VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI. Referans No: EuropeAid/136735/ID/ACT/TR MART 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI. Referans No: EuropeAid/136735/ID/ACT/TR MART 2015"

Transkript

1 VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI Referans No: EuropeAid/136735/ID/ACT/TR MART 2015

2 Sunum İçeriği BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU MALİYETLERİN UYGUNLUĞU PROJE ÖN TEKLİF FORMU TAM BAŞVURU FORMU BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2

3 Tarafların Uygunluğu Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Bağlı Kuruluşlar 3

4 Tarafların Uygunluğu (Eş) Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Hibe almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahibi: Tüzel kişilik sahibi ve Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş 4

5 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam): Örnekler: STK* Profesyonel-mesleki dernekler/vakıflar/federasyonlar/konfederasyonlar İşveren ve işçi örgütleri/kuruluşları Ticaret ve/veya sanayi odaları, Odalar ve birlikler Önemli Not : Başvuru sahibi kurum/kuruluşun başvuruda belirtilen alt sektörde en az iki (2) yıldır faaliyet göstermesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen Başvuru Rehberi Bölüm i inceleyiniz. 5 *Sivil toplum kuruluşları; kuruluşu ve personel ve yöneticilerinin atanması açılarından devletten bağımsız, mali ve idari konularda özerk ve demokratik bir yapıya sahip kar amacı gütmeyen kurumlardır.

6 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam): Siyasi partiler ve bağlı yapıları bu Teklif Çağrısı kapsamında uygun Başvuru Sahibi değildir. Ticari işletmeler ya da işletme grupları uygun Başvuru Sahibi veya Eş- Başvuru Sahibi değildir. Ancak iştirakçi olarak yer almaları teşvik edilmektedir. Merkezi yönetim ve bunların il/bölge müdürlükleri, belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı eğitim kurumları bu teklif çağrısı kapsamında Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibi olarak yer alamaz ancak iştirakçi olarak katılım gösterebilirler. Başvuru sahibi tek başına veya eş-başvuru sahipleri ile başvuruda bulunabilir. Eş-Başvuru sahibi/sahipleri için minimum bir sayı yoktur. 6

7 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Başvuru Sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak zorundadır. Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri belirlenirken, her bir Eş-Başvuru Sahibinin projede açıkça belirlenmiş bir rolünün bulunmasına dikkat edilmelidir. Aynı eş-başvuru sahibi en fazla 2(iki) başvuruda yer alabilir. Başvuru sahibinin Türkiye de kurulmamış olması durumunda, Türkiye de kurulmuş en az bir eş-başvuru sahibi ile başvurması gerekmektedir. 7

8 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, projenin tasarımına ve uygulamasına katılır ve bunların giderleri de Başvuru Sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir. Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Tam Başvuru Formu aşamasında Hibe Başvuru Formunun (B) Kısmı 4.Bölümünde yer alan Yetkilendirme Beyanını imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanması halinde, Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri projenin faydalanıcısı (Koordinatörle birlikte) haline gelecektir. 8

9 Başvuruların sayısı ve her bir başvuru sahibi için sağlanacak hibeler Başvuru sahibi, bu teklif çağrısı kapsamında ikiden fazla başvuru yapamaz. Başvuru sahibinin en yetkin olduğu sektörlerde başvuru yapması tavsiye edilmektedir. Başvuru sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla hibeden yararlanamaz. Başvuru sahibi, başka bir başvuruda eş-başvuru sahibi veya bağlı kuruluş olarak yer alabilir. 9

10 Başvuruların sayısı ve her bir başvuru sahibi için sağlanacak hibeler Bir eş-başvuru sahibi/bağlı kuruluş, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir. Bir eş-başvuru sahibi/bağlı kuruluş, bu Teklif Çağrısı kapsamında ikiden fazla hibeden yararlanamaz. Bir eş-başvuru sahibi/bağlı kuruluş, aynı zamanda başka bir başvuruda başvuru sahibi veya bağlı kuruluş olarak yer alabilir.

11 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Bağlı Kuruluşlar: Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri Bağlı Kuruluş(lar) ile projede yer alabilir. Başvuru Sahipleriyle ve/veya Eş-Başvuru Sahipleriyle özellikle yasal veya sermaye bağı bulunan kuruluşlar, Bağlı Kuruluşlar olarak değerlendirilir. Bağlı kuruluşlar başvuru sahipleri ve eş-başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini taşımalıdır. Örnek: Konfederasyonların tüzel kişiliği haiz sendikaları birer bağlı kuruluştur. 11

12 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi ve Bağlı Kuruluşların yanısıra projeye dahil edilebilecek kuruluşlar: İştirakçiler İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenir ancak günlük harcırahlar (per diem) ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar. İştirakçi kuruluşlar için, bölüm deki uygunluk kriterlerini sağlama şartı yoktur. Yükleniciler İştirakçiler veya Bağlı Kuruluş(lar) ayrıca proje yüklenicisi olamazlar. Yükleniciler, Hibe Sözleşmesi Ek IV te yer alan satın alma kurallarına tabidirler. 12

13 Uygun Maliyetler Maliyetlerin Uygunluğu Harcamalar, Projenin uygulanması için zaruri olmalıdır. Fayda-maliyet etkinliği açısından makul ve piyasa koşulları ile uyumlu olmalıdır. Tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır. Muhasebe standartlarına uygun biçimde düzenlenmelidir. Maliyetler, proje uygulama süresi dikkate alınarak hesaplanmalıdır (en az 12 en fazla 18 ay). 13

14 Uygun Maliyetler Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzu nun (PRAG) Nolu Maddesi: Genel kural olarak, hibe, proje maliyetlerinin tamamını finanse etmemektedir. Eş-finansman Maliyetlerin Uygunluğu Talep edilen hibe miktarı, projenin toplam uygun maliyetlerinin en fazla %90 ı, en az %80 i kadar olmalıdır. Kalan kısım eş finansman olarak, Avrupa Birliği bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan karşılanmalıdır. Örnek: Projenin personel maaşları Başvuru Sahipleri tarafından karşılanıyorsa proje bütçesinde eş finansman olarak hesaplanabilir. 14

15 Maliyetlerin Uygunluğu Uygun Maliyetler 1. İnsan Kaynakları: Maaşlar (işverene toplam maliyet) Kişiye ödenecek net ücret, sosyal sigorta giderleri, işveren katkı payı ve diğer ilgili maliyetleri de kapsayan toplam personel gideri; 15

16 Maliyetlerin Uygunluğu Uygun Maliyetler Harcırahlar Personel ve projedeki ilgili kişilerin harcırahları Türkiye (İstanbul hariç) Mart 2015 Türkiye-İstanbul Mart Seyahat Maliyetleri 142 AVRO 230 AVRO Personelin Yurtiçi veya Yurtdışı ulaşım giderleri 16

17 Uygun Maliyetler 3. Malzeme ve Ekipman Toplam doğrudan uygun maliyetlerin(9.bütçe Başlığı) %15 inden fazla olamaz. 4. Ofis ve Sarf Malzemelerine ilişkin Maliyetler 5. Hizmet Alımları Maliyetlerin Uygunluğu Harcama Doğrulaması ile İlgili Maliyetler (2 rapor-ymm maliyetleri) (5.3) 6.Diğer Giderler 17

18 8. İdari Giderler Maliyetlerin Uygunluğu Tahmini uygun olan doğrudan maliyetler toplamının %7 sini geçemez. 10. İhtiyat Akçesi Tahmini doğrudan uygun maliyetlerin (7.Bütçe Başlığı) %5 ini geçemez ve sadece Sözleşme Makamı nın ön onayı ile kullanılabilir. 18

19 ÖNEMLİ! (Ek-L) Maliyetlerin Uygunluğu Devlet memurları veya diğer kamu çalışanları Projeye katkılarından ötürü hâlihazırda ilgili kuruluşlardan aldıkları mevcut maaşları dışında maaş alamaz. Projelerde görevlendirilen devlet memurlarının, proje ile ilgili harcırah ve seyahat masrafları karşılanır. Akademisyenlerin çalışma şartları 2547 sayılı YÖK Kanunu na tabiidir. Projede çalışacak devlet memuru ve akademisyenler, kurumlarından yazılı izin/görevlendirme yazısı almak zorundadır. 19

20 Uygun Olmayan Maliyetler Ayni katkı, Maliyetlerin Uygunluğu Borç ve borçlar ile ilgili masraflar (faiz) Zarar veya gelecekteki olası yükümlülükler, Başvuru Sahibi/ Eş-Başvuru Sahibi tarafından başka bir program ya da faaliyet kapsamında beyan edilmiş kalemler, Bina ve arazi alımları, Üçüncü taraflara verilen krediler, Proje hazırlama giderleri, Sözleşme döneminden bağımsız olarak, hali hazırda gerçekleşmiş maliyetler. 20

21 Maliyetlerin Uygunluğu Uygun Olmayan Maliyetler Piyasa fiyatlarının veya hibe faydalanıcılarının normalde ödediğinden yüksek maliyetler, Proje ile ilgili olmayan harcamalar, Gümrük ve ithalat vergileri ve diğer harçlar, Para cezaları, mali cezalar ve dava giderleri, İkinci el ekipman satın alımı, Başvuru Sahibi/Eş-Başvuru Sahibi tarafından verilecek banka teminatı ve benzeri bir güvence ile ilgili durumlar istisna olmak kaydıyla banka masrafları, Döviz kuru dönüşüm masrafları ve maliyetleri ile projeye özel Avro hesabına ilişkin döviz kuru zararları ile birlikte tamamen finansal 21 nitelikteki diğer giderler, Vergiler (IPA Çerçeve Anlaşması na istinaden geri alınamayanlar)

22 Başvuru Süreci - AÇIK ÇAĞRI Teklif çağrısının ilana çıkılması Proje Teklifi nin (Ön Teklif Formu, Tam Başvuru Formu, ve Ekleri) hazırlanması ve Sözleşme Makamı na sunulması 4 Tam Başvuruların değerlendirilmesi Proje Ön Tekliflerinin Değerlendirilmesi 5 Şartlı seçilen projelerden Başvuru Sahibi/Eş-Başvuru Sahip(ler)inin/Bağlı Kuruluşların uygunluğuna dair destekleyici belgelerin istenmesi (Uygunluk Kontrolü) 6 Hibe almaya hak kazanan Başvuru Sahipleri/Eş-Başvuru Sahipleri ile sözleşmelerin imzalanması 22

23 Başvuru için Gereken Belgeler Başvuru Formu (EK A) Ön Teklif Formu(Kısım-A) ve Tam Başvuru Formu (Kısım-B) ayrı ayrı değil, tek bir dosya halinde teslim edilmelidir. Kontrol Listesi (Kısım B Bölüm 7) ve Başvuru Sahibinin Beyanının (Kısım B Bölüm 8) zarfa konulurken ayrı ayrı zımbalanması gerekmektedir. Bütçe (EK B) Mantıksal Çerçeve (EK C) Bunları içeren CD 23

24 BAŞVURU FORMU- Proje Ön Teklifi(Kısım A) Proje Ön Teklifi EK-A kısmında belirtilen kurallara mutlaka uyulmalı, 5 tam sayfayı geçmemeli (A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar boşluğu), 5 sayfayı aşan Ön Tekliflerde, artan kısım değerlendirmeye alınmayacaktır. Anlatım açık ve net olmalı, her bölüm ilgili sorulara yanıt verecek şekilde yeterli ayrıntıyı içermeli, Tüm bölümler boş bırakılmadan ve puanlama dikkate alınarak doldurulmalıdır. 24

25 Proje Ön Teklifi (Kısım A) Bölüm Proje Özeti Bölüm Projenin Tanımı (En fazla 1 sayfa) Bölüm Projenin İlgililiği (En fazla 3 sayfa) 25

26 Proje Ön Teklifi(Kısım A) ÖNEMLİ! Kapak Sayfasında Hibe Başvuru Rehberi Bölüm de belirtilen sektör ve alt sektörlerinden yalnızca biri seçilmelidir. Proje Ön Teklifi nde, talep edilecek tahmini hibe tutarı ve hibe oranı TAM belirtilmelidir. (Yanlış: avro arasında/ Doğru: avro) (Yanlış: %80-%90 arasında/ Doğru: %80) Ön Teklif Formu nda belirtilen temel unsurlar ve ana faaliyetler Tam Başvuru Formu nda da tutarlı bir şekilde yer almalıdır. NOT : Bütçe (EK B) belgesi Ön Teklif Formu ve Tam Başvuru Formu nda belirtilen faaliyetleri ve bunların maliyetlerini eksiksiz olarak içermelidir. 26

27 Tam Başvuru Formu(Kısım B) 1. Genel Bilgiler 2. Proje 3. Başvuru Sahibi 4. Eş-Başvuru Sahipleri 5. Projeye Katılan Bağlı Kuruluşlar 6. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri 7. Tam Başvuru Formu Kontrol Listesi 8. Başvuru Sahibinin Beyanı

28 7.Tam Başvuru Formu Kontrol Listesi Projenin Adı: Evet Hayır 1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır. 2. Başvuru Sahibinin Beyanı, Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuştur ve imzalanmıştır. 3. Proje, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmıştır. 4. Proje 1 asıl ve 2 kopya olarak sunulmuştur. 5. Proje teklifi elektronik formatta (CD-Rom) sunulmuştur. 6. Her bir eş-başvuru sahibi yetkilendirmesi doldurulup imzalanmış ve Başvuru Formuna eklenmiştir. 7. Her bir bağlı kuruluş(lar) beyannamesi doldurulup imzalanmış ve Başvuru Formuna eklenmiştir 8. Bütçe istenen formatta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir. 9. Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir. 10. Projenin uygulama süresi en az 12 en fazla 18 ay arasındadır. (izin verilen asgari ve azami süreler) 11. Talep edilen katkı AVRO ile AVRO arasındadır. 12. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin %80 i ile % 90 i (izin verilen asgari ve azami oran) arasındadır. 13. Basitleştirilmiş maliyet seçeneği esasına göre talep edilen fiinansman miktarı her bir başvuru sahibi için AVRO yu geçmemektedir. 28

29 Beyanlar Başvuru Sahibi ; Tam Başvuru Formu /Kısım B, Bölüm 8 de yer alan Başvuru Sahibinin Beyanını, Eğer var ise, Eş-Başvuru sahibi/sahipleri ; Tam Başvuru Formu /Kısım B, Bölüm 4 de yer alan Yetkilendirme Beyanını, Eğer var ise, Bağlı Kuruluş/Kuruluşlar Tam Başvuru Formu /Kısım B, Bölüm 5 de yer alan Bağlı Kuruluşların Beyanını, Mutlak suretle kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından ıslak imzalı (mavi kalem) olarak sunmalıdır. 29

30 ABC Derneği Atatürk Cad. No: 5 Ankara, ÖRNEK ZARF VOC-TEST MERKEZLERİ II HİBE PROGRAMI «Proje Adı» Referans:EuropeAid/136735/ID/ACT/TR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye Açılış oturumundan önce açmayınız Not to be opened before the opening session 30

31 Başvuru Belgeleri Proje Başvuru paketinde SADECE aşağıdaki belgeler bulunmalıdır: Başvuru Formu (EK A). Bu kısımda yer alan tüm başlıklar doldurulmuş olmalıdır.(proje Ön Teklifi,Tam Başvuru Formu, Beyanlar, Kontrol Listesi vs.) Bütçe (EK B) Mantıksal Çerçeve(EK C) Gerekli ise projede çalışacak Devlet Memurları ve/veya diğer kamu görevlilerinin durumları ile ilgili beyan (EK L) Bu Teklif Çağrısı Kapsamında Başvuru Sahibinin Dahil Olduğu Diğer Proje Teklifleri ile ilgili beyan (EK P) Başvuru Formu ve Ekleri elektronik ortama (CD) kaydedilmeli ve zarfın içinde sunulmalıdır. 31

32 Başvuru Şekli Başvuru Formu ve Ekleri, A4 boyutunda 1 orijinal ve 2 kopya halinde sunulmalıdır. Başvuru Sahibi bilgisinde kişi ismi yazılmamalı Kurum ismi yazılmalıdır. Başvurular, İngilizce veya Türkçe olarak, tek dilde yapılmalıdır. Başvuru sahibinin birden fazla başvuru göndermesi halinde, her bir başvuru için ayrı ayrı gönderilmelidir. El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Formu nda, talep edilecek tahmini hibe tutarı ve hibe oranı TAM belirtilmelidir. (Yanlış: avro arasında/ Doğru: avro) (Yanlış: %80 - %90 arasında Doğru : %85) 32

33 Başvuru Formu Başvuru Formu nun gönderilmesi için Son Başvuru Tarihi: (Elden teslimler için son başvuru süresi günü saat 16:00 da dolmaktadır.) ÖNEMLİ!!!!! Son başvuru tarihinden sonra sunulan Proje Teklifleri doğrudan reddedilecektir. 33

34 Sorular: Sorular, başvurular için son teslim tarihinden 21 gün öncesinden geç olmamak kaydıyla (en geç ), e-posta ya da faks yoluyla ve teklif çağırısının referans numarası(europeaid/136735/id/act/tr) açıkça belirtilerek aşağıdaki adrese gönderilebilir: E-posta adresi: Faks: Başvuru Formu Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamı nın soruları cevaplama zorunluluğu bulunmamaktadır. Yanıtlar proje teklifi son teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (en geç ) kurumun internet sitesinde (Europeaid internet sayfasında ve internet adreslerinde yayınlanacaktır. 34

35 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi İdari Uygunluk Kontrolü Projenin Adı: Evet Hayır 1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır. 2. Başvuru Sahibinin Beyanı, Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuştur ve imzalanmıştır. 3. Proje, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmıştır. 4. Proje 1 asıl ve 2 kopya olarak sunulmuştur. 5. Proje teklifi elektronik formatta (CD-Rom) sunulmuştur. Teknik Değerlendirme

36 Proje Ön Teklifi Değerlendirme Tablosu Puanlar 1. Projenin ilgililiği Alt-puan Teklif, Teklif Çağrısının hedefleri ve öncelikleri ile ne kadar ilgilidir? 5x2* 1.2 Teklif, hedef ülkenin (lerin) ya da bölgenin (lerin) belirli ihtiyaçları ve sorunları 5x2* ile ne kadar ilgilidir (diğer AB öncelikleri ile sinerji oluşturmak ve tekrardan kaçınmayı önlemek dâhil olmak üzere)? 1.3 İlgili taraflar (nihai faydalanıcılar ve hedef gruplar) ne kadar açık tanımlanmış ve 5 stratejik olarak seçilmiştir? İhtiyaçları açıkça tanımlanmış mıdır ve yapılan teklif bunları uygun bir şekilde ele almakta mıdır? 1.4 Teklif çevresel konular, cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğinin desteklenmesi, 5 engellilerin ihtiyaçları, azınlıkların ve yerli halkın hakları veya yenilikçilik ve iyi uygulamalar ve bu Rehberde madde 1.2 de belirtilen diğer ilave öğeler gibi belirli katma değer unsurlarını kapsamakta mıdır? 2. Projenin tasarımı Alt-puan Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlıdır? Özellikle, teklif söz konusu 5x2* sorunların bir analizini yansıtmakta mıdır? Dış faktörleri ve ilgili paydaşları dikkate almakta mıdır? 2.2 Proje, hedefler ve beklenen sonuçlar açısından uygulanabilir ve tutarlı mıdır? 5x2* PUANLARIN TOPLAMI 50

37 Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi (Teknik Değerlendirme) 1) Proje Ön Teklifleri Değerlendirme Tablosu üzerinden değerlendirilir, 50 puan üzerinden en az 30 puan alan başvurular dikkate alınacaktır. 2) 30 puanı geçen projelerin yer aldığı Proje Ön Teklifleri Listesi, tekliflerin aldıkları puana göre büyükten küçüğe sıralanarak oluşturulur. Bu listedeki projelerde talep edilen Hibe Miktarı Toplamı, Teklif Çağrısı kapsamında verilecek olan hibe miktarının 2 katına (4,5 milyon x 2 = 9 milyon Avro) ulaştığı noktada liste sonlandırılır. 3) Başarılı Proje Ön Teklifleri Listesinde yer alan projeler, ikinci aşamaya(tam Başvuru Formu Değerlendirme Aşaması) geçmeye hak kazanır.

38 Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi ÖNEMLİ!!! Proje Ön Teklifi aşamasında İlgililik bölümünden alınan puan (en fazla 30 puan) Tam Başvuru Aşaması nda puanlamaya doğrudan dahil edilecektir.

39 Tam Başvuru Formu Değerlendirmesi Tam Başvuru Formu Değerlendirmesi aşağıdaki belgeler temelinde yapılacaktır : Tam Başvuru Formu (Ek A, Kısım B) Bütçe (Ek B) Mantıksal Çerçeve (Ek C)

40 Tam Başvuru Formu Değerlendirilmesi İdari Uygunluk Kontrolü Projenin Adı: Evet Hayır 1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır. 2. Başvuru Sahibinin Beyanı, Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuştur ve imzalanmıştır. 3. Proje, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmıştır. 4. Proje 1 asıl ve 2 kopya olarak sunulmuştur. 5. Proje teklifi elektronik formatta (CD-Rom) sunulmuştur. 6. Her bir eş-başvuru sahibi yetkilendirmesi doldurulup imzalanmış ve Başvuru Formuna eklenmiştir. 7. Her bir bağlı kuruluş(lar) beyannamesi doldurulup imzalanmış ve Başvuru Formuna eklenmiştir 8. Bütçe istenen formatta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir. 9. Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir. 10. Projenin uygulama süresi en az 12 en fazla 18 ay arasındadır. (izin verilen asgari ve azami süreler) 11. Talep edilen katkı AVRO ile AVRO arasındadır. 12. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin %80 i ile % 90 i (izin verilen asgari ve azami oran) arasındadır. 13. Basitleştirilmiş maliyet seçeneği esasına göre talep edilen fiinansman miktarı her bir başvuru sahibi için AVRO yu geçmemektedir.

41 Tam Başvuru Formu Değerlendirme Tablosu Kriterler Puanlar Mali ve Operasyonel Kapasite 20 İlgililik Proje Ön Teklifi Değerlendirmesinden Gelen Puan (30 üzerinden) Etkililik ve Uygulanabilirlik 20 Mali ve Operasyonel Kapasite Kısmından toplamda en az 12 puan ve her bir alt kriterden en az 2 puan alan projeler sonraki aşamaya geçebilir. Sürdürülebilirlik 15 Bütçe ve Maliyet Etkinliği 15 TOTAL 100 Bütçe kısmından en az 10 puan alan ve her bir alt kritere tahsis edilen maksimum puanın en az yarısını alan projeler sonraki aşamaya geçebilir.

42 Uygunluk Kontrolü Mevcut fon miktarı göz önünde bulundurularak, başvuruların aldıkları puana göre listeleneceği bir tablo oluşturulur. Ayrıca, daha fazla fonun mevcut olması durumunda kullanılmak üzere bir yedek liste oluşturulur. Şartlı olarak kabul edilen projeler, değerlendirmenin 3.aşaması olan Uygunluk Kontrolüne geçer. Sözleşme Makamı tarafından istenilen destekleyici belgeler (bkz. Bölüm 2.4) temelinde Başvuru sahiplerinin, bağlı kuruluş(lar)ın ve projenin uygunluğu 2.1.1, ve bölümlerinde yer alan kriterlere göre incelenir ve doğrulanır. Başarılı Bulunan Uygun Projerle sözleşme imzalanır.

43 Hibe Başvuru Rehberi, Eklerine ve Eğitim Sunum-Videolarına Nasıl Ulaşabilirsiniz? Başvuru rehberi ve eklerine adresinden ulaşılabilir. Eğitim videolarına; Facebook: Twitter: İKG_PRO Youtube: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Başvuru rehberine yapılabilecek düzeltmeler ve sıkça sorulan soruların cevapları adresinden takip edilmelidir.

44

45 45

46 46

47 BAŞARILAR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi "Bu sunum ile Hibe Rehberi arasında ihtilaf olması halinde Hibe Rehberi ve eklerinin İngilizce versiyonu bağlayıcı olacaktır." 47

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1 Finansman Kaynaklarının Önemi Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

KALKINMA AJANSI 2014 YILI. Tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat:23:50 07.03.2014 Cuma Saat:17:00. Referans No: TR83/14/YEN

KALKINMA AJANSI 2014 YILI. Tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat:23:50 07.03.2014 Cuma Saat:17:00. Referans No: TR83/14/YEN KALKINMA AJANSI 2014 YILI Referans No: TR83/14/YEN on Ba Tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat:23:50 07.03.2014 Cuma Saat:17:00 28.02.2014 saat 23:50 ye kadar Kal Sistemi :50 posta yolu ile 07.03.2014 Nereye ve

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

Bu Program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. BİRLİKTE YEREL STÖ LER KURUMSAL DESTEK PROGRAMI

Bu Program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. BİRLİKTE YEREL STÖ LER KURUMSAL DESTEK PROGRAMI tarafından finanse edilmektedir. BİRLİKTE YEREL STÖ LER KURUMSAL DESTEK PROGRAMI BİRLİKTE DESTEK PROGRAMI Uygulama Modalitesi IPA 2015 Programlaması içinde AB tarafından desteklenen Yerel Örgütler için

Detaylı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Bütçe ve Yönetimi Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı Genel Görünüm 1. Bütçe Kalemleri 2. Bütçe Kalemleri Hibe Hesaplama ve Destekleyici Belgeler 3.

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Proje kapsamında satın alımlar nasıl yapılacaktır?

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI 1 2 3 4 MAKiNA imalat MALi DESTEK PROGRAMI 5 Programın Amacı Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı nın genel amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Komisyonu. Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında VI. Ek A.1 Kavram Belgesi. Referans: EuropeAid/155191/DH/ACT/CY

Sözleşme Makamı: Avrupa Komisyonu. Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında VI. Ek A.1 Kavram Belgesi. Referans: EuropeAid/155191/DH/ACT/CY Sözleşme Makamı: Avrupa Komisyonu Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında VI Ek A.1 Kavram Belgesi Referans: Lot sayısı ve başlığı Proje adı: Kavram belgeleri son teslim tarihi 1 : 12 Eylül 2017, saat 16:00 (Brüksel

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI Sunum Planı İstanbul Kalkınma Ajansı ve Bölge Planı 2016 Yılı Mali Destek Programları Girişimcilik Mali Destek Programı Uygunluk

Detaylı

Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYE II) Hibe Başvuru Formu Bütçe Kalemi:

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2016, Ankara

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2016, Ankara MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2016, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe Bölümü

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde üniversite dışı kaynaklarından desteklenen araştırma projeleri geliştirme sürecini tanımlamak, proje başvuru ve sözleşme müzakere sürecini

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI

BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI TACSO Türkiye Bilgilendirme Oturumu BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI SİVİL TOPLUM ARACI / (Referans: Europeaid/132438/C/ACT/MulD) Teklif Çağrısının Genel Amacı Karar alma

Detaylı

Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması. Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Sayfa 1/22

Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması. Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Sayfa 1/22 Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması Sayfa 1/22 1. Hibe Başvuru Rehberi Başvuru Rehberi tüm bilgileri içerir MFİB Yararlanıcı Kuruluş www.mfib.gov.tr www.deltur.cec.eu.int

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU Bütçe kalemi : İlgi: EuropeAid MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI Son başvuru tarihi : HĠBE BAġVURU FORMU BaĢvuru Sahibinin Adı: Dosya No I. PROJE 1. TANIM 1 1.1. PROJENĠN ADI 1.1.1. ÖNCELĠK ALANI 1.2. YER 1.3

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME Başvuru Sahibi Program Özeti İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler OSB ler, üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüler,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: Başvuru tamamlama işlemi yapıldıktan sonra oluşturulacaktır. Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Deneme Başvuru

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 14.04.2015) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

İÇİNDEKİLER 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. TÜRKİYE - KKTC PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2016 İÇİNDEKİLER 1. Arkaplan 2. Yasal Çerçeve 3. Programın Amaç ve Öncelikleri 4. Projelerde Yer Alması Beklenen Örnek Faaliyetler 5. Proje Kapsamına Girmemesi

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ AÇILIŞ TOPLANTISI Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

Proje Destek Programı. Başvuru Rehberi

Proje Destek Programı. Başvuru Rehberi Proje Destek Programı 2018 Başvuru Rehberi 2 2018 MALİ DESTEK PROGRAMLARI İçindekiler Yasal Çerçeve... 4 Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı Nedir?... 5 Programın İçeriği... 5 Proje Destek

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Giderler 0 1. İnsan Kaynakları 0 1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yerel personel)3 0 1.1.1 Teknik Aylık 12 700

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI. 2014 YILI Teknik Destek. Teknik Destek Talep Formu. Referans Numarası: TRC3/14/TD

DİCLE KALKINMA AJANSI. 2014 YILI Teknik Destek. Teknik Destek Talep Formu. Referans Numarası: TRC3/14/TD DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI Teknik Destek Teknik Destek Talep Formu Referans Numarası: TRC3/14/TD Başvuru Sahibinin Adı: Teknik Destek Talep Adı: Kızıltepe Ticaret Borsası MARDİN BÖLGESİ ANALİZ LABORATUVARI

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Komisyonu. Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşları. Ek A.1 Kavram Belgesi

Sözleşme Makamı: Avrupa Komisyonu. Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşları. Ek A.1 Kavram Belgesi Sözleşme Makamı: Avrupa Komisyonu Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşları Ek A.1 Kavram Belgesi Bütçe Kalem(ler)i: BGUE-B2017-13.070100-C8-SRSS Referans: Proje adı: Esas başvuru sahibinin

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı. KAYS Tanıtım Sunumu

2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı. KAYS Tanıtım Sunumu 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı KAYS Tanıtım Sunumu Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? 24.12.2013 www.kuzka.gov.tr 2 Sisteme Nasıl Giriş Yapılır? http://portal.kays.kalkinma.gov.tr

Detaylı

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2 Program Hakkında: 2006 yılından bu yana uygulanan ve Türkiye de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin; Suriye

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013 SAN-TEZ PROJELERİ Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü YTÜ, 12 Şubat 2013 Sunum Planı San-Tez Programı Programın amacı Başvuru Tarihleri

Detaylı

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. Dernek ve Vakıflar için son başvuru tarihinden 3 ay önce kurulmuş olma

Detaylı

2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Ara Dönem Toplantısı. 23 Mayıs 2016 Ankara

2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Ara Dönem Toplantısı. 23 Mayıs 2016 Ankara 2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Ara Dönem Toplantısı 23 Mayıs 2016 Ankara Toplantı Programı 09:30-10:00 Kayıt ve Çay-kahve ikramı 10:00-11:00 İlerleme Raporu ve Proje Yönetimi

Detaylı

DÜZELTME TEKLİF İSTEMİ. Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere- Ankara Bilgi Talepleri İçin: Faks: Numarası Veya e-posta:

DÜZELTME TEKLİF İSTEMİ. Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere- Ankara Bilgi Talepleri İçin: Faks: Numarası Veya e-posta: DÜZELTME 1) Tarih Değişikliği- İhale Teklif Tarihi 28 Mayıs 2018 olarak değişitirilmiştir 2) Katılımcıların IATA belgesi zorunluluğu, IATA veya TURSAB A sınıfı olarak değiştirilmiştir. İLGİLİ: Kaos GL

Detaylı

ESKİ HÜKÜMLÜ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ BAŞVURU FORMU (2018/1. Dönem)

ESKİ HÜKÜMLÜ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ BAŞVURU FORMU (2018/1. Dönem) Hakiki Reklam; Hibe almak için,aradığınız ve ihtiyacınız olan her şey Brüksel Uzmanları Danışmanlık güvencesi ile ; www.isplaniornekleri.com'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Çalışma İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI TANIMLAR PROGRAMIN KÜNYESİ 1. KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giriş 1.2. Programın Amacı Ve Öncelikleri 1.3. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞTIRMA BURSU DESTEK PROGRAMI

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞTIRMA BURSU DESTEK PROGRAMI TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞTIRMA BURSU DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Başvuru Rehberi Referans No: BRS3/2015 Son Başvuru Tarihi: 25.12.2015 1. Lisansüstü Tez

Detaylı

PROJE TESLİM ALMA EKRANI (ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ VE YÜKSEKOKULLAR)

PROJE TESLİM ALMA EKRANI (ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ VE YÜKSEKOKULLAR) PROJE TESLİM ALMA EKRANI (ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ VE YÜKSEKOKULLAR) ÖNEMLİ NOT: Online olarak Biriminize ulaşmış olan proje başvurularının mutlaka proje yöneticisi tarafından imzalanmış çıktıları

Detaylı

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ERASMUS+ Nasıl Başvurulur? Erasmus+ Programı na başvuru

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ 1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek Amaçlar Kültür alanında çalışan kişilerin sınır ötesi hareketliliklerinin teşvik edilmesi, Eserlerin ve kültür-sanat çalışmalarının sınır ötesi dolaşımının desteklenmesi,

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI YARDIM MASASI REHBERİ

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI YARDIM MASASI REHBERİ Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI YARDIM MASASI REHBERİ SİVİL DÜŞÜN YARDIM MASASI REHBERİ Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, aktivistlerin ve sivil toplum

Detaylı

Sayı : B.08.0.PKB.0.38.05.00/ 491 11/02/2009 Konu: AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri.

Sayı : B.08.0.PKB.0.38.05.00/ 491 11/02/2009 Konu: AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri. GENELGE 2009/15 İlgi : a) 10.04.2007 tarihli ve 3208 sayılı (2007/1) Bakan Emri. b) 30.06.2005 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.360.824-2/7129- /52 sayılı Genelge c) 13.04.2007 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.360.821/2991

Detaylı

0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr (ÖDÜL Konu başlığı ile)

0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr (ÖDÜL Konu başlığı ile) ÖDÜL BAŞVURUSU İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN VE BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI SIRASINDA İSO ÇEVRE ŞUBESİ'NDEN YOL GÖSTERİLMEK ÜZERE DESTEK ALINABİLİR. 0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü

Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü Bilim ve Toplum Proje Başvuru Sistemi (PBS) Kasım 2017 ! Başvuru yapmadan önce; Çağrı Metni, Sıkça Sorulan Sorular (SSS), İlgili mevzuat, dikkatle incelenmelidir.

Detaylı

2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları

2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları Proje Hazırlama Eğitimi Sunumu 16/01/2014, Perşembe Saat 09:00 Kastamonu TSO Toplantı Salonu Gündem 1-Hibe Nedir 2-Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 3-

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler: Eğitim Öğrenim/Öğretim Staj Profesyonel gelişim Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri Gönüllü çalışmalar

Detaylı

1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 3. 1.1. Giriş 3. 1.2. Programın Hedef ve Öncelikleri 4. 1.3. İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 4

1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 3. 1.1. Giriş 3. 1.2. Programın Hedef ve Öncelikleri 4. 1.3. İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 4 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 3 1.1. Giriş 3 1.2. Programın Hedef ve Öncelikleri 4 1.3. İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 4 2. PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR 5 2.1. Uygunluk

Detaylı

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır EK 4 - TEKLİF SUNUM FORMU Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Satınalma no Satınalma adı : 2014/ :.. alımı < Yer ve tarih > 1 TEKLİF SAHİBİ Tüzel kişiliğin

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3.3 REHBERİN AMACI GİRİŞ Bu İş Planı Hazırlama Rehberinin amacı,

Detaylı

SSS 1. PROJE BAŞVURUSU

SSS 1. PROJE BAŞVURUSU SSS 1. PROJE BAŞVURUSU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1.1.Bir kişi Bilim ve Toplum Projeleri çağrılarına aynı dönemde kaç proje ile başvuru yapabilir? Bir kişi aynı dönemde yayınlanan Bilim ve Toplum Proje Çağrılarına

Detaylı

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 ÖNEMLİ UYARI İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunacak

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

SELÇUKLU BELEDİYESİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA REHBERİ SELÇUKLU BELEDİYESİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Kültür İşleri Müdürlüğü 2018 SELÇUKLU BELEDİYESİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Bu bölümde, Selçuklu Belediyesi Proje Destek

Detaylı

ENGELLİ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ BAŞVURU FORMU (2018/1. Dönem)

ENGELLİ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ BAŞVURU FORMU (2018/1. Dönem) Hakiki Reklam; Hibe almak için,aradığınız ve ihtiyacınız olan her şey Brüksel Uzmanları Danışmanlık güvencesi ile ; www.isplaniornekleri.com'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Çalışma İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

FİZİBİLİTE DESTEĞİ Bilgilendirme Sunumu ( Tarihli Değişiklik İşlenmiş)

FİZİBİLİTE DESTEĞİ Bilgilendirme Sunumu ( Tarihli Değişiklik İşlenmiş) FİZİBİLİTE DESTEĞİ Bilgilendirme Sunumu (11.05.2018 Tarihli Değişiklik İşlenmiş) KAYS Üzerinden Son Başvuru: 24.12.2018 Saat:23:59 Taahhütname Son Teslim: 31.12.2018 Saat:17:00 FİZİBİLİTE DESTEĞİ AMAÇ

Detaylı

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK ii PROJE YAZIM KILAVUZU iii ÖNCÜ Fon & Proje Danışmanlık AB Fonları için Proje Yazım Kılavuzu Birinci Basım: Mart 2007, İstanbul Derleyen: Fatih

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü. Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurmalarına Yönelik Destekler

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü. Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurmalarına Yönelik Destekler Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurmalarına Yönelik Destekler 24 Kasım 2017 İPC Temel Mevzuat Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren

Detaylı

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI 2 EKLER; EK A: DESTEK BAŞVURU FORMU (WORD FORMATINDA) EK B: BÜTÇE (EXCEL FORMATINDA B1-B2-B3) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE EK D: PROJEDE YER ALAN KİLİT PERSONELİN

Detaylı

JAPONCA VE JAPON KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI BURSU (NİKKENSEİ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ

JAPONCA VE JAPON KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI BURSU (NİKKENSEİ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ JAPONCA VE JAPON KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI BURSU (NİKKENSEİ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ NOTLAR 1- Tüm açıklamaları lütfen dikkatle okuyunuz. 2- Aşağıdaki durumlarda başvuru dosyanız kabul edilmeyecektir:

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

SAĞLIK KULÜBÜ PROJESİ UYGULAMA KILAVUZU

SAĞLIK KULÜBÜ PROJESİ UYGULAMA KILAVUZU SAĞLIK KULÜBÜ PROJESİ UYGULAMA KILAVUZU 2012-2013 SAĞLIK KULÜBÜ PROJESİ AMACI: Erzurum ilinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların nedenleri, korunma yolları, tanı ve tarama yöntemleri konusunda farkındalığın

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE!

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI Son Başvuru: 15 Mayıs 2015 Saat:17:00 Ar-Ge ve Proje Birimi 2015 1. Proje Hazırlamaya Başlamadan Önce: 1. Proje Teklif

Detaylı

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Amaçlar Programların amaçları nelerdir? Programların öncelikleri nelerdir? Uygunluk Kriterleri Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler-faaliyetler uygun kabul edilir? Başvuru Süreci Değerlendirme

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI Fizibilite Desteği. Başvuru Formu. Referans Numarası: TR31/18/FZD

İZMİR KALKINMA AJANSI Fizibilite Desteği. Başvuru Formu. Referans Numarası: TR31/18/FZD İZMİR KALKINMA AJANSI 2018 Fizibilite Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: TR31/18/FZD Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Başvuru Kodu: BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMU Proje başvurularınızın Ajansın internet

Detaylı