DERGİ İNDEKSİ. Makale Yazar/Yazarlar Sayı Sayfa No

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERGİ İNDEKSİ. Makale Yazar/Yazarlar Sayı Sayfa No"

Transkript

1 DERGİ İNDEKSİ Makale Yazar/Yazarlar Sayı Sayfa No 1. The Predivtive Performance of Asymmetric Normal Mixture GARCH in Risk Management: Evidence from Turkey Atilla Çifter Alper Özün 2007/I Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet: Münür Yayla 2007/I The Bank Lending Channel in Turkey: Effect of Capital Adequacy Ratio 4. Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerinde Ampirik Bir Uygulama 5. Determinants of Capital Structure in Financial Institutions: The Case of Turkey Cihan Aktaş B.Kamil Onur Taş Erman Erbaykal H.Aydın Okuyan Yakup Asarkaya Serkan Özcan 2007/I 61/ /I 77/ /I 91/ Prudential Regulation and Supervision of the Banking Sector and Banking Crises: A Cross Country Empirical Investigations Aytül Ganioğlu 2007/II Müşterilerin İpotekli Konut Kradisi Taleplerini Nicel Değerlendirme Modeli Önerisi Nermin Çelik Güven Murat 2007/II An Aggragated Information Technology Checklist for Operational Risk Management Mehmet Zeki Önal 2007/II Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarının Piyasa Verilerine Göre Gruplandırılması 10. Testing Quantity Theory of Money for the Turkish Economy 11. Financial Stability of the Turkish Banking Sector Ramazan Aktaş M.Mete Doğanay Özgür Aslan Levent Korap Münür Yayla Alper Hekimoğlu Mahmut Kutlukaya 2007/II /II /I Sermaye Piyasalarında Sürü Davranışı: İMKB de Piyasa Yönümde Sürü Davranışının Analizi Erdinç Altay 2008/I Türkiye ve Uluslar arası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi ve Portföy Tercihleri Erhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik 2008/I 59-84

2 Makale Yazar/Yazarlar Sayı Sayf No 14. Do Big Investors Trades Have Predictive Power? A Note on Istanbul Stock Market Numan Ülkü 2008/I BDDK nın 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Verdiği İzinlerin Hukuki Niteliği: Türk İdare Hukuku Sisteminde Yeni Bir İzin Türü Emrah Uran 2008/I Financial Stress and Economic Activity Stijn Claessens M.Ayhan Köse Marco E. Terrones 2008/II 11/ CAMELS Dereceleme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini 18. The Market Performance of Initial Public Offerings in the Istanbul Stock Exchange Murat Çinko Emin Avcı Recep Bildik Mustafa K. Yılmaz 2008/II /II Türkiye de Merkez Bankası Müdahalelerinin Döviz Kurlarının Oynaklığına Etkileri 20. Dividend Policy of the ISE Industrial Corporations: The Evidence Revisited ( ) K. Batu Tunay 2008/II Cahit Adaoğlu 2008/II Banka Finansal Başarısızlıklarının Sinirsel Bulanık Ağ Yöntemi İle Öngürüsü 22. Türk Sermaye Piyasalarında Uzlaşma Yetkisi Önerisi Birol Yıldız Soner Akkoç Saim Kılıç Ali Alp Adem Şahin 2009/I /I Finansal Liberalizasyon Politikalarının Geçerliliğinin McKinnon Tamamlayıcılık Hipotezi Çerçevesinde Sınanması: Türkiye Örneği 24. İnançlı Mülkiyet İlkesinin İMKB de İncelenmesi 25. Unfavorable Business Environment and Foreign Direct Investment Activities of Turkish Manufacturing Firms Aycan Hepsan 2009/I Serkan Yılmaz Kandır 2009/I Harun Kaya 2009/I Türkiye de Faiz Oranlarının Tüketici Kredileri Üzerindeki Etkisi Mustafa İbicioğlu Mehmet Baha Karan 2009/II 11-30

3 Makale Yazar/Yazarlar Sayı Sayf No 27. Finansal Gelişmenin Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme: Literatür Taraması Hüseyin Ağır Osman Peker Muhsin Kar 2009/II Riske Maruz Değer Hesaplamasında Alternatif Yaklaşımlar Mert Ural 2009/II Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi 30. Kısa Dönem Faiz Modellerinin Türkiye İçin Ampirik Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik Hasan Şahin İsmail H. Genç 2009/II /II Bankacılık Krizleri ve Erken Uyarı Sistemleri: Türk Bankacılık Sektörü İçin Bir Model Önerisi K.Batu Tuna 2010/I Portföf Optimizasyonunda Alt Kısmi Moment ve Yarı-Varyans Ölçütlerinin Kullanılması 33. Kredi Tartı Taleplerinin Değerlendirilmesinde Grup ve Bireysel Kredi Puanlama Modellerinin Karşılaştırılmalı Bir Analizi Güven Sayılgan Arma Değer Mut Hüseyin İnce Bora Aktan 2010/I /I İMKB Sektör Endeksleri Arasındaki Şok ve Oynaklık Etkileşimi Ekin Tokat 2010/I Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinde Bir Uygulama 36. Bireylerin İnternet Bankacılığını Benimsemesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Belirlenmesi H.Aydın Okuyan H.Mehmet Taşçı Talha Ustasüleyman Kemal Eyüboğlu 2010/I /II Kısa Vadeli Para Politikası Aracı Olarak Faiz Düzleştirme Kuralı: Teorik ve Metodolojik Yaklaşım Burak Darıcı 2010/II Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği İle Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü 39. Türkiye de Zaman Tutarsızlılığının ARDL Yöntemi İle İncelenmesi İbrahim Halil Seyrek H. Ali Ata Bora Süslü Selahattin Bekmez 2010/II /II

4 Makale Yazar/Yazarlar Sayı Sayf No 40. Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Verilen Notlar Sebebiyle Üçüncü Kişilerin Uğrayabilecekleri Zararlardan Kaynaklanan Sorumluluğun Hukuki Niteliği Erkan Eren 2010/II Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerinde Bir İnceleme Ekrem Erdem M.Fatih İlgün Cüneyt Dumrul 2011/I Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Ahmet Murat Alper 2011/I Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Güven Sayılgan Cemil Süslü 2011/I The Effects of Currency Futures Trading on Turkish Currecy Narket Arif Oduncu 2011/I Bank Managers Perception of Ethical and Legal Conduct in Emerging Markets During the Post-Crises Period: Evidence From Turkish Banking Sector 46. Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB de Test Edilmesi E.Nur Özkan Günay Ayfer Hortaçsu Serkan Yılmaz Kandır Halime İnan 2011/II /II Efficiency, Productivity and Risk Analysis in Turkish Banks: A Bootstrap DEA Approach Müge Diler 2011/II Bireysel Yatırımcıların Risk Alma Eğilimine Etki Eden Sosyo-Ekonomik ve Demografik Faktörlerin Analizi 49. Impact of Firm Attributes on the Efficiency of Brokerage Houses Mehmet Saraç M.Burak Kahyaoğlu Hakan Aygören M.Ensar Yeşilyurt 2011/II /II Türk Bankacılık sistemi Kredi Riski İçin Bir Makroekonomik Stres Testi Modeli uygulaması Ebru Sonbul İskender 2012/I İMKB de Yatırımcı Risk İştahı İle Borsa Krizleri Arasındaki İlişkinin Analizi Erdinç Altay Burçay Yaşar Akçalı 2012/I Bankacılar Kredi Hacmi ve Faiz Oranlarının Yönünü Tahmin Etmekte Başarılı mı? Defne Mutluer Kurul 2012/I

5

6 72. Efficiency Analysis in Islamic Banks: A Study for Malaysia and Turkey 73. Türkiye de Bankasürans Uygulamaları ve Türk Banka ve Sigorta Sektörlerine Dinamik Etkileri 74. Trade Openness, Financial Development and Economic Growth in Turkey: Linear and Nonlinear Causality Analysis 75. Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan Örnekleminde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi Aysen Altun Ada Nilüfer Dalkılıç 9-33 Necla Tunay Muhsin Kar Şaban Nazlıoğlu Hüseyin Ağır İsmet Göçer Osman Peker

7 76. Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar Önder Büberkökü Sevda Akar Özge Ülkütaş Saçcı Güven Sayılgan Arzu Şahin Hatice Doğukanlı Borsa Şirketlerinde Genel Kurula Katılma ve Oy Haklarının Kullanılması: Pay Blokajı Şartının Kaldırılması Sonrasındaki Uygulama, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Saim Kılıç Ali Alp İhsan Uğur Delikanlı Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma Ensar Ağırman Muhammet Özcan Ömer Yılmaz Ali Özer Nevin Özer Elif Akben Selçuk Türkiye de Bütçe Gelir ve Harcamalarının Ampirik Analizi 78. Türk Bankacılık Sektöründe Sistemik Öneme Sahip Yerel Bankaların Belirlenmesinde Gösterge Bazlı Bir Yöntem Önerisi 79. Yabancı Bankaların KOBİ Kredilerine Etkileri: Türkiye İçin Bir İnceleme 82. Kaynak Temelli Yaklaşım ve Paydaş Yaklaşımı Açısından Entelektüel Sermayenin BIST deki Çokuluslu İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi 83. Corporate Diversification, Grup Affiliation and Firm Value: Evidence from Turkey

TBB BANKACILAR DERGİSİ DİZİN (2012-2013) KONU DİZİNİ MAKALE DİZİNİ YAZAR DİZİNİ

TBB BANKACILAR DERGİSİ DİZİN (2012-2013) KONU DİZİNİ MAKALE DİZİNİ YAZAR DİZİNİ TBB BANKACILAR DERGİSİ DİZİN (2012-2013) KONU DİZİNİ MAKALE DİZİNİ YAZAR DİZİNİ KONU DİZİNİ (2012, 23, (80) 5-10 = Yıl, Cilt, (Sayı), Sayfa) Banka Değerleme 2013, 24 (85) 51-70 Bankalar ve Bankacılık Ayr.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Sıra No Yazar Tez Adı (Orjinal/Çeviri) Yıl 1 GÜDÜK, AKINALP 2 AKBABA, CANER 3 ÇATAK, ÇİYDEM 4 ASGEROV, İSMAYİL 5 ALTAY, OSMAN 6 ÇEVİK ZÜLKÜF 7 KARLIDAĞ, GÖKHAN ÖMER 8 AKTAŞ, HİLAL 9 ÖZKAN, CEZMİ 10 AZİZOV,

Detaylı

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN İLLERDEKİ OY ORANLARININ VE BELİRLEYİCİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS ABSTRACTS OF ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey.

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey. EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi 10-12 Haziran, 2015, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics,

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

MARMARA Ü Nİ VERSİ TESİ SOSYAL Bİ Lİ MLER ENSTİ TÜ SÜ SAYİSAL YO NTEMLER ANABİ Lİ M DALİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÇALIŞTIRDIKLARI TEZLERDEN BAZILARI

MARMARA Ü Nİ VERSİ TESİ SOSYAL Bİ Lİ MLER ENSTİ TÜ SÜ SAYİSAL YO NTEMLER ANABİ Lİ M DALİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÇALIŞTIRDIKLARI TEZLERDEN BAZILARI MARMARA Ü Nİ VERSİ TESİ SOSYAL Bİ Lİ MLER ENSTİ TÜ SÜ SAYİSAL YO NTEMLER ANABİ Lİ M DALİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÇALIŞTIRDIKLARI TEZLERDEN BAZILARI MART 2013 Prof. Dr. İsmail Hakkı ARMUTLULU Talepte yığılma

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN 15-17 Ekim 2014 QUO VADIS HOPA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 1 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 ÜLKE RİSKİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: TÜRK 2 ÖZET Hisse senedi fiyatını etkileyen

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 139 158 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 10, 2009, pp. 139 158 İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON

Detaylı

DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ*

DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ* DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ* Makale Sunum Tarihi : 05.02.2015 Yayına Kabul Tarihi : 18.02.2015 Bener GÜNGÖR Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI Doktora Tezi Mustafa Sencer KARA Tez Danışmanı

Detaylı

Çok Ölçekli Sistematik Risk: İMKB-30 Üzerine Bir Uygulama Atilla Çifter & Alper Özün

Çok Ölçekli Sistematik Risk: İMKB-30 Üzerine Bir Uygulama Atilla Çifter & Alper Özün DERGISI I s t a n b u l M e n k u l K ı y m e t l e r B o r s a s ı ISSN 1301-1650 Yıl: 10 Say : 38 IMKB Dergisi / Yıl:10 Sayı:38 Çok Ölçekli Sistematik Risk: İMKB-30 Üzerine Bir Uygulama Atilla Çifter

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU?

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? İsmet GÖÇER * ÖZET Bu çalışmada, cari işlemler açığı ile ekonomi üzerinde oluşan finansal baskı arasındaki ilişki, Türkiye için 1998:M01-2013:M02

Detaylı

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Mart 2014 GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk Yay n No: 300 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340

Detaylı

MAKALE. Mart 2015. Arş. Gör. Nurbanu Bursa/ Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil Risk Göstergelerine Çok Değişkenli Analiz Yaklaşımı: Türkiye Uygulaması

MAKALE. Mart 2015. Arş. Gör. Nurbanu Bursa/ Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil Risk Göstergelerine Çok Değişkenli Analiz Yaklaşımı: Türkiye Uygulaması SAYI 92 Mart 2015 MAKALE Prof. Dr. Şakir Sakarya/ Hasan Sezgin Sendikasyon Kredisi Kullanımının Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Olay Çalışması Yöntemiyle BİST de Bir Uygulama Dr. Erkan Çan

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE INDEX ON RETURN VOLATILITY: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE INDEX ON RETURN VOLATILITY: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ GETİRİ OYNAKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL DA BİR ARAŞTIRMA 1 DOI NO: 10.5578/jeas.9801 ÖZ HAKAN BAYRAKTAROĞLU * İSMAİL ÇELİK ** Hisse senedi yatırımcıları, gelişmekte

Detaylı

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

HİSSE SENEDİ ENDEKSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: İMKB 100 ENDEKSİNİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HİSSE SENEDİ ENDEKSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: İMKB 100 ENDEKSİNİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yönetim, Yıl: 19, Sayı: 61, Ekim 2008 HİSSE SENEDİ ENDEKSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: İMKB 100 ENDEKSİNİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Arş.Gör.Dr. H. Işın DİZDARLAR Niğde Ün.,

Detaylı