ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi (SBE) Özel Hukuk Doktora İstanbul Üniversitesi (SBE) Özel Hukuk Kısa Hayat Hikâyesi: tarihinde Trabzon un Çaykara İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hatay ın Kırıkhan İlçesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu ( ) yılında İstanbul Barosu nezdinde başladığı avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesi aldı yılında KTÜ- İİBF Ticaret anabilim dalında açılan araştırma görevlisi sınavlarını başararak akademik mesleğe atıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk programında yüksek lisans ( ) ve doktora ( ) çalışmalarını tamamlayarak hukuk doktoru oldu. 8 Mart 1995 tarihinde KTÜ- İİBF de yardımcı doçent kadrosuna atandı. Mart 1999 ile Temmuz 2000 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşavirliği emrinde yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Son 10 yıldır hasta hakları ve sağlık hukuku ile ilgilenmeye başladı. Haziran 2005 ten bu yana Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca Şubat Mart 2011 tarihleri arasında KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği ve müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. 20 yılı aşkın süredir özellikle ticari davalarda bilirkişilik yapmakta, hukuki mütalaa yazmaktadır. Bölgesel bir yayın organı olan Karadeniz den Günebakış Gazetesi nde 12 Ocak 2004 tarihinden bu yana her Çarşamba Hukuk Merceği başlıklı haftalık köşe yazarlığını düzenli olarak sürdürmeye çalışmaktadır: 1

2 17 Mart 2011 tarihi itibariyle kamu görevinden istifa ederek, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim dalına öğretim üyesi olarak atanmıştır. Evli ve dört çocukludur. 3. Yönetilen Lisansüstü Tezler: 3.1. Birol KURUBAL, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Birleşme, Devralma ve Ortak Teşebbüsler, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon Osman Serdal KARAPINAR, Şahıs ve Sermaye Şirketleri Kuruluşu ve Faaliyetlerinde Vergilerin Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon Yayınlar: 41. Kitaplar Türk nda Bilirkişilik, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012, Büyük boy, 575 sayfa Türk nda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, Beta Yayınevi, İstanbul 2001, Büyük boy, 420 sayfa n Temel Kavramları (Hukuka Giriş), Geliştirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Trabzon 2011, Büyük boy, 430 sayfa Medeni Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, Orta boy, 365 sayfa Borçlar Genel Hükümler, Ders Kitabı, Güncellenmiş 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, Orta boy, 466 sayfa (Öğr. Gör. Av. Cemal GENÇ ile birlikte) Ticaret Bilgisi (Ticari İşletme- Şirketler- Kıymetli Evrak), Özet Ders Kitabı, Güncellenmiş 5. Baskı, Trabzon 2010, Büyük boy, 402 sayfa Tüketici (Ders Kitabı), Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008 Orta Boy, 320 sayfa Ticaret (Ticari İşletme- Şirketler- Kıymetli Evrak) Ders Kitabı, Güncellenmiş 8. Baskı, Trabzon 2005, Büyük boy, 572 sayfa Temel Hukuk Bilgisi (MYO İçin Özet Ders Kitabı), Trabzon 2009, Büyük boy, 303 sayfa Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, No:78, Ankara 1991, Büyük boy, 114 sayfa Sağlık Problemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012, Büyük boy, 497 sayfa. Bkz Hukuk Başlangıcı ve Hukuk Metodolojisi, Ankara 2013, Büyük boy, 370 sayfa. Bkz Bölüm Yazarlığı 42.1 Tüketici, 8. Bölüm (M. Yavaşi, B.E. Bilge, Ş. Akipek, M. Çeker, Y Deryal), Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2012, Battal boy, 131 sayfa. Kitap metnini aşağıdaki linkten pdf formatında indirmek mümkündür: ogrenme.anadolu.edu.tr/psmy/dersler/sayfalar/default.aspx 42.2 Şirketler, 16. Bölüm (Kooperatif Şirketler), Editör: S. Karahan, Yazarlar: İ. A. Eldelikoğlu, M. Y. Akın, E. Giray, A. Keşli, İ. Çeliktaş, Ö. K. Coşgun, İ. Arslan, Z. Arı, A. Huysal, T. Saraç, H. Bozgeyik, M. Ünal, H. Pınar, H. Koşut, M. Çeker, Y. Deryal, Mimoza Yayınları, Konya, Aralık 2012, Büyük boy, 944 sayfa. 43. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 2

