AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENĠ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI. FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENĠ 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI. FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI"

Transkript

1 FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI (444 1 FMV) (pbx) AYAZAĞA KAMPÜSÜ LĠSE DAHĠLĠ : 2200 / 2201 ĠLKÖĞRETĠM DAHĠLĠ : 2300 / 2301 ANAOKULU DAHĠLĠ : 2400 / 2402 OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENĠ Faks: (0212) Lise (0212) Ġlköğretim (0212) Anaokulu Büyükdere Cd. No: 194/3 Maslak Sarıyer-ĠSTANBUL EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Önsöz 1 Amaçlar 1 Acil Durum Kriz Masası 2 Acil Durum Kriz Masasının Görevleri 2 Acil Durum Kriz Grupları 3 Acil Durum Kriz Gruplarının Görevleri 3 Acil Servis Ġstasyonu 4 Acil Durumda Yapılacak ĠĢler 4-5 Deprem Tehlike Avı 6 Deprem Tehlike Avı ÇalıĢmasında Önceliklerinizi Belirleyin 7 Aile Afet Hazırlık Planı ÇalıĢmasında Önceliklerinizi Belirleyin 8-10 Ġlkyardım Acil Durum Ġhtiyaçlarının Hazırlanması Aile Afet Hazırlık Planı Deprem Tatbikatları Depremde Yangın Güvenliği 15 Depremde Yangın Riski 15 Depremde Yangına KarĢı Alınabilecek Önlemler Deprem Sırasında Neler Yapmalısınız? Depremden Sonra Neler Yapmalısınız? Depremde Hayatta Kalmanın Altın Kuralları 19 Deprem hissedildiğinde ya da Kesik Kesik Alarm Verildiğinde Öğrencilerin Hareket Tarzı Tahliye BaĢlamadan Önce Dikkat Etmemiz Gereken Konular 24 Psikolojik Destek Kriz Merkezleri ve Telefon Numaraları 26 Hastaneler ve Telefon Numaraları 27 ÖNSÖZ Depremler dünyanın birçok yerinde meydana gelen doğal olaylardır. Ülkemizin %96 sı deprem kuģağındadır. Her ne kadar uzun vadede tahminler olsa da, günümüz teknolojisi ile kısa vadede ne zaman bir deprem olacağı hakkında önceden tahmin yapmak mümkün değildir. Bu noktada, içinde bulunduğumuz riski anlamak ve meydana gelecek can ve mal kaybını azaltmak için gerekli önlemleri almak büyük önem taģımaktadır. Olağanüstü Durum Özel Bülteni ; her veli ve öğrenciyi, deprem ve diğer afetlerin yaratacağı tehlikelere karģı bilgilendirmek, afete hazırlığın aģamalarını tanıtmak, velilerle öğrencilerimizi deprem ve diğer afetlere hazırlamak için gerekli adımları atmak onları cesaretlendirmek ve kendilerini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıģtır. AMAÇLAR Kuvvetli ya da büyük bir deprem felaket yaratabilir. Ġnsanlara yardım edecek kaynaklar onlara ulaģmayabilir. Bütün dünyada felaketlerden edindiğimiz ders, ilk 72 saatte yardımın en büyük kısmının yakın çevremizde bulunan insanlardan geldiğidir. Bu kitabın amacı, afet bilincini yükseltmek, kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete hazırlamak için, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaģtırmaktır. Bu çerçevede bizim amacımız; Her bireyi, deprem ve diğer afetlerin yaratacağı tehlikeler hakkında bilinçlendirmek, Her bireyi, içinde bulunduğu tehlikeyi azaltmak için neler yapabileceği konusunda eğitmek, Bireylere, afete hazırlığın aģamalarını tanıtmak ve bireyleri afete hazırlamak için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek, Her bireyin, kendisini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı olmaktır. 1

3 ACĠL DURUM KRĠZ GRUPLARI 1. MÜDÜRLER ACĠL DURUM KRĠZ MASASI LĠSE : Ömer ORHAN ĠLKÖĞRETĠM : Faika TOPAL ANAOKULU : Zeynep ENGĠN 2. MÜDÜR BAġYARDIMCILARI VE MÜDÜR YARDIMCILARI ĠLKÖĞRETĠM : Didem ġiranur ( Müdür B.Yrd.) LĠSE : Serhat KURT ( Müdür Yrd.) ĠLKÖĞRETĠM : Ġlker ÖZDEMĠR ( Müdür Yrd. ) ĠLKÖĞRETĠM : Noyan BĠNGÖL ( Müdür Yrd. ) 3. OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ BAġKANLARI LĠSE : Nalan ZABCI ĠLKÖĞRETĠM : Ebru SEZER ANAOKULU : Nihal SARPER ACĠL DURUM KRĠZ MASASININ GÖREVLERĠ 1. Olağanüstü bir durumda, durum değerlendirmesi yaparak gerekli kararları alıp uygulatmak. 2. KAMPÜS te kurulan ACĠL SERVĠS istasyonlarının iģlerliğini sağlamak. 3. Gerekli kurumlar (Kaymakamlık, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl Trafik Müdürlüğü, Ġtfaiye, Hastane vb.) gibi kurumlarla iletiģimi sağlamak ve iģbirliği kurmak. 4. Görevli ve yöneticileri koordine etmek. 1- LĠSE OKUL MÜDÜRÜ : Ömer ORHAN MD.YARDIMCISI : Veysel LAÇĠN MD.YARDIMCISI : Serhat KURT MD.YRD/KORD.PSK.DAN : Kadriye ÖNDER OAB BAġKANI : Nalan ZABCI 2- ĠLKÖĞRETĠM OKULU OKUL MÜDÜRÜ : Faika TOPAL MD.BAġYARDIMCISI : Didem ġiranur MD.YARDIMCISI : Ġlker ÖZDEMĠR KOORD. PSK. DAN. : Arzu KARABENLĠ BODET OAB BAġKANI : Ebru SEZER 3- ANAOKULU OKUL MÜDÜRÜ : Zeynep ENGĠN ÖĞRETMEN : Nesrin ġanay PSĠKOLOJĠK DANġ. : Sibel PEġTE OAB BAġKANI : Nihal SARPER ACĠL DURUM KRĠZ GRUPLARININ GÖREVLERĠ 1. Okulu boģaltma planının eksiksiz uygulanmasını sağlamak. 2. Olağanüstü durumlarda Okul-Aile Birliği desteği ile oluģturulan veli temsilcileriyle telefon zincirini sağlamak. 3. Sivil Savunma ekiplerinin çalıģmalarını kontrol etmek. 4. Öğrencilerin paniğe kapılmasını önleyerek düzenli bir Ģekilde binayı terk etmeleri için gereken önlemleri almak. 5. BoĢaltma sonrasında, öğrencilerin kontrol edilip ailelerine teslim edilmesini sağlamak. 6. Okulda kalacak öğrencilerin barınması ve beslenmesi için gerekli önlemleri almak. 2 3

4 ACĠL SERVĠS ĠSTASYONU Kampüsümüzde ACĠL SERVĠS ĠSTASYONLARI oluģturulmuģtur. Bu istasyonda : Enkaz çalıģmalarında kullanmak üzere delici ve kırıcı aletler, Aydınlatma gereçleri, Gaz maskeleri, Yangın söndürme tüpleri, Okulların bilgi dosyaları (telefon zincirleri, öğrenci bilgileri, servis listeleri), Ġlk yardım malzemeleri, Sedye Acilen kullanılacak battaniyeler, Dayanıklı yiyecek (konserve) ve içecekler, ĠletiĢim için haberleģme araçları (radyo,megafon ve pilleri), Portatif merdiven, Cankurtarma ipleri, Çengelli makara, Emniyet kemeri, Baret, Demir testeresi ve ağaç testeresi, Kargaburun, Su ve doğalgaz anahtarları, ÇeĢitli ebatta tornavidalar, Demir kesme makası, Malzeme çantası, Balta, kazma, kürek, kanca, varyos, küskü demiri (Sapları ile birlikte) Ayrıca: Revirimizde çok fonksiyonlu sedye, oksijen tüpü, oksijen maskesi, muayene cihazları, gerekli ilk yardım kiti ve tıbbi müdahale malzemeleri bulunmaktadır. ACĠL DURUMDA YAPILACAK ĠġLER 1. Acil durum uygulama programları doğrultusunda bütün kapalı alanlar boģaltılacaktır. 2. Kampüs te bulunan herkes planda belirtilen alanlarda toplanacaktır. 4. ÇeĢitli nedenlerden ötürü yaralanan veya rahatsızlananlar belirlenerek, okul doktoru, okul hemģireleri ile ilkyardım eğitimi alan öğretmenler tarafından sağlanan güvenli ortamlarda rahatsızlananların tedavilerine baģlanacak ve süratle yaralıların ilkyardım merkezlerine veya hastanelere nakillerine çalıģılacaktır. 5. Kötü hava koģullarında, öğrencilerin uzun süreli dıģarıda kalması durumunda öncelik küçük yaģ gruplarında olmak üzere, öğrenciler sağlam ve en güvenli yere götürülecektir. 6. Acil Servis Ġstasyonunda bulunan telefon zincirine göre Velilere ulaģılmaya çalıģılacak, velilerin çocuklarını almak üzere okullara gelmemeleri veya gelmeleri istenecektir, okullardan telefonla bilgi beklemeleri söylenecektir. Bu bilgiler sınıflar bazında olup, telefon zinciri sınıf temsilcisi, veli ve sınıf rehber öğretmenleri nin organizasyonlarıyla düzenlenecektir; 7. Binaların hasar durumuna göre öğrencilerin evlerine gönderilmesi durumlarında ; Öncelikle Kampüs Müdürü tarafından yetkili makamlardan Ģehrin trafik akıģ durumlarıyla ilgili bilgiler alınacak. Trafik yol durumuna göre açık olan yönlere öğrenciler, okul servis araçları ile gönderilecektir. Servis sürücüleri, öğrenciyi teslim edecek kiģi ya da yer bulamaması durumunda, dağıtım iģi bittiğinde öğrenciyi tekrar okula getirecektir. Kendi koģullarıyla okula gelip giden öğrenciler, okula gelen velisi ya da yakınına teslim edilecektir. Servisle gelen öğrencilerimizin velilerinin istemesi durumunda, öğrenciler okuldan velisine ya da bir yakınına teslim edilecektir. 8. ÇeĢitli nedenlerden ötürü, deprem sonrasında okulda kalan öğrenciler için; Beslenme önlemleri alınacak, Barınma ve dıģ hava koģullarına karģı korunma tedbirleri belirlenip sağlanacak, Kampüs Alanı nda bulunanların diğer gereksinimlerinin de sağlanmasına çalıģılacaktır. 9. Yukarıda sıralanan Acil Durum Sonrası davranıģların düzeni baģta Kampüs Müdürü olmak üzere, diğer okulların müdürleri tarafından sağlanacaktır. Yöneticilerin tümü, öncelikle sınıf ve ders öğretmenleriyle diğer öğretmenler ve Kampüs te görevli diğer çalıģanlar, bu iģlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. 10. Kampüs Müdürlüğü tarafından dağılma izni verilmeden hiçbir elaman Kampüs Alanı ndan asla ayrılmayacaktır. 3. Müdür Yardımcıları ve Kampüs Amiri,yeterli teknik eleman ile binaların hasar durumlarını inceleyip, içeri girilip girilmeyeceği araģtıracaktır. 4 5

5 DEPREM TEHLĠKE AVI Deprem Tehlike Avı ile hazırlığa baģlamak iyi bir noktadır. Burada amacımız,yerinden kayıp düģerek bize zarar verebilecek eģyaları belirlemek ve yerlerini değiģtirmektir. Lütfen, elinizdeki her Ģeyi bırakın. Arkanıza yaslanın ve rahat oturun. ġimdi, evinizde olduğunuzu düģünün. Salondasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Güçlü bir sarsıntı sırasında düģüp, kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eģyalar var? Bu eģyalar düģerek ve kayarak size ve aile üyelerine nasıl zarar verebilirler? Bu eģyaların isimlerini zihninizde tutun. ġimdi mutfağa gidiyoruz. Mutfaktasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Burada da düģebilecek ve kayabilecek pek çok eģya var. Aklınızda bulunsun, dolap kapakları sarsıntı ile açılabilir, dolaplar devrilebilir, ağır mutfak eģyaları döģeme üzerinde hareket edebilir. Banyodasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Yatak odasındasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Genel olarak evinizi düģünün. ÇıkıĢ yollarında, koridorlarda, kapı arkalarında büyük bir sarsıntı sırasında düģüp, kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eģyalar var Bu eģyalar düģerek ve kayarak size ve aile üyelerine nasıl zarar verebilirler? Bu eģyaların isimlerini zihninizde tutun. Az önce, evinizde yaptığınız kısa gezinti sırasında düģüp kayarak size ve ailenize zarar verebilecek neler buldunuz? Tüm aile üyeleri ile birlikte lütfen ekteki Deprem Tehlike Avı formunu kullanın. Ailenizle evi dolaģın ve bulduğunuz tehlikelerin listesini çıkarın. Her bir tehlikeyi gidermek için neler yapabilirsiniz? Aranızda tartıģın. Her bir tehlikeyi gidermek için ne tür malzemelere gerek duyuyorsunuz bunu tespit edin. Bunlardan hangilerinin en önemli olduğuna karar verin. Her bir tehlikeyi giderdikten sonra kayıt edin. Bazen, sadece bir tek mobilyanın yerini değiģtirerek tehlikeyi giderebilirsiniz. Yatağınızı pencerelerden uzak yere koyun. Yatağınızın üzerine denk gelen ağır eģyaları veya çıkıģ yolu üzerindeki eģyaları sabitleyin. DEPREM TEHLĠKE AVI ÇALIġMASINDA ÖNCELĠKLERĠNĠZĠ BELĠRLEYĠN 1. YaĢamsal tehdit yaratacak olan eģyaların sabitlenmesi. Örnek: yatak odasındaki giysi dolapları. 2. Ekonomik kayıp olabilecek eģyaların sabitlenmesi. Örnek: bilgisayar. 3. YaĢamınızı kolaylaģtıran ya da sizin için önemli olan eģyaların sabitlenmesi. Örnek: aile yadigarı biblo, vazo gibi eģyalar. Yapısal olmayan hasarların giderilmesi çalıģmasına devam etmek için, Deprem Tehlike Avı formunu gözden geçirerek, neler yapacağınızı kontrol edin. Deprem tehlike avı tüm aile üyelerinin katılımıyla evde baģlatılmalıdır. Evin her yeri, oda oda dolaģılıp sarsıntı sırasında nelerin tehlike yaratabileceği belirlenmelidir. Aile üyelerinin evde en çok zaman geçirdiği yerler kontrol edilmelidir. Örneğin, aile üyelerinin uyuduğu, yemek yediği ve çalıģtığı yerler. Bir araģtırmacı gibi çalıģarak yapılması gerekenler bir liste halinde sıralanıp bulunan tehlikeler giderilene kadar takip edilmelidir. YaĢadığınız mekanlarda kayabilecek ve düģebilecek her Ģey kontrol edilmelidir. Yükseğe yerleģtirilmiģ herhangi bir eģya var mı? Eğer varsa bu en kısa boylu aile üyesinin baģ hizasından daha aģağıda bir yere indirilmelidir. Mobilyalar vida ile duvara sabitlenmelidir. Duvardaki resimler kanca vidalarla güvenli Ģekilde asılmalıdır. Avizelerin sağlam Ģekilde tavana asılması sağlanmalıdır. Mutfak dolaplarının kapaklarına sarsıntı sırasında açılmasını önlemek için kapı mandalları takılmalıdır. Tüm zararlı ve yangın nedeni olabilecek maddeler kontrol edilmeli ve güvenlik önlemi alınmalıdır. Su ısıtıcıları duvara sıkıca sabitlenmelidir. Bulduğumuz Tehlikeler Düzeltilme Tarihi 6 7

6 AĠLE AFET HAZIRLIK PLANI ÇALIġMASINDA ÖNCELĠKLERĠNĠZĠ BELĠRLEYĠN Deprem Tehlike Avı nın ardından, Aile Afet Hazırlık Planı gelmektedir. Aile Afet Hazırlık Planı, aile toplantısı ile baģlar. Aile Toplantısı Depreme hazırlık olarak okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin katılımı ile bir aile toplantısı yapılır. Bu toplantıda deprem öncesi hazırlıklar, deprem sırasında ve sonrasında öncelikle yapılacaklar ele alınır. Güvenli Yerler Bulunduğunuz mekanlarda tehlikeli yerleri belirleyin. Örneğin: pencere önleri, asılı duran büyük ve ağır aydınlatma araçları, büyük, ağır ve devrilebilen eģyaların yanı, ocak gibi yangına neden olabilecek eģyaların yanından uzak durun. Korunabileceğiniz daha güvenli yerleri belirleyin: sağlam bir masanın altı, sağlam bir koltuk ya da divanın yanıbaģı, yatağınızın yanı, bir köģedibi ya da iç duvarlardan birinin yanı. Çömelip, kapanıp, tutunmak için en güvenli yeri bulun. ÇıkıĢ Yolları Olağan çıkıģ yollarını ve belki de ilk anda aklınıza gelmeyen pencereler ve arka kapılar gibi diğer çıkıģ yollarını belirleyin. Eğer pencerenizde demir parmaklık varsa, bunları kesmeniz gerekebileceğini düģünerek, bina içinde demir keseceği bulundurun. DüĢüp kayarak kapı, koridor gibi çıkıģ yollarında engel oluģturacak eģyalar varsa bunları kaldırın. Örneğin, kapı arkalarında rulo halinde duran halı, elektrik süpürgesi gibi eģyalar, koridorlardaki kitaplıklar. Su ve Yiyecek Su yaģamsal bir gereksinimdir. Deprem sırasında hem sokaklardaki hem de evimize su getiren pek çok su borusunun kırılacağı beklenebilir. Su, pek çok kaynaktan kirlenebilir. Depremin hemen ardından eğer eviniz sağlamsa banyo küvetini ve lavaboyu su ile doldurun yedek su kaynağı oluģturabilirsiniz. Bu sırada su kaynağı kesilebilir. Alternatif su depolanması esastır. Her kiģi için günlük dört litre su depolayın. Bu miktar en az üç gün için hazırlanmalıdır. Eğer bir haftalık su depolanabilirse çok iyi olur. Bu miktardaki su; içmek, yemek hazırlamak, diģ fırçalamak, diğer asgari hijyenik gereksinimler ve ufak çapta bulaģık yıkamak için gereklidir. Suyu, sağlam, ıģık 8 almayan, testi veya ĢiĢede depolayın. Ġçine su koyduğunuz plastik bidonları beton zemin üzerine bırakmayın. Tesisatların Kapatılması Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın. Bir deprem sonrasındaki en büyük tehlike yangındır. Ġlk tehlike gaz sızıntısıdır. Gaz vanalarını en önce kapatın. Gaz sızıntısı tehlikesi geçtikten sonra, elektrik kablolarında bir kopma tehlikesi varsa, elektrik Ģalterini kapatın. Eğer su borularında hasar varsa, su vanalarının da kapatılması gerekebilir. Bu vanaları kapatmayı ailenizin her üyesi öğrenebilir. BuluĢma Noktaları Ev içinde, ev dıģında ve mahalleniz dıģında tekrar bir araya gelebileceğiniz yerler belirleyin. Deprem olduğunda bütün aile üyeleri bir arada olamayabilir. Eğer birbirinizi tekrar nerede bulacağınızı bilirseniz, içiniz rahat olacaktır. Birbirinize ulaģmak çok zaman alabilir ve önce yakınınızda yardım etmeniz gereken diğer insanlar olacaktır. Ancak bu plan ailenizle yeniden buluģma konusunda panik yaģamanızı engelleyecektir. Çocuklarınızla, bir deprem sonrasında siz ya da sizin adınıza bir akrabanız ya da bir arkadaģınız onları almak üzere ulaģana kadar okuldan kesinlikle ayrılamayacaklarını planlamalısınız. Aile bireylerinin birbirlerini haberdar etmek amacıyla mesaj bırakabilecekleri yerler belirleyin. Ayrı yerlere olmanız durumunda ve evde olmadığınız durumlarda ailenize sizi nerede bulabileceklerine dair haber bırakabilirsiniz. Evde olmadığınızı baģkalarının bilmesini istemeyebilirsiniz. Bu yüzden mesajları bırakacağınız yerler, bir taģın altı, teneke kutu ya da arka bahçe gibi gözden uzak, gizli, sadece aile üyelerinin bildiği yerler olabilir. Bölge DıĢı Bağlantı KiĢisi Bir afet sonrasında bütün telefon hatlarını açık olması yardım çağrılabilmesi açısından çok önemlidir. Oysa telefon hatları hasar ve aģırı yüklenme nedeniyle kilitlenmektedir. Hem yerel hatlar hem de baģkent hatları yoğun olarak kullanılacaktır. Bu yüzden hem oturduğunuz bölge, hem de baģkent dıģında bir irtibat kiģisi seçin ve bu kiģiyi bölge dıģı bağlantı kiģisi olarak belirleyin. Bu kiģiye sizi merak edecek bütün arkadaģ ve akrabalarınızın telefon numaralarını verin. ArkadaĢlarınıza da bu kiģinin telefon numarasını verin. Bundan sonra iyi olduğunuzu bildirmek için yalnızca bir telefon konuģması yapmanız yeterli olacaktır ve bölge dıģı bağlantı kiģiniz gerisini halledecektir. Daha sonra bu kiģiye tekrar ulaģıp sizi arayan kiģiler hakkında bilgi almanız da kolay olacaktır. Aile üyeleri yer, isim, adres ve telefon numaralarını daima üzerlerinde bulundurmalıdırlar. 9

7 Önemli Evrakların Hazırlanması DüĢünün ki, bir afet sonrasında evinize bir daha asla giremediniz. O zaman yaģamınızı devam ettirebilmek için hangi belgelere gerek duyarsınız? Deprem sırasında belgelerinizin kaybolmasını önlemek için birer kopyalarını hazırlayın. Bunları bölge dıģındaki bir akrabanıza gönderin veya su geçirmeyen bir torbada ayrı bir yerde saklayın. (Banka defterleri, kimlik kartları, bono ve iģ belgeleri, okul diplomaları, pasaport ve tapu) Yatağınızın Yanında Fener, ĠĢ Eldiveni ve Ayakkabı Bulundurun Depremin gece olması durumunda, çıkıģ yolunuzu bulmaya çalıģırken ellerinizi ve ayaklarınızı korumanız gerekebilir. Bunun için, yatağınızın yanında fener, ayakkabı ve iģ eldiveni bulundurun. Bunları yatağınızın altına plastik bir torba içine koyun ki depremi hissettiğiniz anda hemen uzanıp alabilesiniz. Karanlık bir odada bunlara kolaylıkla eriģmek için bir kaç kez deneme yapın. Sağlıkla Ġlgili Acil Durumlar DıĢında Telefonu Kullanmayın! Depremden sonra acil müdahale gerektirecek bir durum yoksa telefon hatlarını meģgul etmeyin, baģkalarının bu hatlara gereksinimi olabilir. Deprem sırasında telefon ahizeleri yerinden oynayabilir. Deprem sonrasında ahizeleri tekrar yerine yerleģtirmek, telefon hizmetinin daha çabuk normale dönmesine yardımcı olacaktır. ĠLKYARDIM KĠTĠ Ġlk yardım çantasında bulunması gereken Ģeylerin ayrıntılı listesi aģağıya çıkarılmıģtır. Bunları günlük ilk yardım ihtiyaçlarınız için de kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri kullanıldıkça ya da tarihleri geçtikçe yenileyin. Ġlkyardım Seti Malzemeleri ġunlardır ÇeĢitli ölçülerde yara bantları, 5X5 cm steril gazlı bezler (4-6 adet), 10X10 cm steril gazlı bezler (4-6 adet), Antialerjik yapıģkan bant (1 rulo), Üçgen bandajlar (3 adet), 5 cm eninde sargı bezleri (3 adet), cm eninde sargı bezleri (3 adet), Makas ve cımbız, Eldiven, Çengelli iğne, Kalem, Not kağıdı, Fener, Düdük, Yağlı kalem (cilde yazılabilen). ACĠL DURUM ĠHTĠYAÇLARININ HAZIRLANMASI Acil durumda kullanacağınız ihtiyaçlarınızı depolayabileceğiniz bir yer oluģturun. Eğer mümkünse bunları evinizin dıģında, su ve havadan koruyacak bir kutunun içinde saklayın. Eğer bu mümkün olmazsa evinizin içinde bunlar için bir yer ayarlayın. Bu malzemeleri sürekli yenileri ile değiģtirerek taze olmalarına özen gösterin. KiĢisel Deprem Çantası Ailenizin hayatta kalması için gerekli malzemeleri hazırlamanız çok önemlidir. Binayı tahliye etmeniz gerekmese de, kendinizi tekrar güvende hissedene kadar dıģarıda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu yüzden söz konusu malzemelerin yanınızda olması çok önemlidir. Ayrıca benzer bir çantayı da, evinizde olmamanız durumunda, arabanız ve iģyerinde bulundurmanız faydalı olacaktır. Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler Su, Enerji veren yiyecekler, Pilli radyo, El feneri, Yedek piller, Ġlk yardım çantası, Giysi, Bir miktar para, Çok amaçlı çakı, Düdük, Kalem, kağıt, Ġçinde önemli telefon numaralarının ve iletiģime geçilecek kiģilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya. Her altı ayda bir planınızı gözden geçirin. Hazırlık çantanızdaki pilleri, reçeteli ilaçları, su ve yiyecekleri değiģtirin. 11

8 Okuldaki Öğrenciler Ġçin Acil Durum Çantası Hazırlanırken Ġçindeki Malzemeler ġunlar Olmalıdır Öğrencilerin aileleri ile ilgili bilgiler, Aile fotoğrafı, Yiyecek(Bisküvi türü), Bir ĢiĢe su, Düdük, Küçük bir el feneri( pilleri ile birlikte) Planın tamamlanma tarihini yazın Bu konuda bir aile toplantısı yaptık. AĠLE AFET HAZIRLIK PLANI Evde ve her odada en güvensiz yerleri belirledik. (pencere önleri, büyük, ağır ve devrilebilen eģyaların yanı, ocak gibi yangına neden olabilecek eģyaların yanı) Evdeki ve binadaki çıkıģ yollarını belirledik. Özürlüler, bebekler, küçük çocuklar, yaģlılar, dilimizi bilmeyenler ve evcil hayvanlar için gerekli özel erzak ihtiyacını göz önünde bulundurduk. Bir hafta yetecek kadar su (1 gün: 4 litre/kiģi baģı), ve üç gün yetecek kadar yiyecek stoğumuz var. Elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatmayı biliyoruz. Hayatımızı sürdürecek gereksinimlerimizi toparlayıp deprem çantalarımızı hazırladık. (el feneri, pil, pilli radyo, ilk yardım çantası, giysi, nakit para, çakı, düdük, 1 hafta yetecek kadar reçeteli ilaç, kağıt, kalem, önemli telefon numaralarını içeren ve kıymetli evrakların konulacağı su geçirmez poģet) Önemli evraklarımızın kopyalarını deprem çantamıza koyduk ya da bölge dıģında bir yakınımıza gönderdik. Deprem sonrasında çevremizde gaz sızıntısı olup olmadığından kesinlikle emin olana kadar çakmak, kibrit ya da bunun gibi yangına neden olabilecek benzer Ģeyler kullanılmayacağını öğrendik. Bu bilgiyi tanıdığımız herkese yaymaya baģladık. Deprem sonrasında telefonu yalnızca acil durumlarda kullanmamız gerektiğini öğrendik. Bu Ģekilde hatlar o anda en çok ihtiyaç duyanlar için açık tutulacaktır. Bilgilenmeyi TV ve radyo kanalı ile yapacağımızı öğrendik. Deprem Tehlike Avı çalıģmamızı bitirdik. Olabilecek tehlikelerin önlemlerini aldık. Her altı ayda bir planımızı gözden geçirmeyi planladık. Adı/Soyadı Adres Bölge ve baģkent dıģında bağlantı kuracağımız kiģi/kiģilerin telefon numaralarını biliyoruz. Bunlar Tekrar nasıl buluģacağımızı biliyoruz. Evin Ġçinde Evin DıĢında Mahallemizin DıĢında Yangın söndürücülerini nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Yataklarımızın yanında el feneri, ayakkabı bulunduruyoruz. Ġlk yardım çantamız var. 12 Telefon Tarih DEPREM TATBĠKATLARI Ġnsan beyni acil durumlara en ilkel üç Ģekilde tepki verir: Kavga, kaçıģ, donup kalmak. Bunların hepsi panik belirtileridir. Binalar ve kentlerde yaģayan bizler için bu tepkiler pek iģe yaramamaktadır. Panik olmamak için tepkilerimizi planlamalıyız. Evde, okulda ve iģyerinde deprem tatbikatı yapmalıyız. Kurallar Basittir Herkesin Yapması Gerekenler ġunlardır: Çömel - Kapan - Tutun Güvenli bir yer bulup çömelin. 13

9 BaĢınızı ve boynunuzu koruyacak Ģekilde kapanın. Güvenli bir yere tutunun. Derin derin nefes alarak sakinleģmeye çalıģın. Sarsıntı geçinceye kadar olduğunuz yerde kalın. Sağlam bir masanın altında, yatağınızın veya bir divanın yanına veya bir iç duvarın ya da köģenin dibinde çömelin, kapanın ve tutunun. Nerede güvenli olacağınız hakkında düģünmek için zamanınız olmayacaktır. Bunu önceden düģünmelisiniz ki çabuk, kendiliğinden ve doğru Ģekilde tepki verebilesiniz. Peki, nasıl? AlıĢtırma yaparak. Okulunuzda ya da iģyerinizde düzenli deprem tatbikatları yapmalısınız. Ayrıca evinizde de arada sırada deprem tatbikatı oyununu oynayabilirsiniz. Bu oyunu Ģimdi oynamak hem sizi hem de ailenizi ciddi yaralanmalardan koruyabilir. Kurallar ġunlardır: 1. Her odadaki güvenli yerleri belirleyin. Her odaya Ģahsen gidin ve pozisyonunuzu tekrar edin. 2. Bu ilk denemeyi izleyen günlerde sürpriz deprem tatbikatları düzenleyin. Oturma odasından ya da mutfaktan DEPREM! diye bağırın. Ailenizin her üyesi en yakınındaki güvenli noktaya yönelerek tepki vermelidir. Orada bir dakika boyunca kalın. Sonra ev içinde belirlemiģ olduğunuz buluģma noktasına gidin. Bir ya da iki dakika sonra ARTÇI! diye bağırın ve aynı Ģeyleri tekrar edin. 3. Ayda bir kere çocuklarınızdan biri beklemediğiniz bir anda DEPREM! diye bağırsın ve öğrendiklerinizi uygulayın. Biribirinizi kontrol edin. Seçiminiz mümkün olan en güvenlisi miydi? Mutfaktaki kiģi ocağı söndürdü mü? Daha sonra önceden belirlediğiniz noktada buluģtunuz mu? ARTÇI! sırasında da aynı Ģeyleri yaptınız mı? 4. Artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz! Sarsıntı sona erdiğinde birbirinize yaklaģın. YaĢadıklarınızı paylaģın. Olup biten hakkında konuģun, çocuklarınızın ne hissettiklerini, ne kadar korkup ne kadar cesur olduklarını anlatmalarına izin verin. Okulda öğrenciler tatbikatları sessiz, düzen içinde ve öğretmenlerinin söylediği komutları dikkatlice yerine getirerek yapmalıdırlar. DEPREMDE YANGIN GÜVENLĠĞĠ Bir deprem sonrasında en büyük tehlike yangın tehlikesidir. Örneğin Kobe de, deprem sonrası çıkan yangında, depremde hayatını kaybedenlerden çok daha fazla sayıda insan ölmüģtür. Duman ya da yangın nedeniyle birçok kiģi hayatını kaybedebilir. KırılmıĢ doğalgaz boruları, zarar görmüģ LPG tüpleri, devrilen ısıtıcılar ve elektrikli aletler nedeniyle deprem sonrası yangın riski daha fazladır. Deprem sonrasında yanınızda ıģıldak ve pil olması çok önemlidir, çünkü yangın riski tamamen geçene kadar kibrit ya da mum YAKMAMANIZ GEREKMEKTEDĠR. DEPREMDE YANGIN RĠSKĠ Depremde Potansiyel Yangın Kaynakları ġunlardır Elektrik : Elektrikli hiçbir Ģeye dokunmayın; tesisatları kapatın. Doğalgaz ve LPG Kaçağı : Kırılan doğalgaz boruları, hasarlı tüp gazlar, devrilen Ģofbenlere önlem olarak hemen vanaları kontrol edin. Küçük bir kaçak ihtimaline karģı bile çok dikkatli olun. Alev Alan ve TutuĢabilen Sıvılar : Bu tür sıvıları dökülmesi durumunda hemen temizleyin. Bunların yanında sigaralar, kibritler ve mumlar da tehlikeyi arttırırlar. Kolay ulaģabileceğiniz yerlerde fener bulundurun. Fenerden çıkacak herhangi bir kıvılcım olasılığına karģı, fenerin temiz bir naylon torba içinde bulundurulması önerilir. Evinizde ve iģyerinizde ıģıldak bulundurun. IĢıldak pille çalıģır. Pil elektrik ile Ģarj olur. Prizde bekletilen ıģıldak, elektrik kesildiğinde ıģık kaynağı olarak kendiliğinden devreye girer. DEPREMDE YANGINA KARġI ALINABĠLECEK ÖNLEMLER Yangını Nasıl Önleyebilirsiniz? AteĢle oynamayın. Yanabilecek eģyaları kalorifer ya da sobaların yakınına koymayın. Yatarken sigara içmeyin (sigara yangının en sık görülen nedenidir) YıpranmıĢ ya da arızalı kabloları değiģtirin. Kabloları halıların altından geçirmeyin. Çok fazla sayıda aleti tek bir prize bağlamayın. Evinizde en az bir yangın söndürücünüz olsun

10 Yangın acil çıkıģ kapılarının her zaman açık olduğundan emin olun. Sizi yangına karģı uyarması için evinize, iģ yerinize ve okulunuza duman dedektörleri koyun. Binanızda yangın merdiveni yoksa, en üst kat penceresinin yanında katlanan merdiven bulundurun. Eğer Yangın Görürseniz Eğer yangın küçükse hemen söndürün. Bir alarm çalıģtırın ya da insanlardan yardım istemek için bağırın. Yangının olduğu odanın kapısını ve yangınla sizin aranızdaki diğer tüm kapıları kapatın. Binada kimsenin kalmadığından emin olun ve HEMEN DIġARI ÇIKIN! Tereddüt etmeden ĠTFAĠYE 110 u ARAYIN! (Açık adresi, yangının ve yapının türünü, içeride kimse olup olmadığını söyleyin. Her türlü notu alıp karģı taraf size telefonu kapatmanızı söyleyene kadar bekleyin.) Bir Depremden Sonra Asla AteĢ Kullanmayın Depremden sonra gaz kaçağı olup olmadığından emin olmadan kibrit, çakmak gibi kıvılcım yaratabilecek ateģ kaynaklarını kullanmamamız gerekir. ġu ġartlar Altında Bir Yangını Söndürmeyi Asla Denemeyin Yangın Alanını Hemen Terk Edin ve Ġtfaiye 110 u Arayın. Yangın hızla yayılıyorsa, ÇıkıĢ yolunuzu kapatıyorsa, Yangın söndürücünün nasıl kullanılacağından emin değilseniz, Yangın güvenliği yalnızca deprem sonrasında değil, her zaman için çok önemli olan bir konudur. Yangına Yakalanırsanız Duman ateģten daha öldürücüdür. Hemen yere yakın bir pozisyon alın. Yüzünüzü ıslak bir havlu ile örtün. Güvenli bir çıkıģ noktasına doğru sürünerek ilerleyin. Sıcak olan bir kapıyı açmayın. Eğer bir yerde kapalı kalırsanız, kapıyı kapatın ve kapının altını ıslak bezlerle tıkayın. Eğer bulunduğunuz yerin tek çıkıģ kapısı ile aranızda küçük bir yangın varsa hemen çıkıģa doğru koģun ve dıģarı çıkın. Yangın konusunda bilinmesi gerekenler : Yangın, deprem ve diğer olağanüstü durumlarda hasıl hareket edileceğini öğreniniz. Tahliye planlarında acil kaçıģ kapılarını ve toplanma yerini öğreniniz. Evinizde doğalgaz ve su ana vanasının yerini,onları açmasını veonların nasıl kapatılacağını öğreniniz. Ġlk yardım yapmasını öğreniniz. Yangın söndürme tüplerinin yerini ve kullanılmasını öğreniniz, Yangın dolaplarının yerini ve onları kullanılmasını öğreniniz. Yangın motorlarının yerini ve onları açıp kapatmasını öğreniniz Yangın butonlarının ve yangın algılama santralının yerini öğreniniz. Ġtfaiye, Polis, Doğalgaz, Elektrik, Ġlk yardım gibi olağanüstü durumlarda görev yapan kuruluģların telefon numaralarını öğreniniz. Yangın Söndürücünün Kullanımı Yangın söndürme cihazları, erken müdahale edilmediği durumlarda hızla büyüyebilecek ve daha fazla hasar verebilecek küçük yangınları ortadan kaldırarak, can ve mal kaybının önlenmesinde çok önemli rol oynarlar. Herkesin ilk öğrenmesi gereken Ģey, küçük bir yangının nasıl söndürüleceğidir; çünkü büyük yangınların çoğu küçük baģlar. Her evde ve ofiste en azından bir tane çok amaçlı, TSE damgalı, ABC tipi, yeterince büyük ve etkili ancak herkesin kaldırabileceği kadar da hafif bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır. YaklaĢık 6 kg lık (kuru kimyevi tozlu) olması uygundur. Ailedeki her üye, yangın söndürücünün nasıl kullanılacağını öğrenmelidir. Yangın Söndürücüyü Kullanmak Ġçin P.A.S.S. (Pimi Çek, AteĢe Yönelt, Sık, Süpür) Pimi çekin. AteĢin kaynağına doğru yöneltin. Yangın söndürücüyü aģağıdan ve ateģe doğru tutun. Zehirli gazı solumaktan kaçının ve sıçrayabilecek Ģeylere dikkat edin. Sık. Yangın söndürücüyü ateģe doğru sıkın. Sıkarken belirli bir mesafeden uzaktan sıkın ve ateģ sönmeye baģladıkça yaklaģın. Süpür. Yangın sönünceye kadar süpürür gibi yaparak, söndürücü maddeyi sıktığınız alanı geniģletin. Yangın sönmediği takdirde, ilk müdahaleden sonra geri çekilip durumu gözden geçirin. DEPREM SIRASINDA NELER YAPMALISINIZ? Merdivenlere ya da çıkıģlara doğru koģmayın. Balkona çıkmayın. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın. Asansör kullanmayın. A) Bina içinde iseniz : Deprem sırasında sakin olun, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın, konuģmayın. Deprem genellikle hafif bir sarsıtı ve gürültü ile baģlar

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREM NEDİR? Dünyamızın yüzeyi yap-boz şeklindeki büyük parçalardan oluşan bir kabukla kaplıdır. Bu parçalar her zaman hareketlidir. Birbirlerini itmeleri ya da birbirlerine

Detaylı

AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz 1 Amaçlar 1 Acil Durum Kriz Masası 2 Acil Durum Kriz Masasının Görevleri 2 Acil Durum Kriz Grupları 3 Acil

Detaylı

Deprem anında neler yapmalıyız?

Deprem anında neler yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem anında neler yapmalıyız? Evde, arabada, iş yerinde, sinemada, metro ve otobüslerde depreme yakalandığımızda neler yapmalıyız? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 26 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Teşvikiye Cd. No: 6 34365 Nişantaşı - İSTANBUL Tel: (0212) 233 12 03 (pbx) Faks: (0212) 240 13 49

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Teşvikiye Cd. No: 6 34365 Nişantaşı - İSTANBUL Tel: (0212) 233 12 03 (pbx) Faks: (0212) 240 13 49 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI www.fmv.edu.tr 444 1 368 (FMV) Teşvikiye Cd. No: 6 34365 Nişantaşı - İSTANBUL Tel: (0212) 233 12 03 (pbx) Faks: (0212) 240 13 49 İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz 1 Amaçlar 1 Acil

Detaylı

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLEMİZİN HAZIRLIK PLANI 1. SU ve YİYECEK Önceliğiniz su olmalıdır. Çünkü bir insan susuz yalnız birkaç gün yaşayabilir. Diğer su kaynaklarınızı belirleyin. Gerektiğinde

Detaylı

Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız?

Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız? Marmara depremi üsütünden 12 yıl geçmesine rağmen, depreme hâlâ acemiyiz. Depreme karşı en iyi savunmamız 'camdan atlamak!' Yayın Tarihi : 20 Mayıs 2011

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ DEPREM TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 08.07.2013 DEPREM TALİMATI Depremden Önce Depremi önleyemezsiniz! Fakat; Yaralanmayı önlemeye, Hasarı minimuma

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ANASINIFI KATI 1. KAT TAHLİYE PLANI ANASINIFI Lavabo+WC Anasınıfı Derslik Anasınıfı Oyun Odası Üst Kata Çıkış İlkokul Öğretmenler Odası Lavabo -WC Alt Kata İniş

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

HORTUMLAR VE KORUNMA

HORTUMLAR VE KORUNMA HORTUMLAR VE KORUNMA Hortum Çarpmasından Önce Yapılacak Şeyler: 1. Hortum tehlikesini tanımlayan terimleri öğrenin. Hortum gözlemi hortumun şiddeti ve şimşekli veya fırtınalı veya her ikisinin de olabileceği

Detaylı

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ İÇERİK Depremlerin Oluşumu ve Kaydedilmesi (Video) Yapısal Bilinç Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGIN YANGINDA İŞYERİ GÜVENLİĞİ PERSONEL GÜVENLİĞİ HASTA GÜVENLİĞİ EVRAK GÜVENLİĞİ MALZEME GÜVENLİĞİ 2 YANGIN

Detaylı

GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN

GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN KAZA Dün öğretmenimiz okula gelmemişti Hepimiz çok meraklanmıştık. Ertesi gün öğretmenimiz geldiğinde çok üzgündü. Okula gelirken bir çocuk topun peşinden koşarak caddeye

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 Alarm verilir. 2 Deprem sırasında tüm öğrenciler ve öğretmen sıra ve masaların yanında ÇÖK,KAPAN,TUTUN pozisyonu

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ

BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ Müftülüklerin ve din görevlilerinin toplumsal dayanışma ve barışı sağlayıcıfonksiyonları olan, yapıcı, birleştirici ve kaynaştırıcı

Detaylı

Bugün Sizlerle Neler Paylaşacağız?

Bugün Sizlerle Neler Paylaşacağız? Bugün Sizlerle Neler Paylaşacağız? AFET Nedir? Herhangi bir tehlikenin can, mal, çevre, ekonomi ve kültürel varlıklar üzerinde yarattığı kötü etkilerle baş etmeye yerel imkânların yetmediği durumlardır.

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda (ODTÜ KKK) İSG uygulamaları yürütülmektedir. Yasa kapsamında,

Detaylı

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla www.afad.gov.tr www.afad.gov.tr Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz ve alarm işaretlerini

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

DEPREM EYLEM PROSEDÜRÜ

DEPREM EYLEM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastane personelinin, hasta ve refakatçilerin depremden önce alınması gereken tedbirleri, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri belirlemek, personeli bu konular üzerinde eğitmek. 2.

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel 1 9 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel algýlamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalmasý; yaþlýlarýn çevresel tehlikelerle karþý

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları

Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları GENEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ KURALLARI Atölye duvarlarına, dikkati çekecek şekilde o atölye için geçerli özel güvenlik kuralları asılmalıdır.

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

Çocuklar için Emniyet ve Sağlık Sunumu

Çocuklar için Emniyet ve Sağlık Sunumu Çocuklar için Emniyet ve Sağlık Sunumu Hoş geldiniz Aralık 2011 Çocuğuma Güvenli Olmasını Nasıl Öğretirim? Çocuğunuz ile sakin ve emin bir sesle konuşun. Korkutarak öğretmek yerine güven vererek öğretmeyi

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

DEPREM NEDĠR? NASIL MEYDANA GELĠR?

DEPREM NEDĠR? NASIL MEYDANA GELĠR? DEPREM NEDĠR? NASIL MEYDANA GELĠR? Deprem, yer içinde fay olarak adlandırılan kırıklar üzerinde biriken biçim değiģtirme enerjisinin aniden boģalması sonucunda meydana gelen yer değiģtirme hareketinin

Detaylı

FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ

FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ KURAL 1 Forklifti sadece eğitimini görmüģ ve yetkilendirilmiģ kiģiler kullanmalıdır. KURAL 2 Bir forklifti kullanırken baret, koruyucu gözlük, güvenlik ayakkabıları ve vücudu

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL 1.Kesinlikle alkollü olarak araç kullanmayınız ve kullandırmamaya çalışınız. 2. Eskimiş lastiklerle yola çıkmayınız. Kışın en az diş kalınlığı 3 mm yazın 2 mm olmalı

Detaylı

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112 YANGIN İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM ACİL DURUM PLANI İlkyardım/Acil tıbbi yardım ihtiyacı olanı / gören kişi vekili Paniğe kapılmaz,durumu işverene/çalışanlara haber verir. İşyeri dışındaki ilk yardım

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM PLANI

AFET VE ACĠL DURUM PLANI ULUSLARARASI ROTARY 2430. BÖLGE DÖNEM 2015 2016 AFET VE ACĠL DURUM PLANI A t P B Ģ u B Ģ ĠNCĠ ETĠ AN O r syo ġ i A t omit si B Ģ HASAN YAYLA ĠÇĠNDE ĠLER 1- AMAÇ 2 2- TANIMLAR 2 3- SORUMLULAR 2 4- KAPSAMA

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

4. YANGIN. Yangının, ilk aşamasında KOKU, ikinci aşamasında DUMAN, üçüncü aşamasında ALEV görülür.

4. YANGIN. Yangının, ilk aşamasında KOKU, ikinci aşamasında DUMAN, üçüncü aşamasında ALEV görülür. 4. YANGIN Örneğin; yeterli oksijen olmayan ortamlarda tam yanma gerçekleşemez. Her yanma olayına yangın diyemeyiz; ancak alevler kontrol edilemezse yangın denir. Yanmanın görülebilen kısmına alev denir.

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu planın amacı, Batman Üniversitesi nde olası bir

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE Tahliye? İç veya dış etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya tamamının

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI IŞIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI

AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI IŞIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI IŞIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI 444 1 368 (444 1 FMV) 0212 286 11 30 (pbx) AYAZAĞA KAMPÜSÜ LİSE DAHİLİ : 2200 / 2201 İLK OKUL-ORTA OKUL DAHİLİ : 2300 / 2301 ANAOKULU

Detaylı

*Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır.

*Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır. *Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır. NEDEN ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ PROJESİ? Sevgili öğrenciler, okulumuzda sizlerin güvenliği ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmaması,

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD İlkyardım nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI - Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durum - Sağlık görevlileri gelene kadar - Hayat kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini Doç. Dr. Şule

Detaylı

618 KULLANMA KILAVUZU

618 KULLANMA KILAVUZU 0 10 20 30 40 50 60 70 618 KULLANMA KILAVUZU Kullanmaya başlamadan önce Kullanma Kılavuzunu Dikkatlice okuyunuz ve verilen talimatlara riayet ediniz. Daha sonraki kullanımlar için muhafaza ediniz OYUN

Detaylı

AFETLER HER AN OLABİLİR! KORKMAYIN SADECE HAZIRLIKLI OLUN

AFETLER HER AN OLABİLİR! KORKMAYIN SADECE HAZIRLIKLI OLUN AFETLER HER AN OLABİLİR! KORKMAYIN SADECE HAZIRLIKLI OLUN AFET NEDİR? Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşantımızı ve faaliyetlerimizi durduran ya da kesintiye uğratan, toplulukların

Detaylı

DEPREM OLURKEN NASIL DAVRANMALI

DEPREM OLURKEN NASIL DAVRANMALI DEPREM OLURKEN NASIL DAVRANMALI 1-2 KATLI EV İÇERİSİNDE APARTMAN İÇERİSİNDE BÜYÜK MARKET MAĞZALARDA YÜKSEK YAPILARDA KENTİN İŞMERKEZİNDE, SOKAKTA TİYATRO VE SİNEMALARDA YERALTI ÇARŞISI YA DA GEÇİDİ İÇERİSİNDE

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI EKİM 2012 1 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK OKULLARI ERENKÖY İLKOKULU/ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SINAV ÖNCESİ SON UYARILAR...

SINAV ÖNCESİ SON UYARILAR... SINAV ÖNCESİ SON UYARILAR... Gereksiz yere kaygılanmayın! Kendinizi rahat hissederseniz sınavda panik yaşamazsınız. Sınav için daima olumlu düşünün. Sınavı ölüm kalım savaşına dönüştürmeyin. Sınav sadece

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI Ana Sayfa /Çocuk/Okul Dönemi Eğitimi/Okul kazaları nasıl önlenebilir? OKUL KAZALARI NASIL ÖNLENEBİLİR? OKUL KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER... 25.10.2011

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ SİVİL SAVUNMA NCE YURT ÇAPINDA KURULMUŞ OLAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİNİN AMACI DÜŞMAN SALDIRISINI ÖNCEDEN HABER ALMAK VE TEHLİKEYE KARŞI HALKI UYARARAK BİR TAKIM ÖNLEMLERİN ALINMASINI

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4,

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZ^. Oluş Sıklığı için; Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, Bazen (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %10-100 veya gelecek

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi. MDBF Laboratuvar Acil Müdahale Planı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi. MDBF Laboratuvar Acil Müdahale Planı Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi MDBF Laboratuvar Acil Müdahale Planı Kasım 2014 Amaç Bu planın amacı, meydana gelecek herhangi bir acil durumda yapılması gereken çalışmaları

Detaylı

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI OGM Kurum Kimliğinin Özgün Bir Şekilde Korunabilmesi İçin, Bütün Birimler Tarafından Kullanılmak Üzere ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OGM KURUMSAL KİMLİK KİTABINI Hazırlayarak Yürürlüğe Koymuştur. Vakıf İktisadi

Detaylı

Elektrikli aletler. Yangın güvenliği için alet kullanımı sırasında ipuçları

Elektrikli aletler. Yangın güvenliği için alet kullanımı sırasında ipuçları Elektrikli aletler Yangın güvenliği için alet kullanımı sırasında ipuçları Her yıl ölüm vakaları yaşanıyor Elektrikli aletlerin dikkatsiz kullanımı ev yangınlarının sık rastlanan nedenlerinden biridir.

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için PowerPoint bu resmin otomatik olarak karşıdan yüklenmesini engelledi.

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ DERS NO#8 KONU: - Elle malzeme taşıma ve kaldırma - Kimyasal madde kullanımı - Yangın Yrd. Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Elle

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

Deprem Anında Diyaliz Ekibinin Görev ve Sorumlulukları. Diaverum Buca Hemodiyaliz Merkezi Başhemşire Şengül ÖZDEMİR İzmir - 2015

Deprem Anında Diyaliz Ekibinin Görev ve Sorumlulukları. Diaverum Buca Hemodiyaliz Merkezi Başhemşire Şengül ÖZDEMİR İzmir - 2015 Deprem Anında Diyaliz Ekibinin Görev ve Sorumlulukları Diaverum Buca Hemodiyaliz Merkezi Başhemşire Şengül ÖZDEMİR İzmir - 2015 Ülkemiz aktif deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Depremler diyaliz hastalarını

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

EL VE EL BĠLEKLERĠ Egzersiz 1

EL VE EL BĠLEKLERĠ Egzersiz 1 İşyeri Egzersizleri EL VE EL BĠLEKLERĠ Egzersiz 1 Ellerinizi önünüzde avuç içleri birbirine temas eder şekilde birleştiriniz. Ellerinizi avuç içleri yapışık olarak, hafif bir gerilme hissedene kadar aşağı

Detaylı