YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA KAYNAK VE TEMİNAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA KAYNAK VE TEMİNAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA KAYNAK VE TEMİNAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ M. Aykut KELECİOĞLU, Ankara Genel Olarak Yenilenebilir enerji yatırımları açısından yabancı kaynak olarak ilk akla gelen banka kredileri olmakla birlikte, yabancı kaynak tanımını bu dar çerçevede incelememek gerekir. Örneğin, uzun vadeli tahvil çıkarılarak finansman sağlanması, başta makine ve teçhizat olmak üzere bazı yatırım kalemlerinin finansal kiralama yolu ile finansmanı, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları aracılığı ile finansman gibi araçları da yabancı kaynak tanımı içerisine almak mümkündür. Ancak özellikle ülkemiz gibi enflasyonist baskıların olduğu bir ortamda, faizin tayin edilmesindeki güçlükler nedeniyle tahvil ihracı yöntemi ile finansmana çok sık rastlanmamaktadır. Keza, bankaların kullandırdıkları kredilerde finansal kiralamaya konu olabilecek varlıklar da finanse edildiğinden yine uygulamada finansal kiralama ile finansmana çok sık rastlanmamaktadır. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ülkemiz uygulamasında sayıları az, uygulama alanları kıttır. Bu buna benzer gerekçelerle, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında yabancı kaynaktan anlaşılması gerekenin banka kredileri olduğu kabul edilecektir. Türk Bankacılık sektörünün yapısı hızla değişmekle beraber bankaların bilançoları, özellikle pasif tarafı pek değişken değildir. Mevduatların vadesi çok kısadır. Dönem dönem üç aya kadar düşen mevduat vadeleri uzun vadeli kredi verebilmenin önündeki en önemli engeldir. Bankacılık sistemi çok kısa vadeyle topladığı para ile uzun dönemli enerji projelerini fonlamakta zorlanmaktadır. Bu zorluğun diğer bir sonucu da sistem nakit akımlarına dayalı proje finansmanı modellerini de hayata geçirememektedir. Uzun vadeli borçlanamayan banka, ortalama beş yıl süren bir yatırımı fonlarken faiz, kur ve fiyat tahminleri yapmakta zorlanmaktadır. Makro ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi bu ülkede çoğu zaman karar alıcıların öncelikleri arasında ilk sırayı işgal etmemiştir. Makro ekonomik istikrar demek en az üç ila beş yıllık bir süreçte fiyatlar genel seviyesi, faizler ve kurlar hakkında bir öngörünün yapılabilmesi demektir. Bu değişkenler konusunda yakın

2 tahminler yapılabilmesi durumunda proje finansmanı için ön koşul olan nakit akımlarının tahminleri kolaylaşacaktır. Bu tür bir gelişme bankaları zorlayacak ve daha farklı örgütlenmeye ve kredilendirme politikaları uygulamalarına yardımcı olacaktır. Örneğin ipotekli kredilendirmeler yavaş yavaş kalkacaktır. Çünkü bir kaç milyar dolarlık projelere kredi verirken teminat istemek çok gerçekçi değildir. Bu kadar büyük mal varlığı olan şirketlerin çok meşakkatli olan enerji yatırımı gibi konulara girmesi çok rasyonel bir davranış olamayabilir 1. Yabancı para mevduatlarının vade uyumsuzluğunun proje finansmanı için daha fazla kaynak ayırmayı zorlaştırmakta, yurtdışı piyasalardaki dalgalanmalar, mevzuat ve çevre ile iklim değişiklikleri gibi konular proje finansmanı piyasasında bir belirsizliği beraberinde getirebilmektedir. Piyasada artan projelerin finansmanı konusunda ise refinansman seçeneği de gün geçtikçe daha çok gündeme geleceği öngörülmektedir. Enerji sektöründe finanse edilebilecek verimli projelerin azalması, bankalar arası rekabetin artması refinansman konusunda başka bir yarış doğurabilecektir 2. Proje sponsorları kendi bilançoları ve kredi limitleri dahilinde kredi alabilmesi proje finansmanı metodunun dünyanın diğer ülkelerinde kazanmış olduğu avantajı yaşamasını engellemektedir. Bu durum yatırımcının yeni yatırım kapasitelerini düşürmekte ve kredi limitlerini azaltmaktadır 3. Bankaların uyguladıkları kredi politikaları sonucu, ekonomi yönetimi kredileri kısıtlayıcı tedbirler alabilmekte, aldıkları bu tedbirler nedeniyle, ülkemizde faaliyet gösteren kredi kuruluşları, yenilenebilir enerji yatırımlarına ayırdıkları kaynakları kısabilmektedir. Bunun en tipik örneği 2011 yılının Mayıs ayından beri hükümetin uyguladığı ekonomiyi soğutma politikalarıdır. Buna göre hükümet ekonomiyi soğutma tedbirleri çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aracılığı ile, bankalara, kredi genişlemesinde yıllık yüzde 25 ile bir sınırlama getirmiştir. Getirilen bu sınırlama nedeniyle enerji sektörüne verilen kredilerde bir daralma olmuştur. 1 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Ekonomik Krizin Türk Enerji Sektörüne Etkileri,s Fatma Kabasakallı, Enerji ye Para Yağıyor, The Energy Report Dergisi, Şubat Kabasakallı,.

3 Bu çerçevede, Devlet Bakanlığı nın kredi türü ve sektörleri bazında ayrıştırmaya gideceği yönündeki haberlerin ardından; BDDK, Merkez Bankası ve Hazine ile çalışmalara başlayarak, kredi türlerinin cari açıkla doğrudan orantısına bakarak, ithalatı artıran ve cari açığı azaltan sektörler için yeniden oran belirlenmesini planlamaktadır. BDDK, bankaların kredi hacmini tek tek inceleyerek, ortalama yüzde 25 de kalmak suretiyle bazı kredi türlerinde sınırlamanın yüzde 20 ye çekilmesi, bazı kredi türlerinde ise sınırlamayı % 30 a çıkarmayı düşünmektedir. Enerji başta olmak üzere, cari açığı kapatan sektörlere yönelik kredilerde yüzde 25 sınırının esnetilmesi çalışmaları yapılmaktadır 4. Kanımızca yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında gerekli olan yabancı kaynak yaratımında yaşanan sorunlardan birisi, kredi kuruluşlarının Türkiye de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış ve beraberindeki kredi kullandırım yükselişine rağmen, proje finansman konusunda yetkin ve bilgili bir kadroya sahip olamamalıdır. Kredi kuruluşlarının kendi kaynaklarını çoğu zaman büyük tutarlı ve uzun süreli bu kredileri vermeleri konusunda gösterdikleri haklı çekincenin yanında, yenilenebilir enerji yatırımlarının karakteristik özelliklerinin bilinmemesi, bu yatırımlara gerekli kaynağın aktarılmasını zorlaştırmaktadır. 2. Özkaynak Sorunu Kullandırılan kredilerde, kredi teklifi ile belirlenen ve akabinde imzalanan kredi sözleşmesi ile hukuksal temele bağlanan öz kaynak / kredi kullanım oranı bankaların çok yakından takip ettiği bir konudur. Öncelikle bu oranın belirlenmesi konusunda bankalar ile kredi talep edenlerin uzlaşmada sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. Proje finansmanın mantığının tam olarak oturmadığı ülkemizde, her türlü riskten kaçınmak isteyen kredi kuruluşları, projeye kendilerinin aktarabileceği kaynaktan önce, yatırımcının proje kapsamında verebileceği öz kaynakla ilgilenmektedirler. Bu bağlamda yatırımcıdan alınabilecek en yüksek öz kaynak katkısı, kredi kuruluşları açısından genelde uzun vadeli olarak verilen kredide riski minimize etmek anlamına gelmektedir. 4 Enerji Kredisine Limit Kalkıyor, Sabah Gazetesi, ,s.8.

4 Öz kaynak oranı belirlendikten sonra, belirlenen öz kaynak tutarının ne zaman ve ne şekilde konulacağı konusunda kredi alan ve veren arasında tartışmalar yaşanmaktadır. Kredi kuruluşları, kendi kullandırdıkları tutarı, işin ilerlemesine göre dilimler halinde kullandırmasına rağmen, firmalardan öz kaynak katkılarının bir bölümünü, bazen tamamını peşin olarak bir hesapta bloke etmesini isteyebilmektedirler. Uygulamada sıkça rastlanan bir durumda, başlangıçta öngörülen yatırım maliyetinde, projenin ilerleyen aşamalarında meydana gelen artışlardır. Hemen hiçbir kredi kuruluşu, özel bir neden olmadığı sürece, söz konusu maliyet artışlarını kredi ile karşılamaya yanaşmamaktadırlar. Söz konusu artışların daha önce de ifade edildiği gibi, firma tarafından öz kaynakla karşılanması istenmekte, buna ilişkin olarak düzenlenen kredi sözleşmelerinde firmalardan taahhüt alınmaktadır. Yine daha önce ifade edildiği gibi bankalar tarafında istenen öz kaynak katkı payında bir başka sorun, şayet öz kaynak katkısının peşin olarak konulması istenmiyorsa, firmalardan istenilen öz kaynak karşılama planıdır. Söz konusu plan çerçevesinde firmalardan sadece krediyi talep eden firma ile sınırlı olmaksızın varsa tüm grup firmalarının ve ortaklarının mali moralitelerini ispatlamaya yönelik evrak ve bilgi talep edilmektedir. 3. Teminat Sorunu Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında karşılaşılan sorunlardan bir tanesi, kredi kuruluşları tarafından olabildiğince geniş kapsamlı teminat alınmaya çalışılmasıdır. Kanımızca bu durum, ülkemizde yenilenebilir enerji yatırım finansman modellerinin kredi kuruluşları tarafından tam olarak oluşturulamamış olmasına, kredi kuruluşlarının uzun vadeli yatırım modeli olan bu finansman biçiminde riski minimize etme çabasına, biraz da yatırımcı tarafından öz kaynağın peşin olarak konulmadığı durumlarda kredi talep eden yatırımcının mali moralitesinin özkaynak karşılama planını yerine getiremeyeceği endişesine dayanmaktadır. Bu bağlamda uygulamada, yatırımcı firmanın ortaklarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek alınmasına yönelik teminatlandırma yapıldığı dahi görülmektedir.

5 İşletme dönemi riskleri önlemeye yönelik, işletme döneminde belli borç servis karşılama oranlarının sağlanması gereklidir.proje şirketinin ilave yatırım ve borçlanmaları, finansörlerin onayına tabidir. Zorunlu erken ödeme şartları (proje şirketinde oluşan fon fazlası ile kredinin geri ödenmesi) olabilir. İnşaat sözleşmelerinde bakım onarım garantilerinin olması istenir. Proje şirketinin temettü dağıtımı özel şartlara bağlanabilir. (kredinin belli bir kısmının geri ödenmesi, tespit edilen borç servis karşılama oranının tutturulması vs). İşletme dönemi boyunca finansör bankaların uygun gördüğü şekilde proje ile ilgili sigortalar yaptırılmalıdır. Olası sigorta gelirleri temlik alınır. Projeyi geliştiren proje şirketinin hisselerinin rehni mutlaka alınmaktadır.yine projenin üst hakkı ipoteği, ticari işletme rehni, elektrik satış gelirlerinin temliği,hesapların rehni, karbon gelirlerinin temliği, proje sponsorlarının kefalet ve teminatları bankalar tarafından genellikle istenen güvencelerdir 5. Bugün Türkiye için, Türkiye de tam bir proje finansmanından söz etmek pek olası değildir. Bunun nedeni proje finansmanı metodunun gayri kabili rücu, bilanço dışı bir finansman yöntemi olmasına rağmen bankalar proje sponsorlarının kefaletlerini istemektedirler. Proje sponsorlarının kredi limitlerini de projenin finansmanına dahil etmeleri aslında proje finansmanının tam olarak uygulanmadığını göstermesi açısından önemlidir Çözüm Önerileri Yabancı kaynakta yaşanan sorunların bir bölümü Türk Bankacılık sisteminin yapısal sorunlarıdır ki ( kısa vadeli olarak toplanan fonların uzun vadeli yatırımların finansmanında kullanılmasının zorluğu, yabancı para mevduatlarının vade uyumsuzluğu gibi) bu konuda tarafımızca üretilebilecek bir çözüm önerisi bulunmamaktadır. Tarafımızca yabancı kaynak sorunu ile ilgili geliştirilebilecek çözüm önerisi, bankaların yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına olan bakış açısının değiştirilmesidir. Bu konuda bankaların, proje finansman ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında uzmanlaşmış yetkin kadrolarla çalışması önerilebilir. 5 Arif Aktürk, Proje Finansmanı Mı Yoksa Projelerin Finansmanı Mı?, The Energy Report Dergisi, Şubat 2011,s Aktürk,a.g.m.,s.17.

6 Bunun dışında son günlerde gündemde olan, BDDK nın bankalar özelinde getirdiği kredi kullandırımına ilişkin kısıtlayıcı tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarına aktarılan bu kredilere ilişkin sınırlamaların kaldırılmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında öz kaynak sorunu bulunmaktadır. Daha çok bankaların risk alma çekincilerinden kaynaklanan gerekçelerle yatırımcıdan istenen özkaynak miktarı ile kredi kuruluşları ile yatırımcı arasında yaşanan sorunların çözümü için net bir öneri getirmek zor görünmektedir. Ülkemizde proje finansmanın gelişmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının geri dönüşlerinin görülmesi ile birlikte bankaların öz kaynak konusundaki ısrarının azalacağı düşünülmekle birlikte, bu sorunun ortadan kalkması zor gözükmektedir. Öz kaynak konusunda kreditörün taleplerini karşılayıp karşılayamamak, doğrudan yatırımcının mali durumu ile ilgilidir. Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında yapılan kredi görüşmelerinde, kreditör tarafından talep edilen öz kaynak koşulları ağır geliyorsa, söz konusu firmanın mali moralitesi ile doğru orantılı olarak kredi kuruluşları ile öz kaynak oranı konusunda pazarlık yapmak doğru bir çözüm olarak gözükmektedir. Aynı açıklamaları, proje finansmanında yaşanan teminat sorunları için de yapmak mümkündür. Yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgilenen firmalar, mali güçleri çerçevesinde, kredi kuruluşlarının teminatlandırma taleplerinde bir sınır koymak durumundadırlar. Ortakların şahsi kefaleti, ortakların gayri menkulleri üzerinde konulacak ipotek gibi işlemler proje finansmanının ülkemizdeki gelişimini engelleyeceği gibi, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanını zorlaştırmakta, konu ile ilgilenen yatırımcıların yatırım iştahlarını kaçırmaktadır.

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara 2011. 1. Genel Olarak Artan enerji talebinle bağlı olarak enerji sektörü son dönemlerde yatırım

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi SONGÜL

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ

İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ Yücel AYRIÇAY 1 Uğur YILDIRIM Abstract Hausing as being one of the most important necessities of human beings,

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİN FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YAPI KOOPERATİFLERİN FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YAPI KOOPERATİFLERİN FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ENVER KAZDAL Öz Kooperatifçilik hareketi dünya da ki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de ekonomi de önemli rol oynamaktadır. Günümüzde; dünya

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi 1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MORTGAGE KREDİLERİNİN KONUT FİYATLARINA ETKİSİNİN BAZI AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAŞTIRILMASI Eşref GÜNDOĞDU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi 11 Yrd.Doç.Dr. Hayal A. ŞİMŞEK DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü Prof.Dr. Asuman ALTAY DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü I. Giriş Dünya Ekonomisinde

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ KREDİ MODELLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI RAPORU

TRB2 BÖLGESİ KREDİ MODELLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI RAPORU MAYIS 2013 SİSTEM JENERASYON LTD.ŞTİ. TRB2 BÖLGESİ KREDİ MODELLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI RAPORU İçindekiler 1. Giriş ve Gerekçe... 2 2. Hedefler ve Yöntem... 3 2.1. Çalışmanın Hedefleri... 3 2.2. Çalıştay

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül Yayınlayan : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yayın Adı : Küresel Kriz ve Türkiye Editör : Ekin Fıkırkoca Kapak : Cennet Türker

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon Avrupa Birliği Katılım Öncesi Ulusal Mali Yardım Programı 2006, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project is co-financed by the European Union

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TOBIN VERGİSİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TOBIN VERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TOBIN VERGİSİ HAZIRLAYAN A.Ufuk Yıldız İktisat Yüksek Lisans Ocak, 2005 ADANA İÇİNDEKİLER

Detaylı