Lisans/Y.Lisans: Atatürk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi (DÖNEM BĠRĠNCĠSĠ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lisans/Y.Lisans: Atatürk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 2001-2006 (DÖNEM BĠRĠNCĠSĠ)"

Transkript

1 Adı Soyadı: MEHMET SAĞLAM Doğum Yeri/Tarihi: SAMSUN-ĠLKADIM 24/08/1982 Öğrenim Durumu: Doktora İlkokul: 23 Nisan Ġlköğretim Okulu Ortaokul ve Lise: Milli Piyango Anadolu Lisesi Lisans/Y.Lisans: Atatürk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi (DÖNEM BĠRĠNCĠSĠ) Doktora: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji Anabilim Dalı Eylül/2007- Ekim 2011 Danışman: Prof.Dr. Sema Sezgin Hakkı GÖREVLER: Doktora Öğrencisi, DiĢ Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi,Periodontoloji AD, Konya Bonn Üniversitesi Oral cerrahi, Konservatif tedavi, Periodontology, Protez Kliniklerinde, Oral Biyoloji ve Lazer laboratuvarlarında gözlemci ve yardımcı araģtırıcı, Universitätbonn, Bonn,Almanya 26 ġubat- 26 Mart Yrd.Doç.Dr. Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi,Periodontoloji Anabilim Dalı, Ġzmir Ġdari görevler: Eğitim-Öğretim ve Bologna EĢ Güdüm Alt Kurulu Üyesi 2. Sınıf Koordinatörü. Doktora Mezuniyet Tarihi: Yabancı Dil: Ġngilizce (ÜDS:91) ESERLER Uluslararası SCI veya SCI-Expanded Kapsamındaki Hakemli Dergilerde Yayımlanan veya Kabul Edilen Makaleler: 1- Hatipoglu M, Saglam M, Koseoglu S, Koksal E, Keles A, Esen HH. The Effectiveness of Crataegus orientalis M Bieber. (Hawthorn) Extract Administration in Preventing Alveolar Bone Loss in Rats with Experimental Periodontitis. PloS one 2015;10:e

2 2- Köseoğlu S, Sağlam M, Pekbağrıyanık T, Savran L, Sütcü R. Level of Interleukin-35 in Gingival Crevicular Fluid, Saliva and Plasma in Periodontal Disease and Health. J Periodontol Mar 19:1-12. [Basım AĢamasında] 3- Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu, Mükerrem Hatipoğlu, Hacı Hasan Esen, Ekrem Köksal. Effect of Sumac Extract on Serum Oxidative Status, RANKL/OPG System and Alveolar Bone Loss in Experimental Periodontitis in Rats. J Appl Oral Sci 2015 Jan- Feb;23(1): Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu, Levent Savran, Tuğba Çaltı, Gülcan Sağlam, Recep Sütçü. Levels of Interleukin-37 in Gingival Crevicular Fluid, Saliva, or Plasma in Periodontal Disease. J Periodontal Res. (Kabul tarihi: ). 5- Köseoğlu S, Hatipoğlu M, Sağlam M, EnhoĢ S, Esen HH. IL-33 could play an important role in the pathogenesis of periodontitis. J Periodontal Res doi: /jre D.Dolanmaz, M.Saglam, O. Inan, N. Dundar, G. Alniacık, B. Gursoy Trak, E. Kocak and S. S. Hakki. Monitoring bone morphogenetic protein-2 and -7, soluble receptor activator of nuclear factor-κb ligand and osteoprotegerin levels in the peri-implant sulcular fluid during the osseointegration of hydrophilic-modified sandblasted acid-etched and sandblasted acid-etched surface dental implants. J Periodontal Res Feb;50(1): Saglam M, Akman S, Malkoc S, Hakki SS. Modification of maxillary sinus floor with orthodontic treatment and implant therapy: a case letter. J Oral Implantol 2014; 40: Saglam M, Kantarci A, Dundar N, Hakki SS. Clinical and biochemical effects of diode laser as an adjunct to nonsurgical treatment of chronic periodontitis: a randomized, controlled clinical trial. Lasers in medical science : Saglam M, Hatipoglu M, Koseoglu S, Esen HH, Kelebek S. Boric acid inhibits alveolar bone loss in rats by affecting RANKL and osteoprotegerin expression. J Periodontal Res 2014; 49: Saglam M, Arslan U, Bozkurt SB, Hakki SS. Boric Acid Irrigation as an Adjunct to Mechanical Periodontal Therapy in Chronic Periodontitis Patients: A Randomized Clinical Trial. Journal of periodontology (9): Koseoglu S, Duran I, Saglam M, Bozkurt SB, Kirtiloglu OS, Hakki SS. Efficacy of Collagen Membrane Seeded With Autologous Gingival Fibroblasts in Gingival Recession Treatment: A Randomized, Controlled Pilot Study. Journal of periodontology (10):

3 12- Hakki SS, Korkusuz P, Berk G, Dundar N, Saglam M, Bozkurt B, Purali N. Comparison of Er,Cr:YSGG laser and hand instrumentation on the attachment of periodontal ligament fibroblasts to periodontally diseased root surfaces: an in vitro study. J Periodontol Aug;81(8): Hakki SS, Berk G, Dundar N, Saglam M, Berk N. Effects of root planing procedures with hand instrument or erbium, chromium:yttrium-scandium-gallium-garnet laser irradiation on the root surfaces: a comparative scanning electron microscopy study. Lasers Med Sci May;25(3): Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan veya Kabul Edilen Makaleler 1-Saglam M, Köseoglu S. Treatment of localized gingival recessions with free gingival graft: Review. Eur J Gen Dent 2012;1:10-4 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan veya Kabul Edilen Makaleler 1- Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu. Periferal dev hücreli granüloma ve tedavisi: Olgu sunumu. Dicle DiĢ Hekimliği Dergisi. (Kabul Tarihi: 16/04/2015) 2- Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu, Ġsmail TaĢdemir. Periferal ossifiye fibrom: vaka raporu. Dicle DiĢ Hekimliği Dergisi. (Kabul Tarihi: 31/10/2014) 3- Serhat Köseoğlu, Mehmet Sağlam, Seyfi Kelebek. Keratinize mukozanın implantların uzun dönem baģarısındaki önemi ve palatinal rotasyonel saplı flep uygulaması: olgu sunumu. Atatürk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi. (Kabul Tarihi: ) 4- Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu. Periodontoloji de Bor. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) (1) Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu, Ahmet Amanmyradov. Plazma hücreli gingivitis: Olgu sunumları. Atatürk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi Supplement: 9, Yıl: 2014, Sayfa: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: Sözlü Bildiriler

4 1- B. Yasa, H.Hatırlı, M. Sağlam. Re-establisment of Function and Esthetic in Advanced Periodontal Disease. 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) (25-28 April 2013, Skopje, MACEDONIA. 2- Hakki SS, Korkusuz P, Berk G, Dundar N, Saglam M, Bozkurt SB, Purali N. Comparison of Er,Cr:YSGG laser and hand instrumentation on the attachment of periodontal ligament fibroblasts toperiodontally diseased root surfaces: an in vitro study. 5th Congress of the International Society for Oral Laser Applications SOLA, October 22nd 25th, 2009 LASER CONGRESS, Vienna, Austria Poster Bildiriler 1- M. Hatipoglu, M. Sağlam, S Köseoğlu, H.H. Esen, E. Köksal. Effect of Rhus coriaria on SOS and ABL in Experimental Periodontitis.IADR/PER Congress, September 2014, Dubrovnik, Croatia. 2- E. Kocak, M. Saglam, S.A. Kayıs, N. Dundar, L. Kebapcılar, and S.S. Hakki. Diode laser as an adjunct to periodontal treatment in Diabetics. IADR/PER Congress, September 2014, Dubrovnik, Croatia. 3- S.Hakki, M. Saglam, E.Kocak, B. Gursoytrak, N. Dundar, O. Inan, D.Dolanmaz. Is there any effect of anatomical location of dental implants on the BMP-2, -7, rankl and opg levels in peri-implant sulcular fluid during osseointegration. EAO Congress, September 2014, Rome, Italy. 4- Hakki SS, Sağlam M, Bozkurt SB, Duran I. Efficacy of collagen membrane seeded with autologous gingival fibroblasts in gingival recession treatment: 12 months follow up. Europerio 7, 6-9 June 2012, Vienna, Austria. 5- Köseoğlu S, Sağlam M, Erbeyoğlu AA. The rough surface coverage of an implant with rotated palatal flap. Europerio 7, 6-9 June 2012, Vienna, Austria. 6- Köseoğlu S, Sağlam M, Hatipoğlu M, Erdemir EO. Alveolar nerve transposition for treatment of paresthesia caused by implants located in mandibular canal. Europerio 7, 6-9 June 2012, Vienna, Austria. 7- Keçeci A.D, Çobankara Kont F., Hakkı S.S., Çelik K., Sağlam M, Dündar N., Belli S. Evaluation of IL-6 and PGE2 levels in GCF of the teeth with periapical diseases. 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. September 14th-17th, ESE ROME 2011, Rome, Italy. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: Sözlü Bildiriler 1- Emrah Koçak, Mehmet Sağlam, Seyit Ali KayıĢ, Niyazi Dündar, Levent Kebapçılar, Sema Sezgin Hakkı. Tip 2 diyabeti olan kronik periodontitis hastalarında cerrahisiz periodontal

5 tedaviye ek olarak diyod lazerin etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi 9-10 Mayıs 2014, Ġstanbul. 2- Köseoğlu S, Sağlam M, Hatipoğlu M, Küçük D, Esen HH, Köksal E. Deneysel Periodontitis OluĢturulan Ratlarda Sistemik Olarak Uygulanan Laurus Nobilis Özütünün Alveolar Kemik Kaybını Önlemesi. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi 9-11 Mayıs 2013, Ġzmir. 3- Mehmet Sağlam, Uğur Arslan, ġerife Buket Bozkurt, Sema S.Hakkı. Kronik periodontitis hastalarında borik asit irrigasyonunun mekanik periodontal tedaviye ilave etkisi: Randomize klinik bir çalıģma.türk Periodontoloji Derneği, 42.Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu 8-10 Kasım 2012/Sheraton Hotel Ankara. 4- Serhat Köseoğlu, Ġsmet Duran, Mehmet Sağlam, ġ.buket Bozkurt, Sema S. Hakkı The Evaluation of Collagen Membrane Seeded with Autologous Gingival Fibroblast in Gingival Recession Treatment, 40.Turkish Society of Periodontology, Ġzmir,TURKEY, 2010 Poster Bildiriler 1- Ahmet Amanmyradov, Serhat Köseoğlu, Mehmet Sağlam, Bilal YaĢa.Maksiller santral kesici diģin maksatlı reimplantasyonu. Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi 9-10 Mayıs 2014, Ġstanbul. 2- Ahmet Amanmyradov, Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu. Plazma hücreli gingivitis:olgu sunumları. Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi 9-10 Mayıs 2014, Ġstanbul. 3- Sağlam M, Köseoğlu S, TaĢdemir Ġ. Periferal Ossifaying Fibroma: Vaka Raporu. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi 9-11 Mayıs 2013, Ġzmir 4- Mükerrem Hatipoğlu, Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu, Ekrem Köksal, Hasan Esen. Deneysel periodontitis oluģturulmuģ sıçanlarda crataegus orientalis özütü uygulamasının alveoler kemik kaybı üzerine etkileri. Türk Periodontoloji Derneği, 42.Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu 8-10 Kasım 2012/Sheraton Hotel Ankara 5- Sağlam M, Hatipoğlu M, Köseoğlu S, Esen HH. Deneysel Periodontitiste Borik Asitin RANKL/Osteoprotegerin Ekspresyon Seviyeleri Üzerindeki Etkileri. Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi 8-10 Kasım 2012, Ankara 6- Köseoğlu S, Hatipoğlu M, Sağlam M, Esen HH. Deneysel Periodontitis Modelinde IL-33 Seviyesinin Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi 8-10 Kasım 2012, Ankara 7- Sema S. Hakkı, Mehmet Sağlam, ġ. Buket Bozkurt Effects of Soft Tissue Laser on the Gingival Fibroblasts, 40.Turkish Society of Periodontology, Ġzmir,TURKEY, 2010

6 8- Mehmet Sağlam, Serhan Akman, Sıddık Malkoç, Sema S. Hakkı Modification of Sinus Floor with Orthodontic Treatment and Implant Therapy: A Case Report 40.Turkish Society of Periodontology, Ġzmir,TURKEY, Sema S.Hakkı, Mehmet Sağlam, ġ. Buket Bozkurt The Effects of Boric acid and Chlorhexidine onthe Survival of Gingival Fibroblasts and Periodontal Ligament Fibroblasts 40.Turkish Society of Periodontology, Ġzmir,TURKEY, 2010 Ulusal Ödüller 1- S. S. Hakki, D.Dolanmaz, M.Saglam, O. Inan, N. Dundar, G. Alniacık, B. Gursoy Trak, E. Kocak. BMP-2, BMP-7, RANKL ve OPG seviyelerinin osseointegrasyon sürecinde implant çevresi oluk sıvısında izlenmesi. ITI TÜRKĠYE KONGRESĠ NĠSAN 2013, ANKARA (poster-2. lik ödülü) 2- Serhat Köseoğlu, Ġsmet Duran, Mehmet Sağlam, ġ.buket Bozkurt, Sema S. Hakkı The Evaluation of Collagen Membrane Seeded with Autologous Gingival Fibroblast in Gingival Recession Treatment, 40.Turkish Society of Periodontology, Ġzmir,TURKEY, (sözlü sunum-3 lük ödülü) Uluslararası Ödüller 1- Hakki SS, Korkusuz P, Berk G, Dundar N, Saglam M, Bozkurt SB, Purali N. Comparison of Er,Cr:YSGG laser and hand instrumentation on the attachment of periodontal ligament fibroblasts toperiodontally diseased root surfaces: an in vitro study. 5th Congress of the International Society for Oral Laser Applications SOLA, October 22nd 25th, 2009 LASER CONGRESS, Vienna, Austria Projeler 1-114S767- TÜBĠTAK 3001 (Proje Yürütücüsü) Kronik Periodontitis Hastalarında Kombine Er:Yag ve Nd:Yag Lazer Kullanımının Klinik, Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Parametreler Üzerine Etkileri TCSP-20 (Proje Yürütücüsü) Nd:YAG Lazerin Farklı Enerji Ayarlarının Ġnsan DiĢeti Fibroblastlarından Salınan Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri TCSP-23 (Yardımcı AraĢtırmacı) Borun, Lipopolisakkaritle UyarılmıĢ Gingival Fibroblastlar Üzerindeki Etkisi 2013-

7 TCSP-24 (Yardımcı AraĢtırmacı) Üç Farklı Kök Yüzey Tamir Materyalinin Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesi UIDB/SBAG 108S625 (Bursiyer) Amelogeninin doğal ve rekombinant formlarının sementoblastlar ve periodontal ligament hücrelerine etkisinin kıyaslanması (Yardımcı AraĢtırmacı) Kronik Periodontitis Hastalarinda Cerrahisiz Periodontal Tedaviye Ek Olarak Klorheksidin, Borik Asit ve Diyod Lazer Kullaniminin Klinik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ufuk SEZER Doğum Tarihi: 31.07. 1978 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Saygun I, Sahin S, Musabak U, Enhos S, Kubar A, Gunhan O, Slots J Human cytomegalovirus in peripheral giant cell

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adres: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Çiğli, İzmir, Türkiye. E-Posta: enhosukru@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Naime Bilinç Bulucu 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 27 Aralık 1966. 3. Medeni Durumu, Çocuk Sayısı: Evli, bir çocuk annesi. 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET BAYBORA KAYAHAN Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1995 Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Detaylı

Cell Line, DU145. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 27(1): article number: 37, 2008.

Cell Line, DU145. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 27(1): article number: 37, 2008. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Harika ATMACA Doğum Tarihi: 27.06.1983 Ünvanı: Araş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: M. Selçuk ORUÇ. Doğum Tarihi ve Yeri: 23.04.1949/KASTAMONU. E-mail: soruc@yahoo.com Telefon: 0372 2613419 Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: M. Selçuk ORUÇ. Doğum Tarihi ve Yeri: 23.04.1949/KASTAMONU. E-mail: soruc@yahoo.com Telefon: 0372 2613419 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Selçuk ORUÇ Doğum Tarihi ve Yeri: 23.04.1949/KASTAMONU E-mail: soruc@yahoo.com Telefon: 0372 2613419 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HAKAN BİLHAN Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1993 Doktora Doktora Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tolga Akova Doğum Tarihi: 17 Nisan 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 2014 Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul Telefon: Faks: E-mail: 0 212 3815400 (İş) 0 532

Detaylı

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cumhur AYDEMİR Doğum Tarihi: 07/02/1978 Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık İlkokul, Ortaokul, Lise Eğitimi: Mugada İlköğretim Okulu Bartın Lisesi (1983-1993) Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

:1996,Microsurgical Training and Research Center, GMMA. Kentucky, Ky USA. Unvanı Anabilim dalı-fakülte Yıl

:1996,Microsurgical Training and Research Center, GMMA. Kentucky, Ky USA. Unvanı Anabilim dalı-fakülte Yıl EĞİTİM, ÖĞRENİM İlk, orta ve lise Yüksek öğrenim Stajyer Dr. Uzmanlık eğitimleri 1971-1976 Yavuzevler İlkokulu. Bakırköy / İstanbul, Turkiye. 1976-1979 Bakırköy Ortaokulu. İstanbul, Turkiye. 1979-1983

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ İsim: YAVUZ SELİM YILDIRIM Doğum Tarihi: 09 / 10 / 1980 Doğum Yeri: Milliyeti: Aile Durumu: Kahramanmaraş Türkiye Cumhuriyeti Evli ve 3 çocuk babası 1 Eğitimi: 1996-1999 Kahramanmaraş

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

EXPER. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları

EXPER. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları Education ProgramGlobal Education Program gitim Programları amlari Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Global Egitim ProgramlarıGlobal Eğitim Pr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Hüseyin Levent KESKİN DOĞUM YERİ, TARİHİ : Ankara, 18.05.1973 MEDENİ DURUM : Evli, 2 çocuk sahibi YABANCI DİL : İngilizce (ÜDS: 83.75), Almanca ASKERLİK GÖREVİ : İzmir, 2004 İLETİŞİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ELA TARAKCI Doğum Tarihi: 15 Ocak 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Yılı: 1971, İzmir. Mezun olduğu lise: İzmir Atatürk Lisesi (1985-1988) Mezun olduğu üniversite: İngilizce Hazırlık (1988-1989) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK Doğum Yılı: 1978 YazıĢma Adresi : Aydınlık Evler Mahallesi, Cem Meriç Caddesi, 6780 Sokak. No:48, Çiğli / ĠZMĠR 35640 Ġzmir/Türkiye Telefon : 232-325 40 40 Faks : 232-325

Detaylı

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 22 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS 19-22 MAY, 2015 BODRUM / TURKEY

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 22 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS 19-22 MAY, 2015 BODRUM / TURKEY TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 22 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS 19-22 MAY, 2015 BODRUM / TURKEY CONTENTS PREFACE...2 COMMITTEES...3 SCIENTIFIC PROGRAMME...5 INVITED SPEAKERS...9

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara Prof.Dr.İstemihan Akın - ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İSTEMİHAN AKIN Ünvanı: Profesör Doktor, Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Doğum Tarihi: 17 Ocak 1958 Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi Çalıştığı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Gulhane Tıp Fakültesi Doktora T.Farmakoloji Gulhane Tıp Fakültesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Gulhane Tıp Fakültesi Doktora T.Farmakoloji Gulhane Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Turgay 2. Doğum Tarihi: ÇELİK 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Tıp Fakültesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Gulhane Tıp Fakültesi Doktora T.Farmakoloji Gulhane

Detaylı

EK - 4A. : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL

EK - 4A. : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tayfun Aköz İletişim Bilgileri Adres : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL Telefon Mail : 0532 4264585 :tayfunakoz@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 17.04.1962 3.

Detaylı

Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar veya Oturum Başkanlıkları

Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar veya Oturum Başkanlıkları ADI SOYADI ÖNDER KAYIGİL DOĞUM YERİ - TARİHİ ANKARA, 1964 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ÜROLOJİ DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ÜROLOJİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 1998. Tıpta Uzmanlık Göz Hastalıkları İnönü Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 1998. Tıpta Uzmanlık Göz Hastalıkları İnönü Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Borazan Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 1998

Detaylı

Prof.Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU

Prof.Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU Prof.Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU 1. Adı Soyadı : Mukaddes Eşrefoğlu 2. Doğum Tarihi : 1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Atatürk Üniversitesi 1988

Detaylı