13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3 Kasım 2006 POSTER SUNUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3 Kasım 2006 POSTER SUNUMLARI"

Transkript

1 POSTER SUNUMLARI 33

2 P01 Effect of different growth conditions to structural properties in InGaN A. Yıldız*, M. K. Öztürk, and M. Kasap Department of Physics, Gazi University, Ankara Structural properties of series InGaN samples grown by MOVPE have been investigated by High Resolution X-Ray Diffraction. From XRD results, it was observed that different growth conditions strongly affect the In content and the quality of crystal structure. Also, parallel and perpendicular strains, which indicated that the structures are full strained and there is weak relaxed layer, were calculated in studied samples. 34

3 P02 Optical and electrical properties of In x Ga 1 x N A. Yıldız *, S. Acar, and M. Kasap Department of Physics, Gazi University, Ankara Electrical and optical properties of series of In x Ga 1 x N samples grown by MOVPE were characterized by Hall effect and photoluminescence. With Hall effect measurements at room temperature, the highest mobility obtained for the investigated samples was about 40 cm 2 /Vs. From the PL results, it is concluded that when the substrate rotation decreases, PL spectra shifts regularly along the increasing wavelength in the studied samples. 35

4 P03 Conductivity analysis at low temperature range in InGaN A. Yıldız*, S. Acar, and M. Kasap Department of Physics, Gazi University, Ankara Hall and resistivity measurements were carried out simultaneously on the same sample as a function of temperature. We investigated nature of conductivity in the samples at low temperature range (T < 60 K). It was observed that the resistivity of our samples was consistent with simply activated conduction It was observed that conductivity increased dramatically with decreasing In mole fraction in our In x Ga 1 x N layers, when In mole fraction reaches value of

5 P04 Çok kipli atomik kuvvet mikroskobu Fatih M. Cansızoğlu, Hülya Ayan, ve Ahmet Oral * Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara Taramalı Uç Mikroskopları (TUM) çok küçük ve sivri bir uç ile yüzey arasındaki fiziksel etkileşimleri ölçerek yüzeyin topografik haritasını çıkarmamıza yarayan son 15 yılda yaygınlaşan ve pek çok kullanım alanı bulan bir tekniktir. Bu mikroskopların en önemli versiyonunu ise sivri bir uç ile yüzey arasındaki kuvvetleri ölçerek çalışan Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM), ise 1986 yılında icat edilmiş ve en çok kullanılan Taramalı Uç Mikroskobu haline gelmiştir. AKM'larında kuvvet sensörü genellikle mikrofabrikasyonla üretilmiş bir yaydır ve optik olarak yayın hareketi ölçülerek kuvvet bulunmaktadır. Bu tür mikroskoplarda system olarak bir lazer ışın demeti oldukça küçük bir nokta olan kuvvet sensörü (cantilever) üzerine odaklanmakta ve buradan yansıyan ışın demeti bir pozisyon ölçer fotodedektör üzerine düşürülmektedir. Kuvvet sensörü aşağı yukarı hareket ettikçe fotodedektör üzerinde daha büyük sapmalar meydana getirmekte ve bu şekilde bir yüzey üzerinde gezdirilen kuvvet sensörünün yüzeye göre hareketleri optik olarak algılanabilmekte ve yüzey topografisi çıkarılabilmektedir. Bu işlem ise iğne yüzey etkileşimlerinin oluştuğu uzaklığa göre farklı modlarda (contact, non-contact ve tapping mode) gerçekleştirilmek-tedir. Bu çalışma kapsamında Türkiye'de ilk kez bir Lazer Işınlı, tüm modlarda çalışabilen Atomik Kuvvet Mikroskobu tasarlanması, geliştirilmesi ve ticari olarak üretilmesi gerçekleştirilmiştir. Gürültüsü azaltılmış bir 650 nm dalgaboyunda bir diyot lazer kullanan AKMnda XYZ örneğe kaba yaklaştırma motorlarla sağlanmaktadır. Mikroskop, yine şirketimizde tasarlanarak üretilen sayısal bir Phase Locked Loop (PLL) sistemi ile kontrol edilmektedir.ilk görüntülerimiz yüzeye değmeden (non-contact), değerek (contact), tıklama (tapping) modlarda alınmış ayrıca nanolitografi düzeneğiyle de etkili sonuçlara ulaşılmıştır. Bu kapsamda Silikon alttaş üzerinde çizilen 750 nm boyutlarındaki Türk Bayrağı ekte sunulmuştur. Mikroskobumuz, Taramalı Tünelleme Mikroskobu (TTM), Manyetik Kuvvet Mikroskobu (MKM), nanolitografi gibi kiplerde, ve sıvı altında da çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Mikroskobumuzla alınan sonuçlar çalışmada verilecek olup geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. 37

6 P05 Effect of ferromagnetic nano-fe 3 O 4 on the superconducting properties of MgB 2 Ö. Çiçek 1, A. Gence 1,*, R. E. Aksu 2, Ş. Özcan 3, L. Özmen 4, and M. E. Yakıncı 5 1 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Tandoğan, Ankara 2 TAEK, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Teknoloji Bölümü, Kazan, Ankara 3 Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Beytepe, Ankara 4 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 5 İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Malatya MgB 2 is a promising superconductor and expected to replace conventional supercon-ductors (for example, NbSn) being used in applications due to its low cost providing that its physical properties are enhanced. It is shown very recently that boron is responsible for superconducting properties. MgB 2 is classified as type II superconductor and flux dynamics must be controlled in order to enhance physical properties. In this work, we have added nano particles of Fe 3 O 4 (FM) at various percentages from 1% to 10% and thermally treated our samples at different temperatures. We have searched the effects of sintering time as well as sintering temperature and nano-particle content by using the characterization methods of XRD and ac susceptibility. Our measurements show that the addition of nano-particles for certain percentages creates pinning centers and this leads to the increase of very important parameter of critical current density. But the magnetic susceptibility shows an extra ordinary change as a result of an increase in the critical current carrying capacity J c with nano-particle addition. In addition, the ac losses are also increased. Various field and temperature combinations are used to obtain magnetic data on the produced samples. The influence of Fe 3 O 4 (FM) nano-partical addition on physical properties have been investigated. 38

7 P06 Düzgün olmayan magnetik alanda iki boyutlu Kane tipi yarıiletkenlerde yük taşıyıcıların enerji spektrumları A. M. Babayev Fizik Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 32260, Türkiye Fizik Enstitüsü, Azerbaycan İlimler Akademisi, , Baku, Azerbaijan Düzgün olmayan magnetık alanda iki boyutlu Kane tipi yarıiletkenlerde elektronların, hafif deşiklerin ve spin orbital etkinleşme sonucunda parçalanmış deşiklerin enerji spektrumları ve dalga fonksiyonları analitik olarak bulunmuştur. Magnetik alan iki boyutlu sisteme dik doğrultuda yönelmiş ve alana dik doğrultuda eksponansiyel olarak değişmektedir. Ulaşılan analitik ifadeler yük taşıyıcıların enerji spektrumlarının parabolık olmadığını göstermektedir. Yük taşıyıcıların dalga fonksiyonları hipergeometrik fonksiyonlar cinsindendir. Elektronların ve hafif deşiklerin efektif g-faktörünün lokal magnetik boyuta bağlılığı araştırılmıştır. 39

8 P07 Spin-1 Ising Blume Emery Griffiths modelde re-entrant faz geçişini yüz merkezli kübik (fcc) örgü üzerinde Cellular Automaton ile incelenmesi A. Özkan ve B. Kutlu * Fizik Bölümü, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, 06500, Ankara Spin-1 Ising Blume Emery Grifffiths (BEG) model katıhal fiziğinin en çok çalışılan modellerinden biridir. Model, zengin faz diyagramına sahip olmanın yanı sıra çeşitli versiyonları; basit ve çok bileşenli sıvılar, dipolar ve kuadrupolar düzenli magnetler, ferromagnetik safsızlığa sahip kristaller ve yarıiletken alaşımların yapısını tanımlamak için uygulanmaktadır. Bilineer ve bikuadratik etkileşmeli ve tek iyon anizotropili spin-1 Ising Blume Emery Griffiths (BEG) modelin yüz merkezli kübik (fcc) örgüdeki re-entrant faz geçişi davranışı, K/J = 0.89 için, Cellular Automaton ile incelendi. Ard arda gerçekleşen faz geçişleri olarak tanımlanabilen re-entrant faz geçişinin yapısını anlamak amacıyla; düzen parametreleri (S,Q), alınganlık (χ) gibi termodinamik niceliklerin sıcaklıkla değişimi elde edildi. Re-entrant faz geçişi görülen parametrelerde düzen parametresinin düşük sıcaklık bölgesinde sıfır düzenden ferromanyetik düzene (Q F), daha sonra ferromanyetik düzenden paramanyetik düzene (F P) ikinci derece faz geçişi yaptığı, alınganlığın ise bu iki geçişi işaret eden iki karakteristik pik verdiği görüldü. Double re-entrant faz geçişinde ise düşük sıcaklık bölgesinde ferromanyetik düzenden sıfır düzene birinci derece faz geçişi, ardından sıfır düzenden ferromanyetik düzene ve ferromanyetik düzenden paramanyetik düzene ikinci derece faz geçişleri yaptığı (F Q F P), alınganlığın ise üç tane pik verdiği görüldü. Hesaplamalar L = 18 örgüsü için, periyodik sınır şartlarında, en yakın komşu etkileşimleri göz önüne alınarak 500,000 zaman adımı üzerinden yapıldı. 40

9 P08 Temperature dependent current voltage characteristics of inhomogeneous Fe/n-GaAs Schottky barrier diodes Bahattin Abay Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Erzurum The current voltage (I V) characteristics of Fe/n-GaAs Schottky diodes were measured at various temperatures in the range of K. The estimated apparent barrier height and the ideality factor assuming thermionic emission (TE) theory show a temperature dependence of these parameters. Evaluated forward I V data reveals a decrease of zero-bias barrier height, Φ b0, but an increase of ideality factor, n, with decrease in temperature and those of the changes are more pronounced below 160 K. The conventional Richardson plot exhibits nonlinearity below 160 K with the linear portion corresponding to activation energy of 0.72 ev. * The value of effective Richardson constant, A, turns out to be AK 2 cm 2 against the theoretical value of 8.16 AK 2 cm 2. It is demonstrated that the findings cannot be explained on the basis of tunneling and image force lowering effects. It is demonstrated that this anomalies result due to the barrier height inhomogeneities prevailing at the metal semiconductor interface. A Φ b0 vs. 1/T plot was drawn to obtain evidence of a Gaussian distribution of the barrier heights (BHs), and values of Φ b0 = 1.02 ev and σ o = ev for the mean BH and zero-bias standard deviation have been obtained from this plot, respectively. Furthermore, the mean barrier height and the Richardson constant values were obtained as 1.03 ev and AK 2 cm 2 by means of the modified Richardson plot, ln(j 0 /T 2 ) (q 2 σ 2 /2k 2 T 2 ) vs. 1/T, without using the temperature coefficient of the BH, respectively This value of the Richardson constant is very close to theoretical value of 8.16 AK 2 cm 2 used for the determination of the zero-bias barrier height. Hence, it has been concluded that the temperature dependent I V characteristics of the Fe/n-GaAs Schottky barrier diodes can be successfully explained on the basis of TE mechanism with Gaussian distribution of the barrier heights. 41

10 P09 İki ve üç boyutlu Blume Capel modelin dinamik kritik davranışı B. E. Binal ve B. Kutlu* Fizik Bölümü, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, 06500, Ankara Bu çalışmada 2 boyutta basit kare ve 3 boyutta basit kübik örgüde Blume Capel modelin dinamik kritik davranışı Creutz cellular automaton yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ising modelin cellular automaton ile benzetişiminde standart ve soğutma olarak isimlendiri-len iki farklı algoritma kullanılmıştır. Dinamik kritik davranış, algoritma yapısına bağlı olarak değişiklikler göstermektedir [1,2,3,4]. Bu yüzden Blume Capel modelin dinamik davranışı Creutz cellular automaton yöntemi içersinde geliştirilmiş olan standart ve soğutma algoritmalarının her ikisi içinde incelenmiştir. Bu iki algoritma için modelin dinamik kritik davranışını ortaya koymak amacıyla 2 boyutta kenar uzunluğu L = 20, 40, 60, 80, 100 ve 120 olan basit kare, 3 boyutta kenar uzunluğu L = 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 olan basit kübik örgülerde periyodik sınır şartı kullanılarak 1,000,000 cellular automaton zaman adımı üzerinden hesaplamalar yapılmıştır. Blume Capel modelin dinamik davranışını karakterize eden dinamik kritik üs z, durulma zamanının sıcaklığa bağlı değişiminden tespit edilmiştir. Durulma zamanının sıcaklığa bağımlılığı aşağıdaki ifadeyle verilmektedir: ν τ = cε z Burada c bir orantı sabiti, ε indirgenmiş sıcaklık, ν korelasyon uzunluğu kritik üssü, z dinamik kritik üstür. Üç farklı şekilde tespit edilen dinamik kritik üs değerleri tabloda verilmiştir. 2-boyut 3-boyut soğutma standart soğutma standart z eks z Tc z ölç ortalama literatür 1.9 < z < < z < 2.5 Tablodaki z eks, her bir örgü için bulunan z değerlerinin sonsuza ekstrapolasyonundan; z Tc, her örgü değerinde T=T c noktası için bulunan τ lardan τ ~ L z (T = T c ) ifadesi kullanılarak; z ölç ise dinamik sonlu örgü ölçekleme teorisi kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlardan 2 boyutta standart ve soğutma algoritmalarının benzer kritik davranışa, 3 boyutta ise standart ve soğutma algoritmalarının farklı bir kritik davranışa sahip olduğu görülmüştür. [1] Dammann B. and Reger J. D., Europhys. Lett., 21 (2), 157 (1993). [2] MacIsaac K. and Jan N., J. Phys. A: Math. Gen. 25, 2139 (1992). [3] Silva R., Alves N. A., and Felicio J. R. D., Phys. Rev. E 66, (2002). [4] Ossola G. and Sokal A. D., Nuclear Phys. B 691, 259 (2004). 42

11 P10 Thermal and electrical conductivity of Cd-Zn alloys B. Saatçi, M. Ari, and M. Gündüz Deparment of Physics, University of Erciyes, Kayseri Composition and temperature dependence of the thermal and electrical conductivities of three different Cd-Zn alloys have been investigated in the temperature range of K. Thermal conductivities of the Cd-Zn alloys have been determined by using the radial heat flow method. It has been found that the thermal conductivity decreases slightly with increasing temperature and the data of thermal conductivity are shifting together to the higher values with increasing Cd composition. In addition, the electrical measurements were determined by using a standard DC four-point probe technique. The resistivity increases linearly and the electrical conductivity decreases exponentially with increasing temperature. The resistivity and electrical conductivity independent with composition of Cd and Zn. Also, the temperature coefficient of Cd-Zn alloys has been determined, which is inversely related with thermal conductivity. Finally, Lorenz number has been calculated using the thermal and electrical conductivity values at 373 K and 533 K. The results satisfy the Wiedemann Franz (WF) relation at T<373 K, which suggests the dominant carriers of thermal conduction are mainly electrons. Above this temperature (T>373 K), the WF relation could not hold and the phonon component contribution of thermal conductivity dominates the thermal conduction. 43

12 P11 Silikon nanotellerin geometrik ve elektronik band yapıları Cüneyt Berkdemir 1 ve Oğuz Gülseren 2,* 1 Fizik Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2 Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Bilkent, Ankara * Beşgen ve altıgen geometriye sahip silikon nanotellerin geometrik ve elektronik band yapıları yoğunluk fonksiyoneli teorisinde yalancı-potansiyel düzlem dalga metodu kullanılarak incelendi. Silikon atomları, nanotelin z eksenine dik ve her biri arasında w mesafe bulunan paralel beşgen ve altıgenlere yerleştirildi. Bu yapıların merkezinden geçen doğrusal zincire çeşitli geçiş elementleri (Fe, Ni, Co) ve IV. grup elementleri (Si, C, Ge) eklenerek, Eclipsed Beşgen ve Eclipsed Altıgen olarak isimlendirilen geometriler oluşturuldu. Birbirini takip eden beşgenlerin π/5 ve altıgenlerin π/6 kadar döndürülmesi ile de Staggered Beşgen ve Staggered Altıgen olarak isimlendirilen geometriler oluşturuldu. Elde edilen dört farklı geometrinin kararlılıkları karşılaştırıldı ve Staggered Beşgen lerin daha kararlı olduğu görüldü. Elektronik band yapılarından, bu çalışmada incelenen silikon nanotellerin metalik band yapısına sahip olduğu belirlendi. Fermi seviyesini kesen bandların sayısı ile belirlenen iletkenlik hesaplarına göre, hem beşgen hem de altıgen geometrilere sahip silikon nanotellerin kuantum balistik iletkenlik üzerine etkileri tartışıldı. Doğrusal zinciri Fe ve Co tan yapılan silikon nanotellerin manyetik momente sahip olduğu bulundu. Bu sonuçlar, değişik atomlarla işlevselleştirilmiş silikon nanotellerin, silikon-tabanlı spintronik cihazlar ve diğer nano-ölçekli manyetik uygulamalar için uygun birer aday olduklarını göstermektedir. 44

13 P12 Electronic and mechanical properties of iron disilicides Deniz Çakır 1 and Oğuz Gülseren 2,* 1 Fizik Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2 Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Bilkent, Ankara * Electronic, magnetic properties and stabilities of three phases of FeSi 2 (α-fesi 2, β-fesi 2 and γ-fesi 2 ) have been studied. β-fesi 2 (γ-fesi 2 ) is the most stable (unstable) phase. It is a potential candidate in silicon based optoelectronic devices because of having absorption minimum of quartz fiber optical [1]. It is a non-magnetic semiconductor. α-fesi 2 and γ-fesi 2 phases exhibit metallic behavior. β-fesi 2 is an interesting material since it display a Jahn Teller like phase transition from the metallic γ-fesi 2 structure to stable orthorhombic semiconducting β-fesi 2 phase [2]. Phonon dispersions and elastic constants of these three phases are calculated. Unlike γ-fesi 2, there are no imaginary phonon frequencies in α-fesi 2 and β-fesi 2. Imaginary modes results in phonon instabilities in γ-fesi 2. Phonon density of states for β-fesi 2 well agrees with experiment [3]. To get mechanically stable structure, elastic constants must have restricted relations. Elastic constants and these relations are calculated. References: [1] H. Lange, Phys. Status Solidi B 201, 3 (1997). [2] S. Sanguinette, C. Calegari, V. R. Velasco, G. Benedek, F. Tavazza, and L. Miglio, Phys. Rev. B 54, 9196 (1996). [3] M. Walterfang, W. Keune, E. Schuster, A. T. Zayak, P. Entel, W. Sturhahn, T. S. Toellner, E. E. Alp, P. T. Jochym, and K. Parlinski, Phys. Rev. B 71, (2005). 45

14 P13 Ab-initio study of TiO x (x = 1, 2) nanowires Deniz Çakır 1 and Oğuz Gülseren 2* 1 Fizik Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2 Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Bilkent, Ankara * TiO 2 exits in a number of different crystalline forms the most important of which are anatase and rutile and are widely used in many technological applications. Both anatase and rutile are possible compounds for photocatalysis and photoelectrochemical applications. Bulk and surface properties of these metal oxides are studied extensively. Water can be dissociated into O and OH on TiO 2 surfaces [1]. TiO 2 nanoparticles [2], nanotubes [3] and nanowires [4] are also synthesized. Due to large band gap, these nanostructures absorb the UV light. By doping N [5] or metal atoms, TiO 2 nanoparticles can be catalytically active and absorb well into the visible region because of band gap narrowing. Photocatalytic activate of titanium dioxide nanoparticles are improved by doping and reducing the size of nanoparticles up to a critical size. Theoretical works on these nano structures of TiO 2 are limited. In this work, we have studied the electronic, magnetic and stability of TiO x nanowires. We have performed calculations on a number of different possible wire geometries to find the ground state of very thin TiO x nanowire. All TiO 2 wires exhibit semiconductor behavior having band gaps in the range of ev. Unlike TiO 2, both metallic and semiconducting TiO wires exist. [1] O. Bikondoa, C. L. Pang, R. Ithnin, C. A. Muryn, H. Onishi, and G. Thornton, Nature Marerials 5, 189 (2006); S. Wendt, J. Matthiesen, R. Schaud, E. K. Vestergaard, E. Lægsgaard, F. Besenbacher, and B. Hammer, Phys. Rev. Lett. 96, (2006); I. M. Brookes, C. A. Muryn, and G. Thornton, Phys. Rev. Lett. 87, (2001). [2] C. P. Kumar, N. O. Gopal, T. C. Wang, Ming-Show Wong, and S. C. Ke, J. Phys. Chem. B 110, 5223 (2006). [3] M Alam, Hee-Tae Jung, and O-Bong Yang, J. Phys. Chem. B 110, 6626 (2006). [4] Y. Mao and S. S. Wong, JACS 128, 8217 (2006). [5] C. Burda, Y. Lou, X. Chen, A. C. S. Samia, J. Stout, and J. L. Gole, Nano Lett 3, 1049 (2003); S. J. Stewart, M. F. Garcia, C. Belver, B. S. Mun, and F. G. Requejo, J. Phys. Chem. B 110, (2006). 46

15 P14 Electronic and mechanical properties of molybdenum selenide type nanowires D. Cakir, E. Durgun, O. Gulseren, and S. Ciraci Department of Physics, Bilkent University, Ankara Using the first-principles plane wave pseudopotential method within density functional theory, we have systematically investigated structural, electronic and mechanical properties of M 2 Y 6 X 6, Y 6 X 6 (X = Se, Te, S, and Y = Mo, Cr, W, and M = Li, Na) nanowires and bulk phase of M 2 Y 6 X 6. We found that not only MoX 6, but also transition metal and chalcogen atoms lying in the same columns of Mo and Se can form stable nanowires consisting of staggered triangles of Y 3 X 3. We have shown that all wires have nonmagnetic ground state in their equilibrium geometry. Furthermore, these structures can be either a metal or semiconductor depending on the type of chalcogen element. All Y 6 X 6 wires with X = Te atom are semiconductors. Mechanical stability, elastic stiffness constants, breaking point and breaking force of these wires have been calculated in order to investigate the strength of these wires. Ab initio molecular dynamic (MD) simulations are performed at 500 K for selected wires. General structure of these wires remain unchanged at high temperature. Adsorption of H, O, and transition metal atoms like Cr and Ti on Mo 6 Se 6 have been investigated for possible functionalization. All these elements interact with Mo 6 Se 6 wire forming strong chemisorption bonds, and permanent magnetic moment is induced upon the absorption of Cr or Ti atoms. Molybdenum selenide-type nanowires can be alternative for carbon nanotubes, since the crystalline ropes consisting of one type of (M 2 )Y 6 X 6 structures can be decomposed into individual nanowires by using solvents, and an individual nanowire by itself is either a metal or semiconductor and can be functionalized. 47

16 P15 MgC x B 2 x ve Mg 1 x Al x B 2 için iki-bandlı Eliashberg teorisiyle kritik sıcaklık hesabı I. N. Askerzade 1, D. Kanbur 1,*, A. Kılıç 1,2, ve N. Güçlü 3 1 AnkaraÜniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Ankara 2 NiğdeÜniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Niğde 3 GaziosmanpaşaÜniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Tokat Elektron fonon etkileşme parametresinin ara değerlerinde iki bandlı Eliashberg teorisi kullanılarak MgC x B 2 x ve Mg 1 x Al x B 2 nın kritik sıcaklıkları hesaplandı. Bu hesaplama x katkılamasının literatürdeki değerleri için tekrarlandı. Elektron fonon etkileşme parametrelerinin değerleri, literatürde belli olan hesaplardan alındı. x ile kritik sıcaklığın bağımlılığı iki bandlı Eliashberg teorisi kapsamında incelendi. MgC x B 2 x ve Mg 1 x Al x B 2 nın deneysel verileri ile karşılaştırıldı. Kritik sıcaklığın iki bandlı Eliashberg teorisinde analitik çözümünün, deneysel sonuçlarla uyum içerisinde olduğu gösterildi. Bu çalışma TÜBİTAK 104T522 No lu araştırma projesince desteklenmiştir. 48

17 P16 Ergime noktası yakınında karbon tetraklorit için Pippard bağıntıları D. Kaya ve H. Yurtseven Fizik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Burada ergime noktasına yakın deneysel veri kullanarak Pippard bağıntılarını oluşturuyoruz. Özısı C P nin ısısal genleşme αp ile doğrusal değişimi (birinci Pippard bağıntısı) ve ayrıca αp nin eşsıcaklıklı sıkıştırılabilirlik κt ile doğrusal değişimi (ikinci Pippard bağıntısı) bu moleküler kristal için elde edilmiştir. Ergime noktasında doğrusal çizimlerden elde ettiğimiz hesaplanan dp/dt eğim değerleri, karbon tetraklorit için deneysel olarak ölçülen dp/dt değeri ile karşılaştırılmıştır. 49

18 P17 The ab initio study on the BaTe compound E. Tunçel *, K. Çolakoğlu, Y. Ö. Çiftçi, and E. Deligöz Department of Physics, Gazi University, Teknikokullar, Ankara * The first-principles calculations, based on norm-conserving pseudopotentials and density functional theory have been performed to investigate elastic, electronic, thermodynamic, and lattice dynamical properties of BaTe in rocksalt (B 1 ) and CsCl (B 2 ) structures. The calculated lattice parameters, elastic constants, and band structures are compared with the available experimental and the other theoretical results. We have, also, presented the pressure dependent behaviors of some related properties, such as the elastic constants and band gaps for the studied materials. 50

19 P18 PAA nın nematik izotropik (Nİ) faz geçişi için öz ısı ve ısısal genleşme hesabı E. Kilit ve H. Yurtseven Fizik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Bu çalışmada, mezofaz sıvı kristalik sistem olarak p-azoksiyanizol (PAA) için nematik izotropik (Nİ) faz geçişi yakınında (T C = o C) sıcaklığın işlevi olarak öz ısı C P ve ısısal genleşme α P yi hesaplıyoruz. Hesapladığımız C P, PAA nın Nİ geçişi için T C ye yakın deneysel öz ısıyla karşılaştırılmaktadır. T C üstünde ve altında hesaplanan ve gözlenen C P arasında bazı uyumsuzluklar vardır. Hesapladığımız α P bu sıvı kristalik sistemin önceden öngörülmüş ısısal genleşmeyle de karşılaştırılabilir. 51

20 P19 Effects of CdCl 2 treatment on properties of CdTe thin films grown by evaporation at low substrate temperatures E. Bacaksız *, M. Altunbaş 1, S. Yılmaz 1, M. Tomakin 2, and M. Parlak 3 1 Department of Physics, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey 2 Department of Physics, Rize University, Rize, Turkey 3 Department of Physics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey * In this work, we have investigated the structural and optical properties of CdTe thin films prepared at low substrate temperatures ( K) following the annealing at 400 C with or without CdCl 2 treatment. The microstructural properties of the CdTe thin films were characterized by x-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). It was shown that the as-grown CdTe, the annealed sample as well as the CdCl 2 treated sample had a zinc-blende structure with a preferred orientation along the [111] direction. SEM analysis have revealed that the grain size of the as-grown samples ranged between 200 nm (T s = 200 K) and 500 nm (T s = 300 K), respectively. Although these samples did not show much change in grain size upon annealing, the samples after the CdCl 2 treatment showed a significant enlargement of the grains. Optical band gap measurements showed sharpening of the band edge upon annealing and a further sharpening after the CdCl 2 treatment. 52

21 P20 Geniş band aralıklı ZnO nun elektrokimyasal yöntemlerle büyütülmesi Harun Güney, Emre Gür *, C. Coşkun, ve S. Tüzemen Atatürk Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Erzurum Geniş ve direk bant aralıklı ZnO ince filmi, büyütme parametreleri değiştirilerek indiyum kalay oksit (ITO) film üzerine elektrokimyasal işlemlerle büyütüldü. Yapılan denemeler sonucunda en kaliteli filmlerin, 0.1 molarlık ZnCl 2 çözeltisi kullanılarak, 0.9 V potansiyel altında ve 5.2 lik ph değeri korunarak elde edildiği belirlendi. Bu şartların sağlandığı büyütme hücresi içerisinden O 2 gazı geçirilerek çözeltinin oksijence doygun olması ve dolayısı ile büyüme verimin artırılması sağlandı. Bu şartlar altında büyütülen filmler, tavlama işleminin numunenin optik ve yapısal özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması için, 300 o C de 30 dk süreyle azot gazı (N 2 ) ortamında tavlandı. Tavlanan ve tavlanmayan filmler üzerinde yapılan x-ışını kırınımı sonuçlarından, filmlerin (101) tercihli yönelime sahip oldukları ve tavlama işleminin (101) ve (100) piklerinin şiddetlerinde bir azalmaya sebep olduğu gözlendi. Atomik Kuvvet Mikroskopisi (AFM) ölçümleri, tavlama işleminin, büyütülen filmlerin yüzey morfolojileri üzerinde bir iyileşme olduğunu ortaya koydu. Soğurma ölçümlerinden ise tavlanan filmin yasak enerji aralığı 3.37 ev olarak ve tavlanmayan filmin yasak enerji aralığı 3.23 ev olarak hesaplandı. Yapılan termal uç metodu ölçümleri ile tüm filmlerin n-tipi iletkenliğe sahip olduğu gözlendi. 53

22 P21 GaAs tabakaları ile kaplanmış (1 1) Si(110) yüzeyinin yapısal ve elektronik özellikleri Emre Ersin 1 ve Bülent Kutlu 2 1 Fen Bilimleri Enst. İleri Teknolojiler, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, Ankara 2 Fizik Bölümü, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, Ankara Bu çalışmada, yedi tabakalı (1 1) Si(110) yüzeyi üzerine 1, 2, ve 3 tabaka GaAs kaplandığında ortaya çıkan yapısal ve elektronik özelliklerdeki değişimler, ab-initio hesaplama yöntemi kullanılarak incelendi. Hesaplamalar CASTEP programı ile Genelleştirilmiş Gradyan Yaklaşımlı (GGA) Perdew Burke Ernzerhof (PBE) yerel fonksiyoneli ve ultrasoft sözde potansiyeli kullanılarak gerçekleştirildi. Si ve GaAs ilkel hücreleri için yapılan hesaplamalar sonucunda (1 1) Si(110) üzerine kaplanmış GaAs tabakaların geometri optimizasyonlarında kullanılacak kesim enerjisi E kes.-ener = 180 ev ve k- nokta sayısı (2 2 1) olarak tespit edildi. Belirlenen şartlar altında, 10 Å vakum içeren 7 tabakalı (1 1) Si(110) yüzeyi oluşturularak geometri optimizasyonu ve enerji bant hesaplamaları yapıldı. Elde edilen enerji bant diyagramı incelendiğinde yüzeyde sallanan bağlar nedeniyle değerlik ve iletkenlik bantlarının çakışık olduğu görüldü. (1 1) Si(110) yüzeyi GaAs tabakaları ile kaplandığında değerlik ve iletkenlik bandındaki çakışma ortadan kalkmaktadır. Enerji bant diyagramlarında, Si(110) yüzeyi 1 tabaka GaAs kaplandığında E g = 0.64 ev, 2 tabaka ile kaplandığında E g = 0.52 ev, ve 3 tabaka ile kaplandığında E g = 0.74 ev değerlerinde doğrudan geçişli yasak enerji aralığı oluşmaktadır. 1 tabaka GaAs 2 tabaka GaAs 3 tabaka GaAs Yapılan hesaplamalar Si(110) yüzeyinin GaAs tabakaları ile kaplanabildiğini ve bunun sonucunda ~1 ev mertebesinde enerji bant aralığının oluştuğunu göstermektedir. Bu durum Si(110) yüzeyinin GaAs ile kaplanması durumunda alternatif elektronik optoelektronik hibrid devrelerin yapılmasını mümkün kılacağını göstermektedir. [1] J. A. Rodriguez and N. Takeuchi, Phys. Rev. B 64, (2001). [2] H. M. Tütüncü, G. P. Srivastava, and J. S. Tse, Phys. Rev. B 66, (2002). 54

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı İYTE Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 11 Nisan 2014 Program ve Özet Kitapçığı Sizleri Yoğun Madde Fiziği (YMF)-İzmir Toplantısında aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu yıl üçüncüsü düzenlenmekte

Detaylı

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ etler İSPARTA TURKISH PHYSICAL SOCIETY 21 th PHYSICS CONFERENCE TR0200042 ABSTRACTS TÜRK FİZİK DERNEĞİ 21. FİZİK KONGRESİ ÖZETLER 11-14 Eylül 2002 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

Yüksek-sıcaklık süperiletkenlerinde ve Hubbard modelinde d(x 2 y 2 ) simetrili süperiletkenlik

Yüksek-sıcaklık süperiletkenlerinde ve Hubbard modelinde d(x 2 y 2 ) simetrili süperiletkenlik Yüksek-sıcaklık süperiletkenlerinde ve Hubbard modelinde d(x 2 y 2 ) simetrili süperiletkenlik Nejat Bulut İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, 35430 İzmir Ç01 1987 yılındaki keşiflerinden buyana yüksek-sıcaklık

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

FOTONİK 2013 15. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı İÇİNDEKİLER

FOTONİK 2013 15. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Amaç...iii Organizasyon...v Bilimsel Program...vii Poster Bildirileri Listesi...ix Davetli Konuşmacı Bildiri Özetleri... Poster Bildiri Özetleri...9 i ii AMAÇ Bu toplantı, ulusal boyutta optik,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

FOTONİK 2014 16. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

FOTONİK 2014 16. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı FOTONİK 04 6. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı Kocaeli Üniversitesi Morfoloji Binası 05 Eylül 04 http://fotonik.kocaeli.edu.tr/04 http://fotonik.kocaeli.edu.tr/04 FOTONİK 04 6. Ulusal Optik,

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010 2011 YILLARI) İSTANBUL, 2013 2 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ayazağa Kampüsü, İSTANBUL

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ayazağa Kampüsü, İSTANBUL İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ayazağa Kampüsü, İSTANBUL BİLİM KURULU Prof. Dr. Zehra AKDENİZ Piri Reis Üniversitesi Prof. Dr. Canan ATILGAN Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Nihat BERKER Sabancı Üniversitesi

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002 The Romanıan Steel Industry: Present And Forecasts S.Dımıtru, C.Mandru, G.Suceveanu, O.Radulescu The paper focuses on the evolution in Romania of the steel products concerning: capacities, production,

Detaylı

Danışma Kurulu. Düzenleme Kurulu

Danışma Kurulu. Düzenleme Kurulu Danışma Kurulu Prof. Dr. Zehra AKDENİZ - Piri Reis Üniversitesi Prof. Dr. A. Nihat BERKER - Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Bedia ERİM BERKER - İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Can Fuat DELALE - Işık

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ

GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ Uğur ÇAVDAR 1, Enver ATİK 2 ÖZET Uygun bileşime sahip toz karışımları bir karıştırıcı ile karıştırılması, kalıp içerisinde preslenmesi ve daha sonrada uygun atmosfer

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr

Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr MİLLİ GELİRDEN ÖNEMLİ BİR KAYBIMIZ! KOROZYON DERGİSİ Derginin amacı, korozyonu önlemenin bilimsel ve teknolojik altyapısına ilişkin gelişmelerin izlendiği ve bunların özümlenmesi ve uygulamaya aktarılması

Detaylı

SEMPOZYUM BĐLĐM KURULU SEMPOZYUM DÜZE LEME KURULU

SEMPOZYUM BĐLĐM KURULU SEMPOZYUM DÜZE LEME KURULU SEMPOZYUM BĐLĐM KURULU Prof Dr Zehra AKDENĐZ Prof Dr Sevim AKYÜZ Prof Dr A Nihat BERKER Prof Dr Bedia Erim BERKER Prof Dr Can Fuat DELALE Prof Dr Gülay DERELĐ Prof Dr Bekir KARAOĞLU Prof Dr Mustafa KESKĐN

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T 1 T 2 X ŞEKLİNDEKİ İNTERMETALİK BİLEŞİKLERDE MANYETOKALORİK ETKİNİN VE MANYETİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE MAGNETOCALORIC EFFECT AND MAGNETIC

Detaylı

FOTONİK 2012 14. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı İÇİNDEKİLER. Amaç...iii. Organizasyon.v. Bilimsel Program..vii

FOTONİK 2012 14. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı İÇİNDEKİLER. Amaç...iii. Organizasyon.v. Bilimsel Program..vii İÇİNDEKİLER Amaç...iii Organizasyon.v Bilimsel Program..vii Davetli Bildiri Özetler..1 Poster Bildiri Özetleri.....9 Destekleyen (Sponsor) Kuruluşlar.........89 i ii AMAÇ Bu toplantı, ulusal boyutta optik,

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI

ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI KARABÜK ÜİVERSİTESİ FE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ARGAİK KİMYA LABRATUVARI Dr. Figen Arslan KARABÜK 2009 1 İÇİDEKİLER 1 SPEKTRSKPİK, MAYETİK DUYARLIK VE TERMİK AALİZ TEKİKLERİ... 1 1.1 SPEKTRSKPİK

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi.

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi. Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi Proje No: 109T734 Doç. Dr. Alper KİRAZ Yasin KARADAĞ HAZİRAN 2012 İSTANBUL

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı