D J TAL V DEO KAYDED C

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D J TAL V DEO KAYDED C"

Transkript

1 D J TAL V DEO KAYDED C KULLANICI KILAVUZU MODEL: LE2104 LE2104D Bu ürünü ba lamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunun tamamını dikkatli bir biçimde okuyun.

2 DİKKAT ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ AÇMAYIN DİKKAT: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞ (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PESONELİNE DANIŞIN. Kullanıcıları ürün içinde elektrik çarpması riski olușturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamıș bir voltaj varlığı konusunda uyarmak amacıyla, eșkenar üçgen içinde bulunan ok sembolü șeklindeki bir yıldırım ișareti konmuștur. Eșkenar üçgen içindeki ünlem ișareti, kullanıcıları, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında uyarmak amacıyla kullanılmıștır. FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir. Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece ekipmanda değișiklikler, modifikasyonlar yapmak ekipmana zarar verecek girișimlere neden olabilir. İzinsiz bir değișiklik ya da modifikasyon yapılması durumunda, ekipmanı çalıștırma yetkisini kaybedebilirsiniz. DÜZENLEYİCİ BİLGİ: FCC 15.Kısım Bu ekipmanın, A sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiș limitlere uygunluğu FCC Kuralları nın 15. Bölümü ne göre test edilmiș ve uygun bulunmuștur. Bu limitler, ekipmanın ticari bir ortamda çalıștırılması durumunda olușabilecek zararlı girișimlere karșı uygun bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıștır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo haberleșmelerinde zararlı girișimlere neden olabilir. Bu ekipmanın bir yerleșim yerinde çalıștırılması zararlı girișimlere yol açabilir ve bu durumda kullanıcının, girișimi masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi gerekir. Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo girișlerinde uygun elektrik teli girișleri, irtibat kutusu kapağı veya salmastra kutusu verilecektir. Dikkat: Pil düzgün biçimde değiștirilmezse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Yalnızca üretici tarafından önerilen pil tipiyle veya eșdeğeriyle değiștirin. Kullanılmıș pilleri üreticinin talimatlarına göre atın. Yalıtılmıș tellerin geçtiği metaldeki deliklerin düz ve düzgün biçimli yüzeyleri olacaktır veya manșonlarla birlikte sağlanacaktır. This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Uyarı: Ekipmanı, kitaplık veya benzer bir birim gibi dar bir alana kurmayın. Uyarı: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/ NFPA 70 ile uyumlu olacaktır. Uyarı: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında radyo girișimine yol açabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir. Uyarı: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmurun altında veya nemli bir ortamda bırakmayın. Dikkat: Bu kurulum, nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel kanunlara uygun olmalıdır. Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için bölmeyi açmayın. Servis için yalnızca nitelikli personele bașvurun. Dikkat: Teçhizat suda (damlayan veya sıçrayan) bırakılmamalıdır ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler teçhizatın üstüne koyulmamalıdır. Dikkat: Bu ürün bir Laser Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru bir șekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir șekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Burada belirtilenlerin dıșında denetleme, ayarlama veya muamele yapılması, tehlikeli boyutta radyasyonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Lazer ıșınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için ürünün muhafazasını açmayın. Açıkken gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çıkar. IŞINA UZUN SÜRE BAKMAYIN. Gücü ana elektrik șebekesinden kesmek için ana elektrik șebekesinin fișini çekin. Ürünün kurulumu sırasında fișin kolay erișilebilir bir yerde olmasını sağlayın. 2

3 Bu ürün 2004/108/AT EMC Direktifi ve 2006/95/AT Düşük Voltaj Direktifine uygun şekilde üretilmiştir. Avrupa temsilcisi: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollanda (Tel : ) Eski cihazınızın imha edilmesi 1. Ürününüzde, üzerinde çarpı ișareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/96/AT sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmıș toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir. 3. Eski cihazınızın doğru șekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur. 4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, șehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçin. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Bu talimatları okuyun. 2. Bu talimatları saklayın. 3. Tüm uyarıları dikkate alın. 4. Tüm talimatları takip edin. 5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın. 6. Sadece kuru bir bezle temizleyin. 7. Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun bir biçimde kurun. 8. Radyatör, șömine, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın. 9. Güvenlik amaçlı kullanılan kutuplu veya topraklı fișleri engellemeyin. Kutuplu fișin biri diğerinden daha geniș olan iki ucu vardır. Topraklı fișin iki ucu ve topraklı sivri bir üçüncü ucu vardır. Geniș uç veya üçüncü sivri uç sizin güvenliğiniz içindir. Aldığınız fiș prizinize uymuyorsa, prizi değiștirmesi için bir elektrikçiye danıșın. 10. Güç kablosunun ezilmesini ve özellikle fișlerden, uygun yerlerinden veya ürün çıkıș noktasından kırılmasını engelleyin. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/ aksesuarları kullanın. 12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, ayak, sehpa, destek veya masayı kullanın. Araba kullanıldığında, araba/ürün kombinasyonunu hareket ettirilirken devrilerek yaralanmalara neden olmaması için dikkatli olun. 13. Yıldırım esnasında veya ürün çok uzun süre kullanılmayacağı zaman ürünü fișten çekin. 14. Tüm servis hizmetleri için nitelikli servis personeline bașvurun. Güç kablosu veya fișin zarar görmesi, ürünün üzerine sıvı dökülmesi veya bir nesnenin düșmesi, ürünün yağmura veya neme maruz kalması, normal bir șekilde çalıșmaması veya ürünün düșürülmesi gibi nedenlerle ürünün zarar görmesi durumunda servis gereklidir. 3

