111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı"

Transkript

1 DÖNEM: 23 CİLT: 47 YASAMA YILI: 3 TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge aslına uygun olarak yazılmıştır.) İÇİNDEKİLER S a v f a I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 1081 II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 1083 III.- GELEN KÂĞITLAR 1083 IV. - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Kemer'deki bir mesire alanının millî park statüsünden çıkarılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/7580) 1106: Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır'daki SODES Projesi uygulamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/7881) 1109: Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'nın ilçelerinin sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/7883) 1114: Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/7942) 1130:1132

2 TBMM B: İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ve seçmen hareketlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/7980) 6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8009) 7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Niğde'deki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8034) 8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8036) 9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8037) 10.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Kocaeli'deki depremzedeler için yapılan bazı konutların kullanımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8134) 11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8155) 12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl'deki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8159) 13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8160) 14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mardin'deki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8161) 15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Güroymak'taki camilerin ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/8176) 16.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, bir köyün cami ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/8257) 17.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/8312) 18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye Kadirli'deki OSB'ye ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/8373) 19.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, TÜİK'in "mevsimsel düzeltme" çalışması yapıp yapmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/8439) 20.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir konuşmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8453) 21.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki insan hakları ihlâli başvurularına ve incelemelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8518) Savfa 1133: : : : : : : : : : : : : :1187 * 1188: : :1195

3 TBMM B: L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak onbir oturum yaptı. Muş Milletvekili Seracettin Karayağız, Türkiye'nin gecekondu gerçeği, belediyelerin ve TOKİ'nin çalışmalarına, Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, yeni yatırım ve teşvik paketi ile bunun uygulama alanına, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, elektrik borcundan dolayı suyu kesilen çiftçilerin içinde bulunduğu mağduriyete ilişkin gündem dışı konuşmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız cevap verdi. Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın gündem dışı konuşmaya verdiği cevaba ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün açıklamalarına karşı, Birer açıklamada bulundular. Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in (6/1353, 6/1355,6/1356,6/1368) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sözlü soruların geri verildiği bildirildi. Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 milletvekilinin, belediyelere kamu paylarının dağıtımı konusunun (10/417), Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 milletvekilinin, tarım arazilerinin kullanım durumunun (10/418), Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 milletvekilinin, kamyoncu esnafının sorunlarının (10/419), Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Başkanlıklarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de komisyon çalışmalarını sürdürmelerine ilişkin tezkereleri kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İç Tüzük'ün 10'uncu ve 11 'inci maddeleri gereğince Başkan ve diğer Başkanlık Divanı üyelerini seçmek üzere 4/8/2009 tarihinde toplanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adaylığı için başvuruların, 30/7/2009 ila 3/8/2009 günü saat 24.00'e kadar Başkanlık Divanına yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan dâhil 17 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 2 başkan vekili, 5 kâtip üye, 3 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 kâtip üye, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 kâtip üye; Demokratik Toplum Partisi Grubuna 1 idare amiri şeklinde olmasına; TBMM Başkanı seçiminin 1 'inci ve 2'nci turlarının 4/8/2009 tarihli birleşimde, 2'nci turda Başkanın seçilememesi durumunda seçimin 3'üncü ve 4'üncü turlarının 5/8/2009 tarihli birleşimde yapılmasına, TBMM Başkanı seçiminin tamamlanmasından sonra

4 TBMM B: Başkanlık Divanının diğer üyelerinin de seçiminin yapılmasına; bu birleşimlerde çalışma süreleri dolduğu takdirde çalışma sürelerinin seçim ve oylamaların tamamlanmasına kadar uzatılmasına; 353 sıra sayılı Kanun Tasansı'nin gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4'üncü sırasına alınmasına; 366 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın bu kısmın 5'inci sırasına alınmasına; gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 415 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6'ncı sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 25/6/2009 tarihli birleşimde 415 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmaların sürdürülmesine; 415 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bu birleşimde tamamlanması hâlinde 26/6/2009 Cuma günü Genel Kurulun toplanmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Sayıştay Birinci Başkanlığı ve boş bulunan 6 üyelik için yapılan seçimler sonucunda Sayıştay Birinci Başkanlığına Recai Akyel'in, üyeliklere de Abdullah Şimşek, Beyami Özdemir, Rıdvan Güleç, Hicabi Dursun, Mehmet Ali Özyer ve Ali Karakaya'nın seçildikleri açıklandı. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan, İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun (1/713) (S. Sayısı: 397), Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 3'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 410), 5'inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/516) (S. Sayısı: 366), 6'ncı sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova Milletvekili İlhan Evcin'in, İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/476) (S. Sayısı: 415), Görüşmelerini müteakip, yapılan açık oylamalarından sonra, 4'üncü sırasına alınan, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Avmpa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/670) (S. Sayısı: 353) görüşmelerini müteakip, Kabul edildi

5 TBMM B: Van Milletvekili Hüseyin Çelik, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, şahsına sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu. 30 Haziran 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 03.06'da son verildi. Nevzat PAKDİL Başkan Vekili Murat ÖZKAN Fatma SALMAN KOTAN Giresun Kâtip Üye Ağrı Kâtip Üye Fatoş GÜRKAN Yaşar TÜZÜN Adana Kâtip Üye Bilecik Kâtip Üye Yusuf COŞKUN Bingöl Kâtip Üye II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 15.01'de açıldı. Başkanlık Divanı teşekkül etmemiş olduğundan, alınan karar gereğince Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimini yapmak için, 4 Ağustos 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 15.02'de son verildi. Eyyüp Cenap Başkan Vekili GÜLPINAR III.- GELEN KÂĞITLAR 29 Haziran 2009 Pazartesi Tasarılar No.: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/724) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/725) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: )

6 TBMM B: Tezkereler 1.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/853) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/854) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/855) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/856) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 5.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/857) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/858) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, THY'nın acenteleriyle çalışacağı bankaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7872) 2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ermenistan ile görüşmelerin İsviçre'de yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7873) 3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Abhazya'ya uçak ve gemi seferleri yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7877) 4.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Mardin-Mazıdağındaki olayın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7878) 5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Mardin-Mazıdağındaki olayın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7879) 6.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, pamuk üreticilerinin ve tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7884) 7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Dünya Uygur Kongresi başkan ve genel sekreterine Türkiye'ye giriş izni verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7886) 8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İhlas Finans Kurumunun oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7887) 9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki deprem sigortası çalışmalanna ve riskli binalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı som önergesi (7/7889) 10.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı som önergesi (7/7891)

7 TBMM B: Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Ziraat Bankasında personelin emekliliğe zorlandığı haberlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7900) 12.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Halk Bankasına vergi cezası kesildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7901) 13.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine verilen teşviklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7902) 14.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7903) 15.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de verilen yenilenebilir enerji kaynak belgelerine ve HES başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7904) 16.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da verilen yenilenebilir enerji kaynak belgelerine ve HES başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7905) 17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, elektrik faturalarındaki TRT payına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7906) 18.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Bergama Organize Sanayi Bölgesinin elektrik ihtiyacına ve doğalgaz bağlantısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7907) 19.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, doğalgaz ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7908) 20.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Ankara'da metro güzergahlarındaki yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7910) 21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Taburunun taşınacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7911) 22.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır yerel gündem kent meclisi ve konseyi toplantılarına katılıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7912) 23.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Mardin-Mazıdağı'ndaki olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7913) 24.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7914) 25.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesinin bazı tasarruflarına ve Çukurova Belediyesiyle paylaşımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7915) 26.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri arasındaki personel paylaşımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7916) 27.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, özel idare müdürlüklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7917) 28.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, Mardin Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7918) 29.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'm, Meram Belediyesinin bayan voleybol takımını kapatmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7919)

8 TBMM B: Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bazı suçlardaki artışa ilişkin İçişleri Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/7920) 31.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinin organik tarım desteklemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7921) 32.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Silivri'deki bir höyüğün tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı som önergesi (7/7922) 33.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Hazine özel mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı som önergesi (7/7924) 34.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7926) 35.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Avmpa İslam Üniversitesinin İstanbul Şubesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7927) 36.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, bazı atama ve yer değiştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7928) 37.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, öğretmen ve yönetici görevlendirmelerindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7929) 38.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, araştırma görevlilerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7930) 39.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, hukuka aykırı yönetici atamaları yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7931) 40.- Aydın Milletvekili Recep Taner'in, Azerbaycan'da görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7932) 41.- Aydın Milletvekili Recep Taner'in, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7933) 42.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, usulsüz atama iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7934) 43.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, geçici görev ve tedavi yolluklarının ödenmesindeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7935) 44.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7936) 45.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarının öğretmen olarak çalıştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7937) 46.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, öğretmenevlerine ve üye bandrol ücretindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7938) 47.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Rize'deki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/7939) 48.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta KKKA hastalığı nedeniyle merkez kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/7940)

9 TBMM B: Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ankara'daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/7941) 50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, AOÇ'deki akaryakıt istasyonlarının kiralanmasmdaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7943) 51.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, bir enstitü laboratuvarına ve fide üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7944) 52.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'da TMO geçici fındık alım merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7945) 53.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, pamuk üretimine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7946) 54.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki çiftçilerin kredi kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7947) 55.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, kredi kullanan üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7948) 56.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, buğdaylarda görülen bir hastalıkla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7949) 57.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de üreticilerin kullandığı kredilere ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7950) 58.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7951) 59.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, zeytinyağı teşvik primine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7952) 60.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Söğüt-Bozüyük yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7953) 61.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik şehir merkezinden geçen karayolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7954) 62.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Urfa-Habur bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7955) 63.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çorlu'daki bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7956) 64.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Demirköy'de bazı abonelere anormal telefon faturaları geldiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7957) 65.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, PTT Şubelerindeki güvenlik yetersizliğine ve dağıtıcıların özlük haklanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7958) 66.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7959) -1(187 -

10 TBMM B: No.: Haziran 2009 Salı Tasarı 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/726) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Teklif 1.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in; 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/481) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Rapor 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Dışişleri Komisyonu Rapom (1/672) (S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Altın Koza ve Altın Portakal film festivallerine kaynak tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 2.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü som önergesi (6/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 3.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin kapatılacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 4.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KESK'e yönelik bazı uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 5.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, il özel idarelerine aktarılan kamu paylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 7.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki kapalı veya personel eksikliği bulunan sağlık ocaklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 8.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil-Dargeçit yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 9.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere-Uzungeçit yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 10.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak-Kasrik-Cizre yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 11.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'ta havalimanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009)

11 TBMM B: Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Trabzon-Zaho-Basra demiryolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 13.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'ye çevre yolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 14.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kumçatı Beldesindeki kapalı sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 15.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sağlık personeline görev yerine göre ek ücret teşvikine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1490) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 16.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Sımak Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 17.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Bolu valisinin bir sempozyuma katılımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 18.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama birliklerinin elektrik borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 19.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 20.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki öğretmenlerin ek ödenek ve lojman sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 21.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 22.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Güçlükonak-Fındık Beldesindeki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 23.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Beytüşşebap'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 24.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 25.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 26.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 27.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Silopi'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 28.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube başkanı hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 29.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı elektrik borçlanna ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) 30.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlıkta görevli müşavirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

12 TBMM B: Yazılı Soru Önergeleri 1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 2007 yılında Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8588) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 2.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, AİHM ve uluslararası tahkimde Türkiye aleyhindeki davalara ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8589) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 3.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, öğrenci pasolarının ülke genelinde geçerli kılınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8590) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Uşak-Afyon uluslararası hava limanı projesine ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8591) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sabit gelirlilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8592) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenim ve katkı kredisi geri ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8593) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 7.- Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8594) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 8.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Harput'un tarihi dokusunun korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8595) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 9.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, gemi inşa sanayiinin teşvik kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8596) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 10.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, buğday fiyatına ve TMO'nun Adıyaman'daki alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8597) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 11.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, valilerin katıldıkları bazı toplantılara ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8598) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 12.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, deprem riskine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8599) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 13.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, bir sınavdaki cinsiyet ayrımcılığı içeren sorulara ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8600) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı sora önergesi (7/8601) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 15.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, cezaevlerinde kapasitenin üstünde mahkum barındırıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı sora önergesi (7/8602) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 16.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ankara'daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı sora önergesi (7/8603) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 17.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, bir cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı sora önergesi (7/8604) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 18.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ergenekon Davasından çekilen bir hakime ilişkin Adalet Bakanından yazılı sora önergesi (7/8605) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 19.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Artvin'de diyaliz hastalarına ödenmesi gereken özel araç ücretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı sora önergesi (7/8606) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009)

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 16 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 78'inci Birleşim 18 Mart 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 546 II. - GELEN KAĞITLAR 547 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YTLI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 69'uncu Birleşim 31 Mart 2009 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 61 IL- GELEN KÂĞITLAR 61 IIL- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 148 II. - GELEN KÂĞITLAR 149 III. - YOKLAMA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 80 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 12 Nisan 2005 Sah I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 24 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 127'nci Birleşim 8 Temmuz 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 275 II. - GELEN KÂĞITLAR 277 III. - YOKLAMA

Detaylı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 O B"f'7,, UTANA a 53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M.

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M. D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: 11 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 27. 131 inci Birleşim 3 Temmuz 2012 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 27. 131 inci Birleşim 3 Temmuz 2012 Salı DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 27 131 inci Birleşim 3 Temmuz 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (S. Sayısı: 323) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UYUŞTURUCU BAŞTA OLMAK ÜZERE MADDE BAĞIMLILIĞI VE KAÇAKÇILIĞI SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 56 YASAMA YILI: 3 O: 68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı >Q< İÇİNDEKİLER Spyft I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 463 II. - GELEN KÂĞITLAR 463 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 467,478,489

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 19 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 54 üncü Birleşim 25 Ocak 26 Çarşamba İÇİNDEKİLER s?yfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 269 II.- GELEN KÂĞITLAR 27 III.- YOKLAMA 271

Detaylı

TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER

TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 TUTANA I : : Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARİNİN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 454 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 1 YASAMA YILI: 1 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9'uncu Birleşim 3 Eylül 2007 Pazartesi İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 128 II. - GELEN KÂĞITLAR 129 III. - HÜKÜMET

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

M. o DERGISI. 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa

M. o DERGISI. 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 M. o DERGISI 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA İÇİNDEKİLER IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 68 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 32 nci Birleşim 14 Aralık 2004 Salı İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

, B. M. ML 'ANAK DERG:

, B. M. ML 'ANAK DERG: DONEM ; 21 CİLT: 32 YASAMA YILI: 2, B. M. ML 'ANAK DERG: : = JŞ1ÎÎ1. 5. 2000 Çarşamba İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı