ilerlemeler e mükemmellik merke lerin eki manla m e te a isi s ras n a ürolo lar n karar ermelerine üncel il-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ilerlemeler e mükemmellik merke lerin eki manla m e te a isi s ras n a ürolo lar n karar ermelerine üncel il-"

Transkript

1 (Güncelleme Nisan 2010) iocaro laa Horenlas olsona ana H an er oel atkin Eur Urol 2010, doi: /j.eururo on llara enis kanserine kür oran % e kmtr artn neeni hastalkla ilili ililereki iilemeler teknoloik ilerlemeler e mükemmellik merkelerineki manlam teailerir klaa enis kanseri hastalarnn tan e teaisi srasna ürololarn karar ermelerine üncel il- i salaarak armc olmak amalanmaktar atl ülkelere rimer malin enis kanseri sk olma e enel insians ra e merika irleik eletlerine () her erkekte en üüktür ncak a elimekte olan ülkelere enis kanseri insians oran ok aha üksektir e ana a malin hastalklarn maksimm % nan sormlr nsians etnik ra rklara e corai lee re e eimekteir osal e kültürel alkanlklar e ini lamalar risk aktrleri üerine anlaml erecee etkiliir irka lr hman aillomairs (H) e skam hücreli karsinom arasna ii kantlanm ir iliki lnmtr ok en kanlar iin serikal kanserin onan sorml H slarna kar a arr 52 Penis Kanseri

2 Kanlaraki sonlara re erkeklere a lanmas a ü- ünüleilir enis kanseri iin eni 2 ümr o etasta () snlanrmasna kateorisine eiiklik almtr (alo ) snlanrmann 2 kateorisinin tanm iin aha ileri üncellemesinin almas erekliir Tablo 1: 2009 TNM Evreleme Sınıflandırması T - Primer tümör TX Primer tümör değerlendirilememiştir T0 Primer tümör lehine kanıt yok Tis Karsinoma in situ Ta İnvaziv olmayan verruköz karsinom, destruktif invazyon eşlik etmez T1 Tümör subepitelyal bağ dokuya invaze T1a: lenfovasküler invazyon yok ve iyi veya orta diferensiye (T1G1-2) T1b: lenfovasküler invazyon var veya kötü diferensiye/diferensiye değil (T1G3-4) T2* Tümör corpus spongiosum/corpora cavernosa bölgelerine invaze T3 Tümör üretraya invaze T4 Tümör diğer komşu dokulara invaze Penis Kanseri 53

3 N - Bölgesel lenf nodları NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilememektedir N0 Palpe edilebilir veya görünen büyümüş inguinal lenf nodları yok N1 Palpe edilebilir mobil inguinal lenf nodu N2 Palpe edilebilir mobil multiple veya bilateral inguinal lenf nodları N3 Fikse inguinal nodal kitle veya pelvik lenfadenopati, unilateral veya bilateral M - Uzak metastazlar M0 Uzak metastaz yok M1 Uzak metastaz var Tablo 2: 2009 TNM Patolojik Sınıflandırması kateorileri kateorilerine karlk elmekteir kateorileri iosi ea cerrahi eksiona aanmaktar pn - Bölgesel lenf nodları pnx Bölgesel lenf nodları değerlendirilememektedir pn0 Bölgesel lenf nodu yok pn1 Tek bir inguinal lenf nodunda intranodal metastaz var pn2 Multiple veya bilateral inguinal lenf nodlarında metastaz var pn3 Pelvik lenf nod(lar)ında metastaz, unilateral veya bilateral veya bölgesel lenf nodunun ekstranodal yayılması pm - Uzak metastazlar pm0 Uzak metastaz yok pm1 Uzak metastaz var 54 Penis Kanseri

4 G - Histopatolojik Derecelendirme kam hücreli karsinom malin enis hastalklarnn % ten alasnan sormlr re-malin leonlarn listesi alo 3 e er almaktar e alo e arkl enis neolai tilerinin listesi er almaktar Tablo 3: Premalign lezyonlar Penis SCC si ile sporadik olarak ilişkili lezyonlar Orta riskli lezyon Penis SCC gelişme riski yüksek olan lezyonlar (üçte bire varan oranda invaziv SCC ye dönüşüm) in situ SCC = skuamöz hücreli karsinom. Penis Kanseri 55

5 Tablo 4: Penis SCC patolojik sınıflandırması SCC tipleri SCC büyüme patternleri SCC Differensiyasyon derecelendirme sistemleri eaii lanlamann ilk kol hem rimer tümrün hem e lesel nolarnn or histoloik tan e erelemesiir (alo ) Histoloik orlama erei aaaki rmlara amlr eonn kkenine nelik ühe re-oerati histoloik ililere aanarak len nolarnn teaisi ollara eterli ir iosi nerilmekteir üeel le- 56 Penis Kanseri

6 onlar iin nch iosi eteilirse e eksionel iosi tercih eilir aaki rmlara iosi erekli eilir tan hakkna kk oksa len nolarnn teaisi rimer tümrün teaisinen sonra eea sentinel nolarn histoloik incelemesi tamamlanca kaar ertelenir üheli enis kanserinin iik maenesinin mtlaka ka almal enis leonlarnn ea kkl alanlarn a enis leonlarnn erleimi leonlarn sas leonlarn moroloisi ailler nolar ülser ea ü leonlarn ier alar rn smkoa tnica alinea üretra cors soniosm e cors caernosm ile ilikileri leonlarn reni e snrlar enis o iik maene corora a iniltrasonn elirlenmesine ü- enilir ir ntemir niltrasonn erinlii ea roksimal ants konsna ühe arsa ereksion halineki eniste ( rostalanin ineksion) manetik reonans rüntüleme (R) ararl olailir Penis Kanseri 57

7 Tablo 5: Penis kanseri tanı kılavuzu 58 Penis Kanseri

8 rimer tümr e lesel len nolar enellikle ar ar elealnr (alo ) or teai iin or ereleme ok nemliir ninal len no metasta lehine kant lnan hastalara lenaenektomi () erekliir Tablo 6: Penis kanserinde tedavi stratejileri kılavuzu Primer tümör Kategori (Tis, Ta, T1a) (G1, G2) Kategoriler: T1b (G3) ve T2 (yalnızca glans) Kategori T2 (corpora invazyonu) Kategori T3 üretra invazyonu Mümkün olduğu kadar konzervatif tedavi düşünülmelidir CO 2 veya Nd:YAG lazer cerrahisi, geniş lokal eksizyon, glans yüzeyinin kazınması veya glans rezeksiyonu, tümör boyut ve yerleşimine bağlı olarak İyi diferensiye yüzeyel lezyonlar için Mohs un mikrografik cerrahisi veya fotodinamik tedavi (Tis, G1Ta) KD 2b ÖD B 3 C Uç amputasyonu veya rekonstruksiyonu ile birlikte veya olmaksızın glansektomi 2b B Parsiyel amputasyon 2b B Perineal üretrostomi ile birlikte total amputasyon 2b B Kategori T4 (diğer komşu yapılar) Elverişli hastalar: yanıt verenlerde neoadjuvan kemoterapinin takiben cerrahi. Alternatif: eksternal radyasyon 3 C Penis Kanseri 59

9 CO 2 = karbon dioksit; Nd:YAG = neodimium:yttrium-aluminum garnet Tablo 7: Penis kanserinde bölgesel lenf nodları için tedavi stratejileri kılavuzu Bölgesel lenf nodları Bölgesel lenf nodlarının tedavisi penis kanseri tedavisinin temelini olşturur KD Palpe edilebilir inguinal nodlar yoktur ÖD 60 Penis Kanseri

10 Palpe edilebilir inguinal nodlar Pelvik nodları Adjuvan kemoterapi Penis Kanseri 61

11 Fikse ya da yineleyen inguinal nodları olan hastalar Radyoterapi Rezeke edilemeyen veya 2a yineleyen lenf nodu metastazı bulunan hastalarda neo-adjuvan kemoterapi güçlü biçimde önerilmektedir. Taksanların standart PF kemoterapi (veya karboplatin) etkinliğini arttırdığı gösterilmiştir Glans penis ve sulkus < 4 cm primer tümörleri veya palyasyon için küratif radyoterapi kullanılabilir Klinik N0 hastalarda profilaktik radyoterapi endike değildir KD = kanıt düzeyi; ÖD = öneri derecesi; LAD = lenfadenektomi; FNAB = ince uçlu iğneli aspirasyon biyopsisi; DSNB = sentinel nod biyopsisi. 2a 2a B B B 62 Penis Kanseri

12 akiin amac lokal eea lesel inelemelerin erken kür olailecek eree satanmasr ak lelereki metastalar lümcülür ineleme akmnan risk snlanrmas ararlr eleneksel taki ntemleri inseksion e iik maeneir oern ltrason ea ararl armc rüntüleme ntemleriir enis kanseri hastalarna rimer leonn e lesel len nolarnn ilk teaisi taki aral e strateileri iin klalk salamaktar (alo ) üm inelemelerin aklak %2 si l iine ortaa kar e nlar eni olmlar olailir i eitimli e motiason üksek keni kenini maene etenei olan hastalara taki l- an sonra kesileilir ün enis kanserlerinin nereese % i küre kaailir Kanser sonras aha ok hastaa n nemli sa kalm salanka cinsel isonksion e inertilite ii olms sonlar ierek aha ala ne kmaktar enis korc teai enektomien aha ii ir aam kalitesi salamaktar e mümkün ol aman lanmalr sikoloik estek snma eii üük olmalr Penis Kanseri 63

13 Tablo 8: Penis kanseri takip planı Takip aralığı Yıl 1 ve 2 Yıl 3, 4 ve 5 Primer tümör için takip önerileri Penis koruyucu tedavi 3 ay 6 ay Amputasyon 6 ay 1 yıl İnguinal lenf nodları için takip önerileri bekle ve gör 3 ay 6 ay pn0 6 ay 1 yıl pn+ 3 ay 6 ay 64 Penis Kanseri

14 Muayeneler ve incelemeler Maksimum takip süresi ÖD Doktor veya hastanın kendisi tarafından düzenli muayene Doktor veya hastanın kendisi tarafından düzenli muayene Doktor veya hastanın kendisi tarafından düzenli muayene Doktor veya hastanın kendisi tarafından düzenli muayene FNAB yapılan ultrason Doktor veya hastanın kendisi tarafından düzenli muayene FNAB yapılan ultrason 5 yıl C 5 yıl C 5 yıl C 5 yıl C 5 yıl C Penis Kanseri 65

Eur Urol 2001 Sep;40(3):252-5 Eur Urol 2007 Jun;51(6):1502-10

Eur Urol 2001 Sep;40(3):252-5 Eur Urol 2007 Jun;51(6):1502-10 (Metin g³ncelleme Nisan 2010) ner (akan) oan Hanr Hora Kck erserer lers - atar inesc Eur Urol 2001 Sep;40(3):252-5 Eur Urol 2007 Jun;51(6):1502-10 Renal h³creli karsinom (RHK) t³m kanserlerin %2-3Ƴn³

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 223-237 Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri Doç. Dr. Gök han De mir EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk:

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk: Prostat nedir? Prostat erkeklerde mesanenin (idrar torbası) altında rektumun önünde yer alan ve yardımcı üreme organı olarak görev yapan, normalde ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Mesaneden idrarı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

DUDAK ve ORAL KAVITE KANSERLERI

DUDAK ve ORAL KAVITE KANSERLERI DUDAK ve ORAL KAVITE KANSERLERI Prof. Dr. Ercihan GÜNEY Oral kavite anatomik olarak önde dudaklarin vermillion hattindan arkada tonsilla palatinalarin ön plikalarina kadar olan bir kismi içerir. Üstte

Detaylı

BÖLÜM :7 : 4 TESTĠS TÜMÖRLERĠ:

BÖLÜM :7 : 4 TESTĠS TÜMÖRLERĠ: BÖLÜM :7 : 4 TESTĠS TÜMÖRLERĠ: Prof.Dr.H.Murat Tunç -------------------------------------------------------------------------------------------------- Testis tümörleri en sık olarak 20-40 yaş arası erkeklerde

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 28. GRUP RADYASYON ONKOLOJİSİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

GENEL BİLGİLER PROSTAT BEZİ

GENEL BİLGİLER PROSTAT BEZİ GİRİŞ Prostat kanseri ileri yaş erkek popülasyonunda en önemli sağlık problemlerinden biri olup günümüzde en sık görülen solid organ tümörüdür (1). Prostat kanseri erkeklerde kanserden ölümlerin akciğer

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir.

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir. PROSTAT KANSERİ Prostat kanseri en sık rastlanan kanser tiplerinden biridir (cilt kanserinden sonra). Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan çalışmalarda prostat kanserinin en fazla 50 yaş üzeri erkeklerde

Detaylı

MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL)

MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL) MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL) Prof. Dr. Adnan Aydıner, Doç. Dr. Hasan Karanlık, Uz. Dr. Fatma Şen ÖNERİ DÜZEYLERİ Öneri 1 Öneri 2A Öneri

Detaylı

AİLE HEKİMLERİ İÇİN MEME KANSERİ TANI ALGORİTMALARI. Prof. Dr. Ekmel TEZEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

AİLE HEKİMLERİ İÇİN MEME KANSERİ TANI ALGORİTMALARI. Prof. Dr. Ekmel TEZEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HEKİMLERİ İÇİN MEME KANSERİ TANI ALGORİTMALARI Prof. Dr. Ekmel TEZEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 2013 Bu kitapçıktaki formlar www.ekmeltezel.com adresinden

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu

d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu M. Fall (ba kan), A.P. Barano ski, S. Elneil, D. Engeler,. Hughes, E.. Messelink, F. Oberpenning, A.C. de C. Williams Eur Urol 2004;46(6):681-9 Eur Urol 2010;57(1):35-48 Kronik (persistan olarak da bilinir)

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU G. Aus, C.C. Abbou, M. Bolla, A. Heidenreich, H. van Poppel, H-P. Schmid, J.M. Wolff, F. Zattoni İÇİNDEKİLER SAYFA 1 GENEL BİLGİ 6 1.1 Kaynaklar 6 2 SINIFLAMA

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

Parotis Bezi Tümörü Nedeniyle Ameliyat Edilen Olguların Cerrahi ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Parotis Bezi Tümörü Nedeniyle Ameliyat Edilen Olguların Cerrahi ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(1):43-48 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Parotis Bezi Tümörü Nedeniyle Ameliyat Edilen Olguların Cerrahi ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı