Kuvvet ve Kuvvet Diyagramları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuvvet ve Kuvvet Diyagramları"

Transkript

1 uvvet ve uvvet Diyagramları Cisimlere etki eden kuvvetler Bir cisme bir kuvvetin nasıl etki ettiğini tartışalım. Ağırlığın tanımını yapalım ve farklı örnekler için bu kuvveti inceleyelim. Şek l I Şek l II Uzay boşluğunda bulunan yüksüz ve kütleli cisimlere etki eden kuvvetleri tartışalım. M M Şek l III Şek l IV Uyarı! Etkileşim halinde olan tüm cisimler birbirine kuvvet uygular. Bu kuvvetler daima etki-tepki çifti halinde bulunurlar. Bir ipin bir cisme nasıl kuvvet uyguladığını inceleyelim. T p Şekildeki örnekte cisimlerin birbirine uyguladıkları kuvvetleri tartışalım. M avram yanılgısı İp gerilmesi bir kuvvet değildir. Vektörel bir büyüklük olmayan ip gerilmesinin yönünden bahsedemeyiz. aydalı bilgi Birbirine temas eden sürtünmeli yüzeylerde hangi kuvvetlerin olabileceğini örnekler üzerinden inceleyelim. Temas eden iki cisim birbirine kuvvet uyguluyor olabilir. Eğer temas yoksa iki cisim arasında kütle çekim ve elektromanyetik kuvvetler dışında bir kuvvet olamaz. Mekanik problemleri için zayıf ve güçlü nükleer kuvvetler ihmal edilir. Şek l I Şek l II 1

2 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları aydalı bilgi Temas eden iki cisim, temastan kaynaklı birbirine sadece normal kuvvet ve sürtünme kuvveti uygulayabilir. Normal kuvvet ve sürtünme kuvveti elektromanyetik etkileşiminin bir sonucudur. 2. ve cisimleri yatay zemin üzerinde şekildeki gibi dengededir. I. cisminin ağırlığı cismine etki etmektedir. Yüzeylerin birbirine uyguladığı normal kuvveti, örneklerle biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. II. ve cisimlerinin ağırlığı zemine etki etmektedir. cismi cismine aşağı yönlü bir kuvvet uygulamaktadır. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III Şek l I Şek l II Şek l III Şek l IV Uyarı! Bir yüzeyin bir cisme uyguladığı kuvvet, sürtünme ve normal kuvvetin bileşkesidir. Etki-tepki prensibi gereği cisim de yüzeye aynı büyüklükte bir kuvvet uygular. Sıra sende 3. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sistemde, ve M cisimleri ipler yardımıyla dengededir. 1. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sistem dengededir. M, ve M cisimlerine ayrı ayrı etki eden farklı kuvvetlerin sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Buna göre; I. cisminin ağırlığı, II. cisminin ağırlığı, zeminin normal kuvveti kuvvetlerinden hangileri cismine etki etmektedir? M A) B) C) D) E) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 2

3 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 4. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sistemde, ve M cisimleri dengededir. M, ve M cisimlerine ayrı ayrı etki eden farklı kuvvetlerin sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? M A) B) C) D) E) Uzay boşluğunda bulunan, kütleleri önemsiz ve yüklü, ve M cisimleri şekildeki gibi gösterilmiştir. + + M, ve M cisimlerine ayrı ayrı etki eden farklı kuvvetlerin sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? M A) B) C) D) E) I, II ve III numaralı iplerle kurulan sistemde cismi şekildeki gibi dengededir. II I III numaralandırılmış iplerden hangileri cismine bir kuvvet uygular? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 8. Uzay boşluğunda bulunan, yüklü ve kütleli, ve M cisimleri şekildeki gibi gösterilmiştir Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sistemde ve cisimleri dengededir. + M ve cisimlerine ayrı ayrı etki eden farklı kuvvetlerin sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 2 2 B) 2 3 C) 3 3 D) 3 4 E) 4 4, ve M cisimlerine ayrı ayrı etki eden farklı kuvvetlerin sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? M A) B) C) D) E)

4 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 9. Yatay zemindeki sürtünmesiz sistemde M cismi şekildeki gibi çekilmektedir. 11. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sistem dengededir. p p M, ve M cisimlerine ayrı ayrı etki eden farklı kuvvetlerin sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? M M A) B) C) D) E) I. cisminin ağırlığı, cisminin ağırlığını azaltır. II. cismi cismine yukarı yönlü bir kuvvet uygular. cismi M cismine aşağı yönlü bir kuvvet uygular. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Etki-tepki kuvvet çiftleri Her kuvvetin mutlaka etki-tepki çifti olarak var olması gerektiğini örnekler üzerinden tartışalım. Dünya Ay Şek l I Şek l II 10. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sistemde yüklü ve cisimleri dengededir. p p p Uyarı! ve cisimlerine ayrı ayrı etki eden farklı kuvvetlerin sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 2 2 B) 2 3 C) 3 3 D) 3 4 E) 4 4 Etki-tepki çiftlerinden biri "etki" diğeri "tepki" değildir. Aralarında bir neden-sonuç ilişkisi ya da öncelik sırası yoktur. Çiftlerden biri etki, diğeri tepkidir demek doğru değildir. Zeminde durmakta olan bir cisim üzerindeki kuvvetleri gösterelim ve bu örnek için etki-tepki kuvvetlerini tartışalım. 4

5 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları avram yanılgısı Günlük hayatta kullanılan "her etki bir tepki yaratır" gibi ifadeler kafa karışıklığına sebep olabilir. Etki-tepki prensibi neden-sonuç ilişkisiyle karıştırılmamalıdır. Etki-tepki kuvvetlerini, etkileşimin doğal bir sonucu olarak ifade etmek doğru olacaktır. Uyarı! Etki-tepki kuvvet çiftinde, birbirine eşit büyüklükte ve zıt yönde iki kuvvetten bahsederiz. Bu kuvvetler farklı cisimler üzerindedir. Aynı cisim üzerine, kesinlikle, etki-tepki çiftinin iki kuvveti birden etki edemez. 13. Şekildeki cisim büyüklüğünde bir kuvvetle çekildiğinde zeminde aynı büyüklükte bir sürtünme kuvveti oluşmaktadır. = S I. Cisme uygulanan kuvvet ile sürtünme kuvveti etki-tepki çiftidir. II. Zemine etki eden sürtünme kuvveti ile cisme etki eden sürtünme kuvveti etki-tepki çiftidir. Cisme uygulanan kuvvetin etki-tepki çifti yoktur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III Bakışlarla kaşık eğmenin etki-tepki prensibi açısından çelişkisini tartışalım. 14. Etki-tepki kuvvet çiftleriyle ilgili, I. Sabit hızla yatay şekilde ilerleyen bir uçağın ağırlığı ile havanın kaldırma kuvveti etki-tepki çiftidir. II. Suda yüzen bir geminin ağırlığı ile gemiye etki eden kaldırma kuvveti etki-tepki çiftidir. Hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu ortamda belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cismin ağırlığının etki-tepki çifti yoktur. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III Sıra sende 12. Zeminde durmakta olan bir cisme kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. m I. kuvveti cismin ağırlığını artırmaktadır. II. kuvveti artarsa cisme zemin tarafından uygulanan normal kuvveti artar. Zeminin cisme uyguladığı kuvvet ile kuvveti etki-tepki çiftidir. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 15. Etki-tepki kuvvet çiftleriyle ilgili, I. Demir dövülürken çekicin demir parçasına uyguladığı kuvvet, demir parçasının çekice uyguladığı kuvvetten büyüktür. II. Bir içecek kutusuna üstten vurduğumuzda içe göçmesinin sebebi etki-tepki çiftlerinin anlık olarak birbirine eşit olmamasıdır. Bir boksör rakibine yumruk attığında, temas noktasında rakibine etki eden kuvvet kendisine etki eden kuvvetten daha büyüktür. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III 5

6 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 16. Etki-tepki kuvvetleri, sıklıkla kavram yanılgısı yaşanılan bir konudur. Bu konuyla ilgili ifade edilen, Bir elmanın, içinde bulunan bütün moleküllerin birbirine kuvvet uygulamasına rağmen neden kendi kendine ivmelenmediğini tartışalım. I. Ben bir cismi duvara doğru itersem duvar da tepki olarak cismi ittirir. II. Masanın üzerinde duran bir kalemlik, etki-tepki kuvvetleri birbirini dengelediği için dengede kalır. Bir cismin ağırlığı olduğu için cisme sürtünme kuvveti etki eder. cümlelerinden hangileri kavram yanılgıları içermektedir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III Bir kamyon kasasında, kamyonu itmeye çalışan birisinin kamyonu neden ivmelendiremediğini tartışalım. 17. Şekilde Dünya ve Ay ın manyetik kutupları gösterilmiştir. S N Dünya N S Ay Ay ın manyetik alanının Dünya ya kıyasla zayıf olduğu bilindiğine göre, I. Dünya nın Ay a uyguladığı kütle çekim kuvveti ve Ay ın Dünya ya uyguladığı kütle çekim kuvveti büyüklük olarak birbirine eşittir. II. Dünya nın Ay a uyguladığı manyetik kuvvet, Ay ın Dünya ya uyguladığı manyetik kuvvetten daha büyüktür. Sadece Dünya ve Ay düşünüldüğünde, Dünya ve Ay a etki eden kuvvetlerin toplamı sıfırdır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III aydalı bilgi Bir sistemdeki atomların, parçacıkların ya da cisimlerin birbirine uyguladıkları kuvvetler iç kuvvetlerdir. Bu yüzden sistem içindeki cisimlerin etkileşimleri, sistemin üzerinde net bir kuvvet oluşturmaz. Şekillerde verilen sistemlerin ivmelerinin neden aynı olduğunu tartışalım. İç kuvvetler =10 N 5 kg 3 kg 2 kg =10 N 3 kg 5 kg 2 kg Hidrojen atomunun Bohr modeli üzerinden iç kuvvet kavramını tartışalım. Şek l I Şek l II + 2 kg 5 kg 3 kg =10 N Şek l III 6

7 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları Sıra sende 18. Şekildeki iş makinesinin vinç kısmına güçlü bir mıknatıs bağlanmıştır. Bu mıknatıs, iş makinesinin ön kısmındaki, iş makinesine tutturulan demiri çekmektedir. 20. Yalıtkan ve nötr ve cisimleri, sürtünmesiz yatay düzlemde, şekildeki gibi uygulanan büyüklüğündeki bir kuvvetin etkisi altındır. Cisimler zıt yükle yüklenirse, dem r mıknatıs Buna göre iş makinesi ve mıknatıstan oluşan sistemle ilgili, I. Mıknatısın olduğu yöne doğru ivmelenir. II. Üzerinde net kuvvet oluşmaz. Mıknatıs ve demirin birbirine uyguladıkları manyetik kuvvetlerin toplamı sıfırdır. I. Cisimlerin ivmeleri yük miktarına bağlı olur. II. Cisimlerin ivmeleri yük miktarına bağlı olmaz. Cisimlerin yerleri kendi aralarında değiştirildiğinde ivmeleri de değişir. ifadelerden hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III (Sürtünmeler ve Dünya nın manyetik alanı önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 19. Nötr ve plastik cisimleri bir ip yardımıyla şekildeki gibi tavana bağlanmıştır. T 21. Şekillerde, dışarısıyla yalıtılmış kapalı bir kap ve içindeki kuşlardan oluşan bir sistemin farklı durumları verilmiştir. Şekil I de kuşlar kabın zemininde durmakta, Şekil II de ise kuşlar bu kabın içinde sistemin ağırlık merkezi değişmeyecek biçimde uçmaktadır. I. ütleleri değişmemek kaydıyla cismi mıknatıs, cismi demir olsaydı T gerilmesi daha fazla olurdu. II. ütleleri değişmemek kaydıyla cismi pozitif, cismi negatif yüklü olsaydı T gerilmesi daha fazla olurdu. ve cisimlerinin arasındaki kütle çekim kuvveti daha büyük olacak şekilde cisimler birbirine yaklaştırılırsa T gerilmesi değişmez. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Şek l I Şek l II Sistemin ağırlığı altında yer alan bir ağırlık ölçer ile ölçüldüğüne göre, I. Her iki durumda da sistem kütleleri birbirine eşittir. II. Her iki durumda da sistem ağırlıkları birbirine eşittir. Şekil II deki durumda sistemin ağırlığı daha küçüktür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 7

8 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları uvvet diyagramları Şekildeki ve cisimlerinin kuvvet (serbest cisim) diyagramlarını çizelim. Üzerinde insan olan şekildeki merdiven dengede olduğuna göre merdivenin kuvvet diyagramını çizelim. Sadece arka tekerleği frenlenmiş arazi aracı şekildeki gibi dengede olduğuna göre aracın kuvvet diyagramını çizelim. Uyarı! uvvet diyagramında bir cisme etki eden bütün gerçek kuvvetler gösterilir. Bu kuvvetlerin bileşkesi olan net kuvvet bu diyagramda gösterilmez. Adı kuvvet diyagramı olmayan başka bir diyagramda cisme etki eden kuvvetler, cismin ivmesi ve hızı gösterilebilir. Bir cismin kuvvet diyagramında o cismin diğer cisimlere uyguladığı kuvvetler yer almaz. Zemine menteşelenmiş, büyüklüğünde bir kuvvetle dengelenen ağırlıklı çubuğun kuvvet diyagramını çizelim. İpler yardımıyla dengede duran şekildeki cismin kuvvet diyagramını çizelim. Duvara asılmış şekildeki sistemde, çivi ve tablonun kuvvet diyagramlarını çizelim. Sürtünmeli eğik düzlemde durmakta olan arabanın kuvvet diyagramını çizelim. ç v tablo 8

9 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları Uyarı! uvvet diyagramı bir cisim, bir sistem ya da bir sistemin herhangi bir noktası için çizilebilir. Hangi cismin dengesi ya da dinamiğiyle ilgilenmek istiyorsak o cismin kuvvet diyagramını çizebiliriz. Uyarı! Merkezkaç ya da eylemsizlik kuvveti gibi sahte kuvvetler, ivmesiz referans sistemlerinde çizilen kuvvet diyagramında gösterilmez. Şekildeki gibi ivmelendirilen A ve B cisimlerinin kuvvet diyagramlarını çizelim. Şekildeki gibi düzgün dairesel hareket yapan cismin kuvvet diyagramını çizelim. A B A B İvmelenmekte olan bir roketin kuvvet diyagramını çizelim. roket a aydalı bilgi Gerçek kuvvetler iki şeyin etkileşimi sonucu etki-tepki çifti olarak var olurlar. Sahte kuvvetler ise tek başına tanımlanırlar. Örneğin merkezkaç kuvveti için etki-tepki çiftinden bahsedilemez. Yatay düzlemdeki sürtünmeli bir virajı alan bir arabanın üzerindeki kuvvetleri gösterelim. İvmelenmekte olan bir uçağın ve paraşütle atlayan bir insanın kuvvet diyagramlarını çizelim. y a a Şekildeki gibi düzgün dairesel hareket yapan cismin kuvvet diyagramını çizelim. Dönmekteyken sürtünmeli bir zemine bırakılan tekerleğin üzerindeki kuvvetleri gösterelim. ω düşey 9

10 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları Sürtünmeli eğik düzlemde serbest bırakılan bir tekerleğin üzerindeki kuvvetleri gösterelim. 23. Şekildeki cisim sürtünmesiz yüzeylerin normal kuvvetleri etkisinde dengededir. 1 2 yatay Sürtünmeli eğik düzlemde kaymadan ilerleyen bir tekerleğin üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Buna göre cismin kuvvet diyagramı aşağıdaki gösterimlerden hangisindeki gibi olabilir? A) B) C) v D) E) Sıra sende 22. Yatay zeminde üst üste konulan ve cisimleri şekildeki gibi dengededir. cisminin ağırlığı G, cisminin ağırlığı G, cisminin ye uyguladığı kuvvet, cisminin ye uyguladığı kuvvet ve zeminin cismine uyguladığı kuvvet Z olarak verilmiştir. 24. Yatay zeminde üst üste konulan ve cisimleri şekildeki gibi çekilerek ivmelendiriliyor. I. II. I. II. G G IV. V. Z IV. Z =0 net G G G kuvvet diyagramlarından hangileri doğru çizilmiştir? (uvvetlerin uygulama noktası önemsenmeyecektir.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve IV E) II ve III gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla cisminin kuvvet diyagramını ve cisme etki eden net kuvveti belirtmektedir? (Bütün yüzeyler sürtünmelidir.) A) I ve IV B) I ve V C) II ve IV D) II ve V E) III ve VI 10

11 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 25. Yatay zeminde üst üste konulan ve cisimleri şekildeki gibi büyüklüğünde bir kuvvet uygulanarak ivmelendiriliyor. cisminin ağırlığı G, cisminin ağırlığı G, cisminin ye uyguladığı normal kuvveti, cisminin ye uyguladığı normal kuvveti, zeminin cismine uyguladığı normal kuvveti Z, cisminin ye uyguladığı sürtünme kuvveti s, cisminin ye uyguladığı sürtünme kuvveti s ve zeminin ye uyguladığı sürtünme kuvveti sz olarak verilmiştir. Buna göre cisminin kuvvet diyagramı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? A) Z B) Z 26. Yatay zeminde üst üste konulan ve cisimlerine şekildeki gibi kuvveti uygulanıyor. cisminin ağırlığı G, cisminin ağırlığı G, cisminin ye uyguladığı normal kuvveti, cisminin ye uyguladığı normal kuvveti, cisminin ye uyguladığı sürtünme kuvveti s, cisminin ye uyguladığı sürtünme kuvveti s ve ipin cismine uyguladığı kuvvet T olarak verilmiştir. Buna göre cisminin kuvvet diyagramı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? A) B) C) sz s s s s T s T s T G G G G G C) Z D) Z G D) E) s sz s sz G E) Z G T G s T s G s s G G 11

12 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 27. Şekilde, Dünya nın etrafındaki bir yörüngede dönmekte olan yapay bir uydunun belirli bir andaki konumu gösterilmiştir. 29. Şekilde, sürtünmesiz bir koni içerisinde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin belirli bir andaki konumu gösterilmiştir. düşey I. II. I. II. IV. V. a =0 IV. V. gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla uydunun verilen konumdaki kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? A) I ve V B) II ve IV C) II ve VI D) III ve IV E) III ve VI 28. Şekilde, yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin belirli bir andaki konumu gösterilmiştir. a =0 gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla cismin verilen konumdaki kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? A) I ve V B) II ve IV C) II ve VI D) III ve IV E) III ve VI düşey I. II. IV. V. a =0 gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla cismin verilen konumdaki kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) I ve V B) I ve VI C) II ve IV D) III ve IV E) III ve V 12

13 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 30. Şekilde, düzgün çembersel hareket yapan bir cismin belirli bir andaki konumu gösterilmiştir. 31. Şekildeki vagon noktasından serbest bırakılıyor. y I. II. I. II. IV. V. IV. V. gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla cismin verilen konumdaki kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? (Sürtünmeler önemsizdir ve y ekseni düşey doğrultudadır.) A) I ve IV B) I ve VI C) II ve IV D) II ve V E) III ve VI gösterimlerinden hangi ikisi vagon noktasındayken sırasıyla vagonun kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) I ve IV B) I ve VI C) II ve IV D) II ve V E) III ve IV 13

14 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 32. Şekildeki vagon noktasından serbest bırakılıyor. 34. Şekilde, salınım hareketi yapan bir cismin maksimum genlikteki konumu gösterilmiştir. I. II. düşey I. II. IV. V. IV. V. a =0 gösterimlerinden hangi ikisi vagon noktasındayken sırasıyla vagonun kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) I ve IV B) I ve V C) II ve VI D) III ve IV E) III ve V gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla cismin verilen konumdaki kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) I ve VI B) II ve IV C) II ve VI D) III ve IV E) III ve V 33. Bir araba, düşey kesiti şekildeki gibi olan çembersel yolun tepe noktasından hızlanarak geçiyor. y v Buna göre araba tepe noktasından geçerken, I. Arabaya +y yönünde merkezkaç kuvveti etki etmektedir. II. Arabaya + yönünde sürtünme kuvveti etki etmektedir. Araba üzerindeki net kuvvet y yönündedir. ifadelerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 14

15 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 35. Şekilde, salınım hareketi yapan bir cisim gösterilmiştir. 37. Yatay zeminde bulunan virajda, sabit süratle güvenli bir şekilde ilerleyen bir arabanın belirli bir andaki konumu şekilde gösterilmiştir. y düşey I. II. araba şekildeki konumdayken, arabanın kuvvet diyagramı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (y ekseni düşey doğrultudadır.) A) y B) y C) y IV. V. a =0 gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla cismin düşey hizadan geçtiği andaki kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? (Sürtünmeler önemsizdir.) D) y E) y A) I ve IV B) I ve VI C) II ve IV D) III ve V E) III ve VI 36. Şekilde, A ve B noktaları arasında salınım hareketi yapan bir cisim gösterilmiştir. 38. Şekildeki araç virajı en fazla v süratiyle alabilmektedir. y A B düşey I. II. düşey düşey düşey gösterimlerinden hangileri cismin şekildeki konumdaki ivmesinin yönünü gösteriyor olabilir? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III I. Araç viraja daha hızlı girerse, virajı güvenli bir şekilde alamaz. II. Araç viraja daha yavaş girerse, araca etki eden net kuvvet + yönünde olur. Araç viraja daha hızlı girerse, araca etki eden net kuvvet yönünde olur. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 15

16 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 39. Sürtünmesiz eğimli virajda güvenli bir şekilde ilerleyen bir arabanın belirli bir andaki konumu şekilde gösterilmiştir. 40. Şekildeki tekerlekli kabin, büyüklüğünde bir kuvvetle itiliyor. Bu esnada cisminin arabaya göre konumu değişmiyor. y I. II. I. II. IV. V. IV. V. a =0 a =0 gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla arabanın verilen konumdaki kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? (y ekseni düşey doğrultudadır.) A) I ve IV B) I ve VI C) II ve IV D) II ve V E) III ve IV gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla cisminin kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? (abin yüzeyi sürtünmelidir.) A) I ve V B) II ve IV C) II ve V D) III ve VI E) III ve V 41. Üzerinde cismi bulunan şekildeki tekerlekli araca bir kuvvet uygulanmaktadır. p I. II. IV. V. a =0 gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla cisminin kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) I ve IV B) I ve VI C) II ve V D) III ve IV E) III ve VI 16

17 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 42. Tekerlekli bir kabin ivmeli hareket yaparken, içindeki cisminin kabine göre konumu şekildeki gibi olmaktadır. 44. Belirli bir açısal süratle şekilde gösterilen yönde dönmekte olan tekerlek, yavaşça sürtünmeli zemine bırakılıyor. ω 1 2 I. II. tekerlek yere indiği anda; tekerleğe etki eden sürtünme kuvveti, tekerleğin ivmesi ve tekerleğin merkezine göre üzerindeki net tork için aşağıda verilen yönlerden hangisi doğrudur? Sürtünme İvme Net tork A) 1 1 sayfa içi IV. V. a =0 gösterimlerinden hangi ikisi sırasıyla cisminin kuvvet diyagramını ve ivmesini belirtmektedir? (Sürtünmeler önemsizdir.) B) 1 2 sayfa dışı C) 2 1 sayfa içi D) 2 2 sayfa dışı E) 2 2 sayfa içi A) I ve IV B) I ve VI C) II ve IV D) II ve V E) III ve IV 43. Şekildeki masa örtüsü hızlıca çekildiğinde, üzerindeki vazonun masadan düşmediği görülüyor. 1 2 vazo 45. Belirli bir hızla yatay olarak atılan şekildeki tekerlek, sürtünmeli yatay zemine değmeden önce dönmemektedir. 1 2 v masa örtüsü 1 yönünde hızla çekilirken, I. Masa örtüsünün vazoya uyguladığı sürtünme kuvveti 1 yönündedir. II. Vazo üzerinde net kuvvet oluşmaz. Vazonun dengede kalmasını sağlayan eylemsizlik kuvvetidir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II tekerlek yere indiği anda; tekerleğe etki eden sürtünme kuvveti, tekerleğin ivmesi ve tekerleğin merkezine göre üzerindeki net tork için aşağıda verilen yönlerden hangisi doğrudur? (Tekerlek zemine temas ettikten sonra havaya yükselmemektedir.) Sürtünme İvme Net tork A) 1 1 sayfa içi B) 1 2 sayfa dışı C) 2 1 sayfa içi D) 2 2 sayfa dışı E) 2 2 sayfa içi 17

18 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 46. Şekildeki tekerlek sürtünmeli eğik düzlemden serbest bırakılıyor. 48. Şekillerde sabit hızla giderken gösteri amacıyla ön ve arka kaldıran motosikletliler verilmiştir Şek l I Şek l II I. Tekerleğe etki eden sürtünme kuvveti 2 yönündedir. II. Tekerleğin kütle merkezinin ivmesi 2 yönündedir. Tekerleğin merkezine göre açısal ivmesi sayfanın içine doğrudur. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II I. Şekil I deki gaza basarken, Şekil II deki fren yapmaktadır. II. Şekil I deki motosiklet üzerindeki sürtünme kuvveti 1 yönündedir. Şekil II deki motosiklet üzerindeki sürtünme kuvveti 1 yönündedir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 47. Şekildeki tekerlek sürtünmeli eğik düzlemde kaymadan ilerliyor. ω v 49. Şekildeki kütleli makarası, ortasından geçen mil etrafında serbestçe dönebilmektedir. Sistem şekilde gösterildiği gibi tutulurken serbest bırakılıyor. 1 2 I. Tekerleğe etki eden sürtünme kuvveti 1 yönündedir. II. Tekerleğin kütle merkezinin ivmesi 1 yönündedir. Tekerleğin merkezine göre üzerindeki net tork sayfanın içine doğrudur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Buna göre makarasıyla ilgili, I. Üzerinde net tork oluşur. II. Açısal ivmesi sayfanın içine doğrudur. Üzerinde net kuvvet vardır. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 18

19 onu Anlatımı: uvvet ve uvvet Diyagramları 50. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sistemde, birbiri üzerinden kaymayan kütleli ve kasnakları orta noktalarından geçen miller etrafında serbestçe dönebilmektedir. 52. Ayça ve Batuhan, şekillerde gösterilen eğik düzlemlerde sabit hızlarla ilerlemektedirler. 4 Batuhan Ayça v v Şek l I Şek l II Buna göre sistem serbest bırakıldığında, I. kasnağının kasnağına uyguladığı kuvvetin yönü yukarı doğrudur. II. kasnağının kasnağına uyguladığı kuvvetin yönü aşağı doğrudur. kasnağına etki eden net tork sayfa içine doğrudur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II I. Batuhan a etki eden sürtünme kuvveti 1 yönündedir. II. Ayça ya etki eden sürtünme kuvveti 3 yönündedir. Ayça daha yüksek sabit bir hızla ilerleseydi, Ayça ya etki eden sürtünme kuvveti daha büyük olurdu. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III D) I ve III E) I, II ve III 51. Şekil I de yatay yolda yavaşlayarak ilerleyen Nihan, Şekil II de ise yatay yolda hızlanarak ilerleyen urkan gösterilmiştir. 1 2 N han urkan 53. Şekilde, duvara yaslanarak dengede duran İbrahim gösterilmiştir I. Zeminin İbrahim e uyguladığı sürtünme kuvveti 4 yönündedir. II. Duvarın İbrahim e uyguladığı sürtünme kuvveti 1 yönündedir. Duvarın İbrahim e uyguladığı normal kuvveti 2 yönündedir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III I. Nihan a etki eden sürtünme kuvveti 1 yönündedir. II. urkan a etki eden sürtünme kuvveti 1 yönündedir. urkan ivmesini artırırsa, urkan a etki eden sürtünme kuvveti değişmez. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III "Sıra sende" cevapları 1-A 2-B 3-C 4-C 5-B 6-E 7-C 8-E 9-D 10-D 11-C 12-A 13-B 14-E 15-E 16-E 17-E 18-E 19-C 20-B 21-D 22-D 23-E 24-A 25-D 26-B 27-D 28-C 29-A 30-C 31-B 32-E 33-B 34-E 35-A 36-E 37-E 38-C 39-C 40-A 41-D 42-C 43-A 44-D 45-A 46-D 47-B 48-D 49-C 50-E 51-A 52-A 53-C 19

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Hareket Kanunları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Kuvvet Kavramı Newton nun Birinci Yasası ve Eylemsizlik

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası Fiz 1011 Ders 5 Hareket Kanunları Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik - Newton un I. Yasası Temel - Newton un II. Yasası Etki-Tepki - Newton un III. Yasası http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ DİNAMİK

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4 Basit Makineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri

Detaylı

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti DİNAMİK Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik Temel Kanun Etki-Tepki Sürtünme Kuvveti Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi Serbest Cisim Diyagramı Bir cisme etki eden

Detaylı

Kuvvet, Tork ve Denge

Kuvvet, Tork ve Denge 2 Kuvvet, ork ve Denge Doğadaki temel kuvvetler Beyzbol topu ve sopası arasındaki etki ve tepki kuvvetlerini gösterelim. Kütle çekim kuvveti Elektromanyetik kuvvet Zayıf nükleer kuvvet üçlü (yeğin) nükleer

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

Fizik 101-Fizik I

Fizik 101-Fizik I Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Newton nun İkinci Yasasının Düzgün Dairesel Harekete Uygulanması Sabit hızla

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

FIZ Uygulama Vektörler

FIZ Uygulama Vektörler Vektörler Problem 1 - Serway 61/75 Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibi a=10,0 cm, b=20,0 cm ve c=15,0 cm dir. a) Yüz köşegen vektörü R 1 nedir? b) Cisim köşegen vektörü R 2 nedir? c)

Detaylı

Newton Kanunlarının Uygulaması

Newton Kanunlarının Uygulaması BÖLÜM 5 Newton Kanunlarının Uygulaması Hedef Öğretiler Newton Birinci Kanunu uygulaması Newtonİkinci Kanunu uygulaması Sürtünme ve akışkan direnci Dairesel harekette kuvvetler Giriş Newton Kanunlarını

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

Q5.1. A. T 1 B. T 2 C. T 3 D. T 1, T 2, ve T 3. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Q5.1. A. T 1 B. T 2 C. T 3 D. T 1, T 2, ve T 3. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Q5.1 Şekilde bir araba motoru zincirlerle asılı durumda dengededir. Buna göre motorun serbest cisim diyagramında gerilme kuvvet yada kuvvetlerinden hangisi yada hangileri dahil edilmelidir? A. T 1 B. T

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 13 Ocak 2011 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin = cos = 0, Numara Ön Takı Simge sin = cos = 0,6 sin = cos = 0,8 10 9 giga G tan = 0, 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo k sin 60

Detaylı

Fizik 101: Ders 5 Ajanda

Fizik 101: Ders 5 Ajanda Fizik 101: Ders 5 Ajanda Dinamik Tekrar Serbest parçacık diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler: İpler & Teller (gerilim:tension) Hooke Yasası (yaylar) Tekrar: Newton yasaları Yasa 1:

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

Fizik 101-Fizik I

Fizik 101-Fizik I Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Potansiyel enerji (U) bir cisimler sisteminin enerjisidir. Başka bir deyişle, cisimler sisteminin

Detaylı

Q6.1. Motor. Kablo. Asansör

Q6.1. Motor. Kablo. Asansör Q6.1 Asansör bir kablo ile sabit hızla yukarı doğru hareket etmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kablo asansör üzerine pozitif iş yapar, ve Asansör kablo üzerine pozitif iş yapar. Kablo

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ 000000000 omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-8-97-2 itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi Fiz 1011 - Ders 7 İş, Güç ve Enerji Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş Güç İş-Kinetik Enerji Teoremi http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Günlük yaşamda iş kavramı bir çok

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 1.R yarıçaplı bir diske iki ip takılmıştır ve ipler teğettir. İki ipin doğrultuları arasındaki açı α=60 iken disk w açısal hızı ile dönüyor. Bu anda kütle merkezinin hızı

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

Fizik 101: Ders 18 Ajanda Fizik 101: Ders 18 Ajanda Özet Çoklu parçacıkların dinamiği Makara örneği Yuvarlanma ve kayma örneği Verilen bir eksen etrafında dönme: hokey topu Eğik düzlemde aşağı yuvarlanma Bowling topu: kayan ve

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cismin hareketi ve hareketi doğuran sebepler arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde eğik hava masası üzerine kurulmuş Atwood makinesini kullanarak Newton un ikinci

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ Soru 1 - Bir tekerlek, 3.5 rad/ s ' lik sabit bir açısal ivmeyle dönüyor. t=0'da tekerleğin açısal hızı rad/s ise, (a) saniyede

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

3/9 54 kg kütleli bir sandık 27 kg kütleli pikup kamyonetin arka kapağında durmaktadır. Şekilde yalnızca biri görülen iki tutucu kablodaki T

3/9 54 kg kütleli bir sandık 27 kg kütleli pikup kamyonetin arka kapağında durmaktadır. Şekilde yalnızca biri görülen iki tutucu kablodaki T 3/9 54 kg kütleli bir sandık 27 kg kütleli pikup kamyonetin arka kapağında durmaktadır. Şekilde yalnızca biri görülen iki tutucu kablodaki T gerginlik kuvvetlerini hesaplayınız. Ağırlık merkezleri G 1

Detaylı

ITAP_Exam_2.Seviye_DinmaikII_ (Prof.R.Dimitrov)

ITAP_Exam_2.Seviye_DinmaikII_ (Prof.R.Dimitrov) .Seviye ITAP 17 Kasım_11 Sınavı 1.Şekildeki verilen makara sisteminde makaraların dinillerinde ve yüzeyler arasında kuru sürtünme yok, ip ve makaralar hafif kütleli ve ip mükemmeldir. Kütlesi olan cismin

Detaylı

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 812 nolu oda Tel.: +90 264 295 (6092) 1 Bölüm 4 Newton un Hareket Yasaları ve Uygulamaları

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ

8. SINIF FEN BİLİMLERİ BASİT MAİNEER 1 Test 9 AZANIM AVRAMA TESTİ8. SINI EN BİİMERİ 1. Basit makineler ile ilgili, 4. I. uvvetten kazanç varsa yoldan da kazanç vardır. II. İşten kazanç sağlanır. III. İş kolaylığı sağlar. Yalnız

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir.

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. MOMENT İki noktası ya da en az bir noktası sabit olan cisimlere uygulanan kuvvet cisme sabit bir nokta veya eksen etrafında dönme hareketi yaptırır. Kapı ve pencereleri açıp kapanması, musluğu açıp kapatmak,

Detaylı

A. Dört kat fazla. B. üç kat daha az. C. Aynı. D. 1/2 kadar.

A. Dört kat fazla. B. üç kat daha az. C. Aynı. D. 1/2 kadar. Q12.1 Ayın ağırlığı dünyanın ağırlığının 1/81 i kadardır. Buna göre ayın dünyaya uyguladığı kütleçekim ile dünyanın aya uyguladığı kütleçekim kuvvetini karşılaştırınız. A. Dünyanın uyguladığı kütleçekim

Detaylı

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 1.Bir cisim, sabit hızla gideceği yolun 1/3 ünü 40km/h hızla 1/2. sini 50km/h hızla, geri kalan yolu ise 100km/h hızla gidiyor. Bu cismin ortalama hızı kaç km/h tır? A)40 B)45 C)50

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 8 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 14 Kasım 1999 Saat: 18.20 Problem 8.1 Bir sonraki hareket bir odağının merkezinde gezegenin

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Q7.1. Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır.

Q7.1. Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır. Q7.1 Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır. A. Yerçekimi kuvveti elma üzerine pozitif iş yapar ve potansiyel enerji artar. B. Yerçekimi kuvveti elma üzerine pozitif iş yapar ve potansiyel

Detaylı

Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar.

Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar. Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar Manyetik Alan Manyetik Alan Çizgileri Manyetik Alan İçinde Hareket Eden Elektrik Yükü Akım Taşıyan Bir İletken Üzerine Etki Manyetik Kuvvet http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel:

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: Fizik 203 Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com İşinTanımı Güç KinetikEnerji NetKuvvetiçinİş-EnerjiTeoremi EnerjininKorunumuYasası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ Amaçlar 1. Kuvvet ve kuvvet çiftlerinin yaptığı işlerin tanımlanması, 2. Rijit cisme iş ve enerji prensiplerinin uygulanması. UYGULAMALAR Beton mikserinin iki motoru

Detaylı

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MANYETIZMA Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MAGNETİZMA Mıknatıs ve Özellikleri Magnetit adı verilen Fe 3 O 4 (demir oksit) bileşiği doğal bir mıknatıstır ve ilk olarak Manisa yakınlarında bulunduğu

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız.

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız. FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 51) SI birim sisteminde momentumun birimi nedir? 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini 53) Şekildeki kayakçının

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

FASİKÜL Kuvvetin Etkileri

FASİKÜL Kuvvetin Etkileri 3. FAİKÜL Kuvvetin Etkileri Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet 4. ınıf Fen Bilimleri 1 Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri Görsellerde verilen olaylarda kuvvetin hangi

Detaylı

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU FİZİK BAAMAK ERİİ DER KİTAPÇIKLARI FİZİK 10 MAYETİZMA AHMET DOĞRU 1-MADDEİ MAYETİK ÖZELLİKLERİ a) Paramanyetizma 3-MIKATILARI ÖZELLİKLERİ a. b. b) Diyamanyetizma c. Mıknatıs ortadan kesilirse c) Ferromanyetizma

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü İçindekiler TORK VE DENGE TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Torka Sebep Olan ve Olmayan Kuvvetler Tork Bulurken İzlenen Yöntemler Çubuğa Uygulanan Kuvvet Dik Değilse 1) Kuvveti bileşenlerine ayırma

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I 1. Sınav süresi 10 dakikadır.. Bu sınavda eşit puanlı 0 adet soru vardır.. Elinizdeki soru kitapçığı K türü soru kitapçığıdır.. Yanıtlarınızı Yanıt Kağıdı

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 207 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMÜ ÇIKMIŞ SORUAR 203-204-205-206 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FİZİK ÇIKMIŞ SORUAR ISBN 978-605-38-780-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI PROBLEM 13.59 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI Kütlesi 1,2 kg lık bir C bileziği bir yatay çubuk boyunca sürtünmesiz kayıyor. Bilezik her birinin

Detaylı