için protesto zaman sınırı, YarıĢ 3 yapıldığı takdirde, bu yarıģın zaman sınırı ile aynıdır. YarıĢ 3 yapılamaz ise YarıĢ 2 protesto zaman sınırı 2 Kasım 2011 günü saat 13:00 a kadardır. YarıĢın yapılıp yapılmayacağı belli olur olmaz YarıĢ Kurulu protesto zaman sınırını ilan tahtasında duyuracaktır DuruĢma ilanları, yarıģçıları, taraf oldukları veya Ģahit olarak çağrıldıkları duruģmalar için bilgilendirmek üzere, protesto zaman sınırının bitiminden itibaren 15 dakika içinde asılacaktır. DuruĢmalar YarıĢ Sekreterliğinde yapılacaktır RRS 61.1(b) uyarınca tekneleri bilgilendirmek üzere YarıĢ Kurulu veya Protesto Kurulu tarafından verilen protestolar ilan edilecektir 16.7 YarıĢ Talimatı Madde 10.7, 10.8, 18.2 and 22 ihlali bir tekne tarafından protesto verilmesine neden olmayacaktır. Bu, RRS 60.1(a) yı değiģtirir DuruĢmadaki taraf, kararın kendisine bildirilmesinden en geç 1 saat içinde duruģmanın tekrar açılmasını isteyebilir. YarıĢların son günü, duruģmanın tekrar açılma zaman sınırı en geç kararların ilanından sonraki 15 dakikadır (RRS 66 değiģik Ģekli) Protesto Kurulu kararları TYF na temziye gönderilebilir Protesto, düzeltme ve duruģmanın yeniden açılması talebi ücreti 80 Euro dur, protestonun geçerli ve verenin haklı olması veya düzeltme isteğinin kabul edilmesi durumunda ücret iade edilir. Aksi durumda protesto ücreti iade edilmez Ölçü Protestoları Protesto eden ve edilen tekneler; ölçü masraflarını (ölçücü ve yeni sertifika gibi) önceden yatıracaktır. Kazanan tarafın yatırdığı para iade edilecektir. YarıĢlar süresince tartı imkanı olmaması nedeniyle Marmaris Uluslararası YarıĢ Haftası süresince tekne ve yelken ölçüleri dıģında ölçü protestosu verilmeyecektir. 17 PUANLAMA, YARIġ SAYISI VE ÖDÜLLER 17.1 Tarifler: Her yarıģta bir teknenin derecesi, düzeltilmiģ zamana göre sırasının (sıralama küçük zamandan büyük zamana göre artar) varsa cezalarından sonraki düzeltilmiģ sırasıdır Puanlama her sınıf için ayrı ayrı yapılır Puanlamaya esas olacak tekne sayısı kayıtları kabul edilen teknelerin sayısıdır Puanlama: RRS A4, Az Puan Sistemi kullanılacaktır DNS, OCS, DNF, RAF, DNC, DSQ, DNE ve DGM olan tekneler kaydı kabul edilen tekne sayısının alacağı puandan 1 fazla puan alır. 5

6 17.3 YarıĢ sayısı: BeĢ yarıģ planlanmıģtır Serinin sayılabilmesi için iki (2) adet yarıģın tamamlanması gerekir Planlı beģ yarıģ yapıldığı takdirde teknenin seri derecelendirilmesi, en kötü bir yarıģı atıldıktan sonra kalan tüm yarıģ puanlarının toplamı olacaktır Toplamda en az puan alan tekne kazanacaktır Berabere kalma halinde eģitlik, RRS A8 e göre bozulacaktır Ödüller: Her yarıģ sonucunda, her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir Tüm yarıģların sonucunda her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. 18 DEKLARASYON 18.1 YarıĢ bitirme deklarasyonu verme zorunluluğu yoktur Bir dönüģ Cezası veya Ġki DönüĢ Cezası yapmıģ tekneler veya yarıģtan çekilmiģ tekneler bu hususları ile ilgili deklarasyon formlarını protesto zamanı içinde doldurup imzalayarak yarıģ sekreterliğine vereceklerdir. Aksine hareket, dönüģ cezasının yapılmadığı anlamı taģıyacaktır.yarıģı terk eden bir tekne ilk fırsatta VHF Kanal 71 den sınıf renk ve numarası ile YarıĢ Kurulunu bilgilendirecektir. 19 EKĠP SINIRLAMASI 19.1 Tüm sınıflar için üst ekip sınırlaması yoktur, ancak her teknede minimum 3 kiģi olacaktır Kayıt Formlarında belirtilen ekip listelerinde değiģiklik varsa değiģiklikler en geç ilan edilen uyarı saatinden bir saat önce YarıĢ Sekreterliğine / YarıĢ Kuruluna yazılı olarak bildirilecektir. Teknede ekip listesinde adı olmayan yarıģçı tespit edildiğinde bu Protesto Kurulu tarafından diskalifikasyon (DSQ) nedenidir Kayıt veren tekne sahipleri ya da sorumluları baģka bir teknede yarıģamazlar. Bu durum, her iki tekne (tekne sahibinin teknesi ile yarıģtığı yeni tekne) için Protesto Kurulu tarafından diskalifikasyon (DSQ) nedenidir. 20 EKĠPMAN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ 20.1 YarıĢ Kurulu tarafından onaylanmadıkça hasar görmüģ veya kaybolmuģ ekipmanın yerine baģka ekipman kullanılmasına izin verilmeyecektir. Yerine koyma istekleri mümkün olan ilk fırsatta yazılı olarak verilecektir YarıĢacak bütün teknelerde en çok 2 ana yelken bulunabilecek ve yelken yarıģ süresi içinde sadece kullanılamayacak Ģekilde hasar görmesi halinde değiģtirilebilecektir. Bu durumda ilgili tekne, VHF Kanal 71 den YarıĢ Kuruluna ön bilgi vermek, karaya döndüğünde yazılı olarak bildirmek ve hasarlı yelkenini YarıĢ Kurulunun kontrolüne sunmak zorundadır. Aksine tutumlarda, YarıĢ Kurulunun talebi ile Juri tarafından bir duruģma sonunda ceza verilebilir Furling tenzilatı kullanan teknelerde ikinci bir ön saha yelkeninin (fırtına ve ağır hava floku hariç) bulundurulmasına müsaade edilmemektedir Tekneler, UNCL/RORC a deklare edilmeyen spinaker, whisker veya benzeri gönder kullanamazlar. 21 ÖLÇÜM VE DENETLEMELER 21.1 Ölçücü talep edilmesi halinde MIYC tarafından temin edileceklerdir Tekneler, yarıģtan önce veya sonra herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutulabilirler Tekne sahibi/sorumlusu, teknesini ölçüldüğü hali ile muhafaza etmekle yükümlüdür. Protesto edilsin veya edilmesin bir teknenin kontrolu esnasında kuralların izin verdiğinden daha fazla herhangi bir TCC artması tespit edildiğinde bu tekne Protesto Kurulu tarafından cezalandırılır. 22 ÇÖP ATILMASI Tekneler, suya çöp atmayacaklardır. 23 KARAYA ÇEKME SINIRLAMALARI YarıĢ Kurulundan önceden yazılı olarak alınan izin dıģında tekneler Regatta süresince karaya çekilmeyecektir. 24 DALGIÇ EKĠPMANI VE PLASTĠK HAVUZLAR Ġlk yarıģın hazırlık iģareti ile Regattanın bitiģi arasında, tekneler etrafında sualtı nefes alma aygıtı ve plastik havuzlar veya benzerleri kullanılmayacaktır. 25 TELSĠZ ĠLETĠġĠMĠ 25.1 YarıĢlar süresince, teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarıģlar süresince açık olması Ģarttır Tekneler yarıģ süresince telsizle özel gönderme ve alma yapmayacaklar, bu kısıtlama cep telefonları için de geçerlidir. Bütün tekneler VHF Kanal 71 de kalacaklardır. Bu kanallarda yarıģla veya herhangi bir teknenin güvenliği ile ilgili olmayan Ģahsi konuģmalar yapılırsa, bu teknenin diskalifiye (DSQ) edilmesine neden olabilir. 6

7 26 SORUMLULUK 26.1 Yelken yarıģları tehlikeli olabilir. YarıĢçılar regattaya tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. RRS 4 YarıĢma Kararı - "Bir teknenin bir yarıģa katılma kararı veya yarıģa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir Bu yarıģları düzenleyen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü temsilcileri, Türkiye Açıkdeniz YarıĢ Kulübü temsilcileri Sponsorları, YarıĢ Kurulu ve Protesto Kurulu, yarıģlarda veya bunlara ait çalıģmalarda, yarıģ talimatları, yarıģ rotası ve alınan kararlardan teknelere, yarıģanlara, skipper veya ekibe dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklar için hiçbir sorumluluk taģımaz. Özellikle tekne sahipleri ve sorumlu kiģileri; a) Ekiplerinin tüm sorumluluğunu (sigorta dahil) ve teknelerin denize dayanıklılığı ile emniyetli seyir sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmemek, yarıģa devam edip etmemek sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu, b) YarıĢın, YarıĢ Talimatı 1. Maddede yazılı kurallarla idare edileceğini, bu kurallara uygun olarak verilen cezaları ve her hangi bir iģlemi ve duruģmanın yeniden açılması iģleminin yukarıdaki kurallar içinde saklı kalması Ģartı ile ve bu kurallara göre verilecek kesin kararı ve bu kesin kararlarla ilgili olarak kurallarda öngörülmeyen adli makamlara veya mahkemeye baģvurmamayı kabul ederler. c) Bu sorumlulukları gereğince her yarıģın startından önce ekiplerinin dikkatini çekerler. d) YarıĢ kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan ederler. Kayıt veren her tekne bu sorumlulukları kabullenmiģ sayılır. 27 SĠGORTA Organizasyon Komitesi; tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarıģçılar dahil, üçüncü Ģahıs mali mesuliyet sigortasını yaptırmalarını önemle tavsiye eder. EKLER : EK A Rotalar EK B Bayrak/Flama ve numara yerleri YARIġ KURULU 30 Ekim :00 7

CHANNEL REGATTA. YARIġ TALĠMATI 19 23 HAZĠRAN 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE

CHANNEL REGATTA. YARIġ TALĠMATI 19 23 HAZĠRAN 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE CHANNEL REGATTA YARIġ TALĠMATI 19 23 HAZĠRAN 2014 MARMARĠS TÜRKĠYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken YarıĢ Kuralları (RRS) 2013-2016, 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

MARMARİS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 24. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI YARIŞ TALİMATI. 26 Ekim - 1 Kasım 2013 MARMARİS TÜRKİYE

MARMARİS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 24. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI YARIŞ TALİMATI. 26 Ekim - 1 Kasım 2013 MARMARİS TÜRKİYE MARMARİS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 24. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI YARIŞ TALİMATI 26 Ekim - 1 Kasım 2013 MARMARİS TÜRKİYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun Yelken Yarış

Detaylı

HUAFON CUP 04-05 Haziran 2016 İSTANBUL

HUAFON CUP 04-05 Haziran 2016 İSTANBUL HUAFON CUP 04-05 Haziran 2016 İSTANBUL YARIŞ TALİMATI 1 KURALLAR 1.1 Word Sailing (eski ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016 de tarif edilen kurallarla idare edilecektir. 1.2 Word Sailing Özel

Detaylı

GÖCEK YAT KULÜBÜ 14. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI YARIŞ TALİMATI

GÖCEK YAT KULÜBÜ 14. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI YARIŞ TALİMATI GÖCEK YAT KULÜBÜ 14. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI YARIŞ TALİMATI 18-22 MAYIS 2013 GÖCEK TÜRKİYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun

Detaylı

GÖCEK YAT KULÜBÜ 17. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI 15 19 MAYIS 2016 GÖCEK TURKİYE YARIŞ TALİMATI

GÖCEK YAT KULÜBÜ 17. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI 15 19 MAYIS 2016 GÖCEK TURKİYE YARIŞ TALİMATI GÖCEK YAT KULÜBÜ 17. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI 15 19 MAYIS 2016 GÖCEK TURKİYE YARIŞ TALİMATI 1 KURALLAR 1.1 Word Sailing (eski ISAF) Yelken Yarış

Detaylı

GÖCEK YAT KULÜBÜ 16. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI YARIŞ TALİMATI

GÖCEK YAT KULÜBÜ 16. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI YARIŞ TALİMATI GÖCEK YAT KULÜBÜ 16. AUDI GÖCEK YARIŞ HAFTASI ŞARIK TARA - ATATÜRK Ü ANMA 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR KUPASI 16 20 Mayıs 2015 / GÖCEK TÜRKİYE YARIŞ TALİMATI 1 KURALLAR 1.1 Kurallar, Uluslararası Yelken Federasyonunun

Detaylı

TÜRK YELKEN VAKFI YAT YARIġI 15 EKĠM 2011 YARIġ TALĠMATI

TÜRK YELKEN VAKFI YAT YARIġI 15 EKĠM 2011 YARIġ TALĠMATI TÜRK YELKEN VAKFI YAT YARIġI 15 EKĠM 2011 YARIġ TALĠMATI 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken YarıĢ Kuralları (RRS) 2009 2012 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)

Detaylı

DONANMA KOMUTANLIĞI ĠSTANBUL YELKEN KULÜBÜ 51. YIL DONANMA KUPASI YAT

DONANMA KOMUTANLIĞI ĠSTANBUL YELKEN KULÜBÜ 51. YIL DONANMA KUPASI YAT DONANMA KOMUTANLIĞI ĠSTANBUL YELKEN KULÜBÜ 51. YIL DONANMA KUPASI YAT YARIġI ÖZEL YARIġ TALĠMATI 24 26 EYLÜL 2011 KOCAELİ - İSTANBUL 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF)

Detaylı

FARR 40 TURKISH CUP YARIŞ TALİMATI 7-10 AĞUSTOS 2013

FARR 40 TURKISH CUP YARIŞ TALİMATI 7-10 AĞUSTOS 2013 FARR 40 TURKISH CUP YARIŞ TALİMATI 7-10 AĞUSTOS 2013 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ilgili

Detaylı

PENDİK YELKEN KULÜBÜ MARİNTURK KUPASI YAT YARIŞI YARIŞ İLANI. 18 19 Mayıs 2013

PENDİK YELKEN KULÜBÜ MARİNTURK KUPASI YAT YARIŞI YARIŞ İLANI. 18 19 Mayıs 2013 PENDİK YELKEN KULÜBÜ MARİNTURK KUPASI YAT YARIŞI YARIŞ İLANI 1 ORGANİZASYON OTORİTESİ 18 19 Mayıs 2013 Yat Yarışı 18 19 Mayıs 2013 tarihlerinde Pendik Marinturk İstanbul City Port işbirliği ile Pendik

Detaylı

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club TAYK / ÇARŞAMBA AKŞAMI KUPASI YARIŞI YARIŞ İLANI 30 MAYIS 2007 1. UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2005-2008, Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI YARIŞ İLANI

DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI YARIŞ İLANI 1) UYGULANACAK KURALLAR DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI YARIŞ İLANI 29-30-31 TEMMUZ 2016 İSTANBUL - TÜRKİYE 1. Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016 2.

Detaylı

TÜRK YELKEN VAKFI 2009 HANDİKAP SINIFLARI YARIŞ TALİMATI

TÜRK YELKEN VAKFI 2009 HANDİKAP SINIFLARI YARIŞ TALİMATI TÜRK YELKEN VAKFI 2009 HANDİKAP SINIFLARI YARIŞ TALİMATI 1- UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Türk Yelken Vakfı Yat Yarışları, Uluslar arası Yelken Federasyonu ( ISAF ) Yelken yarış kuralları ( RRS 2009-2012, Türkiye

Detaylı

V. YIL TAYK / MDK - DUO YAT YARIġI-II YARIġ ĠLANI 17 AĞUSTOS 2013

V. YIL TAYK / MDK - DUO YAT YARIġI-II YARIġ ĠLANI 17 AĞUSTOS 2013 V. YIL TAYK / MDK - DUO YAT YARIġI-II YARIġ ĠLANI 17 AĞUSTOS 2013 1 UYGULANACAK KURALLAR YarıĢlar, Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken YarıĢ Kuralları (RRS) 2013 2016, ISAF Özel Açıkdeniz

Detaylı

Bursa Yelken Kulübü TİRİLYE KUPASI YELKENLİ YAT YARIŞI Yarış İlanı 05 MAYIS 2012

Bursa Yelken Kulübü TİRİLYE KUPASI YELKENLİ YAT YARIŞI Yarış İlanı 05 MAYIS 2012 Bursa Yelken Kulübü TİRİLYE KUPASI YELKENLİ YAT YARIŞI Yarış İlanı 05 MAYIS 2012 Bursa Yelken Kulübü Tirilye Kupası Yelkenli Yat Yarışı 5 Mayıs 2012 tarihinde Tirilye da yat sınıfında yapılacaktır. Ambulans

Detaylı

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli 2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 5.Etap Karamürsel Yelken Kulübü Pirat Kupası 08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli Yarış İlanı 2015 Türkiye Pirat Ligi 5.Etap Karamürsel YK Pirat Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

YARIŞ İLANI 2015 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YAT YARIŞLARI 14 16 AĞUSTOS 2015

YARIŞ İLANI 2015 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YAT YARIŞLARI 14 16 AĞUSTOS 2015 YARIŞ İLANI 2015 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YAT YARIŞLARI 14 16 AĞUSTOS 2015 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yat Yarışları 2015 Genel Yarış talimatları; 1.2. Uluslararası Yelken

Detaylı

YAPI KREDİ PRIVATE BANKING YAT YARIŞLARI YARIŞ İLANI 26 27 HAZİRAN 2010 İSTANBUL

YAPI KREDİ PRIVATE BANKING YAT YARIŞLARI YARIŞ İLANI 26 27 HAZİRAN 2010 İSTANBUL İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ / NAVİGA MAGAZİN YAPI KREDİ PRIVATE BANKING YAT YARIŞLARI YARIŞ İLANI 26 27 HAZİRAN 2010 İSTANBUL 1 Uygulanacak Kurallar Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış

Detaylı

TAKIM YARIŞI TALİMATI (TYT) 2009

TAKIM YARIŞI TALİMATI (TYT) 2009 TAKIM YARIŞI TALİMATI (TYT) 2009 EK A Bu Talimat, TYF Genel Yarış Talimatı 2009 un eki olup sadece Optimist ve Laser 4.7 Sınıflarında yapılacak Takım Yarışlarında (Team Race) kullanılacaktır. 1) KURALLAR

Detaylı

2015 B.A.Y.K. TRIO TROFESİ YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATLARI

2015 B.A.Y.K. TRIO TROFESİ YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2015 B.A.Y.K. TRIO TROFESİ YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATLARI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 2015 BAYK TRIO Trofesi Genel Yarış Talimatları ile değiştirilmiş hali ile : 1.2. Uluslararası Yelken Federasyonu

Detaylı

VIAPORT MARINA - KYK CUP, 27.06.2015

VIAPORT MARINA - KYK CUP, 27.06.2015 1954 KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ VIAPORT MARINA - KYK CUP, 27.06.2015 YARIŞ TALİMATI 1. UYGULANACAK KURALLAR Türkiye Yelken Federasyonu 2015 Yılı Genel Yarış Talimatı Madde-1 geçerlidir. 2. YARIŞÇILARA DUYURULAR

Detaylı

YARIŞ TALİMATI 7-9 Ağustos 2009

YARIŞ TALİMATI 7-9 Ağustos 2009 YARIŞ TALİMATI 7-9 Ağustos 2009 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. ISAF 2009-2012 Yelken Yarış Kuralları (RRS) Racing Rules of Sailing 1.2. TYF Yelken Yarışları Düzenleme ve Yelken Hakem Talimatları 1.3. IRC

Detaylı

HELLY HANSEN SPORT WORKS SUADİYE YELKEN KULÜBÜ KUPASI 03 Mayıs 2014, Cumartesi YARIŞ TALİMATLARI

HELLY HANSEN SPORT WORKS SUADİYE YELKEN KULÜBÜ KUPASI 03 Mayıs 2014, Cumartesi YARIŞ TALİMATLARI HELLY HANSEN SPORT WORKS SUADİYE YELKEN KULÜBÜ KUPASI 03 Mayıs 2014, Cumartesi YARIŞ TALİMATLARI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013

Detaylı

2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI

2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 2014 Marina Yacht Club Famous Cup Genel Yarış Talimatı 1.2. Uluslararası Yelken Federasyonu

Detaylı

SEYĠR TALĠMATI. DenizBank-TAYK/ SHOP & MILES TURUTREĠS CUP 2011

SEYĠR TALĠMATI. DenizBank-TAYK/ SHOP & MILES TURUTREĠS CUP 2011 SEYĠR TALĠMATI DenizBank-TAYK/ SHOP & MILES TURUTREĠS CUP 2011 22-23 Temmuz 2011 1 DenizBank-TAYK/Shop & Miles Turgutreis Cup 2011 YarıĢı 3 Etaptan oluģan bir seri yarıģ olup bu Seyir Talimatı, TAYK YarıĢ

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2015 YILI YAT YARIġLARI PROGRAMI VE GENEL YARIġ TALĠMATI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2015 YILI YAT YARIġLARI PROGRAMI VE GENEL YARIġ TALĠMATI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2015 YILI YAT YARIġLARI PROGRAMI VE GENEL YARIġ TALĠMATI YARIġ SEKRETERLĠĞĠ Sn. Harika KELEŞ MIYC, Amiral Orhan Aydın Spor Tesisleri 48700 Marmaris Tel: 0252 413 38 77,

Detaylı

UNO ISTANBUL SAILING CUP 18-19 Eylül 2010 YARIŞ TALĐMATI

UNO ISTANBUL SAILING CUP 18-19 Eylül 2010 YARIŞ TALĐMATI UNO ISTANBUL SAILING CUP 18-19 Eylül 2010 YARIŞ TALĐMATI 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2009 2012 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)

Detaylı

2013 ARKAS MİLTA MARİNA CUP YAT YARIŞLARI 30 AĞUSTOS-1 EYLÜL 2013 YARIŞ TALİMATI

2013 ARKAS MİLTA MARİNA CUP YAT YARIŞLARI 30 AĞUSTOS-1 EYLÜL 2013 YARIŞ TALİMATI 2013 ARKAS MİLTA MARİNA CUP YAT YARIŞLARI 30 AĞUSTOS-1 EYLÜL 2013 YARIŞ TALİMATI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. 2013 Arkas Milta Marina Cup Genel Yarış Talimatı 1.2. Uluslar arası Yelken Federasyonu (ISAF)

Detaylı

BMW BOSPHORUS SAILING FEST 04 MAYIS 2014 YARIŞ TALİMATI

BMW BOSPHORUS SAILING FEST 04 MAYIS 2014 YARIŞ TALİMATI BMW BOSPHORUS SAILING FEST 04 MAYIS 2014 YARIŞ TALİMATI 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016 1.2 ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2014

Detaylı

SEYĠR TALĠMATI TAYK/ DENĠZ KUVVETLERĠ KUPASI (XLII. YIL) TAYK/DOĞU EGE YELKEN HAFTASI (XXI. YIL) 12 16 Temmuz 2013.

SEYĠR TALĠMATI TAYK/ DENĠZ KUVVETLERĠ KUPASI (XLII. YIL) TAYK/DOĞU EGE YELKEN HAFTASI (XXI. YIL) 12 16 Temmuz 2013. SEYĠR TALĠMATI TAYK/ DENĠZ KUVVETLERĠ KUPASI (XLII. YIL) 12 16 Temmuz 2013 TAYK/DOĞU EGE YELKEN HAFTASI (XXI. YIL) 16 19 Temmuz 2013 Ataköy Marina Sahil Yolu 34158 Ataköy Ġstanbul Türkiye Tel : ( +90,

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2016 YILI YAT YARIġLARI GENEL YARIġ TALĠMATI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2016 YILI YAT YARIġLARI GENEL YARIġ TALĠMATI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2016 YILI YAT YARIġLARI GENEL YARIġ TALĠMATI 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun Yelken Yarış Kuralları 2013-2016, 1.2 ISAF (World Sailing) Özel

Detaylı

TÜRK YELKEN VAKFI SAILING CUP 2009 YARIŞ TALİMATI

TÜRK YELKEN VAKFI SAILING CUP 2009 YARIŞ TALİMATI TÜRK YELKEN VAKFI SAILING CUP 2009 YARIŞ TALİMATI 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2009 2012 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ilgili

Detaylı

4 KIYIDAN VERĠLECEK ĠġARETLER Marina içindeyken Yarış Komite botundan işaretler verilecek, bunun dışında kıyıdan işaret verilmeyecektir.

4 KIYIDAN VERĠLECEK ĠġARETLER Marina içindeyken Yarış Komite botundan işaretler verilecek, bunun dışında kıyıdan işaret verilmeyecektir. MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2014 YILI YAT YARIġLARI PROGRAMI VE GENEL YARIġ TALĠMATI YARIġ SEKRETERLĠĞĠ Sn. Harika KELEŞ MIYC, Amiral Orhan Aydın Spor Tesisleri 48700 Marmaris Tel: 0252 413 38 77,

Detaylı

2016 CFM - BAYK KIŞ TROFESİ 16 Ocak - 22 MAYIS 2016 YARIŞ İLANI

2016 CFM - BAYK KIŞ TROFESİ 16 Ocak - 22 MAYIS 2016 YARIŞ İLANI 2016 CFM - BAYK KIŞ TROFESİ 16 Ocak - 22 MAYIS 2016 YARIŞ İLANI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016 1.2. 2016 TYF GYYT, 2016 TYF İlke

Detaylı

III. YIL TAYK / BURGAN LEASING İSTANBUL KUPASI YAT YARIŞI EYLÜL 2017 CADDEBOSTAN İSTANBUL YARIŞ İLANI

III. YIL TAYK / BURGAN LEASING İSTANBUL KUPASI YAT YARIŞI EYLÜL 2017 CADDEBOSTAN İSTANBUL YARIŞ İLANI III. YIL TAYK / BURGAN LEASING İSTANBUL KUPASI YAT YARIŞI 16 17 EYLÜL 2017 CADDEBOSTAN İSTANBUL YARIŞ İLANI 1 KURALLAR 1.1 World Sailing Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017 2020, 1.2 World Sailing Özel Açıkdeniz

Detaylı

BAYK GÜZ TROFESİ EKİM - ARALIK 2017 YARIŞ İLANI

BAYK GÜZ TROFESİ EKİM - ARALIK 2017 YARIŞ İLANI BAYK GÜZ TROFESİ EKİM - ARALIK 2017 YARIŞ İLANI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. World Sailing (WS), Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017 2020 1.2. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2017 Genel Yat Yarış Kuralları

Detaylı

MARİNA DRAGOS YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ 2009 HANDİKAP SINIFLARI YAT YARIŞ TALİMATI

MARİNA DRAGOS YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ 2009 HANDİKAP SINIFLARI YAT YARIŞ TALİMATI MARİNA DRAGOS YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ 2009 HANDİKAP SINIFLARI YAT YARIŞ TALİMATI 1- UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonu Yelken Yarış Kuralları (ISAF-RRS) (2009 2012 edisyonu) 1.2 Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club XXII. YIL TAYK / KIŞ KUPASI YARIŞI -III 08 Aralık 2007 1. UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2005-2008, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)

Detaylı

Kalamış Yelken Kulübü Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı 27 Mayıs Cumartesi 2017 Yarış İlanı

Kalamış Yelken Kulübü Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı 27 Mayıs Cumartesi 2017 Yarış İlanı Kalamış Yelken Kulübü Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı 27 Mayıs Cumartesi 2017 Yarış İlanı 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. WORLD SAILING (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017 2020 1.2. 2017 TYF Yelken Yarışları

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU PİRAT SINIF KOMİTESİ 2014 TYF TÜRKİYE PİRAT TROFESİ

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU PİRAT SINIF KOMİTESİ 2014 TYF TÜRKİYE PİRAT TROFESİ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU PİRAT SINIF KOMİTESİ 2014 TYF TÜRKİYE PİRAT TROFESİ Genel Yarış İlanı Türkiye Yelken Federasyonu nun 2014 yılı Faaliyet Programı nda yer alan 2014 TYF Türkiye Pirat Trofesi 5

Detaylı

2017 CFM BAYK KIŞ TROFESİ NİSAN 2017 YARIŞ İLANI

2017 CFM BAYK KIŞ TROFESİ NİSAN 2017 YARIŞ İLANI 2017 CFM BAYK KIŞ TROFESİ 29-30 NİSAN 2017 YARIŞ İLANI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. Uluslararası Yelken Federasyonu (WORLD SAILING) Yelken Yarışı Kuralları (RRS) 2017-2020 1.2. Bodrum Açık Deniz Yelken

Detaylı

BOSPHORUS CUP 2014 GENEL YAT YARIŞ TALİMATI

BOSPHORUS CUP 2014 GENEL YAT YARIŞ TALİMATI BOSPHORUS CUP 2014 GENEL YAT YARIŞ TALİMATI 05-08 2014 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016 1.2 IRC Kuralları 2014 1.3 ISAF Özel

Detaylı

TYF Pirat Sınıf Komitesi 2013 Türkiye Pirat Ligi Yarış İlanı

TYF Pirat Sınıf Komitesi 2013 Türkiye Pirat Ligi Yarış İlanı TYF Pirat Sınıf Komitesi 2013 Türkiye Pirat Ligi Yarış İlanı Türkiye Yelken Federasyonu nun 2013 yılı Faaliyet Programı nda yer alan 2013 TYF Türkiye Pirat Ligi 5 etaptan oluşan bir şampiyona olarak gerçekleştirilecek

Detaylı

MARĐNTURK ĐSTANBUL CITY PORT KUPASI / MYK-UNO YAT YARIŞI YARIŞ ĐLANI 21 22 Nisan 2012

MARĐNTURK ĐSTANBUL CITY PORT KUPASI / MYK-UNO YAT YARIŞI YARIŞ ĐLANI 21 22 Nisan 2012 MARĐNTURK ĐSTANBUL CITY PORT KUPASI / MYK-UNO YAT YARIŞI YARIŞ ĐLANI 21 22 Nisan 2012 1 ORGANĐZASYON OTORĐTESĐ MARĐNTURK ĐSTANBUL CĐTY PORT KUPASI / MYK-UNO Yat Yarışı 21 22 Nisan 2012 tarihlerinde Pendik

Detaylı

2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 2.Etap AltınBalta Yarışı. 27 Haziran 2015

2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 2.Etap AltınBalta Yarışı. 27 Haziran 2015 2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 2.Etap AltınBalta Yarışı 27 Haziran 2015 Yarış İlanı 2015 Türkiye Pirat Ligi 2.Etap AltınBalta Yarışı, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) himayesinde TYF Pirat Sınıf Komitesi ve İstanbul

Detaylı

HUAFON CUP 04-05 Haziran 2016 İSTANBUL YARIŞ İLANI

HUAFON CUP 04-05 Haziran 2016 İSTANBUL YARIŞ İLANI HUAFON CUP 04-05 Haziran 2016 İSTANBUL YARIŞ İLANI 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 World Sailing (ISAF) Yelken Yarış Kuralları 2013-2016 1.2 World Sailing (ISAF) Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2016-2017, 1.3 World

Detaylı

YARIġ ĠLANI. 2015ARKAS MĠLTA MARĠNA CUP YAT YARIġLARI 27-30 AĞUSTOS 2015

YARIġ ĠLANI. 2015ARKAS MĠLTA MARĠNA CUP YAT YARIġLARI 27-30 AĞUSTOS 2015 YARIġ ĠLANI 2015ARKAS MĠLTA MARĠNA CUP YAT YARIġLARI 27-30 AĞUSTOS 2015 1.UYGULANACAK KURALLAR 1.1.2015BAYK Genel Yarış Talimatı 1.2.Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS)

Detaylı

EKER BYK Trofesi 2014, 1. Ayak Bursa Kupası Yelkenli Yat Yarışları 29 Mart 2014. Yarış Đlanı

EKER BYK Trofesi 2014, 1. Ayak Bursa Kupası Yelkenli Yat Yarışları 29 Mart 2014. Yarış Đlanı EKER BYK Trofesi 2014 1. Ayak Bursa Kupası Yelkenli Yat Yarışları 29 Mart 2014 Yarış Đlanı EKER BYK Trofesi 2014, 1. Ayak Bursa Kupası Yelkenli Yat Yarışları 29 Mart 2014 tarihinde Mudanya Güzelyalı Fıstıklı

Detaylı

MARMARİS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2013 YILI YAT YARIŞLARI PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI

MARMARİS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2013 YILI YAT YARIŞLARI PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI MARMARİS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2013 YILI YAT YARIŞLARI PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI YARIŞ SEKRETERLİĞİ Sn. Harika KELEŞ MIYC, Amiral Orhan Aydın Spor Tesisleri 48700 Marmaris Tel : 0252 413 38 77,

Detaylı

TİMOÇİN ÖNÜR THE MARMARA KUPASI 8-9 KASIM 2014 YARIŞ TALİMATI

TİMOÇİN ÖNÜR THE MARMARA KUPASI 8-9 KASIM 2014 YARIŞ TALİMATI TİMOÇİN ÖNÜR THE MARMARA KUPASI 8-9 KASIM 2014 YARIŞ TALİMATI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. Uluslar arası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016 1.2. ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği

Detaylı

22 23 MAYIS 2009 YARIŞ TALİMATLARI

22 23 MAYIS 2009 YARIŞ TALİMATLARI 22 23 MAYIS 2009 YARIŞ TALİMATLARI 8.inci Bosphorus Cup/ Shop & Miles Yarışları ; Türkiye Yelken Federasyonu, İstanbul İl Yelken Temsilciliği, Shop & Miles, MYK-UNO ve ORG-Sports işbirliği ve Marmara Yelken

Detaylı

YARIŞ İLANI 14 NİSAN 2012

YARIŞ İLANI 14 NİSAN 2012 YARIŞ İLANI 14 NİSAN 2012 1 UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2009 2012, ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2012 2013, ISAF Yönetmelik 20,

Detaylı

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club XI. YIL TAYK / MODA DENİZ KULÜBÜ KUPASI YARIŞI - III YARIŞ İLANI 01 EYLÜL 2007 1. UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2005-2008, Türkiye Yelken

Detaylı

DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI YARIŞ İLANI

DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI YARIŞ İLANI DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI YARIŞ İLANI 28-29-30 TEMMUZ 2017 İSTANBUL TÜRKİYE 1) UYGULANACAK KURALLAR 1. Uluslararası Yelken Federasyonu (World Sailing) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017 2020

Detaylı

ATATÜRK KUPASI 8-9 KASIM 2014 YARIŞ İLANI

ATATÜRK KUPASI 8-9 KASIM 2014 YARIŞ İLANI ATATÜRK KUPASI 8-9 KASIM 2014 YARIŞ İLANI 1. UYGULANACAK KURALLAR - Uluslararası Yelken Federasyonu Yelken Yarış Kuralları (ISAF RRS) 2013 2016 - Uluslararası Yelken Federasyonu Özel Açıkdeniz Yönetmeliği

Detaylı

MYK 2015 GENEL YAT YARIŞ TALİMATI 28-29 MART 2015 YARIŞ TALİMATI

MYK 2015 GENEL YAT YARIŞ TALİMATI 28-29 MART 2015 YARIŞ TALİMATI MYK 2015 GENEL YAT YARIŞ TALİMATI 28-29 MART 2015 YARIŞ TALİMATI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016. 1.2 ISAF Yönetmelik 20 (Reklam

Detaylı

YAT YARIŞ TALĐMATI 29-30 MAYIS 2010

YAT YARIŞ TALĐMATI 29-30 MAYIS 2010 MARINTURK ĐSTANBUL CĐTY PORT KUPASI / MYK UNO YAT YARIŞ TALĐMATI 29-30 MAYIS 2010 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2009 2012 1.2 Türkiye

Detaylı

28 MAYIS 2011 TUZLA - ĠSTANBUL

28 MAYIS 2011 TUZLA - ĠSTANBUL DENĠZ HARP OKULU SPORTĠF TEKNELER FĠLOSU KOMODORLUĞU XXVII. YIL DENĠZ HARP OKULU KUPASI YAT YARIġI YARIġ ĠLANI 28 MAYIS 2011 TUZLA - ĠSTANBUL 1 UYGULANACAK KURALLAR YarıĢlar, Uluslararası Yelken Federasyonu

Detaylı

2016 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 1.ETAP FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ PİRAT KUPASI Nisan 2016

2016 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 1.ETAP FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ PİRAT KUPASI Nisan 2016 2016 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 1.ETAP FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ PİRAT KUPASI 09-10 Nisan 2016 Yarış İlanı 2016 Türkiye Pirat Ligi 1.Etap Fenerbahçe S.K. Pirat Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) himayesinde

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıf Komitesi 2013 Türkiye Pirat Şampiyonası Temmuz 2013, Karamürsel-Kocaeli

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıf Komitesi 2013 Türkiye Pirat Şampiyonası Temmuz 2013, Karamürsel-Kocaeli Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıf Komitesi 2013 Türkiye Pirat Şampiyonası 06-07 Temmuz 2013, Karamürsel-Kocaeli Yarış İlanı Türkiye Yelken Federasyonu nun 2013 yılı Faaliyet Programı nda yer alan

Detaylı

MYK-GİSBİR KUPASI MART 2015 YARIŞ İLANI

MYK-GİSBİR KUPASI MART 2015 YARIŞ İLANI 1. UYGULANACAK KURALLAR MYK-GİSBİR KUPASI 28-29 MART 2015 YARIŞ İLANI - Uluslararası Yelken Federasyonu - Yelken Yarış Kuralları (ISAF - RRS) 2013-2016 - Uluslararası Yelken Federasyonu - Özel Açıkdeniz

Detaylı

EKER BYK TROFESĐ 2015 MUDANYA MÜTAREKESĐ KUPASI KUPASI Yarış Đlanı 11 EKĐM 2015

EKER BYK TROFESĐ 2015 MUDANYA MÜTAREKESĐ KUPASI KUPASI Yarış Đlanı 11 EKĐM 2015 EKER BYK TROFESĐ 2015 MUDANYA MÜTAREKESĐ KUPASI KUPASI Yarış Đlanı 11 EKĐM 2015 Eker BYK Trofesi 5. Ayak Mudanya Mütarekesi Kupası Yat Yarışları 11 Ekim 2015 Pazar günü Mudanya Güzelyalı Kapaklı Mudanya

Detaylı

BMW BOSPHORUS SAILING FEST 5 MAYIS 2013 YARIŞ İLANI

BMW BOSPHORUS SAILING FEST 5 MAYIS 2013 YARIŞ İLANI BMW BOSPHORUS SAILING FEST 5 MAYIS 2013 YARIŞ İLANI 1 UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016, ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2012

Detaylı

İAYYK 100. YIL GELİBOLU BARIŞ KUPASI YAT YARIŞI YARIŞ İLANI 23-26 Nisan 2015 İstanbul 1 UYGULANACAK KURALLAR

İAYYK 100. YIL GELİBOLU BARIŞ KUPASI YAT YARIŞI YARIŞ İLANI 23-26 Nisan 2015 İstanbul 1 UYGULANACAK KURALLAR İAYYK 100. YIL GELİBOLU BARIŞ KUPASI YAT YARIŞI YARIŞ İLANI 23-26 Nisan 2015 İstanbul 1 UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016,

Detaylı

TURKCELL PLATINUM BODRUM CHALLENGE

TURKCELL PLATINUM BODRUM CHALLENGE TURKCELL PLATINUM BODRUM CHALLENGE 12-13 AĞUSTOS YARIŞ İLANI PLATINUM RÜZGARINA #Yelkenaç 1. UYGULANACAK KURALLAR: 1.1. Uluslararası Yelken Federasyonu (WORLD SAILING) Yelken Yarışı Kuralları (RRS) 2017-2020

Detaylı

VODAFONE RED FAMOUS CUP 13-14 HAZİRAN 2015 YARIŞ İLANI

VODAFONE RED FAMOUS CUP 13-14 HAZİRAN 2015 YARIŞ İLANI VODAFONE RED FAMOUS CUP 13-14 HAZİRAN 2015 YARIŞ İLANI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 2015Vodafone Red Famous Cup Genel Yarış Talimatı uygulanacaktır. 1.2. Yarış Sekreterliği BAYK Ofisinde kurulacaktır. 1.3.

Detaylı

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ FARR 40 TİPİ BENZER TEKNELER YAT YARIŞLARI 09-11 HAZİRAN 2017 CADDEBOSTAN - İSTANBUL YARIŞ İLANI 1 ORGANİZASYON KOMİTESİ 1.1 Bu yarış, Türkiye Yelken Federasyonu 2017 yılı

Detaylı

2012 ARKAS BAYK CUP YAT YARIŞLARI 31 AĞUSTOS-2 EYLÜL 2012 YARIŞ TALİMATI

2012 ARKAS BAYK CUP YAT YARIŞLARI 31 AĞUSTOS-2 EYLÜL 2012 YARIŞ TALİMATI 2012 ARKAS BAYK CUP YAT YARIŞLARI 31 AĞUSTOS-2 EYLÜL 2012 YARIŞ TALİMATI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. Uluslar arası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2009-2012 1.2. ISAF Özel Açıkdeniz

Detaylı

MARMARA YELKEN KULÜBÜ MASS KARDEġLĠK KUPASI. YARIġ ĠLANI

MARMARA YELKEN KULÜBÜ MASS KARDEġLĠK KUPASI. YARIġ ĠLANI MARMARA YELKEN KULÜBÜ MASS KARDEġLĠK KUPASI YARIġ ĠLANI 25 EKĠM 2015 ĠSTANBUL 1. Uygulanacak Kurallar 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016 1.2 ISAF Özel Açıkdeniz

Detaylı

KALAMIŞ YELKEN 60. YIL EUROFENCE-DEMMA KUPASI

KALAMIŞ YELKEN 60. YIL EUROFENCE-DEMMA KUPASI KALAMIŞ YELKEN 60. YIL EUROFENCE-DEMMA KUPASI 28 29 Haziran 2014, İstanbul YARIŞ İLANI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016 1.2.

Detaylı

TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1

TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1 TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1 1. Yarış sekreterliği, Türkiye Yelken Federasyonu(TYF) İstanbul ofisidir. Adres: Cavit Çıtak Sok. Ceritoğlu Apt. No:3/1 Kalamış Kadıköy/İstanbul Tel: 0

Detaylı

GÖCEK YAT KULÜBÜ 11. SONBAHAR GÖCEK YARIŞ HAFTASI 10 KASIM ATATÜRK KUPASI

GÖCEK YAT KULÜBÜ 11. SONBAHAR GÖCEK YARIŞ HAFTASI 10 KASIM ATATÜRK KUPASI GÖCEK YAT KULÜBÜ 11. SONBAHAR GÖCEK YARIŞ HAFTASI 10 KASIM ATATÜRK KUPASI YARIŞ İLANI 07 10 Kasım 2013 / GÖCEK TÜRKİYE 1 ORGANİZASYON OTORİTESİ Yarışların organizasyon otoritesi Göcek Yat Kulübü dür (GYC).

Detaylı

2015 ESENYACHT- B.A.Y.K. KIŞ TROFESİ YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATLARI

2015 ESENYACHT- B.A.Y.K. KIŞ TROFESİ YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2015 ESENYACHT- B.A.Y.K. KIŞ TROFESİ YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATLARI Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) programında yer alan 2015 BAYK KIŞ TROFESİ yelken yarışları için hazırlanan bu Genel Yarış Talimatı

Detaylı

YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015

YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015 YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016. 1.2 ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2014 2015 1.3 ISAF

Detaylı

YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2015

YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2015 YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2015 2015 YILI YAT YARIŞLARI PROGRAMI 14 15 Mart 2015 12.YIL ÇANAKKALE ZAFER KUPASI (Trofe katsayısı 2x1) 02 Mayıs 2015 BAU BOSPHORUS CUP (Boğaz Yarışı)

Detaylı

YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2014

YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2014 YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2014 2014 YILI YAT YARIŞLARI PROGRAMI 15 16 Mart 2014 11.YIL ÇANAKKALE ZAFER KUPASI (Trofe katsayısı 2x1) 26 Nisan 2014 BAU BOSPHORUS CUP (Boğaz Yarışı)

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 2017 YILI YAT YARIġLARI GENEL YARIġ TALĠMATI 1) ORGANĠZASYON OTORĠTESĠ 01) Yarışların Organizasyon Otoritesi Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) dır. 02) Yarış Ofisi

Detaylı

EKER BYK Trofesi Ayak ATATÜRK Ü ANMA YELKENLĐ YAT YARIŞLARI Yarış Đlanı 10 KASIM 2013

EKER BYK Trofesi Ayak ATATÜRK Ü ANMA YELKENLĐ YAT YARIŞLARI Yarış Đlanı 10 KASIM 2013 EKER BYK Trofesi 2013 6. Ayak ATATÜRK Ü ANMA YELKENLĐ YAT YARIŞLARI Yarış Đlanı 10 KASIM 2013 EKER BYK Trofesi 6. Ayak ATATÜRK Ü ANMA KUPASI YELKENLĐ YAT Yarışları 10 Kasım 2013 tarihinde Mudanya önünde

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 2015 YILI GENEL YAT YARIŞ TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 2015 YILI GENEL YAT YARIŞ TALİMATI İCRA KURULU KARARI KARAR NO: 72 /4 30.12.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 2015 YILI GENEL YAT YARIŞ TALİMATI Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) programında yer alan yat sınıfı yelken yarışları için hazırlanan

Detaylı

AMERICAN EXPRESS SAILING REGATTA GÖCEK CUP 2013 YARIŞ İLANI

AMERICAN EXPRESS SAILING REGATTA GÖCEK CUP 2013 YARIŞ İLANI AMERICAN EXPRESS SAILING REGATTA GÖCEK CUP 2013 YARIŞ İLANI 06 08 EYLÜL 2013 GÖCEK TÜRKİYE 1 ORGANİZASYON OTORİTESİ Yarışların organizasyon otoritesi Göcek Yat Kulübü (GYC) desteği ile Türkiye Açıkdeniz

Detaylı

ĠSTANBUL YELKEN KULÜBÜ / NAVĠGA MAGAZĠN. X. YIL CUP IġALIM MI? YAT YARIġLARI. YARIġ ĠLANI HAZĠRAN 2012 ĠSTANBUL. Trofe katsayısı 3X1

ĠSTANBUL YELKEN KULÜBÜ / NAVĠGA MAGAZĠN. X. YIL CUP IġALIM MI? YAT YARIġLARI. YARIġ ĠLANI HAZĠRAN 2012 ĠSTANBUL. Trofe katsayısı 3X1 ĠSTANBUL YELKEN KULÜBÜ / NAVĠGA MAGAZĠN X. YIL CUP IġALIM MI? YAT YARIġLARI YARIġ ĠLANI 23 24 HAZĠRAN 2012 ĠSTANBUL Trofe katsayısı 3X1 1 Uygulanacak Kurallar Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonunun

Detaylı

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club XXII. YIL TAYK / KIŞ KUPASI YARIŞI -I 24 Kasım 2007 1. UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2005-2008, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ilgili

Detaylı

YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2016

YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2016 YAT YARIŞLARI - TROFE PROGRAMI VE GENEL YARIŞ TALİMATI 2016 2016 YILI YAT YARIŞLARI PROGRAMI 12 13 Mart 2016 ÇANAKKALE ZAFERİ 101.YIL KUPASI (Trofe katsayısı 2x1) 07 Mayıs 2016 BAU BOSPHORUS CUP (Boğaz

Detaylı

Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI

Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI 16 MAYIS 2015 İSTANBUL 1 Uygulanacak Kurallar 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

III. TÜRKİYE YAT ŞAMPİYONASI TEMMUZ 2017 YARIŞ İLANI

III. TÜRKİYE YAT ŞAMPİYONASI TEMMUZ 2017 YARIŞ İLANI III. TÜRKİYE YAT ŞAMPİYONASI 28-30 TEMMUZ 2017 YARIŞ İLANI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2017 Genel Yat YarışKuralları (GYYK); 1.2. WORLD SAILING (WS) Yelken Yarış Kuralları

Detaylı

28.04.2013 - TAYK SPORTBOATS KUPASI YARIŞ TALİMATI

28.04.2013 - TAYK SPORTBOATS KUPASI YARIŞ TALİMATI 28.04.2013 - TAYK SPORTBOATS KUPASI YARIŞ TALİMATI 1. KURALLAR 1.1. ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2013-2016), TYF Genel Yarış Talimatı (2013), TYF İlke kararları (2013), TYF Sporcu Lisans Talimatı

Detaylı

2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ

2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ Genel Yarış İlanı 2015 Türkiye Pirat Ligi 6 etaptan oluşan bir şampiyona olarak gerçekleştirilecek ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) himayesinde TYF Pirat Sınıf Komitesi ve Kulüpler

Detaylı

ATATÜRK - DENİZCİLİK - KABOTAJ KUPASI YARIŞLARI MODA KOYU KUPASI YAT YARIŞI 02 TEMMUZ 2017 MODA İSTANBUL YARIŞ İLANI

ATATÜRK - DENİZCİLİK - KABOTAJ KUPASI YARIŞLARI MODA KOYU KUPASI YAT YARIŞI 02 TEMMUZ 2017 MODA İSTANBUL YARIŞ İLANI ATATÜRK - DENİZCİLİK - KABOTAJ KUPASI YARIŞLARI MODA KOYU KUPASI YAT YARIŞI 02 TEMMUZ 2017 MODA İSTANBUL YARIŞ İLANI 1 KURALLAR 1.1 World Sailing Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017 2020, 1.2 World Sailing

Detaylı

ATATÜRK - DENİZCİLİK - KABOTAJ KUPASI YARIŞLARI XX. YIL TAYK / BOĞAZİÇİ KUPASI YAT YARIŞI 01 TEMMUZ 2017 İSTANBUL BOĞAZI İSTANBUL YARIŞ İLANI

ATATÜRK - DENİZCİLİK - KABOTAJ KUPASI YARIŞLARI XX. YIL TAYK / BOĞAZİÇİ KUPASI YAT YARIŞI 01 TEMMUZ 2017 İSTANBUL BOĞAZI İSTANBUL YARIŞ İLANI ATATÜRK - DENİZCİLİK - KABOTAJ KUPASI YARIŞLARI XX. YIL TAYK / BOĞAZİÇİ KUPASI YAT YARIŞI 01 TEMMUZ 2017 İSTANBUL BOĞAZI İSTANBUL YARIŞ İLANI 1 KURALLAR 1.1 World Sailing Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017

Detaylı

MUSTAFA V. KOÇ TÜRKİYE YAT ŞAMPİYONASI AĞUSTOS 2016 YARIŞ İLANI

MUSTAFA V. KOÇ TÜRKİYE YAT ŞAMPİYONASI AĞUSTOS 2016 YARIŞ İLANI MUSTAFA V. KOÇ TÜRKİYE YAT ŞAMPİYONASI 17-20 AĞUSTOS 2016 YARIŞ İLANI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2015 Yat Yarışları Genel Yarış Talimatları (GYYT) 1.2. Uluslararası Yelken

Detaylı

MARĐNTURK ĐSTANBUL CITYPORT KUPASI / MYK-UNO YAT YARIŞI YARIŞ TALĐMATI Nisan 2012

MARĐNTURK ĐSTANBUL CITYPORT KUPASI / MYK-UNO YAT YARIŞI YARIŞ TALĐMATI Nisan 2012 MARĐNTURK ĐSTANBUL CITYPORT KUPASI / MYK-UNO YAT YARIŞI YARIŞ TALĐMATI 21 22 Nisan 2012 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2009 2012. 1.2

Detaylı

Fenerbahçe Yelken - TYF İstanbul Trofesi 1. Ayak Yelken Yat Yarışı

Fenerbahçe Yelken - TYF İstanbul Trofesi 1. Ayak Yelken Yat Yarışı Fenerbahçe Yelken - TYF İstanbul Trofesi 1. Ayak Yelken Yat Yarışı 1.uygulanacak kurallar -Uluslararası Yelken Federasyonu(ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016 -ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği

Detaylı

TAYK / BMW BOSPHORUS SAILING FEST 20 MAYIS 2017 İSTANBUL BOĞAZI YARIŞ İLANI

TAYK / BMW BOSPHORUS SAILING FEST 20 MAYIS 2017 İSTANBUL BOĞAZI YARIŞ İLANI TAYK / BMW BOSPHORUS SAILING FEST 20 MAYIS 2017 İSTANBUL BOĞAZI YARIŞ İLANI 1 KURALLAR 1.1 World Sailing Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017 2020, 1.2 World Sailing Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2016 2017,

Detaylı

2015 B.A.Y.K. YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATLARI

2015 B.A.Y.K. YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2015 B.A.Y.K. YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATLARI Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) programında yer alan 2015 BAYK Kış Trofesi ve diğer BAYK yarışları için hazırlanan bu Genel Yarış Talimatı (BAYK-GYT)

Detaylı

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club XI. YIL TAYK / BOĞAZİÇİ KUPASI YARIŞI YARIŞ İLANI 30 HAZİRAN 2007 1. UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2005-2008, Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

BODRUM ERA YELKEN KULÜBÜ GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2017

BODRUM ERA YELKEN KULÜBÜ GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2017 BODRUM ERA YELKEN KULÜBÜ GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2017 Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2017 programında yer alan ve Bodrum Era Yelken Kulübü (ERA) tarafından düzenlenen bu Genel Yarış Talimatı Bodto Tırhandil

Detaylı

MYK - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yat Yarışı. 06 Ekim 2013 Pazar YARIŞ İLANI

MYK - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yat Yarışı. 06 Ekim 2013 Pazar YARIŞ İLANI MYK - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yat Yarışı 06 Ekim 2013 Pazar YARIŞ İLANI 1. MYK - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yat Yarışı 06 Ekim 2013 tarihinde Marmara Yelken

Detaylı

B.A.Y.K YÖNETİMİ VE SPONSORLUĞUNDA YAPILACAK 2014 BODRUM CUP IRC VE CRUISER SINIFLARI YAT YARIŞLARI 20-25 EKİM 2014 YARIŞ İLANI

B.A.Y.K YÖNETİMİ VE SPONSORLUĞUNDA YAPILACAK 2014 BODRUM CUP IRC VE CRUISER SINIFLARI YAT YARIŞLARI 20-25 EKİM 2014 YARIŞ İLANI 26.YIL B.A.Y.K YÖNETİMİ VE SPONSORLUĞUNDA YAPILACAK 2014 BODRUM CUP IRC VE CRUISER SINIFLARI YAT YARIŞLARI 20-25 EKİM 2014 YARIŞ İLANI 1.UYGULANACAK KURALLAR 1.1. 2014 BODRUM CUP IRC -CRUISER SINIFLARI

Detaylı

XIX. YIL DenizBank - TAYK Trofesi/BURGAZADA DENĠZ KULÜBÜ KUPASI YAT YARIġI YARIġ ĠLANI 20 AĞUSTOS 2011

XIX. YIL DenizBank - TAYK Trofesi/BURGAZADA DENĠZ KULÜBÜ KUPASI YAT YARIġI YARIġ ĠLANI 20 AĞUSTOS 2011 XIX. YIL DenizBank - TAYK Trofesi/BURGAZADA DENĠZ KULÜBÜ KUPASI YAT YARIġI YARIġ ĠLANI 20 AĞUSTOS 2011 1 UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS)

Detaylı

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club

TÜRKİYE AÇIKDENİZ YARIŞ KULÜBÜ Turkish Offshore Racing Club TAYK / ÇARŞAMBA AKŞAMI YARIŞI/MODA DENİZ KULÜBÜ KUPASI II YARIŞ İLANI 20 HAZİRAN 2007 1. UYGULANACAK KURALLAR Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2005-2008, Türkiye

Detaylı