111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı"

Transkript

1 DÖNEM: 23 CİLT: 47 YASAMA YILI: 3 TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge aslına uygun olarak yazılmıştır.) İÇİNDEKİLER S a v f a I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 1081 II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 1083 III.- GELEN KÂĞITLAR 1083 IV. - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Kemer'deki bir mesire alanının millî park statüsünden çıkarılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/7580) 1106: Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır'daki SODES Projesi uygulamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/7881) 1109: Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'nın ilçelerinin sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/7883) 1114: Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/7942) 1130:1132

2 TBMM B: İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ve seçmen hareketlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/7980) 6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8009) 7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Niğde'deki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8034) 8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8036) 9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8037) 10.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Kocaeli'deki depremzedeler için yapılan bazı konutların kullanımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8134) 11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8155) 12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl'deki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8159) 13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8160) 14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mardin'deki bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8161) 15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Güroymak'taki camilerin ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/8176) 16.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, bir köyün cami ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/8257) 17.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/8312) 18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye Kadirli'deki OSB'ye ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/8373) 19.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, TÜİK'in "mevsimsel düzeltme" çalışması yapıp yapmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/8439) 20.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir konuşmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8453) 21.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki insan hakları ihlâli başvurularına ve incelemelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8518) Savfa 1133: : : : : : : : : : : : : :1187 * 1188: : :1195

3 TBMM B: L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak onbir oturum yaptı. Muş Milletvekili Seracettin Karayağız, Türkiye'nin gecekondu gerçeği, belediyelerin ve TOKİ'nin çalışmalarına, Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, yeni yatırım ve teşvik paketi ile bunun uygulama alanına, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, elektrik borcundan dolayı suyu kesilen çiftçilerin içinde bulunduğu mağduriyete ilişkin gündem dışı konuşmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız cevap verdi. Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın gündem dışı konuşmaya verdiği cevaba ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün açıklamalarına karşı, Birer açıklamada bulundular. Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in (6/1353, 6/1355,6/1356,6/1368) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sözlü soruların geri verildiği bildirildi. Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 milletvekilinin, belediyelere kamu paylarının dağıtımı konusunun (10/417), Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 milletvekilinin, tarım arazilerinin kullanım durumunun (10/418), Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 milletvekilinin, kamyoncu esnafının sorunlarının (10/419), Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Başkanlıklarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de komisyon çalışmalarını sürdürmelerine ilişkin tezkereleri kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İç Tüzük'ün 10'uncu ve 11 'inci maddeleri gereğince Başkan ve diğer Başkanlık Divanı üyelerini seçmek üzere 4/8/2009 tarihinde toplanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adaylığı için başvuruların, 30/7/2009 ila 3/8/2009 günü saat 24.00'e kadar Başkanlık Divanına yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan dâhil 17 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 2 başkan vekili, 5 kâtip üye, 3 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 kâtip üye, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 kâtip üye; Demokratik Toplum Partisi Grubuna 1 idare amiri şeklinde olmasına; TBMM Başkanı seçiminin 1 'inci ve 2'nci turlarının 4/8/2009 tarihli birleşimde, 2'nci turda Başkanın seçilememesi durumunda seçimin 3'üncü ve 4'üncü turlarının 5/8/2009 tarihli birleşimde yapılmasına, TBMM Başkanı seçiminin tamamlanmasından sonra

4 TBMM B: Başkanlık Divanının diğer üyelerinin de seçiminin yapılmasına; bu birleşimlerde çalışma süreleri dolduğu takdirde çalışma sürelerinin seçim ve oylamaların tamamlanmasına kadar uzatılmasına; 353 sıra sayılı Kanun Tasansı'nin gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4'üncü sırasına alınmasına; 366 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın bu kısmın 5'inci sırasına alınmasına; gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 415 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6'ncı sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 25/6/2009 tarihli birleşimde 415 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmaların sürdürülmesine; 415 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bu birleşimde tamamlanması hâlinde 26/6/2009 Cuma günü Genel Kurulun toplanmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Sayıştay Birinci Başkanlığı ve boş bulunan 6 üyelik için yapılan seçimler sonucunda Sayıştay Birinci Başkanlığına Recai Akyel'in, üyeliklere de Abdullah Şimşek, Beyami Özdemir, Rıdvan Güleç, Hicabi Dursun, Mehmet Ali Özyer ve Ali Karakaya'nın seçildikleri açıklandı. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan, İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun (1/713) (S. Sayısı: 397), Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 3'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 410), 5'inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/516) (S. Sayısı: 366), 6'ncı sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova Milletvekili İlhan Evcin'in, İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/476) (S. Sayısı: 415), Görüşmelerini müteakip, yapılan açık oylamalarından sonra, 4'üncü sırasına alınan, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Avmpa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/670) (S. Sayısı: 353) görüşmelerini müteakip, Kabul edildi

5 TBMM B: Van Milletvekili Hüseyin Çelik, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, şahsına sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu. 30 Haziran 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 03.06'da son verildi. Nevzat PAKDİL Başkan Vekili Murat ÖZKAN Fatma SALMAN KOTAN Giresun Kâtip Üye Ağrı Kâtip Üye Fatoş GÜRKAN Yaşar TÜZÜN Adana Kâtip Üye Bilecik Kâtip Üye Yusuf COŞKUN Bingöl Kâtip Üye II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 15.01'de açıldı. Başkanlık Divanı teşekkül etmemiş olduğundan, alınan karar gereğince Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimini yapmak için, 4 Ağustos 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 15.02'de son verildi. Eyyüp Cenap Başkan Vekili GÜLPINAR III.- GELEN KÂĞITLAR 29 Haziran 2009 Pazartesi Tasarılar No.: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/724) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/725) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: )

6 TBMM B: Tezkereler 1.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/853) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/854) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/855) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/856) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 5.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/857) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/858) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, THY'nın acenteleriyle çalışacağı bankaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7872) 2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ermenistan ile görüşmelerin İsviçre'de yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7873) 3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Abhazya'ya uçak ve gemi seferleri yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7877) 4.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Mardin-Mazıdağındaki olayın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7878) 5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Mardin-Mazıdağındaki olayın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7879) 6.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, pamuk üreticilerinin ve tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7884) 7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Dünya Uygur Kongresi başkan ve genel sekreterine Türkiye'ye giriş izni verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7886) 8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İhlas Finans Kurumunun oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/7887) 9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki deprem sigortası çalışmalanna ve riskli binalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı som önergesi (7/7889) 10.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı som önergesi (7/7891)

7 TBMM B: Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Ziraat Bankasında personelin emekliliğe zorlandığı haberlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7900) 12.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Halk Bankasına vergi cezası kesildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7901) 13.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine verilen teşviklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7902) 14.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7903) 15.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de verilen yenilenebilir enerji kaynak belgelerine ve HES başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7904) 16.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da verilen yenilenebilir enerji kaynak belgelerine ve HES başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7905) 17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, elektrik faturalarındaki TRT payına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7906) 18.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Bergama Organize Sanayi Bölgesinin elektrik ihtiyacına ve doğalgaz bağlantısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7907) 19.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, doğalgaz ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7908) 20.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Ankara'da metro güzergahlarındaki yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7910) 21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Taburunun taşınacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7911) 22.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır yerel gündem kent meclisi ve konseyi toplantılarına katılıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7912) 23.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Mardin-Mazıdağı'ndaki olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7913) 24.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7914) 25.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesinin bazı tasarruflarına ve Çukurova Belediyesiyle paylaşımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7915) 26.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri arasındaki personel paylaşımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7916) 27.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, özel idare müdürlüklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7917) 28.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, Mardin Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7918) 29.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'm, Meram Belediyesinin bayan voleybol takımını kapatmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7919)

8 TBMM B: Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bazı suçlardaki artışa ilişkin İçişleri Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/7920) 31.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinin organik tarım desteklemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/7921) 32.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Silivri'deki bir höyüğün tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı som önergesi (7/7922) 33.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Hazine özel mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı som önergesi (7/7924) 34.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7926) 35.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Avmpa İslam Üniversitesinin İstanbul Şubesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7927) 36.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, bazı atama ve yer değiştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7928) 37.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, öğretmen ve yönetici görevlendirmelerindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7929) 38.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, araştırma görevlilerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7930) 39.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, hukuka aykırı yönetici atamaları yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7931) 40.- Aydın Milletvekili Recep Taner'in, Azerbaycan'da görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7932) 41.- Aydın Milletvekili Recep Taner'in, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7933) 42.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, usulsüz atama iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7934) 43.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, geçici görev ve tedavi yolluklarının ödenmesindeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7935) 44.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7936) 45.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarının öğretmen olarak çalıştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7937) 46.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, öğretmenevlerine ve üye bandrol ücretindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/7938) 47.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Rize'deki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/7939) 48.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta KKKA hastalığı nedeniyle merkez kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/7940)

9 TBMM B: Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ankara'daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/7941) 50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, AOÇ'deki akaryakıt istasyonlarının kiralanmasmdaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7943) 51.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, bir enstitü laboratuvarına ve fide üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7944) 52.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'da TMO geçici fındık alım merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7945) 53.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, pamuk üretimine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7946) 54.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki çiftçilerin kredi kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7947) 55.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, kredi kullanan üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7948) 56.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, buğdaylarda görülen bir hastalıkla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7949) 57.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de üreticilerin kullandığı kredilere ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7950) 58.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray'daki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7951) 59.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, zeytinyağı teşvik primine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7952) 60.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Söğüt-Bozüyük yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7953) 61.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik şehir merkezinden geçen karayolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7954) 62.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Urfa-Habur bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7955) 63.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çorlu'daki bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7956) 64.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Demirköy'de bazı abonelere anormal telefon faturaları geldiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7957) 65.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, PTT Şubelerindeki güvenlik yetersizliğine ve dağıtıcıların özlük haklanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7958) 66.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7959) -1(187 -

10 TBMM B: No.: Haziran 2009 Salı Tasarı 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/726) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Teklif 1.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in; 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/481) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Rapor 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Dışişleri Komisyonu Rapom (1/672) (S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Altın Koza ve Altın Portakal film festivallerine kaynak tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 2.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü som önergesi (6/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 3.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin kapatılacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 4.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KESK'e yönelik bazı uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 5.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, il özel idarelerine aktarılan kamu paylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 7.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki kapalı veya personel eksikliği bulunan sağlık ocaklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 8.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil-Dargeçit yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 9.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere-Uzungeçit yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 10.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak-Kasrik-Cizre yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 11.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'ta havalimanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009)

11 TBMM B: Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Trabzon-Zaho-Basra demiryolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 13.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'ye çevre yolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 14.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kumçatı Beldesindeki kapalı sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 15.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sağlık personeline görev yerine göre ek ücret teşvikine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1490) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 16.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Sımak Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 17.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Bolu valisinin bir sempozyuma katılımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 18.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama birliklerinin elektrik borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 19.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 20.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki öğretmenlerin ek ödenek ve lojman sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 21.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 22.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Güçlükonak-Fındık Beldesindeki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 23.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Beytüşşebap'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 24.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 25.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 26.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 27.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Silopi'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 28.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube başkanı hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 29.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı elektrik borçlanna ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) 30.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlıkta görevli müşavirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

12 TBMM B: Yazılı Soru Önergeleri 1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 2007 yılında Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8588) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 2.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, AİHM ve uluslararası tahkimde Türkiye aleyhindeki davalara ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8589) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 3.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, öğrenci pasolarının ülke genelinde geçerli kılınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8590) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Uşak-Afyon uluslararası hava limanı projesine ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8591) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sabit gelirlilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8592) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenim ve katkı kredisi geri ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8593) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 7.- Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8594) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 8.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Harput'un tarihi dokusunun korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8595) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 9.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, gemi inşa sanayiinin teşvik kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8596) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 10.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, buğday fiyatına ve TMO'nun Adıyaman'daki alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8597) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 11.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, valilerin katıldıkları bazı toplantılara ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8598) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 12.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, deprem riskine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8599) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 13.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, bir sınavdaki cinsiyet ayrımcılığı içeren sorulara ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/8600) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı sora önergesi (7/8601) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 15.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, cezaevlerinde kapasitenin üstünde mahkum barındırıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı sora önergesi (7/8602) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 16.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ankara'daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı sora önergesi (7/8603) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 17.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, bir cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı sora önergesi (7/8604) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 18.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ergenekon Davasından çekilen bir hakime ilişkin Adalet Bakanından yazılı sora önergesi (7/8605) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 19.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Artvin'de diyaliz hastalarına ödenmesi gereken özel araç ücretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı sora önergesi (7/8606) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009)

13 TBMM B: Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir medya grubundaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı som önergesi (7/8607) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 21.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal eden kurum ve kuruluşların yönetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı som önergesi (7/8608) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 22.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bir derenin temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı som önergesi (7/8609) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 23.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, orman yangınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı som önergesi (7/8610) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 24.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki orman yangınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı som önergesi (7/8611) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 25.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çorlu-İstanbul bölünmüş yolunun bir kesimindeki hız limitine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8612) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 26.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, bir caddenin üst yapısının durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8613) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Yüreğir'deki atık su arıtma tesisinin yaydığı kokuya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8614) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 28.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Gebze Kaymakamlığına yapılan kermes başvurularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8615) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 29.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çerkezköy-Kapaklı Beldesindeki imar tadilatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8616) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 30.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Side'deki bazı somnlu tahsis ve yapılaşmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8617) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 31.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'm, ışıklı düzenekle trafikte seyreden araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8618) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 32.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Muş'taki bir beldenin su somnuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8619) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 33.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, bir avukatın darp edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8620) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 34.- Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya'nın, kayıp kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8621) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 35.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Çomm Valisinin bir toplantıdaki tutumu ile bazı kamu görevlilerinin selamlaşma şekline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 36.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayırdır'ın, Beytüşşebap'ta yayla yasağı uygulanıp uygulanmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8623) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 37.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki Kültür Merkezi inşaatlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı som önergesi (7/8624) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 38.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye-Kadırli Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı som önergesi (7/8625) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009)

14 TBMM B: Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Kültür Merkezi inşaatlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı som önergesi (7/8626) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 40.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, bazı okul müdürlüklerinin dolandırıldığı haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/8627) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerdeki akademik ve idari personelin özlük haklanna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/8628) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/8629) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 43.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Amasra Öğretmenevinin yıkım kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/8630) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 44.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Sason Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun askeri bir taburca kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/8631) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 45.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da yapılan bazı doktor atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8632) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 46.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, sözleşmeli personelin eş durumundan tayinine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı sora önergesi (7/8633) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, anti-depresan ilaçların kullanımının arttığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8634) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Köy Hizmetlerinden geçen personelin mağdur edildiği iddialanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı sora önergesi (7/8635) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 49.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, tıbbi bir cihaz alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı sora önergesi (7/8636) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 50.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Beykoz ve Paşabahçe Devlet Hastanelerinin birleştirileceği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı sora önergesi (7/8637) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 51.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, hemşirelerin çalışma alanlannı belirleyecek yönetmeliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı sora önergesi (7/8638) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 52.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, İstanbul İl Sağlık Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8639) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 53.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, domuz eti ticaretine ve domuz gribi izleme programına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/8640) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 54.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, TMO alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/8641) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 55.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Hopa-Borçka arasındaki Cankurtaran Tüneline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı sora önergesi (7/8642) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 56.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, engellilerin şehirler arası ulaşımdan indirimli yararlanması uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı sora önergesi (7/8643) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı sora önergesi (7/8644) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009)

15 TBMM B: Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, TSE Çorlu Şubesinin kapatılacağı haberlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı som önergesi (7/8645) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 59.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, verilen petrol arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı som önergesi (7/8646) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 60.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'da zirai kazanç ve motorinden alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı som önergesi (7/8647) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 61.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, çocuk istismarı yapılan televizyon programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı som önergesi (7/8648) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 62.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, teşvik mevzuatı çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı som önergesi (7/8649) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 63.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TÜHİS'deki işe yerleştirmelerde kayırmacılık yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı som önergesi (7/8650) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 64.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, GAP Eylem Planındaki sulama projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı som önergesi (7/8651) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/06/2009) 65.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Meclis Araştırması Komisyonuna bilgi veren bir kişinin işten çıkarılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/8652) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2009) 66.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Orhangazi'deki bir sulama projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8653) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/06/2009) 67.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, 2007 yılında Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8654) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 68.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8655) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 69.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Gölcük TOKİ konutlarının teslimine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8656) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 70.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'de SYDV'nin verdiği yemekten meydana gelen gıda zehirlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8657) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 71.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nin, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8658) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 72.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, RTÜK Başkanı hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8659) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 73.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, bir trafik kazasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8660) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 74.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, elektrik borçlarını ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8661) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) 75.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz'ın, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8662) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

16 TBMM B: Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8663) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) 77.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, TOKİ borçlularına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8664) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) 78.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van'daki bazı cezaevleriyle ilgili raporda yer alan hususlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/8665) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 79.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, cezaevlerinin kapasitesine ve denetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/8666) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 80.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Karataş Kadın Kapalı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/8667) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 81.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Ergenekon Davasındaki bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/8668) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 82.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Ergenekon Davasındaki bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/8669) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 83.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/8670) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 84.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karaman'daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/8671) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 85.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, yargı çalışanlarının güvenliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/8672) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 86.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'deki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/8673) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 87.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Pozantı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/8674) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) 88.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik Gölünden su drenajına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı som önergesi (7/8675) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 89.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karacabey'deki bir göletin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı som önergesi (7/8676) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 90.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karacabey'deki bir barajın tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı som önergesi (7/8677) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) 91.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bir maden atık deposunun çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı som önergesi (7/8678) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) 92.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Yumurtalık'taki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8679) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 93.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Aladağ'daki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8680) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 94.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Pozantı'daki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8681) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 95.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Saimbeyli'deki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8682) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009)

17 TBMM B: Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Tufanbeyli'deki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8683) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 97.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, İmamoğlu'daki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8684) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 98.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Karataş'taki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8685) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) 99.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Karaisalı'daki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8686) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Kozan'daki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8687) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Ceyhan'daki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8688) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Feke'deki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8689) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, İranlı sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8690) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Şemdinli'de Jandarma görevlilerinin gerçekleştirdiği iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8691) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye-Düziçi'ndeki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8692) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye-Sumbas'daki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8693) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye-Kadirli'deki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8694) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye-Hasanbeyli'deki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8695) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye-Bahçe'deki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8696) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye-Toprakkale'deki KÖYDEŞ yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8697) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, bir trafik kazasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8698) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Ankara-Karaman yolunun bir süre trafiğe kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8699) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karacabey'deki iki köyün bağlantı yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8700) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köy yolunda kamyonların yol açtığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8701) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karcabey'deki bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8702) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

18 TBMM B: İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8703) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, İstanbul'daki kaçak yapıların yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8704) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Çiftehan Kaplıcalarının kiraya verilmesine İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8705) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Çiftehan Kaplıcalarının kiraya verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8706) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Tokat Sigara Fabrikasının sigara paketleme makineleri ithalindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı som önergesi (7/8707) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, kredi desteği sağlanmasındaki şartlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı som önergesi (7/8708) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın, mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı som önergesi (7/8709) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, okul kitaplarında bazı şahsiyetlerin etnik kökeninin belirtilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/8710) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bazı unvanlarla ilgili yönetmelik çalışmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/8711) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü ve iki şube müdürünün görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/8712) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, iadesi istenen ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/8713) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Bursa Milletvekili İsmet Büyütataman'ın, okulların fiziki şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/8714) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, SSPE hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8715) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, Giresun Üniversitesinin bir Devlet Hastanesi ile protokol yapma talebine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8716) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8717) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, bir beldenin sağlık görevlisi eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8718) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Devlet Hastanesindeki göz doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8719) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'daki bazı hastane inşaatlarına ve başhekim atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8720) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009)

19 TBMM B: Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kene ısırması vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanmdan yazılı som önergesi (7/8721) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8722) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sağlık personelinin izinliyken döner sermayeden pay alamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8723) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Giresun Üniversitesine devredilen bir taşınmaza ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/8724) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te EBK kesimhanesi bulunmaması nedeniyle besicilerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8725) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/06/2009) Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, çilek üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8726) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, buğday fiyatına ve alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8727) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, bir maddenin kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8728) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlannın yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8729) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, baz istasyonlarının kuruluş standartlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/8730) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, baz istasyonlarının yer seçimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/8731) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Eskişehir-Erzurum hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/8732) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, engellilerin indirimli seyahatiyle ilgili düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/8733) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz'ın, uluslar arası taşımacılıktaki yeni bir uygulamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/8734) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, sağlık yardımındaki bir uygulamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan yazılı som önergesi (7/8735) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, yeni istihdam paketine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı sora önergesi (7/8736) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'ın diğer iller üzerinden Sınır Ticaret Merkezi uygulamasından yararlandın İmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı som önergesi (7/8737) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, terk edilen ve SHÇEK'e verilen çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı sora önergesi (7/8738) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009)

20 TBMM B: Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, TRT Türk'ün kumlum ve yayımının özel bir ajansa yaptırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı som önergesi (7/8739) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, Milli Kütüphaneye alınan kitap ve personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı som önergesi (7/8740) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Alman ailelerin yanına verilen Türk çocuklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/8741) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünde görevli bir müdür yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı som önergesi (7/8742) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2009) Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Dünya Su Fommuna katılan TBMM personeline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı som önergesi (7/8743) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, AB Uyum Komisyonunun bir yurt dışı programına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı som önergesi (7/8744) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir proje konusunda basına demeç veren daire başkanına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı som önergesi (7/8745) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/06/2009) İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, bir derginin dağıtımına izin verilmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı som önergesi (7/8746) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/06/2009) Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8747) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8748) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8749) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bazı holdinglere ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8750) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holding ve bazı şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8751) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Şeker Fabrikasının Değer Tespit Komisyonuna ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8752) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/06/2009) İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, üretici birliklerinin sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8753) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009) Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Suriye sınırındaki mayınlı arazide petrol rezervi olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8754) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Atatürk Üniversitesinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8755) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bolu'daki Aşçılık Meslek Yüksekokulunun fiziki sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/8756) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/06/2009)

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 41 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 64'üncü Birleşim (x) 4 Mart 2009 Çarşamba İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 338 II. - GELEN KÂĞITLAR 338 \l (x) Tutanak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 58 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 43'üncü Birleşim 5 Ocak 2010 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

78 inci Cilt Fihristi

78 inci Cilt Fihristi DÖNEM : 23 YASAMA YILI : 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 78 inci Cilt Fihristi 05.10.2010 tarihli 2 nci Birleşimden 12.10.2010 tarihli 5 inci Birleşim dahil 2010 TBMM Basımevi ANKARA 2 F

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CILT: 21 YASAMA YıLı: 2 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 109'uncu Birleşim 27 Mayıs 2008 Salı IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 581 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 8 3 III.-YOKLAMALAR

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILT: 3 TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI CİLT : 36. 34 5 üncü Birleşim 22 Aralık 2008 Pazartesi

DÖNEM: 23 YASAMA YILT: 3 TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI CİLT : 36. 34 5 üncü Birleşim 22 Aralık 2008 Pazartesi DÖNEM: 23 YASAMA YILT: 3 TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI CİLT : 36 34 5 üncü Birleşim 22 Aralık 2008 Pazartesi İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 7 II. - GELEN KÂĞITLAR 8 III. - YOKLAMALAR

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 96'ncı Birleşim 29 Nisan 2008 Sah

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 96'ncı Birleşim 29 Nisan 2008 Sah DÖNEM: 23 CİLT: 19 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 96'ncı Birleşim 29 Nisan 2008 Sah İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 394 II. - GELEN KÂĞITLAR 395 III. - YOKLAMALAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 23 CILT: 38 YASAMA YıLı: 3 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 49'uncu Birleşim 27 Ocak 2009 Sah IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 669 II. - GELEN KÂĞITLAR 671 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 88 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 46 ncı Birleşim 4 Ocak 2011 Salı (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 84'üncü Birleşim 1 Nisan 2008 Sah

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 84'üncü Birleşim 1 Nisan 2008 Sah DONEM: 23 CİLT: 17 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 84'üncü Birleşim 1 Nisan 2008 Sah İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 445 II. - GELEN KAĞITLAR 447 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 52'nci Birleşim 22 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 52'nci Birleşim 22 Ocak 2008 Salı DONEM: 23 CİLT: 12 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 52'nci Birleşim 22 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 16 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 78'inci Birleşim 18 Mart 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 546 II. - GELEN KAĞITLAR 547 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 22 nci Birleşim 23 Kasım 2005 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 207 II. - GELEN KÂĞITLAR 209 IIL- YOKLAMA

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

GÜNDEMİ DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 3 64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 3 MART 2009 SALI SAAT: KISIMLAR. Seçim

GÜNDEMİ DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 3 64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 3 MART 2009 SALI SAAT: KISIMLAR. Seçim TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 3 64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 3 MART 2009 SALI SAAT: 15.00 KISIMLAR B A Ş K A N L I Ğ I N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I Ö Z E L G Ü N D E M D

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 82 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 19 uncu Birleşim 23 Kasım 2010 Salı (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 22 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 116'ncı Birleşim 11 Haziran 2008 Çarşamba İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 47. 105'inci Birleşim. 16 Haziran 2009 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 47. 105'inci Birleşim. 16 Haziran 2009 Salı DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 47 105'inci Birleşim 16 Haziran 2009 Salı (Bu Tutanak Dergisi'nde aslına uygun olarak yazılmıştır.) yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 394) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 396)

TBMM (S. Sayısı: 396) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) Not:

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı