Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği"

Transkript

1 Daha fazla bilgi için For more information Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği Association of Refrigeration Industry and Businessmen

2 SOĞUTMA SANAYİİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ASSOCIATION OF REFRIGERATION INDUSTRY AND BUSINESSMEN S oğutma Sanayii İş Adamları Derneği (SOSİAD), 2005 yılında sektörün önde gelen ithalatçı firmalarının, soğutma sektörünün kurumsal ve sürdürülebilir gelişimini sağlama, sektörün sorunlarına çözüm üretme, üyeler arası dayanışma ve iş ortamını geliştirme, sektörel gelişmelerden eşzamanlı olarak bilgilenme, bilgi ve deneyimleri paylaşmak üzere tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda kuruluşunu başlattıkları bir sivil toplum kuruluşudur. T established in 2005 by the leading importers he Association of Refrigeration Industry and Businessmen (SOSIAD), is a nongovernmental organization of the sector with the purpose of enabling corporate and sustainable development of the refrigeration sector, producing solutions to the problems in the sector, improving the solidarity and business environment among the members, acknowledging the sectoral developments simultaneously, and sharing knowledge and experience in line with the objectives specified in the Association charter. 2

3 Misyonumuz Türkiye iklimlendirme ve soğutma pazarını geliştirmek ve küresel entegrasyonunu güçlendirmek için kalite, güvenlik, adil rekabet ve katma değeri üst seviyelere taşıyacak çalışmaları gerçekleştirmek. Our Mission In order to improve Turkish air conditioning and refrigeration market and strengthen its global integration; to perform studies that will improve quality, security, fair competition and added-value to the top level. Vizyonumuz Our Vision Türkiye iklimlendirme ve soğutma sektörünü küresel pazarda hakim konuma taşımak, hizmet verdiği sektörlere değer kazandırmak, ekonominin önde gelen oyuncuları arasında yer almak. To move Turkish air conditioning and refrigeration sector to a dominant position in the global market, to add value to the sectors it serves, and to take place among the dominant players of economy. Hedeflerimiz Our Goals İklimlendirme, soğutma sistem, cihaz ve komponentlerinin, çevre dostu, enerji verimli ve tasarruflu, insan sağlığına duyarlı, güvenilir niteliklere sahip olarak sürdürülebilir geleceğin hizmetinde olmasını sağlamak, Bunun için sektörü geliştirecek, bütünleştirecek, ilgili disiplinlerle işbirliğini güçlendirecek; bilgi-deneyim alışverişlerini, iletişimini yürütecek faaliyetler, projeler üretmek, Türkiye iklimlendirme, soğutma sistem, cihaz ve komponentlerinin kullanıldığı tüm alanlar için çözüm, güvence, danışma merkezi olmak, Üyelerinin global vizyonunun gelişmesine, küresel rekabetçilik gücünün artmasına, bekasına, saygınlığına katkı sağlayacak enstrümanlar üretmektir. To help systems, devices and components of air conditioning and refrigeration with being in the service of the sustainable future by having environmentally friendly, energy efficient and economical, sensitive to human health, and reliable qualifications. To produce activities and projects that will develop and unite the sector, strengthen cooperation with the help of concerned disciplines, and carry out exchanges and communications of information-experience. To become a center for solution, assurance and counseling for areas in which systems, devices and components of Turkish air conditioning and refrigeration are used. To produce instruments that will contribute to the development of its members global vision, the increase of their global competitiveness strength, their survival, and their respectability. 3

4 4 Projelerimiz Our Projects

5 SOSİAD ve REAL Alternatives 4 LIFE Projesi R EAL Alternatives 4 LIFE ( home) projesi, Avrupa çapında düşük GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) li alternatif HFO lar, R32, hidrokarbon, karbondioksit ve amonyağın güvenli, verimli, ve düşük maliyetle uygulanmalarını sağlamak için eğitim yoluyla iyi uygulamaları teşvik etmek üzere kurgulanmıştır. Farkındalık, tecrübe ve bilgi seviyesi artırılarak, sektörde daha yaygın bir şekilde kullanılmasının önündeki engellere vurgu yapmaktadır. Bu projeye sosyal ortak olarak yer alan SOSIAD ile beraber, proje ortağı ülkeler, çeşitli AB ve uluslararası kuruluşlar iştirak etmektedir. Paydaşlar, özellikle projenin yaygılaştırılması ve eğitim kaynaklarının paylaşımı konularında çalışmalar yürütmektedirler. Belçika, Almanya ve İtalya daki eğitimlerde, SOSIAD ı temsilen dört eğitmen düşük GWP li alternatif soğutucu akışkan eğitimlerinin nasıl düzenleneceği konusunda bilgi ve uzmanlık paylaşımında bulunuldu. Eğitimcilerin REAL Alternatives eğitim materyallerine dayalı olarak Türkiye de sunulması beklenen eğitim programına hazırlanması amaçlandı. REAL Alternatives 4 LIFE Eğitimcilerin Eğitimi programı, İstanbul da Mart 2019 tarihlerinde Friterm Akademi de düzenlenen 15 eğitmenin katıldığı etkinlikle mükemmel bir başlangıç yaptı. Avrupa daki altı eğitim programının ilki niteliğindeki bu etkinlik, CO 2 ve yanıcı özelliğe sahip düşük GWP li soğutucu akışkanlar konusunda REAL Alternatives 4 LIFE eğitim merkezi yetkilendirmesini hedeflemektedir. İki kategoride; CO 2 için iki gün ve yanıcı soğutucu akışkanlar için ise bir günlük teorik/pratik eğitim düzenlenmiştir. Teorik sınav, CO 2 için ikinci gün ve yanıcı soğutucu akışkanlar için ise üçüncü eğitim gününün sonunda yapıldı. Eğitim, SOSİAD adına Kıvanç Aslantaş / Barış Uçaner tarafından verildi ve ATF-İtalya dan Marino Bassi gözlemci olarak katıldı. Proje, Mayıs 2020 de sona erecektir. SOSIAD and REAL Alternatives 4 LIFE Project R EAL Alternatives 4 LIFE ( promotes best practice in training for low GWP alternative HFOs, R32, hydrocarbon, carbon dioxide and ammonia across Europe ensuring they are used safely, efficiently, reliably and cost-effectively. It addresses critical barriers currently preventing more widespread uptake in the industry by increasing awareness, experience and knowledge levels. A wide variety of stakeholders including SOSIAD and all partner countries as well as EU and international agencies have contributed to this project. Stakeholders have shared resources, commenting and piloting draft materials, and disseminating information about the programme. At the Study Days in Belgium, Germany and Italy, knowledge and expertise shared with four trainers of SOSIAD on how low GWP alternative refrigerants training courses are carried out. This aimed to prepare the trainers for the new training courses that are expected to be offered in Turkey based on the REAL Alternatives materials. The REAL Alternatives 4 LIFE Train the Trainers programme got off to an excellent start with first event in Istanbul at the Friterm Akademi on March 2019 with 15 instructors attending. This is the first train the trainer session out of six training events across Europe aiming to licence REAL Alternatives 4 LIFE Training centres for low GWP refrigerants focusing on CO 2 and flammables. The training was split in two parts; there were two days of theoretical training for CO 2 and one day of theory and practice for flammables. The theory assessments were held in the second day for the CO 2 and for flammables in the end of the third training day. The training was delivered by Kıvanç Aslantaş / Barış Uçaner on behalf of SOSIAD and supervised by Marino Bassi, ATF, Italy. The project will end in May Alternatif Soğutucu Akışkanlarla İlgili E-Öğrenme, Uygulamalı Eğitim ve Değerlendirme Projesi Alternative Refrigerant E-learning, Practical Training and Assessment Test e-öğrenme e-learning değerlendirmeler assessments eğitimler training courses 14 farklı dilde yürütülecek program Multilingual programme will cover 14+ languages eğitimcinin eğitimi trainer training sertifikasyon certification alternatif soğutucu akışkanlar alternative refrigerants 5

6 SOSIAD-UNIDO Demonstrasyon Projesi H idrokloroflorokarbon (HCFC) cinsi soğutucu akışkanların kullanımı, Montreal Protokolü yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti tarafında sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan HCFC Yönetim Planı (HPMP) Aralık 2012 de Montreal de Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmıştır. HPMP, Türkiye de HCFC lerin sınırlandırılması ve bertaraf edilmesi için gerekli desteğin çerçevesini çizmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, HCFC lerin tüketimini, hesaplanan referans değerin %86 sına azaltma konusunda kararlı çalışmalar yürütmektedir. Sonuç olarak; farkındalığı artırarak, kullanıcıları/tedarikçileri bilgilendirerek, alternatif/doğal soğutucu akışkanları teşvik etmek için faaliyetleri koordine edip, iklimlendirme-soğutma sektörüne mümkün olan en kısa sürede yön vermek hayati önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, HCFC içeren yeni sistemlerin ithalatı ve kurulumunu sınırlandırmaya kararlıdır. HCFC sınıfı soğutkanların/sistemlerin maliyetlerindeki artış ve alternatif soğutucu akışkanlı sistemlerin farkında olunmaması soğutma sektörü için bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Türkiye de Düşük GWP Soğutucu Akışkanların Teşvik Edilmesi başlıklı bu proje, ozon tabakasına ve küresel ısınmaya olumsuz etkilere sahip soğutucu akışkanlar içeren mevcut bir tesisin başarılı bir şekilde alternatif/doğal soğutucu akışkanlara dönüştürülmesine ilişkin İstanbul, Ankara ve İzmir de üç adet pilot tesisin revizyonunu öngörmektedir. Böylece, düşük GWP (küresel ısınma potansiyeli) içeren soğutma sistemlerinin kullanımını teşvik edip, yaygınlaştırmaktır. Bu proje kapsamında elde edilen bilgiler, üç farklı şehirde düzenlenecek farkındalık artırıcı atölye çalışmaları sırasında SOSİAD tarafından ilgili taraflarla ve SOSİAD ile Çevre Bakanlığı web sitelerinde, çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılacaktır. SOSIAD-UNIDO Demonstration Project Overview T he use of hydrochlorofluorocarbon (HCFC) based refrigerants is limited by the Republic of Turkey to fulfill the Montreal Protocol obligations. HCFC Management Plan (HPMP) prepared in this direction in Montreal in December 2012, was approved by the Republic of Turkey. HPMP outlines the necessary support for the elimination and limiting of HCFCs in Turkey. The Republic of Turkey is determined to carry out work on reducing the consumption of HCFCs over 86% of the calculated reference value. As a result, it is vital to coordinate activities to promote alternative/natural refrigerants by informing users/suppliers by raising awareness and providing a direction to the air-conditioning sector as soon as possible. The Republic of Turkey is determined to limit the import and installation of new systems containing HCFC. The increase in the cost of HCFC refrigerants/systems and the lack of awareness of alternative refrigerant systems present some challenges for the refrigeration sector. Encouraging Low Global Warming Potential (GWP) Refrigerants in the Republic of Turkey project envisages successful conversion of three pilot plants which contain high GWP refrigerants located in Izmir, Ankara and Istanbul to alternative/natural refrigerants. Thus, to promote the use of refrigeration systems with low GWP. The information obtained within the scope of this project will be shared by SOSIAD with the relevant parties during the awareness raising workshops organized in three different cities, and on various social media platforms on the websites of SOSIAD and the Ministry of Environment. Türkiye Cumhuriyeti nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi İçin Tanıtım ve Pilot Faaliyetler Demonstration and Pilot Activities for Encouraging Low Global Warming Potential (GWP) Refrigerants in the Republic of Turkey 6

7 Meslek Lisesi, Memleket Meselesi Fikrinden Yola Çıkılan Farkındalık Projesi S OSİAD Eğitim Komisyonu, SOSİAD ın içinde yer aldığı projelerde ve gerekli görülen yerlerde teknik liselere malzeme yardımı yapmaktadır. Öğrenci gruplarının fabrika ve fuar ziyaretleri gibi aktiviteler de, komisyonun çalışma programı kapsamındadır. Kalifiye eleman eksikliği iklimlendirme soğutma sektörünün şikayet konusuydu. Eğitim Komisyonumuz, kalifiye eleman yetersizliği konusuna da eğildi. Meslek lisesi, çözülmesi gereken bir memleket meselesidir. Meslek Liselerinin eğitim kaliteleri, velileri ile birlikte öğrencilerdeki bilinç geliştirilmedikçe, nitelikli teklik eleman yetiştirebilmek mümkün olamayacaktır. SOSİAD, bu konuyu içeren bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bu sosyal sorumluluk projesine Meslek Lisesi Memleket Meselesi fikrinden yola çıkılarak farkındalık projesi adı verildi. Bu bağlamda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, konu detaylı örnekleriyle anlatıldı ve Bakanlık, projeye destek vermeye hazır olduğunu bildirdi. Bu çerçevede, öncelikle İstanbul da endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemleri bölümünün olduğu 6 meslek lisesi tespit edildi. Bu okullarda seminerler gerçekleştirildi. Seminerlere öğrencilerle birlikte velileri de katıldı. İstanbul da belirlenen iki pilot okula, farkındalığı güçlendirecek destekler verildi. Projenin amacı; meslek liselerinde soğutma disiplinini ilgilendiren bölüme; teknik becerisi yüksek, üç boyutlu zekaya sahip, bilişsel yeteneği olan öğrencilerin kazandırılması, öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercihler yaparak tahsil görmeleri ve uzmanlaşmayı hedeflemeleri, bunun neticesinde sektörümüze teknik donanımı güçlü elemanların kazandırılmalarıdır. SOSİAD, bu farkındalık projesi ile sektöre önemli bir katkı sağlayacak. SOSİAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) nin açtığı İklimlendirme Sektörü Uzmanlık Okulu na da soğutma alanında destek veriyor. Bu yatırım da sektör için büyük önem taşıyor. Awareness Project Based on the Idea of Vocational Education: A Crucial Matter For The Nation T he SOSİAD Education Commission provides material to technical high schools in projects in which the SOSİAD is involved and where it is deemed necessary. The activities such as factory and fair visits of the student groups are also within the scope of the commission s work program. The lack of qualified personnel was the subject of complaint of the refrigeration sector. Our Education Commission also dealt with the inadequacy of qualified personnel. Vocational education is a crucial matter of country that needs to be dealt with. Unless the awareness of the students together with their parents is raised, the educational quality of Vocational High Schools and, it will not be possible to train qualified technical staff. SOSİAD initiated a social responsibility project including this issue. This social responsibility project was called the awareness project based on the idea of Vocational Education: A Crucial Matter For The Nation. In this context, during the meetings with the Ministry of National Education, the subject was explained in detail and the Ministry declared that it was ready to support the project. In this frame, 6 vocational high schools with industrial air conditioning and refrigeration systems departments were identified. The students participated in the seminars together with their parents. Students and their parents also attended the seminars. Two pilot schools in Istanbul were provided support to raise awareness. The aim of the project is to ensure that the students with high technical skills, three-dimensional intelligence, cognitive skills are enrolled to the department which is related to the discipline of refrigeration in vocational high schools, that the students are educated by making conscious choices in line with their skills and aim to specialize, therefore, that the staff who has strong technical capacity are employed in our sector. SOSİAD will make a significant contribution to the sector via this awareness project. SOSİAD also supports the Air Conditioning Sector Expert School, which is established by the Istanbul Metropolitan Municipality Lifelong Learning Center (ISMEK), in the refrigeration area. This investment is also very important for the sector. Awareness Project with the Idea Vocational Education: A Crucial Matter For The Nation Meslek Lisesi Memleket Meselesi Düşüncesindeki Farkındalık Projesi Awareness Project Based on the Idea of Vocational Education: A Crucial Matter For The Nation 7

8 8 Üyelerimiz Our Members

9 Üyelerimiz / Our Members Adana Teknik Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. Acıdere Mah Sok.No: 2/G Sarıçam - Adana Tel: Faks: Aday İklimlendirme ve Soğutma Ekipmanları Tic. San. A.Ş. 1203/4 Sok. No: 10 A Halkapınar - Yenişehir - İzmir Tel: Faks: Akgün Soğutma İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Akgün Center, Dolapdere Bostan Mah. Kurtuluş Deresi Cad. No: Beyoğlu İstanbul Tel: Faks: Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. Totaline Satış Müessesesi Yukarı Dudullu Org. San. Bölgesi Esenşehir Mah. 3.Cad. No: Dudullu - Ümraniye İstanbul Tel: Faks: Alemdar Soğutma ve Mutfak Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kirazlık Mah. Atatürk Bulvarı No: 114 Tekkeköy - Samsun Tel: Faks: Anadolu Bakır A.Ş. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Cad. No: 23 C/C, Başakşehir - İstanbul Tel: Faks: Antalya Karteknik Soğutma End. Mutfak San. Tic. ve İnş. Ltd. Şti. Antalya 2. Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde No: 3, Antalya Tel: Faks: AR-DA Boru Sanayi A.Ş. Rami Kışla Cad. Gündoğar 1 İş Merkezi No: 68/75, Topçular - Eyüp - İstanbul Tel: Faks: Aref Soğutma Sistemleri Dış Tic. Ltd. Şti. Karayolları Mah. Kadir Akdoğan Cad. 561 Sok. No: 33 Gaziosmanpaşa - İstanbul Tel: AR-TEK Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tarlabaşı Bulvarı No: 86, Beyoğlu İstanbul Tel: Faks: Atılım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Dolapdere Cad. No: 119/B, Dolapdere İstanbul Tel: Faks: Aytek Soğutma İç ve Dış Tic. A.Ş. Hadımköy Mah. Atatürk Sanayi Niyaz Sok. No: 12 Arnavutköy - İstanbul Tel: Faks: Azak Soğutma Sac ve Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. 3. Organize San. Bölgesi 13 Nolu Sok. No: 25 Selçuklu - Konya Tel: Faks: Bilkar Soğutma Isıtma Klima ve Elektrik Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Cad. No: Şişli - İstanbul Tel: Faks: Birol Isıtma Soğutma İnş. Day.Tük.Mal. Taşıma. San. ve Tic. Ltd. Şti. Toros Mah. Ahmet Sapmaz Bulvarı Bora Plaza Altı No:41/2-A Çukurova/ADANA Tel: Faks: Buzçelik Buzdolabı San. Tic. Ltd. Şti. Konya 4. O.S.B. Büyük Kayacık Mah. 416 Sok. No:10 Selçuklu - Konya Tel: Faks: Buzel Buzdolabı ve Elektrikli Gereçler Tic. ve San. Ltd.Şti. Nilüfer Ticaret Merkezi 70.Sokak No: 93 Nilüfer Bursa Tel: Faks: Buzyapsan Day.Tük.Mal.Serv. Hiz. ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Ferhuniye Mah. Sultanşah Cad. No:22/B Selçuklu - Konya Tel: Faks: Cantaş İç ve Dış Tic. Soğutma Sistemleri San. A.Ş. Kore Şehitleri Cad. No: 53 Zincirlikuyu Şişli - İstanbul Tel: Faks: Cantek Proje Tasarım Müh. İnş. Taah. End. Soğ. San. ve Tic. A.Ş. Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım 21.Cad. No Antalya Tel: Faks: Cem Teknik Soğutma Halkapınar Mah Sok. Pamuk Plaza İş Merkezi C Blok No: 30 Konak - İzmir Tel: Faks: CFM Soğutma ve Otomasyon A.Ş. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sok. No:9 Çiğli - İzmir Tel: Faks: Çetinel Soğutma Sanayi ve Tic. A.Ş. Ergenekon Mah. Dolapdere Cad. No: Pangaltı İstanbul Tel: Faks: Çiftel Servis ve Ticaret İkitelli Organize San. Böl. Mutsan San. Sit. 14 Cad. M 3 Blok No:30 Başakşehir - İstanbul Tel: Faks: Çil Teknik Soğutma ve Elektrik Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Cad. No: Dolapdere Şişli - İstanbul Tel: Faks: Çözüm Endüstriyel Soğutma Sistemleri İnş. San. ve Tic. A.Ş. İnönü Mah. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. 91. Sok. No:3/2, Gebze - Kocaeli Tel: Faks: Damla Soğutma ve Elektrik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İnönü Mah. Dolapdere Cad. Şahin Sok. No: Pangaltı Dolapdere - İstanbul Tel: Faks: Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. İçerenköy Mah. Umut Sok. And Plaza 12/ Ataşehir - İstanbul Tel: Faks: Detay Soğutma İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Cad. No: Pangaltı, Şişli - İstanbul Tel: Faks: Ensotek CTP Su Soğutma Kuleleri ve Tekn. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. Muratpaşa Mah. Uluyol Cad. No: 19 İstanbul Tower K.5/20 Bayrampaşa İstanbul Tel: Faks: Ercan Teknik İklimlendirme Tic. ve San. A.Ş. Tarlabaşı Bulvarı No: Beyoğlu - İstanbul Tel: Faks: Erdemler Soğutma Isıtma Klima Tes. İnş. Mak. San. ve Tic. A.Ş. Orhaniye Mah. Sorgun Mevkii Kümeevler No: 152 Kazan - Ankara Tel: Faks:

10 Üyelerimiz / Our Members Erka Soğutma Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Bozkurt Mah. Dolapdere Cad. No: 127 Şişli - İstanbul Tel: Faks: Esen Soğutma Sistemleri Sanayi İ.O.S.B. İsteks San. Sit. C-6 Blok No:13 Başakşehir-İstanbul Tel: Faks: Etkin Teknik Soğut. Elem. Day.Tük.Mal. İnş. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti. Çamlıca Mah Cad. Dimas İşyerleri Sitesi No: 6/F Yenimahalle - Ankara Tel: Faks: Frigo Soğutma San. ve Tic. A.Ş. Mumhane Cad. No: 39/A Karaköy - İstanbul Tel: Faks: Frigoduman Soğutma San ve Tic. A.Ş. Mersinli Mah Sok. No: 24 Konak - İzmir Tel: Faks: Frigotek Isıtma Soğutma Sanayi Ticaret A.Ş. Çaybaşı Mah. Değirmen Önü Cad. Bestel Apt. Altı No: 97- A-B Antalya Tel: Faks: Frigoterm Soğutucu Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. Bülbül Mahallesi Irmak Caddesi No: Beyoğlu / Dolapdere / İSTANBUL Tel: Faks: Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri OSB Dilek Sok No: 10 X-12 Özel Parsel Tuzla - İstanbul / TURKEY Tel: Faks: Gentinox Endüstriyel Mutfak Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 5. Organize Sanayi Bölgesi Nolu Cadde No: 8/1 Şehitkamil - Gaziantep Tel: Faks: Göker Teknik Soğutma Sanayi Cad. Sanayi Han No:23/5-A Ulus - Ankara Tel: Faks: Günay Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. Irmak Cad. No: Dolapdere - İstanbul Tel: Faks: Güven Soğutma Üniteleri San. ve Tic. A.Ş. Dolapdere Cad. Lalezar Sok. No Şişli - İstanbul Tel: Faks: Güzel Evren Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Haznedar Mah. Marmara Cad. Üçler Sok. No:3 Güngören - İstanbul Tel: Faks: Hak Teknik Bobinaj Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. İnönü Mah. Dolapdere Cad. No: 42/A Pangaltı - Şişli - İstanbul Tel: Faks: HCS Teknik Bobinaj Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. Defterdar Mah. Tüfekçi Sok. No: 11/ Eyüp - İstanbul Tel: Faks: Heinen Hopman Mühendislik A.Ş. Elzem Sok. No: 18, Güzelyalı Pendik - İstanbul Tel: Faks: İdeal Soğutma Ekipmanları İç ve Dış Tic. San. A.Ş. Yenişehir Mah. Büyük Şişhane Sok. No: 14 Beyoğlu - İstanbul Tel: Faks: İklimsoft İklimlendirme ve Soğutma Endüstrisi Yazılımları Ltd. Şti. İçerenköy Mah. Kolordu Sok. No: 10/1 D.5 Ataşehir - İstanbul Tel: Faks: İmamoğlu Soğutma Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti. Elmadağ Cad. No: Dolapdere Şişli - İstanbul Tel: Faks: İTS Grup Soğutma A.Ş. Çakmak Mah. Tavukçu Yolu Cad. Saatçi Sok. No: 22/ Ümraniye - İstanbul Tel: Faks: Kamer Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Cad. No: Şişli - İstanbul Tel: Faks: Karyap İklimlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti. Karayolları Mah. Kadir Akdoğan Cad. 547/2 Sok. No: 11/1 Gaziosmanpaşa - İstanbul Tel: Faks: Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş. Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: Topçular Eyüp - İstanbul Tel: Faks: Kocaeli Soğutma Sistemleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Karabaş Mah. Müneccim Arif Sok. No:27/A İzmit - Kocaeli Tel: Faks: Korkmaz Soğutma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İ.O.S.B. Ziya Gökalp Mah. Hürriyet Bulvarı No: 99/2 Başakşehir - İstanbul Tel: Faks: Martek Soğutma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Selimpaşa Mah Sok. No: 20/A Silivri / İstanbul Tel: Faks: Mespa Endüstriyel Yatırım Sanayi İnşaat Turizm Paz. ve Tic. Ltd. Şti. Tarlabaşı Cad. No: Beyoğlu - İstanbul Tel: Faks: Murat Soğutma ve Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenişehir Mah. Dolapdere Irmak Cad. No: Beyoğlu - İstanbul Tel: Faks: Özdal Teknik Soğutma - Isıtma Havalandırma İzzetpaşa Cad. No: Elazığ Tel: Faks: Paneks Panel Soğutma Sistemleri Poliüretan San. Tic. Ltd. Şti. Marmara Geri Dönüşümcüler O.S.B. Çiğdem Sok. No: 13 Şekerpınar, Çayırova - Kocaeli Tel: Faks: PFI Ortadoğu Endüstriyel Kapılar ve Otomas. Sist. San. ve Tic. A.Ş. Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sok. Balmumcu Plaza 3 No: 34 D. Beşiktaş - İstanbul Tel: Faks: Pınar Soğutma A.Ş. İnönü Mah. Dolapdere Cad. No: 66 Şişli - İstanbul Tel: Faks:

11 Üyelerimiz / Our Members SCA METAL İNŞAAT TAAHHÜT YALITIM İZOLASYON SAN. VE TİC. A.Ş. Planer Mühendislik Soğutma Klima Tesisat İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 3 Hadımköy - İstanbul Tel: Faks: Refkar Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti. Hadımköy Mevkii Koskoop Organize San. Bölgesi Ömerli Mah. Seciye Sok. No: 9 Arnavutköy - İstanbul Tel: Faks: Resa Rezistans San. ve Tic. Ltd. Şti Sok. No: 18/A A.O.S.B. Çiğli - İzmir Tel: Faks: Rothenberger Tesisat Alet ve Makinaları Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Barbaros Bulvarı Rothenberger Center No: Şerifali Ümraniye - İstanbul Tel: Faks: Samsun Mutfak Soğutma Isıtma Havalandırma San. ve Tic. Ltd. Şti. Organize Sanayi Bölgesi Nene Hatun Cad. No: 8 Tekkeköy - Samsun Tel: Faks: Sarbuz Isı Transfer Cihazları San. ve Tic. A.Ş. Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: Hadımköy Arnavutköy - İstanbul Tel: Faks: Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No: Darıca - Kocaeli Tel: Faks: Savaşlar Tesisat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. İzmir Yolu 10 km. Balıkesir Tel: Faks: SCA Metal İnşaat Taahhüt Yalıtım İzolasyon San. ve Tic. A.Ş. Adana Hacı Sabancı O.S.B. Hilal Cad. No: 5/A Sarıçam - Adana Tel: Faks: Seçkin Soğ. Müh. Isı Sist. Elektrik Elektro. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Eyüp Sultan Mah. İmam Rabbani Cad. No: 40/2 Samandıra - Sancaktepe - İstanbul Tel: Faks: Sentez Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. İkitelli Organize San. Böl. Pik Dökümcüler San. Sit. B6 Blok No: 2 Başakşehir - İstanbul Tel: Faks: Soğuk Teknik Sanayi ve Tic. A.Ş. Tarlabaşı Cad. No: Beyoğlu - İstanbul Tel: Faks: Sotek Soğutma ve Teknik Tesisat San. Tic. Ltd. Şti. Orhan Gazi Mah. 3. Yol Sok. No: 43 Esenyurt İstanbul Tel: Faks: Söker Beyaz Eşya Teks. Turz. Isıt. Soğ. End. Mak. ve İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Etiler Mah. 839 Sok. Gülin Apt. 2. Blok No: 25/5, Muratpaşa - Antalya Tel: Faks: Star Alüminyum Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. İkitelli O.S.B. Mah. Enkoop 2. Sok. No: 6 Başakşehir - İstanbul Tel: Faks: Şark Ev Aletleri Isıtma Soğutma Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No: 145/B Elazığ Tel: Faks: Şenol Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Sarban Sok. No: 17 Hayrabolu - Tekirdağ Tel: Faks: Tam-Güç Soğutma Isıtma San. ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri O.S.B. 55. Cad. No: 18 Karpuzsekisi, Melikgazi - Kayseri Tel: Faks: Tanpera Teknoloji ve Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Şeyhli Mah. Ankara Cad. No: 380/C Pendik - İstanbul Tel: Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Davutpaşa Cad. Kale İş Merkezi No: Topkapı - İstanbul Tel: Faks: Teknion Sanayi Mamulleri Pazarlama ve Tic. A.Ş. Tarlabaşı Cad. No: Beyoğlu - İstanbul Tel: Faks: Tekno-Tek Soğ. İnş. Müh. Gıda Mak. Elektrik Elektronik Kapı Sistemleri Danış. Hiz. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize San. Böl. Ağaç İşleri San. Sit Cad. No: 32 Yenimahalle - Ankara Tel: Faks: Topuz Ticaret İmes Sanayi Sitesi E Blok 502 Sok. No:10 Dudullu - Ümraniye - İstanbul Tel: Faks: TOR-SU Soğutma Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Vatan Mah. Akın Sok. No: Bayrampaşa - İstanbul Tel: Faks: Tura Soğutma San. ve Tic. A.Ş. Irmak Cad. No: Dolapdere, Beyoğlu - İstanbul Tel: Faks: Yelken Soğutma Denizcilik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Bostan Mah. Kurtuluş Deresi Cad. No: 26/28 Dolapdere - İstanbul Tel: Faks: Yıldırım Soğutma Isıtma ve Day. Tük. Malları San. ve Tic. Ltd. Şti. Emniyet Evleri Mah. Çelebi Mehmet Sok. No: 16/A 4. Levent - İstanbul Tel: Faks: Yılmaz Soğutma Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş. Sanayi Cad. Kediseven Sok. No: Ulus - Ankara Tel: Faks: Yüksel Teknik Soğutma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Bülbül Mah. Irmak Cad. No: Dolapdere - Beyoğlu - İstanbul Tel: Faks:

12 Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği Association of Refrigeration Industry and Businessmen Tarlabaşı Bulvarı No: 61 Kat: 1 Ofis: 2 Beyoğlu İstanbul - Türkiye Phone: +90 (212) Fax: +90 (212) ÜYESİDİR MEMBER Eylül / September 2019

PROFESSIONAL DEVELOPMENT POLICY OPTIONS

PROFESSIONAL DEVELOPMENT POLICY OPTIONS PROFESSIONAL DEVELOPMENT POLICY OPTIONS INTRODUCTION AND POLICY EXPLORATION IN RELATION TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR VET TEACHERS AND TRAINERS IN TURKEY JULIAN STANLEY, ETF ISTANBUL, FEBRUARY 2016 INTRODUCE

Detaylı

REHAU YAPI TEKNİĞİ ANA BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir

REHAU YAPI TEKNİĞİ ANA BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir REHAU YAPI TEKNİĞİ ANA BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir İSTANBUL AVRUPA YAKASI Aktif Isı Halit Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. No.8 Okmeydanı / Istanbul Tel. 0212 697 64 52

Detaylı

Onay Sertifikası. Bu Yönetim Sistemi Sertifikası, SAINT-GOBAIN WEBER YAPI KİM. SAN. VE TİC. A.Ş.

Onay Sertifikası. Bu Yönetim Sistemi Sertifikası, SAINT-GOBAIN WEBER YAPI KİM. SAN. VE TİC. A.Ş. Onay Sertifikası Bu Yönetim Sistemi Sertifikası, SAINT-GOBAIN WEBER YAPI KİM. SAN. VE TİC. A.Ş. Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 35730 Kemalpaşa, İzmir, Türkiye firmasının Lloyd's Register

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

REHAU YAPI TEKNİĞİ ANA BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir

REHAU YAPI TEKNİĞİ ANA BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir REHAU YAPI TEKNİĞİ ANA BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir İSTANBUL AVRUPA YAKASI Aktif Isı Halit Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. No.8 Okmeydanı / Istanbul Tel. 0212 697 64 52

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

ANADOLU MİNİ ONARIM SERVİS İSTASYONLARI

ANADOLU MİNİ ONARIM SERVİS İSTASYONLARI ANADOLU MİNİ ONARIM SERVİS İSTASYONLARI AUTO KING, Seyhan /- Adana Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulv. Mersin Adana Yolu No:343 B/1 Tel : (322) 429 56 57 (pbx) AUTO KING, Merkez /- Afyon Afyon İzmir

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Profil Boru Demir Çelik

Profil Boru Demir Çelik Profil Boru Demir Çelik Hakkımızda Fabrikamız; BORSAN PROFİL BORU DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2007 Yılında Hatay'ın Payas İlçesinde 21.000 m2 açık, 10.000 m2 kapalı alan üzerine kurulmuştur. Bölgenin

Detaylı

www.yorukhidrolik.com www.bombe.gen.tr BİZ KİMİZ? WHO ARE WE? Firmamız hidrolik pres konusunda Türk sanayisine hizmet etmek için 1980 yılında şahıs firması olarak kurulmuştur. Hidrolik Pres imalatına o

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS www.planersogutma.com FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE Firmamız, Planer Mühendislik

Detaylı

Plast. Kalite farkı EGELİPLAST PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PVC Kapı ve Tavan Lambrileri PVC Doors and Ceiling Panels

Plast. Kalite farkı EGELİPLAST PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PVC Kapı ve Tavan Lambrileri PVC Doors and Ceiling Panels Plast EGELİPLAST PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PVC Kapı ve Tavan Lambrileri PVC Doors and Ceiling Panels Egeliplast Hakkımızda / About Us Hidayet Akgül; 1996 yılında Plastik Lambri üretimine İzmir Kısık

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Tanıtım Otomotiv sektörü günümüzde neredeyse ülkelerin ekonomik durumlarının temel göstergesi sayılmaktadır. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan Otomotiv sektöründe

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 KURUMSAL 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine 10.000 m2 kapalı

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

İCELOONG SOĞUTUCU GAZLARI

İCELOONG SOĞUTUCU GAZLARI İCELOONG SOĞUTUCU GAZLARI İCE + Grup 2 İCE Grup - İCELOONG Ürün Kataloğu İCE + Grup bünyesinde İCE Soğutma Sistemleri şirketi ve İCELOONG markasını bulunmaktadır. Sektöre 15 yıl önce giren şirketimiz ilk

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü 16 Eylül 2010 İstanbul Design Copyright 2008 09 Acrea Ad. AMAÇLARIMIZ İşbirliği Sorun Çözme Türkiye Pazarını Geliştirmek İhracatı

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

İSTANBUL - AVRUPA YAKASI

İSTANBUL - AVRUPA YAKASI İSTANBUL - AVRUPA YAKASI HİMERPA Esentepe Müselles Sok, 0212 274 29 18 (Pbx.) 0212 211 52 35 himerpa@himerpa.com HAVAL. İZOL. MALZ. Kartal Apt. No:5 0212 274 10 42 PAZ. TİC.A.Ş. ZİNCİRLİKUYU www.himerpa.com

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

ABB Partner Listesi Şalt Ürünleri Partnerleri

ABB Partner Listesi Şalt Ürünleri Partnerleri 244 ELEKTRİFİKASYON ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 2017 Şalt Ürünleri Partnerleri Adana Optimus Doruk Elektrik Elektronik Otomasyon Tel: 0322 503 07 08 Faks: 0322 503 00 08 San ve Tic. A.Ş. - Şube Gsm: 0530 413

Detaylı

THE DESIGN AND USE OF CONTINUOUS GNSS REFERENCE NETWORKS. by Özgür Avcı B.S., Istanbul Technical University, 2003

THE DESIGN AND USE OF CONTINUOUS GNSS REFERENCE NETWORKS. by Özgür Avcı B.S., Istanbul Technical University, 2003 THE DESIGN AND USE OF CONTINUOUS GNSS REFERENCE NETWORKS by Özgür Avcı B.S., Istanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute in partial fulfillment

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

AKSESUAR FİYAT LİSTESİ 02 HAZİRAN

AKSESUAR FİYAT LİSTESİ 02 HAZİRAN OHSAS 18001 AKSESUAR FİYAT LİSTESİ 02 HAZİRAN 2003 Kablolarımız sayesinde, dünyanın her bir tarafında enerji iletimini ve haberleşmeyi sağlamaktayız. Bugünden itibaren isim değiştiriyoruz: Türk Pirelli

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

TARİH BÖLGE ŞUBE KODU SALI

TARİH BÖLGE ŞUBE KODU SALI TARİH BÖLGE ŞUBE KODU SALI Her Salı ÇUKUROVA 51 ATATÜRK CADDESİ Her Salı İSTANBUL-AVRUPA1 401 LEVENT Her Salı İSTANBUL-ANADOLU1 150 ERENKÖY Her Salı İSTANBUL-ANADOLU1 88 KADIKÖY Her Salı İSTANBUL-AVRUPA4

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

1 TEMMUZ. FiYAT LiSTESi

1 TEMMUZ. FiYAT LiSTESi TEMMUZ 207 FiYAT LiSTESi TEMMUZ 207 FiYAT LiSTESi Harmonik Filtre Reaktörleri... 5 Şönt Reaktörler... 6 3 Fazlı Kontaktörler İçin Yedek Ana Kontak Takımları... 7 Kontaktör Üzerine Takılabilen Yardımcı

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR NO FİRMA İL BÖLÜM KONTENJAN 1 A.V.D. Enerji Verimliliği Dan. Eğt. İnş. Elk. Mak. İth. İhr. San. ve

Detaylı

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ TGS YER HİZMETLERİ HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ (HAVAŞ) ÇELEBİ HAVA SERVİSİ TGS Genel Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat 6 Yeşilköy- Bakırköy/İstanbul Tel: 0212 463 36 36 Faks : 0212 465

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

1-Sakarya ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının dikkatine:

1-Sakarya ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının dikkatine: 1-Sakarya ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının dikkatine: Komisyonu) verilen, JEO TASARIM 2000 Jeo.Müh.Müş.Bilg.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti.'nin Çeşme Meydanı Cad. No:116/6 / SAKARYA adresinde

Detaylı

ATAŞLAR GRUP TANITIM SUNUMU

ATAŞLAR GRUP TANITIM SUNUMU ATAŞLAR GRUP TANITIM SUNUMU www.abdurrahmanatas.com.tr ATAŞLAR GRUP KURUMSAL HAKKIMIZDA Ataşlar gurubun temelleri 30 yıl önce Kurucumuz Sayın Abdurrahman ATAŞ tarafından atılmış o günden bu güne, sektördeki

Detaylı

INDEX. Hakkımızda / About Us Fabrika / Factory Ürünler / Products

INDEX. Hakkımızda / About Us Fabrika / Factory Ürünler / Products www.altarmarble.com INDEX Hakkımızda / About Us... 5 Fabrika / Factory... 6-9 Ürünler / Products Moon Cream... 12-13 Beach Cream... 14-15 Vanilla Ice... 16-17 Galaxy Silver... 18-19 Light Travertine...

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

ISKAV ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI / 2013-2014 EKİM 2013 KASIM 2013

ISKAV ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI / 2013-2014 EKİM 2013 KASIM 2013 TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI 2013 / 2014 EKİM 2013 1 25 Ekim 13 Cuma Soğutmanın Temel İlkeleri 2 30 Ekim 13 Çarşamba Havalandırma Sistemlerinde ve Klima 3 31 Ekim 13 Perşembe Soğutma Sistemlerinde Otomatik Kontrol

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI EM AİR HAVACILIK VE TİC. SANCAK HAVAYOLLARI THK GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ TR AT 001 TR AT 002 TR AT 003 GENEL HAVACILIK TR AT 008 SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ BONAİR HAVACILIK TİC.

Detaylı

Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı Leather and Leather Garment Fair İZMİR / TURKEY. leatherandmore.izfas.com.tr

Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı Leather and Leather Garment Fair İZMİR / TURKEY. leatherandmore.izfas.com.tr Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı İZMİR / TURKEY leatherandmore.izfas.com.tr LEATHER & MORE İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilecek olan Leather & More Deri ve Deri

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş

Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş SERTİFİKA Ekte belirtilen sirket birimleri ile birlikte şirketinin, aşağıda belirtilen geçerlilik alanında bir Kalite Yönetim Sistemini yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyit eder. Faaliyet

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Argumentative Essay Nasıl Yazılır?

Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Hüseyin Demirtaş Dersimiz: o Argumentative Essay o Format o Thesis o Örnek yazı Military service Outline Many countries have a professional army yet there is compulsory

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

İçindekiler. 1/ Önsöz. 2/ Firma Profili. Tarihçe Misyon Vizyon Faaliyet Alanları 4 5 6 7-8 9-10-11. 3/ Referanslar. 4/ İletişim Bilgileri

İçindekiler. 1/ Önsöz. 2/ Firma Profili. Tarihçe Misyon Vizyon Faaliyet Alanları 4 5 6 7-8 9-10-11. 3/ Referanslar. 4/ İletişim Bilgileri bertekinsaat.com İçindekiler 1/ Önsöz 2 2/ Firma Profili Tarihçe Misyon Vizyon Faaliyet Alanları 4 5 6 7-8 3/ Referanslar 4/ İletişim Bilgileri 9-10-11 12 bertekinsaat.com 1 Önsöz Firmamız uluslararası

Detaylı

AĞ VE SİSTEM ALT YAPISI AĞ VE SİSTEM ALT YAPISI, WEB UYGULAMALARI VE VERİ TABANLARI AĞ VE SİSTEM ALT YAPISI, WEB UYGULAMALARI VE VERİ TABANLARI

AĞ VE SİSTEM ALT YAPISI AĞ VE SİSTEM ALT YAPISI, WEB UYGULAMALARI VE VERİ TABANLARI AĞ VE SİSTEM ALT YAPISI, WEB UYGULAMALARI VE VERİ TABANLARI 1. FİRMA HİZMET KAPSAMI ADEO BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZ. SAN. VE TİC. 1335 SOK. NO:58 ÖVEÇLER / ANKARA TEL: 0 312 482 12 35 YAPISI TSE-STF-002 TSE-PTC-002 08.07.2015 2. HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET

Detaylı

DOĞRU PROJELER DOĞRU ADIMLAR.

DOĞRU PROJELER DOĞRU ADIMLAR. DOĞRU PROJELER DOĞRU ADIMLAR www.insayyapi.com Herşey hayal etmekle başlar... Geleceğimize kalıcı eserler bırakmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Değer katan yapılar inşa eder... İnsay Yapı Grubumuzun

Detaylı

Solution Partner Automation (Çözüm Ortaklarımız)

Solution Partner Automation (Çözüm Ortaklarımız) Automation (Çözüm Ortaklarımız) lerimiz ve Uzmanlık Alanları SIMATIC, ARTI ALV N BGM Mühendislik DAL ELEKON ENTEGRE ESA NOKTA Endüstriyel PINAR Mühendislik PROS M RETEK Mühendislik SAFER SIMETRONIK S MTEK

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

İŞL/1101-10/21418 2010 Ocak BIO Biyodizel Hareketleri Bildirimi. İŞL/1101-10/21418 2010 Şubat BIO Biyodizel Hareketleri Bildirimi

İŞL/1101-10/21418 2010 Ocak BIO Biyodizel Hareketleri Bildirimi. İŞL/1101-10/21418 2010 Şubat BIO Biyodizel Hareketleri Bildirimi Kurumumuz kayıtlarında OSB 1. Cadde 6. Sokak No:39/B / AKSARAY adresinde bulunan işleme lisansı sahibi Aks-en Alternatif Enerji Teknolojileri San. ve Tic. Anonim Şirketinin bildirim yükümlülüklerine ilişkin

Detaylı

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO:5 34870 KARTAL İSTANBUL 216 3064180 216 3539720 fatih.uslu@antor.com.tr

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO:5 34870 KARTAL İSTANBUL 216 3064180 216 3539720 fatih.uslu@antor.com.tr Tescil Ünvanı Şirket Adres Telefo Telefonu Faks Faks e-posta KAYIŞDAĞI CAD.KARAMAN ÇİFTLİK PEUGEOT OTOMOTİV PAZARLAMA YOLU KAR PLAZA E BLOK NO:45 34752 1030 ANONİM ŞİRKETİ İÇERENKÖY İSTANBUL 216 5799400

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV181 TEKNİK İNGİLİZCE I

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV181 TEKNİK İNGİLİZCE I AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV181 TEKNİK İNGİLİZCE I Dr. Öğr. Üyesi Firdes YENİLMEZ KTS Kredisi 3 (Kurumsal Saat: 2 Uygulama Saat: 1) Ders Programı Pazartesi 09:30-12:20

Detaylı

SOĞUTMA PROJELERİ REFRIGERATION PROJECTS

SOĞUTMA PROJELERİ REFRIGERATION PROJECTS SOĞUTMA PROJELERİ REFRIGERATION PROJECTS Fevzipaşa Mah. Namık Kemal Bulvarı 147 / 149 A Çerkezköy / Tekirdağ Tel / Fax: +90 282 726 50 52 info@lynkso.com www.lynkso.com Vizyonumuz Beklentilerin üzerinde

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

REHAU PENCERE TALİ BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir

REHAU PENCERE TALİ BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir REHAU PENCERE TALİ BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir ISTANBUL AVRUPA YAKASI 2E Barboros Bulvarı No:36/B Balmumcu-Beşiktaş / ISTANBUL Tel. 0532 345 04 93 @ proje@balkayacam.com

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ YIL :1 SAYI : 2 MAYIS 2014 Bu Bülten MÜSAİD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından üyelerimiz arasında alış verişin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Reklamların içeriği reklam

Detaylı

Trusted solution partner

Trusted solution partner Trusted solution partner Company Profile / Şirket Profili Since our foundation in 1987, Elektrotek has been dedicated to providing our customers with the highest quality products and service. Elektrotek

Detaylı

d h k d t s a t

d h k d t s a t 1 t d h k d, t t s a t 2 TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı

Detaylı

KAMPANYAYA KATILAN FİRMALAR İLÇE FİRMA ADI ADRES TELEFON TELEFON 2

KAMPANYAYA KATILAN FİRMALAR İLÇE FİRMA ADI ADRES TELEFON TELEFON 2 KAMPANYAYA KATILAN FİRMALAR İLÇE FİRMA ADI ADRES TELEFON TELEFON 2 İZTES TESİSAT DOĞALGAZ İNŞAAT TAAHHÜT MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MANAVKUYU MAHALLESİ YÜZBAŞI İBRAHİN HAKKI CADDESİ

Detaylı

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000.

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000. Dr. Öznur Ayşe GİRİT PERSONNEL DATA Surname, Name: Girit, Öznur Ayşe Gender: Female Date of Birth: 02.12.1972 Place of Birth: Ankara, Marital Status: Single Foreign Language: English Driving Licence: B

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Offers Professional Solutions

Offers Professional Solutions 1 Offers Professional Solutions SINCE 2010 Tüfekçi Makina; have been serving engineering and contract services in fire extinguishing, deck ladder and barrier sector. VİZYON VISION Sürekli gelişme düşüncesinden

Detaylı

OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI AUTOMOTIVE SPARE PART MANUFACTURING

OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.   OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI AUTOMOTIVE SPARE PART MANUFACTURING OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.ozaksen.com.tr OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI AUTOMOTIVE SPARE PART MANUFACTURING ÜRÜNLERİMİZ OUR PRODUCTS INTERCOOL BAĞLANTI BORULARI INTERCOOL CONNECTION PIPES... 4 YAĞ

Detaylı

SELİMOĞLU-DEMİRLAND-DOSSO DOSSİ İŞBİRLİĞİ Temelleri 1961 yılında atılan SELİMOĞLU İNŞAAT kurulduğundan bugüne kadar gerek kendi sektöründe, gerekse petrokimya ve gıda alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir.

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek ve AR-GE konusunda lider bir firma olmak.

VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek ve AR-GE konusunda lider bir firma olmak. MİSYONUMUZ.. Plastik ve kalıp teknolojilerinde, çevreye ve insan sağlığına duyarlı kaliteli rekabetçi üstün nitelikli ürünler geliştirmek. VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı