AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

2 1. Yüksek Öğretim Kurumları 3. Fakülte Organları ve Görev Yetki ve Sorumlulukları 3.1. Dekan 3.2. Fakülte Kurulu 3.3. Fakülte Yönetim Kurulu C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. FİZİKSEL YAPI 1.1. Genel Bilgiler Akdeniz Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı Akdeniz Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Akdeniz Üniversitesi Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Akdeniz Üniversitesi Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma Oranları Taşıtlar 2. ÖRGÜT YAPISI 2.1. Örgüt Yapısı ve Şeması 2.2. Akdeniz Üniversitesi Akademik Birimleri ve Birimlerin Kuruluş Tarih ve Dayanakları Dayanakları Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okullarının Kuruluş Tarih ve 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 3.1. Yazılım ve Bilgisayarlar Yazılım ve Bilgisayarlar 3.2. Kütüphane Kaynakları Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kaynakları Toplamı Birim Kütüphane Kaynakları 3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. İNSAN KAYNAKLARI 4.1. Akademik Personel Akademik Personel Kadro Doluluk ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Yabancı Uyruklu Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 4.2. İdari Personel İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

3 İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 4.3. Diğer Personel Diğer Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımları Sözleşmeli Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı Sözleşmeli Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Sürekli İşçilerin Hizmet Süresine Göre Dağılımı Sürekli İşçilerin Yaş İtibari ile Dağılım 5. SUNULAN HİZMETLER 5.1. Eğitim-Öğretim Hizmet ve Ürünleri Örgün ve İkinci Öğretimde Öğrenim Gören Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Son 5 Yıllık Eğitim-Öğretim Döneminde ÖSS Kontenjanları ÖSS Sonucu Yerleşen Öğrenci Sayıları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanındaki Kalite Akreditasyonlarımız 5.2. Araştırma - Geliştirme Hizmet ve Ürünleri Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı ve İçerikleri Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın Sayısı Yılında Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı/Dergi Sayısı Yılına Ait İndekslerde Yer Alan Akdeniz Üniversitesi Adresli Yayınlar Yılı WOS da indekslenen Akdeniz Üniversitesi Yayın Sayılarının İndekslere ve Birimlere Göre Dağılımı Yılında Yayına Dönüşmüş Tez Sayısı Son Beş Yıl İtibari İle Hizmet Bilim-Sanat Teşvik ve Grup Başarı Ödüllerimiz Yılı Patent Sayısı 5.4. Kültür Sanat ve Spor Alanındaki Hizmet ve Ürünler Yılı Kütüphane Kullanıcı Verileri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görme Engelliler Birimi Tarafınca Verilen Hizmetler Öğrenci Kulüpleri /Toplulukları ve Kulüp/Topluluklara Kayıtlı Öğrenci Sayıları Yılında Açılan Kültürel Kapsamlı Öğrenci Kursları Kongre ve Kültür Merkezleri Yılında Düzenlenen Sanatsal Faaliyetler Spor Tesislerimiz 5.7. Genel ve Kamu Alanındaki Ürün ve Hizmetler Yılında Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayıları

4 Yılında Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Toplantılara İştirak Eden Üniversitemiz Personeli Sayıları Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Hizmet Verebilecek Toplantı ve Konferans Salonları Ulusal ve Uluslar arası Kongre Katılım Desteği 5.8. Diğer Hizmetler Yıllar İtibari İle Türkiye ve/veya Dünyadaki Başarılarımız 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ D. DİĞER HUSUSLAR II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTAKALAR VE ÖNCELİKLER C. DİĞER HUSUSLAR III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Yılı Hazine Yardımı İle Karşılanan Giderler Yılı Öz Gelir ile Karşılanan Giderler Yılı Gelir Türlerine Göre Öz Gelir Dağılımı Yılı Bütçe Gelirleri Yılı Fakülteler Kullanılabilir Ödenek/Gerçekleşme Durumu 2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 3. MALİ DENETİM SONUÇLARI 3.1. İç Denetim Birimi Tarafından Yapılan Denetim 3.2. Dış Denetim Sayıştay Sorgusu ve İlamları Tablosu 4. DİĞER HUSUSLAR B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1.FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.1. Proje Bilgileri Geçmiş Yıllarda Başlayan ve Devam Eden Yatırım Projeleri Bütçesi Tamamlanma Oranları ve Bitiş Tarihi Yılında Başlayan Yatırım Projeleri Bütçesi, Tamamlanma Oranları ve Bitiş Tarihleri Yılında Biten Yatırım Projeleri Bütçesi ve Bitiş Tarihleri Yılında Başlayan ve Başlaması Planlanan Yatırım Projeler Bütçesi ve Bitiş Tarihleri Projelerden Görseller ve Açıklamalar 1.2. Faaliyet Bilgileri Yılı Hedeflenen Faaliyetler 2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

5 3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5. DİĞER HUSUSLAR IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDİRME ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı SUNUŞ Alanya İşletme Fakültesi, tarihinde 2003/5813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur akademik döneminde ilk olarak 41 öğrenci ile Turizm İşletmeciliği Bölümünde öğretim faaliyetine başlamış, akademik döneminde İşletme Bölümü açılmıştır yılında Uluslar arası Ticaret, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomi ve Finans, İşletme Enformatiği bölümleri kurulmuştur yılından itibaren ise Turizm İşletmeciliği, İşletme ve Uluslararası Ticaret bölümlerinin ikinci örgün öğretimleri açılmıştır. Gelecek eğitim

6 öğretim dönemlerinde İşletme Enformatiği, Ekonomi ve Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerine öğrenci alacaktır. Fakültemiz lisans bölümlerinde ülkemiz öğrencileri yanı sıra Almanya, Rusya, Ukrayna, Kıbrıs, Azerbaycan, Suriye, Türkmenistan, Bulgaristan ve İran dan gelen pek çok yabancı uyruklu öğrencimiz de eğitim görmektedir ve bu sayı her yıl artış göstermektedir. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı ve 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültemizde eğitim dili Türkçe dir. Öğrencilerimize ayrıca Almanca ve Rusça dillerinden bir tanesi lisans eğitimleri boyunca öğretilmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans ve Doktora, Uluslararası Ticaret ve İşletme Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans programları uygulanmaktadır yılında fakültemizde 190 kişi hazırlık sınıfında; birinci örgün öğretimde ve ikinci örgün öğretimde olmak üzere toplam kişi eğitim-öğretim görmüştür eğitim-öğretim faaliyetinde 3 bölümde 1 profesör, 5 doçent, 9 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi, 5 okutman, 1 uzman ve 14 araştırma görevlisi görev yapmıştır. Alanya İşletme Fakültesi Avrupa ülkeleriyle, çeşitli enstitü ve üniversitelerle öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri, ortak araştırma projeleri ve yayınlar vb. uluslararası ilişkilerden yoğun biçimde yararlanabileceği bir konuma ulaşmıştır. Alanya İşletme Fakültesi nin uluslararası akademik ilişkiler içinde bulunduğu birçok yabancı kuruluş ve üniversite vardır. Bu işbirlikleri ile karşılıksız mali destek sağlanarak proje üretimi, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişim imkanı bulunmaktadır. Başarılı öğrencilerimize İngilizce Hazırlık Programı eğitimleri tamamlandığında yaz aylarında Amerika da çalışma imkanı sunulmaktadır. Turizm İşletmeciliği bölümümüz öğrencileri ise açılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde yaz aylarında Almanya da çalışma imkanına sahiptirler. Başlatılan işbirliği anlaşmaları yaygınlaştırılarak sürdürülmekte, Erasmus değişim anlaşmaları çerçevesinde yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı her yıl artış göstermektedir. Avrupalı yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik olan Erasmus programı vasıtasıyla öğrenciler bir dönem boyunca yurt dışında okuma şansı elde ederek Avrupa ülkelerini, kültürlerini ve halklarını tanımakta ve ülkeler arası iletişim ve işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmaktadırlar. Belirli bir süre farklı bir kültüre sahip bir ülkede yaşamak, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra yabancı dil becerilerini geliştirmelerini ve hayata daha farklı ve geniş bir çerçeveden bakma imkânı elde etmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz Farabi değişim programı ile yurtiçindeki farklı üniversitelere gidebilmektedir. Alanya İşletme Fakültesi, faaliyetlerini iki hizmet binasında sürdürmekte ve aynı zamanda Alanya Mühendislik Fakültesi ve Alanya Eğitim Fakültesini ile ortak binada faaliyet göstermektedir. Modern derslikleri, bilgisayar laboratuarları, kütüphanesi, konferans salonu ve akademik kadrosuyla çağın gerektirdiği yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir. Fakülte bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi ile geleceğin yönetici ve akademisyen adaylarının yetiştirmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sertifika programları ile işletmelerin tüm kademedeki personelinin bilgilendirilmesi ve Eğitici Formasyonu kazandırılması hedeflenmektedir. İşletmecilik sektörünün talep ettiği hem yönetici hem de ara eleman düzeyinde ve değişen şartlara uygun nitelikli personel yetiştirmek amacıyla kurulan Fakültemiz; bünyesindeki nitelikli lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi ile geleceğin yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlamakla birlikte, sertifika programları kapsamında hedef işletmelerin alt, orta ve üst kademe personelini bilgilendirmeyi, yönetim kademesindeki personele Eğitici formasyonu kazandırmayı da hedeflemektedir. Alanya İşletme Fakültesi kuruluşundan itibaren kısa zamanda altyapı tesisleri, kadrolaşması, gerçekleştirdiği akademik etkinlikler ve oluşturduğu yurtdışı bağlantılar ile pek çok ülkenin muhtelif akademik çevrelerinde tanınan ve saygınlığı olan bir konuma ulaşmıştır. Bu saygınlık her geçen yıl artarak sürmektedir. Fakültemiz, giderek daha da güçlenen bu üretken ve dinamik kadrosuyla İşletme alanında sesini en iyi biçimde duyurmaya devam edecektir. Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR Dekan I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon I- GENEL BİLGİLER Misyon Alanya İşletme Fakültesi olarak misyonumuz; yerel ve ülkesel sorunlara hizmet edecek çözümler üretmek suretiyle;

7 Vizyon Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ve saygın bir yeri olan eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmak, Temel işletmecilik ve turizm meslek enformasyonuna sahip yönetici adayları yetiştirmek, Bilimsel ve sektörel araştırmalar yaparak değişen ortamda yararlı ve güncel kalmak, Alanya bölgesinde ve diğer bölgelerde her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde yer almak, Ürettiği her projeye; kalite, bütünlük ve profesyonel yaklaşımı dahil etmek, Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara ev sahipliği yapmak. Öğretim elamanı niteliğini yüksek tutan ve öğretim elamanlarına nitelikli bilimsel çalışma ve eğitim yapabilecekleri ortamı ve imkanları sunmak. Yerel, bölgesel ve ulusal küresel piyasanın, işletmelerin ve kamu yönetiminin gereksinim duyduğu nitelikli elamanları yetiştirmeyi amaçlayan bir fakülte olmak. Alanya İşletme Fakültesi nin vizyonu; sektörel ve akademik bazda yetiştirdiği bireyler, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve öncü yenilikleri ile uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. B. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR (Birimin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer verilir.) Yetki Fakültemiz, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, tarih ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, tarihli Bakanlar kurulu kararınca kurulmuş ve karar 3 Temmuz 2003 tarih ve sayılı Resmi gazete yayınlanmıştır. Yetki, Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundadır. Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde,gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. Görev, yetki ve sorumlulukları: Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

8 Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. İdari Yönetim Fakültemiz dekan ve iki dekan yardımcısı, fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu ve 6 bölüm başkanlığından oluşan bir akademik yönetim yapısına sahiptir. Fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Fakülte, sekreterinin atanması, ilgili dekan önerisi üzerine rektör tarafından yapılır. Fakülte sekreterlerinin yükseköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır. Memurların atanmaları; fakültelerde dekanların önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere rektör tarafından yapılır. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda fakülte sekreterinin önerisi üzerine dekanlar tarafından atanırlar. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer görevliler, üst kuruluşlarda genel (Birimin kullanımında olan hizmet binası, taşıt aracı, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, yazıcı vb. varlıklara ilişkin faaliyet dönemi bilgilerine ve fiziki kaynakların elde edilmesi ve kullanımı hususunda izlenen politikalara yer verilir. Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablolaştırılarak rapora eklenir.) Tablo Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş Göreve Tahsis Edilmiş, Taşıtın Cinsi Kuruma Ait Taşıtlar Hizmet Alımı Yoluyla Adet Edinilmiş Taşıtlar Otomobil 1 1 Toplam 1 1 sekreterlerin, üniversitelerde rektörlerin istek ve önerisi üzerine diğer kamu kuruluşlarına veya Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilirler. C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 2- ÖRGÜT YAPISI 2.1. (Birim Teşkilat şeması aşağıdaki örnek şema gibi hiyerarşik yapıyı gösterecek şekilde oluşturulur ve örgütsel yapı hakkında bilgi verilir.) Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR Fakülte Dekanı Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza AKTAŞ Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNGÜREN Dekan Yardımcısı İhsan ERDEM Fakülte Sekreteri

9 2.2. Kuruluş Tarihi ve Dayanağı örnekte olduğu şekilde yazılır. Birimin Kuruluş Tarihi ve Kanuni Dayanağı Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, tarih ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, tarihli Bakanlar kurulu kararınca kurulmuş ve karar 3 Temmuz 2003 tarih ve sayılı Resmi gazete yayınlanmıştır Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokullarının Kuruluş Tarih ve Dayanakları Strateji Geliştirme D.B. nca, biriminizce (yukarıda örnekte olduğu gibi) verilen bilgiler eşliğinde konsolide edilerek bu bölüm hazırlanacaktır. 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR (Birimin bilişim sistemi, bilişim sisteminin faaliyetlere katkısı, karşılaşılan sorunlar, faaliyet raporu döneminde sisteminde yapılan değişiklikler ile e-devlet uygulamalarına yer verilir. Ayrıca birimin bilişim sisteminin diğer birimlerin bilişim sistemleri ile uyumuna ve bilgi paylaşımına ilişkin bilgilere yer verilir.) Birimimizde, personelin bürolarında ve öğrencilerin ise bilgisayar laboratuarında ve kütüphanede kullandığı bilgisayarlardan oluşan bir yerel ağ bulunmaktadır. Yerel ağımız noktadan noktaya bağlantı (SHDSL) bağlantı tipi ile Antalya merkezde bulunan Kampus ağına Telekom hatları üzerinden 2 Mbps ile bağlıdır. Bu hat üzerinden internet bağlantısı da sağlanmaktadır. Yine aynı hat üzerinden Client/Server çalışan, Öğrenci işleri Otomasyonu, Öğrenci Not Görüntüleme, Öğretim Elemanı Not İşlemleri, Ek ders yazılımlarını ve Taşınır-Taşınmaz (Demirbaş) Kayıt Programı web üzerinden kullanılmaktadır Yazılım ve Bilgisayarlar

10 Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin Kullanımına açık bilgisayar Araştırma Amaçlı (Adet) sayısı) (Adet) Masaüstü Bilgisayarlar Dizüstü Bilgisayarlar Tablet Bilgisayarlar Cep Bilgisayarları Diğer Bilgisayarlar (MiniNetbook) 2 2 Bilgisayar Sunucuları Toplam 3.2- Kütüphane Kaynakları (Bu bölümde ya kadar Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Sadece Diğer tüm birimler tarafından doldurulacaktır.) Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kaynakları Toplamı Birim Kütüphane Kaynakları Birim Kütüphane Kaynakları Elektronik Bölümü Kitap Periyodik Yayın Yayın Diğerleri Tıp Fen 1 1 Toplam Sosyal Mevzuat (Kanun Yönetmelik Vs ) 5 5 Diğerleri Toplam Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Akıllı Tahta 2 2 Projeksiyon Slayt Makinesi 1 1 Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi 1 1 Fotokopi Makinesi 3 3 Faks 1 1 Fotoğraf Makinesi 2 2 Kameralar 2 2 Televizyonlar Tarayıcılar 1 1 Müzik Setleri 5 5 Mikroskoplar DVD ler Mikrofonlar Yazıcılar/Printer 45 45

11 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Akıllı Tahta 2 2 Projeksiyon Slayt Makinesi 1 1 Diğer (Güvenlik Kameraları, Hoparlör/Ses Cihazı), Tablo Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) Bilgisayar Lab. (Adet) Diğer Lab. (Adet) Toplam (Adet) 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam Yeni bölümlerin ve ana bilim dallarının açılması ve öğrenci sayısının artması ayrıca, Alanya Mühendislik Fakültesi ile Alanya Eğitim Fakültesinin de aynı hizmet binasını kullanması dolayısıyla, ek bina (merkezi derslik) ihtiyacı bulunmaktadır Eğitim Alanındaki Kalite Akreditasyonlarımız Tüm birimler Aldıkları Kalite Akreditasyonlarına burada yer verecekler. (DE, AKTS.) 5.2. Araştırma- Geliştirme Hizmet ve Ürünleri 2012 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri İçerikleri: BAP tarafından yukarıda adetleri verilen projelerin içerikleri hakkında bilgi verilecektir. (Kaç adet büyük ölçekli altyapı, kaç adet sanayi işbirliği vs gibi ayrıntılı bilgiler içerecektir.) Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın Sayısı Uluslararası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Toplam Yılında Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı/Dergi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Yılına Ait İndekslerde Yer Alan Akdeniz Üniversitesi Adresli Yayınlar İndekslenen Tüm Dokümanlar Makaleler Yılı WOS da İndekslenen Akdeniz Üniversitesi Yayın Sayılarının İndekslere ve Birimlere Göre Dağılımı BİRİM SCI SSCI A&HCI Toplam

12 5.7.Genel ve Kamu Alanındaki Ürün ve Hizmetler Yılında Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayıları 2012 Yılında Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve/veya Uluslar arası Bilimsel Toplantı Sayıları FAALİYET TÜRÜ Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu İdari Birimler TOPLAM Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Eğitim Semineri Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Diğer Toplam Yılında Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Toplantılara İştirak eden Üniversitemiz Personeli Sayıları Ulusal ve Uluslararası Alanda Düzenlenmiş Bilimsel Toplantılara Katılan Katılımcı Sayısı FAALİYET TÜRÜ Fakülte Enstitü Y.Okul Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Eğitim Semineri Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Meslek Y.Okulu İdari Birimler Teknik Gezi Toplam 6 6 TOPLAM Ulusal ve Uluslararası Toplantılara Hizmet Verebilecek Toplantı ve Konferans Salonlarımız Ulusal ve Uluslararası Toplantılara Hizmet Verebilecek Toplantı ve Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik

13 Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam Ulusal ve Uluslararası Kongre Katılım Desteği Ulusal ve Uluslararası Kongre Katılım Desteği Desteklenen Kongre Sayısı Desteklenen Kongre Sayısı Kongre Sayısı Ulusal Uluslararası Destek Tutarı Kongre Sayısı Destek Tutarı Euro 5.8. Diğer Hizmetler Yıllar İtibari ile Türkiye ve/veya Dünyadaki Başarılarımız Yıllar İtibari ile Türkiye ve/veya Dünyadaki Başarılarımız Faaliyet Türü Yıl 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) (Birimin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin tespit ve değerlendirmeler yer alır.) D- Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Birim Amaç ve Hedefleri (Birimin Stratejik Planında seçmiş olduğu amaç ve hedefler yazılır. Sayfamızda yayınlanan ekli Birimler ve seçtikleri hedefler tablosundan faydalanabilirsiniz. Yazımız ekinde gönderilen Birim Faaliyet Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar- madde 5 te ayrıntılı açıklama yer almaktadır. B. Temel Politikalar ve Öncelikler (Bu başlık altında hükümet programında, kalkınma plan ve programlarında ve birimin stratejik planında yer alan, birimle ilgili temel politika ve önceliklere kısaca yer verilir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir.) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi - Akdeniz Üniversitesi Stratejik Planı - Kalkınma Planları ve Yılı Programı, - Orta Vadeli Program, - Orta Vadeli Mali Plan, Üniversitelerin temel görevleri eğitim, araştırma ve toplumsal katkıdır. Eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılması; eğitim ortamının geliştirilmesine, öğretim elemanlarının alanlarında daha yetkin olabilmesi için bilimsel etkinliklerle desteklenmelerine, öğrencilerin üniversite bütünlüğü içinde bilgi görgü ve analitik düşünme yeteneklerinin arttırılmasına bağlıdır.