4 Güvenlik uyarıları ve İkazlar Aşağıda, kullanıcıların emniyetine ve herhangi bir maddi zararın oluşmasını engellemeye yönelik uyarılar ve ikazlar bulunmaktadır. Lütfen aşağıdakileri dikkatli biçimde okuyun. UYARI Kurulumdan önce sistemi kapatın. Aynı çıkışa birden fazla elektrikli cihaz takmayın. - Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin üzerine su, kahve veya başka bir içecek içeren herhangi bir sıvı kabı koymayın. - Üzerine sıvı dökülürse sistem arızalanabilir veya yanabilir. Güç kablosunun çok fazla bükülmemesini veya üzerine ağır bir cisim koyularak ezilmemesini sağlayın. - Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemde biriken tozu düzenli aralıklarla silin. Sistemi temizlerken her zaman kuru bir bez kullanın. Islak bez veya başka organik çözücüler kullanmayın. - Aksi halde sistem yüzeyi zarar görebilir ve sistem arızalanabilir veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemi nemli, tozlu veya isli olan yerlere kurmaktan kaçının. - Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Güç kablosunu fişten yavaşça çekin. Fişe eliniz ıslakken dokunmayın ve prizdeki delikler çok gevşekse fişi kullanmaktan kaçının. - Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Tek başınıza sistemi sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Sistemden geçen yüksek voltaj nedeniyle bu işlem çok tehlikelidir. - Yangın, elektrik çarpması veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Nemli zemin, gevşek veya hasar görmüş güç kablosu ya da dengesiz bir zemin gibi tehlike göstergelerinin olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yardım için satıcınıza başvurun. - Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin arka tarafıyla sisteme bağlı kablolar arasında en az 15 cm lik bir mesafe bırakın. Aksi halde, kablolar bükülebilir, hasar görebilir veya kesilebilir. - Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. Sistemi, doğrudan güneş ışığı almayan serin bir yere kurun ve her zaman oda sıcaklığını koruyun. Mum ışığı ve ısıtıcı gibi ısı üreten cihazları sistemden uzak tutun. Sistemi, birçok insanın geçtiği yerlerden uzak tutun. - Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip düz bir yüzey üzerine kurun. Sistemi yüksek bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. - Aksi halde sistem arızalanabilir veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Güç prizi zemin üzerine yerleştirilmelidir ve voltaj aralığı voltaj oranının % 10 u civarında olmalıdır. Saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı veya herhangi bir ısıtma cihazıyla aynı prizi kullanmayın. - Aksi halde yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin pili bittiğinde, biten pili üretici tarafından belirtilen aynı veya eşdeğer bir pil tipiyle değiştirin. Biten piller, üreticinin talimatlarına göre atılmalıdır. - Aksi halde patlama meydana gelebilir. Sistem HDD sinin kullanım süresi dolarsa, HDD de depolanmış olan herhangi bir veriyi kurtaramayabilirsiniz. Sistem HDD sinde depolanmış olan bir kaydı oynatırken sistem ekranındaki video hasarlı görünüyorsa yenisiyle değiştirilmelidir. Satıcınızdan HDD yi değiştirmek için mühendis yardımı isteyin. - LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden silinen verilerden sorumlu değildir. 4

5 DİKKAT DVR ı kurmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın. Ürünü, ünitenin nemle, tozla veya isle temas edebileceği herhangi bir yere yerleştirmekten kaçının. Doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirmekten kaçının. Ürünü elektrik kıvılcımlarından veya manyetik cisimlerden uzak tutun. Aşırı derecede sıcaklıklardan kaçının (önerilen çalıştırma sıcaklığı 0 C - 40 C arasındadır). Havalandırma ızgaralarının arasına herhangi bir iletken madde koymayın. Kurulumdan önce sistemi kapalı tutun. Kablo bağlantıları için yeterli boşluğun olduğundan emin olun. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip katı bir yüzey üzerine yerleştirin. Titreyen yüzeylerden kaçının. Sistem, radyo veya televizyon gibi elektronik cihazların yakınına yerleştirildiğinde arızalanabilir. LG Electronics ten yardım almadan ürünü sökmeyin. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Sisteme herhangi bir maddenin girmesini önleyin. - Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip bir yere kurun. - Sistemin arka tarafıyla duvar arasında en az 15 cm lik mesafe ve sistemin yan tarafıyla duvar arasında da en az 5 cm lik mesafe bırakın. Sistemi, radyo ve televizyon gibi fazla manyetik olan, elektrik dalgası veren veya kablosuz cihazların bulunduğu bir yere kurmayın. - Sistemi manyetik nesnelerin, elektrik frekanslarının veya titremenin olduğu bir yere kurmayın. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. - Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi dayanıklı ve düz bir yüzey üzerine kurun. - Aksi halde sistem düzgün çalışmayabilir. Sistemi uygun nem ve sıcaklık seviyelerine sahip bir yere kurun. - Sistemi yüksek (40 C nin üzerinde) veya düşük (0 C nin altında) sıcaklığa sahip bir yere kurmaktan kaçının. Sistem ağır bir darbeden veya titreşimden zarar görebilir. Sistemin yakınına herhangi bir nesne fırlatmayın. Doğrudan güneş ışığından veya ısıtma cihazlarından kaçının. - Önerilen çalıştırma sıcaklığı 0 C nin (32 F) üzerindedir. Sistem çalışma odasını havalandırın ve sistem kapağını iyice sıkın. - Sistem, uygun olmayan bir ortamda arızalanabilir. Dayanıklı bir güç kaynağı için AVR (Otomatik Gerilim Düzenleyicisi) kullanmanız önerilir. Elektromanyetik girişimi önlemek için sistemin konnektörünün etrafındaki somunu sarmanız önerilir. Priz zemin üzerine yerleştirilmelidir. Garip bir ses veya koku duyarsanız hemen güç kablosunu fişten çekin ve servis merkeziyle temasa geçin. - Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. İstikrarlı bir sistem performansı sağlamak için, sisteminizi düzenli olarak servis merkezine kontrol ettirin. - LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden ortaya çıkan sistem arızasından sorumlu tutulamaz. - Pil yanlış bir pil tipiyle değiştirilirse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. Kullanım sırasında ürünü ters çevirmeyin. 5

6 İçindekiler GİRİŞ... 7 Özellikler... 7 Aksesuarlar... 7 Ön Panel... 8 Arka Panel... 9 Uzaktan Kumanda...10 Bağlantılar ve ayarlar Önlemler...11 Temel Bağlantıya Genel Bakıș...11 Kamerayı Takma...12 Görüntü aygıtını Bağlama...12 Ses Aygıtını Bağlama...12 USB Aygıtını bağlama...12 CONSOLE (RS-232C) Yuvası Takma...13 Mouse...13 Ağ Bağlama...13 RS-485 Cihazını Bağlama...13 Alarm Girişi ve Alarm Çıkışı Takma...14 HDD Kurulumu...15 Sabit Disk Sürücüsünü Kurma ve Değiștirme...15 Sistem Çalıșması...17 Ana Monitör üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması...18 Yapılandırma menüsü...22 Kamera Ayarları...23 Takvim Ayarları...26 Görüntü Ayarları...29 Olay Ayarları...30 Network (Ağ) Ayarları...31 Sistem Ayarları...34 Arama Modu...49 Uzaktan Kurulum Modu...50 Uzaktan Dışa Aktarma Ayarları...54 Ek programlar Acil Durum Aracısı Programı...56 Dıșa Aktarma Görüntüleyicisi Programı...57 Ağ Görüntüleme Programı...58 Referanslar Sorun Giderme...60 Önerilen Cihazlar...63 Saat dilimleri...64 Varsayılan Fabrika Konfigürasyon Ayarları...65 Kayıt Süresi Tablosu (250GB HDD)...68 Teknik Özellikler...71 Kayıt Anlık Kayıt...40 Arama ve Oynatma OYNATMA...41 ARA...41 İSTEMCİ PROGRAMI Bilgisayar Gereksinimleri...44 İstemci Programı Kurulumu...44 DVR a Bağlama...44 DVR İstemci Programı nın Ana Ekranı...45 Canlı Mod GİRİŞ

7 GİRİŞ Özellikler Sabit dahili Linux işletim sistemi. Güç geri yüklemeyi izleyen HDD dosya geri yüklemesine yönelik günlük dosyalama sistemi. H.264 sıkıştırma yoluyla küçük dosya boyutları. 1TB a kadar genişletilebilen dahili depolama kapasitesi (Yeni yüksek kapasiteli HDD kullanılırsa genişletilebilir) NTSC ve PAL olarak seçilebilen video formatı. Tam gerçek zamanlı kayıt. NTSC 352 X 240 da 120IPS ye kadar, 704x240 da 60IPS ye kadar, 704x480 da 30IPS ye kadar 352x288 da 100IPS ye kadar, PAL 704x288 da 50IPS ye kadar, 704x576 da 25IPS ye kadar Çeşitli kayıt çözünürlükleri ve kalite seviyeleri. - D1(704x480), Yarı D1(704x240), CIF(352x240) : NTSC - D1(704x576), Yarı D1(704x288), CIF(352x288) : PAL - 5 adımlı kalite seviyesi (En Yüksek, Yüksek, Normal, Düşük, En Düşük). Çeşitli kullanıcı arayüzleri ve kullanımı kolay GUI ler (Görsel Kullanıcı Arayüzleri) yoluyla kolay çalışma. - Optik fare, Tam işlevli IR uzaktan kumanda tuşu. Güçlü çok katlı işlev. - Eşzamanlı canlı görüntü, kayıt, oynatma, ağ aktarımı, yedekleme. Çeşitli arama işlevleri - Tarih/saate göre arama, olaya göre arama, yer imine göre arama. Olay bölümü kaydı yoluyla olay verilerini koruma. Alarm öncesi kayıt (1 dakikaya kadar). Hareket durumu kaydetme. Her bir kameraya yönelik görüntü kaydetme hızı ve kalite ayarı. Güçlü kayıt zamanlaması. Gözetim modunda anlık oynatma. Mükemmel ses/video senkronizasyonu. Zamanlamaya göre otomatik yedekleme. Görüntü kimlik doğrulaması (Filigran). Yedekleme arayüzüne yönelik üç USB 2.0 portu. USB flaş belleğiyle ayar yapılandırmasını gönderme/ alma. Ağ veya USB bellek kartı ile kolay sistem S/W güncelleştirme. S/W istemcileri en fazla 100 DVR sunucusunu yönetebilir. Bir DVR sunucusuna aynı anda en fazla beş istemci erişebilir. Ağ bant genişliği değiştirme. - Bant genişliğini otomatik olarak ünitenin ağ hız durumuna göre ayarlar. İstemci yazılımı veya E-posta yoluyla uzaktan alarm uyarısı. NTP sunucusundan saat ve tarih senkronizasyonu. Gün ışığından tasarruf modu. Gizli kamera koruması. Otomatik açılan yedekleme CD si. Kullanıcı yönetimi (Kullanıcı düzeyi kontrolü). PTZ Kontrolü. - Daha fazla ayrıntı için sayfa 63 e bakın. - Kubbe kamera telemetre kontrolü (Kubbe OSD kontrolü). Aksesuarlar Yazılım Yükleme CD si Mouse (PS2 tipi) Uzaktan Kumanda AAA Tipi Pil Elektrik Fişi DC adaptör SATA Kablosu SATA güç kablosu HDD sabitleme vidaları AAA AAA GİRİŞ 7

8 Ön Panel LE2104D modeli a b c d e f g h i j k l m n LE2104 modeli a d e f g h i j k l m n a POWER Göstergesi: DVR güçlendirildiğinde yanar. HDD Göstergesi: HDD ye erişildiğinde yanıp söner. NET Göstergesi: Ağ kablosu takıldığında yanar. b Disc Tray (sadece LE2104D modeli): Disk Sürücüsü Buraya bir disk yerleștirin. c OPEN (sadece LE2104D modeli): Disk sürücüsünü açar veya kapatır. d SETUP/ESC: Ayar menüsünü görüntüler veya ayar menüleri üzerindeki işlemi iptal eder. e Oynatma Kontrol Düğmeleri f PTZ: Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir. g COPY: Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar. h LOCK: Kullanıcı türünü değiştirmek veya sistem çalışmasını devre dışı bırakmak için kilit menüsünü görüntüler. i SPLIT: Farklı çok ekranlı modları görmek için basın. j CHANNEL: İlgili kamerayı seçer. k SEQ: Tüm kanalları sırayla izleme. l SEARCH: Arama menüsünü görüntüler X: Oynatmayı duraklatır. m: Kayıtlı resimleri tersten arama. bb: Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. M: Kayıtlı resimleri öne doğru arama. x: Oynatmayı durdurur. m REC: Kaydı başlatır veya durdurur. n USB Portu: Yedekleme veya oynatma işlemleri için harici bir USB aygıtı bağlayın. (USB tipi mouse desteklenmez.) 8 Giriş

9 Arka Panel TV veya VGA çıkışı seçim anahtarlı arka panel. a b c d e f g h i j k l m n op TV veya VGA çıkışı seçim anahtarı olmayan arka panel. a b c d e f g h i j k l m n op a VIDEO INPUT (VİDEO GİRİŞİ) Kameranın video çıkışlarını bu BNC konnektörlerine bağlayın. b LOOP OUT (DÖNGÜ ÇIKIŞI) VIDEO INPUT (VİDEO GİRİŞİ) konnektöründen gelen sinyal bu konnektöre çıkarılır. c SPOT-OUT (NOKTASAL ÇIKIŞ) (BNC Tipi Konnektör) Yardımcı monitörü veya görüntüleme cihazını bağlayın. d CONSOLE (RS-232C Konnektörü) RS-232C konnektörü bulunan bir ana cihazı (kişisel bilgisayar gibi) bağlamak için kullanılır. Bu ünite, bu konnektör yoluyla diğer cihazlardan kontrol edilebilir. e LAN Portu Bu üniteyi bilgisayar ağı yoluyla kontrol etmek için 10/100Mbps ethernet ağ kablosunu bağlayın. f TV veya VGA çıkışı seçim anahtarı. (Bu anahtar modele göre opsiyoneldir) g RS-485 Terminalleri RS-485 uyumlu kameraları bağlayın. LKD1000 kumandasını D2 terminaline bağlayın. h ALARM IN/OUT (ALARM GİRİŞ/ÇIKIŞ) Terminalleri - - IN: Alarm(röle) sinyali için giriș terminalleri. OUT: Harici bir cihazın ses çıkıșını bağlayın. i Güç Kablosu Giriși (DC 12V) Güç kablosunu bağlayın. j MAIN -OUT (ANA ÇIKIŞ) (BNC Tipi Konnektör) Ana monitörü veya görüntüleme cihazını bağlayın. k AUDIO INPUT (SES GİRİŞİ) Harici bir cihazın ses çıkıșını bağlayın. l AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI) Harici bir cihazın ses giriș sinyalini bağlayın. m VGA VGA monitörü bağlayın. n USB Portu İsteğe bağlı bir uzatma USB aygıtı bağlayın. o CONSOLE veya ATM çıkışı seçim anahtarı. (ATM tersine bir işlevdir.) p MOUSE Bir mouse aygıtı takın (PS2 tipi). Giriş 9

10 Uzaktan Kumanda LOCK: Kullanıcı türünü değiștirmek veya sistem çalıșmasını devre dıșı bırakmak için kilit menüsünü görüntüler. OPEN: Disk sürücüsünü açar veya kapatır. Bu tuş sadece LE2104D modellerinde kullanılır. ID: Çoklu DVR ı kullanırken, uygun DVR sistem kimliğini, IR Uzaktan Kumanda yoluyla çalıșacak șekilde ayarlar. ID (Kimlik) düğmesine basın ve ardından DVR ın sistem kimliğini seçmek için 2 saniye içerisinde sayı tușuna basın. Sistem kimliğini 0 olarak ayarlarsanız çoklu DVR ı aynı anda kontrol edebilirsiniz. SPLIT: Farklı çok ekranlı modları görmek için basın. SEQ: Tüm kanalları sırayla tam ekran görüntü modunda izler. 4 bölmeyle birlikte sıralı modu kullanamazsınız. ALM.OFF: Alarm etkinleștirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleștirilmeden önceki duruma geri getirir. OSD: Altmenüyü gösterir. SETUP/ESC: Ayar menüsünü görüntüler veya ayar menüsünün çalıșmasını iptal eder. Ok Düğmeleri (b B v V): Menü seçeneklerini belirler ve seçenekler arasında geçiș yapar. ENTER: Menü seçimlerini doğrular. COPY: Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar. SEARCH: Arama menüsünü görüntüler. MARK: Kayıt aramasına yönelik ișaret noktasını ayarlar. Kayıtlı verinin tek veya çok kanalları oynatımında işaret noktasını ayarlayabilirsiniz. PAUSE (X): Oynatmayı duraklatır. STOP(x): Oynatmayı durdurur. REC (z): Kaydı bașlatır veya durdurur. m/c : Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. bb: Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. M/C : Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Sayı Düğmeleri (0,1-9): Önceden ayarlanmıș PTZ numarasını, kimliğini veya kanalını seçmek için kullanılır. INFO: Sistem bilgisi penceresini görüntüler veya kaldırır. LOG: Sistem Günlüğü Listesi penceresini görüntüler veya kaldırır. PTZ: Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir. TOUR: Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmıș konumları gezer. ZOOM + / -: Oynatma penceresini yakınlaștırır/ uzaklaștırır. FOCUS + / -: Bir kameranın odağını ayarlar. IRIS + / -: Bir kameranın irisini ayarlar. F1: Bu düğme kullanılamaz. PRESET - SET: PTZ kameranın önceden ayarlanmıș konumlarını kaydeder. - CLEAR: Belleğe alınan önceden ayarlanmıș konumu siler. - MOVE: Kamerayı önceden ayarlanmıș konumuna kaydırır. 10 GİRİŞ

11 Bağlantılar ve ayarlar Önlemler Kameraya ve diğer ekipmana bağlı olarak üniteyi bağlamanın çeșitli yolları vardır. Ek bağlantı bilgisi için lütfen gerektiği gibi diğer cihazlara yönelik kamera kılavuzlarına bakın. Kurulumdan ve bağlantıdan önce kamerayı kapattığınızdan emin olun. Temel Bağlantıya Genel Bakıș Eș eksenli türde kameralar bağlayın BNC tipi yardımcı monitörü bağlayın. Ses amplifikatörü için İstemci kontrolü için ağ kablosunu bağlayın. Güç kodunu bağlayın Alarmı (röleyi) bağlayın Alarm sensörlerini bağlayın. Bir mouse aygıtı takın (PS2 tipi). PTZ kameraları, DVR ları veya tuş takımlarını (isteğe bağlı) bağlayın. Yedekleme veya oynatım için harici bir USB aygıtı bağlayın. VGA monitörü bağlayın. Sesi bağlayın (hat giriși) BNC tipi yardımcı monitörü bağlayın. Monitör, DVR, VCR veya diğerlerini bağlayın. Bağlantılar ve ayarlar 11

12 Kamerayı Takma BNC konektörlerine sahip 75-ohm video eşeksenli kablolarla kameraları üniteye bağlayın. Her bir kamera için iki BNC konektörü vardır. Her iki konektör de kamera sinyalini alabilir. Bu sinyal diğer konektöre aktarılır (doğrudan bağlanarak), böylece kameranın sinyalini diğer ekipmanlara gönderebilirsiniz. VGA Monitör bağlantısı TV monitörü kullanırken, Video Çıkışı modunu ayarlayın,vga konumuna dönmeyi seçin. VGA kablosunu kullanarak ünitenin arkasındaki VGA jaklarını TV veya monitör üzerindeki karşılık gelen giriş jaklarına bağlayın. Görüntü aygıtını Bağlama Var olan ekipmanınızın yeteneklerine bağlı olarak, aşağıdaki bağlantılardan birisini yapın. TV/VGA çıkışı seçimi anahtarına sahip olmayan LE2104/ LE2104D modelleri VGA ve ANA ÇIKIŞ jakından aynı anda çıkış yapabilirler. TV/VGA çıkış seçimi anahtarına sahip diğer LE2104/LE2104D modellerde, ana ekranı görüntülemek için ana monitör tipi seçilmelidir. Ses Aygıtını Bağlama Ünite üzerindeki SES ÇIKIŞ jaklarını ses aygıtındaki jaklardaki mono sese bağlayın. USB Aygıtını bağlama CCTV(Composite Video Tipi) Monitör bağlantısı Analog TV monitörü kullanırken, Video Çıkışı modunu ayarlayın, TV konumuna dönmeyi seçin. BNC konektörlerine sahip 75-ohm video eşeksenli kablolarla üniteyi monitörlere bağlayın. 12 Bağlantılar ve ayarlar

13 USB bellek aygıtı Bellek aygıtını USB bağlantı noktasına takın. Sistem, aygıtı otomatik tanır. Sistem yazılımı bir USB bellek aygıtı kullanılarak kolayca güncellenebilir. USB yedekleme aygıtı USB yedekleme aygıtının USB kablosunu USB yuvasına takın. (Örnek: HDD veya diğer harici saklama aygıtları). Not: USB tipi mouse takmayın. CONSOLE (RS-232C) Yuvası Takma Seri RS232 konsol yuvası konektörü servis amacıyla PC yi üniteye bağlamak için kullanılır. PC nin seri yuvasını üniteye bağlamak için kukla modem kablosunu kullanın. Bu çıkış ucu RS-232C standardına uygundur. Mouse Mouse u ünitenin işlev kontrolü için takın. Ağ Bağlama Sistemi ağ yoluyla kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. Uzaktan kumanda ile (izleme), sistem yapılandırmasını değiştirebilir veya görüntüyü ağ (LAN) yoluyla izleyebilirsiniz. Kurulumdan sonra, sistem ayar menüsündeki ağ uzaktan kumanda ve izleme çalışacak şekilde ayarlanmalıdır. LAN bağlantısı LAN portunu mevcut bir 10/100 tabanlı T portuna düz bir ethernet kablosuyla (cihazla birlikte verilmez) bağlayın. Ön panelde NET göstergesi yanacaktır. Otomatik ağ yapılandırması DVR, ağ arabirimini DHCP vasıtasıyla otomatik olarak elde edebilir ve yapılandırabilir. Ağı manüel olarak yapılandırın DVR, bir IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS atanarak manüel olarak yapılandırılabilir. RS-485 Cihazını Bağlama DVR da iki veri terminali bulunur. PTZ kameraları, DVR ları veya tuș takımlarını bağlamak için bu portu kullanın (isteğe bağlı). RS-485 Terminali D - (DATA -) D + (DATA +) GND Açıklama Veri İletimi / Alımı Veri İletimi / Alımı Koruma PTZ kamerasını bağlama PTZ seri iletișim hatlarını RS-485 terminaline bağlama. DVR ın arkası 5~7 mm PTZ üniteleri (RS-485 tipi) PTZ üniteleri (RS-485 tipi) Router Hatları bağlarken DVR ın D - bölümünü PTZ ünitesinin RX bölümüne ve DVR ın D + bölümünü PTZ ünitesinin RX + bölümüne doğru biçimde bağlayın. Önerilen ilk veriler 9600 Baud Rate, 8 Data biti, 1 Stop biti ve No parity șeklindedir. PTZ kameraları DVR lara bağlarken bu ünitenin ayar menüsünü, kameranın ve DVR ların RS-485 ayarlarına göre ayarlamanız gerekir. Bağlantılar ve ayarlar 13

14 LKD1000 kumandasını bağlama DVR ı kontrol etmek için LKD1000 kumandasını bağlama. (Daha fazla ayrıntı için LKD1000 kumandası kılavuzlarına bakın.) DVR ın arkası DVR ın arkası LKD1000 Kumanda cihazı TX- TX+ LKD1000 kumandasına sahip bir PTZ kamerayı D1 veya D2 yuvasına bağlamayın. Bozukluğa yol açabilir. LKD1000 kumandasının ANA ve BULMA düğmeleri LE2104/LE2104D modellerinde etkinleştirilmez. Alarm Girişi ve Alarm Çıkışı Takma Alarm terminalleri; sensörler, kapı kontakları, vb. gibi alarm cihazlarını bağlamak için kullanılır. Alarm sensörü Terminal No. Açıklama 1 Alarm Girişi 1 2 Alarm Girişi 2 3 Alarm Girişi 3 4 Alarm Girişi 4 G Zemin Alarm Çıkıșı Alarm sensörü Alarm aygıtını alarm çıkışına takın. Bir olayın meydana gelmesi durumundaki alarm sinyali çıkıșı. DVR ın arkası Alarm Girişi 4 taneye kadar alarm sensörü bağlayabilirsiniz. Her alarm sensörü G (GND) ile bağlanmalıdır. Sinyal durumu, ayar menüsünden N/O (Normal Olarak Açık) veya N/C (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir. Terminal No. Açıklama 1 Alarm çıkıșı 1 G Zemin Dahili kontak röleleri 125V AC de 0.3A veya 30V DC de 1A için oranlanır. Elektrik akımı bu değerden yüksekse ünite hasar görebilir. 14 Bağlantılar ve ayarlar

15 HDD Kurulumu Sabit Disk Sürücüsü ile ilgili Not Dahili sabit disk sürücüsü (HDD), kolay hasar görebilen bir ekipman parçasıdır. Olası HDD arızalarını önlemek için DVR ı kullanırken lütfen așağıdaki talimatları takip edin. Yanlıșlıkla olușan veri kaybını önlemek için önemli kayıtlarınızı harici bir yedekleme aygıtında yedeklemenizi öneririz. HDD yi takarken veya çıkarırken gücün KAPALI konumuna getirilmiș olduğundan emin olun. Güç açıkken DVR ı hareket ettirmeyin. DVR ı așırı derecede sıcak veya nemli yerlerde ya da ani sıcaklık değișimlerine maruz kalabilecek yerlerde kullanmayın. Sıcaklıktaki ani değișimler, DVR ın içinde buğulanma olușumuna yol açabilir. Bu, HDD arızasının bir nedeni olabilir. DVR açılırken, cihazı duvar prizinden çıkarmayın veya elektriği șalter anahtarından kapatmayın. DVR açıkken bir güç arızası meydana gelirse HDD üzerindeki bazı verilerin kaybolma olasılığı vardır. HDD yi yere düșürmeyin. Ayrıca, HDD tepsisinin içinde bozuk para veya tornavida gibi metal nesneler bırakmayın. Kayıt sırasında bir güç arızası meydana gelirse, kayıtlı veriler silinebileceği için HDD yi eklemekten, değiștirmekten veya tașımaktan kaçının. Bu durumda, üniteyi normal bir șekilde, güç arızası meydana geldiğinde kullanılmakta olan HDD yle birlikte bașlatmak için gücü yeniden açın. Ardından HDD yi ekleyin, değiștirin veya tașıyın. HDD oldukça hassastır. HDD yi özenle tașıyın ve küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileșenlerine hasar verebileceği için așağıdaki önlemleri takip edin. - HDD yi doğrudan bir masanın üzerine koymayın. Küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileșenlerine hasar verebileceği için HDD nin altına kalın bir dolgu yerleștirin. - Elektrikli tornavida kullanmayın. Elektrikli tornavidanın yol açtığı titremeler ve sarsıntılar HDD nin dahili parçalarına hasar verebilir. - HDD yi değiștirirken, bașka bir HDD ve HDD tepsisi gibi bașka bileșenlere çarpmayın. - HDD yi değiștirirken, bir sürücü gibi bașka bir araca çarpmayın. Sabit disk sürücülerini statik elektrikten koruyun. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma ve Değiștirme Sabit Disk Sürücüsünü Kurma 2 adet HDD ye kadar takabilirsiniz. (sadece LE2104 modelinde) Ancak, ürün elektrik çarpmalarına, kazalara ve arızaya yol açabilecek birçok parça içerdiği için ve düzgün yapılmayan kurulum ve ayarlama HDD nin tanınmasını veya normal ürün çalıșmasını bozacağı için ürünü satın aldığınız mağazadaki bir uzmana danıșmalısınız. Ünitenin gücünü kapatın ve fiși prizden çekin. 1. Sol/sağ taraftaki ve arka paneldeki sabitleme vidalarını çıkarın. 2. Vidaları çıkardıktan sonra üst kasayı kaydırarak ayırın. 3. Ön paneli çıkarın. 4. Vidaları çıkarın ve sabit disk destek raflarını üniteden ayırın. LE2104 modelinde LE2104D modelinde Bağlantılar ve ayarlar 15

16 5. HDD yi sabit diskin destek raflarına dört vidayla tutturun. Yeni HDD yi eklerken HDD nin konumunu ve atlama ayarını değiștirmeyin. Aksi halde geçerli veriler silinebilir ve arıza durumu olușabilir. Sabit Disk Sürücüsünü Değiștirme Ünitenin gücünü kapatın ve fiși prizden çekin. 1. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma bölümünde açıklanan 1-4 adımlarını izleyin. 2. Konnektörü HDD den çıkarın. 6. Sabit diskin destek raflarını vidalarla tutturun. 7. HDD güç kablosunu bağlayın. Verilen SATA güç kablosunu kullanmalısınız. Normal PC için kullanılan SATA güç kablosu bu üniteyle uyumlu değildir. 3. Sabit disk bağlantı parçasının dibindeki sabit disk sürücüsünden vidaları çıkarın. 8. Seri SATA kablosunu bağlayın. 9. SATA kablosunu ana kart üzerindeki SATA konektörüne bağlayın. 1 HDD kurarken. HDD nin SATA kablosunu ana kartın SATA konektörüne takın. 2 HDD kurarken Birinci HDD nin SATA kablosunu ana kartın birinci SATA konektörüne bağlayın İkinci HDD nin SATA kablosunu ana kartın ikinci SATA konektörüne bağlayın. 10. Ön paneli ve üst kasayı toplayın. 11. Vidaları sabitleyin. 12. HDD yi kurduktan sonra kurulum menüsünü kullanarak HDD yi formatlamalısınız (Bkz. Sayfa 37). 4. HDD yi sabit disk destek rafından çıkarın. 5. Sabit disk sürücüsünü değiștirirken HDD yi kurma sürecinin tersini izleyin. 6. Sabit disk sürücüsünü değiștirdikten sonra fiși prize takın ve ünitenin gücünü açın. Her bir SATA kablosunun konektör yuvasının deliklerine bağlandığından emin olun. Bu kabloları üst üste yığmayın veya dikey yerleștirmeyin. Tamir etmek için elektrikli tornavida kullanmayın. Kurulumdan sonra HDD biçimlendirilmelidir. HDD kurulurken veya eklenirken, kullanımdan önce biçimlendirilmelidir. HDD nin durumunu veya normal bölme alanını ayarlayabilirsiniz. (bkz sayfa 37). Başka bir aygıtta kullanılan HDD, normal depolamayı sağlamak için biçimlendirilmelidir. 16 Bağlantılar ve ayarlar

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD5160 Serileri LRD5080 Serileri 1209 (V1.0)

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL LE1004 P/NO : COV30369303 2 Güvenlik Bilgileri

Detaylı

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D AĞ VİDEO KAYDEDİCİ Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D Ağ Video Kaydedici Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka Samsung Techwin Co., Ltd.'in tescilli

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller : LS501 Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu talimat kitapçığının tamamını dikkatlice okuyun. İkaz ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-1000

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-1000 AĞ VİDEO KAYDEDİCİ Kullanım Kılavuzu SRN-1000 Ağ Video Kaydedici Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka Samsung Techwin Co., Ltd.'in tescilli logosudur.

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Video Konferans Sistemi

Video Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU Video Konferans Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL RVF1000 1206 (V2.2) 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH

Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu

Detaylı

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu P/N 1072766C-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici FCC uyumu Kanada ACMA uyumu Sertifikasyon AB direktifleri 2014 United Technologies

Detaylı

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNO-7080R

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNO-7080R AĞ KAMERASI Kullanım Kılavuzu SNO-7080R Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu ürünün

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı. Ağ (JPEG2000+H.264) 16 Kanal Bağımsız Ağ DVR si. Sürüm1.0. Ses, USB Yedekleme özelliği

Kullanıcı El Kitabı. Ağ (JPEG2000+H.264) 16 Kanal Bağımsız Ağ DVR si. Sürüm1.0. Ses, USB Yedekleme özelliği Ağ (JPEG2000+H.264) SES/ SIRALI AĞ Kullanıcı El Kitabı Sürüm1.0 16 Kanal Bağımsız Ağ DVR si Ses, USB Yedekleme özelliği Sağlam ve güvenilir, gerçekten bağımsız Dijital Video Çoğullamalı Kaydedici Kurulum

Detaylı

Digital Video Recorder SVR-1650E/1640E/1640A/950E Manuel

Digital Video Recorder SVR-1650E/1640E/1640A/950E Manuel Premium Security Digital Video Recorder SVR-1650E/1640E/1640A/950E Manuel Samsung Digital Video Recorder'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürün bağlantısı ve çalışmasının doğru kullanmak için bu

Detaylı

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNB-5001/SNB-7001

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNB-5001/SNB-7001 AĞ KAMERASI Kullanım Kılavuzu SNB-5001/SNB-7001 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

Smart Dome Kamera. (Dış Mekan tipi) Kullanıcı Kılavuzu. olasılıkları hayal edin

Smart Dome Kamera. (Dış Mekan tipi) Kullanıcı Kılavuzu. olasılıkları hayal edin SCC-C7453P Smart Dome Kamera (Dış Mekan tipi) Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkürler. Daha ayrıntılı bir hizmet için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

Detaylı

Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu

Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu Gerçek zamanl?dvr kullan?c?k?lavuzu SHR-6040 SHR-6042 Turkish Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu Olasılıkları hayal ediniz AB82-01496A Rev-02 TK SHR-6042_TUR.indb 1 6/6/2009 10:08:45 AM DVR ınızın kilit

Detaylı

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17 İçindekiler TV - Özellikler... 2 DLNA Ağ Servisinin Kullanımı... 20 Sayın SHARP müşterisi... 3 İnternet Portal... 20 Önemli emniyet tedbirleri... 3 Netflix... 20 Çevresel Bilgi... 6 HBBTV Sistemi... 21

Detaylı

SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu

SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu Gerçek zamanlı DVR kullanıcı kılavuzu Olasılıkları hayal ediniz Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları

Detaylı

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 31 Çevresel Bilgi... 32 TV - Özellikler... 33 TV nin Görüntülenmesi... 33 TV Kontrol tuşları ve Çalıştırma... 33 Uzaktan kumandanın görüntülenmesi...

Detaylı

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14937 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1)

Detaylı

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S MODEL LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODEL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları

Detaylı

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNB-5000/SND-5080/ SND-5080F/SNV-5080

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNB-5000/SND-5080/ SND-5080F/SNV-5080 AĞ KAMERASI Kullanım Kılavuzu SNB-5000/SND-5080/ SND-5080F/SNV-5080 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd

Detaylı

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektör U300X/U250X U310W/U260W Kullanıcı Kılavuzu U250X ve U260W Kuzey Amerika da dağıtılmamaktadır. Model No. NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Dört sürümü, Haziran 2011 DLP ve BrillianColor, Texas

Detaylı

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN MODEL LC-80LE857E LC-80LE857RU LC-80LE858E LC-80LE857EN LC-80LE857KN LC-70LE857E LC-70LE857RU LC-70LE858E LC-70LE857EN LC-70LE857KN KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU

Detaylı