D J TAL V DEO KAYDED C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D J TAL V DEO KAYDED C"

Transkript

1 D J TAL V DEO KAYDED C KULLANICI KILAVUZU MODEL: LE2104 LE2104D Bu ürünü ba lamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunun tamamını dikkatli bir biçimde okuyun.

2 DİKKAT ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ AÇMAYIN DİKKAT: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞ (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PESONELİNE DANIŞIN. Kullanıcıları ürün içinde elektrik çarpması riski olușturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamıș bir voltaj varlığı konusunda uyarmak amacıyla, eșkenar üçgen içinde bulunan ok sembolü șeklindeki bir yıldırım ișareti konmuștur. Eșkenar üçgen içindeki ünlem ișareti, kullanıcıları, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında uyarmak amacıyla kullanılmıștır. FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir. Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece ekipmanda değișiklikler, modifikasyonlar yapmak ekipmana zarar verecek girișimlere neden olabilir. İzinsiz bir değișiklik ya da modifikasyon yapılması durumunda, ekipmanı çalıștırma yetkisini kaybedebilirsiniz. DÜZENLEYİCİ BİLGİ: FCC 15.Kısım Bu ekipmanın, A sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiș limitlere uygunluğu FCC Kuralları nın 15. Bölümü ne göre test edilmiș ve uygun bulunmuștur. Bu limitler, ekipmanın ticari bir ortamda çalıștırılması durumunda olușabilecek zararlı girișimlere karșı uygun bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıștır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo haberleșmelerinde zararlı girișimlere neden olabilir. Bu ekipmanın bir yerleșim yerinde çalıștırılması zararlı girișimlere yol açabilir ve bu durumda kullanıcının, girișimi masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi gerekir. Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo girișlerinde uygun elektrik teli girișleri, irtibat kutusu kapağı veya salmastra kutusu verilecektir. Dikkat: Pil düzgün biçimde değiștirilmezse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Yalnızca üretici tarafından önerilen pil tipiyle veya eșdeğeriyle değiștirin. Kullanılmıș pilleri üreticinin talimatlarına göre atın. Yalıtılmıș tellerin geçtiği metaldeki deliklerin düz ve düzgün biçimli yüzeyleri olacaktır veya manșonlarla birlikte sağlanacaktır. This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Uyarı: Ekipmanı, kitaplık veya benzer bir birim gibi dar bir alana kurmayın. Uyarı: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/ NFPA 70 ile uyumlu olacaktır. Uyarı: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında radyo girișimine yol açabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir. Uyarı: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmurun altında veya nemli bir ortamda bırakmayın. Dikkat: Bu kurulum, nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel kanunlara uygun olmalıdır. Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için bölmeyi açmayın. Servis için yalnızca nitelikli personele bașvurun. Dikkat: Teçhizat suda (damlayan veya sıçrayan) bırakılmamalıdır ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler teçhizatın üstüne koyulmamalıdır. Dikkat: Bu ürün bir Laser Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru bir șekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir șekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Burada belirtilenlerin dıșında denetleme, ayarlama veya muamele yapılması, tehlikeli boyutta radyasyonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Lazer ıșınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için ürünün muhafazasını açmayın. Açıkken gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çıkar. IŞINA UZUN SÜRE BAKMAYIN. Gücü ana elektrik șebekesinden kesmek için ana elektrik șebekesinin fișini çekin. Ürünün kurulumu sırasında fișin kolay erișilebilir bir yerde olmasını sağlayın. 2

3 Bu ürün 2004/108/AT EMC Direktifi ve 2006/95/AT Düşük Voltaj Direktifine uygun şekilde üretilmiştir. Avrupa temsilcisi: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollanda (Tel : ) Eski cihazınızın imha edilmesi 1. Ürününüzde, üzerinde çarpı ișareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/96/AT sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmıș toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir. 3. Eski cihazınızın doğru șekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur. 4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, șehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçin. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Bu talimatları okuyun. 2. Bu talimatları saklayın. 3. Tüm uyarıları dikkate alın. 4. Tüm talimatları takip edin. 5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın. 6. Sadece kuru bir bezle temizleyin. 7. Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun bir biçimde kurun. 8. Radyatör, șömine, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın. 9. Güvenlik amaçlı kullanılan kutuplu veya topraklı fișleri engellemeyin. Kutuplu fișin biri diğerinden daha geniș olan iki ucu vardır. Topraklı fișin iki ucu ve topraklı sivri bir üçüncü ucu vardır. Geniș uç veya üçüncü sivri uç sizin güvenliğiniz içindir. Aldığınız fiș prizinize uymuyorsa, prizi değiștirmesi için bir elektrikçiye danıșın. 10. Güç kablosunun ezilmesini ve özellikle fișlerden, uygun yerlerinden veya ürün çıkıș noktasından kırılmasını engelleyin. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/ aksesuarları kullanın. 12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, ayak, sehpa, destek veya masayı kullanın. Araba kullanıldığında, araba/ürün kombinasyonunu hareket ettirilirken devrilerek yaralanmalara neden olmaması için dikkatli olun. 13. Yıldırım esnasında veya ürün çok uzun süre kullanılmayacağı zaman ürünü fișten çekin. 14. Tüm servis hizmetleri için nitelikli servis personeline bașvurun. Güç kablosu veya fișin zarar görmesi, ürünün üzerine sıvı dökülmesi veya bir nesnenin düșmesi, ürünün yağmura veya neme maruz kalması, normal bir șekilde çalıșmaması veya ürünün düșürülmesi gibi nedenlerle ürünün zarar görmesi durumunda servis gereklidir. 3

4 Güvenlik uyarıları ve İkazlar Aşağıda, kullanıcıların emniyetine ve herhangi bir maddi zararın oluşmasını engellemeye yönelik uyarılar ve ikazlar bulunmaktadır. Lütfen aşağıdakileri dikkatli biçimde okuyun. UYARI Kurulumdan önce sistemi kapatın. Aynı çıkışa birden fazla elektrikli cihaz takmayın. - Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin üzerine su, kahve veya başka bir içecek içeren herhangi bir sıvı kabı koymayın. - Üzerine sıvı dökülürse sistem arızalanabilir veya yanabilir. Güç kablosunun çok fazla bükülmemesini veya üzerine ağır bir cisim koyularak ezilmemesini sağlayın. - Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemde biriken tozu düzenli aralıklarla silin. Sistemi temizlerken her zaman kuru bir bez kullanın. Islak bez veya başka organik çözücüler kullanmayın. - Aksi halde sistem yüzeyi zarar görebilir ve sistem arızalanabilir veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemi nemli, tozlu veya isli olan yerlere kurmaktan kaçının. - Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Güç kablosunu fişten yavaşça çekin. Fişe eliniz ıslakken dokunmayın ve prizdeki delikler çok gevşekse fişi kullanmaktan kaçının. - Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Tek başınıza sistemi sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Sistemden geçen yüksek voltaj nedeniyle bu işlem çok tehlikelidir. - Yangın, elektrik çarpması veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Nemli zemin, gevşek veya hasar görmüş güç kablosu ya da dengesiz bir zemin gibi tehlike göstergelerinin olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yardım için satıcınıza başvurun. - Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin arka tarafıyla sisteme bağlı kablolar arasında en az 15 cm lik bir mesafe bırakın. Aksi halde, kablolar bükülebilir, hasar görebilir veya kesilebilir. - Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. Sistemi, doğrudan güneş ışığı almayan serin bir yere kurun ve her zaman oda sıcaklığını koruyun. Mum ışığı ve ısıtıcı gibi ısı üreten cihazları sistemden uzak tutun. Sistemi, birçok insanın geçtiği yerlerden uzak tutun. - Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip düz bir yüzey üzerine kurun. Sistemi yüksek bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. - Aksi halde sistem arızalanabilir veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Güç prizi zemin üzerine yerleştirilmelidir ve voltaj aralığı voltaj oranının % 10 u civarında olmalıdır. Saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı veya herhangi bir ısıtma cihazıyla aynı prizi kullanmayın. - Aksi halde yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin pili bittiğinde, biten pili üretici tarafından belirtilen aynı veya eşdeğer bir pil tipiyle değiştirin. Biten piller, üreticinin talimatlarına göre atılmalıdır. - Aksi halde patlama meydana gelebilir. Sistem HDD sinin kullanım süresi dolarsa, HDD de depolanmış olan herhangi bir veriyi kurtaramayabilirsiniz. Sistem HDD sinde depolanmış olan bir kaydı oynatırken sistem ekranındaki video hasarlı görünüyorsa yenisiyle değiştirilmelidir. Satıcınızdan HDD yi değiştirmek için mühendis yardımı isteyin. - LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden silinen verilerden sorumlu değildir. 4

5 DİKKAT DVR ı kurmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın. Ürünü, ünitenin nemle, tozla veya isle temas edebileceği herhangi bir yere yerleştirmekten kaçının. Doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirmekten kaçının. Ürünü elektrik kıvılcımlarından veya manyetik cisimlerden uzak tutun. Aşırı derecede sıcaklıklardan kaçının (önerilen çalıştırma sıcaklığı 0 C - 40 C arasındadır). Havalandırma ızgaralarının arasına herhangi bir iletken madde koymayın. Kurulumdan önce sistemi kapalı tutun. Kablo bağlantıları için yeterli boşluğun olduğundan emin olun. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip katı bir yüzey üzerine yerleştirin. Titreyen yüzeylerden kaçının. Sistem, radyo veya televizyon gibi elektronik cihazların yakınına yerleştirildiğinde arızalanabilir. LG Electronics ten yardım almadan ürünü sökmeyin. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Sisteme herhangi bir maddenin girmesini önleyin. - Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip bir yere kurun. - Sistemin arka tarafıyla duvar arasında en az 15 cm lik mesafe ve sistemin yan tarafıyla duvar arasında da en az 5 cm lik mesafe bırakın. Sistemi, radyo ve televizyon gibi fazla manyetik olan, elektrik dalgası veren veya kablosuz cihazların bulunduğu bir yere kurmayın. - Sistemi manyetik nesnelerin, elektrik frekanslarının veya titremenin olduğu bir yere kurmayın. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. - Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi dayanıklı ve düz bir yüzey üzerine kurun. - Aksi halde sistem düzgün çalışmayabilir. Sistemi uygun nem ve sıcaklık seviyelerine sahip bir yere kurun. - Sistemi yüksek (40 C nin üzerinde) veya düşük (0 C nin altında) sıcaklığa sahip bir yere kurmaktan kaçının. Sistem ağır bir darbeden veya titreşimden zarar görebilir. Sistemin yakınına herhangi bir nesne fırlatmayın. Doğrudan güneş ışığından veya ısıtma cihazlarından kaçının. - Önerilen çalıştırma sıcaklığı 0 C nin (32 F) üzerindedir. Sistem çalışma odasını havalandırın ve sistem kapağını iyice sıkın. - Sistem, uygun olmayan bir ortamda arızalanabilir. Dayanıklı bir güç kaynağı için AVR (Otomatik Gerilim Düzenleyicisi) kullanmanız önerilir. Elektromanyetik girişimi önlemek için sistemin konnektörünün etrafındaki somunu sarmanız önerilir. Priz zemin üzerine yerleştirilmelidir. Garip bir ses veya koku duyarsanız hemen güç kablosunu fişten çekin ve servis merkeziyle temasa geçin. - Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. İstikrarlı bir sistem performansı sağlamak için, sisteminizi düzenli olarak servis merkezine kontrol ettirin. - LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden ortaya çıkan sistem arızasından sorumlu tutulamaz. - Pil yanlış bir pil tipiyle değiştirilirse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. Kullanım sırasında ürünü ters çevirmeyin. 5

6 İçindekiler GİRİŞ... 7 Özellikler... 7 Aksesuarlar... 7 Ön Panel... 8 Arka Panel... 9 Uzaktan Kumanda...10 Bağlantılar ve ayarlar Önlemler...11 Temel Bağlantıya Genel Bakıș...11 Kamerayı Takma...12 Görüntü aygıtını Bağlama...12 Ses Aygıtını Bağlama...12 USB Aygıtını bağlama...12 CONSOLE (RS-232C) Yuvası Takma...13 Mouse...13 Ağ Bağlama...13 RS-485 Cihazını Bağlama...13 Alarm Girişi ve Alarm Çıkışı Takma...14 HDD Kurulumu...15 Sabit Disk Sürücüsünü Kurma ve Değiștirme...15 Sistem Çalıșması...17 Ana Monitör üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması...18 Yapılandırma menüsü...22 Kamera Ayarları...23 Takvim Ayarları...26 Görüntü Ayarları...29 Olay Ayarları...30 Network (Ağ) Ayarları...31 Sistem Ayarları...34 Arama Modu...49 Uzaktan Kurulum Modu...50 Uzaktan Dışa Aktarma Ayarları...54 Ek programlar Acil Durum Aracısı Programı...56 Dıșa Aktarma Görüntüleyicisi Programı...57 Ağ Görüntüleme Programı...58 Referanslar Sorun Giderme...60 Önerilen Cihazlar...63 Saat dilimleri...64 Varsayılan Fabrika Konfigürasyon Ayarları...65 Kayıt Süresi Tablosu (250GB HDD)...68 Teknik Özellikler...71 Kayıt Anlık Kayıt...40 Arama ve Oynatma OYNATMA...41 ARA...41 İSTEMCİ PROGRAMI Bilgisayar Gereksinimleri...44 İstemci Programı Kurulumu...44 DVR a Bağlama...44 DVR İstemci Programı nın Ana Ekranı...45 Canlı Mod GİRİŞ

7 GİRİŞ Özellikler Sabit dahili Linux işletim sistemi. Güç geri yüklemeyi izleyen HDD dosya geri yüklemesine yönelik günlük dosyalama sistemi. H.264 sıkıştırma yoluyla küçük dosya boyutları. 1TB a kadar genişletilebilen dahili depolama kapasitesi (Yeni yüksek kapasiteli HDD kullanılırsa genişletilebilir) NTSC ve PAL olarak seçilebilen video formatı. Tam gerçek zamanlı kayıt. NTSC 352 X 240 da 120IPS ye kadar, 704x240 da 60IPS ye kadar, 704x480 da 30IPS ye kadar 352x288 da 100IPS ye kadar, PAL 704x288 da 50IPS ye kadar, 704x576 da 25IPS ye kadar Çeşitli kayıt çözünürlükleri ve kalite seviyeleri. - D1(704x480), Yarı D1(704x240), CIF(352x240) : NTSC - D1(704x576), Yarı D1(704x288), CIF(352x288) : PAL - 5 adımlı kalite seviyesi (En Yüksek, Yüksek, Normal, Düşük, En Düşük). Çeşitli kullanıcı arayüzleri ve kullanımı kolay GUI ler (Görsel Kullanıcı Arayüzleri) yoluyla kolay çalışma. - Optik fare, Tam işlevli IR uzaktan kumanda tuşu. Güçlü çok katlı işlev. - Eşzamanlı canlı görüntü, kayıt, oynatma, ağ aktarımı, yedekleme. Çeşitli arama işlevleri - Tarih/saate göre arama, olaya göre arama, yer imine göre arama. Olay bölümü kaydı yoluyla olay verilerini koruma. Alarm öncesi kayıt (1 dakikaya kadar). Hareket durumu kaydetme. Her bir kameraya yönelik görüntü kaydetme hızı ve kalite ayarı. Güçlü kayıt zamanlaması. Gözetim modunda anlık oynatma. Mükemmel ses/video senkronizasyonu. Zamanlamaya göre otomatik yedekleme. Görüntü kimlik doğrulaması (Filigran). Yedekleme arayüzüne yönelik üç USB 2.0 portu. USB flaş belleğiyle ayar yapılandırmasını gönderme/ alma. Ağ veya USB bellek kartı ile kolay sistem S/W güncelleştirme. S/W istemcileri en fazla 100 DVR sunucusunu yönetebilir. Bir DVR sunucusuna aynı anda en fazla beş istemci erişebilir. Ağ bant genişliği değiştirme. - Bant genişliğini otomatik olarak ünitenin ağ hız durumuna göre ayarlar. İstemci yazılımı veya E-posta yoluyla uzaktan alarm uyarısı. NTP sunucusundan saat ve tarih senkronizasyonu. Gün ışığından tasarruf modu. Gizli kamera koruması. Otomatik açılan yedekleme CD si. Kullanıcı yönetimi (Kullanıcı düzeyi kontrolü). PTZ Kontrolü. - Daha fazla ayrıntı için sayfa 63 e bakın. - Kubbe kamera telemetre kontrolü (Kubbe OSD kontrolü). Aksesuarlar Yazılım Yükleme CD si Mouse (PS2 tipi) Uzaktan Kumanda AAA Tipi Pil Elektrik Fişi DC adaptör SATA Kablosu SATA güç kablosu HDD sabitleme vidaları AAA AAA GİRİŞ 7

8 Ön Panel LE2104D modeli a b c d e f g h i j k l m n LE2104 modeli a d e f g h i j k l m n a POWER Göstergesi: DVR güçlendirildiğinde yanar. HDD Göstergesi: HDD ye erişildiğinde yanıp söner. NET Göstergesi: Ağ kablosu takıldığında yanar. b Disc Tray (sadece LE2104D modeli): Disk Sürücüsü Buraya bir disk yerleștirin. c OPEN (sadece LE2104D modeli): Disk sürücüsünü açar veya kapatır. d SETUP/ESC: Ayar menüsünü görüntüler veya ayar menüleri üzerindeki işlemi iptal eder. e Oynatma Kontrol Düğmeleri f PTZ: Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir. g COPY: Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar. h LOCK: Kullanıcı türünü değiştirmek veya sistem çalışmasını devre dışı bırakmak için kilit menüsünü görüntüler. i SPLIT: Farklı çok ekranlı modları görmek için basın. j CHANNEL: İlgili kamerayı seçer. k SEQ: Tüm kanalları sırayla izleme. l SEARCH: Arama menüsünü görüntüler X: Oynatmayı duraklatır. m: Kayıtlı resimleri tersten arama. bb: Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. M: Kayıtlı resimleri öne doğru arama. x: Oynatmayı durdurur. m REC: Kaydı başlatır veya durdurur. n USB Portu: Yedekleme veya oynatma işlemleri için harici bir USB aygıtı bağlayın. (USB tipi mouse desteklenmez.) 8 Giriş

9 Arka Panel TV veya VGA çıkışı seçim anahtarlı arka panel. a b c d e f g h i j k l m n op TV veya VGA çıkışı seçim anahtarı olmayan arka panel. a b c d e f g h i j k l m n op a VIDEO INPUT (VİDEO GİRİŞİ) Kameranın video çıkışlarını bu BNC konnektörlerine bağlayın. b LOOP OUT (DÖNGÜ ÇIKIŞI) VIDEO INPUT (VİDEO GİRİŞİ) konnektöründen gelen sinyal bu konnektöre çıkarılır. c SPOT-OUT (NOKTASAL ÇIKIŞ) (BNC Tipi Konnektör) Yardımcı monitörü veya görüntüleme cihazını bağlayın. d CONSOLE (RS-232C Konnektörü) RS-232C konnektörü bulunan bir ana cihazı (kişisel bilgisayar gibi) bağlamak için kullanılır. Bu ünite, bu konnektör yoluyla diğer cihazlardan kontrol edilebilir. e LAN Portu Bu üniteyi bilgisayar ağı yoluyla kontrol etmek için 10/100Mbps ethernet ağ kablosunu bağlayın. f TV veya VGA çıkışı seçim anahtarı. (Bu anahtar modele göre opsiyoneldir) g RS-485 Terminalleri RS-485 uyumlu kameraları bağlayın. LKD1000 kumandasını D2 terminaline bağlayın. h ALARM IN/OUT (ALARM GİRİŞ/ÇIKIŞ) Terminalleri - - IN: Alarm(röle) sinyali için giriș terminalleri. OUT: Harici bir cihazın ses çıkıșını bağlayın. i Güç Kablosu Giriși (DC 12V) Güç kablosunu bağlayın. j MAIN -OUT (ANA ÇIKIŞ) (BNC Tipi Konnektör) Ana monitörü veya görüntüleme cihazını bağlayın. k AUDIO INPUT (SES GİRİŞİ) Harici bir cihazın ses çıkıșını bağlayın. l AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI) Harici bir cihazın ses giriș sinyalini bağlayın. m VGA VGA monitörü bağlayın. n USB Portu İsteğe bağlı bir uzatma USB aygıtı bağlayın. o CONSOLE veya ATM çıkışı seçim anahtarı. (ATM tersine bir işlevdir.) p MOUSE Bir mouse aygıtı takın (PS2 tipi). Giriş 9

10 Uzaktan Kumanda LOCK: Kullanıcı türünü değiștirmek veya sistem çalıșmasını devre dıșı bırakmak için kilit menüsünü görüntüler. OPEN: Disk sürücüsünü açar veya kapatır. Bu tuş sadece LE2104D modellerinde kullanılır. ID: Çoklu DVR ı kullanırken, uygun DVR sistem kimliğini, IR Uzaktan Kumanda yoluyla çalıșacak șekilde ayarlar. ID (Kimlik) düğmesine basın ve ardından DVR ın sistem kimliğini seçmek için 2 saniye içerisinde sayı tușuna basın. Sistem kimliğini 0 olarak ayarlarsanız çoklu DVR ı aynı anda kontrol edebilirsiniz. SPLIT: Farklı çok ekranlı modları görmek için basın. SEQ: Tüm kanalları sırayla tam ekran görüntü modunda izler. 4 bölmeyle birlikte sıralı modu kullanamazsınız. ALM.OFF: Alarm etkinleștirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleștirilmeden önceki duruma geri getirir. OSD: Altmenüyü gösterir. SETUP/ESC: Ayar menüsünü görüntüler veya ayar menüsünün çalıșmasını iptal eder. Ok Düğmeleri (b B v V): Menü seçeneklerini belirler ve seçenekler arasında geçiș yapar. ENTER: Menü seçimlerini doğrular. COPY: Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar. SEARCH: Arama menüsünü görüntüler. MARK: Kayıt aramasına yönelik ișaret noktasını ayarlar. Kayıtlı verinin tek veya çok kanalları oynatımında işaret noktasını ayarlayabilirsiniz. PAUSE (X): Oynatmayı duraklatır. STOP(x): Oynatmayı durdurur. REC (z): Kaydı bașlatır veya durdurur. m/c : Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. bb: Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. M/C : Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Sayı Düğmeleri (0,1-9): Önceden ayarlanmıș PTZ numarasını, kimliğini veya kanalını seçmek için kullanılır. INFO: Sistem bilgisi penceresini görüntüler veya kaldırır. LOG: Sistem Günlüğü Listesi penceresini görüntüler veya kaldırır. PTZ: Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir. TOUR: Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmıș konumları gezer. ZOOM + / -: Oynatma penceresini yakınlaștırır/ uzaklaștırır. FOCUS + / -: Bir kameranın odağını ayarlar. IRIS + / -: Bir kameranın irisini ayarlar. F1: Bu düğme kullanılamaz. PRESET - SET: PTZ kameranın önceden ayarlanmıș konumlarını kaydeder. - CLEAR: Belleğe alınan önceden ayarlanmıș konumu siler. - MOVE: Kamerayı önceden ayarlanmıș konumuna kaydırır. 10 GİRİŞ

11 Bağlantılar ve ayarlar Önlemler Kameraya ve diğer ekipmana bağlı olarak üniteyi bağlamanın çeșitli yolları vardır. Ek bağlantı bilgisi için lütfen gerektiği gibi diğer cihazlara yönelik kamera kılavuzlarına bakın. Kurulumdan ve bağlantıdan önce kamerayı kapattığınızdan emin olun. Temel Bağlantıya Genel Bakıș Eș eksenli türde kameralar bağlayın BNC tipi yardımcı monitörü bağlayın. Ses amplifikatörü için İstemci kontrolü için ağ kablosunu bağlayın. Güç kodunu bağlayın Alarmı (röleyi) bağlayın Alarm sensörlerini bağlayın. Bir mouse aygıtı takın (PS2 tipi). PTZ kameraları, DVR ları veya tuş takımlarını (isteğe bağlı) bağlayın. Yedekleme veya oynatım için harici bir USB aygıtı bağlayın. VGA monitörü bağlayın. Sesi bağlayın (hat giriși) BNC tipi yardımcı monitörü bağlayın. Monitör, DVR, VCR veya diğerlerini bağlayın. Bağlantılar ve ayarlar 11

12 Kamerayı Takma BNC konektörlerine sahip 75-ohm video eşeksenli kablolarla kameraları üniteye bağlayın. Her bir kamera için iki BNC konektörü vardır. Her iki konektör de kamera sinyalini alabilir. Bu sinyal diğer konektöre aktarılır (doğrudan bağlanarak), böylece kameranın sinyalini diğer ekipmanlara gönderebilirsiniz. VGA Monitör bağlantısı TV monitörü kullanırken, Video Çıkışı modunu ayarlayın,vga konumuna dönmeyi seçin. VGA kablosunu kullanarak ünitenin arkasındaki VGA jaklarını TV veya monitör üzerindeki karşılık gelen giriş jaklarına bağlayın. Görüntü aygıtını Bağlama Var olan ekipmanınızın yeteneklerine bağlı olarak, aşağıdaki bağlantılardan birisini yapın. TV/VGA çıkışı seçimi anahtarına sahip olmayan LE2104/ LE2104D modelleri VGA ve ANA ÇIKIŞ jakından aynı anda çıkış yapabilirler. TV/VGA çıkış seçimi anahtarına sahip diğer LE2104/LE2104D modellerde, ana ekranı görüntülemek için ana monitör tipi seçilmelidir. Ses Aygıtını Bağlama Ünite üzerindeki SES ÇIKIŞ jaklarını ses aygıtındaki jaklardaki mono sese bağlayın. USB Aygıtını bağlama CCTV(Composite Video Tipi) Monitör bağlantısı Analog TV monitörü kullanırken, Video Çıkışı modunu ayarlayın, TV konumuna dönmeyi seçin. BNC konektörlerine sahip 75-ohm video eşeksenli kablolarla üniteyi monitörlere bağlayın. 12 Bağlantılar ve ayarlar

13 USB bellek aygıtı Bellek aygıtını USB bağlantı noktasına takın. Sistem, aygıtı otomatik tanır. Sistem yazılımı bir USB bellek aygıtı kullanılarak kolayca güncellenebilir. USB yedekleme aygıtı USB yedekleme aygıtının USB kablosunu USB yuvasına takın. (Örnek: HDD veya diğer harici saklama aygıtları). Not: USB tipi mouse takmayın. CONSOLE (RS-232C) Yuvası Takma Seri RS232 konsol yuvası konektörü servis amacıyla PC yi üniteye bağlamak için kullanılır. PC nin seri yuvasını üniteye bağlamak için kukla modem kablosunu kullanın. Bu çıkış ucu RS-232C standardına uygundur. Mouse Mouse u ünitenin işlev kontrolü için takın. Ağ Bağlama Sistemi ağ yoluyla kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. Uzaktan kumanda ile (izleme), sistem yapılandırmasını değiştirebilir veya görüntüyü ağ (LAN) yoluyla izleyebilirsiniz. Kurulumdan sonra, sistem ayar menüsündeki ağ uzaktan kumanda ve izleme çalışacak şekilde ayarlanmalıdır. LAN bağlantısı LAN portunu mevcut bir 10/100 tabanlı T portuna düz bir ethernet kablosuyla (cihazla birlikte verilmez) bağlayın. Ön panelde NET göstergesi yanacaktır. Otomatik ağ yapılandırması DVR, ağ arabirimini DHCP vasıtasıyla otomatik olarak elde edebilir ve yapılandırabilir. Ağı manüel olarak yapılandırın DVR, bir IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS atanarak manüel olarak yapılandırılabilir. RS-485 Cihazını Bağlama DVR da iki veri terminali bulunur. PTZ kameraları, DVR ları veya tuș takımlarını bağlamak için bu portu kullanın (isteğe bağlı). RS-485 Terminali D - (DATA -) D + (DATA +) GND Açıklama Veri İletimi / Alımı Veri İletimi / Alımı Koruma PTZ kamerasını bağlama PTZ seri iletișim hatlarını RS-485 terminaline bağlama. DVR ın arkası 5~7 mm PTZ üniteleri (RS-485 tipi) PTZ üniteleri (RS-485 tipi) Router Hatları bağlarken DVR ın D - bölümünü PTZ ünitesinin RX bölümüne ve DVR ın D + bölümünü PTZ ünitesinin RX + bölümüne doğru biçimde bağlayın. Önerilen ilk veriler 9600 Baud Rate, 8 Data biti, 1 Stop biti ve No parity șeklindedir. PTZ kameraları DVR lara bağlarken bu ünitenin ayar menüsünü, kameranın ve DVR ların RS-485 ayarlarına göre ayarlamanız gerekir. Bağlantılar ve ayarlar 13

14 LKD1000 kumandasını bağlama DVR ı kontrol etmek için LKD1000 kumandasını bağlama. (Daha fazla ayrıntı için LKD1000 kumandası kılavuzlarına bakın.) DVR ın arkası DVR ın arkası LKD1000 Kumanda cihazı TX- TX+ LKD1000 kumandasına sahip bir PTZ kamerayı D1 veya D2 yuvasına bağlamayın. Bozukluğa yol açabilir. LKD1000 kumandasının ANA ve BULMA düğmeleri LE2104/LE2104D modellerinde etkinleştirilmez. Alarm Girişi ve Alarm Çıkışı Takma Alarm terminalleri; sensörler, kapı kontakları, vb. gibi alarm cihazlarını bağlamak için kullanılır. Alarm sensörü Terminal No. Açıklama 1 Alarm Girişi 1 2 Alarm Girişi 2 3 Alarm Girişi 3 4 Alarm Girişi 4 G Zemin Alarm Çıkıșı Alarm sensörü Alarm aygıtını alarm çıkışına takın. Bir olayın meydana gelmesi durumundaki alarm sinyali çıkıșı. DVR ın arkası Alarm Girişi 4 taneye kadar alarm sensörü bağlayabilirsiniz. Her alarm sensörü G (GND) ile bağlanmalıdır. Sinyal durumu, ayar menüsünden N/O (Normal Olarak Açık) veya N/C (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir. Terminal No. Açıklama 1 Alarm çıkıșı 1 G Zemin Dahili kontak röleleri 125V AC de 0.3A veya 30V DC de 1A için oranlanır. Elektrik akımı bu değerden yüksekse ünite hasar görebilir. 14 Bağlantılar ve ayarlar

15 HDD Kurulumu Sabit Disk Sürücüsü ile ilgili Not Dahili sabit disk sürücüsü (HDD), kolay hasar görebilen bir ekipman parçasıdır. Olası HDD arızalarını önlemek için DVR ı kullanırken lütfen așağıdaki talimatları takip edin. Yanlıșlıkla olușan veri kaybını önlemek için önemli kayıtlarınızı harici bir yedekleme aygıtında yedeklemenizi öneririz. HDD yi takarken veya çıkarırken gücün KAPALI konumuna getirilmiș olduğundan emin olun. Güç açıkken DVR ı hareket ettirmeyin. DVR ı așırı derecede sıcak veya nemli yerlerde ya da ani sıcaklık değișimlerine maruz kalabilecek yerlerde kullanmayın. Sıcaklıktaki ani değișimler, DVR ın içinde buğulanma olușumuna yol açabilir. Bu, HDD arızasının bir nedeni olabilir. DVR açılırken, cihazı duvar prizinden çıkarmayın veya elektriği șalter anahtarından kapatmayın. DVR açıkken bir güç arızası meydana gelirse HDD üzerindeki bazı verilerin kaybolma olasılığı vardır. HDD yi yere düșürmeyin. Ayrıca, HDD tepsisinin içinde bozuk para veya tornavida gibi metal nesneler bırakmayın. Kayıt sırasında bir güç arızası meydana gelirse, kayıtlı veriler silinebileceği için HDD yi eklemekten, değiștirmekten veya tașımaktan kaçının. Bu durumda, üniteyi normal bir șekilde, güç arızası meydana geldiğinde kullanılmakta olan HDD yle birlikte bașlatmak için gücü yeniden açın. Ardından HDD yi ekleyin, değiștirin veya tașıyın. HDD oldukça hassastır. HDD yi özenle tașıyın ve küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileșenlerine hasar verebileceği için așağıdaki önlemleri takip edin. - HDD yi doğrudan bir masanın üzerine koymayın. Küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileșenlerine hasar verebileceği için HDD nin altına kalın bir dolgu yerleștirin. - Elektrikli tornavida kullanmayın. Elektrikli tornavidanın yol açtığı titremeler ve sarsıntılar HDD nin dahili parçalarına hasar verebilir. - HDD yi değiștirirken, bașka bir HDD ve HDD tepsisi gibi bașka bileșenlere çarpmayın. - HDD yi değiștirirken, bir sürücü gibi bașka bir araca çarpmayın. Sabit disk sürücülerini statik elektrikten koruyun. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma ve Değiștirme Sabit Disk Sürücüsünü Kurma 2 adet HDD ye kadar takabilirsiniz. (sadece LE2104 modelinde) Ancak, ürün elektrik çarpmalarına, kazalara ve arızaya yol açabilecek birçok parça içerdiği için ve düzgün yapılmayan kurulum ve ayarlama HDD nin tanınmasını veya normal ürün çalıșmasını bozacağı için ürünü satın aldığınız mağazadaki bir uzmana danıșmalısınız. Ünitenin gücünü kapatın ve fiși prizden çekin. 1. Sol/sağ taraftaki ve arka paneldeki sabitleme vidalarını çıkarın. 2. Vidaları çıkardıktan sonra üst kasayı kaydırarak ayırın. 3. Ön paneli çıkarın. 4. Vidaları çıkarın ve sabit disk destek raflarını üniteden ayırın. LE2104 modelinde LE2104D modelinde Bağlantılar ve ayarlar 15

16 5. HDD yi sabit diskin destek raflarına dört vidayla tutturun. Yeni HDD yi eklerken HDD nin konumunu ve atlama ayarını değiștirmeyin. Aksi halde geçerli veriler silinebilir ve arıza durumu olușabilir. Sabit Disk Sürücüsünü Değiștirme Ünitenin gücünü kapatın ve fiși prizden çekin. 1. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma bölümünde açıklanan 1-4 adımlarını izleyin. 2. Konnektörü HDD den çıkarın. 6. Sabit diskin destek raflarını vidalarla tutturun. 7. HDD güç kablosunu bağlayın. Verilen SATA güç kablosunu kullanmalısınız. Normal PC için kullanılan SATA güç kablosu bu üniteyle uyumlu değildir. 3. Sabit disk bağlantı parçasının dibindeki sabit disk sürücüsünden vidaları çıkarın. 8. Seri SATA kablosunu bağlayın. 9. SATA kablosunu ana kart üzerindeki SATA konektörüne bağlayın. 1 HDD kurarken. HDD nin SATA kablosunu ana kartın SATA konektörüne takın. 2 HDD kurarken Birinci HDD nin SATA kablosunu ana kartın birinci SATA konektörüne bağlayın İkinci HDD nin SATA kablosunu ana kartın ikinci SATA konektörüne bağlayın. 10. Ön paneli ve üst kasayı toplayın. 11. Vidaları sabitleyin. 12. HDD yi kurduktan sonra kurulum menüsünü kullanarak HDD yi formatlamalısınız (Bkz. Sayfa 37). 4. HDD yi sabit disk destek rafından çıkarın. 5. Sabit disk sürücüsünü değiștirirken HDD yi kurma sürecinin tersini izleyin. 6. Sabit disk sürücüsünü değiștirdikten sonra fiși prize takın ve ünitenin gücünü açın. Her bir SATA kablosunun konektör yuvasının deliklerine bağlandığından emin olun. Bu kabloları üst üste yığmayın veya dikey yerleștirmeyin. Tamir etmek için elektrikli tornavida kullanmayın. Kurulumdan sonra HDD biçimlendirilmelidir. HDD kurulurken veya eklenirken, kullanımdan önce biçimlendirilmelidir. HDD nin durumunu veya normal bölme alanını ayarlayabilirsiniz. (bkz sayfa 37). Başka bir aygıtta kullanılan HDD, normal depolamayı sağlamak için biçimlendirilmelidir. 16 Bağlantılar ve ayarlar

17 Önerilen HDD Așağıdaki HDD test edilmiș ve uyumluluğu garanti edilmiștir. Birden fazla HDD eklerken önerilen HDD leri kullanın. Üretici RPM Kapasite Arayüz Model No. Seagate 7, GB ST SV SATA 7, GB ST SV Sistem Çalıșması 1. Üniteyi açın. Sistem önyüklemesi bașlar. Sistem önyükleme sırasında ana monitörde LG logo resmi görüntülenir. 2. Açılma işlemi tamamlandıktan sonra canlı pencere görüntülenir. Fareyi veya oku ve uzaktan kumandanın veya ön panelin üzerinde bulunan ENTER tușunu kullanarak bir kullanıcı kimliği seçin. Kullanıcı erișim hakları Kullanıcı Düzeyi ADMINISTRATOR Yetkili Kullanıcı Normal Kullanıcı Canlı Video Görüntüle EVET EVET EVET Alarm Kapalı EVET EVET HAYIR PTZ EVET EVET HAYIR Anlık Kayıt EVET EVET HAYIR Dıșa Aktarma EVET EVET HAYIR Arama/Oynatma EVET EVET HAYIR Ayar EVET HAYIR HAYIR DVR kazayla kapatılır ve sonra tekrar açılırsa, DVR yeniden başlatılması çok uzun sürebilir. - ADMINISTRATOR: Ünitenin sınırsız çalıșmasını sağlar. - Power User: Sistemin sınırlı ișlevlerinin kullanılmasını sağlar. (Kurulum konfigürasyonunun değiștirilmesine izin verilmez.) - Normal User: Sistemin sınırlı ișlevlerinin kullanılmasını sağlar. (Çok ekranlı monitör ve canlı görüntü izleme hazırdır.) 3. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. (İlk parola dır.) 4. [TAMAM] tuşunu seçin ve ENTER a basın. Canlı ekranı görebilir ve sistemi çalıștırabilirsiniz. TV/VGA çıkışı seçimi anahtarına sahip olmayan LE2104/ LE2104D serisi modelleri VGA ve ANA ÇIKIŞ jakından aynı anda çıkış yapamazlar. Bu nedenle, kullanıcının birleșik monitörü veya VGA monitörü seçmesi gerekir. Birleșik monitör olarak ayarlandığında herhangi bir VGA çıkıșı olmaz. VGA monitör olarak ayarlandığında herhangi bir birleșik çıkıș olmaz. SPOT-OUT (NOKTASAL ÇIKIŞ), monitör ayarından etkilenmez. Bu DVR, OSD kullanan bir VGA monitöre bağlıdır. Bu üniteyle birlikte VGA monitör kullanmanızı öneririz. Birleșik monitör kullanıyorsanız OSD kalitesi düșer ve monitördeki verilerin okunması zorlașır. Bağlantılar ve ayarlar 17

18 Ana Monitör üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması Ana Monitör Ekranı ab cd e f Arama menüsünü görüntüler. PTZ uzaktan kumanda penceresini görüntüler. 4 bölümlü ekran penceresine dönmek için tam ekran görüntü modunda gösterir. Tüm kanalları sırayla tam ekran görüntü modunda izler. 4 bölmeyle birlikte sıralı modu kullanamazsınız. Kullanıcı türünü değiștirmek veya sistem çalıșmasını devre dıșı bırakmak için kilit menüsünü görüntüler. Alarmı kapatır. Sistem günlük listesi penceresini görüntüler. a Kanal Numarası Kanal numarasını görüntüler. b Kanal Adı Düzenlenen kanal adını görüntüler. c Kamera Durumu Simgesi PTZ kamera simgesi PTZ kameranın durumunu görüntüler. Giriș sesi simgesi Giriș sesinin durumunu görüntüler. Kayıt durumu simgesi Kayıt durumunu görüntüler. - Yeșil C, kesintisiz kaydı gösterir. - Yeșil I, Anlık kaydı gösterir. - Kırmızı S, sensör tetikli kaydı gösterir. - Mavi M, hareket algılama kaydını gösterir. - Beyaz N, kanalın kaydedilmediğini gösterir. d Seçili Kanal Seçili kanalı beyaz kutuyla gösterir. e Canlı Ekran Geçerli gözetlemenin canlı ekranını görüntüler. f Sistem Kontrol Çubuğu Güncel tarihi ve saati görüntüler. Ayar menüsünü görüntüler. Sistem bilgileri penceresini görüntüler. Oynatma sırasında ișaretlemek istediğiniz bir noktayı tıklayın. En fazla 15 nokta ișaretlenebilir. Kopyalama (dıșa aktarma) menüsünü görüntüler. Gereken tarama hızını seçer. Seçili kayıt kanalında ani oynatıma başlar. Kayıtlı veri boşsa, bir uyarı iletisi gösterilir. Oynatmayı duraklatır. Oynatmayı durdurur. Sistem kumanda çubuğunu göstermek / kaldırmak için 1. OSD ye basın veya canlı ekran modunda sağ mouse tuşuna tıklayın ve [Kumanda Çubuğu Açık/Kapalı] seçeneğini seçin. 2. ENTER a basın veya [Kumanda Çubuğu Açık/Kapalı] seçeneğine tıklayın, kumanda çubuğu gösterilir veya kaldırılır. 18 Bağlantılar ve ayarlar

19 PTZ Kamera Kontrolü RS-485 terminalinin veri portu yoluyla bağlanan kameraları kontrol edebilirsiniz. PTZ kamera ve DVR arasındaki konfigürasyonu ayarlamalısınız. 1. Ana monitör üzerinde kontrol etmek istediğiniz PTZ kamera kanalını seçin. 2. PTZ yi seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Ana monitör üzerinde sanal PTZ uzaktan kumanda görüntülenir. 3. PTZ kamerayı kontrol etmek için her öğeyi kullanın. a b c d e e f g h i j k l Bir kameranın irisini manuel ayarlamak için kullanın. Seçilen Ön Ayar Numarasını Görüntüler Sayı Düğmeleri Önceden ayarlanmıș sayıyı girmek için kullanın. Önceden ayarlanmıș konumları kaydetmek için kullanın. Kamerayı önceden ayarlanmıș konumuna kaydırmak için kullanın. Belleğe alınan önceden ayarlanmıș bir konumu silmek için kullanın. Önceden ayarlanmıș bir gezinmeyi bașlatmak için kullanın. PTZ kameranın ayar menüsünü görüntülemek için kullanın. h i f g j k l Önceden Ayarlanmıș Ayarlar Önceden ayarlanmıș konum, konum numaralarıyla ilgili kamera izleme konumlarını (önceden ayarlanmıș konumlar) kaydetmeye yönelik ișlevdir. Konum numaralarını girerek kameraları önceden ayarlanmıș konumlara getirebilirsiniz. Bu ișlevi etkinleștirmek için PTZ kameranın önceden ayarlanmıș konumlarını kaydetmeniz gerekir. a b c d Tuş İşlev PTZ sana uzaktan kumanda kontrolünü kaldırır. Kameraya yatay kaydırma/eğme ișlemlerini uygulamak için kullanın. Önceden ayarlanmıș konumu doğrular. Kamera mesafe ayarlama özelliğini ayarlamak için kullanın. Bir kameranın odağını manuel ayarlamak için kullanın. Önceden Ayarlanmıș Konumları Kaydetmek İçin 1. / / / tușunu kullanarak kamerayı istediğiniz bir noktaya kaydırın. 2. SET e (AYAR) basın veya simgesini tıklayın. 3. Kaydetmek istediğiniz önceden ayarlanmıș numarayı seçin. 4. ENTER a basın veya simgesini tıklayın. Konum ve konuma ait numara belleğe alınır. 5. Bașka konumlar eklemek için 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin. 0 dan 255 e kadar olan önceden ayarlanmıș numaralar bu ünitede mevcuttur ancak gerçek önceden ayarlanmıș aralık PTZ kameralara bağlı olarak değișir. Bağlantılar ve ayarlar 19

20 Önceden Ayarlanmıș bir Konumdaki Resme Dönüștürme Așağıdaki ișlev, yalnızca ön ayar ișlevi bulunan kameralarla kullanılabilir. Ön ayar ișlevi, birleșik kamerayı programlanan önceden ayarlanmıș konuma hareket ettirir. Birleșik kamera için önceden ayarlanmıș konumlar programlamak gereklidir. 1. MOVE (KAYDIR) düğmesine basın veya simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmıș konumun dizin sayısını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından ENTER a basın veya simgesini tıklayın. Kamera önceden ayarlanmıș konuma hareket eder ve bu konumdaki kameranın resmi monitörde görüntülenir. Sistem Bilgilerini Görüntüleme Sistem bilgilerini görüntülemek için: 1. INFO yu (BİLGİ) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem bilgisi penceresi ana monitörde görüntülenir. Önceden Ayarlanmıș Konumu Temizleme Belleğe alınan önceden ayarlanmıș bir konumu temizleyebilirsiniz. 1. CLEAR (TEMİZLE) düğmesine basın veya simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmıș dizin numarasını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından önceden ayarlanmıș konumları temizlemek için ENTER a basın veya simgesini tıklayın. Bu ișlev, PTZ kameralara bağlı olarak kullanılamayabilir. Önceden Ayarlanmıș Konumları Gezme Tüm önceden ayarlanmıș konumları gezebilirsiniz. 1. TOUR (GEZİN) düğmesine basın veya simgesini tıklayın. Kameradaki kayıtlı tüm önceden ayarlanmıș konumlar seçilir ve kamera konumu görüntüsü etkin monitörde açılır. 2. TOUR (GEZİN) düğmesine basarak veya simgesini tıklayarak gezinmeyi durdurabilirsiniz. 2. Pencereden çıkmak için [TAMAM] öğesini seçin ve ENTER a basın ya da [TAMAM] tuşuna tıklayın. Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme Sistem günlüğü listesini görüntülemek için: 1. LOG u (GÜNLÜK) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem günlüğü listesi penceresi ana monitörde görüntülenir. PTZ Kameraların Ayarı Menülerdeki ilgili öğeleri ayarlayarak kamerayı gereksinimlerinize uygun hale getirebilirsiniz. 1. simgesini tıklayın. Ayar menüsü ana monitörün seçili penceresinde görüntülenir. 2. Seçenekleri ayarlamak için / / /, ve tuşlarını kullanın. Daha fazla ayrıntı için PTZ kamera kılavuzlarına bakın. Bazı PTZ kameralar bu üniteyle birlikte düzgün çalıșamayabilir. PTZ sanal uzaktan kumanda görüntülendiğinde diğer ișlevleri kontrol edemezsiniz. 2. Önceki veya sonraki günlük listesini görmek için b / B ișaretini kullanın. 3. Pencereden çıkmak için [TAMAM] öğesini seçin ve ENTER a basın ya da [TAMAM] tuşuna tıklayın. Sistem günlüğü listesi. No. Günlük Mesajı 1 Güç Açık 2 Güç kapalı 3 Güç Tasarrufu 4 Yönetici Giriși (Uzak) 5 Yönetici Çıkıșı (Uzak) 6 Yetkili Kullanıcı Giriși(Uzak) 7 Yetkili Kullanıcı Çıkıșı (Uzak) 20 Bağlantılar ve ayarlar

D J TAL V DEO KAYDED C

D J TAL V DEO KAYDED C D J TAL V DEO KAYDED C KULLANICI KILAVUZU MODEL: LE2104 LE2104D Bu ürünü ba lamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunun tamamını dikkatli bir biçimde okuyun. DİKKAT ELEKTRİK

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. RS-232 cihazına bağlayın. 2. Dört alarm girişine kadar bağlayın. 3. Bir alarm çıkışını bağlayın. 4. Dört ses girişini RCA konnektöre

Detaylı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LE5016/LE5008 Serileri LE4016/LE4008 Serileri

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller: LD300N-B/C/D/E/F LD300P-B/C/D/E/F Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanım kitapçığını dikkatli bir biçimde okuyun. 300P-C_B_ATURALB_TUR_MFL.indd

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100E Serisi 4/8/16 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. Tek ses girişini RCA konnektöre bağlayın. 2. Ses çıkışı için hoparlörler bağlayın 3. Hat girişi 4. Bir CCTV monitör (BNC

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100S Serisi 4/8 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 4/8 Kanal DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller: LV300P-C LV300P-B Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanım kitapçığını dikkatli bir biçimde okuyun. 300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN8240D Serileri 1212 (V1.0) 2 Güvenlik Bilgileri

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRH7160D Serileri LRH7080D Serileri 1208

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Ağ Kamerasını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa, kamerayı

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD5160 Serileri LRD5080 Serileri 1209 (V1.0)

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Network Kamerayı televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından

Detaylı

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır.

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır. GDR-1800D Serisi 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bu seri sekiz adet SATA disk destekler. Lütfen

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2100S Serisi 4/8/16 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3210/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3210/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3210/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin. Bu cihazı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3005/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3005/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3005/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin.

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD510 Serileri LRD5080 Serileri 1404 (V5.0)

Detaylı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRH7160D Serileri LRH7080D Serileri 1404

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2200E Serisi 16/24/32 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 16/24/32 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. İki

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4 Rehberi İçindekiler Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3 Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4'ü kişiselleştirme, 5 Ek bir düğme ekleme Ek düğmeleri

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN840D Serileri 1404 (V5.0) Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Indoor/2.6x Zoom/Dual Streams Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska PZ7131/PZ7132 This guide describes the basic functions of

Detaylı

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Detaylı

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. AN-MR200 Magic Motion Uzaktan Kumanda (AKB732955) Dongle

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

MODELLER D8210, D8220, D8520

MODELLER D8210, D8220, D8520 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D8210, D8220, D8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. KULLANICI KILAVUZU 3B GÖZLÜK Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. AG-S100 www.lge.com 2 Dikkat Kişisel güvenliğinizi sağlamak

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MEGAPİKSEL IP KAMERA TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW-2201IP-D, BLW-2201IP-DV, BLW-2202IP, BLW-2203IP-V, BLW-2204IP-V, BLW-2205IP, BLW-2206IP-B UYARI! Kurulum işlemine geçmeden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu 09-2017 / v1.0 İÇİNDEKİLER I Ü rün Bilgileri... 3 I-1 Paket İçeriği... 3 I-2 Sistem Gereksinimleri... 4 I-3 Donanım Genel Özeti... 4 I-4 LED Durumu... 4 I-5 Sıfırlama...

Detaylı

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu Genişletme Ünitesi DX517 Donanım Kurulum Kılavuzu İçindekiler Bölüm 1: Başlamadan Önce Paket İçeriği 3 Bir Bakışta Genişletme Ünitesi 4 Güvenlik Talimatları 5 Bölüm 2: Donanım Kurulumu Sürücünün Takılması

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı Bu dokümanda TTEC Standalone DVR cihazının kurulum adımları ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Öncelikle cihaz ile ilgili bilinmesi gereken varsayılan bilgiler

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN040N Serileri 1404 (V.0) 2 Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Haziran 2017 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. Güncellemeyi başarıyla

Detaylı

MODELLER B8220, B8520

MODELLER B8220, B8520 IR Bullet IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER B8220, B8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kablosuz arama sistemi ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanım öncesi lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz, yönergeleri takip ediniz. Özellikler ve

Detaylı

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Kablosu Güç Adaptörü SATA Kablosu U.K. Pilleri U.K. 2 Ön Panel Dokunmatik Tuş Standby LED Göstergesi Mini TV Burada TV yayınlarını veya tv logolarını

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler Genel Özellikler» Natif HD 1080P(1920 x 1024) Göru ntu Çözu nu rlu ğu» Full HD Grafik Arayu z» Kendi mu hendisleri tarafından geliştirilen codec (H.264)» Gerçek Pentaplex İşletim Performansı Canlı-Kayıt»

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı