Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf"

Transkript

1

2 Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Buğra TUĞRUL 1990/Erzurum Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Nurullah GÜLEÇ 1990/Safranbolu Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf

3 LOJİSTİK KÖY NEDİR? Ulusal veya uluslar arası düzeydeki nakliye, lojistik ve eşya dağılımı ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif işleticiler tarafından yürütüldüğü belli bir bölgedir. Bu köyler genellikle metropollerin dışında, farklı taşıma türleri bağlantılarına yakın olan bölgelerde yer alır.

4 LOJİSTİK KÖY NEDİR? Lojistik köylerde, Taşımacılık Depolama Elleçleme Konsolidasyon Ayrıştırma Gümrükleme Ġthalat ve ihracat Transit işlemler Alt yapı Sigorta ve bankacılık Danışmanlık hizmetleri verilir.

5 LOJİSTİK KÖYLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ Lojistik köyleri ilk olarak ABD de endüstrinin gelişmesiyle doğmuştur. Ġlk örnekleri Fransa da geniş ölçekte Paris bölgesinde Garanor ve Sagoris te oluşturulmuştur. 90 lı yılların sonuna doğru tüm dünyaya yayılmıştır.

6 LOJİSTİK KÖYLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ ABD de lojistik köy kavramına inland port denilmektedir. Örneğin Texas taki Huntsville Limanı içerisinde, demiryolu/karayolu/havayolu taşımacılık türlerini barındıran bir alandır. Burada Huntsville Uluslararası Havaalanı, uluslar arası intermodal merkezi ve Jetplex Endüstri Parkı yer almaktadır.

7 LOJİSTİK KÖYLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ Avrupa da ise kurulan lojistik köyler daha çok estetik açıdan zengin ve kamyon trafiğini, kamyon taşımacılığına bağlı oluşan çevresel kirliliği azaltan, lojistik hizmetlerin dağınıklığı ve ana ulaşım ağına yakın olan ve intermodal taşımaya olanak sağlayan eski sanayi alanlarının kullanılması temeline dayanılarak oluşturulmuştur.

8 LOJİSTİK KÖYLERİN ÖZELLİKLERİ Birden fazla taşıma türünün kullanımına olanak sağlaması, Dağıtımın tek merkezden ve akıllı depolama sistemlerinin olması, Gümrük, elleçleme, sosyal tesisler, park ve işletmeler için yapıların olması, Lojistik köylerin en az 250 hektar alana kurulması, Bir metropole yakın,karayolu ile ulaşım ve demir yollarına bağlantılı olması gerekir.

9 LOJİSTİK KÖYLERİN AVANTAJLARI Yük taşıma ile ilgili faaliyetlerin bir araya toplanmasıyla lojistik zincirin verimli hale gelmesi, Araç, insan gücü ve depo kullanımının en uygun seviyeye gelmesi, Tek elden yönetimle,toplam makine israf ve personel maliyetlerinde düşüş, Çapraz sevkiyat yöntemine uygun zeminin hazırlanması, Taşıma cirolarda artış

10 TÜRKİYE DE NEDEN LOJİSTİK KÖY KURULMALI? 1.Türkiye üzerinde çokmodlu taşımacılığı artırmak, 2.Türkiye de Lojistik Köylerin az olması ve organizasyon eksikliği, 3.Türkiye nin ihracat hedeflerini geliştirmek, 4.Türkiye deki lojistik etkinliklerinin artırılması,

11 15 FARKLI LOKASYON Lojistik köyleri seçerken en önemli faktör olarak ihracat ve ithalatın yoğun ve sınır bölgelerine yakınlığı dikkate aldık.lojistik köyler,belirlediğimiz illere en fazla 40 km uzaklıkta ya da önemli saydığımız ilçelerin merkezlerinde yer almaktadır. Ayrıca mümkün olduğunca farklı birçok taşıma moduna erişebilirliği ön planda tuttuk. Lokasyonlar; 1.Edirne/Kapıkule 8.Konya 2.Tekirdağ/Çorlu 9.Antalya 3.Ġzmit/Gebze 10.Yozgat 4.Bursa/Gemlik 11.Hatay/Ġskenderun 5.Manisa 12.Mardin 6.Eskişehir 7.Denizli 13.Kars 14.Trabzon 15.Malatya

12 LOJİSTİK KÖYLERİN HARİTADA GÖSTERİMİ

13 LOJİSTİK KÖYLERİN BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILARI

14 LOJİSTİK KÖYLERİN DEPOLAMA ÇEŞİTLERİ Lojistik Köylerde taşınan ürünün çeşitliliğine göre depolama alanları belirlendi.birbirinden farklı özellikteki bu depoların alanları her bir lojistik köyde m 2 cinsinden farklılık göstermektedir ve bu farklılığın en büyük nedeni her bölgede farklı ihracat ve ithalat ürünlerinin bulunmasıdır. Alanlar, a.antrepolar b.konteynır Depolama Alanı c.sıvı Depolama d.soğuk Hava Depoları

15 A.ANTREPOLAR Lojistik köyler için düşündüğümüz antrepolarda yedek parçalar,kuru gıda,temizlik ürünleri ve diğer kapalı alanda muhafaza edilmesi gereken maddelerin depolanması gerekmektedir. Marmara bölgesindekiler diğer bölgelerdekine oranla büyük olarak planlanmaktadır.özellikle Bursa/Gemlik ve Ġzmit/Gebze köyleri ihracat lideri otomotiv sektörünün kullandığı yedek parçalarının stoklanması açısından önem arz etmektedir

16 B.KONTEYNIR DEPOLAMA ALANI Konteynır Depolama Alanları çok modlu taşıma sağlamak açısından limanlarda gemilerden alınan konteynırların tırlara ya da demiryoluna transferlerine imkan veren yardımcı sistemlerin mutlaka olması gerekmektedir.kars lojistik köyüne yapılacak sistemle tırlardan alınan konteynırlar doğuya açılan tren yoluyla ro-la demiryolunda taşınması planlanmaktadır.

17 C.SIVI DEPOLAMA Lojistik köylerdeki sıvı depolama alanlarında petrol başta olmak üzere kimyasal sıvı,doğalgaz,lpg,atık sıvı, süt gibi sıvı maddeler depolanmaktadır. Türkiye Ortadoğu dan ithal ettiği petrol ve doğalgazın depolanması açısından Mardin de kurulacak lojistik köy bu ihtiyacı karşılayacaktır.

18 D.SOĞUK HAVA DEPOLARI Soğuk hava depoları meyve ve sebze ihracatında kritik öneme sahiptirler.ġhraç yapılan ürünlerin tazeliğini ve kalitesini koruması lojistiğin önemli sorunlarından birisidir.bu yüzden lojistik köylerde soğuk hava depoları mutlaka bulunması gerekmektedir.

19 Y ö n e t i m İ ş l e t m e -Lojistik Köyden Görünüm-

20 SAĞLADIĞI OLANAKLAR; Konteynır alanı, Antrepolar, Soğuk Hava Depoları, Sıvı Depoları, Park ve Yükleme - Boşaltma Alanları Benzin, Bakım istasyonları vb, Kombine taşımacılık, Eğitim ve araştırma birimleri,

21 LOJİSTİK KÖYÜ HİZMETLERİ; Intermodal transfer ve operasyon sağlanır. Yükleme, boşaltma, elleçleme ve tartı hizmetleri verilir. Depolama ve ambarlama hizmetleri verilir. Gümrük hizmetleri verilir. Park hizmetleri verilir. Banka,postane vb. Hizmetler Havayolu kargosu için özel hizmetler (Tekirdağ/Çorlu için), Lokanta, Kafeterya,

22 LOJİSTİK KÖYÜ MALİYETLERİ Ġnşaat Maliyetleri Bilişim Maliyetleri Taşıma Maliyetleri Teknoloji Maliyetleri Alt Yapı Maliyetleri

23 BİLİŞİM YÖNÜNDEN LOJİSTİK KÖYLERİ

24 LOJİSTİK KÖYLERİN PAZARLANILABİLİRLİĞİ Çapraz Sevkiyat Tedarik Zincirinde Kırbaç Etkisini Azaltma Maliyetlerin Azaltılması

25 ÇAPRAZ SEVKİYAT

26 Çapraz Sevkiyatın Yararları Depolama ortadan kalkar ve stok miktarı azalır. Beklemeleri ortadan kaldırdığı için daha hızlı ürün akışı sağlar. Teslimat sıklığının artırılmasını sağlar. Sık teslimat sayesinde eksiklerin daha çabuk giderilmesini sağlar. Stok devir hızı yüksek olduğundan stok sebepli maliyetleri engeller. Just-in-Time olgusunu destekler.

27 KIRBAÇ ETKİSİ

28 MALİYETLERİN AZALTILMASI Lojistik Maliyetleri; Sevkiyat.% 45 Depolama...% 26 Yönetim Giderleri..% 9 Stok Maliyetleri..% 20

29 KAYNAKÇA Ġzmir Ticaret Odası,Dünyadaki Lojistik Köyler. Aydın G.,Öğüt K.,Lojistik Köy Nedir? Arş. Gör. Yavuz KILIÇ,Gelişmekte Olan Ülkelerde Kalkınma Açısından Lojistik Köyler:Türkiye. TCDD,TCDD Lojistik Köyler. Ġ.E.Ü. LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ ĠZMĠR KALKINMA AJANSI PROJESĠ. MUSĠAD,Sektör Raporları,Lojistik Sektör Raporu Gürdal Ertek,Çapraz Sevkiyat Ġçin Temel Bilgiler Turan Paksoy,Esra Keskin,Tedarik Zincirinde Bilgi Çarpıtmasının Etkisi:Kırbaç Etkisi

30 TEŞEKKÜR EDERİZ

TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER VE KURULUŞ YERİ ALTERNATİFİ OLARAK KAHRAMANMARAŞ İLİNİN POTANSİYELİ

TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER VE KURULUŞ YERİ ALTERNATİFİ OLARAK KAHRAMANMARAŞ İLİNİN POTANSİYELİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER VE KURULUŞ YERİ ALTERNATİFİ OLARAK KAHRAMANMARAŞ İLİNİN POTANSİYELİ Seçil FETTAHLIOĞLU a Selçuk Ferit DERELİ b ayrd.doç.dr.,

Detaylı

GÖRÜŞ. Demiryolu ile Yük Taşımacılığı. Süleyman KARAMAN TCDD Genel Müdürü

GÖRÜŞ. Demiryolu ile Yük Taşımacılığı. Süleyman KARAMAN TCDD Genel Müdürü GÖRÜŞ Süleyman KARAMAN TCDD Genel Müdürü Demiryolu ile Yük Taşımacılığı Türkiye-Avrupa, Türkiye-Ortadoğu, Türkiye-Orta Asya ülkeleri arasında karşılıklı olarak blok yük trenlerimiz çalışmaktadır. Bugün

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ Küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak algılamaktır. Dünyanın bir ucundaki kasabada yer alan işletmenin ihracat yaparak dünya markası haline gelmesi üzerine anlatılan başarı öykülerindeki gibi bölgesel

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ 2014 AĞUSTOS BÖLGESEL TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ Hande UZUNOĞLU Giriş Türkiye nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 3. kenti olan İzmir, Ege Bölgesi nin merkezi olarak görülmektedir.

Detaylı

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim teması ile 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO BANDIRMA Bandırma, Güney Marmara da önemli bir yerleşim merkezi olması yanında, Limanı vasıtasıyla da bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bandırma nın, Balıkesir İlinde yaratılan toplam GSYİH

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

Meyvecilik-Kayısı Tekstil Hayvancılık Madencilik-Mermer Sağlık

Meyvecilik-Kayısı Tekstil Hayvancılık Madencilik-Mermer Sağlık MALATYA DA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen Malatya, yatırım için önemli fırsatlar barındırıyor. Özellikle gıda ve tekstil sektörleri, yapılan yatırımlarla hızlı bir ilerleme gösteriyor.

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz.

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilişim Vadisi Olma Yolunda Hızla İlerliyor Türkiye Ekonomisi, Cumhuriyet in kuruluşundan bugüne çok büyük ilerlemeler kaydetti. Geçmişte toplu iğneyi bile yurt dışından

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI HAZİRAN 2013 Bu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2012 yılı Doğrudan Faliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir. Batı Karadeniz

Detaylı

6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER

6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER 6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER 6.11 MERKEZİ İŞ ALANI FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER 212 6.11 MERKEZİ İŞ ALANI ALT MERKEZLER VE FAALİYET KORİDORLARI 6.11.1 Merkezi İş

Detaylı