Siber Saldırılar ve Farkındalık Eğitimi için bir Öneri Cyber Attacks and a Proposal for Awareness Training

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siber Saldırılar ve Farkındalık Eğitimi için bir Öneri Cyber Attacks and a Proposal for Awareness Training"

Transkript

1 Siber Saldırılar ve Farkındalık Eğitimi için bir Öneri Cyber Attacks and a Proposal for Awareness Training Ahmet KÜÇÜK 1, İbrahim SOĞUKPINAR 2, 1 Bilgisayar Mühendisliği Trakya Üniversitesi 2 Bilgisayar Mühendisliği Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Özet Günümüzde siber saldırılar sürekli artmakta ve sanal ortamdaki varlıklarımızı tehlikeye atmaktadır. Siber saldırılara karşı ilk karşı önlem farkındalık oluşturma ve bilgilendirmedir. Bu konuda bireylerin kendi kendine kullanabilecekleri bir eğitim aracına ihtiyaç vardır. Çalışmada bu amaçla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca belirtilmiş olan teknik uzmanlık eksikliği üzerine, içerisinde eğitim ve analiz amaçlı siber saldırı araçları barındıran ve derinlemesine bilgi sağlayabilen bir uygulama geliştirilmiştir. Şu an için 9 ana bölüm ve 20 ana başlık altında siber saldırı araç ve yöntemlerine sahiptir ve ileriye yönelik olarak yeni saldırı araçları eklenebilmektedir. Geliştirilen uygulama siber saldırı araçlarını sıfıra yakın soyutlama ile çalıştırmakta ve çeşitli aşamalarda bir çok bilgi vermektedir. Ayrıca genç mühendislik öğrencilerini konuya çekme ve bilgili uzmanları paylaşıma teşvik etme gibi kritik faydalar da sağlamaktadır. Çıktı olarak güvenlik skoru, öğrenme yüzdesi gibi kazanımları hesaplayarak kişi ve kurumların eksiklerini belirlemeye yardımcı olmaktadır. Anahtar kelimeler: Siber güvenlik, saldırı araçları, farkındalık Abstract Nowadays the cyber attacks are continously increasing and endangers our presences in cyber world. Against to cyber attacks the first countermeasure is creating awareness and providing tangible information. There is a necessity to have an education tool for individuals. With this objective, in order to solve the technical expert deficiency that has pointed by BTK, an application is developed with education and analysis purposes in this paper that can provide thorough information and includes cyber attack tools. For now, in 9 main categories the application has 20 attacking tools & methods and new tools can be added for future improvements. The application gives many information in various steps and executes the cyber attack tools with zero abstraction. Additionally, there are critical benefits like taking the interest of young students to security area, and encouraging the sophisticated security masters to share their knowledge. As an output the application helps to determine the shortcomings of the individuals and commercials by providing security score and learning percentages. Keywords: Cyber Security, cyber attacking tools, awareness 1. Giriş Dünyamızdaki iletişim altyapısı günümüzde inanılmaz boyutlara gelmiştir. Kıtalararası kablo hatları ve yörüngemizdeki uydular düşünüldüğünde konu daha net olarak anlaşılabilmektedir. Buna bağlı olarak gelişmiş olan Siber Güvenlik Ortamına ise insan yaşamı aktarılmaktadır. İnternet bankacılığı, e-devletteki e-randevu sistemleri, çeşitli sınav giriş sistemleri aktif olarak kullandığımız ve tehdit altında olan siber ortamlardır ve bu sistemler kritik altyapılarımızın sağlam bir şekilde çalışması ile hizmet verebilmektedir. Fiziki ve bilgi teknolojileri tesisleri, şebekeler, hizmetler ve varlıklar gibi kritik altyapıların zarar görmesi veya yok olması, vatandaşların; sağlığına, emniyetine, güvenliğine ve ekonomik refahına, hükümetin; etkin ve verimli işleyişine ciddi olumsuz etki edecektir. Bu durumlar BTK'nın 'Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Siber Güvenlik'[1] sunumunda belirtilmiştir. Genel olarak Siber Saldırı Araçları : Virüsler, Kurtçuk (worm), Truva atı (trojan), Zombi ve Botnetler, Yemleme(pishing), İstem dışı elektronik-posta (spam), Hizmetin engellenmesi saldırıları (DoS, DDoS), Klavye izleme yazılımları (keylogger), Casus / köstebek yazılımları(spyware), Şebeke trafiğinin dinlenmesi (sniffing ve monitoring). Genel Siber Saldırı Amaçları : Bilgiye yönelik olarak; Yetkisiz erişim, değiştirilmesi, yok edilmesi, çalınması, ifşa edilmesi. Sisteme yönelik olarak; Yetkisiz erişim, çalışamaz hale getirme, hizmetin engellenmesi. Ülkemizde ise, üzerinde önemle durulması gereken bu konuda, saldırı hedefi olma ve saldırı kaynağı olma sıralamalarında ilklerde olmamıza rağmen ciddi bir adım atılmamıştır. Bu sebepten dolayı, bu çalışmada konunun köküne inilmiş ve çözümü bilgisayar bilimcilerine düşen temel sorunun teknik uzmanlık eksikliği olduğu görülmüştür. Proje dahilinde teknik uzmanlık eksikliği sorununun somut hale getirilmesi adına, ülkemizdeki birçok güvenlik uzmanı ile görüşmelerde bulunulmuştur. Bunun sonucunda ise siber saldırı araçları hakkında direkt olarak teknik bilgi vererek

2 fayda sağlayacak bir eğitim uygulaması ihtiyacı tespit edilmiştir. Uygulama tespit edilmiş olan bilgi ihtiyacının bir sonucu olarak siber saldırı araçlarını direk olarak barındırmaktadır. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu araçlar tamamen eğitim amaçlı olarak kodlanmıştır ve yasadışı bir amaç ile kullanılamaz. Uygulama, kendi içerisinde bu araçların kaynak kodlarını barındırdığı, açıkça araçların teknik detayını gösterdiği ve öğrettiği için, ayrıca yazılımcılar için de saldırı araçlarının kaynak kodlarını tamamıyla açtığı için oldukça sakıncalıdır[2]. Bu sebepten dolayı, uygulama ile teste girecek kişilere öğrendikleri bilgileri paylaşmamaları, herhangi bir kişiye öğretmemeleri, ve test ortamı dışında bu bilgileri yasalarımıza aykırı bir şekilde kullanmayacak olmaları konularını içeren bir yazılı belge imzalatılmalıdır. Yazılmış olan saldırı kodları tamamıyla konuyu bir saldırganın bakış açısından, güvenlik uzmanı olan veya olacak kişilere gösterebilmek amacı taşımaktadır. Siber saldırı araçlarının yazımında, bu araçların kendi kendilerini hata ayıklama halinde çalıştırabilmeleri konusuna büyük önem verilmiştir. Aracın çalışma anı için sıfıra yakın bir soyutlama hedeflenmiştir, yani saldırı aracının tüm çalışma prensip ve yöntemleri, kendisi tarafından kullanıcıya canlı olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla araç üzerine eğitim alan kişi aşama aşama tüm işleyişi görebilmektedir. İyi amaçlı kişi yetiştirilmesi ve insanların bilinçlendirilmesi kadar, kötü amaçlı insanların da eline geçebilmesi sebebiyle tehlike arz ettiği gibi görünen bu uygulamanın geliştirilme sebebi, gerçekte siber saldırılar yapan saldırgan kişilerin yer altı dünyasından yasadışı yollar ile her türlü bilgiye ulaşabilmeleri, rahatça bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve saldırılarını başarıyla gerçekleştirebilmeleri, fakat diğer yandan savunma konumunda bulunan iyi niyetli güvenlik uzmanlarının veya adaylarının yer altı dünyasına giremeyişleri ve saldırı araçlarının ve bilgilerinin yasadışı olması sebebiyle kullanışlı teknik bilgiye erişme zorluğu çekmeleridir. Bu uygulama ile günümüzde yakın bir zamanda sorun yaşatmış olan uygulamalara değinilmiştir. Bu uygulamaların kaynak kodları yeniden yazılarak açılmış ve beyaz şapkalı insanların bilgi kazanması için hizmete sunulmuştur. Tüm bu durumların sonucu olarak bu çalışmada farklı bir yaklaşıma sahip bir güvenlik uygulaması geliştirilmiştir. Ana uygulama içerisinde hemen hemen tüm siber saldırı araç ve yöntemlerinden örnek alt uygulamalar vardır. Genel olarak ana sınıflandırma Siber Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan 9 siber saldırı alanında yapılmıştır ve altlarında bir veya birden fazla siber saldırı aracı bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında tüm bu saldırı araçları temel anlamda kodlanmış ve eğitime hazır hale getirilmiştir[3]. Uygulamada aynı zamanda kullanıcının siber saldırılar konusundaki bilgi ve farkındalığının belirlenmesi için testler uygulanabilmektedir. Böylece yazılımın kullanıcıya sağladığı fayda ölçülebilmektedir. Makalenin sonraki bölümlerinin düzeni aşağıdaki gibidir. Bölüm 2 de temel bilgi ve ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Bölüm 3'te geliştirilen yazılımın tasarımı açıklanmıştır. Bölüm 4 de yazılımdan elde edilen deneysel sonuçlar verilmiştir. Son bölüm, sonuç ve önerilerdir. 2. Temel Bilgi ve İlgili Çalışmalar Saldırı araçlarının soyutlanmış bir şekilde yüzeysel olarak nasıl çalıştıkları bilinmesine rağmen teknik anlamda nasıl geliştirildikleri, geliştiricinin hayal gücüne, ihtiyacına ve yazılım bilgisine bağlı olarak değiştiğinden dolayı ve saldırı aracı yazılması yasal olmadığından dolayı konu üzerinde net dökümanlar bulunmamakta ve büyük ölçüde tecrübeye ve hedefteki sistemin işleyişini bilmeye dayanmaktadır[4]. Bunun dışında siber saldırı araçlarının aktif hale geçirilmesinde sosyal mühendislik tekniklerinden, insanın zafiyetlerinden[5] büyük ölçüde faydalanılmaktadır, bu anlamda farkındalık ve bilgi sahibi olma çok önemlidir. Zarar potansiyeline halen sahip olan ve bu çalışmada yazılarak kullanılmış siber saldırı araçları aşağıda özetlenmiştir. 1- Virüsler 1- Tarayıcıların ana sayfalarını değiştiren virüs, 2- Klasör şifreleyen virüs, 3- Skype'da kullanıcı yerine kişilerle konuşan virüs 2- Solucanlar 1- USB sürücülere ve fiziksel harddisk sürücülerine kendini kopyalayarak bulaşan solucan, 2- MSN yazılımı üzerinden kendini rar arşivine koyarak karşı tarafa yollayan solucan. 3- Trojan 1- Bilgisayarın kamerası üzerinden gizlice görüntü kaydı yapma, 2- Mikrofon aracılığı ile ortamı dinleme, 3- Bilgisayarın ekran görüntülerini kaydederek takip etme, 4- Klavye girişlerini kayıt altına alma, 5- Fare hareketlerini ve tıklamalarını kaydederek ekran klavyesine karşı şifreleri çalma. 4- Zombi ve Botnetler 1- Http Flood attack yapan botnet uygulaması, 2- IP Spoofing ile TCP/IP paketler gönderen zombi uygulaması. 5- Yemleme saldırıları 1- Sahte site ile yapılan yemleme saldırısı, 2- Sahte e-posta yollayarak yemleme saldırısı, 3- Https kullanmadan yapılan yemleme saldırısı. 6- Spam 1- Spam e-posta atan uygulama, 7- Spyware 1- MSN'deki kişi listesine yazı yazan casus yazılım, 2- Bilgisayara kayıtlı şifreleri çalan casus uygulama 8- Keylogger 1- Klavye logları tutan keylogger uygulaması, 9- Sniffer 1- MSN Messenger üzerindeki konuşmaları koklayan sniffer uygulaması. Başlangıçta kurumsal olarak veya bireysel olarak uygulamaya giriş yapılabilmektedir. Bireysel giriş şahsi olup eğer giriş kurumsal olarak yapılmış ise kurum çalışanlarının analiz sonuçları birbirleriyle ilişkilendirilerek faydalı sonuçlar üretilebilmektedir. Belirtilmiş olan tüm bu uygulamalarda her seviyeden insanların bilgi kazanabilmesi amaçlanmıştır. Yani bir kurumda çalışan sekreter, birinci sınıfta elektronik mühendisliğine başlamış bir öğrenci veya daha önce güvenlik üzerine çalışmalarda bulunmuş teknik bilgisi yüksek olan kişiler, uygun bir şekilde uygulamadan faydalanabilmektedir.

3 Bu noktaya girişte yapılan, kişinin yazılımcı olup olmadığı sorusu basitçe yardımcı olmaktadır. Yalnızca, yazılımcı olunması durumunda kaynak kodlar açıldığı için daha önce belirtilmiş olan bilgileri kötüye kullanmama hakkındaki belgeye önem verilmelidir. Uygulama çıktı olarak, kullanıcıdan alınmış girdilere göre öğrenme yüzdesi, güvenlik skoru gibi değerler hesaplamakta ve kullanıcıya sunmaktadır. Sonuç alabilmek için tüm saldırı araçlarının sınanmış olması gerekmemektedir, tercihe göre seçilmiş olan araçlar üzerine yapılan gösterim ve bilgilendirme aşamalarının ardından, sadece girilmiş olan konunun bitirilmesi yeterlidir. 3. Siber Saldırı Farkındalık Eğitimi Yazılımı 3.1. Yazılım Tasarımı Ana uygulama platform bağımsızlığı amacıyla JAVA'da yazılmış olup veritabanı olarak Access kullanılmıştır. Alt uygulamalarda ise windows işletim sistemi API'lerinin kontrolü üzerine sahip oldukları geniş kaynaklar ve konu üzerinde esnek kullanımları dolayısıyla Delphi, Visual Basic, Perl ve C ile Flat Assembler ve PHP kullanılmıştır. Bilgi sahibi etme anlamında bakıldığında daha önce, OPSWAT tarafından geliştirilmiş Security Score [6] uygulaması incelenebilir. Bu uygulama, windows işletim sistemleri üzerinde güncellik durumları, anti-virüs yüklü olup olmaması gibi durumlara bakarak bir güvenlik puanı üretmektedir. Bu uygulama kullanıcıdan herhangi bir girdi almayıp tamamen bilgisayarın o an ki durumuna göre bir rapor üretmektedir. Kullanıcıya kendi sisteminin güvenlik durumu hakkında bilgi vermektedir. Secunia şirketinin geliştirmiş olduğu Personal - Online Software Inspector [7] yazılımları windows işletim sistemine yüklü olan 3. taraf uygulamaları(windows'a ait olmayan) tarayarak güncel olmayanları tespit etmekte ve bu noktalardan PC'ye gelebilecek saldırıları, muhtemel açıkları öngörmektedir. Şekil 3.1 : UML use-case diyagramları. Bir uzman adayının uygulama içerisinde yapabileceklerini gösteren kullanım durumları şekil 3.1'de belirtilmiştir. Resim 2.1: Tanınmazlık-Dil seviyesi ilişkisi(uech theorem[8]) Siber saldırı araçlarının gelişiminde saldırganlar tarafından dikkat edilen ve edilmesi şart olan önemli bir husus saldırı aracının saldırı zamanında bilinen güvenlik mekanizmaları tarafından tanınamayacak olmasıdır. Bu noktada saldırganın her zaman avantajlı olduğu görülmektedir, çünkü saldırgan bilinen savunma mekanizmalarına erişebilir/sahip olabilir ve kendi sistemini/aracını bunlara karşı dirençli hale getirebilir ve saldırı zamanında veya bir sıfırıncı gün saldırısında kullanması durumunda saldırısını başarıyla gerçekleştirebilir. Savunma tarafında bu iş, saldırganın elinde ne olduğu bilinmediği için oldukça zordur. Bu yüzden uygulamalarımızın gelişiminde tanınmazlık konusundaki gereklilik göz önüne alınarak Resim 2.1'de görülen ilişkiden doğan kural benimsenmiştir. Şekil 3.2: Veri akış diyagramları Ana uygulamanın veri akışı şekil 3.2'de belirtilmiştir ve buradan genel işleyiş mekanizması görülmektedir. Uygulamanın işleyişinde sırasıyla, ana bir alan seçimi, bu alan içerisinden istenilen bir siber saldırı aracı konusu seçimi, saldırı aracının çalıştırılması ve izlenip kullanılması, teknik bilgi gösterimi, yazılımcı ise ek olarak kaynak kod gösterimi, verilen cevapların ardından ortaya bir soru veya sorun atılması ve bunun çözümü şeklinde olmaktadır. Kullanıcı tüm saldırı araçlarını bitirmeden de ihtiyaç duyduğu herhangi bir aralıkta sonuçlarını hesaplatabilmektedir.

4 3.2. Kullanıcı Arayüzleri ve Fonksiyonlar Uygulamanın amacı her seviyeden kişiye bilgi sağlamak olduğundan işlemler çeşitli aşamalarda gerçekleştirilmiştir. Resim 3.3: Ana Panel görünümü 9 ana bölüm Genel Bilgi Paneli : Bölümün ve ardından içerisindeki ana başlığın seçimi ile öncelikle seçilmiş olan ana başlık yani istenen siber saldırı aracı hakkında genel bilgi verilmektedir. Bu bilgi sadece konunun ne olduğunu kısaca özetleyip herhangi bir detaya veya teknik bilgiye girmemektedir Saldırı Paneli : Bu panelde bir önceki panelde seçilmiş olan siber saldırı aracı doğrudan kullanıcının bilgisayarında çalıştırılmaktadır. Saldırı araçları güvenli bir şekilde kodlandığından herhangi bir zararlı yazılım niteliğinde değildir ve bilgisayarlarda kalıcı bir etki bırakmaz. Yaklaşık 60 saniye boyunca çalışarak canlı sunum yapan siber saldırı araçlarının sahip olduğu en kritik özellik ise kendi kendilerini debug ederek kullanan kişiye canlı bilgi sunmasıdır. Yani uygulama o anda verilen görevi gerçekleştirirken çağırdığı Windows API'lerini vb. bilgileri tek tek o anda debug penceresinde sunar Teknik Bilgi Paneli : Kullanıcının yazılımcı olup olmamasına bağlı olarak birbirinden işlevsel olarak herhangi bir fark bulunmayan iki türlü 'Teknik Bilgi Paneli' hazırlanmıştır. Eğer kullanıcı yazılımcı veya Siber güvenlik üzerine bilgi sahibi değil ise bir önceki panelde çalışmış olan uygulama hakkında sadece teknik bilgi sağlanmaktadır. Bu bilgi detaylı olup okunması gerekmektedir. Ardından kullanıcıya biraz önce canlı olarak görme fırsatı yakaladığı saldırı aracının teknik detaylarını anlayıp anlamadığı sorulmaktadır. Bu bilgiler analiz için gereklidir ve kullanıcıların dürüst oldukları varsayılmıştır. Verilebilecek cevaplar Anladım, Önceden Biliyordum (Zaten bilgi sahip imiş) veya Bu adımı atlamak istiyorum (Anlamadım) şeklindedir. Eğer kullanıcı yazılımcı veya teknik uzman(veya adayı) ise teknik bilgi alanının altında 'Kod Görme' alanı açılmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi kullanıcının yazılımcı olup olmadığı kendisine en başta sorulmaktadır. Bu Kod Görme kısmı yüksek derecede teknik bilgi içerip konu üzerinde tüm teknik detayları anladığı halde kafasına bu teknik bilgilerin gerçek bir uygulama içerisinde nasıl şekilleneceği sorusuna yönelik koyulmuş olup kaynak kodlar titizlikle yazılmıştır. Yazılan kodlar genel olarak Delphi dili kullanılarak yazılmıştır ancak uygulama genişletilebilir olduğundan bu alanda herhangi bir dilden kaynak kod görmek mümkündür. Aynı teknik detay alanında olduğu gibi burada da Anladım, Önceden Biliyordum ve Bu adımı atlamak istiyorum seçenekleri yer almaktadır Önlem Paneli Bu panelde kullanıcıya bir önceki panellerde öğrendiği bilgileri kullanarak cevaplaması gereken veya çözmesi gereken bir problem/sorun verilmektedir. Sonucunda 5 seçenek içerisinden kullanıcının doğru cevap vermesi beklenmektedir, yanlış cevap halinde ise doğru cevap söylenmektedir. Önemli olarak arkaplanda, verilen doğru veya yanlış cevaplar ana uygulamanın analiz kısmında daha önce toplanmış olan veriler ile işlenerek sonuç üretilmektedir. Bu panelin ardından ana panele geri dönülmekte ve tümü bitirilene dek yeni kategorilerden yeni ana başlıklar seçilerek çözümüne gidilmektedir. İstenildiğinde ana panelde bulunan sonuç paneline geçilebilmekte ve şu ana dek yapılmış olan işlemlerin analiz sonuçlarına ulaşılabilmektedir Sonuçlar Paneli : Analiz paneli de denebilecek olan bu panelde yapılmış olan işlemlerin sonuçlarında elde edilen çıkarımlar kullanıcıya sunulmaktadır. Burada ana değişkenler olarak Güvenlik Skoru, Teknik Detay ve Yazılım hakkında Öğrenme yüzdeleri gibi değerler üretilmektedir. Yapılabilecek çıkarımlar arasında kullanıcının konuyu biliyordum deyip sorulan soruyu yanlış cevaplaması gibi durumlar mevcuttur, yani sonuç olarak bir kullanıcı konuları %10 oranında bildiğini sanmakta ancak gerçekte bilmiyormuş, farkında değilmiş şeklinde bir sonuç üretilebilir. Tüm bunların yanında kullanıcılara eksik oldukları alanlarda hangi kaynaklardan veya hangi kurumlardan eğitim alabilecekleriyle ilgili bilgi verilebilmektedir. Buradaki analizde Tablo 3.1 kullanılmıştır. Tablo 3.1 : Sonuç analizleri için puan tablosu Teknik Detay Kaynak Kod Önlem D/Y Güvenlik Skoru Teknik Bil. Öğr. Yazılım Öğrenme 1 0 D Y D Y D Y D Y D Y D Y

5 4. Deneysel Sonuçlar ve Yorumlar Çıktı olarak bireysel ve kurumsal olmak üzere iki farklı deneysel sonuç çalışması yapılmıştır. Bireysel olarak bir yazılımcının ve kurumsal olarak ise 10 kişilik, 5'i yazılımcı, 5'i yazılımcı olmayan kişilerin tüm siber saldırı araçlarını sistemin işleyişi içerisinde kullanmaları sağlanmıştır. Buradan toplanan sonuçlar incelenmiş ve verilerin analizleri yapılmıştır Bireysel Sonuçlar Siber saldırı araçları üzerine bu eğitim çalışmasına giren kişiler analiz sonuçları ile durumlarını görebilmektedirler. Tablo 4.2 : Yazılımcı olan 5 kişinin sonuç ortalaması Güvenlik Skoru : 24/41 Öğrenme Skoru : 28/35 Kod bilgisi Skoru : 38/52 Yeni bilgi Öğrenme oranı : 56% Yazılımsal anlamda yeni bilgi edinme oranı : 38% Sistemi tamamlayan 5 yazılımcının çıktıları ortalama olarak alınmıştır ve sonuçlar tablo 4.2'de gösterilmiştir. Tablo 4.3 : Normal 5 kullanıcının sonuç ortalaması Güvenlik Skoru : 27/45 Öğrenme Skoru : 28/33 Yeni bilgi Öğrenme oranı : 84% Diğer 5 normal kullanıcı için ise elde edilen sonuçların ortalaması alınarak Tablo 4.3'te belirtilmiştir. Resim 4.1 : Bireysel bir sonucun Sonuçlar Paneli görünümü. Tablo 4.1 : Bireysel yazılımcı için örnek sonuçlar Güvenlik Skoru : 79/89 Öğrenme Skoru : 70 Kod bilgisi Skoru : 53 Yeni bilgi Öğrenme oranınız : 70% Yazılımsal anlamda yeni bilgi edinme oranınız : 53% Uygulama içerisindeki tüm saldırı araçlarını bütünüyle tamamlamış yazılımcı bir bireyin test sonuçları resim 4.1'de ve tablo 4.1'de görülmektedir. Burada kişinin kullandığı her bir saldırı aracı için teknik detaya, yazılımın kaynak koduna ve ortaya atılan soruna verdiği cevaplar kullanılarak bunlardan bir rapor elde edilmiştir. Bu raporda kişi tek tek hangi aşamada neler yaptığını görebilmekte ve eksiklerini net olarak görebilmektedir. Ayrıca hesaplanmış olan güvenlik skoru, öğrenme yüzdeleri gibi bilgilerde kullanıcının kendi seviyesini görmesine yardımcı olmaktadır. Bu durumda kişi ister eğitime tekrar katılarak eksiği olduğu araçları+3 detaylı olarak inceleme fırsatı bulabilmektedir Kurumsal Sonuçlar Kurumsal anlamda yapılan çalışmada 'Cigicigi Online' adlı güvenlik topluluğunun normal üyelerinden 10 kişilik bir ekip üzerinden bilgiler toplanmıştır. Bu ekibin 5'i mühendislik veya programcılık bölümlerinde okumuş yazılım bilgisi olan kişilerden, diğer 5'i ise daha önce yazılım bilgisi olmayan kişilerden oluşturulmuş ve geliştirilmiş olan uygulama üzerinde yazılımcı modunda kaynak kod desteğiyle ve normal kullanımda kaynak kodlar gösterilmeden veri toplanmıştır Kurumsal Anlamda Yorumlar Kurumsal anlamda gerekli veriler elde edildikten sonra rapor sonuçlarının tek tek saldırı araçlarının sonuçlarının bulunduğu, resim 4.1'de sol tarafta örnek olarak görülen ayrıntılı dökümünde incelemeler yapıldığında, oluşturulmuş olan bu ekibin dolayısıyla da kurumun en başarısız olduğu 3 ana başlık sırasıyla; -Yemleme(phishing) Saldırıları, -Klavye loglayıcı(keylogger) yazılımları, -Koklayıcı(sniffer) yazılımlar olduğu belirlenmiştir. Dolayısı ile bu kuruma karşı, farkındalık ve eğitim çalışması öncesinde yapılacak bir saldırı durumunda yemleme yönteminin kullanılması ile başarı oranının yüksek olacağı görülmektedir. Ayrıca sistem şifrelerine yönelik keyloggerlar ile bir saldırıya veya bu kurumun kullandığı ağ üzerinde yapılacak dinleme/koklama saldırılarına karşı bilginin ve bilincin çok az olduğu görülmektedir. Her şeye rağmen kurum içerisindeki kişilerin bireysel olarak sonuçları göz önünde bulundurulduğunda yemleme ve koklayıcı yazılımlara karşı ekip içerisinde yazılımcı kişilerden birer kişinin yüksek sonuçlar aldığı görülmüştür. Bunun anlamı, ekip içerisinde konular üzerine bilgili kişiler olduğu halde diğer kişilerin eksiği kurumun zafiyeti durumuna gelmektedir. Ancak belirlenen kişilerin kurum içinde bilgilendirme çalışması yapması mümkündür ve böylece kurum kendi güvenlik eksik ve zafiyetlerini yine kendi içerisindeki bilgili kişilerin tespiti ile dışarıdan ek bir eğitime muhtaç olmadan giderme olanağı bulmaktadır. Belirlenmiş olan üç eksik konunun haricinde diğer konular üzerinde de çalışmalar yapılmalı ve önlemler alınmalıdır, çünkü siber dünyada sistemdeki veya kurumdaki tek bir açıklık, halkadaki tek bir zayıflık büyük zararlar doğmasına neden olabilmektedir.

6 5. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar Çalışmamız sonucunda siber saldırılar ve siber güvenlik farkındalığı eğitimi üzerine önemli bir başlangıç noktası oluşturulmuştur. Yazılmış olan siber saldırı araçları gerçek anlamda yakın geçmişte zararlara sebep olmuş ve sorunlar yaratmaya devam eden yazılımlardır. Ortaya çıkarılan uygulama ile geleceğe yönelik önemli eklemelerin yapılabileceği toplu bir kaynak merkezi oluşturulmuştur. Resim 5.1: Skype'da kullanıcı yerine konuşan virüsün çalışma anından görünüm Saldırı araçlarının çalışma anında sıfıra yakın soyutlama yapılması avantajı ile geliştirilmiş olan ana uygulama kullanılarak yapılacak eğitim ve analizler ile kurumların ve bireylerin bilgi düzeylerinde ve farkındalık seviyelerinde önemli artışlar sağlanabilmektedir. Sonuç olarak elde ettiğimiz saldırı araçlarında gelinen durum, Resim 5.1'de virüsler içerisinden skype üzerinde istem dışı olarak yazılar yazan bir uygulamanın çalışma ve debug anı ile gösterilmiştir. 6. Kaynaklar [1] Ünver M., "National and International Dimensions of Cyber Security", Security Academy, 4,5,7,12,24,25,34,49, Aralık uik_btk_munver.pdf [2] Kim-K. R. Choo, The cyber threat landscape: Challenges and future research directions, Computers & Security, (30) 2011, s [3] Dale C. Rowe, Barry M. Lunt, Joseph J. Ekstrom, The Role of Cyber-Security in Information Technology Education, SIGITE 11, October 20 22, 2011, West Point, New York, USA.s [4] Rick A. Jones, Barry Horowitz, System-Aware Cyber Security, 2011 Eighth International Conference on Information Technology: New Generations, s [5] Simson L. Garfinkel, The Cybersecurity Risk, Communications of the ACM, June 2012, vol. 55,no. 6 s [6] OPSWAT Team, "Security Score", OPSWAT, 04 Şubat 2013, [7] Secunia, Personal - Online Software Inspector, Seunia, 26 Ocak 2011, anning/personal/ [8] Kucuk. A., Shortcomings of Anti-virus Signatures, Network Security, ETH Zurich, 11, 13 Aralık ity/hs11 Deneysel sonuçların artırılması ve çeşitlendirilmesi yönünde ileriye yönelik olarak bir şirket ile bir üniversitenin siber güvenlik üzerine ne seviyede oldukları kıyaslanabilir. Ayrıca bir üniversitenin kendi içerisindeki eğitimin siber güvenlik üzerine ne derece faydalı olduğunun anlaşılabilmesi için ilk ve son sınıflar şeklinde veya her sınıfa bu testler yapılarak sonuçları kıyaslanabilir. Bu çalışmalar devlet sektörü ve özel sektörün siber saldırılara karşı ne derece temkinli ve bilgili olduklarını belirlemek yönünde de yapılabilir Teşekkürler Geliştirme aşamasında çeşitli zamanlarda çalışmamıza destek veren siber güvenlik ve yazılım anlamında bilgili; Ersan Yakıt, Şivan Can Suvari, Ozan Karaca, Kürşat Keskin ve Ozan Uçar'a teşekkürü borç biliriz. Ayrıca kurumsal anlamda veri toplamamızda destek veren Cigicigi Online ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI

ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI 744 ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ GÜVENLİĞİ 1.1. GİRİŞ Bireylerin ve toplumların yaşamlarını devam ettirmek ve refah seviyelerini yükseltmek açısından temel bir ihtiyaç

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 s. 71-81, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 2 pp. 71-81, 2010 Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi ve Alınabilecek Tedbirler

Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi ve Alınabilecek Tedbirler Siber Güvenliğin Milli Açısından Önemi ve Alınabilecek Tedbirler Significance of Cyber Security for National Security: A Study Concerning the Necessary Measures Mehmet Nesip ÖĞÜN * ve Adem KAYA ** Öz Teknoloji

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi Ersun BAYRAKTAROĞLU İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER

BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER M. Emin ULAŞANOĞLU Ramazan YILMAZ M. Alper TEKİN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ağustos 2010, ANKARA Bu çalışmada yer alan görüşler yazarlarına aittir, Bilgi

Detaylı

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI İlk yayınlanma: 01.10.2013 R2: 05.01.2014 R3: 24.03.2014 R4: 15.04.2014 R5: 02.05.2014 R6: 16.05.2014 R7: 28.05.2014 Bu dokümana

Detaylı

BİLGİ FARKINDALIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Merve Arıtürk Yazılım Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL

BİLGİ FARKINDALIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Merve Arıtürk Yazılım Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL BİLGİ FARKINDALIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Merve Arıtürk Yazılım Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki bireylerin etik internet kullanımı

Detaylı

SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ

SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mithat YILDIZ Denizcilik Uzman Yardımcısı BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Danışman Alper SINAV

Detaylı

ŞİRKET YEREL ALAN AĞLARININ İNTERNET BAĞLANTILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI PROBLEMİNİN KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ 1.

ŞİRKET YEREL ALAN AĞLARININ İNTERNET BAĞLANTILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI PROBLEMİNİN KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ 1. Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 2 Sayfa: (14-32) Makale ŞİRKET YEREL ALAN AĞLARININ İNTERNET BAĞLANTILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI PROBLEMİNİN KISITLAR TEORİSİ * İletişim yazarı YAKLAŞIMIYLA

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği alanındaki teknolojik gelişmeler

Bilgisayar Mühendisliği alanındaki teknolojik gelişmeler BİR KURULUŞUN BİLGİ SİSTEMİ GÜVENLİĞİ İÇİN BİR YAKLAŞIM Hakan TAN Bilgisayar Mühendisi hakan.tan@barikat.com.tr Ziya AKTAŞ Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı zaktas@baskent.edu.tr

Detaylı

Hack Teknikleri. Ahmet BERKAY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü aberkay@bilmuh.gyte.edu.tr

Hack Teknikleri. Ahmet BERKAY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü aberkay@bilmuh.gyte.edu.tr Hack Teknikleri Ahmet BERKAY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü aberkay@bilmuh.gyte.edu.tr 1. Giriş Hazırlanan bu çalışma sonucunda, özellikle internet kavramının gelişmesi ve yaygınlaşması sonucunda ortaya

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN YAYIN NO: 2007-56 İstanbul, 2007 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI

SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI Siber Suçlar ve Türkiye nin Siber Güvenlik Politikaları 135 SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI Cyber Crimes and Turkey s Cyber Security Policies Yrd. Doç. Dr. Hakan HEKİM * Doç. Dr.

Detaylı

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Perceptions of Distance Education Experts Regarding the Use of MOOCs Eren Kesim Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi

e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XV e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi Mayıs 2013 TBD Kamu-BİB e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi

Detaylı

Muhittin Şahin Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7274 tarik.kisla@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey

Muhittin Şahin Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7274 tarik.kisla@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1C0110 Tarık Kışla Fırat Sarsar Yüksel Deniz Arıkan EDUCATION SCIENCES Emrah Meşhur Received: May 2009

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

HOŞGELDİN 2013 VE TEHDİTLERİ VERİTABANINIZ GÜVENDE Mİ? SED (SELF ENCRYPTING DISCS): KENDİNDEN ŞİFRELEMELİ DİSKLER UNDERGROUND FIREEYE: GELİŞMİŞ SİBER

HOŞGELDİN 2013 VE TEHDİTLERİ VERİTABANINIZ GÜVENDE Mİ? SED (SELF ENCRYPTING DISCS): KENDİNDEN ŞİFRELEMELİ DİSKLER UNDERGROUND FIREEYE: GELİŞMİŞ SİBER 2013 HOŞGELDİN 2013 VE TEHDİTLERİ VERİTABANINIZ GÜVENDE Mİ? SED (SELF ENCRYPTING DISCS): KENDİNDEN ŞİFRELEMELİ DİSKLER UNDERGROUND FIREEYE: GELİŞMİŞ SİBER ATAKLARA EN İYİ CEVAP CYBEROAM UTM NEXT GENERATION

Detaylı

Bilgisayar Güvenliğini Tehdit Eden Virüsler ve Antivirüs Yazılımları

Bilgisayar Güvenliğini Tehdit Eden Virüsler ve Antivirüs Yazılımları Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Bilgisayar Güvenliğini Tehdit Eden Virüsler ve Antivirüs Yazılımları Bilecik Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ INTERNET GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Tolga USLU

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ INTERNET GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Tolga USLU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ INTERNET GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga USLU Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Internet Güvenliği ve Risk Yönetimi

Detaylı