METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ İzahname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ İzahname"

Transkript

1 Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurumuz incelenmekte olup, işbu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahname yasal prosedüre uygun olarak ayrıca ilan edilecektir. METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / / tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu izahname, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda ( yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 1

2 İÇERİK KISALTMA VE TANIMLAR İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER ÖZET BAĞIMSIZ DENETÇİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI EĞİLİM BİLGİLERİ KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER ANA PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

3 21. DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ SULANMA ETKİSİ UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA BİLGİ İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

4 KISALTMA VE TANIMLAR ABD Doları BIST,BİAŞ, Borsa Burgan Yatırım EFT EUR GES GK KAP KVY Metemtur, Şirket, İhraçcı MKK MW SPK, Kurul SPKn TTK UVY YEKDEM Amerikan Doları Borsa İstanbul A.Ş. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Elektronik Fon Transferi Avrupa Para Birimi Güneş Enerjisi Santrali Genel Kurul Kamuyu Aydınlatma Platformu Kısa Vadeli Yükümlülükler Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Megawatt Sermaye Piyasası Kurulu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 6263 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uzun Vadeli Yükümlülükler Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması 4

5 I. BORSA GÖRÜŞÜ: II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: 1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yetkilisi Sorumlu Olduğu Kısım: Koray Eti Yönetim Kurulu Başkanı İmza /06/2019 Serkut Yavuz Ateş Yönetim Kurulu Başkan Vekili İmza /06/2019 İZAHNAMENİN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluşun Ticaret Unvanı ve Yetkilisinin Sorumlu Olduğu Kısım: Aktuğ Alimoğlu Genel Müdür İmza /06/2019 Hasan Bayram Müdür İmza /06/2019 İZAHNAMENİN TAMAMI İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır. 5

6 İlgili Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Raporlarını Hazırlayan Kuruluşun Adı, Soyadı, Görevi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Fatih Aygören Sorumlu Denetçi Sorumlu Olduğu Kısım: 2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Eray Yanbol Sorumlu Denetçi 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporu 2. ÖZET Başlık A GİRİŞ VE UYARILAR Açıklama Yükümlülüğü A.1 Giriş ve uyarılar Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların mahkemeye taşınması durumunda, davacı yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ülkenin yasal düzenlemeleri çerçevesinde, izahnamenin çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce katlanmak zorunda kalabilir. Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özetin izahnamenin diğer kısımları 6

7 A.2 İzahnamenin sonraki kullanımına ilişkin bilgi ile birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri sağlamaması durumunda gidilir. İzahnamenin tekrar kullanımını gerektirecek herhangi bir durum yoktur. B İHRAÇÇI B.1 İhraççının ticaret unvanı ve Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. işletme adı B.2 İhraççının hukuki statüsü, Hukuki Statüsü: Anonim Şirket tabi olduğu mevzuat, Tabi Olduğu Mevzuat: T.C. Mevzuatı kurulduğu ülke ve adresi Kurulduğu Ülke: Türkiye Adresi: Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3.Levent Beşiktaş / İstanbul İnternet Adresi: B.3 Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççının mevcut faaliyetlerinin ve faaliyetlerine etki eden önemli faktörlerin tanımı ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi Telefon: Şirketin esas sözleşmesine göre faaliyet konusu aşağıdaki şekilde oluşmaktadır; 1) Turizm ve İnşaat Turizm sahasında mer i ve ileride mer i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır. 2) Enerji Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve kurmak işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarım hizmetleri vermek ve iştikal konularında faaliyet gösteren tesislerin alım satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun 7

8 olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır. Şirket in faaliyet alanlarından biri olan gayrimenkul sektörü ekonomik gelişmelerden ve buna bağlı olarak operasyonel gider kalemlerinde beklenmeyen artışlar yaşayabilir. Yurtiçi genel ekonomik durumda gözlemlenen duraklık ve daralmaya ver genel faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak talep ve buna bağlı olarak emlak fiyatlarında bir gerileme gözlemlenebilir. Diğer bir faaliyet konusu olan enerji sektörüne ilişkin Şirket yenilenebilir enerji sektöründe 2018 yılından itibaren üretim yapıp gelir elde etmektedir.şirketin üretimi 2028 yılına kadar YEKDEM üzerinden 0,133 USD/KWh ile satıldığı için ve bu gelirlerin faturaları ay sonunda yansıtıldığı için enerji üretim maliyetine katlanıldığı tarih ile faturalandığı tarih arasındaki döviz dalgalanmaları şirketin kur giderinin artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca GES lerin kullanımı esnasında operasyonel yıpranmalar tahmin edilenden daha yüksek olabilir, yatırımlar üzerinden beklenmedik arızalar meydana gelebilir. Ayrıca GES lerin doğası gereği mevsimsel konjüktür sebebiyle beklentilerin altında üretim gerçekleşebilir. Şirket in 5 adet santrali ve 5MW lık kurulu gücü bulunmaktadır. Şirket güneş enerjisi sektöründe kurulu güç açısından Türkiye pazarında 2019 mayıs sonu itibariyle % 0,1 lik bir paya sahiptir. B.4a İhraççıyı ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli en son eğilimler hakkında bilgi Gayrimenkul sektörü: Şirket i ve ait olduğu gayrimenkul sektörünü etkileyen eğilimler arasında Türkiye de meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler, piyasa koşulları sektörel dinamikler gayrimenkul sektöründeki yatırım eğilimleri, finansmana erişim ve finansman maliyeti gibi konular vardır. Yukarıda bahsettiğimiz eğilimler nedeniyle yaşanabilecek ekonomideki dalgalanmalar; imar, inşaat, çevre ve diğer izinlerin veya ruhsatların 8

9 B.5 İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki yeri B.6 Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan kişilerin isimleri/unvanları ile her birinin pay sahipliği hakkında bilgi İhraççının hakim ortaklarının farklı oy haklarına sahip olup olmadıkları hakkında bilgi alınmasında yaşanabilecek zorluklara sebep olmaktadır. Gayrimenkul sektörünün son durumuna bakıldığında kentsel dönüşüm çalışmalarının da hız kazandığı, yabancılara satışların arttığı ve turizm açısından önemli bölgelerdeki satışların arttığı görülmektedir. Şirket in gayrimenkul yatırımı olarak Caresse Bodrum Evlerinden 4 adet villası bulunmaktadır. Enerji Sektörü: Türkiye elektrik tüketimi 2018 yılında %0,75, elektrik üretimi ise %1,11 oranında artış göstermiştir. Son yıllarda elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin katkısı görülmektedir. Elektrik üretimin %2-3 ü güneş enerjisi santralleri tarafından elde edilmektedir mayıs verilerine göre adet güneş enerjisi santrali bulunmakatdır.toplam kurulu güç 5.435,1 MW dır. İhraçcı herhangi bir gruba dahil değildir. Sermaye Payı (TL) Sermaye Payı (Adet) % Ticaret Unvanı BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş ,11 Meltem Yılmaz ,67 Diğer ,22 Toplam Şirketin çıkarılmış sermayesi TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Varsa doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin isimleri/unvanları ile bu kontrolün kaynağı hakkında bilgi 9

10 B.7 Seçilmiş finansal bilgiler ile ihraççının finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında meydana gelen önemli değişiklikler Şirket in konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ve internet sitesinde yer almaktadır. Temel konsolide bilanço büyüklüklerine ve seçilmiş konsolide gelir tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmiştir. Bilanço (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Aktif Toplamı KVY UVY Özkaynaklar Pasif Toplamı Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar stoklar, ticari alacaklar, nakit ve nakit benzerleri, diğer alacaklar, peşin ödenmiş giderler, cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar ve diğer dönen varlıklardan oluşmaktadır itibariyle stoklar 5.9mn TL, ticari alacaklar 5.4mn TL, diğer dönen varlıklar 0,3mn TL dir. Son dönem itibariyle stoklar tüm dönen varlıkların %49 unu oluştururken ticari alacaklar da %45 ini oluşturmaktadır. Şirket in dönen varlıkları 2017 yılında 2016 yıl sonuna göre %23 azalış, 2018 yılında 2017 yılına göre %5 artış ve 2019 ilk çeyreği 2018 sene sonuna göre %5 artış göstermiştir yılındaki azalışın sebebi stoklarda gözlemlenen düşüşten kaynaklanmaktadır. Duran Valıklar: Duran varlıklar maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, diğer alacaklar, peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş vergi varlıklarından oluşmaktadır itibariyle maddi duran varlıklar 17.8mn TL, maddi olmayan duran varlıklar 2.3mn TL, peşin ödenmiş giderler 1.7mn TL dir. Son dönem itibariyle maddi duran varlıklar duran varlıklarn %78 ini, maddi olmayan duran varlıklar ise %10 nunu oluşturmaktadır. Şirket in duran varlıkları 2017 yılında 2016 yıl sonuna göre %743 artış, 2018 yılında 2017 yılına göre %9 azalış ve 2019 ilk çeyreği 2018 sene sonuna göre 10

11 %4 azalış göstermiştir yılında gözlemlenen artışın sebebi yapılmakta olan yatırımlar altında aktifleştirilen maliyetlerdir Kısa Vadeli Yükümlülükler: Şirket in kısa vadeli yükümlülükleri 2017 yılında 2016 yıl sonuna göre %128 artış, 2018 yılında 2017 yılına göre %50 artış ve 2019 ilk çeyreği 2018 sene sonuna göre %8 artış göstermiştir yılındaki artışın sebebi finansal kiralama işlemlerinden borçlar kaleminden kaynaklanmaktadır yılındaki %50 artışın büyük bölümü ticari borçlardaki artıştan kaynaklanmaktadır. Uzun Vadeli Yükümlülükler: Şirket in uzun vadeli yükümlülüklerinin 2016, 2017, 2018 ve dönemlerindeki tutarı sırasıyla 0,06mn, 18.7mn, 23.7mn ve 24.7mn TL dir yılında 2016 yıl sonuna göre gözlemlenen artışın sebebi finansal kiralamaya ilişkin borçlanmalardır. Şirket 2017 yılı ikinci çeyreğinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile uzun vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalamıştır. Kare GES firmalarının tesis tamamlanma işi tarihinde gerçekleşmiştir. Yatırım tamamlanması sonrası güneş enerji santrallerinin tarihinde geçici kabul işlemleri bittikten sonra elektrik üretimine geçilmiştir ve elektrik üretim satışı başlamıştır. Aşağıdaki tabloda finansal borçların para birimi cinsi bazında etkin faiz oranları yıllar bazında verilmiştir Döviz Tutarı (USD) TL Tutarı Etkin faiz oranı (%) 5,67-6,59 5,67-6,59 5,67-6,59 Özkaynaklar: Özkaynaklar hesabı ödenmiş sermaye, yasal yedekler, geçmiş yıllar karı/zararı ve net dönem karından oluşmaktadır. Şirket in yıllar bazında özkaynaklarındaki azalışın sebebi aşağıda paylaştığımız gelir tablosunda detayları paylaşılan net zararlardan kaynaklanmaktadır. Gelir Tablosu (TL) Hasılat Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar/Zarar Faaliyet Karı/Zararı

12 Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Kar/Zararı Finansal Giderler (51.766) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı ( ) ( ) Vergi ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Gelir Tablosu (TL) Hasılat Satışların Maliyeti (-) - ( ) Brüt Kar/Zarar Faaliyet Karı/Zararı ( ) Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Kar/Zararı ( ) Finansal Giderler ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı ( ) ( ) Vergi (86.038) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Hasılat: Şirket in satışları 2017 yılında 2016 yılına göre %91 azalırken 2018 yılında ise 2017 yılına göre %201 artış göstermektedir yılında 41.6mn TL tutarındaki satışlar Caressa Villa satışlarından kaynaklanmaktadır. Caressa Villaları, kat karşılığı inşaat sözleşmesi tarafı ve villaları yapan firma olan A.E.B Turizm Yatırım Tic. A.Ş. firmasına, Metemtur Otel. A.Ş. firmasının borcuna istinaden satılmıştır. A.E.B Turizm e borç karşılığında kapama için devredilen villa satış bedeli TL dir. Kalan Satışlar yine Caressa Villalarının 3. kişilere satışlarıdır ( TL) yılında ise sadece 1 adet villa satışı gerçekleşmiştir birinci çeyreği 2018 yılının birinci çeyreği ile karşılaştırdığımızda %832 artış göstermektedir ilk çeyreğinde sadece Kare Ges firmalarının enerji üretim gelirleri bulunmaktadır yılı ilk çeyrekte ise Kare Ges firmalarının enerji üretim gelirleri dışında Caressa Villalarından 1 adet villa satışı gerçekleşmiştir yılı Elektrik Satışı TL,1 Adet Caressa Villa Satışı TL dir. 12

13 NET SATIŞLAR (TL) Gayrimenkul Satışı Elektrik Satışı TOPLAM Satışların Maliyeti: Şirket in maliyetleri 2017 yılında 2016 yılına göre %95 azalırken 2018 yılında ise 2017 yılına göre %245 artış göstermektedir. Maliyetlerin 2016 yılında 30.3 mn TL olmasının sebebi villaların inşaasına ilişkin katlanılan maliyetlerdir yılının birinci çeyreğinde sadece elektrik satış geliri oluşmuştur, Şirket in katlandığı satış maliyeti yoktur yılı birinci çeyrekte ise Şirket in maliyetleri güneş enerjisi santrallerinin amortismanları ve satılan bir adet villanın maliyetleridir. Operasyonel Giderler: Şirket in operasyonel giderleri pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır yılında pazarlama giderlerindeki artışın sebebi Caressa Villaları için yapılan reklam (dergi reklamı, kapalı çarşı tv ekranı reklamı, bodrum mevkii totem reklamları) harcamalarından kaynaklanmaktadır. Finansal Giderler: Finansal giderler finansman faaliyetlerinden faiz giderleri, kur farkı giderleri, komisyon giderleri ve diğer giderlerden oluşmaktadır. Finansman giderlerindeki yıllara istinaden genel artışın sebebi %100 sahibi olunan Kare firmalarının uzun vadeli finansal kiralama borçlarından kaynaklanmaktadır yılı için hesaplanan gider yine Kare Ges firmalarının kira taksit faiz gideri ve tüm borç kur farkı hesaplamasından kaynaklanmaktadır yılında yine Kare Ges firmalarının kira taksit faiz giderleri ve kur farkı hesaplamalarından kaynaklanmaktadır yılında artan USD kuru sebebiyle kur farkı hesaplamalarında artış görülmüştür çeyrek finansal giderlerinin çeyrek giderlerine göre %223 artış göstermiştir. Artışın sebebi Güneş Enerjisi Santrallerinin finansmanı için kullanılan USD üzerinden 13

14 B.8 Seçilmiş önemli proforma finansal bilgiler B.9 Kar tahmini ve beklentileri B.10 İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin denetim raporlarındaki olumlu görüş dışındaki hususların içeriği B.11 İhraççının işletme sermayesinin mevcut yükümlülüklerini karşılayamaması C.1 İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek sermaye piyasası aracının menkul kıymet tanımlama numarası (ISIN) dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi yapılan finansal kiralamanın kur farkından kaynaklanmaktadır. Vergi: 2017 yılında vergi geliri olmasının sebebi Şirket in ertelenmiş vergi gelirinin olmasıdır. Ertelenmiş vergi geliri maddi duran varlıklar, stokların kayıtlı değeri ile vergi matrahı arasındaki net fark, dava karşılıkları ve mali zarardan kaynaklanmaktadır. İzahnamede yer alan 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin Denetim Raporları olumlu görüş içermektedir. C SERMAYE PİYASASI ARACI Şirketimizin TL olan ödenmiş sermayesı TL 'ye çıkarılacak olup, yapılacak sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kısıtlanmayacak olup, mevcut pay sahiplerinin ihraç edilecek tüm paylar için yeni pay alma hakkı vardır. İhraç ile yapılacak sermaye artırımında yeni paylar için tüm pay sahiplerine ISIN kodu [.] olan paylar verilecektir. İhraç edilecek yeni paylarda imtiyaz bulunmamaktadır. C.2 Sermaye piyasası aracının ihraç edileceği para birimi C.3 İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı ile varsa bedeli tam ödenmemiş pay sayısı Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar B grubu olarak tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Türk Lirası payın hepsi ihraç edilmiş ve bedelleri ödenmiştir. Her bir payın nominal değeri 1 TL dir. 14

15 Her bir payın nominal değeri C.4 Sermaye piyasası aracının sağladığı haklar hakkında bilgi C.5 Sermaye piyasası aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hususlar hakkında bilgi C.6 Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı veya yapılıp yapılmayacağı hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin bilgi C.7 Kar dağıtım politikası hakkında bilgi *Kardan Pay Alma Hakkı (SPK md. 19. TTK md.507) *Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md.461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md.18) *Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn nın 27.md) *Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK md.507) *Genel Kurul a Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md.29, 30, TTK md. 414, 415, 419, 425, 1527) *Genel Kurul da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK md.407, 409, 417) *Oy Hakkı (SPKn md. 30, TTK md.432, 434, 436) *Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md.30, TTK md.432, 434, 436) *İptal Davası Açma Hakkı (TTK md , SPKn nın 18/6, 20/2.md) *Azınlık Hakları (TTK nın 411, 412, 439.maddeleri) *Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK md.438) *Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md.24) Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Kotasyon yönergesinin 41. Maddesinde göre Şirketin bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edeceği paylar, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret Siciline tescil edildiğinin BIST e bildirilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis adilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır ve işlem görmeye başlar. Şirket payları tarihinden bu yana BIST e kote edilmiş olup, METUR işlem kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar da işlem görmektedir. Esas sözleşmenin 29.maddesi uyarınca senelik karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri gözetilerek, yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. 15

16 D.1 İhraççıya, faaliyetlerine ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi D RİSKLER Gayrimenkul sektörü riskleri: Gayrimenkul sektörü ekeonomik krizlerden en çok etkilenebilen sektörler içinde yeralmaktadır. Ülkenin ekonomik durumu ve buna bağlı olarak maliyet kalemlerinde tahmin edilemeyen artışlar yaşanabilir. Döviz kurlarındaki artışlar maliyetleri etkilediği için konut fiyatları da yükseliş göstermektedir. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte konut kredi faizlerinde de hızlı artış gözlemlenmektedir. Ayrıca konut talebinin önündeki zorluklar nedeniyle fiyatlar da son yıllarda zayıflayan bir görünüm sergilemektedir. Yatırımların Likit Olmama Riski Gayrimenkul yatırımları, diğer sektörlere göre likit olmayan bir doğaya sahiptir ve bir gayrimenkul portföyünün likidite olması daha zordur. Nakit girişi olması gereken durumlarda yatırımların likit olmamasından dolayı Şirket finansal açıdan zor durumda kalabilir. İzinler Ülkemizde gayrimenkul faaliyetlerine ilişkin alınması gereken birçok izin ve ruhsat bulunmaktadır. Bu izin ve ruhsatların alınması için öngörülen masraflar bazen tahmin edilenden daha yüksek olabilir. Bu izinlerin geç alınması ve/veya hiç alınamaması ihtimali de mevcuttur. Bu izinlerin ve ruhsatların alınamaması durumunda gayrimenkul faaliyetleri olumsuz etkilenmektedir. Sektörel Rekabet Gayrimenkul sektörü rekabetin etkin olduğu bir alandır. Sektördeki rekabet fazla gayrimenkul projesi oluşması sebebiyle arz fazlalığına ve dolayısıyla Şirket in elindeki gayrimenkullerin istenilen zamanda veya hiçbir zaman satılamamasına sebep olabilir. Gayrimenkul Değerlerinin Makroekonomik Koşullardan Etkilenme Riski 16

17 Türkiye de oluşabilecek ekonomik krizler, jeopolitik ve politik riskler ekonomik güven ortamının bozulmasına sebep olabilir. Bu gelişmeler gayrimenkul yatırımlarını doğrudan etkileyebilir ve piyasanın gitmesi gayrimenkul sektöründeki talebi aşağı yönlü etkileyebilir. Böyle bir durum Şirketin satış gelirlerine negatif yönde etki edebilir. Enerji sektörü riskleri: Hukuki süreç Yapılacak yatırımlar esnasında, hukuki güçlükler, projelendirme, finansman ve çevresel riskler gibi birçok farklı risk türüne maruz kalınabilir ve iş planları aksayabilir. Hem yeni santraller hem de mevcut santrallerde yenileme ve kapasite artışı için yapılacak yatırımlar sırasında başvurulması gereken uzun bir hukuki süreç vardır. Bu durum birçok şirketin iş planlarının aksamasına sebep olmaktadır. İşçi-işveren anlaşmazlıkları genelde bu süreçte yaşanmaktadır. Dışarıdan alınan hizmetler Enerji projelerinin öngörülen bütçe ile planlanan zamanda tamamlanması santrallerin inşası sırasında alt yüklenicilere ve hizmet tedarikçilerine bağlıdır. Teslimat sürelerinde ve ekipman teminindeki problemler yatırıma başlama süresini uzatabilir. İklim Değişikliği Enerji sektörü iklim değişikliğine sebep olan sektörlerin başında gelmektedir. Enerji üreticileri faaliyetlerini sürdürürken iklim koşullarını sürdürebilir kılmanın yollarını aramak zorundadır. Buna ilişkin yapılan çalışmalar şirketler için ekstra faaliyet anlamına gelmektedir. Değişken Hava Koşulları İklim değişkliğinin bir sonucu olarak değişken hava koşulları santrallerin verimliliklerini düşürmektedir. Türkiye iklim değişikliği açısından riskli ülkeler arasındadır. Şirketler projelere başlarken bu durumu engelleyecek çalışmalar yapmalıdır. 17

18 Likidite Riski Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır. Şirket in likidite riskine ilişkin tarihli tablosu aşağıdaki gibidir. Sözleşme Vadeleri /Beklenen Vadeler Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Kur Riski Defter Değeri Sözleşme Uyarınca Nakit Çıkışlar Toplamı Aydan Kısa ay arası yıl arası Şirket esas itibariyle finansal borçları, döviz cinsinden ticari borç ve alacakları nedeniyle kur değişimin yönüne bağlı olarak kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket in itibariyle yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir. USD TL Karşılığı Dönen Varlıklar Toplamı Toplam Varlıklar Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler Kısa Vadeli Yük. Toplamı Finansal Yükümlülükler Uzun Vadeli Yük. Toplamı Toplam Yükümlülükler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu ( ) ( ) Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10 luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu ABD Doları Net Varlık / Yükümlülüğü 18 Yabancı Paranın Değer Kazanması Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi ( )

19 Faiz Riski 31 Mart 2019 tarihinde faiz 1 puan yüksek/ düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi kar TL daha zarar / kar olacaktı. D.3 Sermaye piyasası aracına ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal Yükümlülükler Payların fiyatına ilişkin riskler: Paylar ihraç edildikten sonra payların fiyatı, ekonomide, sermaye piyasasında, ve ortaklığın mali yapısındaki gözlemlenen gelişmelere bağlı olarak piyasada belirlenecektir. Ortaklığın finansal performansının beklentilerin altında oluşması, sermaye piyasası ve ekonomik koşulların kötüleşmesi durumunda payların fiyatı düşebilir. Kar payı ödemesine ilişkin riskler: Ortaklık kar payı dağıtacak kadar kar gerçekleştiremeyebilir. Dağıtılabilir kar gerçekleşse bile SPK mevzuatı uyarınca kar dağıtımı zorunlu değilse ortaklık genel kurulu kar dağıtmamaya karar verebilir. E.1 Halka arza ilişkin ihraççının/halka arz edenin elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam maliyet ve talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi E HALKA ARZ Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanması durumunda, Şirketin nakit sermaye artırımından elde edeceği tahmini brüt nakit akışı TL, aşağıdaki tabloda belirtilen sermaye artırımından elde edilecek fon üzerinden alınacak vergi ve yapılacak kesintiler ise aşağıdaki gibidir. Tahmini Maliyetler SPK Kurul Ücreti (% 0,2*) BİAŞ Kayıt Ücreti (% 0,03*) Rekabeti Koruma Fonu (% 0,04*) Aracı Kuruluş Ücreti İlan ve Tescil Giderleri MKK İhraçlı Hizmet Bedeli (% 0,005*) 630 Diğer Giderler Toplam * Payların ihraç değeri üzerinden. 19

20 E.2a Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırımı karşılığı ihraç edilecek TL nominal değerli pay karşılığı minimum TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden yaklaşık TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra net TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır. Planlanan bedelli sermaye artırımı ile Şirket in sermaye yapısının güçlendirilerek finansal gücünün artırılması ve devamlılığının sağlanması öngörülmekte ve elde edilecek kaynak ile ileriye yönelik olarak büyüme planlarının gerçekleştirilmesi ve sektördeki konumunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket in enerji sektöründeki yatırımlarında tüm tesisler kurulum öncesinde planlanmış olan üretim değerlerini gerçekleştirmekte ve bu tesislerin mevcut faaliyetleri için herhangi başka bir finansman gereksinimi kalmamış olup tesisler üretimlerinden elde etmekte oldukları gelirler ile borç ödemelerini ek finansman gereksinimi olmadan yapmaktadırlar. Ayrıca tarihinde kamuya açıklanmış olan Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan sulh görüşmeleri kapsamında taraflar arasında dava dosya borcu TL iki taksitte ödenmiş ve bankaya olan borç tarihinde kapatılmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, Şirket in mevcut faaliyetlerine ilişkin olarak herhangi bir ek finansman ihtiyacı bulunmamaktadır. Bununla beraber Türk Lirası nda yaşanan değer kaybı orta vadeli döviz kredisiyle yatırım yapan tüm şirketlerde kur farkı zararının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Şirket enerji satış gelirlerini döviz bazında kazandığı için kredi, anapara ve faiz ödemelerini zamanında yerine getirmektedir ancak kur farkı sebebiyle özvarlıklar azalmıştır.sermaye artırımıyla özvarlıkların güçlendirilmesi planlanmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu güçlü özvarlığa haiz şirketler için ülkemizde şuan ve yakın dönemde önemli yatırım fırsatları olduğunu değerlendirmektedir. Yatırım bankaları ve finans kurumları özvarlıkları güçlü şirketlere bu fırsatları sunmaktadır. Bu kapsamda başta enerji ve ihracat ağırlıklı sektörlerdeki yatırım ve iş fırsatları olmak üzere pek çok sektörde yatırım ve işbirliği fırsatları oluşmaktadır. Bedelli sermaye artırımından gelen 20

21 E.3 Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları E.4 Çatışan menfaatler de dahil olmak üzere halka arza ilişkin ilgili kişilerin önemli menfaatleri E.5 Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişinin/ihraççının ismi/unvanı fonların Şirket in büyümesi ve karlılığının artmasını sağlayacak fırsatları içeren yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır (Otuz milyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 (bir) TL nominal değerde (Onsekiz milyon) TL olan Şirket çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %67 oranında (Oniki milyon) TL artırılarak (Otuz milyon) TL'ye çıkarılacaktır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 (bir) TL nominal değerli toplamda (Onikimilyon) adet paylarınn hamiline B grubu, imtiyazsız kayden izlenen pay olarak ihraç edilecek ve borsada işlem gören nitelikte oluşturulacaktır. İhraç edilecek paylar için ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmayacak olup Şirket Esas Sözleşmesi nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu na verilen yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 (Bir) Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin en az 15 (on beş) gün olarak belirlenmiş olup, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Şirket paylarının sermaye artırımı ihraç ve halka arzı ile gerçekleştirilecek olup, aracılık hizmeti veren Burgan Yatırım ilgili hizmetler için aracılık ücreti alacaktır. Bunun dışında halka arza ilişkin ilgili kişilerin önemli menfaati bulunmamaktadır. İhraççı: Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Kim tarafından ve ne kadar Yoktur süre ile taahhüt verildiği hususlarını içerecek şekilde dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin verilen taahhütler hakkında bilgi E.6 Halka arzdan kaynaklanan Nakit sermaye artırımı sonucunda mevcut 21

22 sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi Yeni pay alma hakkı kullanımının söz konusu olması durumunda, mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi E.7 Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi ortakların yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları varsayımı ile 1 TL nominal değerli pay başına 0,4850 TL ve % 70,02 oranında negatif sulanma etkisi hesaplanmaktadır. Nakit sermaye artırımı sonucunda mevcut ortakların tamamının yeni pay alma haklarını kullanımının söz konusu varsayımı ile 1 TL nominal değerli pay başına 0,5450 TL ve % 73,32 oranında negatif sulanma etkisi hesaplanmaktadır. Talepte bulunan yatırımcıların maliyetleri talepte bulundukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına göre değişkenlik gösterecek olup azami olarak hesap açma ücreti, sermaye piyasası aracının MKK ya virman ücreti, yatırımcının başka aracı kurumdaki hesabına virman ücreti, EFT ücreti, damga vergisi ve aracı kurum tarafından yasal durumlar ve regülasyonlar dahilinde alınabilecek diğer ücretlerden oluşacaktır. 3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız denetim kuruluşlarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları profesyonel meslek kuruluşları ile birlikte): Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. nin 2016,2017 ve 2018 dönemlerine ilişkin finansal tabloları Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.tarafından denetlenmiş olup bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Unvanı: Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Adresi: Spine Tower Büyükdere Cad. 59.sok. No:243 Kat: 25-26, Sarıyer Web Adresi: Sorumlu Denetçi: Fatih Aygören 3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 2017 yılında Şirket in denetçileri değişmiştir yılında Arkan&Ergin YMM tarafından denetlenen Şirket, 2017, 2018 ve 2019 birinci çeyrekte Güreli YMM tarafından denetlenmiştir. 22

23 4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Bilanço (TL) Dönen Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar Diğer Dönen Valıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Aktif Toplamı Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar UzunVadeli Karşılıklar Özkaynaklar Pasif Toplamı

24 Gelir Tablosu (TL) Hasılat Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) - ( ) Brüt Kar/Zarar Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) - ( ) (22.281) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Faaliyet Karı/Zararı ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Kar/Zararı ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (86.038) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu izahnamenin 10 ve 23 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 5. RİSK FAKTÖRLERİ 5.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Gayrimenkul Satış Riski Ekonomik ve politik riskler Şirket in gayrimenkul satışlarını doğrudan etkileyebilecek olup bu durum Şirket in finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına olumsuz yansıyabilir İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: Gayrimenkul sektörü riskleri: Gayrimenkul Değerlerinin Makroekonomik Koşullardan Etkilenme Riski Türkiye de oluşabilecek ekonomik krizler, jeopolitik ve politik riskler ekonomik güven ortamının bozulmasına sebep olabilir. Bu gelişmeler gayrimenkul yatırımlarını doğrudan etkileyebilir ve piyasanın gitmesi gayrimenkul sektöründeki talebi aşağı yönlü etkileyebilir. Böyle bir durum Şirketin satış gelirlerine negatif yönde etki edebilir. 24

25 5.2.2.Yatırımların Likit Olmama Riski Gayrimenkul yatırımları, diğer sektörlere göre likit olmayan bir doğaya sahiptir ve bir gayrimenkul portföyünün likidite olması daha zordur. Nakit girişi olması gereken durumlarda yatırımların likit olmamasından dolayı Şirket finansal açıdan zor durumda kalabilir İzinler Ülkemizde gayrimenkul faaliyetlerine ilişkin alınması gereken birçok izin ve ruhsat bulunmaktadır. Bu izin ve ruhsatların alınması için öngörülen masraflar tahmin edilenden daha yüksek olabilir. Bu izinlerin geç alınması ve/veya hiç alınamaması ihtimali de mevcuttur. Bu izinlerin ve ruhsatların alınamaması durumunda gayrimenkul faaliyetleri olumsuz etkilenmektedir Sektörel Rekabet Gayrimenkul sektörü rekabetin etkin olduğu bir alandır. Sektördeki rekabet fazla gayrimenkul projesi oluşması sebebiyle arz fazlalığına ve dolayısıyla Şirket in elindeki gayrimenkullerin istenilen zamanda veya hiçbir zaman satılamamasına sebep olabilir. Enerji sektörü riskleri: Hukuki süreç Yapılacak yatırımlar esnasında, hukuki güçlükler, projelendirme, finansman ve çevresel riskler gibi birçok farklı risk türüne maruz kalınabilir ve iş planları aksayabilir. Hem yeni santraller hem de mevcut santrallerde yenileme ve kapasite artışı için yapılacak yatırımlar sırasında başvurulması gereken uzun bir hukuki süreç vardır. Bu durum birçok şirketin iş planlarının aksamasına sebep olmaktadır. İşçi-işveren anlaşmazlıkları genelde bu süreçte yaşnamkatadır Dışarıdan alınan hizmetler Enerji projelerinin öngörülen bütçe ile planlanan zamanda tamamlanması santrallerin inşası sırasında alt yüklenicilere ve hizmet tedarikçilerine bağlıdır. Teslimat sürelerinde ve ekipman teminindeki problemler yatırıma başlama süresini uzatabilir İklim Değişikliği Enerji sektörü iklim değişikliğine sebep olan sektörlerin başında gelmektedir. Enerji üreticileri faaliyetlerini sürdürürken iklim koşullarını sürdürebilir kılmanın yollarını aramak zorundadır. Buna ilişkin yapılan çalışmalar şirketler için ekstra faalieyet anlamına gelmektedir Değişken Hava Koşulları İklim değişkliğinin bir sonucu olarak değişken hava koşulları santrallerin verimliliklerini düşürmektedir. Türkiye iklim değişikliği açısından riskli ülkeler arasındadır. Şirketler projelere başlarken bu durumu engelleyecek çalışmalar yapmalıdır. 25

26 Rekabet Türkiye de son dönemde enerji sektörüne birçok yeni oyuncu giriş yapmıştır. Güncel olarak üretimine devam eden şirketler ve yeni giren oyuncularla birlikte elektrik fiyatlarının olumsuz etkileneceği öngörülmektedir. Bu gelişmeler ile birlikte şirketler açısından düşük olan kar marjları olumsuz etkilenebilir Verim İşletilmeye başlanan enerji santralleri uygun bir şekilde işletilmediği takdirde istenilen verim elde edilemeyecektir ve beklenen üretim değerlerine ulaşılamayacaktır.yatırım yapan şirketler finansal açıdan olumsuz etkilenebilirler İhraç edilecek paylara ilişkin riskler: İhraççının fınansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda İhraççının paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, İhraççının kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, İhraççının tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. İhraççının tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. Gelecek dönemlerde İhraççı tarafından yapılabilecek bedelli sermaye artırımları ve ana pay sahipleri tarafından yapılabilecek pay satışları pay fiyatı üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir ve bu durum payların sermaye kazancını olumsuz etkileyebilir. Sermaye Kazancı: Zaman içinde payın değerinde (alım fiyatına göre) meydana gelen artıştan (payın elden çıkartılması/satılması yoluyla) elde edilen gelirdir. İhraççının fınansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasalarında yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle pay fiyatı düşebilir Diğer riskler: Ortaklığın faaliyetleri ulusal ve uluslararası ekonomik ve politik olumsuzluklardan etkilenebilir. Likidite Riski Likidite riski, şirketin net fonlanma yükümlülüklerini yerine getirememe halidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar, fon kaynaklarının azalması sonucu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet verebilir. Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır. Şirket in likidite riskine ilişkin tarihli tablosu aşağıdaki gibidir. 26

27 Sözleşme Vadeleri /Beklenen Vadeler Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Finansal Borçlar Defter Değeri Sözleşme Uyarınca Nakit Çıkışlar Toplamı 3 Aydan Kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası Ticari Borçlar Diğer Borçlar Kur Riski Şirket in faaliyetlerine ilişkin yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket esas itibariyle finansal borçları döviz cinsinden ticari borç ve alacakları nedeniyle kur değişimin yönüne bağlı olarak kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket in itibariyle yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir. USD TL Karşılığı Dönen Varlıklar Toplamı Toplam Varlıklar Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler Kısa Vadeli Yük. Toplamı Finansal Yükümlülükler Uzun Vadeli Yük. Toplamı Toplam Yükümlülükler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu ( ) ( ) Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10 luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu ABD Doları Net Varlık / Yükümlülüğü Yabancı Paranın Değer Kazanması Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi ( ) Faiz Riski 27

28 Şirket yatırımlarını finansman kaynaklarıyla yapması sebebiyle faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. 31 Mart 2019 tarihinde faiz 1 puan yüksek/ düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi kar TL daha zarar / kar olacaktı. Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal Yükümlülükler İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 6.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı: Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. olup, tescil edilmiş işletme adı yoktur İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi: Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3.Levent Beşiktaş / İstanbul Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası: İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: Şirket tarihinde süresiz olarak kurulmuştur İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Hukuki statüsü: Anonim Şirket Tabi olduğu yasal mevzuat: T.C. Kanunları Kurulduğu ülke: Türkiye Fiili Yönetim Merkezinin Adresi: Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3.Levent Beşiktaş / İstanbul İnternet Adresi: Telefon ve faks numaraları: ve (fax) Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler 6.2. Yatırımlar: İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: Şirket in % 100 iştirak etmiş olduğu 5 adet GES firması üretime geçmiş ve enerji satışına başlamıştır. Şirket 2017 yılı ikinci çeyreğinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile uzun vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalamıştır. Kare GES firmalarının tesis tamamlanma işi tarihinde gerçekleşmiştir. Yatırım tamamlanması sonrası güneş enerji santrallerinin 28

29 tarihinde geçici kabul işlemleri bittikten sonra elektrik üretimine geçilmiştir ve elektrik üretim satışı başlamıştır. Güneş Enerjisi Santrallerinin yapımı tarihinde başlamış olup de tamamlanmıştır. Tesisin toplam yatırım tutarı USD dir. Yatırımlar uzun vadeli finansal kiralama ile finanse edilmiştir. Geri kalan USD si şirket kaynaklardan karşılanmıştır. Güneş Enerji Santrali için enerji nakil hattı yapımı tarihinde başlamış tarihinde tamamlanmıştır. Enerji nakil hattı ve dağıtım merkezlerinin toplam güç kapasitesi 34,5 kv ve uzunluğu metredir. Enerji nakil hattı özkaynaklardan finanse edilmiştir. Toplam yatırım tutarı TL dir itibariyle Caresse Bodrum Evlerinden satışı devam eden 4 adet villa bulunmaktadır İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: Şirket in yapılmakta olan yatırımı yoktur İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: 7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 7.1. Ana faaliyet alanları: İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: NET SATIŞLAR % % % % (TL) Gayrimenkul Satışı % % %53, %71,4 Elektrik Satışı - %0 - % %46, %28,6 TOPLAM % % % %100, Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: 7.2. Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Diğer pek çok ekonomide olduğu gibi, Türkiye de de inşaat sektörü, genel ekonomi 29

30 açısından bir öncü gösterge olmanın yanında büyümenin itici gücünü oluşturma özelliğini de taşıyor. İnşaat sektöründeki ivmelenme ve yavaşlama genel ekonomiye göre daha önce gerçekleşiyor. Bununla birlikte, son dönemlerdeki yavaşlama haricinde sektörün yüksek büyüme temposuyla genel ekonomik büyümeye hem doğrudan hem de dolaylı olarak en önemli katkı yapan sektörlerden biri olduğu görülüyor. İnşaat sektörü, 2018 yılında ise 2017 ye kıyasla daralarak büyümeyi sınırlayan sektörlerden biri oldu. Türk inşaat sektörünün uzun dönemli eğilimlerine baktığımızda genel ekonomideki dalgalanmalara en duyarlı sektörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz Türkiye'de döviz piyasalarında son dönemde meydan gelen hareketlilik ve küresel demir-çelik fiyatlarının dalgalı seyri nedeniyle gayrimenkul pazarı olumsuz etkilenmektedir. Maliyetlerin artışı ile satış fiyatlarındaki artışın uyumlu bir şekilde olmaması sebebiyle gayrimenkul sektöründeki oyuncular olumsuz etkilenmektedir. Talebin düşmesiyle ciro artışları maliyet artışlarının altında kaldı ve sektörün finansal performansını olumsuz etkilemeye başladı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 2018 yılının özellikle son döneminde gayrimenkul satışları yavaşlamıştır. Konut Satışları 2018 yılı son çeyreğinde konut satışları bir önceki çeyrek ile çok benzer seviyede bir rakam ile kapanmıştır yılı son çeyreği ile karşılaştırıldığında sadece %3 lük bir büyüme gerçeklemiştir ikinci çeyrekte ipotekli konut satışında %45 lik bir artış görülürken, üçüncü çeyrekte konut piyasasındaki en büyük daralma ipotekli konut satışlarında yaşanmıştır. İkinci çeyrekte ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı %40 iken üçüncü çeyrekte bu oran %9, dördüncü çeyrekte ise %4 olarak gerçekleşmiştir yılında ilk kez satılan konutlarda ve ikinci el satış rakamlarında çeyrekler bazında artış görülmektedir yılı ilk çeyreğe baktığımızda ilk kez satılan konutlarda 2018 birinci çeyreğe göre %13 azalış olduğunu görmekteyiz. İkinci el satışlar 2018 birinci çeyrekle aynı rakamlarda gerçekleşmiştir. Toplam satışların %22 ipotekli satışlardan oluşmaktadır. İpotekli satışlar 2018 birinci çeyreğe göre %31 azalış göstermiştir. Çeyrek / Yıl İlk Satış İkinci El Satış Toplam Satış İpotekli Satış Ç Ç Ç Ç Toplam Ç Ç Ç Ç Toplam Ç Kaynak: GYODER-TUİK 30

31 Enerji Sektörü Ülkemizde elektrik üretimi, üretimdeki pay sırasına göre, doğal gaz, hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgar, motorin ve fueloil gibi sıvı yakıtlar, jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile gerçekleşmektedir. Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücü 2018 yılı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü MW'a ulaşmıştır yılı sonunda kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı; %31,9 u hidrolik enerji, %25,6 sı doğal gaz, %21,5 i kömür, %7,9 u rüzgâr, %5,7 si güneş, %1,4 ü jeotermal ve %5,9 u ise diğer kaynaklar şeklindedir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ülkemiz coğrafi konumu ve jeolojik yapısı sebebiyle yenilenebilir enerji açısından önemli bir konumdadır. Türkiye 2023 hedeflerine göre enerji sektörü kapsamında elektrik üretimi açısından yenilenebilir enerji payının %30 a çıkartmayı planlamaktadır. Türkiye yenilebilir enerji açısından rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi açısından önemli kaynaklara sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte bu kaynakların kullanımı da artmaktadır yılında elektrik üretimimizin, %37,3'ü kömürden, %29,8'i doğal gazdan, %19,8'i hidrolik enerjiden, %6,6'sı rüzgârdan, %2,6 sı güneşten, %2,5'i jeotermal enerjiden, ve %1,4 ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir. Türkiye de elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2018 yılı sonu itibarıyla e (Lisanssız santraller dahil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 653 adedi hidroelektrik, 42 adedi kömür, 249 adedi rüzgâr, 48 adedi jeotermal, 320 adedi doğal gaz, adedi güneş, 243 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir. Hidrolik Enerji Yenilenebilir enerji içerisinde en büyük pay hidrolik kaynaklardır mayıs verilerine göre santral sayısı 2019 mayıs sonu itibariyle Türkiye deki hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü ,2 MW barajlı ve 7.855,2 MW akarsu tipinde olmak üzere toplam ,4 MW dır. Santral sayısı ise barajlı için 121 iken akarsu tipinde olan için 541 dir. Rüzgar Enerjisi Türkiye de ve dünyada rüzgar enerjisine çok sayıda yatırım yapılmaktadır. Bu yatırımların artırılması ve rüzgar enerjisi santrallerinden verimli bir şekilde yararlanmak için Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi kurulmuştur. 10 MW ve üzeri üretim lisanslı bütün RES lerin RİTM e bağlanması zorunludur. 10 MW altı üretim lisanslı tesislerin RİTM e bağlanması zorunlu değildir. Talep etmeleri halinde bu Yönetmelik hükümleri kapsamında RİTM e bağlantıları yapılır mayıs sonu itibariyle Türkiye deki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü 7.155,4 MW dır. Santral sayısı ise 257 dir. Güneş Enerjisi 31

32 Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası na göre yıllık toplam güneş enerjisi kapasitesi saat güneşlenme süresi ve kwh/m² ortalama güneş enerjisi miktarı olarak açıklanmıştır. Güneş panellerinin düşük maliyete üretilmesi ve panellerden elde edilen enerjinin verimlerinin artması sebebiyle birçok yatırımcı güneş enerjisine yönelmiştir mayıs sonu itibariyle Türkiye deki güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 5.435,1 MW dır. Santral sayısı ise dür. Lisansız olarak güneş enerjisinden yararlanan birçok hane ve tesis sayısı ile santral sayısında ve kurulu güçte artış yaşanabilir. Güneş enerjisi ile üretilen enerjinin tüketimin içindeki payı %2-3 dür. Jeotermal Enerji 2019 mayıs sonu itibariyle Türkiye deki jeotermal enerji santrallerinin kurulu gücü 1.335,5 MW dır. Santral sayısı ise 48 dür İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: Şirket in satışlarının tamamı yurtiçinde gerçekleşmektedir. Gayrimenkul satışları Bodrum un Günbet ilçesinde, Enerji üretimi de Adana ili Karaisalı ilçesinde gerçekleşmektedir Madde ve 7.2. de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu hakkında bilgi: İzahnamenin 5. Maddesinde sayılan risk faktörlerinin ağır ekonmik kriz, savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü koşulların gerçekleşmesi halinde ve 7.2. de sayılan Şirket faaliyetleri ve Şirket in faaliyet gözterdiği sektörler üzerinde olumsuz etkileri daha ağır olacaktır İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi: 7.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: 7.7. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara verme haline ilişkin bilgiler: 8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 8.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: Bağlı Ortaklıklar İştirak Oranı Konsolidasyon Yöneti Faaliyet Konusu Kare1 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. %100 Tam Konsolidasyon GES Projesi Kare2 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. %100 Tam Konsolidasyon GES Projesi Kare3 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. %100 Tam Konsolidasyon GES Projesi Kare4 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. %100 Tam Konsolidasyon GES Projesi Kare5 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. %100 Tam Konsolidasyon GES Projesi 32

33 Şirket Adana İli Karaisalı İlçesinde 281 Ada 4 Parsel de bulunan her biri için 1mw lık lisansız GES Projesi gerçekleştirmek amacıyla mekezleri İstanbul da bulunan Kare1, Kare2, Kare3, Kare4 ve Kare5 Güneş Enerjisi şirketlerini şirket başına EUR bedel ile devir almıştır. Her biri için iştirak oranı %100 dür. Elektrik üretim ve satışları 2018 yılında başlamıştır. GES şirketlerinin üzerinden yapılan elektrik satışları 2018 ve dönemleri için sırasıyla TL ve TL dir. 9. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER 9.1. Maddi duran varlıklar hakkında bilgiler: İzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle ihraççının finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklara ilişkin bilgi: Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler Cinsi Tesis Makine ve Cihazlar Edinildiği Yıl m 2 Mevkii Net Defter Değeri (TL) Kullanım Amacı Kiraya Verildi ise Kiralayan Kişi/Kurum Kira Dönemi Yıllık Kira Tutarı (TL) 2018 m.d. Adana Üretim Yoktur - - Demirbaşlar Muhtelif m.d. İstanbul Kullanım Yoktur - - Özel Maliyetler Muhtelif m.d. İstanbul Kullanım Yoktur

34 Finansal ya da Faaliyet Kiralaması Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler Cinsi Kira Dönemi Kiralama Süresi Sonunda Kiralananın Kime Ait Olacağı Yıllık Kira Tutarı (USD) Kullanım Amacı Kimden Kiralandığı Kare1 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. Kare2 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. Kare3 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. Kare4 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. Kare5 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. Haziran Ağustos 2027 Haziran Ağustos 2027 Haziran Ağustos 2027 Haziran Ağustos 2027 Haziran Ağustos 2027 Özmal-Metemtur Otelcilik (Kare1 Güneş Ene. A.Ş.) Özmal-Metemtur Otelcilik (Kare2 Güneş Ene. A.Ş.) Özmal-Metemtur Otelcilik (Kare3 Güneş Ene. A.Ş.) Özmal-Metemtur Otelcilik (Kare4 Güneş Ene. A.Ş.) Özmal-Metemtur Otelcilik (Kare5 Güneş Ene. A.Ş.) Yatırım, Üretim Tesisi, Elektrik Üretimi Yatırım, Üretim Tesisi, Elektrik Üretimi Yatırım, Üretim Tesisi, Elektrik Üretimi Yatırım, Üretim Tesisi, Elektrik Üretimi Yatırım, Üretim Tesisi, Elektrik Üretimi Deniz Finansal Kiralama Deniz Finansal Kiralama Deniz Finansal Kiralama Deniz Finansal Kiralama Deniz Finansal Kiralama İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar hakkında bilgi: Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları hakkında bilgi: Maddi Duran Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar, Ayni Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi Maddi Duran Varlık Cinsi KARE GÜNEŞ ENER. YATIRIMI Kısıtlamanın/ Ayni Hakkın Türü MÜTESELSİL KEFALET Kimin Lehine Verildiği DENİZ FİNANSAL KİRALAMA Nedeni FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Veriliş Tarihi Tutarı (USD)

35 Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: Maddi Duran Varlıkların Rayiç Değeri Hakkında Bilgi Maddi Duran Varlık Cinsi Kare1 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. Kare2 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. Kare3 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. Kare4 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. Kare5 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş. Edinme Tarihi Ekspertiz Değeri Ekspertiz Raporu Tarihi ve Nosu Sınıflandırılması (Yatırım amaçlı olup olmadığı) MDV Değerleme Fon Tutarı/Değer Düşüklüğü Tutarı (TL) 2017 Yoktur Yoktur Yatırım Amaçlı Yoktur 2017 Yoktur Yoktur Yatırım Amaçlı Yoktur 2017 Yoktur Yoktur Yatırım Amaçlı Yoktur 2017 Yoktur Yoktur Yatırım Amaçlı Yoktur 2017 Yoktur Yoktur Yatırım Amaçlı Yoktur 9.2. Maddi olmayan duran varlıklar hakkında bilgiler: Şirketin lisanssız elektrik üretim ve satış hakkı Geçici kabul tarihi olan 05/01/2018 tarihinde başlamış olup, bu tarihten itibaren 10 yıl boyunca EPDK nın Elektrik alım taahhüdüne istinaden devam edecektir. Buna istianden lisansın alımı için ödenen 2,620,103 TL haklar hesabında yer almaktadır. İlgili maliyet Şirketin üretim tesislerinin geçici kabul tarihi olan 5 Ocak 2018 den itibaren itfa payı hesaplanmaktadır itibarıyla ilgili şirket hakkının net defter değeri 2,298,577 TL dir İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının sahip olduğu maddi olmayan duran varlıkların kompozisyonu hakkında bilgi: Maddi olmayan duran varlıkların, ihraççının faaliyetleri içerisindeki rolü ve faaliyetlerin maddi olmayan duran varlıklara bağımlılık derecesi hakkında bilgiler: 35

36 İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıkların bulunması halinde, ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla bu varlıklar için yapılan geliştirme harcamalarının detayı hakkında bilgi: Maddi olmayan duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: Maddi olmayan duran varlıkların kullanımını veya satışını kısıtlayan sözleşmeler veya diğer kısıtlayıcı hükümler hakkında bilgi: Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde şerefiye kaleminin bulunması halinde, ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla şerefiye edinimine yol açan işlemler hakkında bilgi: 10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Finansal durum: İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin nedenleri: Bilanço (TL) % % Dönen Varlıklar %-23, %4, Nakit ve nakit benzerleri %-27, %-71, Ticari Alacaklar - %0, Diğer Alacaklar %-51, %-97, Stoklar %-15, %-24, Peşin Ödenmiş Giderler %-98, %2609, Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar %-100,0 - %0,0 - - Diğer Dönen Valıklar %156, %-51, Duran Varlıklar %742, %-8, Diğer Alacaklar %14, %211, Maddi Duran Varlıklar %16196, %-9, Maddi Olmayan Duran Varlıklar %-0, %-9, Peşin Ödenmiş Giderler %7, Ertelenmiş Vergi Varlığı %283, %-8, Aktif Toplamı %111, %-4, Kısa Vadeli Yükümlülükler %127, %50, Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları %2258, %44, Ticari Borçlar %774, %187, Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar %37, %-26, Diğer Borçlar %205,

37 Ertelenmiş Gelirler %-89, Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü %-100,0 - %0,0 - - Kısa Vadeli Karşılıklar %6, %2, Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler %-26, %-22, Uzun Vadeli Yükümlülükler %32835, %26, Uzun Vadeli Borçlanmalar %26, UzunVadeli Karşılıklar %64, %6, Özkaynaklar %-12, %-66, Pasif Toplamı %111, %-4, Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar stoklar, ticar alacaklar, nakit ve nakit benzerleri, diğer alacaklar, peşin ödenmiş giderler, cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar ve diğer dönen varlıklardan oluşmaktadır itibariyle stoklar 5.9mn TL, ticari alacaklar 5.4mn TL, diğer dönen varlıklar 0,3mn TL dir. Son dönem itibariyle stoklar tüm dönen varlıkların %49 unu oluştururken ticari alacaklar da %45 ini oluşturmaktadır. Şirket in dönen varlıkları 2017 yılında 2016 yıl sonuna göre %23 azalış, 2018 yılında 2017 yılına göre %5 artış ve 2019 ilk çeyreği 2018 sene sonuna göre %5 artış göstermiştir yılında düşüşün ana sebebi 1 adet villa satışıdır. Ayrıca KARE GES projesi için peşin ödenmiş verilen sipariş avansları Duran varlıklardaki peşin ödenmiş giderlere çekilmiştir. Ticari alacakların 2017 yılındaki artışın sebebi vadeli villa satışlarından kaynaklanmaktadır. Dönen varlıkların %49 unu oluşturan stoklar hesabının yıllar bazında azalışının sebebi villa satışlarından kaynaklanmaktadır. Duran Valıklar: Duran varlıklar maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, diğer alacaklar, peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş vergi varlıklarından oluşmaktadır itibariyle maddi duran varlıklar 17.8mn TL, maddi olmayan duran varlıklar 2.3mn TL, peşin ödenmiş giderler 1.7mn TL dir. Son dönem itibariyle maddi duran varlıklar duran varlıklarn %78 ini, maddi olmayan duran varlıklar ise %10 nunu oluşturmaktadır. Şirket in duran varlıkları 2017 yılında 2016 yıl sonuna göre %743 artış, 2018 yılında 2017 yılına göre %9 azalış ve 2019 ilk çeyreği 2018 sene sonuna göre %4 azalış göstermiştir yılında gözlemlenen artışın sebebi KARE GES firmalarının yatırımlarıdır yılı Haziran ayında yatırım başlamış ve 2017 Kasım da bitmiştir Ocak ayında da TEDAŞ geçici kabulu yapılıp tesisler elektrik üretimine ve satışına başlamıştır. Kuruluşundan enerji üretimine kadar geçen sürede oluşan faiz ve kur farkları aktifleştirilmiş, üretim ve satışa başladığı 2018 Ocak ayından itibaren faiz ve kur farkları giderleştirilmeye başlanmıştır. Toplam aktifleştirlmiş faiz ve kur farkını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz; Yatırımlar Faiz Kur Farkı Kare1 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş Kare2 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş Kare3 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş Kare4 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş Kare5 Güneş Enerjisi San. Tic. A.Ş Toplam

38 Kısa Vadeli Yükümlülükler: Şirket in kısa vadeli yükümlülükleri 2017 yılında 2016 yıl sonuna göre %128 artış, 2018 yılında 2017 yılına göre %50 artış ve 2019 ilk çeyreği 2018 sene sonuna göre %8 artış göstermiştir yılındaki artışın sebebi finansal kiralama işlemlerinden borçlar kaleminden kaynaklanmaktadır yılındaki %50 artışın büyük bölümü ticari borçlardaki artıştan kaynaklanmaktadır. Ticari borçlar Garanti Bankası davası ve Mavi Safir firmasına verilen borçlardan oluşmaktadır. Uzun Vadeli Yükümlülükler: Şirket in uzun vadeli yükümlülüklerinin 2016, 2017, 2018 ve dönemlerindeki tutarı sırasıyla 0,06mn, 18.7mn, 23.7mn ve 24.7mn TL dir yılında 2016 yıl sonuna göre gözlemlenen artışın sebebi Ges yatırımlarıyla ilgili finansal kiralamaya ilişkin borçlanmalardır. Aşağidaki tabloda finansal borçların para birimi cinsi bazında etkin faiz oranları yıllar bazında verilmiştir Döviz Tutarı (USD) TL Tutarı Etkin faiz oranı (%) 5,67-6,59 5,67-6,59 5,67-6,59 Özkaynaklar: Özkaynaklar hesabı ödenmiş sermaye, yasal yedekler, geçmiş yıllar karı/zararı ve net dönem karından oluşmaktadır. Şirket in yıllar bazında özkaynaklarındaki azalışın sebebi aşağıda paylaştırmız gelir tablosunda detayları paylaşılan net zararlardan kaynaklanmaktadır Faaliyet sonuçları: İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi: Gelir Tablosu (TL) % % % Hasılat %-90, %200, %831, Satışların Maliyeti (-) ( ) %-94,7 ( ) %244,9 ( ) - - ( ) Brüt Kar/Zarar %-80, %167, %304, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) %100,0 - - ( ) (22.281) %-644,1 ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) %-15,3 ( ) %-9,9 ( ) ( ) %46,1 ( ) Esas Faaliyetlerden %-87, %60, %-14, Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ( ) %-57, %33,4 ( ) ( ) %72,9 ( ) Faaliyet Karı/Zararı %-99, %1298, ( ) %137, Yatırım Faaliyetlerinden %67, %-61, %-58,

39 Gelirler Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Kar/Zararı Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı %-98, %456, ( ) %138, %-92, %-100,0 - - %0,0 - ( ) %456,9 ( ) %256,8 ( ) ( ) %-587,3 ( ) %-127,8 ( ) %249,1 ( ) ( ) %21,6 ( ) ( ) %-133, %-113,8 ( ) (86.038) %-223,1 ( ) %-126,0 ( ) %394,0 ( ) ( ) %12,0 ( ) Hasılat: Şirket in satışları 2017 yılında 2016 yılına göre %91 azalırken 2018 yılında ise 2017 yılına göre %201 artış göstermektedir yılında 41.6mn TL tutarındaki satışlar Caressa Villa satışlarından kaynaklanmaktadır. Caressa Villaları, kat karşılığı inşaat sözleşmesi tarafı ve villaları yapan firma olan A.E.B Turizm Yatırım Tic. A.Ş. firmasına, Metemtur Otel. A.Ş. firmasının borcuna istinaden satılmıştır. A.E.B Turizm e borç karşılığında kapama için devredilen villa satış bedeli TL dir. Kalan Satışlar yine Caressa Villalarının 3. kişilere satışlarıdır ( TL) yılında ise sadece 1 adet villa satışı gerçekleşmiştir birinci çeyreği 2018 yılının birinci çeyreği ile karşılaştırdığımızda %832 artış göstermektedir ilk çeyreğinde sadece Kare Ges firmalarının enerji üretim gelirleri bulunmaktadır yılı ilk çeyrekte ise Kare Ges firmalarının enerji üretim gelirleri dışında Caressa Villalarından 1 adet villa satışı gerçekleşmiştir yılı Elektrik Satışı TL,1 Adet Caressa Villa Satışı TL dir. NET SATIŞLAR (TL) Gayrimenkul Satışı Elektrik Satışı TOPLAM Satışların Maliyeti: Şirket in maliyetleri 2017 yılında 2016 yılına göre %95 azalırken 2018 yılında ise 2017 yılına göre %245 artış göstermektedir. Maliyetlerin 2016 yılında 30.3 mn TL olmasının sebebi villalara ilişkin katlanılan maliyetlerdir yılının birinci çeyreğinde sadece elektrik satış geliri oluşmuştur, Şirket in katlandığı satış maliyeti yoktur yılı birinci çeyrekte ise Şirket in maliyetleri güneş enerjisi santrallerinin amortismanları ve satılan bir adet villanın maliyetleridir. 39

40 Operasyonel Giderler: Şirket in operasyonel giderleri pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır yılında pazarlama giderlerindeki artışın sebebi Caressa Villaları için yapılan reklam (dergi reklamı, kapalı çarşı tv ekranı reklamı, bodrum mevkii totem reklamları) harcamalarından kaynaklanmaktadır. Finansal Giderler: Finansal giderler finansman faaliyetlerinden fiaz giderleri, kur farkı giderleri, komisyon giderleri ve diğer giderlerden oluşmaktadır. Finansman giderlerindeki yıllara istinaden genel artışın sebebi %100 sahibi olunan Kare firmalarının uzun vadeli finansal kiralama borçlarından kaynaklanmaktadır yılı için hesaplanan gider yine Kare Ges firmalarının kira taksit faiz gideri ve tüm borç kur farkı hesaplamasından kaynaklanmaktadır yılıda yine Kare Ges firmalarının kira taksit faiz giderleri ve kur farkı hesaplamalarından kaynaklanmaktadır yılında artan USD kuru sebebiyle kur farkı hesaplamalarında artış görülmüştür çeyrek finansal giderlerinin çeyrek giderlerine göre %223 artış göstermiştir. Artışın sebebi Güneş Enerjisi Santrallerinin finansmanı için kullanılan USD üzerinden yapılan finansal kiralamanın kur farkından kaynaklanmaktadır. Vergi: 2017 yılında vergi geliri olmasının sebebi Şirket in ertelenmiş vergi gelirinin olmasıdır. Ertelenmiş vergi geliri maddi duran varlıklar, stokların kayıtlı değeri ile vergi matrahı arasındaki net fark, dava karşılıkları ve mali zarardan kaynaklanmaktadır Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama: NET SATIŞLAR (TL) Gayrimenkul Satışı Elektrik Satışı TOPLAM Şirket in satışlarını gayrimenkul satışları ve elektrik satışları olarak sınıflandırabiliriz. Yıllar bazında gözlemlenen değişimler gayrimenkul satışlarında piyasa koşulları ile açıklanmaktadır, elektrik satışında ise satışlar dolar bazında gerçekleştirildiği için dolar kurunda gözlemlenen artışların da ciroya etkisi bulunmaktadır İhraççının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında bilgiler: 40

41 Gayrimenkul sektörü: Şirket i ve ait olduğu gayrimenkul sektörünü etkileyen eğilimler arasında Türkiye de meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler, piyasa koşulları sektörel dinamikler gayrimenkul sektöründeki yatırım eğilimleri, finansmana erişim ve finansman maliyeti gibi konular vardır. Yukarıda bahsettiğimiz eğilimler nedeniyle yaşanabilecek ekonomideki dalgalanmalar; imar, inşaat, çevre ve diğer izinlerin veya ruhsatların alınmasında yaşanabilecek zorluklara sebep olmaktadır. Gayrimenkul sektörünün son durumuna bakıldığında kentsel dönüşüm çalışmalarının da hız kazandığı, yabancılara satışların arttığı ve turizm açısından önemli bölgelerdeki satışların arttığı görülmektedir. Şirket in gayrimenkul yatırımı olarak Caresse Bodrum Evlerinden 4 adet villası bulunmaktadır. Enerji Sektörü: Türkiye elektrik tüketimi 2018 yılında %0,75, elektrik üretimi ise %1,11 oranında artış göstermiştir. Son yıllarda elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin katkısı görülmektedir. Elektrik üretimin %2-3 ü güneş enerjisi santralleri tarafından elde edilmektedir mayıs verilerine göre adet güneş enerjisi santrali bulunmakatdır.toplam kurulu güç 5.435,1 MW dır İhraççının borçluluk durumu Şirket in itibari ile borçluluk durumu aşağıdaki gibidir. Borçluluk Durumu Tutar (TL) Kısa vadeli yükümlülükler Garantili - Teminatlı Garantisiz/Teminatsız Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç) Garantili - Teminatlı Garantisiz/Teminatsız Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı Özkaynaklar Ödenmiş/çıkarılmış sermaye Paylara ilişkin primler iskontolar Yenide değerleme ve ölçüm kazançları Yasal yedekler Geçmiş yıllar kar ve zararları ( ) Dönem net karı/zararı ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

42 Net Borçluluk Durumu Tutar (TL) A. Nakit 644 B. Nakit Benzerleri C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - D. Likidite (A+B+C) E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar - F. Kısa Vadeli Banka Kredileri ( ) G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı - H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar - I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) ( ) J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) ( ) K. Uzun Vadeli Banka Kredileri ( ) L. Tahviller - M. Diğer Uzun Vadeli Krediler - N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) ( ) O. Net Finansal Borçluluk (J+N) ( ) 11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI İşletme sermayesi beyanı: Şirket in tarihli KAP açıklamasına göre: Şirket in 31 Aralık 2018 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirket in tarihinde sona eren konsolide Finansal tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesi uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının % 75 inin karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. SPK nın tarih 11 / 352 sayılı ilke kararında, Sermaye kaybının tespitinde, [((Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) - Özkaynaklar) / (Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler)] formülünün kullanılması gerektiği (Özkaynak toplamının tamamı alınacaktır) belirtilmiştir. Ayrıca SPK nın tarih 49 / 1126 sayılı ilke kararında, sayılı halka açık şirketler tarafından TTK'nın 376'ncı maddesinde düzenlenen sermaye kaybı ve borca batıklık hükümlerinin değerlendirilmesinde Kurulun Kararı ile "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümlerinin birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Tebliğ in Geçici 1. Maddesinde, " tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." denilmektedir. Yukarıda belirtilen SPK nın ilke kararları ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablosunda (TTK 376 Bilançosu) şirketimizin borca batık 42

43 olmadığı görülmüştür. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) özkaynağı TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin TL olan ödenmiş sermayesini ve TL olan yasal yedeklerinin % 76 oranında koruduğunu göstermektedir. 13. EĞİLİM BİLGİLERİ Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi: Finansal tablolarda sunulan stoklar hesabında yer alan 5.9mn TL lik tutar Şirket in elindeki 3 villadan kaynaklanmaktadır. Şirket in mevcut durum itibariyle satış gelirleri ve maliyetleri gayrimenkul satış gelir ve maliyetleri ile enerji satış ve maliyetlerinden oluşmaktadır. Şirket in yatırımlarına ilişkin finansman ihtiyacına ilişkin finansal kiralama işlemleri döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki yükselişe bağlı olarak etkilenmiştir İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: Bu izahaneme Şirket in kendisinin ve içinde bulundupu sektöre ilişkin risklerin olduğu bölümde belirtilen riskler dışında, cari hesap yılı içinde ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkilebileyecek eğilimler ve belirsizlikler yoktur. 14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ 15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İhraççının genel organizasyon şeması: 43

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 9 Kasım 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 37.650.000 LİRASI NAKİT KARŞILANMAK SURETİYLE 62.350.000 LİRADAN 100.000.000 LİRAYA

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 29 Temmuz 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 11 Kasım 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Mayıs 2015 RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine

Detaylı

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 25.04.2017 30.09.2017 Dönemi 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER... 3 1.1 GENEL BİLGİLENDİRME... 3 1.2 TARİHÇE...

Detaylı

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Aralık 2015 RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ Temmuz 2015 İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128,1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Ziraat Yatırım

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURUSU Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve Nakit Benzerleri 31 MART 2013 TARİHLİ KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.145.727 48.005.315 Nakit ve Nakit Benzerleri 5 7.743.929

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO 31 ARALIK 2012 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 48,005,315 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 6,123,634 9,340,897

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016

YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016 YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1.YY 2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (9AY 2016) 3 AVM

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 20.10.2016 Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017

YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017 YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (6AY 2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (9AY 2017) 3 AVM

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi Özet

Finans Bank Anonim Şirketi Özet Bu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, Özet in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen Özet in ayrıca ilan

Detaylı

Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş.

Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Mayıs 2018 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2011 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.12.2011 31.12.2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Temmuz 2017 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 28 ŞUBAT 2017

YATIRIMCI SUNUMU 28 ŞUBAT 2017 YATIRIMCI SUNUMU 28 ŞUBAT 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (2016) 3 AVM Gelişimi

Detaylı

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Mistral GYO ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Mistral GYO ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 11.01.2017 Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Mistral GYO ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1Ç 2017) 3 AVM Gelişimi

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 09 MAYIS 2018

YATIRIMCI SUNUMU 09 MAYIS 2018 YATIRIMCI SUNUMU 09 MAYIS 2018 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1Ç 2018) 3 AVM Gelişimi

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1Ç 2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1YY 2017) 3 AVM

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 09 KASIM 2018

YATIRIMCI SUNUMU 09 KASIM 2018 YATIRIMCI SUNUMU 09 KASIM 2018 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1.YY 2018) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (9AY 2018) 3 AVM

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 17 AĞUSTOS 2018

YATIRIMCI SUNUMU 17 AĞUSTOS 2018 YATIRIMCI SUNUMU 17 AĞUSTOS 2018 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1.YY 2018) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1.YY 2018)

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 28 ŞUBAT 2018

YATIRIMCI SUNUMU 28 ŞUBAT 2018 YATIRIMCI SUNUMU 28 ŞUBAT 2018 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (2017) 3 AVM Gelişimi

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 3 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 4 3

Detaylı

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Halka Arz Detayları 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek olan Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Finans Faktoring Anonim Şirketi Özet

Finans Faktoring Anonim Şirketi Özet Finans Faktoring Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca././2017 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MİSTRAL GYO. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MİSTRAL GYO. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MİSTRAL GYO Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Ocak 2017 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum... 7 4

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

Şirket Raporu 08 Haziran 2017

Şirket Raporu 08 Haziran 2017 Şirket Raporu 08 Haziran 2017 VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS) Holding olarak faaliyet gösteren Şirket in amacı başka şirketlere iştirak etmektir. Verusa Holding de yönetim kurulu üyeleri aktif olarak hem holdingde

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 09 MAYIS 2016

YATIRIMCI SUNUMU 09 MAYIS 2016 YATIRIMCI SUNUMU 09 MAYIS 2016 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2015) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (Ocak Mart 2016) 3

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 26.04.2017 Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği VII-128.1

Detaylı

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.015.323 1.299.403 Dönem Karı (Zararı) 1.354.013 1.896.001 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) Durdurulan Faaliyetlerden

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Bağımsız 31 Aralık Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar 968.088.116 967.988.419 Nakit ve nakit benzerleri 5 37.103.817 83.117.592 Ticari alacaklar 8

Detaylı

SPK SMMM YETERLİLİK SERMAYE PİYASASI MEVZUATI DENEME EMRULLAH HOCA

SPK SMMM YETERLİLİK SERMAYE PİYASASI MEVZUATI DENEME EMRULLAH HOCA SPK SMMM YETERLİLİK SERMAYE PİYASASI MEVZUATI DENEME 1-2-3 EMRULLAH HOCA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI Deneme Sınavı 1 SORULAR SORU 1) Sermaye Piyasası Unsurları

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 2016 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 1.Çeyrek Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016

YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016 YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1Ç 2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (Ocak Haziran

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Özet

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Özet Bu özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, özetin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen özetin ayrıca ilan

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy kinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy kinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy kinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy İkinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 25.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ("Fonet" veya "Şirket") Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Fonet veya Şirket) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet veya Şirket ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümü ile 1.1, 1.2.1, 1.4, 1.6, 2.1 ve 13.1, No lu

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

(PEKGY] PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

(PEKGY] PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PEKGY] 14.02.2018 Amaç Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun 128.1 sayılı Pay Tebliğ i 29 uncu maddesi çerçevesinde, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından halka

Detaylı

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 29 Haziran 2018 1. Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri VII No 128.1

Detaylı

KULE HİZMET ve İŞLETMECİLİK A.Ş. FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU

KULE HİZMET ve İŞLETMECİLİK A.Ş. FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU Bu rapor Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından,sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararında yer alanpayların ilk kez halka arzı öncesi uygulanacak esasların 7. Maddesine

Detaylı

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 218-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 218-3 Haziran 218 Ara Hesap Dönemine

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2017 Birinci Çeyrek Finansal

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Sona Eren Altı Aylık Özel Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR 30 Kasım

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Haziran 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor 217-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.3.217 31.12.216

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Özet Konsolide TTK 376 Finansal

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 24 Nisan 2014 Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 30 Ekim 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı