ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi (SBE) Özel Hukuk Doktora İstanbul Üniversitesi (SBE) Özel Hukuk Kısa Hayat Hikâyesi: tarihinde Trabzon un Çaykara İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hatay ın Kırıkhan İlçesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu ( ) yılında İstanbul Barosu nezdinde başladığı avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesi aldı yılında KTÜ- İİBF Ticaret anabilim dalında açılan araştırma görevlisi sınavlarını başararak akademik mesleğe atıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk programında yüksek lisans ( ) ve doktora ( ) çalışmalarını tamamlayarak hukuk doktoru oldu. 8 Mart 1995 tarihinde KTÜ- İİBF de yardımcı doçent kadrosuna atandı. Mart 1999 ile Temmuz 2000 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşavirliği emrinde yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Son 10 yıldır hasta hakları ve sağlık hukuku ile ilgilenmeye başladı. Haziran 2005 ten bu yana Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca Şubat Mart 2011 tarihleri arasında KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği ve müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. 20 yılı aşkın süredir özellikle ticari davalarda bilirkişilik yapmakta, hukuki mütalaa yazmaktadır. Bölgesel bir yayın organı olan Karadeniz den Günebakış Gazetesi nde 12 Ocak 2004 tarihinden bu yana her Çarşamba Hukuk Merceği başlıklı haftalık köşe yazarlığını düzenli olarak sürdürmeye çalışmaktadır: 1

2 17 Mart 2011 tarihi itibariyle kamu görevinden istifa ederek, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim dalına öğretim üyesi olarak atanmıştır. Evli ve dört çocukludur. 3. Yönetilen Lisansüstü Tezler: 3.1. Birol KURUBAL, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Birleşme, Devralma ve Ortak Teşebbüsler, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon Osman Serdal KARAPINAR, Şahıs ve Sermaye Şirketleri Kuruluşu ve Faaliyetlerinde Vergilerin Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon Yayınlar: 41. Kitaplar Türk nda Bilirkişilik, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012, Büyük boy, 575 sayfa Türk nda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, Beta Yayınevi, İstanbul 2001, Büyük boy, 420 sayfa n Temel Kavramları (Hukuka Giriş), Geliştirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Trabzon 2011, Büyük boy, 430 sayfa Medeni Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, Orta boy, 365 sayfa Borçlar Genel Hükümler, Ders Kitabı, Güncellenmiş 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, Orta boy, 466 sayfa (Öğr. Gör. Av. Cemal GENÇ ile birlikte) Ticaret Bilgisi (Ticari İşletme- Şirketler- Kıymetli Evrak), Özet Ders Kitabı, Güncellenmiş 5. Baskı, Trabzon 2010, Büyük boy, 402 sayfa Tüketici (Ders Kitabı), Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008 Orta Boy, 320 sayfa Ticaret (Ticari İşletme- Şirketler- Kıymetli Evrak) Ders Kitabı, Güncellenmiş 8. Baskı, Trabzon 2005, Büyük boy, 572 sayfa Temel Hukuk Bilgisi (MYO İçin Özet Ders Kitabı), Trabzon 2009, Büyük boy, 303 sayfa Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, No:78, Ankara 1991, Büyük boy, 114 sayfa Sağlık Problemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012, Büyük boy, 497 sayfa. Bkz Hukuk Başlangıcı ve Hukuk Metodolojisi, Ankara 2013, Büyük boy, 370 sayfa. Bkz Bölüm Yazarlığı 42.1 Tüketici, 8. Bölüm (M. Yavaşi, B.E. Bilge, Ş. Akipek, M. Çeker, Y Deryal), Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2012, Battal boy, 131 sayfa. Kitap metnini aşağıdaki linkten pdf formatında indirmek mümkündür: ogrenme.anadolu.edu.tr/psmy/dersler/sayfalar/default.aspx 42.2 Şirketler, 16. Bölüm (Kooperatif Şirketler), Editör: S. Karahan, Yazarlar: İ. A. Eldelikoğlu, M. Y. Akın, E. Giray, A. Keşli, İ. Çeliktaş, Ö. K. Coşgun, İ. Arslan, Z. Arı, A. Huysal, T. Saraç, H. Bozgeyik, M. Ünal, H. Pınar, H. Koşut, M. Çeker, Y. Deryal, Mimoza Yayınları, Konya, Aralık 2012, Büyük boy, 944 sayfa. 43. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 2

3 43.1. Türk nda Kooperatiflerin Hukuki Niteliği Sorunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN Armağanı, İstanbul 1998, s (71 sayfa) "4077 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. E. MOROĞLU'na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s (40 sayfa) Türk nda Bilirkişinin Nitelikleri ve Avukatın Bilirkişilik Yapması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C.I, s (28 sayfa) ; Yapı Kooperatiflerinde Payın Devri ve Kura Çekme (Tahsis) İşleminin Devre Etkisi, Banka ve Ticaret Dergisi (Batider), Haziran 2001, s Bazı İlaçların Dönüşümlü Olarak (Nöbet Usulü İle) Eczanelerde Satılabileceğine İlişkin Uygulamanın Türk Rekabet Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ömer TEOMAN 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2002, s Borçlunun Kooperatifteki Daire Alacağının Haczine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi, Bilgi Toplumunda Hukuk, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP Armağanı, İstanbul 2003, C.I, s Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Fehiman TEKİL Armağanı, İstanbul 2003, s Tarih ve 5146 Sayılı Kanun Değişikliği Sonrasında Kooperatiflere Ortak Olabilecek Tüzel Kişiler, Batider, Aralık 2006, C.XXIII, S.4, s Yeni Bir Anonim Şirket Modeli: Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN'e Armağan, İstanbul 2007, C.I, s Organ ve Doku Nakli Hizmetlerinde Reklam Yasağı, 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Kongresi (Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Sorunları), Tebliğ metni için bkz. Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, s Karşılıklı Düzenlenen Hatır Çeklerinde Borçlu Keşidecinin Teminat Çeki İddiasıyla Menfi Tespit (İptal) Davası Açması ve Bir Örnek Olay İncelemesi, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ye Armağan, İstanbul, Nisan 2009, C.I, s Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Anonim Şirketlerin Denetimine Getirilen Yenilikler, Mali Çözüm Dergisi, Kasım- Aralık 2009, S.96, s (Öğr. Gör. Mehmet DURGUT ile birlikte) Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet, The Journal of Academic Emergency Medicine (JAEM), 2012, 11, , (AL/ZENGİN/DERYAL/GÖKÇEN/YILMAZ/YILDIRIM) Çek Defterlerinin Baskı Tarihi ve Baskı Şekline Bağlı Geçersizlik Problemlerine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXXI, Y.2013, S.2, s İnşaat Şirketlerinin İflas Erteleme Davalarında Görülen Hukuki Problemler, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2013, S.2, s Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bir Hukuk Kodu Olarak Mecelle, Akademik Yorum Dergisi, Güz 1992, S.1, s İbni Haldun'un Hukuk Sosyolojisine Katkıları, Akademik Yorum Dergisi, Bahar 1993, s Radyo- TV Yayıncılığında Devlet Tekelinin Kaldırılması, Akademik Yorum Dergisi, Yaz 1993, S.4, s Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Kavramının Gelişimi, KARGİD, Y.1, Eylül Ekim 3

4 1996, S.3, Tüketici Kanununa Göre Defolu Mal Satışı Nedeniyle Satıcının Sorumluluğu, KARGİD, Y.2, S.4, Mart- Nisan 1997, s Bilirkişilerin Seçimine İlişkin Bazı Problemler, Aktif Bülten Dergisi, Eylül 2000, s Bonoda Zorunlu Şekil Unsurları, Ankara Barosu Dergisi, 2002/1, s Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartı Olarak Hastanın Rızası, Trabzon Barosu Dergisi, Y.18, S.7, Mart 2003, s ; Sağlık Sektörünün Resmi Bilirkişileri, Bilirkişilerin Belirlenmesi, Görevlendirilmesi ve Sayısı, Trabzon Barosu Dergisi, Y.18, S.8, Haziran 2003, s Avukat Bilirkişilik Yapmalı mı?, Günışığı Aylık Hukuk Dergisi, Şubat- Mart 2005, S.24-25, s Kapıdan Satışlarda Tüketicinin Korunması, Pazarlama Dünyası Dergisi, Y.19 (2005), S.2 (Mart- Nisan), s (BAYUK, M. Nedim ile birlikte) Bilirkişilerin Belirlenmesi, Görevlendirilmesi ve Sayısı, Trabzon Barosu Dergisi, Y.20, S.9, Mart 2005, s Bilirkişi Kirliliğine Yol Açan Etkenler, Yolsuzluk (derleme), Editör: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın, Ankara, Kasım 2006, s Müteahhitler Birliği Başkanı Yapı Kooperatifine Üye Olabilir mi?, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.2, S.5, Ocak 2007, s Hekimlik İçin Türk Olma Şartı Ya Da Yabancı Hekim Yasağı, Hekim Dergisi (Trabzon Tabip Odası), Mart 2007, s Tıbbi Müdahale İçin Hastanın Aydınlatılması Ve Onayının Alınması, Sağlık Hakkı Dergisi, S.2 (Haziran 2007), S Biyotıp Sözleşmesinin 10. Maddesi Kapsamında Özel Yaşama Saygı (Mahremiyet) Hakkı, 1. Uluslar arası Türk- Alman Tıp Sempozyumu, Kasım 2005, Konya. Metin için bkz. Kamu Arşivi (KHukA) 2 (Kasım 2005), s Özel Sağlık İşletmelerinde Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması, 2. Türk- Alman Tıp Uluslararası Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, Nisan 2006, Kayışdağı- İstanbul (Tebliğ metni için bkz. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2006, C.III, S.2 (Özel Sayı), s Çocuk Hastaların Hakları, IV. Türk- Alman Tıp Sempozyumu, Trabzon 8-9 Haziran 2007, Metni için bkz. SAĞLIK HAKKI Dergisi, S.3 (Kasım 2007), s Hastanın Özel Yaşamına Saygı Hakkının İki Boyutu: Hasta Sırrının Korunması ve Hastanın Beden Mahremiyeti, Sağlık Kurultayı (Ankara Barosu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Hukuk Fakültesi, 1-3 Kasım 2007, Ankara. Metni için bkz. Sağlık Kurultayı, Ankara Barosu Yayını, 2008, s Telekomünikasyon Piyasasında Uygulanan Sabit Ücretin Hukuka Aykırılığı, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.4, S.36 (Ağustos 2009), s Tüketici Kredilerinde Haksız Şart Örnekleri ve 6502 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemenin Değerlendirilmesi, Terazi Hukuk Dergisi, Ocak 2014, s.?-? Sağlık Uyuşmazlıklarında Bilirkişi Görüşüne/Deliline Başvurulması Zorunlu Haller, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.93 (Tıp Özel Sayı), Mayıs 2014, s

5 45. Tebliğ Bildiri Seminer Konferans Son Yasal Değişiklikler Işığında Kooperatiflerde Siyasi Faaliyet Yasağı, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Haftası Seminer Programı, Trabzon, 28 Aralık 1995, Karınca Kooperatif Postası Dergisi, S.711, 1996, s Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Konferans, Toraks Derneği, Süleyman Restoran, Trabzon, 5 Ocak Hasta Hakları, Konferans, Toraks Derneği, Maçka Sumela Otel, Trabzon, 23 Mart Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, Hekim- Hasta İşbirliği konulu hizmet içi eğitim semineri, Trabzon 4. No.lu Sağlık Ocağı, , ; , ; , ; , Özel Sağlık İşletmelerinin Kuruluş ve İşleyişine Yönelik Hukuki Sorunlar, konulu tebliğ, HAYAD, Hasta Hakları Günü Etkinlikleri, İstanbul Tabip Odası, 25 Ekim Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Hasta Hakları, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Programı, Şubat 2004, Yalova Tüketici Haklarının Tarihi Gelişimi, Trabzon Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Etkinliği, 15 Mart Trabzon Barosu Staj Eğitim Komisyonu, Şirketler konulu seminer, , Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Giresun Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 7 Temmuz 2004, , Giresun Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Hasta Hakları, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Programı, Ekim 2004, Antalya Ticaret Erbabına Yönelik Temel Ticaret Bilgileri, KOSGEB- Samsun İşletme Müdürlüğü, Seminer Programı, 22 Kasım 2004, Samsun Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Rize Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 28 Ocak 2005, , Rize Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Elazığ Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 12 Şubat 2005, Elazığ Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Gümüşhane Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 26 Şubat 2005, Gümüşhane Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Araştırma Hastanesi, Hasta Hakları Semineri, 23 Mart 2005, , İstanbul Hasta Hakları ve Yeni Türk Ceza Kanunu, bb.adalet.gov.tr/makale.htm ( ) Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları Semineri, Nisan 2005, İstanbul Trabzon Barosu Staj Eğitim Komisyonu, Ticaret konulu seminer, , Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Trabzon Tabip Odası organizasyonu ile hekimlere yönelik seminer, KTÜ Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi ( ) Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları Semineri, Ağustos 2005, Sinop- Boyabat. 5

6 Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Hasta Hakları Mevzuatı, Değerlendirme, Eleştiri ve Öneriler, I. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Semineri, Eylül 2005, Trabzon Hastanın Rızası ve Tedaviyi Reddetme Hakkı, 1. Ulusal Hasta Hakları Sempozyumu, Kasım 2005, Ankara Türk Hukuk ve Yargı Sistemi, KTÜ- FEF Tarih Bölümü Seminerleri, KTÜ- KOSGEB Toplantı Salonu, , Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Sağlık Hakkı Dergisi, Nisan 2006, s İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun, Karadenizden Günebakış Gazetesi ( ); ( ) Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Eğitim Semineri, , Rize Sağlıkta Ayrıcalık ve Öncelik Hakkı, Karadenizden Günebakış Gazetesi ( ) ; ( ) Orta ve Doğu Karadeniz de Aile İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2. Aile İşletmeleri Kongresi, Nisan 2006, İstanbul (Kurtuluş Yılmaz GENÇ ile birlikte) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun, ( ) Hekimin İhbar Yükümlülüğü ve Yeni Ceza Kanunu, Medikal Bakış Dergisi, ( ) Hemşire, Hemşire Haftası nedeniyle konferans, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi- Trabzon, 12 Mayıs Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Sağlık Problemleri, Hasta Hakları Mevzuatı, II. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2006, Aksular Otel- Trabzon İlaç Mümessillerinin Hekim Ziyaretleri, Bir Örnek Olay ve İçtihat Işığında Ev Başkanının Gözetim Sorumluluğu, ( ) Kök Hücre Uygulamalarında Hasta Hakları, 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi, Eylül 2006 Trabzon. Tebliğ metni için bkz. Türkiye Klinikleri, Kök Hücre Özel Sayısı, J Surg Med Sci (43), s Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumlulukları konulu konferans, KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi, , ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 31 Mart 2007, Antalya, Sheraton Voyager Tüketici ve Tüketici Bilinci, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 12 Nisan 2007, ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 14 Nisan 2007, Gaziantep, Tuğcan Otel ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 28 Nisan 2007, İzmir, Atatürk Kültür Merkezi (6. Dahili Tıp Günleri kapsamında). 6

7 KTÜ Trabzon Sağlık Yüksek Okulu Sertifikalı Yönetici Hemşire Kursu (07-11 Mayıs 2007) kapsamında Hemşirelik ve Yeni TCK ve Memur- İşçi Hemşire Statüsü, Haklar, Yükümlülükler ve Yasaklar konulu iki seminer (09 Mayıs 2007, , ) ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 12 Mayıs 2007, Erzurum, Polat Renaissance ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 26 Mayıs 2007, Trabzon, Zorlu Grand Otel Tıbbi Müdahale İçin Hastanın Aydınlatılması ve Onayının Alınması, SAĞLIK HAKKI Dergisi, S.2 (Haziran 2007), s Trabzon Barosu Avukatlık Stajı kapsamında Ticaret konulu seminer tebliği (12 Haziran 2007, ) ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 23 Haziran 2007, İstanbul, Swissotel HAKSAY III. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 25 Haziran- 1 Temmuz 2007 Trabzon, Sağlık Problemleri ve Hasta Hakları konulu iki tebliğ ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 30 Haziran 2007, Ankara, Sheraton Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü, Yönetici Hemşire Semineri, Hemşirelik Yasası, Hemşirenin Görev ve Yetki Alanları, Fatih Devlet Hastanesi Toplantı Salonu, Trabzon, 11 Temmuz 2007, Hekim Hakları ve Sorumlulukları Paneli'nde Hekim Sorumluluğu konulu sunum, , , Zorlu Grand Otel, Trabzon Trabzon Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde Hekim Hakları konulu sunum, 13 Mart 2008, , Trabzon Usta Park Otel Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı Kullanılabilecek Hukuki İmkânlar, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sempozyumu, 3 Mayıs 2008, Trabzon HAKSAY IV. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2008, Trabzon, Sağlık Problemleri ve Hasta Hakları konulu iki tebliğ sunumu KTÜ Trabzon Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetici Geliştirme Kursu, Hemşirelik Mevzuatı, Hemşirenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Trabzon, 17 Haziran 2008, 09:15 12: Sağlıkta Sorumluluklar ve Hasta Hakları, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, 22 Kasım 2008, 09:00 13: Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Giresun Devlet Hastanesi, 26 Mart 2009, 12:00 17:00 Giresun Çocuk Psikiyatrisinde Haklar ve Sorumluluklar, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 16 Nisan 2009, 14:00 15:30, Ottoman Palace Antakya Özel Hastanelerde Sorunlar ve Sorumluluklar, Uluslar arası Tıp Ceza Sempozyumu, (Tıp Alanında Karşılaştırmalı Güncel Özel Hukuk ve Ceza Sorunları), 26 Nisan 2009, 11:30 11:50, Yeditepe Üniversitesi, Kayışdağı İstanbul. Tebliğ metni için bkz. Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Sayı, C.VI, S.2, 2009, s Sigara Yasağı Yaptırımları, Sağlık İl Müdürlüğü, Ahi Evren Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, 5 Mayıs 2009, 10:30-11:30 Trabzon HAKSAY V. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2009 Trabzon, Sağlık 7

8 na Giriş ve Hasta Hakları konulu ve 90 dakikalık iki ders Ordu Barosu ve Ordu Tabipler Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen Sağlık Sempozyumunda Hasta Hakları isimli tebliğ sunumu, 7 Kasım 2009, 10:00-11:00, Ordu Grand Tesk Otel Türk Acil Tıp Derneği tarafından 4 Nisan 2010 Cuma günü İzmir Ege Palas Otel de düzenlenen Acil Servisler ve Tıp Çalıştayı nda Acil Hekimler İçin Temel Hukuk Bilgisi ve Hekim Sorumluluğu konulu sunum Tıpta Konsültasyona Bağlı Hukuki Problemler (Müdavi Hekim- Konsültan Hekim İlişkileri), VII. Türk Alman Tıp Sempozyumu, Nisan 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pembe Salon, Kurupelit Yerleşkesi Samsun Hemşirelerin Hukuki Sorumlulukları, Ankara Barosu II. Sağlık Kurultayı, 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Yenişehir Ankara. Tebliğ metni için bkz. Ankara Barosu II. Sağlık Kurultayı, Ankara 2011, s HAKSAY VIII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2010 Trabzon, Sağlık na Giriş ve Hasta Hakları konulu ve 90 dakikalık iki ders Hasta Yakını Kavramı Üzerine Bir Tanım Denemesi, T.C. Sağlık Bakanlığı ve HAKSAY İşbirliği İle KTÜ HAHUM I. Ulusal Kongresi: Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar, Eylül 2010, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon Hasta Çocuğun Hakları, 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Şubat 2011, İstanbul Haliç Kongre Merkezi HAKSAY VII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2011 Trabzon, Sağlık na Giriş ve Hasta Hakları konulu ve 90 dakikalık iki ders Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluk Türleri, Sağlıkta İnsangücü ana temalı 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi, Trabzon 4-7 Ekim Hekimin Tazminat Sorumluluğu, I. Ulusal Tıp Araştırma Görevlileri Kongresi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi, Ekim Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketler Alanında Getirdiği Yenilikler, EGEMDER (Ege Güven Mali Müşavirler Muhasebeciler Muhasebe Elemanları Dayanışma ve Kültür Derneği) tarafından Aydın Germencik Burç Termal Alangüllü Hotel'de günü organize edilen bir tam günlük interaktif eğitim semineri Trabzon- Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın daveti üzerine katıldığım ve 27 Şubat 2012 günü saat 13:30-16:30'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdikleri konulu konferans sunumu Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla, 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 14.00'de Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu'nda Tüketici Haklarının Dünü ve Bugünü konulu konferans sunumu Müstakil Sanayici ve İş Adamları (MÜSİAD) bünyesinde örgütlenmiş olan Genç MÜSİAD Gaziantep Şubesinde, 13 Mart 2012 Salı günü saat 18:30'da Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticaret Hayatımıza Kazandıracağı Yenilikler konulu konferans sunumu Mayıs 2012 Pazartesi saat :30 da Gaziantep Grand Hotel de, bir grup iş adamı ve şirket yöneticisine Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticaret Hayatımıza Kazandıracağı Yenilikler" konulu konferans sunumu HAKSAY VIII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2012 Trabzon, Sağlık na Giriş ve Hasta Hakları konulu ve 90 dakikalık iki ders. 8

9 Türk nda Özel Bilirkişilik Uygulaması, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2012, S.1, s Hasta Hakları Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, T.C. Sağlık Bakanlığı ve KTÜ HAHUM işbirliği ile düzenlenen II. Ulusal Kongresi: Hasta ve Çalışan Hakları Bağlamında Tamgün Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası, Eylül 2012, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon Yargı İçtihatları Işığında Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları, Şanlıurfa Tabip Odası ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Sağlıkta Sağlıklı İletişim başlıklı sempozyum tebliği, , Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü Konferans Salonu, Şanlıurfa Yeni HMK nda İspat ve Deliller, Türkiye Barolar Birliği'nin HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler başlıklı II. Dönem Meslek İçi Eğitim Semineri, , Adana Barosu Sosyal Tesisleri, Adana Eczanelerde Satılan İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Tüketici Hakları, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Gaziantep Eczacı Odası, İlaç ve Eczacılık Sempozyumu, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi, , Gaziantep Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafında Gaziantep Dedeman Otel de Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan beş günlük Çalıştay da Hasta Hakları biriminde davetli katılımcı HAKSAY IX. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2013 Şanlıurfa, El Ruha Otel, Sağlık na Giriş, Hasta Hakları ve Sağlıkta Suçlar ve Ceza Sorumluluğu konulu ve 90 dakikalık üç ayrı ders sunumu Sağlık Çalışanına Şiddeti Önlemeye Yönelik Hukuki İmkanlar, Sağlıkta Şiddet: Nedenler ve Çözümler Sempozyumu, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, , Trabzon İstanbul Medeniyet Üniversitesi & Yargıtay işbirliği ile Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul da Üsküdar Sözbir Hotel de düzenlenen Tıp nun Güncel Sorunları Sempozyumu nda davetli müzakereci- katılımcı HAKSAY X. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2014, KTÜ Turizm Uygulama (Sahil) Tesisleri Trabzon, Sağlık na Giriş ve Hasta Hakları isimli 90 dakikalık iki ayrı ders sunumu Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen Organ Naklinde Uyum İçin Teknik Destek Projesi II. Mevzuat Çalıştayı, davetli müzakereci- katılımcı, Ankara City Hotel, 4-5 Ağustos Toplantı Sempozyum Kongre Organizasyonu 5.1. T.C. Sağlık Bakanlığı ve HAKSAY İşbirliği İle 1. Ulusal Hasta Hakları Sempozyumu, Kasım 2005, Ankara Sürmeli Otel Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile KTÜ HAHUM organizasyonunda IV. Türk Alman Tıp Uluslar arası Sempozyumu, 8-9 Haziran 2007, KTÜ Turizm Uygulama Tesisleri, Trabzon. Sunulan tebliğler Sağlık Hakkı Dergisi, 3. (özel) sayıda, Kasım 2007 itibariyle yayımlanmıştır HAKSAY Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sempozyumu, KTÜ Turizm Uygulama Tesisleri, 3 Mayıs 2008, Trabzon 5.4. T.C. Sağlık Bakanlığı ve KTÜ HAHUM işbirliği ile düzenlenen I. Ulusal Kongre öncesi Memurların Yargılanması konulu bir günlük Kongre Kursu moderatörlüğü. 21 Eylül 2010, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon. 9

10 5.5. T.C. Sağlık Bakanlığı ve HAKSAY işbirliği ile düzenlenen KTÜ HAHUM I. Ulusal Kongresi öncesi Eylül 2010, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon (Eş- Başkan) 5.6. Güneydoğu Uluslararası Sağlık Federasyonu (GUSAF) ve Zirve Üniversitesi işbirliği ile Sağlıkta Şiddet Çalıştayı, 23 Haziran 2012 Gaziantep (Çalıştay Genel Koordinatörü) 5.7. T.C. Sağlık Bakanlığı ve KTÜ HAHUM işbirliği ile düzenlenen II. Ulusal Kongre öncesi Memurların Yargılanması konulu bir günlük Kongre Kursu moderatörlüğü. 18 Eylül 2012, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon 5.8. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Gaziantep Eczacı Odası, İlaç ve Eczacılık Sempozyumu, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi, , Gaziantep 6. İdari Görevler: 6.1. Bölüm Başkan Yardımcılığı, KTÜ- İİBF Maliye Bölümü, Müdür Yardımcısı, KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Şubat 2006 Mart 2011) 6.3. Ticaret Anabilim Dalı Başkanlığı, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Eylül ) 6.4. Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Eylül ) 7. Medya Etkinlikleri: 7.1. Tüketici Hakları ve Güncel Sorunlar, Trabzon Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Etkinliği, Kuzey TV 15 Mart 2002, Saat: Trabzon merkezli bölgesel gazete Karadeniz den Günebakış ta Hukuk Merceği başlıklı haftalık köşe yazarlığı (12 Ocak Aralık 2012) : , Polis Radyosu- Ankara: Bilirkişilik tartışmaları üzerine canlı bağlantı ve görüşme : , TRT 1 Konuşuyorum canlı yayın televizyon programı, Tüp Bebek ve Kök Hücre Uygulamaları ana başlıklı programda Hasta Hakları ve Hukuki Sorumluluklar konusunda katkı : , Zigana Tv: Dünya Tüketici Hakları Günü Münasebetiyle Tüketici Hakları ve Hasta Hakları üzerine bir söyleşi : : Zigana Tv (Ana haber, canlı yayın): Sağlık konulu bilgilendirme görüşmesi : : Kanal Mavi (Ana haber, canlı yayın): Sağlık konulu bilgilendirme görüşmesi : : Kaçkar Tv (canlı yayın): Sağlık Pazar: TRT Trabzon Radyosu (canlı görüşme): Hasta Hakları 8. Bilimsel Kuruluşlara Üyelik: 8.1. Trabzon Hasta Hakları Platformu (Kurucu Üyelik, Aralık 2002) 8.2. İLESAM Meslek Birliği Üyeliği (2003) 8.3. Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi Üyeliği (2003) 8.4. Trabzon Barosu Yayın Kurulu (Üyelik: 2003) 8.5. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği (Temmuz Nisan 2009) 8.6. Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) Yönetim Kurulu Başkanlığı (Haziran 2005 Ekim 2011) 10

11 8.7. KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Müdür Yrd.), Şubat 2006 Mart Sağlık Hakkı Dergisi Sahipliği (HAKSAY Başkanı sıfatıyla), S.3 (Kasım 2007) 8.9. Terazi Hukuk Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Eylül ) 9. Lisans ve Lisansüstü Dersler: (Son iki yıl içinde yürütülen) Akademik Yıl 10. İletişim: Dönem 1.Şirketler 2.Kıymetli Evrak 3. Sağlık 4. Hasta Hakları 5.Yeni Şirketler Problemleri 6. Yaşayan Kıymetli Evrak 7.Özel Hastaneler Güz Bahar Güz Bahar Lisans Lisansüstü İnternet Sitesi: E- posta Adres (iş) Tlf : ; : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kızılhisar Kampüsü Gaziantep :

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 - TEMMUZ 2010 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla

Detaylı

WEB ADRES: www.dedektif.org.tr E-MAİL: info@dedektif.org.tr İLETİŞİM: TEL: +90 216 449 53 53 +90 216 449 39 39 FAX: +90 349 01 38

WEB ADRES: www.dedektif.org.tr E-MAİL: info@dedektif.org.tr İLETİŞİM: TEL: +90 216 449 53 53 +90 216 449 39 39 FAX: +90 349 01 38 ÖZEL DEDEKTİFLER DANIŞMANLAR VE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ KURULUŞ: İSTANBUL, 03 MAYIS 2007 DERNEK KÜTÜK NO: 34-293496 ADRES: EĞİTİM MAH. MURAT PAŞA CAD. NO: ¼ ZİVERBEY, KADIKÖY, İSTANBUL WEB ADRES: www.dedektif.org.tr

Detaylı

14 14 raporu raporu eport eport 14

14 14 raporu raporu eport eport 14 faaliyet raporu 14 IÇINDEKILER TSPB Birlik Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Disiplin Komitesi Birlik Üst Yönetimi Birim Müdürleri Çalışanlarımız 2014 e Bakış Sermaye Piyasasını Geliştirme

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1 Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! 2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 1 TÜRKİYE Yİ BAŞTAN YAZDIK 22 NİSAN 1970 TE DEG İŞMEYECEK İLKELERLE KURDUK TÜRKİYE GAZETESİ Nİ; DÜRÜSTLÜK, OBJEKTİF HABERCİLİK

Detaylı

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU ECZACI ODASI MERKEZ BÜRO ADRES: Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 ESKİŞEHİR TELEFON:0.222.2313564-2212686-2311312 FAX:0.222.2340656

Detaylı

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 1 İZMİR TABİP ODASI 2014-2015 Ara GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Nisan 2015 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU... 5

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU... 5 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU... 5 1.1.1. Fakülteler... 5 1.1.2. Yüksekokullar... 8 1.1.3. Meslek Yüksekokulları... 9 1.1.4. Rektörlüğe Bağlı Bölümler... 11 1.1.5.

Detaylı

VI. ULUSLARARASI KURUMSAL

VI. ULUSLARARASI KURUMSAL www. t kyd. o r g Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. SAYI 19 İLKBAHAR 2013 Kurumsal... Yonetım VI. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2-177 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

2012-2014. Çalışma Raporu

2012-2014. Çalışma Raporu 2012-2014 Çalışma Raporu 1 İZMİR TABİP ODASI 2012-2014 OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Mayıs 2014 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak Tel : (232)

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI 10 NİSAN 2013 KSMMMO ERCİYES Sayı: 10 NİSAN 2013 KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ABDULLAH GÜL Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİK III. TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. ADALET BAKANLIĞI. Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. ADALET BAKANLIĞI. Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Yayımlandığı Tarih 07 Ocak 2006 Sayı 294 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI EĞİTİM

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yayın Organı Yıl: 2013 Sayı: 8 ISSN: 1309-4769 www.vetfarmatoks.org.tr BAŞLARKEN Saygıdeğer meslektaşlarım;

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez

Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel

Detaylı