14 Eğitim öğretim ortamının geliştirilmesi için derslikler ve laboratuarların teknolojik gelişmelere uygun olarak donatılması, öğrencilerin yararlanacağı uygulama alanlarının arttırılması, yenilenmesi, bakımı ve onarımı için yoğun planlı çaba gösterilmektedir. Öğretim elemanlarının alanlarında kendilerini geliştirmeleri, öğrencilerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilmeleri için kongre, panel, söyleşi gibi fırsatlar yaratılmaktadır. Fakültemiz, 2 yılda bir Uluslararası Konferans ve her yıl diğer kurum ve kuruluşlarla ortak olarak sempozyum düzenlemektedir. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerimizin yurtdışı deneyimlerini arttırmak için yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği sürdürülmektedir. Ayrıca Erasmus kapsamında 9 ülkede 11 partner üniversiteyle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi konusunda işbirliği yapılmaktadır. Toplumsal katkı ve şehirle bütünleşme o Fakültemizde öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz girişimcilik ve kariyer, toplumsal duyarlılık gibi birçok sosyal çalışma içinde yer almaktadır. o İlçemizdeki işletme ve turizm alanlarında yapılan organizasyonlara, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz yoğun olarak destek vermektedirler. Öğrencilerimizin alanlarında mesleki deneyim kazanmaları için Turizm sektörü ve yerel yönetimler ile işbirliği yapılmaktadır. Öncelikler: Bölgemizde, ülkemizde ve uluslar arası alanda tanınan bir kurum olmak için; Eğitim ve öğretim ortamını geliştirmek, Araştırmalarımızı toplumun gerek duyduğu konularda yoğunlaştırmak, Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını arttırmak, Ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinlikler yapmak, Uluslar arası ilişkileri geliştirmek, Alanya İşletme Fakültesi bilimsel hizmeti ile öğrenci ve asistan eğitimini, eğitimi önceleyerek entegre eden, evrensel düzeyde bilimi kullanarak araştırmalar yapmayı temel politika olarak belirlemiştir. Bu politikalar temelinde; 1. Akademik ve idari hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı işleyişinin sağlanması, 2. Araştırma altyapısının geliştirilmesi, 3. Yabancı dil eğitimi süreçlerinin geliştirilmesi, 4. Fakülte -İş Dünyası işbirliğinin arttırılması geliştirilmesi, 5. İnsan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak etkinliğinin sağlanması, 6. Fakülte personeli ve öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak destek hizmetlerine yönelik gelişme olanaklarının araştırılması ve yeni altyapı ve fiziksel tesislerin yapılması. C. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18-I inci maddesi Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilecektir. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları (Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin bilgilere bu başlık altında yer verilir. Örneğin; Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.) Yılı Hazine Yardımı ile Karşılanan Giderler HAZİNE YARDIMI Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek Açıklama Durumu% (a*100)/b

15 01- Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,41 499, , , ,48 976, , , , , Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri Toplam HAZİNE YARDIMI 01- Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Ödeneği Yılı Öz Gelirler ile Karşılanan Giderler Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Durumu % (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek , , , , , , ,78 352, , , , ,60 Açıklama 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri Toplam ÖZ GELİR Bilimsel Araştırmalar SKS Bütçesi Bütçe Ödeneği Yılı Gelir Türlerine Göre Öz Gelir Dağılımı Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Durumu% (a*100)/ b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek Açıklama ,84 464,16 Yaz Okulu İkinci Öğretim , , , ,43 Kira Gelirleri Diğer Toplam Yılı Bütçe Gelirleri 2012 BÜTÇE TAHMİNİ 2012 GERÇEKLEŞME DURUMU GERÇEKLEŞME ORANI 03- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 05- Diğer gelirler Toplam Yılı Fakülteler Kullanılabilir Ödenek/Gerçekleşme Durumu Fakülteler Kullanılabilir Ödenek Gerçekleşme Durumu Kullanılabilir Ödenek Gerçekleşme Durumu , , , ,68

16 3- MALİ DENETİM SONUÇLARI (Birim iç ve dış mali denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara ilişkin alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilecektir.) 3.1. İç Denetim Birimince Yapılan Denetimler (İç denetçiler tarafından yapılan denetimlerin kapsamını ve sonucunu kapsayacak şekilde maddeler halinde açıklanacaktır.) 3.2. Dış Denetim İlgili Yıl Açıklama İlam No Çevre Temizlik Vergisi İkinci Öğretim Fazla Çalışma Ücreti 4- DİĞER HUSUSLAR Sayıştay Sorgusu ve İlamları Tablosu İlamın Kesinleşme Yılı Borç Miktarı Tahsilat Kalan 2010/283/ ,40 586, / , (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilecektir.) B- PERFORMANS BİLGİLERİ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında, İdarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. Personel, öğrenci ve yazı işleri biriminde kurumlarla yapılan yazışmalar, öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik, yıllık, mazeret izinlerinin takibi, rapor ve sevkler, öğrencilerin mezuniyeti, öğrenci yatay-dikey geçiş işlemleri, kayıt silme- yenileme işlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, öğrencilerin askerlik işlemlerinin takibi, öğrenci burslarına yönelik yazışmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, Üniversite Yönetim Kurulu na yazılar, bölümlere iletilmesi gereken yazı ve yazışmaları içeren işlemler; mali işler biriminde fakültemize aktarılan ödeneklerle gerekli satın almaların yapılması, aylık maaş bordrolarının hazırlanması, ek ders ücretleri ve görevli personelin yolluk ödemelerini içeren işlemler; kütüphane biriminde; mevcut kitapların sayımı yapılması ve gelen kitap/yayınların kaydedilmesi; taşınır kayıt ve kontrol birimi mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaş malzemelerinin fiili sayımı yapılarak teslim alınması; bölüm sekreterliğinde ise bölümlerle ilgili her türlü yazı ve sekretarya işlemleri yapılmıştır. 1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1. Faaliyet Bilgileri 2.

17 Yılı Hedeflenen Faaliyetler: (Yazımız ekinde gönderilen Birim Faaliyet Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar- madde 6 da ayrıntılı bilgi mevcuttur.) 2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Tabloda Akdeniz Üniversitesi Stratejik Planı'ndan 2012 yılı için biriminizce seçilmiş tüm performans hedefleri ve gerçekleşme oranları yer alacaktır yılında seçmiş olduğunuz performans hedeflerinizdeki gerçekleşme oranı ve gerçekleşme oranı hedefin altında ise nedenini açıklayınız. Sayfamızda yayınlanan ekli Birimler ve seçtikleri hedefler tablosundan faydalanabilirsiniz. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN HEDEFE ULAŞMA DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI PERFORMANS GÖSTERGESİ 2012 HEDEF 2012 GERÇEKLEŞME Stratejik Amaç 1: Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek Faaliyet yılındaki laboratuar ve derslik alt yapı donanımınızın Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna 2012 yılı sonuna kadar yenilenme kadar eğitimöğretim donanım oranı. altyapısının %50 oranında iyileştirilmesi. Hedefe Ulaşıldı mı? %80 Kısmen Ulaşıldı Faaliyet Yılı Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayımızın 2012 Yılı Sonunda Kaça Ulaştığı Üniversite genelinde öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar sayısının 2012 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması %97 Ulaşıldı. Stratejik Amaç 4: Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Yönetim Bilgi Sistemi nin 2011 yılı Faaliyet sonu itibariyle tüm Eğitimlerin tamamlanma oranı. modülleriyle hayata %50 Kısmen Ulaşıldı geçirilmesi. 3- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Aşağıdaki tablolar stratejik planında 2012 yılı için seçilmiş faaliyetlerinizdir. Formlarda adı geçen birimler doldurmakla yükümlüdür. Ayrıca adı geçmemekle faaliyet alanında çalışma yapan birimlerin de bu formu doldurması hedeflerimize ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesi açısından önemlidir. ( Yazımız ekinde yer alan Birim Faaliyet Raporları Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar-madde 8 de ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.) 3 stratejik amaç, stratejik planın içeriğini oluşturmaktadır. Her stratejik amacın içerik ve niteliğine bağlı olarak, farklı hedef ve uygulama mekanizmaları, faaliyetler geliştirilmiştir. Stratejik planın uygulanması, hem

18 üniversite düzeyinde hem de fakülte düzeyinde görevler getirmektedir. Aynı şekilde idari birimler de gerek uygulayıcı gerekse de destekleyici birimler olarak süreç içinde yer alacaklardır Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 1. Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek Hedef 1.1. Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının %50 oranında iyileştirilmesi. Faaliyet Performans Göstergesi (Ölçme Metodu) Laboratuar ve derslik alt yapısı ile donanımlarının 2012 yılı sonuna kadar yenilenmesi 2011 yılındaki laboratuar ve derslik alt yapı donanımınızın 2012 yılı sonuna kadar yenilenme oranı BÜTÇE İLİŞKİLİ SORUMLU BİRİMLER ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ Formu Doldurması Gereken Birimler STRATEJİK PLAN İLİŞKİLİ SORUMLU BİRİMLER DİĞER Akademik Birimler ve İdari Mali İşler D.B. Yukarıda Faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler HEDEFE HEDEF GERÇEKLEŞME ULAŞILDI MI? 2011 Yılındaki laboratuar ve derslik alt yapı donanımınızın 2012 yılı sonuna kadar yenilenme oranı 50% % 80 Kısmen Ulaşıldı. Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar : Dersliklerde kullanılan projeksiyonların bakım ve onarımları yapıldı, kullanım dışı olanların yerine yenileri takıldı. Öğrenci kantin ve kafeteryası yenilendi ve geliştirildi. Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: İkinci öğretim bütçesinden daha öncelikli olması dolayısıyla Jeneratör alınması dolayısıyla bütçenin yetersiz kalması sonucunda Yiyecek İçecek Dersi Uygulama laboratuarı( mutfak bölümü) faaliyete geçirilemedi. Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Bütçe Yetersizliği Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 1. Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek

19 Hedef 1.3. Faaliyet Performans Göstergesi (Ölçme Metodu) Üniversite genelinde öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar sayısının 2012 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması. Her yıl düzenli şekilde öğrenci kullanımı için bilgisayar satın alınması, mevcutların bakım ve onarımlarının yapılması Yılı Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayımızın 2012 Yılı Sonunda Kaça Ulaştığı. Formu Doldurması Gereken Birimler BÜTÇE İLİŞKİLİ SORUMLU BİRİMLER STRATEJİK PLAN İLİŞKİLİ SORUMLU BİRİMLER DİĞER ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ Akademik Birimler, İdari Mali İşler D.B., Bilgiişlem D.B. Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler HEDEFE HEDEF GERÇEKLEŞME ULAŞILDI MI? 2008 Yılı Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayımızın 2012 Yılı Sonunda Kaça Ulaştığı %70 % 97 Ulaşıldı. Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kütüphane bulunan öğrencilerin kullanımına açık bilgisayarların sayısı 18 adet artırıldı ve Kafeteryanın bir bölümünde öğrenciler için 6 adet bilgisayar konuldu Yılı Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayınız= Yılı Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayınız= 64 Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni : Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Hedef 4.5 Faaliyet Performans Göstergesi (Ölçme Metodu) Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 4. Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Yönetim Bilgi Sistemi nin 2011 yılı sonu itibariyle tüm modülleriyle hayata geçirilmesi. Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili kullanıcıların eğitilmesi ve 2012 yılından itibaren tüm birimlerde hayata geçirilmesi. Eğitimlerin tamamlanma oranı.

20 Form Doldurması Gereken Birimler BÜTÇE İLİŞKİLİ SORUMLU BİRİMLER ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ, STRATEJİK PLAN İLİŞKİLİ SORUMLU BİRİMLER Bilgi İşlem D.B. Personel D.B. DİĞER Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler HEDEFE HEDEF GERÇEKLEŞME ULAŞILDI MI? Eğitimlerin tamamlanma oranı %50 Kısmen Ulaşıldı. Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar : İdari ve mali iş ve işlemleri, öğrenci ve personel iş ve işlemleri konularında ilgili personelin eğitim seminerlerine katılımı kısmen sağlandı. Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni : Çalışma planına uygun zaman, yeterli sayıda personel ve bütçe olmadığından ilgili kullanıcıların eğitimi tamamlanamadı. Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni : 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi (Performans göstergelerine ilişkin değerlendirmeler, veri toplanması, işlenmesi ve kalitesine ilişkin değerlendirmeler, veri elde edilmeyen durumlar ve nedenleri ile performans bilgi sisteminin geliştirilmesine yönelik birim tarafından yürütülen çalışmalara faaliyet kodları belirtilerek yer verilir.) Eğitim öğretim süreçlerinin çağdaş standartlara ulaştırılması; öğretim elemanlarının uluslararası bilim ortamına erişiminin artırılması; lisans ve lisansüstü düzeyinde araştırma eğitiminin iyileştirilmesi; ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının tüm birimlerde en fazla 20 olmasının sağlanması; tüm dersliklerin, eğitimin etkinliğini ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojiyle donanımlı hale getirilmesi; bilişim altyapısının geliştirilmesi, fiziksel mekanların iyileştirilmesi kütüphane ye yönelik kitap bağışının desteklenmesi hedefleri büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz tarafından ÖSYM ilçe yöneticiliği hizmeti de sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut fizikî sermayenin ve insan sermayesinin öğretimde daha etkin değerlendirilmesine gidilmiştir. Aynı fizikî altyapı ve mekan kullanılarak, normal örgün ve ikinci örgün öğretim dışında açık öğretim dersleri yapılmakta ve öğretim mevcut öğretim kadroları tarafından ek ücret karşılığı gerçekleştirilmektedir

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak!

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sunuş Yalova Üniversitesi, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı