REVİZYON NO: 00 REVİZYON TARİHİ: 00/00/0000 YAYIN TARİHİ:23/05/2018 U-PRD:015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REVİZYON NO: 00 REVİZYON TARİHİ: 00/00/0000 YAYIN TARİHİ:23/05/2018 U-PRD:015"

Transkript

1 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı MNA Laboratuvarlarında ürün belgelendirme hizmetinin yerine getirilmesi için belgelendirme sürecine ilişkin yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, MNA Laboratuvarlarında, bu prosedürün uygulaması; yazılı, sözlü ve her türlü; başvurunun alınması başvurunun gözden geçirilmesi, değerlendirmenin gerçekleştirilmesi, gözden geçirme, belgelendirme kararı belgelendirme dokümantasyonu belgelendirilmiş ürünler veri tabanı, gözetim belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler belgelendirmenin sonlandırılması, daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi, ilgili kayıtlar, şikayetler ve itirazların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. 3. SORUMLULAR Karar Verici İlgili Komite Üyeleri 4. REFERANS KAYNAK VE DÖKÜMANLAR TS EN ISO/IEC R50-04 Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber ISO GUIDE 28 TS EN ISO/IEC Uygunluk değerlendirmesi - Ürün belgelendirme Temelleri ve ürün belgelendirme programları için kurallar Müşteri Memnuniyeti İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü Belge ve Logo Kullanım Prosedürü Kalite Kayıtları Prosedürü İç Kalite Tetkiki Prosedürü Ücret Talimatı Risk Değerlendirme Formu Düzeltici Faaliyet Formu Müşteri Memnuniyet Anketi Formu Denetim Ekibi Atama Formu Başvuru Formu Teklif Formu Teklif Takip Formu Denetim Planı Formu Teknik İnceleme Raporu Denetim Sonuç Raporu Dosya Kontrol Listesi Belgelendirme Karar Formu KONTROL EDİLMELİ ÜRETİM TEMELLİ Belgelendirme Sözleşmesi Belgeli Müşteri Listesi Numune Sayısı Belirleme ve Kesme Talimatı 5. TANIMLAMALAR Sayfa 1 / 17

2 Tarafsızlığı Koruma Komitesi: Tarafsızlığın korunması amacı ile oluşturulmuş karar almaya yetkili komitedir. Ürün Belgelendirme Sözleşmesi: Bir belge ve/veya marka kullanma hakkı verilmek üzere yeterli görülen bir ürün için belge ve/veya marka kullanma hakkının şartlarını düzenleyen müşteri firma ile MNA arasında imzalanan sözleşme. Şikayet ve İtiraz Komitesi: İtirazların çözümü için oluşturulmuş karar almaya yetkili komitedir Belgelendirme: Müşteri firmanın başvuruda bulunduğu ürün /ürün gruplarının ilgili normatif dokümanlara uygunluğunun onaylanmasıdır. Denetim: Müşteri firmanın üretim proseslerini gerçekleştirdiği sahada gerçekleştirilen inceleme faaliyetidir. Denetim faaliyetleri aşağıda belirtilen durumlarda gerçekleştirilir. Belgelendirme Denetimi: Müşteri firmanın belgelendirme talebine istinaden uygunluk şartlarının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilen denetimidir. Gözetim Denetimi: Belgeli müşteri firmanın belge sürekliliği amacı ile yıllık periyotlarda yapılan denetimdir, adres değişikliği, kapsam genişletme ve 3 yıllık periyot sonunda gerçekleştirilen belge yenileme denetimleri gözetim denetimi kapsamında yer alır. Takip Denetimi: Gerekli görüldüğü hallerde büyük / kritik uygunsuzlukların kapatıldığının teyidi için yapılan denetimdir. Uygunsuzlukların tespitinden sonra takip denetimi için 2 aylık süre öngörülür. Logo: MNA in verdiği belgeler üzerinde kullanılan, mavi yazılı şekilde şirket ismi önde olacak biçimde sol tarafta kullanılan onay işaretidir. Belgelendirme Ücreti: Kapsamda yer alan her bir standart serisi için İlk belgelendirme başvurusunda müşteri firmanın ödemekle yükümlü olduğu ücrettir. Belgelendirme Kapsam Genişletme Ücreti: Belgelendirmenin devam ettiği süre içerisinde firmanın aynı belge kapsamında yapacağı kapsam genişletme çalışması için talep edilecek olan ücrettir. Rapor İnceleme Ücreti: Dosya içerisinde sunulan test ve muayene raporlarının incelemesi için alınan ücrettir. Müşteri firma deney raporlarının tam ve kısmi olması bakımından ikiye ayrılır. - Tam Test Rapor İnceleme ücreti; müşteri firmanın uygunluk değerlendirme çalışması yapılacak ürün/ürün grubuna ait ilgili standarda ait yapılmış olan tam ve eksiksiz raporlarının uygunluk açısından değerlendirilmesine tahakkuk ettirilen ücrettir. - Kısmi test rapor inceleme ücreti; müşteri firmanın uygunluk değerlendirme çalışması yapılacak ürün/ürün grubuna ait ilgili standarda ait yapılmış olan tüm deneyleri kapsamayan deney raporlarının olması halinde tahakkuk ettirilen ücrettir. Belge Basım Ücreti: Basılan her bir belge için alınan ücrettir. Yabancı Dilde Belge Ücreti: Basılan her bir yabancı dilde belge için alınan ücrettir. Başvuru Ücreti: Başvuru yapan müşteri firmanın dokümanlarının teknik ve idari incelemesine ait Sayfa 2 / 17

3 değerlendirme ücretidir. Müşteri firmanın, başvurudan vazgeçmesi durumunda, bu ücret iade edilmez. Denetim Ücreti: Ürün belgelendirmesi gerçekleştirilecek ürün için bir günlük denetim bedeli olarak alınan ücrettir. Denetim ücreti; gözetim denetimlerinde ve takip denetimleri ücretleri için de geçerlidir. Yıllık Belge ve Logo Kullanım Ücreti: Ürün belge ve logosunun kullanım hakkının verildiği, aylık dönemler için tahakkuk eden ücrettir. Belge ve logo kullanım ücreti Belgeli olan firmalardan 12 aylık peşin olarak tahsil edilir. İaşe: Müşteri firmanın uygunluk değerlendirme çalışmalarına istinaden yapılan ulaşım, konaklama vb giderler Kalite Yönetim Sistemi (KYS): Genel yönetim sisteminin; kalite politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını güden; kuruluş yapısı planlama faaliyetleri, denetim ekibi atamasını, sorumlulukları, uygulamaları, usulleri ve işlemleri de içine alan parçasıdır. Denetçi: Ürün belgelendirme faaliyetlerine istinaden gerçekleştirilen denetimlerde görev alan inceleme uzmanıdır. Dosya Kabul Sorumlusu: Dosya Kabul Sorumlusu tarafından; yapılan başvuruyu, Başvuru Formu ile müşteri firmanın göndermiş olduğu ekleri yeterlilik açısından göz önünde bulundurarak değerlendirir ve ilgili ürüne ait tüm belgelerin müşteri tarafından sunulmasının takibini, yapan, tekliflerin takibini ve müşteri ile iletişimi sağlayan personeldir. Dosya Gözden Geçirme Sorumlusu: İkinci Kontrol için atanmış Teknik uzman. Teknik Uzman: Denetlenen kuruluşun yaptığı üretimle ilgili prosesler ve diğer uygulamalar hakkında teknik bilgisine başvurulan üretim/hizmet konusu hakkında yeterli tecrübeye sahip inceleme uzmanıdır. Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu: Genel yönetim sisteminin; kalite politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını güden; kuruluş yapısı planlama faaliyetleri, denetim ekibi atamasını, sorumlulukları, uygulamaları, usulleri ve işlemlerin uygulanmasını ve uygulanma aşamalarının takibini sağlayan personeldir. Belgelendirme sürecindeki tüm dokümanları karar aşamasında Karar vericiye teslim etmekle mükelleftir. Karar Verici: Belgelendirme kararı için görev alan yetkin personeldir. Karar Verici personel hiçbir şekilde ürün belgelendirme sürecinde denetim, gözden geçirme, değerlendirme prosesinde yer alamaz. Küçük uygunsuzluk: Denetim esnasında tespit edilen, imalat-kontrol ve güvenlik konularında doğrudan etkisi olmayan uygunsuzluklardır. Müşteri firmaya küçük uygunsuzlukların kapatılması için 45 (kırkbeş) gün süre verilir. Büyük uygunsuzluk: Denetim esnasında tespit edilen, imalat-kontrol konularına etkisi olan güvenliği doğrudan etkilemeyen uygunsuzluklardır. Müşteri firmaya büyük uygunsuzlukların kapatılması için 60 (altmış) gün süre verilir. Kritik uygunsuzluk: Denetim esnasında tespit edilen imalat-kontrol ve güvenliğin doğrudan etkilendiği uygunsuzluklardır. Müşteri firmaya kritik uygunsuzlukların kapatılması için 60 (altmış) gün süre verilir. 6. PROSEDÜRÜN UYGULANMASI 6.1 GENEL Sayfa 3 / 17

4 6.1.1 MNA tarafsız, belirlenmiş prosedür ve yönetim kuralları olan ve buna göre Uygunluk Belgesi verebilecek gerekli yeterlilik ve sorumluluğa sahip bir kuruluştur Belgelendirme kapsamında olan müşteri ürününde, imalat prosesinde veya ürünün uygunluğuna etki yapan kalite sisteminde yapmayı düşündüğü ya da yaptığı tüm değişiklikleri MNA ya bildirmelidir Belgelendirme ile ilgili kullanılacak dokümanlarda bir yorum ya da açıklama gerektiğinde KKD Direktifi ve ilgili bakanlık tarafından yayımlanacak olan kılavuz dokümanlardan yararlanılmaktadır MNA belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken kendisi veya başka bir onaylanmış kuruluş ya da Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon Birliği ve bu Birliğin karşılıklı tanıma anlaşması yaptığı diğer bölgesel akreditasyon kuruluşlarına üye kuruluşlarca akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşu tarafından, aynı üreticinin aynı ürün grubu için daha önce verilmiş belgeyi dikkate alır. Bu durum, bir onaylanmış kuruluş tarafından verilmiş ürün gurubundan farklı bir ürün grubu için belge verirken de geçerlidir. Ancak gerekirse MNA ikinci kez fabrika üretim kontrolü veya ürün kontrolü (analiz uygulanması) değerlendirmesini yapar Belgelendirme kararını alan MNA, ürün yönetmeliklerine göre, ürünün ve fabrika üretim kontrolünü belirgin bir şekilde etkileyen değişiklikler, ürünün ve fabrika üretim kontrolünün uygunluğu ile ilgili standarda değişiklik olduğunda ya da ürün ve fabrika üretim kontrolü belgelendirme sisteminin şartları ile uyum sağlamıyorsa belgelendirmeyi yeniden değerlendirerek belgenin devamına, askıya alınmasına veya geri alınmasına karar verebilir MNA belgelendirme faaliyetleri ile ilgili, ürün değerlendirme ve belgelendirilmesi kurallarında herhangi bir değişiklik yapmaya karar verdiği takdirde bu değişiklikleri uygulamadan önce müşterilerini bilgilendirir MNA ürün belgelendirme işlemlerinde belgenin sahipliği, kullanımı ve sergilenmesi ile bunların kontrolü için ISO/IEC Guide 23 ü; belgelerin yanlış kullanımı ile ilgili faaliyetlerde ise ISO/IEC Guide 27 deki düzeltici faaliyetler için yasal yolları uygular Belgelendirmesi yapılan üreticinin tetkiki periyodik olarak her yıl belge yayın tarihinden en az 2 ay önce gerçekleştirilir. Ancak, üreticinin talebi ve MNA ın de onayı ile tetkik tarihi en çok belge bitiminden itibaren 6 ay ertelenebilir. Erteleme yapılabilmesi için üreticinin mücbir sebep içeren bir gerekçe sunması gereklidir. Erteleme yapılması durumunda, üreticinin belgesi belge bitiş tarihi itibari ile askıya alınır. Askıya alındığına dair bildirim İlgili Bakanlığa ve üretici kuruluşa yazılı olarak yapılır. Denetimin gerçekleştirilmesi ve belgelendirme kararının alınmasını takiben üreticiye MNA tarafından yeni belge düzenlenir. Yeni belgenin yayın tarihi karar tarihinden sonraki bir tarih, belgenin son geçerlilik tarihi ise bir önceki belgesinin son geçerlilik tarihine 12 ay eklenerek hesaplanır MNA ürün değerlendirme ve belgelendirme işlemlerini İlgili ürün standardına uygun olarak ilgili ürün belgelendirme prosedürü doğrultusunda MNA uzmanları tarafından hazırlanan bir plan dahilinde yürütür. Hazırlanan plan ve uygulama ilgili ürün prosedürlerine göre sağlanır. Sayfa 4 / 17

5 Hazırlanan plan genel olarak aşağıdaki gibidir. Başvuru, Başvurunun Değerlendirilmesi ve Kabulü Teklif, Sözleşme ve Gereklilikler Gözden Geçirme için tüm dokümanların belirlenen Teknik Uzmana Sunulması Başlangıç denetim numunesi kabulü ve analizi veya Denetim Verilerin Teknik Uzmanda Toplanması ve belgelendirme aşamasında karar vericiye iletilmek üzere ne teslimi Karar Verici Sunulması Belgelendirme Müşteri Başvuru Formu nu doldurarak belgelendirme sürecini başlatır. Başvuru dokümanları MNA dosya kabul ve dosya gözden geçirme sorumluları tarafından değerlendirilerek olumlu veya olumsuz sonucu müşteriye bildirilir. Olumlu sonuca varılan durumlarda başvuran müşterinin ödeyeceği değerlendirme ve belgelendirme ücretleri ve belgelendirme aşamaları ve belgenin devamına dair süreçler planlanarak Belgelendirme Teklifi hazırlanır Sözleşmeye esas alınan Belgelendirme Kuralları dokümanı da referans gösterilerek belgelendirme başvurusunun kabulüne yönelik yazı beraberinde iki nüsha olarak hazırlanan teklif müşteriye gönderilerek onaylanması sağlanır Onaylanan teklif çerçevesinde belgelendirme faaliyetleri planlanan aşamalar göz önünde tutularak Dosya Kabul Sorumlusu tarafından başlatılır. 6.2 FAALİYET Kapsamındaki ürün konusu ile ilişkili taraflardan (Üreticiler, Üretici Birlikleri vb) bağımsız olarak faaliyetini devam ettirmektedir. MNA belgelendirdiği ürünlerin veya fabrika üretim kontrolünün (FÜK) belgelendirilmesi için akreditasyon kapsamındaki ürünlerin tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya yetkili temsilcisi değildir. MNA, organizasyon şemasında bulunan komite üyelerinden, tetkikçilerinden ve çalışanlardan tarafsızlık, gizlilik ve çıkar çatışması konusunda beyan alarak belgelendirme işlemlerini garanti altına almaktadır. Beyan ile müşterinin her türlü mülkiyet hakkının korunacağı, gizliliğe uyulacağı, elde edilen tüm bilgi ve belgelerin başka firmaların eline geçmeyeceği taahhütü garanti altına alınmıştır. MNA, belgelendirme kapsamında danışmanlık hizmeti veremez. Denetçi havuzunda bulunan denetçiler ile sözleşme imzalayarak bunu garanti altına almıştır. MNA, belgelendirme hizmetleri fiyat listesi ve faaliyetleri ile ilgili müşterilerine gereksiz mali külfet ve şartlar getirmeksizin ulaşabilmesini sağlamaktadır. Akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerinden üreticilerin eşit koşullarda yararlanmasını sağlar. Bu konuda müşteriler arasında hiçbir ayrım yapmamaktadır. KKD direktifi gereğince aşağıdaki ürünler kapsamında ürün belgelendirme hizmetleri MNA tarafından sağlanır. Sayfa 5 / 17

6 Koruyucu Eldivenler EN 420 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler EN 388 Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı Koruyucu Eldivenler EN 407 Koruyucu Eldivenler - İtfayeçiler İçin EN 659 Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler EN Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler EN Eldivenler - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma Koruyucu Eldivenler EN Uygulama Ürün belgelendirme hizmeti kapsamında başvuru yapan tüm müşteri firmalara, hizmet alanının büyüklüğüne, herhangi bir şirket ortaklığının/grup üyeliğinin olup olmamasına bakılmaksızın, ürün belgelendirme faaliyetlerinin uygulanmasında gelen taleplere herhangi bir ayrımcılık yapmadan engelleyici olmadan ve erişilebilirliği kısıtlamadan aşağıda belirtilen şekilde hizmet verilir. Ürün belgelendirme hizmetlerinin, faaliyetleri kapsamda yer alan tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlanmıştır. Ürün belgelendirme faaliyetlerinde, değerlendirme, gözden geçirmesi, belge kararının alınması ve tarafların birbirlerine üstünlüğü olmaksızın belirtilen görev ve yetki alanları çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirilir. 6.4 Başvurunun Alınması Firmalar, yazılı veya sözlü olarak müracaat edebilir; Ürün belgelendirme faaliyetleri için müşteri firmalardan gelen her türlü talep (yazılı, elektronik ortam) Dosya Kabul Sorumlusu tarafından Başvuru Formu ile yazılı olarak işleme alınır Dosya sorumlusu başvuru dosyasını aldıktan sonra kaşe ile numaralandırır. Başvuru Formu nun numaralandırılması şu şekilde gerçekleştirilir: firma kodu yıl - başvuru sıra no (Ör: / bir numaralı firma 2018 yılı -bir numaralı başvuruyu ifade eder.) Başvuru dosyasının üzerine sözleşme numarası numaratör ile yazılır Başvuru formu ile müşteriden aşağıda belirtilen bilgi ve dokümanlar talep edilir: 1)Tüzel kişiliğe dair güncel resmi belgeler (Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü, Faaliyet Belgesi) 2)Prosesler ve İşlemler İle İlgili Bilgiler 3)Dış Kaynaklı Prosesler Hakkında Bilgi, (Taşeron Üretim vb.) 4)Yetkili Personel Bilgileri 5)Belgelendirilecek Olan Ürün / Ürünler 6)Varsa Marka Tescil ve Patent Belgesi 7)Ürün Teknik Dokümantasyonu 8)Müşterinin Kalite Yönetim Sistem Belge Fotokopileri 9)Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluşun birbirinden farklı olması durumunda aralarında Sayfa 6 / 17

7 yapılan sözleşme, 10) Üretici kuruluşun farklı olması durumunda belgelendirilen ürün / ürünler için bu yerlerde temasa geçilecek personel bilgileri 11)Varsa ürüne ait güncel standartlarda gerçekleştirilmiş deney raporları 6.5. Başvurunun Gözden Geçirilmesi Başvurunun Gözden geçirilmesi için atanan teknik uzman; Dosya Kabul Sorumlusu tarafından; yapılan başvuruyu, Başvuru Formu ile müşteri firmanın göndermiş olduğu ekleri yeterlilik açısından göz önünde bulundurarak değerlendirir ve ilgili ürüne ait tüm belgeleri ve numuneyi başvurunun gözden geçirilmesini sağlayacak tanımlı teknik uzmana iletir. Teknik Uzman aşağıdaki kriterler kapsamında başvuru dosyasını inceler; - Ürüne ait bilgiler ve talep edilen normatif dokümanlar açısından hizmet kapsamı için mutabakat sağlanması, - Müşteri firmanın talep ettiği belgelendirme kapsamının karışıklığa mahal vermeyecek şekilde tanımlanmış olması, - Ürün belgelendirme faaliyeti için gerekli olan kaynakların mevcudiyeti (uygulama, personel vs) açısından değerlendirmenin yapılması, - Müşteri firmanın talep ettiği belgelendirme faaliyetine ilişkin normatif dokümanlar ve belgelendirme yeterliliğinin sağlanması, - Ürüne ait tip önceden yapılmış deney raporlarının incelemesi Gözden geçirme sonucu İnceleme Formunda kayıt altına alınması ve olumlu olması halinde tarafından müşteri firmaya Teklif Formu nu teyid için gönderir. Teklif/Sözleşme formu; ilgili dosya numaraları ve teklifin hazırlandığı tarih bilgilerini içerecek şekilde oluşturulur. Teklif/Sözleşme Formu nun müşteri firma tarafından teyid edilmesi ile ürün belgelendirme faaliyetine dair tüm bilgilerin açık net bir şekilde belirtilmesi, müşteri firma ile kuruluşumuzun karşılıklı genel hak ve yükümlülüklerinin tanımlanması sağlanır. Müşteri firma teyidi akabinde müşteri adına tanımlı belgelendirme dosyası açılır. Teklif/Sözleşme Formu ile aynı zamanda gizlilik ve doğru bilgi beyan konusunda müşteri taahhüdü yazılı olarak alınmış olur. Verilen teklifler Kalite kayıtları listesi ve arşiv talimatına göre belirlenen sürelerde tarafından saklanır Değerlendirmenin Gerçekleştirilmesi Müşteri firmanın Teklif/Sözleşme Formu nu onaylamasının ve müşteri evraklarının tam olmasının akabinde Kalite Yönetim Sorumlusu, Denetçi Atama Formu ile uygun denetim tarihini ve denetçileri belirleyerek atamalarını gerçekleştirir. Eğer denetim gerektirmeyen bir belgelendirme süreci olacaksa dosya doğrudan Teknik Uzmana yönlendirilir. Çıkar çatışmasının olmamasını güvence altına almak için; bir müşteriye danışmanlık sağlamış veya bir müşteri tarafından istihdam edilmiş olan personelin yer almaması için Denetim Planı nda personelin firma ile bağlantı bilgilerini açık net bir şekilde yazılı olarak beyan etmesi sağlanır. Sayfa 7 / 17

8 Personelin herhangi bir bağı olması durumunda denetim ekibinde yer alamaz ve danışmanlık veya istihdamın sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile o müşterinin denetiminde, bir şikâyet veya itirazının çözümünün gözden geçirilmesi veya onayında bulunamaz, yanlış beyan yapılması ve tespiti halinde tüm yasal haklar saklı tutulur. Kalite Yönetim Sorumlusu; Denetim Planı nı müşteri başvuru numarası ile kodlayarak denetimi planlar; Denetim Planı denetimin türünü, denetim tarihini, denetim süresini denetim ekibini ilgili standartları içeren bilgileri bulundurur. Dosya Kabul Sorumlusu Denetim Planı nı ve denetim heyetinin teyidi için müşteri firmaya gönderir. Denetim planında herhangi bir değişiklik olması halinde eski plan müşteri dosyasında muhafaza edilir, yeni plan yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanır. Ayrıca denetim planı hazırlanırken daha önce teknik incelemesi üzerinden altı ay geçmeyen firmalarda aynı üretim kapsamında yapılan başvurular için inceleme yapılmaz. Ancak müşteri firmanın senede bir üretim yeri incelemesi planlanarak gerçekleştirilmelidir. Denetim günü planı müşterinin CE sertifikası almak istediği standartlara göre belirlenir. Denetimler ürün belgelendirme Denetim Raporu na uygun olarak aşağıdaki aşamalardan oluşur; Açılış toplantısı ve bilgilendirme, Denetimin gerçekleştirilmesi, Denetim bulgularının kaydedilmesi(varsa) Numune alma ve deney bilgileri (varsa) Kapanış toplantısı Açılış Toplantısı Açılış toplantısına; denetim ekibi, firma yetkilisi/yönetim Temsilcisi ve/veya ilgili bölümlerin sorumluları katılır. Açılış Toplantısında Teknik İnceleme Raporu ndaki ilgili bölümler görüşülür. Denetçi, Teknik İnceleme Raporu ile denetime katılanların isim - unvan ve imza bilgilerini kayıt altına alır Denetimin Gerçekleştirilmesi KKD direktifi uygun olarak hazırlanmış Denetim Raporu kullanılarak denetim gerçekleştirilir. Denetim gerçekleştirmenin güçlüğü anlaşılırsa Denetçi, bunu haklı nedenleri ile (can güvenliği vs) kuruluş yetkilisine bildirir, tetkiki durdurarak tutanak düzenler ve ne iletir. Müşteri firma yetkilisi ile gerekli düzenlemeler için terminde mutabık kalınır ve belirlenen terminde denetim gerçekleştirilir. Eğer gerekli düzenlemelerin denetim tarihinde yapılmadığı objektif deliller ile tespit edilir ise denetim iptal edilir. Denetim esnasında denetçi tarafından tespit edilen objektif bulgular Denetim Raporu na kaydedilir Laboratuvar Testleri Ürün belgelendirme faaliyeti çerçevesinde üretim yeri incelemesinin uygun olarak sonuçlanmasının ardından numune alınmasının gerekli olduğu durumlarda denetçi tarafından Numune Alma Talimatı na uygun işlemler yerine getirilir. İlgili testlerin yerine getirilmesi ve numunenin laboratuvara sevkinden müşteri firma sorumludur. Sayfa 8 / 17

9 Numunelerin laboratuvarımıza sevk edilmesi halinde deney faaliyetleri için TS EN ISO/IEC deney prosedürlerimiz / talimatlarımız uygulanır. Denetimi gerçekleşen firma eğer daha önceden belgeli bir firma ise denetim esnasında aynı zamanda, denetçi tarafından kuruluşun logo kullanımı da gözlemlenir. Denetim esnasında bir veya birden fazla kritik/büyük uygunsuzluğun ortaya çıkması durumunda denetçi, gerekli gördüğü takdirde denetimi keserek firma yetkilisine kritik/büyük uygunsuzluk (lar) tespit edildiğini ve bu uygunsuzluğun/uygunsuzlukların belgelendirmeye engel olduğu bilgisini verir. Büyük uygunsuzlukların takip denetimi gerektirdiği bilgisi firma ile paylaşılır. Firma yetkilisi denetime devam edilmesi ve denetimin programa uygun olarak tamamlanmasını talep edebilir veya denetimin sonlandırılarak uygunsuzluğun raporlandırılmasını talep edebilir. Denetimin firma talebi ile sonlandırılması durumunda takip denetimi tam bir denetim olarak değerlendirilir. Denetime devam edilmesi durumunda uygunsuzlukların giderilmesine yönelik olarak yapılacak takip denetimi Denetçi tarafından planlanır. Her iki durumda da alınan karar Denetçi tarafından Denetim Raporu ile kayıt altına alınır. Denetçi(ler)/Teknik uzman kapanış toplantısı öncesi son değerlendirme ve rapor yazımı aşamasında; denetim sonucunda elde edilen bulguları gözden geçirir. İlgili standart(lar)ın veya hüküm ifade eden doküman(lar)ın şartlarından ve kuruluşun sistem dokümanlarından sapmalar tespit edilir ise uygunsuzluklar, Denetim Raporu nun ilgili bölümüne küçük, büyük, kritik uygunsuzluk(lar) şeklinde tanımlanır, uygunsuzluklar Denetçi tarafından imzalanır Kapanış Toplantısı Kapanış toplantısına; denetim ekibi, firma yetkilisi/yönetim Temsilcisi ve/veya ilgili bölümlerin sorumluları katılır. Kapanış Toplantısında Denetim Raporu nda yer alan bölümler müşteri firma ile görüşülür. Toplantıda Denetçi, yapılan denetimin olumlu ve/veya olumsuz sonuçlarını, varsa uygunsuzlukları sunar. Kapanış toplantısında, Denetçi tarafından; uygunsuzluk tespit edilmediği takdirde Karar Verici ye belgenin verilmesi veya devam ettirilmesi yönünde görüş bildirileceği beyan edilir. Müşteri firmanın uygunsuzlukları imzadan imtina etmesi durumunda; Denetçi, Teknik İnceleme Raporu nun ilgili bölümünü doldurarak kendi imzası ile formu ' ne iletir ve bu şekilde durum Karar Verici ye sunulur. Takip denetimi gerektiği belirlenmişse Denetçi, takip denetiminin gerçekleştirileceği ve ancak tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin teyidinden sonra, sisteminin ilgili standardının veya hüküm ifade eden dokümanın gereklerinin uygun olduğunu doğrulayarak Karar Verici ye belgelendirme veya yeniden belgelendirme yönünde olumlu görüş bildireceğini ifade eder. Kapanış toplantısında, belgede yer alacak bilgilerin tekrar teyidi için, belgelendirme kapsamı gözden geçirilir. Denetim Raporu ile kapanış toplantısında bulunanların bilgileri Denetçi tarafından kayıt altına alınır. Uygunsuzluklar için takip denetimi gerektiği önerilmemişse, bu uygunsuzlukların giderilip giderilmediği doküman ve kayıtların incelenmesi ile de kontrol edilebilir. Firmaya küçük uygunsuzlukları kapatmak için 45 (kırkbeş) gün; kritik/büyük uygunsuzlukları kapatmak için 60 (altmış) gün süre tanınır. Kuruluş için, İlk Belgelendirme, yeniden belgelendirme-belge yenileme veya yeniden yayın gerektiren denetimlerin sonucunda uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler Sayfa 9 / 17

10 yerine getirilmeden belge verilmesi önerilemez. Kuruluşun, gözetim, takip vs. denetimlerin sonucunda uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirmemesi durumunda denetim ekibi belgenin devam ettirilmesini önermez. Gözetim denetimlerinde ve diğer (ilk belgelendirme denetimleri hariç) denetimlerde, aşağıdaki şartların oluşması söz konusu olursa, belgenin geri çekilmesi yönünde, Karar verici ye görüş bildirileceği ifade edilir. Gerçekleştirilen denetim sonucunda sistem işleyişine imkan vermeyen birden fazla büyük/krtitik uygunsuzluk bulunması, Denetimlerde tespit edilen küçük uygunsuzlukların, belirlenmiş sürelerde giderilmemesi, (takip denetimi gerektirmeyen imalatı ve güvenlik şartlarını etkilemeyen küçük uygunsuzlukların kapatılması için müşteri firmaya 45 gün süre verilir.) Yasal şartların yerine getirilmediğinin tespiti Belge ve logo kullanım kurallarına uyulmaması Üründe beyan edilen performans değerleri ile analiz sonuçlarını ile uyumlu olmaması Raporlama ve Denetim Sonrası İşlemler Denetçi, denetim bulgularını gözden geçirerek Denetim Sonuç Raporu nu hazırlar. Denetim raporları müşteri başvuru numarası ile kodlanır. Ör: firma kodu yıl- başvuru sıra no (Ör: / bir numaralı firma 2018 yılı -bir numaralı başvuruyu ifade eder.) Hazırlanacak olan Denetim Raporu ekleri aşağıda belirtilmiştir: Denetim Raporu Varsa- düzeltme/düzeltici faaliyetlere ilişkin kayıtlar Denetim raporu ve ekleri ile birlikte, Denetim Sonuç Raporu Denetçi tarafından eksiksiz olarak hazırlanır ve Kalite Yönetim Sorumlusuna teslim edilir. 6.7.Gözden Geçirme Üretim hattı denetimi sonrasında gözden geçirme ve belgelendirme kararının alınması saha denetimi faaliyetinde bulunmayan kişi/kişiler tarafından gerçekleştirilir. Kalite Yönetim Sorumlusu gözden geçirme faaliyeti için aşağıda belirtilen dokümanları Karar Verici personele teslim etmekle yükümlüdür: Denetim Raporu Varsa- düzeltme/düzeltici faaliyetlere ilişkin kayıtlar Varsa-deney raporları Ürün denetimi sonrasında gözden geçirme ve belgelendirme kararının alınması doğrudan şirket bünyesinde görev alan Teknik Uzman ve Karar Verici tarafından gerçekleştirilir. Kalite Yönetim Sorumlusu gözden geçirme faaliyeti için aşağıda belirtilen dokümanları Karar Verici personele teslim etmekle yükümlüdür: Sayfa 10 / 17

11 Teknik İnceleme Raporu, Analiz Raporu, Başvuru esnasında alınan diğer belgeler Belgelendirme Kararı Kalite Yönetim Sorumlusu, müşteri firmanın belgelendirme için gerekli olan evraklarını başvuru formu üzerinden kontrol edip dosyayı Karar Verici personele tam ve eksiksiz teslim etmekle sorumludur. Karar verici belgelendirme veya belge yenileme kararı için müşteri firma dosyasını ve raporlarını inceleyerek yeterli görmesi halinde belge kararını onaylar. Objektif delillere dayalı görüşünü Belgelendirme Karar Formu ile kayıt altına alır. Karar verici Dosyayı Belgelendirme Karar Formu ile birlikte Ürün ne belgelendirme dokümantasyonunun hazırlanması için teslim eder. Belgelendirme kararın olumsuz olması durumunda; Müşteriye antetli kağıda karar verici tarafından objektif nedenleri ile birlikte yazılmış ve onaylanmış hali dosya kabul sorumlusu tarafından iletilir Belgelendirme Dökümantasyonu Aşağıda belirtilen bilgileri içeren resmi belgelendirme dokümantasyonu sunulur: Kuruluşumuzun Adı ve Adresi / Logosu Belgelenin İlk Verildiği Tarih (Tarih, Belgelendirme Kararının Tamamlandığı Tarihten Önce Olmamalıdır), Belge Numarası Müşterinin Adı ve Adresi, Belgelendirme Kapsamı Belgelendirme İle İlgili Standart Bilgileri Belgelendirme Tarihi Belgenin Son Geçerlilik Tarihi Ürüne Ait Bilgiler Belgelendirme Programının Gerektirdiği Diğer Her Türlü Bilgi Karar Vericinin İmzası Resmi belgelendirme dokümantasyonu ancak aşağıdakilerden sonra veya bunlarla eş zamanlı olarak yayımlanır: Belgelendirmenin verilmesi veya kapsam değişikliği kararının alınması, Belgelendirme şartlarının yerine getirilmesi, Sayfa 11 / 17

12 Belgelendirme Sözleşmesi nin tamamlanması/imzalanması Belge numarası; firma kodu- yıl başvuru no-standart numarası/standart numaraları / revizyon no (Ör: R.00 veya Ör: /388/407-R.00; bir numaralı firma 2018 yılı-bir numaralı başvuru ilgili ürün belgelendirme standardı-belge revizyonunu ifade eder.) Belgelendirilmiş Ürünler Veri Tabani tarafından aşağıdaki bilgiler Belgelendirme Listesinde muhafaza edilir: Ürünün Tanımı, Uygunluğun Belgelendirildiği Standart(lar) ve Diğer Normatif Doküman(lar), Müşterinin Tanımı, Belge Numarası ve Geçerlilik Tarihi, Belgelendirme Listesi kullanılarak yayınlanması veya istendiğinde sunulması gereken bilgiler, ilgili belgelendirme programı/programlarında belirtilir. İstendiğinde en azından, verilmiş bir belgelendirmenin geçerliliği hakkındaki bilgiler temin edilir Gözetim MNA ürün belgesi 3 yıl geçerlilik süresi ile düzenlenir. Belgelendirmenin bu sürede geçerliliğini sürdürmesi birinci ve ikinci gözetim denetimlerinin yapılması ve denetimler sonrasında uygunluğun objektif kanıtların teyidi ile mümkündür. Belge almaya hak kazanmış firmalar belgelendirme programı şartlarının devamlı olarak karşılandığını teyidi amacı ile gözetim denetimine tabi tutulur. İlk gözetim denetimi ilk belgelendirme tarihinden itibaren 11.ay ile 13.ay arasında gerçekleştirilir. Sonuçlar denetçiler tarafından kayıt altına alınır. İkinci gözetim denetimi, ilk gözetim denetiminden itibaren 11.ay ile 13. Ay arasında gerçekleştirilir. Gözetim denetimlerinde denetçiler tarafından belge ve logo kullanım şartları da periyodik olarak kontrol edilir. Gözlemlere ait kayıtlar (varsa uygunsuzlukları da içerecek şekilde ) denetçi tarafından Denetim Raporu na kaydedilir. Belirlenen periyotlarda gözetim denetiminin gerçekleştirilememesi durumunda; firmadan gecikmeye istinaden mazeret bilgisi alınarak 3 aya kadar ek süre tanınır. Bu süre içerisinde de gözetim denetimi gerçekleştirilmemesi durumunda ürün belgesi geri çekilerek iptal edilir. Gözetim denetimi sırasında kritik/büyük uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda; uygunsuzluğun giderilmesi için 2 aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde uygunsuzluğun giderildiğine dair objektif deliller tespit edilmemesi durumunda ürün belgesi geri çekilerek iptal edilir. Küçük uygunsuzluklar hariç, Kritik ve Büyük Uygunsuzluklar giderilene kadar ürün belgesi kullanılamaz. Belgenin iptal edilmesi ile ilgili ayrıntılı madde bu prosedürün Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması Veya Geri Çekilmesi maddesinde verilmiştir. Küçük uygunsuzluklarda uygunsuzluğun kapatılması ile ilgili olarak 45 gün süre verilir. Üçüncü yıl sonunda belgenin devamlılığı talep ediliyorsa tüm işlemler yeni bir başvuru gibi değerlendirilir. Ürün belgelendirme gözetimi için firmanın beyan ettiği satış noktalarından ürün alınarak analiz Sayfa 12 / 17

13 edilir. Analiz sonuçlarının belge ile uygunluğunun kontrolü yapılır Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler MNA, belgelendirme programında müşteriyi etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya çıktığında bu değişikliklerin tüm müşterilere duyurulmasını internet sitesi üzerinden sağlar. Müşteriye değişiklikleri takip etme konusu aynı zamanda Belgelendirme Sözleşmesin de yazılı olarak bildirilmiştir. Belgelendirme kurallarında değişikliklerle alakalı kontroller, geçişin sağlanmasından sonra yapılacak ilk gözetim tetkiki esnasında denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Yapılması gereken değişikliğin yapılmaması durumunda uygunsuzluğun yapısına bağlı olarak denetim ekibinin tavsiyeleri doğrultusunda işlem yapılır. Yeni başvurular, güncel standartlara göre değerlendirilir ve belgelendirme prosesi uygulanır. Standart Değişikliklerinde Deney Uygulamaları; Belgelendirmeye ait standartlarda revizyon olması durumunda standardın yeni revizyonunun kabul ettiği mevcut testler tekrar edilmez. Standardın istediği ilave deney ve uygulamalar denetim ekibi tarafından alınmış ya da firma tarafından sevk edilen numuneler üzerinde gerçekleştirilir. Belgelendirmeyi etkileyen değişikliklere ilişkin uygulamalar (gerekli olduğunda denetim, gözden geçirme, belgelendirme kararı, kapsam genişletme veya daraltma, gözetim faaliyetleri vb) tüm değişiklikler belgelendirme program aşamalarının bütünlüğünü bozmadan ve yönetim sistemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Değişiklik için geçiş süreci standart/mevzuatı yayınlayan kurumun belirlediği süre kadardır. Böyle bir sürenin mevcut olmadığı durumlarda geçiş süresi olarak bir yıl verilir. Denetimler, gözetim veya yeniden belgelendirme denetimleriyle birleştirilerek gerçekleştirilebilir. MNA; müşteri kaynaklı belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler olması halinde değişikliklerle ilgili uygun faaliyetleri yerine getirir. Adres değişikliği; Ürün belgelendirmesi gerçekleştirilen müşteri firmanın adres değişikliği olması durumunda, yazılı olarak MNA ye bildirir. Bildirimin sonrasında, Karar Verici adres değişikliği için denetim planlar ve gerçekleştirilmesini sağlar. Belgelendirmeyi etkileyen değişikliklerin olması halinde,mna aşağıda belirtilen uygulamaları gerçekleştirebilir: - Değerlendirme, - Gözden geçirme, - Karar, Kayıtlar yukarıda belirtilen faaliyetlerden herhangi birisinin kapsam dışı bırakılması halinde gerekçelerini içerir Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması Veya Geri Çekilmesi Denetim sonucu veya diğer bir şekilde belgelendirme şartlarıyla bir uygunsuzluk kanıtlandığında, MNA uygun faaliyet için aşağıda belirtilen şekilde karar verir: Uygun olmayan ürün çeşitlerinin çıkarılması amacıyla belgelendirme kapsamının daraltılması, Sayfa 13 / 17

14 Belgelendirmenin geri çekilmesi Müşteri talebi ile sonlandırılması Belgenin askıya alınması MNA belgelendirme kapsamındaki değişiklikler (belgelendirmenin sonlandırılması, daraltılması/genişletilmesi veya geri çekilmesi) ile ilgili kararları müşteriye yazılı olarak bildirir. MNA, bu bilgileri kamuoyuna verme hakkına sahiptir. MNA, belgelendirme kapsamındaki değişikliği, sonlandırılan ve geri çekilen belgeleri web sitesi vasıtasıyla yayınlar, belgeli müşteri listesinde mavi puntolu yazı ile KAPSAM DEĞiŞiKLiĞi, İPTAL(müşteri talebi ile sonlandırma ) veya İPTAL(belge geri çekilmiştir) ibaresi yer alır. Bu şekilde kamuya açıkça değişikliğin belirtilmesi sağlanır. Aynı zamanda İptal durumunda belge logo kullanımı vb. konularla ilgili sözleşme şartlarına atıf yapan bir yazı firmaya gönderilir Belgenin Askıya Alınması Belgelendirmenin askıya alınması işlemi belgeli müşterinin üretim yerini değiştirmesi akabinde denetim gerçekleştirilene kadar uygulanmaktadır. Bununla birlikte Müşterinin yazılı gerekçeli talebi doğrultusunda belgelendirme süreci belirli/belirsiz süreli olarak askıya alınır. Müşteri dosyası, müşteri dosyalarının bulunduğu dolaba taraması yapılarak kaldırılır. adresinde müşterinin belgesi askıya alınmıştır olarak yayınlanır. Müşteri firma, askıya alma sürecini sonlandırmak istediğinde ise bunu yazılı olarak belgelendirme kuruluşuna bildirir. MNA, herhangi bir sorun bulunmaması halinde müşteri firmaya, yeniden belgelendirme sürecini başlatabilmek adına gözetim denetimi veya ürün değerlendirme teklifi gönderir. Müşteri firmanın teklifi onaylaması akabinde, Ürün Belgelendirme Prosedürü madde 4.9 da yazılı olan süreçler uygulanır Belgelendirmenin Daraltılması ve Genişletilmesi Müşterinin yazılı talebi ve/veya ilgili kapsamdaki şartları yerine getirmemesi durumunda belgelendirmenin kapsamında daraltma işlemi gerçekleştirilir. Kapsam daraltma işleminde; kuruluşun eski belgesini hemen göndermesi ve kapsamdan çıkarılan ürünler ile ilgili belge ve logo kullanımının derhal durdurulması talep edilir. 'da ilgili belgenin yanında mavi kalın puntolu yazı ile KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ ibaresi yer alır. Belgenin geri gönderilmesi için firma dan belge iadesi yazılı olarak talep edilir, belgenin tarafımıza gönderilmesinden kaynaklanacak gecikmelere karşın piyasada belgenin geçerli olarak algılanmaması için belge durumu web sitesinde güncellik bilgisi iptal olacak şekilde belirtilir. Eski belgenin kayıp olması durumunda; firma kayıp ile ilgili MNA ye noter onaylı beyanda bulunur ve noter evrağını MNA ye iletir. Yeni hazırlanan belgenin numaralandırma işlemi, eski numara sabit kalmak koşuluyla hazırlanır. Belge ücreti karşılığında müşteri firmaya iletilir. Müşterinin yazılı talebi ile belgelendirme kapsamı genişletme işlemi gerçekleştirilir. Kapsam genişletme işlemi, gerekli olan deney uygulamaları gerçekleştirilerek sağlanır. Yeni hazırlanan belgenin numaralandırma işlemi, eski numara sabit kalmak koşuluyla yanına revizyon numarası eklenerek yapılır. Eski ürün belgesi firmadan talep edilir. Belgelendirme kapsamının daraltılması/genişletilmesi ile ilgili karar, karar verici tarafından verilir Belgelendirmenin Geri Çekilmesi Aşağıdaki şartların oluşması durumunda belgenin geri çekilmesi yetkisi Karar Verici ye aittir: Sayfa 14 / 17

15 - Müşterinin önemli değişiklikler içine girmesi ya da faaliyetlerine ara vermesi - Müşterinin sisteminde aksamaya yol açan uygunsuzlukların var olması - Denetimlerin müşteri firmadan dolayı programlanamaması - Herhangi bir sebepten dolayı firmanın, MNA tarafından bildirilen gözetim denetimi tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim kontrolünün iptali talebinde bulunması - Firmanın belgede belirtilen adreste bulunmaması - Firmaya ait tüzel kişiliğin sona ermesi - Firmanın belge üzerinde tahrifat yaptığının tespit edilmesi - Müşterinin, belgelendirme sistemi ya da MNA Ürün belgelendirme prosedürlerinde yapılan değişiklikleri sistemine adapte etmemekte direnmesi - Belgelendirme işleminin yanlış yansıtılması, logo, belge, ilgili dokümanların kötüye ya da hatalı kullanımı - Firmanın belgelendirme personeline işlemler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi - Müşterinin, ürün belgelendirme sözleşmesine aykırı hareketlerde bulunması - Müşterinin mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi - Denetimlerde uygunsuzlukların tespit edilmesi ve belirlenen süre içerisinde bunların kapatılmaması - Müşterinin belge almasına esas teşkil edebilen yasal şartlara uygunluk durumunu muhafaza edememesi, - Müşterinin, belge almış olduğu standart şartlarını ihlal ettiğine, uygunluğu sürdüremediğine delalet eder şekilde kaza veya olaylara karışması (örnek: çevresel hasar, büyük çaplı iş kazası, patlama yangın, kitlesel zehirlenme vb.) - Performans seviyeleri ile analiz sonuçlarının uyumlu olmaması Belgelerin geri çekilmesi yönünde karar alındığının müşteriye bildirilmesinin ardından, müşteri MNA ve akreditasyon kurumu logolarının ve belgelendirilmiş olduğunu yansıtan diğer ibarelerin kullanımını derhal durdurur. Bu kapsama reklam ve tesislerde kullanılan logolar da dahildir Belgelendirmenin Sonlandırılması Müşteriler herhangi bir zamanda belgelerinin iptal edilmesini talep edebilirler. Talep yazılı olmalıdır. Gelen talep Karar Verici tarafından incelenerek onaylanır ve müşteriye yazılı bilgi verilir. Belgenin iptalinin yazılı olarak bildirilmesinin ardından, müşteriden belgesini geri göndermesi talep edilir. Bu durumda müşteri derhal MNA' den almış olduğu ürün belgesini iade eder ve belgelendirilmiş olduğunu yansıtan diğer ibarelerin kullanımını durdurur. Bu kapsama reklâm ve tesislerde kullanılan logolar da dâhildir. Karar Verici, belgesi geri çekilen müşteriyi Belgelendirme Listesi nde belge durumu İPTAL olarak belirtir. Belgesi iptal edilen firmanın devam etmekte olan başka bir belgesi var ise belgelendirme sözleşmesi güncellenerek yenilenir. Başka bir belgesi yok ise sözleşmesi iptal olan firmanın yeniden başvurusunda, işlemler ilk müracaatta olduğu gibi uygulanır. İptal tarihinden itibaren 30 Sayfa 15 / 17

16 gün dolmadan, yeni başvuru işleme konulmaz. Belgelendirmenin sonlandırılması yetkisi karar vericiye aittir Kayıtlar İlgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne uygun olarak muhafaza edilir Şikayetler ve İtirazlar Şikayet ve itirazların alınması, değerlendirilmesi ve karar verilmesine ilişkin Müşteri Memnuniyeti İtiraz ve Şikâyetlerinin Yönetimi Prosedürü ne uygun olarak işlem yapılmaktadır Taşeron İle Çalışma MNA, belgelendirme faaliyetlerinde taşeron kullanılmasını prosedürlerine göre gerçekleştirir Ücretlendirme Ürün belgelendirme ücretleri MNA Ücretlendirme Talimatında beyan edilmiş olup, tarafından belirlenir ve onayı ile yürürlüğe girer. Dosya inceleme ücreti, yıllık belge ve logo kullanım ücreti, belge ücreti vs ve isteniyorsa Türkçe' den farklı dillerdeki belge ücretleri, ulaşım, konaklama vb. ücretler (iaşe bedeli olarak ) teklife ilave edilir Dosya kabul sorumlusu ücretlendirme talimatına uygun olarak Teklif Formu hazırlar ve müşteriye iletir MNA Ürün Belgesi ve Logosunun Kullanım Kuralları Ürün belgelendirme denetimini başarı ile tamamlayan ve belge almaya hak kazanan müşteri firmalar için logo kullanım koşulları Belge ve Logoların Kullanımı Prosedürü'nde belirtildiği şekilde uygulanır. Gözetim denetimlerinde müşteri firmanın belge ve logo kullanım kurallarına uygunluğu da denetçiler tarafından kontrol edilir Ürün Belgelendirme Programı Kalite el kitabı eki olarak hazırlanmış olan ürün belgelendirme programı kısaca aşağıda belirtilen şartların karşılanması amacı ile hazırlanmıştır: - Ürün belgelendirme çalışmaları faaliyeti ve amacı, - Ürün belgelendirme çalışmalarının yapıldığı ilgili ulusal ve uluslar arası standart bilgileri, Müşteri firmanın yerine getirmesi gereken yasal şartlar: - Belgelendirme prosesinde MNA nin yetkinlik alanları, akreditasyon kapsam bilgileri, uygunluk değerlendirmeye esas olan denetim/teknik inceleme raporu ile yapılan denetime dair uluslararası geçerli yöntem bilgileri, - Belgelendirme için müşteri firmanın teslim etmesi gereken başvuru evrakları, - Belgelendirme dokümantasyon bilgileri, Sayfa 16 / 17

17 - Belge ve logo kullanım bilgileri, - MNA nin ve belgelendirme personelin tarafsızlık ve ayrımcı olmama şartları, - Varsa taşeron kullanım şartları, programın, işletimi için gerekli kaynaklar, - Denetim bilgileri (gözetim denetimi dahil), - Belgelendirmeye konu olan ürün şartları, - Müşteriye açık olan bilgiler, (prosedürler dahil), - Sözleşme şartları karşılıklı yasal şartlar ve sorumluluklar, - Şikayetler ve itirazlar, - Belgelendirme Dokümantasyonu (müşteri dosya bilgileri dahil) 7.0 DAĞITIM VE DOSYALAMA Bu prosedürün dağıtım ve arşivlenmesinden sorumludur. Revizyon Takip Tablosu Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Konusu Revizyonu Yapan Sayfa 17 / 17

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 3 Sorumluluklar bölümü tamamen değiştirildi. 4.1.1 Belgenin dondurulma süresi 4 ay olarak düzeltildi. 4.1.2 b Düzeltici faaliyet süresi 60 gün

Detaylı

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ TS EN 15085 & TS EN ISO 3834 Doküman Kodu & Son Rev. No Organizasyon Kodu Doküman Tipi Sıra No Son Revizyon No DKR PRS 1500 01 Revizyon Tarihçesi ve Doküman Kontrol & Onayı Rev. No Tarih Tanım Kontrol

Detaylı

CE Belgeleri Askıya Alınması ve İptali Prosedürü

CE Belgeleri Askıya Alınması ve İptali Prosedürü Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Bölüm Müdürü Genel Müdür İÇERİK 1 Amaç... 1 2 Kapsam... 1 3 Referanslar... 1 4 Tanımlar... 2 5 Sorumluklar ve Personel... 2 5.1 n

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3.UYGULAMA. Genel

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3.UYGULAMA. Genel 1. AMAÇ -- 2. TANIMLAR 3.UYGULAMA Genel UNIVERSAL CERTIFICATION tarafsız, belirlenmiş prosedür ve yönetim kuralları olan ve buna göre Uygunluk Belgesi verebilecek gerekli yeterlilik ve sorumluluğa sahip

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 18 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 3 5. Uygulama 4 5.1 Başvurunun Alınması 4 5.2 Başvurunun Gözden Geçirilmesi 5 5.3 Değerlendirmenin Gerçekleştirilmesi 6 5.3.1 Açılış Toplantısı

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi (KYS) İç Denetimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

İSMES İSTANBUL MESLEKİ EĞİTİM ÇEVRE DAN. ve HİZM. A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

İSMES İSTANBUL MESLEKİ EĞİTİM ÇEVRE DAN. ve HİZM. A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRS.22 23.02.2017 13.07.2018/02 1 / 5 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standart şartlarına göre değerlendirilerek

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI, ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ Certification Scope Change, Suspension and Cancel Procedure

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI, ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ Certification Scope Change, Suspension and Cancel Procedure BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI, ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ Certification Scope Change, Suspension and Cancel Procedure Doküman No KARTEPE-P11 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon Revizyon No: Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi 01 05.01.2016 Alt bilgi kısmındaki adres bilgileri güncellendi. S.DOĞAN

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1. AMAÇ İç

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 09 21.09.2015 Gözetim deneti süreci hakkında açıklamalar eklendi. 03.01.2012 10 12.12.2016 Performans değişmezlik belgelerinin devamı için Numune alınamaması

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

Doküman No: 06.PR.İ.03 Yayın Tarihi: Revizyon No: 02 Revizyon Tarihi: İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Doküman No: 06.PR.İ.03 Yayın Tarihi: Revizyon No: 02 Revizyon Tarihi: İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı EOV AKADEMİ tarafından yürütülen personel belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan itiraz ve şikayetlerin değerlendirilmesi ile

Detaylı

PROSÜDÜR EL KİTABI. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü TS EN ISO / IEC ve TS EN ISO/IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

PROSÜDÜR EL KİTABI. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü TS EN ISO / IEC ve TS EN ISO/IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. CERTIFER bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17065 standardları kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 12 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 1 29.08.2017 SKY P53 Belgelendirme prosedürü Ürün ve Yönetim Sistemi olacak şekilde 2 ayrı prosedür olarak düzenlenmiştir. Ürün Belgelendirme Prosedürü olarak revizyon

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

İç Denetim Prosedürü

İç Denetim Prosedürü Sayfa 1 / 5 Revizyon Takip Tablosu Revizyon No Tarih Açıklama 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, (KYS) nin ilgili standart ve yasal şartlara uygun olup olmadığının saptanması, KYS ye uygun çalışılıp çalışılmadığının

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

! KALİTE EL KİTABI ÜRÜN BELGELENDİRME

! KALİTE EL KİTABI ÜRÜN BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/11 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17065 Ürün, proses ve hizmet belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğine, tutarlı işletimine ve tarafsızlığına yönelik belirli şartlara göre ürün, proses ve hizmet

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 21.04.2017 Kontrol Selim YILMAZ 21.04.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 25.04.2017 MS-PRO-005

Detaylı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı TÜV AUSTRIA TURK EN 10210-1 Belgelendirme Programı 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Rev 01 10.06.2016 Belgelendirme Programı EN ISO/IEC 17067 standart şartlarını

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman DOKUMAN KONTROL TALİMATI Yayın Yayın Revi. Sayfa Doküman Revizyon Tarihi No Tarihi No TL-02 10.08.2017 01 00 --- 1 / 6 1. AMAÇ: Kalite sistemine ait dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayınlanması,

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Kontrol ve sertifikasyon hizmeti için, müteşebbislerin başvurularının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakları kayıt altına almak 2. Kapsam LİKYA

Detaylı

PROSES_ÜRÜN BELGELENDİRME AKIŞ ŞEMASI

PROSES_ÜRÜN BELGELENDİRME AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI SayfaNo: 1/6 SÜREÇ ADI SÜREÇ SAHİBİ BAŞLANGIÇ GİRDİLER ÇIKTILAR SON TEDARİKÇİLERİ MÜŞTERİLERİ PERFORMANS PARAMETRELERİ PROSES-ÜRÜN SÜRECİ PROSES-ÜRÜN MÜDÜRÜ/DİREKTİF YÖNETİCİSİ MÜŞTERİ TALEBİ

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 3. SÖZLEŞMENİN FESHEDİLECEĞİ VE SERTİFİKANIN GERİ ÇEKİLECEĞİ DURUMLAR VE PROSEDÜR... 4 4. SERTİFİKANIN

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 08 İçerik değişikliği(sayfa 2,4,5) 27.10.17 N. Bolat Ö. Akçam 07 İçerik değişikliği(sayfa 5) 21.04.16 N. Bolat Ö.

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ (GENEL ŞARTLAR)

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ (GENEL ŞARTLAR) Yayın i 04.05.2009 Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren

Detaylı

ŞİKÂYET ve İTİRAZ REHBERİ

ŞİKÂYET ve İTİRAZ REHBERİ Sayfa 1 / 5 1. AMAÇ Bu rehberin amacı; personel belgelendirme faaliyetleri, değerlendirme ve karar süreçleri ile ilgili konularda KAPSAM BELGELENDİRME Kuruluşuna şikâyet ve itirazların nasıl yapılacağına

Detaylı

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK DURUMU Değişiklik Tarihi Açıklama Değişiklik No - Yeni yayımlandı 0 14.03.2002 Form Değişikliği Yapıldı 1 25.10.2005 Yönetim ve Değişikliği Yapıldı 2 HAZIRLAYAN: Sibel ŞAHİN İMZA ONAYLAYAN:

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi -Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. Yerine -Bu prosedürün

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır.

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. Sayfa No : 1/4 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. 02 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların

Detaylı

PROSEDÜR İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

PROSEDÜR İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü PROSEDÜR İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Doküman No Revizyon No 03 Revizyon Tarihi 07.03.2019 Yayın Tarihi 02.03.2015 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIMI PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardı Madde 9.1. Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

Müşteri Şikayet ve İtirazları Prosedürü

Müşteri Şikayet ve İtirazları Prosedürü Sayfa : 1 / 7 Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Belgelendirme Bölüm Müdürü Genel Müdür 1 Amaç Bu prosedürün amacı, yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında S&Q

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR -- 4.UYGULAMA. Genel

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR -- 4.UYGULAMA. Genel 1. AMAÇ -- 2. TANIMLAR -- 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR -- 4.UYGULAMA Genel UNIVERSAL CERTIFICATION tarafsız, belirlenmiģ prosedür ve yönetim kuralları olan ve buna göre Uygunluk Belgesi verebilecek gerekli yeterlilik

Detaylı

İtiraz ve Şikâyetler Prosedürü

İtiraz ve Şikâyetler Prosedürü CİCERT BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. İtiraz ve Şikâyetler Prosedürü Revizyon No Revizyon Tarihi Açıklama A 06.02.2012 İlk Yayın B 20.07.2015 ISO 27006:2011 şartları ilave edildi. C 15.08.2016 EN ISO/IEC

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan : PR 9 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 9 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: MYK Ulusal Yeterliliklerinde mesleki yeterlilik belgesi almak üzere ÇELİK AKADEMİ BELGELENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. ye başvuran adaylara başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Ad, Soyad Tarih İmza Hazırlayan / Revize Eden Hilal AY 05.04.2018 Kontrol Eden Selim YILMAZ 06.04.2018 Onaylama / Serbest Bırakma Burcu ÇELEBİ 09.04.2018

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 04.03.2013 Prosedürde yer alan Uygunluk belgesi performans değişmezlik belgesi olarak

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ PR.08 15.07.2010 3/11.06.2014 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Şikayetlerin itiraza

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/7 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ VE KAPSAM İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN Sayfa No: 1/4 Bu prosedürün amacı; Belgelendirme Kuruluşu nda TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak

Detaylı

İTİRAZ ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

İTİRAZ ŞİKAYET PROSEDÜRÜ Doküman No : HRA.PR.109 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 14.09.2017 Bu doküman HRA Kalite tarafından hazırlanmış olup, gizli ve özel bilgiler içermektedir. HRA Kalite nin önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, QSI tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını ve onaylanmış belgelerini kullanma esaslarını

Detaylı

KÇK LOGO ve İŞARET KULLANMA TALİMATI

KÇK LOGO ve İŞARET KULLANMA TALİMATI 1/10 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 9 25.06.2013 89/106/EEC yerine 305/2011/EU (CPR) atıfta bulunulmuştur. 10 19.01.2015 Ürün akreditasyon işareti EK-1 de değişiklik yapılarak TS EN ISO/IEC 17065 olarak

Detaylı

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02 AMAÇ Üniversitemizde uygulanan ve KYS kapsamına alınan faaliyetlerin, Kalite Yönetim Sistemi şartlarımıza, yasal şartlara ve ISO 9001:2015 standardı şartlarına uygunluğunun ve etkinliğinin planlı ve sistematik

Detaylı

KÇK LOGO ve İŞARET KULLANMA TALİMATI

KÇK LOGO ve İŞARET KULLANMA TALİMATI 1/10 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 7 14.03.2013 Enerji Yönetim sistemi ile ilgili logo renk ve kullanımıyla ilgili bilgilerin girilmesi. Ayrıca, logo kullanımı ile ilgi 4.1.2-4.1.3-.4.1.4-.4.1.5-4.1.6

Detaylı

PROSEDÜR Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü

PROSEDÜR Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü PROSEDÜR Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü Doküman No Revizyon No 05 Revizyon Tarihi 08.06.2018 Yayın Tarihi 02.03.2015 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İTU Yönetmeliği ve kriterleri kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri kapsamında ve ilgili alt kapsamlarda belgeli firmaların belgesinin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamının

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü P-08, Revizyon 12, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

BELGELENİRME YÖNETİM PROSEDÜRÜ

BELGELENİRME YÖNETİM PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgenin kararının verilmesi, belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Pendik / İstanbul VD:... Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:.. OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ Teklif

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETİMİ

BELGELENDİRME YÖNETİMİ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

PROSEDÜR. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doküman No MP-12 Revizyon No 01 Yayın Tarihi Sayfa No 1 / 6

PROSEDÜR. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doküman No MP-12 Revizyon No 01 Yayın Tarihi Sayfa No 1 / 6 Yayın Tarihi 27.02.2017 Sayfa No 1 / 6 REVİZYON TAKİP DAĞITIM LİSTESİ Rev.No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DAĞITIMI YAPILAN BİRİM/KURUM BASILI DİJİTAL Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 YILLIK DÖKÜMAN KONTROL

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No S.PR.002 01.01.2003 04 30.04.2010 1/10 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Tarihi Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 F 008

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 11 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 10 01.07.2014 TS EN 45011 Standardına atıf yapılan yerler TS EN IDO/IEC 17065 olarak revise edildi. Ekler Maddesine KÇK Uygunluk Belgesi Formu (Sistem 1+) (BKY F06)

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 12 No Tarih Konusu Talep Sahibi Madde 2 revize edildi, 2.syf 1 Madde 5.1 revize edildi, 3.syf 02.10.2016 Madde 5.2 revize edildi, 4.syf ŞERİFE KÖŞKER Madde 6 revize

Detaylı