3 43.1. Türk nda Kooperatiflerin Hukuki Niteliği Sorunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN Armağanı, İstanbul 1998, s (71 sayfa) "4077 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. E. MOROĞLU'na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s (40 sayfa) Türk nda Bilirkişinin Nitelikleri ve Avukatın Bilirkişilik Yapması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C.I, s (28 sayfa) ; Yapı Kooperatiflerinde Payın Devri ve Kura Çekme (Tahsis) İşleminin Devre Etkisi, Banka ve Ticaret Dergisi (Batider), Haziran 2001, s Bazı İlaçların Dönüşümlü Olarak (Nöbet Usulü İle) Eczanelerde Satılabileceğine İlişkin Uygulamanın Türk Rekabet Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ömer TEOMAN 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2002, s Borçlunun Kooperatifteki Daire Alacağının Haczine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi, Bilgi Toplumunda Hukuk, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP Armağanı, İstanbul 2003, C.I, s Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Fehiman TEKİL Armağanı, İstanbul 2003, s Tarih ve 5146 Sayılı Kanun Değişikliği Sonrasında Kooperatiflere Ortak Olabilecek Tüzel Kişiler, Batider, Aralık 2006, C.XXIII, S.4, s Yeni Bir Anonim Şirket Modeli: Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN'e Armağan, İstanbul 2007, C.I, s Organ ve Doku Nakli Hizmetlerinde Reklam Yasağı, 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Kongresi (Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Sorunları), Tebliğ metni için bkz. Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, s Karşılıklı Düzenlenen Hatır Çeklerinde Borçlu Keşidecinin Teminat Çeki İddiasıyla Menfi Tespit (İptal) Davası Açması ve Bir Örnek Olay İncelemesi, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ye Armağan, İstanbul, Nisan 2009, C.I, s Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Anonim Şirketlerin Denetimine Getirilen Yenilikler, Mali Çözüm Dergisi, Kasım- Aralık 2009, S.96, s (Öğr. Gör. Mehmet DURGUT ile birlikte) Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet, The Journal of Academic Emergency Medicine (JAEM), 2012, 11, , (AL/ZENGİN/DERYAL/GÖKÇEN/YILMAZ/YILDIRIM) Çek Defterlerinin Baskı Tarihi ve Baskı Şekline Bağlı Geçersizlik Problemlerine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXXI, Y.2013, S.2, s İnşaat Şirketlerinin İflas Erteleme Davalarında Görülen Hukuki Problemler, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2013, S.2, s Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bir Hukuk Kodu Olarak Mecelle, Akademik Yorum Dergisi, Güz 1992, S.1, s İbni Haldun'un Hukuk Sosyolojisine Katkıları, Akademik Yorum Dergisi, Bahar 1993, s Radyo- TV Yayıncılığında Devlet Tekelinin Kaldırılması, Akademik Yorum Dergisi, Yaz 1993, S.4, s Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Kavramının Gelişimi, KARGİD, Y.1, Eylül Ekim 3

4 1996, S.3, Tüketici Kanununa Göre Defolu Mal Satışı Nedeniyle Satıcının Sorumluluğu, KARGİD, Y.2, S.4, Mart- Nisan 1997, s Bilirkişilerin Seçimine İlişkin Bazı Problemler, Aktif Bülten Dergisi, Eylül 2000, s Bonoda Zorunlu Şekil Unsurları, Ankara Barosu Dergisi, 2002/1, s Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartı Olarak Hastanın Rızası, Trabzon Barosu Dergisi, Y.18, S.7, Mart 2003, s ; Sağlık Sektörünün Resmi Bilirkişileri, Bilirkişilerin Belirlenmesi, Görevlendirilmesi ve Sayısı, Trabzon Barosu Dergisi, Y.18, S.8, Haziran 2003, s Avukat Bilirkişilik Yapmalı mı?, Günışığı Aylık Hukuk Dergisi, Şubat- Mart 2005, S.24-25, s Kapıdan Satışlarda Tüketicinin Korunması, Pazarlama Dünyası Dergisi, Y.19 (2005), S.2 (Mart- Nisan), s (BAYUK, M. Nedim ile birlikte) Bilirkişilerin Belirlenmesi, Görevlendirilmesi ve Sayısı, Trabzon Barosu Dergisi, Y.20, S.9, Mart 2005, s Bilirkişi Kirliliğine Yol Açan Etkenler, Yolsuzluk (derleme), Editör: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın, Ankara, Kasım 2006, s Müteahhitler Birliği Başkanı Yapı Kooperatifine Üye Olabilir mi?, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.2, S.5, Ocak 2007, s Hekimlik İçin Türk Olma Şartı Ya Da Yabancı Hekim Yasağı, Hekim Dergisi (Trabzon Tabip Odası), Mart 2007, s Tıbbi Müdahale İçin Hastanın Aydınlatılması Ve Onayının Alınması, Sağlık Hakkı Dergisi, S.2 (Haziran 2007), S Biyotıp Sözleşmesinin 10. Maddesi Kapsamında Özel Yaşama Saygı (Mahremiyet) Hakkı, 1. Uluslar arası Türk- Alman Tıp Sempozyumu, Kasım 2005, Konya. Metin için bkz. Kamu Arşivi (KHukA) 2 (Kasım 2005), s Özel Sağlık İşletmelerinde Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması, 2. Türk- Alman Tıp Uluslararası Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, Nisan 2006, Kayışdağı- İstanbul (Tebliğ metni için bkz. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2006, C.III, S.2 (Özel Sayı), s Çocuk Hastaların Hakları, IV. Türk- Alman Tıp Sempozyumu, Trabzon 8-9 Haziran 2007, Metni için bkz. SAĞLIK HAKKI Dergisi, S.3 (Kasım 2007), s Hastanın Özel Yaşamına Saygı Hakkının İki Boyutu: Hasta Sırrının Korunması ve Hastanın Beden Mahremiyeti, Sağlık Kurultayı (Ankara Barosu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Hukuk Fakültesi, 1-3 Kasım 2007, Ankara. Metni için bkz. Sağlık Kurultayı, Ankara Barosu Yayını, 2008, s Telekomünikasyon Piyasasında Uygulanan Sabit Ücretin Hukuka Aykırılığı, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.4, S.36 (Ağustos 2009), s Tüketici Kredilerinde Haksız Şart Örnekleri ve 6502 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemenin Değerlendirilmesi, Terazi Hukuk Dergisi, Ocak 2014, s.?-? Sağlık Uyuşmazlıklarında Bilirkişi Görüşüne/Deliline Başvurulması Zorunlu Haller, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.93 (Tıp Özel Sayı), Mayıs 2014, s

5 45. Tebliğ Bildiri Seminer Konferans Son Yasal Değişiklikler Işığında Kooperatiflerde Siyasi Faaliyet Yasağı, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Haftası Seminer Programı, Trabzon, 28 Aralık 1995, Karınca Kooperatif Postası Dergisi, S.711, 1996, s Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Konferans, Toraks Derneği, Süleyman Restoran, Trabzon, 5 Ocak Hasta Hakları, Konferans, Toraks Derneği, Maçka Sumela Otel, Trabzon, 23 Mart Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, Hekim- Hasta İşbirliği konulu hizmet içi eğitim semineri, Trabzon 4. No.lu Sağlık Ocağı, , ; , ; , ; , Özel Sağlık İşletmelerinin Kuruluş ve İşleyişine Yönelik Hukuki Sorunlar, konulu tebliğ, HAYAD, Hasta Hakları Günü Etkinlikleri, İstanbul Tabip Odası, 25 Ekim Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Hasta Hakları, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Programı, Şubat 2004, Yalova Tüketici Haklarının Tarihi Gelişimi, Trabzon Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Etkinliği, 15 Mart Trabzon Barosu Staj Eğitim Komisyonu, Şirketler konulu seminer, , Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Giresun Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 7 Temmuz 2004, , Giresun Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Hasta Hakları, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Programı, Ekim 2004, Antalya Ticaret Erbabına Yönelik Temel Ticaret Bilgileri, KOSGEB- Samsun İşletme Müdürlüğü, Seminer Programı, 22 Kasım 2004, Samsun Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Rize Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 28 Ocak 2005, , Rize Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Elazığ Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 12 Şubat 2005, Elazığ Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Gümüşhane Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 26 Şubat 2005, Gümüşhane Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Araştırma Hastanesi, Hasta Hakları Semineri, 23 Mart 2005, , İstanbul Hasta Hakları ve Yeni Türk Ceza Kanunu, bb.adalet.gov.tr/makale.htm ( ) Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları Semineri, Nisan 2005, İstanbul Trabzon Barosu Staj Eğitim Komisyonu, Ticaret konulu seminer, , Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Trabzon Tabip Odası organizasyonu ile hekimlere yönelik seminer, KTÜ Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi ( ) Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları Semineri, Ağustos 2005, Sinop- Boyabat. 5

6 Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Hasta Hakları Mevzuatı, Değerlendirme, Eleştiri ve Öneriler, I. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Semineri, Eylül 2005, Trabzon Hastanın Rızası ve Tedaviyi Reddetme Hakkı, 1. Ulusal Hasta Hakları Sempozyumu, Kasım 2005, Ankara Türk Hukuk ve Yargı Sistemi, KTÜ- FEF Tarih Bölümü Seminerleri, KTÜ- KOSGEB Toplantı Salonu, , Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Sağlık Hakkı Dergisi, Nisan 2006, s İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun, Karadenizden Günebakış Gazetesi ( ); ( ) Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Eğitim Semineri, , Rize Sağlıkta Ayrıcalık ve Öncelik Hakkı, Karadenizden Günebakış Gazetesi ( ) ; ( ) Orta ve Doğu Karadeniz de Aile İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2. Aile İşletmeleri Kongresi, Nisan 2006, İstanbul (Kurtuluş Yılmaz GENÇ ile birlikte) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun, ( ) Hekimin İhbar Yükümlülüğü ve Yeni Ceza Kanunu, Medikal Bakış Dergisi, ( ) Hemşire, Hemşire Haftası nedeniyle konferans, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi- Trabzon, 12 Mayıs Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Sağlık Problemleri, Hasta Hakları Mevzuatı, II. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2006, Aksular Otel- Trabzon İlaç Mümessillerinin Hekim Ziyaretleri, Bir Örnek Olay ve İçtihat Işığında Ev Başkanının Gözetim Sorumluluğu, ( ) Kök Hücre Uygulamalarında Hasta Hakları, 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi, Eylül 2006 Trabzon. Tebliğ metni için bkz. Türkiye Klinikleri, Kök Hücre Özel Sayısı, J Surg Med Sci (43), s Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumlulukları konulu konferans, KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi, , ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 31 Mart 2007, Antalya, Sheraton Voyager Tüketici ve Tüketici Bilinci, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 12 Nisan 2007, ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 14 Nisan 2007, Gaziantep, Tuğcan Otel ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 28 Nisan 2007, İzmir, Atatürk Kültür Merkezi (6. Dahili Tıp Günleri kapsamında). 6

7 KTÜ Trabzon Sağlık Yüksek Okulu Sertifikalı Yönetici Hemşire Kursu (07-11 Mayıs 2007) kapsamında Hemşirelik ve Yeni TCK ve Memur- İşçi Hemşire Statüsü, Haklar, Yükümlülükler ve Yasaklar konulu iki seminer (09 Mayıs 2007, , ) ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 12 Mayıs 2007, Erzurum, Polat Renaissance ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 26 Mayıs 2007, Trabzon, Zorlu Grand Otel Tıbbi Müdahale İçin Hastanın Aydınlatılması ve Onayının Alınması, SAĞLIK HAKKI Dergisi, S.2 (Haziran 2007), s Trabzon Barosu Avukatlık Stajı kapsamında Ticaret konulu seminer tebliği (12 Haziran 2007, ) ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 23 Haziran 2007, İstanbul, Swissotel HAKSAY III. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 25 Haziran- 1 Temmuz 2007 Trabzon, Sağlık Problemleri ve Hasta Hakları konulu iki tebliğ ROCHE Sağlık Günleri, Hasta Hakları konulu tebliğ, 30 Haziran 2007, Ankara, Sheraton Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü, Yönetici Hemşire Semineri, Hemşirelik Yasası, Hemşirenin Görev ve Yetki Alanları, Fatih Devlet Hastanesi Toplantı Salonu, Trabzon, 11 Temmuz 2007, Hekim Hakları ve Sorumlulukları Paneli'nde Hekim Sorumluluğu konulu sunum, , , Zorlu Grand Otel, Trabzon Trabzon Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde Hekim Hakları konulu sunum, 13 Mart 2008, , Trabzon Usta Park Otel Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı Kullanılabilecek Hukuki İmkânlar, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sempozyumu, 3 Mayıs 2008, Trabzon HAKSAY IV. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2008, Trabzon, Sağlık Problemleri ve Hasta Hakları konulu iki tebliğ sunumu KTÜ Trabzon Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetici Geliştirme Kursu, Hemşirelik Mevzuatı, Hemşirenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Trabzon, 17 Haziran 2008, 09:15 12: Sağlıkta Sorumluluklar ve Hasta Hakları, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, 22 Kasım 2008, 09:00 13: Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Giresun Devlet Hastanesi, 26 Mart 2009, 12:00 17:00 Giresun Çocuk Psikiyatrisinde Haklar ve Sorumluluklar, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 16 Nisan 2009, 14:00 15:30, Ottoman Palace Antakya Özel Hastanelerde Sorunlar ve Sorumluluklar, Uluslar arası Tıp Ceza Sempozyumu, (Tıp Alanında Karşılaştırmalı Güncel Özel Hukuk ve Ceza Sorunları), 26 Nisan 2009, 11:30 11:50, Yeditepe Üniversitesi, Kayışdağı İstanbul. Tebliğ metni için bkz. Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Sayı, C.VI, S.2, 2009, s Sigara Yasağı Yaptırımları, Sağlık İl Müdürlüğü, Ahi Evren Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, 5 Mayıs 2009, 10:30-11:30 Trabzon HAKSAY V. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2009 Trabzon, Sağlık 7

8 na Giriş ve Hasta Hakları konulu ve 90 dakikalık iki ders Ordu Barosu ve Ordu Tabipler Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen Sağlık Sempozyumunda Hasta Hakları isimli tebliğ sunumu, 7 Kasım 2009, 10:00-11:00, Ordu Grand Tesk Otel Türk Acil Tıp Derneği tarafından 4 Nisan 2010 Cuma günü İzmir Ege Palas Otel de düzenlenen Acil Servisler ve Tıp Çalıştayı nda Acil Hekimler İçin Temel Hukuk Bilgisi ve Hekim Sorumluluğu konulu sunum Tıpta Konsültasyona Bağlı Hukuki Problemler (Müdavi Hekim- Konsültan Hekim İlişkileri), VII. Türk Alman Tıp Sempozyumu, Nisan 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pembe Salon, Kurupelit Yerleşkesi Samsun Hemşirelerin Hukuki Sorumlulukları, Ankara Barosu II. Sağlık Kurultayı, 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Yenişehir Ankara. Tebliğ metni için bkz. Ankara Barosu II. Sağlık Kurultayı, Ankara 2011, s HAKSAY VIII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2010 Trabzon, Sağlık na Giriş ve Hasta Hakları konulu ve 90 dakikalık iki ders Hasta Yakını Kavramı Üzerine Bir Tanım Denemesi, T.C. Sağlık Bakanlığı ve HAKSAY İşbirliği İle KTÜ HAHUM I. Ulusal Kongresi: Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar, Eylül 2010, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon Hasta Çocuğun Hakları, 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Şubat 2011, İstanbul Haliç Kongre Merkezi HAKSAY VII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2011 Trabzon, Sağlık na Giriş ve Hasta Hakları konulu ve 90 dakikalık iki ders Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluk Türleri, Sağlıkta İnsangücü ana temalı 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi, Trabzon 4-7 Ekim Hekimin Tazminat Sorumluluğu, I. Ulusal Tıp Araştırma Görevlileri Kongresi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi, Ekim Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketler Alanında Getirdiği Yenilikler, EGEMDER (Ege Güven Mali Müşavirler Muhasebeciler Muhasebe Elemanları Dayanışma ve Kültür Derneği) tarafından Aydın Germencik Burç Termal Alangüllü Hotel'de günü organize edilen bir tam günlük interaktif eğitim semineri Trabzon- Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın daveti üzerine katıldığım ve 27 Şubat 2012 günü saat 13:30-16:30'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdikleri konulu konferans sunumu Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla, 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 14.00'de Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu'nda Tüketici Haklarının Dünü ve Bugünü konulu konferans sunumu Müstakil Sanayici ve İş Adamları (MÜSİAD) bünyesinde örgütlenmiş olan Genç MÜSİAD Gaziantep Şubesinde, 13 Mart 2012 Salı günü saat 18:30'da Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticaret Hayatımıza Kazandıracağı Yenilikler konulu konferans sunumu Mayıs 2012 Pazartesi saat :30 da Gaziantep Grand Hotel de, bir grup iş adamı ve şirket yöneticisine Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticaret Hayatımıza Kazandıracağı Yenilikler" konulu konferans sunumu HAKSAY VIII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2012 Trabzon, Sağlık na Giriş ve Hasta Hakları konulu ve 90 dakikalık iki ders. 8

9 Türk nda Özel Bilirkişilik Uygulaması, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2012, S.1, s Hasta Hakları Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, T.C. Sağlık Bakanlığı ve KTÜ HAHUM işbirliği ile düzenlenen II. Ulusal Kongresi: Hasta ve Çalışan Hakları Bağlamında Tamgün Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası, Eylül 2012, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon Yargı İçtihatları Işığında Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları, Şanlıurfa Tabip Odası ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Sağlıkta Sağlıklı İletişim başlıklı sempozyum tebliği, , Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü Konferans Salonu, Şanlıurfa Yeni HMK nda İspat ve Deliller, Türkiye Barolar Birliği'nin HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler başlıklı II. Dönem Meslek İçi Eğitim Semineri, , Adana Barosu Sosyal Tesisleri, Adana Eczanelerde Satılan İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Tüketici Hakları, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Gaziantep Eczacı Odası, İlaç ve Eczacılık Sempozyumu, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi, , Gaziantep Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafında Gaziantep Dedeman Otel de Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan beş günlük Çalıştay da Hasta Hakları biriminde davetli katılımcı HAKSAY IX. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2013 Şanlıurfa, El Ruha Otel, Sağlık na Giriş, Hasta Hakları ve Sağlıkta Suçlar ve Ceza Sorumluluğu konulu ve 90 dakikalık üç ayrı ders sunumu Sağlık Çalışanına Şiddeti Önlemeye Yönelik Hukuki İmkanlar, Sağlıkta Şiddet: Nedenler ve Çözümler Sempozyumu, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, , Trabzon İstanbul Medeniyet Üniversitesi & Yargıtay işbirliği ile Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul da Üsküdar Sözbir Hotel de düzenlenen Tıp nun Güncel Sorunları Sempozyumu nda davetli müzakereci- katılımcı HAKSAY X. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, Haziran 2014, KTÜ Turizm Uygulama (Sahil) Tesisleri Trabzon, Sağlık na Giriş ve Hasta Hakları isimli 90 dakikalık iki ayrı ders sunumu Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen Organ Naklinde Uyum İçin Teknik Destek Projesi II. Mevzuat Çalıştayı, davetli müzakereci- katılımcı, Ankara City Hotel, 4-5 Ağustos Toplantı Sempozyum Kongre Organizasyonu 5.1. T.C. Sağlık Bakanlığı ve HAKSAY İşbirliği İle 1. Ulusal Hasta Hakları Sempozyumu, Kasım 2005, Ankara Sürmeli Otel Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile KTÜ HAHUM organizasyonunda IV. Türk Alman Tıp Uluslar arası Sempozyumu, 8-9 Haziran 2007, KTÜ Turizm Uygulama Tesisleri, Trabzon. Sunulan tebliğler Sağlık Hakkı Dergisi, 3. (özel) sayıda, Kasım 2007 itibariyle yayımlanmıştır HAKSAY Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sempozyumu, KTÜ Turizm Uygulama Tesisleri, 3 Mayıs 2008, Trabzon 5.4. T.C. Sağlık Bakanlığı ve KTÜ HAHUM işbirliği ile düzenlenen I. Ulusal Kongre öncesi Memurların Yargılanması konulu bir günlük Kongre Kursu moderatörlüğü. 21 Eylül 2010, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon. 9

10 5.5. T.C. Sağlık Bakanlığı ve HAKSAY işbirliği ile düzenlenen KTÜ HAHUM I. Ulusal Kongresi öncesi Eylül 2010, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon (Eş- Başkan) 5.6. Güneydoğu Uluslararası Sağlık Federasyonu (GUSAF) ve Zirve Üniversitesi işbirliği ile Sağlıkta Şiddet Çalıştayı, 23 Haziran 2012 Gaziantep (Çalıştay Genel Koordinatörü) 5.7. T.C. Sağlık Bakanlığı ve KTÜ HAHUM işbirliği ile düzenlenen II. Ulusal Kongre öncesi Memurların Yargılanması konulu bir günlük Kongre Kursu moderatörlüğü. 18 Eylül 2012, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon 5.8. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Gaziantep Eczacı Odası, İlaç ve Eczacılık Sempozyumu, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi, , Gaziantep 6. İdari Görevler: 6.1. Bölüm Başkan Yardımcılığı, KTÜ- İİBF Maliye Bölümü, Müdür Yardımcısı, KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Şubat 2006 Mart 2011) 6.3. Ticaret Anabilim Dalı Başkanlığı, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Eylül ) 6.4. Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Eylül ) 7. Medya Etkinlikleri: 7.1. Tüketici Hakları ve Güncel Sorunlar, Trabzon Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Etkinliği, Kuzey TV 15 Mart 2002, Saat: Trabzon merkezli bölgesel gazete Karadeniz den Günebakış ta Hukuk Merceği başlıklı haftalık köşe yazarlığı (12 Ocak Aralık 2012) : , Polis Radyosu- Ankara: Bilirkişilik tartışmaları üzerine canlı bağlantı ve görüşme : , TRT 1 Konuşuyorum canlı yayın televizyon programı, Tüp Bebek ve Kök Hücre Uygulamaları ana başlıklı programda Hasta Hakları ve Hukuki Sorumluluklar konusunda katkı : , Zigana Tv: Dünya Tüketici Hakları Günü Münasebetiyle Tüketici Hakları ve Hasta Hakları üzerine bir söyleşi : : Zigana Tv (Ana haber, canlı yayın): Sağlık konulu bilgilendirme görüşmesi : : Kanal Mavi (Ana haber, canlı yayın): Sağlık konulu bilgilendirme görüşmesi : : Kaçkar Tv (canlı yayın): Sağlık Pazar: TRT Trabzon Radyosu (canlı görüşme): Hasta Hakları 8. Bilimsel Kuruluşlara Üyelik: 8.1. Trabzon Hasta Hakları Platformu (Kurucu Üyelik, Aralık 2002) 8.2. İLESAM Meslek Birliği Üyeliği (2003) 8.3. Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi Üyeliği (2003) 8.4. Trabzon Barosu Yayın Kurulu (Üyelik: 2003) 8.5. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği (Temmuz Nisan 2009) 8.6. Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) Yönetim Kurulu Başkanlığı (Haziran 2005 Ekim 2011) 10

11 8.7. KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Müdür Yrd.), Şubat 2006 Mart Sağlık Hakkı Dergisi Sahipliği (HAKSAY Başkanı sıfatıyla), S.3 (Kasım 2007) 8.9. Terazi Hukuk Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Eylül ) 9. Lisans ve Lisansüstü Dersler: (Son iki yıl içinde yürütülen) Akademik Yıl 10. İletişim: Dönem 1.Şirketler 2.Kıymetli Evrak 3. Sağlık 4. Hasta Hakları 5.Yeni Şirketler Problemleri 6. Yaşayan Kıymetli Evrak 7.Özel Hastaneler Güz Bahar Güz Bahar Lisans Lisansüstü İnternet Sitesi: E- posta Adres (iş) Tlf : ; : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kızılhisar Kampüsü Gaziantep :

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Süreci: Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kişisel Bilgiler Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Binası, Ayvalı Mahallesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Yalçın BOSTANCI

Yrd.Doç.Dr. Yalçın BOSTANCI Yrd.Doç.Dr. Yalçın BOSTANCI KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri/Tarihi : Karabük/24.07.1978 Medeni Hali : Evli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selma ÇETİNER ŞEKERCİ 2. Doğum Tarihi : 3 Kasım 1958 3. Unvan : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:30 Borçlar Kanunu, İş Kanunu İlişkisi Yeni Borçlar Kanunu Çalışma Hayatında Neleri Değiştirecek? 10:30-10:45 10:45-12:30 Cinsel Ve Psikolojik Taciz (Mobbing) Cinsel Taciz (Ab Normları Ve Türkiye)

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : :

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şaban Cankat TAŞKIN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Web : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA : (0224) 256 66 33 : sctaskin@gmail.com : http://cankattaskin.av.tr/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Alt İşverenler ve Asıl İşverenler 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili kanunlarda yer alan bazı sorumluluklarını bilmedikleri ya da yerine getirmedikleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU 1. YABANCI DİLLER Fransızca, İngilizce, İtalyanca 2. AKADEMİK YAYINLAR 2.1. Doktora Tezi Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık. 2001. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ 1 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ FAALİYET RAPORU (Eylül 2014 Haziran 2015) 1.) İstanbul Barosu Yönetim Kurulu nun 15.01.2015 tarihli Kararı ile; Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı görevine Av. Ümit

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Adres Bölümü İletişim :Elif KOYUNCUOĞLU :Öğretim Görevlisi :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ Ö Ğ R E N İM V E K ARİ Y E R SÜR E C İ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Metin TOPCUOĞLU 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Metin TOPCUOĞLU 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doğu Yerleşkesi 32200 Çünür/Isparta Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi Alanya / Antalya E-posta: mtopcuoglu@hotmail.com

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı SAĞLIK

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Lisans Yüksek Lisans Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim İstanbul

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih Sonuçları ve SGK Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Av. Cüneyt DANAR - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı,Bilirkişi Geçersiz Feshin Sonuçları Nelerdir?

Detaylı

Av. Ceyda Cimilli Akaydın

Av. Ceyda Cimilli Akaydın Av. Ceyda Cimilli Akaydın Orta Öğretimini Çanakkale Anadolu Lisesinde tamamlayan Ceyda Akaydın, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

5. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ

5. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aslı GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi : 17 Şubat 1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Radyo-TV

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kurum Tarih Pozisyon Acıbadem Üniversitesi Ocak 2014 Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ. Kurum Tarih Pozisyon Acıbadem Üniversitesi Ocak 2014 Araştırma Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gizem ŞAHİN 2. Doğum Tarihi: 27.11.1991 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik (ÖSYM Tam Burslu) Acıbadem Üniversitesi 2009

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 1 Ünvan Ad Soyad: Öğr. Gör. Sevda Bayhan Anabilim Dalı: Sağlık Programları Düzenleme Tarihi : 28.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi Telefon Faks E-mail :Z.K.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Havutçu 2. Doğum Tarihi : 10.02.1960 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan te Yıl Lisans Hukuk Dokuz Eylül tesi 1979-1983 Y. Lisans Özel Hukuk Ankara tesi 1984-1986

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler: Ad Soyadı: Mehmet Emin KURT Doğum Tarihi: 21/ 07/ 1981 Doğum Yeri: Merkez/Diyarbakır Medeni Durum: Evli / 3 Çocuk İletişim Adresi: Dicle Üniversitesi Diyarbakır Atatürk Sağlık

Detaylı

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Öğr.Gör.Türkan AKYOL GÜNER AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenleme Tarihi : 30.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail. Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.com EĞİTİM 1988-1998 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Anita KARACA 2.Doğum Tarihi: Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Lisansüstü (Doktora)

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Anita KARACA 2.Doğum Tarihi: Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Lisansüstü (Doktora) ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Anita KARACA 2.Doğum Tarihi: 06.02.1972 3.Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Lisansüstü (Doktora) Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ MART AYI ETKİNLİKLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ MART AYI ETKİNLİKLERİ HUKUK FAKÜLTESİ MART AYI ETKİNLİKLERİ PROF. DR. HALUK BURCUOĞLU T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü öğrencileri tarafından 20 Martta düzenlenen, Türk Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesi konulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

Eğitmen. Eğitmenler Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN Program 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba

Eğitmen. Eğitmenler Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN Program 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba Mesleki Uzmanlık Sertifika ları Mesleki Uzmanlık Sertifika ları Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba 10 Oca 2011 - Pazartesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2006)

ÖZGEÇMİŞ. Doktora : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2006) ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan : Funda Çelebi :Yard. Doç. Dr. Bölümü : - u EĞİTİM BİLGİLERİ : İstanbul (1992) Yüksek : Sosyal Enstitüsü (1998) Doktora : Marmara Sosyal Enstitüsü (2006) TEZLER

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans

1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : 19.08.1978 3. Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Derece Bölüm Üniversite Lisans İşletme Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2006 Lisansüstü

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:30 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

Hukukçu olmayanlar İçin SÖZLEŞME HAZIRLAMA ve İNCELEME TEKNİKLERİ. Av. Umut YENİOCAK. 20-21 Aralık 2012 / Perşembe - Cuma

Hukukçu olmayanlar İçin SÖZLEŞME HAZIRLAMA ve İNCELEME TEKNİKLERİ. Av. Umut YENİOCAK. 20-21 Aralık 2012 / Perşembe - Cuma Hukukçu olmayanlar İçin SÖZLEŞME HAZIRLAMA ve İNCELEME TEKNİKLERİ Av. Umut YENİOCAK 20-21 Aralık 2012 / Perşembe - Cuma Ülkemizde, Şirket Yöneticileri ve ilgili diğer personel, her gün işleriyle ilgili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLŞAH YENİER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulsah.yenier@okan.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :NURGÜL ARPAG 2. Doğum tarihi : 09/06/1971 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Lisansüstü PhD Doktora Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece ile ve birincilikle

Detaylı

Prof. Dr. Celal GÖLE

Prof. Dr. Celal GÖLE Prof. Dr. Celal GÖLE gole@politics.ankara.edu.tr 1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş, orta öğrenimini TED Ankara Koleji nde tamamladıktan sonra 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden

Detaylı

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çalıştay Başkanı: Hastane Başhekim Yardımcısı: Okan TÜRKDOĞAN Çalıştay Düzenleme Kurulu: Hastane Yöneticisi: Eğitim Görevlisi Uzman Doktor Enver YALNIZ Başhekim Yardımcısı: Dr. Okan TÜRKDOĞAN Kalite Yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran 1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M.

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M. Evrak Tarih ve Sayısı: 14/08/2017-E.11106 T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı *BENNN7KF* Sayı : 48865165-051.04 Konu : Tıbbi Sorumluluk Sempozyumu ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT

Detaylı

2103 yılı faaliyet raporu

2103 yılı faaliyet raporu Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu 2103 yılı faaliyet raporu Grubumuz son olarak 23.11.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında üyeliğe kabul

Detaylı