MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ. 22. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI. 29 Ekim - 4 Kasım 2011 MARMARĠS TÜRKĠYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ. 22. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI. 29 Ekim - 4 Kasım 2011 MARMARĠS TÜRKĠYE"

Transkript

1 MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 22. MARMARĠS ULUSLARARASI YARIġ HAFTASI YARIġ TALĠMATI 29 Ekim - 4 Kasım 2011 MARMARĠS TÜRKĠYE 1 UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun Yelken YarıĢ Kuralları IRC 2011 Kuralları, Bölüm A, B, C 1.3 ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği Tüm yarıģlar Kategori 4 dür. 1.4 ISAF Yönetmelik 20 (Reklam Kodu) 1.5 Uluslararası Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü (IRPCAS).GüneĢin batıģı ve doğuģu saatleri arasında denizde çatıģmayı önleyen uluslararası hükümler RRS Bölüm 2 kurallarının yerini alır. 1.6 YarıĢ Ġlanı, bu YarıĢ Talimatı, varsa Ek YarıĢ Talimatları 1.7 Milli Otoritenin talimatları uygulanmayacaktır 1.8 Yukarıdaki yazılı talimatlar arasında çeliģki olması durumunda bu talimat, varsa tarih sırasına göre YarıĢ Ek Talimatları üstünlük taģır. Lisanlar arasında çeliģki olduğu takdirde Ġngilizce metin öncelik kazanacaktır. 2 YARIġÇILARA DUYURULAR 2.1 YarıĢçıları ilgilendiren duyurular YarıĢ Sekreterliği önündeki resmi ilan panolarına asılacaktır. Bu Ģekilde yapılan duyurular tüm yarıģçılara yapılmıģ Resmi Duyuru niteliği taģıyacaktır. Resmi ilan panosunun gerekli zamanlarda incelenmesi her yarıģçının kendi sorumluluğundadır 2.2 YarıĢ Sekreterliği MIYC ofisinde kurulacaktır. 3 YARIġ TALĠMATINDA DEĞĠġĠKLĠK 3.1 YarıĢ Talimatında değiģiklikler ait olduğu günün programlanmıģ ilk uyarı iģareti saatinden en az iki saat önce resmi ilan panosuna asılacak olup her tekneye verilmeyecektir (RRS 25 değiģikliği). YarıĢ programında yapılacak değiģiklikler ise uygulamaya gireceği günden bir gün evvel 20:00 ye kadar ilan edilecektir. 3.2 Sözlü değiģiklikler su üstünde verilebilir. YarıĢ Kurulu uyarı iģaretinden önce gerekli gördüğü değiģiklikleri VHF Kanal 71 den duyurarak yapabilir (RRS 90.2c). Bu durum bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 4 KIYIDAN VERĠLEN ĠġARETLER Marina içindeyken YarıĢ Kurulu botundan (katamaran) iģaretler verilecek, bunun dıģında kıyıdan iģaret verilmeyecektir. 5 YARIġLARIN PROGRAMI 5.1 YarıĢların programı ve ilk sınıfın uyarı iģareti saatleri aģağıdaki gibidir. 31 Ekim 2011 YarıĢ 1: Ġlk sınıfın uyarı iģareti saati 11:50 1 Kasım 2011 YarıĢ 2: Ġlk sınıfın uyarı iģareti saati 10:20 2 Kasım 2011 YarıĢ 3: Ġlk sınıfın uyarı iģareti saati * 3 Kasım 2011 YarıĢ 4: Ġlk sınıfın uyarı iģareti saat 10:50 4 Kasım 2011 YarıĢ 5: Ġlk sınıfın uyarı iģareti saat 10:50 * YarıĢ 3 ün yapılıp yapılmayacağına YarıĢ 2 nin tamamlanma saatine göre YarıĢ Kurulu karar verecektir. YarıĢın yapılması halinde ilk sınıfın uyarı iģareti saati 2 Kasım günü en geç saat 08:30 a kadar ilan tahtasında ilan edilecektir. YarıĢın yapılmaması düzeltme isteği nedeni olamaz. 5.2 Regattanın son gününde (4 Kasım 2011) saat 13:00 dan sonra uyarı bayrağı/iģareti verilmeyecektir. Ġlk sınıf/sınıflar için süresi içinde uyarı iģareti veriģlmiģ ise diğer sınıfların uyarı iģaretleri 13:00 ı geçse bile verilmeye devam edilebilir. 5.3 Tüm yarıģlar için 30 Ekim 2011 günü saat 18:30 da skipper brifingi yapılacaktır. 5.4 Rüzgar 40 knot ve daha üstü süratte eserse, YarıĢ Kurulu start vermeme, kısa rota ile yarıģı bitirme, yarıģı abandone etme yetkisine sahiptir. Bu bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 1

2 6 SINIFLAR VE HANDĠKAP SĠSTEMĠ 6.1 YarıĢlar IRC ve IRC CHARTER olmak üzere iki ana sınıfta yapılacaktır. 6.2 IRC Sınıfları IRC 1 : TCC ve üstü IRC 2 : TCC IRC 3 : TCC IRC 4 : TCC ve altı 6.3 IRC CHARTER Sınıfları IRC CHARTER 1 : TCC ve üstü IRC CHARTER 2 : TCC IRC CHARTER 3 : TCC IRC CHARTER 4 : TCC ve altı 6.4 Tüm sınıflar için de zamana göre zaman, CT = ET x TCC uygulanacaktır. CT = DüzeltilmiĢ Zaman ET = YarıĢta Geçen Zaman TCC = Zaman Düzeltici (IRC Ratingi) 7 SINIF/UYARI BAYRAKLARI 7.1 YarıĢlara katılan tüm tekneler ayrıldıkları sekiz farklı sınıfta, sınıf/uyarı bayraklarının rengine göre tespit edilirler. 7.2 Her sınıf için sınıf /uyarı bayrakları aģağıdaki gibidir. IRC 1 KIRMIZI flama IRC 2 MAVĠ flama IRC 3 LACĠVERT flama IRC 4 BEYAZ flama IRC CHARTER 1 YEġĠL flama IRC CHARTER 2 SARI flama IRC CHARTER 3 MOR flama IRC CHARTER 4 SĠYAH-PEMBE flama 7.3 Sınıflar YarıĢ Kurulu tarafından oluģturulacak olup bunlar kesindir, itiraz edilemez. 7.4 Her sınıftaki tekneler yarıģlar süresince kendilerine verilen numaraları ve stikerleri teknelerinin baģ kısmının her iki tarafına okunacak Ģekilde asmalıdırlar. Sınıf flamalarını da kıç ıstralyaya bağlayacaklardır. Sponsor flamalarını ve/veya stikerleri görünebilecek bir yere asmalıdırlar. EK-B de bayrak/flama ve numaraların yerleri gösterilmektedir. Numaralarını, flamalarını, stikerlereini ve sponsor flamalarını asmayan tekneler Protesto Kurulu tarafından cezalandırılabilirler. 7.5 Protesto ve sınıf flaması ile sponsor flamaları dıģında yarıģlar süresince baģka hiçbir bayrak/fors (milli bayrak dahil) asılamaz. 7.6 Yelkenler üzerinde ulusal otoritenin verdiği harf ve rakamları bulundurma zorunluluğu yoktur (RRS 77 değiģikliği). 8 ROTALAR 8.1 YarıĢlar için Ģamandıraların numara ve yaklaģık yerleri EK - A rotalarda gösterilmektedir. 8.2 YarıĢ Kurulu günün rotasını VHF Kanal 71 den duyuracak ve rotanın kod bayrağını (YarıĢ Talimatı madde 8.3 de gösterilen) YarıĢ Kurulu botuna toka edecektir. Duyuruların alınmaması düzeltme isteği nedeni olamaz. 8.3 YarıĢ (Orsa - Pupa Üçgen Rota YarıĢları) Rotaları: Orsa Pupa Üçgen Rota YarıĢlarında aģağıda belirtilen rotalar uygulanacaktır. AYDIN (A) ROTASI (1) START FĠNĠġ(2) (ġamandralar sancakta bırakılacak) BURAK (B) ROTASI (3) START FĠNĠġ(1) (ġamandralar sancakta bırakılacak) CEMAL (C) ROTASI (2) START FĠNĠġ(3) (ġamandralar sancakta bırakılacak) DENĠZ (D) ROTASI (1) START FĠNĠġ(3) (ġamandralar iskelede bırakılacak) ENGĠN (E) ROTASI (2) START FĠNĠġ(1) (ġamandralar iskelede bırakılacak) FELENK (F) ROTASI (3) START FĠNĠġ(2) (ġamandralar iskelede bırakılacak) 8.4 YarıĢ 2 (Coğrafi Rota YarıĢı ) Rotası: START (Yılancık Adası güneyinden geçilecek) (1) SANCAKTA (2) SANCAKTA (3) SANCAKTA (4) SANCAKTA - FĠNĠġ 2

3 8.5 YarıĢ 3 (Coğrafi Rota YarıĢı ) Rotası: Tüm IRC sınıfları için: START (2) ĠSKELEDE (3) ĠSKELEDE (1) SANCAKTA FĠNĠġ Tüm IRC CHARTER sınıfları için: START (1) ĠSKELEDE (3) ĠSKELEDE- (1) SANCAKTA - FĠNĠġ 9 ġamandralar 9.1 YarıĢlarda sarı ve turuncu Ģamandıralar kullanılacaktır. Üzerinde numara olmaması veya farklı numara olması düzeltme isteği nedeni olamaz. 9.2 ġamandıralar gün batımından sonra ıģıklandırılacaktır. 10 START 10.1 YarıĢ Kurulu botu ve görevli botlar RC bayrağı taģıyacaktır Start hattı YarıĢ Kurulu botundaki turuncu bayrak taģıyan gönder ile Ģamandıra arasıdır. ġamandıranın konumu aģağıdaki gibi olacaktır: -YarıĢ 1, 4 ve 5 için; Koyiçi YarıĢ Rotaları kartında belirtildiği gibi. -YarıĢ 2 ve 3 için: hattın SANCAK tarafında YarıĢların baģlaması RRS 26 nın değiģtirilmiģ Ģekli uyarınca yapılacaktır. Bütün yarıģlar için sınıfların startları 10 dakika aralıklarla verilecektir ve her sınıfın start iģareti bir sonraki sınıfın uyarı iģareti olacaktır YarıĢ iģaretleri aģağıdaki gibi olacaktır. Uyarı ĠĢareti: Sınıf bayrağı toka + 1 seda Hazırlık iģareti: Kod bayrağı P veya I toka + 1 seda 1 dakika iģareti Kod bayrağı P veya I arya + 1 seda Start iģareti: Sınıf bayrağı arya + 1 seda 10.5 YarıĢ 1, 3, 4 ve 5 için startların sırası aģağıdaki gibi olacaktır. ZAMAN SINIF BAYRAĞI KOD BAYRAĞI SINIF BAYRAĞI SONUÇ P veya I -10 DK KIRMIZI VE MAVĠ FLAMA TOKA DK -- TOKA DK ARYA 0 YEġĠL VE SARI FLAMA TOKA -- KIRMIZI VE MAVI FLAMA ARYA 1. START + 5 DK -- TOKA DK -- ARYA +10 DK LACĠVERT VE BEYAZ FLAMA TOKA -- YEġĠL VE SARI FLAMA ARYA 2. START +15 DK -- TOKA DK -- ARYA +20 DK MOR VE SĠYAH/PEMBE FLAMA -- LACĠVERT VE BEYAZ FLAMA ARYA 3. START TOKA +25 DK TOKA +29 DK ARYA +30 DK MOR VE SĠYAH/PEMBE FLAMA ARYA 4. START YarıĢ 2 için startların sırası aģağıdaki gibi olacaktır. ZAMAN SINIF BAYRAĞI KOD BAYRAĞI SINIF BAYRAĞI SONUÇ P veya I -10 DK MOR VE SĠYAH/PEMBE FLAMA TOKA - 5 DK -- TOKA DK ARYA 0 LACĠVERT VE BEYAZ FLAMA TOKA -- MOR VE SĠYAH/PEMBE FLAMA 1. START ARYA + 5 DK -- TOKA DK -- ARYA +10 DK YEġĠL VE SARI FLAMA TOKA -- LACĠVERT VE BEYAZ FLAMA ARYA 2. START +15 DK -- TOKA DK -- ARYA +20 DK KIRMIZI VE MAVĠ FLAMA TOKA -- YEġĠL VE SARI FLAMA ARYA 3. START +25 DK TOKA +29 DK ARYA +30 DK -- KIRMIZI VE MAVĠ FLAMA ARYA 4. START 3

4 10.6 Bütün tekneler kendi sınıflarının uyarı iģareti verilene kadar start çizgisinin en az 100 m gerisinde/uzağında olmalıdır. Bu kuralı büyük ölçüde ihlal eden tekneleri YarıĢ Kurulu protesto edebilir Her tekne starttan önce start hattındaki YarıĢ Kurulu botunun yakınına gelerek numarasını yazdıracaktır Kendi start iģaretinden 15 dakika sonra start eden bir tekne duruģmasız START ETMEDĠ (DNS) puanı alacaktır. Bu RRS A4 ve A5 i değiģtirir HAZIRLIK ĠġARETĠ VERĠLDĠĞĠ ANDAN ĠTĠBAREN tekneler makinelerini stop etmelidir YarıĢ Kurulu botu start ve finiģ hatlarında hava Ģartları ve teknik nedenlerden dolayı mevkiini muhafaza etmek için makine çalıģtırabilir. Bu bir düzeltme isteği nedeni olamaz Hiçbir tekne demirini günün ilk uyarı iģaretinden ile yarıģı bitirmesine kadar geçen sürede loçada bulundurmayacaktır. Ancak demir ve zincir teknede muhafaza edilecektir. 11 GERĠ ÇAĞIRMA 11.1 Ferdi Geri Çağırma: Eğer bir teknenin, start iģaretinde gövdesinin, ekibinin veya ekipmanının herhangi bir parçası start hattının rota tarafında ise veya RRS 30.1 e uyması gerekiyorsa YarıĢ Kurulu derhal X Kod Bayrağını bir seda iģareti ile toka edecektir (RRS 29.1). Ayrıca YarıĢ Kurulu VHF Kanal 71 den bu teknelerin borda (stiker)/sınıf numaralarını yayınlamaya çalıģacaktır. Bu yayını yapamamak veya zamanında yapamamak düzeltme isteği için bir neden olmayacaktır. Bu durum RRS 62.1(a) yı değiģtirir. YarıĢ Kurulunun telsiz duyuruları, dıģ yardım sayılmayacaktır Genel Geri Çağırma: Bir start iģaretinde YarıĢ Kurulu, start hattının rota tarafında olan veya RRS 30 un uygulandığı tekneleri belirleyemezse, veya start uygulamasında bir yanlıģlık olmuģsa, YarıĢ Kurulu 1. Tekrar Flamasını toka ederek ve iki seda iģaretiyle genel geri çağırma yapabilir (RRS 29.2)]. Bu durum VHF Kanal 71 den ilan edilecektir. 1. Tekrar Flaması aģağıdaki Ģekilde arya edilecektir: Geri çağırma programlanan BĠRĠNCĠ, ĠKĠNCĠ ve 3. sınıfın startında olduğu zaman - izleyen sınıfın hazırlık iģaretinde (RRS 29.2 değiģikliği) Geri çağırma programlanan 4. sınıfın startında olduğu zaman - bir kaç dakika sonra Geri çağrılan sınıf(ların) yeni start iģlemleri programdaki tüm start iģlemlerinden sonra baģlayacaktır. (Kendisinden önce de geri çağrılan sınıf(lar) varsa onların yeni startından sonra) Yenilenecek startların Uyarı ĠĢaretleri aģağıdaki Ģekilde verilecektir: Geri çağrılan sınıf(lar) programdaki birinci, ikinci veya üçüncü sıradaki start edecek sınıf(lar) olması durumunda bir önceki start iģareti sırasında Geri çağrılan sınıf(lar) programdaki dördüncü start edecek sınıf(lar) olması durumunda 1. Tekrar Flamasının aryasından 1 dakika sonra 11.3 Duyuruların yapılmaması veya alınmaması düzeltme isteği nedeni olamaz. 12 STARTTAN SONRA KISALTMA VEYA ABANDONE 12.1 Start iģaretinden sonra YarıĢ Kurulu, sınıfı tanımlayan bayrak ile birlikte S kod bayrağını (iki seda iģareti ile) toka ederek rotayı kısaltabilir. Bütün sınıflar için rota kısaltması yapılacaksa sınıf bayrakları çekilmeyecektir. (RRS 32) 12.2 Rota kısalması veya yarıģın abandone edilmesi düzeltme isteği nedeni olamaz. 13 FĠNĠġ 13.1 FiniĢ hattı, YarıĢ Kurulu botundaki turuncu bayrak taģıyan gönder ile Ģamandıra arasındaki olacaktır. ġamandıranın konumu aģağıdaki gibi olacaktır: -YarıĢ 1, 4 ve 5 için; Koyiçi YarıĢ Rotaları kartında belirtildiği gibi. -YarıĢ 2 ve 3 için: hattın ĠSKELE tarafında YarıĢ Kurulu kısaltılmıģ bir rota iģaret ederse finiģ hattı, bir dönüģ Ģamandırası ile YarıĢ Kurulu botundaki S kod bayrağı toka edilmiģ gönder arasında olacaktır. 14 CEZA SĠSTEMLERĠ 14.1 YarıĢırken RRS Bölüm 2 kuralını ihlal eden bir tekne, Ġki-DönüĢ Cezası veya RRS 31 i ihlal eden bir tekne Bir- DönüĢ Cezası kullanabilir. Olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaģtıktan sonra, bir tekne derhal bir tramola ve bir kavançadan oluģan dönüģler Ģeklinde, aynı yönde gerekli sayıda dönüģ yaparak Bir -DönüĢ veya Ġki-DönüĢ Cezası kullanır (RRS 44.1 ve 44.2) 14.2 Protesto Kurulu, kural ihlallerinde bir tekneyi diskalifiye edebilir, yarıģta geçen zamana ekleme yapabilir. 4

5 15 ZAMAN SINIRI 15.1 Zaman sınırı YarıĢ 1, 4 ve 5 için 5 saat, YarıĢ 2 için 10 saat YarıĢ 3 için 7 saattir Verilen süreler içinde hiçbir tekne yarıģı bitiremezse yarıģ abandone edilir (RRS 35) Zaman sınırı içinde bitiremeyen tekneler FiniĢ Yapmadı (DNF) puanı alacaktır. Bu, RRS 35 ve EK A4 ve A5 i değiģtirir YarıĢ Kurulu gerekli gördüğü takdirde zaman sınırını uzatma yetkisine sahiptir. Bu durum VHF kanal 71 den anons edilecektir. Bu durum bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 16 PROTESTOLAR VE DÜZELTME ĠSTEKLERĠ 16.1 Protesto verme niyetinde olan bir tekne diğer tekne/tekneleri mümkün olan ilk fırsatta (derhal) aģağıdaki Ģekilde bilgilendirecektir. I. Protestosu yarıģ alanında kendisinin dahil olduğu veya gördüğü bir olayı ilgilendiriyorsa; a) protesto edeceği tekne/teknelere mümkün olan ilk fırsatta (derhal) PROTESTO diye seslenecek, b) VHF Kanal 71 den anons edecek; c) ısrarlı bir Ģekilde protesto (kırmızı) bayrağını gösterecektir. Bayrak göstermesi gereken bir tekne, bunu yarıģı bitirene kadar sürdürecektir (RRS 61.1a değiģik Ģekli). d) Protesto etmek niyetindeki tekne, finiģ yaptıktan hemen sonra finiģ hattındaki YarıĢ Kuruluna, tasdik alıncaya kadar protesto vermeye niyet ettiği tekne/tekneleri bildirecek ve çekili protesto bayrağını gösterecektir (RRS 61.1 değiģik Ģekli). II. Herhangi bir baģka nedenle protesto verecek olan bir tekne, karaya döner dönmez protesto etme niyetinde olduğu tekneyi/tekneleri bilgilendirecektir Protesto vermeye niyetli bir tekne, yarıģa devam edemez ve finiģ yapamaz/terk ederse YarıĢ Kurulu finiģ botunu mümkün olan kısa süre içinde VHF Kanal 71 den haberdar edecektir (RRS 61.1a değiģik Ģekli) Protesto formları yarıģ sekreterliğinden temin edilecektir. Protesto ve Düzeltme Ġstekleri protesto zaman sınırı içinde verilecektir Protesto zaman sınırı YarıĢ Kurulu botunun marinaya varmasından sonraki 30 dakikadır. (RRS 61.3 ve 62.2 değiģikliği). YarıĢ 2 için protesto zaman sınırı, YarıĢ 3 yapıldığı takdirde, bu yarıģın zaman sınırı ile aynıdır. YarıĢ 3 yapılamaz ise YarıĢ 2 protesto zaman sınırı 2 Kasım 2011 günü saat 13:00 a kadardır. YarıĢın yapılıp yapılmayacağı belli olur olmaz YarıĢ Kurulu protesto zaman sınırını ilan tahtasında duyuracaktır DuruĢma ilanları, yarıģçıları, taraf oldukları veya Ģahit olarak çağrıldıkları duruģmalar için bilgilendirmek üzere, protesto zaman sınırının bitiminden itibaren 15 dakika içinde asılacaktır. DuruĢmalar YarıĢ Sekreterliğinde yapılacaktır RRS 61.1(b) uyarınca tekneleri bilgilendirmek üzere YarıĢ Kurulu veya Protesto Kurulu tarafından verilen protestolar ilan edilecektir 16.7 YarıĢ Talimatı Madde 10.7, 10.8, 18.2 and 22 ihlali bir tekne tarafından protesto verilmesine neden olmayacaktır. Bu, RRS 60.1(a) yı değiģtirir DuruĢmadaki taraf, kararın kendisine bildirilmesinden en geç 1 saat içinde duruģmanın tekrar açılmasını isteyebilir. YarıĢların son günü, duruģmanın tekrar açılma zaman sınırı en geç kararların ilanından sonraki 15 dakikadır (RRS 66 değiģik Ģekli) Protesto Kurulu kararları TYF na temziye gönderilebilir Protesto, düzeltme ve duruģmanın yeniden açılması talebi ücreti 80 Euro dur, protestonun geçerli ve verenin haklı olması veya düzeltme isteğinin kabul edilmesi durumunda ücret iade edilir. Aksi durumda protesto ücreti iade edilmez Ölçü Protestoları Protesto eden ve edilen tekneler; ölçü masraflarını (ölçücü ve yeni sertifika gibi) önceden yatıracaktır. Kazanan tarafın yatırdığı para iade edilecektir. YarıĢlar süresince tartı imkanı olmaması nedeniyle Marmaris Uluslararası YarıĢ Haftası süresince tekne ve yelken ölçüleri dıģında ölçü protestosu verilmeyecektir. 17 PUANLAMA, YARIġ SAYISI VE ÖDÜLLER 17.1 Tarifler: Her yarıģta bir teknenin derecesi, düzeltilmiģ zamana göre sırasının (sıralama küçük zamandan büyük zamana göre artar) varsa cezalarından sonraki düzeltilmiģ sırasıdır Puanlama her sınıf için ayrı ayrı yapılır Puanlamaya esas olacak tekne sayısı kayıtları kabul edilen teknelerin sayısıdır Puanlama: RRS A4, Az Puan Sistemi kullanılacaktır DNS, OCS, DNF, RAF, DNC, DSQ, DNE ve DGM olan tekneler kaydı kabul edilen tekne sayısının alacağı puandan 1 fazla puan alır. 5

6 17.3 YarıĢ sayısı: BeĢ yarıģ planlanmıģtır Serinin sayılabilmesi için iki (2) adet yarıģın tamamlanması gerekir Planlı beģ yarıģ yapıldığı takdirde teknenin seri derecelendirilmesi, en kötü bir yarıģı atıldıktan sonra kalan tüm yarıģ puanlarının toplamı olacaktır Toplamda en az puan alan tekne kazanacaktır Berabere kalma halinde eģitlik, RRS A8 e göre bozulacaktır Ödüller: Her yarıģ sonucunda, her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir Tüm yarıģların sonucunda her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. 18 DEKLARASYON 18.1 YarıĢ bitirme deklarasyonu verme zorunluluğu yoktur Bir dönüģ Cezası veya Ġki DönüĢ Cezası yapmıģ tekneler veya yarıģtan çekilmiģ tekneler bu hususları ile ilgili deklarasyon formlarını protesto zamanı içinde doldurup imzalayarak yarıģ sekreterliğine vereceklerdir. Aksine hareket, dönüģ cezasının yapılmadığı anlamı taģıyacaktır.yarıģı terk eden bir tekne ilk fırsatta VHF Kanal 71 den sınıf renk ve numarası ile YarıĢ Kurulunu bilgilendirecektir. 19 EKĠP SINIRLAMASI 19.1 Tüm sınıflar için üst ekip sınırlaması yoktur, ancak her teknede minimum 3 kiģi olacaktır Kayıt Formlarında belirtilen ekip listelerinde değiģiklik varsa değiģiklikler en geç ilan edilen uyarı saatinden bir saat önce YarıĢ Sekreterliğine / YarıĢ Kuruluna yazılı olarak bildirilecektir. Teknede ekip listesinde adı olmayan yarıģçı tespit edildiğinde bu Protesto Kurulu tarafından diskalifikasyon (DSQ) nedenidir Kayıt veren tekne sahipleri ya da sorumluları baģka bir teknede yarıģamazlar. Bu durum, her iki tekne (tekne sahibinin teknesi ile yarıģtığı yeni tekne) için Protesto Kurulu tarafından diskalifikasyon (DSQ) nedenidir. 20 EKĠPMAN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ 20.1 YarıĢ Kurulu tarafından onaylanmadıkça hasar görmüģ veya kaybolmuģ ekipmanın yerine baģka ekipman kullanılmasına izin verilmeyecektir. Yerine koyma istekleri mümkün olan ilk fırsatta yazılı olarak verilecektir YarıĢacak bütün teknelerde en çok 2 ana yelken bulunabilecek ve yelken yarıģ süresi içinde sadece kullanılamayacak Ģekilde hasar görmesi halinde değiģtirilebilecektir. Bu durumda ilgili tekne, VHF Kanal 71 den YarıĢ Kuruluna ön bilgi vermek, karaya döndüğünde yazılı olarak bildirmek ve hasarlı yelkenini YarıĢ Kurulunun kontrolüne sunmak zorundadır. Aksine tutumlarda, YarıĢ Kurulunun talebi ile Juri tarafından bir duruģma sonunda ceza verilebilir Furling tenzilatı kullanan teknelerde ikinci bir ön saha yelkeninin (fırtına ve ağır hava floku hariç) bulundurulmasına müsaade edilmemektedir Tekneler, UNCL/RORC a deklare edilmeyen spinaker, whisker veya benzeri gönder kullanamazlar. 21 ÖLÇÜM VE DENETLEMELER 21.1 Ölçücü talep edilmesi halinde MIYC tarafından temin edileceklerdir Tekneler, yarıģtan önce veya sonra herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutulabilirler Tekne sahibi/sorumlusu, teknesini ölçüldüğü hali ile muhafaza etmekle yükümlüdür. Protesto edilsin veya edilmesin bir teknenin kontrolu esnasında kuralların izin verdiğinden daha fazla herhangi bir TCC artması tespit edildiğinde bu tekne Protesto Kurulu tarafından cezalandırılır. 22 ÇÖP ATILMASI Tekneler, suya çöp atmayacaklardır. 23 KARAYA ÇEKME SINIRLAMALARI YarıĢ Kurulundan önceden yazılı olarak alınan izin dıģında tekneler Regatta süresince karaya çekilmeyecektir. 24 DALGIÇ EKĠPMANI VE PLASTĠK HAVUZLAR Ġlk yarıģın hazırlık iģareti ile Regattanın bitiģi arasında, tekneler etrafında sualtı nefes alma aygıtı ve plastik havuzlar veya benzerleri kullanılmayacaktır. 25 TELSĠZ ĠLETĠġĠMĠ 25.1 YarıĢlar süresince, teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarıģlar süresince açık olması Ģarttır Tekneler yarıģ süresince telsizle özel gönderme ve alma yapmayacaklar, bu kısıtlama cep telefonları için de geçerlidir. Bütün tekneler VHF Kanal 71 de kalacaklardır. Bu kanallarda yarıģla veya herhangi bir teknenin güvenliği ile ilgili olmayan Ģahsi konuģmalar yapılırsa, bu teknenin diskalifiye (DSQ) edilmesine neden olabilir. 6

7 26 SORUMLULUK 26.1 Yelken yarıģları tehlikeli olabilir. YarıĢçılar regattaya tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. RRS 4 YarıĢma Kararı - "Bir teknenin bir yarıģa katılma kararı veya yarıģa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir Bu yarıģları düzenleyen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü temsilcileri, Türkiye Açıkdeniz YarıĢ Kulübü temsilcileri Sponsorları, YarıĢ Kurulu ve Protesto Kurulu, yarıģlarda veya bunlara ait çalıģmalarda, yarıģ talimatları, yarıģ rotası ve alınan kararlardan teknelere, yarıģanlara, skipper veya ekibe dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklar için hiçbir sorumluluk taģımaz. Özellikle tekne sahipleri ve sorumlu kiģileri; a) Ekiplerinin tüm sorumluluğunu (sigorta dahil) ve teknelerin denize dayanıklılığı ile emniyetli seyir sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmemek, yarıģa devam edip etmemek sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu, b) YarıĢın, YarıĢ Talimatı 1. Maddede yazılı kurallarla idare edileceğini, bu kurallara uygun olarak verilen cezaları ve her hangi bir iģlemi ve duruģmanın yeniden açılması iģleminin yukarıdaki kurallar içinde saklı kalması Ģartı ile ve bu kurallara göre verilecek kesin kararı ve bu kesin kararlarla ilgili olarak kurallarda öngörülmeyen adli makamlara veya mahkemeye baģvurmamayı kabul ederler. c) Bu sorumlulukları gereğince her yarıģın startından önce ekiplerinin dikkatini çekerler. d) YarıĢ kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan ederler. Kayıt veren her tekne bu sorumlulukları kabullenmiģ sayılır. 27 SĠGORTA Organizasyon Komitesi; tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarıģçılar dahil, üçüncü Ģahıs mali mesuliyet sigortasını yaptırmalarını önemle tavsiye eder. EKLER : EK A Rotalar EK B Bayrak/Flama ve numara yerleri YARIġ KURULU 30 Ekim :00 7

2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI

2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI 2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP YAT YARIŞLARI 21-22 HAZİRAN 2014 GENEL YARIŞ TALİMATLARI 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 2014 Marina Yacht Club Famous Cup Genel Yarış Talimatı 1.2. Uluslararası Yelken Federasyonu

Detaylı

YARIŞ İLANI -1- 1. UYGULANACAK KURALLAR

YARIŞ İLANI -1- 1. UYGULANACAK KURALLAR 44. DENİZ KUVVETLERİ KUPASI 2015 ERTUĞRUL AÇIK DENİZ YAT YARIŞI (07-13 Ağustos 2015) 1.Etap: Sadun BORO Etabı (07-09 Ağustos 2015) 2.Etap: Deniz Bank Etabı (10-13 Ağustos 2015) 1. UYGULANACAK KURALLAR

Detaylı

Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI

Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI Suadiye Yelken Kulübü Yat Yarışı YARIŞ İLANI 16 MAYIS 2015 İSTANBUL 1 Uygulanacak Kurallar 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2016 1.2 Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 95 MOTOKROS BRANŞI KURALLARI 96 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 97 Sorumluluk... 99 Güvenlik Önlemleri... 100 1 Sportif Yönetmelik... 101 1.1

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı ENDURO BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı ENDURO BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 133 ENDURO BRANŞI KURALLARI 134 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 135 Sorumluluk... 137 1 Sportif Yönetmelik... 139 1.1 Giriş... 139 1.2 Resmi

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI Ġçindekiler Genel Hükümler 4 Sorumluluk 4 Güvenlik Önlemleri 5 1 Sportif Yönetmelik 6 1.1 Giriş 6 1.2 Organizatörler 6 1.3 Resmi Görevliler 7

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI Kitaba Ulaşmak İçin Barkodu Taratınız. Genel Hükümler 4 Sorumluluk 4 1 Sportif Yönetmelik 5 1.1 Giriş 5 1.2 Resmi Görevliler 5 1.2.1 Genel Direktör

Detaylı

TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1

TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1 TURKCELL PLATINUM BOSPHORUS CUP 2015 EK TALİMAT 1 1. Yarış sekreterliği, Türkiye Yelken Federasyonu(TYF) İstanbul ofisidir. Adres: Cavit Çıtak Sok. Ceritoğlu Apt. No:3/1 Kalamış Kadıköy/İstanbul Tel: 0

Detaylı

2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014

2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014 2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014 1- TOSFED OTOKROS KUPASI TOSFED Otokros Kupası Kuralları nda ilan edildiği şekliyle Kupa ya dahil yarışmalardan aldığı puanlarla kategorilerinde sezon sonunda

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU < Mal Alımı için ihale ilanı < Özel Pen PVC Alüminyum Demir Doğrama Temizlik ĠnĢaat Nakliye San. Tic.

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tağaç Ağaç Sanayi Ticaret Anonim ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali

Detaylı

2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI. Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI

2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI. Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI 2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI TOSFED Onay numarası : 2015/2105-AMOKY.02 TOSFED Onay Tarihi : 2 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON

Detaylı

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası 1. Ekler listesi SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve

Detaylı

EK KURALLAR KİTABI ASN ONAY TARİHİ : 03 NİSAN 2015 1

EK KURALLAR KİTABI ASN ONAY TARİHİ : 03 NİSAN 2015 1 EK KURALLAR KİTABI ASN ONAY NO : 2015/3103-TROFFŞ.02 ASN ONAY TARİHİ : 03 NİSAN 2015 1 İÇİNDEKİLER I. A) PROGRAM B) ZAMAN ÇİZELGESİ II. ORGANİZASYON 2.1 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.2 ADRESLER, RESMİ İLAN YERİ

Detaylı

2011 ULUSAL PİST TALİMATI 11.02.2011

2011 ULUSAL PİST TALİMATI 11.02.2011 1- TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI Türkiye Pist Grup Şampiyonaları Ulusal Pist Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Pist Şampiyonası na dahil yarışmalardan aldığı puanlarla gruplarında sezon sonunda en

Detaylı

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI 2012 TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OTOMOBĠL SPORLARI FAALĠYETLERĠNĠN DÜZENLENMESĠNE DAĠR ORGANĠZASYON TALĠMATNAMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014

2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014 2014 TOSFED Oto-Drag Kupası Kuralları 2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014 1.1 TOSFED Oto-Drag Kuralları 136 TOSFED, Türkiye de TOSFED Oto-Drag Yarışmalarının yapılması için, Otomobil Sporları Yarışma

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF LİGİ ETAP BÜLTENİ (AÇIK) 12-14 HAZİRAN /2015. NİLÜFER / BURSA (5. Etap) BÜLTEN NO : 5.

TÜRK HAVA KURUMU TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF LİGİ ETAP BÜLTENİ (AÇIK) 12-14 HAZİRAN /2015. NİLÜFER / BURSA (5. Etap) BÜLTEN NO : 5. TÜRK HAVA KURUMU TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF LİGİ ETAP BÜLTENİ (AÇIK) 12-14 HAZİRAN /2015 NİLÜFER / BURSA (5. Etap) BÜLTEN NO : 5 Ankara 2015 1. ŞAMPİYONANIN MAKSADI Türk ve diğer ülkelerden yamaç paraşütü

Detaylı

2014 TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI 06.01.2014

2014 TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI 06.01.2014 2014 Mahalli Drift Kuralları 2014 TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI 06.01.2014 1.1 TOSFED Drift Kupası 122 TOSFED, Türkiye de Drift Yarışmalarının yapılması için, Otomobil Sporları Yarışma Genel Kuralları

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

6.3 Diğer Takım Üyesi Alanları... 19 7. Lig Yapısı... 20 7.1 Terimlerin Anlamları... 20 7.2 Program... 20 7.3 Aşama Detayları... 21 8.

6.3 Diğer Takım Üyesi Alanları... 19 7. Lig Yapısı... 20 7.1 Terimlerin Anlamları... 20 7.2 Program... 20 7.3 Aşama Detayları... 21 8. Genel Kurallar İçindekiler Tanımlar... 4 1. Oyuncunun Yarışma İçin Uygunluğu... 5 1.1 Oyuncunun Yaşı... 5 1.2 İkamet Durumu ve Çalışmaya Uygunluk... 5 1.3 Riot Personeli Olmama... 5 2. Takımlara ve Oyunculara

Detaylı

TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Yarışma Talimatnamesi. Serbest Dalış Teknik Kurulu SDTK

TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Yarışma Talimatnamesi. Serbest Dalış Teknik Kurulu SDTK TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Yarışma Talimatnamesi Serbest Dalış Teknik Kurulu SDTK Bu dokuman, SDTK tarafından Türkiye de yapılan Serbest Dalış yarışmalarını CMAS kuralları çerçevesinde

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı NĠNVE GIDA MEġRUBAT TARIM TURĠZM MEDĠKAL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ, Dicle Kalkınma Ajansı

Detaylı

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı